Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella"

Transkriptio

1 Kuntatalouden taustat valtakunnassa ja selvitysalueella Heinävesi Reijo Vuorento

2 Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti riippuvaista yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä sekä valtion toimenpiteistä ja valtion luottoluokituksesta. Kuntatalouden ongelmien taustalla heikko talous- ja työllisyyskehitys sekä erittäin suuret valtionosuusleikkaukset, jotka eivät paranna sentilläkään julkisen talouden tasapainoa, vaan niillä valtio siirtää kunnille vastuuta verotuksen kiristämisestä ja muista säästötoimista valtiolta kunnille. Ongelmien pallottelu valtion ja kuntien kesken ei auta. Samaan aikaan, kun kuntien tuloja leikataan, lisätään yhä kuntien tehtäviä ja kuntien toimintaa ohjaavia normeja. Hallituksen päättämä tehtävien ja velvoitteiden purkuohjelma helpottanee onnistuessaan tilannetta, mutta vasta useamman vuoden viiveellä. Sote-linjauksen toteutus voi tuoda säästöjä joskus Kuntien kyettävä tehostamaan toimintojaan ja uudistamaan vapaaehtoisesti rakenteitaan tuottavuuden esteitä purettava!

3 4,0 Vuosien valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen 3,5 3,0 0,76 1,12 2,5 2,0 1,5 0,63 1,41 1,45 1,50 1,50 1,0 0,5 0, * 14** 15** 16** 17** 18** Vuosikate Valtionosuusleikkaukset vuositasolla Poistot Nettoinvestoinnit Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 113 %) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien ennusteet PPB /hp

4 Toimintamenojen kasvuprosentin vaikutus vuosikatteeseen: Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot, mrd ) Toimintamenojen nimellinen kasvu kehitysarvion mukaan,%: 0,5 2,5 2,4 2,8 Arvioitu kuntatalouden kustannustason muutos, %: 1,1 1,5 1,7 1,9 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Poistot Vuosikate PPB:n mukaan Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 0,5 prosenttia PPB:n arviota nopeammin Vuosikate, jos toimintamenot kasvavat vuosittain 1 prosentin PPB:n arviota nopeammin 1) Vuonna 2015 menojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen ja liikelaitosten yhtiöittäminen. Ilman näitä yhtiöittämisiä toimintamenojen kasvu vuonna 2015 olisi noin 2,5 % /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina , mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1 mrd. euroa /hp Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB

6 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot PPB /hp

7 Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnuslukuja Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus

8 Kuntien maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Verohallinto

9 4000 Kuntien verotulot yhteensä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

10 4000 Kuntien valtionosuudet yhteensä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

11 Kuntien verorahoitus , /as. (verotulot + valtionosuudet) * Varkaus Joroinen "KeskiSavo" Koko maa Heinävesi Leppävirta as. kunnat Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

12 Kuntien vuosikate %:a poistoista * ka Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

13 Kuntien lainakanta , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

14 Kuntakonsernien lainakanta , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

15 Kuntien kertynyt yli-/alijäämä , /as * Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

16 5000 Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

17 1600 Kuntien vanhusten laitoshuolto + kotipalvelu+ muut vanhusten ja vammaisten palvelut, nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

18 1600 Kuntien erikoissairaanhoidon nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

19 1400 Kuntien perusterveydenhuollon nettokustannukset , /as Varkaus Heinävesi Joroinen Leppävirta "KeskiSavo" as. kunnat Koko maa Reijo Vuorento Lähde: Tilastokeskus

20 Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa Lähde: VM/KAO Kunta Asukas- Valtionosuudet Esityksen vaikutus luku yhteensä 2014 valtionosuuksiin yhteensä Nykyinen Uusi Laskenn järjes- järjes- /as vaikutus telmä telmä tulovero- /as. /as. prosenttiin %-yks. Koko maa ,0 Pohjois-Savo ,8 Varkaus ,5 Heinävesi ,5 Joroinen ,0 Leppävirta ,5 "KeskiSavo" , Reijo Vuorento

21 VOS-hinnat Laskelmat perustuvat uuden valtionosuusjärjestelmän kriteerikohtaisiin hintoihin ( VM(KAO). Hinnoissa ei ole päivähoitoa. UUSI Ikäryhmät yhteensä Sote Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Ikä Sairastavuus Page 21

22 VOS:n Sote-hinnat KYS-erva-alueella sosiaali- ja terveystoimen yhteenlasketut käyttökustannukset (joista on vähennetty myyntitulot ja päivähoito) olivat vuonna 2012 noin 2,8 Mrd, uuden VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut tarveperustaiset hinnat olisivat vuoden 2014 tasolla yhteensä 2,96 Mrd 2014 VOS-hinnat on muutettu vastaamaan koko KYS-erva alueen kustannuksia kertoimella 0,96 Joroisissa ja Leppävirralla 2012 menot olivat alhaisemmat ja Heinävedellä ja Varkaudessa korkeammat kuin VOS:n asukas- ja sairastavuuskertoimien perusteella lasketut ja KYS-erva alueen kustannuksia vastaamaan muutetut hinnat olisivat vuonna Jos menot pysyisivät 2012 tasolla ja kapitaatio tehtäisiin VOS:n perusteella muokattujen hintojen perusteella, Joroisten ja Leppävirran kustannukset nousisivat ja Heinäveden ja Varkauden laskisivat. Laskelma on aivan alustava ja kustannusten jako tapahtuu todennäköisesti mallilla, jossa kustannusten muutokset eivät ole esitetyn suuruisia. Alustavaa laskelmaa voidaan hyödyntää kuntien edunvalvonassa. Sairastavuusindeksi, VOS Sosiaali- ja terveystoimi* Soten VOShinnat Soten VOShinnat käyttökustannukset taso Sosiaali- ja terveystoimi* Muutettu VOS:n tarveperusteinen hinta** käyttökustannukset taso 2012 taso Arvioitu muutos*** /asukas /asukas Heinävesi 1, Joroinen 1, Leppävirta 1, Varkaus 1, Keski-Savo yhteensä Muu KYS Koko KYS *2012 tilinpäätöksen sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset ilman päivähoitoa, vähennetty myyntitulot. **Muutettu vastaamaan kattamaan KYS-ervan kustannukset 2012 kertoimella 0,960 ***Muutos suhteessa 2012 kustannuksiin, jos kustannukset jaettaisiin VOS:n tarveperusteisilla hinnoilla

23 Käytetyn kapitaatiomallin soveltamisen vaikutukset eräissä KYS-ervan kunnissa: Page 23

24 Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: jonka vuosikate on negatiivinen jossa tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa jossa lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin jossa omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista jossa kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia jossa kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää. kertynyttä alijäämää saa olla viimeistä edellisessä tilinpäätöksessä enintään 500 euroa ja uusimmassa tilinpäätöksessä tuhat euroa asukasta kohden Sivu 24

25 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2011 Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,66 19,70 20,50 19,25 19,00 20,00 Lainamäärä, /as > Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 61,4 % 56,3 % 47,7 % 80,4 % 57,8 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 37,5 % 41,1 % 45,1 % 18,9 % 42,7 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia Lähde: Tilastokeskus Sivu 25

26 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2012 Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,76 19,73 20,50 19,50 19,00 20,00 Lainamäärä, /as > Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 63,0 % 46,6 % 44,3 % 77,1 % 65,0 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 40,8 % 54,9 % 49,2 % 21,4 % 43,9 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia Lähde: Tilastokeskus Sivu 26

27 Keski-Savo Heinävesi Joroinen Leppävirta Varkaus Kriisikuntakriteerien täyttyminen vuonna 2013 Lähde Tilastokeskus, ennakkotiedot Raja-arvo Vuosikate, /as < Tulovero-% > 19,89 20,07 20,75 20,00 20,00 20,00 Lainamäärä, /as > 3830** Kertynyt alijäämä, /as (ylijäämä) < Omavaraisuusaste, % < 50 % 59,2 % 41,7 % 45,0 % 72,9 % 60,2 % Suhteellinen velkaantuminen, % > 50 % 43,8 % 65,3 % 55,9 % 27,0 % 43,9 % Yhteenlasketut arvot ovat tarkistamattomia **Alustava Lähde: Kunnat Sivu 27

28 Vuosikate /asukas Negatiivinen vuosikate on yksi kriisikuntakriteereistä Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Sivu 28

29 Vuosikate /asukas Eurajoki Toivakka Pyhäjoki 433 # 124 Kangasniemi 340 # 165 Nurmes Laitila Lemland Ristijärvi 3 2 Rauma Loviisa Keuruu 432 # 125 Hollola 339 # 166 Kannus Nivala Kankaanpää Soini 1 3 Brändö Kärsämäki Pedersören k. 432 # 126 Kumlinge 339 # 167 Miehikkälä Orimattila Rusko Kivijärvi -3 4 Utsjoki Muurame Oulu 431 # 127 Kaustinen 339 # 168 Sievi Isokyrö Kiuruvesi Hammarland -6 5 Tervola Tuusniemi Ylitornio 421 # 128 Paltamo 337 # 169 Asikkala Aura Halsua Rääkkylä -7 6 Geta Multia Valtimo 421 # 129 Toholampi 335 # 170 Tyrnävä Pelkosenniemi Joutsa Myrskylä -7 7 Vaala Nokia Siikainen 420 # 130 Nurmijärvi 333 # 171 Ylivieska Huittinen Raahe Savukoski -8 8 Kustavi Hämeenkoski Pyhtää 404 # 131 Saltvik 331 # 172 Kempele Raasepori Lumijoki Siilinjärvi Sysmä Kangasala Äänekoski 404 # 132 Tuusula 330 # 173 Mikkeli Akaa Kotka Muonio Taivassalo Suomussalmi Lempäälä 402 # 133 Salla 329 # 174 Kitee Juuka Isojoki Luvia Kaskinen Pihtipudas Hamina 402 # 134 Kontiolahti 328 # 175 Karkkila Säkylä Mynämäki Kruunupyy Kolari Muhos Outokumpu 399 # 135 Jokioinen 326 # 176 Punkalaidun Köyliö Lapinlahti Hankasalmi Kannonkoski Vantaa Pietarsaari 393 # 136 Uurainen 325 # 177 Närpiö Vihti Vöyri Sulkava Puumala Somero Kurikka 392 # 137 Hattula 323 # 178 Ypäjä Kirkkonummi Petäjävesi Evijärvi Merikarvia Imatra Kalajoki 391 # 138 Perho 323 # 179 Askola Lieksa Juankoski Keminmaa Pomarkku Ruokolahti Siuntio 391 # 139 Tammela 322 # 180 Janakkala Kittilä Siikajoki Siikalatva Helsinki Tarvasjoki Padasjoki 389 # 140 Saarijärvi 322 # 181 Jyväskylä Jämijärvi Vesanto Varkaus Hirvensalmi Kerava Heinola 389 # 141 Järvenpää 322 # 182 Oulainen Hämeenkyrö Vieremä Kärkölä Maaninka Pyhäjärvi Karvia 387 # 142 Hämeenlinna 321 # 183 Kaavi Kauhava Sund Rantasalmi Naantali Mäntyharju Loppi 386 # 143 Lestijärvi 313 # 184 Kuhmo Juupajoki Simo Vehmaa Rautavaara Pori Kökar 382 # 144 Puolanka 309 # 185 Pornainen Iitti Laukaa Karijoki Liminka Merijärvi Kuhmoinen 375 # 145 Iisalmi 308 # 186 Alavieska Nastola Kokemäki Orivesi Pirkkala Forssa Parikkala 375 # 146 Pielavesi 307 # 187 Tervo Vårdö Lahti Lumparland Inari Uusikaarlepyy Sonkajärvi 374 # 147 Heinävesi 306 # 188 Turku Marttila Paimio Laihia Ranua Lapinjärvi Luhanka 374 # 148 Konnevesi 305 # 189 Salo Keitele Pertunmaa Reisjärvi Taivalkoski Sottunga Virrat 369 # 149 Juva 305 # 190 Joroinen Nakkila Masku Kuortane Kauniainen Polvijärvi Kuusamo 367 # 150 Tampere 305 # 191 Lieto Keski-Savo Lavia Haapajärvi Pudasjärvi Kokkola Valkeakoski 366 # 151 Lappajärvi 304 # 192 Rovaniemi Harjavalta Enontekiö Pukkila Kemiönsaari Rautjärvi Finström 365 # 152 Raisio 303 # 193 Viitasaari Lapua Kristiinankaupunki Hailuoto Espoo Eckerö Sipoo 364 # 153 Oripää 302 # 194 Pello Parkano Vimpeli Kihniö Kajaani Jämsä Ylöjärvi 364 # 154 Tornio 302 # 195 Ikaalinen Karstula Pieksämäki Kyyjärvi Leppävirta Maarianhamina Loimaa 363 # 155 Liperi 301 # 196 Luoto Veteli Posio Jalasjärvi Kinnula Mäntsälä Inkoo 357 # 156 Virolahti 301 # 197 Eura Nousiainen Maalahti Föglö puuttuu 34 Savitaipale Urjala Kaarina 357 # 157 Ähtäri 295 # 198 Mustasaari Rautalampi Uusikaupunki Jomala puuttuu 35 Koski Tl Tohmajärvi Joensuu 356 # 158 Lemi 292 # 199 Sauvo Ilmajoki Alajärvi Pyhäntä Ii Kuopio 355 # 159 Sodankylä 292 # 200 Hausjärvi Haapavesi Teuva 17 0 Koko maa Porvoo Mänttä-Vilppula Riihimäki 355 # 160 Ilomantsi 285 # 201 Alavus Savonlinna Ruovesi Utajärvi Ulvila Kauhajoki 350 # 161 Korsnäs 284 # 202 Humppila Honkajoki Pyhäranta Taipalsaari Parainen Hyvinkää 349 # 162 Vaasa 284 # 203 Lohja Vesilahti Seinäjoki Hanko Luumäki Kemijärvi 344 # 163 Kemi 284 # 204 Sastamala Pöytyä Sotkamo Enonkoski Pälkäne Lappeenranta 341 # 164 Kouvola 280 # 205 Suonenjoki Hartola Hyrynsalmi 6 0 Sivu 29

30 Tuloveroprosentit Kriisikuntakriteeri: Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa Kriteeri on ylittynyt useimmissa selvitysalueen kunnissa Keski-Savo 17,89 18,06 18,06 18,11 18,35 18,75 18,75 18,80 18,92 19,67 19,70 19,73 20,07 20,37 Heinävesi 18,00 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 19,00 19,50 19,50 20,50 20,50 20,50 20,75 20,75 Joroinen 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,25 19,50 20,00 20,25 Leppävirta 17,00 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 Varkaus 18,24 18,24 18,25 18,25 18,25 19,00 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,50 Koko maa 17,67 17,78 18,04 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,16 19,26 19,39 19,75 Koko maa +0,5 18,17 18,28 18,54 18,62 18,79 18,89 18,95 19,04 19,09 19,47 19,66 19,76 19,89 20,25 =kriteeri ylittyy Lähde: Kuntaliitto Vuoden 2013 kuntajako Vuosina perustettujen uusien kuntien osalta tuloveroprosentti on laskettu liitoskuntien keskiarvolla. Selvitysalueen veroprosentit on laskettua painottamalla väestöosuuksilla Koko maan keskiarvo on laskettu painottamalla kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla Sivu 30

31 Lainakanta /asukas Kriisikuntakriteeri: Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Lainakanta on pitkä- ja lyhytaikainen korollinen vieras pääomaa. Se lasketaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Luvut sisältävät myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Tästä syystä kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa kunnan lainakantaan, eivätkä kuntien lainamäärät ole aina keskenään vertailukelpoisia Sivu 31

32 Lainakanta /asukas Juuka Leppävirta Hämeenkyrö Parkano Kurikka 2324 # 206 Joroinen Seinäjoki Raasepori Kumlinge Pello Nokia Tohmajärvi Nurmijärvi 2325 # 207 Kankaanpää Lappajärvi Maarianhamina Valtimo Nakkila Rovaniemi Siikalatva Kuopio 2339 # 208 Siikajoki Savukoski Pihtipudas Rauma Eckerö Pielavesi Kuhmo Kirkkonummi 2352 # 209 Pertunmaa Rautavaara Haapajärvi Hammarland Köyliö Sulkava Salo Vehmaa 2358 # 210 Kärkölä Kiuruvesi Sievi Luumäki Rautjärvi Maaninka Kruunupyy Varkaus 2360 # 211 Merijärvi Pyhäjoki Kittilä Kauniainen Kuhmoinen Iitti Vesanto Juva 2371 # 212 Ruovesi Keuruu Kaustinen Pyhäranta Järvenpää Kuusamo Jokioinen Liminka 2372 # 213 Vaasa Mikkeli Heinävesi Ylitornio Puolanka Lohja Valkeakoski Lieto 2387 # 214 Vihti Vimpeli Sottunga Koski Tl Hailuoto Imatra Luhanka Akaa 2391 # 215 Hartola Masku Kauhajoki Karvia Ulvila Saltvik Inari Liperi 2391 # 216 Vårdö Kolari Suonenjoki Sysmä Urjala Joensuu Kangasala Heinola 2392 # 217 Savonlinna Oulainen Soini Pyhäjärvi Kaavi Mynämäki Keitele Porvoo 2397 # 218 Alajärvi Konnevesi Juankoski Hirvensalmi Loviisa Kustavi Lumijoki Pirkkala 2405 # 219 Turku Lappeenranta Kärsämäki Lemland Hankasalmi Lapinjärvi Utajärvi Lestijärvi 2406 # 220 Pukkila Siuntio Karkkila Pälkäne Miehikkälä Tampere Pornainen Hyvinkää 2409 # 221 Hyrynsalmi Aura Alavieska Korsnäs Taipalsaari Kauhava Orimattila Hattula 2443 # 222 Saarijärvi Kristiinankaupunki Kotka Enonkoski Rusko Lumparland Honkajoki Helsinki 2446 # 223 Uurainen Vesilahti Hämeenkoski Polvijärvi Ilomantsi Muurame Kouvola Kannus 2457 # 224 Pieksämäki Ilmajoki Nivala Vieremä Myrskylä Kuortane Hollola Sonkajärvi 2457 # 225 Tyrnävä Muonio Vantaa Rääkkylä Geta Nousiainen Mänttä-Vilppula Lempäälä 2463 # 226 Oulu Paimio Taivassalo Merikarvia Suomussalmi Harjavalta Uusikaupunki Lapinlahti 2476 # 227 Pudasjärvi Kontiolahti Vaala Parikkala Lemi Humppila Outokumpu Enontekiö 2483 # 228 Sipoo Karstula Kokkola Eurajoki Tammela Asikkala Pyhtää Tornio 2485 # 229 Mäntsälä Ikaalinen Lahti Taivalkoski Lieksa Multia Luoto Siilinjärvi 2490 # 230 Ii Paltamo Raahe Pomarkku Espoo Närpiö Kajaani Teuva 2502 # 231 Pori Äänekoski Pietarsaari Virrat Säkylä Laihia Kitee Janakkala 2505 # 232 Padasjoki Kemijärvi Hanko Ranua Jalasjärvi Tuusniemi Sund Lavia 2513 # 233 Parainen Virolahti Kyyjärvi Ypäjä Evijärvi Sastamala Kokemäki Raisio 2533 # 234 Tervo Kemi Toholampi Brändö Kerava Loppi Juupajoki Mäntyharju 2534 # 235 Mustasaari Finström Reisjärvi Kivijärvi Eura Kempele Perho Sodankylä 2541 # 236 Hämeenlinna Kinnula Kannonkoski Pöytyä Huittinen Sauvo Kihniö Askola 2545 # 237 Halsua Joutsa Kökar Punkalaidun Ruokolahti Luvia Keski-Savo Rantasalmi 2548 # 238 Kalajoki Veteli Föglö puuttuu 34 Tuusula Simo Iisalmi Uusikaarlepyy Alavus 2553 # 239 Ylöjärvi Hamina Jomala puuttuu 35 Vöyri Puumala Keminmaa Maalahti Lapua 2556 # 240 Rautalampi Ylivieska Tervola Laitila Forssa Orivesi Salla 2556 # 241 Pelkosenniemi Ristijärvi Koko maa Toivakka Nurmes Kaarina Kaskinen Nastola 2560 # 242 Muhos Pyhäntä Isojoki Sotkamo Jämsä Kemiönsaari Savitaipale 2560 # 243 Jyväskylä Viitasaari Marttila Karijoki Kangasniemi Loimaa Laukaa 2568 # 244 Hausjärvi Posio Somero Siikainen Jämijärvi Pedersören k Inkoo 2582 # 245 Utsjoki Tarvasjoki Oripää Isokyrö Naantali Petäjävesi Ähtäri 2583 # 246 Haapavesi Riihimäki Sivu 32

33 Omavaraisuusaste, % Kriisikuntakriteeri: Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista Lähde: Tilastokeskus Käyvin hinnoin (ei deflatointia) Vuoden 2013 kuntajako Joroinen Tunnusluku mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä uusista sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste= (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Sivu 33

34 Omavaraisuusaste, % Luumäki 93 % 42 Lemland 71 % 83 Uusikaupunki 62 % 124 Urjala 58 % 165 Keitele 52 % 206 Muhos 48 % Finström 42 % 288 Kristiinankaupunki 32 % 2 Hammarland 91 % 43 Korsnäs 71 % 84 Iitti 62 % 125 Evijärvi 58 % 166 Luhanka 52 % 207 Ähtäri 48 % Vantaa 42 % 289 Kauhajoki 32 % 3 Kauniainen 91 % 44 Pomarkku 71 % 85 Vieremä 61 % 126 Savitaipale 57 % 167 Maaninka 52 % 208 Outokumpu 48 % Heinävesi 42 % 290 Raasepori 32 % 4 Karvia 90 % 45 Punkalaidun 71 % 86 Lieksa 61 % 127 Liminka 57 % 168 Seinäjoki 52 % 209 Siilinjärvi 48 % Kyyjärvi 42 % 291 Haapavesi 32 % 5 Eurajoki 87 % 46 Miehikkälä 71 % 87 Pelkosenniemi 61 % 128 Kihniö 57 % 169 Posio 52 % 210 Ii 47 % Pukkila 42 % 292 Jalasjärvi 31 % 6 Valtimo 87 % 47 Tervola 70 % 88 Padasjoki 61 % 129 Kangasniemi 57 % 170 Pihtipudas 52 % 211 Lappeenranta 47 % Virolahti 42 % 293 Laukaa 31 % 7 Kumlinge 85 % 48 Marttila 70 % 89 Pielavesi 61 % 130 Saltvik 57 % 171 Sodankylä 52 % 212 Ylöjärvi 47 % Tyrnävä 41 % 294 Askola 31 % 8 Enonkoski 84 % 49 Virrat 70 % 90 Kuortane 61 % 131 Petäjävesi 57 % 172 Saarijärvi 52 % 213 Pertunmaa 47 % Rääkkylä 41 % 295 Juankoski 30 % 9 Ylitornio 83 % 50 Tampere 69 % 91 Huittinen 61 % 132 Mynämäki 57 % 173 Muurame 52 % 214 Vårdö 47 % Nivala 41 % 296 Savukoski 30 % 10 Merikarvia 82 % 51 Sotkamo 69 % 92 Varkaus 60 % 133 Isokyrö 56 % 174 Asikkala 52 % 215 Loimaa 46 % Hanko 41 % 297 Sievi 29 % 11 Polvijärvi 82 % 52 Tammela 69 % 93 Joensuu 60 % 134 Vaasa 56 % 175 Teuva 52 % 216 Siikajoki 46 % Kärsämäki 41 % 298 Utsjoki 29 % 12 Espoo 82 % 53 Kajaani 69 % 94 Lemi 60 % 135 Loppi 56 % 176 Kemijärvi 51 % 217 Maalahti 46 % Vaala 41 % 299 Pietarsaari 29 % 13 Ranua 81 % 54 Ruokolahti 68 % 95 Rovaniemi 60 % 136 Eura 56 % 177 Parkano 51 % 218 Karstula 46 % Taivassalo 40 % 300 Reisjärvi 28 % 14 Brändö 80 % 55 Puumala 68 % 96 Utajärvi 60 % 137 Kauhava 56 % 178 Mikkeli 51 % 219 Sottunga 46 % Mustasaari 40 % 301 Alavieska 27 % 15 Juuka 80 % 56 Siikainen 68 % 97 Närpiö 60 % 138 Vöyri 56 % 179 Savonlinna 51 % 220 Porvoo 46 % Paltamo 40 % 302 Kaustinen 27 % 16 Pyhäjärvi 79 % 57 Nurmes 68 % 98 Forssa 60 % 139 Nokia 56 % 180 Orimattila 51 % 221 Sonkajärvi 46 % Vimpeli 40 % 303 Kärkölä 26 % 17 Koski Tl 79 % 58 Pello 68 % 99 Kemiönsaari 59 % 140 Hankasalmi 56 % 181 Kaarina 51 % 222 Lumijoki 46 % Vihti 40 % 304 Kankaanpää 26 % 18 Kivijärvi 79 % 59 Ypäjä 67 % 100 Pori 59 % 141 Kalajoki 55 % 182 Turku 51 % 223 Janakkala 46 % Ikaalinen 40 % 305 Kruunupyy 26 % 19 Pyhäranta 79 % 60 Taivalkoski 67 % 101 Perho 59 % 142 Karijoki 55 % 183 Mäntsälä 51 % 224 Kotka 46 % Kirkkonummi 40 % 306 Veteli 26 % 20 Suomussalmi 78 % 61 Järvenpää 67 % 102 Toivakka 59 % 143 Uusikaarlepyy 55 % 184 Enontekiö 50 % 225 Pieksämäki 46 % Luvia 39 % 307 Raahe 26 % 21 Sysmä 78 % 62 Ulvila 66 % 103 Puolanka 59 % 144 Lohja 55 % 185 Siikalatva 50 % 226 Mäntyharju 45 % Kittilä 39 % 308 Hartola 26 % 22 Hirvensalmi 78 % 63 Inari 66 % 104 Sulkava 59 % 145 Lappajärvi 55 % 186 Raisio 50 % 227 Hamina 45 % Ruovesi 39 % 309 Siuntio 26 % 23 Hailuoto 77 % 64 Juva 66 % 105 Simo 59 % 146 Pyhäjoki 55 % 187 Hollola 50 % 228 Joroinen 45 % Kontiolahti 38 % 310 Liperi 24 % 24 Kerava 77 % 65 Taipalsaari 66 % 106 Keski-Savo 59 % 147 Hyvinkää 55 % 188 Uurainen 50 % 229 Ilmajoki 45 % Haapajärvi 38 % 311 Tarvasjoki 21 % 25 Kaskinen 77 % 66 Ilomantsi 65 % 107 Hämeenlinna 59 % 148 Pirkkala 54 % 189 Tohmajärvi 50 % 230 Orivesi 45 % Hausjärvi 38 % 312 Joutsa 20 % 26 Kuhmoinen 77 % 67 Pöytyä 65 % 108 Hämeenkyrö 59 % 149 Sastamala 54 % 190 Nurmijärvi 50 % 231 Äänekoski 45 % Rautalampi 38 % 313 Ylivieska 16 % 27 Parikkala 76 % 68 Myrskylä 65 % 109 Nakkila 59 % 150 Kuopio 54 % 191 Humppila 50 % 232 Tornio 45 % Riihimäki 37 % 314 Rauma 16 % 28 Helsinki 76 % 69 Maarianhamina64 % 110 Naantali 59 % 151 Kannonkoski 54 % 192 Laihia 50 % 233 Kemi 45 % Akaa 37 % 315 Aura 16 % 29 Somero 76 % 70 Heinola 64 % 111 Kaavi 59 % 152 Pyhäntä 54 % 193 Alavus 50 % 234 Lahti 45 % Suonenjoki 37 % 316 Lavia 16 % 30 Eckerö 73 % 71 Valkeakoski 64 % 112 Lapinjärvi 59 % 153 Kouvola 54 % 194 Keuruu 50 % 235 Hattula 44 % Lieto 37 % 317 Muonio 15 % 31 Kustavi 73 % 72 Laitila 64 % 113 Vesanto 59 % 154 Mänttä-Vilppula 54 % 195 Pedersören k. 50 % 236 Pyhtää 44 % Vesilahti 36 % 318 Kökar 14 % 32 Leppävirta 73 % 73 Loviisa 63 % 114 Kinnula 59 % 155 Konnevesi 54 % 196 Pornainen 50 % 237 Rantasalmi 44 % Kokemäki 36 % 319 Karkkila 12 % 33 Pälkäne 73 % 74 Kuusamo 63 % 115 Kuhmo 58 % 156 Kangasala 54 % 197 Kiuruvesi 49 % 238 Salla 44 % Alajärvi 36 % 320 Föglö puuttuu 34 Geta 73 % 75 Merijärvi 63 % 116 Jämsä 58 % 157 Keminmaa 53 % 198 Ristijärvi 49 % 239 Sauvo 44 % Jämijärvi 34 % 321 Jomala puuttuu 35 Tuusula 73 % 76 Lumparland 63 % 117 Säkylä 58 % 158 Köyliö 53 % 199 Kannus 49 % 240 Vehmaa 44 % Hämeenkoski 34 % 36 Isojoki 72 % 77 Salo 63 % 118 Imatra 58 % 159 Lapinlahti 53 % 200 Jyväskylä 49 % 241 Paimio 44 % Kitee 34 % 37 Rusko 72 % 78 Rautavaara 63 % 119 Kempele 58 % 160 Juupajoki 53 % 201 Oulainen 49 % 242 Kolari 43 % Soini 33 % Koko maa60 % 38 Rautjärvi 72 % 79 Pudasjärvi 62 % 120 Tervo 58 % 161 Parainen 53 % 202 Nousiainen 49 % 243 Inkoo 43 % Masku 33 % 39 Lestijärvi 72 % 80 Oulu 62 % 121 Iisalmi 58 % 162 Luoto 53 % 203 Nastola 48 % 244 Halsua 43 % Honkajoki 33 % 40 Tuusniemi 71 % 81 Oripää 62 % 122 Sipoo 58 % 163 Hyrynsalmi 53 % 204 Lempäälä 48 % 245 Multia 43 % Kokkola 32 % 41 Kurikka 71 % 82 Sund 62 % 123 Harjavalta 58 % 164 Jokioinen 52 % 205 Viitasaari 48 % 246 Lapua 42 % Toholampi 32 % Sivu 34

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013

TILASTOKESKUS - Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2013 Koko maa 430 117 37 398 76 951 39 553 005 Alajärvi 1 314 100 310 210 009 Alavieska 464 11 45 34 010 Alavus 870 26 63 37 016 Asikkala 435 40 45 5 018 Askola 205 17.. 019 Aura 66 8 5-3 020 Akaa 543 290 454

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42

VM/KAO/vs, maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 VM/KAO/vs, 10.4.2014 maks 340 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -592 Vuoden 2014 tasolla mediaani -42 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 488 788 16 199 217 2 144 020 56 832 025 35

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Suomen Kuntaliitto 17.2.2015 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2014 Väkilukukerroin: 0,34940169 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002153 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 94 550 347,51 11,02 58,5 106 038 318,13 11,79 51,2 47,1 % 7,0 % Pääkaupunkiseutu Espoo 5 354 410,61 12,32 63,3 3 958 403,52 14,80 55,1 57,5 % 20,1 % Helsinki 16 295 415,79 12,29

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Syntymävuosi X X Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2015 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Syntymävuosi 19 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , %

KOKO MAA ,1 0,6 1,47 Kuntien välinen lasten 0-15 nettomuutto , % KOKO MAA 5374499 5486616 2,1 0,6 1,47 29 2011- muutos 2011-2015 Helsinki Uudenmaan maakunta 588384 628510 6,8-0,58 5,00-1,51-0,16 2,74 1,5 2,71 Espoo Uudenmaan maakunta 247869 269496 8,7 0,35 0,87 0,35-0,12

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa Sivu 1 (10) Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat elokuussa 2014 Kunta ja maakunta kuntia kpl /kk m2 kuntia kpl /kk m2 Yhteensä: Manner-Suomi 88949 318,86 10,70 56,7 101640 283,88 11,58

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Dnro A72/200/2016 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Dnro A241/200/2017 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2018 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Kunnat 2015 Maakunnat 2015

Kunnat 2015 Maakunnat 2015 Kunnat 2015 Maakunnat 2015 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue Pomarkku Kuntatalouden tunnusluvut Pori Ulvila Lavia Luvia Nakkila Kokemäki Porin selvitysalue Kokemäki Lavia Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT

ALUENRO KUNTA NIMI MT_MAA-ALA JULKAISUALA JULKAISU-% KEILAUS_HA MUU_HA KIINTEISTÖT Suomen metsäkeskus Valmis metsävaratieto maaliskuussa 2014 Sarakkeiden selitykset A=metsäkeskusalue: 1:Rannikko, 2=Lounais-Suomi, 3=Häme-Uusimaa, 4=Kaakkois-Suomi, 5=Pirkanmaa, 6=Etelä-Savo, 7=Etelä- ja

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT

Sivu 1 / 9. HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄN OHJEISTUS Kunnat, maakunnat sekä EU-maat 2013 KUNTAKOODIT Sivu 1 / 9 KUNTAKOODIT Kuntakoodi Kunta Maakuntakoodi Maakunta 5 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 9 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 10 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 16 Asikkala 7 Päijät-Häme 18 Askola 1 Uusimaa

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain

Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain SUOMEN KULTTUURIRAHASTO LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2012 Liite korj.17.4.2012 * hankintayhteistyö Kuntien kirjahankintakulujen muutos maakunnittain keskiarvo 2005-06, Kirjahankintakulut toteutunut 2011, Muutos

Lisätiedot

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45)

Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain ( klo 8.45) Sähköisten tukihakemusten määrät ELY-keskuksittain (19.4.2013 klo 8.45) Sähköisen ELY-keskus Tilatunnusten määrä vuonna 2012 (kpl) tukihakemuksen jättäneet tilat (kpl) Osuus kaikista tiloista (%) Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Kuntatalouden tunnusluvut Jämsä Kuhmoinen selvitysalue 25.11.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta: jonka vuosikate on negatiivinen jossa tuloveroprosentti

Lisätiedot