Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella"

Transkriptio

1 Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi Reijo Vuorento

2 Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti riippuvaista yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä sekä valtion toimenpiteistä ja valtion luottoluokituksesta. Kuntatalouden ongelmien taustalla heikko talous- ja työllisyyskehitys sekä erittäin suuret valtionosuusleikkaukset, jotka eivät paranna sentilläkään julkisen talouden tasapainoa, vaan niillä valtio siirtää kunnille vastuuta verotuksen kiristämisestä ja muista säästötoimista valtiolta kunnille. Ongelmien pallottelu valtion ja kuntien kesken ei auta. Samaan aikaan, kun kuntien tuloja leikataan, lisätään yhä kuntien tehtäviä ja kuntien toimintaa ohjaavia normeja. Hallituksen päättämä tehtävien ja velvoitteiden purkuohjelma helpottanee onnistuessaan tilannetta, mutta vasta useamman vuoden viiveellä. Sote-linjauksen toteutus voi tuoda säästöjä joskus Kuntien kyettävä tehostamaan toimintojaan ja uudistamaan vapaaehtoisesti rakenteitaan tuottavuuden esteitä purettava!

3 4,0 Vuosien valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen 3,5 3,0 0,76 1,12 2,5 2,0 1,5 0,63 1,41 1,45 1,50 1,50 1,0 0,5 0, * 14** 15** 16** 17** 18** Vuosikate Valtionosuusleikkaukset vuositasolla Poistot Nettoinvestoinnit Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 113 %) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB /hp

4 Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen: Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot, mrd ) Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 0,5 2,5 2,4 2,8 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 1,1 1,5 1,7 1,9 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Poistot Vuosikate PPB:n mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 0,5 prosenttia PPB:n arviota nopeammin Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 prosentin PPB:n arviota nopeammin 1) Vuonna 2015 menojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä toimintamenojen kasvu vuonna 2015 olisi noin 2,5 % /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina , mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1 mrd. euroa /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

6 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB /hp

7 Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnuslukuja Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus

8 Kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Verohallinto

9 4000 Kuntien verotulot yhteensä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

10 4000 Kuntien valtionosuudet yhteensä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

11 Kuntien verorahoitus , /as. (verotulot + valtionosuudet) * Varkaus Joroinen "KeskiSavo" Koko maa Heinävesi Leppävirta as. kunnat Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

12 Kuntien vuosikate %:a poistoista * ka Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

13 Kuntien lainakanta , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

14 Kuntakonsernien lainakanta , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

15 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

16 5000 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

17 1600 Kuntien vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu+ muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

18 1600 Kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

19 1400 Kuntien perusterveydenhuollon nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

20 Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa Lähde: VM/KAO Kunta Asukas- Valtionosuudet Esityksen vaikutus luku yhteensä 2014 valtionosuuksiin yhteensä Nykyinen Uusi Laskenn järjes- järjes- /as vaikutus telmä telmä tulovero- /as. /as. prosenttiin %-yks. Koko maa ,0 Pohjois-Savo ,8 Varkaus ,5 Heinävesi ,5 Joroinen ,0 Leppävirta ,5 "KeskiSavo" , Reijo Vuorento

21 VOS-hinnat Laskelmat perustuvat uuden valtionosuusjärjestelmän kriteerikohtaisiin hintoihin ( VM(KAO). Hinnoissa ei ole päivähoitoa. UUSI Ikäryhmät yhteensä Sote Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Sairastavuus Page 21

22 VOS:n Sote-hinnat KYS-erva-alueella sosiaali- ja terveystoimen yhteenlasketut käyttökustannukset (joista on vähennetty myyntitulot ja päivähoito) olivat vuonna 2012 noin 2,8 Mrd, uuden VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut tarveperustaiset hinnat olisivat vuoden 2014 tasolla yhteensä 2,96 Mrd 2014 VOS-hinnat on muutettu vastaamaan koko KYS-erva alueen kustannuksia kertoimella 0,96 Joroisissa ja Leppävirralla 2012 menot olivat alhaisemmat ja Heinävedellä ja Varkaudessa korkeammat kuin VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut ja KYS-erva alueen kustannuksia vastaamaan muutetut hinnat olisivat vuonna Jos menot pysyisivät 2012 tasolla ja kapitaatio tehtäisiin VOS:n perusteella muokattujen hintojen perusteella, Joroisten ja Leppävirran kustannukset nousisivat ja Heinäveden ja Varkauden laskisivat. Laskelma on aivan alustava ja kustannusten jako tapahtuu todennäköisesti mallilla, jossa kustannusten muutokset eivät ole esitetyn suuruisia. Alustavaa laskelmaa voidaan hyödyntää kuntien edunvalvonassa. Sairastavuusindeksi, VOS Sosiaali- ja terveystoimi* Soten VOShinnat Soten VOShinnat käyttökustannukset taso Sosiaali- ja terveystoimi* Muutettu VOS:n tarveperusteinen hinta** käyttökustannukset taso 2012 taso Arvioitu muutos*** /asukas /asukas Heinävesi 1, Joroinen 1, Leppävirta 1, Varkaus 1, Keski-Savo yhteensä Muu KYS Koko KYS *2012 tilinpäätöksen sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ilman päivähoitoa, vähennetty myyntitulot. **Muutettu vastaamaan kattamaan KYS-ervan kustannukset 2012 kertoimella 0,960 ***Muutos suhteessa 2012 kustannuksiin, jos kustannukset jaettaisiin VOS:n tarveperusteisilla hinnoilla

23 Käytetyn kapitaatiomallin soveltamisen vaikutukset eräissä KYS-ervan kunnissa: Page 23

24 Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: jonka vuosikate on negatiivinen jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden Sivu 24

25 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2011 Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,66 19,70 20,50 19,25 19,00 20,00 Lainamäärä, /as > Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 61,4 % 56,3 % 47,7 % 80,4 % 57,8 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 37,5 % 41,1 % 45,1 % 18,9 % 42,7 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia Lähde: Tilastokeskus Sivu 25

26 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2012 Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,76 19,73 20,50 19,50 19,00 20,00 Lainamäärä, /as > Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 63,0 % 46,6 % 44,3 % 77,1 % 65,0 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 40,8 % 54,9 % 49,2 % 21,4 % 43,9 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia Lähde: Tilastokeskus Sivu 26

27 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2013 Lähde Tilastokeskus, ennakkotiedot Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,89 20,07 20,75 20,00 20,00 20,00 Lainamäärä, /as > 3830** Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 59,2 % 41,7 % 45,0 % 72,9 % 60,2 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 43,8 % 65,3 % 55,9 % 27,0 % 43,9 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia **Alustava Lähde: Kunnat Sivu 27

28 Vuosikate /asukas Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Sivu 28

29 Vuosikate /asukas Eurajoki Toivakka Pyhäjoki 433 # 124 Kangasniemi 340 # 165 Nurmes Laitila Lemland Ristijärvi 3 2 Rauma Loviisa Keuruu 432 # 125 Hollola 339 # 166 Kannus Nivala Kankaanpää Soini 1 3 Brändö Kärsämäki Pedersören k. 432 # 126 Kumlinge 339 # 167 Miehikkälä Orimattila Rusko Kivijärvi -3 4 Utsjoki Muurame Oulu 431 # 127 Kaustinen 339 # 168 Sievi Isokyrö Kiuruvesi Hammarland -6 5 Tervola Tuusniemi Ylitornio 421 # 128 Paltamo 337 # 169 Asikkala Aura Halsua Rääkkylä -7 6 Geta Multia Valtimo 421 # 129 Toholampi 335 # 170 Tyrnävä Pelkosenniemi Joutsa Myrskylä -7 7 Vaala Nokia Siikainen 420 # 130 Nurmijärvi 333 # 171 Ylivieska Huittinen Raahe Savukoski -8 8 Kustavi Hämeenkoski Pyhtää 404 # 131 Saltvik 331 # 172 Kempele Raasepori Lumijoki Siilinjärvi Sysmä Kangasala Äänekoski 404 # 132 Tuusula 330 # 173 Mikkeli Akaa Kotka Muonio Taivassalo Suomussalmi Lempäälä 402 # 133 Salla 329 # 174 Kitee Juuka Isojoki Luvia Kaskinen Pihtipudas Hamina 402 # 134 Kontiolahti 328 # 175 Karkkila Säkylä Mynämäki Kruunupyy Kolari Muhos Outokumpu 399 # 135 Jokioinen 326 # 176 Punkalaidun Köyliö Lapinlahti Hankasalmi Kannonkoski Vantaa Pietarsaari 393 # 136 Uurainen 325 # 177 Närpiö Vihti Vöyri Sulkava Puumala Somero Kurikka 392 # 137 Hattula 323 # 178 Ypäjä Kirkkonummi Petäjävesi Evijärvi Merikarvia Imatra Kalajoki 391 # 138 Perho 323 # 179 Askola Lieksa Juankoski Keminmaa Pomarkku Ruokolahti Siuntio 391 # 139 Tammela 322 # 180 Janakkala Kittilä Siikajoki Siikalatva Helsinki Tarvasjoki Padasjoki 389 # 140 Saarijärvi 322 # 181 Jyväskylä Jämijärvi Vesanto Varkaus Hirvensalmi Kerava Heinola 389 # 141 Järvenpää 322 # 182 Oulainen Hämeenkyrö Vieremä Kärkölä Maaninka Pyhäjärvi Karvia 387 # 142 Hämeenlinna 321 # 183 Kaavi Kauhava Sund Rantasalmi Naantali Mäntyharju Loppi 386 # 143 Lestijärvi 313 # 184 Kuhmo Juupajoki Simo Vehmaa Rautavaara Pori Kökar 382 # 144 Puolanka 309 # 185 Pornainen Iitti Laukaa Karijoki Liminka Merijärvi Kuhmoinen 375 # 145 Iisalmi 308 # 186 Alavieska Nastola Kokemäki Orivesi Pirkkala Forssa Parikkala 375 # 146 Pielavesi 307 # 187 Tervo Vårdö Lahti Lumparland Inari Uusikaarlepyy Sonkajärvi 374 # 147 Heinävesi 306 # 188 Turku Marttila Paimio Laihia Ranua Lapinjärvi Luhanka 374 # 148 Konnevesi 305 # 189 Salo Keitele Pertunmaa Reisjärvi Taivalkoski Sottunga Virrat 369 # 149 Juva 305 # 190 Joroinen Nakkila Masku Kuortane Kauniainen Polvijärvi Kuusamo 367 # 150 Tampere 305 # 191 Lieto Keski-Savo Lavia Haapajärvi Pudasjärvi Kokkola Valkeakoski 366 # 151 Lappajärvi 304 # 192 Rovaniemi Harjavalta Enontekiö Pukkila Kemiönsaari Rautjärvi Finström 365 # 152 Raisio 303 # 193 Viitasaari Lapua Kristiinankaupunki Hailuoto Espoo Eckerö Sipoo 364 # 153 Oripää 302 # 194 Pello Parkano Vimpeli Kihniö Kajaani Jämsä Ylöjärvi 364 # 154 Tornio 302 # 195 Ikaalinen Karstula Pieksämäki Kyyjärvi Leppävirta Maarianhamina Loimaa 363 # 155 Liperi 301 # 196 Luoto Veteli Posio Jalasjärvi Kinnula Mäntsälä Inkoo 357 # 156 Virolahti 301 # 197 Eura Nousiainen Maalahti Föglö puuttuu 34 Savitaipale Urjala Kaarina 357 # 157 Ähtäri 295 # 198 Mustasaari Rautalampi Uusikaupunki Jomala puuttuu 35 Koski Tl Tohmajärvi Joensuu 356 # 158 Lemi 292 # 199 Sauvo Ilmajoki Alajärvi Pyhäntä Ii Kuopio 355 # 159 Sodankylä 292 # 200 Hausjärvi Haapavesi Teuva 17 0 Koko maa Porvoo Mänttä-Vilppula Riihimäki 355 # 160 Ilomantsi 285 # 201 Alavus Savonlinna Ruovesi Utajärvi Ulvila Kauhajoki 350 # 161 Korsnäs 284 # 202 Humppila Honkajoki Pyhäranta Taipalsaari Parainen Hyvinkää 349 # 162 Vaasa 284 # 203 Lohja Vesilahti Seinäjoki Hanko Luumäki Kemijärvi 344 # 163 Kemi 284 # 204 Sastamala Pöytyä Sotkamo Enonkoski Pälkäne Lappeenranta 341 # 164 Kouvola 280 # 205 Suonenjoki Hartola Hyrynsalmi 6 0 Sivu 29

30 Tuloveroprosentit Kriisikuntakriteeri: Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa Kriteeri on ylittynyt useimmissa selvitysalueen kunnissa Keski-Savo 17,89 18,06 18,06 18,11 18,35 18,75 18,75 18,80 18,92 19,67 19,70 19,73 20,07 20,37 Heinävesi 18,00 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 20,75 20,75 Joroinen 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 Leppävirta 17,00 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 Varkaus 18,24 18,24 18,25 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 Koko maa 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,26 19,39 19,75 Koko maa +0,5 18,17 18,28 18,54 18,62 18,79 18,89 18,95 19,04 19,09 19,47 19,66 19,76 19,89 20,25 =kriteeri ylittyy Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen veroprosentit on laskettua painottamalla väestöosuuksilla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla Sivu 30

31 Lainakanta /asukas Kriisikuntakriteeri: Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia Sivu 31

32 Lainakanta /asukas Juuka Leppävirta Hämeenkyrö Parkano Kurikka 2324 # 206 Joroinen Seinäjoki Raasepori Kumlinge Pello Nokia Tohmajärvi Nurmijärvi 2325 # 207 Kankaanpää Lappajärvi Maarianhamina Valtimo Nakkila Rovaniemi Siikalatva Kuopio 2339 # 208 Siikajoki Savukoski Pihtipudas Rauma Eckerö Pielavesi Kuhmo Kirkkonummi 2352 # 209 Pertunmaa Rautavaara Haapajärvi Hammarland Köyliö Sulkava Salo Vehmaa 2358 # 210 Kärkölä Kiuruvesi Sievi Luumäki Rautjärvi Maaninka Kruunupyy Varkaus 2360 # 211 Merijärvi Pyhäjoki Kittilä Kauniainen Kuhmoinen Iitti Vesanto Juva 2371 # 212 Ruovesi Keuruu Kaustinen Pyhäranta Järvenpää Kuusamo Jokioinen Liminka 2372 # 213 Vaasa Mikkeli Heinävesi Ylitornio Puolanka Lohja Valkeakoski Lieto 2387 # 214 Vihti Vimpeli Sottunga Koski Tl Hailuoto Imatra Luhanka Akaa 2391 # 215 Hartola Masku Kauhajoki Karvia Ulvila Saltvik Inari Liperi 2391 # 216 Vårdö Kolari Suonenjoki Sysmä Urjala Joensuu Kangasala Heinola 2392 # 217 Savonlinna Oulainen Soini Pyhäjärvi Kaavi Mynämäki Keitele Porvoo 2397 # 218 Alajärvi Konnevesi Juankoski Hirvensalmi Loviisa Kustavi Lumijoki Pirkkala 2405 # 219 Turku Lappeenranta Kärsämäki Lemland Hankasalmi Lapinjärvi Utajärvi Lestijärvi 2406 # 220 Pukkila Siuntio Karkkila Pälkäne Miehikkälä Tampere Pornainen Hyvinkää 2409 # 221 Hyrynsalmi Aura Alavieska Korsnäs Taipalsaari Kauhava Orimattila Hattula 2443 # 222 Saarijärvi Kristiinankaupunki Kotka Enonkoski Rusko Lumparland Honkajoki Helsinki 2446 # 223 Uurainen Vesilahti Hämeenkoski Polvijärvi Ilomantsi Muurame Kouvola Kannus 2457 # 224 Pieksämäki Ilmajoki Nivala Vieremä Myrskylä Kuortane Hollola Sonkajärvi 2457 # 225 Tyrnävä Muonio Vantaa Rääkkylä Geta Nousiainen Mänttä-Vilppula Lempäälä 2463 # 226 Oulu Paimio Taivassalo Merikarvia Suomussalmi Harjavalta Uusikaupunki Lapinlahti 2476 # 227 Pudasjärvi Kontiolahti Vaala Parikkala Lemi Humppila Outokumpu Enontekiö 2483 # 228 Sipoo Karstula Kokkola Eurajoki Tammela Asikkala Pyhtää Tornio 2485 # 229 Mäntsälä Ikaalinen Lahti Taivalkoski Lieksa Multia Luoto Siilinjärvi 2490 # 230 Ii Paltamo Raahe Pomarkku Espoo Närpiö Kajaani Teuva 2502 # 231 Pori Äänekoski Pietarsaari Virrat Säkylä Laihia Kitee Janakkala 2505 # 232 Padasjoki Kemijärvi Hanko Ranua Jalasjärvi Tuusniemi Sund Lavia 2513 # 233 Parainen Virolahti Kyyjärvi Ypäjä Evijärvi Sastamala Kokemäki Raisio 2533 # 234 Tervo Kemi Toholampi Brändö Kerava Loppi Juupajoki Mäntyharju 2534 # 235 Mustasaari Finström Reisjärvi Kivijärvi Eura Kempele Perho Sodankylä 2541 # 236 Hämeenlinna Kinnula Kannonkoski Pöytyä Huittinen Sauvo Kihniö Askola 2545 # 237 Halsua Joutsa Kökar Punkalaidun Ruokolahti Luvia Keski-Savo Rantasalmi 2548 # 238 Kalajoki Veteli Föglö puuttuu 34 Tuusula Simo Iisalmi Uusikaarlepyy Alavus 2553 # 239 Ylöjärvi Hamina Jomala puuttuu 35 Vöyri Puumala Keminmaa Maalahti Lapua 2556 # 240 Rautalampi Ylivieska Tervola Laitila Forssa Orivesi Salla 2556 # 241 Pelkosenniemi Ristijärvi Koko maa Toivakka Nurmes Kaarina Kaskinen Nastola 2560 # 242 Muhos Pyhäntä Isojoki Sotkamo Jämsä Kemiönsaari Savitaipale 2560 # 243 Jyväskylä Viitasaari Marttila Karijoki Kangasniemi Loimaa Laukaa 2568 # 244 Hausjärvi Posio Somero Siikainen Jämijärvi Pedersören k Inkoo 2582 # 245 Utsjoki Tarvasjoki Oripää Isokyrö Naantali Petäjävesi Ähtäri 2583 # 246 Haapavesi Riihimäki Sivu 32

33 Omavaraisuusaste, % Kriisikuntakriteeri: Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Joroinen Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste= (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Sivu 33

34 Omavaraisuusaste, % Luumäki 93 % 42 Lemland 71 % 83 Uusikaupunki 62 % 124 Urjala 58 % 165 Keitele 52 % 206 Muhos 48 % Finström 42 % 288 Kristiinankaupunki 32 % 2 Hammarland 91 % 43 Korsnäs 71 % 84 Iitti 62 % 125 Evijärvi 58 % 166 Luhanka 52 % 207 Ähtäri 48 % Vantaa 42 % 289 Kauhajoki 32 % 3 Kauniainen 91 % 44 Pomarkku 71 % 85 Vieremä 61 % 126 Savitaipale 57 % 167 Maaninka 52 % 208 Outokumpu 48 % Heinävesi 42 % 290 Raasepori 32 % 4 Karvia 90 % 45 Punkalaidun 71 % 86 Lieksa 61 % 127 Liminka 57 % 168 Seinäjoki 52 % 209 Siilinjärvi 48 % Kyyjärvi 42 % 291 Haapavesi 32 % 5 Eurajoki 87 % 46 Miehikkälä 71 % 87 Pelkosenniemi 61 % 128 Kihniö 57 % 169 Posio 52 % 210 Ii 47 % Pukkila 42 % 292 Jalasjärvi 31 % 6 Valtimo 87 % 47 Tervola 70 % 88 Padasjoki 61 % 129 Kangasniemi 57 % 170 Pihtipudas 52 % 211 Lappeenranta 47 % Virolahti 42 % 293 Laukaa 31 % 7 Kumlinge 85 % 48 Marttila 70 % 89 Pielavesi 61 % 130 Saltvik 57 % 171 Sodankylä 52 % 212 Ylöjärvi 47 % Tyrnävä 41 % 294 Askola 31 % 8 Enonkoski 84 % 49 Virrat 70 % 90 Kuortane 61 % 131 Petäjävesi 57 % 172 Saarijärvi 52 % 213 Pertunmaa 47 % Rääkkylä 41 % 295 Juankoski 30 % 9 Ylitornio 83 % 50 Tampere 69 % 91 Huittinen 61 % 132 Mynämäki 57 % 173 Muurame 52 % 214 Vårdö 47 % Nivala 41 % 296 Savukoski 30 % 10 Merikarvia 82 % 51 Sotkamo 69 % 92 Varkaus 60 % 133 Isokyrö 56 % 174 Asikkala 52 % 215 Loimaa 46 % Hanko 41 % 297 Sievi 29 % 11 Polvijärvi 82 % 52 Tammela 69 % 93 Joensuu 60 % 134 Vaasa 56 % 175 Teuva 52 % 216 Siikajoki 46 % Kärsämäki 41 % 298 Utsjoki 29 % 12 Espoo 82 % 53 Kajaani 69 % 94 Lemi 60 % 135 Loppi 56 % 176 Kemijärvi 51 % 217 Maalahti 46 % Vaala 41 % 299 Pietarsaari 29 % 13 Ranua 81 % 54 Ruokolahti 68 % 95 Rovaniemi 60 % 136 Eura 56 % 177 Parkano 51 % 218 Karstula 46 % Taivassalo 40 % 300 Reisjärvi 28 % 14 Brändö 80 % 55 Puumala 68 % 96 Utajärvi 60 % 137 Kauhava 56 % 178 Mikkeli 51 % 219 Sottunga 46 % Mustasaari 40 % 301 Alavieska 27 % 15 Juuka 80 % 56 Siikainen 68 % 97 Närpiö 60 % 138 Vöyri 56 % 179 Savonlinna 51 % 220 Porvoo 46 % Paltamo 40 % 302 Kaustinen 27 % 16 Pyhäjärvi 79 % 57 Nurmes 68 % 98 Forssa 60 % 139 Nokia 56 % 180 Orimattila 51 % 221 Sonkajärvi 46 % Vimpeli 40 % 303 Kärkölä 26 % 17 Koski Tl 79 % 58 Pello 68 % 99 Kemiönsaari 59 % 140 Hankasalmi 56 % 181 Kaarina 51 % 222 Lumijoki 46 % Vihti 40 % 304 Kankaanpää 26 % 18 Kivijärvi 79 % 59 Ypäjä 67 % 100 Pori 59 % 141 Kalajoki 55 % 182 Turku 51 % 223 Janakkala 46 % Ikaalinen 40 % 305 Kruunupyy 26 % 19 Pyhäranta 79 % 60 Taivalkoski 67 % 101 Perho 59 % 142 Karijoki 55 % 183 Mäntsälä 51 % 224 Kotka 46 % Kirkkonummi 40 % 306 Veteli 26 % 20 Suomussalmi 78 % 61 Järvenpää 67 % 102 Toivakka 59 % 143 Uusikaarlepyy 55 % 184 Enontekiö 50 % 225 Pieksämäki 46 % Luvia 39 % 307 Raahe 26 % 21 Sysmä 78 % 62 Ulvila 66 % 103 Puolanka 59 % 144 Lohja 55 % 185 Siikalatva 50 % 226 Mäntyharju 45 % Kittilä 39 % 308 Hartola 26 % 22 Hirvensalmi 78 % 63 Inari 66 % 104 Sulkava 59 % 145 Lappajärvi 55 % 186 Raisio 50 % 227 Hamina 45 % Ruovesi 39 % 309 Siuntio 26 % 23 Hailuoto 77 % 64 Juva 66 % 105 Simo 59 % 146 Pyhäjoki 55 % 187 Hollola 50 % 228 Joroinen 45 % Kontiolahti 38 % 310 Liperi 24 % 24 Kerava 77 % 65 Taipalsaari 66 % 106 Keski-Savo 59 % 147 Hyvinkää 55 % 188 Uurainen 50 % 229 Ilmajoki 45 % Haapajärvi 38 % 311 Tarvasjoki 21 % 25 Kaskinen 77 % 66 Ilomantsi 65 % 107 Hämeenlinna 59 % 148 Pirkkala 54 % 189 Tohmajärvi 50 % 230 Orivesi 45 % Hausjärvi 38 % 312 Joutsa 20 % 26 Kuhmoinen 77 % 67 Pöytyä 65 % 108 Hämeenkyrö 59 % 149 Sastamala 54 % 190 Nurmijärvi 50 % 231 Äänekoski 45 % Rautalampi 38 % 313 Ylivieska 16 % 27 Parikkala 76 % 68 Myrskylä 65 % 109 Nakkila 59 % 150 Kuopio 54 % 191 Humppila 50 % 232 Tornio 45 % Riihimäki 37 % 314 Rauma 16 % 28 Helsinki 76 % 69 Maarianhamina64 % 110 Naantali 59 % 151 Kannonkoski 54 % 192 Laihia 50 % 233 Kemi 45 % Akaa 37 % 315 Aura 16 % 29 Somero 76 % 70 Heinola 64 % 111 Kaavi 59 % 152 Pyhäntä 54 % 193 Alavus 50 % 234 Lahti 45 % Suonenjoki 37 % 316 Lavia 16 % 30 Eckerö 73 % 71 Valkeakoski 64 % 112 Lapinjärvi 59 % 153 Kouvola 54 % 194 Keuruu 50 % 235 Hattula 44 % Lieto 37 % 317 Muonio 15 % 31 Kustavi 73 % 72 Laitila 64 % 113 Vesanto 59 % 154 Mänttä-Vilppula 54 % 195 Pedersören k. 50 % 236 Pyhtää 44 % Vesilahti 36 % 318 Kökar 14 % 32 Leppävirta 73 % 73 Loviisa 63 % 114 Kinnula 59 % 155 Konnevesi 54 % 196 Pornainen 50 % 237 Rantasalmi 44 % Kokemäki 36 % 319 Karkkila 12 % 33 Pälkäne 73 % 74 Kuusamo 63 % 115 Kuhmo 58 % 156 Kangasala 54 % 197 Kiuruvesi 49 % 238 Salla 44 % Alajärvi 36 % 320 Föglö puuttuu 34 Geta 73 % 75 Merijärvi 63 % 116 Jämsä 58 % 157 Keminmaa 53 % 198 Ristijärvi 49 % 239 Sauvo 44 % Jämijärvi 34 % 321 Jomala puuttuu 35 Tuusula 73 % 76 Lumparland 63 % 117 Säkylä 58 % 158 Köyliö 53 % 199 Kannus 49 % 240 Vehmaa 44 % Hämeenkoski 34 % 36 Isojoki 72 % 77 Salo 63 % 118 Imatra 58 % 159 Lapinlahti 53 % 200 Jyväskylä 49 % 241 Paimio 44 % Kitee 34 % 37 Rusko 72 % 78 Rautavaara 63 % 119 Kempele 58 % 160 Juupajoki 53 % 201 Oulainen 49 % 242 Kolari 43 % Soini 33 % Koko maa60 % 38 Rautjärvi 72 % 79 Pudasjärvi 62 % 120 Tervo 58 % 161 Parainen 53 % 202 Nousiainen 49 % 243 Inkoo 43 % Masku 33 % 39 Lestijärvi 72 % 80 Oulu 62 % 121 Iisalmi 58 % 162 Luoto 53 % 203 Nastola 48 % 244 Halsua 43 % Honkajoki 33 % 40 Tuusniemi 71 % 81 Oripää 62 % 122 Sipoo 58 % 163 Hyrynsalmi 53 % 204 Lempäälä 48 % 245 Multia 43 % Kokkola 32 % 41 Kurikka 71 % 82 Sund 62 % 123 Harjavalta 58 % 164 Jokioinen 52 % 205 Viitasaari 48 % 246 Lapua 42 % Toholampi 32 % Sivu 34

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava)

LVI 10-10536 KH 20-00533. LÄMMITYSTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta. 1.1 Energiankulutuksen vertaaminen eri ajanjaksoina (peruskaava) LVI 10-10536 KH 20-00533 LÄMMITYTARVELUKU Rakennusten energiankulutuksen seuranta ohjeet elokuu 2013 1 (5) korvaa LVI 10-10464 KH 20-00477 Tässä ohjeessa esitetään lämmitystarveluvun käyttö ja kuntakohtaiset

Lisätiedot

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4.

Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. Antalet gårdar som deltog i den elektroniska ansökan om stöd och andelen sådana gårdar per kommun i procentuell ordningsföljd, 29.4. ELY-central eller område Hela landet sammalagt 20 644 33,21 % Länsstyrelse

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA

SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA SUOMEN PAIKKAKUNTIEN KOORDINAATTEJA A Alahärmä Alajärvi Alastaro Alatornio Alavieska Alavus Angeli Anjalankoski Antrea Anttola Artjärvi Asikkala Askainen Askola Aura B Bromarv D Dragsfjärd E Eckerö Elimäki

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 32/2010 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2009 Edita Prima Oy, Helsinki 2010 1.4.2010 Julkaisun

Lisätiedot

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011

Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Muuttoliikkeet seutukunnittain Suomessa vuosina 2000 2011 Terhi Niittylahti Tiedustelut: Faiz Alsuhail 09 17 341 Päätoimittaja: Faiz Alsuhail Taitto: Marita Potila 2013 Tilastokeskus Working Papers -sarjan

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarakenneselvitys Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta Kannonkoski 23.3.2015 Johtava konsultti

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor)

Seurakunta Församling Digitaaliarkisto (rullat)/ Digitalarkiv (rullor) Seurakunta Församling Digitaaliarkisto 7. tarkk'ampujapataljoona (Hämeenlinna)(Suomen krenatööri) Finlands 7. Skarpskyttebataljonens (T:hus) fs. 18471865 (rull. 1847 Kortit / kort Ahlainen Vittisbofjärd

Lisätiedot

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto

1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi. KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 2 1.1.2015 voimaan tuleva Vesilahden numerointi 3 VESILAHDEN KUNTA KP4 TOIMIELIN KP3 TULOSALUE KP2 VASTUUALUE KP1 TULOSYKSIKKÖ KUSTANNUSPAIKKA Kohde Toiminto 10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 100 Vaalit 1000 Vaalit

Lisätiedot

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a

Esimerkkinä 350 trp:n kampanjat, kesto 3 viikkoa. (esimerkkiviikot 42 44/2013, prime/off-jako 70%/30%). 75,6 45,6. 3,8% halvempi kuin vaihtoehto a Nelonen Median hinnasto ja myyntiehdot 2014 2 Vahvana vuoteen 2014! Nelonen Media on hyvässä iskussa. Asemamme radioiden markkinajohtajana on vahvistunut Suomipopin kasvun ja uuden Loop-kanavan myötä.

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Itä-Savon työterveys (Savonlinna) Q1 2013? Työterveys Wellamo Oy Q4.2012. Työkymppi (Loimaa) Q1 2013 TYKS TTH Q1 2013 PVM: 5.6.

Itä-Savon työterveys (Savonlinna) Q1 2013? Työterveys Wellamo Oy Q4.2012. Työkymppi (Loimaa) Q1 2013 TYKS TTH Q1 2013 PVM: 5.6. Länsi-Pohja 1.4.2011 1.5.2011 Kemi 1.4.2011 1.5.2011 Keminmaa 1.4.2011 1.5.2011 Oulunkaaren tky (Simo) 1.4.2011 1.5.2011 Tervola 1.4.2011 1.5.2011 Tornio 1.4.2011 1.5.2011 Ylitornio 1.4.2011 1.5.2011 Länsi-Pohjan

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

Puutarhatilastot 2010

Puutarhatilastot 2010 Maa-, metsä- ja kalatalous 2011 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Puutarhatilastot 2010 Trädgårdsstatistik Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets

Lisätiedot