KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO I D E A S U U N N I T E L M A KASARMINMÄKI-TANTTARI-RUSKEASUO

2 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO - TULEVAISUUDEN VISIO Kouvolan Yrittäjäpuisto rakennetaan historiallisen Kasarminmäen yhteyteen.tämä alue sijaitsee Kouvolan keskustan välittömässä läheisyydessä strategisesti merkittävällä paikalla liikenteen solmukohdassa. Kouvolan kaupungin kannalta alue on sijainniltaan tärkeä, koska sen rakennukset ovat merkkinä uudelle Tanttarin liittymälle, joka johtaa Kymenlaaksontien jatketta pitkin Kouvolan keskustaan. Siitä syntyy Kouvolan uusi portti valtatie 6:lle Visiossa on otettu huomioon myös paikan merkityksen kasvu kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyessä. Kasarminmäen historialliseen alueeseen suunnitelma kytkeytyy neljän tyhjänä olevan kasarmirakennuksen uudelleenkäytön kautta. Koko Yrittäjäpuisto-hanke lähtee liikkeelle näiden rakennusten uudelleenkäytöstä. Varsinainen uudisrakennusalue muodostuu kolmesta osa-alueesta. Merkittävin niistä on itse Yrittäjäpuisto Kasarminmäen pohjoispuolella. Siihen liittyy rautatien länsipuolella sijaitseva kaupan ja logistiikan uusien tilojen vyöhyke. Kolmas suurempi kokonaisuus syntyy uusista puistomaisista asuinalueista Ruskeasuolle, Marjoniemeen ja Kotiharjuun. Keskeinen teema uusien yhdyskuntien suunnittelussa on asumisen ja työn yhdistäminen ja limittyminen. Uusilla työpaikka-alueilla sallitaan asumista ja asuinalueille sallitaan työpaikkatilojen rakentamista. Liikenteellisesti alueen kokoava väylä tulee olemaan uusi Yrittäjäbulevardi, joka kulkee alueen poikki itä-länsisuunnassa. Uudisrakentamisalueen suunnittelussa on otettu huomioon maisemalliset ja liikenteelliset ominaispiirteet, jotka on analysoitu erillisillä kaavioilla. Kehittämisvisioon laadittu Kouvolan kaupungin ohjauksessa ja yhteistyössä Establish Finland Oy:n Mikko Haapasen kanssa. Suunnitelma on tässä vaiheessa periaateratkaisujen visiointia, jolla halutaan antaa alkusysäys ja energialataus jatkosuunnittelulle ja siihen liittyvälle julkiselle keskustelulle alueen tulevaisuudesta. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA SELOSTUS

3 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA ALUEELLINEN SIJAINTI

4 KOUVOLA Kasarminmäki Kouvolan historia Kouvolan kylän nimi esiintyi ensimmäisen kerran jo 1400-luvulla. Kymijoki ja Salpausselkä olivat tärkeitä kulkuväyliä, samoin Viipurin tie 1400-luvulta alkaen. Haja-asutusalueesta alkoi muodostua kylä, kun asukkaat oppivat savipeltojen viljelyn, ja kyläasutus lähti leviämään Saarennosta Kymijoen rannan suuntaan. Kouvolan kylästä kehkeytyi vauras viljelyalue Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla. Kehitystä hidastivat suuret sodat, joiden taisteluareenaksi Kouvolakin joutui, sekä nälkävuodet. Vuosina Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnanraja kulki Kymijokea pitkin. Kouvolaan tuli lauttapaikka vuonna 1812 ja kestikievari Alueelle alkoi kehittyä metsäteollisuutta 1800-luvun lopulla, kun Riihimäen Pietarin rautatie valmistui ja Kymijoen koskien partaalle rakennettiin puuhioke-, paperi- ja kartonkitehtaita. Rautatieasema Kouvolassa avattiin vuonna Savon radan valmistui vuonna 1889, ja vuoteen 1916 mennessä Kouvolasta oli muodostunut merkittävä liikenne- ja risteysasema. Vuosisadan vaihde oli seudullisen kehittymisen aikaa. Venäläiset rakensivat Kouvolaan suuren varuskunnan, asemakylän kauppa- ja koulupalvelut kehittyivät, ja Kouvolan Toripäivät alkoivat. Kouvolasta tuli taajaväkinen yhdyskunta 1917 ja kauppala kuusi vuotta myöhemmin. Kehitys kuitenkin pysähtyi talvisodan pommitusten takia, kun Kouvolan keskusta paloi. Sodan jälkeen paikkakunnalle tulleet karjalaiset virkistivät jälleen kauppalan elämää ja tekivät siitä monipuolisemman. Kouvolasta tuli Kymen läänin pääkaupunki Kaupungistuminen ja muuttoliike vauhdittivat kehitystä, alueliitokset toivat lisää tilaa kasvamiselle, ja vuonna 1960 Kouvolasta tuli kaupunki. Liikenneyhteydet paranivat ja keskusta rakennettiin uudelleen. Elinkeinoelämä monipuolistui ja tekstiiliteollisuus lähti nousuun. Myös kulttuuripalvelut, kuten teatteri, kirjasto, musiikkiopisto ja orkesteri alkoivat kehittyä. Kaupungintalo valmistui ja 1980-luku olivat Kouvolassa voimakasta kasvun aikaa. Rahaa riitti, pienet alueliitokset antoivat kasvutilaa, läänin- ja piirinhallinto keskittyivät Kouvolaan ja kaupunkiin tuli hovioikeus. Korjalaan muodostui market- ja teollisuusalue, ja seudun kuntien yhteistyö elpyi. Tykkimäen huvipuisto avattiin luvulla asiat muuttuivat. Työpaikat vähenivät rajusti ja työttömyys nousi 4 prosentista 24 prosenttiin. Väestö alkoi ikääntyä ja vähetä. Kouvola on kuitenkin lähtenyt uuteen nousuun Pietarin vetoavun ja selkeiden tulevaisuuden tavoitteiden voimin. - Kouvolaopas.com KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

5 Kasarminmäki Historia Punatiilisten kasarmirakennusten lisäksi alueen sotilaallista historiaa henkivät paraatikenttä vanhoine tykkeineen sekä alueella edelleen toimiva Kymen sotilasläänin esikunta. Rakennusten nimet ovat säilyneet käytössä nykypäivään asti: tänä päivänä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittavat opintojaan vanhan Toimiupseerikerhon tiloissa, ja sotilaskotina toiminut Rykmenttisali on opiskelukäytön lisäksi suosittu paikka tapahtumien järjestämiseen. Ulkoisesti vanhat punatiilikasarmit sisältävät nykyään aimo annoksen modernia sisustusta, teknologiaa ja osaamista. Ammattikorkeakoulun päärakennus Mediakasarmi on toiminut aiemmin sotilassairaalana. Pitkässä kasarmissa Paraatikentän laidalla toimii nykyään Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos täysin kunnostetuissa tiloissa. Lisäksi Kasarminmäki on toimipaikka useille yrityksille, ravintolalle sekä kirjastolle. Matka nykypäivään on ollut pitkä ja vaiherikas. Suurin osa kasarmialueen rakennuksista valmistui vuosina Venäjän sotaväen tukikohdaksi. Alueelle rakennettiin noina vuosina yli 30 rakennusta. Tyyliltään rakennukset ovat samanlaisia ja edustavat lähinnä uusgotiikkaa. Suomen itsenäistymisen myötä kasarmialue siirtyi valtion haltuun ja vuonna 1921 sinne asettui Keski-Suomen rykmentti, joka toimi kouvolalaisena joukko-osastona aina talvisotaan asti. Sotien aikana kasarmit palvelivat koulutus - ja huoltotoiminnassa kärsimättä oikeastaan ollenkaan aineellisia vahinkoja. 3. Sotien jälkeen Kasarminmäelle siirrettiin Autokomppania ja 3. Divisioonan esikunta. Jalkaväkirykmentti 8. siirtyi kasarmin pääjoukoksi vuonna Jalkaväkirykmentti 8. vaihtoi nimeä ensin vuonna Prikaatiksi ja Karjalan Prikaatiksi vuonna luvulla Kasarminmäellä toimi Erillinen viestikomppania sekä Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo, joka siirtyi Lahdesta Kouvolaan vuonna Tuolloin alettiin myös vähitellen toteuttaa Karjalan Prikaatin siirtymistä Vekarajärvelle. Sotilaallinen toiminta alkoi hiljentyä 70-luvulla joukko-osastojen liikehdinnän seurauksena, ja vuonna 1988 saatiin puolustusministeriön päätös kasarmialueen joukkojen siirtämisestä muualle. Vuonna 1990 valtio myi kasarmialueen Kouvolan kaupungille, jolloin sen nykyinen kehitys pääsi vähitellen alkuun. - Uusmediakomppanian Mediapajan opiskelijat, KyAMK Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pitkänkasarmin kolmas kerros on rakenteilla Kasarmin kolmas kerros rakenteilla Alvar Aalto suunnitteli pääportin Kouvolan kasarmille. Lisäksi Aalto suunnitteli rauta-aidan pääportin molemmin puolin. Pääportti rakennettiin vuonna 1925, ja se oli käytössä aina 1990-luvun alkuun Pitkä kasarmi oli alunperin kaksikerroksinen varusmiesten majoitustila. Se on suurin rakennetuista kasarmeista. Kasarmiin päästiin aikaisemmin ainoastaan päädyistä, sillä pitkillä sivuilla ei ollut lainkaan ovia. Miehistökasarmiin rakennettiin 1950-luvulla kolmas kerros. Muutos aiheutti monenlaisia mielipiteitä ja toisten mielestä rakennuksen korottaminen pilasi rakennuksen alkuperäisen ulkoasun. Korotuksen suunnitteli arkkitehtiopintojensa diplomityönään sotaväen majuri Viljo Noko, josta tuli myöhemmin Puolustusministeriön pääarkkitehti. Vartiomies Pääportilla aseenaan kivääri malli 91 rotanhäntäpistimellä Syyt sijaintiin Venäläiset rakensivat varuskunnan rykmentin sijoituspaikaksi vuosina Tällä päätöksellä Venäjän yleisesikunta halusi suojata Suomen päärataa ja Kouvolaa yhtenä tärkeimmistä suomalaisista risteysasemista etelästä tulevalta uhalta. Hyvien yhteyksien ja aseman läheisyyden takia tätä aluetta pidettiin parhaimpana. Kouvola oli sotilaskasarmin rakentamiseen erittäin keskeinen paikka, olihan merenrantaan vain viisi peninkulmaa ja pääradalta rautatieyhteys kumpaankin merenrantakaupunkiin Kotkaan ja Haminaan. Keski-Suomen Rykmentin komentaja tarkastaa henkilökohtaisesti varusmiesten rukkaset Kuvassa eläinlääkäri suorittamassa rykmentin hevosten tarkastusta Kuvat ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

6 Sotilaskoti toimi vuodesta 1922 käsityöläispajan tiloissa ns. komennuskasarmissa. Oma rakennus valmistui 1930 ja rakennusta laajennettiin vuonna Niissä tiloissa Sotilaskoti toimi aina varuskunnan hiljenemiseen saakka Kasarmialueelle rakennetuista rakennuksista maneesi on erikoisin. Sitä käytettiin asepajana ja sisäampumaratana, ja se on lähes 300 metriä pitkä ja vajaat 10 metriä leveä. Se olikin kauan Suomen pisin rakennus. Maneesi rakennettiin ilman kattoa, ja se oli varustettu kimmokkeita ja harhalaukauksia vastaan ylhäällä olevin betonilamellein. Maneesi sai katon vasta sotien jälkeen, jolloin sitä käytettiin aluksi hevostallina ja myöhemmin varastona Venäläisten vuosina rakentama kirkko toimi ensin ortodoksisena. Vapaussodan jälkeen kirkko muutettiin luterilaiseksi. Kirkko vihittiin tammikuussa 1916 venäläiseksi sotilaskirkoksi, ortodoksikirkoksi. Kirkko uusittiin arkkitehti Oiva Kallion suunnitelmien mukaan luterilaiseksi vuosina Savonlinnan hiippakunnan piispa O. Colliander vihki toukokuussa 1919 kirkon käyttöönsä. Perusteellinen korjaus kirkolle suoritettiin 1924 rakennusmestari U. Immosen johdolla. Sisätiloja on näkyvimmin muutettu 1963 arkkitehti Väinö Vuorisen suunnitelmien mukaan ja luvun vaihteesta kirkko on jälleen toiminut ortodoksiseurakunnan käytössä Sotilashautajaiset luvun vaihteessa Esikuntarakennus rakennettiin vasta vuonna Siellä toimi aluksi Karjalan Prikaatin aliupseerikoulu, sitten 3. Erillinen Autokomppania. Rakennus oli alun perin vihreä, minkä takia se sai aliupseerioppilailta lisänimen Vihreä Helvetti. Kun varusmieskoulutus Kouvolassa päättyi, sotilaallisia perinteitä jatkoi Kymen Pioneerikoulu sekä 1994 alkaen Kymen Sotilasläänin Esikunta, joka toimii edelleen Esikunta maalauksen jälkeen Juhannusjuhlat 1957, kokko on sammunut Jouluaaton juhla-ateria, mukana kantahenkilökunta perheineen Keski-Suomen Rykmentin ja Viipurin Rykmentin välinen pesäpallo-ottelu Kouvolan kasarmialue on rakennettu venäläisille joukoille Punatiiliset kasarmit ja esikuntarakennukset sijaitsevat harjoituskentän ympärillä. Alueella on lisäksi toimiupseerikerho, upseerikerho sekä puolisen tusinaa vanhaa asuinrakennusta. Kasarmialueen portti on 1920-luvulta (A.Aalto). Kasarmialueen kaakkoispuolella on entinen varuskuntakirkko, joka on muurattu peittämättömästä tiilestä Ortodoksinen kirkko muutettiin luterilaiseksi 1919 (O.Kallio). Se palautettiin ortodoksiseksi pyhäköksi Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993-luoettelo -Museovirasto Peruskorjattu komppanian pesuhuone 1950-luvulta Sisäkuva vanhasta kasarmiruokalasta Useiden esityksessä olevien kuvien ottaja, Einar Israel Korhonen Kuvat ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

7 Halkoja tarvittiin paljon, sillä rakennukset olivat tuolloin puulämmitteisiä Kasarmin pikkuportti Kasarmin lapsia Nykypäivä Entistä kasarmialuetta on kunnostettu viestintäalan yritysten ja oppilaitosten käyttöön. Tulevaisuuden toimijoille alue tarjoaa tiiviin, kaupunkimaisen yhteisön, jossa työpaikka, koulutusmahdollisuudet ja asuminen ovat kaikki samalla alueella. Osaamiskeskukseen ja IT-campukseen sijoittuvat yritykset saavat modernit toimitilat, joissa on valmiina viimeisimmän tiedon mukaiset viestintäverkot. - Uusmediakomppanian Mediapajan opiskelijat, KyAMK Päävartio, jossa nykyisin toimii Kasarminmäen Osaamiskeskus 33 Upseerikerho toimii tilausravintolana ja entinen varuskunnan ruokala Kasarmiravintolana, jossa on myös kokoustiloja. Tilauksesta ryhmille järjestetään opastettuja kierroksia 35 Ilmakuva Kasarminmäeltä Yleiskuva Kasarminmäeltä Harjumaastossa asuintalojen vieressä ollut metsikkö kunnostettiin puistoksi vuoden 1940 olympialaisia varten, jotka sodan vuoksi jäivät järjestämättä Toimiupseerikerho on nykyisin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän osaston käytössä Pitkä kasarmi eli nykyinen Helsingin yliopiston Kouvolan yksikkö Helsingin yliopiston Kouvolan yksikön aula Nämä muistokivet pystytettiin Kouvolan varuskunnan pääjoukko-osaston esikunnan muistoksi Puiston laidalla sijaitsevat asuintalot on nimetty ; Pappila, Kaikula, Kuumola, Puistola, Pilvenpiirtäjä sekä Pilvilinna Paraatikentällä seisova ilmatorjuntatykki Töröstinmäen patterista Kuvat (ei 33, 35) ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

8 Puiston laidalla sijaitseva asuintalo, Pilvenpiirtäjä Kaikula 41 Puistola. Asuintalo, päiväkoti 42 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän osasto toimii myös entisen sotilassairaalan tiloissa Haminan ortodoksinen seurakunta järjesti Pyhä Ristin kirkon 25 vuotisjuhla - Ort.fi Kouvolan seurakunnan Vanha hautausmaan vihittiin käyttöön Hautausmaata laajennettiin ja lisäosat vihki käyttöön piispa Yrjö Loimaranta. Kouvolan seurakunnan sankarihauta-alue sijaitsee Vanhalla hautausmaalla. Vanhan hautausmaan kappeli on rakennettu vuonna Sen on suunnitellut rakennusmestari Uuno Immonen. Kappeli remontoitiin täydellisesti vuonna Kappelissa on 70 istumapaikkaa. Kouvolanseurakunta.fi 47 Entinen ammusvarasto Nämä muistokivet pystytettiin Kouvolan varuskunnan pääjoukko-osaston esikunnan muistoksi Kuvat (ei 41, 42) ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

9 Lähteet: (Kuvalähteet) Uusmediakomppanian Multimediapajan opiskelijat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu KyAMK Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luettelo -Museovirasto Muut kuvalähteet: 33: 35: 41: 42: Koti_petu.nsf/93279aa4cbd8aeddc fad/79c1f7449ec9a9db fe?OpenDocument 46: 47: KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

10 TSTO IV TSTO PUISTO IV YRITTÄJÄBULEVARD SIJAINTI TSTO/AS. PRIKAATINTIE 9 LTY Kouvola KyAMK viestintä PA e =1,00 P 1 e I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. YRITTÄJÄKLUBI PÄÄKONTTORI MESSUTALLI TYKKITIE PA PRIKAATINTIE V e =0,60 AK/s RUOKAL VIERTOLA KULTTUURIKORJAAMO MAANKÄYTTÖ KASARMINMÄEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Historiallinen Kasarminmäen alue liittyy kahdella tavalla uuteen Yrittäjäpuistokokonaisuuteen. 1. Nykyisin tyhjänä olevat talli, varasto, korjaamo ja sauna kunnostetaan Yrittäjäpuiston aloituskortteliksi. Talliin ja Varusvarastoon sijoitetaan toimistotiloja, korjaamoon kulttuurin monitoimitilat ja saunaan Yrittäjäklubi. 2. Prikaatintien varteen on sijoitettu neljä Kasarminmäen historialliseen miljööseen sopeutuvaa kolmikerroksista asuin/työpaikkarakennusta paikkaamaan maisemavauriota ja vahvistamaan uuden ja vanhan alueen sidosta. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

11 PÄÄKONTTORI Koko Kouvolan Yrittäjäpuisto-hanke lähtee liikkeelle kasarmialueen tyhjistä vanhoista rakennuksista. Niihin syntyy inspiroiva työympäristö paikan päälle. Vanha varusvarasto muutetaan "Pääkonttoriksi", johon esimerkiksi voisi siirtyä kaupungin yritys-ja elinkeinopalvelut, Innorail ja Yritysmagneetti. JULKISIVU 1:200 Osa rakennuksesta on toimii koulutus- ja koontumistilana, osa normaalina toimistotilana. Suuremmat tapahtumat järjestetään "messutallissa". TSTO TSTO TSTO TSTO TSTO TSTO NEUVOTTELU Rakennuksen rakennejärjestelmä mahdollistaa tilojen joustavan käytön ja muuttamisen tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Toimistotilat voidaan ratkaista joko avokonttorina tai erillisinä toimistohuoneina. WC WC Lattia uusitaan materiaalina reilu höylätty kuusilankku SK INVA WC KT KOPIO FAX WC WC VARASTO ETEINEN AULA VASTAANOTTO KOULUTUS/ PROJEKTITILA AULA ETEINEN TAUKOTILA / NEUVOTTELU POHJAPRUSTUS 1:200 LEIKKAUS 1:200 VARASTON KAAKKOISPÄÄTY VARASTO NYKYTILASSA PRIKAATINTIELTÄ PÄÄTYJULKISIVU1:200 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA PÄÄKONTTORI

12 KAAKKOISPÄÄTY JULKISIVU 1:200 NEUVOTTELU KOULUTUS/ NEUVOTTELU VAATESÄILYTYS WC WC INVA WC KOPIO FAX ARKISTO/ KIRJASTO TAUKOTILA SK ETEINEN AULA/ VASTAANOTTO NEUVOTTELU TALLI NYKYTILASSA PIHALTA LÄNNESTÄ KATSOTTUNA TOIMISTOTALLI Vanha hevostalli kunnostetaan toimistotilaksi. Pilaripalkkirakenteen ansiosta tila on joustava. Työtilat on sijoitettu maisemakonttoriperiaatteella, jolloin työpisteiden määrää ja sijoittelua on helppo muutella tilanteen mukaan. Aputilat rakennetaan rungon keskelle. TOIMISTOTALLI POHJAPRROS 1:200 Vanha mittayksikkö on venäläinen syli = 3 arsinaa = 2,134 m Esimerkkisuunnitelmassa on 22 työpistettä Mittakaava metreissä KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA TOIMISTOTALLI

13 KULTTUURIKORJAAMO Vanha korjaamorakennus kunnostetaan kulttuurin monitoimitilaksi "Kulttuurikorjaamoksi". Rakennukseen on suunniteltu yksi monitoimisali ja erillisiä tiloja harrastustoimintaan. Uusissa tiloissa esimerkiksi järjestettäviä tapahtumia ja toimintaa: INVA WC/S -teatteri -konsertit -kokoukset, seminaarit -näyttelytoiminta -työpajat, harrastuskerhot -ohjattu ryhmäliikunta -kuoroharjoitukset INVA WC MONITOIMISALI VAATESÄILYTYS AULA LIPUT INFO BUFFET ESNTYMISTILA WC SK WC PUKUH. VERSTAS ET. VARASTO VERSTAS KULTTUURIKORJAAMO POHJAPRROS 1:200 KORJAAMO NYKYTILASSA PRIKAATINTIELTÄ KORJAAMON PIHA NYKYTILASSA KORJAAMO KAAKOSTA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KULTTUURIKORJAAMO

14 YRITTÄJÄKLUBI Varusmiesten vanha varasto- ja saunarakennus kunnostetaan historian inspiroimana sauna/ravintola rakennukseksi "Yrittäjäklubiksi". Yrittäjäklubi voi päiväsaikaan toimia Messutallia ja Pääkonttoria palvelevana lounasravintolana, ja iltaisin joko vakituisilla aukioloajoilla tai tilausravintolana. Ravintola on yhteydessä saunatiloihin kabinetin välityksellä. Jos sauna ei ole käytössä kabinetti voi olla osa ravintolaa. JULKISIVU PRIKAATINTIELLE, LOUNAASEEN KEITTIÖ ALLAS RAVINTOLASALI SAUNA PESU INVA WC KABINETTI PUKU RAVINTOLASALI AULA VAATES. ETEINEN WC WC POHJAPRROS 1:200 SAUNAN KAAKKOISPÄÄTY PRIKAATINTIELLE SAUNAN LOUNAISSIVU PRIKAATINTIELTÄ JULKISIVU PIHALLE, KOILLISEEN KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKLUBI

15 Ah lm an n i nt ie Va l k ea la n ti e Tap iontie 895:0:6 Palomäenkatu Kauppalankat u Va lim on ti e 895:0:6 Kauppalankatu Ka s a rm ink atu METSÄ SUOMETSÄ, KOSTEIKKO HARVA TAI MATALA PUUSTO AVOIN MAISEMATILA HAUTAUSMAA KASARMINMÄEN SUOJELTU ALUE ERITTÄIN HEIKOSTI RAKENTAMISEEN SOVELTUVA ALUE AVOIN VESIPINTA JYRKKÄ RINNE 895:0: 6 Pr ik a a t in tie 895:0 :12 Savonkat u Tommo lank atu Ah di nka tu Ah di nka tu Hink ism ä e nt ie K a sar m in k atu Ka sa r m i nk a tu 895:0 : :2:1 Pai me np ol ku Ka pp el ikatu KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA MAISEMA-ANALYYSI Puom i T an tt a ri n t ie Si niv uo k o nt ie Tan t ta r in ti e 895:0:6 895:0:6 K o t ih a rju n t ie Koir ien koul utuskent t ä Tommo lank atu 895:0:12

16 VAPAA-AJAN KESKUS KAUPUNKIRATA RETAIL PARK YRITTÄJÄ- PUISTO LAAJENTUNUT YDINKESKUSTA TEKNISEN KAUPAN KESKUS ASEMAKESKUS INNORAIL YRITYSPUISTO KAUPUNKIASUMINEN KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KAUPUNKIRAKENNE

17 KANSAINVÄLINEN KESKUS HOTELLI, ASUMINEN ASUMINEN YRITTÄJÄ AREENA TUOTANTO- KESKUS WEST AVENUE YRITTÄJÄTORI EAST AVENUE OSAAMISKESKUS YRITTÄJÄBULEVARDI VIRKISTYS RAITTI MATKAKESKUKSEEN KASARMINMÄEN OPPIMINEN JA CAMPUS ASUMINEN JA TUOTANTO, "LOFT" KASARMINMÄEN ASUMINEN KULTTUURI JA YRITTÄJYYS RAITTI MATKAKESKUKSEEN (VAIHTOEHTO) RAITTI MATKAKESKUKSEEN YDINKESKUSTA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA TOIMINNAT, ALUERAKENNE

18 Tapi ont i e 89 5:0: 6 Pa lom ä e n kat u Kaup pal ankat u Va li m o n t ie Ka upp a lan kat u Kau p pal ank atu Kesk ika tu :0 : :4 :1 Tor i k a t u Er är ai ti 89 5:0 :12 Va lt ak a tu Va lt aka tu Er äpo lku Su t ela n tie Län sika ar i Sep änkat u Kiv im i e h e n k a t u S u t e l a nt i e Va ru s k u n t a k a t u KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA HAVAINNEKUVA 1 : Koir ie n koulut u sk ent ä Pu omi Kas ar m i nkat u Kas a rm i nkatu 89 5:0 : : 0: : 0: 6 895: 0:6 895: 0: 6 Pr i 895 :0: : 0: :0 :1 2 Tom mo l an k a t u 88 4: 2: : 0 : :2:1 89 5: 0: : 2: 1 Ka l la n ti e Ka l la ntie 89 5: 0: : 0: : 0: 12 Kot ih arju n tie k a ti nt i e Sa von ka tu Tom mo la n k a t u Ahd in k a t u Ahd in k at u Hi nki smä ent ie Ka sa rmi nkat u Kas ar m in kat u P ai m e n p o lk u Kap p e li k at u S alp a u s s el ä n k a t u Saka r is t ont i e Sa k a r ist o n ti e 895: 0: 12 Häm eent i e Ju h ol a n ka tu

19 KAUPAN JA LOGISTKAN UUDET TILAT I UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO HUOLTOPIHA UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO TOMMOLANKATU I ASIAKASPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄAREENAN PYSÄKÖINTI PAIKALLISJUNA-ASEMA YRITTÄJÄKYLÄ HUOLTOPIHA YRITTÄJÄBULEVARDI KOULU KAUPAN UUDET TILAT Tommolantietä jatketaan radan suuntaisesti ja sen varrelle sijoittuvat uudet kaupan ja logistiikan tilat sekä Yrittäjäareenan pysäköinti. SIJAINTI Kaupungin imagon kannalta näiden tilojen julkisivu valtatie 6:lle on merkittävä kaupunkikuvallinen elementti, johon jatkosuunnittelussa on panostettava. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KAUPAN UUDET TILAT

20 KAUPAN JA LOGISTKAN UUDET TILAT I UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO HUOLTOPIHA UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO TOMMOLANKATU I ASIAKASPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄKYLÄ HUOLTOPIHA YRITTÄJÄBULEVARDI KOULU SIJAINTI YRITTÄJÄKYLÄ Yrittäjäkylän rakennukset jakautuvat kahteen vyöhykkeeseen. Yrittäjäbulevardin pohjoispuolella radan tuntumassa olevissa kortteleissa on vain tuotannollista toimintaa. Bulevardin eteläpuolella olevissa kortteleissa on yhdistetty asuminen ja työ. P PA P PA P PA MAANKÄYTTÖ KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ

21 RAKENNUS RAKENNUS KATU TONTILLE AJO PYSÄKÖINTI VARASTO KIERRÄTYS JÄTE TUOTANTO- PIHA ASIAKAS- SISÄÄNKÄYNTI RAKENNUKSEN LAAJENNUSMAHDOLLISUUS TUOTANTOPUOLI ASUNTOPUOLI ASUNTO- PIHA ASUNNON SISÄÄNKÄYNTI KEVYEN LKENTEEN RAITTI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ ASEMAPRUSTUS

22 TOIMISTO/ TUOTANTO 39,5 m 2 TYÖ/ JULKINEN VYÖHYKE ASUNTO/ YKSITYINEN VYÖHYKE POHJAPRUSTUS 2. KRS 1:200 ASUNTO 128 m2 TUOTANTOTILAN LAAJENNUS TOIMISTO/TYÖ MAKUUHUONE TUOTANTOPIHA / HUOLTO ASIAKAS SISÄÄNKÄYNTI TUOTANTOTILA / TYÖHUONE/ ATELJEE OLOHUONE TUOTANNOLLISEN TILAN LAAJENNUS m2 TUOTANNOLLINEN TILA 134 m2 ASUNTO SISÄÄNKÄYNTI ASUNTOPIHA TYÖ/ JULKINEN VYÖHYKE ASUNTO/ YKSITYINEN VYÖHYKE JULKINEN VYÖHYKE / TYÖ YKSITYINEN VYÖHYKE / ASUNTO POHJAPRUSTUS 1. KRS 1:200 LEIKKAUS 1:200 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ TYYPPIRAKENNUS

23 Ko ir ien k o ul ut us kentä Puo mi XXX XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI XXXVI SIJAINTI MA XXVI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO Uusi Kouvolan Yrittäjäpuisto muodostuu "keskuspuiston" ympärille. Sitä reunustavat 4. kerroksiset korkealuokkaiset toimistorakennukset, joihin on mahdollista sijoittaa myös asuntoja yritysten työntekijöille. Jo rakennettu Prikaatintien toimistorakennus liittyy saumattomasti Yrittäjäpuiston uusien rakennusten kokonaisuuteen. KOULU YRITTÄJÄ- AREENA PUISTO TSTO IV YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄTORI IV YRITTÄJÄAVENUE EAST TSTO/AS. IV TSTO/AS. IV YRITTÄJÄBULEVARDI Keskuspuiston pohjoisosassa on avoin toritila, "Yrittäjätori". Keskuspuiston länsipuolelle on suunniteltu uusi suurhalli, "Yrittäjä Areena", joka syntyy kattamalla toimistotalokorttelin sisäpiha. Yrittäjäpuisto huipentuu Valtatie 6:n ja Kymenlaaksontien risteyksessä sijaitsevaan tornitalojen ryhmään "Kouvolan Timanttiin". I YÖ/AS. I /AS. I TSTO/AS. YRITTÄJÄKLU PRIKAATINTIE 9 LTY Kouvola KyAMK viestintä TOIMIS TYKKI TSTO/AS. IV KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄPUISTO HAVAINNEKUVA 1:2000

24 Koi rie n koulutusk ent ä Pu omi XXX SIJAINTI YRITTÄJÄAREENA Yrittäjäareena rakennetaan Yrittäjätorin länsipuolelle. Areenan välittömässä läheisyydessä sijaitsee uusi paikallisjunaasema. SPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄAREENAN PYSÄKÖINTI PAIKALLISJUNA-ASEMA Monitoimihalli syntyy edullisesti toimistotalokorttelin sisäpihalle kattamalla rakennusten väliin jäävä tila. Yrittäjäareenan käyttömahdollisuudet: - messut - musiikkitapahtumat - urheilutapahtumat Pysäköinti on järjestetty erilliseen pysäköintitaloon radan ja valtatie 6:n välissä. Pysäköintitalosta on kulkuyhteys siltaa pitkin radan yli itse halliin. Kouvolan Timantista on myös kulkuyhteys Areenaan siltaa pitkin. W YRITTÄJÄKYLÄ YRITTÄJÄBULEVARDI YRITTÄJÄ- AREENA TSTO IV YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄTORI YRITTÄJÄAVENUE TSTO/AS P e =1,50 VP KOULU UISTO PA Y MAANKÄYTTÖ KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄAREENA

25 YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄAVENUE WEST TILAJAKOKAAVIO URHEILUTAPAHTUMISSA TILAJAKOKAAVIO MUSKKITAPAHTUMISSA TOIMISTO- JA LKETILAA LKETILA AULA, SISÄKATU KATSOMO PELIKENTTÄ, ESNTYMISLAVA SISÄÄNKÄYNTI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO YRITTÄJÄAREENA TILAJAKOKAAVIOT 1:1000

26 LASIKATTO +16, , ,600 TSTO TSTO/ AITIO +12,000 TSTO/ AITIO TSTO +12,600 +9,000 TSTO TSTO/ AITIO TSTO/ AITIO TSTO +9,000 +5,000 TSTO TEKNKKA/ APUTILAT TEKNKKA/ APUTILAT TSTO +5,000 LKETILA AULA ±0,000 LKETILA KATSOMO (KOKOONPANTAVA) PELIKENTTÄ ±0,000 KATSOMO (KOKOONPANTAVA) LKETILA ±0,000 AULA LKETILA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO YRITTÄJÄAREENA PERIAATELEIKKAUS 1:300

27 Koi rie n k oulutusk ent ä SIJAINTI P W e =4,50 P W 000,50 VP MAANKÄYTTÖ XXX XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI Yrittäjäpuiston kohokohta ja koko alueen kruunu on korkeiden rakennusten ryhmä uuden liittymän kohdalla, Kouvolan Timantti. XXVI Torneihin haetaan ja kehitetään uutta kansainvälistä huippuarkkitehtuuria, joka tuo näkyvyyttä ja julkisuutta koko Kouvolan kaupungille. TO IV UE WEST YRITTÄJÄTORI Tornit kohoavat kansirakenteesta, joka toimii korkeatasoisesti maisemoituna pihatasona. Kannen alle on sijoitettu tarvittavat pysäköintitilat useampaan kerrokseen. Moottoritien puolella kansirakenne toimii samalla melumuurina. Eteläpuolella kansirakenne avautuu puistoon ja Yrittäjätoriin ja siinä sijaitsee asiakkaiden käytössä oleva valoisa palvelutilojen vyöhyke. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOUVOLAN TIMANTTI

28 KOUVOLAN YRITTÄJÄTORIN YHTEYDESSÄ TAI LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT PALVELUT: 1. Konferenssikeskus Kokous- ja ravintolapalvelut Yrittäjäkoulutus 2. Järjestöt Suomen yrittäjät Toimialakohtaiset järjestöt Kauppakamari EK MTK 3. Viranomaispalvelut yrittäjille TE-keskus Veroneuvonta Tekes Työvoimapalvelut 4. Yksityiset asiantuntijapalvelut yrittäjille Pankit ja vakuutuslaitokset Asianajotoimistot Kirjanpito- ja tilitoimistot Tilintarkastustoimistot 5. Päivittäispalvelut yrittäjille ja asukkaille Kaupat Kampaamot Kuntosali- / Hierontapalvelut Lääkäripalvelut YRITTÄJÄPUISTOON SIJOITTUVAT ASIAKASKLUSTERIT Design toimiala Maatalous Rakentaminen Ympäristö- ja turvallisuus ala Ajoneuvojen valmistus ja kauppa IT-ala Musiikin parissa toimivat Kiinan ja Venäjän Trading kaupan toimijat KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄPUISTON TOIMINNAT

29 at I I K ot ihar j un t i e AP SIJAINTI at KOTIHARJUNTIE AO KOTIHARJUNRAITTI AO e =0,20 AO e =0,20 AP e =0,25 AO I½ AK I½ AR MAANKÄYTTÖ KOTIHARJUN PIENTALOALUE Pientaloalue täydentää olemassaolevaa pientalorivistöä Kotiharjuntien varrella. Uudet rakennukset on ryhmitelty siten, että niiden välistä on näkymät ja yhteydet Ruskeasuolle rakennettavaan puistoalueeseen. Uudet tontit sijaitsevat uuden Kotiharjunraitin varrelle päädyt tielle päin. Tien varrella sijaitsee yksikerroksisten autokatosten/talousrakennusten rivistö. Varsinaiset asuinrakennukset ovat 2- ja 1½-kerroksisia. Lähimpänä vanhoja omakotitaloja on 2-kerroksisten paritalojen rivistö. Kotiharjunraitin eteläpuolella on 2-kerroksisten omakotitalojen rivistö. Puiston reunassa on 1½-kerroksisten pienempien omakotitalojen rivistö. Rakennusten koon ja korkeuden vaihtelulla on haluttu luoda elävä rakennuspäätyjen muodostama aluejulkisivu. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOTIHARJUN PIENTALOALUE

30 K ot ihar ju n t ie OTIHARJUNTIE SIJAINTI AP e =0,25 O 0 20 A AR AK I½ AK I½ AK I½ AK I½ AK I½ KAUPPALANKATU AR AR MAANKÄYTTÖ KOTIHARJUN KERROSTALOALUE Uudet kerrostalot sijoittuvat Kauppalankadun ja Kotiharjuntien risteykseen. Korttelin pohjoisosassa on 3½-kerroksisia kerrostaloja viuhkamaisesti sijoitettuna, siten että Kotiharjuntieltä säilyvät näkymät puistoon ja vesiaiheisiin. Kaksi pitkää Kauppalankadun suuntaista rakennusta suojaavat pihoja liikenteen melulta. Korttelin eteläosassa puiston reunassa on ryhmä kaksikerroksisia rivi/kerrostaloja. Eri talotyyppien vaihtelu luo elävyyttä korttelin kokonaishahmoon. Tavoitteena on puistomaisen avara ja vihreä miljöö, joka liittyy välittävänä vyöhykkeenä sekä länsipuolen omakotiasutukseen että itäpuolen Oikeus- ja poliisitaloon. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOTIHARJUN KERROSTALOALUE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo

Varuskuntapolku. Teksti Heikki Simola. 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Varuskuntapolku Teksti Heikki Simola 1. Puustelli Saksan sotilasvirkatalo Tuusula on tunnettu Tuusulanjärven ja Rantatien korkeakulttuurin kultakauden taiteilijoistaan. Tuusulan pitäjän identiteetti nojaa

Lisätiedot

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma

Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma P U U S T A P I T K Ä Ä N Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Anna-Maria Nevalainen Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma Suunnitelman tilaaja Nurmeksen Vanhan

Lisätiedot

ESPOON KESKUS. Keskusta Kiltakallio Suvela Tuomarila Suna. KESKUSTA noin 4 km ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT. versio 11.7.2005

ESPOON KESKUS. Keskusta Kiltakallio Suvela Tuomarila Suna. KESKUSTA noin 4 km ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT. versio 11.7.2005 ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT Yhteistyössä [logot] Espoon kaupunki www.espoo.fi Uudenmaan liitto www.uudenmaanliitto.fi Suomen Kotiseutuliitto www.suomenkotiseutulitto.fi Espoon kaupunginosayhdistysten liitto

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko

TUUSULANJÄRVEN POLKU. 1. Kirkko TUUSULANJÄRVEN POLKU Tuusulan kunnan kotiseutupolku julkaistu 5.3.2006 1. Kirkko Tuusulan seurakunnan syntyminen ja kirkon rakentaminen liittyivät 1600-luvun pyrkimykseen jakaa hankalasti hoidettavia seurakuntia

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20

KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 0 KUOPION KESKUSTAN KORTTELI 20 RAKENNUSHISTORIASELVITYS Ilmakuva idästä, Blom kartta Oy 2012 A R K K I T E H D I T O Y QVICK VEHREÄVESA ILMARINEN MITRUNEN P u i j o n k a t u 2 9 A, 7 0 1 0 0 K U O P

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A-kokoon kaksipuoleisena 11.9.201 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOAN SAIRAAA-AUE RAKENNUS- JA KUTTUURIHISTORIAINEN SEVITYS OSA 1.

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka

K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Syksy 2011 K-kauppias Aki Luomanen: Konalan Ristikko on kannattava kauppapaikka Jätkäsaaresta Helsingin merellinen keulakuva Itella keskittää logistiikkaansa Lahden seudulle Työtilojen vaikutus flow n

Lisätiedot

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta

Koskelan sairaala-alue ympäristöineen. Selvitys kaavoitettavasta alueesta Koskelan sairaala-alue ympäristöineen Selvitys kaavoitettavasta alueesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Annina Vainio Valokuvat: Annina Vainio (ellei toisin mainita) Arkistovalokuvat: Helsingin

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot

Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Syksy 2012 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell: Turun henkinen ilmapiiri kasvanut Turkuun uusia kaupunkikeskuksia Pääkaupunkiseudun uudet yrityspuistot Uudet energiamääräykset korostavat talotekniikkaa 4 6

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON MUUTOS 18.6.2014 Etelä-Karjalan keskussairaalan asemakaavan ja tonttijaon muutos 1 LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 64/10 02 0300/2013

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS SUITIA RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS JOHDANTO 2 I SUITIAN TILAN VAIHEITA 3 FLEMINGISTÄ WREDEEN 4 HELSINGIN YLIOPISTO 12 SOTAINVALIDIKOTI 6 MUINAISJÄÄNNÖKSET / Marianna Niukkanen ja Kaarlo Katiskoski

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys Vuosikatsaus 2008 Renor lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Renor Oy on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää ja vuokraa toimitilakiinteistöjä. Yhtiö on erikoistunut entisten tehdasyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31

3. YHTEENVETO, JOHTOPÄÄTÖKSET 31 3.0 KEITÄ TÄMÄ TYÖ PALVELEE 31 3.1 SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEILLE 31 BILLNÄSIN RUUKIN YDINOSAN KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA POHJAN KUNTA POHJAN RUUKKITEOLLISUUS OY UUDENMAAN LIITTO MA-ARKKITEHDIT ARKKITEHTITOIMISTO TIINA VALPOLA 31.12.2001 1 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 0 JOHDANTO 4

Lisätiedot

M A T I N K Y L Ä J A O L A R I

M A T I N K Y L Ä J A O L A R I ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT M A T I N K Y L Ä J A O L A R I Versio 6.8.2014 75 kohdetta 13 tietolaatikkoa pääreittien pituus 23 km M A T I N K Y L Ä Matinlaakso Tiistilä Piispansilta Gräsanlaakso Nuottaniemi

Lisätiedot

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI

NOKIAN SIUNAUSKAPPELI NOKIAN SIUNAUSKAPPELI TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDEKUNTA ARKKITEHTUURIN LAITOS TARKASTAJA: ILMARI LAHDELMA DIPLOMITYÖ RIIKKA KESKINEN 27.5.2009 2 Johdanto Olen aina pitänyt

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

Riihimäen kotikaupunkipolku

Riihimäen kotikaupunkipolku Kirjallisuus Hiukan Riihimäen historiaa. Väinö Varmanen 1946/1983 Riihimäki 1870 1970. Riihimäki-Seuran julkaisu numero 4 (1970) Koivistonmäki. Asemaakaavan esiselvityksiä. Jouni Töyrylä 1978 Riihimäen

Lisätiedot

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS

JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS JOENSUUN RUUTUKAAVAN KORTTELIN 48 POHJOISOSAN RAKENNUSHISTORIASELVITYS Pekka Piiparinen 2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen 2 1. JOHDANTO 3 2. KORTTELI 48:N POHJOISOSA 3 2.1. Kuvaus 3 2.2. Rakennukset

Lisätiedot

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Myyrmäki Kaivoksela Vapaala

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Myyrmäki Kaivoksela Vapaala LÄNSI-VANTAAN kaupunkipolut Myyrmäki Kaivoksela Vapaala Teksti: Pauli Saloranta Editointi: Katja Savopirtti/Vantaan kaupunki Ulkoasu:Tiina Kujala/Grafedo Art Kannen kuvat: 1. kuva Jaakko Niemelän näyttelystä

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula

LÄNSI-VANTAAN. kaupunkipolut. Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula LÄNSI-VANTAAN kaupunkipolut Martinlaakso Vantaanlaakso Vantaankoski Kivistö Seutula Teksti: Pauli Saloranta Editointi: Katja Savopirtti/Vantaan kaupunki Ulkoasu: Tiina Kujala/Grafedo Art Kannen kuvat:

Lisätiedot