NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja."

Transkriptio

1 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2013

2 Sisältö uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kannattavaa kasvua vahvempi asema markkinoilla 3 Suomi, katsaus vuoteen Suomi, liiketoiminta-alueiden katsaukset 6 -konsernin markkina-alueet 8 Konsernin avainluvut 9 Kestävä kehitys 10 Uutissähkeitä vuodelta Henkilöstön kehittäminen, työturvallisuus ja -terveys 12 Konsernirakenne 13 Suomi, organisaatiot 14 Kannet: Alberga Business Park Kuvat: Sini Pennanen -konsernin virallinen vuosikertomus julkaistaan ruotsiksi ja englanniksi, ja se löytyy verkkopalvelusta Sini Pennanen

3 Kannattavaa kasvua vahvempi asema markkinoilla Vision ja uusien arvojen on muututtava konkreettisiksi toimenpiteiksi. Kehitämme uusia tuotteita, olemme ensimmäisinä ottamassa käyttöön uusia metodeja ja hyödynnämme omia ja muiden innovaatioita. Näin osoitamme, että sekä osaamme että haluamme olla tekijä, joka vie alan kehitystä eteenpäin. -konsernin strategia :llä on vahva taloudellinen asema ja sillä on edellytykset kasvattaa toimintaansa, edellyttäen, ettei markkina olennaisesti heikkene. Kasvu on pääosin orgaanista ja painottuu olemassa oleville markkinoille, mutta sitä voidaan täydentää yritysostoin. kasvaa kannattavasti ja on johtava toimija kaikilla markkina-alueillaan. Johtava asema tarkoittaa, että on kolmen parhaan joukossa sekä kannattavuudella että volyymeilla mitattuna. Kannattava kasvu edellyttää, että on aina asiak kaan ykkösvalinta. Saavuttaakseen tämän kehittää neljää keskeistä asiakassuhteen perusajatusta; ymmärrämme asiakkaamme liiketoimintaa, olemme avoimia, toimitamme oikean tuotteen oikeaan aikaan ja sovitun laadun mukaisesti sekä noudatamme yksi yritys ja yksi ääni -periaatetta. markkinaosuudet pohjoismaissa 2013 Pohjoismainen rakennusmarkkina on pirstoutunut. on yksi suurimmista Pohjoismaisista rakennusyrityksistä 7 prosentin markkinaosuudellaan. Rakentamisen kokonaisliikevaihto Pohjoismaissa vuonna 2013 oli 102 miljardia euroa, luku ei sisällä asuntojen peruskorjauksia. (Lähde: Euroconstruct ja ), 7 (7) % Skanska, 6 (7) % Peab, 5 (6) % Veidekke, 3 (3) % Lemminkäinen, 2 (2) % YIT, 2 (5) % MT Højgaard, 1 (1) % JM, 1 (1) % AF Gruppen, 1 (1) % Muut, 72 (67) % Kestävä kehitys on ja sen täytyy olla osa :n tarjoomaa Asiakkaamme arvostavat kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja se myös puhuttelee osaajia, joita haluamme palkata. Kestävän kehityksen näkökulma ei ole vain tärkeä osa arkista työtämme vaan sillä on myös osuutensa kannattavassa liiketoiminnassa. on uudistanut visiotaan ja arvojaan Visio: uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Arvot: Rehellisyys, kunnioitus, luottamus, edistyksellisyys. Suomessa työllistää Suomessa lähes henkilöä, minkä lisäksi se tarjosi vuonna 2013 noin 500 harjoittelijalle ja kesätyöntekijälle mahdollisuuden tutustua alaan. panostaa asiakkuuksien lisäksi työturvallisuuteen, henkilöstönsä kehittämiseen, koulutukseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. :n työterveys- ja turvallisuusvisio perustuu nolla tapaturmaa -ajatteluun. Työturvallisuuden parantamiseksi konsernissa järjestettiin useampia toimintapäiviä, joissa haettiin oikeaa asennetta ja turvallisuutta parantavia ideoida ja vihjeitä. :n toiminnan perustana ovat arvot sekä hyvä johtaminen ja esimiestyö, hyvä toiminnan ja lopputuotteen laatu, yhtenäiset ja tehokkaat toimintatavat sekä innostava työilmapiiri. Vuoden 2013 lopussa tarkennettiin konsernin eettisiä ohjeita vastaamaan tämän päivän arvoja ja tavoitteita. Ne jalkautetaan henkilöstölle mittavan, verkossa pyörivän koulutusohjelman avulla. Sini Pennanen

4 Suomi Katsaus vuoteen 2013 Mika Pajo Talouden epävarmuudesta johtuen ovat kiinteistöalan investoinnit edelleen matalalla tasolla Suomessa. Vuonna 2013 uudisrakentamisen aloitukset vajosivat edellisen taantuman pohjalukemiin. Talonrakennustöitä aloitettiin kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja niiden ennakoidaan pysyvän vuonna 2014 samalla tasolla. Asuntorakentamisen kysyntää pitää yllä kasvukeskuksien muuttovoitto. Korjausinvestointien arvioidaan kasvavan 2 3 prosenttia. Rakennus- ja kiinteistöalan vaikeudet heijastuivat myös :n toimintaan Suomessa. Rakennus aloitti vuoden 2013 toiveikkaana ja hyvän työkannan turvin, mutta loppukesästä uuden työkannan saanti hidastui ja urakkakohteiden hintataso tiukentui. Paineet sopeuttaa kustannukset heikentyneeseen tilauskantaan johtivat mm. rakennustoiminnan YT-neuvotteluihin. Säästöjä haettiin hallinnon ja projektien kustannusten tiukennuksista ja toiminnan järkeistämisestä, mutta henkilöstövähennyksiltäkään ei vältytty. Rakennus aloitti uudella organisaatiolla, jossa mm. korjausrakentaminen nostettiin omaksi toimialakseen. Kiinteistöjen ja asuntojen kehittämiseen ja rakennuttamiseen keskittyvien Asumisen ja Property Developmentin toimintaedellytykset säilyivät tasaisempina; kysyntää oli sekä toimitiloille että Tähtikodeille. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden volyymi sekä sijoittajille suoraan myytävien vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, painottuen kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Markkinatilanne on haastava ja uskon sen edelleen tiukkenevan. Avainsanoja ovat hyvä asiakastyö ja kilpailukyvyn parantaminen. Tulevaisuuden toimintaedellytykset varmistamme tiukalla kulukurilla ja entistä paremmalla riskien hallinnalla. :n tulevaisuutta turvaavat muutamat pitkäkestoiset, isot hankkeet sekä korjausrakentamisen tasaisena pysynyt kysyntä. Vuokra-asuntojen tarve ja asuntosijoittajien entistä aktiivisempi tulo markkinoille mahdollistaa uudet asuntorakentamisen aloitukset. Viime vuonna panostimme toiminnan tehostamiseen ja strategiaamme, erityisesti lyhyen aikavälin toimiin. Tänä vuonna jatkamme strategiamme toteuttamista, mutta teemme sitä uudistetun organisaation voimin. Harri Savolainen Toimitusjohtaja

5 KIINTEISTÖKEHITTÄMINEN Property Developmentilla oli vuoden 2013 aikana käynnissä kolme isoa kauppakeskushanketta. Hämeenlinnakeskuksen ja Tampereen Lielahtikeskuksen rakennustöiden lisäksi käynnistyi Espoon Matinkylässä Iso-Omenan laajennus ja Metrokeskuksen rakentaminen. Vuonna 2013 valmistui neljä toimistotaloa pääkaupunkiseudulle. VALMISTUNEET KOHTEET: Business Park Plaza III Halo ja Tuike, Vantaa Business Park Alberga C, Espoo Business Park Aitio Vivaldi, Helsinki asuntoaloitukset, 2013 Tähtikodit, 656 kpl Asuntopartnering, 447 kpl Urakat, 845 kpl Venäjä, 950 kpl Baltia, 137 kpl YHTEENSÄ kpl KÄYNNISSÄ OLEVAT TOIMISTOT JA KAUPPAPAIKAT: Vallila AKO, Amerin pääkonttori, Helsinki Hämeenlinnakeskus, Hämeenlinna Lielahtikeskus, Tampere Matinkylän metrokeskus ja Iso-Omenan laajennus, Espoo SUUNNITTEILLA OLEVIA HANKKEITA, MM: Vallilan Paja -liikekortteli, Helsinki: toimisto- ja liiketilaa sekä asumista Mondo Business Park, Vantaa: toimistotilaa Tampereen Kansi ja Keskusareena: toimisto- ja liiketilaa sekä asumista, hotelli ja monitoimiareena Kivistö, Vantaa: liiketilaa ja asumista Suurpellon keskus, Espoo: liiketilaa ja asumista asuntoaloitukset (kpl) TULOSLUKUJA (MEUR) konserni Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta Suomi Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta rakennustoiminta (sis. Suomen, Baltian ja Pietarin toiminnot *) Rakennustoiminnan LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN Pks, asuntorakentaminen, 32 (33) % Pks, talonrakentaminen, 29 (29) % Aluetoiminnot, 26 (28) % Infrarakentaminen, 4 (3) % Baltia ja Venäjä, 9 (7) % Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö Uudet työt Tilauskanta *) Property Development Oy:n, Roads Oy:n ja Asumisen luvut raportoidaan osana konsernin tuloslukuja.

6 Suomi Liiketoiminta-alueiden katsaukset :n Suomen toimintojen liikevaihto oli 990 (982) milj. euroa ja liiketulos 34 (41) milj. euroa. Tulouttamaton tilauskanta oli vuoden vaihteessa 778 (836) milj. euroa. Uusia tilauksia saatiin 912 milj. euroa, mikä oli enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mika Pajo :llä oli vuoden 2013 lopussa rakenteilla Suomessa kerros- tai rivitaloasuntoa, joista urakkakohteita. Tilikauden aikana aloitettiin noin asunnon rakentaminen, joista omille tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja oli 656 ja 447 myytiin sijoittajille. Tähtikoteja myytiin 719 kappaletta. Rakentamisen kannattavuus parani :n rakennustoiminnan liikevaihto (sisältäen Pietarin ja Baltian rakennustoiminnan) oli 772 (770) milj. ja liiketulos 15 (12) milj. euroa. Rakentamisen painopisteenä oli jatkaa operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelmaa sekä terävöittää riskien hallintaa. Rakennus aloitti vuoden 2013 hyvän työkannan turvin. Loppukesästä uuden työkannan saanti kuitenkin hidastui ja urakkakohteiden hintataso tiukentui. Muutaman ison hankkeen ansiosta tilauskanta säilyi kuitenkin hyvällä tasolla. Korjausrakentamisen painoarvoa lisättiin eriyttämällä se omaksi toimialakseen. Toimitusjohtaja Harri Savolainen, Rakennus Oy Myytyjen asuntojen määrä ylsi edellisen vuoden tasolle Suomen taloudellisesta tilanteesta johtuen on omistusasuntojen kysyntä yleisesti vähentynyt. Kysyntää on kuitenkin pienistä asunnoista, joista kuluttajien lisäksi myös rahastot ovat kiinnostuneita. Sitä vastoin isojen ja kalliiden asuntojen kauppa kävi hitaasti. Asumisen asuntokauppojen määrä ylsi kuitenkin edellisvuoden tasolle ja valmiiden myymättömien asuntojen määrää kyettiin alentamaan merkittävästi vuoden takaisesta. Aloituksissa noudatettiin varovaisuutta ja keskityttiin hankkeisiin, joissa oli pääosin pieniä asuntoja. Sijoittajille suoraan myytävien vapaarahoitteisten vuokra-asuntokohteiden kysyntä pysyi hyvänä, painottuen kuitenkin pääkaupunkiseudulle. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden volyymi pysyi edellisvuoden hyvällä tasolla. Ns. ARA-tuotannon volyymia rajoitti keino tekoinen kytkentä, jossa asumisoikeustuotannon ja vuokraasuntojen aloitusten määrän täytyy vastata toisiaan. Maajohtaja Juha Korkiamäki, Asuminen Toimitilojen vuokrakysyntä koheni loppuvuodesta Property Developmentin pitkäaikainen hanke Plaza Business Park Vantaan Aviapoliksessa valmistui. Suomen suurimman yrityspuistoalueen viimeisimmät rakennukset valmistuivat ja myytiin. on kehittänyt alueelle kaikkiaan 13 toimistotaloa. Toimistojen vuokralaiskysyntä parani loppuvuodesta ja etenkin Espoon Alberga Business Parkiin tehtiin vilkkaasti vuokrasopimuksia. Property Developmentilla oli käynnissä merkittävät kauppakeskushankkeet Espoossa, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Lisäksi oli käynnissä peruskorjaushanke Vallilan vanhalla konepaja-alueella Helsingissä. Toimitusjohtaja Tero Estovirta, Property Development Oy Asfaltti ja kiviaines kilpailtu markkina Sekä asfaltin että kiviainesten kokonaismarkkinat Suomessa jatkoivat laskuaan vuonna 2013 seuraten infrarakentamisen yleistä kehitystä. Kilpailutilanne Suomen Roadsin kolmella toimialalla, asfaltti-, kiviaines- sekä tienhoitotoiminnassa oli kireä. Markkinatilanteen odotetaan olevan haastava myös vuonna Suomen :n ylin johto, Juha Korkiamäki (vas.), Tero Estovirta, Jyri Salonen ja Harri Savolainen.

7 Terhi Paavilainen Sini Pennanen Sini Pennanen Mika Pajo Suunnittelupalvelut Kiinteistökehittäminen ja asuntorakennuttaminen Rakentamispalvelut Asfaltointi, tienhoito ja kiviaines Optiplan tarjoaa asiakkailleen kokonaissuunnittelukonseptia sisältäen arkkitehti-, rakenne- ja LVISAsuunnittelun sekä PRO-koordinoinnin toimialoinaan asuminen, toimitilat ja korjausrakentamispalvelu. Ympäristö- ja energiakysymykset, energia-analyysit ja -tuotantojärjestelmät, BREEAM- ja LEED-ympäristöluokitukset sekä korjausrakentamisen erityiskysymykset ovat Optiplanin erikoisosaamista. :n kiinteistökehittämisestä vastaa Property Development. Sen palveluja ovat tulevaisuuden toimitilojen ja kauppapaikkojen vuokraus sekä tuottavien kiinteistökohteiden myyminen kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille. Asumisen vastuulla ovat tontinhankinta, kaavoitus, projektikehittäminen, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen, markkinointi ja myynti. Asuntojen rakentamisesta vastaavat rakentavat yksiköt ympäri Suomen. Rakennus on osaava yhteistyökumppani asuntojen, toimitilojen ja muiden kohteiden toteuttamiseen Suomessa ja lähialueilla. Se on toteuttanut suuren määrän merkittäviä korjausrakentamisen kohteita ja tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille myös ylläpitopalveluja. :llä on kokemusta julkisen ja yksityisen tahon kumppanuushankkeista sekä allianssi- ja partnering-hankkeista yhdessä asiakkaan kanssa. Infrarakentaminen tarjoaa palvelujaan niin ulkoisten kuin sisäistenkin asiakkaiden maanrakennustarpeisiin. Roads tuottaa tuotteita ja palveluja, joita tarvitaan infrastruktuurin rakentamisessa, kunnostuksessa ja hoidossa. Se on pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. Valikoimiin kuuluvat myös teiden hoito- ja kunnossapitopalvelut. Työt toteutetaan joko kokonaisurakkoina, joissa liikennealue rakennetaan, kunnostetaan ja hoidetaan alusta loppuun tai pienempinä erillisurakoina. Roads siirtyi vuoden 2014 alusta maakohtaisesta organisaatiosta kolmeen pohjoismaiseen divisioonaan. Uudistuksen päätavoitteena on entistä paremmin hyödyntää Roadsin pohjoismaista osaamista sekä vahvaa markkina-asemaa ja parantaa :n asiakkailleen tarjoamaa tuote- ja palveluvalikoimaa kiviaines-, asfaltti- ja tienhoitotoiminnoissaan. Toimitusjohtaja Jyri Salonen, Roads Optiplanilla kasvua Optiplanin kokonaissuunnittelukonsepti on jatkanut kasvuaan ja myös konseptin markkinaosuus on kasvanut. Asuntosuunnittelussa Optiplan on vahvistanut asemaansa markkinan suurimpana toimijana. Kestävän kehityksen mukaisen osaamisen inte grointi konseptiin on osoittautunut erittäin toimivaksi ratkaisuksi. Kokonaissuunnittelutiimi on osoittanut olevansa enemmän kuin osiensa summa. Konseptin toiminnallisen ytimen; PRO-koordinaattorin toimenkuvaa on vahvistettu ja uusia PRO-koordinaattoreita on nimitetty johtamaan kokonaissuunnittelutiimejä. Heidän tehtävänään on varmistaa, että asiakkaan tavoitteet pysyvät kirkkaana mielessä projektin kaikissa vaiheissa ja että tiimin sisäinen yhteistoiminta ja dokumentaatio on ristiriidatonta. Toimitusjohtaja Tommi Vaisalo, Optiplan Oy

8 konserni Markkina-alueet :llä on vahva markkina-asema kaikilla liiketoiminta-alueillaan Ruotsissa. Muissa Pohjoismaissa sekä Eestissä, Latviassa, Saksassa ja Pietarissa asema vaihtelee, mutta mahdollistaa sekä maantieteellisen että toiminnallisen vahvistumisen. ruotsissa norjassa suomessa Ruotsi on :n merkittävin markkina-alue ja se on johtava yritys useimmilla alueilla kuten infrarakentamisessa, talonrakentamisessa, asunto- ja kiinteistökehittämisessä, sekä kiviaineksissa, asfaltissa, päällystystöissä ja tienhoidossa. Suurimpia asiakasryhmiä ovat valtio, kunnat, suuryritykset sekä esim. kaivosteollisuus, sekä asunnonostajat. Uudet työt: Tilauskanta: Liikevaihto: Liiketulos: 191 Sijoitettu pääoma: 829 Henkilöstömäärä: Norjassa rakentaa teitä, tunneleita, siltoja ja muita infrastruktuurikohteita. kehittää ja rakentaa myös toimitiloja, asuntoja sekä muita rakennuksia, ja lisäksi sillä on merkittävää kiviaines, asfaltti, päällystys ja tienhoitotoimintaa. Uudet työt: Tilauskanta: Liikevaihto: Liiketulos: 23 Sijoitettu pääoma: 388 Henkilöstömäärä: Suomessa on johtavia asunto- ja talonrakentajia. on kehittänyt useita suuria kiinteistökehityskohteita. Optiplan tarjoaa kokonaisvaltaista suunnittelua ja maanrakentamisen palveluihin on perustettu infrarakentamisen yksikkö. on viime vuosina vahvistanut asemiaan kiviaineksen, asfaltin, päällystyksen ja tienhoidon palveluissa. Uudet työt: 853 Tilauskanta: 829 Liikevaihto: 946 Liiketulos: 31 Sijoitettu pääoma: 341 Henkilöstömäärä: tanskassa pietarissa 1) Tanskassa on vahva toimija toimitila-, asunto- ja talonrakentajana. on myös kehittänyt useita suuria kiinteistökehityskohteita. Se tarjoaa myös kiviaineksia, asfaltointia, päällystystä ja tienhoitoa. Uudet työt: 888 Tilauskanta: 863 Liikevaihto: 656 Liiketulos: 28 Sijoitettu pääoma: 432 Henkilöstömäärä: saksassa Pietarissa kehittää ja rakentaa asuntoja, minkä lisäksi sillä on myös asfaltti- ja päällystystoimintaa. Uudet työt: 149 Tilauskanta: 145 Liikevaihto: 73 Liiketulos: 12 Sijoitettu pääoma: 87 Henkilöstömäärä: 356 baltiassa 1) Rahayksikkö milj. Liiketoiminta-alueet Kiviaines, asfaltti ja tienhoito Asuntokehitys Talonrakentaminen ja infrarakentaminen Kiinteistökehitys Saksassa rakentaa asuntoja tietyillä suurkaupunkeihin painottuvilla alueilla. Uudet työt: 376 Tilauskanta: 366 Liikevaihto: 290 Liiketulos: 26 Sijoitettu pääoma: 98 Henkilöstömäärä: 686 Baltiassa rakentaa asuntoja ja taloja ja on lisäksi vahvistamassa asemiaan kiinteistökehittäjänä. Rakentaminen keskittyy Virossa Tallinnaan ja Latviassa Riikaan. Uudet työt: 14 Tilauskanta: 13 Liikevaihto: 13 Liiketulos: -1 Sijoitettu pääoma: 59 Henkilöstömäärä: 12 1) Baltian ja Pietarin rakennustoiminnasta vastaa Rakennus Oy.

9 Konsernin avainluvut AB -konserni AVAINLUVUT maakohtainen Osuus liikevaihdosta, % Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö keskimäärin Uudet työt Tilauskanta norja 17 % Ruotsi 54 % suomi 14 % AB -konserni, liiketoiminta-alueet LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS Operatiivinen liikevaihto Construction Housing Property Development Roads Muut Yhteensä milj Liiketulos (EBIT) % 2,5 6,7 14,7 3,4 0,2 4,6 tanska 10 % saksa 4 % Viro, latvia <1 % pietari 1 % AB -konserni, rakentaminen LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS Operatiivinen liikevaihto Construction Ruotsi Suomi Tanska Norja Yhteensä milj Liiketulos (EBIT) % 3,0 1,9 5,9 0,0 2,5 -konserni rakenteilla oleva omistusasuntotuotanto konserni rakentavien yksiköiden liikevaihdon JAKAUMA (%) Ruotsi, 24 (29) % Pietari, 33 (30) % Suomi, 14 (17) % Saksa,16 (11) % Norja, 4 (6) % Tanska, 7 (4) % Baltia, 2 (3) % Ruotsi, 55 (61) % Tanska, 9 (8) % Suomi, 17 (16) % (sis. Baltian ja Pietarin) Norja, 19 (15) % -konserni kuluttajille Myydyt asunnot konserni Myymättömät valmiit asunnot konserni aloitetut omistusasunnot 2013 Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa Ruotsi Tanska Suomi Baltia Pietari Norja Saksa

10 Kestävä kehitys :n kestävän kehityksen työ on kokonaisvaltaista ja käsittää sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kehityksen ulottuvuudet, jotka ovat keskenään vuorovaikutuksessa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. kehittää toimintaansa siten, että se edistää kestävää kehitystä ja ekologista rakentamista. Työn painopisteeksi on valittu ympäristövastuu. Tavoitteena on terveellisten rakennettujen ympäristöjen luominen, yhtiön ympäristövaikutusten vähentäminen ja energian ja resurssien käytön tehostaminen tuotteiden koko elinkaaren ajan. :n ympäristötyön painopistealueet ovat: Ilmasto ja energia Kemikaalihallinta ja vastuulliset materiaalivalinnat Materiaalitehokkuus, kierrätys ja jätemäärän minimointi Rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmät sertifioi kaikki Business Parkit Euroopassa laajimmin käytetyn rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAMin mukaan. Vuoden aikana valmistuneista hankkeista kaikki ylsivät vähintään luokkaan Very Good. Aitio Vivaldi ylsi luokkaan Excellent -ensimmäisenä Suomessa ja kolmantena Pohjoismaissa. Business Parkien energiatehokkuus oli vähintään 25 % parempi kuin määräykset edellyttivät. Omaperusteisista asuntokohteista yli puolet kuului energiatehokkuusluokkaan A käyttää uusiutuvaa energiaa omassa tuotannossaan. edistää tuotannossaan materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja tuotteiden kierrätettävyyttä. VAV Asuntojen kanssa käynnistetyssä kehityshankkeessa selvitettiin keinoja luonnonvaroja säästävään rakentamiseen, keinoina materiaalien tehokas käyttö ja kierrätys sekä uusiomateriaalien hyödyntäminen. Green Asphalt vähentää asfaltin tuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia. Ympäristöystävällisemmän asfaltin tuotanto aloitettiin usealla paikkakunnalla Suomessa. -konserni on myös kehittänyt teknologian hyödyntää puupellettejä polttoöljyn sijaan. SOSIAALINEN VASTUU TALOUdellinen vastuu YMPÄRISTÖvastuu Suomen ensimmäinen Recycling -kierrätysterminaali avattiin Nokialle. Kierrätysterminaali vähentää rakennusjätteiden, kuten kiviainesten, betonin ja maa-ainesten, päätymistä kaatopaikalle tai luontoon. :n kiviainestoimintaa toteutetaan Green Concept -mallin mukaisesti kestävää kehitystä edistäen ja negatiivisia ympäristövaikutuksia vähentäen. Ohkolassa toteutettiin luonnon monimuotoisuutta edistävä pilottihanke, josta saatavia kokemuksia on tarkoitus hyödyntää myös yrityksen muissa kiviainestoimipisteissä. Lähiöiden rapistuminen on ongelma, johon tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja. on kehittänyt tavan analysoida alueen kehittämismahdollisuudet sekä konseptin, jonka avulla saadaan rakennusmaata sekä ratkaistaan autojen paikoitustarve. Vantaan Myyrmäkeen ovat valmistuneet ensimmäiset Berttatalot, joiden avulla asukkaat ovat päässeet ison askelen eteenpäin korjaushankkeessaan. Avainasemassa on asuntojen arvonnousu, tekninen arvonnousu ja energiatehokkuuden parantaminen. haluaa tehdä työtä puhtaamman Itämeren puolesta ja on John Nurminen säätiön avaintukijoita. Jouluna teki miljoonan Ruotsin kruunun lahjoituksen Unicefille, tukeakseen Nigerin vesipumppuprojektia. Täydennysrakentaminen on kestävä tapa tiivistää kaupunkirakennetta. Maankäytön tehokkuutta sanelevat parkkinormit, mutta :n hyödyllisyysmallisuojan saanut Bertta-konsepti avaa väljästi rakennettuihin lähiöihin uusia mahdollisuuksia.

11 Uutissähkeitä vuodelta 2013 Plaza Business Park Loiste myytiin OP-Pohjolalle. ja TA-Yhtymä tekivät sopimuksen 246 asumisoikeus- ja vuokra-asunnon rakentamisesta. myi 38 asuntoa Ålandsbankenin uudelle asuntorahastolle. Norjalainen XXL-urheiluliikeketju päätti rantautua Suomeen; pääsi toteuttamaan ensimmäisen tavaratalon Tammistoon. Ison Omenan laajennushanke käynnistyi. Citycon ja Property Development kehittävät hankkeen yhteistyössä 50 prosentin osuuksin. Sopimukseen liittyvistä rakennustöistä vastaa Rakennus. Jyväskylän ja Sponda Fund IIkiinteistörahasto sopivat city-asumisen korttelin kaavoittamisesta yhdessä kaupungin kanssa. Ympäristöystävällistä Green Asphaltia alettiin tuottaa eri puolilla Suomea. Menetelmä vähentää asfaltintuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia ja Suomen ensimmäinen Recycling -kierrätysterminaali avattiin Nokialle. Universumin tutkimuksessa nousi pohjoismaisten insinööriopiskelijoiden keskuudessa rakennusalan suosituimmaksi yritykseksi. Jyväskylän yliopiston käyttöön alettiin rakentaa Ruusupuistoa. Sopimuksen arvo on n. 17 milj. euroa. Technopoliksen Innova 4 luovutettiin nollavirhetyömaana. :n kehittämän ja rakentaman Lielahtikeskuksen vuokrausaste oli lokakuussa 77 prosenttia, suurimpana vuokralaisena Tampereen kaupungin palvelukeskus. Kauppakeskuksen avajaisia vietetään huhtikuussa myi ICECAPITALille 92 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa. Plaza Business Parkin Tuike-toimistotalo myytiin Fennia Varainhoidolle ja Eufex Rahastohallinnolle. Halo myytiin kotimaiselle institutionaaliselle sijoittajalle. voitti Senaatin Santahaminan monitoimitalon urakkakilpailun. Kolmikerroksisesta talosta tulee Santahaminan sotilasalueen portti, joka on avoin myös siviileille. Mika Pajo Sini Pennanen Airport Plaza Business Park valmistui Vantaan Aviapolikseen. aloitti alueen rakentamisen ja on viidentoista vuoden aikana toteuttanut ilman keskeytyksiä kolmetoista taloa ja tarjonnut tilat lähes 250 yritykselle ja noin työpisteelle. Aitio Business Parkin Vivaldi-rakennus sai ensimmäisenä Suomessa ja kolmantena rakennuksena Pohjoismaissa BREEAM-ympäristöarviointijärjestelmän mukaisen Excellent-luokituksen. on kehittänyt myös uuden Green Lease -menettelyn, jossa sekä kiinteistön omistajat että käyttäjät ottavat vastuuta ympäristöystävällisistä valinnoista. Norjan on kehittänyt lumensulatusjärjestelmän, joka pystyy käsittelemään noin 500 kuutiota lunta tunnissa. Lumi kuljetetaan proomuun, jossa se seulotaan, erotellaan ja puhdistetaan vieraista aineista. Sulanut vesi ohjataan mereen ja varmistetaan sen puhtaus. Mm. Oslon kaupunki on ratkaissut lumiongelmiaan yllä mainitun järjestelmän avulla. Suomen osallistui valtakunnalliseen kilometrikisaan nyt jo neljännen kerran. Jokainen yli tuhannen kilometrin rajan rikkonut kartutti John Nurmisen säätiön tiliä Itämeren hyväksi sadalla eurolla. :n joukkueen 105 pyöräilijästä 49 rikkoi tämän rajan. Kunnioitettavat euroa siirtyi Itämeren suojeluun.

12 Henkilöstön kehittäminen, työturvallisuus ja -terveys panostaa työturvallisuuteen sekä henkilöstön kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Suomen :n palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin henkeä. Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen mukaan yrityksen ilmapiiri ja henkilöstön työtyytyväisyys on hyvällä tasolla. Kriittisimmin suhtautuvat alle 35-vuotiaat, joiden tyytyväisyys työhön sekä sitoutuminen yritykseen olivat muita ryhmiä alhaisemmalla tasolla. He arvostivat yrityksen ilmapiiriä ja kokivat saavansa haasteita ja vastuuta riittävästi, mutta esimiestyöhön, erityisesti kehittymisen, palautteen antamisen ja palkitsemisen kulttuuriin toivottiin parannusta. Työryhmä sai tehtäväkseen miettiä, miten nuorten asemaa ja sitoutumista voitaisiin parantaa. Työn tuloksena käynnistettiin mm. mentorointiohjelma, minkä lisäksi nuorten osallistumista työryhmiin on lisätty ja kehittymisen suunnitteluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. tarjosi kesätyö- tai harjoittelupaikan lähes 500 opiskelijalle eri puolilla Suomea. Tavoitteena oli vastuullisen kesätyön periaattein tarjota laadukkaat harjoittelujaksot ammattilaisten ohjauksessa. Harjoitteluohjelma sai runsaasti erinomaista palautetta. Mm. Lasten ja nuorten säätiön Vastuullinen kesäduuni -kisassa se sai suurten yritysten sarjassa kunniamaininnan ainoana yrityksenä rakennusalalta. Mukana oli 174 yritystä, ja se perustui harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille suunnattuun kyselyyn. -konsernin tavoitteena on nolla tapaturmaa. Työturvallisuuden asenteita pyritään muuttamaan koulutuksella ja erilaisin kampanjoin. Syksyiseen Awareness Day -tilaisuuteen kutsutaan myös asiakkaat, aliurakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit keskustelemaan ja pohtimaan mahdollisia vaaran paikkoja. Konsernin työturvallisuusosasto sai tilaisuuksista noin parannusehdotusta. Toistuvasti nousi esiin, että paremman suunnittelun ja seurannan avulla voidaan parantaa järjestystä ja vähentää riskejä. Myös koulutuksen tärkeyttä ja parempaa yhteydenpitoa alihankkijoihin pidettiin tärkeänä. Työturvallisuuden kehitystä seurataan ja ohjataan mittareilla, joista tärkeimmät ovat tapaturmataajuus ja työmaiden turvallisuustasoa osoittavat TR- ja MVR-mittaus. Mittauksissa saavutettiin tavoitteeksi asetettu tulos 92,3. Vuotta aiemmin vastaava indeksi oli 90,4. Tapaturmataajuus oli 19,3 kun tavoite oli 15. Rakennusalan yritysten välisissä kilpailuissa menestyi ja sai useita palkintoja hyvästä työturvallisuudesta. Esimiesten terveysjohtamisen tietoisuutta lisättiin. Noin 500 esimiestä kävi läpi VaTu-passivalmennuksen, jonka teemana oli varhainen puuttuminen ja päihdeohjeistus. Myös työkyvyn tukemisen ja seurannan yhteys yrityksen työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen tunnistettiin. Työturvallisuus tavaksi haluaa varmistaa henkilöstölleen turvallisen ja terveellisen työympäristön. Työtapaturmien osalta Rakennus Oy HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Rakennus Oy TAPATURMATAAJUUDET % Toimihenkilöt Työntekijät Rakennus Oy:n liikevaihto (MEUR) >1 päivän tapaturmat / miljoonaa työtuntia

13 Konsernirakenne harjoittaa integroidusti rakennus- ja kiinteistökehitystoimintaa pohjoismaissa, Saksassa, Virossa, Latviassa ja Pietarissa. Toiminta jakautuu kolmeen toimintoon; teollinen toiminta, rakentaminen ja infra sekä kiinteistöjen kehittäminen. Näiden välillä on vahvoja, liiketoiminta- ja maarajojen ylittäviä operatiivisia ja rahoituksellisia synergioita. Toiminta on organisoitu seitsemään liiketoiminta-alueeseen. ncc ab AB Construction Industry Development Construction Sweden Construction Denmark Construction Finland Construction Norway Roads Housing Property Development Finland Estonia Latvia St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway Germany Estonia Latvia St. Petersburg Sweden Denmark Finland Norway Estonia Latvia ncc suomessa Rakennus Oy Asuminen Property Development Oy Roads Optiplan Oy Mika Pajo As Oy Helsingin Sumujensilta, Vuosaari

14 Suomi, organisaatiot ncc rakennus oy Toimitusjohtaja HARRI SAVOLAINEN Harri Savolainen Viestintä Ritva Norrgrann Henkilöstö Kristiina Kero Lakiasiat Marja Vanhala Liiketoiminnan tuki ja kehitys Pekka Kiuru Talous ja rahoitus Timo Suonsyrjä Talonrakentaminen/ PKS Mika Soini Aluetoiminnot Korjausrakentaminen/ PKS Timo Suominen Asuntorakentaminen/ PKS Jari Lehtinen Jussi Tanhuanpää Baltia ja Venäjä Matti Aho Uudisrakentaminen Kati Tauriainen Suuret projektit Jukka Kylliö Infra Tomi Ylifrantti Korjausurakointi Vesa Ahlroos Korjaus- ja elinkaaripalvelut Jukka Mäkitalo Asumisen tuotanto Kari Siitonen Asuntourakointi Ilkka Leskelä Turku Esa Lehmusvuori Tampere Jukka Hannus Oulu Markku Taskinen Pietari Vesa Sipiläinen Baltia Häme-Uusimaa Veijo Hämäläinen Kuopio Janne Mönkkönen Jyväskylä Raimo Pesola Lappeenranta Risto Havo Joensuu Antti Nevalainen optiplan oy Toimitusjohtaja Tommi Vaisalo Turku: Jouni Mantela Tampere: Pekka Pessi Tommi Vaisalo Liiketoiminnan tuki ja kehitys Ville Räikkönen Talous- ja henkilöstöhallinto Esa Hirn Asuminen Antti Alvoittu Toimitilat Antti Torkki Korjausrakentamispalvelu Marko Hytönen ARK RAK LVIA SÄHKÖ EYP Kokonaissuunn. Energia- ja ympäristöpalvelut Kimmo Liljeström Arkkitehtuuri Lasse Vahtera

15 ncc asuminen Maajohtaja Juha Korkiamäki Henkilöstö Erika Lindholm Talous Pertti Kallio Juha Korkiamäki Sijoittajamyynti ja liiketoiminnan tuki Markus Pitkänen Lakiasiat Liisa Bäckström Markkinointi ja viestintä Virpi Hartikainen Etelä-Suomi Jyri Raunio Sisä-Suomi Hanna Marttila Länsi-Suomi Marjo Jaakkola Pohjois- ja Itä-Suomi Timo Eskola RS-myynti ja asiakaspalvelu Elsi Lahdenmaa ncc property development oy Toimitusjohtaja Tero Estovirta Henkilöstö Erika Lindholm Talous ja hallinto Antti Syvänen Tero Estovirta Markkinointiviestintä Elisa Tuomisto Tekninen rakennuttaminen Pertti Karlsson Lakiasiat Jennifer Eloheimo Toimistot Kimmo Alaharju Kauppapaikat Jukka Manninen Tampere Mikko Leinonen ncc roads Roads AB Göran Landgren Jyri Salonen Asfaltti Divisioonan johtaja Michael Malm Kiviaines Divisioonan johtaja Per Höglund Tienhoito Divisioonan johtaja Jyri Salonen Maajohtaja Petri Järvensivu Maajohtaja Pertti Peltomaa Maajohtaja Ilkka Kortelainen

16 on pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Konsernin liikevaihto on 6,7 miljardia euroa, ja :n osakkeet on noteerattu Tukholman pörssissä. Kaiken kaikkiaan :läisiä on on tulevaisuuden asumisen, toimitilojen ja toimintaympäristöjen kehittäjä ja rakentaja. Kotimarkkina-aluetta ovat pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. Suomessa -yritysperheeseen kuuluvat Rakennus, Asuminen, Property Development ja Roads. Suunnittelutoimisto Optiplan on Rakennuksen tytäryhtiö. Suomen toimintojen liikevaihto on noin miljardi euroa ja henkilöstömäärä yhtiöt Mannerheimintie 103a Helsinki Puh ncc.fi

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2012 NCC 2012 1

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2012 NCC 2012 1 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2012 2012 1 2 2012 asiakkaan ykkösvalinta :n visiona on olla johtava yritys tulevaisuuden asumisen, toimitilojen ja toimintaympäristöjen kehittäjänä ja rakentajana.

Lisätiedot

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 NCC 2011 1

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 NCC 2011 1 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2011 2011 1 2 2011 asiakkaan ykkösvalinta SISÄLTÖ: Uusi vuosi, uudet kuviot 3 Suomi Katsaus vuoteen 2011 4 panostaa henkilöstön työhyvinvointiin 6 Kehitystyön avulla

Lisätiedot

NCC-YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET. Vuosikatsaus 2014

NCC-YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET. Vuosikatsaus 2014 -YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET Vuosikatsaus 2014 2 -YHTIÖT, SUOMI JA LÄHIALUEET Sisältö SUOMI JA LÄHIALUEET 2014 tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja... 3 Lähdetään liikkeelle mahdollisuuksista!...

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Rahapäivän Pörssi-ilta Finlandia-talo, Helsinki. Lemminkäinen Oyj Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 20.9.2011

Rahapäivän Pörssi-ilta Finlandia-talo, Helsinki. Lemminkäinen Oyj Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 20.9.2011 Rahapäivän Pörssi-ilta Finlandia-talo, Helsinki Lemminkäinen Oyj Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 20.9.2011 Sadan vuoden kokemuksella etsimme jatkuvasti parempia tapoja rakentaa Lemminkäisen kolme toimialaa

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. 17.9.2013 Rahapäivä 2013 Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, Lemminkäinen Oyj Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015

Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen. Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 12.5.2015 Talousjohtajan näkökulma yritysvastuuseen Jari Mäntylä Talousjohtaja, Skanska Oy Ratkaisun paikka 1 Me olemme Skanska Skanska AB listattu Tukholman pörssiin (NASDAQ) Liikevaihto 2014 lähes 16 miljardia

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus

Tilinpäätöstiedote 2014. Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Tilinpäätöstiedote 2014 Tehostamistoimenpiteillä vahvempi tase ja parempi kannattavuus Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Segmenttikatsaukset 2 Toimintaympäristö vuonna

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2010

NCC-yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2010 -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2010 Teemme sen, minkä lupaamme Vuonna 2010 rakentaminen elpyi ja tilauskantamme kasvoi. Innovoimme ekologisia ratkaisuja, tehostimme toimintaamme, paransimme yhteistyötä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2015

Osavuosikatsaus 1-6/2015 Osavuosikatsaus 1-6/215 Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö vuonna 215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita. Hintakilpailu tiukentunut. Öljyn alhainen

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Elämäsi sijoitusta rakentamassa

Elämäsi sijoitusta rakentamassa SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Taneli Hassinen Viestintäjohtaja Pörssi-ilta, syksy 2013 Rakennetun ympäristön ratkaisujen edelläkävijä SRV kehittää, kaupallistaa ja rakentaa rohkeasti uutta

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-9/2010

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-9/2010 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-9/21 Sisällysluettelo Keskeistä tammi-syyskuussa 21 Liikevaihto Liikevoitto Avainluvut Tilauskanta Omaperusteinen asuntotuotanto Tase Velkarakenne Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014

Technopolis kannattavaa kasvua. Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis kannattavaa kasvua Talousjohtaja Reijo Tauriainen 13.11.2014 Technopolis-konsepti Yhdistää joustavat toimitilat ja palvelut tehokkaaksi työympäristöksi Mahdollistaa asiakkaiden keskittymisen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014

Kaupan rakennemuutos Jari Kuosmanen Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 Kaupan rakennemuutos Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 8.10.2014 1 Arja Talma Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

Elämäsi sijoitusta rakentamassa

Elämäsi sijoitusta rakentamassa SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Jukka Hienonen Toimitusjohtaja Helsingin pörssi-ilta 24.11.2014 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 66 %* Kotimaan liiketoiminta 92 %

Lisätiedot

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1 9/211 Sisältö Keskeistä Q3/211 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia katsauskauden jälkeen Yhteenveto Toimialakatsaukset Lemminkäisen

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2009

Osavuosikatsaus 1-3/2009 Osavuosikatsaus 1-3/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentaminen supistuu useita prosentteja kuluvana vuonna Talonrakentamisen aloitukset puolittuvat vuoden 27 huipputasosta Asuntomyynti on piristynyt

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 25.3.2015 1 Suomi Norja Ruotsi Tanska Baltia Kalliorakentaminen Pohja- ja insinööri rakentaminen Pääkaupunkiseutu Muut alueet Infrarakentaminen Talonrakentaminen

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 2.3.214 Olemme sitoutuneet kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa informaatioteknologian avulla Palvelumme tukevat

Lisätiedot

Toimintaympäristö 2008

Toimintaympäristö 2008 Tilinpäätös 28 Toimintaympäristö 28 Kotimaa Kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset konkretisoituivat reaalitalouteen loppuvuonna Talonrakentamisen volyymit kääntyivät laskuun Kiinteistösijoittajien

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Tulevaisuude n tekijä

Tulevaisuude n tekijä SRV Yh'öt Oyj Tulevaisuude n tekijä Sijoi;ajaesitys Syksy 2012 SRV on erilainen rakentaja Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii asiakaslähtöisellä SRV Mallilla - Innova=ivinen

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011

RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 RAKENNUS- JA KIINTEISTÖALAN NÄKYMÄT PIRKANMAALLA 2010 2011 Pirkanmaan rakennuspäivä 2.11.2009, Tampere Markku Riihimäki VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus 3.11.2010 2 BAROMETRIN RAHOITTAJAT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

NCC on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat NCC Property Development,

NCC on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat NCC Property Development, -YHTIÖT SUOMI & LÄHIALUEET VUOSIKATSAUS 2009 on Pohjoismaiden johtavia kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä. Suomessa sen liiketoiminta-alueita ovat Property Development, Asuminen, Rakennus ja Roads.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella

NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella NCC:n synergiamahdollisuudet Ekomon alueella REPA kick off -seminaari 12.5.2015 NCC Roads Oy Matti Kauppi Kehityspäällikkö 12.5.2015 NCC Roads Oy 1 Sisältö 1. NCC Yrityksenä 2. NCC Roadsin toiminta 3.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ 30.3.2011

TECHNOPOLIS OYJ 30.3.2011 TECHNOPOLIS OYJ Varsinainen yhtiökokous 30.3.2011 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus TECHNOPOLIS OYJ maaliskuu 2011 Technopolis hallitus 3/2010-3/2011 Pertti Huuskonen, puheenjohtaja Matti Pennanen,

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Neste Oil strategia ja liiketoiminta

Neste Oil strategia ja liiketoiminta Neste Oil strategia ja liiketoiminta Matti Lehmus, Liiketoiminta-alueen johtaja 26.11.2012 Neste Oil lyhyesti Korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö

Lisätiedot

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc

IXONOS OYJ. Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen. Ixonos Plc IXONOS OYJ Varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 Helsinki Toimitusjohtaja Kari Happonen LIIKETOIMINTAKATSAUS Public 23.3.2009 2 TILIKAUDEN 2009 PÄÄTAPAHTUMIA Markkinatilanne heikkeni finanssikriisiä seuranneen

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus

Technopolis Oyj. Q3 Katsaus Technopolis Oyj Q3 Katsaus Technopolis-konserni OULU KUOPIO JYVÄSKYLÄ LAPPEENRANTA TAMPERE PIETARI PÄÄKAUPUNKISEUTU erikoistunut teknologiayritysten toimintaympäristöihin Euroopan ainoa alallaan nopea

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 25.7.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012

Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset 2012 Rakennusteollisuus RT ry Rakennusteollisuus RT ry 23.4.2013 Rakentaminen kansantaloudessa 2011 Rakennusinvestoinnit investoinneista 66% Investoinnit, kunnossapito

Lisätiedot

SRV Yhtiöt Oyj. Tulevaisuuden tekijä. Sijoittajaesitys Syksy 2012

SRV Yhtiöt Oyj. Tulevaisuuden tekijä. Sijoittajaesitys Syksy 2012 SRV Yhtiöt Oyj Tulevaisuuden tekijä Sijoittajaesitys Syksy 2012 SRV on erilainen rakentaja Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii asiakaslähtöisellä SRV Mallilla - Innovatiivinen

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen

Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015. Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen Rakennusteollisuuden suhdanteet, kevät 2015 Rakennusfoorumi 5.5.2015 Sami Pakarinen MAAILMAN JA SUOMEN TALOUS Halventuneet öljy ja euro vauhdittavat taloutta Rakennusteollisuus RT 5.5.2015 3 Euroalueen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013

Vuoden 2012 tilinpäätöstiedote. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.2013 Vuoden 212 tilinpäätöstiedote Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, 12.2.213 Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 16 %y-o-y 71 (842) milj. euroon Liikevaihto kasvoi 7

Lisätiedot

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015

Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakentamisen suhdanne lokakuu 2015 Rakennustuotannon arvo vuonna 2014 Yhteensä 28,8 mrd. Talonrakentaminen 22,5 mrd. Korjausrakentaminen 11,7 mrd. Asuinrakennukset 6,8 mrd. Muut rakennukset 4,9 mrd. Maa

Lisätiedot

Pörssi-ilta. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 3/2014

Pörssi-ilta. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 3/2014 Pörssi-ilta Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,3 mrd - K-ryhmän myynti 11,6 mrd 5 000 Liikevaihto 9 315 milj. 250 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 239 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannekatsaus

Rakentamisen suhdannekatsaus Rakentamisen suhdannekatsaus Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Tilastokeskus 29.5.28 Tilastopäällikkö Jukka Oikarinen Rakentamisen osuus bruttokansantuotteesta, 1976 26* Construction as

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Aloitin Cityconin toimitusjohtajana maaliskuussa 2011. Ensimmäinen

Lisätiedot