Sisältö. Jätekukko Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Jätekukko Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta Hallituksen toimintakertomus...13 Taloustiedot Jätekukko Oy - perustettu vuonna osakaskuntaa (tilanne ) - toimialueella lähes asukasta - 31 työntekijää (tilanne ) - vuoden 2003 liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa - osakepääoma 0,6 miljoonaa euroa

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Laatua ja logistiikkaa Vuosi 2003 oli haastava muutosten vuosi. Vuoden aikana yhtiö panosti voimakkaasti ydintoimintojensa kehittämiseen. Jätekuljetukset kilpailutettiin ja uudet kuljetusurakat käynnistyivät kesäkuun alusta. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi tietokonepohjainen ajo-opastusjärjestelmä. Uusien urakoiden ja keräysjärjestelmien käynnistyminen aiheutti luonnollisesti muutoksia, jotka näkyivät myös tilapäisenä puhelinkuormituksena. Uudet järjestelmät vakiintuivat kuitenkin nopeasti käyttöön ja osoittautuivat erinomaisen toimiviksi. Kilpailutuksen ja kuljetusten logistiikan parantuessa saavutettiin merkittäviä kuljetussäästöjä, jotka siirrettiin suoraan asiakashintoihin. Palvelutason ja lajittelun tehostamista Kesäkuun alussa aloitettiin biojätteen erilliskeräys Kuopiossa, Pieksämäen kaupungissa ja Pieksämäen mlk:ssa. Samaan aikaan kotitalouksien lajittelua helpotettiin yhdistämällä neste- ja kuitupakkaukset samaan astiaan nimikkeellä keräyskartonki. Osakaskuntien jätehuollon palvelutasoa nostettiin rakentamalla paikallisia jäteasemia ja ekopisteverkostoa kehitettiin rakentamalla Maaningalle ensimmäinen uudentyyppinen ekopiste. Asiakaspalvelu ja jäteneuvojat antoivat täyden tuen operatiivisen toiminnan kehittymiselle ja lajittelun tehostumiselle niin puhelimitse kuin infotilaisuuksissa, asukasilloissa, kylätapahtumissa ja messuilla. Neuvonnan resursseja lisättiin palkkaamalla yhtiölle yritysneuvoja. Tulevaisuuden haasteet Vuoden 2004 aikana pääpaino on yhtiön toiminnan vakiinnuttamisessa. Tulevaisuuden haasteita varten yhtiö on mukana jätteen energiakäyttöhankkeen YVAmenettelyssä yhdessä Kuopion Energian, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Varkauden seudun jätehuollon kanssa. Myös Heinälamminrinteen jätekeskuksen toimintojen YVA-menettely käynnistetään vuoden 2004 aikana. Yhtiön henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti entistä monipuolisempien palvelujen ammattitaitoisiksi osaajiksi. Vuoden 2003 korkealle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, myös tuloksen suhteen. Jätekukko Oy:stä on rakennettu lyhyessä ajassa yksi Suomen johtavista jätehuoltoyhtiöistä. Suuri kiitos tehdystä työstä niin yhtiön hallitukselle, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Jätteiden käsittely on keskitetty yhteen, EU:n kaatopaikkarakenteille asettamat tiukat vaatimukset täyttävään jätekeskukseen. Vuonna 2003 jatkettiin jätekeskuksen määrätietoista kehittämistä rakentamalla uusi pientuojien lajittelualue, Pikkukukko, ja saattamalla ensimmäisen täyttöalueen maisemointityöt päätökseen. Biokaasun keräysjärjestelmä rakennettiin yhdessä Kuopion kaupungin ja Kuopion Energian kanssa. Yhteistyön ansiosta biokaasut hyödynnetään Pitkälahden lämpövoimalassa. Arto Ryhänen toimitusjohtaja

4 4 Jätteiden käsittely on keskitetty Heinälamminrinteen jätekeskukseen. Jätekeskus Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen (oik.) vihki käyttöön Pitkälahden biokaasupumppaamon. Vieressä Kuopion Energian kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen. Nykyaikaista jätteiden käsittelyä Jätteiden käsittely on keskitetty Kuopion eteläpuolella sijaitsevaan nykyaikaiseen jätekeskukseen, joka täyttää EU:n kaatopaikkarakenteille asettamat tiukat vaatimukset. Jätekeskuksessa on loppusijoitusalueiden lisäksi laaja hyödynnettävien jätteiden vastaanottoalue. Vuoden 2003 aikana jätekeskusta kehitettiin vastaamaan entistä paremmin nykyajan vaatimuksia. Biokaasusta energiaa I-vaiheen (käytössä vuosina ) täyttöalueen kaasunkeräyskerroksen päälle rakennettiin tiivistys-, kuivatus-, pinta- ja kasvukerrokset. Marraskuussa valmistui biokaasun talteenottojärjestelmä yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Kuopion Energian kanssa. Biokaasu johdetaan siirtoputkessa Pitkälahden lämpövoimalaitokselle polttoon. Samaan siirtoputkeen yhdistyy myös vuosina käytössä olleelta Silmäsuon kaatopaikalta kerättävä biokaasu. Biokaasun talteenotto vähentää merkittävästi ympäristöhaittoja ja mahdollistaa paikallisen energialähteen käytön lämmöntuotannossa. Hankkeeseen saatiin kansallista ja EU-rahoitusta. Jätemäärät hallinnassa Vuonna 2003 jätekeskukseen toimitettiin jätteitä yhteensä tonnia, josta loppusijoitukseen päätyi tonnia ja loput tonnia ohjattiin hyötykäyttöön. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen maa- ja kiviainekset teollisuusjäte rakennusjäte jätemäärä (t) yhdyskuntajäte v v v v Heinälamminrinteen jätekeskukseen vastaanotetut jätteet v

5 Jätekeskukseen rakennettiin myös erillinen biojätteiden siirtokuormauspaikka. Pikkukukossa on miellyttävää asioida. 5 määrä väheni hieman edellisen vuoden määrään verrattuna. Jätteiden hyötykäyttöön ohjaamista tehostettiin mm. käynnistämällä jätepenkkaan ajettujen kuormien lajittelu. Tehostetulla lajittelulla saatiin talteen pääasiassa puujätettä ja metalliromua. Pikkukukko palvelee Lokakuussa jätekeskuksessa otettiin käyttöön uusi pientuojien lajittelualue, Pikkukukko. Uudella alueella peräkärrykuormien lajittelu on tehty mahdollisimman vaivattomaksi ja turvalliseksi. Lajiteltuna vastaanotettavien jätteiden lista on pitkä: metalliromut, liedet, hellat, pesukoneet, televisiot, tietokoneet, pakastimet, jääkaapit, haketettavat risut, haravointijätteet, puujäte, kyllästetty puu, haketettava levytavara, ehjät kuormalavat, betonijäte, tiilijäte ja ruskea pahvi. Hyödynnettävät jätteet otettiin lajittelulavoille vastaan veloituksetta, samoin kotitalouksien kylmälaitteet, televisiot ja tietokoneet. Ainoastaan lajitteluun kelpaamaton, loppusijoitukseen päätyvä jäte oli kotitalouksille maksullista. Laajamittaista ympäristöntarkkailua Jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin ympäristöluvan edellyttämän tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelma sisältää pinta-, pohja- ja jätevesien tarkkailun, jätetäytön sisäisen veden korkeuden, painumien sekä kaatopaikkakaasun seurannan. Pintavesien laatua seurattiin yhdeksästä pisteestä, jokaisesta kolme kertaa vuodessa. Pohjavesien laatua ja pinnankorkeutta seurattiin kuudestatoista pisteestä kaksi kertaa vuodessa. Valuma- ja suotovesien virtaamaa ja laatua tarkkailtiin kuudesta pisteestä neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle lähtevän veden määrää ja laatua seurattiin kuukausittain. Jätekeskuksen vaikutus purovesien laatuun oli vähäinen, kaivovesissä vaikutusta ei edelleenkään todettu. Pohjavesissä jätetäytön vaikutukset olivat havaittavissa ainoastaan jätetäyttöalueella sijaitsevien putkien vedessä. Yhteistyö jätekeskuksen naapureiden kanssa on sujunut hyvin. Jätekeskuksen hankkeista on tiedotettu naapureille mm. kirjeitse ja asukastilaisuudessa, johon osallistui yli 30 lähialueen asukasta. jätemäärä (t) Heinälamminrinteen jätekeskuksen jätetäyttöön loppusijoitettu jäte vuosina

6 6 Lähes koko kuljetuskalusto uudistui, sillä jäteautojen edellytettiin täyttävän uudet päästönormit. Jätekuljetukset Jätekuljetusten logistiikkaa parannettiin Jätekukko Oy:n alueella kuljetusten kilpailuttamisella on alueen suurimman kunnan eli Kuopion kaupungin osalta jo pitkät perinteet. Vuoden alussa Jätekukko kilpailutti ensimmäistä kertaa koko toiminta-alueensa kuljetukset. Kuljetusalueet laadittiin hallinnolliset kuntarajat unohtaen. Kukin kuljetusalue muodostettiin mm. tiestön, vesistön ja keräyspisteiden määrän mukaisesti tarkasteltuna alueellisena kokonaisuutena. Kilpailutuksella säästöä Kuljetusten logistinen suunnittelu ja kilpailutus toivat keskimäärin yli 10 % säästön, joka siirrettiin suoraan asiakashintoihin. Huomattavimmat kuljetushintasäästöt näkyivät nimenomaan niissä kunnissa, joissa jätekuljetukset olivat aikaisemmin toimineet sopimusperusteisina, eikä urakkakilpailua isommassa laajuudessa ollut käyty. Kuusi urakoitsijaa Kilpailun muodosti yhteensä 19 urakkaa, jotka sisälsivät järjestettyyn jätekuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen keräysvälineiden tyhjennykset sekä biojätteen ja muiden hyötyjätteiden kuljetukset, siirtokuljetukset ja jäteastioiden pesun. Kilpailutuksen perusteella valittiin urakoitsijoiksi HFT Network Oy/Experant Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Puijon Kiinteistöhuolto Oy, Puijon Jäteraaka-aine Oy, Kuljetusliike Veikko Vartiainen Ky ja Pieksämäen Puu- ja Jätekuljetus Oy. Urakka-alueet muodostettiin toiminnallisten kuljetusreittien mukaisesti, ei kuntarajoihin pitäytyen.

7 Kaikkiin jäteautoihin asennettiin kuopiolaisen Ecomond Oy:n toimittama ajo-opastusjärjestelmä, joka on yhteydessä Jätekukon asiakaspalveluun. 7 Kuljetusten laadun parantaminen Uusien kuljetusurakoiden käynnistyessä otettiin käyttöön tietokonepohjainen ajo-opastusjärjestelmä, jossa jäteautonkuljettaja kuittaa jäteastioiden tyhjennystapahtumat suoraan tietojärjestelmään. Samalla järjestelmään kirjautuvat myös tyhjennyksen yhteydessä havaitut poikkeamat, kuten irtojätteet ja jäteastian siirtomatka, sekä puutteet, kuten tekemättömät lumityöt ja rikkinäiset jäteastiat. Uuden järjestelmän myötä luovuttiin työläästä, paperisiin ajolistoihin perustuneesta järjestelmästä ja inhimillisten virheiden mahdollisuus väheni olennaisesti. Asiakaspalvelu reaaliajassa Uusien urakoiden ja ajo-opastusjärjestelmän käynnistymiseen liittyi myös muutoksia jäteastioiden tyhjennyspäiviin, joten siirtymävaiheessa asiakaspalveluun tuli puheluita runsaasti normaalia enemmän. Järjestelmä vakiintui kuitenkin nopeasti ja puhelumäärät laskivat takaisin normaalille tasolle ( puhelua/kk). Uusi järjestelmä oli selkeä parannus asiakaspalvelulle, sillä uuden järjestelmän ansiosta asiakaspalvelu pystyy kertomaan asiakkaille reaaliaikaista tietoa tyhjennystapahtumista ja reagoimaan kuljettajien antamiin palautteisiin jopa ennen asiakasta. Kuljetusten ajo-opastusjärjestelmä

8 8 Useimmissa Jätekukon toiminta-alueen kunnissa on paikallinen jäteasema. Nykyaikainen Pieksämäen siirtokuormausasema Paikalliset jäteasemat Palveluverkostoa täydennettiin Jätekukon toiminta-alueella oli vuoden loppuun mennessä otettu käyttöön jo 14 paikallista jäteasemaa. Jäteasemille ohjattiin jäteastioihin kuulumattomat isokokoiset jätteet, kuten korjauskelvottomat huonekalut, patjat, remontti- ja rakennusjätteiden pienerät sekä kaikki metalliromut. Vastaanotetut jätteet kuljetettiin edelleen isommissa erissä käsiteltäväksi Heinälamminrinteen jätekeskukseen tai hyödynnettäväksi teollisuuteen. Jäteasemat palvelivat kaikkia Jätekukon osakaskuntien asukkaita kuntarajoihin katsomatta. Koti Kerralla Kuntoon päivät Touko-kesäkuun aikana kaikilla jäteasemilla järjestettiin suuren suosion saanut Koti Kerralla Kuntoon -päivät, jolloin jäteasemat palvelivat poikkeuksellisesti myös lauantaina. Koti Kerralla Kuntoon -päivinä avoinna olivat myös ongelmajäteasemat ja ongelmajäteautot pysähtyivät tavallista kauemmin niissä kunnissa, joissa säännöllinen ongelmajätehuolto hoidetaan ongelmajäteauton avulla. Pieksämäen siirtokuormausasema on ainoa laatuaan Pieksämäellä kuljetuslogistiikkaa on tehostettu siirtokuormausasemalla, joka pakkaa jäteautojen keräämät jätteet kontteihin isompaa rekkakuljetusta varten. Syksyllä 2002 käyttöön otettu siirtokuormausasema sai lopullisen ulkoasunsa valmiiksi kevään aikana. Siirtokuormausaseman ja sen yhteyteen rakennetun jäteaseman vihki käyttöön Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen. Koti kerralla kuntoon päivänä jäteasemilla vieraili yhteensä yli 1000 asiakasta.

9 1500 säännöllinen keräysjärjestelmä tempaus 1000 määrä (t) 500 Ongelmajätteet talteen turvallisesti. 0 v v Kerätyt ongelmajätemäärät vuosina Ongelmajätteet Myönteistä palautetta palvelusta Jokaiseen Jätekukon osakaskuntaan on järjestetty vastaanottopaikka kuntalaisten ongelmajätteille. Säännöllinen keräysjärjestelmä perustuu kahteentoista ongelmajäteasemaan ja seitsemään ongelmajäteauton pysähdyspaikkaan. Vuoden lopulla ongelmajäteauton pysähdyspaikkoihin (useimmat huoltoasemia) tehtiin kysely, jonka mukaan kokemukset ongelmajäteauton toiminnasta olivat erittäin myönteisiä. Palvelun oli havaittu lisänneen huoltoaseman asiakasmäärää ja kaikki pysähdyspaikat olivat halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Ongelmajätetempaus sujui ongelmitta Säännöllisen keräysjärjestelmän lisäksi järjestettiin perinteinen haja-asutusalueen ongelmajätteiden keräystempaus. Tempauksessa keräyspäiviä oli yhteensä 11 ja keräyspaikkoja 91. Jäteneuvojat kiersivät keräyksen mukana opastaen kuntalaisia ja havainnoiden keräyksen toimivuutta. Tempauksessa ongelmajätteitä kertyi 19 kunnan alueelta lähes kiloa, eli 0,9 kg/asukas. Taajamissa ongelmajätteitä kertyi huomattavasti vähemmän kuin haja-asutusalueella. Suurimman osan kerätystä ongelmajätemäärästä muodostivat jäteöljyt ja lyijyakut, joita kerättiin yhteensä yli kg. Myös televisioita, tietokoneita ja kylmälaitteita tuotiin keräyspisteisiin paljon. Säännöllisen keräysjärjestelmän suosio kasvoi Suuresta keräysmäärästä huolimatta keräykseen tuotujen ongelmajätteiden määrä väheni edellisen vuoden keräysmääristä lähes puolella. Koko vuoden aikana kerätty ongelmajätemäärä (1 150 tonnia) oli sama kuin edellisenä vuonna, joten yhä useampi käyttää säännöllistä keräysjärjestelmää tempauksen sijaan. Kuntalaiset ovatkin omaksuneet hyvin tiedon siitä, että kaikki kotitalouksien ongelmajätteet otetaan Jätekukon toimialueella vastaan veloituksetta sekä säännöllisissä vastaanottopaikoissa että tempauksen yhteydessä. 12 % 3 % 5 % 23 % lyijyakut voiteluöljy kylmälaitteet 16 % TV:t ja tietokoneet 20 % 21 % maalit, liimat, lakat kiinteä öljyjäte muut ongelmajätteet Kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet vuonna 2003

10 10 Ekopiste-suunnittelukilpailun voittajaksi selviytyi Janne Kurtin ehdotus Kukko3. Uuden ekopisteen ansiosta höytykäyttöön kerättävien jätejakeiden määrä Maaningalla laajeni merkittävästi. Hyötyjätteet Keräyskartonki selkeytti lajittelua Kesäkuun alussa koko yhtiön alueella siirryttiin keräyskartongin keräykseen, joten aikaisemmin erilleen kerättyjen neste- ja kuitupakkausten keräys yhdistettiin samaan keräysastiaan. Uudistuksesta saatiin paljon positiivista palautetta, ennen kaikkea lajittelun helpottumisen myötä. Keräyskartongin keräystä tehostettiin yhdessä partiolaisten ja Suomen NP-kierrätys Oy:n kanssa käynnistämällä syyskuussa Kuopiossa ja Siilinjärvellä Ole valmis - Nyt kierrätetään kampanja. Kampanjan aikana partiolaiset kävivät valitsemissaan kotitalouksissa ja kannustivat keräyskartongin kierrätykseen. Polttokelpoisen muovin keräys käynnistyi Syksyllä järjestettiin kokeiluluonteisesti polttokelpoisen muovin erilliskeräily Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yrityksille. Keräyskokeilu sujui hyvin, joten polttokelpoisen muovin säännöllistä keräystä jatkettiin. Kerätty muovi toimitettiin Iisalmeen Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:lle ja Pieksämäen Keräys Ky:lle, joissa se murskattiin ja toimitettiin edelleen teollisuuteen energiaksi. Uuden aikakauden ekopisteratkaisu Jätekukon toiminta-alueella oli käytössä lähes 250 ekopistettä. Yhteistyössä Kuopion Muotoiluakatemian kanssa järjestettiin oppilaskilpailu, jonka tavoitteena oli löytää uusia innovatiivisia ekopisteratkaisuja. Kilpailuun jätettiin yhteensä 13 ehdotusta, joista palkintolautakunta (Kuopion Muotoiluakatemian lehtori Heikki Nevalainen, SAFA arkkitehti Heikki Tegelman, ympäristöinsinööri Helka Markkanen Pohjois-Savon Ympäristökeskuksesta sekä kolme Jätekukon edustajaa) valitsi voittajan. Voittaneen ehdotuksen pohjalta Muotoiluakatemian mallintamo kehitti uudenmallisen ekopisteen Jätekukon käyttöön. Ensimmäinen uuden mallinen ekopiste, Kukko8, rakennettiin Maaningalle. Ekopisteen avajaisia juhlistettiin joulukuussa, jolloin Maaningan kunnanjohtaja Esko Juntunen vihki ekopisteen virallisesti käyttöön. Uudessa ekopisteessä on keräysastiat paperille, lasille, pienmetallille, pahville, keräyskartongille sekä paristoille, pienakuille ja tinoille. Käyttökelpoiset kierrätykseen Yhteistyössä EkoKuopion, EkoSiilin ja Pieksämäen Ekokeskuksen kanssa käyttökelpoiset vaatteet, huonekalut, kodinkoneet ja muut tavarat ohjautuivat tehokkaasti uudelleen käytettäväksi. Yhteistyö täydensi hyvin kuntalaisten palveluverkostoa, toimivathan kierrätyskeskukset myös keräyspisteenä, josta korjauskelvottomat tavarat ohjattiin materiaalin hyötykäyttöön tai asianmukaiseen loppukäsittelyyn.

11 Siistiä - bioboxit tulivat! Biojäteastian tyhjennys sujui helposti. 11 Biojäte Keräys käyntiin kesäkuussa käynnistettiin biojätteen erilliskeräys Kuopiossa, Pieksämäellä ja Pieksämäen maalaiskunnassa. Keräys käynnistyi kahdessa vaiheessa siten, että kesäkuussa keräyksen piiriin tulivat asuinkiinteistöt ja kesän jälkeen keräys laajeni kouluille sekä liikekiinteistöille. Biojätteen erilliskeräyksen taustalla olivat ympäristösuojelullisten näkökohtien lisäksi valtakunnallisen lainsäädännön sekä yhtiön toimintaa ohjaavien ympäristölupien vaatimukset. Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen erilliskeräys aloitettiin asuinkiinteistöillä, joilla oli vähintään 10 asuinhuoneistoa sekä liikekiinteistöillä, joiden biojätekertymän arvioitiin olevan vähintään 100 l/viikko. Aloitus vaivatonta Biojätteen keräyksen käynnistäminen haluttiin tehdä jätteen tuottajien kannalta mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Kuopiossa keräyksen piiriin kuuluville kiinteistöille toimitettiin tarroitetut biojäteastiat. Jäteastiat oli varustettu kahteen suuntaan avautuvalla ns. perhoskannella. Kaikille keräyksen piiriin tuleville kotitalouksille (n kpl) jaettiin postin välityksellä aloituspakkaus, joka sisälsi tietopaketin biojätteen lajittelusta, keittiötarran ja biopusseja. Koulut ja liikekiinteistöt saivat yksilölliset lajitteluohjeet, jota tuettiin kohdennetulla jäteneuvonnalla ja koulutustilaisuuksilla. Pieksämäen seudulla kiinteistöille jaettiin vastaavasti biojäteastiat, joiden molemmat sivut oli rei itetty ilmastointia varten. Lisäksi Pieksämäen alueen kotitalouksille (n kpl) jaettiin keittiölajitteluun tarkoitetut biokorit ja vuoden biopussit (150 kpl/talous). Biojätteestä energiaa Koska biojätelaitoksia koskevat käsittelyvaatimukset ja laitostekniikat ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa, katsoi yhtiö parhaaksi vaihtoehdoksi turvautua lähialueilla olevien käsittelylaitosten palveluihin. Kerätty biojäte toimitettiin pääsääntöisesti Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteaseman biokäsittelyyn, jossa se hyödynnetään energiana ja multana. Vuonna 2003 biojätettä kerättiin yhteensä n tn, josta Pieksämäen alueen osuus oli n. 200 tn. Kaikesta kerätystä biojätteestä asuinkiinteistöjen biojätettä oli noin puolet. Pohjois-Savon ympäristökeskus myönsi keräilyn käynnistämiseen ja erilaisten keräilyvaihtoehtojen kokeiluun EU-rahoitusta ja kansallista tukea 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. määrä (t) kesäkuu heinäkuu Kuopio elokuu syyskuu Pieksämäki lokakuu marraskuu joulukuu Vuonna 2003 kerätty biojäte

12 12 Siilinjärven Hamulan koulun oppilaat tutustuivat jätekeskukseen. Jätehuollon Uudet Tuulet näyttely jatkoi kierrostaan osakaskunnissa. Tiedotus ja jäteneuvonta Neuvonnalle paljon kysyntää Tapahtumarikas vuosi loi runsaasti kysyntää myös jäteneuvojille ja tiedotukselle. Jäteneuvojien ensisijainen tehtävä oli edelleen antaa tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jäteastian valinnasta ja tyhjennysväleistä. Lajitteluun ja kompostointiin sekä jätteen synnyn ehkäisyyn suunnattu neuvonta lisääntyi kuitenkin selvästi vuoden kuluessa. Vuoden aikana neuvojat vastasivat tuhansiin puheluihin, pitivät kymmeniä asukasiltoja, vierailivat kymmenissä yrityksissä ja järjestivät useita koulutustilaisuuksia. Bioboxit tulevat! kampanja näkyi Suurin yksittäinen jäteneuvonnan haaste oli Bioboxit tulevat! kampanja. Kampanjaan liittyen Kuopion kotitalouksiin jaettiin aloituspakkaus ja Pieksämäellä kotitalouksiin jaettiin biokorit ja pussit. Useassa taloyhtiössä pidettiin jakelun yhteydessä bioinfo. Koulut ja päiväkodit saivat käyttöönsä kampanjajulisteita ja myös yrityksille tarjottiin kohdennettua (kaupat, suurkeittiöt, ruokalat, tukut) materiaalia. Kampanjan teemalla osallistuttiin messuille ja pidettiin infopistettä torilla ja muissa vastaavissa yleisöpaikoissa. Kampanjaan liittyivät myös lehti-ilmoitukset, katumainonta ja radio-ohjelmat. Biojätekeräyksen käynnistymiseen liittyen tiedotusvälineissä julkaistiin lähes 40 juttua. Toiminnan tukeminen Muita vuoden 2003 merkittäviä haasteita olivat aluekeräyspisteverkon uudistaminen, ekopisteiden lajitteluohjeiden uusiminen sekä uusien paikallisten jäteasemien käyttöönotto. Neuvojat organisoivat tuttuun tapaan ongelmajätekeräyksen ja olivat mukana alueella järjestettyjen massatapahtumien (Pieksämäen PowerCup ja Suonenjoen herättäjäjuhlat) jätehuollon järjestelyissä. Ryhmien vierailut Jätekukon toimipisteissä, niin jätekeskuksessa, ekopisteissä kuin jäteasemillakin, lisääntyivät. Aktiivisen tiedotuksen ja jäteneuvonnan avulla tuettiin jätehuollon muutoksia, tempauksia ja kausiluontoisia tapahtumia, kuten joulu ja vuodenvaihde. Suosittua Jätekukko vastaa palstaa julkaistiin vuoden aikana kolmessa lehdessä. Yhteistyö eri tahojen kanssa oli vilkasta. Yhteistyössä toteutettu Energiasäästöviikko sai valtakunnallisen Motivan kunniamaininnan. Yhteistyö oli voimaa myös ympäristöpäivän toritapahtumassa ja Ole Tölkki - kampanjassa. Kuntien viranomaisten ajankohtaistapaamisia pidettiin kaksi, isännöitsijäinfoja kolme ja lisäksi järjestettiin koulutusta sekä jäteasemien- että ongelmajätevastaanottopaikkojen henkilökunnalle. 33 % Kimppa-astia 54 % Aluekeräyspiste Kiinteistökohtainen keräysastia 13 % Järjestettyyn jätehuoltoon kuuluvat kiinteistöt

13 Hallituksen jäsenet eturivistä vasemmalta alkaen: Marja-Leena Puputti, pj. Tapio Räsänen, Irja Sokka, vpj. Pekka Takkinen, Pauli Puustinen, Reijo Martikainen, Timo Kauppinen ja Pertti Purhonen. 13 Hallituksen toimintakertomus Toiminta 2003 Vuosi 2003 oli Jätekukko Oy:n toinen kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Vuonna 2003 yhtiön toimintaa harjoitettiin Heinälamminrinteen jätekeskuksessa, Siikalahden ongelmajäteasemalla Kuopiossa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat osoitteessa Sepänkatu 2D, Kuopio on vuokrattu Senaatti Kiinteistöt Oy:ltä. Vuoden 2003 aikana osakaskuntien määrä lisääntyi kahdella Konneveden ja Sumiaisten kunnan liityttyä Jätekukko Oy:n osakkaiksi. Osakaskuntien määrä oli Vuonna 2003 yhtiö rakennutti osakaskuntiin jäteasemia ja järjesti ongelmajätteen vastaanottopisteitä. Lisäksi yhtiön toimesta järjestettiin keväällä 2003 ongelmajätetempaus sekä suoritettiin vuoden aikana Heinälamminrinteen jätekeskuksessa Kuopion kaupungin puolesta ostopalvelutyönä vanhan täyttöalueen maisemointityötä. Heinälamminrinteellä ajanmukaistettiin pienkuormien vastaanottojärjestelyjä sekä parannettiin hyötyjätekenttää rakentamalla sinne siilot hyödynnettäville jätelajeille. Heinälamminrinteelle rakennettiin valmiiksi vuonna 2002 aloitettu kaasunkeräysjärjestelmä biokaasupumppaamon osalta ja aloitettiin kaatopaikkakaasun energiahyötykäyttö Kuopion Energian Pitkälahden lämpökeskuksessa. Kesäkuussa 2003 aloitettiin Kuopiossa ja Pieksämäellä biojätteen keräily. Biojätteen kuljetusta varten Heinälamminrinteelle rakennettiin siirtokuormausasema. Yhtiö kilpailutti koko toiminta-alueen kuljetukset siten, että uudet urakat alkoivat Uusien urakoiden alkamisen yhteydessä otettiin käyttöön ajoopastinjärjestelmä, joka poisti käytössä olleet paperiset ajolistat ja niihin liittyvän manuaalisen tallennuksen. Ajo-opastusjärjestelmä opastaa kuljettajan tyhjennyspaikalle. Kuljettaja tekee tapahtumakirjaukset suoraan ajoneuvopäätteelle, jolloin laskutusviive poistuu vähentäen samalla inhimillisiä virheitä samalla kun asiakaspalvelu näkee reaaliajassa astiatyhjennysten etenemisen. Toimintavuonna 2003 asiakaspalvelussa ja laskutuksessa edellisenä tilikautena käyttöönotettua laskutusohjelmaa kyettiin hyödyntämään täysipainoisesti. Laskutuksessa aiemmin esiintyneet viiveet saatiin kurottua kiinni toimintavuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2003 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: Hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen, varapuheenjohtajana Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja jäseninä Kuopion kaupungista Reijo Martikainen, Marja-Leena Puputti ja Irja Sokka, Nilsiän kaupungin osastopäällikkö Pauli Puustinen, Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen sekä Suonenjoen kaupungin kaupungininsinööri Pertti Purhonen pidetyssä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet. Kaikki jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilintarkastajaksi valittiin JHTTyhteisö Suomen Kuntatarkastus Oy. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi Suomen kansalainen, dipl.ins. Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 31 työntekijää, joista 8 määrä- ja/tai osa-aikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa.

14 Tunnuslukuja Liikevaihdon kasvu-% 21,8 4 0, 6 Liikevoitto-% 2,7-1,0 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,9-3,9 Oman pääoman tuotto-% 4,0-26,5 Omavaraisuus-% 10,5 1 1, 5 14 Talous 2003 Yhtiö on ottanut tilivuoden aikana investointien rahoittamiseen pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euroa ja lyhytaikainen käyttöpääomatarve on varmistettu Sampo Pankki Oyj:n luotollisella tilillä, jonka limiitti on euroa. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2003 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2003 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,10 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,72 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää pakollista jälkihoitovarausta ,46 euroa, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen liikekulu. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,72 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Toiminta vuonna 2004 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2004 on yhtiön toiminnan vakiinnuttamisessa. Heinälamminrinteen koneurakoinnista tehtiin vuoden 2004 alusta lukien 5 vuoden sopimus SP Loaders Oy:n kanssa. Heinälamminrinteellä tullaan suorittamaan vastaanottorakennuksen laajennus sekä rakentamaan pesuhalli konehallin päätyyn. Tämän lisäksi rakennetaan kierrätysvesijärjestelmä maisemoidun penkan kastelemiseksi sekä sadetusjärjestelmä estämään nykyisen penkereen pölyämistä. Vuoden 2004 aikana valmistuu Kuopion Energian, Varkauden kaupungin, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n sekä Jätekukko Oy:n yhteinen jätteen energiakäyttöhankkeen YVA-selvitys. Lisäksi YVA-selvitys tullaan suorittamaan Heinälamminrinteen jätekeskuksen laajentamisen sekä toimintojen osalta. Vuoden 2004 aikana jatketaan vuonna 2003 aloitettua eko- ja aluekeräyspisteverkoston uusimista. Tiedotuksen ja jäteneuvonnan suurimmat haasteet ovat biojätekeräyksen mahdollinen laajentaminen muille paikkakunnille jo aloitettujen Kuopion ja Pieksämäen lisäksi. Henkilöstö 2004 Yhtiön palveluksessa oleva vakituinen henkilömäärä tulee pysyttelemään nykyisellä tasolla tilikauden 2004 aikana. Osa-aikaisen työvoiman tarve sitä vastoin on vuoteen 2003 verrattuna vähäisempi. Projektiluonteiset työt toteutetaan käyttäen joko ostopalveluita tai määräaikaisia työsopimuksia. Suurimmat projektit liittyvät Heinälamminrinteen rakentamiseen, laatu- ja raportointijärjestelmien laatimiseen sekä ja eko- ja aluekeräyspisteiden optimointiin. Talous 2004 Yhtiö ei ole tekemässä korotuksia vuoden 2004 taksoihin. Vuodelle 2004 laaditun budjetin lähtökohtana on positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta Osakkaat 2003 ja 2004 Yhtiön osakkaina on 19 kuntaa eikä osakaspohjaa ole suunniteltu laajennettavaksi vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 alussa tapahtuneen Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan sekä Virtasalmen kuntien yhteenliittymisen vaikutus osakasmäärään on vielä avoinna. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä. 7 % 4 % 4 % 2 % 4 % 28 % järjestetty kuljetus 28 % loppusijoitus 27 % jätevero 15 % hallinto 9 % ongelmajätteiden käsittely 7 % hyötyjätekeräys 4 % neuvonta 4 % rahoitus ja poistot 4 % 9 % 15 % 27 % jäteasemat 2 % Jätekukko Oy:n kustannusten jakaantuminen vuonna 2003

15 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,12 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,47 Ulkopuoliset palvelut , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,63 MUUTTUVAT KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut , ,19 MUUTTUVAT KULUT , ,64 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 5 240, ,11 Rahoituskulut Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista -436,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,38 Rahoituskulut , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,55 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,55 Tilinpäätössiirrot yhteensä Poistoeron lisäys tai vähennys ,37 0,00 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,05 Tilikauden voitto/tappio , ,60

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot