NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja."

Transkriptio

1 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2013

2 Sisältö uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kannattavaa kasvua vahvempi asema markkinoilla 3 Suomi, katsaus vuoteen Suomi, liiketoiminta-alueiden katsaukset 6 -konsernin markkina-alueet 8 Konsernin avainluvut 9 Kestävä kehitys 10 Uutissähkeitä vuodelta Henkilöstön kehittäminen, työturvallisuus ja -terveys 12 Konsernirakenne 13 Suomi, organisaatiot 14 Kannet: Alberga Business Park Kuvat: Sini Pennanen -konsernin virallinen vuosikertomus julkaistaan ruotsiksi ja englanniksi, ja se löytyy verkkopalvelusta Sini Pennanen

3 Kannattavaa kasvua vahvempi asema markkinoilla Vision ja uusien arvojen on muututtava konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kehitämme uusia tuotteita, olemme ensimmäisinä ottamassa käyttöön uusia metodeja ja hyödynnämme omia ja muiden innovaatioita. Näin osoitamme, että sekä osaamme että haluamme olla tekijä, joka vie alan kehitystä eteenpäin. -konsernin strategia :llä on vahva taloudellinen asema ja sillä on edellytykset kasvattaa toimintaansa, edellyttäen, ettei markkina olennaisesti heikkene. Kasvu on pääosin orgaanista ja painottuu olemassa oleville markkinoille, mutta sitä voidaan täydentää yritysostoin. kasvaa kannattavasti ja on johtava toimija kaikilla markkina-alueillaan. Johtava asema tarkoittaa, että on kolmen parhaan joukossa sekä kannattavuudella että volyymeilla mitattuna. Kannattava kasvu edellyttää, että on aina asiak kaan ykkösvalinta. Saavuttaakseen tämän kehittää neljää keskeistä asiakassuhteen perusajatusta; ymmärrämme asiakkaamme liiketoimintaa, olemme avoimia, toimitamme oikean tuotteen oikeaan aikaan ja sovitun laadun mukaisesti sekä noudatamme yksi yritys ja yksi ääni -periaatetta. markkinaosuudet pohjoismaissa 2013 Pohjoismainen rakennusmarkkina on pirstoutunut. on yksi suurimmista Pohjoismaisista rakennusyrityksistä 7 prosentin markkinaosuudellaan. Rakentamisen kokonaisliikevaihto Pohjoismaissa vuonna 2013 oli 102 miljardia euroa, luku ei sisällä asuntojen peruskorjauksia. (Lähde: Euroconstruct ja ), 7 (7) % Skanska, 6 (7) % Peab, 5 (6) % Veidekke, 3 (3) % Lemminkäinen, 2 (2) % YIT, 2 (5) % MT Højgaard, 1 (1) % JM, 1 (1) % AF Gruppen, 1 (1) % Muut, 72 (67) % Kestävä kehitys on ja sen täytyy olla osa :n tarjoomaa Asiakkaamme arvostavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja se myös puhuttelee osaajia, joita haluamme palkata. Kestävän kehityksen näkökulma ei ole vain tärkeä osa arkista työtämme vaan sillä on myös osuutensa kannattavassa liiketoiminnassa. on uudistanut visiotaan ja arvojaan Visio: uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Arvot: Rehellisyys, kunnioitus, luottamus, edistyksellisyys. Suomessa työllistää Suomessa lähes henkilöä, minkä lisäksi se tarjosi vuonna 2013 noin 500 harjoittelijalle ja kesätyöntekijälle mahdollisuuden tutustua alaan. panostaa asiakkuuksien lisäksi työturvallisuuteen, henkilöstönsä kehittämiseen, koulutukseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. :n työterveys- ja turvallisuusvisio perustuu nolla tapaturmaa -ajatteluun. Työturvallisuuden parantamiseksi konsernissa järjestettiin useampia toimintapäiviä, joissa haettiin oikeaa asennetta ja turvallisuutta parantavia ideoida ja vihjeitä. :n toiminnan perustana ovat arvot sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö, hyvä toiminnan ja lopputuotteen laatu, yhtenäiset ja tehokkaat toimintatavat sekä innostava työilmapiiri. Vuoden 2013 lopussa tarkennettiin konsernin eettisiä ohjeita vastaamaan tämän päivän arvoja ja tavoitteita. Ne jalkautetaan henkilöstölle mittavan, verkossa pyörivän koulutusohjelman avulla. Sini Pennanen

4 Suomi Katsaus vuoteen 2013 Mika Pajo Talouden epävarmuudesta johtuen ovat kiinteistöalan investoinnit edelleen matalalla tasolla Suomessa. Vuonna 2013 uudisrakentamisen aloitukset vajosivat edellisen taantuman pohjalukemiin. Talonrakennustöitä aloitettiin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja niiden ennakoidaan pysyvän vuonna 2014 samalla tasolla. Asuntorakentamisen kysyntää pitää yllä kasvukeskuksien muuttovoitto. Korjausinvestointien arvioidaan kasvavan 2 3 prosenttia. Rakennus- ja kiinteistöalan vaikeudet heijastuivat myös :n toimintaan Suomessa. Rakennus aloitti vuoden 2013 toiveikkaana ja hyvän työkannan turvin, mutta loppukesästä uuden työkannan saanti hidastui ja urakkakohteiden hintataso tiukentui. Paineet sopeuttaa kustannukset heikentyneeseen tilauskantaan johtivat mm. rakennustoiminnan YT-neuvotteluihin. Säästöjä haettiin hallinnon ja projektien kustannusten tiukennuksista ja toiminnan järkeistämisestä, mutta henkilöstövähennyksiltäkään ei vältytty. Rakennus aloitti uudella organisaatiolla, jossa mm. korjausrakentaminen nostettiin omaksi toimialakseen. Kiinteistöjen ja asuntojen kehittämiseen ja rakennuttamiseen keskittyvien Asumisen ja Property Developmentin toimintaedellytykset säilyivät tasaisempina; kysyntää oli sekä toimitiloille että Tähtikodeille. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden volyymi sekä sijoittajille suoraan myytävien vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, painottuen kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Markkinatilanne on haastava ja uskon sen edelleen tiukkenevan. Avainsanoja ovat hyvä asiakastyö ja kilpailukyvyn parantaminen. Tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistamme tiukalla kulukurilla ja entistä paremmalla riskien hallinnalla. :n tulevaisuutta turvaavat muutamat pitkäkestoiset, isot hankkeet sekä korjausrakentamisen tasaisena pysynyt kysyntä. Vuokra-asuntojen tarve ja asuntosijoittajien entistä aktiivisempi tulo markkinoille mahdollistaa uudet asuntorakentamisen aloitukset. Viime vuonna panostimme toiminnan tehostamiseen ja strategiaamme, erityisesti lyhyen aikavälin toimiin. Tänä vuonna jatkamme strategiamme toteuttamista, mutta teemme sitä uudistetun organisaation voimin. Harri Savolainen Toimitusjohtaja

5 KIINTEISTÖKEHITTÄMINEN Property Developmentilla oli vuoden 2013 aikana käynnissä kolme isoa kauppakeskushanketta. Hämeenlinnakeskuksen ja Tampereen Lielahtikeskuksen rakennustöiden lisäksi käynnistyi Espoon Matinkylässä Iso-Omenan laajennus ja Metrokeskuksen rakentaminen. Vuonna 2013 valmistui neljä toimistotaloa pääkaupunkiseudulle. VALMISTUNEET KOHTEET: Business Park Plaza III Halo ja Tuike, Vantaa Business Park Alberga C, Espoo Business Park Aitio Vivaldi, Helsinki asuntoaloitukset, 2013 Tähtikodit, 656 kpl Asuntopartnering, 447 kpl Urakat, 845 kpl Venäjä, 950 kpl Baltia, 137 kpl YHTEENSÄ kpl KÄYNNISSÄ OLEVAT TOIMISTOT JA KAUPPAPAIKAT: Vallila AKO, Amerin pääkonttori, Helsinki Hämeenlinnakeskus, Hämeenlinna Lielahtikeskus, Tampere Matinkylän metrokeskus ja Iso-Omenan laajennus, Espoo SUUNNITTEILLA OLEVIA HANKKEITA, MM: Vallilan Paja -liikekortteli, Helsinki: toimisto- ja liiketilaa sekä asumista Mondo Business Park, Vantaa: toimistotilaa Tampereen Kansi ja Keskusareena: toimisto- ja liiketilaa sekä asumista, hotelli ja monitoimiareena Kivistö, Vantaa: liiketilaa ja asumista Suurpellon keskus, Espoo: liiketilaa ja asumista asuntoaloitukset (kpl) TULOSLUKUJA (MEUR) konserni Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta Suomi Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta rakennustoiminta (sis. Suomen, Baltian ja Pietarin toiminnot *) Rakennustoiminnan LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN Pks, asuntorakentaminen, 32 (33) % Pks, talonrakentaminen, 29 (29) % Aluetoiminnot, 26 (28) % Infrarakentaminen, 4 (3) % Baltia ja Venäjä, 9 (7) % Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta *) Property Development Oy:n, Roads Oy:n ja Asumisen luvut raportoidaan osana konsernin tuloslukuja.

6 Suomi Liiketoiminta-alueiden katsaukset :n Suomen toimintojen liikevaihto oli 990 (982) milj. euroa ja liiketulos 34 (41) milj. euroa. Tulouttamaton tilauskanta oli vuoden vaihteessa 778 (836) milj. euroa. Uusia tilauksia saatiin 912 milj. euroa, mikä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mika Pajo :llä oli vuoden 2013 lopussa rakenteilla Suomessa kerros- tai rivitaloasuntoa, joista urakkakohteita. Tilikauden aikana aloitettiin noin asunnon rakentaminen, joista omille tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja oli 656 ja 447 myytiin sijoittajille. Tähtikoteja myytiin 719 kappaletta. Rakentamisen kannattavuus parani :n rakennustoiminnan liikevaihto (sisältäen Pietarin ja Baltian rakennustoiminnan) oli 772 (770) milj. ja liiketulos 15 (12) milj. euroa. Rakentamisen painopisteenä oli jatkaa operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelmaa sekä terävöittää riskien hallintaa. Rakennus aloitti vuoden 2013 hyvän työkannan turvin. Loppukesästä uuden työkannan saanti kuitenkin hidastui ja urakkakohteiden hintataso tiukentui. Muutaman ison hankkeen ansiosta tilauskanta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Korjausrakentamisen painoarvoa lisättiin eriyttämällä se omaksi toimialakseen. Toimitusjohtaja Harri Savolainen, Rakennus Oy Myytyjen asuntojen määrä ylsi edellisen vuoden tasolle Suomen taloudellisesta tilanteesta johtuen on omistusasuntojen kysyntä yleisesti vähentynyt. Kysyntää on kuitenkin pienistä asunnoista, joista kuluttajien lisäksi myös rahastot ovat kiinnostuneita. Sitä vastoin isojen ja kalliiden asuntojen kauppa kävi hitaasti. Asumisen asuntokauppojen määrä ylsi kuitenkin edellisvuoden tasolle ja valmiiden myymättömien asuntojen määrää kyettiin alentamaan merkittävästi vuoden takaisesta. Aloituksissa noudatettiin varovaisuutta ja keskityttiin hankkeisiin, joissa oli pääosin pieniä asuntoja. Sijoittajille suoraan myytävien vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, painottuen kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden volyymi pysyi edellisvuoden hyvällä tasolla. Ns. ARA-tuotannon volyymia rajoitti keino tekoinen kytkentä, jossa asumisoikeustuotannon ja vuokraasuntojen aloitusten määrän täytyy vastata toisiaan. Maajohtaja Juha Korkiamäki, Asuminen Toimitilojen vuokrakysyntä koheni loppuvuodesta Property Developmentin pitkäaikainen hanke Plaza Business Park Vantaan Aviapoliksessa valmistui. Suomen suurimman yrityspuistoalueen viimeisimmät rakennukset valmistuivat ja myytiin. on kehittänyt alueelle kaikkiaan 13 toimistotaloa. Toimistojen vuokralaiskysyntä parani loppuvuodesta ja etenkin Espoon Alberga Business Parkiin tehtiin vilkkaasti vuokrasopimuksia. Property Developmentilla oli käynnissä merkittävät kauppakeskushankkeet Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Lisäksi oli käynnissä peruskorjaushanke Vallilan vanhalla konepaja-alueella Helsingissä. Toimitusjohtaja Tero Estovirta, Property Development Oy Asfaltti ja kiviaines kilpailtu markkina Sekä asfaltin että kiviainesten kokonaismarkkinat Suomessa jatkoivat laskuaan vuonna 2013 seuraten infrarakentamisen yleistä kehitystä. Kilpailutilanne Suomen Roadsin kolmella toimialalla, asfaltti-, kiviaines- sekä tienhoitotoiminnassa oli kireä. Markkinatilanteen odotetaan olevan haastava myös vuonna Suomen :n ylin johto, Juha Korkiamäki (vas.), Tero Estovirta, Jyri Salonen ja Harri Savolainen.

7 Terhi Paavilainen Sini Pennanen Sini Pennanen Mika Pajo Suunnittelupalvelut Kiinteistökehittäminen ja asuntorakennuttaminen Rakentamispalvelut Asfaltointi, tienhoito ja kiviaines Optiplan tarjoaa asiakkailleen kokonaissuunnittelukonseptia sisältäen arkkitehti-, rakenne- ja LVISAsuunnittelun sekä PRO-koordinoinnin toimialoinaan asuminen, toimitilat ja korjausrakentamispalvelu. Ympäristö- ja energiakysymykset, energia-analyysit ja -tuotantojärjestelmät, BREEAM- ja LEED-ympäristöluokitukset sekä korjausrakentamisen erityiskysymykset ovat Optiplanin erikoisosaamista. :n kiinteistökehittämisestä vastaa Property Development. Sen palveluja ovat tulevaisuuden toimitilojen ja kauppapaikkojen vuokraus sekä tuottavien kiinteistökohteiden myyminen kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Asumisen vastuulla ovat tontinhankinta, kaavoitus, projektikehittäminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, markkinointi ja myynti. Asuntojen rakentamisesta vastaavat rakentavat yksiköt ympäri Suomen. Rakennus on osaava yhteistyökumppani asuntojen, toimitilojen ja muiden kohteiden toteuttamiseen Suomessa ja lähialueilla. Se on toteuttanut suuren määrän merkittäviä korjausrakentamisen kohteita ja tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille myös ylläpitopalveluja. :llä on kokemusta julkisen ja yksityisen tahon kumppanuushankkeista sekä allianssi- ja partnering-hankkeista yhdessä asiakkaan kanssa. Infrarakentaminen tarjoaa palvelujaan niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden maanrakennustarpeisiin. Roads tuottaa tuotteita ja palveluja, joita tarvitaan infrastruktuurin rakentamisessa, kunnostuksessa ja hoidossa. Se on pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. Valikoimiin kuuluvat myös teiden hoito- ja kunnossapitopalvelut. Työt toteutetaan joko kokonaisurakkoina, joissa liikennealue rakennetaan, kunnostetaan ja hoidetaan alusta loppuun tai pienempinä erillisurakoina. Roads siirtyi vuoden 2014 alusta maakohtaisesta organisaatiosta kolmeen pohjoismaiseen divisioonaan. Uudistuksen päätavoitteena on entistä paremmin hyödyntää Roadsin pohjoismaista osaamista sekä vahvaa markkina-asemaa ja parantaa :n asiakkailleen tarjoamaa tuote- ja palveluvalikoimaa kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoiminnoissaan. Toimitusjohtaja Jyri Salonen, Roads Optiplanilla kasvua Optiplanin kokonaissuunnittelukonsepti on jatkanut kasvuaan ja myös konseptin markkinaosuus on kasvanut. Asuntosuunnittelussa Optiplan on vahvistanut asemaansa markkinan suurimpana toimijana. Kestävän kehityksen mukaisen osaamisen inte grointi konseptiin on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Kokonaissuunnittelutiimi on osoittanut olevansa enemmän kuin osiensa summa. Konseptin toiminnallisen ytimen; PRO-koordinaattorin toimenkuvaa on vahvistettu ja uusia PRO-koordinaattoreita on nimitetty johtamaan kokonaissuunnittelutiimejä. Heidän tehtävänään on varmistaa, että asiakkaan tavoitteet pysyvät kirkkaana mielessä projektin kaikissa vaiheissa ja että tiimin sisäinen yhteistoiminta ja dokumentaatio on ristiriidatonta. Toimitusjohtaja Tommi Vaisalo, Optiplan Oy

8 konserni Markkina-alueet :llä on vahva markkina-asema kaikilla liiketoiminta-alueillaan Ruotsissa. Muissa Pohjoismaissa sekä Eestissä, Latviassa, Saksassa ja Pietarissa asema vaihtelee, mutta mahdollistaa sekä maantieteellisen että toiminnallisen vahvistumisen. ruotsissa norjassa suomessa Ruotsi on :n merkittävin markkina-alue ja se on johtava yritys useimmilla alueilla kuten infrarakentamisessa, talonrakentamisessa, asunto- ja kiinteistökehittämisessä, sekä kiviaineksissa, asfaltissa, päällystystöissä ja tienhoidossa. Suurimpia asiakasryhmiä ovat valtio, kunnat, suuryritykset sekä esim. kaivosteollisuus, sekä asunnonostajat. Uudet työt: Tilauskanta: Liikevaihto: Liiketulos: 191 Sijoitettu pääoma: 829 Henkilöstömäärä: Norjassa rakentaa teitä, tunneleita, siltoja ja muita infrastruktuurikohteita. kehittää ja rakentaa myös toimitiloja, asuntoja sekä muita rakennuksia, ja lisäksi sillä on merkittävää kiviaines, asfaltti, päällystys ja tienhoitotoimintaa. Uudet työt: Tilauskanta: Liikevaihto: Liiketulos: 23 Sijoitettu pääoma: 388 Henkilöstömäärä: Suomessa on johtavia asunto- ja talonrakentajia. on kehittänyt useita suuria kiinteistökehityskohteita. Optiplan tarjoaa kokonaisvaltaista suunnittelua ja maanrakentamisen palveluihin on perustettu infrarakentamisen yksikkö. on viime vuosina vahvistanut asemiaan kiviaineksen, asfaltin, päällystyksen ja tienhoidon palveluissa. Uudet työt: 853 Tilauskanta: 829 Liikevaihto: 946 Liiketulos: 31 Sijoitettu pääoma: 341 Henkilöstömäärä: tanskassa pietarissa 1) Tanskassa on vahva toimija toimitila-, asunto- ja talonrakentajana. on myös kehittänyt useita suuria kiinteistökehityskohteita. Se tarjoaa myös kiviaineksia, asfaltointia, päällystystä ja tienhoitoa. Uudet työt: 888 Tilauskanta: 863 Liikevaihto: 656 Liiketulos: 28 Sijoitettu pääoma: 432 Henkilöstömäärä: saksassa Pietarissa kehittää ja rakentaa asuntoja, minkä lisäksi sillä on myös asfaltti- ja päällystystoimintaa. Uudet työt: 149 Tilauskanta: 145 Liikevaihto: 73 Liiketulos: 12 Sijoitettu pääoma: 87 Henkilöstömäärä: 356 baltiassa 1) Rahayksikkö milj. Liiketoiminta-alueet Kiviaines, asfaltti ja tienhoito Asuntokehitys Talonrakentaminen ja infrarakentaminen Kiinteistökehitys Saksassa rakentaa asuntoja tietyillä suurkaupunkeihin painottuvilla alueilla. Uudet työt: 376 Tilauskanta: 366 Liikevaihto: 290 Liiketulos: 26 Sijoitettu pääoma: 98 Henkilöstömäärä: 686 Baltiassa rakentaa asuntoja ja taloja ja on lisäksi vahvistamassa asemiaan kiinteistökehittäjänä. Rakentaminen keskittyy Virossa Tallinnaan ja Latviassa Riikaan. Uudet työt: 14 Tilauskanta: 13 Liikevaihto: 13 Liiketulos: -1 Sijoitettu pääoma: 59 Henkilöstömäärä: 12 1) Baltian ja Pietarin rakennustoiminnasta vastaa Rakennus Oy.

9 Konsernin avainluvut AB -konserni AVAINLUVUT maakohtainen Osuus liikevaihdosta, % Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö keskimäärin Uudet työt Tilauskanta norja 17 % Ruotsi 54 % suomi 14 % AB -konserni, liiketoiminta-alueet LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS Operatiivinen liikevaihto Construction Housing Property Development Roads Muut Yhteensä milj Liiketulos (EBIT) % 2,5 6,7 14,7 3,4 0,2 4,6 tanska 10 % saksa 4 % Viro, latvia <1 % pietari 1 % AB -konserni, rakentaminen LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS Operatiivinen liikevaihto Construction Ruotsi Suomi Tanska Norja Yhteensä milj Liiketulos (EBIT) % 3,0 1,9 5,9 0,0 2,5 -konserni rakenteilla oleva omistusasuntotuotanto konserni rakentavien yksiköiden liikevaihdon JAKAUMA (%) Ruotsi, 24 (29) % Pietari, 33 (30) % Suomi, 14 (17) % Saksa,16 (11) % Norja, 4 (6) % Tanska, 7 (4) % Baltia, 2 (3) % Ruotsi, 55 (61) % Tanska, 9 (8) % Suomi, 17 (16) % (sis. Baltian ja Pietarin) Norja, 19 (15) % -konserni kuluttajille Myydyt asunnot konserni Myymättömät valmiit asunnot konserni aloitetut omistusasunnot 2013 Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa

10 Kestävä kehitys :n kestävän kehityksen työ on kokonaisvaltaista ja käsittää sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kehityksen ulottuvuudet, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. kehittää toimintaansa siten, että se edistää kestävää kehitystä ja ekologista rakentamista. Työn painopisteeksi on valittu ympäristövastuu. Tavoitteena on terveellisten rakennettujen ympäristöjen luominen, yhtiön ympäristövaikutusten vähentäminen ja energian ja resurssien käytön tehostaminen tuotteiden koko elinkaaren ajan. :n ympäristötyön painopistealueet ovat: Ilmasto ja energia Kemikaalihallinta ja vastuulliset materiaalivalinnat Materiaalitehokkuus, kierrätys ja jätemäärän minimointi Rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät sertifioi kaikki Business Parkit Euroopassa laajimmin käytetyn rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAMin mukaan. Vuoden aikana valmistuneista hankkeista kaikki ylsivät vähintään luokkaan Very Good. Aitio Vivaldi ylsi luokkaan Excellent -ensimmäisenä Suomessa ja kolmantena Pohjoismaissa. Business Parkien energiatehokkuus oli vähintään 25 % parempi kuin määräykset edellyttivät. Omaperusteisista asuntokohteista yli puolet kuului energiatehokkuusluokkaan A käyttää uusiutuvaa energiaa omassa tuotannossaan. edistää tuotannossaan materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja tuotteiden kierrätettävyyttä. VAV Asuntojen kanssa käynnistetyssä kehityshankkeessa selvitettiin keinoja luonnonvaroja säästävään rakentamiseen, keinoina materiaalien tehokas käyttö ja kierrätys sekä uusiomateriaalien hyödyntäminen. Green Asphalt vähentää asfaltin tuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia. Ympäristöystävällisemmän asfaltin tuotanto aloitettiin usealla paikkakunnalla Suomessa. -konserni on myös kehittänyt teknologian hyödyntää puupellettejä polttoöljyn sijaan. SOSIAALINEN VASTUU TALOUdellinen vastuu YMPÄRISTÖvastuu Suomen ensimmäinen Recycling -kierrätysterminaali avattiin Nokialle. Kierrätysterminaali vähentää rakennusjätteiden, kuten kiviainesten, betonin ja maa-ainesten, päätymistä kaatopaikalle tai luontoon. :n kiviainestoimintaa toteutetaan Green Concept -mallin mukaisesti kestävää kehitystä edistäen ja negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentäen. Ohkolassa toteutettiin luonnon monimuotoisuutta edistävä pilottihanke, josta saatavia kokemuksia on tarkoitus hyödyntää myös yrityksen muissa kiviainestoimipisteissä. Lähiöiden rapistuminen on ongelma, johon tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja. on kehittänyt tavan analysoida alueen kehittämismahdollisuudet sekä konseptin, jonka avulla saadaan rakennusmaata sekä ratkaistaan autojen paikoitustarve. Vantaan Myyrmäkeen ovat valmistuneet ensimmäiset Berttatalot, joiden avulla asukkaat ovat päässeet ison askelen eteenpäin korjaushankkeessaan. Avainasemassa on asuntojen arvonnousu, tekninen arvonnousu ja energiatehokkuuden parantaminen. haluaa tehdä työtä puhtaamman Itämeren puolesta ja on John Nurminen säätiön avaintukijoita. Jouluna teki miljoonan Ruotsin kruunun lahjoituksen Unicefille, tukeakseen Nigerin vesipumppuprojektia. Täydennysrakentaminen on kestävä tapa tiivistää kaupunkirakennetta. Maankäytön tehokkuutta sanelevat parkkinormit, mutta :n hyödyllisyysmallisuojan saanut Bertta-konsepti avaa väljästi rakennettuihin lähiöihin uusia mahdollisuuksia.

11 Uutissähkeitä vuodelta 2013 Plaza Business Park Loiste myytiin OP-Pohjolalle. ja TA-Yhtymä tekivät sopimuksen 246 asumisoikeus- ja vuokra-asunnon rakentamisesta. myi 38 asuntoa Ålandsbankenin uudelle asuntorahastolle. Norjalainen XXL-urheiluliikeketju päätti rantautua Suomeen; pääsi toteuttamaan ensimmäisen tavaratalon Tammistoon. Ison Omenan laajennushanke käynnistyi. Citycon ja Property Development kehittävät hankkeen yhteistyössä 50 prosentin osuuksin. Sopimukseen liittyvistä rakennustöistä vastaa Rakennus. Jyväskylän ja Sponda Fund IIkiinteistörahasto sopivat city-asumisen korttelin kaavoittamisesta yhdessä kaupungin kanssa. Ympäristöystävällistä Green Asphaltia alettiin tuottaa eri puolilla Suomea. Menetelmä vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia ja Suomen ensimmäinen Recycling -kierrätysterminaali avattiin Nokialle. Universumin tutkimuksessa nousi pohjoismaisten insinööriopiskelijoiden keskuudessa rakennusalan suosituimmaksi yritykseksi. Jyväskylän yliopiston käyttöön alettiin rakentaa Ruusupuistoa. Sopimuksen arvo on n. 17 milj. euroa. Technopoliksen Innova 4 luovutettiin nollavirhetyömaana. :n kehittämän ja rakentaman Lielahtikeskuksen vuokrausaste oli lokakuussa 77 prosenttia, suurimpana vuokralaisena Tampereen kaupungin palvelukeskus. Kauppakeskuksen avajaisia vietetään huhtikuussa myi ICECAPITALille 92 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Plaza Business Parkin Tuike-toimistotalo myytiin Fennia Varainhoidolle ja Eufex Rahastohallinnolle. Halo myytiin kotimaiselle institutionaaliselle sijoittajalle. voitti Senaatin Santahaminan monitoimitalon urakkakilpailun. Kolmikerroksisesta talosta tulee Santahaminan sotilasalueen portti, joka on avoin myös siviileille. Mika Pajo Sini Pennanen Airport Plaza Business Park valmistui Vantaan Aviapolikseen. aloitti alueen rakentamisen ja on viidentoista vuoden aikana toteuttanut ilman keskeytyksiä kolmetoista taloa ja tarjonnut tilat lähes 250 yritykselle ja noin työpisteelle. Aitio Business Parkin Vivaldi-rakennus sai ensimmäisenä Suomessa ja kolmantena rakennuksena Pohjoismaissa BREEAM-ympäristöarviointijärjestelmän mukaisen Excellent-luokituksen. on kehittänyt myös uuden Green Lease -menettelyn, jossa sekä kiinteistön omistajat että käyttäjät ottavat vastuuta ympäristöystävällisistä valinnoista. Norjan on kehittänyt lumensulatusjärjestelmän, joka pystyy käsittelemään noin 500 kuutiota lunta tunnissa. Lumi kuljetetaan proomuun, jossa se seulotaan, erotellaan ja puhdistetaan vieraista aineista. Sulanut vesi ohjataan mereen ja varmistetaan sen puhtaus. Mm. Oslon kaupunki on ratkaissut lumiongelmiaan yllä mainitun järjestelmän avulla. Suomen osallistui valtakunnalliseen kilometrikisaan nyt jo neljännen kerran. Jokainen yli tuhannen kilometrin rajan rikkonut kartutti John Nurmisen säätiön tiliä Itämeren hyväksi sadalla eurolla. :n joukkueen 105 pyöräilijästä 49 rikkoi tämän rajan. Kunnioitettavat euroa siirtyi Itämeren suojeluun.

12 Henkilöstön kehittäminen, työturvallisuus ja -terveys panostaa työturvallisuuteen sekä henkilöstön kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Suomen :n palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen mukaan yrityksen ilmapiiri ja henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Kriittisimmin suhtautuvat alle 35-vuotiaat, joiden tyytyväisyys työhön sekä sitoutuminen yritykseen olivat muita ryhmiä alhaisemmalla tasolla. He arvostivat yrityksen ilmapiiriä ja kokivat saavansa haasteita ja vastuuta riittävästi, mutta esimiestyöhön, erityisesti kehittymisen, palautteen antamisen ja palkitsemisen kulttuuriin toivottiin parannusta. Työryhmä sai tehtäväkseen miettiä, miten nuorten asemaa ja sitoutumista voitaisiin parantaa. Työn tuloksena käynnistettiin mm. mentorointiohjelma, minkä lisäksi nuorten osallistumista työryhmiin on lisätty ja kehittymisen suunnitteluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan lähes 500 opiskelijalle eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli vastuullisen kesätyön periaattein tarjota laadukkaat harjoittelujaksot ammattilaisten ohjauksessa. Harjoitteluohjelma sai runsaasti erinomaista palautetta. Mm. Lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni -kisassa se sai suurten yritysten sarjassa kunniamaininnan ainoana yrityksenä rakennusalalta. Mukana oli 174 yritystä, ja se perustui harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille suunnattuun kyselyyn. -konsernin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuuden asenteita pyritään muuttamaan koulutuksella ja erilaisin kampanjoin. Syksyiseen Awareness Day -tilaisuuteen kutsutaan myös asiakkaat, aliurakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit keskustelemaan ja pohtimaan mahdollisia vaaran paikkoja. Konsernin työturvallisuusosasto sai tilaisuuksista noin parannusehdotusta. Toistuvasti nousi esiin, että paremman suunnittelun ja seurannan avulla voidaan parantaa järjestystä ja vähentää riskejä. Myös koulutuksen tärkeyttä ja parempaa yhteydenpitoa alihankkijoihin pidettiin tärkeänä. Työturvallisuuden kehitystä seurataan ja ohjataan mittareilla, joista tärkeimmät ovat tapaturmataajuus ja työmaiden turvallisuustasoa osoittavat TR- ja MVR-mittaus. Mittauksissa saavutettiin tavoitteeksi asetettu tulos 92,3. Vuotta aiemmin vastaava indeksi oli 90,4. Tapaturmataajuus oli 19,3 kun tavoite oli 15. Rakennusalan yritysten välisissä kilpailuissa menestyi ja sai useita palkintoja hyvästä työturvallisuudesta. Esimiesten terveysjohtamisen tietoisuutta lisättiin. Noin 500 esimiestä kävi läpi VaTu-passivalmennuksen, jonka teemana oli varhainen puuttuminen ja päihdeohjeistus. Myös työkyvyn tukemisen ja seurannan yhteys yrityksen työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen tunnistettiin. Työturvallisuus tavaksi haluaa varmistaa henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Työtapaturmien osalta Rakennus Oy HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Rakennus Oy TAPATURMATAAJUUDET % Toimihenkilöt Työntekijät Rakennus Oy:n liikevaihto (MEUR) >1 päivän tapaturmat / miljoonaa työtuntia

13 Konsernirakenne harjoittaa integroidusti rakennus- ja kiinteistökehitystoimintaa pohjoismaissa, Saksassa, Virossa, Latviassa ja Pietarissa. Toiminta jakautuu kolmeen toimintoon; teollinen toiminta, rakentaminen ja infra sekä kiinteistöjen kehittäminen. Näiden välillä on vahvoja, liiketoiminta- ja maarajojen ylittäviä operatiivisia ja rahoituksellisia synergioita. Toiminta on organisoitu seitsemään liiketoiminta-alueeseen. ncc ab AB Construction Industry Development Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Property Development Finland Estonia Latvia St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway Germany Estonia Latvia St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway Estonia Latvia ncc suomessa Rakennus Oy Asuminen Property Development Oy Roads Optiplan Oy Mika Pajo As Oy Helsingin Sumujensilta, Vuosaari

14 Suomi, organisaatiot ncc rakennus oy Toimitusjohtaja HARRI SAVOLAINEN Harri Savolainen Viestintä Ritva Norrgrann Henkilöstö Kristiina Kero Lakiasiat Marja Vanhala Liiketoiminnan tuki ja kehitys Pekka Kiuru Talous ja rahoitus Timo Suonsyrjä Talonrakentaminen/ PKS Mika Soini Aluetoiminnot Korjausrakentaminen/ PKS Timo Suominen Asuntorakentaminen/ PKS Jari Lehtinen Jussi Tanhuanpää Baltia ja Venäjä Matti Aho Uudisrakentaminen Kati Tauriainen Suuret projektit Jukka Kylliö Infra Tomi Ylifrantti Korjausurakointi Vesa Ahlroos Korjaus- ja elinkaaripalvelut Jukka Mäkitalo Asumisen tuotanto Kari Siitonen Asuntourakointi Ilkka Leskelä Turku Esa Lehmusvuori Tampere Jukka Hannus Oulu Markku Taskinen Pietari Vesa Sipiläinen Baltia Häme-Uusimaa Veijo Hämäläinen Kuopio Janne Mönkkönen Jyväskylä Raimo Pesola Lappeenranta Risto Havo Joensuu Antti Nevalainen optiplan oy Toimitusjohtaja Tommi Vaisalo Turku: Jouni Mantela Tampere: Pekka Pessi Tommi Vaisalo Liiketoiminnan tuki ja kehitys Ville Räikkönen Talous- ja henkilöstöhallinto Esa Hirn Asuminen Antti Alvoittu Toimitilat Antti Torkki Korjausrakentamispalvelu Marko Hytönen ARK RAK LVIA SÄHKÖ EYP Kokonaissuunn. Energia- ja ympäristöpalvelut Kimmo Liljeström Arkkitehtuuri Lasse Vahtera

15 ncc asuminen Maajohtaja Juha Korkiamäki Henkilöstö Erika Lindholm Talous Pertti Kallio Juha Korkiamäki Sijoittajamyynti ja liiketoiminnan tuki Markus Pitkänen Lakiasiat Liisa Bäckström Markkinointi ja viestintä Virpi Hartikainen Etelä-Suomi Jyri Raunio Sisä-Suomi Hanna Marttila Länsi-Suomi Marjo Jaakkola Pohjois- ja Itä-Suomi Timo Eskola RS-myynti ja asiakaspalvelu Elsi Lahdenmaa ncc property development oy Toimitusjohtaja Tero Estovirta Henkilöstö Erika Lindholm Talous ja hallinto Antti Syvänen Tero Estovirta Markkinointiviestintä Elisa Tuomisto Tekninen rakennuttaminen Pertti Karlsson Lakiasiat Jennifer Eloheimo Toimistot Kimmo Alaharju Kauppapaikat Jukka Manninen Tampere Mikko Leinonen ncc roads Roads AB Göran Landgren Jyri Salonen Asfaltti Divisioonan johtaja Michael Malm Kiviaines Divisioonan johtaja Per Höglund Tienhoito Divisioonan johtaja Jyri Salonen Maajohtaja Petri Järvensivu Maajohtaja Pertti Peltomaa Maajohtaja Ilkka Kortelainen

16 on pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Konsernin liikevaihto on 6,7 miljardia euroa, ja :n osakkeet on noteerattu Tukholman pörssissä. Kaiken kaikkiaan :läisiä on on tulevaisuuden asumisen, toimitilojen ja toimintaympäristöjen kehittäjä ja rakentaja. Kotimarkkina-aluetta ovat pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. Suomessa -yritysperheeseen kuuluvat Rakennus, Asuminen, Property Development ja Roads. Suunnittelutoimisto Optiplan on Rakennuksen tytäryhtiö. Suomen toimintojen liikevaihto on noin miljardi euroa ja henkilöstömäärä yhtiöt Mannerheimintie 103a Helsinki Puh ncc.fi

NCC-YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET. Vuosikatsaus 2014

NCC-YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET. Vuosikatsaus 2014 -YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET Vuosikatsaus 2014 2 -YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET Sisältö SUOMI JA LÄHIALUEET 2014 tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja... 3 Lähdetään liikkeelle mahdollisuuksista!...

Lisätiedot

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 NCC 2011 1

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 NCC 2011 1 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 2011 1 2 2011 asiakkaan ykkösvalinta SISÄLTÖ: Uusi vuosi, uudet kuviot 3 Suomi Katsaus vuoteen 2011 4 panostaa henkilöstön työhyvinvointiin 6 Kehitystyön avulla

Lisätiedot

NCC on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat NCC Property Development,

NCC on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat NCC Property Development, -YHTIÖT SUOMI & LÄHIALUEET VUOSIKATSAUS 2009 on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat Property Development, Asuminen, Rakennus ja Roads.

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Katsaus vuoteen 2007

Katsaus vuoteen 2007 Katsaus vuoteen 2007 SKANSKA LYHYESTI Skanska Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Skanskan palveluksessa on 60 000 henkilöä valituilla kotimarkkina-alueilla

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5

Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4. Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 tapahtumia 2009 Tapahtumia Lujalla 2009 3 Lujat arvot 4 Taantumassa pitää varustautua nousuun 5 Lujatalo Oy 6 Lujabetoni Oy 8 Fescon Oy 1 0 Lujapalvelut Oy 12 Talous ja rahoitus 14 Lujan yritysvastuu 16

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 SRV lyhyesti SRV Yhtiöt on kiinteistö- ja rakennusalan kokonaispalvelun tarjoava yhteistyökumppani ja johtava projektinjohtourakoitsija Suomessa. Yhtiö kehittää ja

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA

VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMIVAMPI MAAILMA 2 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Destia vuonna 2012 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Riskienhallinta 8 Toimialan näkymät 10 Liiketoiminta 12 Destian palvelut 13

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34

Sisällysluettelo. YIT RAKENNUS 24 Talonrakennus 26 Kiinteistöpalvelut 29 Infrapalvelut 32 Kansainvälinen toiminta 34 1 YIT-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2001 Sisällysluettelo YIT lyhyesti 3 Tietoja osakkeenomistajille 4 Vuosi 2001 lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Liiketoimintaryhmät 8 Strategia 10 Markkinanäkymät 12 Henkilöstö

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011

VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2011 SISÄLTÖ LUPAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 CITYCON LYHYESTI... 2 STRATEGIA... 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...10 CITYCON SIJOITUSKOHTEENA...12 Keskityimme strategian

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 Lemminkäinen Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki PL 23, 00241 Helsinki Puh. 02071 5000 Fax 02071 5009 www.lemminkainen.

Vuosikertomus 2005 Lemminkäinen Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki PL 23, 00241 Helsinki Puh. 02071 5000 Fax 02071 5009 www.lemminkainen. Vuosikertomus 2005 Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Lemcon Oy 14 Oy Alfred

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj

Vu o s i k e r t o m u s 2 0 01 Uponor Oyj Vuosikertomus 2001 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään keskiviikkona 13. maaliskuuta 2002 klo 16.00 alkaen Radisson SAS Royal -hotellissa, os. Runeberginkatu 2, 00100

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot