ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2"

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen Elina Haaro Kimmo Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa Luomaniemi Kari MUUT SAAPUVILLA Hapuanoja Kaija, johtaja, pöytäkirjanpitäjä OLLEET Mattila Juha, poissa (ja läsnäolon peruste) Enqvist Valter, insinööri, asiantuntija 7 ja10 Heikinniemi Erja, perusturvajohtaja Pesonen Kaija, rehtori Kunnanhallituksen jäsenet: Kalliomäki Tapio, Saari Anna-Liisa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 6 13 PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Teikari Tapio ja Vainionpää Jukka. (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Kaija Hapuanoja PÖYTÄKIRJAN virasto TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tapio Teikari Jukka Vainionpää PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2008

2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyysi valtuutettuja ja yleisöä kunnioittamaan minuutin hiljaisella hetkellä edesmenneen valtuutetun Antti Mäenpään muistoa. Valtuuston puheenjohtaja Antti Jaakkola toivotti tervetulleeksi Koulukolmion.9. luokan oppilaat sekä opettajan seuraamaan valtuuston kokouksen työskentelyä. Useana vuotena on pyritty järjestämään keväällä valtuuston kokous siten, että koululaisilla on mahdollisuus olla yleisönä ylimmän päätöksentekijän, valtuuston kokouksessa. Tämä kokous on oppilaiden kannalta mielenkiintoinen, koska esityslistalla on rehtorin valinta. Toivotan Teille nuorille hyvää menestystä myös tulevissa opinnoissanne sekä mielenkiintoa yhteiskunnallisiin eli meidän kaikkien asioiden hoitoon. Tervetuloa valtuutetut, hallituksen jäsenet, lehdistön edustajat ja muu yleisö. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja totesi, että v kunnallisvaalin tuloksen perusteella Suomen Kristillisdemokraatit r.p:n ensimmäinen varavaltuutettu Elina Peltonen tulee varsinaiseksi valtuutetuksi valtuustokauden loppuun saakka edesmenneen valtuutettu Antti Mäenpään jälkeen. Hyväksyttiin valtuutettujen poissaolon esteet: Valtuutettu Anna-Maija Siltaojan este hyväksyttiin. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PERUSOPETUKSEN REHTORIN VAALI kunnassa on ollut julkisesti haettavana perusopetuksen rehtorin virka klo 15 mennessä. Ilmoitus on julkaistu Opettaja lehdessä, www-sivuilla ja ilmoitustaululla sekä työvoimahallinnon tietojärjestelmässä. Rehtori toimii sivistystoimen vastuualueen osastopäällikkönä sekä hoitaa koulutoimenjohtajan tehtävät. Rehtori on johtoryhmän jäsen. Tehtävien hoitaminen tulisi aloittaa lukien tai sopimuksen mukaan. Perehtymisvaiheen jälkeen virka vastaanotetaan virallisesti Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkailmoitus on esityslistan lisätietona. Määräaikaan mennessä saapui kuusi hakemusta ja yksi hakemus myöhästyneenä. Hakijat ovat: Ahonen Juha, kauppatieteiden kandidaatti, FM, Jyväskylä Hautala Marjatta, kasvatustieteiden maisteri, Kauhajoki Koivisto Arimo, kasvatustieteiden maisteri, Vatajankoski Mäkynen Hannu, liikuntatieteiden maisteri, Palokka Raatikainen Ville, kasvatustieteiden maisteri, Tampere Sahi Salme, kasvatustieteiden tohtori, Kuusamo Uusitalo Katariina, kasvatustieteiden maisteri, Isojoki Haalisto Ilpo, kasvatustieteiden maisteri, hakemus saapui myöhästyneenä. Virkaan valittavalta edellytetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukainen kelpoisuus. Rehtoria valittaessa painotetaan pedagogisten ja vuorovaikutustaitojen lisäksi vahvaa osaamista oppilaitoksen johtamisessa sekä kykyä soveltaa ja kehittää yhtenäiskoulupedagogiikkaa. Kunnallishallinnon tuntemus on eduksi. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa rehtorin virkaa määräajassa hakeneet henkilöt. Kunnanhallitus nimeää rehtorin valintaa valmistelevaan työryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajistot;jukka Vainionpää, Marja Savioja, Antti Jaakkola, Kari Luomaniemi ja

6 Kunnanhallitus Valtuusto Mauri Kankaanpää, hallituksen jäsen Vesa Ristiharjun sekä koulutuslauta puheenjohtaja Janne Akselin, johtaja Kaija Hapuanojan ja rehtori Kaija Pesosen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimii työryhmän puheenjohtajana ja johtaja työryhmän sihteerinä. Työryhmän tehtävänä on suorittaa hakijahaastattelut ja valmistella rehtorin valintaa päätöksentekoa varten. Haastatteluun kutsutaan seuraavat henkilöt: Ahonen Juha, Hautala Marjatta, Koivisto Arimo, Mäkynen Hannu ja Raatikainen Ville. Päätös: Hyväksyttiin Ville Raatikainen on perunut hakemuksensa kirjallisesti Haastatteluissa olivat Juha Ahonen, Marjatta Hautala, Arimo Koivisto ja Hannu Mäkynen, joilla on kelpoisuus rehtorin virkaan. Työryhmä kokoontui ennen hallituksen kokousta valmistelemaan ehdotusta rehtorin vaalia varten. Työryhmä ehdottaa yksimielisesti hallitukselle, että rehtorin virkaan valittaisiin koulunjohtaja Arimo Koivisto. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koulunjohtaja Arimo Koivisto valitaan perusopetuksen rehtorin virkaan. Perusteluna on, että Arimo Koivistolla on muodollinen kelpoisuus, johtajakokemusta ja myös kunnallishallinnon tuntemusta. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuusto antaa viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Valtuusto Kv 6 Päätös: Kunnanvaltuusto valitsi keskustelutta perusopetuksen rehtorin virkaan koulunjohtaja Arimo Koiviston. Virka täytetään 6 kk:n koeajalla. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Kunnanvaltuusto antoi viran palkkauksen määrittelemisen hallituksen tehtäväksi.

8 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUSSUUNNITELMA Valmistelija/lisätiedot: Sirpa Bomberg, puh , Valter Enqvist, puh , Kunnanvaltuusto on hyväksynyt investointiohjelman, jonka mukaan kuntaan rakennetaan uusi päiväkoti. Päiväkoti on suunniteltu sijoitettavaksi monitoimitalon ja Koulukolmion väliselle tontille ja se aloittaa toimintansa vuoden 2009 lopulla. Kirkonkylän ryhmisten toiminta päättyy uuden päiväkodin käynnistäessä toimintansa. Kaikki tuolloin em. ryhmiksissä kirjoilla olevat lapset siirtyvät päiväkodin asiakkaiksi. Uuteen vuorohoitoakin tarjoavaan päiväkotiin perustetaan kaksi 21-paikkaista sisarusryhmää. Päivähoito-osasto on auki maanantaista perjantaihin klo ja vuorohoito-osasto maanantaista perjantaihin Viikonloppuisin ja arkipyhinä hoitoa annetaan tarpeen mukaan, joten aukiolo määräytyy viikonloppuina ja juhlapyhinä todellisen käytön mukaan. Ryhmien maksimikoot ovat 21/21 lasta. Ryhmät voidaan pitää näin suurina silloin, kun hoidossa ei ole yhtään alle 3-vuotiasta lasta. Alle 3-vuotiaiden lukumäärä pienentää ryhmäkokoa. Useimmat alle 3-vuotiaat pyritään hoitamaan perhepäivähoidossa, joten päiväkotiin otetaan ensisijaisesti alle 3-vuotiaita vain, jos perheessä on useampia päivähoitoa tarvitsevia lapsia tai jos hoidon tarve syntyy vanhempien vuorotyöstä. Päiväkodin henkilöstömitoitus: Kummassakin lapsiryhmässä tulee olla lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Lisäksi tarvitaan 2,5 päiväkotiapulaista, jotka huolehtivat ruuan jakelusta, päivittäissiivouksesta ja lapsiryhmien avustavista töistä. Kirkonkylän ja vuororyhmiksen henkilökunta voidaan siirtää päiväkotiin kokonaisuudessaan, sillä neljällä hoitajalla on pätevyys lastenhoitajan tehtäviin. Yhden päiväkotiapulaisen työajasta toinen puoli on koululaisten iltapäivätoiminnassa.

9 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Lapsiryhmiin tulee palkattavaksi kaksi lastentarhanopettajaa. Nykyisen perhepäivähoidon ohjaajan jäädessä pois työstä alkaen tulee hänen tilalleen palkata lastentarhanopettajan kelpoisuuden täyttävä viranhaltija, joka siirtyy päiväkotiin toiminnan käynnistyessä. Toinen lastentarhanopettaja palkataan toiminnan jo käynnistyttyä. Näin siksi, että toiminta käynnistyy aluksi vajaakäytöllä eli täysiä ryhmiä ei saada muodostettua heti toiminnan alkaessa. Ensiksi valittu virkasuhteinen lastentarhanopettaja vastaa päiväkodin hallinnollisista tehtävistä ja perhepäivähoidon ohjauksesta sekä osallistuu lapsiryhmän ohjaamiseen. Toinen lastentarhanopettaja toimii työsopimussuhteessa lapsiryhmän ohjaajana. Virkasuhteisen lastentarhanopettajan työajasta 60% on hallinnollisia tehtäviä ja 40% lapsiryhmän ohjausta, mutta tehtävien osuutta tulee tarkistaa viimeistään silloin, kun päiväkoti on täydessä käytössä. Perhepäivähoidon ohjauksen tarpeen väheneminen vähentää hallinnollisten tehtävien viemää työaikaa, jota aikaa vastaavasti tarvitaan isomman lapsiryhmän ohjauksessa. Paras-hankkeen etenemisen mukanaan tuomat vaikutukset tulee erikseen arvioida siinä vaiheessa, kun asiasta saadaan päätöksiä. Päiväkodin suunnittelutyöryhmä on tehnyt tutustumismatkan Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan päiväkoteihin ja kokoontunut sen lisäksi kolme kertaa kuluvan vuoden aikana. Valter Enqvist ja Sirpa Bomberg ovat suunnitelleet päiväkodin pohjapiirustusta työryhmän tukemana. Uuden päiväkodin kerrosala on 509 m2, tilavuus 1730 m3. Kustannusarvio on Rakennustyöt on suunniteltu alkavaksi lokakuussa 2008 ja rakennus olisi valmis marraskuussa Suunnitelmat esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Perusturvalautakunta

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto : Työryhmän viimeisimmässä kokouksessa päätettiin ehdottaa kerrosalan laajentamista 530 neliöön. Kustannukset on laskettu 1800 /m2. Uusi ehdotus: Perusturvalautakunta osaltaan hyväksyy ja esittää päiväkodin suunnitelmien etenemistä edellä esitetyllä tavalla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Huomioon ottaen rakennuskustannusten nousun, esitetään hyväksyttäväksi kustannusarvioksi ,00 euroa. Kh Kunnaninsinööri Valter Enqvist ja perhepäivähoidonohjaaja Sirpa Bomberg olivat kokouksessa asiantuntijoina kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että päiväkodin suunnitelmat hyväksytään ja kustannusarvioksi hyväksytään ,00 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 72 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli asiaa hallitukselle kokouksessa. Mauri Kankaanpää ja Marja Savioja saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana Kunnanhallituksen pyynnöstä insinööri ja nuorisoliikuntasihteeri on selvittänyt monitoimitalon varastotilojen rakentamista päiväkodista monitoimitalolle johtavan käytävän yhteyteen. Käytävää on mahdollista leventää 5,7 metrin levyiseksi jolloin siihen voidaan sijoittaa monitoimitalon varasto 31 m2 ja koulukolmion varasto 10 m2 sekä käytävät monitoimitalo päiväkoti, läpikulku yhdysrakennuksen läpi yht. 25 m2. Koko yhdysrakennuksen ala on 74 m2, Uuden päiväkodin Tekninen lautakunta

11 Kunnanhallitus Valtuusto yhteenlaskettu kerrosala nousee 607 m2:iin. Varastotilojen lisäkustannusarvio on Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan päiväkodin suunnitelmat ja kustannusarvion. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kh Ehdotus: Päiväkodin uudisrakennussuunnitelmat hyväksytään, kustannusarvio euroa. Samalla hallitus ehdottaa valtuustolle, että se kumoaa päätöksensä 7 / PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUSSUUNNITELMA Päätös: Hyväksyttiin Kv 7 Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi suunnitelmat ja kustannusarvion yksimielisesti. Valtuusto edellyttää, että hallitus selvittää hankkeen toteuttamistavan erityisesti rahoituksen kannalta. Valtuusto kumosi päätöksensä 7 / Liite Kv /7. Kunnanhallitus

12 Valtuusto ISOJOEN, KARIJOEN JA TEUVAN KUNTIEN SEKÄ KAUHAJOEN KAUPUNGIN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Valmistelija / lisätiedot: johtaja Kaija Hapuanoja puh , sähköposti; Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa Laki on voimassa vuoden 2012 loppuun. Kauhajoen kaupungin sekä, Karijoen ja Teuvan kuntien valtuustot antoivat yhtäpitävillä päätöksillä valtioneuvostolle lain 10 :n mukaisen selvityksen lain 5 (Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen) ja 6 :n (Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut) nojalla toteutettavista toimenpiteistä sekä hyväksyivät yhtäpitävästi suunnitelman uudistuksen toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma) nimellä Kauhajoen kaupungin sekä Teuvan, ja Karijoen kuntien yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen yhteistyöselvitys. Toimeenpanosuunnitelmassa perustettavaan liikelaitoskuntayhtymään siirtyvät kuntien perusturvan (sosiaali- ja terveystoimen) tehtävät sekä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja eläinlääkintähuollon tehtävät. Toimeenpanosuunnitelmasta antoivat kaikkien neljän kaupungin/ valtuustot yhtäpitävät vastaukset helmikuun 2008 aikana sisäasianministeriön esittämiin neljään tarkentavaan kysymykseen. Annetuissa vastauksissa todettiin seuraavaa: - suunnitelmat eivät ole osalta muuttuneet; - tilaajana ja palvelujen järjestäjänä toimii yhteistoimintalautakunta, joka koostuu kuntien edustajista sekä tilaaja ja tuottaja ovat erilliset juridiset oikeushenkilöt; - kustannusten jako kuntien kesken tapahtuu suoriteperusteisesti, jossa suoritteet ja hinnoittelu ovat yhtenäiset; - toiminta käynnistyy hyväksytyn suunnitelman mukaisesti Kunnanhallitus Valtuusto

13 28 Jatkovalmistelu on tehty näiden päätösten pohjalta siten, että valmistelutyötä on ohjannut ohjausryhmä, joka koostuu kunkin neljän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista sekä johtajista. Valmistelutyötä ovat tehneet samanaikaisesti myös toimialojen vastaavat viranhaltijat. Lisäksi valmistelutyötä on avustanut ostopalveluna Audiator-Kehittämispalvelut/Toni Kirmula. Ohjausryhmän kanta on, että päivähoito ja esiopetus jäävät liikelaitoskuntayhtymän alkuperäisestä strategiasta poiketen kuntien järjestettäväksi. Valtuustojen elokuussa 2007 hyväksymän strategian mukaisten palvelujen, tarkennettuna ohjausryhmän linjauksella, järjestämisvastuu on yhteistoimintalautakunnalla. Yhteistoimintalautakunta sijoitetaan Kauhajoen kaupungin organisaatioon kaupunginhallituksen päävastuualueelle. Yhteistoimintasopimus määrittelee yhteistoimintalauta aseman ja tehtävät. Sopimuskunnat valitsevat edustajansa yhteistoimintalautakuntaan, joka tekee palvelujen järjestäjänä palvelujen tilauksen perustettavalta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Yhteistoimintalautakunnalla on toiminnan kannalta välttämätön henkilöstö. Lautakunnalla on virkasuhteinen esittelijä, joka valitaan vuoden 2008 aikana. Kauhajoen kaupungilla ei ole kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta lauta päätöksiin yhteistoimintasopimuksen mukaan. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perustaminen tapahtuu perussopimuksen hyväksymisen kautta. Perussopimuksessa määritellään liikelaitoskuntayhtymän palvelujen tuottamisen periaatteet, liikelaitoskuntayhtymän rakenne ja sen toimielinten tehtävät. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on tarkoitus perustaa alkaen huhtikuussa 2008 tehtävien kuntien valtuustopäätösten mukaisesti. Toiminta käynnistyy sopimusten allekirjoittamisella ja liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksella, joka nimeää liikelaitoskuntayhtymälle johto. Johto toimintaa ja liikelaitoskuntayhtymän valmistelua ohjataan Kunnanhallitus Valtuusto

14 29 liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksella ja sen sisältämillä siirtymäkauden säännöksillä. Tämän johto toimikausi päättyy viimeistään helmikuun lopussa 2009, jolloin uusi kuntavaalien mukainen toimielinten toimikausi alkaa yhtymäkokouksella ja johto valinnalla heti vuoden 2009 alussa. Liikelaitoskuntayhtymän peruspääoma muodostetaan Liikelaitoskuntayhtymän aloittavassa taseessa siten, että kukin jäsenkunta sijoittaa Liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan väkiluvun mukaisessa suhteessa 50 euroa / asukas (asukasmäärä tilanteessa). Liikelaitoskuntayhtymän johtokunta laatii vuodelle 2008 talousarvion. Liikelaitoskuntayhtymän palvelutuotanto käynnistyy Liikelaitoskuntayhtymän palvelutoimintasuunnitelma perustuu ao. kuntien elokuussa 2007 yhteisesti hyväksymässä strategiassa esitetyille linjauksille. Sopimuksen tarkoittama palveluja tuottava henkilöstö siirtyy perustettavaan organisaatioon Siirtyvällä henkilöstöllä on siirtyessään kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukainen viiden vuoden työsuhdeturva: henkilöstöä ei voida irtisanoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä mainittuna aikana. Liikelaitoskuntayhtymässä erityislainsäädännön yksilöasioita ja lupa-asioita varten perustetaan perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta. Lisäksi organisaatioon kuuluu tarkastuslautakunta. Strategian mukaisten peruspalvelujen ohella ohjausryhmä on linjannut ns. tukipalveluja. Kiinteistönhuollon, puhtauspalveluiden ja ruokahuollon palvelut eivät sisälly perustettavan liikelaitoskuntayhtymän toimintaan, vaan ne jäävät kuntien toiminnaksi. Liikelaitoskuntayhtymä ostaa nämä palvelut kunnilta tuotteistuksen periaatteita noudattaen. Kunnanhallitus Valtuusto

15 30 Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT- ja puhelinpalvelujen osalta on päädytty ratkaisuun, jossa kyseiset palvelut ostetaan perustettavalta, osakeyhtiömuotoiselta seutupalvelukeskukselta. Yhtiön kotipaikkana ja toimitusjohtajan toimipisteenä toimii Teuvan kunta. Muilta osin kyseisten palveluiden henkilöstö säilyy pääsääntöisesti nykyisissä toimipaikoissaan. Henkilöstöä ei keskitetä. Yhtiön toiminta perustuu hajautettuun toimintamalliin, jossa hyödynnetään nykyaikaista tietotekniikkaa ja tietoliikenneyhteyksiä. Liikelaitoskuntayhtymällä on yhteiset tietojärjestelmät kaikissa toimipisteissä. Liikelaitoskuntayhtymä vuokraa tarvittavat toimitilat pääasiassa kunnilta. Sen toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Palvelujen järjestäminen perustuu elämänkaarimallin mukaisiin palveluprosesseihin. Palvelujen määrät ratkeavat kuntien määrittämien ja yhteistoimintalauta yhteen sovittamien tilausten määrän perusteella. Liikelaitoskuntayhtymän toiminta perustuu toisaalta vahvaan talousarviosidonnaiseen omistajaohjaukseen ja toisaalta palveluprosessien hallintaan. Paras-hankkeeseen liittyvästä yhteistoiminta-alueen valmistelusta ja liitteenä olevista sopimuksista on järjestetty henkilöstölle ja päätöksentekijöille tiedotustilaisuudet ja Edelleen henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa on käyty yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu Kaikkien neljän tulee tehdä valmistelluista sopimuksista samansisältöiset päätökset. Liitteet 1-2 Kh / 76 - Yhteistoimintasopimus; - Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevat sopimukset: 1. Yhteistoimintasopimus; 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimus. Kunnanhallitus Valtuusto

16 31 Liikelaitoskuntayhtymän perustamiseen liittyvän peruspääomaosuuden ( euroa) suorittamiseksi tehdään talousarvioon vuodelle 2008 muutos. Yhteistoimintalautakunta aloittaa myös toimintansa vuonna Edelleen hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin Kv 8 Kunnanjohtaja esitteli sopimukset valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Päätös: Keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi 1. Yhteistoimintasopimuksen 2. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen sekä teki muutoksen talousarvioon 2008 myöntämällä peruspääomaosuutta varten määrärahaa Kunnanvaltuusto hyväksyi myös periaatteen esittelyssä mainitun yhtiömuotoisen seutupalvelukeskuksen perustamiseksi. Liitteet 1-2 Kv /8

17 Kunnanhallitus Valtuusto KUNTALIITOSSELVITYKSEN KÄSITTELY Kunnanvaltuusto päätti /4 : Sopimus kunta- ja palvelurakennelainsäädännön mukaisen palvelujen järjestämissuunnitelman (toimeenpanosuunnitelma) laatimiseksi Suupohjan seutukunnassa asian yhteydessä, että myös kuntaliitoksen esiselvitys tehdään. Vastaavan päätöksen tekivät myös Kauhajoen kaupunki, Karijoen ja Teuvan kunnat. Loppuraportti saatiin syyskuussa Tiedossa kuitenkin oli jo aikaisemmin raportissa oleva toteamus, että neljän kuntaliitokseen ei näytä olevan valmiutta. Raportin käsittely ja jatkotoimenpiteistä päättäminen on valtuuston asia, koska valtuusto päätti esiselvityksen käynnistämisestä, joten asia oli esillä valtuustossa /28. Kunnanhallitus ehdotti valtuustolle, että Kauhajoen kaupungille esitetään kuntaliitosselvityksen käynnistämistä kanssa. Perusteluna oli väestön muutoksen ja siitä johtuvien palvelutarpeiden muutosten sekä talouden ennakoitu kehitys. Valtuuston päätöksen jälkeen ehdotettiin käynnistettäväksi kuntalaiskeskustelu. Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen äänin Kauhajoen kaupunginvaltuusto on tehnyt /58 myönteisen päätöksen kuntaliitosselvityksen tekemisestä kanssa. Samassa kokouksessa /57 on päätetty kuntaliitokseen liittyvän taloudellisen tuen ohjaamisesta liittyviin kuntiin vuosina 2009 ja Kunnanhallitus järjesti viisi keskustelu- ja tiedotustilaisuutta, joissa aiheina olivat sekä yhteistoiminta-alueen perustaminen että kuntaliitosselvityksen tekeminen. Keskustelua syntyi lähinnä kuntaliitosasiasta, jossa kuntalaisten mielipiteet eri kylissä olivat sekä myönteisiä että voimakkaan kielteisiä. Yhteistoimintaalueesta ja sen puitteissa järjestettävistä palveluista ei keskusteltu kovinkaan paljon.

18 Kunnanhallitus Valtuusto Puitelain mukaista palvelujen järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu tammikuusta 2007 huhtikuuhun Huhtikuun viimeisellä viikolla neljä valtuustoa käsittelee, Karijoen ja Teuvan kuntien sekä Kauhajoen kaupungin yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän yhteistoimintasopimuksen ja perussopimuksen hyväksyminen. Myönteisillä päätöksillä neljä kuntaa täyttää puitelain 5 :n vaatimuksen perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalipalvelujen vähintään n asukkaan väestöpohjavaatimuksesta. Sopimusten hyväksyminen käynnistää tiiviin ja paljon työtä ja henkilö aikaa vievän jatkovalmistelun, koska sopimusten liikelaitoskuntayhtymä perustetaan ja varsinainen toiminta aloitetaan koko perusturvan osuus talousarviosta on 65 %. Kaikki muut tehtävät paitsi päivähoito siirtyy liikelaitoskuntayhtymälle. Kunta- ja palvelu- ja palvelurakenneuudistuksesta /169 annetun lain 4 :n mukaan kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin. Kuntajaon muutokset tehdään ja toteutetaan ja niiden tekemistä tuetaan siten kuin kuntajakolaissa (1196/1997) säädetään. Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä yhteistoimintaa. Kuntaliitosselvityksen valmistelua varten ja Kauhajoen kaupungin johtoryhmät ovat kokoontuneet kaksi kertaa. Tapaamisissa on lähinnä selvitetty eri tehtävien järjestämismuotoja kummassakin kunnassa. Selvitystä varten nimetyt luottamushenkilöt eivät ole kokoontuneet kertaakaan. Kuntaliitoksesta käydyn keskustelun jälkeen lienee parasta katsoa, miten yhteistoiminta-alue ja tuleva liikelaitoskuntayhtymä vastaa puitelain edellyttämään kunta- ja palvelurakenteen vahvistamiseen. Kunnanhallitus

19 Valtuusto Kuntaliitto on käynnistänyt selvitystyön perusopetuksen järjestämisestä ja sitä tarkastellaan puitelain pohjalta sekä selvitetään myös tilaaja-tuottajamallin sopimista tälle alueelle. Valtionosuusuudistusta valmistellaan, mutta se valmistuu vasta v helmikuussa. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että tässä vaiheessa tehdään työtä tulevan yhteistoiminta-alueen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistämiseksi ja kuntaliitosselvitystä ei jatketa, koska valmiutta kuntaliitokseen ei ole. Kunnanhallitus seuraa kuitenkin tarkasti kuntia koskevaa lainsäädäntöä sekä seutu ja maa toimenpiteitä. Kunnanvaltuuston päätös ilmoitetaan Kauhajoen kaupunginhallitukselle. Päätös: Hyväksyttiin. Harri Peltoniemi saapui tämän pykälän käsittelyn aikana Kv 9 Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto PIHLAJANPUOLENTIEN PAINEVIEMÄRI Valmistelu: Kunnaninsinööri Valter Enqvist p , Pihlajanpuolentien oikaisun rakennustyöt alkavat toukokuussa. Rakentamisen yhteydessä on mahdollista asentaa tien viereen paineviemäriputki, jolloin runkojohdon läheisyydessä olevat kiinteistöt voivat liittyä siihen. Paineviemäri järjestelmä toimii siten, että liittyvälle kiinteistölle kiinteistön omistaja asentaa repijä pumppauskaivon, kustannusarvio n Kaivossa on n. 1-3 kw:n repijäpumppu sekä takaiskuventtiili, jotta viemäri ei toimi takaperin. Pumpulla johdetaan hienonnettu jätevesi kiinteistön paineviemäriputkeen, tyypillisesti 63 mm paksu PEH 6-10, josta se paineen vaikutuksesta menee runkoviemärijohtoon josta se johdetaan lähimpään viemärilaitoksen viettoviemärikaivoon josta se menee jätevedenpuhdistamolle. Pihlajanpuolen alueella on ainakin 10 mahdollista viemäriliittyjää jotka voisivat liittyä verkostoon. Runkojohto on suunniteltu rakennettavaksi Saarikosken talon läheisyydessä olevasta viemärikaivosta Pihlajanpuolen tien ja Nevalan Peruna Oy:lle johtavan tien risteykseen saakka. Rakennettavan johdon pituus on n. 900 m ja paksuus 75 mm. Liittymisehdot ja kustannusarvio esitellään kokouksessa. Liitteenä Pihlajanpuolentien paineviemäri suunnitelma. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Pihlajanpuolen paineviemärisuunnitelman ja mahdollisesti anoo lisämäärärahaa valtuustolta. Hankkeen kustannusarvio on

21 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Liittymisehdot: Noudatetaan vesilaitoksen toiminta-alueella. Hinnat alv 22 %. Perusliittymä metriä runkolinjasta Jos liittymä metriä lisähinta 7,5 /m 300:n ylittävältä osalta Jos liittymä > 500 m, liittymähinta edellisten lisäksi 15 /m 500:n ylittävältä osalta. Jos liittyjä liittää kustantamansa putken runkolinjaan, liittymismaksu on 1000 /kiinteistö Kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä liittymisanomus maasto-olosuhteiden mukaan. Kunta määrää liitettävän putken koon ja laadun. Kh 74 Päätös: Tekninen lautakunta anoo valtuustolta :n määrärahaa Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi. Tekninen lautakunta esittää em. liittymisehtoja valtuuston hyväksyttäväksi Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1. Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi myönnetään euron määräraha, joka otetaan investointeihin varatusta peruskorjausmäärärahoista. 2. liittymisehdot hyväksytään teknisen lauta esityksen mukaisina. Päätös: Hyväksyttiin

22 Valtuusto Kunnaninsinööri Valter Enqvist esitteli suunnitelmat valtuutetuille ennen päätöksentekoa. Kv 10 Päätös: Kunnanvaltuusto myönsi Pihlajanpuolen paineviemärin runkojohdon rakentamiseksi euron määrärahan muuttamalla investointeihin varatun peruskorjausmäärärahan käyttötarkoitusta. Liittymisehdot hyväksyttiin teknisen lauta esityksen mukaisina. Liite Kv /10.

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 18.04.2008 klo 9.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 18.04.2008 klo 9.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 18.04.2008 klo 9.00-12.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 14 Muutoksia vuoden 2008 talousarvioon. 15 Muutos perusturvalautakunnan kokoonpanoon

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 14 Muutoksia vuoden 2008 talousarvioon. 15 Muutos perusturvalautakunnan kokoonpanoon Kokouspöytäkirja Nro 3/2008 Kunnanvaltuusto Sivu 44 ISOJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU valtuuston kokous pidetään viraston valtuustosalissa keskiviikkona 11.6.2008 klo 19.00 Käsiteltävät asiat Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 8 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 17.9.2008 klo 15.00 15.23 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 9/2014 Kirkkoneuvosto 1 (11) KOKOUSAIKA Maanantaina 27.10.2014 klo 18.00-19.05 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kankaanpää Mauri poissa Uusitalo Tapio

Kankaanpää Mauri poissa Uusitalo Tapio Kokouspöytäkirja Nro 1/2008 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 27.02.2008 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo poissa JÄSENET Haapalaakso

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 28 Tekninen lautakunta Nro 3/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 4.4.2013 klo 17 17.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016

LEMIN KUNTA 2. Tekninen lautakunta 1 5.2.2015. Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastaminen vuonna 2015 2016 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 5.2.2015 klo 17-18 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA

KORPILAHDEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA KOKOUSKUTSU 6/2007 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko 8.8.2007 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite 57 MAARAKENNUSMESTARIN VIRKA 58 KÄRKISTEN VESIOSUUSKUNNAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot