KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO"

Transkriptio

1 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO I D E A S U U N N I T E L M A KASARMINMÄKI-TANTTARI-RUSKEASUO

2 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO - TULEVAISUUDEN VISIO Kouvolan Yrittäjäpuisto rakennetaan historiallisen Kasarminmäen yhteyteen.tämä alue sijaitsee Kouvolan keskustan välittömässä läheisyydessä strategisesti merkittävällä paikalla liikenteen solmukohdassa. Kouvolan kaupungin kannalta alue on sijainniltaan tärkeä, koska sen rakennukset ovat merkkinä uudelle Tanttarin liittymälle, joka johtaa Kymenlaaksontien jatketta pitkin Kouvolan keskustaan. Siitä syntyy Kouvolan uusi portti valtatie 6:lle Visiossa on otettu huomioon myös paikan merkityksen kasvu kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyessä. Kasarminmäen historialliseen alueeseen suunnitelma kytkeytyy neljän tyhjänä olevan kasarmirakennuksen uudelleenkäytön kautta. Koko Yrittäjäpuisto-hanke lähtee liikkeelle näiden rakennusten uudelleenkäytöstä. Varsinainen uudisrakennusalue muodostuu kolmesta osa-alueesta. Merkittävin niistä on itse Yrittäjäpuisto Kasarminmäen pohjoispuolella. Siihen liittyy rautatien länsipuolella sijaitseva kaupan ja logistiikan uusien tilojen vyöhyke. Kolmas suurempi kokonaisuus syntyy uusista puistomaisista asuinalueista Ruskeasuolle, Marjoniemeen ja Kotiharjuun. Keskeinen teema uusien yhdyskuntien suunnittelussa on asumisen ja työn yhdistäminen ja limittyminen. Uusilla työpaikka-alueilla sallitaan asumista ja asuinalueille sallitaan työpaikkatilojen rakentamista. Liikenteellisesti alueen kokoava väylä tulee olemaan uusi Yrittäjäbulevardi, joka kulkee alueen poikki itä-länsisuunnassa. Uudisrakentamisalueen suunnittelussa on otettu huomioon maisemalliset ja liikenteelliset ominaispiirteet, jotka on analysoitu erillisillä kaavioilla. Kehittämisvisioon laadittu Kouvolan kaupungin ohjauksessa ja yhteistyössä Establish Finland Oy:n Mikko Haapasen kanssa. Suunnitelma on tässä vaiheessa periaateratkaisujen visiointia, jolla halutaan antaa alkusysäys ja energialataus jatkosuunnittelulle ja siihen liittyvälle julkiselle keskustelulle alueen tulevaisuudesta. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA SELOSTUS

3 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA ALUEELLINEN SIJAINTI

4 KOUVOLA Kasarminmäki Kouvolan historia Kouvolan kylän nimi esiintyi ensimmäisen kerran jo 1400-luvulla. Kymijoki ja Salpausselkä olivat tärkeitä kulkuväyliä, samoin Viipurin tie 1400-luvulta alkaen. Haja-asutusalueesta alkoi muodostua kylä, kun asukkaat oppivat savipeltojen viljelyn, ja kyläasutus lähti leviämään Saarennosta Kymijoen rannan suuntaan. Kouvolan kylästä kehkeytyi vauras viljelyalue Ruotsin vallan aikana 1700-luvulla. Kehitystä hidastivat suuret sodat, joiden taisteluareenaksi Kouvolakin joutui, sekä nälkävuodet. Vuosina Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnanraja kulki Kymijokea pitkin. Kouvolaan tuli lauttapaikka vuonna 1812 ja kestikievari Alueelle alkoi kehittyä metsäteollisuutta 1800-luvun lopulla, kun Riihimäen Pietarin rautatie valmistui ja Kymijoen koskien partaalle rakennettiin puuhioke-, paperi- ja kartonkitehtaita. Rautatieasema Kouvolassa avattiin vuonna Savon radan valmistui vuonna 1889, ja vuoteen 1916 mennessä Kouvolasta oli muodostunut merkittävä liikenne- ja risteysasema. Vuosisadan vaihde oli seudullisen kehittymisen aikaa. Venäläiset rakensivat Kouvolaan suuren varuskunnan, asemakylän kauppa- ja koulupalvelut kehittyivät, ja Kouvolan Toripäivät alkoivat. Kouvolasta tuli taajaväkinen yhdyskunta 1917 ja kauppala kuusi vuotta myöhemmin. Kehitys kuitenkin pysähtyi talvisodan pommitusten takia, kun Kouvolan keskusta paloi. Sodan jälkeen paikkakunnalle tulleet karjalaiset virkistivät jälleen kauppalan elämää ja tekivät siitä monipuolisemman. Kouvolasta tuli Kymen läänin pääkaupunki Kaupungistuminen ja muuttoliike vauhdittivat kehitystä, alueliitokset toivat lisää tilaa kasvamiselle, ja vuonna 1960 Kouvolasta tuli kaupunki. Liikenneyhteydet paranivat ja keskusta rakennettiin uudelleen. Elinkeinoelämä monipuolistui ja tekstiiliteollisuus lähti nousuun. Myös kulttuuripalvelut, kuten teatteri, kirjasto, musiikkiopisto ja orkesteri alkoivat kehittyä. Kaupungintalo valmistui ja 1980-luku olivat Kouvolassa voimakasta kasvun aikaa. Rahaa riitti, pienet alueliitokset antoivat kasvutilaa, läänin- ja piirinhallinto keskittyivät Kouvolaan ja kaupunkiin tuli hovioikeus. Korjalaan muodostui market- ja teollisuusalue, ja seudun kuntien yhteistyö elpyi. Tykkimäen huvipuisto avattiin luvulla asiat muuttuivat. Työpaikat vähenivät rajusti ja työttömyys nousi 4 prosentista 24 prosenttiin. Väestö alkoi ikääntyä ja vähetä. Kouvola on kuitenkin lähtenyt uuteen nousuun Pietarin vetoavun ja selkeiden tulevaisuuden tavoitteiden voimin. - Kouvolaopas.com KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

5 Kasarminmäki Historia Punatiilisten kasarmirakennusten lisäksi alueen sotilaallista historiaa henkivät paraatikenttä vanhoine tykkeineen sekä alueella edelleen toimiva Kymen sotilasläänin esikunta. Rakennusten nimet ovat säilyneet käytössä nykypäivään asti: tänä päivänä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittavat opintojaan vanhan Toimiupseerikerhon tiloissa, ja sotilaskotina toiminut Rykmenttisali on opiskelukäytön lisäksi suosittu paikka tapahtumien järjestämiseen. Ulkoisesti vanhat punatiilikasarmit sisältävät nykyään aimo annoksen modernia sisustusta, teknologiaa ja osaamista. Ammattikorkeakoulun päärakennus Mediakasarmi on toiminut aiemmin sotilassairaalana. Pitkässä kasarmissa Paraatikentän laidalla toimii nykyään Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos täysin kunnostetuissa tiloissa. Lisäksi Kasarminmäki on toimipaikka useille yrityksille, ravintolalle sekä kirjastolle. Matka nykypäivään on ollut pitkä ja vaiherikas. Suurin osa kasarmialueen rakennuksista valmistui vuosina Venäjän sotaväen tukikohdaksi. Alueelle rakennettiin noina vuosina yli 30 rakennusta. Tyyliltään rakennukset ovat samanlaisia ja edustavat lähinnä uusgotiikkaa. Suomen itsenäistymisen myötä kasarmialue siirtyi valtion haltuun ja vuonna 1921 sinne asettui Keski-Suomen rykmentti, joka toimi kouvolalaisena joukko-osastona aina talvisotaan asti. Sotien aikana kasarmit palvelivat koulutus - ja huoltotoiminnassa kärsimättä oikeastaan ollenkaan aineellisia vahinkoja. 3. Sotien jälkeen Kasarminmäelle siirrettiin Autokomppania ja 3. Divisioonan esikunta. Jalkaväkirykmentti 8. siirtyi kasarmin pääjoukoksi vuonna Jalkaväkirykmentti 8. vaihtoi nimeä ensin vuonna Prikaatiksi ja Karjalan Prikaatiksi vuonna luvulla Kasarminmäellä toimi Erillinen viestikomppania sekä Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo, joka siirtyi Lahdesta Kouvolaan vuonna Tuolloin alettiin myös vähitellen toteuttaa Karjalan Prikaatin siirtymistä Vekarajärvelle. Sotilaallinen toiminta alkoi hiljentyä 70-luvulla joukko-osastojen liikehdinnän seurauksena, ja vuonna 1988 saatiin puolustusministeriön päätös kasarmialueen joukkojen siirtämisestä muualle. Vuonna 1990 valtio myi kasarmialueen Kouvolan kaupungille, jolloin sen nykyinen kehitys pääsi vähitellen alkuun. - Uusmediakomppanian Mediapajan opiskelijat, KyAMK Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Pitkänkasarmin kolmas kerros on rakenteilla Kasarmin kolmas kerros rakenteilla Alvar Aalto suunnitteli pääportin Kouvolan kasarmille. Lisäksi Aalto suunnitteli rauta-aidan pääportin molemmin puolin. Pääportti rakennettiin vuonna 1925, ja se oli käytössä aina 1990-luvun alkuun Pitkä kasarmi oli alunperin kaksikerroksinen varusmiesten majoitustila. Se on suurin rakennetuista kasarmeista. Kasarmiin päästiin aikaisemmin ainoastaan päädyistä, sillä pitkillä sivuilla ei ollut lainkaan ovia. Miehistökasarmiin rakennettiin 1950-luvulla kolmas kerros. Muutos aiheutti monenlaisia mielipiteitä ja toisten mielestä rakennuksen korottaminen pilasi rakennuksen alkuperäisen ulkoasun. Korotuksen suunnitteli arkkitehtiopintojensa diplomityönään sotaväen majuri Viljo Noko, josta tuli myöhemmin Puolustusministeriön pääarkkitehti. Vartiomies Pääportilla aseenaan kivääri malli 91 rotanhäntäpistimellä Syyt sijaintiin Venäläiset rakensivat varuskunnan rykmentin sijoituspaikaksi vuosina Tällä päätöksellä Venäjän yleisesikunta halusi suojata Suomen päärataa ja Kouvolaa yhtenä tärkeimmistä suomalaisista risteysasemista etelästä tulevalta uhalta. Hyvien yhteyksien ja aseman läheisyyden takia tätä aluetta pidettiin parhaimpana. Kouvola oli sotilaskasarmin rakentamiseen erittäin keskeinen paikka, olihan merenrantaan vain viisi peninkulmaa ja pääradalta rautatieyhteys kumpaankin merenrantakaupunkiin Kotkaan ja Haminaan. Keski-Suomen Rykmentin komentaja tarkastaa henkilökohtaisesti varusmiesten rukkaset Kuvassa eläinlääkäri suorittamassa rykmentin hevosten tarkastusta Kuvat ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

6 Sotilaskoti toimi vuodesta 1922 käsityöläispajan tiloissa ns. komennuskasarmissa. Oma rakennus valmistui 1930 ja rakennusta laajennettiin vuonna Niissä tiloissa Sotilaskoti toimi aina varuskunnan hiljenemiseen saakka Kasarmialueelle rakennetuista rakennuksista maneesi on erikoisin. Sitä käytettiin asepajana ja sisäampumaratana, ja se on lähes 300 metriä pitkä ja vajaat 10 metriä leveä. Se olikin kauan Suomen pisin rakennus. Maneesi rakennettiin ilman kattoa, ja se oli varustettu kimmokkeita ja harhalaukauksia vastaan ylhäällä olevin betonilamellein. Maneesi sai katon vasta sotien jälkeen, jolloin sitä käytettiin aluksi hevostallina ja myöhemmin varastona Venäläisten vuosina rakentama kirkko toimi ensin ortodoksisena. Vapaussodan jälkeen kirkko muutettiin luterilaiseksi. Kirkko vihittiin tammikuussa 1916 venäläiseksi sotilaskirkoksi, ortodoksikirkoksi. Kirkko uusittiin arkkitehti Oiva Kallion suunnitelmien mukaan luterilaiseksi vuosina Savonlinnan hiippakunnan piispa O. Colliander vihki toukokuussa 1919 kirkon käyttöönsä. Perusteellinen korjaus kirkolle suoritettiin 1924 rakennusmestari U. Immosen johdolla. Sisätiloja on näkyvimmin muutettu 1963 arkkitehti Väinö Vuorisen suunnitelmien mukaan ja luvun vaihteesta kirkko on jälleen toiminut ortodoksiseurakunnan käytössä Sotilashautajaiset luvun vaihteessa Esikuntarakennus rakennettiin vasta vuonna Siellä toimi aluksi Karjalan Prikaatin aliupseerikoulu, sitten 3. Erillinen Autokomppania. Rakennus oli alun perin vihreä, minkä takia se sai aliupseerioppilailta lisänimen Vihreä Helvetti. Kun varusmieskoulutus Kouvolassa päättyi, sotilaallisia perinteitä jatkoi Kymen Pioneerikoulu sekä 1994 alkaen Kymen Sotilasläänin Esikunta, joka toimii edelleen Esikunta maalauksen jälkeen Juhannusjuhlat 1957, kokko on sammunut Jouluaaton juhla-ateria, mukana kantahenkilökunta perheineen Keski-Suomen Rykmentin ja Viipurin Rykmentin välinen pesäpallo-ottelu Kouvolan kasarmialue on rakennettu venäläisille joukoille Punatiiliset kasarmit ja esikuntarakennukset sijaitsevat harjoituskentän ympärillä. Alueella on lisäksi toimiupseerikerho, upseerikerho sekä puolisen tusinaa vanhaa asuinrakennusta. Kasarmialueen portti on 1920-luvulta (A.Aalto). Kasarmialueen kaakkoispuolella on entinen varuskuntakirkko, joka on muurattu peittämättömästä tiilestä Ortodoksinen kirkko muutettiin luterilaiseksi 1919 (O.Kallio). Se palautettiin ortodoksiseksi pyhäköksi Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993-luoettelo -Museovirasto Peruskorjattu komppanian pesuhuone 1950-luvulta Sisäkuva vanhasta kasarmiruokalasta Useiden esityksessä olevien kuvien ottaja, Einar Israel Korhonen Kuvat ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

7 Halkoja tarvittiin paljon, sillä rakennukset olivat tuolloin puulämmitteisiä Kasarmin pikkuportti Kasarmin lapsia Nykypäivä Entistä kasarmialuetta on kunnostettu viestintäalan yritysten ja oppilaitosten käyttöön. Tulevaisuuden toimijoille alue tarjoaa tiiviin, kaupunkimaisen yhteisön, jossa työpaikka, koulutusmahdollisuudet ja asuminen ovat kaikki samalla alueella. Osaamiskeskukseen ja IT-campukseen sijoittuvat yritykset saavat modernit toimitilat, joissa on valmiina viimeisimmän tiedon mukaiset viestintäverkot. - Uusmediakomppanian Mediapajan opiskelijat, KyAMK Päävartio, jossa nykyisin toimii Kasarminmäen Osaamiskeskus 33 Upseerikerho toimii tilausravintolana ja entinen varuskunnan ruokala Kasarmiravintolana, jossa on myös kokoustiloja. Tilauksesta ryhmille järjestetään opastettuja kierroksia 35 Ilmakuva Kasarminmäeltä Yleiskuva Kasarminmäeltä Harjumaastossa asuintalojen vieressä ollut metsikkö kunnostettiin puistoksi vuoden 1940 olympialaisia varten, jotka sodan vuoksi jäivät järjestämättä Toimiupseerikerho on nykyisin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän osaston käytössä Pitkä kasarmi eli nykyinen Helsingin yliopiston Kouvolan yksikkö Helsingin yliopiston Kouvolan yksikön aula Nämä muistokivet pystytettiin Kouvolan varuskunnan pääjoukko-osaston esikunnan muistoksi Puiston laidalla sijaitsevat asuintalot on nimetty ; Pappila, Kaikula, Kuumola, Puistola, Pilvenpiirtäjä sekä Pilvilinna Paraatikentällä seisova ilmatorjuntatykki Töröstinmäen patterista Kuvat (ei 33, 35) ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

8 Puiston laidalla sijaitseva asuintalo, Pilvenpiirtäjä Kaikula 41 Puistola. Asuintalo, päiväkoti 42 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän osasto toimii myös entisen sotilassairaalan tiloissa Haminan ortodoksinen seurakunta järjesti Pyhä Ristin kirkon 25 vuotisjuhla - Ort.fi Kouvolan seurakunnan Vanha hautausmaan vihittiin käyttöön Hautausmaata laajennettiin ja lisäosat vihki käyttöön piispa Yrjö Loimaranta. Kouvolan seurakunnan sankarihauta-alue sijaitsee Vanhalla hautausmaalla. Vanhan hautausmaan kappeli on rakennettu vuonna Sen on suunnitellut rakennusmestari Uuno Immonen. Kappeli remontoitiin täydellisesti vuonna Kappelissa on 70 istumapaikkaa. Kouvolanseurakunta.fi 47 Entinen ammusvarasto Nämä muistokivet pystytettiin Kouvolan varuskunnan pääjoukko-osaston esikunnan muistoksi Kuvat (ei 41, 42) ja teksti: KyAMK KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

9 Lähteet: (Kuvalähteet) Uusmediakomppanian Multimediapajan opiskelijat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu KyAMK Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luettelo -Museovirasto Muut kuvalähteet: 33: 35: 41: 42: Koti_petu.nsf/93279aa4cbd8aeddc fad/79c1f7449ec9a9db fe?OpenDocument 46: 47: KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN HISTORIALLINEN ALUE

10 TSTO IV TSTO PUISTO IV YRITTÄJÄBULEVARD SIJAINTI TSTO/AS. PRIKAATINTIE 9 LTY Kouvola KyAMK viestintä PA e =1,00 P 1 e I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. I TYÖ/AS. YRITTÄJÄKLUBI PÄÄKONTTORI MESSUTALLI TYKKITIE PA PRIKAATINTIE V e =0,60 AK/s RUOKAL VIERTOLA KULTTUURIKORJAAMO MAANKÄYTTÖ KASARMINMÄEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Historiallinen Kasarminmäen alue liittyy kahdella tavalla uuteen Yrittäjäpuistokokonaisuuteen. 1. Nykyisin tyhjänä olevat talli, varasto, korjaamo ja sauna kunnostetaan Yrittäjäpuiston aloituskortteliksi. Talliin ja Varusvarastoon sijoitetaan toimistotiloja, korjaamoon kulttuurin monitoimitilat ja saunaan Yrittäjäklubi. 2. Prikaatintien varteen on sijoitettu neljä Kasarminmäen historialliseen miljööseen sopeutuvaa kolmikerroksista asuin/työpaikkarakennusta paikkaamaan maisemavauriota ja vahvistamaan uuden ja vanhan alueen sidosta. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KASARMINMÄEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

11 PÄÄKONTTORI Koko Kouvolan Yrittäjäpuisto-hanke lähtee liikkeelle kasarmialueen tyhjistä vanhoista rakennuksista. Niihin syntyy inspiroiva työympäristö paikan päälle. Vanha varusvarasto muutetaan "Pääkonttoriksi", johon esimerkiksi voisi siirtyä kaupungin yritys-ja elinkeinopalvelut, Innorail ja Yritysmagneetti. JULKISIVU 1:200 Osa rakennuksesta on toimii koulutus- ja koontumistilana, osa normaalina toimistotilana. Suuremmat tapahtumat järjestetään "messutallissa". TSTO TSTO TSTO TSTO TSTO TSTO NEUVOTTELU Rakennuksen rakennejärjestelmä mahdollistaa tilojen joustavan käytön ja muuttamisen tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Toimistotilat voidaan ratkaista joko avokonttorina tai erillisinä toimistohuoneina. WC WC Lattia uusitaan materiaalina reilu höylätty kuusilankku SK INVA WC KT KOPIO FAX WC WC VARASTO ETEINEN AULA VASTAANOTTO KOULUTUS/ PROJEKTITILA AULA ETEINEN TAUKOTILA / NEUVOTTELU POHJAPRUSTUS 1:200 LEIKKAUS 1:200 VARASTON KAAKKOISPÄÄTY VARASTO NYKYTILASSA PRIKAATINTIELTÄ PÄÄTYJULKISIVU1:200 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA PÄÄKONTTORI

12 KAAKKOISPÄÄTY JULKISIVU 1:200 NEUVOTTELU KOULUTUS/ NEUVOTTELU VAATESÄILYTYS WC WC INVA WC KOPIO FAX ARKISTO/ KIRJASTO TAUKOTILA SK ETEINEN AULA/ VASTAANOTTO NEUVOTTELU TALLI NYKYTILASSA PIHALTA LÄNNESTÄ KATSOTTUNA TOIMISTOTALLI Vanha hevostalli kunnostetaan toimistotilaksi. Pilaripalkkirakenteen ansiosta tila on joustava. Työtilat on sijoitettu maisemakonttoriperiaatteella, jolloin työpisteiden määrää ja sijoittelua on helppo muutella tilanteen mukaan. Aputilat rakennetaan rungon keskelle. TOIMISTOTALLI POHJAPRROS 1:200 Vanha mittayksikkö on venäläinen syli = 3 arsinaa = 2,134 m Esimerkkisuunnitelmassa on 22 työpistettä Mittakaava metreissä KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA TOIMISTOTALLI

13 KULTTUURIKORJAAMO Vanha korjaamorakennus kunnostetaan kulttuurin monitoimitilaksi "Kulttuurikorjaamoksi". Rakennukseen on suunniteltu yksi monitoimisali ja erillisiä tiloja harrastustoimintaan. Uusissa tiloissa esimerkiksi järjestettäviä tapahtumia ja toimintaa: INVA WC/S -teatteri -konsertit -kokoukset, seminaarit -näyttelytoiminta -työpajat, harrastuskerhot -ohjattu ryhmäliikunta -kuoroharjoitukset INVA WC MONITOIMISALI VAATESÄILYTYS AULA LIPUT INFO BUFFET ESNTYMISTILA WC SK WC PUKUH. VERSTAS ET. VARASTO VERSTAS KULTTUURIKORJAAMO POHJAPRROS 1:200 KORJAAMO NYKYTILASSA PRIKAATINTIELTÄ KORJAAMON PIHA NYKYTILASSA KORJAAMO KAAKOSTA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KULTTUURIKORJAAMO

14 YRITTÄJÄKLUBI Varusmiesten vanha varasto- ja saunarakennus kunnostetaan historian inspiroimana sauna/ravintola rakennukseksi "Yrittäjäklubiksi". Yrittäjäklubi voi päiväsaikaan toimia Messutallia ja Pääkonttoria palvelevana lounasravintolana, ja iltaisin joko vakituisilla aukioloajoilla tai tilausravintolana. Ravintola on yhteydessä saunatiloihin kabinetin välityksellä. Jos sauna ei ole käytössä kabinetti voi olla osa ravintolaa. JULKISIVU PRIKAATINTIELLE, LOUNAASEEN KEITTIÖ ALLAS RAVINTOLASALI SAUNA PESU INVA WC KABINETTI PUKU RAVINTOLASALI AULA VAATES. ETEINEN WC WC POHJAPRROS 1:200 SAUNAN KAAKKOISPÄÄTY PRIKAATINTIELLE SAUNAN LOUNAISSIVU PRIKAATINTIELTÄ JULKISIVU PIHALLE, KOILLISEEN KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKLUBI

15 Ah lm an n i nt ie Va l k ea la n ti e Tap iontie 895:0:6 Palomäenkatu Kauppalankat u Va lim on ti e 895:0:6 Kauppalankatu Ka s a rm ink atu METSÄ SUOMETSÄ, KOSTEIKKO HARVA TAI MATALA PUUSTO AVOIN MAISEMATILA HAUTAUSMAA KASARMINMÄEN SUOJELTU ALUE ERITTÄIN HEIKOSTI RAKENTAMISEEN SOVELTUVA ALUE AVOIN VESIPINTA JYRKKÄ RINNE 895:0: 6 Pr ik a a t in tie 895:0 :12 Savonkat u Tommo lank atu Ah di nka tu Ah di nka tu Hink ism ä e nt ie K a sar m in k atu Ka sa r m i nk a tu 895:0 : :2:1 Pai me np ol ku Ka pp el ikatu KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA MAISEMA-ANALYYSI Puom i T an tt a ri n t ie Si niv uo k o nt ie Tan t ta r in ti e 895:0:6 895:0:6 K o t ih a rju n t ie Koir ien koul utuskent t ä Tommo lank atu 895:0:12

16 VAPAA-AJAN KESKUS KAUPUNKIRATA RETAIL PARK YRITTÄJÄ- PUISTO LAAJENTUNUT YDINKESKUSTA TEKNISEN KAUPAN KESKUS ASEMAKESKUS INNORAIL YRITYSPUISTO KAUPUNKIASUMINEN KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KAUPUNKIRAKENNE

17 KANSAINVÄLINEN KESKUS HOTELLI, ASUMINEN ASUMINEN YRITTÄJÄ AREENA TUOTANTO- KESKUS WEST AVENUE YRITTÄJÄTORI EAST AVENUE OSAAMISKESKUS YRITTÄJÄBULEVARDI VIRKISTYS RAITTI MATKAKESKUKSEEN KASARMINMÄEN OPPIMINEN JA CAMPUS ASUMINEN JA TUOTANTO, "LOFT" KASARMINMÄEN ASUMINEN KULTTUURI JA YRITTÄJYYS RAITTI MATKAKESKUKSEEN (VAIHTOEHTO) RAITTI MATKAKESKUKSEEN YDINKESKUSTA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA TOIMINNAT, ALUERAKENNE

18 Tapi ont i e 89 5:0: 6 Pa lom ä e n kat u Kaup pal ankat u Va li m o n t ie Ka upp a lan kat u Kau p pal ank atu Kesk ika tu :0 : :4 :1 Tor i k a t u Er är ai ti 89 5:0 :12 Va lt ak a tu Va lt aka tu Er äpo lku Su t ela n tie Län sika ar i Sep änkat u Kiv im i e h e n k a t u S u t e l a nt i e Va ru s k u n t a k a t u KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA HAVAINNEKUVA 1 : Koir ie n koulut u sk ent ä Pu omi Kas ar m i nkat u Kas a rm i nkatu 89 5:0 : : 0: : 0: 6 895: 0:6 895: 0: 6 Pr i 895 :0: : 0: :0 :1 2 Tom mo l an k a t u 88 4: 2: : 0 : :2:1 89 5: 0: : 2: 1 Ka l la n ti e Ka l la ntie 89 5: 0: : 0: : 0: 12 Kot ih arju n tie k a ti nt i e Sa von ka tu Tom mo la n k a t u Ahd in k a t u Ahd in k at u Hi nki smä ent ie Ka sa rmi nkat u Kas ar m in kat u P ai m e n p o lk u Kap p e li k at u S alp a u s s el ä n k a t u Saka r is t ont i e Sa k a r ist o n ti e 895: 0: 12 Häm eent i e Ju h ol a n ka tu

19 KAUPAN JA LOGISTKAN UUDET TILAT I UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO HUOLTOPIHA UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO TOMMOLANKATU I ASIAKASPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄAREENAN PYSÄKÖINTI PAIKALLISJUNA-ASEMA YRITTÄJÄKYLÄ HUOLTOPIHA YRITTÄJÄBULEVARDI KOULU KAUPAN UUDET TILAT Tommolantietä jatketaan radan suuntaisesti ja sen varrelle sijoittuvat uudet kaupan ja logistiikan tilat sekä Yrittäjäareenan pysäköinti. SIJAINTI Kaupungin imagon kannalta näiden tilojen julkisivu valtatie 6:lle on merkittävä kaupunkikuvallinen elementti, johon jatkosuunnittelussa on panostettava. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KAUPAN UUDET TILAT

20 KAUPAN JA LOGISTKAN UUDET TILAT I UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO HUOLTOPIHA UUSI MYYMÄLÄ/VARASTO TOMMOLANKATU I ASIAKASPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄKYLÄ HUOLTOPIHA YRITTÄJÄBULEVARDI KOULU SIJAINTI YRITTÄJÄKYLÄ Yrittäjäkylän rakennukset jakautuvat kahteen vyöhykkeeseen. Yrittäjäbulevardin pohjoispuolella radan tuntumassa olevissa kortteleissa on vain tuotannollista toimintaa. Bulevardin eteläpuolella olevissa kortteleissa on yhdistetty asuminen ja työ. P PA P PA P PA MAANKÄYTTÖ KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ

21 RAKENNUS RAKENNUS KATU TONTILLE AJO PYSÄKÖINTI VARASTO KIERRÄTYS JÄTE TUOTANTO- PIHA ASIAKAS- SISÄÄNKÄYNTI RAKENNUKSEN LAAJENNUSMAHDOLLISUUS TUOTANTOPUOLI ASUNTOPUOLI ASUNTO- PIHA ASUNNON SISÄÄNKÄYNTI KEVYEN LKENTEEN RAITTI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ ASEMAPRUSTUS

22 TOIMISTO/ TUOTANTO 39,5 m 2 TYÖ/ JULKINEN VYÖHYKE ASUNTO/ YKSITYINEN VYÖHYKE POHJAPRUSTUS 2. KRS 1:200 ASUNTO 128 m2 TUOTANTOTILAN LAAJENNUS TOIMISTO/TYÖ MAKUUHUONE TUOTANTOPIHA / HUOLTO ASIAKAS SISÄÄNKÄYNTI TUOTANTOTILA / TYÖHUONE/ ATELJEE OLOHUONE TUOTANNOLLISEN TILAN LAAJENNUS m2 TUOTANNOLLINEN TILA 134 m2 ASUNTO SISÄÄNKÄYNTI ASUNTOPIHA TYÖ/ JULKINEN VYÖHYKE ASUNTO/ YKSITYINEN VYÖHYKE JULKINEN VYÖHYKE / TYÖ YKSITYINEN VYÖHYKE / ASUNTO POHJAPRUSTUS 1. KRS 1:200 LEIKKAUS 1:200 KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄKYLÄ TYYPPIRAKENNUS

23 Ko ir ien k o ul ut us kentä Puo mi XXX XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI XXXVI SIJAINTI MA XXVI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO Uusi Kouvolan Yrittäjäpuisto muodostuu "keskuspuiston" ympärille. Sitä reunustavat 4. kerroksiset korkealuokkaiset toimistorakennukset, joihin on mahdollista sijoittaa myös asuntoja yritysten työntekijöille. Jo rakennettu Prikaatintien toimistorakennus liittyy saumattomasti Yrittäjäpuiston uusien rakennusten kokonaisuuteen. KOULU YRITTÄJÄ- AREENA PUISTO TSTO IV YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄTORI IV YRITTÄJÄAVENUE EAST TSTO/AS. IV TSTO/AS. IV YRITTÄJÄBULEVARDI Keskuspuiston pohjoisosassa on avoin toritila, "Yrittäjätori". Keskuspuiston länsipuolelle on suunniteltu uusi suurhalli, "Yrittäjä Areena", joka syntyy kattamalla toimistotalokorttelin sisäpiha. Yrittäjäpuisto huipentuu Valtatie 6:n ja Kymenlaaksontien risteyksessä sijaitsevaan tornitalojen ryhmään "Kouvolan Timanttiin". I YÖ/AS. I /AS. I TSTO/AS. YRITTÄJÄKLU PRIKAATINTIE 9 LTY Kouvola KyAMK viestintä TOIMIS TYKKI TSTO/AS. IV KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄPUISTO HAVAINNEKUVA 1:2000

24 Koi rie n koulutusk ent ä Pu omi XXX SIJAINTI YRITTÄJÄAREENA Yrittäjäareena rakennetaan Yrittäjätorin länsipuolelle. Areenan välittömässä läheisyydessä sijaitsee uusi paikallisjunaasema. SPYSÄKÖINTI YRITTÄJÄAREENAN PYSÄKÖINTI PAIKALLISJUNA-ASEMA Monitoimihalli syntyy edullisesti toimistotalokorttelin sisäpihalle kattamalla rakennusten väliin jäävä tila. Yrittäjäareenan käyttömahdollisuudet: - messut - musiikkitapahtumat - urheilutapahtumat Pysäköinti on järjestetty erilliseen pysäköintitaloon radan ja valtatie 6:n välissä. Pysäköintitalosta on kulkuyhteys siltaa pitkin radan yli itse halliin. Kouvolan Timantista on myös kulkuyhteys Areenaan siltaa pitkin. W YRITTÄJÄKYLÄ YRITTÄJÄBULEVARDI YRITTÄJÄ- AREENA TSTO IV YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄTORI YRITTÄJÄAVENUE TSTO/AS P e =1,50 VP KOULU UISTO PA Y MAANKÄYTTÖ KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄAREENA

25 YRITTÄJÄAVENUE WEST YRITTÄJÄAVENUE WEST TILAJAKOKAAVIO URHEILUTAPAHTUMISSA TILAJAKOKAAVIO MUSKKITAPAHTUMISSA TOIMISTO- JA LKETILAA LKETILA AULA, SISÄKATU KATSOMO PELIKENTTÄ, ESNTYMISLAVA SISÄÄNKÄYNTI KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO YRITTÄJÄAREENA TILAJAKOKAAVIOT 1:1000

26 LASIKATTO +16, , ,600 TSTO TSTO/ AITIO +12,000 TSTO/ AITIO TSTO +12,600 +9,000 TSTO TSTO/ AITIO TSTO/ AITIO TSTO +9,000 +5,000 TSTO TEKNKKA/ APUTILAT TEKNKKA/ APUTILAT TSTO +5,000 LKETILA AULA ±0,000 LKETILA KATSOMO (KOKOONPANTAVA) PELIKENTTÄ ±0,000 KATSOMO (KOKOONPANTAVA) LKETILA ±0,000 AULA LKETILA KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO YRITTÄJÄAREENA PERIAATELEIKKAUS 1:300

27 Koi rie n k oulutusk ent ä SIJAINTI P W e =4,50 P W 000,50 VP MAANKÄYTTÖ XXX XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI XXXVI KOUVOLAN TIMANTTI Yrittäjäpuiston kohokohta ja koko alueen kruunu on korkeiden rakennusten ryhmä uuden liittymän kohdalla, Kouvolan Timantti. XXVI Torneihin haetaan ja kehitetään uutta kansainvälistä huippuarkkitehtuuria, joka tuo näkyvyyttä ja julkisuutta koko Kouvolan kaupungille. TO IV UE WEST YRITTÄJÄTORI Tornit kohoavat kansirakenteesta, joka toimii korkeatasoisesti maisemoituna pihatasona. Kannen alle on sijoitettu tarvittavat pysäköintitilat useampaan kerrokseen. Moottoritien puolella kansirakenne toimii samalla melumuurina. Eteläpuolella kansirakenne avautuu puistoon ja Yrittäjätoriin ja siinä sijaitsee asiakkaiden käytössä oleva valoisa palvelutilojen vyöhyke. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOUVOLAN TIMANTTI

28 KOUVOLAN YRITTÄJÄTORIN YHTEYDESSÄ TAI LÄHEISYYDESSÄ SIJAITSEVAT PALVELUT: 1. Konferenssikeskus Kokous- ja ravintolapalvelut Yrittäjäkoulutus 2. Järjestöt Suomen yrittäjät Toimialakohtaiset järjestöt Kauppakamari EK MTK 3. Viranomaispalvelut yrittäjille TE-keskus Veroneuvonta Tekes Työvoimapalvelut 4. Yksityiset asiantuntijapalvelut yrittäjille Pankit ja vakuutuslaitokset Asianajotoimistot Kirjanpito- ja tilitoimistot Tilintarkastustoimistot 5. Päivittäispalvelut yrittäjille ja asukkaille Kaupat Kampaamot Kuntosali- / Hierontapalvelut Lääkäripalvelut YRITTÄJÄPUISTOON SIJOITTUVAT ASIAKASKLUSTERIT Design toimiala Maatalous Rakentaminen Ympäristö- ja turvallisuus ala Ajoneuvojen valmistus ja kauppa IT-ala Musiikin parissa toimivat Kiinan ja Venäjän Trading kaupan toimijat KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA YRITTÄJÄPUISTON TOIMINNAT

29 at I I K ot ihar j un t i e AP SIJAINTI at KOTIHARJUNTIE AO KOTIHARJUNRAITTI AO e =0,20 AO e =0,20 AP e =0,25 AO I½ AK I½ AR MAANKÄYTTÖ KOTIHARJUN PIENTALOALUE Pientaloalue täydentää olemassaolevaa pientalorivistöä Kotiharjuntien varrella. Uudet rakennukset on ryhmitelty siten, että niiden välistä on näkymät ja yhteydet Ruskeasuolle rakennettavaan puistoalueeseen. Uudet tontit sijaitsevat uuden Kotiharjunraitin varrelle päädyt tielle päin. Tien varrella sijaitsee yksikerroksisten autokatosten/talousrakennusten rivistö. Varsinaiset asuinrakennukset ovat 2- ja 1½-kerroksisia. Lähimpänä vanhoja omakotitaloja on 2-kerroksisten paritalojen rivistö. Kotiharjunraitin eteläpuolella on 2-kerroksisten omakotitalojen rivistö. Puiston reunassa on 1½-kerroksisten pienempien omakotitalojen rivistö. Rakennusten koon ja korkeuden vaihtelulla on haluttu luoda elävä rakennuspäätyjen muodostama aluejulkisivu. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOTIHARJUN PIENTALOALUE

30 K ot ihar ju n t ie OTIHARJUNTIE SIJAINTI AP e =0,25 O 0 20 A AR AK I½ AK I½ AK I½ AK I½ AK I½ KAUPPALANKATU AR AR MAANKÄYTTÖ KOTIHARJUN KERROSTALOALUE Uudet kerrostalot sijoittuvat Kauppalankadun ja Kotiharjuntien risteykseen. Korttelin pohjoisosassa on 3½-kerroksisia kerrostaloja viuhkamaisesti sijoitettuna, siten että Kotiharjuntieltä säilyvät näkymät puistoon ja vesiaiheisiin. Kaksi pitkää Kauppalankadun suuntaista rakennusta suojaavat pihoja liikenteen melulta. Korttelin eteläosassa puiston reunassa on ryhmä kaksikerroksisia rivi/kerrostaloja. Eri talotyyppien vaihtelu luo elävyyttä korttelin kokonaishahmoon. Tavoitteena on puistomaisen avara ja vihreä miljöö, joka liittyy välittävänä vyöhykkeenä sekä länsipuolen omakotiasutukseen että itäpuolen Oikeus- ja poliisitaloon. KOUVOLAN YRITTÄJÄPUISTO KASARMINMÄKI-RUSKEASUO IDEASUUNNITELMA KOTIHARJUN KERROSTALOALUE

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY

LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY LEPOLAN LIIKUNTAHALLI JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA 2010 ARKKITEHTITOIMISTO JUKKA TURTIAINEN OY 47 50 47 ATU 5 43.9 44.2 6 9 44.0 43.9 43.8 43.9 44.0 44.1 kt 44.1 44.0 44.1 44.0 44.0 44.1

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula

JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ. Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen Korkeakoulun Arkkitehtiosastolle / Antti Mentula JYVÄSKYLÄN RATAPIHAN UUDISKÄYTTÖ Diplomityö Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle Tekijä:

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa.

Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkama on hyvien yhteyksien varrella, Kehä III:n ja Kauklahdenväylän risteyskohdassa. Hansavalkaman asukkaille on tarjolla runsaat Kauklahden lähipalvelut mm. päiväkodit, koulut, lähikaupat ja kirjasto.

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle

Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Perinteinen suomalainen puukaupunki esikuvana nykyasuntorakentamiselle Puu on historiallisesti katsoen ollut kulttuurissamme käytetyin ja tärkein rakennusmateriaali. Puuta on ollut helposti saatavilla

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

HUBI. Vantaan. Ota yhteyttä! 842.5m 2-4940m 2 Modernia toimistotilaa erinomaisella sijainnilla!

HUBI. Vantaan. Ota yhteyttä! 842.5m 2-4940m 2 Modernia toimistotilaa erinomaisella sijainnilla! Ota yhteyttä! Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään. Annamme mielellämme lisätietoja ja esittelemme teille Vantaan Hubin. Halutessanne autamme myös tilankäytön suunnittelussa yrityksenne tilatarpeidenne

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin.

Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. ARVOALUE: ASEMAN SEUTU Asemanseudun arvoalue=punainen rasteri. Punaiset renkaat viittaavat alueen kiinteistöinventoihin. Kuvaus Arvoalueeksi on rajattu aseman seudulta alue, johon kuuluu Vammalan rautatieaseman

Lisätiedot

Rakennushistorian osasto Juha Vuorinen RAKENNUSSUOJELUN TAVOITTEET HYRYLÄN VARUSKUNTA-ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILUA VARTEN

Rakennushistorian osasto Juha Vuorinen RAKENNUSSUOJELUN TAVOITTEET HYRYLÄN VARUSKUNTA-ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILUA VARTEN Museovirasto MUISTIO Rakennushistorian osasto Juha Vuorinen 14.11.2007 RAKENNUSSUOJELUN TAVOITTEET HYRYLÄN VARUSKUNTA-ALUEEN SUUNNITTELUKILPAILUA VARTEN Rakentuminen ja käytön päävaiheita Hyrylän kyläilmeen

Lisätiedot

Kuvit teellinen visiokuva alueesta.

Kuvit teellinen visiokuva alueesta. UUSI KAUPUNGINOSA SK A TU KA U A EN U K IV IS N.K LL RE A O U TE ST Kuvit teellinen visiokuva alueesta. 2 TU TU 3 FREDRIKSBERG HERÄÄ HENKIIN. HELSINGISSÄ KALLION KUPEESSA, SIINÄ SATA- MAN JA RAUTATIEN

Lisätiedot

Merihenkistä toimistotilaa

Merihenkistä toimistotilaa Merihenkistä toimistotilaa Lauttasaaressa Heikkiläntie 7 Toimistotilaa erinomaisella sijainnilla merellisessä Lauttasaaressa aivan venesataman ja meren äärellä. Kiinteistö sijaitsee näkyvällä ja helposti

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

ANALYYSIVAIHE

ANALYYSIVAIHE LAMMI NP ÄÄ N NAUHATE HTAAN KEHITTÄMINEN AL UE EN KONSEPTI ANALYYSAIHE 2.12.2015 KONSEPTAIHE -Konseptikaaviot -Ilmasto-olosuhteet -Reunaehdot -Maastokäyrät -Alueanalyysi -Korttelikaavio -Korttelit maaston

Lisätiedot

VAIHE B A I/II A III

VAIHE B A I/II A III ILMAKUVAUPOTUS ILMAKUVAUPOTUS -MUUT TORNIT ajo p-talo VAIHE B S I B E L I U K S E N K A T U XXV M A N N I L A N T I E V E N N Y S O L D A N I N R A I T T I II A I/II - I XXIII 9 200 A IV S I B E L I U

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KEHTO foorumi Lahti

KEHTO foorumi Lahti KEHTO foorumi Lahti 10 11.11.2016 Kaupungin sykkeessä mukana Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen aluekehityshankkeita Radanvarsi Hennala Ranta-Kartano Lahti + Nastola = Uusi Lahti 1.1.2016 119 000 asukasta

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9)

TONTTIHAKEMUS. Tervamäki 4, Espoo (49-72-101-9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo (49-7--9) TONTTHAEMU Tervamäki 4, Espoo ievitalo Oy esittää, että Espoon kaupunki vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella perustettavalle asunto-osakeyhtiölle kiinteistön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa

Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko ja hautausmaa Pirkkalan Vanha kirkko Valmistunut 1921 Vihitty käyttöön 3.7.1921 Arkkitehti Ilmari Launis Urut Kirkon kellot Kangasalan Urkutehdas 16-äänikertaiset (1972) Bachumin

Lisätiedot

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2

KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 KAJAANIN KAMPUS PUUTYÖRAKENNUS SEMINAARINKATU 2 2 Yrittäjän Kajaani Kajaani on kehittyvä yrityskaupunki sekä vireä kulttuuri- ja urheilukaupunki. Se on valittu suurista kaupungeista ja maakuntakeskuksista

Lisätiedot

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI

VYÖKATU 3 00160 HELSINKI VYÖKATU 3 00160 HELSINKI MYYDÄÄN N. 495 M2 HELSINGIN HELSINGIN KAUPUNKI MYY PERUSTIETOA KOHTEESTA Helsingin kaupunki myy: Myynnin kohteena on rakennus 495 m2 (ei tarkistusmitattu) ja maanvuokraoikeus n.

Lisätiedot

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta

Kooste asukastilaisuudessa esitetystä aineistosta N I I T T Y K A L L I O Kooste asukastilaisuudessa 1.6.2016 esitetystä aineistosta ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 30.5. 29.6.2016 Palaute osallisilta mielipide Palaute osallisilta muistutus kirjallisesti

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T

S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T S U U N N I T T E L U E L E M E N T I T ASUINALUEEN SUUNNITTELUELEMENTIT RAKENNETTU vs. RAKENTAMATON KOKONAISUUS MAISEMARAKENNE LIIKENNEVERKKO VIHERRAKENNE KAUPUNKITILA KORTTELIRAKENNE RAKENNUSTYYPIT INFRASTRUKTUURI

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö

Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh. Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Datakeskusinvestoinnin merkitys kunnan näkökulmasta case: Hetzner Gmbh Marko Kauppinen, elinkeinopäällikkö Tuusulalla on keskeinen sijainti Tuusula on yksi pääkaupunkiseudun kehyskunnista eli KUUMA-kunnista

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS

MYLLYPURO, YLÄKIVENTIE 2, 4, 5 JA 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS Havainnekuva Sijainti Palvelut Joukkoliikenne Topografia Rakennettu ympäristö ja luontotiedot Virkistysalueverkko Yleiskaava Asemakaava Maanomistus ja rakennusoikeus Asemakaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot