ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 1214 poikkeamishakemus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän 11 yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 147 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset 12 kokouksesta Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite 13 Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 149 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 22

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-15:50 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-15:50 jäsen Kainu Keijo 15:00-15:50 jäsen Lindell Leila 15:00-15:50 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-15:50 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-15:50 jäsen Närhi Merja 15:00-15:50 jäsen Piilonen Pentti 15:00-15:50 jäsen Tuominen Marke 15:00-15:50 jäsen POISSA Leppänen Pekka valtuuston 2. varapuh.joht. Tani Jaana valtuuston 3. varapuh.joht. MUU Tiusanen Matti 15:00-15:50 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-15:50 valtuuston 1. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-15:50 vs. kaupunginjohtaja poissa 149 Kurkela Jouni I 15:00-15:50 va. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:25 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tommi Lunttila Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 141 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 142 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 29. päivänä toukokuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 1. päivänä kesäkuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Korttelin 1214 poikkeamishakemus 387/ /2015 KH 143 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Äänejärven ranta ns. Hiskin mökin alapuolella Äänekoskentien ja rautatien välisellä alueella korttelissa Kohde sijaitsee kahden kiinteistön määräaloilla ( ja ), joista muodostetaan 6736 m 2 :n tontti. Tarkoitus on rakentaa alueelle kerrosalaltaan noin 747 m 2 :n raakavesipumppaamo, joka liittyy rakennettavaan biotuotetehtaaseen. Vedenotolle on ympäristölupa. Rakennuksen korkeus on max 9 m ja se on tasaräystäinen (kallistus yhteen suuntaan). Julkisivun päämateriaalina on punatiili. Rakennushanke sijoittuu Metsä Board Oyj:n omistuksessa olevalle alueelle. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alue on kaavoitettu TV-1 - merkinnällä varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamerkinnän mukaan rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Rakennuksen pituus saa olla enintään 30 metriä ja harjan korkeus enintään 7 metriä. Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Kaavassa on sitova rakennusala ja tonttitehokkuus e=0,1. Rakennusoikeus on näin ollen 673,6 k-m 2. Poikkeaminen: Rakennushanke sijoittuu osittain kaavassa osoitetun sitovan rakennusalan ulkopuolelle. Lisäksi rakennus on noin 2 m kaavassa määriteltyä korkeampi ja kattomuoto poikkeaa kaavamääräyksestä. Hankkeen asemakaavassa osoitettua suurempi kerrosalamäärä ei edellytä kaupunginhallituksen tai ELY-keskuksen poikkeamismenettelyä: kyseessä on ns. vähäinen rakennusoikeudesta poikkeaminen, joka voidaan käsitellä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Rakennus on tasaräystäinen vanhan tehtaan profiilin mukaan. Johtuen runkosyvyydestä tasaräystäinen ratkaisu mahdollistaa mahdollisimman matalan räystäskorkeuden (9 m). Rakennuksen vedenpuoleinen julkisivupituus on 30,25 m. Merkittävyys on rantanäkymässä vanhaa punatiilistä tehdasprofiilia

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: vasten. Tavoitteena on yhdistää raakavesipumppaamo vanhan tehtaan ilmeeseen." Naapurien kuuleminen: Hakija on suorittanut naapurin (kaupunki) kuulemisen, naapurilla ei ole huomautettavaa. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon asemakaavassa alueelle osoitettu maankäyttö (liittyy kiinteästi laajaan metsäteollisuusalueeseen), biotuotetehtaan tarkemman suunnittelun myötä täsmentynyt asemakaavan rakennusalan käyttötarkoitus sekä arvioitavissa oleva rakennuksen hyvä soveltuminen tehdasympäristöön ei poikkeaminen ole aiheuttamassa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen voimassa olevasta asemakaavasta voidaan ottaa huomioon aluetta tulevaisuudessa koskevassa asemakaavan muutoksessa. Raakavedenpumppaamon rakentamisen ei voi arvioida vaikeuttavan luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä hankkeen toteuttamisesta voida arvioida muiltakaan osin syntyvän maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä tarkoitettuja vaikutuksia. Rakennuksen soveltumiseen tehdasmiljööseen materiaalien, mittasuhteiden ja muotokielen kannalta on kiinnitetty hankkeen suunnittelussa erityistä huomiota. Hankkeella voi katsoa olevan olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n edellyttämät erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus myöntää edellä olevilla perusteilla poikkeamisen Metsä Board Oyj:lle raakavesipumppaamon rakentamiseksi kortteliin 1214 kiinteistöjen ja määräaloille. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Korttelin 1214 poikkeamishakemus, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034 KH 144 Pukkimäellä Kuhnamon rannan tuntumassa sijaitsevasta korttelista 2034 asetetaan kesäkuussa myyntiin kolme omakotitonttia. Tonteille on asemakaavan mukaan kulku Oinaankujalta rakentajien toteuttamin yhteisjärjestelyin. Kunkin tontin rakennusoikeus on 250 k-m 2. Valtuuston vahvistaman hinnoittelun mukaan alueen omakotitonttien hinnat ovat 20 /m 2. Myyntiin tulevat tontit ovat mm. sijaintinsa puolesta erityisen hyvällä paikalla palveluihin ja kaupungin keskustaan nähden. Tonteilla on näin ollen erityistä arvoa, joten niiden luovutus normaalilla hinnoittelulla ei ole perusteltua. Tonttien hinnoiksi esitetään seuraavaa: tontti , 698 m tontti , 891 m tontti , 970 m Tontit esitetään asetettavaksi myyntiin tarjouskilpailulla edellä mainituilla pohjahinnoilla, tarjousten jättöaika olisi kaksi viikkoa. Tarjouskilpailun perusteella tontit luovutetaan vain myymällä, tarjouskilpailun jälkeen vapaana olevia tontteja voi myös vuokrata. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: kaavoituspäällikkö puh ja tonttipäällikkö puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn hinnoittelun. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034, kh

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon 208/ /2015 TELA Tekninen ja ympäristötoimiala on tehnyt ostotarjouksen Konginkankaaan Vanhustenkoti ry:n konkurssipesälle huoltorakennuksesta laitteineen ja välineineen hintaan Huoltorakennuksesta jaetaan lämpö sekä Vanhainkotiyhdistyksen että Konginkankaan palvelukeskuksen tiloihin. Lämmityskustannukset on jaettu käytön mukaan. Nyt konkurssin jälkeen asunnot ovat jäämässä tyhjilleen ja kaupungille on järkevää ostaa huoltorakennus Konginkankaan palvelukeskuksen lämpöhuollon turvaamiseksi. Huoltorakennus sijaitsee Äänekosken seurakunnalta vuokratulla määräalalla (tila Kivelä ). Kaupungin tarkoitus on ensi vaiheessa vuokrata ja myöhemmin ostaa huoltorakennuksen ympäriltä noin 1000 m 2 :n suuruinen alue. Vuokrattavalle alueelle on perustettava rasite Palvelutieltä huoltoajon mahdollistamiseksi huoltorakennukseen. Neuvottelut seurakunnan kanssa ovat käynnissä. Konkurssipesän suurin velkoja Nordea Pankki Suomi Oyj on hyväksynyt teknisen ja ympäristötoimialan tekemän tarjouksen huoltorakennuksen ostamisesta. Huoltorakennuksen ostaminen ei sisälly teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioon. Oheismateriaalina on asemakaavaote ja alueen kartta, jossa näkyy vuokrattava/ostettava alue sekä ostotarjous. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Konginkankaan Vanhustenkoti ry:n huoltorakennuksen ostoon myönnetään :n lisämääräraha. Päätös: Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 145 Kauppakatu 2:n rakennuksen purkamiseen on varattu in ves toin tiosaan euron määräraha. Rakennuksen purkaminen on kilpai lu tet tu ja saatujen tarjousten perusteella purkukustannus jää alle euron. Tästä syystä on perusteltua, että investointiosan käyt tä mät tä jääneestä määrärahasta katetaan Konginkankaan Vanhus ten ko ti Ry:n huoltorakennuksen hankintaan tarvittava euroa. (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 2015 investointiosaan tehdään yllä esitetyn mukainen muutos. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Kartta ja ostotarjous, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta KH 146 Kilpailu- ja kuluttavirasto on pyytänyt kuntia selvittämään kun ta lain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden ja mark ki na pe rus teisen hinnoittelun noudattamista käydyn puhelinkeskustelun perusteella (kaupungin ta lo usjoh ta ja/kkv:n eriokoistutkija Sari Vallinluoto) Äänekosken kaupungin osal ta selvityspyyntö koskee vain kaupungin tuottaman työ ter veyshuol lon sairaanhoidon osuutta. Muilta osin kaupunki on toteuttanut kuntalain edellyttämät yh tiöit tämis vel voit teen sa. Oheismateriaalina on jaettu selvityspyyntö. Kaupungin vastaus sel vitys pyyn töön on esitetty liitteessä. Vs. kaupunginjohtajan esitys: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen puh ) Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastauksen kil pailu- ja kuluttaviraston selvityspyyntöön. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 KKV:n selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta, kh Oheismateriaali Selvityspyyntö, kh

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset kokouksesta KH 147 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 56 :n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut." Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 244/ /2012 KVALT Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmät esittävät, että uusia työpaikkoja synnytetään Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamalllilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätös: Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Hyväksyttiin. KH Esityslistan liitteenä jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Kehitys Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon: " Elinkeinopalveluja tuottavan elinkeinoyhtiön näkökulmasta on todettava aloitteen olevan tavoitteeltaan myönteisen ja positiivisella tavalla yrittäjyyttä lähestyvän. Ajatus pienten yritysten yhteistyön kautta syntyvien vahvuuksien luoman kilpailuedun tavoitteesta on aina ajankohtainen. Aloitteessa korostuu myös yritysten fyysisen läheisyyden merkitys markkinoinnin ja asiakkaiden tavoitettavuuden tehostamiseksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteen sisältämiin toimenpiteisiin pyrittäessä on kuitenkin huomioitava joitakin elinkeinoelä män käytännön juridisia ja toiminnallisia reunaehtoja: Esitetty toimintamalli jossa kaupunki osallistuisi taloudellisen tuen muodossa esitetyllä startti paketilla yrityksen alkuvaiheen vauhdittamiseen rajoittaa ko. yrityk sen mahdollisesti saama muun maassa käy tössä olevan yritystuen määrää. Julkinen kokonaistuki ei lain mukaan voi kasvaa laissa tar koitettua enimmäismäärää korkeammaksi. Mikäli hanke ei täytä jul kisen yritystuen edellytyksiä, ei sitä voida kuntarahallakaan kilpailua vääristämättä tukea. Ääneseudulla sekä aloittavien että toimivien yri tysten julkiset tuet ovat viime vuosina olleet maakunnan tason kärki päässä eikä kaupungin mahdollinen tuki tilannetta muuttaisi. On muistettava että tuki on aina harkinnanvarainen ja kriteereinä myön tävällä viranomaisella on arvio hankkeen menestymisen edellytyk sistä. Aloitteessa on esitetty käyttöön otettavaksi myös erillistä Starttibonusta rakennerahasta. Il meisesti rakennerahalla tässä yhteydessä tarkoitetaan Ääneseudul le vuoden 2014 loppuun saakka valtioneuvoston päätöksellä myön nettyä Äkillisen rakennemuutosalueen tukea. Myönnetty tuki on kui tenkin normaalin investointituen ehdoilla Ääneseudun alueen yritys ten tukemiseen varattua kiintiötä jonka myöntämisen edellytykset ovat samanlaiset kuin yritystuessa yleensäkin. Ylimääräistä lisätu kea tästä kiintiöstä ei ole mahdollista saada. Nykyisen lainsäädännön mukaan julkisomisteisen yhteisön rakentaman elinkeinotoimintaan tarkoitetun toimitilan mahdollista investointitukea ei saa vyöryttää vuokralaisen eduksi. Tämä johtaa käytännössä siihen että uusin tila on yleensä vuokralaisen kannalta kalleinta tilaa ja tuo näin erityisesti aloittavalle yritykselle usein kilpailijoita korkeamman kustannuserän. Aloitteessa esimerkkien kautta esille tuotujen toimintojen ja palvelujen markkina-alueena Ää neseudun ja Keski-Suomenkin alue on liiketaloudellisten edellytys ten näkökulmasta pieni. Kotimarkkinaalueena on oltava käytännös sä koko maa ja näin kilpailijoina aina koko maan vastaavat yri tykset. Tämä lähtökohta edellyttää markkinoille tulevalta uudelta yrit täjältä jotain toimialansa eritystä lisäarvoa tuot tavaa osaamista tai ominai suutta. Pelkkä ylimääräinen julkinen tuki ei kilpailukykyä pit källä täh täimellä varmista. Aloitteessa esimerkkinä käytetyn Pohjan maalla toimivan yrityksen elinvoima perustunee pit kälti siihen, että se mark kinoi tuotteitaan riittävän laajalle, esimerkik si Keski-Suo meen.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteessa nostetaan esille paikallisen koulutuksen merkitys ja mahdollisuudet yritystoimin nan kehittämisessä ja uusien avauksien tukemisessa. Esimerkkiyri tysten markkinoinnin keskittämiseen ja tehostamiseen esitetyt aja tukset markkinointipaja -tyyppisen toimintatavan kautta olisivat sekä opiskelijoiden että yritysten osalta uusia päänavauksia. Tavoite tulisi toteuttaa ammatillisen koulutuksen sisältömuokkauksen avulla. Esi merkiksi seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli jossa oppilaitos opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä tavoitteellisesti to teuttaisivat uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Vuoden 2011 lopulla Ääneseudulla käynnistettiin yhteis työssä ammatillisen koulutuksen kanssa Ideasta tuotteeksi -polku jossa idean kehittäminen yritykseksi tapahtuu koulutuksen tuella. Äänekoskella on yritysten perustanta ollut kuluvalla vuosituhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kuntayhteisön panos on viime vuosina korostunut erityisesti maankäytön kautta ta pahtuvana mahdollistamisena. Hirvaskangas, keskustaajaman uu det liiketoiminta-alueet, Koukkuniemi, Kotakennääntien uudistumi nen jne. luovat yrittäjyydelle uusia keskittymiä jois sa asiakkaiden ta voitet tavuuden ja yritysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet korostu vat. Työvoimaviranomaisten tekemän tilastoinnin mukaan vuodesta 2005 alkaen on Äänekosken työvoiman määrä, siis työssäkäyvät ja työttömät äänekoskelaiset yh teensä, romahtanut lähes 600 henkilöllä. Täsmälleen samana aika na on ulkopuolelta Äänekoskella työssäkäyvien ihmisten määrä kas vanut yli 600 henkilöllä. Työpaikkojen yhteismäärä on tilastojen mu kaan samana aikana kasvanut. Työttömien määrä on kuitenkin py synyt ennallaan. Äänekoskelaiset työnhakijat eivät siis ole olleet kil pailukykyisiä uusiin tai eläköitymisten myötä avautuneisiin työpaik koihin nähden. Koulutuksen kehittämisessä ja suuntaamisessa on siis paljon tehtävää. Valtuustoaloitteen keskeisenä tavoitteena on tavanomaista kohdennetumman ja korkeam man julkisen tuen avulla synnyttää uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Yritysten tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta nyt esitet ty toimintamalli saattaa muodostua pulmalliseksi. Tästä syystä olisi ennen lopullista päätöksentekoa asiallista pyytää valtuustoaloittees ta lausunto myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä." Edellä esitetyn lausunnon lisäksi kaupunginjohtaja on pyytänyt aloitteesta myös Äänekosken Yrittäjät ry:n lausunnon, joka on seuraava: " Äänekosken Yrittäjät ry:ltä on pyydetty lausuntoa valtuustoaloit-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: teesta uusien työpaikkojen synnyttämiseksi yrityskylä -toimintamallilla. Olemme käsitelleet aloitteen hallituksessa ja olemme tyytyväisiä yrittäjälähtöisestä toiminta-ajatuksesta. Mutta haluamme kiinnittää huomiota myös julkisen yritystuen edellytyksiin, jotta kilpailutus on tasapuolista eli on muistettava huolehtia jo olemassa olevistakin paikallisista pienyrityksistä ja näiden yhteisestä verkostoitumisesta. Jouko Varis on mielestämme kommentoinut jo hyvin näkemystä yrityskylähankkeeseen." Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginhallitus yhtyy Ääneseudun Kehitys Oy:n ja Äänekosken Yrit täjät ry:n näkemykseen siitä, että aloite on tavoitteiltaan yrittäjäläh töinen ja myönteinen. Edellä esittelytekstissä lainatun Ääneseudun Kehitys Oy:n lausunnon pe rus teel la, jo ta Ää ne kos ken Yrittäjät ry pitää hyvänä, kaupungin halli tus kat soo, että aloit teessa esitetyt toimenpide-ehdotukset on jo nyt toteutettu riittävän kattavasti kehitysyhtiön ja kaupungin elinkei no- ja yrityspalveluissa. Tästä esimerkkinä voi olla muun muassa se, että Äänekoskella yritysten ja työpaikkojen perustaminen on ollut ku lu val la vuo situhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kaupunginhallitus esittää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa aikaansaa da alueelle seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli, jossa opiske lijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Asia päätettiin palauttaa lisävalmisteluun.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite "Uusien työ paikko jen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallillla", kaupun gin val tuus to ( 28) Kaupunginhallitus on käsitellyt Ääneseudun Kehitys Oy:n lausuntoa , 233, jolloin asia on päätetty palauttaa lisävalmisteluun. Ääneseudun Kehitys Oy on antanut valtuustoaloitteesta uu den lausunnon: "Kaupunginhallitus on esittänyt Äänekosken ammatillisen kou lu tuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa mah dol li suu den aikaansaada alueelle seudullinen tii miaka temia -toi min ta mal li, jossa opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yh teistyöl lä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimin ta mal le ja ja uusia yrityksiä. Tämä asia on palautettu li sä val mis teluun. Aiheen osalta Ääneseudun Kehitys Oy:n edellinen toimitusjohtaja Jou ko Varis on ollut yhteydessä POKE:n aikuiskoulutusjohtajaan alku vuo des ta 2013, jolloin asian eteenpäin vientiä on siirretty POKE:n teh tä väk si. Yrityskylään ja oppilaitosyhteistyöhön yrittäjyyden li säämi sek si liittyen on tapaaminen lähiaikana POKE:n eri toimijoiden ja Ke hi tys yh tiön välillä. Ei-poliittisessa kehitysryhmässä on osuuskuntatoimintaa käyty läpi ja tarkoitus on jakaa tietoa edelleen sen mahdollisuuksista kevään ai ka na. Eräs aiheeseen liittyvä selvitettävä toimenpide on yrityslähtöinen han ke. Kolme yrittäjänaista kertoivat ilmestyneessä Kes ki suoma lai ses sa yrityslähtöisestä työllistämisen/osaamisen ke hit tä mismal lis ta nimeltä Kehitysratas. Tämän mallin pilotoinnin kautta on mah dol lis ta löytää jo olemassa oleville yrityksille jatkaja tai perustaa oma yritys esim. osuuskuntamallilla. Tätä mallia voi kokeilla eri työttö myys ryh miin esim. nuorisotyöttömiin. Malli vaatii kuitenkin voi makkaan asiakasohjauksen TE-toimistosta, yrittäjien/yritysten halun lähteä mukaan sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeeseen osal lis tui si vat TE:n lisäksi kaupungin työllisyyspalvelu ja eri kou lu tusta hot mm. POKE (ammatillinen osaaminen, yrittäjyyskoulutus) ja yrittä jä nai set (sparraus). Tähän hankkeeseen mahdollisesta osal lis tumi ses ta päättää kaupunki." Edellä mainittu valtuustoaloite tuodaan kaupunginhallituksen kä sit te-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lyyn kuluvan vuoden aikana. KHALL Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi käsitellessään kaikkia keskeneräisiä valtuustoaloitteita. Äänekosken kaupunki ja Ääneseudun Kehitys Oy järjestivät yh teispa la ve rin em. valtuustoaloitteeseen liittyen. Yhteispalaverissa päädyt tiin seuraavaan ratkaisumalliin: 1. Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työ ryh män vetäjä tulee Ääneseuden Kehitys Oy:stä ja muiksi jä se nik si kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta, Ää nekos ken yrittäjiltä, nuorisvaltuustolta, Jyväskylän am mat ti korkea kou lu ta, Jyväskylän yliopistolta ja Pohjoisen Kes ki-suo men am ma tiopis tol ta. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 ai kana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malle ja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kar toit ta misek si valmistellaan ideakilpailutus, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimala) selvittää kaupungin omis ta mat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh , vs.talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh , Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund, puh Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteut ta mis kel poi se na. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se tote aa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä teki vs. kaupunginjohtaja muutetun päätösehdotuksen, jossa Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Kehitys Oy:n yhteispalaverissa laadittua ratkaisumallia muutettiin kohdan 1. osalta. Muutettu ratkaisumalli kirjataan kokonaisuudessaan vs. kaupunginjohtajan muutettuun päätösehdotukseen. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan ratkaisumallin :

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työryhmään tulee vetäjä Ääneseudun Kehitys Oy:stä ja muiksi jäseniksi kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta ja Äänekosken yrittäjiltä. Työryhmän vetäjä oikeutetaan kutsumaan työryhmään muita tarpeellisiksi katsomiaan jäseniä. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 aikana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malleja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi valmistellaan ideakilpailu, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimiala) selvittää kaupungin omistamat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla, kh

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KH Äänekosken kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat kokouspöytäkirjat: Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, , klo , G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie 17, Äänekoski Pöytäkirjan asialista on oheismateriaalina. 2. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen on toimittanut hakemuksen palkallisesta virkavapaasta ajalle Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Käsittely: Ilmoitusasioihin päätettiin lisätä kohta 3. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonosen vuosiloma ajalla Lisäyksen vuoksi puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Kohta 3. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle vuosilomaa ajalle Päätös: Hyväksyttiin. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oheismateriaali Ilmoitusasiat, kh

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 150 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA /2017 Äänekosken kaupunginhallitus Äänekosken kaupunginhallitus 22.5.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla

Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla Kaupunginvaltuusto 28 10.04.2012 Kaupunginhallitus 104 23.04.2012 Kaupunginhallitus 233 30.07.2012 Kaupunginhallitus 148 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.06.2015 Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen.

Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 74 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tammelan kunnanhallitus. Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Kunnanhallituksen päätöksiin 118-122, 124-125, 127, 132, 133 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaati muksen. Pää tök seen ei saa ha kea

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 10 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta)

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 3 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN JA KONSERNIYHTIÖIDEN OIKAISUOHJE JA VALITUS- OSOITUS (Kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin 31-35, 39-40 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oi kai su vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot