ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus. AIKA kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus AIKA kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Korttelin 1214 poikkeamishakemus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän 11 yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta 147 Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset 12 kokouksesta Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite 13 Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 149 Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset 22

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kiiskinen Kari 15:00-15:50 puheenjohtaja Halttunen Jari 15:00-15:50 jäsen Kainu Keijo 15:00-15:50 jäsen Lindell Leila 15:00-15:50 2. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 15:00-15:50 1. varapuheenjohtaja Martins Sirpa 15:00-15:50 jäsen Närhi Merja 15:00-15:50 jäsen Piilonen Pentti 15:00-15:50 jäsen Tuominen Marke 15:00-15:50 jäsen POISSA Leppänen Pekka valtuuston 2. varapuh.joht. Tani Jaana valtuuston 3. varapuh.joht. MUU Tiusanen Matti 15:00-15:50 valtuuston puheenjohtaja Nyholm Rolf 15:00-15:50 valtuuston 1. varapuh.joht. Tuononen Matti 15:00-15:50 vs. kaupunginjohtaja poissa 149 Kurkela Jouni I 15:00-15:50 va. hallintojohtaja Kinnunen Olli 15:00-15:25 kaavoituspäällikkö poissa ALLEKIRJOITUKSET Kari Kiiskinen Puheenjohtaja Jouni Kurkela Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tommi Lunttila Pentti Piilonen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KH 141 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus KH 142 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 29. päivänä toukokuuta 2015 klo 15 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi dettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 1. päivänä kesäkuuta 2015 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Lunttila ja Pentti Piilonen. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Korttelin 1214 poikkeamishakemus 387/ /2015 KH 143 Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Äänejärven ranta ns. Hiskin mökin alapuolella Äänekoskentien ja rautatien välisellä alueella korttelissa Kohde sijaitsee kahden kiinteistön määräaloilla ( ja ), joista muodostetaan 6736 m 2 :n tontti. Tarkoitus on rakentaa alueelle kerrosalaltaan noin 747 m 2 :n raakavesipumppaamo, joka liittyy rakennettavaan biotuotetehtaaseen. Vedenotolle on ympäristölupa. Rakennuksen korkeus on max 9 m ja se on tasaräystäinen (kallistus yhteen suuntaan). Julkisivun päämateriaalina on punatiili. Rakennushanke sijoittuu Metsä Board Oyj:n omistuksessa olevalle alueelle. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jossa alue on kaavoitettu TV-1 - merkinnällä varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamerkinnän mukaan rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää punatiiltä. Rakennuksen pituus saa olla enintään 30 metriä ja harjan korkeus enintään 7 metriä. Rakennuksissa on käytettävä harjakattoa. Kaavassa on sitova rakennusala ja tonttitehokkuus e=0,1. Rakennusoikeus on näin ollen 673,6 k-m 2. Poikkeaminen: Rakennushanke sijoittuu osittain kaavassa osoitetun sitovan rakennusalan ulkopuolelle. Lisäksi rakennus on noin 2 m kaavassa määriteltyä korkeampi ja kattomuoto poikkeaa kaavamääräyksestä. Hankkeen asemakaavassa osoitettua suurempi kerrosalamäärä ei edellytä kaupunginhallituksen tai ELY-keskuksen poikkeamismenettelyä: kyseessä on ns. vähäinen rakennusoikeudesta poikkeaminen, joka voidaan käsitellä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: "Rakennus on tasaräystäinen vanhan tehtaan profiilin mukaan. Johtuen runkosyvyydestä tasaräystäinen ratkaisu mahdollistaa mahdollisimman matalan räystäskorkeuden (9 m). Rakennuksen vedenpuoleinen julkisivupituus on 30,25 m. Merkittävyys on rantanäkymässä vanhaa punatiilistä tehdasprofiilia

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: vasten. Tavoitteena on yhdistää raakavesipumppaamo vanhan tehtaan ilmeeseen." Naapurien kuuleminen: Hakija on suorittanut naapurin (kaupunki) kuulemisen, naapurilla ei ole huomautettavaa. Kaavoituspäällikön ehdotus: Ottaen huomioon asemakaavassa alueelle osoitettu maankäyttö (liittyy kiinteästi laajaan metsäteollisuusalueeseen), biotuotetehtaan tarkemman suunnittelun myötä täsmentynyt asemakaavan rakennusalan käyttötarkoitus sekä arvioitavissa oleva rakennuksen hyvä soveltuminen tehdasympäristöön ei poikkeaminen ole aiheuttamassa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen voimassa olevasta asemakaavasta voidaan ottaa huomioon aluetta tulevaisuudessa koskevassa asemakaavan muutoksessa. Raakavedenpumppaamon rakentamisen ei voi arvioida vaikeuttavan luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä hankkeen toteuttamisesta voida arvioida muiltakaan osin syntyvän maankäyttö- ja rakennuslain 172 :ssä tarkoitettuja vaikutuksia. Rakennuksen soveltumiseen tehdasmiljööseen materiaalien, mittasuhteiden ja muotokielen kannalta on kiinnitetty hankkeen suunnittelussa erityistä huomiota. Hankkeella voi katsoa olevan olemassa maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n edellyttämät erityiset syyt. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus myöntää edellä olevilla perusteilla poikkeamisen Metsä Board Oyj:lle raakavesipumppaamon rakentamiseksi kortteliin 1214 kiinteistöjen ja määräaloille. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksen antopäivästä kaksi vuotta. Tänä aikana on haettava rakennus- tai toimenpidelupa. Lupa on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä. Poikkeamispäätöksen suoritemaksu on 440 euroa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen Päätös: Hyväksyttiin.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Liitteet Liite 1 Korttelin 1214 poikkeamishakemus, kh

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034 KH 144 Pukkimäellä Kuhnamon rannan tuntumassa sijaitsevasta korttelista 2034 asetetaan kesäkuussa myyntiin kolme omakotitonttia. Tonteille on asemakaavan mukaan kulku Oinaankujalta rakentajien toteuttamin yhteisjärjestelyin. Kunkin tontin rakennusoikeus on 250 k-m 2. Valtuuston vahvistaman hinnoittelun mukaan alueen omakotitonttien hinnat ovat 20 /m 2. Myyntiin tulevat tontit ovat mm. sijaintinsa puolesta erityisen hyvällä paikalla palveluihin ja kaupungin keskustaan nähden. Tonteilla on näin ollen erityistä arvoa, joten niiden luovutus normaalilla hinnoittelulla ei ole perusteltua. Tonttien hinnoiksi esitetään seuraavaa: tontti , 698 m tontti , 891 m tontti , 970 m Tontit esitetään asetettavaksi myyntiin tarjouskilpailulla edellä mainituilla pohjahinnoilla, tarjousten jättöaika olisi kaksi viikkoa. Tarjouskilpailun perusteella tontit luovutetaan vain myymällä, tarjouskilpailun jälkeen vapaana olevia tontteja voi myös vuokrata. Kartta liitteenä. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu: kaavoituspäällikkö puh ja tonttipäällikkö puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyn hinnoittelun. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Omakotitonttien hinnoittelu korttelissa 2034, kh

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Lisämäärärahan myöntäminen kiinteistön ostoon 208/ /2015 TELA Tekninen ja ympäristötoimiala on tehnyt ostotarjouksen Konginkankaaan Vanhustenkoti ry:n konkurssipesälle huoltorakennuksesta laitteineen ja välineineen hintaan Huoltorakennuksesta jaetaan lämpö sekä Vanhainkotiyhdistyksen että Konginkankaan palvelukeskuksen tiloihin. Lämmityskustannukset on jaettu käytön mukaan. Nyt konkurssin jälkeen asunnot ovat jäämässä tyhjilleen ja kaupungille on järkevää ostaa huoltorakennus Konginkankaan palvelukeskuksen lämpöhuollon turvaamiseksi. Huoltorakennus sijaitsee Äänekosken seurakunnalta vuokratulla määräalalla (tila Kivelä ). Kaupungin tarkoitus on ensi vaiheessa vuokrata ja myöhemmin ostaa huoltorakennuksen ympäriltä noin 1000 m 2 :n suuruinen alue. Vuokrattavalle alueelle on perustettava rasite Palvelutieltä huoltoajon mahdollistamiseksi huoltorakennukseen. Neuvottelut seurakunnan kanssa ovat käynnissä. Konkurssipesän suurin velkoja Nordea Pankki Suomi Oyj on hyväksynyt teknisen ja ympäristötoimialan tekemän tarjouksen huoltorakennuksen ostamisesta. Huoltorakennuksen ostaminen ei sisälly teknisen lautakunnan vuoden 2015 talousarvioon. Oheismateriaalina on asemakaavaote ja alueen kartta, jossa näkyy vuokrattava/ostettava alue sekä ostotarjous. (valmistelu rakennuttaja, puh ) Rakennuttajapäällikön ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Konginkankaan Vanhustenkoti ry:n huoltorakennuksen ostoon myönnetään :n lisämääräraha. Päätös: Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus KH 145 Kauppakatu 2:n rakennuksen purkamiseen on varattu in ves toin tiosaan euron määräraha. Rakennuksen purkaminen on kilpai lu tet tu ja saatujen tarjousten perusteella purkukustannus jää alle euron. Tästä syystä on perusteltua, että investointiosan käyt tä mät tä jääneestä määrärahasta katetaan Konginkankaan Vanhus ten ko ti Ry:n huoltorakennuksen hankintaan tarvittava euroa. (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh ) Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että talousarvion 2015 investointiosaan tehdään yllä esitetyn mukainen muutos. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Kartta ja ostotarjous, kh

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta KH 146 Kilpailu- ja kuluttavirasto on pyytänyt kuntia selvittämään kun ta lain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden ja mark ki na pe rus teisen hinnoittelun noudattamista käydyn puhelinkeskustelun perusteella (kaupungin ta lo usjoh ta ja/kkv:n eriokoistutkija Sari Vallinluoto) Äänekosken kaupungin osal ta selvityspyyntö koskee vain kaupungin tuottaman työ ter veyshuol lon sairaanhoidon osuutta. Muilta osin kaupunki on toteuttanut kuntalain edellyttämät yh tiöit tämis vel voit teen sa. Oheismateriaalina on jaettu selvityspyyntö. Kaupungin vastaus sel vitys pyyn töön on esitetty liitteessä. Vs. kaupunginjohtajan esitys: (valmistelu: vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen puh ) Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaisen vastauksen kil pailu- ja kuluttaviraston selvityspyyntöön. Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet Liite 3 KKV:n selvityspyyntö kuntalain edellyttämän yhtiöittämisvelvollisuuden noudattamisesta, kh Oheismateriaali Selvityspyyntö, kh

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano, päätökset kokouksesta KH 147 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa valituksiin. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntalain 56 :n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut." Kaupunginhallitus päättää todeta, että kaupunginvaltuuston tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eikä valtuusto ole ylittänyt toimivaltaansa. Päätökset ovat muutenkin lakien ja asetusten mukaisia, joten ne voidaan panna täytäntöön. Päätös: Hyväksyttiin.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla 244/ /2012 KVALT Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmät esittävät, että uusia työpaikkoja synnytetään Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamalllilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuuston päätös: Valtuustoaloite merkittiin tiedoksi ja lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. Hyväksyttiin. KH Esityslistan liitteenä jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään aloite tiedoksi ja pyydetään siitä Ääneseudun Kehitys Oy:n lau sunto. Päätös: Hyväksyttiin. KH Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja on antanut aloitteesta seuraavan lausunnon: " Elinkeinopalveluja tuottavan elinkeinoyhtiön näkökulmasta on todettava aloitteen olevan tavoitteeltaan myönteisen ja positiivisella tavalla yrittäjyyttä lähestyvän. Ajatus pienten yritysten yhteistyön kautta syntyvien vahvuuksien luoman kilpailuedun tavoitteesta on aina ajankohtainen. Aloitteessa korostuu myös yritysten fyysisen läheisyyden merkitys markkinoinnin ja asiakkaiden tavoitettavuuden tehostamiseksi.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteen sisältämiin toimenpiteisiin pyrittäessä on kuitenkin huomioitava joitakin elinkeinoelä män käytännön juridisia ja toiminnallisia reunaehtoja: Esitetty toimintamalli jossa kaupunki osallistuisi taloudellisen tuen muodossa esitetyllä startti paketilla yrityksen alkuvaiheen vauhdittamiseen rajoittaa ko. yrityk sen mahdollisesti saama muun maassa käy tössä olevan yritystuen määrää. Julkinen kokonaistuki ei lain mukaan voi kasvaa laissa tar koitettua enimmäismäärää korkeammaksi. Mikäli hanke ei täytä jul kisen yritystuen edellytyksiä, ei sitä voida kuntarahallakaan kilpailua vääristämättä tukea. Ääneseudulla sekä aloittavien että toimivien yri tysten julkiset tuet ovat viime vuosina olleet maakunnan tason kärki päässä eikä kaupungin mahdollinen tuki tilannetta muuttaisi. On muistettava että tuki on aina harkinnanvarainen ja kriteereinä myön tävällä viranomaisella on arvio hankkeen menestymisen edellytyk sistä. Aloitteessa on esitetty käyttöön otettavaksi myös erillistä Starttibonusta rakennerahasta. Il meisesti rakennerahalla tässä yhteydessä tarkoitetaan Ääneseudul le vuoden 2014 loppuun saakka valtioneuvoston päätöksellä myön nettyä Äkillisen rakennemuutosalueen tukea. Myönnetty tuki on kui tenkin normaalin investointituen ehdoilla Ääneseudun alueen yritys ten tukemiseen varattua kiintiötä jonka myöntämisen edellytykset ovat samanlaiset kuin yritystuessa yleensäkin. Ylimääräistä lisätu kea tästä kiintiöstä ei ole mahdollista saada. Nykyisen lainsäädännön mukaan julkisomisteisen yhteisön rakentaman elinkeinotoimintaan tarkoitetun toimitilan mahdollista investointitukea ei saa vyöryttää vuokralaisen eduksi. Tämä johtaa käytännössä siihen että uusin tila on yleensä vuokralaisen kannalta kalleinta tilaa ja tuo näin erityisesti aloittavalle yritykselle usein kilpailijoita korkeamman kustannuserän. Aloitteessa esimerkkien kautta esille tuotujen toimintojen ja palvelujen markkina-alueena Ää neseudun ja Keski-Suomenkin alue on liiketaloudellisten edellytys ten näkökulmasta pieni. Kotimarkkinaalueena on oltava käytännös sä koko maa ja näin kilpailijoina aina koko maan vastaavat yri tykset. Tämä lähtökohta edellyttää markkinoille tulevalta uudelta yrit täjältä jotain toimialansa eritystä lisäarvoa tuot tavaa osaamista tai ominai suutta. Pelkkä ylimääräinen julkinen tuki ei kilpailukykyä pit källä täh täimellä varmista. Aloitteessa esimerkkinä käytetyn Pohjan maalla toimivan yrityksen elinvoima perustunee pit kälti siihen, että se mark kinoi tuotteitaan riittävän laajalle, esimerkik si Keski-Suo meen.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Aloitteessa nostetaan esille paikallisen koulutuksen merkitys ja mahdollisuudet yritystoimin nan kehittämisessä ja uusien avauksien tukemisessa. Esimerkkiyri tysten markkinoinnin keskittämiseen ja tehostamiseen esitetyt aja tukset markkinointipaja -tyyppisen toimintatavan kautta olisivat sekä opiskelijoiden että yritysten osalta uusia päänavauksia. Tavoite tulisi toteuttaa ammatillisen koulutuksen sisältömuokkauksen avulla. Esi merkiksi seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli jossa oppilaitos opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä tavoitteellisesti to teuttaisivat uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Vuoden 2011 lopulla Ääneseudulla käynnistettiin yhteis työssä ammatillisen koulutuksen kanssa Ideasta tuotteeksi -polku jossa idean kehittäminen yritykseksi tapahtuu koulutuksen tuella. Äänekoskella on yritysten perustanta ollut kuluvalla vuosituhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kuntayhteisön panos on viime vuosina korostunut erityisesti maankäytön kautta ta pahtuvana mahdollistamisena. Hirvaskangas, keskustaajaman uu det liiketoiminta-alueet, Koukkuniemi, Kotakennääntien uudistumi nen jne. luovat yrittäjyydelle uusia keskittymiä jois sa asiakkaiden ta voitet tavuuden ja yritysten keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet korostu vat. Työvoimaviranomaisten tekemän tilastoinnin mukaan vuodesta 2005 alkaen on Äänekosken työvoiman määrä, siis työssäkäyvät ja työttömät äänekoskelaiset yh teensä, romahtanut lähes 600 henkilöllä. Täsmälleen samana aika na on ulkopuolelta Äänekoskella työssäkäyvien ihmisten määrä kas vanut yli 600 henkilöllä. Työpaikkojen yhteismäärä on tilastojen mu kaan samana aikana kasvanut. Työttömien määrä on kuitenkin py synyt ennallaan. Äänekoskelaiset työnhakijat eivät siis ole olleet kil pailukykyisiä uusiin tai eläköitymisten myötä avautuneisiin työpaik koihin nähden. Koulutuksen kehittämisessä ja suuntaamisessa on siis paljon tehtävää. Valtuustoaloitteen keskeisenä tavoitteena on tavanomaista kohdennetumman ja korkeam man julkisen tuen avulla synnyttää uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Yritysten tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta nyt esitet ty toimintamalli saattaa muodostua pulmalliseksi. Tästä syystä olisi ennen lopullista päätöksentekoa asiallista pyytää valtuustoaloittees ta lausunto myös paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä." Edellä esitetyn lausunnon lisäksi kaupunginjohtaja on pyytänyt aloitteesta myös Äänekosken Yrittäjät ry:n lausunnon, joka on seuraava: " Äänekosken Yrittäjät ry:ltä on pyydetty lausuntoa valtuustoaloit-

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: teesta uusien työpaikkojen synnyttämiseksi yrityskylä -toimintamallilla. Olemme käsitelleet aloitteen hallituksessa ja olemme tyytyväisiä yrittäjälähtöisestä toiminta-ajatuksesta. Mutta haluamme kiinnittää huomiota myös julkisen yritystuen edellytyksiin, jotta kilpailutus on tasapuolista eli on muistettava huolehtia jo olemassa olevistakin paikallisista pienyrityksistä ja näiden yhteisestä verkostoitumisesta. Jouko Varis on mielestämme kommentoinut jo hyvin näkemystä yrityskylähankkeeseen." Esityslistan oheismateriaalina jaetaan Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite. (valmistelu kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Kaupunginhallitus yhtyy Ääneseudun Kehitys Oy:n ja Äänekosken Yrit täjät ry:n näkemykseen siitä, että aloite on tavoitteiltaan yrittäjäläh töinen ja myönteinen. Edellä esittelytekstissä lainatun Ääneseudun Kehitys Oy:n lausunnon pe rus teel la, jo ta Ää ne kos ken Yrittäjät ry pitää hyvänä, kaupungin halli tus kat soo, että aloit teessa esitetyt toimenpide-ehdotukset on jo nyt toteutettu riittävän kattavasti kehitysyhtiön ja kaupungin elinkei no- ja yrityspalveluissa. Tästä esimerkkinä voi olla muun muassa se, että Äänekoskella yritysten ja työpaikkojen perustaminen on ollut ku lu val la vuo situhannella määrällisesti maakunnan kärjessä yhdessä Muuramen ja Jyväskylän kanssa. Kaupunginhallitus esittää Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa aikaansaa da alueelle seudullinen "tiimiakatemia" -toimintamalli, jossa opiske lijat ja yritykset keskinäisellä yhteistyöllä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimintamalleja ja uusia yrityksiä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Asia päätettiin palauttaa lisävalmisteluun.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus KH Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite "Uusien työ paikko jen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallillla", kaupun gin val tuus to ( 28) Kaupunginhallitus on käsitellyt Ääneseudun Kehitys Oy:n lausuntoa , 233, jolloin asia on päätetty palauttaa lisävalmisteluun. Ääneseudun Kehitys Oy on antanut valtuustoaloitteesta uu den lausunnon: "Kaupunginhallitus on esittänyt Äänekosken ammatillisen kou lu tuksen kuntayhtymälle, että se selvittäisi yhdessä yritysten kanssa mah dol li suu den aikaansaada alueelle seudullinen tii miaka temia -toi min ta mal li, jossa opiskelijat ja yritykset keskinäisellä yh teistyöl lä toteuttaisivat tavoitteellisesti uusia toiminnallisia rakenteita, toimin ta mal le ja ja uusia yrityksiä. Tämä asia on palautettu li sä val mis teluun. Aiheen osalta Ääneseudun Kehitys Oy:n edellinen toimitusjohtaja Jou ko Varis on ollut yhteydessä POKE:n aikuiskoulutusjohtajaan alku vuo des ta 2013, jolloin asian eteenpäin vientiä on siirretty POKE:n teh tä väk si. Yrityskylään ja oppilaitosyhteistyöhön yrittäjyyden li säämi sek si liittyen on tapaaminen lähiaikana POKE:n eri toimijoiden ja Ke hi tys yh tiön välillä. Ei-poliittisessa kehitysryhmässä on osuuskuntatoimintaa käyty läpi ja tarkoitus on jakaa tietoa edelleen sen mahdollisuuksista kevään ai ka na. Eräs aiheeseen liittyvä selvitettävä toimenpide on yrityslähtöinen han ke. Kolme yrittäjänaista kertoivat ilmestyneessä Kes ki suoma lai ses sa yrityslähtöisestä työllistämisen/osaamisen ke hit tä mismal lis ta nimeltä Kehitysratas. Tämän mallin pilotoinnin kautta on mah dol lis ta löytää jo olemassa oleville yrityksille jatkaja tai perustaa oma yritys esim. osuuskuntamallilla. Tätä mallia voi kokeilla eri työttö myys ryh miin esim. nuorisotyöttömiin. Malli vaatii kuitenkin voi makkaan asiakasohjauksen TE-toimistosta, yrittäjien/yritysten halun lähteä mukaan sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hankkeeseen osal lis tui si vat TE:n lisäksi kaupungin työllisyyspalvelu ja eri kou lu tusta hot mm. POKE (ammatillinen osaaminen, yrittäjyyskoulutus) ja yrittä jä nai set (sparraus). Tähän hankkeeseen mahdollisesta osal lis tumi ses ta päättää kaupunki." Edellä mainittu valtuustoaloite tuodaan kaupunginhallituksen kä sit te-

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus lyyn kuluvan vuoden aikana. KHALL Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi käsitellessään kaikkia keskeneräisiä valtuustoaloitteita. Äänekosken kaupunki ja Ääneseudun Kehitys Oy järjestivät yh teispa la ve rin em. valtuustoaloitteeseen liittyen. Yhteispalaverissa päädyt tiin seuraavaan ratkaisumalliin: 1. Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työ ryh män vetäjä tulee Ääneseuden Kehitys Oy:stä ja muiksi jä se nik si kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta, Ää nekos ken yrittäjiltä, nuorisvaltuustolta, Jyväskylän am mat ti korkea kou lu ta, Jyväskylän yliopistolta ja Pohjoisen Kes ki-suo men am ma tiopis tol ta. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 ai kana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malle ja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kar toit ta misek si valmistellaan ideakilpailutus, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimala) selvittää kaupungin omis ta mat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Valmistelu: Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen, puh , vs.talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh , Ääneseudun Kehitys Oy:n toimitusjohtaja Sari Åkerlund, puh Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteut ta mis kel poi se na. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se tote aa valtuustoaloitteen loppuunkäsitellyksi. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun yhteydessä teki vs. kaupunginjohtaja muutetun päätösehdotuksen, jossa Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Kehitys Oy:n yhteispalaverissa laadittua ratkaisumallia muutettiin kohdan 1. osalta. Muutettu ratkaisumalli kirjataan kokonaisuudessaan vs. kaupunginjohtajan muutettuun päätösehdotukseen. Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavan ratkaisumallin :

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perustetaan yhteistyöryhmä yrityskyläidean selvittämiseksi. Työryhmään tulee vetäjä Ääneseudun Kehitys Oy:stä ja muiksi jäseniksi kutsutaan henkilöt Äänekosken kaupungilta ja Äänekosken yrittäjiltä. Työryhmän vetäjä oikeutetaan kutsumaan työryhmään muita tarpeellisiksi katsomiaan jäseniä. 2. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun 2015 aikana. Työryhmän tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtoja ja malleja yrityskyläidean toteuttamiseksi. Vaihtoehtojen kartoittamiseksi valmistellaan ideakilpailu, jonka Ääneseudun Kehitys Oy toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Äänekosken kaupunki (tekninen toimiala) selvittää kaupungin omistamat vapaat toimitilat mahdolliselle yrityskylälle. Kaupunginhallitus pitää edellä mainittua ratkaisumallia hyvänä ja toteuttamiskelpoisena. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Perussuomalaisten ja Keskustan valtuustoryhmien valtuustoaloite Uusien työpaikkojen synnyttäminen Äänekoskelle Yrityskylä-toimintamallilla, kh

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KH Äänekosken kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat kokouspöytäkirjat: Puheenjohtajan ehdotus: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, , klo , G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie 17, Äänekoski Pöytäkirjan asialista on oheismateriaalina. 2. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen on toimittanut hakemuksen palkallisesta virkavapaasta ajalle Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Käsittely: Ilmoitusasioihin päätettiin lisätä kohta 3. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonosen vuosiloma ajalla Lisäyksen vuoksi puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Puheenjohtajan muutettu ehdotus: Kohta 1. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Kohta 2. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle palkallista virkavapaata ajalle Kohta 3. Myönnetään vs. kaupunginjohtaja Matti Tuonoselle vuosilomaa ajalle Päätös: Hyväksyttiin. Vs. kaupunginjohtaja Matti Tuononen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oheismateriaali Ilmoitusasiat, kh

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjat KH 150 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lautakuntien pöytäkirjajäljennökset: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin. Oheismateriaali Lautakuntien päätösluettelot, kh

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2014 Aika: Keskiviikko 12.11.2014 klo. 18.00 19.00 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 10.10.2013 14:30 Kokousaika Torstai 10.10. 2013 klo 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot