Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 Asiointikysely Iitin kunnan asukkaille Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa Iitin kunta

2 Kyselytutkimus 1 1 KYSELYTUTKIMUS IITIN KUNNAN ASUKKAILLE Helmikuussa 2013 Iitin kunnassa järjestettiin kuntalaisille kysely, jossa tiedusteltiin missä kuntalaiset asioivat hankkiessaan erilaisia tuotteita ja palveluita. Tarkoituksena oli selvittää, missä kuntalaiset asioivat ja onko asiointi muuttunut, kun naapurikuntiin on rakennettu uusia kauppapaikkoja ja kaupunkien keskustoja on kehitetty. Vastaava yhteenveto asioinnin suuntautumisesta on koottu TNS Gallupin suuren vaikutusaluetutkimuksen aineistosta, mikä kuvasi vuoden 2006 asiointisuuntautumista. Tässä asiointitutkimuksessa kysyttiin asiointia vastaavissa tuotetyhmissä kuin Gallupin aikaisemmassa kyselyssä, jotta voidaan selvittää asioinnissa tapahtunutta muutosta. Aikaisemmassa kyselyssä asiointia tarkasteltiin kunnittain vanhan kuntajaon mukaisesti. Uudessa kyselyssä asiointipaikat ovat tarkemmin yksilöityjä, koska kuntajako on liian yleispiirteinen. Kyselytutkimus järjestettiin niin, että paperinen kyselylomake lähetettiin 400 satunnaisesti valitulle vuotiaalle iittiläiselle henkilölle kotiosoitteeseen. Lisäksi kysely oli avoinna kaikille kunnan internetsivuilla ja siihen pystyi vastaamaan netin kautta. Lomakevastauksia tuli 180 ja netin kautta vastasi 90 henkilöä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 270 henkilöltä. Kyselyssä yksilöitiin asiointikohteet, joita olivat Kausalan keskusta ja ABC:n alue sekä Kouvolan seudun keskukset (Kouvolan keskusta, market-alue, Kuusankoski, Elimäki, muu Kouvola), Lahden seudun keskukset (Nastola, Lahden keskusta, Laune, Karisma, Renkomäki) ja muut alueet. Iitin kunnan alueella on muutama erillinen kauppapaikka Sääksjärvellä ja Vuolenkoskella, jotka jäivät yksilöimättä samoin kuin Heinolan kaupungin suunta, joka on luonteva vaihtoehto asioinnille kunnan pohjoisosan asukkaille. Kyselyyn vastanneet vastaavat kohtuullisen hyvin iittiläistä asukaspohjaa. Aktiivisia vastaajia olivat kuitenkin erityisesti iäkkäät kuntalaiset, joten vastauksissa painottuu vanhempien ikäluokkien tapa asioida. Kuntalaisten mahdollisuus asioida autolla on varsin hyvä, sillä vain 8 %:lla vastaajista ei ole lainkaan autoa käytettävissään. Mihin ikäluokkaan kuulutte? 66 - vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta - 25 vuotta

3 Kyselytutkimus 2 2 ASIOINNIN SUUNTAUTUMINEN HELMIKUUSSA 2013 Päivittäiset ostokset, kuten elintarvikkeet, lääkkeet, alkoholi ja ravitsemispalvelut, haetaan pääosin Iitin kunnan omista palvelupisteistä. Muita kulutustavaroita lähdetään vastaavasti enemmän hakemaan Kouvolan tai Lahden seudulta. Muissa paikoissa (Helsinki, pääkaupunkiseutu, ulkomaat, muut alueet, nettikauppa) asioidaan edelleen suhteellisen vähän. Kouvolan keskusta ja market-alue näyttävät olevan suurimmassa osassa asiointia suosituin asioimissuunta iittiläisille. Kodin investointihyödykkeitä, kuten kodinkoneita ja huonekaluja, haetaan eniten Kouvolan suunnasta. Rautakaupassa on Iitissä hyvä palvelutaso, koska kolmannes asioi oman kunnan alueella. Autokauppa taas vie asiakkaat Kouvolan suuntaan, mutta asiointia suuntautuu myös Lahden seudulle ja muille alueille. Kunnan tarjoamia peruspalveluita (terveydenhuolto ja kirjasto) sekä kampaamopalveluita käytetään pääosin oman kunnan alueella. Kaupalliset palvelut taas haetaan valtaosin Kouvolan keskustasta ja Lahden keskustasta. Kyselyyn on voinut vastata antamalla kussakin tuoteryhmässä useita asiointipaikkoja, koska osa asioi useissa asiointipaikoissa. Näin ollen vastausmäärät tuoteryhmissä vaihtelevat ja voivat olla yli 270 kpl. Rivistä on jätetty pois ne vastaajat, jotka eivät kyseistä tuotetta ole ostaneet. Vastausmäärät on oheisessa kaaviossa skaalattu 100 %:iin. Tarkastelulla luodaan hyvä yleiskuva asiointisuuntautumisen jakautumisesta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

4 Kyselytutkimus 3 Eri hyödykeryhmien asiointimerkitystä tarkasteltiin sillä, kuinka suuri osa vastaajista oli kyseistä tuotetta ostanut tai palvelua käyttänyt. Asioinnin kannalta ne tuotteet tai palvelut, joita vastaajat olivat suurelta osin käyttäneet, ovat myös merkityksellisiä palveluiden saatavuuden kannalta. Sellaiset tuotteet, joita kuluttajat ostavat harvemmin tai eivät juurikaan osta, eivät palveluiden kokonaistarjonnan näkökulmasta ole erityisen merkittäviä. Esimerkiksi lastenvaatteita, musiikkia, elokuvia ja pelejä sekä uuden auton on ostanut vastaajista vain noin puolet. Ravintolapalvelut, kellot ja korut, käytetty auto ja elokuvateatteri on kiinnostanut vain noin 60 prosenttia vastaajista. Tuloksessa heijastuu vastaajien painottuminen vanhempiin ikäluokkiin. Nuoremmille asiakasryhmille em. tuotteet ja palvelut voivat olla hyvinkin tärkeitä. Tuotteiden tärkeys Iittiläisille vastaajaa 61 % 74 % 79 % 99 % 95 % 46 % 52 % 62 % 69 % 76 % 80 % 81 % 84 % 89 % 98 % 94 % 52 % 63 % 89 % 83 % 80 % 80 % 84 % 77 % 74 % 80 % 95 % 91 % 94 % 58 %

5 Kyselytutkimus 4 3 ASIOINTIKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS IITIN KUNNASSA Asioinnissa tapahtuneita muutoksia voidaan karkealla tasolla seurata vertaamalla vuoden 2006 asiointitutkimuksen tuloksia ja tähän vuoden 2013 tutkimustuloksiin. Asioinnissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan seuduittain (Iitin alue, Kouvolan seutu, Lahden seutu ja muu suuntautuminen). Vertailu on vain suuntaa-antavaa johtuen erilaisista tutkimusmenetelmistä. Asioinnissa tapahtuneet muutokset eivät näytä olevan kovin suuria. Suurimpia menettäjiä ovat olleet Iitin omat palvelut. Erityisesti palveluiden ja kestokulutushyödykkeiden osalta on Iitti menettänyt asiointia Kouvolan ja Lahden seudulle. Toisaalta taas asiointia on näyttänyt siirtyvän myös muilta alueilta Kouvolan ja Lahden suuntaan. Kouvolan ja Lahden seutu ovatkin kasvattaneet osuuksiaan lähes kaikissa tuote- ja palveluryhmissä. Lahden suunta on joissakin tuoteryhmissä kasvattanut osuuttaan, ja samoin myös Kouvolan suunta vastaavasti toisissa tuoteryhmissä. Kouvolan seutu on kasvattanut eniten osuuttaan kodin investointihyödykkeissä sekä palveluissa ja Lahden seutu päivittäistäisasioinnissa. Päivittäisasioinnissa Kouvolan ja Lahden seutu ovat siis myös kasvattaneet osuuttaan, mutta Iitissä asiointi ei merkittävästi kuitenkaan ole näiden selvityksen pohjalta tarkasteltuna vähentynyt. Asioinnin suuntautumisen muutos % Päivittäistavarat (pt+apt) 3 % 10 % -12 % -3 % Kestokulutustavarat ka. 2 % 4 % -4 % Kodin investointihyödykkeet ka. -19 % -8 % 2 % 6 % Iitin alue Kouvolan seutu Lahden seutu Muu suuntautuminen -8 % Palvelut 6 % 9 % -11 % -3 % Koko asiointi ka. 3 % 4 % -8 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 %

6 Kyselytutkimus 5 39 % 32 % Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa 66 % 64 % 65 % 36 % 36 % 18 % 22 % 16 % 12 % 15 % 17 % 14 % 12 % 7 % 10 % 15 % 2 % 2 % 32 % 5 % 5 % 3 % 17 % 12 % 1 % 5 % 28 % 16 % 14 % 2 % 10 % 3 % 2 % 34 % 69 % 59 % 60 % 64 % 53 % 51 % 66 % 53 % 63 % 51 % 64 % 51 % 67 % 56 % 60 % 40 % 52 % 45 % 16 % 13 % 15 % 17 % 10 % 3 % 26 % 9 % 24 % 11 % 25 % 7 % 24 % 7 % 24 % 13 % 14 % 18 % 17 % 24 % 14 % 6 % 20 % 8 % 16 % 21 % 21 % 19 % 14 % 25 % 32 % 11 % 13 % 18 % 11 % 7 % 12 % Iitin alue yhteensä Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä 11 % 3 % 1 % 48 % 44 % 68 % 84 % 47 % 84 % 73 % 30 % 37 % 10 % 13 % 18 % 9 % 4 % 5 % 10 % 1 % 37 % 5 % 17 % 7 % 6 % 3 % 20 % 6 % Elintarvikkeet viikonloppuisin Alkon tuotteet 0 Kosmetiikka Vaatteet keskiarvo Lastenvaatteet Jalkineet keskiarvo Kelloja ja koruja Puhelimia, liittymiä tai -tarvikkeita Silmälasit ym. Optikkotuotteet 0 Kodin elektronikka (TV, soittimet) Asioinnin suuntautuminen Iittissä Iitti Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä

7 Kyselytutkimus 6 4 KULUTTAJARYHMIEN ASIOINTIKÄYTTÄYTYMINEN Aineistosta ajettiin eri kuluttajaryhmien asiointiprofiileja. Niiden avulla on syvennettävissä sitä, miten eri elämänvaiheessa olevat kuluttajat käyttäytyvät. Kyselyn vastanneet painottuivat pitkälti vanhempiin ikäluokkiin. Seuraavassa tarkastelussa nähdään, eroaako nuorempien tai muiden asiakasryhmien asiointi keskiarvosta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Eläkeläiset ja yli 65-vuotiaat, vastaajia 111 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Vanhempi väestö ja eläkeläiset suosivat asiointia keskimääräistä enemmän omassa kunnassa. Ulkopuolisista ostospaikoista Lahden suunta on vahvimmin mukana kuin keskimäärin. Palveluissa Lahden suunta on jonkin verran enemmän suosiossa kuin Kouvolan suunta, kun Kouvolan suunta on yhä vahvin vaihtoehto tavaroita haettaessa.

8 Kyselytutkimus 7 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat ei-eläkeläiset, vastaajia 157 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Työikäinen väestö suuntaa asiointia keskiarvoa enemmän Kouvolan suuntaan ja erityisesti Kouvolan market-alueelle. Aktiiviväestö asioi Iitissä vähemmän kuin vanhempi ikäluokka. Seuraavalla sivulla on tarkasteltu nuorten aikuisten asioinnin suuntautumista. Heillä omassa kunnassa asiointi on selvästi vähäisempää ja suuri osa asioinnista kohdistuu Kouvolan ja Lahden suuntaan. Tässä ryhmässä nettiasiointi nousee vahvasti mukaan asiointivaihtoehtona.

9 Kyselytutkimus 8 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Aineistosta poimittiin myös autottomat kuluttajat. Heidän asioinnista suuri osa perustuu lähipalveluihin, mutta tavaroita merkittävä osa haetaan Kouvolan suunnasta. Asiointi Lahden suunta on selvästi vähäisempää. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Autottomat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

10 Kyselytutkimus 9 5 VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA TERVEISET KUNNALLE Vastaajien määrä: 107 Kuntaliitos / Itsenäinen kunta ja muut kommentit - Yrittäkää tehdä tolkullisia päätöksiä - Ettei vaan olis valtataistelu menos?! - On asukkaiden aliarviointia, jos kunta ei mitenkään huomioi asiointiliikenteen suuntaa toiminnassaan ja päätöksissään. - Terveisiä päättäjille. Ihanaa jos Iitti pysyy Itsenäisenä kuntana. - Pitäkää Iitti itsenäisenä - Iitti olisi itsenäinen, jos pakko niin Lahteen. Lahden suuntaan liittymistä kannattavat - Lahti on parempi vaihtoehto asioida. On enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja esim keskustassa ja launeella. - Iitti Hämeeseen! - Vaikka käytänkin (olosuhteista johtuen) runsaasti Kouvolan palveluja, Iitti pysyköön erossa Kouvolasta! - Hoitakaa hyvin asia. Liittykää Lahtee jos täytyy - Älkää missään nimessä edes ajatelko kuntaliitosta Kouvolan kanssa. Tiedän mitä syrjäiselle Iitille tapahtuisi. Olen entisen Anjalankosken (Anjalan asukas) ja kaikki palvelut halutaan kaupungin keskustaan. (terveydenhoito, lukiot, myös teiden hoito huonontunut) - Lahteen päin. kiitos. - Toivottavasti Iitti ei koskaan liity Kouvolaan. - Älkää vain Kouvolaan liittykö - Älkää helvetissä liittykö Kouvolaan ja älkää ottako pakolaisia - Ei liittymistä Kouvolan köyhään kuntaan. Naapurikunnat lankaan lensivät. Rahansa menettivät!! - Jos tehdään iso kunta, niin Nastolaan päin. Onhan terveydenhuolto jo Päijät-Hämeessä. - Nastola olisi minusta paras yhtyminen - Jos on tarpeen tehdä yhteistyötä liitoksen suuntaan se on Lahti. Haluamme asua Iitissä ja toivomme kerrostaloja keskustaan. Kouvola ei tule kysymykseenkään! - Iitin ja nastolan yhteistyö varsin luontevaa ja juohevaa. päijät-hämeen suunta tukee parhaiten iitin kehitysnäkymiä ja takaa varmemman pohjan iitin kehittymiselle pohjois-iitin eritoten vuolenkoske ainoa kylän kannalta järkevä uuden yhteistyön suunta on nastola. nyt rakenteilla oleva vesi ja viemärihanke, ja selvitteillä oleva ala-asteen kouluyhteistyö selvitys, ruuhijärven lapsia vuolenkosken kouluun. hyvä iitti. - Olemme Hämäläisiä - Ei KOUVOLAAN - Iitin kunnan tulee ottaa huomioon matkat ja niiden kulut syrjäseudulla, koska Kelakin vähensi kohtuuttomasti sairaskäyntijen matkakorvauksia vähätuloisilta suhteutetusti hyvätulisten maksukykyyn. Mahdoton asioida Kausalassa, liitäminen nastolaan ja lahteen paras vaihtoehto. - Yhteistyö Nastolan kunnan kanssa kehittelyyn.

11 Kyselytutkimus 10 Kouvolan suuntaan liittymistä kannattavat - Lahden suuntaan halajavat miettikäähän kuinka paljon Iitti-aiheisia uutisia on sen alueen paikallislehdessä? Ei niitä Iitti kiinnosta! - Ei Lahdelle. Lahti on Suomen Chicago. Kouvolaan vajaa 20 km. - Lahti kaksi kertaa niin kaukana kuin Kouvola. Iitti ei ainakaan Lahden peräkyläksi!! Kunta / Terveydenhoito - Ei paljon kannata ostaa Kausalasta isoja ostoksia. On kamalan kallista ja huono palvelu. Kunnan pitäisi lopettaa epävarmoihin yrityksiin. Terveyskeskuksen palvelut hyvät koska pääsee Päijät-Hämeen keskussairaalaan vuoden sisällä on leikattu aina isosti ja palvelu hyvää. - Terveydenh. PHKS:stä - Erikoissairaanhoito toiminut erinomaisesti Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Iitin terveysaseman toiminta kiitettävää. - Lääkäripalvelut kaikista huonoimmat Iitissä. Jos kuuluu Wellamoon aikoja ei ole ja terveyskeskuksen polilta niitä ei saa koska kuulut Wellamoon. Käytämme paljon ykityistä lääkäriä. - Hammaslääkäripalvelut paremmiksi Tiet - Talvikelillä "tärryyttää", putoaa "tekarit" suusta, muuten hyvä. - Anttilantien talvihoidossa parantamisen varaa. - Päällystämättömien kyläteiden kunnon huomattava kuntoutus! - Tieyhteyden VT12 parantaminen Lahden suuntaan tärkeää! Palvelutarjonta paljon parempaa sillä suunnalla, käyttö lisääntyisi ennestään jos kulkeminen helpottuisi. Julkinen liikenne - Bussivuorot ja Päijät-Hämeen vastaanottoajat eivät kohtaa. - Junia pitäisi saada lisää pysähtymään Kausalassa. Ostoksilla tai teatterissa käynti autottomalla ihmisellä ei onnistu lauantaisin, kuin Lahden suuntaan. Busseja ei kulje viikonloppuisin sitäkään vähää. Ottakaapa te autoilevat ihan oikeasti joskus bussi- ja juna-aikataulut käteenne ja yrittäkää suunnitella vapaa-ajan menojanne niiden mukaan! - Jos halutaan suuntautua Päijät-Hämeeseen, pitää julkista liikennettä Kausalan ja Lahden välillä kehittää.? Linja-autovuoroja ei ole riittävästi ja ne vähät mitkä ovat kulkevat väärään aikaan.? Iittiläisenä hävettää kun kesällä ei ole yhteyksiä Kausalan ja Nastolan välillä.? Nastolan ja Lahden välillä on bussiyhteyksiä 15 min - 1 h välein vuorokauden ajasta riippuen. Mikä estäisi bussiyhteyksien toteuttamisen 20 km matkalle Kausalan ja Nastolan välille. Yksi bussi ees - taas ja Lehtimäki hoitaa jatkoyhteydet. - Julkisen liikenteen vuoroja lisää Lahteen päin klo jälkeen ja Lahdesta takasin esim klo 22 ja myös la-iltaisin kun yöjuna ei kulje silloin.? Kunnan palvelut - Toivoisin Kausalan ala-asteen sisäilmaongelmiin ratkaisuja. Muutoin suuret kiitokset hyvistä kunnan palveluista. - Olemme perheessä olleet pettyneitä Kotihoidontuen Kuntalisän lakkauttamiseen. Mikään muu "korvaava palvelu" ei auta lapsiperheessä samalla tavalla kuin pienikin apu pieniin tuloihin. - Kausalan palvelut heikot. Vain päivittäiskauppatavarat löytyy! Iitin kunnan tuettava palvelujen lisääntyminen, että kunta pyst. tarjoamaan palveluja paikkakunnalla. - Kausalasta on saatava kunnantalolta henkilötodistus ja juna- linja-auto kortit kulkemista varten. Paikkakunnalle valokuvausliike. - Iitin palveluja kehitettävä ja turvattava!

12 Kyselytutkimus 11 - Iitin kylät ovat surkeasti lapsipuolen asemassa! Lapsirikkaat kylät ilman koulua. - Lidl kauppaa toivoisin Kausalaan. Olen kyllästynyt jatkuvasti ja usein valittamaan S-marketin kassojen väärin lyödyistä hinnoista. Myöhemmin iltaisinkin olisi saatava juna yhteys Kouvolasta kausalaan, jotta pääsisi tapahtumista Kausalaan. Eräs huoltoyhtiö pitäisi poistaa Kausalasta, on tehnyt sellaisia virheitä, jotka oikeuttaisivat rikosilmoituksen tekoon. Kunnan vuokrataloissa pitäisi pihat aurata huolellisimmin ja rivitaloissa myös pihojen edustat. Vanhukset ja huonokuntoiset rollaattoreilla tms. liikkuvat ovat kotiensa vankeja, jos ei ole ketään, joka tekisi lumityöt. Pieni ja kallis kunta, palvelut ja ostokset haettava kaupungista. Te-toimistokin joutaisi lopettaa. juoruilemista vain ja toiset asiakkaat saa odottaa kauan. Henkilökohtaisen avustajan tarvitsijoita varmasti olisi, mutta kuntaan pitäisi saada yksi henkilö hoitamaan tätä tehtävää ja auttamaan vammaisia ym. saamaan avustaja ja auttaa työsopimusten teossa yms. - Terveysasema ja hammashoitola, työvoimatoimisto ja pankit pitäisi pysyä paikkakunnalla. Samoin kunnan hallintotoiminnot. Vapaa-aika - Valaistun ulkoilureitin (10km) kunnostaminen niin ettei kesällä kasva umpeen ja huonompilumisenakin talvena pääsee hiihtämään. Eli hyvät liikuntamahdollisuudet tuo lisää asukkaita ja rahaa kuntaan. - Pitäisi palata aikaisempien vuosien malliin torin kesätapahtumissa. - Nuorisolle vois olla Frisbii-kenttä eli rata. Muualla saanut harrastajia, eikä ole kallis sijoitus nuorten ja aikuistenkaan harrastettavaksi. t. mummo maalta! - Sitä vaan, että missä viipyy koirapuisto? Koirat paskoo pitkin kylää. Missä koirapuisto, missä? Paperitehdas jo tahkoo rahaa kunnalle. Jäähalli tuo lisää. Kohta moottoriratakeskus ja hevoskylä kunnan kassaa kartuttaa. Mutta koirapuisto, missä koirapuisto? - Iittiin pitäisi saada uimahalli. Kaupalliset palvelut Iitissä - Kynä ei tarttunut paperille! Elektroniikka ja kengät pitää hakea muualta! - Suurin osa vaatteista, jalkineista, puhelimista, kirjoista täytyy ostaa Kouvolasta koska Kausalasta ei saa edessä mainittuja palveluja. - Kyllä tarvittaisiin erikoisliikkeitä mm. vaatekauppa, tiiimarin tapaista lyhyttavarakauppaa, siistiä kahvilaa, jonne vanhempi nainenkin voisi poiketa kahville keskustassa. - Vaate- ja jalkinekauppa Kausalaan, tehtaanmyymälä ja outlet. - Tyhjät liiketilat keskustassa ovat häpeäksi kunnalle. - Säilyttäkää nämäkin palvelut, ettei ole pakko mennä naapuriin viemään rahaa. - Passikuvia ei saa Kausalasta? - Vaate- ja kenkäkauppa puuttuu - Webropol kysely parempi - hankala "rivitys" nyt. Jos Iitin seutu virallinen kunnan ilmoituslehti, niin tällöin EHDOTTOMASTI peittojakeluun. Iitin S-marketin kassoilla, terveyskeskuksessa ja apteekissa tympeää palvelua. No, eipä ole pakko asioida -siispä Kuusaalle. Iitin kk kylätalolle olisi paljon ideoita ja ajatuksia, mutta ei niitä edes "uskalla" esittää kun alkuperäiittiläiset niin sisäänpäin kääntyneitä. Ps: Matkakeitaan Pirjo on oikea asiakaspalvelija -edes joku :) KUMMALLINEN KYSE- LYN TOTEUTUS!!! - Kausalasta ei saata saada näistä puoliakaan. - Luontaistuotekauppa Kausalan keskustaan. - ja jalkineita ei täältä saa kuin torilta ja kirpputorilta. - Kausalasta puuttuu kenkäkauppa + vaatekauppa - Vaate - jalkineliike - Eihän Kausalassa ole edes vaatekauppaa. Ainoastaan ruokakaupat. - Kaikki vielä nyt riittää, jos palvelut säilyvät nykyisellään olen tyytyväinen - Olisi toivottavaa jos kausalan keskusta elävöityisi ja olisi palveluja vaatetus kenkä kello paperi ja kodinhoitoon tarvikkeita.

13 Kyselytutkimus 12 - Voisiko kunta kannustaa vaate- ja kenkäkaupan tuloa Kausalaan. On paljon autottomia ja huonosti liikkuvia eläkeläisiä, jotka kaipaavat muutkin kuin "kirpparia". Pesulakin olisi "poikaa". Keskustassa voisi olla info-piste, jossa opastettaisi tietokoneen käytössä (laskujen maksut, lomakkeiden täytöt, lippujen tilaukset ym.) - Käytän Kausalan palveluita periaatteesta. Autottomalle kaikki ilta/viikonlopputilaisuudet ovat talvella tavoittamattomissa. Erikoisliikkeet katoavat keskustasta ja liiketilat seisovat tyhjillään, kun tilojen vuokrapyynnöt eivät ole tästä maailmasta. Kenen etu? - Kausalan kehitettävä palveluja entisestään. Asioinnin suuntautuminen - Pohjois-Iitistä ei kannata Kausalassa asioida. - Asuinpaikka on lähempänä Nastolaa joten luontevasti palvelut ja ostot tehdään joko Nastolassa tai Lahdessa.? Terveydenhuoltopalvelut omasta kunnasta. - Vuolenkoskelta suuntana Lahti! - Vakituinen ostoskauppa: Sale Huutotöyry Pohjois-Iitti. Pankkipalvelut Jaalan Op. - En näe mitään syytä, miksi hakisin palveluita Kausalasta tai saati Lahdesta. Maatilatori on ainut hyvä asia. Hiihtoladut ovat Kausalassa melko kehnot. Joten vapaa-aikanakin hakeudun Kuusaalle tai Kouvolaan. - Saatavuuden ja laadun mukaan käynti muualla! - Kouvola on sopivan matkan päässä ja sieltä löytyy kaikki palvelut. Tulee käytyä melkein joka päivä. - Lahdessa on monipuolisemmat ja runsaammat palvelut kaikessa. - Olen muuttanut Iittiin kesällä 2012 ja sen vuoksi osa asioinnista on suuntautunut pääkaupunkiseudulle. Käyn Keravalla töissä, joka sekin vaikuttaa valintoihini. - Työssäkäynti ja asiointialue suunta Kausalasta pääsääntöisesti Kouvolaan. Kysely ja sen järjestäminen - Tästä puuttuu Heinola - Kyselystä puuttuvat Heinolan, Asikkalan ja Lahden Holman suunnat. - Iitin kunta on iso alue, joten alueellisia poikkeuksia paljon. Kyselyssä ei ollut Heinolan aluetta ollenkaan, mikä on lähin paikka?? - Matkakeidas puuttuu ja BRK Sääskjärvi. Molemmat hyviä alansa puoteja. - Kouvolan market-alueella tarkoitan myös Korjalan teollisuusaluetta, Lehtikannan seutua ja Katajaharjua mm. - Hieno kysely, mutta mitä se meillä eläkeläisille kuuluu joilla on toinen jalka haudan reunalla. - Kannattikohan tähän kyselyyn tuhlata Kunnan rahoja, kysyn vaan? - Miksi kysytte? Mitä teette tuloksilla paitsi julkaisette yhteenvedon kunnan nettisivulla? Mitä kyselyn teettäminen maksoi meille veronmaksajille? Yllättikö tuloksissa mikään? Luulisi, että aika itsestäänselviä vastauksia odotettavissa. Yleiset - Hyvä paikka. Jopa Helsinki lähellä. Iitillä hyvä tulevaisuus. - Onnea ja menestystä! - Olen töissä viikot talousalueen ulkopuolella. - Olemme asuneet Kausalassa 16 vuotta, täydellinen paikka! - Näivettyvä kunta.

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä

Terveysliikuntakysely. 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä Terveysliikuntakysely 1. Sukupuolta koskevaan kysymykseen vastauksia saatiin 218. Vastaajista 66,5 % oli naisia ja 33,5 % miehiä 2. Vastaajien iät jakautuivat seuraavanlaisesti (225 vastaajaa) 18 29 vuotiaita

Lisätiedot

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä

ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä ONNELAA ETSIMÄSSÄ Läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä Miia Mäntylä Petra Lindqvist 1 ESIPUHE Asuminen ja yrittäminen keskittyvät Suomessa yhä lisääntyvässä määrin. Kasvukeskusten ja kaupunkien

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6.

Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. Kirkkonummen kuntalaisbarometri 2007 2 Sisällysluettelo 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS 2. VASTAUSPROSENTTI, TAUSTATIEDOT 3. YLEISARVOSANA 4. HYVÄ ELÄMÄ 5. TERVEYSPALVELUT 6. SIVISTYSPALVELUT 7. TEKNISET PALVELUT

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Päihdekyselyn tulokset

Päihdekyselyn tulokset Hämeenlinnan Rotaryklubi järjesti joulukuun 2011 ja tammikuun 2012 aikana webbikyselyn 13-17 - vuotiaille Hämeenlinnan ja sen ympäristön nuorille. Kyseessä on Hämeenlinnan Rotaryklubin DSG-projekti. Tavoitteena

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorelan, Toivalan ja Jännevirran perusraportit ja tiivistelmät Siilinjärvi 2012 Sellaiset kehittämisehdotukset, joita tässä raportissa ei ole tai joita ei esitetty

Lisätiedot

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani?

Kysely syksy 2007. Vastaan lähinnä. Käsitykseni Naantalin keskustasta yleisesti (1-10) Vastausajankohta: Nimi tai nimimerkki. Asuinpaikkani? Kysely syksy 2007 Vastauksia tuli yhteensä 100 kappaletta. Kysely toteutettiin netissä. Kyselystä tiedotettiin Nasta-lehden jutussa ja kaupungin nettisivujen aloitussivulla. Muutama vastaus tuli puhelimitse

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx %

YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % SIPPOLAN ALUEEN KYLÄKYSELY MARRASKUUSSA 2012 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA 70 palautettua lomaketta, vastausprosentti xx % ALUEEN PALVELUTARJONTA, PUUTTUVAT PALVELUT 1.Mikä on Sinulle tärkein palvelu, joka

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ

TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ TOUCH TO REALITY KORTEPOHJAN YLIOPPILASKYLÄ Asukastyytyväisyystutkimus Hi-Log Oy, Gummeruksenkatu, FIN - Jyväskylä, Tel. + (), Fax. + (), www.salokorpi.com/hi-log Hi-Log Oy Aki Vuorenmaa Gummeruksenkatu

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy

Sitran selvityksiä 9 1. Sitran selvityksiä 10. Palvelusetelit. Esiselvitys käyttäjätarpeista. Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 10 Palvelusetelit Esiselvitys käyttäjätarpeista Eija Seppänen & Ville Tapio, Fountain Park Oy Sitran selvityksiä 10 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Aluksi 4 Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET

TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Reeta Anteroinen & Sonia Lensu TAPAHTUMAKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN ELINKEINO- JA KULTTUURITOIMELLE KUNTALAISILLE TEETETYN KYSELYN TULOKSET Projektityö 2011 2

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot