Arviointikertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2014"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2014 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTA / 24 ASIAKIRJAN

2 Lyhenteet: KIPA Kv Oamk OKM OPH OSAO Osekk TOB TTS YP Kiinteistöpalvelut kansainvälisyys Oulun ammattikorkeakoulu Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Oulun seudun ammattiopisto Oulun seudun koulutuskuntayhtymä työolobarometri toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio Yhteiset palvelut Taulukot: Taulukko 1 Arviointikohteet... 5 Taulukko 2 Tarkastuslautakunnan toimenpide-esitykset ja vastaukset tulosalueittain vuodelta Taulukko 3 Tulosalueittain sitovat mittarit vuodelta Taulukko 4 Opiskelijamäärät ja henkilöstö tulosalueittain vuonna Taulukko 5 Vetovoimaisuus yksiköittäin... 9 Taulukko 6 Negatiivinen keskeyttämisprosentti yksiköittäin Taulukko 7 Tilikauden tulos tulosalueittain suhteessa tavoitteeseen Taulukko 8 Investoinnin toteumat tulosalueittain suhteessa tavoitteisiin vuonna Taulukko 9 Rahoituksen sitovat mittarit Taulukko 10 Talouden keskeisten tunnusluvujen arvio vuodelta 2014 sekä vertailu edellisvuosiin Taulukko 11 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kuvat: Kuva 1 Koulutuksen vetovoimaisuus per opiskelupaikkaa... 9 Kuva 2 OSAOn päättökyselyn tuloksia Kuva 3 Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä otettu kuva ratsastussimulaattori Kivarin Totilaasta Kuva 4 Opiskelijoiden läpäisyaste Kuva 5 OSAOn negatiivinen keskeyttämisprosentti Kuva 6 Tarkastuslautakunta jalkautuneena arviointikohteeseen Kuva 7 Opettajien muodollinen kelpoisuus Kuva 8 OSAOn sairauspoissaolopv /henkilö Kuva 9 YP:n sairauspoissaolopv /henkilö Kuva 10 Investointien suhde vuosikatteeseen ja poistoihin Kuva 11 Kuntalaki ja Kuntaliiton suositus arvioinnista kuntien valtuustoille Graafisten kuvien lukuohje: Sitovat toiminnalliset tavoitteet kuvataan graafisesti kuvissa eri väreillä. Tavoite on määritelty hyvän ja erinomaisen alueen rajaan. Toteumatieto näkyy pylväsdiagrammina. 2 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

3 Tiivistelmä Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Vuoden 2013 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntayhtymä Opintoprosessien toimivuuden varmistaminen Yhteishakujärjestelmän muuttuminen Osaamisen tuottaminen Prosessit, rakenteet ja toimintatavat Toimintajärjestelmän kehittäminen Toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Uudistuminen ja työkykyisyys Henkilöstöprosessin kehittäminen Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Työhyvinvoinnin varmistaminen Talous tasapainotetaan heikkenevän tulorahoituksen mukaiseksi Taloudellinen näkökulma Investointiohjelman kustannustehokkuudesta huolehtiminen Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta Arviointiprosessi kuntalain mukaan Toimenpide-ehdotusten yhteenveto Allekirjoitukset ARVIOINTIKERTOMUS (24)

4 Tiivistelmä Tarkastusvuosi 2014 on Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) ensimmäinen ammattikorkeakoulun irrottautumisen jälkeinen toimintavuosi. Koulutuskuntayhtymässä on uudistettu strategia, organisaatiota, hallintoa ja säännöstöjä, jotka kuntayhtymässä on otettu onnistuneesti käyttöön. Osekkille on ollut ominaista vahva talous ja tarkka tilinpito. Lautakunta ei ole joutunut puuttumaan väärinkäytöksiin tai miettimään taloudellisia kriisejä. Yhtymän taloutta on hoidettu vastuullisesti ja asiasta vastaaville virkamiehille ja hallitukselle lautakunta haluaa antaa tunnustusta. Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköissä syksyllä 2014 aloituspaikkoja jäi täyttämättä. Taivalkoskella jouduttiin käymään talouden tasapainottamiseksi yhteistoimintaneuvottelut. Oppilaskadon pääasiallinen syy on ollut yhteishakujärjestelmässä tapahtuneessa muutoksessa. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä. Tarkastuslautakunnan mielestä Osekkilla on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä ja tämä tietopankki on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia on esiintynyt niin uusissa kuin vanhemmissa kiinteistöissä. Turvallisen ja terveellisen työskentely-ympäristön turvaaminen tulevina vuosina asettaa keskeisen haasteen tulevalle toiminnalle rahoituksessa tapahtuvien tiukennusten kanssa. Palkka- ja taloushallintopalvelujen ulkoistamisen (08/2013) yhteydessä on aiheutunut tunnuslukujen saamisessa ongelmia. Tarkastuslautakunnan tutustuessa pääosin Oulun ulkopuolisiin yksiköihin (Haukipudas, Kempele, Liminka, Pudasjärvi ja Taivalkoski) yhteenvetona voi todeta vahvan sitoutumisen omien yksiköiden toimintaan. Saamamme palautteen perusteella kehittämistarvetta on taloushallinnon ohjelmien toimivuudessa. Puutteina oli vajaa koulutus ja järjestelmissä esiintyneet puutteet tunnuslukujen saamisessa. Tarkastuslautakunnan arvioinnin pääpaino on ollut toiminnallisten sitovien tavoitteiden toteutumisessa. Erityistä huomiota olemme tarkastustoiminnassa kiinnittäneet perustehtävässä onnistumiseen. OSAOn osalta tarkastuslautakunnan huoli kiinnittyi negatiivisten keskeytysten määrään, joissa jäätiin huomattavasti asetetuista tavoitteista. Kun jokaista aloituspaikkaa tavoittelee keskimäärin lähes kaksinkertainen määrä nuoria, motivoituneina aloittaneet opiskelijat pitäisi saada paremmin sitoutumaan tutkinnon loppuunsaattamiseen. Tarkastusvuosi on lautakunnan kaksivuotiskauden toinen. Yhtymäkokous valitsi marraskuu 2014 tarkastuslautakunnan vuosille samassa kokoonpanossa kuin nykyinen. Vuoden 2014 arviointikertomuksessa lautakunta on arvioinut Osekkin henkilöstömäärää, kuntayhtymäpalveluita, yhtymän strategiaa sekä lukuisia muita asioita. Arviointikertomuksen loppuun on koottu kehittämissuositusten yhteenveto. 4 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

5 1 Arviointikertomuksen sisältö ja toteutustapa Tarkastuslautakunta arvioi Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, jotka yhtymäkokous on asettanut. Arviointi on toiminnan ohjausta ja kehittämistä. Tämän toteuttamiseksi tarkastuslautakunta on perehtynyt tilinpäätös- ja toimintakertomukseen vuodelta 2014, toiminta- ja taloussuunnitelmaan (TTS) vuosille , henkilöstöraporttiin vuodelta 2014, kuntayhtymän tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan raportointiin, Osekkin hallinnollisiin päätöksiin ja asiakirjoihin. Arvioinnissa tarkastuslautakunta tarkastelee: 1) Ositetaanko tavoitteet johdonmukaisella tavalla osa- ja tulostavoitteiksi, 2) tunnistaako suorittava taso tavoitteensa, 3) kerätäänkö ja yhdistetäänkö Osekkin eri tasoilla tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksia kuvaavat tiedot luotettavasti ja oikein, 4) onko kerätty tieto ajantasaista päätöksenteon näkökulmasta, 5) kuvaavatko mittarit luotettavalla tavalla, kattavasti ja riidattomasti, asetettujen tavoitteiden toteutumista ja tarkoitettuja vaikutuksia, 6) keskittyykö Osekk mittaripalvontaan vaikuttavuuden sijasta ja vastaako Osekkin hallinnon tuottama kuva arvioinnin näkökulmaa samasta asiasta ja 7) antaako toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumista on tarkasteltu riskienhallinnan näkökulmasta. Arvioinnin suorittamiseksi on tutustuttu taulukossa 1 oleviin yksiköihin. Lisäksi arviointikertomuksen laatimiseksi tarkastuslautakunta on kuullut Osekkin vastuuhenkilöitä ja yhtymähallituksen puheenjohtajistoa. Arviointikertomuksen valmistelussa on ollut mukana suunnittelija Meeri Yljälä ja tarkastuslautakunnan pöytäkirjanpitäjä / arkistosihteeri Mari Viinamäki. Arviointikertomus on toteutettu työryhmätyöskentelynä. Taulukko 1 Arviointikohteet Pvm Arviointikohde - Yksikkö Haastateltavat Pikisaaren yksikkö yksikön johtaja Seija Lehto Kaukovainion yksikkö, tekniikka yksikön johtaja Vesa Pirilä Haukiputaan Yksikkö yksikön johtaja Alpo Kaisto Kempeleen yksikkö yksikön johtaja Tapio Pudas Muhoksen yksikkö yksikön johtaja Kirsti Joki-Tokola Taivalkosken yksikkö yksikönjohtaja Teija Tolonen, koulutuspäällikkö Jouko Karjalainen, koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen, toimistosihteeri Sirkku Kinnunen, lehtori Jouni Kortetjärvi Pudasjärven yksikkö yksikönjohtaja Elisa Laakso, koulutusjohtaja Keijo Kaukko, tallintyönohjaaja Niina Mikkonen Limingan yksikkö yksikön johtaja Petri Walter Arviointikertomukseen on valittu arvioinnin kohteeksi osa Osekkin toiminnallisista sitovista tavoitteista. Nämä määrälliset mittarit on kuvattu graafisesti. Tavoitteita ja niiden toteutumia on tarkasteltu vuodesta 2011 lähtien, jos tieto on ollut vertailukelpoista vuoden 2014 lukuihin nähden. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

6 2 Vuoden 2013 arviointikertomuksen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Yhtymäkokous käsitteli kokouksessaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta Yhtymäkokous merkitsi tämän tiedoksi ja velvoitti yhtymähallituksen antamaan selvityksen toimenpiteistä tarkastuslautakunnan esiin nostamien asioiden selvittämiseksi. Yhtymähallitus käsitteli asiaa ja päätti antaa arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja kannanotot Ammattiopiston (OSAO) ja Yhteisten palvelujen (YP) tulosalueille käsiteltäviksi sekä kehotti tulosalueita huomioimaan tarkastuslautakunnan esittämät asiat vuoden 2015 talousarvion laadinnassa. Lisäksi tulosalueiden tuli esittää yhtymähallitukselle mennessä selvityksensä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään tarkastuslautakunnan esiin nostamien havaintojen ja suositusten pohjalta. Selvityksissä pyydettiin keskittymään erityisesti toimenpide-esityksiin, joilla turvataan tavoitteiden saavuttaminen. Yhtymähallitus käsitteli tulosalueiden vastaukset kokouksessaan , 89, ja saattoi ne tiedoksi yhtymäkokoukselle, joka merkitsi saadut selvitykset tiedoksi , 21. Tarkastuslautakunta merkitsi toimialojen vastaukset tiedoksi , 36. Seuraavassa taulukossa on yhteenveto toimenpideesityksistä sekä niihin saaduista vastauksista. Taulukko 2 Tarkastuslautakunnan toimenpide-esitykset ja vastaukset tulosalueittain vuodelta 2013 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Oulun seudun ammattiopisto, OSAO Yritysyhteistyö Työssäoppimisjakson palautteista saadaan tietoa työelämän tarpeista. Kyselyjen vastausprosentit ovat alhaisia, joita tulee saada nostettua. Yksiköitä tullaan aktivoimaan työssäoppimiskyselyihin vastaamiseen. Kansainvälisyys Negatiivinen keskeyttäminen Tarkastuslautakunta pohti yksiköiden välisiä suuria eroja, miksei OSAOlla kaikista yksiköistä käydä kansainvälisyysvaihdossa. Mikä tähän on syynä? Onko kansainvälisyyden (kv) tarpeellista näkyä kaikkien yksiköiden toiminnassa? Millä toimenpiteillä kansainvälisyyttä voidaan lisätä eri yksiköissä? Huolimatta siitä, että negatiivinen keskeyttämisprosentti on muihin koulutuksen järjestäjiin verrattuna hyvällä tasolla, tulee oma tavoitetaso asettaa realistisesti. OSAO tarjoaa opiskelijoilleen tasa-arvoiset mahdollisuudet kv-vaihtoihin. Ulkomaan liikkuvuutta parannetaan tiedottamalla ja ulkomaille lähtöä harkitseville ohjausta ja tukemista. Yksiköiden kv-vastaavilla tärkeä rooli. Yksiköihin kutsutaan kansainvälisiä vieraita ja jaetaan ulkomaanjaksoista tietoa ja kokemuksia. Järjestetään kansainvälisyystapahtumia, hyödynnetään suhteita ulkomaisiin opettajiin ja opiskelijoihin sekä kehitetään opiskelijoiden kv-kummitoimintaa. Tavoitteiden asettamisessa pyritään aina realistisuuteen. 6 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

7 Havainto Toimenpide-esitys Vastaus toimenpide-esitykseen Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk Kestävä kehitys Henkilöstö Kehityskeskustelu Tilastointi Talous Sivutoimiluvat Miten kestävän kehityksen strategian käytänteet ovat näkyneet vuoden 2013 toiminnassa? Kunnallisessa henkilöstöraporttisuosituksessa suositellaan henkilötyövuosimittaria tunnuslukumittariksi. Yhteneväiset valtakunnalliset mittarit tulee huomioida henkilöstöraporttia kehittäessä. Kehityskeskustelujen kehittämistavoitteita ei seurata systemaattisesti, jotta todettaisiin kehityskeskustelujen hyöty. Miten työntekijä mieltää kehityskeskustelujen vaikuttavuuden? Tästä voisi kysyä työhyvinvointi (TOB) kyselyssä. Valtakunnantasolla tilastointia on kehitettävä, jotta saadaan vertailukelpoisia lukuja koulutuksen järjestäjien kanssa. Heikkenevän tulorahoituksen johdosta tulee kiinnittää erityistä huomiota talouden tasapainottamiseen. Sivutoimilupien ylläpitojärjestelmää tulee kehittää paremmin palvelemaan seurantaa ja valvontaa. OSAOn Haukiputaan yksikön uudisrakennuksessa on huomioitu maalämpö ja kiinteistön rakentamisessa ympäristö. Vuoden 2013 henkilöstöraportti on vanhan Osekkin henkilöstöraportti. Uuden KT Kuntatyönantajat 2013 antaman suosituksen mukainen henkilöstöraportti laaditaan vuodesta Työolobarometri (TOB)- kyselyyn sisältyy kysymykset kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. Kehityskeskustelutoimintamalli tulee tarkasteluun osaamisen kehittämisen toimintamallin päivityksen myötä vuonna OSAOn TTS-mittaristo pohjautuu OPH tulosrahoitus-mittaristoon. Osekk voi sidosryhmiensä kautta vaikuttaa valtakunnan tason tilastointiin. Heikkenevä tulosrahoitus on huomioitu jo kolmen vuoden ajan henkilöstö-, kiinteistöja investointimenoja vähentämällä. Personec ESS henkilöstöhallinto-ohjelmaa kehitetään siten, että sivutoimilupien seuraaminen helpottuu. Tarkastuslautakunnan toteuman arviointi: Tehokas yritysyhteistyö on alueen yrittäjien ja koulutuksen järjestäjien intressi. Tarkastuslautakunta tarkasteli yritysyhteistyötä työssäoppimisjaksoilta saatujen palautteiden pohjalta. Tarkastuslautakunta pohti, millä muilla tavoin yritysyhteistyötä voitaisiin mitata tai arvioida. Osekk on käyttänyt mittaamiseen sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin -mittaria. Tarkastuslautakunnan mielestä tähän mittariin vaikuttaa myös yhteiskunnallinen tilanne. Näin ollen Osekk ei ole yksin vastuussa tavoitteen toteutumisesta tämän mittarin kohdalla. Opetusta ollaan siirtämässä yhä enemmän yrityksiin, mikä näkyy pitempinä työssäolojaksoina. Tämän vuoksi opettajien tulee jatkossa olla yhä enemmän tekemisissä yritysten kanssa. Tarkastuslautakunta toivoo, että päättäjät ja viranhaltijat huomioisivat työelämänyhteistyön kehittämisen jatkossa entistä enemmän. Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä kestävän kehityksen ideologian hyödyntämisen ja on kiinnostunut, miten se toteutuu käytännössä. Negatiivisten keskeyttämisten osalta tarkastuslautakunnassa pohdittiin edelleen tavoitteiden realistisuutta. Tähän asiaan palataan myöhemmin kappaleessa Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta on huomioinut, että henkilöstötyövuosimittari on otettu käyttöön henkilöstöraportissa vuodelta Vuoden 2015 arviointityössä tarkastuslautakunta tulee tarkastelemaan mm. Työolobarometri (TOB) -kyselyn tuloksia. Sivutoimilupien ja ilmoitusten dokumentointia sekä käsittelyä on tehostettu vuoden 2015 alusta. Tarkastuslautakunta tulee tarkastelemaan tätä asiaa seuraavassa arviointikertomuksessa, jolloin sivutoimilupien dokumentointijärjestelmästä on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

8 3 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 3. 1 K U N T A Y H T Y M Ä Tarkastuslautakunnan arviointityön tärkein asiakirja on yhtymäkokouksen hyväksymä Toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 (TTS), johon on kirjattu Osekkin sitovat tavoitteet yhtymäkokoukseen nähden. Näitä verrataan Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 asiakirjassa oleviin toteumiin. Taulukoissa 3 esitetään kuntayhtymän tulosalueiden sitovien tavoitteiden toiminnalliset mittarit, tavoite- ja toteuma-arvot vuodelta Toteutuneet tavoitteet on merkitty vihreällä ja toteutumattomat punaisella. Taulukko 3 Tulosalueittain sitovat mittarit vuodelta 2014 OSAO YP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Vetovoimaisuus 1,9 1,56 Suoritetut tutkinnot Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin % 87,9 84,4 Läpäisyaste % 67,6 65,8 Negatiivinen keskeyttäminen % 3,5 4,1 Kehittämiskustannusten osuus % henkilömenoista 3,2 2,9 3,0 2,8 Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus 90,0 92,1 Kehityskeskustelu % 100,0 97,7 100,0 100,0 Sairauspoissaolopäivät/henkilö 9,3 12,1 18,0 16,9 Taulukossa 4 esitetään kuntayhtymän sitovien tavoitteiden toiminnan laajuutta kuvaavat määrälliset mittarit, tavoitetasot ja toteumat vuodelta Taulukko 4 Opiskelijamäärät ja henkilöstö tulosalueittain vuonna 2014 OSAO Opiskelijamäärä ammatillinen peruskoulutus (tilastointipäivien keskiarvo) Opiskelijamäärä oppisopimuksen peruskoulutus ja lisäkoulutus Opiskelijamäärä ammatillinen lisäkoulutus (vos) otv 371,4 331,8 YP Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Todellinen henkilöstömäärä (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

9 3. 2 O P I N T O P R O S E S S I E N T O I M I V U U D E N V A R M I S T A M I N E N Opintoprosessien toimivuuden varmistamiseksi tulosalueille on asetettu tavoitteita vuodelle Suoritetuissa tutkinnoissa ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kohdalla onnistuttiin yli asetetun tavoitteen. Tarkastuslautakunta keskittyi siksi arvioinnissaan tarkastelemaan vetovoimaisuutta ja osaamisen tuottamista Yhteishakujärjestelmän muuttuminen Koska tulorahoitus on muuttunut, niin oppilaitosten vetovoimaisuuden merkitys on tullut yhä suuremmaksi. Tarkastuslautakunta on tarkastellut asiaa markkinoinnin näkökulmasta: Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty tai ryhdytään, jotta opiskelupaikat saadaan täytettyä suunnitelman mukaisesti? Miten nämä toimenpiteet näkyvät ennen yhteishakua ja sen aikana? Yhteishakujärjestelmä on muuttunut vuodesta 2014 tammikuun yhteishausta lähtien. Osekk on TTS:ssä tunnistanut uhkaavaksi riskiksi, etteivät OSAOn yksiköt pysty reagoimaan opiskelijarekrytoinnissa tapahtuvaan suureen muutokseen. Kuvassa 1 nähdään, että koulutuksen vetovoimaisuus on pudonnut vuodesta Kuva 1 Koulutuksen vetovoimaisuus per opiskelupaikkaa Taulukko 5 Vetovoimaisuus yksiköittäin Taulukossa 5 nähdään, että riski on toteutunut useammassa OSAOn yksiköt Toteuma Tavoite yksikössä. Ainoastaan Pikisaaren yksikkö on saavuttanut Haukipudas 1,30 2,00 yksikkökohtaisen tavoitteensa. Tarkastusvuonna Osekkissa on Kaukovainio, liiketalous 1,72 2,00 ryhdytty eri toimenpiteisiin, esimerkkinä Kaukovainio, tekniikka 1,54 1,95 Kempele 1,34 1,60 yhteistoimintaneuvottelut, jotka on hoidettu hyvin Kontinkangas Liminka 2,19 2,56 2,50 2,90 toimintaedellytykset säilyttäen. Muhos 0,87 1,50 Tarkastuslautakunta on tarkastellut markkinoinnin Myllytulli 1,76 2,50 näkökulmasta, mihin ennakoiviin toimenpiteisiin on ryhdytty Pikisaari 2,18 2,00 opiskelijasaatavuuden turvaamiseksi. Kokonaan sähköinen Pudasjärvi Taivalkoski 0,59 0,32 0,80 1,00 yhteishaku mahdollistaa reaaliaikaisen yhteishaun seuraamisen. Tämä on lisämahdollisuus markkinoinnin näkökulmasta. Nyt voidaan reagoida hakijamäärien vähäisyyteen välittömästi kohdennetulla markkinointiviestinnällä. Tarkastuslautakunta toteaa haastattelujen pohjalta, että Osekkissa on laadittu sekä markkinointi-suunnitelma että hyödynnetty monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia markkinointiin liittyen. Viestintää on suunnattu opiskelijoiden lisäksi opinto-ohjaajille ja vanhemmille. Ennakkotiedot vahvistavat, että opiskelijamääriä on saatu kasvatettua aiemmin vajaiksi jääneillä opiskelualoilla. Sillä vetovoimaisuus on noussut yksiköissä vuonna ARVIOINTIKERTOMUS (24)

10 3.2.2 Osaamisen tuottaminen OSAOn tavoitteena on tuottaa laadukasta ja työelämälähtöistä osaamista. Tarkastuslautakunta on pohtinut, miten voidaan luotettavasti todeta opetuksen laadukkuus ja työelämälähtöisyys. Tämän tarkastelemiseksi tarkastuslautakunta on tutkinut OSAOssa tehtyjä päättökyselyjen tuloksia. Tämä on Opix-oppilasverkoston kehittämä yhteinen kysely, jonka tuloksia voidaan verrata muiden koulutuksen järjestäjien tuloksiin. Päättökyselyt on suunnattu opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opintonsa päättäville opiskelijoille. Opiskelijat vastaavat kyselyyn vähän ennen valmistautumistaan. Kuvassa 2 nähdään, miten opiskelijat ovat vastanneet opetuksen vaikuttavuuteen sekä antaneet yleisarvosanan opetuksesta. Kyselyn tuloksia verrataan edellisvuosiin. Kuviossa on arvioitu opetusta arvosanoin 1 5. Vastauksista nähdään, että vastanneet opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä saamastaan opetuksesta ja ovat kokeneet sen hyödylliseksi. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Yleisarvioni saamastani koulutuksesta Olen tyytyväinen opintojeni hyödyllisyyteen Kuva 2 OSAOn päättökyselyn tuloksia Vaikka yksiköiden toteumat ovat jääneet tavoitteistaan, silti vuoden 2014 tietojen perusteella OSAO on valtakunnallisesti vetovoimaisin ammattiopisto. Opiskelijoiden kyselytutkimuksen perusteella voidaan todeta myös, että OSAOssa saa laadukasta opetusta. Myöhempinä tarkastusvuosina tarkastuslautakunta tulee paneutumaan tarkemmin työelämäyhteistyön määrään ja laatuun sekä opetuksen laadun arviointiin. Kuva 3 Tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä otettu kuva ratsastussimulaattori Kivarin Totilaasta 10 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

11 3. 3 P R O S E S S I T, R A K E N T E E T J A T O I M I N T A T A V A T Osekkissa päätöksentekojärjestelmää on yhtenäistetty Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) erkanemisen myötä. Hallinnossa on tehty uudelleenjärjestelyitä ja toimintoja on sopeutettu uudistuneeseen organisaatioon. Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että johtamisessa on päästy pois väliaikaisratkaisuista. Tarkastuslautakunta on keskittänyt arviointinsa toimintajärjestelmän kehittämisen sekä toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuuden että oikeellisuuden tarkasteluun. Lisäksi tavoitteissa onnistumista on tarkasteltu negatiivisen keskeyttämisprosentin ja läpäisyastemittarin avulla Toimintajärjestelmän kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vaatinut, että koulutuksen järjestäjillä tulee olla toimiva toimintajärjestelmä vuoteen 2015 mennessä. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä Intra vuonna Osekkin toimintajärjestelmän kehittäminen ja organisointi on edennyt suunnitelman mukaisesti. Toimintajärjestelmä on toteutettu perusteellisesti. Toimintamalleihin on saatu systemaattisuutta ja laadukkuutta, kun organisaation viestintä ja dokumentaatio on keskitetty samaan paikkaan. Tarkastuslautakunnan mielestä Osekkilla on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä ja tämä tietopankki on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä Toiminnallisten ja taloudellisten lukujen reaaliaikaisuus ja oikeellisuus Yhtymäkokous on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Yksi tavoitteista sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on, että järjestelmä tuottaa luotettavaa toiminnallista ja taloudellista raportointia. Usealla tarkastuslautakunnan arviointikäynnillä ilmeni, ettei yksiköiden johtajilla ole ollut käytössään luotettavaa reaaliaikaista talouden seurantaa. Osekkilla osavuosikatsaus- ja tilinpäätösraportointitason raportointi on kunnossa, mutta yksiköiden johtajilla on ollut ongelmia luotettavien ja ajantasaisten tunnuslukujen saamisessa. Tarkastuslautakunnalle on kerrottu, että ongelmien taustalla on ollut järjestelmien uusimisesta, toimintojen ulkoistamisesta ja koulutuksen puutteesta aiheutuneet ongelmat. Yksikkötasolla tilikauden aikaisten talouden tunnuslukujen käytettävyys on saatava kuntoon. Taloudellisen suunnittelun tekeminen arpapelillä ei palvele toiminnan pitkäkestoista kehitystä. Yksiköissä ollaan huolissaan, voidaanko saatujen lukujen pohjalta tehdä relevantteja päätöksiä tilikauden aikana. Reagointiaika on jäänyt vähiin, kun luvut on saatu käyttöön niin myöhäisessä vaiheessa. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

12 3.3.3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta tarkastelee prosessit, rakenteet ja toimintatavat -osion toiminnallisten tavoitteiden toteutumista läpäisyaste- ja negatiivinen keskeyttämisprosentti mittarilla mitattuna. Läpäisyaste-tunnusluku kertoo aloittamisvuoden ja sen jälkeisen kolmen seuraavan kalenterivuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden prosentin aloittaneista opiskelijoista. Vuonna 2014 opiskelijoista 34,2 % ei läpäissyt opintojansa kyseisenä aikana. Kuvasta 4 voidaan todeta, että tulos on pysynyt lähes samana verrattuna edellisvuosiin. Kuva 4 Opiskelijoiden läpäisyaste Haastatteluissa on ilmennyt huoli nuorisotakuu-vaatimuksen aiheuttamista seurauksista. Sillä nuorisotakuun myötä kaikille peruskoulun päättäneille on taattava opiskelupaikka. Tämä voi näkyä oppilasaineksen heikentymisenä, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa koulutuksen läpäisytason alenemista. Opettajilta vaaditaan enemmän motivointitaitoja opetuksessa, jotta opiskelija valmistuu määräaikaan mennessä. Valmistautumiseen on panostettava, sillä yli 3 vuotta opiskelleista opiskelijoista ei saada määrärahoja opetukseen. Kuvassa 5 tarkastellaan opiskelijoiden negatiivisten keskeyttämisten määrää suhteessa kokonaisopiskelijamäärään. Tarkastuslautakunta kiinnitti jo edellisenä vuotena huomiota tavoitteen realistisuuteen. Kuvasta huomataan, että OSAOssa on jääty reilusti alle asetetun tavoitteen jokaisena neljänä vuotena. Kuva 5 OSAOn negatiivinen keskeyttämisprosentti 12 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

13 Taulukko 6 Negatiivinen keskeyttämisprosentti yksiköittäin OSAOn yksiköt Toteuma Tavoite Aikuis- ja työpaikkakoulutus Haukipudas 3,6 4,8-3,5 Kaukovainio, liiketalous 5,6 4,4 Kaukovainio, tekniikka 2,4 4,0 Kempele 4,1 3,0 Kontinkangas 2,4 2,0 Liminka 1,4 1,8 Muhos 7,4 4,0 Myllytulli 5,2 3,5 Pikisaari 5,1 4,0 Pudasjärvi 4,1 6,0 Taivalkoski 2,2 4,5 Taulukossa 6 on kuvattu oppilasmuotoisen peruskoulutuksen eroamisprosentit, jotka on määritelty yksiköiden käyttösuunnitelmissa. Tarkastuslautakunnan mielestä yksiköiden välillä on merkittäviä eroja. Syitä negatiivisten keskeytysten yksikkökohtaisille vaihteluille tulee selvittää. Osekkissa on kehitetty ja käyttöönotettu uusi toimintajärjestelmä Intra vuonna Tarkastuslautakunnan mielestä tämä on tarkoituksenmukainen ja toimiva toimintajärjestelmä, joka on kaikkien Osekkin toimijoiden käytössä oleva tietopankki. Tilikauden aikaisessa raportoinnissa on ollut luotettavuus ongelmia ja puutteita yksikkötasolla. Johtamisessa täytyy olla käytettävissä luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa päätöksenteon pohjana. Tarkastuslautakunta on tarkastellut negatiivista keskeyttämistä yksiköittäin. Näiden välillä on merkittäviä eroja. Kuva 6 Tarkastuslautakunta jalkautuneena arviointikohteeseen ARVIOINTIKERTOMUS (24)

14 3. 4 U U D I S T U M I N E N J A T Y Ö K Y K Y I S Y Y S Tarkastuslautakunta on todennut, että kaikkien täyttölupahakemusten suhteen käsittely on ollut asianmukaista ja työsuhteen ketjuuntumisiin on puututtu. Positiivista on, että henkilöstön muodollinen kelpoisuus on parantunut tarkastusvuoden aikana. Silti opettajien työelämään tutustuminen on vähentynyt hankerahoituksen poistumisen myötä Henkilöstöprosessin kehittäminen Tarkastuslautakunta on tarkastuksessaan huomioinut, että henkilöstöön liittyviä suunnitelmia ja ohjeistuksia on päivitetty vuonna 2015 kiitettävästi. Tarkastuslautakunnan painopisteenä on henkilöstöprosessin kehittämistarkastelussa ollut rekrytointiin liittyvät asiat. Rekrytointia arvioidessaan tarkastuslautakunta on havainnut, ettei kaikkia täyttölupahakemuksia ole hyväksytty. Täyttölupahakemukset, jotka on hylätty, ovat olleet puutteellisia. Hylkäyksen jälkeen näitä ei ole anottu uudestaan. Täyttölupien käsittelystä voidaan todeta, että prosessina se on määrämuotoista ja säännönmukaista. Toisena tarkastelukohteen on ollut määräaikaiset palvelusuhteet ja niiden perusteet, jotka on tarkkaan selvitetty vuonna Tarkastelussa on ilmennyt yksi työsuhteen ketjuuntuminen, jonka seurauksena palvelussuhde muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön kehittäminen on koulutusorganisaatiossa avainasemassa. Henkilöstön osaamisen tason tulee olla ajantasaista. Tarkastuslautakunta tarkasteli koulutuksen tilastointia, opettajien muodollista kelpoisuutta sekä osaamisen kehittämismahdollisuuksia. Henkilöstön osaamista voidaan luokitella elinikäisen oppimiseen, Osekk-, substanssi-, työelämäyhteistyö-, innovaatio-, erityis- tai pedagogiseen osaamiseen. Henkilöstön osaamistaso on erilaista eri osaamisluokissa. Osekkissa tilastoidaan ja seurataan sisäistä, ulkoista ja omaehtoista koulutusta eri järjestelmissä. Näiden tietojen hallintaan tarvitaan yhtenäinen koulutusohjelmisto, jossa ylläpidetään henkilöstön koulutukseen, osaamiseen ja kehittämistarpeisiin liittyvät asiat. Tällaisen järjestelmän avulla esimies tarkastaa nopeasti alaistensa koulutustason ja tarpeen sekä työntekijä itse voi katsoa omat tietonsa. Viitaten Osekkin henkilöstöraporttiin vuodelta 2014 opettajien työelämään käytetyt koulutuspäivät vähenivät 74 %:lla edellisvuoteen verrattuna. Notkahdusta on selitetty OPH:n hankerahoituksella, jota ei enää myönnetä työelämään tutustumiseen. Tarkastuslautakunta on huolissaan, miten työelämän toimintatavat säilyvät ajantasaisena opetuksessa. Tämä edellyttää aktiivista työelämäyhteistyötä jatkossa. Tarkastuslautakunta katsoo, että tähän on hyvä löytää uusi ratkaisu. 14 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

15 Kuvasta 7 nähdään, että opettajien pätevyys on noussut vuodesta 2011 yhteensä 6,2 prosenttiyksikköä vuoteen OSAOn tulee olla tyytyväinen opettajiensa muodolliseen kelpoisuuteen Työhyvinvoinnin varmistaminen Kuva 7 Opettajien muodollinen kelpoisuus Työhyvinvoinnin tavoiteasetantaan on tulossa muutoksia vuodesta 2015 alkaen. Opettajien sekä tukihenkilöstön työhyvinvointi antaa pohjan työssä jaksamiselle. Tarkastuslautakunta pohti edellä mainittujen asioiden pohjalta työhyvinvoinnin varmistamista. Tilannetta on arvioitu sairauspoissaolojen sekä kehityskeskustelun vaikuttavuuden kautta. Kuvasta 8 ja 9 nähdään tulosalueittain sairauspoissaolot. OSAOn osalta sairauspoissaolot henkilöä kohti ovat kasvaneet vuodesta 2013 vuoteen 2014 lähes kahdella päivällä vuodessa. YP:ssä sairauspoissaolot ovat asetetun tavoitteen sisällä. OSAOn osalta sairaslomien määrässä ei ole päästy asetettuun tavoitteeseen kolmena peräkkäisenä vuotena. Kuva 8 OSAOn sairauspoissaolopv /henkilö Vuoden 2015 alusta lähtien sitova mittari sairauspäivä per henkilö poistuu. Tämän yhtymäkokoustasolla asetetun tavoitteen poistumisen vaarana on, että sen seuranta muuttuu passiivisemmaksi. Tarkastuslautakunnan mielestä työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen edellyttää sairauspoissaolojen seurantaa ja tilastointia. Kuva 9 YP:n sairauspoissaolopv /henkilö Osekkissa on käyty kehityskeskustelut lähes 100 %:sti (OSAOlla 97,7 % ja YP:llä 100 %) vuonna Tarkastuslautakunta on edelleen kiinnostunut kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. Tähän liittyen TOBkyselyn tulokset otetaan tarkasteluun vuoden 2015 arvioinnissa. Henkilöstön koulutukseen, osaamiseen ja kehittämistarpeisiin liittyvät asiat tulee olla haettavissa yhdestä koulutustietojärjestelmästä. Tarkastuslautakunta katsoo, että opettajien työelämäjaksojen mahdollistamiseen tulee löytää toimiva ratkaisu. Tarkastuslautakunnan mielestä työhyvinvoinnin ja varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen edellyttää sairauspoissaolojen seurantaa ja tilastointia. Kehityskeskustelussa ilmenneitä asioita tarkastellaan uudestaan vuoden päästä. Tarkastuslautakunta on erityisesti kiinnostunut kehityskeskustelujen vaikuttavuudesta. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

16 T A L O U S T A S A P A I N O T E T A A N H E I K K E N E V Ä N T U L O R A H O I T U K S E N M U K A I S E K S I Tarkastuslautakunta on arvioinut taloudellisten tavoitteiden toteutumista yhtymäkokoukseen nähden sitovilla mittareilla, joiden tavoitteet ja toteuma-arvot on kuvattu taulukoissa. Lisäksi kustannustehokkuuden näkökulmasta tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena on ollut kiinteistöjen hallinta ja korjausrakentaminen Taloudellinen näkökulma Osekkin tilikauden tulostavoite on negatiivinen -3,8 milj. euroa. Toteuma on ennakoitua parempi eli 0,98 milj. euroa. Taulukosta 7 nähdään, että jokaisen tulosalueen toteuma on tavoitetta parempi. Taulukko 7 Tilikauden tulos tulosalueittain suhteessa tavoitteeseen Tilikauden tulos Tulosalue (1000 ) Tavoite 2014 Korjattu Tavoite 2014 Toteuma 2014 Toteutuma % 2014 OSAO ,9 % YP ,6 % KIPA ,5 % Osekk (yhteensä) ,5 % Vaikka vuosikate on toteutunut 125,2 % asetetusta tavoitteesta, niin tarkasteltaessa vuosikatteen (13,3 milj. euroa) suhdetta poistoihin (14,5 milj. euroa) suhdeluku on ollut 91,5 % vuonna Tarkastuslautakunta toteaa, että vuosikatteen tulee olla vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, jotta tulorahoitusta voidaan pitää riittävänä. Kuvasta 10 nähdään investointien, vuosikatteen ja poistojen suhde sekä vertailu edellisvuosiin. Investointien omahankinta meno Vuosikate Poistot Kuva 10 Investointien suhde vuosikatteeseen ja poistoihin Investointiosan toteuma on yhteensä 6,3 milj. euroa eli 84 % tavoitteesta. Kokonaisuudessaan rakennusinvestointien toteuma suhteessa tavoitteeseen on 87 %. Taulukko 8 Investoinnin toteumat tulosalueittain suhteessa tavoitteisiin vuonna 2014 Investoinnit Tavoite Tavoite Toteuma Toteutuma Tulosalueet (1000 ) 2014 korjattu % 2014 Kuntayhtymän rakennusinvestoinnit Suuret hankkeet (> ) Kuntayhtymän rakennusinvestoinnit Pienet hankkeet (< ) % % OSAO nettoinvestoinnit % YP nettoinvestoinnit % Osekk (yhteensä) % 16 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

17 Tilikauden 2014 merkittävimpiä investointikohteita on Haukiputaan uudisrakennuksen loppuun saattaminen 1,5 milj. euroa sekä Kempeleen Niittyrannan logistiikka-alan opetustilat sekä opetuskeittiöiden peruskorjaus- ja laajennushanke yhteensä 1,6 milj. euroa. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainoa rahoituksen eli maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden näkökulmasta. Maksuvalmiudella varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kyky selviytyä lyhytaikaisista menoista sekä käytetään investointien suunnittelussa. Vakavaraisuus mittaa yhtymän omien ja vieraiden pääomien suhdetta. Taulukko 9 Rahoituksen sitovat mittarit Taulukossa 9 on rahoituksen sitovat mittarit. Tilikauden aikana ei ole lyhennetty lainoja tavoitteiden mukaisesti, mutta lainaa ei ole tarvinnut ottaa lisää. Rahoituksen sitovat mittarit (1000 ) Tavoite 2014 Toteuma 2014 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 3,31 3,81 Kuntayhtymää on arvioitu tulos- ja rahoituslaskelman sekä taseen keskeisten tunnuslukujen mukaan taulukossa 10. Talouden keskeiset tunnusluvut määritellään kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa. Vuoden 2014 sanallinen arviointi perustuu Balance consultingin tunnuslukuluokituksiin. Taulukko 10 Talouden keskeisten tunnusluvujen arvio vuodelta 2014 sekä vertailu edellisvuosiin Arvio toimintatuotot/toimintakulut, % 108,18 112,77 111,72 116,99 hyvä vuosikate, % poistosta 87,55 194,49 81,65 91,5 heikkenevä investointien tulorahoitus, % 50,63 105,82 82,73 209,96 hyvä suhteellinen velkaantuneisuus, % 37,20 40,11 46,81 64,42 heikkenevä omavaraisuusaste, % 63,88 63,20 56,67 59,48 erinomainen lainakanta , 1000 euroa Tilikauden tulosta voidaan pitää hyvänä, sen toteumaprosentti on 25,5 % tavoitetta parempi. Osekkilla toimintatuotot ovat toteutuneet 99 prosenttisesti ja kulut 96,7 prosenttisesti. Yhtymän tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on negatiivinen -0,98 milj. euroa ottaen huomioon -14,5 milj. euroa olevat poistot. Poistot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Investointivarausten purkamisen, rahastojen lisäyksen ja poistoerojen muutosten jälkeen yhtymän tilikausi on jäänyt ylijäämäiseksi 1,008 milj. eurolla. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

18 3.5.2 Investointiohjelman kustannustehokkuudesta huolehtiminen Vuoden 2014 aikana on noussut keskeisiksi aiheiksi kiinteistöjen arvo, kunto, hallinta, omistaminen, investointi ja ylläpito sekä tilojen varaus-, todelliseen käyttö-, oppilaspaikkojen varaus- ja oppilaspaikkojen todelliseen käyttöasteeseen. Tarkastuslautakunta keskittyi havainnoissaan kiinteistöjen hallintaan sekä rakentamisen valvontaan. Kustannustehokkuudesta on huolehdittu luopumalla osasta vuokratiloja ja tehostamalla omien tilojen käyttöä. Myllytullin ja Metsäkoulutien kiinteistöistä aiotaan luopua. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin nykyisissä koulutustiloissa olevat toiminnot siirretään? Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, että saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. Tarkastuslautakunta on havainnut, että Osekkilla on kohtuullisen uusissa rakennuksissa todettu sisäilmaongelmia. Rakentamisen valvontaan on kiinnitettävä erityishuomiota. Haastattelujen pohjalta on saatu myönteinen kuva, jossa tulevaisuuden investoinnit ja korjausrakentamiset on hyvin projektoitu. Lisäksi rakennuttajavalvonnassa on tarkistettu esteelliset kytkökset. Tarkastusasiakirjan täyttämisessä on kehittämistä. Kehityskohteeksi tarkastuslautakunta ehdottaa tarkastusasiakirjan dokumentaation valvonnan tehostamista. Kiinteistöt muodostavat sekä merkittävän varallisuuserän että toiseksi suurimman kustannuserän henkilöstömenojen jälkeen. Toimitilojen on vastattava nykyaikaisia työnteontapoja sekä oppimisen muuttuneita ja edelleen muuttuvia tarpeita. Osekkin tulee antaa mahdollisuudet pitkäjänteiselle ja kannattavalle kiinteistön pidolle, jossa turvataan ydintoiminnalle ja tukitoiminnoille kilpailukykyiset, turvalliset, terveelliset ja viihtyisät työ-, opetus- ja oppimistilat. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin luovutettavien kiinteistöjen toiminnot siirretään. Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. Kehityskohteeksi tarkastuslautakunta ehdottaa rakentamisen valvonnan tarkastusasiakirjan dokumentaation valvonnan tehostamista. 18 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

19 4 Tarkastuslautakunnan arviointitoiminta 4. 1 T A R K A S T U S L A U T A K U N N A N T E H T Ä V Ä T Tarkastuslautakunnan tehtävät ovat kuntalain 71 ja 75 :n mukaan hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Kuntalaissa on määritelty tarkastuslautakunnan tehtäväksi valmistella yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä. Tehtäviin kuuluu talouden tasapainotuksen toteutumisen arviointi sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyden arviointi, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tulee pyytää asianosaisten selvitykset ja yhtymähallituksen lausunto tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista. Tarkastuslautakunta toimii kuntayhtymän toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestymisen tarkoituksenmukaisuuden arvioijana. Tehtävän asianmukainen suorittaminen edellyttää tarkastuslautakunnan riippumattomuutta arvioinnin kohteesta. Tarkastuslautakunnan toimintaa säätelee kuntalain lisäksi Osekkin tarkastussääntö, jonka yhtymäkokous on hyväksynyt Sääntö on astunut voimaan Tarkastussäännössä on määritelty yhtymän valvontajärjestelmä, jonka mukaan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tilintarkastajana tilikauden on toiminut JHTT-yhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Paula Hellén-Toivanen ja alkaen tarkastuslautakunnan 33 päätöksellä vastuunalaisena tilintarkastajana on jatkanut JHTT, KHT Katri Hokkanen. Vuonna 2014 vastuunalainen tilintarkastaja oli läsnä kuudessa lautakunnan kokouksessa, joissa hän esitteli työohjelmansa ja tarkastussuunnitelmansa tilikaudelle 2014 sekä raportoi tilikauden 2014 havainnoistaan lautakunnalle. Tilintarkastuskertomus käsiteltiin kokouksessa. Tarkastuslautakunta antaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä yhtyy esitykseen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille sekä tehtäväalueiden viranhaltijoille. Tarkastuslautakunnan on laadittava vuosittain yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettava arviointikertomus. Lautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymäkokous pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä kehittämissuosituksista yhtymähallituksen selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä vuoden 2015 aikana. ARVIOINTIKERTOMUS (24)

20 4. 2 T A R K A S T U S L A U T A K U N N A N K O K O O N P A N O J A T O I M I N T A Yhtymäkokous on valinnut kokouksessaan tarkastuslautakunnan toimintakaudeksi ja päätöksellä samat henkilöt kaudeksi Taulukossa 11 ovat tarkastuslautakunnassa tarkastusvuonna 2014 toimineet jäsenet. Taulukko 11 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Jäsen Varajäsen Lämsä Kalevi, pj Kesk, Oulu Rahkola Rauno Kesk, Oulu Koskela Janne, vpj Ps, Oulu Syrjälä Riku Ps, Oulu Halotie-Flink Liisa Sdp, Oulu Lähteenmäki Saila Sdp, Oulu Koskela Liisa Vas, Oulu Siekkinen Risto Vas, Oulu Maijala Eva Kesk, Kempele Pramila Sauli Kesk, Hailuoto Ruostesuo Mika Kok, Oulu Kangas Erkki Kok, Oulu Tahkola Ahti Kesk, Kempele Kyrö Sirkka Kesk, Lumijoki Tarkastuslautakunnan esittelijänä on puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut arkistosihteeri Mari Viinamäki. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta on huolehtinut puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta on kuullut kokouksissaan kuntayhtymän asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä. Tarkastusvuonna 2014 tarkastuslautakunta on kokoontunut 10 kertaa. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä on noudatettu kuntayhtymän hallintosäännön määräyksiä ja kokouskäytännöissä on huomioitu hallintolainmukainen esteellisyys. Arviointityön systematisoimiseksi tarkastuslautakunta on hyväksynyt työohjelman vuodelle Tarkastustyön suorittamista varten tarkastuslautakunta on jakanut arvioinnin seurantakohteet jäsenten kesken tehtäväalueittain koko toimintakaudelle. Tarkastuslautakunnan työohjelma on toteutunut tarkastusvuoden aikana. Tarkastuslautakunnan jäseniä on osallistunut sekä FCG:n järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään että Aluekoulutuksen järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään, johon on osallistunut myös tarkastuslautakunnan sihteeri. Tarkastuslautakunnan toiminta esitellään Osekkin nettisivuilla KTweb-sivustolla on tarkastuslautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä arviointikertomus, jotka on asetettu kuntalaisten luettavaksi. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti yhtymäkokoukselle. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin kuntayhtymän hyväksymiä yleisiä tiedottamisen periaatteita. 20 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

21 4. 3 A R V I O I N T I P R O S E S S I K U N T A L A I N M U K A A N Kuvassa 11 kuvataan kuntalain mukainen arviointiprosessi kuntayhtymässä. Toimialat antavat toimenpide-esitykset tarkastuslautakunnan esittämiin epäkohtiin ja kehittämissuosituksiin. Toimenpiteet huomioidaan seuraavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Yhtymäkokous päättää kuntayhtymän toiminnan ja talouden keskeisistä strategisista tavoitteista 13 Toiminta- ja taloussuunnittelukauden tavoitteet valmistellaan toimialoilla ja käsitellään toimialakohtaisesti lautakunnassa/ hallituksessa. Yhtymäkokous velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joilla korjataan arviointikertomuksessa esiin tulleet epäkohdat. Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta arvioi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen 71. Arviointiprosessi kuntalain mukaan Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ssä Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä selvityksen yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 69. Yhtymähallitus käsittelee tavoitteet ja esittää yhtymäkokoukselle. Yhtymäkokous hyväksyy tavoitteet kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaan 65. Toimialoilla toteutetaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksilla ja jatkuvalla seurannalla. Toimialojen toimielimet hyväksyvät toimialojen tilinpäätös- ja toimintakertomusesitykset. Kuva 11 Kuntalaki ja Kuntaliiton suositus arvioinnista kuntien valtuustoille ARVIOINTIKERTOMUS (24)

22 5 Toimenpide-ehdotusten yhteenveto - Negatiivisen keskeyttämisprosentin osalta ei ole saavutettu asetettua tavoitetta. Lisäksi yksiköiden välillä on merkittäviä eroja. Mistä yksikkökohtaiset vaihtelut johtuvat? Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty negatiivisen erojen vähentämiseksi ja yksikkökohtaisten erojen kaventamiseksi? - Tarkastuslautakunta ehdottaa luotavaksi henkilöstön koulutuksen seurantatietoa varten yhtenäisen tilastointi- ja suunnittelujärjestelmän, josta on saatavilla kaikki koulutustiedot myös työntekijäkohtaisesti. - Tarkastuslautakunta ehdottaa, että opettajien työelämäjaksojen mahdollistamiseen on hyvä löytää toimiva ratkaisu. - Yksiköillä on ollut vaikeuksia tilikauden yksikkötason luotettavan raportoinnin saamisessa. Yksiköiden johtajilla tulee olla saatavana luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa talouden tunnusluvuista päätöksenteon pohjaksi. Miten tämä aiotaan jatkossa turvata? - Tarkastuslautakunta on kiinnostunut, mihin luovutettavien kiinteistöjen toiminnot siirretään. Tarkastuslautakunta on erityisen huolissaan, että saadaanko opiskelijoille ja työntekijöille turvattua terveellinen työympäristö. - Osekkilla on korjaus- ja uudisrakentamistarvetta. Miten varmistetaan laadukas rakentaminen? 22 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

23 Allekirjoitukset Oulussa toukokuun 5. päivänä 2015 ARVIOINTIKERTOMUS (24)

24 2 (24) ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika: 16.11.2015 klo 13.00 15.40 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 1 Yhtymäkokous 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 OMN/123/00.02.00/2015 ERON MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2016 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Hallitus 21.9.2012 LIITE 1 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1-2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, RAMK, LAO, LAMO ja Urheiluopisto mittarit 3-4 Yhteenveto tulosalueiden tuloksista /31.8.2011-10,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot