ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen Elina Haaro Kimmo Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa Luomaniemi Kari MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja, pöytäkirjanpitäjä OLLEET Mattila Juha, poissa (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, asiantuntija 7 ja10 Heikinniemi Erja, perusturvajohtaja Pesonen Kaija, rehtori Kunnanhallituksen jäsenet: Kalliomäki Tapio, Saari Anna-Liisa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 6 13 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Teikari Tapio ja Vainionpää Jukka. (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Kaija Hapuanoja PÖYTÄKIRJAN virasto TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tapio Teikari Jukka Vainionpää PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2008

2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyysi valtuutettuja ja yleisöä kunnioittamaan minuutin hiljaisella hetkellä edesmenneen valtuutetun Antti Mäenpään muistoa. Valtuuston puheenjohtaja Antti Jaakkola toivotti tervetulleeksi Koulukolmion.9. luokan oppilaat sekä opettajan seuraamaan valtuuston kokouksen työskentelyä. Useana vuotena on pyritty järjestämään keväällä valtuuston kokous siten, että koululaisilla on mahdollisuus olla yleisönä ylimmän päätöksentekijän, valtuuston kokouksessa. Tämä kokous on oppilaiden kannalta mielenkiintoinen, koska esityslistalla on rehtorin valinta. Toivotan Teille nuorille hyvää menestystä myös tulevissa opinnoissanne sekä mielenkiintoa yhteiskunnallisiin eli meidän kaikkien asioiden hoitoon. Tervetuloa valtuutetut, hallituksen jäsenet, lehdistön edustajat ja muu yleisö. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja totesi, että v kunnallisvaalin tuloksen perusteella Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Elina Peltonen tulee varsinaiseksi valtuutetuksi valtuustokauden loppuun saakka edesmenneen valtuutettu Antti Mäenpään jälkeen. Hyväksyttiin valtuutettujen poissaolon esteet: Valtuutettu Anna-Maija Siltaojan este hyväksyttiin. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PERUSOPETUKSEN REHTORIN VAALI kunnassa on ollut julkisesti haettavana perusopetuksen rehtorin virka klo 15 mennessä. Ilmoitus on julkaistu Opettaja lehdessä, www-sivuilla ja ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon tietojärjestelmässä. Rehtori toimii sivistystoimen vastuualueen osastopäällikkönä sekä hoitaa koulutoimenjohtajan tehtävät. Rehtori on johtoryhmän jäsen. Tehtävien hoitaminen tulisi aloittaa lukien tai sopimuksen mukaan. Perehtymisvaiheen jälkeen virka vastaanotetaan virallisesti Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkailmoitus on esityslistan lisätietona. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta ja yksi hakemus myöhästyneenä. Hakijat ovat: Ahonen Juha, kauppatieteiden kandidaatti, FM, Jyväskylä Hautala Marjatta, kasvatustieteiden maisteri, Kauhajoki Koivisto Arimo, kasvatustieteiden maisteri, Vatajankoski Mäkynen Hannu, liikuntatieteiden maisteri, Palokka Raatikainen Ville, kasvatustieteiden maisteri, Tampere Sahi Salme, kasvatustieteiden tohtori, Kuusamo Uusitalo Katariina, kasvatustieteiden maisteri, Isojoki Haalisto Ilpo, kasvatustieteiden maisteri, hakemus saapui myöhästyneenä. Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukainen kelpoisuus. Rehtoria valittaessa painotetaan pedagogisten ja vuorovaikutustaitojen lisäksi vahvaa osaamista oppilaitoksen johtamisessa sekä kykyä soveltaa ja kehittää yhtenäiskoulupedagogiikkaa. Kunnallishallinnon tuntemus on eduksi. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa rehtorin virkaa määräajassa hakeneet henkilöt. Kunnanhallitus nimeää rehtorin valintaa valmistelevaan työryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot;jukka Vainionpää, Marja Savioja, Antti Jaakkola, Kari Luomaniemi ja

6 Kunnanhallitus Valtuusto Mauri Kankaanpää, hallituksen jäsen Vesa Ristiharjun sekä koulutuslauta puheenjohtaja Janne Akselin, johtaja Kaija Hapuanojan ja rehtori Kaija Pesosen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana ja johtaja työryhmän sihteerinä. Työryhmän tehtävänä on suorittaa hakijahaastattelut ja valmistella rehtorin valintaa päätöksentekoa varten. Haastatteluun kutsutaan seuraavat henkilöt: Ahonen Juha, Hautala Marjatta, Koivisto Arimo, Mäkynen Hannu ja Raatikainen Ville. Päätös: Hyväksyttiin Ville Raatikainen on perunut hakemuksensa kirjallisesti Haastatteluissa olivat Juha Ahonen, Marjatta Hautala, Arimo Koivisto ja Hannu Mäkynen, joilla on kelpoisuus rehtorin virkaan. Työryhmä kokoontui ennen hallituksen kokousta valmistelemaan ehdotusta rehtorin vaalia varten. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti hallitukselle, että rehtorin virkaan valittaisiin koulunjohtaja Arimo Koivisto. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koulunjohtaja Arimo Koivisto valitaan perusopetuksen rehtorin virkaan. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuusto antaa viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Valtuusto Kv 6 Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi keskustelutta perusopetuksen rehtorin virkaan koulunjohtaja Arimo Koiviston. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Kunnanvaltuusto antoi viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUSSUUNNITELMA Valmistelija/lisätiedot: Sirpa Bomberg, puh , Valter Enqvist, puh , Kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman, jonka mukaan kuntaan rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi monitoimitalon ja Koulukolmion väliselle tontille ja se aloittaa toimintansa vuoden 2009 lopulla. Kirkonkylän ryhmisten toiminta päättyy uuden päiväkodin käynnistäessä toimintansa. Kaikki tuolloin em. ryhmiksissä kirjoilla olevat lapset siirtyvät päiväkodin asiakkaiksi. Uuteen vuorohoitoakin tarjoavaan päiväkotiin perustetaan kaksi 21-paikkaista sisarusryhmää. Päivähoito-osasto on auki maanantaista perjantaihin klo ja vuorohoito-osasto maanantaista perjantaihin Viikonloppuisin ja arkipyhinä hoitoa annetaan tarpeen mukaan, joten aukiolo määräytyy viikonloppuina ja juhlapyhinä todellisen käytön mukaan. Ryhmien maksimikoot ovat 21/21 lasta. Ryhmät voidaan pitää näin suurina silloin, kun hoidossa ei ole yhtään alle 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaiden lukumäärä pienentää ryhmäkokoa. Useimmat alle 3-vuotiaat pyritään hoitamaan perhepäivähoidossa, joten päiväkotiin otetaan ensisijaisesti alle 3-vuotiaita vain, jos perheessä on useampia päivähoitoa tarvitsevia lapsia tai jos hoidon tarve syntyy vanhempien vuorotyöstä. Päiväkodin henkilöstömitoitus: Kummassakin lapsiryhmässä tulee olla lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi tarvitaan 2,5 päiväkotiapulaista, jotka huolehtivat ruuan jakelusta, päivittäissiivouksesta ja lapsiryhmien avustavista töistä. Kirkonkylän ja vuororyhmiksen henkilökunta voidaan siirtää päiväkotiin kokonaisuudessaan, sillä neljällä hoitajalla on pätevyys lastenhoitajan tehtäviin. Yhden päiväkotiapulaisen työajasta toinen puoli on koululaisten iltapäivätoiminnassa.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Lapsiryhmiin tulee palkattavaksi kaksi lastentarhanopettajaa. Nykyisen perhepäivähoidon ohjaajan jäädessä pois työstä alkaen tulee hänen tilalleen palkata lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävä viranhaltija, joka siirtyy päiväkotiin toiminnan käynnistyessä. Toinen lastentarhanopettaja palkataan toiminnan jo käynnistyttyä. Näin siksi, että toiminta käynnistyy aluksi vajaakäytöllä eli täysiä ryhmiä ei saada muodostettua heti toiminnan alkaessa. Ensiksi valittu virkasuhteinen lastentarhanopettaja vastaa päiväkodin hallinnollisista tehtävistä ja perhepäivähoidon ohjauksesta sekä osallistuu lapsiryhmän ohjaamiseen. Toinen lastentarhanopettaja toimii työsopimussuhteessa lapsiryhmän ohjaajana. Virkasuhteisen lastentarhanopettajan työajasta 60% on hallinnollisia tehtäviä ja 40% lapsiryhmän ohjausta, mutta tehtävien osuutta tulee tarkistaa viimeistään silloin, kun päiväkoti on täydessä käytössä. Perhepäivähoidon ohjauksen tarpeen väheneminen vähentää hallinnollisten tehtävien viemää työaikaa, jota aikaa vastaavasti tarvitaan isomman lapsiryhmän ohjauksessa. Paras-hankkeen etenemisen mukanaan tuomat vaikutukset tulee erikseen arvioida siinä vaiheessa, kun asiasta saadaan päätöksiä. Päiväkodin suunnittelutyöryhmä on tehnyt tutustumismatkan Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan päiväkoteihin ja kokoontunut sen lisäksi kolme kertaa kuluvan vuoden aikana. Valter Enqvist ja Sirpa Bomberg ovat suunnitelleet päiväkodin pohjapiirustusta työryhmän tukemana. Uuden päiväkodin kerrosala on 509 m2, tilavuus 1730 m3. Kustannusarvio on Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi lokakuussa 2008 ja rakennus olisi valmis marraskuussa Suunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Perusturvalautakunta

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto : Työryhmän viimeisimmässä kokouksessa päätettiin ehdottaa kerrosalan laajentamista 530 neliöön. Kustannukset on laskettu 1800 /m2. Uusi ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Huomioon ottaen rakennuskustannusten nousun, esitetään hyväksyttäväksi kustannusarvioksi ,00 euroa. Kh Kunnaninsinööri Valter Enqvist ja perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Bomberg olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että päiväkodin suunnitelmat hyväksytään ja kustannusarvioksi hyväksytään ,00 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 72 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli asiaa hallitukselle kokouksessa. Mauri Kankaanpää ja Marja Savioja saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana Kunnanhallituksen pyynnöstä insinööri ja nuorisoliikuntasihteeri on selvittänyt monitoimitalon varastotilojen rakentamista päiväkodista monitoimitalolle johtavan käytävän yhteyteen. Käytävää on mahdollista leventää 5,7 metrin levyiseksi jolloin siihen voidaan sijoittaa monitoimitalon varasto 31 m2 ja koulukolmion varasto 10 m2 sekä käytävät monitoimitalo päiväkoti, läpikulku yhdysrakennuksen läpi yht. 25 m2. Koko yhdysrakennuksen ala on 74 m2, Uuden päiväkodin Tekninen lautakunta

11 Kunnanhallitus Valtuusto yhteenlaskettu kerrosala nousee 607 m2:iin. Varastotilojen lisäkustannusarvio on Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan päiväkodin suunnitelmat ja kustannusarvion. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Ehdotus: Päiväkodin uudisrakennussuunnitelmat hyväksytään, kustannusarvio euroa. Samalla hallitus ehdottaa valtuustolle, että se kumoaa päätöksensä 7 / PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSSUUNNITELMA Päätös: Hyväksyttiin Kv 7 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi suunnitelmat ja kustannusarvion yksimielisesti. Valtuusto edellyttää, että hallitus selvittää hankkeen toteuttamistavan erityisesti rahoituksen kannalta. Valtuusto kumosi päätöksensä 7 / Liite Kv /7. Kunnanhallitus

12 Valtuusto ISOJOEN, KARIJOEN JA TEUVAN KUNTIEN SEKÄ KAUHAJOEN KAUPUNGIN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Valmistelija / lisätiedot: johtaja Kaija Hapuanoja puh , sähköposti; Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa Laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kauhajoen kaupungin sekä, Karijoen ja Teuvan kuntien valtuustot antoivat yhtäpitävillä päätöksillä valtioneuvostolle lain 10 :n mukaisen selvityksen lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä hyväksyivät yhtäpitävästi suunnitelman uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma) nimellä Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen yhteistyöselvitys. Toimeenpanosuunnitelmassa perustettavaan liikelaitoskuntayhtymään siirtyvät kuntien perusturvan (sosiaali- ja terveystoimen) tehtävät sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon tehtävät. Toimeenpanosuunnitelmasta antoivat kaikkien neljän kaupungin/ valtuustot yhtäpitävät vastaukset helmikuun 2008 aikana sisäasianministeriön esittämiin neljään tarkentavaan kysymykseen. Annetuissa vastauksissa todettiin seuraavaa: - suunnitelmat eivät ole osalta muuttuneet; - tilaajana ja palvelujen järjestäjänä toimii yhteistoimintalautakunta, joka koostuu kuntien edustajista sekä tilaaja ja tuottaja ovat erilliset juridiset oikeushenkilöt; - kustannusten jako kuntien kesken tapahtuu suoriteperusteisesti, jossa suoritteet ja hinnoittelu ovat yhtenäiset; - toiminta käynnistyy hyväksytyn suunnitelman mukaisesti Kunnanhallitus Valtuusto

13 28 Jatkovalmistelu on tehty näiden päätösten pohjalta siten, että valmistelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, joka koostuu kunkin neljän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista sekä johtajista. Valmistelutyötä ovat tehneet samanaikaisesti myös toimialojen vastaavat viranhaltijat. Lisäksi valmistelutyötä on avustanut ostopalveluna Audiator-Kehittämispalvelut/Toni Kirmula. Ohjausryhmän kanta on, että päivähoito ja esiopetus jäävät liikelaitoskuntayhtymän alkuperäisestä strategiasta poiketen kuntien järjestettäväksi. Valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymän strategian mukaisten palvelujen, tarkennettuna ohjausryhmän linjauksella, järjestämisvastuu on yhteistoimintalautakunnalla. Yhteistoimintalautakunta sijoitetaan Kauhajoen kaupungin organisaatioon kaupunginhallituksen päävastuualueelle. Yhteistoimintasopimus määrittelee yhteistoimintalauta aseman ja tehtävät. Sopimuskunnat valitsevat edustajansa yhteistoimintalautakuntaan, joka tekee palvelujen järjestäjänä palvelujen tilauksen perustettavalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Yhteistoimintalautakunnalla on toiminnan kannalta välttämätön henkilöstö. Lautakunnalla on virkasuhteinen esittelijä, joka valitaan vuoden 2008 aikana. Kauhajoen kaupungilla ei ole kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta lauta päätöksiin yhteistoimintasopimuksen mukaan. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustaminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymisen kautta. Perussopimuksessa määritellään liikelaitoskuntayhtymän palvelujen tuottamisen periaatteet, liikelaitoskuntayhtymän rakenne ja sen toimielinten tehtävät. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on tarkoitus perustaa alkaen huhtikuussa 2008 tehtävien kuntien valtuustopäätösten mukaisesti. Toiminta käynnistyy sopimusten allekirjoittamisella ja liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksella, joka nimeää liikelaitoskuntayhtymälle johto. Johto toimintaa ja liikelaitoskuntayhtymän valmistelua ohjataan Kunnanhallitus Valtuusto

14 29 liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksella ja sen sisältämillä siirtymäkauden säännöksillä. Tämän johto toimikausi päättyy viimeistään helmikuun lopussa 2009, jolloin uusi kuntavaalien mukainen toimielinten toimikausi alkaa yhtymäkokouksella ja johto valinnalla heti vuoden 2009 alussa. Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostetaan Liikelaitoskuntayhtymän aloittavassa taseessa siten, että kukin jäsenkunta sijoittaa Liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan väkiluvun mukaisessa suhteessa 50 euroa / asukas (asukasmäärä tilanteessa). Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta laatii vuodelle 2008 talousarvion. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotanto käynnistyy Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoimintasuunnitelma perustuu ao. kuntien elokuussa 2007 yhteisesti hyväksymässä strategiassa esitetyille linjauksille. Sopimuksen tarkoittama palveluja tuottava henkilöstö siirtyy perustettavaan organisaatioon Siirtyvällä henkilöstöllä on siirtyessään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukainen viiden vuoden työsuhdeturva: henkilöstöä ei voida irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä mainittuna aikana. Liikelaitoskuntayhtymässä erityislainsäädännön yksilöasioita ja lupa-asioita varten perustetaan perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi organisaatioon kuuluu tarkastuslautakunta. Strategian mukaisten peruspalvelujen ohella ohjausryhmä on linjannut ns. tukipalveluja. Kiinteistönhuollon, puhtauspalveluiden ja ruokahuollon palvelut eivät sisälly perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toimintaan, vaan ne jäävät kuntien toiminnaksi. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa nämä palvelut kunnilta tuotteistuksen periaatteita noudattaen. Kunnanhallitus Valtuusto

15 30 Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT- ja puhelinpalvelujen osalta on päädytty ratkaisuun, jossa kyseiset palvelut ostetaan perustettavalta, osakeyhtiömuotoiselta seutupalvelukeskukselta. Yhtiön kotipaikkana ja toimitusjohtajan toimipisteenä toimii Teuvan kunta. Muilta osin kyseisten palveluiden henkilöstö säilyy pääsääntöisesti nykyisissä toimipaikoissaan. Henkilöstöä ei keskitetä. Yhtiön toiminta perustuu hajautettuun toimintamalliin, jossa hyödynnetään nykyaikaista tietotekniikkaa ja tietoliikenneyhteyksiä. Liikelaitoskuntayhtymällä on yhteiset tietojärjestelmät kaikissa toimipisteissä. Liikelaitoskuntayhtymä vuokraa tarvittavat toimitilat pääasiassa kunnilta. Sen toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Palvelujen järjestäminen perustuu elämänkaarimallin mukaisiin palveluprosesseihin. Palvelujen määrät ratkeavat kuntien määrittämien ja yhteistoimintalauta yhteen sovittamien tilausten määrän perusteella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta perustuu toisaalta vahvaan talousarviosidonnaiseen omistajaohjaukseen ja toisaalta palveluprosessien hallintaan. Paras-hankkeeseen liittyvästä yhteistoiminta-alueen valmistelusta ja liitteenä olevista sopimuksista on järjestetty henkilöstölle ja päätöksentekijöille tiedotustilaisuudet ja Edelleen henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu Kaikkien neljän tulee tehdä valmistelluista sopimuksista samansisältöiset päätökset. Liitteet 1-2 Kh / 76 - Yhteistoimintasopimus; - Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevat sopimukset: 1. Yhteistoimintasopimus; 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus Valtuusto

16 31 Liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen liittyvän peruspääomaosuuden ( euroa) suorittamiseksi tehdään talousarvioon vuodelle 2008 muutos. Yhteistoimintalautakunta aloittaa myös toimintansa vuonna Edelleen hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin Kv 8 Kunnanjohtaja esitteli sopimukset valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi 1. Yhteistoimintasopimuksen 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen sekä teki muutoksen talousarvioon 2008 myöntämällä peruspääomaosuutta varten määrärahaa Kunnanvaltuusto hyväksyi myös periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Liitteet 1-2 Kv /8

17 Kunnanhallitus Valtuusto KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄSITTELY Kunnanvaltuusto päätti /4 : Sopimus kunta- ja palvelurakennelainsäädännön mukaisen palvelujen järjestämissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelma) laatimiseksi Suupohjan seutukunnassa asian yhteydessä, että myös kuntaliitoksen esiselvitys tehdään. Vastaavan päätöksen tekivät myös Kauhajoen kaupunki, Karijoen ja Teuvan kunnat. Loppuraportti saatiin syyskuussa Tiedossa kuitenkin oli jo aikaisemmin raportissa oleva toteamus, että neljän kuntaliitokseen ei näytä olevan valmiutta. Raportin käsittely ja jatkotoimenpiteistä päättäminen on valtuuston asia, koska valtuusto päätti esiselvityksen käynnistämisestä, joten asia oli esillä valtuustossa /28. Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että Kauhajoen kaupungille esitetään kuntaliitosselvityksen käynnistämistä kanssa. Perusteluna oli väestön muutoksen ja siitä johtuvien palvelutarpeiden muutosten sekä talouden ennakoitu kehitys. Valtuuston päätöksen jälkeen ehdotettiin käynnistettäväksi kuntalaiskeskustelu. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen äänin Kauhajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt /58 myönteisen päätöksen kuntaliitosselvityksen tekemisestä kanssa. Samassa kokouksessa /57 on päätetty kuntaliitokseen liittyvän taloudellisen tuen ohjaamisesta liittyviin kuntiin vuosina 2009 ja Kunnanhallitus järjesti viisi keskustelu- ja tiedotustilaisuutta, joissa aiheina olivat sekä yhteistoiminta-alueen perustaminen että kuntaliitosselvityksen tekeminen. Keskustelua syntyi lähinnä kuntaliitosasiasta, jossa kuntalaisten mielipiteet eri kylissä olivat sekä myönteisiä että voimakkaan kielteisiä. Yhteistoimintaalueesta ja sen puitteissa järjestettävistä palveluista ei keskusteltu kovinkaan paljon.

18 Kunnanhallitus Valtuusto Puitelain mukaista palvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu tammikuusta 2007 huhtikuuhun Huhtikuun viimeisellä viikolla neljä valtuustoa käsittelee, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän yhteistoimintasopimuksen ja perussopimuksen hyväksyminen. Myönteisillä päätöksillä neljä kuntaa täyttää puitelain 5 :n vaatimuksen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen vähintään n asukkaan väestöpohjavaatimuksesta. Sopimusten hyväksyminen käynnistää tiiviin ja paljon työtä ja henkilö aikaa vievän jatkovalmistelun, koska sopimusten liikelaitoskuntayhtymä perustetaan ja varsinainen toiminta aloitetaan koko perusturvan osuus talousarviosta on 65 %. Kaikki muut tehtävät paitsi päivähoito siirtyy liikelaitoskuntayhtymälle. Kunta- ja palvelu- ja palvelurakenneuudistuksesta /169 annetun lain 4 :n mukaan kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin. Kuntajaon muutokset tehdään ja toteutetaan ja niiden tekemistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa (1196/1997) säädetään. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä yhteistoimintaa. Kuntaliitosselvityksen valmistelua varten ja Kauhajoen kaupungin johtoryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa. Tapaamisissa on lähinnä selvitetty eri tehtävien järjestämismuotoja kummassakin kunnassa. Selvitystä varten nimetyt luottamushenkilöt eivät ole kokoontuneet kertaakaan. Kuntaliitoksesta käydyn keskustelun jälkeen lienee parasta katsoa, miten yhteistoiminta-alue ja tuleva liikelaitoskuntayhtymä vastaa puitelain edellyttämään kunta- ja palvelurakenteen vahvistamiseen. Kunnanhallitus

19 Valtuusto Kuntaliitto on käynnistänyt selvitystyön perusopetuksen järjestämisestä ja sitä tarkastellaan puitelain pohjalta sekä selvitetään myös tilaaja-tuottajamallin sopimista tälle alueelle. Valtionosuusuudistusta valmistellaan, mutta se valmistuu vasta v helmikuussa. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tässä vaiheessa tehdään työtä tulevan yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistämiseksi ja kuntaliitosselvitystä ei jatketa, koska valmiutta kuntaliitokseen ei ole. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tarkasti kuntia koskevaa lainsäädäntöä sekä seutu ja maa toimenpiteitä. Kunnanvaltuuston päätös ilmoitetaan Kauhajoen kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin. Harri Peltoniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PIHLAJANPUOLENTIEN PAINEVIEMÄRI Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist p , Pihlajanpuolentien oikaisun rakennustyöt alkavat toukokuussa. Rakentamisen yhteydessä on mahdollista asentaa tien viereen paineviemäriputki, jolloin runkojohdon läheisyydessä olevat kiinteistöt voivat liittyä siihen. Paineviemäri järjestelmä toimii siten, että liittyvälle kiinteistölle kiinteistön omistaja asentaa repijä pumppauskaivon, kustannusarvio n Kaivossa on n. 1-3 kw:n repijäpumppu sekä takaiskuventtiili, jotta viemäri ei toimi takaperin. Pumpulla johdetaan hienonnettu jätevesi kiinteistön paineviemäriputkeen, tyypillisesti 63 mm paksu PEH 6-10, josta se paineen vaikutuksesta menee runkoviemärijohtoon josta se johdetaan lähimpään viemärilaitoksen viettoviemärikaivoon josta se menee jätevedenpuhdistamolle. Pihlajanpuolen alueella on ainakin 10 mahdollista viemäriliittyjää jotka voisivat liittyä verkostoon. Runkojohto on suunniteltu rakennettavaksi Saarikosken talon läheisyydessä olevasta viemärikaivosta Pihlajanpuolen tien ja Nevalan Peruna Oy:lle johtavan tien risteykseen saakka. Rakennettavan johdon pituus on n. 900 m ja paksuus 75 mm. Liittymisehdot ja kustannusarvio esitellään kokouksessa. Liitteenä Pihlajanpuolentien paineviemäri suunnitelma. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Pihlajanpuolen paineviemärisuunnitelman ja mahdollisesti anoo lisämäärärahaa valtuustolta. Hankkeen kustannusarvio on

21 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Liittymisehdot: Noudatetaan vesilaitoksen toiminta-alueella. Hinnat alv 22 %. Perusliittymä metriä runkolinjasta Jos liittymä metriä lisähinta 7,5 /m 300:n ylittävältä osalta Jos liittymä > 500 m, liittymähinta edellisten lisäksi 15 /m 500:n ylittävältä osalta. Jos liittyjä liittää kustantamansa putken runkolinjaan, liittymismaksu on 1000 /kiinteistö Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä liittymisanomus maasto-olosuhteiden mukaan. Kunta määrää liitettävän putken koon ja laadun. Kh 74 Päätös: Tekninen lautakunta anoo valtuustolta :n määrärahaa Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi. Tekninen lautakunta esittää em. liittymisehtoja valtuuston hyväksyttäväksi Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi myönnetään euron määräraha, joka otetaan investointeihin varatusta peruskorjausmäärärahoista. 2. liittymisehdot hyväksytään teknisen lauta esityksen mukaisina. Päätös: Hyväksyttiin

22 Valtuusto Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Kv 10 Päätös: Kunnanvaltuusto myönsi Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi euron määrärahan muuttamalla investointeihin varatun peruskorjausmäärärahan käyttötarkoitusta. Liittymisehdot hyväksyttiin teknisen lauta esityksen mukaisina. Liite Kv /10.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely:

LUONNOS HALLINTOSÄÄNTÖ. Käsittely: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 1(47) LUONNOS Käsittely: Yhtymävaltuusto 20.5.2010 Yhtymähallitus 11.12.2012 Yhtymävaltuusto 18.12.2012 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 17.12.2013 Kommentti [NJ1]:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot