Sisältö. Jätekukko Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Jätekukko Oy"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2003

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta Hallituksen toimintakertomus...13 Taloustiedot Jätekukko Oy - perustettu vuonna osakaskuntaa (tilanne ) - toimialueella lähes asukasta - 31 työntekijää (tilanne ) - vuoden 2003 liikevaihto 8,3 miljoonaa euroa - osakepääoma 0,6 miljoonaa euroa

3 3 Toimitusjohtajan katsaus Laatua ja logistiikkaa Vuosi 2003 oli haastava muutosten vuosi. Vuoden aikana yhtiö panosti voimakkaasti ydintoimintojensa kehittämiseen. Jätekuljetukset kilpailutettiin ja uudet kuljetusurakat käynnistyivät kesäkuun alusta. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi tietokonepohjainen ajo-opastusjärjestelmä. Uusien urakoiden ja keräysjärjestelmien käynnistyminen aiheutti luonnollisesti muutoksia, jotka näkyivät myös tilapäisenä puhelinkuormituksena. Uudet järjestelmät vakiintuivat kuitenkin nopeasti käyttöön ja osoittautuivat erinomaisen toimiviksi. Kilpailutuksen ja kuljetusten logistiikan parantuessa saavutettiin merkittäviä kuljetussäästöjä, jotka siirrettiin suoraan asiakashintoihin. Palvelutason ja lajittelun tehostamista Kesäkuun alussa aloitettiin biojätteen erilliskeräys Kuopiossa, Pieksämäen kaupungissa ja Pieksämäen mlk:ssa. Samaan aikaan kotitalouksien lajittelua helpotettiin yhdistämällä neste- ja kuitupakkaukset samaan astiaan nimikkeellä keräyskartonki. Osakaskuntien jätehuollon palvelutasoa nostettiin rakentamalla paikallisia jäteasemia ja ekopisteverkostoa kehitettiin rakentamalla Maaningalle ensimmäinen uudentyyppinen ekopiste. Asiakaspalvelu ja jäteneuvojat antoivat täyden tuen operatiivisen toiminnan kehittymiselle ja lajittelun tehostumiselle niin puhelimitse kuin infotilaisuuksissa, asukasilloissa, kylätapahtumissa ja messuilla. Neuvonnan resursseja lisättiin palkkaamalla yhtiölle yritysneuvoja. Tulevaisuuden haasteet Vuoden 2004 aikana pääpaino on yhtiön toiminnan vakiinnuttamisessa. Tulevaisuuden haasteita varten yhtiö on mukana jätteen energiakäyttöhankkeen YVAmenettelyssä yhdessä Kuopion Energian, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Varkauden seudun jätehuollon kanssa. Myös Heinälamminrinteen jätekeskuksen toimintojen YVA-menettely käynnistetään vuoden 2004 aikana. Yhtiön henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti entistä monipuolisempien palvelujen ammattitaitoisiksi osaajiksi. Vuoden 2003 korkealle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin, myös tuloksen suhteen. Jätekukko Oy:stä on rakennettu lyhyessä ajassa yksi Suomen johtavista jätehuoltoyhtiöistä. Suuri kiitos tehdystä työstä niin yhtiön hallitukselle, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille kuin asiakkaillekin. Jätteiden käsittely on keskitetty yhteen, EU:n kaatopaikkarakenteille asettamat tiukat vaatimukset täyttävään jätekeskukseen. Vuonna 2003 jatkettiin jätekeskuksen määrätietoista kehittämistä rakentamalla uusi pientuojien lajittelualue, Pikkukukko, ja saattamalla ensimmäisen täyttöalueen maisemointityöt päätökseen. Biokaasun keräysjärjestelmä rakennettiin yhdessä Kuopion kaupungin ja Kuopion Energian kanssa. Yhteistyön ansiosta biokaasut hyödynnetään Pitkälahden lämpövoimalassa. Arto Ryhänen toimitusjohtaja

4 4 Jätteiden käsittely on keskitetty Heinälamminrinteen jätekeskukseen. Jätekeskus Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen (oik.) vihki käyttöön Pitkälahden biokaasupumppaamon. Vieressä Kuopion Energian kaukolämpöjohtaja Seppo Partanen. Nykyaikaista jätteiden käsittelyä Jätteiden käsittely on keskitetty Kuopion eteläpuolella sijaitsevaan nykyaikaiseen jätekeskukseen, joka täyttää EU:n kaatopaikkarakenteille asettamat tiukat vaatimukset. Jätekeskuksessa on loppusijoitusalueiden lisäksi laaja hyödynnettävien jätteiden vastaanottoalue. Vuoden 2003 aikana jätekeskusta kehitettiin vastaamaan entistä paremmin nykyajan vaatimuksia. Biokaasusta energiaa I-vaiheen (käytössä vuosina ) täyttöalueen kaasunkeräyskerroksen päälle rakennettiin tiivistys-, kuivatus-, pinta- ja kasvukerrokset. Marraskuussa valmistui biokaasun talteenottojärjestelmä yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Kuopion Energian kanssa. Biokaasu johdetaan siirtoputkessa Pitkälahden lämpövoimalaitokselle polttoon. Samaan siirtoputkeen yhdistyy myös vuosina käytössä olleelta Silmäsuon kaatopaikalta kerättävä biokaasu. Biokaasun talteenotto vähentää merkittävästi ympäristöhaittoja ja mahdollistaa paikallisen energialähteen käytön lämmöntuotannossa. Hankkeeseen saatiin kansallista ja EU-rahoitusta. Jätemäärät hallinnassa Vuonna 2003 jätekeskukseen toimitettiin jätteitä yhteensä tonnia, josta loppusijoitukseen päätyi tonnia ja loput tonnia ohjattiin hyötykäyttöön. Loppusijoitukseen päätyvän jätteen maa- ja kiviainekset teollisuusjäte rakennusjäte jätemäärä (t) yhdyskuntajäte v v v v Heinälamminrinteen jätekeskukseen vastaanotetut jätteet v

5 Jätekeskukseen rakennettiin myös erillinen biojätteiden siirtokuormauspaikka. Pikkukukossa on miellyttävää asioida. 5 määrä väheni hieman edellisen vuoden määrään verrattuna. Jätteiden hyötykäyttöön ohjaamista tehostettiin mm. käynnistämällä jätepenkkaan ajettujen kuormien lajittelu. Tehostetulla lajittelulla saatiin talteen pääasiassa puujätettä ja metalliromua. Pikkukukko palvelee Lokakuussa jätekeskuksessa otettiin käyttöön uusi pientuojien lajittelualue, Pikkukukko. Uudella alueella peräkärrykuormien lajittelu on tehty mahdollisimman vaivattomaksi ja turvalliseksi. Lajiteltuna vastaanotettavien jätteiden lista on pitkä: metalliromut, liedet, hellat, pesukoneet, televisiot, tietokoneet, pakastimet, jääkaapit, haketettavat risut, haravointijätteet, puujäte, kyllästetty puu, haketettava levytavara, ehjät kuormalavat, betonijäte, tiilijäte ja ruskea pahvi. Hyödynnettävät jätteet otettiin lajittelulavoille vastaan veloituksetta, samoin kotitalouksien kylmälaitteet, televisiot ja tietokoneet. Ainoastaan lajitteluun kelpaamaton, loppusijoitukseen päätyvä jäte oli kotitalouksille maksullista. Laajamittaista ympäristöntarkkailua Jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin ympäristöluvan edellyttämän tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelma sisältää pinta-, pohja- ja jätevesien tarkkailun, jätetäytön sisäisen veden korkeuden, painumien sekä kaatopaikkakaasun seurannan. Pintavesien laatua seurattiin yhdeksästä pisteestä, jokaisesta kolme kertaa vuodessa. Pohjavesien laatua ja pinnankorkeutta seurattiin kuudestatoista pisteestä kaksi kertaa vuodessa. Valuma- ja suotovesien virtaamaa ja laatua tarkkailtiin kuudesta pisteestä neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle lähtevän veden määrää ja laatua seurattiin kuukausittain. Jätekeskuksen vaikutus purovesien laatuun oli vähäinen, kaivovesissä vaikutusta ei edelleenkään todettu. Pohjavesissä jätetäytön vaikutukset olivat havaittavissa ainoastaan jätetäyttöalueella sijaitsevien putkien vedessä. Yhteistyö jätekeskuksen naapureiden kanssa on sujunut hyvin. Jätekeskuksen hankkeista on tiedotettu naapureille mm. kirjeitse ja asukastilaisuudessa, johon osallistui yli 30 lähialueen asukasta. jätemäärä (t) Heinälamminrinteen jätekeskuksen jätetäyttöön loppusijoitettu jäte vuosina

6 6 Lähes koko kuljetuskalusto uudistui, sillä jäteautojen edellytettiin täyttävän uudet päästönormit. Jätekuljetukset Jätekuljetusten logistiikkaa parannettiin Jätekukko Oy:n alueella kuljetusten kilpailuttamisella on alueen suurimman kunnan eli Kuopion kaupungin osalta jo pitkät perinteet. Vuoden alussa Jätekukko kilpailutti ensimmäistä kertaa koko toiminta-alueensa kuljetukset. Kuljetusalueet laadittiin hallinnolliset kuntarajat unohtaen. Kukin kuljetusalue muodostettiin mm. tiestön, vesistön ja keräyspisteiden määrän mukaisesti tarkasteltuna alueellisena kokonaisuutena. Kilpailutuksella säästöä Kuljetusten logistinen suunnittelu ja kilpailutus toivat keskimäärin yli 10 % säästön, joka siirrettiin suoraan asiakashintoihin. Huomattavimmat kuljetushintasäästöt näkyivät nimenomaan niissä kunnissa, joissa jätekuljetukset olivat aikaisemmin toimineet sopimusperusteisina, eikä urakkakilpailua isommassa laajuudessa ollut käyty. Kuusi urakoitsijaa Kilpailun muodosti yhteensä 19 urakkaa, jotka sisälsivät järjestettyyn jätekuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen keräysvälineiden tyhjennykset sekä biojätteen ja muiden hyötyjätteiden kuljetukset, siirtokuljetukset ja jäteastioiden pesun. Kilpailutuksen perusteella valittiin urakoitsijoiksi HFT Network Oy/Experant Oy, Lassila & Tikanoja Oyj, Puijon Kiinteistöhuolto Oy, Puijon Jäteraaka-aine Oy, Kuljetusliike Veikko Vartiainen Ky ja Pieksämäen Puu- ja Jätekuljetus Oy. Urakka-alueet muodostettiin toiminnallisten kuljetusreittien mukaisesti, ei kuntarajoihin pitäytyen.

7 Kaikkiin jäteautoihin asennettiin kuopiolaisen Ecomond Oy:n toimittama ajo-opastusjärjestelmä, joka on yhteydessä Jätekukon asiakaspalveluun. 7 Kuljetusten laadun parantaminen Uusien kuljetusurakoiden käynnistyessä otettiin käyttöön tietokonepohjainen ajo-opastusjärjestelmä, jossa jäteautonkuljettaja kuittaa jäteastioiden tyhjennystapahtumat suoraan tietojärjestelmään. Samalla järjestelmään kirjautuvat myös tyhjennyksen yhteydessä havaitut poikkeamat, kuten irtojätteet ja jäteastian siirtomatka, sekä puutteet, kuten tekemättömät lumityöt ja rikkinäiset jäteastiat. Uuden järjestelmän myötä luovuttiin työläästä, paperisiin ajolistoihin perustuneesta järjestelmästä ja inhimillisten virheiden mahdollisuus väheni olennaisesti. Asiakaspalvelu reaaliajassa Uusien urakoiden ja ajo-opastusjärjestelmän käynnistymiseen liittyi myös muutoksia jäteastioiden tyhjennyspäiviin, joten siirtymävaiheessa asiakaspalveluun tuli puheluita runsaasti normaalia enemmän. Järjestelmä vakiintui kuitenkin nopeasti ja puhelumäärät laskivat takaisin normaalille tasolle ( puhelua/kk). Uusi järjestelmä oli selkeä parannus asiakaspalvelulle, sillä uuden järjestelmän ansiosta asiakaspalvelu pystyy kertomaan asiakkaille reaaliaikaista tietoa tyhjennystapahtumista ja reagoimaan kuljettajien antamiin palautteisiin jopa ennen asiakasta. Kuljetusten ajo-opastusjärjestelmä

8 8 Useimmissa Jätekukon toiminta-alueen kunnissa on paikallinen jäteasema. Nykyaikainen Pieksämäen siirtokuormausasema Paikalliset jäteasemat Palveluverkostoa täydennettiin Jätekukon toiminta-alueella oli vuoden loppuun mennessä otettu käyttöön jo 14 paikallista jäteasemaa. Jäteasemille ohjattiin jäteastioihin kuulumattomat isokokoiset jätteet, kuten korjauskelvottomat huonekalut, patjat, remontti- ja rakennusjätteiden pienerät sekä kaikki metalliromut. Vastaanotetut jätteet kuljetettiin edelleen isommissa erissä käsiteltäväksi Heinälamminrinteen jätekeskukseen tai hyödynnettäväksi teollisuuteen. Jäteasemat palvelivat kaikkia Jätekukon osakaskuntien asukkaita kuntarajoihin katsomatta. Koti Kerralla Kuntoon päivät Touko-kesäkuun aikana kaikilla jäteasemilla järjestettiin suuren suosion saanut Koti Kerralla Kuntoon -päivät, jolloin jäteasemat palvelivat poikkeuksellisesti myös lauantaina. Koti Kerralla Kuntoon -päivinä avoinna olivat myös ongelmajäteasemat ja ongelmajäteautot pysähtyivät tavallista kauemmin niissä kunnissa, joissa säännöllinen ongelmajätehuolto hoidetaan ongelmajäteauton avulla. Pieksämäen siirtokuormausasema on ainoa laatuaan Pieksämäellä kuljetuslogistiikkaa on tehostettu siirtokuormausasemalla, joka pakkaa jäteautojen keräämät jätteet kontteihin isompaa rekkakuljetusta varten. Syksyllä 2002 käyttöön otettu siirtokuormausasema sai lopullisen ulkoasunsa valmiiksi kevään aikana. Siirtokuormausaseman ja sen yhteyteen rakennetun jäteaseman vihki käyttöön Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen. Koti kerralla kuntoon päivänä jäteasemilla vieraili yhteensä yli 1000 asiakasta.

9 1500 säännöllinen keräysjärjestelmä tempaus 1000 määrä (t) 500 Ongelmajätteet talteen turvallisesti. 0 v v Kerätyt ongelmajätemäärät vuosina Ongelmajätteet Myönteistä palautetta palvelusta Jokaiseen Jätekukon osakaskuntaan on järjestetty vastaanottopaikka kuntalaisten ongelmajätteille. Säännöllinen keräysjärjestelmä perustuu kahteentoista ongelmajäteasemaan ja seitsemään ongelmajäteauton pysähdyspaikkaan. Vuoden lopulla ongelmajäteauton pysähdyspaikkoihin (useimmat huoltoasemia) tehtiin kysely, jonka mukaan kokemukset ongelmajäteauton toiminnasta olivat erittäin myönteisiä. Palvelun oli havaittu lisänneen huoltoaseman asiakasmäärää ja kaikki pysähdyspaikat olivat halukkaita jatkamaan yhteistyötä. Ongelmajätetempaus sujui ongelmitta Säännöllisen keräysjärjestelmän lisäksi järjestettiin perinteinen haja-asutusalueen ongelmajätteiden keräystempaus. Tempauksessa keräyspäiviä oli yhteensä 11 ja keräyspaikkoja 91. Jäteneuvojat kiersivät keräyksen mukana opastaen kuntalaisia ja havainnoiden keräyksen toimivuutta. Tempauksessa ongelmajätteitä kertyi 19 kunnan alueelta lähes kiloa, eli 0,9 kg/asukas. Taajamissa ongelmajätteitä kertyi huomattavasti vähemmän kuin haja-asutusalueella. Suurimman osan kerätystä ongelmajätemäärästä muodostivat jäteöljyt ja lyijyakut, joita kerättiin yhteensä yli kg. Myös televisioita, tietokoneita ja kylmälaitteita tuotiin keräyspisteisiin paljon. Säännöllisen keräysjärjestelmän suosio kasvoi Suuresta keräysmäärästä huolimatta keräykseen tuotujen ongelmajätteiden määrä väheni edellisen vuoden keräysmääristä lähes puolella. Koko vuoden aikana kerätty ongelmajätemäärä (1 150 tonnia) oli sama kuin edellisenä vuonna, joten yhä useampi käyttää säännöllistä keräysjärjestelmää tempauksen sijaan. Kuntalaiset ovatkin omaksuneet hyvin tiedon siitä, että kaikki kotitalouksien ongelmajätteet otetaan Jätekukon toimialueella vastaan veloituksetta sekä säännöllisissä vastaanottopaikoissa että tempauksen yhteydessä. 12 % 3 % 5 % 23 % lyijyakut voiteluöljy kylmälaitteet 16 % TV:t ja tietokoneet 20 % 21 % maalit, liimat, lakat kiinteä öljyjäte muut ongelmajätteet Kotitalouksista vastaanotetut ongelmajätteet vuonna 2003

10 10 Ekopiste-suunnittelukilpailun voittajaksi selviytyi Janne Kurtin ehdotus Kukko3. Uuden ekopisteen ansiosta höytykäyttöön kerättävien jätejakeiden määrä Maaningalla laajeni merkittävästi. Hyötyjätteet Keräyskartonki selkeytti lajittelua Kesäkuun alussa koko yhtiön alueella siirryttiin keräyskartongin keräykseen, joten aikaisemmin erilleen kerättyjen neste- ja kuitupakkausten keräys yhdistettiin samaan keräysastiaan. Uudistuksesta saatiin paljon positiivista palautetta, ennen kaikkea lajittelun helpottumisen myötä. Keräyskartongin keräystä tehostettiin yhdessä partiolaisten ja Suomen NP-kierrätys Oy:n kanssa käynnistämällä syyskuussa Kuopiossa ja Siilinjärvellä Ole valmis - Nyt kierrätetään kampanja. Kampanjan aikana partiolaiset kävivät valitsemissaan kotitalouksissa ja kannustivat keräyskartongin kierrätykseen. Polttokelpoisen muovin keräys käynnistyi Syksyllä järjestettiin kokeiluluonteisesti polttokelpoisen muovin erilliskeräily Kuopion, Siilinjärven ja Suonenjoen yrityksille. Keräyskokeilu sujui hyvin, joten polttokelpoisen muovin säännöllistä keräystä jatkettiin. Kerätty muovi toimitettiin Iisalmeen Kiinteistöhuolto Rytkönen Oy:lle ja Pieksämäen Keräys Ky:lle, joissa se murskattiin ja toimitettiin edelleen teollisuuteen energiaksi. Uuden aikakauden ekopisteratkaisu Jätekukon toiminta-alueella oli käytössä lähes 250 ekopistettä. Yhteistyössä Kuopion Muotoiluakatemian kanssa järjestettiin oppilaskilpailu, jonka tavoitteena oli löytää uusia innovatiivisia ekopisteratkaisuja. Kilpailuun jätettiin yhteensä 13 ehdotusta, joista palkintolautakunta (Kuopion Muotoiluakatemian lehtori Heikki Nevalainen, SAFA arkkitehti Heikki Tegelman, ympäristöinsinööri Helka Markkanen Pohjois-Savon Ympäristökeskuksesta sekä kolme Jätekukon edustajaa) valitsi voittajan. Voittaneen ehdotuksen pohjalta Muotoiluakatemian mallintamo kehitti uudenmallisen ekopisteen Jätekukon käyttöön. Ensimmäinen uuden mallinen ekopiste, Kukko8, rakennettiin Maaningalle. Ekopisteen avajaisia juhlistettiin joulukuussa, jolloin Maaningan kunnanjohtaja Esko Juntunen vihki ekopisteen virallisesti käyttöön. Uudessa ekopisteessä on keräysastiat paperille, lasille, pienmetallille, pahville, keräyskartongille sekä paristoille, pienakuille ja tinoille. Käyttökelpoiset kierrätykseen Yhteistyössä EkoKuopion, EkoSiilin ja Pieksämäen Ekokeskuksen kanssa käyttökelpoiset vaatteet, huonekalut, kodinkoneet ja muut tavarat ohjautuivat tehokkaasti uudelleen käytettäväksi. Yhteistyö täydensi hyvin kuntalaisten palveluverkostoa, toimivathan kierrätyskeskukset myös keräyspisteenä, josta korjauskelvottomat tavarat ohjattiin materiaalin hyötykäyttöön tai asianmukaiseen loppukäsittelyyn.

11 Siistiä - bioboxit tulivat! Biojäteastian tyhjennys sujui helposti. 11 Biojäte Keräys käyntiin kesäkuussa käynnistettiin biojätteen erilliskeräys Kuopiossa, Pieksämäellä ja Pieksämäen maalaiskunnassa. Keräys käynnistyi kahdessa vaiheessa siten, että kesäkuussa keräyksen piiriin tulivat asuinkiinteistöt ja kesän jälkeen keräys laajeni kouluille sekä liikekiinteistöille. Biojätteen erilliskeräyksen taustalla olivat ympäristösuojelullisten näkökohtien lisäksi valtakunnallisen lainsäädännön sekä yhtiön toimintaa ohjaavien ympäristölupien vaatimukset. Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti biojätteen erilliskeräys aloitettiin asuinkiinteistöillä, joilla oli vähintään 10 asuinhuoneistoa sekä liikekiinteistöillä, joiden biojätekertymän arvioitiin olevan vähintään 100 l/viikko. Aloitus vaivatonta Biojätteen keräyksen käynnistäminen haluttiin tehdä jätteen tuottajien kannalta mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Kuopiossa keräyksen piiriin kuuluville kiinteistöille toimitettiin tarroitetut biojäteastiat. Jäteastiat oli varustettu kahteen suuntaan avautuvalla ns. perhoskannella. Kaikille keräyksen piiriin tuleville kotitalouksille (n kpl) jaettiin postin välityksellä aloituspakkaus, joka sisälsi tietopaketin biojätteen lajittelusta, keittiötarran ja biopusseja. Koulut ja liikekiinteistöt saivat yksilölliset lajitteluohjeet, jota tuettiin kohdennetulla jäteneuvonnalla ja koulutustilaisuuksilla. Pieksämäen seudulla kiinteistöille jaettiin vastaavasti biojäteastiat, joiden molemmat sivut oli rei itetty ilmastointia varten. Lisäksi Pieksämäen alueen kotitalouksille (n kpl) jaettiin keittiölajitteluun tarkoitetut biokorit ja vuoden biopussit (150 kpl/talous). Biojätteestä energiaa Koska biojätelaitoksia koskevat käsittelyvaatimukset ja laitostekniikat ovat voimakkaassa kehitysvaiheessa, katsoi yhtiö parhaaksi vaihtoehdoksi turvautua lähialueilla olevien käsittelylaitosten palveluihin. Kerätty biojäte toimitettiin pääsääntöisesti Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteaseman biokäsittelyyn, jossa se hyödynnetään energiana ja multana. Vuonna 2003 biojätettä kerättiin yhteensä n tn, josta Pieksämäen alueen osuus oli n. 200 tn. Kaikesta kerätystä biojätteestä asuinkiinteistöjen biojätettä oli noin puolet. Pohjois-Savon ympäristökeskus myönsi keräilyn käynnistämiseen ja erilaisten keräilyvaihtoehtojen kokeiluun EU-rahoitusta ja kansallista tukea 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. määrä (t) kesäkuu heinäkuu Kuopio elokuu syyskuu Pieksämäki lokakuu marraskuu joulukuu Vuonna 2003 kerätty biojäte

12 12 Siilinjärven Hamulan koulun oppilaat tutustuivat jätekeskukseen. Jätehuollon Uudet Tuulet näyttely jatkoi kierrostaan osakaskunnissa. Tiedotus ja jäteneuvonta Neuvonnalle paljon kysyntää Tapahtumarikas vuosi loi runsaasti kysyntää myös jäteneuvojille ja tiedotukselle. Jäteneuvojien ensisijainen tehtävä oli edelleen antaa tietoa jätehuoltoon liittymisestä, jäteastian valinnasta ja tyhjennysväleistä. Lajitteluun ja kompostointiin sekä jätteen synnyn ehkäisyyn suunnattu neuvonta lisääntyi kuitenkin selvästi vuoden kuluessa. Vuoden aikana neuvojat vastasivat tuhansiin puheluihin, pitivät kymmeniä asukasiltoja, vierailivat kymmenissä yrityksissä ja järjestivät useita koulutustilaisuuksia. Bioboxit tulevat! kampanja näkyi Suurin yksittäinen jäteneuvonnan haaste oli Bioboxit tulevat! kampanja. Kampanjaan liittyen Kuopion kotitalouksiin jaettiin aloituspakkaus ja Pieksämäellä kotitalouksiin jaettiin biokorit ja pussit. Useassa taloyhtiössä pidettiin jakelun yhteydessä bioinfo. Koulut ja päiväkodit saivat käyttöönsä kampanjajulisteita ja myös yrityksille tarjottiin kohdennettua (kaupat, suurkeittiöt, ruokalat, tukut) materiaalia. Kampanjan teemalla osallistuttiin messuille ja pidettiin infopistettä torilla ja muissa vastaavissa yleisöpaikoissa. Kampanjaan liittyivät myös lehti-ilmoitukset, katumainonta ja radio-ohjelmat. Biojätekeräyksen käynnistymiseen liittyen tiedotusvälineissä julkaistiin lähes 40 juttua. Toiminnan tukeminen Muita vuoden 2003 merkittäviä haasteita olivat aluekeräyspisteverkon uudistaminen, ekopisteiden lajitteluohjeiden uusiminen sekä uusien paikallisten jäteasemien käyttöönotto. Neuvojat organisoivat tuttuun tapaan ongelmajätekeräyksen ja olivat mukana alueella järjestettyjen massatapahtumien (Pieksämäen PowerCup ja Suonenjoen herättäjäjuhlat) jätehuollon järjestelyissä. Ryhmien vierailut Jätekukon toimipisteissä, niin jätekeskuksessa, ekopisteissä kuin jäteasemillakin, lisääntyivät. Aktiivisen tiedotuksen ja jäteneuvonnan avulla tuettiin jätehuollon muutoksia, tempauksia ja kausiluontoisia tapahtumia, kuten joulu ja vuodenvaihde. Suosittua Jätekukko vastaa palstaa julkaistiin vuoden aikana kolmessa lehdessä. Yhteistyö eri tahojen kanssa oli vilkasta. Yhteistyössä toteutettu Energiasäästöviikko sai valtakunnallisen Motivan kunniamaininnan. Yhteistyö oli voimaa myös ympäristöpäivän toritapahtumassa ja Ole Tölkki - kampanjassa. Kuntien viranomaisten ajankohtaistapaamisia pidettiin kaksi, isännöitsijäinfoja kolme ja lisäksi järjestettiin koulutusta sekä jäteasemien- että ongelmajätevastaanottopaikkojen henkilökunnalle. 33 % Kimppa-astia 54 % Aluekeräyspiste Kiinteistökohtainen keräysastia 13 % Järjestettyyn jätehuoltoon kuuluvat kiinteistöt

13 Hallituksen jäsenet eturivistä vasemmalta alkaen: Marja-Leena Puputti, pj. Tapio Räsänen, Irja Sokka, vpj. Pekka Takkinen, Pauli Puustinen, Reijo Martikainen, Timo Kauppinen ja Pertti Purhonen. 13 Hallituksen toimintakertomus Toiminta 2003 Vuosi 2003 oli Jätekukko Oy:n toinen kokonainen toimintavuosi ja yhtiön tilikausi käsitti täydet kaksitoista (12) kuukautta. Vuonna 2003 yhtiön toimintaa harjoitettiin Heinälamminrinteen jätekeskuksessa, Siikalahden ongelmajäteasemalla Kuopiossa sekä osakaskuntien jäteasemilla. Yhtiön toimitilat osoitteessa Sepänkatu 2D, Kuopio on vuokrattu Senaatti Kiinteistöt Oy:ltä. Vuoden 2003 aikana osakaskuntien määrä lisääntyi kahdella Konneveden ja Sumiaisten kunnan liityttyä Jätekukko Oy:n osakkaiksi. Osakaskuntien määrä oli Vuonna 2003 yhtiö rakennutti osakaskuntiin jäteasemia ja järjesti ongelmajätteen vastaanottopisteitä. Lisäksi yhtiön toimesta järjestettiin keväällä 2003 ongelmajätetempaus sekä suoritettiin vuoden aikana Heinälamminrinteen jätekeskuksessa Kuopion kaupungin puolesta ostopalvelutyönä vanhan täyttöalueen maisemointityötä. Heinälamminrinteellä ajanmukaistettiin pienkuormien vastaanottojärjestelyjä sekä parannettiin hyötyjätekenttää rakentamalla sinne siilot hyödynnettäville jätelajeille. Heinälamminrinteelle rakennettiin valmiiksi vuonna 2002 aloitettu kaasunkeräysjärjestelmä biokaasupumppaamon osalta ja aloitettiin kaatopaikkakaasun energiahyötykäyttö Kuopion Energian Pitkälahden lämpökeskuksessa. Kesäkuussa 2003 aloitettiin Kuopiossa ja Pieksämäellä biojätteen keräily. Biojätteen kuljetusta varten Heinälamminrinteelle rakennettiin siirtokuormausasema. Yhtiö kilpailutti koko toiminta-alueen kuljetukset siten, että uudet urakat alkoivat Uusien urakoiden alkamisen yhteydessä otettiin käyttöön ajoopastinjärjestelmä, joka poisti käytössä olleet paperiset ajolistat ja niihin liittyvän manuaalisen tallennuksen. Ajo-opastusjärjestelmä opastaa kuljettajan tyhjennyspaikalle. Kuljettaja tekee tapahtumakirjaukset suoraan ajoneuvopäätteelle, jolloin laskutusviive poistuu vähentäen samalla inhimillisiä virheitä samalla kun asiakaspalvelu näkee reaaliajassa astiatyhjennysten etenemisen. Toimintavuonna 2003 asiakaspalvelussa ja laskutuksessa edellisenä tilikautena käyttöönotettua laskutusohjelmaa kyettiin hyödyntämään täysipainoisesti. Laskutuksessa aiemmin esiintyneet viiveet saatiin kurottua kiinni toimintavuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Hallinto Yhtiön hallituksen kokoonpano vuoden 2003 yhtiökokoukseen asti oli seuraava: Hallituksen puheenjohtajana toimi Kuopion kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen, varapuheenjohtajana Siilinjärven kunnan kunnaninsinööri Pekka Takkinen ja jäseninä Kuopion kaupungista Reijo Martikainen, Marja-Leena Puputti ja Irja Sokka, Nilsiän kaupungin osastopäällikkö Pauli Puustinen, Pieksämäen kaupungin rakennuspäällikkö Timo Kauppinen sekä Suonenjoen kaupungin kaupungininsinööri Pertti Purhonen pidetyssä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen kaikki edellä mainitut hallituksen jäsenet. Kaikki jäsenet ovat Suomen kansalaisia. Tilintarkastajaksi valittiin JHTTyhteisö Suomen Kuntatarkastus Oy. Tilivuoden aikana hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa. Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana toimi Suomen kansalainen, dipl.ins. Arto Ryhänen. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli kaikkiaan 31 työntekijää, joista 8 määrä- ja/tai osa-aikaista. Tämän lisäksi yhtiö osti ulkopuolisia palveluita toimintansa vaatimassa laajuudessa.

14 Tunnuslukuja Liikevaihdon kasvu-% 21,8 4 0, 6 Liikevoitto-% 2,7-1,0 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,9-3,9 Oman pääoman tuotto-% 4,0-26,5 Omavaraisuus-% 10,5 1 1, 5 14 Talous 2003 Yhtiö on ottanut tilivuoden aikana investointien rahoittamiseen pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä euroa ja lyhytaikainen käyttöpääomatarve on varmistettu Sampo Pankki Oyj:n luotollisella tilillä, jonka limiitti on euroa. Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot tilivuodelta 2003 on esitetty oheisessa tasekirjassa kirjanpitolain edellyttämässä muodossa. Tilikauden 2003 liiketoiminnan tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on ,10 euroa ja tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen ,72 euroa voitollinen. Tilikauden tulos sisältää pakollista jälkihoitovarausta ,46 euroa, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen liikekulu. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,72 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Toiminta vuonna 2004 Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2004 on yhtiön toiminnan vakiinnuttamisessa. Heinälamminrinteen koneurakoinnista tehtiin vuoden 2004 alusta lukien 5 vuoden sopimus SP Loaders Oy:n kanssa. Heinälamminrinteellä tullaan suorittamaan vastaanottorakennuksen laajennus sekä rakentamaan pesuhalli konehallin päätyyn. Tämän lisäksi rakennetaan kierrätysvesijärjestelmä maisemoidun penkan kastelemiseksi sekä sadetusjärjestelmä estämään nykyisen penkereen pölyämistä. Vuoden 2004 aikana valmistuu Kuopion Energian, Varkauden kaupungin, Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n sekä Jätekukko Oy:n yhteinen jätteen energiakäyttöhankkeen YVA-selvitys. Lisäksi YVA-selvitys tullaan suorittamaan Heinälamminrinteen jätekeskuksen laajentamisen sekä toimintojen osalta. Vuoden 2004 aikana jatketaan vuonna 2003 aloitettua eko- ja aluekeräyspisteverkoston uusimista. Tiedotuksen ja jäteneuvonnan suurimmat haasteet ovat biojätekeräyksen mahdollinen laajentaminen muille paikkakunnille jo aloitettujen Kuopion ja Pieksämäen lisäksi. Henkilöstö 2004 Yhtiön palveluksessa oleva vakituinen henkilömäärä tulee pysyttelemään nykyisellä tasolla tilikauden 2004 aikana. Osa-aikaisen työvoiman tarve sitä vastoin on vuoteen 2003 verrattuna vähäisempi. Projektiluonteiset työt toteutetaan käyttäen joko ostopalveluita tai määräaikaisia työsopimuksia. Suurimmat projektit liittyvät Heinälamminrinteen rakentamiseen, laatu- ja raportointijärjestelmien laatimiseen sekä ja eko- ja aluekeräyspisteiden optimointiin. Talous 2004 Yhtiö ei ole tekemässä korotuksia vuoden 2004 taksoihin. Vuodelle 2004 laaditun budjetin lähtökohtana on positiivisen tuloksen aikaansaaminen tilivuodelta Osakkaat 2003 ja 2004 Yhtiön osakkaina on 19 kuntaa eikä osakaspohjaa ole suunniteltu laajennettavaksi vuoden 2004 aikana. Vuoden 2004 alussa tapahtuneen Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan sekä Virtasalmen kuntien yhteenliittymisen vaikutus osakasmäärään on vielä avoinna. Luettelo osakaskunnista ja kuntien osuuksista tilinpäätöshetkellä on toimintakertomuksen liitteenä. 7 % 4 % 4 % 2 % 4 % 28 % järjestetty kuljetus 28 % loppusijoitus 27 % jätevero 15 % hallinto 9 % ongelmajätteiden käsittely 7 % hyötyjätekeräys 4 % neuvonta 4 % rahoitus ja poistot 4 % 9 % 15 % 27 % jäteasemat 2 % Jätekukko Oy:n kustannusten jakaantuminen vuonna 2003

15 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot , ,12 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,47 Ulkopuoliset palvelut , ,16 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,63 MUUTTUVAT KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,20 Eläkekulut , ,46 Muut henkilösivukulut , ,34 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 15 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut , ,19 MUUTTUVAT KULUT , ,64 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 5 240, ,11 Rahoituskulut Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista -436,00 0,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,38 Rahoituskulut , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut , ,27 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,55 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,55 Tilinpäätössiirrot yhteensä Poistoeron lisäys tai vähennys ,37 0,00 Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot , ,05 Tilikauden voitto/tappio , ,60

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2054342-4 TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Kuhilas Oy Tulliportinkatu 37 C, PL 3010 70701 KUOPIO 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Sivu Kansi 1 Sisällysluettelo 2 Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot