UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507"

Transkriptio

1 1(22) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL HAMINA UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 507 Kuva ARKTES Oy

2 2(22) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan päiväys: Piirrosnumero: 507 Asemakaavan nimi: Uimahallikorttelin 27 asemakaavan muutos Asemakaavan laatija: Kaavoitusarkkitehti Milla Koskivirta Haminan kaupungin tekninen toimi, kaavoitus Käyntiosoite: Puistokatu 2 Postiosoite: PL 70, HAMINA Puhelin: Vireilletulo: (Kaupunginarkkitehti 7) Tekninen lautakunta: Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto: 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Suunnittelualue käsittää kaksi erillistä osa-aluetta Haminan Linnoituksen kaupunginosassa. Kortteli 27 sijaitsee torin lounaispuolella. Kortteliin sijoittuu entinen Torinvarren koulurakennus, josta torinpuoleinen osa on purettu pois. Säilytetty peruskorjattava osa, sekä parhaillaan rakennettava laajennusosa muodostavat Haminan uuden uimahallin, jonka on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa Sibeliuskadun katualuetta sekä Puistokadun autopaikkojen korttelialue luvulla rakennettu Haminan linnoituksen lipputorni ja sen puistikko on rajattu kaavamuutosalueen ulkopuolelle. Suunnittelualueen läntisen osan muodostaa Ratapihankadun varrella sijaitseva autopaikkojen korttelialue korttelissa 74. Alueiden sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa. Kuva 1. Kaava-alueen sijainti

3 3(22) 1.3 ASEMAKAAVAN TARKOITUS Asemakaavan muuttaminen perustuu Haminan kaupungin teknisen toimen tekemään esitykseen asemakaavan muuttamiseksi niin, että kaava sallii huoneistohotellin ja Hotelli Haminan uimahalliin Sibeliuskadun yli yhdistävän kulkukäytävän rakentamisen. Aloite perustuu kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n kesken allekirjoitettuun toteuttamissopimukseen. Kaavamuutoksessa huomioidaan myös kiinteistörajoista johtuvat tarkistukset. Lipputornin alue sekä tontin alla olevat arkeologiset jäänteet Helsingin bastionista säilytetään Luettelo kaavaselostuksen liitteistä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Seurantalomake Liite 3 Yhteenveto ja vastine luonnosvaiheen ennakkolausunnoista 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Kaavamuutos on tullut vireille kaupunginarkkitehdin viranhaltijapäätöksellä. Kaavamuutosluonnos on laadittu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu ja päivitetty Vireilletulosta ja OAS:sta sekä luonnoksen nähtäville asettamisesta ilmoitettiin kuulutuksella kaupungin ilmoituslehdissä ja lähinaapureille lähetetyillä kirjeillä. OAS ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä KAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden uimahallin ja huoneistohotellin rakentaminen kaupungin ydinkeskustan kortteliin 27, sekä niiden kiinteistöjen muodostamisen. Kaavassa varataan tiloja uimahallille, huoneistohotellille sekä asuin-, liike- ja toimistotiloille. Entisen koulurakennuksen eteläosa liikuntasaleineen ja rakennuksen keskellä oleva pääportaikko säilyy suojeltuna. Säilytettävän osan tilat muodostavat osan uusista uimahallitiloista. Torin puoleinen luokkahuonesiipi on jo purettu. Sen paikalle on tarkoitus rakentaa 45-asuntoinen kerrostalo. Pääkäyttötarkoitusmerkintä muutetaan asuinkerrostalolle muodostettavan tontin osalta. Kaavassa varaudutaan kaava-alueen eteläpuolella korttelissa 25 sijaitsevan Hotelli Haminan uimahallirakennukseen Sibeliuskadun yli yhdistävän kulkukäytävän rakentamiseen. Samalla varaus maanalaiselle yhteydelle kadun alta poistuu. Lipputornin lounais- ja luoteispuolisilta osilta pääkäyttötarkoitusmerkintä muutetaan viereisten muodostettavien kiinteistöjen käyttötarkoitusmerkinnöiksi. Käyttötarkoitusmerkinnän muutos selkeyttää kiinteistöjen muodostamista ja muodostettavien

4 4(22) tonttien piha-alueiden käyttöä. Jotta alueella sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten säilyminen turvataan edelleen, merkitään alueet alueenosan suojelumerkinnällä sm-1. Varaukset maanalaiselle pysäköinnille (map) poistuvat kaavasta. Tontin alueelta järjestettävien autopaikkojen lisäksi muodostettavien tonttien ulkopuolelta on mahdollista järjestää autopaikkoja autopaikkojen korttelialueilta LPA-11 ja LPA-12. Kaavamuutosehdotuksessa näiltä alueilta osoitettavien autopaikkojen määrät ovat muuttuneet ja tarkentuneet. Alue- ja rakennusalarajojen tarkentamisen lisäksi tarkistetaan myös korttelin rakennusoikeuden määrää sekä suurinta sallittua kerroslukua muun muassa korttelin eteläkulmaan suunnitellun huoneistohotellin rakennusalan kohdalla. 2.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen voi alkaa, kun kaavamuutos on lainvoimainen. 3 LÄHTÖKOHDAT ALUEEN YLEISKUVAUS Kortteli 27 sijaitsee Haminan ydinkeskustassa torin lounaispuolella. Suunnittelualue rajautuu lännessä Puistokadun länsireunaan ja kaupungintaloon, pohjoisessa Kaivokatuun ja toriin, koilliskulmassa lipputornin puistikkoon, idässä Satamakatuun ja etelässä Sibeliuskatuun, jonka eteläpuolella sijaitsee Hotelli Haminan kiinteistö. Korttelin länsiosassa Puistokadun varressa on vuonna 1938 valmistunut entinen koulurakennus, joka on tunnettu parhaiten Haminan yhteislyseona. Koulutoiminta päättyi rakennuksessa vuonna Rakennuksen torin puoleinen luokkahuonesiipi on vastikään purettu ja säilytettyä osaa rakennuksesta saneerataan parhaillaan uimahallitiloiksi. Uimahallin laajennusosaa rakennetaan myös parhaillaan. Uimahallin on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Haminan tori on laaja korttelin kokoinen kauppatori, joka on nykyiselläänkin merkittävä kauppapaikka ja olennainen osa Haminan kaupallista elämää. Kortteli 27 on tilallisesti osa torialuetta ja torin avoimen tilan jatke, joka osin puistomaisena avaa torin kohti etelää. Korttelin rakentuessa tilanne tulee jonkin verran muuttumaan, vaikka kortteli uusine piha-alueineen aukeaakin yhä torin suuntaan. Kortteli 27 kuuluu Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupungin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY, Museovirasto 2009). RKY alueen eteläraja kulkee Sibeliuskadun pohjoisreunaa pitkin. Korttelin alueella on sijainnut luvulla rakennettuja linnoituslaitteita, ns. Helsingin bastioni, josta purettiin suurin osa noin vuonna Pihan alla on säilyneitä rakenteita, jotka ovat muinaismuistolain suojelemia kohteita. Museovirasto on tehnyt

5 5(22) alueella kaivauksia kesällä 2006 ja keväällä 2007 rakenteiden kunnon ja tarkan sijainnin selvittämiseksi. Suunnittelualueen länsiosassa on 1740-luvulta peräisin oleva joukkohauta. Suunnittelualueen läntinen osa käsittää Ratapihankadun katualueeseen kuuluvan pysäköintialueen. Se sijaitsee vajaan 150 metrin päässä korttelin 27 länsikulmasta RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Haminan keskustan historiaa Kenraali Axel von Löwen laati v Haminalle bastionijärjestelmään perustuvan linnoitussuunnitelman. Bastionijärjestelmä oli tähden muotoinen, jonka sisään rakennettiin säteittäiskaavaan perustuva kahdeksankulmainen ideaalikaupunki. Kaupunki sai renessanssin ihanteiden mukaisen ainutlaatuisen ympyräasemakaavan. Linnoituksen runkona oli kahdeksan teräväkärkistä bastionia, joista vain kuusi toteutettiin ja loput kaksi korvattiin kurtiinivallilla. Bastioneista suunnittelualueelle sijoittuu osa Helsingin bastionista, joka rakennettiin vuonna Turun rauhassa 1743 Hamina siirtyi venäläisille ja siitä tuli rajalinnoitus länttä vastaan. Venäläiset jatkoivat linnoitustöitä ja linnoitusta laajennettiin ja luvuilla länteen. Tämän jälkeen linnoitustyöt olivat pysähdyksissä 1770-luvulle saakka. Linnoitustyöt aloitettiin uudestaan vuonna Helsingin bastioni purettiin luvun lopulla. Sen tilalle rakennettiin mm. uusi kauppatori, ja alue rakentui uuden ruutukaavan mukaisesti. Korttelin 27 alue pysyi rakentamattomana lipputornia ja pientä makasiinirakennusta lukuun ottamatta luvulle saakka, jolloin alueelle rakennettiin Haminan Yhteislyseon uudisrakennus Korttelin 27 kaavoitushistoriaa Kaava- ja rakennushistoriaa koskeva teksti pohjautuu pääosin raporttiin Torinvarren koulu; Rakennushistoria, säilyneisyys ja arvon määrittely (Cursor Oy, ark-byroo/ Marianna Heikinheimo 2006), sekä poistuvan asemakaavan selostukseen Keskustakorttelin muutos , Pöyry Environment Oy. Vehkalahden kaupungille v laadittu ruutukaava uusiutui perusteellisesti, kun Haminan kaupunki (Fredrikshamn) perustettiin vuonna Linnoituksen bastionijärjestelmää noudattaneen kahdeksankulmaisen radiaalikaavan laati kenraali Axel Löwen. Hattujen sodan seurauksena 1743 Haminan kaupunki siirtyi Venäjän alaisuuteen. Linnoitusta varustettiin edelleen ruotsinvallan aikaisten suunnitelmien pohjalta luvun lopulla vahvistetut bastionit ovat säilyneet osin nykypäivään saakka. Myös Helsingin bastioniin tuolloin rakennettu linnoituksen lipputorni on säilynyt. Haminan rauhan solmimisen jälkeen 1809 kaupungin merkitys rajalinnoituksena väistyi vähitellen; linnoituksen laajentaminen ja varustaminen päättyi. Kadettikoulun

6 6(22) siirtäminen Haminaan vuonna 1821 jatkoi edelleen sotilasperinteitä. Hamina koki 1800-luvulla kolme tuhoisaa kaupunkipaloa vuosina 1821, -40 ja -87. Asemakaava vuodelta 1841 kuvaa linnoituksen historiallista muotoa. Tarkastelualueesta erottuu lipputorni, joka muodostaa näkymäpäätteen Torikadulta katsottaessa. Kaupunki sai uuden asemakaavan vuonna Aikaisemmin vapaasti kasvaneet esikaupunkialueet on suunnitelmassa regularisoitu ruutukaavaan. Suunnitelma painottuu kaupungin länsipuolelle, kaupungin itäpuoli on edelleen sotilaskäytössä. Toistuva korttelityyppi on suorakaide, joka on jaettu neljään tonttiin korttelin sisäisillä palokujanteilla. Helsingin bastioni on suunnitelmassa purettu, ja sen tilalle sijoittuu avoin Kauppatori. Torille johtaa puuistutuksin reunustettu Satamakatu etelästä. Torin pohjoisluoteisen rajauksen muodostaa Lappeenrannan bastioni, joka on istutettu puistoksi. Suunnitelma liittää esikaupunkialueet vanhan kaupungin yhteyteen. Kauppatori muodostaa rajapinnan uuden ruutukaava-alueen ja vanhan linnoituksen välille. Suunnitelma edustaa aikansa normatiivista kaavoitusperinnettä, maanmittarisuunnittelun ja ruutukaavan viimeistä vaihetta. Haminan koulun nykyinen kortteli sijoittuu suunnitelmaan rakennuskorttelina. Kauppatorin eteläpuoleinen kolmen korttelin rivi erottuu neliömuodolla ja suuremmilla kaksijakoisilla tonteilla. Lipputorni on esitetty suunnitelmassa korttelirakenteen keskellä. Sen asemaa Torikadun näkymäpäätteenä on ylläpidetty siirtämällä Kauppatorin itäpuoleisen korttelin reunaa itään. Vuonna 1930 laaditussa asemakaavassa vahvistetaan aikaisemmin vapaasti laajentuneen kaupunkiasutuksen asema. Edellisen suunnitelman ruutukaavasta näyttää toteutuneen alueita mm. kauppatorin ympäristössä. Tori on laajentunut yhdellä korttelilla etelään, koulun ja lipputornin kortteli on tässä vaiheessa osa kauppatoria. Lipputornin ympärillä ei ole vielä puistikkoa ja torin laidassa on koulutontilla pieni makasiinirakennus. Vanha koulu näkyy osana Kauppatorin luoteisjulkisivua. Rakennettu kauppahalli muodostaa Torikadun uuden näkymäpäätteen. Vuoden 1936 asemakaavamuutos liittyi koulun rakentamiseen. Torin etelälaidan kortteli otettiin jälleen rakennuskäyttöön ja jaettiin kahteen tonttiin. Korttelista lohkaistiin tontti lipputornille ja sitä ympäröivälle puistikolle. Kaavassa ei esitetty koulun rakennusrajoja. Torin varren kauppa- ja julkiset rakennukset sijoittuvat tonteilleen hengittävän väljästi. Suljetun tilamuodostuksen perinteestä siirryttiin 30-luvun mittaan avoimen tilarakenteen ihanteeseen. Nykyisen korttelin 27 julkiset rakennukset sijoitettiin tilaan vapaasti, suljetun tilarajauksen tuottamassa raamissa. Aukioiden yhtenäisen suunnittelun lähtökohtana pidettiin kuitenkin yhä taiteellisen painopisteen muodostavaa yleistä rakennusta. Vuonna 1957 tehty kaavamuutos vahvisti koulukortteliin tehdyt muutokset ja koulun laajennuksen. Sibeliuksenkadun ja Satamakadun risteyksen tontinnurkat on lisäksi pehmennetty viisteillä. Sibeliuskadun varteen sallittiin rakentaa rakennus, joka ylittää tonttien rajat ja rakennusalat. Professori Olli Kivisen vuonna 1963 suunnittelema moderni asemakaava Haminalle vahvistettiin vuonna Kivisen asemakaava loi perustan torinvarren rakennusten uusiutumiselle. Tiivistyvä rakennustapa ja rakennusoikeuden kasvattaminen mahdollisti vielä 60-luvulla luonnollisena nähdyn rakennuskannan uudistavan nykyaikaistumisen. Tori on asemakaavassa saanut neliömuodon, torin monikulmainen

7 7(22) pohjoisosa on kaavoitettu parkkialueeksi ja puistoksi. Kaivokatu Satamakadulta rautatielle on suunnitelmassa esplanadi -perinnettä elvyttäen muuttunut vähäliikenteiseksi kävelykaduksi. Vuonna 1986 laadittu alueeseen liittyvä kaavamuutos koskee rautatieaseman ympäristöä; Kaivokadun katulinjaa on jatkettu asemalle saakka, jonka pohjoispuolelle on sijoitettu uusi linja-autoasema. Asemakaavaotteessa on myös kuvattu sopeuttava rakennustapa, joka on asetettu uudisrakentamiselle sen sovittamiseksi historialliseen ympäristöön. Vuonna 2008 laaditussa viimeisimmässä kaavamuutoksessa mahdollistetaan monipuolisen palvelu- ja asuinkompleksin rakentaminen kaupungin ydinkeskustaan kortteliin 27. Kaavassa on varattu tiloja uimahalli- kylpylälle, mahdolliselle kylpylähotellille, liike- ja toimistotiloille sekä asunnoille. Entisen koulurakennuksen eteläosa liikuntasaleineen ja rakennuksen keskellä oleva pääportaikko on suojeltu. Torin puoleisen luokkahuonesiiven purkaminen on mahdollistettu ja sen paikalle voidaan rakentaa asuin- ja liiketiloja. Kaavassa on varauduttu myös Sibeliuskadun eteläpuolella sijaitsevan Hotelli Haminan liittämiseen maanalaisella käytävällä kylpyläkompleksiin, sekä laajaan maanalaiseen pysäköintiin korttelissa 27. Korttelin itäosassa sijaitsevat Helsingin bastionin jäänteet on merkitty muinaismuistoalueena Rakennukset ja rakenteet Suunnittelualueen ainoa varsinainen rakennus on Puistokadun varressa sijaitseva osa entistä Haminan yhteislyseon rakennusta, joka on rakennettu vuosina Tasakattoinen koulurakennus koostui kahdesta erikokoisesta, mutta samansuuntaisesta volyymistä. Luokkasalisiipi oli viisi- ja voimistelualkuperäisessä salisiipi kaksikerroksinen. Osat liittyivät toisiinsa matalammalla keveällä nivelosalla. Koulurakennuksen rapatut valkoiset julkisivut olivat asiallisen koristeettomat. Kuutiomaisena hahmottuva luokkasalisiipi oli uusi maamerkki Haminan keskustassa. Koulu sijoittui kortteliin Puistokadun suuntaisesti tontin keskelle, ei suoraan katulinjaan kiinnittyneenä. Rakennuksen ja kadun väliin jäi koillis-, luoteis- ja lounaispuolella 5-10 m leveä vihreä kadunvarsipiha. Luokkasiipikin rajautui etupihan välityksellä toriin. Muu osa tontista oli aidan rajaamaa koulupihaa, jonka reunoihin katujen varteen oli istutettu lehmusrivit. Myös Lipputornin puisto oli aidattu. Vuonna 1956 luokkasalisiipeä laajennettiin torin suuntaan ja toista siipeä korotettiin. Rakennuksen torin puoleinen vanha porras purettiin ja rakennettiin uuden ulkoseinän tasalle. Kellariin sijoitettiin uusia tiloja. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettiin uusittu talonmiehen asunto sekä uusi ruokasali. Toisesta viidenteen kerrokseen tuli kaksi uutta luokkaa kuhunkin ja luokkahuoneiden määrä kasvoi kahdeksalla. Salisiipeä korotettiin uudella voimistelusalikerroksella. Samalla nivelosaa korotettiin kahdella kerroksella. Uuteen voimistelusalikerrokseen johtaa vapaamuotoinen sisäporras nivelosan ylimmässä kerroksessa. Uuteen nivelosaan sisustettiin myös puku- ja suihkuhuoneita. Tasakatto muutettiin harjakatoksi ja katettiin tiilellä. Nivelosassa säilyi tasakatto. Koulu rapattiin ja maalattiin. Vuonna 1971 rakennus verhoiltiin kokonaan minerit -levyillä ja rakennus sai kevyen elementtirakennuksen ilmeen. Muutokseen ei liittynyt lisälämmöneristystä, muutos

8 8(22) juontaa ilmeisesti pyrkimyksestä huoltovapaaseen julkisivuun. Vuonna 1977 halko- ja kivihiililämmitys muutettiin öljylämmitykseksi ja rakennettiin uusi öljysäiliö. Vuonna 1996 uusittiin torin päädyn ikkunat. Korttelia 27 ympäröivät lähimmät rakennukset ovat osoitteissa Satamakatu 7 Asunto-osakeyhtiö Wallio (valmistumisvuosi 1929), Sibeliuskatu 32, 32a ja 32b Kiinteistö Oy Haminan Sibeliuspuisto (valmistumisvuodet ), Puistokatu 2 Haminan kaupungintalo (valmistumisvuosi 1962) ja Puistokatu 4 Kiinteistö Oy Haminan Puistokatu 4 (valmistumisvuosi 1988) SUUNNITTELUALUEEN LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMA Haminan seutu on maastoltaan melko tasaista. Kallioperä kuuluu Kaakkois-Suomen rapakivialueeseen ja sitä peittävät keskustassa tasaiset hiekka- ja moreenikerrostumat. Vaihtelua topografiaan tuovat keskustassa linnoitusvallit, jotka ovat suurimmaksi osaksi kasvillisuuden peitossa. Kallioperä tulee laajemmin näkyviin lähinnä Haminan reunaosissa, missä on matalahkoja kalliomäkiä. Kortteli 27 sijaitsee n. 5,8 7,1 metrin korkeudella merenpinnasta. Suhteelliset korkeuserot ovat vähäisiä, tuskin havaittavissa. Ratapihankatu on loivasti etelään viettävää aluetta, jonka pysäköintialueen yläpää on likimain 5,6 metrin ja alaosa 3,3 metrin korkeudella merenpinnasta. Suunnittelualue käsittää rakennettua tonttimaata, puistomaiseksi istutettua tontinosaa, entistä koulun pihaa ja katualuetta. Korttelia reunustavat Puistokadun, Satamakadun ja Sibeliuskadun varteen istutetut lehmusrivit. Alue on kauttaaltaan rakennettua ja istutettua kaupunkiympäristöä, jolla ei ole kaavoituksessa erityisesti huomioitavia luontoarvoja. Puistomaista avaruutta luo entisen koulurakennuksen sijainti irti katulinjasta, jolloin kadun ja rakennuksen väliin jää 5-10 metriä leveä nurmetettu edustapiha lehmusriveineen. Säilytetty osa rakennusta on edelleen yksi Haminan keskustan korkeimmista rakennuksista ja siten näkyvä elementti myös kaupungin silhuetissa Luontokohteet Alue on kauttaaltaan rakennettua kaupunkiympäristöä, jolta ei ole selvitysten yhteydessä löydetty arvokkaita luontokohteita MAANOMISTUS Korttelin 27 tontin 7 omistaa Asunto Oy Valkealan Kukkulankaari (kauppa ). Muun suunnittelualueen maan omistaa Haminan kaupunki.

9 9(22) 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös ) ovat saaneet lainvoiman ja niiden muutokset ovat tulleet voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty asiasisällön perusteella seuraaviin kokonaisuuksiin, joista neljä ensimmäistä koskee suunnittelualuetta: 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet (Saimaa osana Vuoksen vesistöä) Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden kanssa. Maakuntakaava Kymenlaakson liitto on laatinut maakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi Ympäristöministeriö on vahvistanut tämän 1.vaihemaakuntakaavan ja tehdyillä vahvistuspäätöksillä, ja määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kymenlaakson maakuntakaava on alueellisesti rajattu vaihemaakuntakaava, joka käsittää maakunnan kuntakeskukset lähialueineen sekä eräitä alueita, joilla on parhaillaan käynnissä liikenteen kehittämishankkeita vahvistettu maakuntakaava korvaa ympäristöministeriön vahvistaman kokonaisseutukaavan aluevaraukset siltä osin, kuin ne tulevat maakuntakaavassa käsitellyiksi. Maakuntakaavassa suunnittelualue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen, jolla on säilytettäviä vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuskohteita (C/s). Kaavamuutos ei ole ristiriidassa vahvistetun maakuntakaavan kanssa.

10 10(22) KAAVAMUUTOSALUE Kuva 2. Ote Kymenlaakson maakuntakaavasta Keskeisten alueiden yleiskaava Haminan keskeisten alueiden yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman Suunnittelualue on yleiskaavassa keskustatoimintojen aluetta. Alue varataan Haminan kaupunkiseutua ja vaikutusaluetta palvelevalle kaupalle, julkisille ja yksityisille palveluille, hallinnolle, kaupunkimaiselle asumiselle, koulutus-, kulttuuri- ja virkistyspalveluille sekä keskustahakuisille, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomille työpaikkatoiminnoille. Keskustan asemakaavoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa on huomioitava linnoituskaupungin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen luonne ja rakennustaiteellisesti omaleimainen kaupunkikuva. Asemakaavassa on mahdollistettava kauppatorin ympäristön kehittäminen arkkitehtonisesti korkeatasoisena ja jalankulkupainotteisena kaupallisena keskuksena, Haminan varuskunnan kehittäminen, varuskunnalta vapautuvien alueiden ja rakennusten uusiokäyttö keskustatoimintoja varten, linnoitusalueen käyttö kulttuuri, virkistys- ja luonnon monimuotoisuutta vaalivana alueena (C). Lisäksi on määräys alueesta, joka on valtakunnallisesti merkittävä sen kulttuurihistoriallisen arvon, rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten kohteiden ja aluekokonaisuuksien sekä kaupunkiarkeologian vuoksi. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö säilytetään. Museovirastolle ja maakuntamuseolle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä. (s-1). Kaavamuutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan Haminan keskeisten alueiden yleiskaavan kanssa.

11 11(22) SUUNNITTELUALUEET Kuva 3. Ote Haminan keskeisten alueiden osayleiskaavasta Asemakaava Muutosalueella on voimassa asemakaava 448, joka vahvistettu Nykyisessä asemakaavassa on varattu tiloja uimahalli- kylpylälle, mahdolliselle kylpylähotellille, liike- ja toimistotiloille sekä asunnoille (K-1). Entisen koulurakennuksen eteläosa liikuntasaleineen ja rakennuksen keskellä oleva pääportaikko on suojeltu. Kaavassa on varaus Sibeliuskadun eteläpuolella sijaitsevan Hotelli Haminan liittämiseen maanalaisella käytävällä kortteliin 27. Korttelin itäosassa sijaitsevat Helsingin bastionin jäänteet on merkitty muinaismuistoalueena. K-1 korttelialueen kokonaisrakennusoikeus on 9720 k-m2.

12 12(22) MUUTOSALUEET Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta. Haminan kaupunginvaltuuston hyväksymä uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa eikä suojeluohjelmien varauksia. Alueella ei ole myöskään pohjavesialuevarauksia. Entinen koulurakennus on mukana maakunnallisessa rakennusinventoinnissa, mutta sitä ei ole arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijaon muutos. Kortteliin 27 muodostuu tontit Alueesta on laadittu yksityiskohtainen pohjakartta mittakaavassa 1: ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARVE JA TAVOITTEET Haminan kaupungin ja YIT Rakennus Oy:n kesken on allekirjoitettu korttelia 27 koskeva toteuttamissopimus Haminan kaupungin tekninen toimi on tehnyt esityksen asemakaavan muuttamiseksi niin, että kaava sallisi huoneistohotellin ja Hotelli Haminan uimahalliin Sibeliuskadun yli yhdistävän kulkukäytävän rakentamisen. Hotelli Hamina katsoo hotellin uimahalliin yhdistävän yhdyskäytävän vahvistavan liiketoimintaansa ja antavan edellytyksiä toimintansa monipuolistamiseen ja laajentamiseen. Kaavamuutoksessa tehdään myös kiinteistörajoista johtuvia ja kiinteistön muodostamiseen vaikuttavia tarkistuksia. Lipputornin alue sekä tontin alla olevat arkeologiset jäänteet Helsingin bastionista säilytetään.

13 13(22) 4.2 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ OSALLISET Välittömiä osallisia ovat: - Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat - Alueella toimivat yritykset sekä julkisen palvelun tuottajat - Alueen rakentamiseen suoraan tai toimensa puolesta osallistuvat - Yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisesta ja ylläpidosta vastaavat yhteisöt - Kunnan rakennusvalvontaviranomainen - Kunnan ympäristöviranomainen - Kunnan pelastus- ja paloviranomainen - Kaakkois-Suomen ELY keskus, ympäristö ja luonnonvarat - Museovirasto ja Kymenlaakson museo Välillisiä osallisia ovat kaikki sellaiset, jotka kokevat itsensä osallisiksi VIREILLETULO Kaavahanke on tullut vireille ( 7). Asemakaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtävillä olosta ilmoitettiin kaupungin ilmoituslehdissä (Kymen Sanomat, Ankkuri ja Reimari) sekä kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla Naapureille lähetettiin erilliset kirjeet (ns. maanomistajien kuuleminen) OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUSMENETTELYT Luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma olivat esillä kaavoitusyksikön ilmoitustaululla Kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saapunut mielipiteitä VIRANOMAISYHTEISTYÖ Ennakkolausuntoja pyydettiin kolme. Rakennusvalvonnalla ei ollut kaavaluonnokseen huomauttamista. Museovirasto ei lausuntonsa mukaan näe perusteita muuttaa muinaismuistoalueen päämaankäyttötarkoitusta (SM-1). Lisäksi se ehdottaa sm-1 -alueen rajausmerkinnän selitykseen lisäystä. Kymenlaakson museo pyytää tekstimuotoista selitystä maanalaisen pysäköinnin poistamiseen kaavasta ja maanalaisen yhdyskäytävän muuttamisesta Sibeliuska-

14 14(22) dun ylittäväksi yhdyskäytäväksi. Se pitää voimassa olevassa kaavassa osoitettua maanalaista yhteyttä kaupunkikuvan kannalta parhaana ratkaisuna ja ensisijaisena toteuttamisvaihtoehtona. Kymenlaakson museo huomauttaa lausunnossaan, että yhdyskäytävä aiheuttaa huomattavan muutoksen kaupunkikuvaan, ja että käytävän liittäminen kaupunkikuvaan ja Hotelli Haminan rakennukseen on arkkitehtonisesti haasteellinen. Kaupungin keskeisiin kulttuuriarvoihin sillä ei sinänsä katsota olevan vaikutusta. Suunnittelulta tulee edellyttää korkeita laatuvaatimuksia, joka on jo kirjattu kaavaluonnoksen y-1-merkinnän kaavamääräykseen. Lausunnossa epäillään, että määräys julkisivun lasista saattaa myös rajoittaa suunnittelua. Kymenlaakson museo pyytää lisäämään Museoviraston RKY inventoinnin osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavamuutoksen taustalla olevaan selvitysten luetteloon. Yhteenveto ja vastineet luonnosvaiheen lausunnoista on selostuksen liitteenä. Viranomaisneuvottelu pidettiin Neuvotteluun osallistujilla ei ollut tuolloin kaavamuutoksesta huomautettavaa, eikä Kaakkois-Suomen ELY keskuksen osalta ennakkolausunnonantotarvetta katsottu olleen. Asemakaavamuutoksen ehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisten lausunnot sekä osallisten mielipiteet. Kaavan nähtävilläoloaikana esillä on myös kaavan lähtöaineistoa sekä kaavoitusta varten laaditut selvitykset LUONNOKSEEN NÄHTÄVILLÄOLON JÄLKEEN TEHDYT MUUTOKSET Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) on päivitetty maininnalla kaava-alueen kuulumisesta valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, ja lisäämällä inventointi selvitysluetteloon. Muutokset kaavamääräyksiin: Maanalaisen yhdyskäytävän merkinnän lisäys ma-2 selitys poistuvaan kaavaan. y-1 määräystä on tarkennettu muuttamalla sana Pääjulkisivumateriaalin muotoon Julkisivun pääasiallinen materiaali. Kattokaltevuutta koskeva määräys on osoitettu koskevaksi K-1 -korttelialueen lisäksi myös korttelialuetta AL. Vaadittavan autopaikkamäärän osoittavaan määräykseen on lisätty hotelli muun toiminnan rinnalle (1 ap / 100 ap). Tonttien ulkopuolelta autopaikkojen korttelialueilta LPA-11 ja LPA-12 järjestettävissä olevien autopaikkojen määrät ovat muuttuneet ja tarkentuneet.

15 15(22) 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS 5.1 Kaavan rakenne Kaavamuutos noudattaa pitkälti voimassa olevan kaavan periaatteita rakenteellisesti ja mitoituksellisesti. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan uuden uimahallin ja huoneistohotellin rakentaminen kaupungin ydinkeskustan kortteliin 27, sekä niiden kiinteistöjen muodostamisen. Kaavassa varataan tiloja uimahallille, huoneistohotellille sekä asuin-, liike- ja toimistotiloille. Entisen koulurakennuksen eteläosa liikuntasaleineen ja rakennuksen keskellä oleva pääportaikko säilyy suojeltuna. Säilytettävän osan tilat muodostavat osan uusista uimahallitiloista. Torin puoleinen luokkahuonesiipi on jo purettu. Sen paikalle on tarkoitus rakentaa 45-asuntoinen kerrostalo. Pääkäyttötarkoitusmerkintä muutetaan asuinkerrostalolle muodostettavan tontin osalta. Kaavassa varaudutaan kaava-alueen eteläpuolella korttelissa 25 sijaitsevan Hotelli Haminan uimahallirakennukseen Sibeliuskadun yli yhdistävän kulkukäytävän rakentamiseen. Samalla varaus maanalaiselle yhteydelle kadun alta poistuu. Yli puolet korttelista 27 on yhä osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueena, jonka kerrosalasta saa enintään 65 % käyttää asuinhuoneistoja varten. Entisen koulurakennuksen säilytetyn osan pohjoispäädyssä kulkee raja, jonka torin puoleinen osa voimassa olleesta liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Lipputornin lounais- ja luoteispuolisilta osilta pääkäyttötarkoitusmerkintä muutetaan viereisten muodostettavien kiinteistöjen käyttötarkoitusmerkinnöiksi, eli luoteisosilta asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja lounaisosiltaan liike- ja toimistotilojen korttelialueeksi K-1. Kyseiset alueet ovat aikaisemmin olleet koulun piha-aluetta. Käyttötarkoitusmerkinnän muutos selkeyttää kiinteistöjen muodostamista ja muodostettavien tonttien piha-alueiden käyttöä. Jotta kiinteiden muinaisjäännösten säilyminen turvataan edelleen, merkitään alueet alueenosan suojelumerkinnällä sm-1. Tämä merkintä sm-1 turvaa suojelualueen säilymisen samalla tavoin kuin SM-1 käyttötarkoitusmerkintä, sillä näiden määräykset ovat identtiset. Puistokadun alue on yhä osoitettu autopaikkojen korttelialueena, jonka kautta saa järjestää ajoyhteyden siihen rajoittuville tonteille (LPA-11). Korttelialuetta on levennetty ja sen alueelle osoitettua pyörätievarausta siirretty uimahallin tontin rajasta kauemmas. Puistokadun varren puurivi merkitään säilytettäväksi. Puistokadun pysäköintialue on tarkoitus rakentaa kuluvan vuoden aikana uimahallin valmistumiseen mennessä. Varaukset maanalaiselle pysäköinnille (map) poistuvat kaavasta. Muun muassa tämän seurauksena muodostettavien tonttien ulkopuolelta autopaikkojen korttelialueilta LPA-11 ja LPA-12 järjestettävissä olevien autopaikkojen määrät ovat muuttuneet ja tarkentuneet. Muutokset perustuvat kortteliin suunniteltujen rakennushankkeiden viimeisimpiin suunnitelmiin ja niiden perusteella tehtyyn autopaikkalaskelmaan. Korttelin 27 länsiosassa on 1700-luvulta peräisin oleva joukkohauta, jota suojellaan yhä kaavassa sm-1- merkinnällä. Korttelin länsiosaan osoitettu puistomuuntamon

16 16(22) rakennusalan koko ja paikka on tarkentunut. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen itäkulmaan, Kaivokadun jalkakäytävän varrelle on lisätty rakennusalavaraus bussipysäkkikatokselle. Alue- ja rakennusalarajojen tarkentamisen lisäksi tarkistetaan myös korttelin rakennusoikeuden määrää. Kokonaisrakennusoikeuden lisäys kaavamuutosalueella on 180 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku kasvaa neljään alueen eteläkulmaan suunnitellun huoneistohotellin rakennusalan kohdalla, kuitenkin rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylimmän korkeusaseman laskiessa metrin alaspäin nyt rakenteilla olevan uimahallin kanssa samaan korkoon (+18.00). Kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on n m2. Kaavamuutokseen sisältyvä korttelialue jakaantuu liike- ja toimistorakennusten käyttötarkoitusalueeksi, jonka alueelle saa sijoittaa myös virkistys- ja vapaa-ajan palveluja (K-1) sekä asuin-, liikeja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). LPA-11 korttelialue laajenee hieman tulevaa uimahallikiinteistöä ja asuinkerrostaloa kohti. Ratapihankadun varrella sijaitseva LPA-12 korttelialue säilyy ennallaan. AL -korttelialueella suurin sallittu kerrosluku VI ja rakennusoikeus 3500 k-m2 säilyvät ennallaan. Myös K-1 korttelialueelle muodostettavan tontin 12 säilytettävällä rakennuksen osalla säilyy 2300 k-m2 rakennusoikeutta, kuten myös eri osien suurimmat sallitut kerrosluvut V ja IV. Saman tontin rakennusalan rakennusoikeus, johon uimahallin laajennusosa on rakentumassa, on tarkentunut 1050 k-m2:iin. Muodostettavalle tontille 13 on osoitettu rakennusoikeutta 3050 k-m2. Muutosalueen kokonaisrakennusoikeus on muutoksen jälkeen 9900 k-m2, eli lisäys on 180 k-m Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Suunnitelma johtaa nykyistä kaupunkirakennetta täydentävään ja nykyiseen infraverkkoon tukeutuvaan ratkaisuun. Kaavan toteuttaminen tukee asumisen ja palveluiden lisäämistä Haminan keskustassa. Kaava mahdollistaa myös liike- ja toimistotilojen sekä hotellipalveluiden sijoittamisen alueelle. Muinaismuistolain mukaisten rakenteiden osalta kaavassa on merkintä, joka turvaa Museoviraston oikeudet viranomaisena. Kaavassa on myös annettu kaupunkikuvaan ja ympäröivän rakennuskannan huomioimiseen liittyviä määräyksiä. Kaavaratkaisua voidaan siten pitää maankäyttö- ja rakennuslain, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisena. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET Kaavaratkaisulla on vaikutuksia mm. rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kaupunkikuvaan. Vaikutuksia on arvioitu suunnittelun eri vaiheiden yhteydessä. Arvioinnin periaatteet on määritelty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa kaavaratkaisujen ympäristöllinen merkitys, parantaa tehtävien ratkaisujen laatua sekä havainnollistaa osallisille ja päättäjille asemakaavan sisältöä. On huomioitavaa, että kaavamuutoksen vaikutukset voimassa olevaan kaavaan ovat vähäiset, sillä kaavamuutos noudattaa hyvin pitkälle rakenteellisesti ja mitoituksellisesti aiemman kaavan tavoitteita. Koska voimassa olevaa kaavaa ei ole eh-

17 17(22) ditty kokonaisuudessaan vielä toteuttamaan, on vaikutuksia pääosin tarkasteltu kaavamuutoksen toteutumisen näkökulmasta. Asemakaavan toteuttamisen vaikutukset esitetään kestävän kehityksen ulottuvuuksiin ryhmiteltyinä kokonaisuuksina: 1. Ekologiset vaikutukset 2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Sosiaaliset vaikutukset 4. Kulttuuriset vaikutukset 6.1 EKOLOGISET VAIKUTUKSET Vaikutukset maisemaan ja kallioperään Suunniteltu rakentaminen muuttaa nykyisin avoimen entisen koulun piha-alueen rakennetuksi ympäristöksi. Ympäristö muuttuu kaikilta osin kaupunkimaiseksi ja rakennetuksi. Koska alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä, ei kaavalla ole luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia. Kallio- ja maaperän osalta kaavan toteuttamisen vaikutukset ovat vähäisiä. Kallioperä on koko suunnittelualueella syvällä eikä kallio tule rakentamisen yhteydessä miltään osin esiin. Rakentaminen noudattaa koko alueella maaston pinnanmuotoja. Kaavan toteuttamiseksi ei jouduta tekemään suuria leikkauksia tai pengerryksiä, sillä uudisrakentamiseen osoitetut alueet ovat lähes tasaisia ja korkeusvaihtelut ovat nykyisellään vain muutamia metrejä. Alueen topografinen luonne säilyy. Varsinaiseen luonnonmaisemaan kohdistuvia vaikutuksia kaavamuutoksella ei ole, koska alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnonympäristöä. Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen Suunnittelualue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupunkialuetta, jolla ei katsota olevan erityisiä säilytettäviä luonnonpiirteitä. Alueella ei ole todettu arvokkaita kasvitai eläinlajeja, joten kaavalla ei ole näiden osalta vaikutuksia. Sibeliuskadun sekä osin myös Satamakadun puurivit poistuvat rakentamisen myötä, mutta Puistokadun varren puurivi on määrätty kaavassa säilytettäväksi. Puurivin säilyttäminen ei poissulje mahdollisuutta harventaa puuriviä ja näin kasvattaa säilytettävien puiden etäisyyttä toisistaan. Vaikutukset pinta- ja pohjaveteen Alueen rakentaminen vaikuttaa jossain määrin pintaveden virtauksiin. Rakentamisen myötä päällystettyjen tienpintojen ja pihojen hulevedet siirtyvät sadevesiviemäreitä myöten muualle kuin luonnollisesti tapahtuisi, jolloin maaperään suotaantuvan veden määrä vähenee erityisesti entisellä hiekkapintaisella piha-alueella. Suunnittelualue ei kuulu pohjavesialueisiin. Vaikutukset pohjavesiin ovat siten vähäiset.

18 18(22) 6.2 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET VAIKUTUKSET YHDYSKUNTATALOUTEEN Kaava mahdollistaa uimahallin ja huoneistohotellin sekä liiketiloja ja asuntoja sisältävän kokonaisuuden toteuttamisen. Virkistys- ja vapaa-ajanpalvelutarjonnan kasvu keskustassa muodostaa vetovoimatekijän, joka lisää asiointia keskustassa ja tätä kautta keskustan elinvoimaa, ja jonka ansiosta läheisten liiketilojen ja asuntojen haluttavuus ja markkina-arvo todennäköisesti nousevat. Läheiset hotellit pystyvät hyödyntämään uimahallin läheisyyttä markkinoinnissaan ja palvelutarjonnassaan. Vaikutukset yhdyskuntateknisten verkostojen kustannuksiin Asemakaavamuutoksen mukainen maankäyttö tukeutuu nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja eheyttää Haminan yhdyskuntarakennetta. Suunnittelualueen sijainti nykyisen kaupunkirakenteen keskellä mahdollistaa uusien rakennusten ja rakennusosien liittämisen infraverkkoon ilman, että alueelle tarvitsee rakentaa uusia vesijohto- ja/tai viemärilinjoja tai muuta infraverkkoa. Kaavalla ei siten ole välittömiä vaikutuksia yhdyskuntateknisten verkostojen kustannuksiin. Uusia katuyhteyksiä ei ole tarve rakentaa. Rakennusten perustamiskustannuksia laskee se, että suunnittelualue on kantavuudeltaan hyvää, pääosin routimatonta sora- ja hiekkamaata. Rakentamisteknisiä rajoituksia asettaa suhteellisen korkea pohjaveden taso, joka käytännössä estää mm. rakentamisen uimahallin allasosaston alapuolelle. Tämä on yksi syy, miksi Hotelli Haminan uimahalliin yhdistävä maanalainen yhdyskäytävävaraus muutetaan kaavamuutoksessa kadun ylittäväksi varaukseksi. Eri yhdyskuntateknisten verkostojen päälinjat kulkevat Sibeliuskadun alla. Pelkästään yhdystunnelin aiheuttamien putkistojen siirtämisen kustannukset on arvioitu olevan n euroa (v.2007). Kustannukset kuuluvat suunnitelmia toteuttavien tahojen maksettaviksi. Maanalaisen yhdyskäytävän toteuttaminen on todettu olevan taloudellisesti mahdotonta ja kannattamatonta. Aluetaloudelliset vaikutukset Rakennushanke toteutetaan yksityisenä investointina, jonka kustannukset tarkentuvat hankkeen edetessä. Kaavan mahdollistaman rakentamisen myötä kortteli täydentyy kokonaisuudeksi, joka lisää keskusta-alueen markkina-arvoa, viihtyisyyttä ja vetovoimaa. 6.3 SOSIAALISET VAIKUTUKSET Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta korttelin ympäristöön sellaisia muutoksia, jotka voisivat merkittävästi vähentää korttelin tai naapurikortteleiden asukkaiden viihtyvyyttä. Uusi rakentaminen sijoittuu korttelia ympäröivien katujen varteen täydentäen korttelirakennetta. Lisääntyvä liikenne voidaan ohjata pääosin Satamakadulle ja Sibeliuskadulle, jotka toimivat jo nykyisin keskustan pääkatuina. Kaavaratkaisu ei siten vähennä mainittavasti nykyisten asukkaiden viihtyvyyttä.

19 19(22) Liikennemelu Suunnittelualueelle ja siihen rajautuville kaduille arvioidut liikennemäärät eivät tulevaisuudessa todennäköisesti aiheuta pihamelutasoja, jotka ylittäisivät valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset päivä- ja yömelun ohjearvot [50 ja 55 db(a)]. Vaikutukset palvelujen saatavuuteen Asemakaavan muutos mahdollistaa osaltaan keskustan kaupallisen kehittämisen tarjoamalla mahdollisuuden rakentaa myös liiketiloja keskeiselle paikalle. Haminan keskustan nykyinen uimahalli on uuden uimahallin valmistuttua tarkoitus purkaa, sillä se on tekniikaltaan vanhentunut ja kooltaan riittämätön nykyiseen kysyntään. Koska uusi uimahalli on vain parin sadan metrin päässä vanhasta, ei keskustan palveluverkko ja palvelujen tavoitettavuus tältä osin muutu. Kaava mahdollistaa myös keskusta-asumisen lisäämisen, mikä osaltaan tukee päivittäistavarakaupan edellytyksiä alueella. Talousalueen väestöpohjan ei ole ennustettu lähitulevaisuudessa juuri muuttuvan. Merkillepantavaa tosin on, että päiväkävijöiden ja erityisesti venäläisten määrän on arvioitu kasvavan merkittävästi. Vaikutukset liikennejärjestelyihin ja liikenneturvallisuuteen Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta alueen liikenneverkkoon, sillä esitetty maankäyttö tukeutuu olemassa oleviin katuihin (Puistokatu, Kaivokatu, Satamakatu, Sibeliuskatu). Puistokatu ei kuitenkaan pysäköintialueen toteuttamisen jälkeen enää toimi ensisijaisesti katuna. Tonttiliittymät voidaan osoittaa kaikilta ympäröiviltä kaduilta. Kaavaratkaisu ei lisää auto- ja kevyen liikenteen risteämistä. Puistokadun suuntaisesti on osoitettu yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu, ja joka muodostaa yhtenäisen autoliikenteestä erotetun yhteyden Kaivokadun ja Sibeliuskadun välille. Vaikutuksia lieventää kokonaisuudessaan liikenteen jakautuminen usealle kadulle. 6.4 KULTTUURISET VAIKUTUKSET Vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan Kaavan suorakulmainen koordinaatisto jatkaa vuoden 1888 asemakaavan ja Haminan torin ympäristön kaavoitusperinnettä. Kaavamuutos ei siten riko periaatetta, jonka mukaan ympyräkaavan ulkopuolella noudatetaan suorakulmaista rakennetta, kuten tähänkin asti. Kaavan toteuttaminen täydentää nykyisin väljästi rakennetun alueen kaupunkirakenteessa. Erityisesti Sibelius- ja Satamakatujen puolille muodostuu selvärajaista kaupunkitilaa ja umpikorttelirakennetta. Samalla kaavaratkaisu kuitenkin säilyttää korttelin nykyisen, melko avoimen yleisilmeen muihin suuntiin. Perinteistä funktiona-

20 20(22) listista rakennusten sijoittamisperiaatetta, jossa rakennukset eivät ulotu korttelin reunoihin saakka, on noudatettu Puistokadun ja Lipputornin puolilla. Uusi rakentaminen vaikuttaa koko torin alueen yleisilmeeseen. Nykyisen epämääräisesti rajautuvan koulun pihan tilalle muodostuu koillisen suuntaan uusi selvästi rajautuva toritilan jatke. Kaavamuutoksen myötä suunnittelualue kaiken kaikkiaan tiivistyy ja sen lähimiljöö muuttuu uusien rakennusten myötä. Nykyinen 9720 k-m2:n kerrosala kasvaa k-m2:iin. Uudisrakennusten osalta kaupunkirakenne muodostuu suhteellisen matalaksi, joten se noudattaa Haminan torin ympäristön vakiintunutta mittakaavaa. Sibelius- ja Satamakadun puoleiset julkisivut muodostuvat tasakorkeaksi. Kaupungin silhuetti muuttuu kaavan myötä vain vähän, sillä uusi rakentaminen ei nouse koulun nykyisen räystäslinjan yläpuolelle, vaan säilyttää vanhan rakennuksen ääriviivat lähes sellaisenaan. Vaikutukset rakennuksiin ja rakennettuun kulttuuriympäristöön sekä muinaismuistoihin Kaavassa suojellaan yhä n. puolet entisestä koulukompleksista eli salisiipi ja pääportaikko. Uudet rakennusosat voidaan liittää vanhan kanssa saumattomaksi kokonaisuudeksi. Marianna Heikinheimon mukaan koulun keskeisiä sisätiloja olivat portaikot, aulat, luokkahuonetyyppi ja juhlasali. Koulun pohjoissiiven purkaminen on hävittänyt luokkahuoneet, mutta säilyttänyt muut keskeiset sisätilat. Pohjoissiiven kaupunkikuvallinen asema säilyy, kun sen paikalle rakennetaan ääriviivoiltaan vanhan mukainen rakennus. Kattomuodon määrääminen lähes tasakatoksi (maksimikaltevuus 1:20) palauttaa rakennusosan alkuperäistä hahmoa. Uuden ja vanhan rakentamisen yhdistämisellä muodostetaan kaupunkikuvaan uudenlaista kerroksellisuutta ja vuoropuhelua erilaisten tyylien välille. Kaava antaa mahdollisuuden mielenkiintoiseen ja tyylillisesti monikerroksiseen ratkaisuun. Helsingin bastionin bastionirakenteet on aiemmassa kaavassa suojeltu muodostamalla alue muinaismuistoalueeksi (SM-1). Bastionin ympärille on muodostettu keskimäärin viiden metrin levyinen suojavyöhyke, joka vastaa muinaismuistolain mukaista suoja-aluetta. Museoviraston edustajan mukaan bastionirakenteet olisi teknisesti mahdollista säilyttää jo kahden metrin suoja-alueella. Nyt pääkäyttötarkoitusmerkintää muutetaan lipputornin puistikon ulkopuolisilta osiltaan. Alueet on sen sijaan merkitty alueenosan suojelumerkinnällä sm-1. Tämä merkintä turvaa kiinteiden muinaisjäännösten säilymisen maan alla sallien kuitenkin maanpinnalla tonttiliikenteen. Kaavaluonnoksessa ehdotettu alueenosan merkintä sm-1 turvaa suojelualueen säilymisen samalla tavoin kuin SM-1 käyttötarkoitusmerkintä, sillä näiden määräykset ovat identtiset. Bastionin ja sen suojavyöhykkeen ulkopuolinen, osittain säilynyt vallihauta ja vastamuuri on osoitettu normaaliksi rakentamisalueeksi. Vastamuuri on muinaismuisto-

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 7.12.2012, PÄIVITETTY 29.1.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 7.12.2012, PÄIVITETTY 29.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(10) UIMAHALLIKORTTELIN 27 (ENTINEN LYSEO) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueet sijaitsevat Haminan kaupungin ydinkeskustassa. Ne käsittävät

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (OSOITTEISSA PURSIMIEHENKATU 3 JA 5)

ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (OSOITTEISSA PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1(9) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (OSOITTEISSA PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) SELOSTUS

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

TAKKANIEMENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAKKANIEMENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (10) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA TAKKANIEMENKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS NRO 513 2 (10) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 5.12.2012, PÄIVITETTY 6.2.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(9) KORTTELIN 86 JA 87 ASEMAKAAVAN MUUTOS (TORVENSOITTAJANKADUN JA KELLONSOITTAJANKADUN VÄLINEN ALUE) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Alakaupungin

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 9.2.2015

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 9.2.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) LINNAMÄEN TILAN 2:179 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Salmenkylässä Husulan kylän tiloilla 2:179 ja 7:0 Linnamäen ja

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS PIKKUYMPYRÄKATU 16

ASEMAKAAVAN MUUTOS PIKKUYMPYRÄKATU 16 1 (11) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS PIKKUYMPYRÄKATU 16 SELOSTUS NRO 514 Kuva Arkkitehtuura Oy 2 (11) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 210 TONTILLA 1 (OSOITTEESSA REUTSINKATU 8) SELOSTUS NRO 508

ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 210 TONTILLA 1 (OSOITTEESSA REUTSINKATU 8) SELOSTUS NRO 508 (0) HAMINAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Maankäytön suunnittelu PL 70 4940 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAVINIEMEN KAUPUNGINOSASSA KORTTELISSA 20 TONTILLA (OSOITTEESSA REUTSINKATU 8) SELOSTUS NRO 508 2(0) PERUS-

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS HATTARINKADUN ASUINALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS HATTARINKADUN ASUINALUE 1 (11) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS HATTARINKADUN ASUINALUE SELOSTUS NRO 524 2 (11) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 17.7.2012_Päivitetty 14.11.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 187 JA PUISTOALUEILLA (RAJATIEN JA MESIMARJANTIEN VÄLISELLÄ ALUEELLA) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Tallinmäen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5185 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 47 sekä katualuetta ja

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS ALAKAUPUNGIN KORTTELISSA 82 TONTILLA 29 (VIIPURINKATU 30)

ASEMAKAAVAN MUUTOS ALAKAUPUNGIN KORTTELISSA 82 TONTILLA 29 (VIIPURINKATU 30) 1 (11) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Kaavoitus PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS ALAKAUPUNGIN KORTTELISSA 82 TONTILLA 29 (VIIPURINKATU 30) SELOSTUS NRO 536 2 (11) Sisällysluettelo 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511

ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTAAJAMAN KORTTE- LEISSA 510 JA 511 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 510 TONTIT 1-5 JA KORTTELIN 511 TONTTI

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot