ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen Elina Haaro Kimmo Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa Luomaniemi Kari MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja, pöytäkirjanpitäjä OLLEET Mattila Juha, poissa (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, asiantuntija 7 ja10 Heikinniemi Erja, perusturvajohtaja Pesonen Kaija, rehtori Kunnanhallituksen jäsenet: Kalliomäki Tapio, Saari Anna-Liisa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 6 13 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Teikari Tapio ja Vainionpää Jukka. (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Kaija Hapuanoja PÖYTÄKIRJAN virasto TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tapio Teikari Jukka Vainionpää PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2008

2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyysi valtuutettuja ja yleisöä kunnioittamaan minuutin hiljaisella hetkellä edesmenneen valtuutetun Antti Mäenpään muistoa. Valtuuston puheenjohtaja Antti Jaakkola toivotti tervetulleeksi Koulukolmion.9. luokan oppilaat sekä opettajan seuraamaan valtuuston kokouksen työskentelyä. Useana vuotena on pyritty järjestämään keväällä valtuuston kokous siten, että koululaisilla on mahdollisuus olla yleisönä ylimmän päätöksentekijän, valtuuston kokouksessa. Tämä kokous on oppilaiden kannalta mielenkiintoinen, koska esityslistalla on rehtorin valinta. Toivotan Teille nuorille hyvää menestystä myös tulevissa opinnoissanne sekä mielenkiintoa yhteiskunnallisiin eli meidän kaikkien asioiden hoitoon. Tervetuloa valtuutetut, hallituksen jäsenet, lehdistön edustajat ja muu yleisö. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja totesi, että v kunnallisvaalin tuloksen perusteella Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Elina Peltonen tulee varsinaiseksi valtuutetuksi valtuustokauden loppuun saakka edesmenneen valtuutettu Antti Mäenpään jälkeen. Hyväksyttiin valtuutettujen poissaolon esteet: Valtuutettu Anna-Maija Siltaojan este hyväksyttiin. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PERUSOPETUKSEN REHTORIN VAALI kunnassa on ollut julkisesti haettavana perusopetuksen rehtorin virka klo 15 mennessä. Ilmoitus on julkaistu Opettaja lehdessä, www-sivuilla ja ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon tietojärjestelmässä. Rehtori toimii sivistystoimen vastuualueen osastopäällikkönä sekä hoitaa koulutoimenjohtajan tehtävät. Rehtori on johtoryhmän jäsen. Tehtävien hoitaminen tulisi aloittaa lukien tai sopimuksen mukaan. Perehtymisvaiheen jälkeen virka vastaanotetaan virallisesti Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkailmoitus on esityslistan lisätietona. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta ja yksi hakemus myöhästyneenä. Hakijat ovat: Ahonen Juha, kauppatieteiden kandidaatti, FM, Jyväskylä Hautala Marjatta, kasvatustieteiden maisteri, Kauhajoki Koivisto Arimo, kasvatustieteiden maisteri, Vatajankoski Mäkynen Hannu, liikuntatieteiden maisteri, Palokka Raatikainen Ville, kasvatustieteiden maisteri, Tampere Sahi Salme, kasvatustieteiden tohtori, Kuusamo Uusitalo Katariina, kasvatustieteiden maisteri, Isojoki Haalisto Ilpo, kasvatustieteiden maisteri, hakemus saapui myöhästyneenä. Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukainen kelpoisuus. Rehtoria valittaessa painotetaan pedagogisten ja vuorovaikutustaitojen lisäksi vahvaa osaamista oppilaitoksen johtamisessa sekä kykyä soveltaa ja kehittää yhtenäiskoulupedagogiikkaa. Kunnallishallinnon tuntemus on eduksi. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa rehtorin virkaa määräajassa hakeneet henkilöt. Kunnanhallitus nimeää rehtorin valintaa valmistelevaan työryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot;jukka Vainionpää, Marja Savioja, Antti Jaakkola, Kari Luomaniemi ja

6 Kunnanhallitus Valtuusto Mauri Kankaanpää, hallituksen jäsen Vesa Ristiharjun sekä koulutuslauta puheenjohtaja Janne Akselin, johtaja Kaija Hapuanojan ja rehtori Kaija Pesosen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana ja johtaja työryhmän sihteerinä. Työryhmän tehtävänä on suorittaa hakijahaastattelut ja valmistella rehtorin valintaa päätöksentekoa varten. Haastatteluun kutsutaan seuraavat henkilöt: Ahonen Juha, Hautala Marjatta, Koivisto Arimo, Mäkynen Hannu ja Raatikainen Ville. Päätös: Hyväksyttiin Ville Raatikainen on perunut hakemuksensa kirjallisesti Haastatteluissa olivat Juha Ahonen, Marjatta Hautala, Arimo Koivisto ja Hannu Mäkynen, joilla on kelpoisuus rehtorin virkaan. Työryhmä kokoontui ennen hallituksen kokousta valmistelemaan ehdotusta rehtorin vaalia varten. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti hallitukselle, että rehtorin virkaan valittaisiin koulunjohtaja Arimo Koivisto. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koulunjohtaja Arimo Koivisto valitaan perusopetuksen rehtorin virkaan. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuusto antaa viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Valtuusto Kv 6 Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi keskustelutta perusopetuksen rehtorin virkaan koulunjohtaja Arimo Koiviston. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Kunnanvaltuusto antoi viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUSSUUNNITELMA Valmistelija/lisätiedot: Sirpa Bomberg, puh , Valter Enqvist, puh , Kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman, jonka mukaan kuntaan rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi monitoimitalon ja Koulukolmion väliselle tontille ja se aloittaa toimintansa vuoden 2009 lopulla. Kirkonkylän ryhmisten toiminta päättyy uuden päiväkodin käynnistäessä toimintansa. Kaikki tuolloin em. ryhmiksissä kirjoilla olevat lapset siirtyvät päiväkodin asiakkaiksi. Uuteen vuorohoitoakin tarjoavaan päiväkotiin perustetaan kaksi 21-paikkaista sisarusryhmää. Päivähoito-osasto on auki maanantaista perjantaihin klo ja vuorohoito-osasto maanantaista perjantaihin Viikonloppuisin ja arkipyhinä hoitoa annetaan tarpeen mukaan, joten aukiolo määräytyy viikonloppuina ja juhlapyhinä todellisen käytön mukaan. Ryhmien maksimikoot ovat 21/21 lasta. Ryhmät voidaan pitää näin suurina silloin, kun hoidossa ei ole yhtään alle 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaiden lukumäärä pienentää ryhmäkokoa. Useimmat alle 3-vuotiaat pyritään hoitamaan perhepäivähoidossa, joten päiväkotiin otetaan ensisijaisesti alle 3-vuotiaita vain, jos perheessä on useampia päivähoitoa tarvitsevia lapsia tai jos hoidon tarve syntyy vanhempien vuorotyöstä. Päiväkodin henkilöstömitoitus: Kummassakin lapsiryhmässä tulee olla lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi tarvitaan 2,5 päiväkotiapulaista, jotka huolehtivat ruuan jakelusta, päivittäissiivouksesta ja lapsiryhmien avustavista töistä. Kirkonkylän ja vuororyhmiksen henkilökunta voidaan siirtää päiväkotiin kokonaisuudessaan, sillä neljällä hoitajalla on pätevyys lastenhoitajan tehtäviin. Yhden päiväkotiapulaisen työajasta toinen puoli on koululaisten iltapäivätoiminnassa.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Lapsiryhmiin tulee palkattavaksi kaksi lastentarhanopettajaa. Nykyisen perhepäivähoidon ohjaajan jäädessä pois työstä alkaen tulee hänen tilalleen palkata lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävä viranhaltija, joka siirtyy päiväkotiin toiminnan käynnistyessä. Toinen lastentarhanopettaja palkataan toiminnan jo käynnistyttyä. Näin siksi, että toiminta käynnistyy aluksi vajaakäytöllä eli täysiä ryhmiä ei saada muodostettua heti toiminnan alkaessa. Ensiksi valittu virkasuhteinen lastentarhanopettaja vastaa päiväkodin hallinnollisista tehtävistä ja perhepäivähoidon ohjauksesta sekä osallistuu lapsiryhmän ohjaamiseen. Toinen lastentarhanopettaja toimii työsopimussuhteessa lapsiryhmän ohjaajana. Virkasuhteisen lastentarhanopettajan työajasta 60% on hallinnollisia tehtäviä ja 40% lapsiryhmän ohjausta, mutta tehtävien osuutta tulee tarkistaa viimeistään silloin, kun päiväkoti on täydessä käytössä. Perhepäivähoidon ohjauksen tarpeen väheneminen vähentää hallinnollisten tehtävien viemää työaikaa, jota aikaa vastaavasti tarvitaan isomman lapsiryhmän ohjauksessa. Paras-hankkeen etenemisen mukanaan tuomat vaikutukset tulee erikseen arvioida siinä vaiheessa, kun asiasta saadaan päätöksiä. Päiväkodin suunnittelutyöryhmä on tehnyt tutustumismatkan Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan päiväkoteihin ja kokoontunut sen lisäksi kolme kertaa kuluvan vuoden aikana. Valter Enqvist ja Sirpa Bomberg ovat suunnitelleet päiväkodin pohjapiirustusta työryhmän tukemana. Uuden päiväkodin kerrosala on 509 m2, tilavuus 1730 m3. Kustannusarvio on Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi lokakuussa 2008 ja rakennus olisi valmis marraskuussa Suunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Perusturvalautakunta

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto : Työryhmän viimeisimmässä kokouksessa päätettiin ehdottaa kerrosalan laajentamista 530 neliöön. Kustannukset on laskettu 1800 /m2. Uusi ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Huomioon ottaen rakennuskustannusten nousun, esitetään hyväksyttäväksi kustannusarvioksi ,00 euroa. Kh Kunnaninsinööri Valter Enqvist ja perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Bomberg olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että päiväkodin suunnitelmat hyväksytään ja kustannusarvioksi hyväksytään ,00 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 72 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli asiaa hallitukselle kokouksessa. Mauri Kankaanpää ja Marja Savioja saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana Kunnanhallituksen pyynnöstä insinööri ja nuorisoliikuntasihteeri on selvittänyt monitoimitalon varastotilojen rakentamista päiväkodista monitoimitalolle johtavan käytävän yhteyteen. Käytävää on mahdollista leventää 5,7 metrin levyiseksi jolloin siihen voidaan sijoittaa monitoimitalon varasto 31 m2 ja koulukolmion varasto 10 m2 sekä käytävät monitoimitalo päiväkoti, läpikulku yhdysrakennuksen läpi yht. 25 m2. Koko yhdysrakennuksen ala on 74 m2, Uuden päiväkodin Tekninen lautakunta

11 Kunnanhallitus Valtuusto yhteenlaskettu kerrosala nousee 607 m2:iin. Varastotilojen lisäkustannusarvio on Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan päiväkodin suunnitelmat ja kustannusarvion. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Ehdotus: Päiväkodin uudisrakennussuunnitelmat hyväksytään, kustannusarvio euroa. Samalla hallitus ehdottaa valtuustolle, että se kumoaa päätöksensä 7 / PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSSUUNNITELMA Päätös: Hyväksyttiin Kv 7 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi suunnitelmat ja kustannusarvion yksimielisesti. Valtuusto edellyttää, että hallitus selvittää hankkeen toteuttamistavan erityisesti rahoituksen kannalta. Valtuusto kumosi päätöksensä 7 / Liite Kv /7. Kunnanhallitus

12 Valtuusto ISOJOEN, KARIJOEN JA TEUVAN KUNTIEN SEKÄ KAUHAJOEN KAUPUNGIN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Valmistelija / lisätiedot: johtaja Kaija Hapuanoja puh , sähköposti; Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa Laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kauhajoen kaupungin sekä, Karijoen ja Teuvan kuntien valtuustot antoivat yhtäpitävillä päätöksillä valtioneuvostolle lain 10 :n mukaisen selvityksen lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä hyväksyivät yhtäpitävästi suunnitelman uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma) nimellä Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen yhteistyöselvitys. Toimeenpanosuunnitelmassa perustettavaan liikelaitoskuntayhtymään siirtyvät kuntien perusturvan (sosiaali- ja terveystoimen) tehtävät sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon tehtävät. Toimeenpanosuunnitelmasta antoivat kaikkien neljän kaupungin/ valtuustot yhtäpitävät vastaukset helmikuun 2008 aikana sisäasianministeriön esittämiin neljään tarkentavaan kysymykseen. Annetuissa vastauksissa todettiin seuraavaa: - suunnitelmat eivät ole osalta muuttuneet; - tilaajana ja palvelujen järjestäjänä toimii yhteistoimintalautakunta, joka koostuu kuntien edustajista sekä tilaaja ja tuottaja ovat erilliset juridiset oikeushenkilöt; - kustannusten jako kuntien kesken tapahtuu suoriteperusteisesti, jossa suoritteet ja hinnoittelu ovat yhtenäiset; - toiminta käynnistyy hyväksytyn suunnitelman mukaisesti Kunnanhallitus Valtuusto

13 28 Jatkovalmistelu on tehty näiden päätösten pohjalta siten, että valmistelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, joka koostuu kunkin neljän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista sekä johtajista. Valmistelutyötä ovat tehneet samanaikaisesti myös toimialojen vastaavat viranhaltijat. Lisäksi valmistelutyötä on avustanut ostopalveluna Audiator-Kehittämispalvelut/Toni Kirmula. Ohjausryhmän kanta on, että päivähoito ja esiopetus jäävät liikelaitoskuntayhtymän alkuperäisestä strategiasta poiketen kuntien järjestettäväksi. Valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymän strategian mukaisten palvelujen, tarkennettuna ohjausryhmän linjauksella, järjestämisvastuu on yhteistoimintalautakunnalla. Yhteistoimintalautakunta sijoitetaan Kauhajoen kaupungin organisaatioon kaupunginhallituksen päävastuualueelle. Yhteistoimintasopimus määrittelee yhteistoimintalauta aseman ja tehtävät. Sopimuskunnat valitsevat edustajansa yhteistoimintalautakuntaan, joka tekee palvelujen järjestäjänä palvelujen tilauksen perustettavalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Yhteistoimintalautakunnalla on toiminnan kannalta välttämätön henkilöstö. Lautakunnalla on virkasuhteinen esittelijä, joka valitaan vuoden 2008 aikana. Kauhajoen kaupungilla ei ole kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta lauta päätöksiin yhteistoimintasopimuksen mukaan. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustaminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymisen kautta. Perussopimuksessa määritellään liikelaitoskuntayhtymän palvelujen tuottamisen periaatteet, liikelaitoskuntayhtymän rakenne ja sen toimielinten tehtävät. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on tarkoitus perustaa alkaen huhtikuussa 2008 tehtävien kuntien valtuustopäätösten mukaisesti. Toiminta käynnistyy sopimusten allekirjoittamisella ja liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksella, joka nimeää liikelaitoskuntayhtymälle johto. Johto toimintaa ja liikelaitoskuntayhtymän valmistelua ohjataan Kunnanhallitus Valtuusto

14 29 liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksella ja sen sisältämillä siirtymäkauden säännöksillä. Tämän johto toimikausi päättyy viimeistään helmikuun lopussa 2009, jolloin uusi kuntavaalien mukainen toimielinten toimikausi alkaa yhtymäkokouksella ja johto valinnalla heti vuoden 2009 alussa. Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostetaan Liikelaitoskuntayhtymän aloittavassa taseessa siten, että kukin jäsenkunta sijoittaa Liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan väkiluvun mukaisessa suhteessa 50 euroa / asukas (asukasmäärä tilanteessa). Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta laatii vuodelle 2008 talousarvion. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotanto käynnistyy Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoimintasuunnitelma perustuu ao. kuntien elokuussa 2007 yhteisesti hyväksymässä strategiassa esitetyille linjauksille. Sopimuksen tarkoittama palveluja tuottava henkilöstö siirtyy perustettavaan organisaatioon Siirtyvällä henkilöstöllä on siirtyessään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukainen viiden vuoden työsuhdeturva: henkilöstöä ei voida irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä mainittuna aikana. Liikelaitoskuntayhtymässä erityislainsäädännön yksilöasioita ja lupa-asioita varten perustetaan perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi organisaatioon kuuluu tarkastuslautakunta. Strategian mukaisten peruspalvelujen ohella ohjausryhmä on linjannut ns. tukipalveluja. Kiinteistönhuollon, puhtauspalveluiden ja ruokahuollon palvelut eivät sisälly perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toimintaan, vaan ne jäävät kuntien toiminnaksi. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa nämä palvelut kunnilta tuotteistuksen periaatteita noudattaen. Kunnanhallitus Valtuusto

15 30 Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT- ja puhelinpalvelujen osalta on päädytty ratkaisuun, jossa kyseiset palvelut ostetaan perustettavalta, osakeyhtiömuotoiselta seutupalvelukeskukselta. Yhtiön kotipaikkana ja toimitusjohtajan toimipisteenä toimii Teuvan kunta. Muilta osin kyseisten palveluiden henkilöstö säilyy pääsääntöisesti nykyisissä toimipaikoissaan. Henkilöstöä ei keskitetä. Yhtiön toiminta perustuu hajautettuun toimintamalliin, jossa hyödynnetään nykyaikaista tietotekniikkaa ja tietoliikenneyhteyksiä. Liikelaitoskuntayhtymällä on yhteiset tietojärjestelmät kaikissa toimipisteissä. Liikelaitoskuntayhtymä vuokraa tarvittavat toimitilat pääasiassa kunnilta. Sen toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Palvelujen järjestäminen perustuu elämänkaarimallin mukaisiin palveluprosesseihin. Palvelujen määrät ratkeavat kuntien määrittämien ja yhteistoimintalauta yhteen sovittamien tilausten määrän perusteella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta perustuu toisaalta vahvaan talousarviosidonnaiseen omistajaohjaukseen ja toisaalta palveluprosessien hallintaan. Paras-hankkeeseen liittyvästä yhteistoiminta-alueen valmistelusta ja liitteenä olevista sopimuksista on järjestetty henkilöstölle ja päätöksentekijöille tiedotustilaisuudet ja Edelleen henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu Kaikkien neljän tulee tehdä valmistelluista sopimuksista samansisältöiset päätökset. Liitteet 1-2 Kh / 76 - Yhteistoimintasopimus; - Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevat sopimukset: 1. Yhteistoimintasopimus; 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus Valtuusto

16 31 Liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen liittyvän peruspääomaosuuden ( euroa) suorittamiseksi tehdään talousarvioon vuodelle 2008 muutos. Yhteistoimintalautakunta aloittaa myös toimintansa vuonna Edelleen hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin Kv 8 Kunnanjohtaja esitteli sopimukset valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi 1. Yhteistoimintasopimuksen 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen sekä teki muutoksen talousarvioon 2008 myöntämällä peruspääomaosuutta varten määrärahaa Kunnanvaltuusto hyväksyi myös periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Liitteet 1-2 Kv /8

17 Kunnanhallitus Valtuusto KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄSITTELY Kunnanvaltuusto päätti /4 : Sopimus kunta- ja palvelurakennelainsäädännön mukaisen palvelujen järjestämissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelma) laatimiseksi Suupohjan seutukunnassa asian yhteydessä, että myös kuntaliitoksen esiselvitys tehdään. Vastaavan päätöksen tekivät myös Kauhajoen kaupunki, Karijoen ja Teuvan kunnat. Loppuraportti saatiin syyskuussa Tiedossa kuitenkin oli jo aikaisemmin raportissa oleva toteamus, että neljän kuntaliitokseen ei näytä olevan valmiutta. Raportin käsittely ja jatkotoimenpiteistä päättäminen on valtuuston asia, koska valtuusto päätti esiselvityksen käynnistämisestä, joten asia oli esillä valtuustossa /28. Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että Kauhajoen kaupungille esitetään kuntaliitosselvityksen käynnistämistä kanssa. Perusteluna oli väestön muutoksen ja siitä johtuvien palvelutarpeiden muutosten sekä talouden ennakoitu kehitys. Valtuuston päätöksen jälkeen ehdotettiin käynnistettäväksi kuntalaiskeskustelu. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen äänin Kauhajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt /58 myönteisen päätöksen kuntaliitosselvityksen tekemisestä kanssa. Samassa kokouksessa /57 on päätetty kuntaliitokseen liittyvän taloudellisen tuen ohjaamisesta liittyviin kuntiin vuosina 2009 ja Kunnanhallitus järjesti viisi keskustelu- ja tiedotustilaisuutta, joissa aiheina olivat sekä yhteistoiminta-alueen perustaminen että kuntaliitosselvityksen tekeminen. Keskustelua syntyi lähinnä kuntaliitosasiasta, jossa kuntalaisten mielipiteet eri kylissä olivat sekä myönteisiä että voimakkaan kielteisiä. Yhteistoimintaalueesta ja sen puitteissa järjestettävistä palveluista ei keskusteltu kovinkaan paljon.

18 Kunnanhallitus Valtuusto Puitelain mukaista palvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu tammikuusta 2007 huhtikuuhun Huhtikuun viimeisellä viikolla neljä valtuustoa käsittelee, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän yhteistoimintasopimuksen ja perussopimuksen hyväksyminen. Myönteisillä päätöksillä neljä kuntaa täyttää puitelain 5 :n vaatimuksen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen vähintään n asukkaan väestöpohjavaatimuksesta. Sopimusten hyväksyminen käynnistää tiiviin ja paljon työtä ja henkilö aikaa vievän jatkovalmistelun, koska sopimusten liikelaitoskuntayhtymä perustetaan ja varsinainen toiminta aloitetaan koko perusturvan osuus talousarviosta on 65 %. Kaikki muut tehtävät paitsi päivähoito siirtyy liikelaitoskuntayhtymälle. Kunta- ja palvelu- ja palvelurakenneuudistuksesta /169 annetun lain 4 :n mukaan kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin. Kuntajaon muutokset tehdään ja toteutetaan ja niiden tekemistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa (1196/1997) säädetään. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä yhteistoimintaa. Kuntaliitosselvityksen valmistelua varten ja Kauhajoen kaupungin johtoryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa. Tapaamisissa on lähinnä selvitetty eri tehtävien järjestämismuotoja kummassakin kunnassa. Selvitystä varten nimetyt luottamushenkilöt eivät ole kokoontuneet kertaakaan. Kuntaliitoksesta käydyn keskustelun jälkeen lienee parasta katsoa, miten yhteistoiminta-alue ja tuleva liikelaitoskuntayhtymä vastaa puitelain edellyttämään kunta- ja palvelurakenteen vahvistamiseen. Kunnanhallitus

19 Valtuusto Kuntaliitto on käynnistänyt selvitystyön perusopetuksen järjestämisestä ja sitä tarkastellaan puitelain pohjalta sekä selvitetään myös tilaaja-tuottajamallin sopimista tälle alueelle. Valtionosuusuudistusta valmistellaan, mutta se valmistuu vasta v helmikuussa. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tässä vaiheessa tehdään työtä tulevan yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistämiseksi ja kuntaliitosselvitystä ei jatketa, koska valmiutta kuntaliitokseen ei ole. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tarkasti kuntia koskevaa lainsäädäntöä sekä seutu ja maa toimenpiteitä. Kunnanvaltuuston päätös ilmoitetaan Kauhajoen kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin. Harri Peltoniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PIHLAJANPUOLENTIEN PAINEVIEMÄRI Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist p , Pihlajanpuolentien oikaisun rakennustyöt alkavat toukokuussa. Rakentamisen yhteydessä on mahdollista asentaa tien viereen paineviemäriputki, jolloin runkojohdon läheisyydessä olevat kiinteistöt voivat liittyä siihen. Paineviemäri järjestelmä toimii siten, että liittyvälle kiinteistölle kiinteistön omistaja asentaa repijä pumppauskaivon, kustannusarvio n Kaivossa on n. 1-3 kw:n repijäpumppu sekä takaiskuventtiili, jotta viemäri ei toimi takaperin. Pumpulla johdetaan hienonnettu jätevesi kiinteistön paineviemäriputkeen, tyypillisesti 63 mm paksu PEH 6-10, josta se paineen vaikutuksesta menee runkoviemärijohtoon josta se johdetaan lähimpään viemärilaitoksen viettoviemärikaivoon josta se menee jätevedenpuhdistamolle. Pihlajanpuolen alueella on ainakin 10 mahdollista viemäriliittyjää jotka voisivat liittyä verkostoon. Runkojohto on suunniteltu rakennettavaksi Saarikosken talon läheisyydessä olevasta viemärikaivosta Pihlajanpuolen tien ja Nevalan Peruna Oy:lle johtavan tien risteykseen saakka. Rakennettavan johdon pituus on n. 900 m ja paksuus 75 mm. Liittymisehdot ja kustannusarvio esitellään kokouksessa. Liitteenä Pihlajanpuolentien paineviemäri suunnitelma. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Pihlajanpuolen paineviemärisuunnitelman ja mahdollisesti anoo lisämäärärahaa valtuustolta. Hankkeen kustannusarvio on

21 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Liittymisehdot: Noudatetaan vesilaitoksen toiminta-alueella. Hinnat alv 22 %. Perusliittymä metriä runkolinjasta Jos liittymä metriä lisähinta 7,5 /m 300:n ylittävältä osalta Jos liittymä > 500 m, liittymähinta edellisten lisäksi 15 /m 500:n ylittävältä osalta. Jos liittyjä liittää kustantamansa putken runkolinjaan, liittymismaksu on 1000 /kiinteistö Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä liittymisanomus maasto-olosuhteiden mukaan. Kunta määrää liitettävän putken koon ja laadun. Kh 74 Päätös: Tekninen lautakunta anoo valtuustolta :n määrärahaa Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi. Tekninen lautakunta esittää em. liittymisehtoja valtuuston hyväksyttäväksi Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi myönnetään euron määräraha, joka otetaan investointeihin varatusta peruskorjausmäärärahoista. 2. liittymisehdot hyväksytään teknisen lauta esityksen mukaisina. Päätös: Hyväksyttiin

22 Valtuusto Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Kv 10 Päätös: Kunnanvaltuusto myönsi Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi euron määrärahan muuttamalla investointeihin varatun peruskorjausmäärärahan käyttötarkoitusta. Liittymisehdot hyväksyttiin teknisen lauta esityksen mukaisina. Liite Kv /10.

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 27.8.2008 klo 9.00 11.45 ja 12.30 14.15 Saapuvilla olleet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.2.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia Kunnanvirasto, valtuustosali 9 10 11 12 13 1 Valtuutettujen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Kokouskutsu ja esityslista N:o 2/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone.

Mäntyharju Pöytäkirja 3/ (8) Rakennuslautakunta Aika , klo 16:30-17:09. Kunnantalo, kaavoittajan huone. Mäntyharju Pöytäkirja 3/2016 1 (8) Aika 19.04.2016, klo 16:30-17:09 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Rakennustarkastajan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat

Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Sivistyslautakunta Aika , klo 13:00. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone. Käsiteltävät asiat Kangasniemi Kokouskutsu 1 (7) Aika 20.02.2017, klo 13:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsiteltävät asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus 17 Päiväkodin

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 31.3.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 25 Kokousaika 25.3.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Päiväkoti Kuunari Käsiteltävät asiat 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus. Maanantai klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 15.2.2016 klo 9.00 (kj haastattelut) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 6 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 28.8.2008 klo 10.00 10.47 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot