ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 1214 poikkeamishakemus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän 11 yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 147 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset 12 kokouksesta Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite 13 Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 149 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 22

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-15:50 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-15:50 jäsen Kainu Keijo 15:00-15:50 jäsen Lindell Leila 15:00-15:50 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-15:50 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-15:50 jäsen Närhi Merja 15:00-15:50 jäsen Piilonen Pentti 15:00-15:50 jäsen Tuominen Marke 15:00-15:50 jäsen POISSA Leppänen Pekka valtuuston 2. varapuh.joht. Tani Jaana valtuuston 3. varapuh.joht. MUU Tiusanen Matti 15:00-15:50 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-15:50 valtuuston 1. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-15:50 vs. kaupunginjohtaja poissa 149 Kurkela Jouni I 15:00-15:50 va. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:25 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tommi Lunttila Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 141 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 142 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 29. päivänä toukokuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 1. päivänä kesäkuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Korttelin 1214 poikkeamishakemus 387/ /2015 KH 143 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Äänejärven ranta ns. Hiskin mökin alapuolella Äänekoskentien ja rautatien välisellä alueella korttelissa Kohde sijaitsee kahden kiinteistön määräaloilla ( ja ), joista muodostetaan 6736 m 2 :n tontti. Tarkoitus on rakentaa alueelle kerrosalaltaan noin 747 m 2 :n raakavesipumppaamo, joka liittyy rakennettavaan biotuotetehtaaseen. Vedenotolle on ympäristölupa. Rakennuksen korkeus on max 9 m ja se on tasaräystäinen (kallistus yhteen suuntaan). Julkisivun päämateriaalina on punatiili. Rakennushanke sijoittuu Metsä Board Oyj:n omistuksessa olevalle alueelle. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alue on kaavoitettu TV-1 - merkinnällä varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamerkinnän mukaan rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Rakennuksen pituus saa olla enintään 30 metriä ja harjan korkeus enintään 7 metriä. Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Kaavassa on sitova rakennusala ja tonttitehokkuus e=0,1. Rakennusoikeus on näin ollen 673,6 k-m 2. Poikkeaminen: Rakennushanke sijoittuu osittain kaavassa osoitetun sitovan rakennusalan ulkopuolelle. Lisäksi rakennus on noin 2 m kaavassa määriteltyä korkeampi ja kattomuoto poikkeaa kaavamääräyksestä. Hankkeen asemakaavassa osoitettua suurempi kerrosalamäärä ei edellytä kaupunginhallituksen tai ELY-keskuksen poikkeamismenettelyä: kyseessä on ns. vähäinen rakennusoikeudesta poikkeaminen, joka voidaan käsitellä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Rakennus on tasaräystäinen vanhan tehtaan profiilin mukaan. Johtuen runkosyvyydestä tasaräystäinen ratkaisu mahdollistaa mahdollisimman matalan räystäskorkeuden (9 m). Rakennuksen vedenpuoleinen julkisivupituus on 30,25 m. Merkittävyys on rantanäkymässä vanhaa punatiilistä tehdasprofiilia

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: vasten. Tavoitteena on yhdistää raakavesipumppaamo vanhan tehtaan ilmeeseen." Naapurien kuuleminen: Hakija on suorittanut naapurin (kaupunki) kuulemisen, naapurilla ei ole huomautettavaa. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon asemakaavassa alueelle osoitettu maankäyttö (liittyy kiinteästi laajaan metsäteollisuusalueeseen), biotuotetehtaan tarkemman suunnittelun myötä täsmentynyt asemakaavan rakennusalan käyttötarkoitus sekä arvioitavissa oleva rakennuksen hyvä soveltuminen tehdasympäristöön ei poikkeaminen ole aiheuttamassa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen voimassa olevasta asemakaavasta voidaan ottaa huomioon aluetta tulevaisuudessa koskevassa asemakaavan muutoksessa. Raakavedenpumppaamon rakentamisen ei voi arvioida vaikeuttavan luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä hankkeen toteuttamisesta voida arvioida muiltakaan osin syntyvän maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä tarkoitettuja vaikutuksia. Rakennuksen soveltumiseen tehdasmiljööseen materiaalien, mittasuhteiden ja muotokielen kannalta on kiinnitetty hankkeen suunnittelussa erityistä huomiota. Hankkeella voi katsoa olevan olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n edellyttämät erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus myöntää edellä olevilla perusteilla poikkeamisen Metsä Board Oyj:lle raakavesipumppaamon rakentamiseksi kortteliin 1214 kiinteistöjen ja määräaloille. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Korttelin 1214 poikkeamishakemus, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034 KH 144 Pukkimäellä Kuhnamon rannan tuntumassa sijaitsevasta korttelista 2034 asetetaan kesäkuussa myyntiin kolme omakotitonttia. Tonteille on asemakaavan mukaan kulku Oinaankujalta rakentajien toteuttamin yhteisjärjestelyin. Kunkin tontin rakennusoikeus on 250 k-m 2. Valtuuston vahvistaman hinnoittelun mukaan alueen omakotitonttien hinnat ovat 20 /m 2. Myyntiin tulevat tontit ovat mm. sijaintinsa puolesta erityisen hyvällä paikalla palveluihin ja kaupungin keskustaan nähden. Tonteilla on näin ollen erityistä arvoa, joten niiden luovutus normaalilla hinnoittelulla ei ole perusteltua. Tonttien hinnoiksi esitetään seuraavaa: tontti , 698 m tontti , 891 m tontti , 970 m Tontit esitetään asetettavaksi myyntiin tarjouskilpailulla edellä mainituilla pohjahinnoilla, tarjousten jättöaika olisi kaksi viikkoa. Tarjouskilpailun perusteella tontit luovutetaan vain myymällä, tarjouskilpailun jälkeen vapaana olevia tontteja voi myös vuokrata. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: kaavoituspäällikkö puh ja tonttipäällikkö puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn hinnoittelun. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034, kh

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon 208/ /2015 TELA Tekninen ja ympäristötoimiala on tehnyt ostotarjouksen Konginkankaaan Vanhustenkoti ry:n konkurssipesälle huoltorakennuksesta laitteineen ja välineineen hintaan Huoltorakennuksesta jaetaan lämpö sekä Vanhainkotiyhdistyksen että Konginkankaan palvelukeskuksen tiloihin. Lämmityskustannukset on jaettu käytön mukaan. Nyt konkurssin jälkeen asunnot ovat jäämässä tyhjilleen ja kaupungille on järkevää ostaa huoltorakennus Konginkankaan palvelukeskuksen lämpöhuollon turvaamiseksi. Huoltorakennus sijaitsee Äänekosken seurakunnalta vuokratulla määräalalla (tila Kivelä ). Kaupungin tarkoitus on ensi vaiheessa vuokrata ja myöhemmin ostaa huoltorakennuksen ympäriltä noin 1000 m 2 :n suuruinen alue. Vuokrattavalle alueelle on perustettava rasite Palvelutieltä huoltoajon mahdollistamiseksi huoltorakennukseen. Neuvottelut seurakunnan kanssa ovat käynnissä. Konkurssipesän suurin velkoja Nordea Pankki Suomi Oyj on hyväksynyt teknisen ja ympäristötoimialan tekemän tarjouksen huoltorakennuksen ostamisesta. Huoltorakennuksen ostaminen ei sisälly teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioon. Oheismateriaalina on asemakaavaote ja alueen kartta, jossa näkyy vuokrattava/ostettava alue sekä ostotarjous. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Konginkankaan Vanhustenkoti ry:n huoltorakennuksen ostoon myönnetään :n lisämääräraha. Päätös: Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 145 Kauppakatu 2:n rakennuksen purkamiseen on varattu in ves toin tiosaan euron määräraha. Rakennuksen purkaminen on kilpai lu tet tu ja saatujen tarjousten perusteella purkukustannus jää alle euron. Tästä syystä on perusteltua, että investointiosan käyt tä mät tä jääneestä määrärahasta katetaan Konginkankaan Vanhus ten ko ti Ry:n huoltorakennuksen hankintaan tarvittava euroa. (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 2015 investointiosaan tehdään yllä esitetyn mukainen muutos. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Kartta ja ostotarjous, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta KH 146 Kilpailu- ja kuluttavirasto on pyytänyt kuntia selvittämään kun ta lain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden ja mark ki na pe rus teisen hinnoittelun noudattamista käydyn puhelinkeskustelun perusteella (kaupungin ta lo usjoh ta ja/kkv:n eriokoistutkija Sari Vallinluoto) Äänekosken kaupungin osal ta selvityspyyntö koskee vain kaupungin tuottaman työ ter veyshuol lon sairaanhoidon osuutta. Muilta osin kaupunki on toteuttanut kuntalain edellyttämät yh tiöit tämis vel voit teen sa. Oheismateriaalina on jaettu selvityspyyntö. Kaupungin vastaus sel vitys pyyn töön on esitetty liitteessä. Vs. kaupunginjohtajan esitys: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen puh ) Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastauksen kil pailu- ja kuluttaviraston selvityspyyntöön. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 KKV:n selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta, kh Oheismateriaali Selvityspyyntö, kh

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset kokouksesta KH 147 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 56 :n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut." Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 244/ /2012 KVALT Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmät esittävät, että uusia työpaikkoja synnytetään Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamalllilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätös: Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Hyväksyttiin. KH Esityslistan liitteenä jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Kehitys Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon: " Elinkeinopalveluja tuottavan elinkeinoyhtiön näkökulmasta on todettava aloitteen olevan tavoitteeltaan myönteisen ja positiivisella tavalla yrittäjyyttä lähestyvän. Ajatus pienten yritysten yhteistyön kautta syntyvien vahvuuksien luoman kilpailuedun tavoitteesta on aina ajankohtainen. Aloitteessa korostuu myös yritysten fyysisen läheisyyden merkitys markkinoinnin ja asiakkaiden tavoitettavuuden tehostamiseksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteen sisältämiin toimenpiteisiin pyrittäessä on kuitenkin huomioitava joitakin elinkeinoelä män käytännön juridisia ja toiminnallisia reunaehtoja: Esitetty toimintamalli jossa kaupunki osallistuisi taloudellisen tuen muodossa esitetyllä startti paketilla yrityksen alkuvaiheen vauhdittamiseen rajoittaa ko. yrityk sen mahdollisesti saama muun maassa käy tössä olevan yritystuen määrää. Julkinen kokonaistuki ei lain mukaan voi kasvaa laissa tar koitettua enimmäismäärää korkeammaksi. Mikäli hanke ei täytä jul kisen yritystuen edellytyksiä, ei sitä voida kuntarahallakaan kilpailua vääristämättä tukea. Ääneseudulla sekä aloittavien että toimivien yri tysten julkiset tuet ovat viime vuosina olleet maakunnan tason kärki päässä eikä kaupungin mahdollinen tuki tilannetta muuttaisi. On muistettava että tuki on aina harkinnanvarainen ja kriteereinä myön tävällä viranomaisella on arvio hankkeen menestymisen edellytyk sistä. Aloitteessa on esitetty käyttöön otettavaksi myös erillistä Starttibonusta rakennerahasta. Il meisesti rakennerahalla tässä yhteydessä tarkoitetaan Ääneseudul le vuoden 2014 loppuun saakka valtioneuvoston päätöksellä myön nettyä Äkillisen rakennemuutosalueen tukea. Myönnetty tuki on kui tenkin normaalin investointituen ehdoilla Ääneseudun alueen yritys ten tukemiseen varattua kiintiötä jonka myöntämisen edellytykset ovat samanlaiset kuin yritystuessa yleensäkin. Ylimääräistä lisätu kea tästä kiintiöstä ei ole mahdollista saada. Nykyisen lainsäädännön mukaan julkisomisteisen yhteisön rakentaman elinkeinotoimintaan tarkoitetun toimitilan mahdollista investointitukea ei saa vyöryttää vuokralaisen eduksi. Tämä johtaa käytännössä siihen että uusin tila on yleensä vuokralaisen kannalta kalleinta tilaa ja tuo näin erityisesti aloittavalle yritykselle usein kilpailijoita korkeamman kustannuserän. Aloitteessa esimerkkien kautta esille tuotujen toimintojen ja palvelujen markkina-alueena Ää neseudun ja Keski-Suomenkin alue on liiketaloudellisten edellytys ten näkökulmasta pieni. Kotimarkkinaalueena on oltava käytännös sä koko maa ja näin kilpailijoina aina koko maan vastaavat yri tykset. Tämä lähtökohta edellyttää markkinoille tulevalta uudelta yrit täjältä jotain toimialansa eritystä lisäarvoa tuot tavaa osaamista tai ominai suutta. Pelkkä ylimääräinen julkinen tuki ei kilpailukykyä pit källä täh täimellä varmista. Aloitteessa esimerkkinä käytetyn Pohjan maalla toimivan yrityksen elinvoima perustunee pit kälti siihen, että se mark kinoi tuotteitaan riittävän laajalle, esimerkik si Keski-Suo meen.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteessa nostetaan esille paikallisen koulutuksen merkitys ja mahdollisuudet yritystoimin nan kehittämisessä ja uusien avauksien tukemisessa. Esimerkkiyri tysten markkinoinnin keskittämiseen ja tehostamiseen esitetyt aja tukset markkinointipaja -tyyppisen toimintatavan kautta olisivat sekä opiskelijoiden että yritysten osalta uusia päänavauksia. Tavoite tulisi toteuttaa ammatillisen koulutuksen sisältömuokkauksen avulla. Esi merkiksi seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli jossa oppilaitos opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä tavoitteellisesti to teuttaisivat uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Vuoden 2011 lopulla Ääneseudulla käynnistettiin yhteis työssä ammatillisen koulutuksen kanssa Ideasta tuotteeksi -polku jossa idean kehittäminen yritykseksi tapahtuu koulutuksen tuella. Äänekoskella on yritysten perustanta ollut kuluvalla vuosituhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kuntayhteisön panos on viime vuosina korostunut erityisesti maankäytön kautta ta pahtuvana mahdollistamisena. Hirvaskangas, keskustaajaman uu det liiketoiminta-alueet, Koukkuniemi, Kotakennääntien uudistumi nen jne. luovat yrittäjyydelle uusia keskittymiä jois sa asiakkaiden ta voitet tavuuden ja yritysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet korostu vat. Työvoimaviranomaisten tekemän tilastoinnin mukaan vuodesta 2005 alkaen on Äänekosken työvoiman määrä, siis työssäkäyvät ja työttömät äänekoskelaiset yh teensä, romahtanut lähes 600 henkilöllä. Täsmälleen samana aika na on ulkopuolelta Äänekoskella työssäkäyvien ihmisten määrä kas vanut yli 600 henkilöllä. Työpaikkojen yhteismäärä on tilastojen mu kaan samana aikana kasvanut. Työttömien määrä on kuitenkin py synyt ennallaan. Äänekoskelaiset työnhakijat eivät siis ole olleet kil pailukykyisiä uusiin tai eläköitymisten myötä avautuneisiin työpaik koihin nähden. Koulutuksen kehittämisessä ja suuntaamisessa on siis paljon tehtävää. Valtuustoaloitteen keskeisenä tavoitteena on tavanomaista kohdennetumman ja korkeam man julkisen tuen avulla synnyttää uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Yritysten tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta nyt esitet ty toimintamalli saattaa muodostua pulmalliseksi. Tästä syystä olisi ennen lopullista päätöksentekoa asiallista pyytää valtuustoaloittees ta lausunto myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä." Edellä esitetyn lausunnon lisäksi kaupunginjohtaja on pyytänyt aloitteesta myös Äänekosken Yrittäjät ry:n lausunnon, joka on seuraava: " Äänekosken Yrittäjät ry:ltä on pyydetty lausuntoa valtuustoaloit-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: teesta uusien työpaikkojen synnyttämiseksi yrityskylä -toimintamallilla. Olemme käsitelleet aloitteen hallituksessa ja olemme tyytyväisiä yrittäjälähtöisestä toiminta-ajatuksesta. Mutta haluamme kiinnittää huomiota myös julkisen yritystuen edellytyksiin, jotta kilpailutus on tasapuolista eli on muistettava huolehtia jo olemassa olevistakin paikallisista pienyrityksistä ja näiden yhteisestä verkostoitumisesta. Jouko Varis on mielestämme kommentoinut jo hyvin näkemystä yrityskylähankkeeseen." Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginhallitus yhtyy Ääneseudun Kehitys Oy:n ja Äänekosken Yrit täjät ry:n näkemykseen siitä, että aloite on tavoitteiltaan yrittäjäläh töinen ja myönteinen. Edellä esittelytekstissä lainatun Ääneseudun Kehitys Oy:n lausunnon pe rus teel la, jo ta Ää ne kos ken Yrittäjät ry pitää hyvänä, kaupungin halli tus kat soo, että aloit teessa esitetyt toimenpide-ehdotukset on jo nyt toteutettu riittävän kattavasti kehitysyhtiön ja kaupungin elinkei no- ja yrityspalveluissa. Tästä esimerkkinä voi olla muun muassa se, että Äänekoskella yritysten ja työpaikkojen perustaminen on ollut ku lu val la vuo situhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kaupunginhallitus esittää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa aikaansaa da alueelle seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli, jossa opiske lijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Asia päätettiin palauttaa lisävalmisteluun.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite "Uusien työ paikko jen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallillla", kaupun gin val tuus to ( 28) Kaupunginhallitus on käsitellyt Ääneseudun Kehitys Oy:n lausuntoa , 233, jolloin asia on päätetty palauttaa lisävalmisteluun. Ääneseudun Kehitys Oy on antanut valtuustoaloitteesta uu den lausunnon: "Kaupunginhallitus on esittänyt Äänekosken ammatillisen kou lu tuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa mah dol li suu den aikaansaada alueelle seudullinen tii miaka temia -toi min ta mal li, jossa opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yh teistyöl lä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimin ta mal le ja ja uusia yrityksiä. Tämä asia on palautettu li sä val mis teluun. Aiheen osalta Ääneseudun Kehitys Oy:n edellinen toimitusjohtaja Jou ko Varis on ollut yhteydessä POKE:n aikuiskoulutusjohtajaan alku vuo des ta 2013, jolloin asian eteenpäin vientiä on siirretty POKE:n teh tä väk si. Yrityskylään ja oppilaitosyhteistyöhön yrittäjyyden li säämi sek si liittyen on tapaaminen lähiaikana POKE:n eri toimijoiden ja Ke hi tys yh tiön välillä. Ei-poliittisessa kehitysryhmässä on osuuskuntatoimintaa käyty läpi ja tarkoitus on jakaa tietoa edelleen sen mahdollisuuksista kevään ai ka na. Eräs aiheeseen liittyvä selvitettävä toimenpide on yrityslähtöinen han ke. Kolme yrittäjänaista kertoivat ilmestyneessä Kes ki suoma lai ses sa yrityslähtöisestä työllistämisen/osaamisen ke hit tä mismal lis ta nimeltä Kehitysratas. Tämän mallin pilotoinnin kautta on mah dol lis ta löytää jo olemassa oleville yrityksille jatkaja tai perustaa oma yritys esim. osuuskuntamallilla. Tätä mallia voi kokeilla eri työttö myys ryh miin esim. nuorisotyöttömiin. Malli vaatii kuitenkin voi makkaan asiakasohjauksen TE-toimistosta, yrittäjien/yritysten halun lähteä mukaan sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeeseen osal lis tui si vat TE:n lisäksi kaupungin työllisyyspalvelu ja eri kou lu tusta hot mm. POKE (ammatillinen osaaminen, yrittäjyyskoulutus) ja yrittä jä nai set (sparraus). Tähän hankkeeseen mahdollisesta osal lis tumi ses ta päättää kaupunki." Edellä mainittu valtuustoaloite tuodaan kaupunginhallituksen kä sit te-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lyyn kuluvan vuoden aikana. KHALL Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi käsitellessään kaikkia keskeneräisiä valtuustoaloitteita. Äänekosken kaupunki ja Ääneseudun Kehitys Oy järjestivät yh teispa la ve rin em. valtuustoaloitteeseen liittyen. Yhteispalaverissa päädyt tiin seuraavaan ratkaisumalliin: 1. Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työ ryh män vetäjä tulee Ääneseuden Kehitys Oy:stä ja muiksi jä se nik si kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta, Ää nekos ken yrittäjiltä, nuorisvaltuustolta, Jyväskylän am mat ti korkea kou lu ta, Jyväskylän yliopistolta ja Pohjoisen Kes ki-suo men am ma tiopis tol ta. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 ai kana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malle ja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kar toit ta misek si valmistellaan ideakilpailutus, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimala) selvittää kaupungin omis ta mat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh , vs.talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh , Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund, puh Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteut ta mis kel poi se na. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se tote aa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä teki vs. kaupunginjohtaja muutetun päätösehdotuksen, jossa Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Kehitys Oy:n yhteispalaverissa laadittua ratkaisumallia muutettiin kohdan 1. osalta. Muutettu ratkaisumalli kirjataan kokonaisuudessaan vs. kaupunginjohtajan muutettuun päätösehdotukseen. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan ratkaisumallin :

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työryhmään tulee vetäjä Ääneseudun Kehitys Oy:stä ja muiksi jäseniksi kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta ja Äänekosken yrittäjiltä. Työryhmän vetäjä oikeutetaan kutsumaan työryhmään muita tarpeellisiksi katsomiaan jäseniä. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 aikana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malleja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi valmistellaan ideakilpailu, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimiala) selvittää kaupungin omistamat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla, kh

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KH Äänekosken kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat kokouspöytäkirjat: Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, , klo , G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie 17, Äänekoski Pöytäkirjan asialista on oheismateriaalina. 2. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen on toimittanut hakemuksen palkallisesta virkavapaasta ajalle Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Käsittely: Ilmoitusasioihin päätettiin lisätä kohta 3. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonosen vuosiloma ajalla Lisäyksen vuoksi puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Kohta 3. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle vuosilomaa ajalle Päätös: Hyväksyttiin. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oheismateriaali Ilmoitusasiat, kh

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 150 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot