Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 Asiointikysely Iitin kunnan asukkaille Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa Iitin kunta

2 Kyselytutkimus 1 1 KYSELYTUTKIMUS IITIN KUNNAN ASUKKAILLE Helmikuussa 2013 Iitin kunnassa järjestettiin kuntalaisille kysely, jossa tiedusteltiin missä kuntalaiset asioivat hankkiessaan erilaisia tuotteita ja palveluita. Tarkoituksena oli selvittää, missä kuntalaiset asioivat ja onko asiointi muuttunut, kun naapurikuntiin on rakennettu uusia kauppapaikkoja ja kaupunkien keskustoja on kehitetty. Vastaava yhteenveto asioinnin suuntautumisesta on koottu TNS Gallupin suuren vaikutusaluetutkimuksen aineistosta, mikä kuvasi vuoden 2006 asiointisuuntautumista. Tässä asiointitutkimuksessa kysyttiin asiointia vastaavissa tuotetyhmissä kuin Gallupin aikaisemmassa kyselyssä, jotta voidaan selvittää asioinnissa tapahtunutta muutosta. Aikaisemmassa kyselyssä asiointia tarkasteltiin kunnittain vanhan kuntajaon mukaisesti. Uudessa kyselyssä asiointipaikat ovat tarkemmin yksilöityjä, koska kuntajako on liian yleispiirteinen. Kyselytutkimus järjestettiin niin, että paperinen kyselylomake lähetettiin 400 satunnaisesti valitulle vuotiaalle iittiläiselle henkilölle kotiosoitteeseen. Lisäksi kysely oli avoinna kaikille kunnan internetsivuilla ja siihen pystyi vastaamaan netin kautta. Lomakevastauksia tuli 180 ja netin kautta vastasi 90 henkilöä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 270 henkilöltä. Kyselyssä yksilöitiin asiointikohteet, joita olivat Kausalan keskusta ja ABC:n alue sekä Kouvolan seudun keskukset (Kouvolan keskusta, market-alue, Kuusankoski, Elimäki, muu Kouvola), Lahden seudun keskukset (Nastola, Lahden keskusta, Laune, Karisma, Renkomäki) ja muut alueet. Iitin kunnan alueella on muutama erillinen kauppapaikka Sääksjärvellä ja Vuolenkoskella, jotka jäivät yksilöimättä samoin kuin Heinolan kaupungin suunta, joka on luonteva vaihtoehto asioinnille kunnan pohjoisosan asukkaille. Kyselyyn vastanneet vastaavat kohtuullisen hyvin iittiläistä asukaspohjaa. Aktiivisia vastaajia olivat kuitenkin erityisesti iäkkäät kuntalaiset, joten vastauksissa painottuu vanhempien ikäluokkien tapa asioida. Kuntalaisten mahdollisuus asioida autolla on varsin hyvä, sillä vain 8 %:lla vastaajista ei ole lainkaan autoa käytettävissään. Mihin ikäluokkaan kuulutte? 66 - vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta - 25 vuotta

3 Kyselytutkimus 2 2 ASIOINNIN SUUNTAUTUMINEN HELMIKUUSSA 2013 Päivittäiset ostokset, kuten elintarvikkeet, lääkkeet, alkoholi ja ravitsemispalvelut, haetaan pääosin Iitin kunnan omista palvelupisteistä. Muita kulutustavaroita lähdetään vastaavasti enemmän hakemaan Kouvolan tai Lahden seudulta. Muissa paikoissa (Helsinki, pääkaupunkiseutu, ulkomaat, muut alueet, nettikauppa) asioidaan edelleen suhteellisen vähän. Kouvolan keskusta ja market-alue näyttävät olevan suurimmassa osassa asiointia suosituin asioimissuunta iittiläisille. Kodin investointihyödykkeitä, kuten kodinkoneita ja huonekaluja, haetaan eniten Kouvolan suunnasta. Rautakaupassa on Iitissä hyvä palvelutaso, koska kolmannes asioi oman kunnan alueella. Autokauppa taas vie asiakkaat Kouvolan suuntaan, mutta asiointia suuntautuu myös Lahden seudulle ja muille alueille. Kunnan tarjoamia peruspalveluita (terveydenhuolto ja kirjasto) sekä kampaamopalveluita käytetään pääosin oman kunnan alueella. Kaupalliset palvelut taas haetaan valtaosin Kouvolan keskustasta ja Lahden keskustasta. Kyselyyn on voinut vastata antamalla kussakin tuoteryhmässä useita asiointipaikkoja, koska osa asioi useissa asiointipaikoissa. Näin ollen vastausmäärät tuoteryhmissä vaihtelevat ja voivat olla yli 270 kpl. Rivistä on jätetty pois ne vastaajat, jotka eivät kyseistä tuotetta ole ostaneet. Vastausmäärät on oheisessa kaaviossa skaalattu 100 %:iin. Tarkastelulla luodaan hyvä yleiskuva asiointisuuntautumisen jakautumisesta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

4 Kyselytutkimus 3 Eri hyödykeryhmien asiointimerkitystä tarkasteltiin sillä, kuinka suuri osa vastaajista oli kyseistä tuotetta ostanut tai palvelua käyttänyt. Asioinnin kannalta ne tuotteet tai palvelut, joita vastaajat olivat suurelta osin käyttäneet, ovat myös merkityksellisiä palveluiden saatavuuden kannalta. Sellaiset tuotteet, joita kuluttajat ostavat harvemmin tai eivät juurikaan osta, eivät palveluiden kokonaistarjonnan näkökulmasta ole erityisen merkittäviä. Esimerkiksi lastenvaatteita, musiikkia, elokuvia ja pelejä sekä uuden auton on ostanut vastaajista vain noin puolet. Ravintolapalvelut, kellot ja korut, käytetty auto ja elokuvateatteri on kiinnostanut vain noin 60 prosenttia vastaajista. Tuloksessa heijastuu vastaajien painottuminen vanhempiin ikäluokkiin. Nuoremmille asiakasryhmille em. tuotteet ja palvelut voivat olla hyvinkin tärkeitä. Tuotteiden tärkeys Iittiläisille vastaajaa 61 % 74 % 79 % 99 % 95 % 46 % 52 % 62 % 69 % 76 % 80 % 81 % 84 % 89 % 98 % 94 % 52 % 63 % 89 % 83 % 80 % 80 % 84 % 77 % 74 % 80 % 95 % 91 % 94 % 58 %

5 Kyselytutkimus 4 3 ASIOINTIKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS IITIN KUNNASSA Asioinnissa tapahtuneita muutoksia voidaan karkealla tasolla seurata vertaamalla vuoden 2006 asiointitutkimuksen tuloksia ja tähän vuoden 2013 tutkimustuloksiin. Asioinnissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan seuduittain (Iitin alue, Kouvolan seutu, Lahden seutu ja muu suuntautuminen). Vertailu on vain suuntaa-antavaa johtuen erilaisista tutkimusmenetelmistä. Asioinnissa tapahtuneet muutokset eivät näytä olevan kovin suuria. Suurimpia menettäjiä ovat olleet Iitin omat palvelut. Erityisesti palveluiden ja kestokulutushyödykkeiden osalta on Iitti menettänyt asiointia Kouvolan ja Lahden seudulle. Toisaalta taas asiointia on näyttänyt siirtyvän myös muilta alueilta Kouvolan ja Lahden suuntaan. Kouvolan ja Lahden seutu ovatkin kasvattaneet osuuksiaan lähes kaikissa tuote- ja palveluryhmissä. Lahden suunta on joissakin tuoteryhmissä kasvattanut osuuttaan, ja samoin myös Kouvolan suunta vastaavasti toisissa tuoteryhmissä. Kouvolan seutu on kasvattanut eniten osuuttaan kodin investointihyödykkeissä sekä palveluissa ja Lahden seutu päivittäistäisasioinnissa. Päivittäisasioinnissa Kouvolan ja Lahden seutu ovat siis myös kasvattaneet osuuttaan, mutta Iitissä asiointi ei merkittävästi kuitenkaan ole näiden selvityksen pohjalta tarkasteltuna vähentynyt. Asioinnin suuntautumisen muutos % Päivittäistavarat (pt+apt) 3 % 10 % -12 % -3 % Kestokulutustavarat ka. 2 % 4 % -4 % Kodin investointihyödykkeet ka. -19 % -8 % 2 % 6 % Iitin alue Kouvolan seutu Lahden seutu Muu suuntautuminen -8 % Palvelut 6 % 9 % -11 % -3 % Koko asiointi ka. 3 % 4 % -8 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 %

6 Kyselytutkimus 5 39 % 32 % Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa 66 % 64 % 65 % 36 % 36 % 18 % 22 % 16 % 12 % 15 % 17 % 14 % 12 % 7 % 10 % 15 % 2 % 2 % 32 % 5 % 5 % 3 % 17 % 12 % 1 % 5 % 28 % 16 % 14 % 2 % 10 % 3 % 2 % 34 % 69 % 59 % 60 % 64 % 53 % 51 % 66 % 53 % 63 % 51 % 64 % 51 % 67 % 56 % 60 % 40 % 52 % 45 % 16 % 13 % 15 % 17 % 10 % 3 % 26 % 9 % 24 % 11 % 25 % 7 % 24 % 7 % 24 % 13 % 14 % 18 % 17 % 24 % 14 % 6 % 20 % 8 % 16 % 21 % 21 % 19 % 14 % 25 % 32 % 11 % 13 % 18 % 11 % 7 % 12 % Iitin alue yhteensä Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä 11 % 3 % 1 % 48 % 44 % 68 % 84 % 47 % 84 % 73 % 30 % 37 % 10 % 13 % 18 % 9 % 4 % 5 % 10 % 1 % 37 % 5 % 17 % 7 % 6 % 3 % 20 % 6 % Elintarvikkeet viikonloppuisin Alkon tuotteet 0 Kosmetiikka Vaatteet keskiarvo Lastenvaatteet Jalkineet keskiarvo Kelloja ja koruja Puhelimia, liittymiä tai -tarvikkeita Silmälasit ym. Optikkotuotteet 0 Kodin elektronikka (TV, soittimet) Asioinnin suuntautuminen Iittissä Iitti Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä

7 Kyselytutkimus 6 4 KULUTTAJARYHMIEN ASIOINTIKÄYTTÄYTYMINEN Aineistosta ajettiin eri kuluttajaryhmien asiointiprofiileja. Niiden avulla on syvennettävissä sitä, miten eri elämänvaiheessa olevat kuluttajat käyttäytyvät. Kyselyn vastanneet painottuivat pitkälti vanhempiin ikäluokkiin. Seuraavassa tarkastelussa nähdään, eroaako nuorempien tai muiden asiakasryhmien asiointi keskiarvosta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Eläkeläiset ja yli 65-vuotiaat, vastaajia 111 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Vanhempi väestö ja eläkeläiset suosivat asiointia keskimääräistä enemmän omassa kunnassa. Ulkopuolisista ostospaikoista Lahden suunta on vahvimmin mukana kuin keskimäärin. Palveluissa Lahden suunta on jonkin verran enemmän suosiossa kuin Kouvolan suunta, kun Kouvolan suunta on yhä vahvin vaihtoehto tavaroita haettaessa.

8 Kyselytutkimus 7 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat ei-eläkeläiset, vastaajia 157 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Työikäinen väestö suuntaa asiointia keskiarvoa enemmän Kouvolan suuntaan ja erityisesti Kouvolan market-alueelle. Aktiiviväestö asioi Iitissä vähemmän kuin vanhempi ikäluokka. Seuraavalla sivulla on tarkasteltu nuorten aikuisten asioinnin suuntautumista. Heillä omassa kunnassa asiointi on selvästi vähäisempää ja suuri osa asioinnista kohdistuu Kouvolan ja Lahden suuntaan. Tässä ryhmässä nettiasiointi nousee vahvasti mukaan asiointivaihtoehtona.

9 Kyselytutkimus 8 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Aineistosta poimittiin myös autottomat kuluttajat. Heidän asioinnista suuri osa perustuu lähipalveluihin, mutta tavaroita merkittävä osa haetaan Kouvolan suunnasta. Asiointi Lahden suunta on selvästi vähäisempää. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Autottomat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

10 Kyselytutkimus 9 5 VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA TERVEISET KUNNALLE Vastaajien määrä: 107 Kuntaliitos / Itsenäinen kunta ja muut kommentit - Yrittäkää tehdä tolkullisia päätöksiä - Ettei vaan olis valtataistelu menos?! - On asukkaiden aliarviointia, jos kunta ei mitenkään huomioi asiointiliikenteen suuntaa toiminnassaan ja päätöksissään. - Terveisiä päättäjille. Ihanaa jos Iitti pysyy Itsenäisenä kuntana. - Pitäkää Iitti itsenäisenä - Iitti olisi itsenäinen, jos pakko niin Lahteen. Lahden suuntaan liittymistä kannattavat - Lahti on parempi vaihtoehto asioida. On enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja esim keskustassa ja launeella. - Iitti Hämeeseen! - Vaikka käytänkin (olosuhteista johtuen) runsaasti Kouvolan palveluja, Iitti pysyköön erossa Kouvolasta! - Hoitakaa hyvin asia. Liittykää Lahtee jos täytyy - Älkää missään nimessä edes ajatelko kuntaliitosta Kouvolan kanssa. Tiedän mitä syrjäiselle Iitille tapahtuisi. Olen entisen Anjalankosken (Anjalan asukas) ja kaikki palvelut halutaan kaupungin keskustaan. (terveydenhoito, lukiot, myös teiden hoito huonontunut) - Lahteen päin. kiitos. - Toivottavasti Iitti ei koskaan liity Kouvolaan. - Älkää vain Kouvolaan liittykö - Älkää helvetissä liittykö Kouvolaan ja älkää ottako pakolaisia - Ei liittymistä Kouvolan köyhään kuntaan. Naapurikunnat lankaan lensivät. Rahansa menettivät!! - Jos tehdään iso kunta, niin Nastolaan päin. Onhan terveydenhuolto jo Päijät-Hämeessä. - Nastola olisi minusta paras yhtyminen - Jos on tarpeen tehdä yhteistyötä liitoksen suuntaan se on Lahti. Haluamme asua Iitissä ja toivomme kerrostaloja keskustaan. Kouvola ei tule kysymykseenkään! - Iitin ja nastolan yhteistyö varsin luontevaa ja juohevaa. päijät-hämeen suunta tukee parhaiten iitin kehitysnäkymiä ja takaa varmemman pohjan iitin kehittymiselle pohjois-iitin eritoten vuolenkoske ainoa kylän kannalta järkevä uuden yhteistyön suunta on nastola. nyt rakenteilla oleva vesi ja viemärihanke, ja selvitteillä oleva ala-asteen kouluyhteistyö selvitys, ruuhijärven lapsia vuolenkosken kouluun. hyvä iitti. - Olemme Hämäläisiä - Ei KOUVOLAAN - Iitin kunnan tulee ottaa huomioon matkat ja niiden kulut syrjäseudulla, koska Kelakin vähensi kohtuuttomasti sairaskäyntijen matkakorvauksia vähätuloisilta suhteutetusti hyvätulisten maksukykyyn. Mahdoton asioida Kausalassa, liitäminen nastolaan ja lahteen paras vaihtoehto. - Yhteistyö Nastolan kunnan kanssa kehittelyyn.

11 Kyselytutkimus 10 Kouvolan suuntaan liittymistä kannattavat - Lahden suuntaan halajavat miettikäähän kuinka paljon Iitti-aiheisia uutisia on sen alueen paikallislehdessä? Ei niitä Iitti kiinnosta! - Ei Lahdelle. Lahti on Suomen Chicago. Kouvolaan vajaa 20 km. - Lahti kaksi kertaa niin kaukana kuin Kouvola. Iitti ei ainakaan Lahden peräkyläksi!! Kunta / Terveydenhoito - Ei paljon kannata ostaa Kausalasta isoja ostoksia. On kamalan kallista ja huono palvelu. Kunnan pitäisi lopettaa epävarmoihin yrityksiin. Terveyskeskuksen palvelut hyvät koska pääsee Päijät-Hämeen keskussairaalaan vuoden sisällä on leikattu aina isosti ja palvelu hyvää. - Terveydenh. PHKS:stä - Erikoissairaanhoito toiminut erinomaisesti Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Iitin terveysaseman toiminta kiitettävää. - Lääkäripalvelut kaikista huonoimmat Iitissä. Jos kuuluu Wellamoon aikoja ei ole ja terveyskeskuksen polilta niitä ei saa koska kuulut Wellamoon. Käytämme paljon ykityistä lääkäriä. - Hammaslääkäripalvelut paremmiksi Tiet - Talvikelillä "tärryyttää", putoaa "tekarit" suusta, muuten hyvä. - Anttilantien talvihoidossa parantamisen varaa. - Päällystämättömien kyläteiden kunnon huomattava kuntoutus! - Tieyhteyden VT12 parantaminen Lahden suuntaan tärkeää! Palvelutarjonta paljon parempaa sillä suunnalla, käyttö lisääntyisi ennestään jos kulkeminen helpottuisi. Julkinen liikenne - Bussivuorot ja Päijät-Hämeen vastaanottoajat eivät kohtaa. - Junia pitäisi saada lisää pysähtymään Kausalassa. Ostoksilla tai teatterissa käynti autottomalla ihmisellä ei onnistu lauantaisin, kuin Lahden suuntaan. Busseja ei kulje viikonloppuisin sitäkään vähää. Ottakaapa te autoilevat ihan oikeasti joskus bussi- ja juna-aikataulut käteenne ja yrittäkää suunnitella vapaa-ajan menojanne niiden mukaan! - Jos halutaan suuntautua Päijät-Hämeeseen, pitää julkista liikennettä Kausalan ja Lahden välillä kehittää.? Linja-autovuoroja ei ole riittävästi ja ne vähät mitkä ovat kulkevat väärään aikaan.? Iittiläisenä hävettää kun kesällä ei ole yhteyksiä Kausalan ja Nastolan välillä.? Nastolan ja Lahden välillä on bussiyhteyksiä 15 min - 1 h välein vuorokauden ajasta riippuen. Mikä estäisi bussiyhteyksien toteuttamisen 20 km matkalle Kausalan ja Nastolan välille. Yksi bussi ees - taas ja Lehtimäki hoitaa jatkoyhteydet. - Julkisen liikenteen vuoroja lisää Lahteen päin klo jälkeen ja Lahdesta takasin esim klo 22 ja myös la-iltaisin kun yöjuna ei kulje silloin.? Kunnan palvelut - Toivoisin Kausalan ala-asteen sisäilmaongelmiin ratkaisuja. Muutoin suuret kiitokset hyvistä kunnan palveluista. - Olemme perheessä olleet pettyneitä Kotihoidontuen Kuntalisän lakkauttamiseen. Mikään muu "korvaava palvelu" ei auta lapsiperheessä samalla tavalla kuin pienikin apu pieniin tuloihin. - Kausalan palvelut heikot. Vain päivittäiskauppatavarat löytyy! Iitin kunnan tuettava palvelujen lisääntyminen, että kunta pyst. tarjoamaan palveluja paikkakunnalla. - Kausalasta on saatava kunnantalolta henkilötodistus ja juna- linja-auto kortit kulkemista varten. Paikkakunnalle valokuvausliike. - Iitin palveluja kehitettävä ja turvattava!

12 Kyselytutkimus 11 - Iitin kylät ovat surkeasti lapsipuolen asemassa! Lapsirikkaat kylät ilman koulua. - Lidl kauppaa toivoisin Kausalaan. Olen kyllästynyt jatkuvasti ja usein valittamaan S-marketin kassojen väärin lyödyistä hinnoista. Myöhemmin iltaisinkin olisi saatava juna yhteys Kouvolasta kausalaan, jotta pääsisi tapahtumista Kausalaan. Eräs huoltoyhtiö pitäisi poistaa Kausalasta, on tehnyt sellaisia virheitä, jotka oikeuttaisivat rikosilmoituksen tekoon. Kunnan vuokrataloissa pitäisi pihat aurata huolellisimmin ja rivitaloissa myös pihojen edustat. Vanhukset ja huonokuntoiset rollaattoreilla tms. liikkuvat ovat kotiensa vankeja, jos ei ole ketään, joka tekisi lumityöt. Pieni ja kallis kunta, palvelut ja ostokset haettava kaupungista. Te-toimistokin joutaisi lopettaa. juoruilemista vain ja toiset asiakkaat saa odottaa kauan. Henkilökohtaisen avustajan tarvitsijoita varmasti olisi, mutta kuntaan pitäisi saada yksi henkilö hoitamaan tätä tehtävää ja auttamaan vammaisia ym. saamaan avustaja ja auttaa työsopimusten teossa yms. - Terveysasema ja hammashoitola, työvoimatoimisto ja pankit pitäisi pysyä paikkakunnalla. Samoin kunnan hallintotoiminnot. Vapaa-aika - Valaistun ulkoilureitin (10km) kunnostaminen niin ettei kesällä kasva umpeen ja huonompilumisenakin talvena pääsee hiihtämään. Eli hyvät liikuntamahdollisuudet tuo lisää asukkaita ja rahaa kuntaan. - Pitäisi palata aikaisempien vuosien malliin torin kesätapahtumissa. - Nuorisolle vois olla Frisbii-kenttä eli rata. Muualla saanut harrastajia, eikä ole kallis sijoitus nuorten ja aikuistenkaan harrastettavaksi. t. mummo maalta! - Sitä vaan, että missä viipyy koirapuisto? Koirat paskoo pitkin kylää. Missä koirapuisto, missä? Paperitehdas jo tahkoo rahaa kunnalle. Jäähalli tuo lisää. Kohta moottoriratakeskus ja hevoskylä kunnan kassaa kartuttaa. Mutta koirapuisto, missä koirapuisto? - Iittiin pitäisi saada uimahalli. Kaupalliset palvelut Iitissä - Kynä ei tarttunut paperille! Elektroniikka ja kengät pitää hakea muualta! - Suurin osa vaatteista, jalkineista, puhelimista, kirjoista täytyy ostaa Kouvolasta koska Kausalasta ei saa edessä mainittuja palveluja. - Kyllä tarvittaisiin erikoisliikkeitä mm. vaatekauppa, tiiimarin tapaista lyhyttavarakauppaa, siistiä kahvilaa, jonne vanhempi nainenkin voisi poiketa kahville keskustassa. - Vaate- ja jalkinekauppa Kausalaan, tehtaanmyymälä ja outlet. - Tyhjät liiketilat keskustassa ovat häpeäksi kunnalle. - Säilyttäkää nämäkin palvelut, ettei ole pakko mennä naapuriin viemään rahaa. - Passikuvia ei saa Kausalasta? - Vaate- ja kenkäkauppa puuttuu - Webropol kysely parempi - hankala "rivitys" nyt. Jos Iitin seutu virallinen kunnan ilmoituslehti, niin tällöin EHDOTTOMASTI peittojakeluun. Iitin S-marketin kassoilla, terveyskeskuksessa ja apteekissa tympeää palvelua. No, eipä ole pakko asioida -siispä Kuusaalle. Iitin kk kylätalolle olisi paljon ideoita ja ajatuksia, mutta ei niitä edes "uskalla" esittää kun alkuperäiittiläiset niin sisäänpäin kääntyneitä. Ps: Matkakeitaan Pirjo on oikea asiakaspalvelija -edes joku :) KUMMALLINEN KYSE- LYN TOTEUTUS!!! - Kausalasta ei saata saada näistä puoliakaan. - Luontaistuotekauppa Kausalan keskustaan. - ja jalkineita ei täältä saa kuin torilta ja kirpputorilta. - Kausalasta puuttuu kenkäkauppa + vaatekauppa - Vaate - jalkineliike - Eihän Kausalassa ole edes vaatekauppaa. Ainoastaan ruokakaupat. - Kaikki vielä nyt riittää, jos palvelut säilyvät nykyisellään olen tyytyväinen - Olisi toivottavaa jos kausalan keskusta elävöityisi ja olisi palveluja vaatetus kenkä kello paperi ja kodinhoitoon tarvikkeita.

13 Kyselytutkimus 12 - Voisiko kunta kannustaa vaate- ja kenkäkaupan tuloa Kausalaan. On paljon autottomia ja huonosti liikkuvia eläkeläisiä, jotka kaipaavat muutkin kuin "kirpparia". Pesulakin olisi "poikaa". Keskustassa voisi olla info-piste, jossa opastettaisi tietokoneen käytössä (laskujen maksut, lomakkeiden täytöt, lippujen tilaukset ym.) - Käytän Kausalan palveluita periaatteesta. Autottomalle kaikki ilta/viikonlopputilaisuudet ovat talvella tavoittamattomissa. Erikoisliikkeet katoavat keskustasta ja liiketilat seisovat tyhjillään, kun tilojen vuokrapyynnöt eivät ole tästä maailmasta. Kenen etu? - Kausalan kehitettävä palveluja entisestään. Asioinnin suuntautuminen - Pohjois-Iitistä ei kannata Kausalassa asioida. - Asuinpaikka on lähempänä Nastolaa joten luontevasti palvelut ja ostot tehdään joko Nastolassa tai Lahdessa.? Terveydenhuoltopalvelut omasta kunnasta. - Vuolenkoskelta suuntana Lahti! - Vakituinen ostoskauppa: Sale Huutotöyry Pohjois-Iitti. Pankkipalvelut Jaalan Op. - En näe mitään syytä, miksi hakisin palveluita Kausalasta tai saati Lahdesta. Maatilatori on ainut hyvä asia. Hiihtoladut ovat Kausalassa melko kehnot. Joten vapaa-aikanakin hakeudun Kuusaalle tai Kouvolaan. - Saatavuuden ja laadun mukaan käynti muualla! - Kouvola on sopivan matkan päässä ja sieltä löytyy kaikki palvelut. Tulee käytyä melkein joka päivä. - Lahdessa on monipuolisemmat ja runsaammat palvelut kaikessa. - Olen muuttanut Iittiin kesällä 2012 ja sen vuoksi osa asioinnista on suuntautunut pääkaupunkiseudulle. Käyn Keravalla töissä, joka sekin vaikuttaa valintoihini. - Työssäkäynti ja asiointialue suunta Kausalasta pääsääntöisesti Kouvolaan. Kysely ja sen järjestäminen - Tästä puuttuu Heinola - Kyselystä puuttuvat Heinolan, Asikkalan ja Lahden Holman suunnat. - Iitin kunta on iso alue, joten alueellisia poikkeuksia paljon. Kyselyssä ei ollut Heinolan aluetta ollenkaan, mikä on lähin paikka?? - Matkakeidas puuttuu ja BRK Sääskjärvi. Molemmat hyviä alansa puoteja. - Kouvolan market-alueella tarkoitan myös Korjalan teollisuusaluetta, Lehtikannan seutua ja Katajaharjua mm. - Hieno kysely, mutta mitä se meillä eläkeläisille kuuluu joilla on toinen jalka haudan reunalla. - Kannattikohan tähän kyselyyn tuhlata Kunnan rahoja, kysyn vaan? - Miksi kysytte? Mitä teette tuloksilla paitsi julkaisette yhteenvedon kunnan nettisivulla? Mitä kyselyn teettäminen maksoi meille veronmaksajille? Yllättikö tuloksissa mikään? Luulisi, että aika itsestäänselviä vastauksia odotettavissa. Yleiset - Hyvä paikka. Jopa Helsinki lähellä. Iitillä hyvä tulevaisuus. - Onnea ja menestystä! - Olen töissä viikot talousalueen ulkopuolella. - Olemme asuneet Kausalassa 16 vuotta, täydellinen paikka! - Näivettyvä kunta.

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013

Suomalaiset verkossa - NetTrack IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2013 Suomalaiset verkossa - NetTrack 2013 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Joulukauppa 2011 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 28.11.2011 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Uudistumisen ja oppimisen kyky Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Julkishallinnon kovat paineet

Lisätiedot

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014

Katsauksia tuloksiin 30.10.2014 20 Katsauksia tuloksiin 30.10.20 Sisältö 1 Laskettelijasegmentit ja harrastajamäärät 2 Mielipiteet lajista ja hiihtokeskusten toiminnasta 3 Hiihtokeskusten palvelut ja niiden käyttö 4 Tiedotus 5 Toiveita

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 1 PALVELUTUTKIMUS 2014 Mikkelin seudun vapaa-ajan asukasvaltuuskunta teki

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% KYSELY KÄSITYÖN VERKKOPALVELUISTA Yhteenvetoraportti N=1062 Julkaistu: 2.12.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen nainen / tyttö 1038 97,74% 2. mies / poika 24 2,26% Kuulun ikäryhmään alle 13-vuotiaat

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturva 2015 Satu-Sofia Rantala ja Leena Pöysti Liikenneturvan selvityksiä 1/2015 ISBN: 978-951-560-215-2 (pdf) ISSN 2341-8052 Johdanto Liikenneturva selvitti jalankulkijoiden

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 26.8.2010 1(7) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

DNA Suomalaisten digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Tutkimusyhteenveto medialle

DNA Suomalaisten digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Tutkimusyhteenveto medialle DNA Suomalaisten digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Tutkimusyhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015

Messututkimus. RAKSA 2015, Lahden Messukeskus 13.-15.3.2015 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 13.-15.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 19 000 1 Kansi Kävijäperheen

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Uutiset kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016

Ilta-Sanomat Uutiset kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016 Ilta-Sanomat Uutiset kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 0 Ilta-Sanomat Uutiset käyttäjät, N=446 Kaikki, N=674 Mies 1 0 0 40 60 0 0 % Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 1 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 1 Ilta-Sanomat

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016

Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili. TNS Atlas tammi-kesäkuu 2016 Ilta-Sanomat Autot kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 0 Kaikki, N=64 Mies 0 8 0 40 60 80 0 % Ikä 1-24 vuotta 1 2-34 vuotta 1 3-44 vuotta 4-4 vuotta Kaikki, N=64-4 vuotta 2 3 0 40 60 80 0 % Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kouvolan seudun ABC-asemat

Kouvolan seudun ABC-asemat Nykyään ABC on S-ryhmän ketju, joka on sekä matkailijan viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaan päivittäisiä palveluja tarjoava palvelukeskus. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia

Lisätiedot

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014

Messututkimus. RAKSA 2014, Lahden Messukeskus 7.-9.3.2014 Messututkimus RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Yhteenveto RAKSA, Lahden Messukeskus 7.-9.3. Messututkimus sisältö Kokonaiskävijämäärä 21 000 1 Kansi Kävijäperheen koko

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä

Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä Seutufoorumi 9.6.2011, Pauli Korkiakoski Alustavia havaintoja seudun liikkumisvyöhykkeistä ja yhdyskuntarakenteesta Kaakon suunta -hanke Mistä vyöhyketarkastelussa on kyse? Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2010

Verkkokauppatilasto 2010 Verkkokauppatilaston julkistus 1.3. 2011 Seppo Roponen TNS Gallup Copyright TNS 2011 Vuoden 2010 alusta kansallinen seuranta otti harppauksen eteenpäin kun Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML, Kaupan liitto

Lisätiedot

Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta. professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos

Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta. professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Muuttuva kuluttaja ja ostopaikan valinta professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Liikenne 2007: Kauppa, liikenne ja pysäköinti Helsinki 10.10.2007 Kuluttajako ratkaisee? Kuluttajien

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013)

Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty 15.11.2013) Tarjouspyynnön liite 6b 1 (9) LAHDEN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TARJOUSKILPAILU 2013/2 Taksavyöhykkeiden määrittely ja lippujen hinnoittelu (Päivitetty ) Tarjouspyynnön liite 6b 2 (9) Johdanto Tässä työssä

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~

7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ VALTIOVARAINMINISTERIÖ.^y Kunta- ja aluehallinto-osasto IITIN KUNTA.. Asianro ^öf^_ ^L^fW^l Päätös Saapunut _^Z_/.. _.S^/20/^ -/-/20.. 7/-^0- - 7.5.2015 Tiedoksi ^fd^i ^'. ^ / i~ /^?, ^^ ^ T Iitin

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista

Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Solmu vai rusetti kommentteja Kelan dokumentista Pirkko Justander Sosiaalineuvoja ry HUOM! Tässä puheenvuorossa ennen muuta ruohonjuuritason syvien tuntojen tulkki Tunnetilani dokumenttia katsellessani

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot