Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa 2013"

Transkriptio

1 Asiointikysely Iitin kunnan asukkaille Raportti Iitin kunnan asukkaiden asioinnista helmikuussa Iitin kunta

2 Kyselytutkimus 1 1 KYSELYTUTKIMUS IITIN KUNNAN ASUKKAILLE Helmikuussa 2013 Iitin kunnassa järjestettiin kuntalaisille kysely, jossa tiedusteltiin missä kuntalaiset asioivat hankkiessaan erilaisia tuotteita ja palveluita. Tarkoituksena oli selvittää, missä kuntalaiset asioivat ja onko asiointi muuttunut, kun naapurikuntiin on rakennettu uusia kauppapaikkoja ja kaupunkien keskustoja on kehitetty. Vastaava yhteenveto asioinnin suuntautumisesta on koottu TNS Gallupin suuren vaikutusaluetutkimuksen aineistosta, mikä kuvasi vuoden 2006 asiointisuuntautumista. Tässä asiointitutkimuksessa kysyttiin asiointia vastaavissa tuotetyhmissä kuin Gallupin aikaisemmassa kyselyssä, jotta voidaan selvittää asioinnissa tapahtunutta muutosta. Aikaisemmassa kyselyssä asiointia tarkasteltiin kunnittain vanhan kuntajaon mukaisesti. Uudessa kyselyssä asiointipaikat ovat tarkemmin yksilöityjä, koska kuntajako on liian yleispiirteinen. Kyselytutkimus järjestettiin niin, että paperinen kyselylomake lähetettiin 400 satunnaisesti valitulle vuotiaalle iittiläiselle henkilölle kotiosoitteeseen. Lisäksi kysely oli avoinna kaikille kunnan internetsivuilla ja siihen pystyi vastaamaan netin kautta. Lomakevastauksia tuli 180 ja netin kautta vastasi 90 henkilöä. Kaikkiaan vastauksia saatiin 270 henkilöltä. Kyselyssä yksilöitiin asiointikohteet, joita olivat Kausalan keskusta ja ABC:n alue sekä Kouvolan seudun keskukset (Kouvolan keskusta, market-alue, Kuusankoski, Elimäki, muu Kouvola), Lahden seudun keskukset (Nastola, Lahden keskusta, Laune, Karisma, Renkomäki) ja muut alueet. Iitin kunnan alueella on muutama erillinen kauppapaikka Sääksjärvellä ja Vuolenkoskella, jotka jäivät yksilöimättä samoin kuin Heinolan kaupungin suunta, joka on luonteva vaihtoehto asioinnille kunnan pohjoisosan asukkaille. Kyselyyn vastanneet vastaavat kohtuullisen hyvin iittiläistä asukaspohjaa. Aktiivisia vastaajia olivat kuitenkin erityisesti iäkkäät kuntalaiset, joten vastauksissa painottuu vanhempien ikäluokkien tapa asioida. Kuntalaisten mahdollisuus asioida autolla on varsin hyvä, sillä vain 8 %:lla vastaajista ei ole lainkaan autoa käytettävissään. Mihin ikäluokkaan kuulutte? 66 - vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta - 25 vuotta

3 Kyselytutkimus 2 2 ASIOINNIN SUUNTAUTUMINEN HELMIKUUSSA 2013 Päivittäiset ostokset, kuten elintarvikkeet, lääkkeet, alkoholi ja ravitsemispalvelut, haetaan pääosin Iitin kunnan omista palvelupisteistä. Muita kulutustavaroita lähdetään vastaavasti enemmän hakemaan Kouvolan tai Lahden seudulta. Muissa paikoissa (Helsinki, pääkaupunkiseutu, ulkomaat, muut alueet, nettikauppa) asioidaan edelleen suhteellisen vähän. Kouvolan keskusta ja market-alue näyttävät olevan suurimmassa osassa asiointia suosituin asioimissuunta iittiläisille. Kodin investointihyödykkeitä, kuten kodinkoneita ja huonekaluja, haetaan eniten Kouvolan suunnasta. Rautakaupassa on Iitissä hyvä palvelutaso, koska kolmannes asioi oman kunnan alueella. Autokauppa taas vie asiakkaat Kouvolan suuntaan, mutta asiointia suuntautuu myös Lahden seudulle ja muille alueille. Kunnan tarjoamia peruspalveluita (terveydenhuolto ja kirjasto) sekä kampaamopalveluita käytetään pääosin oman kunnan alueella. Kaupalliset palvelut taas haetaan valtaosin Kouvolan keskustasta ja Lahden keskustasta. Kyselyyn on voinut vastata antamalla kussakin tuoteryhmässä useita asiointipaikkoja, koska osa asioi useissa asiointipaikoissa. Näin ollen vastausmäärät tuoteryhmissä vaihtelevat ja voivat olla yli 270 kpl. Rivistä on jätetty pois ne vastaajat, jotka eivät kyseistä tuotetta ole ostaneet. Vastausmäärät on oheisessa kaaviossa skaalattu 100 %:iin. Tarkastelulla luodaan hyvä yleiskuva asiointisuuntautumisen jakautumisesta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

4 Kyselytutkimus 3 Eri hyödykeryhmien asiointimerkitystä tarkasteltiin sillä, kuinka suuri osa vastaajista oli kyseistä tuotetta ostanut tai palvelua käyttänyt. Asioinnin kannalta ne tuotteet tai palvelut, joita vastaajat olivat suurelta osin käyttäneet, ovat myös merkityksellisiä palveluiden saatavuuden kannalta. Sellaiset tuotteet, joita kuluttajat ostavat harvemmin tai eivät juurikaan osta, eivät palveluiden kokonaistarjonnan näkökulmasta ole erityisen merkittäviä. Esimerkiksi lastenvaatteita, musiikkia, elokuvia ja pelejä sekä uuden auton on ostanut vastaajista vain noin puolet. Ravintolapalvelut, kellot ja korut, käytetty auto ja elokuvateatteri on kiinnostanut vain noin 60 prosenttia vastaajista. Tuloksessa heijastuu vastaajien painottuminen vanhempiin ikäluokkiin. Nuoremmille asiakasryhmille em. tuotteet ja palvelut voivat olla hyvinkin tärkeitä. Tuotteiden tärkeys Iittiläisille vastaajaa 61 % 74 % 79 % 99 % 95 % 46 % 52 % 62 % 69 % 76 % 80 % 81 % 84 % 89 % 98 % 94 % 52 % 63 % 89 % 83 % 80 % 80 % 84 % 77 % 74 % 80 % 95 % 91 % 94 % 58 %

5 Kyselytutkimus 4 3 ASIOINTIKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS IITIN KUNNASSA Asioinnissa tapahtuneita muutoksia voidaan karkealla tasolla seurata vertaamalla vuoden 2006 asiointitutkimuksen tuloksia ja tähän vuoden 2013 tutkimustuloksiin. Asioinnissa tapahtuneita muutoksia tarkastellaan seuduittain (Iitin alue, Kouvolan seutu, Lahden seutu ja muu suuntautuminen). Vertailu on vain suuntaa-antavaa johtuen erilaisista tutkimusmenetelmistä. Asioinnissa tapahtuneet muutokset eivät näytä olevan kovin suuria. Suurimpia menettäjiä ovat olleet Iitin omat palvelut. Erityisesti palveluiden ja kestokulutushyödykkeiden osalta on Iitti menettänyt asiointia Kouvolan ja Lahden seudulle. Toisaalta taas asiointia on näyttänyt siirtyvän myös muilta alueilta Kouvolan ja Lahden suuntaan. Kouvolan ja Lahden seutu ovatkin kasvattaneet osuuksiaan lähes kaikissa tuote- ja palveluryhmissä. Lahden suunta on joissakin tuoteryhmissä kasvattanut osuuttaan, ja samoin myös Kouvolan suunta vastaavasti toisissa tuoteryhmissä. Kouvolan seutu on kasvattanut eniten osuuttaan kodin investointihyödykkeissä sekä palveluissa ja Lahden seutu päivittäistäisasioinnissa. Päivittäisasioinnissa Kouvolan ja Lahden seutu ovat siis myös kasvattaneet osuuttaan, mutta Iitissä asiointi ei merkittävästi kuitenkaan ole näiden selvityksen pohjalta tarkasteltuna vähentynyt. Asioinnin suuntautumisen muutos % Päivittäistavarat (pt+apt) 3 % 10 % -12 % -3 % Kestokulutustavarat ka. 2 % 4 % -4 % Kodin investointihyödykkeet ka. -19 % -8 % 2 % 6 % Iitin alue Kouvolan seutu Lahden seutu Muu suuntautuminen -8 % Palvelut 6 % 9 % -11 % -3 % Koko asiointi ka. 3 % 4 % -8 % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 %

6 Kyselytutkimus 5 39 % 32 % Asioinnin suuntautuminen Iittissä vastaajaa 66 % 64 % 65 % 36 % 36 % 18 % 22 % 16 % 12 % 15 % 17 % 14 % 12 % 7 % 10 % 15 % 2 % 2 % 32 % 5 % 5 % 3 % 17 % 12 % 1 % 5 % 28 % 16 % 14 % 2 % 10 % 3 % 2 % 34 % 69 % 59 % 60 % 64 % 53 % 51 % 66 % 53 % 63 % 51 % 64 % 51 % 67 % 56 % 60 % 40 % 52 % 45 % 16 % 13 % 15 % 17 % 10 % 3 % 26 % 9 % 24 % 11 % 25 % 7 % 24 % 7 % 24 % 13 % 14 % 18 % 17 % 24 % 14 % 6 % 20 % 8 % 16 % 21 % 21 % 19 % 14 % 25 % 32 % 11 % 13 % 18 % 11 % 7 % 12 % Iitin alue yhteensä Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä 11 % 3 % 1 % 48 % 44 % 68 % 84 % 47 % 84 % 73 % 30 % 37 % 10 % 13 % 18 % 9 % 4 % 5 % 10 % 1 % 37 % 5 % 17 % 7 % 6 % 3 % 20 % 6 % Elintarvikkeet viikonloppuisin Alkon tuotteet 0 Kosmetiikka Vaatteet keskiarvo Lastenvaatteet Jalkineet keskiarvo Kelloja ja koruja Puhelimia, liittymiä tai -tarvikkeita Silmälasit ym. Optikkotuotteet 0 Kodin elektronikka (TV, soittimet) Asioinnin suuntautuminen Iittissä Iitti Kouvolan seutu yhteensä Lahden seutu yhteensä Muu suuntautuminen yhteensä

7 Kyselytutkimus 6 4 KULUTTAJARYHMIEN ASIOINTIKÄYTTÄYTYMINEN Aineistosta ajettiin eri kuluttajaryhmien asiointiprofiileja. Niiden avulla on syvennettävissä sitä, miten eri elämänvaiheessa olevat kuluttajat käyttäytyvät. Kyselyn vastanneet painottuivat pitkälti vanhempiin ikäluokkiin. Seuraavassa tarkastelussa nähdään, eroaako nuorempien tai muiden asiakasryhmien asiointi keskiarvosta. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Eläkeläiset ja yli 65-vuotiaat, vastaajia 111 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Vanhempi väestö ja eläkeläiset suosivat asiointia keskimääräistä enemmän omassa kunnassa. Ulkopuolisista ostospaikoista Lahden suunta on vahvimmin mukana kuin keskimäärin. Palveluissa Lahden suunta on jonkin verran enemmän suosiossa kuin Kouvolan suunta, kun Kouvolan suunta on yhä vahvin vaihtoehto tavaroita haettaessa.

8 Kyselytutkimus 7 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat ei-eläkeläiset, vastaajia 157 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Työikäinen väestö suuntaa asiointia keskiarvoa enemmän Kouvolan suuntaan ja erityisesti Kouvolan market-alueelle. Aktiiviväestö asioi Iitissä vähemmän kuin vanhempi ikäluokka. Seuraavalla sivulla on tarkasteltu nuorten aikuisten asioinnin suuntautumista. Heillä omassa kunnassa asiointi on selvästi vähäisempää ja suuri osa asioinnista kohdistuu Kouvolan ja Lahden suuntaan. Tässä ryhmässä nettiasiointi nousee vahvasti mukaan asiointivaihtoehtona.

9 Kyselytutkimus 8 Asioinnin suuntautuminen Iittissä vuotiaat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa Aineistosta poimittiin myös autottomat kuluttajat. Heidän asioinnista suuri osa perustuu lähipalveluihin, mutta tavaroita merkittävä osa haetaan Kouvolan suunnasta. Asiointi Lahden suunta on selvästi vähäisempää. Asioinnin suuntautuminen Iittissä 2013 Autottomat, vastaajia 24 Kausalan keskusta ABC:n alue Kouvolan keskusta Kouvolan market-alue Kuusankosken keskusta Elimäen keskusta Muualla Kouvolassa Nastolan keskusta Lahden keskusta Launeen alue Kauppakeskus Karisma Renkomäki Helsinki / pääkaupunkiseutu Ulkomailta Muualta Nettikauppa

10 Kyselytutkimus 9 5 VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT JA TERVEISET KUNNALLE Vastaajien määrä: 107 Kuntaliitos / Itsenäinen kunta ja muut kommentit - Yrittäkää tehdä tolkullisia päätöksiä - Ettei vaan olis valtataistelu menos?! - On asukkaiden aliarviointia, jos kunta ei mitenkään huomioi asiointiliikenteen suuntaa toiminnassaan ja päätöksissään. - Terveisiä päättäjille. Ihanaa jos Iitti pysyy Itsenäisenä kuntana. - Pitäkää Iitti itsenäisenä - Iitti olisi itsenäinen, jos pakko niin Lahteen. Lahden suuntaan liittymistä kannattavat - Lahti on parempi vaihtoehto asioida. On enemmän tarjontaa ja vaihtoehtoja esim keskustassa ja launeella. - Iitti Hämeeseen! - Vaikka käytänkin (olosuhteista johtuen) runsaasti Kouvolan palveluja, Iitti pysyköön erossa Kouvolasta! - Hoitakaa hyvin asia. Liittykää Lahtee jos täytyy - Älkää missään nimessä edes ajatelko kuntaliitosta Kouvolan kanssa. Tiedän mitä syrjäiselle Iitille tapahtuisi. Olen entisen Anjalankosken (Anjalan asukas) ja kaikki palvelut halutaan kaupungin keskustaan. (terveydenhoito, lukiot, myös teiden hoito huonontunut) - Lahteen päin. kiitos. - Toivottavasti Iitti ei koskaan liity Kouvolaan. - Älkää vain Kouvolaan liittykö - Älkää helvetissä liittykö Kouvolaan ja älkää ottako pakolaisia - Ei liittymistä Kouvolan köyhään kuntaan. Naapurikunnat lankaan lensivät. Rahansa menettivät!! - Jos tehdään iso kunta, niin Nastolaan päin. Onhan terveydenhuolto jo Päijät-Hämeessä. - Nastola olisi minusta paras yhtyminen - Jos on tarpeen tehdä yhteistyötä liitoksen suuntaan se on Lahti. Haluamme asua Iitissä ja toivomme kerrostaloja keskustaan. Kouvola ei tule kysymykseenkään! - Iitin ja nastolan yhteistyö varsin luontevaa ja juohevaa. päijät-hämeen suunta tukee parhaiten iitin kehitysnäkymiä ja takaa varmemman pohjan iitin kehittymiselle pohjois-iitin eritoten vuolenkoske ainoa kylän kannalta järkevä uuden yhteistyön suunta on nastola. nyt rakenteilla oleva vesi ja viemärihanke, ja selvitteillä oleva ala-asteen kouluyhteistyö selvitys, ruuhijärven lapsia vuolenkosken kouluun. hyvä iitti. - Olemme Hämäläisiä - Ei KOUVOLAAN - Iitin kunnan tulee ottaa huomioon matkat ja niiden kulut syrjäseudulla, koska Kelakin vähensi kohtuuttomasti sairaskäyntijen matkakorvauksia vähätuloisilta suhteutetusti hyvätulisten maksukykyyn. Mahdoton asioida Kausalassa, liitäminen nastolaan ja lahteen paras vaihtoehto. - Yhteistyö Nastolan kunnan kanssa kehittelyyn.

11 Kyselytutkimus 10 Kouvolan suuntaan liittymistä kannattavat - Lahden suuntaan halajavat miettikäähän kuinka paljon Iitti-aiheisia uutisia on sen alueen paikallislehdessä? Ei niitä Iitti kiinnosta! - Ei Lahdelle. Lahti on Suomen Chicago. Kouvolaan vajaa 20 km. - Lahti kaksi kertaa niin kaukana kuin Kouvola. Iitti ei ainakaan Lahden peräkyläksi!! Kunta / Terveydenhoito - Ei paljon kannata ostaa Kausalasta isoja ostoksia. On kamalan kallista ja huono palvelu. Kunnan pitäisi lopettaa epävarmoihin yrityksiin. Terveyskeskuksen palvelut hyvät koska pääsee Päijät-Hämeen keskussairaalaan vuoden sisällä on leikattu aina isosti ja palvelu hyvää. - Terveydenh. PHKS:stä - Erikoissairaanhoito toiminut erinomaisesti Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja Iitin terveysaseman toiminta kiitettävää. - Lääkäripalvelut kaikista huonoimmat Iitissä. Jos kuuluu Wellamoon aikoja ei ole ja terveyskeskuksen polilta niitä ei saa koska kuulut Wellamoon. Käytämme paljon ykityistä lääkäriä. - Hammaslääkäripalvelut paremmiksi Tiet - Talvikelillä "tärryyttää", putoaa "tekarit" suusta, muuten hyvä. - Anttilantien talvihoidossa parantamisen varaa. - Päällystämättömien kyläteiden kunnon huomattava kuntoutus! - Tieyhteyden VT12 parantaminen Lahden suuntaan tärkeää! Palvelutarjonta paljon parempaa sillä suunnalla, käyttö lisääntyisi ennestään jos kulkeminen helpottuisi. Julkinen liikenne - Bussivuorot ja Päijät-Hämeen vastaanottoajat eivät kohtaa. - Junia pitäisi saada lisää pysähtymään Kausalassa. Ostoksilla tai teatterissa käynti autottomalla ihmisellä ei onnistu lauantaisin, kuin Lahden suuntaan. Busseja ei kulje viikonloppuisin sitäkään vähää. Ottakaapa te autoilevat ihan oikeasti joskus bussi- ja juna-aikataulut käteenne ja yrittäkää suunnitella vapaa-ajan menojanne niiden mukaan! - Jos halutaan suuntautua Päijät-Hämeeseen, pitää julkista liikennettä Kausalan ja Lahden välillä kehittää.? Linja-autovuoroja ei ole riittävästi ja ne vähät mitkä ovat kulkevat väärään aikaan.? Iittiläisenä hävettää kun kesällä ei ole yhteyksiä Kausalan ja Nastolan välillä.? Nastolan ja Lahden välillä on bussiyhteyksiä 15 min - 1 h välein vuorokauden ajasta riippuen. Mikä estäisi bussiyhteyksien toteuttamisen 20 km matkalle Kausalan ja Nastolan välille. Yksi bussi ees - taas ja Lehtimäki hoitaa jatkoyhteydet. - Julkisen liikenteen vuoroja lisää Lahteen päin klo jälkeen ja Lahdesta takasin esim klo 22 ja myös la-iltaisin kun yöjuna ei kulje silloin.? Kunnan palvelut - Toivoisin Kausalan ala-asteen sisäilmaongelmiin ratkaisuja. Muutoin suuret kiitokset hyvistä kunnan palveluista. - Olemme perheessä olleet pettyneitä Kotihoidontuen Kuntalisän lakkauttamiseen. Mikään muu "korvaava palvelu" ei auta lapsiperheessä samalla tavalla kuin pienikin apu pieniin tuloihin. - Kausalan palvelut heikot. Vain päivittäiskauppatavarat löytyy! Iitin kunnan tuettava palvelujen lisääntyminen, että kunta pyst. tarjoamaan palveluja paikkakunnalla. - Kausalasta on saatava kunnantalolta henkilötodistus ja juna- linja-auto kortit kulkemista varten. Paikkakunnalle valokuvausliike. - Iitin palveluja kehitettävä ja turvattava!

12 Kyselytutkimus 11 - Iitin kylät ovat surkeasti lapsipuolen asemassa! Lapsirikkaat kylät ilman koulua. - Lidl kauppaa toivoisin Kausalaan. Olen kyllästynyt jatkuvasti ja usein valittamaan S-marketin kassojen väärin lyödyistä hinnoista. Myöhemmin iltaisinkin olisi saatava juna yhteys Kouvolasta kausalaan, jotta pääsisi tapahtumista Kausalaan. Eräs huoltoyhtiö pitäisi poistaa Kausalasta, on tehnyt sellaisia virheitä, jotka oikeuttaisivat rikosilmoituksen tekoon. Kunnan vuokrataloissa pitäisi pihat aurata huolellisimmin ja rivitaloissa myös pihojen edustat. Vanhukset ja huonokuntoiset rollaattoreilla tms. liikkuvat ovat kotiensa vankeja, jos ei ole ketään, joka tekisi lumityöt. Pieni ja kallis kunta, palvelut ja ostokset haettava kaupungista. Te-toimistokin joutaisi lopettaa. juoruilemista vain ja toiset asiakkaat saa odottaa kauan. Henkilökohtaisen avustajan tarvitsijoita varmasti olisi, mutta kuntaan pitäisi saada yksi henkilö hoitamaan tätä tehtävää ja auttamaan vammaisia ym. saamaan avustaja ja auttaa työsopimusten teossa yms. - Terveysasema ja hammashoitola, työvoimatoimisto ja pankit pitäisi pysyä paikkakunnalla. Samoin kunnan hallintotoiminnot. Vapaa-aika - Valaistun ulkoilureitin (10km) kunnostaminen niin ettei kesällä kasva umpeen ja huonompilumisenakin talvena pääsee hiihtämään. Eli hyvät liikuntamahdollisuudet tuo lisää asukkaita ja rahaa kuntaan. - Pitäisi palata aikaisempien vuosien malliin torin kesätapahtumissa. - Nuorisolle vois olla Frisbii-kenttä eli rata. Muualla saanut harrastajia, eikä ole kallis sijoitus nuorten ja aikuistenkaan harrastettavaksi. t. mummo maalta! - Sitä vaan, että missä viipyy koirapuisto? Koirat paskoo pitkin kylää. Missä koirapuisto, missä? Paperitehdas jo tahkoo rahaa kunnalle. Jäähalli tuo lisää. Kohta moottoriratakeskus ja hevoskylä kunnan kassaa kartuttaa. Mutta koirapuisto, missä koirapuisto? - Iittiin pitäisi saada uimahalli. Kaupalliset palvelut Iitissä - Kynä ei tarttunut paperille! Elektroniikka ja kengät pitää hakea muualta! - Suurin osa vaatteista, jalkineista, puhelimista, kirjoista täytyy ostaa Kouvolasta koska Kausalasta ei saa edessä mainittuja palveluja. - Kyllä tarvittaisiin erikoisliikkeitä mm. vaatekauppa, tiiimarin tapaista lyhyttavarakauppaa, siistiä kahvilaa, jonne vanhempi nainenkin voisi poiketa kahville keskustassa. - Vaate- ja jalkinekauppa Kausalaan, tehtaanmyymälä ja outlet. - Tyhjät liiketilat keskustassa ovat häpeäksi kunnalle. - Säilyttäkää nämäkin palvelut, ettei ole pakko mennä naapuriin viemään rahaa. - Passikuvia ei saa Kausalasta? - Vaate- ja kenkäkauppa puuttuu - Webropol kysely parempi - hankala "rivitys" nyt. Jos Iitin seutu virallinen kunnan ilmoituslehti, niin tällöin EHDOTTOMASTI peittojakeluun. Iitin S-marketin kassoilla, terveyskeskuksessa ja apteekissa tympeää palvelua. No, eipä ole pakko asioida -siispä Kuusaalle. Iitin kk kylätalolle olisi paljon ideoita ja ajatuksia, mutta ei niitä edes "uskalla" esittää kun alkuperäiittiläiset niin sisäänpäin kääntyneitä. Ps: Matkakeitaan Pirjo on oikea asiakaspalvelija -edes joku :) KUMMALLINEN KYSE- LYN TOTEUTUS!!! - Kausalasta ei saata saada näistä puoliakaan. - Luontaistuotekauppa Kausalan keskustaan. - ja jalkineita ei täältä saa kuin torilta ja kirpputorilta. - Kausalasta puuttuu kenkäkauppa + vaatekauppa - Vaate - jalkineliike - Eihän Kausalassa ole edes vaatekauppaa. Ainoastaan ruokakaupat. - Kaikki vielä nyt riittää, jos palvelut säilyvät nykyisellään olen tyytyväinen - Olisi toivottavaa jos kausalan keskusta elävöityisi ja olisi palveluja vaatetus kenkä kello paperi ja kodinhoitoon tarvikkeita.

13 Kyselytutkimus 12 - Voisiko kunta kannustaa vaate- ja kenkäkaupan tuloa Kausalaan. On paljon autottomia ja huonosti liikkuvia eläkeläisiä, jotka kaipaavat muutkin kuin "kirpparia". Pesulakin olisi "poikaa". Keskustassa voisi olla info-piste, jossa opastettaisi tietokoneen käytössä (laskujen maksut, lomakkeiden täytöt, lippujen tilaukset ym.) - Käytän Kausalan palveluita periaatteesta. Autottomalle kaikki ilta/viikonlopputilaisuudet ovat talvella tavoittamattomissa. Erikoisliikkeet katoavat keskustasta ja liiketilat seisovat tyhjillään, kun tilojen vuokrapyynnöt eivät ole tästä maailmasta. Kenen etu? - Kausalan kehitettävä palveluja entisestään. Asioinnin suuntautuminen - Pohjois-Iitistä ei kannata Kausalassa asioida. - Asuinpaikka on lähempänä Nastolaa joten luontevasti palvelut ja ostot tehdään joko Nastolassa tai Lahdessa.? Terveydenhuoltopalvelut omasta kunnasta. - Vuolenkoskelta suuntana Lahti! - Vakituinen ostoskauppa: Sale Huutotöyry Pohjois-Iitti. Pankkipalvelut Jaalan Op. - En näe mitään syytä, miksi hakisin palveluita Kausalasta tai saati Lahdesta. Maatilatori on ainut hyvä asia. Hiihtoladut ovat Kausalassa melko kehnot. Joten vapaa-aikanakin hakeudun Kuusaalle tai Kouvolaan. - Saatavuuden ja laadun mukaan käynti muualla! - Kouvola on sopivan matkan päässä ja sieltä löytyy kaikki palvelut. Tulee käytyä melkein joka päivä. - Lahdessa on monipuolisemmat ja runsaammat palvelut kaikessa. - Olen muuttanut Iittiin kesällä 2012 ja sen vuoksi osa asioinnista on suuntautunut pääkaupunkiseudulle. Käyn Keravalla töissä, joka sekin vaikuttaa valintoihini. - Työssäkäynti ja asiointialue suunta Kausalasta pääsääntöisesti Kouvolaan. Kysely ja sen järjestäminen - Tästä puuttuu Heinola - Kyselystä puuttuvat Heinolan, Asikkalan ja Lahden Holman suunnat. - Iitin kunta on iso alue, joten alueellisia poikkeuksia paljon. Kyselyssä ei ollut Heinolan aluetta ollenkaan, mikä on lähin paikka?? - Matkakeidas puuttuu ja BRK Sääskjärvi. Molemmat hyviä alansa puoteja. - Kouvolan market-alueella tarkoitan myös Korjalan teollisuusaluetta, Lehtikannan seutua ja Katajaharjua mm. - Hieno kysely, mutta mitä se meillä eläkeläisille kuuluu joilla on toinen jalka haudan reunalla. - Kannattikohan tähän kyselyyn tuhlata Kunnan rahoja, kysyn vaan? - Miksi kysytte? Mitä teette tuloksilla paitsi julkaisette yhteenvedon kunnan nettisivulla? Mitä kyselyn teettäminen maksoi meille veronmaksajille? Yllättikö tuloksissa mikään? Luulisi, että aika itsestäänselviä vastauksia odotettavissa. Yleiset - Hyvä paikka. Jopa Helsinki lähellä. Iitillä hyvä tulevaisuus. - Onnea ja menestystä! - Olen töissä viikot talousalueen ulkopuolella. - Olemme asuneet Kausalassa 16 vuotta, täydellinen paikka! - Näivettyvä kunta.

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012

Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo. Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011/ Pohjois-Savo Lähde: TNS Gallup Oy / Pohjois-Savon liitto toukokuu 2012 Suuri Vaikutusaluetutkimus 2011 Yleistä Valtakunnallisen Suuren Vaikutusaluetutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012

Joulukauppa 2012. Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Joulukauppa 2012 Kuluttaja- ja yrityskyselyt 29.11.2012 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on Kaupan

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Eläkkeensaajat Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Suomalaisten Viron matkailu

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Salon kaupallinen vetovoima

Salon kaupallinen vetovoima Salon kaupallinen vetovoima Salon ydinkeskustan kehittämisen suuntaviivat Keskustelutilaisuus 7.6.2012 Taina Ollikainen FCG Finnish Consulting Group Oy 1 Selvityksen sisältö Selvitys väestörakenteesta,

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi

Fonecta. Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 2013. Nettisivuston profiilitutkimus Fonecta.fi Fonecta Sivustolla kävijöiden profiilikuvaus Elokuu 03 Fonecta.fi-sivustolla kävijä Olen 5-vuotias nainen. Asun kaksin puolisoni kanssa Etelä- Suomessa pienemmällä paikkakunnalla. Käyn Fonectan sivustolla

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle

DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus. Yhteenveto medialle DNA Digitaalinen asiointi ja digitaalinen palvelukokemus Yhteenveto medialle 1 Tutkimusmenetelmä ja tiedonkeruu Kohderyhmä Näyte Tiedonkeruu Suomalaiset 15 4-vuotiaat Kohderyhmään kuuluvat vastaajat rekrytoitiin

Lisätiedot

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Kiloklubi.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Kiloklubi.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa 11% Kerran päivässä tai useammin 38% 69% 2-6 kertaa viikossa 13% 2 Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Kohti eurooppalaista sääntelyä

Kohti eurooppalaista sääntelyä Kohti eurooppalaista sääntelyä Tuula Loikkanen Kohti eurooppalaista sääntelyä Viron matkalta ei tuoda vain alkoholia, vaan rahaa kulutetaan myös muuhun Turvallisuudesta ei tingitä Kaupat osana palveluntarjoajien

Lisätiedot

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat?

Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kimppakyytikyselyn tulokset 1/6 Mynämäen kimppakyytipalvelu Mitä mieltä mynämäkeläiset ovat? Kuntalaisille kevään 2010 aikana tehtyyn kyselyyn saatiin 86 vastausta. Uskotko, että tulet joskus etsimään

Lisätiedot

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto

Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa. Tuula Loikkanen Kaupan liitto Kuluttajien välinen kirjamyynti kukoistaa Tuula Loikkanen Kaupan liitto Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi 24.11.2015 Tutkimuksen taustaa: tutkimusyhteistyö Tampereen yliopiston kanssa

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Kunta- ja aluehallinto-osasto Finanssineuvos Teemu Eriksson 5.5.2015 IITIN KUNNAN MAAKUNNANVAIHTOESITYKSEN HYLKÄÄMINEN (VM/2013/00.01.01.00/2011) Iitin kunnan esitys Maakuntajakolaki

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013

Menaiset.fi. SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Menaiset.fi SPOT-tutkimus Joulukuu 2013 Vastaajien taustatiedot Sivustolla vierailutiheys Olen ensimmäistä kertaa Kerran päivässä tai useammin 13% 11% 12% 38% 2-6 kertaa viikossa 25% 36% Noin kerran viikossa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Poimintoja selvityksestä. Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla, Tutkimukset-osiossa. Selvityksen taustaa Selvitys perustuu Eurostatin,

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta

Pertunmaan mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014. Raportti 31.10.2014. Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta Pertunmaan mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Pertunmaa 1 1.1. Mistä ostatte

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA NYKYTILAN ANALYYSIT I LIIKKUMISEN NYKYTILA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKKUMISEN TUNNUSLUKUJA Sisältö Autoistuminen Hämeenlinnan seudulla Autonomistus vs. palveluiden saavutettavuus Autonomistus

Lisätiedot

Magazine the Link to Online 30.9.2010

Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online 30.9.2010 Magazine the Link to Online Eri medioiden kyky ohjata kuluttajia verkkoon Verkko-ostaminen ja aikakauslehdet osana ostoprosessia SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu Tutkimus

Lisätiedot

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013

Metro.fi Kävijäprofiili. Tammikuu 2013 Metro.fi Kävijäprofiili Tammikuu 2013 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Metro.fi-sivustolla 7.1. 20.1.2013. Vastauksia tutkimukseen kerättiin 300 kappaletta, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011

Joulukauppa 2011. - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.2011 Joulukauppa 11 - Kuluttajakyselyn alueellisia päätuloksia 28.11.11 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 3 Taloustilanteen (odotukset omasta tai

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1

Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Heinola Resort 2012-2014 t12206 1 Lomakeluonnos Infoteksti: 1. Hyvää päivää. Olen N.N. Taloustutkimus Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta vapaa-ajan asumisesta ja palvelujen käytöstä Heinolan seudulla.

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012

Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa. Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Kulutus ja ostopyynnöt lasten, nuorten ja perheiden arjessa Terhi-Anna Wilska KoKoTuki-vanhempainilta 14.3.2012 Lasten ehdoilla perheen taloudessa? Lapset yhä useammin perheen projekteja, ajankäyttö lasten

Lisätiedot

Vaatetus vertaisverkossa

Vaatetus vertaisverkossa Vaatetus vertaisverkossa - Erityisselvitys 2014-2015 aikuisten vaatteita sekä lastenvaatteita, -tarvikkeita ja leluja vertaisverkossa ostaneista Vertaiskauppa verkossa -selvitys on Kaupan liiton jäsenten

Lisätiedot

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014

Suomalaiset verkossa - NetTrack 2014. IAB:n kooste. TNS Gallup Digital / NetTrack 2014 Suomalaiset verkossa - NetTrack 014 IAB:n kooste Tutkimuksen toteutus Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla (catibus) ja web-kyselynä. Internetin käytön laajuutta mittaavat tulokset kysyttiin puhelimitse

Lisätiedot

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014

PALVELUTUTKIMUS 2014. Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset. Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan. Raportti 31.10.2014 Mikkelin Suomenniemen mökkiläiset Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunnan PALVELUTUTKIMUS 2014 Raportti 31.10.2014 Vapaa-ajan asukasvaltuuskunta 2013-2014 Palvelututkimus 2014/Mikkeli Suomenniemi

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä

A. 1. TAUSTATIEDOT. Kaikki. 1. Sukupuoli. 1. Sukupuoli. 2. Ikä A. 1. TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 2. Ikä 1. Sukupuoli 3. Asuinpaikkakunta Reristeröity kotikuntasi 4. Katuosoite Osoitetietojen avulla määritetään, missä päin joukkoliikennepalvelut toimivat/eivät toimi

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Kodin logistinen avustaja

Kodin logistinen avustaja Kodin logistinen avustaja Kauppakeskuksen vihreyden ja asioinnin helppouden mittaa asiakas hänen toimintaansa sisältyvänä kokonaisuutena Espoo 25.11.2008 Erkki Timmerbacka Ympäristömme muuttuu Väestön

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta

Pohjoinen hyvinvointialue. Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Pohjoinen hyvinvointialue Palautteet ja kehittämisideat tilaisuuksiin osallistujilta Mitä hyvää on nykyisissä palveluissa? Hyvä palvelu; ammattitaitoiset työntekijät; kaikki palvelut pelaavat Haukiputaalla

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011

Kouvola. Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kouvola Kehitysideat Syyt ja esteet käydä 15.11.2011 Kalvojen sisältö Kohdekaupungeille on paikallistilaisuuksien yhteydessä toimitettu analyysit Vastaajien taustatiedot Vetovoimaisuus osion viiden eri

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015

Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1 (8) Nurmeksen kaupungin www-sivujen käyttäjäkysely 2015 1. Kuinka usein käyt kaupunkimme www-sivuilla? 2. Mitä kautta päädyit verkkosivuillemme? 2 (8) Avoimet vastaukset: Toisella sivulla sijaitsevan

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA

Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Verkkokauppa Pohjoismaissa Vuoden 2014 kolmas neljännes TEEMA:JOULUN VERKKOKAUPPA Pohjoismaista verkkokauppaa 34,5 miljardilla Ruotsin kruunulla ESIPUHE Pohjoismaiset kuluttajat arvioivat tehneensä verkko-ostoksia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07

73783 Joulusesonki GallupKanavalla vk 41/07 Joulusesonki GallupKanavalla vk /0 Ikä Elämänvaihe Oletko... VERT. % & CHI² (%) "" SIGNIF. Alle v v v 0 0 v 0+ Nainen Mies Asun kotona vanhempien luona Asun yksin Asun kaksin puolison kanssa Asun

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU

KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU KURENALAN KAUPPAPAIKAN? KEHITTÄMISEN YLEISSUUNNITTELU SUUNNITTELUN TAVOITTEET ohjausryhmä 2.4.2014 taajaman tulee olla houkutteleva valtatien suunnasta, ostovoima tien päällä, Vienan kauppatie, paikallinen

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä

Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Raportti 1 (13) Kysely sähköisten palveluiden käytöstä Pudasjärvellä Vastaajien perustiedot Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten pudasjärveläiset käyttävät sähköisiä palveluita ja mitä palveluita

Lisätiedot

Vertaiskauppa verkossa

Vertaiskauppa verkossa Vertaiskauppa verkossa - Marginaali-ilmiöstä ilmiöksi Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla Tutkimukset-osiossa. Sisällys Tausta ja käytetyt määritelmät Vertaiskauppa

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010

Joulukauppa 2010. - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Joulukauppa 2010 - Kuluttaja- ja yrityskyselyt 18.11.2010 Kuluttajille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Yrityksille kohdennettu joulukauppakysely on toteutettu

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin

Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa harvoin Liite 1 b 42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä? 1 Puhuminen auttaa 2 3 4 5 Puhuminen auttaa Äidin kanssa Isän kanssa Äitipuolen kanssa Isäpuolen kanssa Isovanhempien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Uuden matkakorttilukijan asiakaskyselyn tulokset Heidi Reponen 22.12.2016 Tutkimus yleistä Tavoite haastatella 200 arvolipulla ja 100 kausilipulla matkustavaa Kenttätyö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Nostiko euro hintoja? Hintojen todellinen ja koettu nousu

Nostiko euro hintoja? Hintojen todellinen ja koettu nousu Nostiko euro hintoja? Hintojen todellinen ja koettu nousu Studia Monetaria Samu Kurri 1 Käsiteltäviä aiheita Koettu inflaatio ja kuluttajien hintatietoisuus Koettu inflaatio 1996-2006 Kuluttajatutkimuskeskus

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot