UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE1 Uskonnon luonne ja merkitys"

Transkriptio

1 UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 1. Johdatus uskonnolliseen ajatteluun 2. Raamattu - kristillisen maailmankatsomuksen perusta I. JOHDATUS USKONNOLLISEEN AJATTELUUN 1. Maailmankatsomuksen muotoutuminen Maailmankatsomus = 1) käsitys maailmasta ja sen lainalaisuuksista (maailmankuva), 2) käsitys elämän tarkoituksesta ja päämäärästä ja 3) käsitykset arvoista ja siitä, miten tulisi elää. Maailmankatsomuksia ovat -ismit, uskonnot ja ideologiat eli aatesuunnat Maailmankatsomus muotoutuu kulttuurin, kasvatuksen ja (elämän) kokemusten kautta Uskonto on maailmankatsomus, jossa tarkoituksen perustana on tuonpuoleisuus ja yliluonnollisuus Lähtökohta: tarkoitusta etsivä ihminen Tiede ei voi antaa vastauksia ns. perimmäisiin kysymyksiin: - Mikä on elämän tarkoitus? - Mitä on kuoleman jälkeen? - Miten tulisi elää?

2 Tiede/tieto on sidoksissa aistiemme rajallisuuteen ja aivojemme kykyyn ratkaista ongelmia > tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus (tieteenfilosofinen määritelmä) vrt. FI3 (Tiedon ja todellisuuden filosofia) Ihminen ei saa varmoja vastauksia (kaikki jää lopulta mysteeriksi) Erilaisia vastausyrityksiä mm.: 1) Uskonnot: elämän jatkuminen kuoleman jälkeen (taivas, paratiisi, jälleensyntyminen) 2) Ateistiset ideologiat: yksilön elämän totaalinen loppuminen 2. Uskonto ilmiönä Uskonto on yksilöiden ja ryhmien vakava sosiaalinen asennoituminen siihen mahtiin tai niihin mahteihin, joiden he viimekädessä uskovat säätelevän pyrkimyksiään ja kohtaloitaan. (J.B.Bratt) Uskonnon kolme piirrettä: käsitys yliluonnollisesta,pyhyydestä ja perimmäisestä tarkoituksesta Uskontotiede tutkii uskontoja tasapuolisesti (ks. UE4) Uskonnon viisi ulottuvuutta (suluissa esimerkit): 1. tiedollinen eli kognitiivinen (opit, tulee esiin mm. pyhissä kirjoissa) 2. tunnepohjainen eli affektiivinen (tunne Jumalan läheisyydestä) 3. toiminnallinen eli konatiivinen tekijä (rukous) 4. yhteisöllinen eli sosiaalinen tekijä (jumalanpalvelus) 5. kulttuuritekijä (taide, mm. kuvapatsaat, maalaukset, temppelit) Uskonto esittäytyy myyteissä (elämän peruskysymyksiä käsittelevissä kertomuksissa, kuten Raamattu) ja riiteissä (uskonnollisissa symbolisissa käyttäytymistavoissa, kuten konfirmaatio). 3. Esimerkki uskonnollisesta pohdinnasta: Onko Jumala olemassa? Teismin eli jumalauskon muotoja: - monoteismi = uskon yhteen jumalaan (juutalaisuus, kristinusko, islam) - monolatria = yhden jumalan palvonta, mutta muitakaan jumalia ei kielletä (muinainen Palestiinan uskonnollisuus) - deismi = jumala on luoja, mutta ei puutu enää ihmisten elämään (valistusfilosofia) - polyteismi = monijumalisuus (hindulaisuus) - panteismi = kaikkijumalisuus (hindulaisuus) - monismi = todellisuutta hallitsee yksi perusvoima (esim. hindulaisuuden brahman) Ateismi = näytön (empiirisen havainnon) puutteesta johtuva uskon puute jumalaan. Agnostisismi = yliaistillisista asioista kuten jumalasta emme voi tietää tarpeeksi. Jumala joko on tai ei ole olemassa, uskoimme Jumalaan tai emme (meidän uskomme ei tee Jumalaa olevaksi, ellei häntä ole; ja toisin epäuskomme ei tee Jumalaa olemattomaksi, jos hän on) Jos Jumala on, mikä uskonto tarjoaa oikean jumalan? Loppumaton kenttä, siksi valitsemme tietoisesti kristillisen lähtökohdan. Kristillisiä todistuksia Jumalan olemassaolosta (jumalatodistukset ks. kurssi FI3 ja FI5) 1) Elämällä ei ole perimmäistä tarkoitusta ilman Jumalaa. Ongelmana: pitäisikö elämällä olla jokin tarkoitus? 2) Maailmankaikkeuden ja elämän synnyn ja järjestyksen takana täytyy olla Suunnittelija

3 (kausaalinen, kosmologinen ja teleologinen todistus) - Nykyisin esillä ns. ID eli Intelligent Design -teoria, jonka mukaan luonnossa vallitseva järjestys viittaa suunnitelmallisuuteen. Analogiana on esitetty ihmisen tuottamat koneet ja laitteet, jotka vaativat suunnitelmallisuutta ja suunnittelijan. Eikö siis luonnon vielä monimutkaisempi järjestys ja toiminta edellytä todella Älykästä Suunnittelijaa? Teoriaa on markkinoitu Raamatusta vastauksensa etsivää kreationismia tieteellisempänä erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa Raamattuun uskovien tiedemiesten piirissä. 3) Moraali ja oikeudenmukaisuus edellyttävät perimmäistä Oikeudenmukaisuutta (moraalinen todistus) Ateistisia näkökantoja: 1) Elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Ihmiselämä on absurdia, sillä Jumalaa ei ole olemassa (eksistentialistinen ateismi). Ongelmana: ei anna sinänsä mitään vastausta. 2) Sattuma ja evoluutio selittävät kaikkeuden synnyn (naturalistinen ateismi). Ongelmana: perustana osin usko (teoriat ei faktat). 3) Mitään yliluonnollista, jota ei voida empiirisesti havainnoida ja tutkia, ei ole ("tieteellinen ateismi"). Ongelmana: tieteen rajallisuus (esim luvulla ei ollut siis vielä olemassa bakteereja tai hermosoluja). 4) Muita: freudilainen ateismi (usko on psyykkistä turvautumista vanhempien sijasta taivaan isään) ja marxilainen ateismi (kurjuus > uskonto > kurjuus -kierre eli työläisten kurjuuteen uskonto tuo toivon paremmasta tuonpuoleisuudesta. Mitä kurjempaa, sen enemmän uskotaan ja mitä enemmän uskotaan, sitä kurjemmaksi elämä muuttuu). Kristinuskon näkemys Jumalasta perustuu Raamattuun ja sen tulkintaan eri aikoina II. RAAMATTU - KRISTILLISEN MAAILMANKATSOMUKSEN PERUSTA 1. Raamattu - kirja vai kirjasto? A. Yleistä Raamattu = Biblia (kirjat), grammata (kirjoitukset) Kirjakokoelma, jossa 66 kirjaa (VT 39, UT 27) Kirjoitettu aikavälillä n. 900 e.kr j.kr. Koottu kaanoniksi eli ohjeelliseksi kokoelmaksi - VT:n kirjat n. 100 j.kr. - UT:n n. 400 j.kr. - UT:n kirjojen valintakriteereinä olivat mm: 1) apostolinen alkuperä (tai apostolinen arvovalta) 2) yleinen käyttö seurakunnissa 3) opillinen yhtäpitävyys kirkon perimätiedon kanssa - apokryfikirjat ovat kaanonin ulkopuolelle jääneitä (esim. VT:n Siirakin kirja) Kirjojen jaottelu: - VT: 1) Historialliset kirjat (1.Ms-Est) 2) Runo- ja mietekirjat (Job-LL) 3) Profeetalliset kirjat (Jes-Mal)

4 - UT: 1) Evankeliumit 2) Historiallinen kirja (Apt) 3) Opetuskirjat (kirjeet) 4) Profeetallinen kirja (Ilm) B. Raamatun kirjojen synty Kertomukset kulkivat aluksi suullisena perimätietona Kirjoitustaito heprealaisten keskuuteen n e.kr. Kaikki Raamatun alkuperäiset käsikirjoitukset ovat kadonneet, kopioita säilynyt valtavasti (UT:n puolelta, VT:n kopioita vähän, sillä kopioinnin jälkeen kulunut teksti hävitettiin) Antiikin teksteistä ylivoimaisesti eniten käsin kirjoitettuja kopioita on juuri UT:sta. Teksti säilynyt lähes oikeana tarkan kopioinnin ansiosta (varsinkin VT, koska pyhiä tekstejä) VT: - kirjoitettu hepreaksi aluksi konsonanttikirjoituksena n e.kr. (osia arameaa mm. Danielin ja Hesekielin kirjoissa) - vanhimmat säilyneet papyruskääröt ajalta n. 200 e.kr. - kuuluisin VT:n tekstilöytö tehtiin Qumranissa 1947, jolloin kallioluolista löytyi osia lähes kaikista VT:n kirjoista (ei Esterin kirjasta, mutta mm. koko Jesajan käärö). Qumranin essealaisyhteisö piilotti kääröt luoliin n. 70 j.kr. roomalaisten kukistaessa juutalaiskapinaa. Yhteisö nähtävästi tuhoutui tuolloin. UT: - kirjoitettu kreikaksi (ilman sanavälejä isoilla kirjaimilla ns. majuskelitekstinä, myöhemmin minuskelina) - käsikirjoituksia erittäin paljon (kreikaksi yli 5000, latina, kopti ym. huomioiden n käsikirjoituskopiota) - vanhimmat koko UT:n käsittävät tekstit (ns. koodeksit) n j.kr. - vanhin UT:n tekstikatkelma Joh.18:31-33, v:lta 124 j.kr. - kirjoitettu rullakääröiksi papyrukselle tai pergamentille tai koodeksiksi eli kirjanmuotoon (papyrus oli kaislasta tehty kirjoitusmateriaali; pergamentti taas nahkaa vrt. Pergamon kaupunki) C. Onko Raamattu Jumalan sana? 1) Fundamentalistinen tulkinta Fundamentalismi syntyi ja 1900-lukujen vaihteessa USA:ssa vastustamaan darwinismia Sanainspiraatio-oppi: alkuperäinen Raamattu on (1) pilkkua myöten Jumalan sanelema ja siksi (2) tieteellisesti pätevä oppikirja kaikilla aloilla (esim. biologia: jänis on märehtijä) Raamattu on erehtymätön ja ristiriidaton Raamatun ovat kirjoittaneet perinteisesti esitetyt henkilöt (Mooses, Pietari jne.) Harmonisointi = Raamatun tekstistä pyritään poistamaan sisäiset ristiriidat selittelemällä (vrt. Jerikon luona parannetut sokeat, ryövärien kanta Jeesukseen ristinpuulla jne.) Ongelmana f:ssa Raamatun inhimillisen puolen hylkääminen ja ristiriidat nykytieteen

5 kanssa 2) Eksistentialistinen tulkinta Rudolf Bultmann ( ): tärkeintä ei ole UT:n tapahtumien historiallisuus, vaan julistus Raamattu on julistusta, joka koskettaa ihmisen eksistenssiä (olemista). Kristinuskon sanoma tuo lohdutusta ihmiselämän tarkoituksettomuuteen Raamattu on kirjoitettu myyttiseen muotoon > myytit tulee riisua (esim. saatanaa ei ole, vaan sana kuvaa ihmisen elämän kärsimystä) ns. Entmythologisierung 3) Historiallis-kriittinen tulkinta (tutkimus) Ei suorainen tulkintatapa, vaan tieteellinen lähestymistapa Raamattuun D.F. Strauss ( ) väitti lähes kaikkea Jeesuksesta kirjoitettua myytiksi Pitäytyy tieteeseen: (1) Raamattua tutkitaan historiallisena dokumenttina, (2) pyritään selvittämään alkuteksti sekä sanoman alkuperäinen sisältö ja (3) tieteen tavoin lähtökohtana epäily> Eksegetiikka eli Raamatun selitysoppi Raamatussa on virheitä ja ristiriitoja (tämä hyväksytään) Raamatun kirjoittajina useimmiten tuntemattomat henkilöt (esim. Pietarin kirjeitä ei kirjoittanut Pietari, vaikka kirjeessä niin väitetäänkin) 4) Pelastushistoriallinen tulkinta Oscar Cullman ( ) Jumalan toiminta sidoksissa historiaan (mm. Jeesus on todella elänyt ja toiminut) Inhimillinen puoli aiheuttaa virheet, silti Raamattu on Jumalan sanaa Ei sanainspiraatiota vaan sanomainspiraatiota - sanoma pelastussuunnitelmasta on luotettava (muut asiat ovat marginaalisempia esim. luomiskertomus tai yksittäiskertomusten sisäiset ristiriidat) Punaisena lankana läpi Raamatun: pelastushistoria 2. Vanha testamentti A. Historialliset kirjat Mooseksen kirjat (toora = laki, pentateukki = viisi osaa) Kuka kirjoitti Mooseksen kirjat? 1) Tieteen JEDP-lähdeteoria (nykytutkijat jättävät usein E-lähteen pois ja liittävät siihen luetun aineiston Jahvistiin): (J) Jahvisti, n. 900 e.kr. käytti Jumalasta erisnimeä Jahve (E) Elohisti, n. 700 e.kr. käytti Jumalasta yleisnimeä Elohim (D) Deuteronomium, n. 620 e.kr. löytynyt lakikirja (sisältää 5.Ms.) (P) Pappiskirja, n. 500 e.kr. sisältäen ohjeita papeille, lakeja ja luetteloita (suurin osa Mooseksen kirjasta) - redaktori eli "toimittaja" R kokosi yhteen n. 300 e.kr. - teoriaa helppo tukea esim. tutustumalla luomis- ja vedenpaisumuskertomuksiin, joissa asiat tapahtuvat kahdesti hieman eri tavalla - Mooses ei ollut välttämättä historiallinen henkilö (mm. Egyptin historia ei tunne Moosesta) 2) Mooses itse kirjoittajana (n e.kr.) - fundamentalistinen näkemys

6 - perustelut: - Jahve/Elohim -sanojen vaihtelu johtuu käyttötarkoituksesta (Jahve - Jumala Israelin kansan Herrana, Elohim - Jumala luojana, maailman jumalana) - Mooses osasi kirjoittaa ja Jumala käski häntä kirjoittamaan muistiin tapahtumat - Mooseksen kirjoissa väitetty olevan egyptiläinen sävy - Pikkutarkkuus joissakin kertomusyksityiskohdissa (kuten ilmestysmajan rakentaminen) osoittaa asian historiallisuuden (Huom. fundamentalistinen perustelu kehäpäättelyä: uskon Jumalaan, koska Raamattu kertoo Jumalasta - uskon Raamattuun kirjaimellisesti, koska Jumala puhuu Raamatussa. Tiede ei voi tätä perustelua hyväksyä.) Alkukertomukset (1.Moos.1-11) 1) Luomiskertomus (1.Ms.1-3) - Jumala luo maailmankaikkeuden sekä kasvi- ja eläinlajit - syntynyt kahdesta lähteestä (J eli Jahvisti ja P eli Pappiskirja) - P: 1.Ms.1:1-2:4a sisältää maailman ja järjestyksen luomisen - J: 1.Ms.2:4b-3:24 sisältää ihmisen luomisen ja syntiinlankeemuksen - Eroina mm. P:ssa ihminen (mies ja nainen) luodaan viimeisenä, J:ssa mies ensimmäisenä jo ennen kasveja ja nainen viimeisenä - Miten evoluutioteoria sopii yhteen luomiskertomuksen kanssa? - 1. Jumala on luonut lajit evoluution kautta (ns. teistinen evoluutioteoria) - 2. Evoluutioteoria ei ole tiedettä, Raamatun ilmoitus on (fundamentalistinen kreationismi, nykyisin ID eli älykkään suunnittelijan kannattajat) 2) Syntiinlankeemuskertomus (1.Ms.2-3) - Ensimmäiset ihmiset syövät kielletyn puun hedelmää ja eksyvät Jumalan yhteydestä 3) Kain ja Abel -kertomukset (1.Ms.4) - Kateudesta Kain tappaa veljensä Abelin 4) Vedenpaisumuskertomus (1.Ms.6-9) - Jumala tuhoaa maailman ihmisten syntien tähden, vain Nooan perhe pelastuu - kaksi näkemystä: (1) tapahtunut historiassa maailmanlaajuisena (kreationistit), (2) ollut paikallinen tuhotulva - arkeologia todistaa Eufrat ja Tigris -virtoja laaksossa olleen suuren tulvan - rinnakkaisia kertomuksia mm. sumerilais-babylonialainen Gilgamesh-eepos (600 e.kr.) 5) Kertomus Baabelin tornista (1.Ms.11) - Jumala sekoittaa ihmisten kielet, koska ihmiset rakentavat tornin, joka ulottuu taivaaseen - Baabelin tornin taustalla zikkurat-temppelit muinaisessa Babylonissa. Patriarkkakertomukset (1.Ms.12-50) - kuvaa Israelin kantaisien suhdetta Jumalaan ja siirtymistä luvattuun maahan - Aabraham, Iisak, Jaakob ja Joosef Mooseskertomukset (2.-5.Ms.) - Mooses johdattaa Israelin kansan Egyptin orjuudesta luvattuun maahan - Jumala antaa kansalleen lain (tiivistelmänä 10 käskyä eli dekalogi, 2.Ms.20:1-17) Muut historiakirjat:

7 - Deuteronomistinen historiateos, jonka tekstit on koottu yhteen n e.kr. - Ensimmäinen deuteronomistinen kirja on 5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium, joka kristillisessä perinteessä luetaan Pentateukkiin kuuluvaksi - Muut: Joosuan kirja ja Tuomarien kirja, jotka jatkavat Israelin sotien ja valloitusten kuvaamista - sekä 1 ja 2 Sam. ja 1 ja 2 Kun., jotka kuvaavat aluksi Saulin, Daavidin ja Salomon ja sittemmin hajaantuneen valtakunnan Israelin ja Juudan kuninkaitten elämää - Lisäksi historiakirjojen ryhmään kuuluvat vielä 1. ja 2. Aikakirja, Ruut, Esra, Nehemia ja Ester (joiden lopullinen toimittaminen tapahtunut n e.kr.) B. Runo- ja mietekirjat Job - kirjoitettu runomuotoon n. 250 e.kr. (äärifundamentalistien mukaan n e.kr. nuolenpääkirjoituksena savitaululle!) - aiheena Jumalan oikeudenmukaisuuden pohdinta (ns. teodikean-ongelma: Kuinka rakastava ja kaikkivaltias Jumala voi sallia kärsimyksen?) - Saatana esitellään persoonana, joka saa toimia vasta Jumalan luvalla - Miksi syytön ja hurskas mies, Job, saa kärsiä? - kärsimykset lähentävät ihmistä Jumalaan Psalmit - koottu lopullisesti n. 175 e.kr., osa syntynyt jo Daavidin aikana (900 e.kr.) - kiitos- ja ylistysvirsiä, joita laulettiin kielisoitinten säestyksellä - alkuseurakunnan laulukirja - erilaisia lajeja: (1) Valituspsalmit, joissa itketään sairautta tai sotaa, Ps.51, 102. (2) Kiitospsalmit, joissa kiitetään Jumalaa, Ps.30, 103, 116. (3) Ylistyspsalmit, joissa ylistetään Jumalan suuruutta, Ps.100, 104, 150. (4) Kuningaspsalmit, jotka omistettu Israelin kuninkaalle (tai Messiaalle), Ps.72, 110. (5) Matkalaulut, joita laulettiin juhlakulkueissa, Ps Sananlaskut ja Saarnaaja - koottu n e.kr. (fund: Salomon kirjoittamia n. 900 e.kr.) - Saarnaaja korostaa epäilevän ja turhautuneen ihmisen suhdetta Jumalaan - Sananlaskut opettavat elämäntaitoa ja viisautta vastakohtia vertailemalla (esim. viisas - tyhmä) - todellista viisautta on turvata Jumalaan Laulujen laulu - rakkauslyriikkaa, koottu n. 250 e.kr. - maallista runoutta (fundamentalistien mukaan jumalallista vertauskuvaa Israelin ja Jumalan välisestä suhteesta) Valitusvirret - juutalaisen perinteen mukaan Jeremian kirjoittamat, kertovat Babylonian kuningas Nebukadnessarin Jerusalemin valtaamisesta n. 590 e.kr. - kirjoitettu katumus- ja paastopäiviä varten aikavälillä e.kr. (tarkan ajan määrittäminen vaikeaa, kirjaa ei kuitenkaan pidetä Jeremiaan kirjoittamana) - sisältää viisi kuolinvalituksen rytmiin laadittua katumusrunoa.

8 C. Profeetalliset kirjat Profeetta oli VT:n mukaan "Jumalan mies", "Herran palvelija", "sanansaattaja" ja "näkijä" (heprean sanasta "navii" tulee navigoija, jonka olen kääntänyt tässä näkijäksi) Profeetta kutsui Israelin tai Juudan kansaa takaisin Jumalan liittoon Julistus tapahtui (1) suullisesti: "Näin sanoo Herra", (2) vertauskuvallisin teoin, esim. Hoosean avioliitto tai (3) kirjallisesti (kuten Jeremia) VT:n profeetat jaetaan suuriin (Jes, Jer, Hes. ja Dan.) sekä pieniin (Hoos.-Mal.) kirjojen laajuuden perusteella Jesaja (eli n e.kr. Juudassa) - VT:n tärkein profeetta - nykytutkijoiden mukaan ollut kolme kirjoittajaa: (1) Protojesaja, luvut 1-39, (2) Deuterojesaja, luvut 40-55, pakkosiirtolaisuuden aikana 540 e.kr. ja (3) Tritojesaja, luvut 56-66, pakkosiirtolaisuuden jälkeen - teoria perustuu mm. siihen, että Jesaja ennustaa nimeä myöten Kyyros (Koores) -nimisen Persian kuninkaan nousun valtaan (siksi Deuterojesaja ajoitettu vuoteen 540 e.kr.) - Qumranin löytöjen perusteella Jesajan käärö ollut yhtenäinen jo 200 e.kr. Daniel (eli n e.kr. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa) - VT:n ainoa apokalypsi eli ilmestyskirja - ajoitettu vuoteen n. 165 e.kr., koska kertoo liian tarkasti tulevia tapahtumia sekä sisältää laajoja osia arameaksi - profetiat maailmanvalloista (Babylonia, Persia, Kreikka ja Rooma[?]), jotka koskettavat Israelin kansaa - Dan.11. kuvaa hyvin tarkasti Aleksanteri Suuren valtakunnan kehitystä Ptolemaios ja Seleukidos -sukujen osalta Ennustuksia, jotka on liitetty Jeesukseen (fundamentalistinen tulkinta) - synt.paikka Betlehem, Miika 5:1,2 (vrt. Lk.2:4-7) - neitseestäsyntyminen, Jes.7:14 (vrt. Mt.1:18) - Johannes Kastajan tehtävä, Jes.40:3,5 (vrt. Mt.3:1-6) - voitelu tehtävään (ajankohta) ja kuolema, Dan.9: tehtävä ja valta, Jes.9:1-6 (vrt. Mt.4:12-16) - Herran kärsivä palvelija, Jes.53 (vrt. kärsimyshistoria) D. VT:n arkeologia Arkeologia eli muinaistiede tutkii muinoin eläneiden kansojen kulttuurijäämistöjä Tärkeitä tutkimuskohteita rauniokummut (tell) eli entiset kaupungit Iänmääritys tapahtuu keramiikan (ruukut), rahojen, tekstilöytöjen sekä C-14- menetelmän avulla Arkeologia tuo valoa Raamatun ajan tapahtumiin, mutta ei sinänsä todista Raamattua oikeaksi Mitä Raamattuun liittyvää on löytynyt? - Vedenpaisumus paikallisena tulvana (Uurin kaivaukset, Gilgamesh-eepos) - Baabelin tornin vastine eli zikkurat (Uurissa ja Babylonissa) - Aabrahamin aikaisten tapojen olemassaolo: kaupankäynti, perintä, adoptio, orjattareen yhtyminen, kotijumalat (Nuzin savitaulut)

9 - VT:n nimiä (Saulum, Abramu jne.) (Eblan savitaulut) - Salomon aikaiset kuparikaivokset ja hevostallit (Palestiina) - Mooabin kapina Israelia vastaan n. 800 e.kr. (Meesan kivi) - kuningas Hiskian tunneli (Jerusalem) - Qumranin tekstilöydöt - UT:n puolelta mm. Pontius Pilatus kivi, mahdolliset Kaifaan (ossuaari eli luuarkku) ja Herodeksen haudat. 3. Uusi testamentti A. Evankeliumit ja niiden synty Evankeliumi = "hyvä sanoma" Sisältävät opetuslasten uskontulkinnan Jeesuksen syntymästä, kasteesta, opetuksesta, kärsimyksestä ja kuolemasta sekä ylösnousemuksesta Vähitellen Jeesuksen sanoja alettiin kirjoittaa muistiin, josta syntyi Q- eli logia-lähde (Q-lähde on tiedemiesten rakentama Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien perusteella) Synoptiset evankeliumit - synoptinen = yhteen katsoa (paljon lähes sanasta sanaan samanlaisia tekstikohtia) - tapahtumien kokonaisjärjestys on kaikissa sama rakentuen perikoopeista eli yksittäiskertomuksista - synoptisten evankeliumien synty: Q-lähde ja Markus vaikuttivat sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumien syntyyn. Markus kirjoitti evankeliuminsa ensimmäisenä. Sekä Mt että Lk lainasivat Mk:sta. Lisäksi Mt ja Lk käyttivät VT:a ja omia lähteitään. 1) Markus - kirjoitettu Roomassa 70-luvulla - suunnattu ei-juutalaisille eli pakanoille - keskittyy Jeesuksen persoonan kuvaamiseen - kirjoittaja perimätiedon mukaan Johannes Markus, Pietarin apulainen (Apt.12:12)

10 2) Matteus - kirjoitettu luvulla juutalaisille - keskittyy osoittamaan Jeesuksen VT:n ennustusten toteuttajaksi - kirjoittaja perimätiedon mukaan Jeesuksen opetuslapsi, Matteus eli Leevi 3) Luukas - historiateoksen 1. osa (2. osa on Apostolien teot) - kirjoitettu luvulla Teofilokselle - kirjoittajana perimätiedon mukaan Luukas, lääkäri ja Paavalin työtoveri Neljäs evankeliumi: Johannes - teologinen evankeliumi, joka esittää tulkinnan Jeesuksen olemuksesta ja tehtävästä - kirjoitettu 90/100-luvulla Efesosta - kirjoittajana perimätiedon mukaan Johannes, Jeesuksen opetuslapsi Nykyisin tärkeä tutkimuksen kohde on gnostilainen Tuomaan evankeliumi B. Kirjeet Sisältävät opetusta ja neuvoja seurakunnille tai yksityisille kristityille Vain osa säilynyt Aidot Paavalin kirjeet: Room, 1 ja 2 Kor, Gal, Fil, 1 Tess ja Flm Ns. pseudopaavalilaiset eli näennäispaavalilaiset kirjeet: Ef, Kol, 2 Tess, 1 ja 2 Tim sekä Tiit Muut kirjeet: Hepr, 1 ja 2 Piet, Jaak, Juud, 1-3 Joh C. UT:n eskatologia Eskatologia = oppi lopun ajoista Tärkeimmät lopun aikoja koskevat kohdat UT:ssa - Jeesuksen opetus: Matt.24; Mark.13; Luuk.21; Joh.5: Paavali: 1.Tess.4:13-5:6; 1.Kor.15: Pietari: 2.Piet.3 - Johannes: Ilm.1-22 (UT:n apokalypsi eli ilmestyskirja) Lopun aika alkaa Messiaan ilmestymisestä (ts. Jeesuksen syntymästä) ja jatkuu uuden taivaan ja uuden maan luomiseen Maailmanlopun merkit (ks. Matt.24): - harhaopit, "väärät Kristukset" - sodat - maanjäristykset - nälänhätä - laittomuus ja syntielämä (kuin Nooan päivinä) - evankeliumi saarnattu kaikille kansoille Ilmestyskirjan mukaan lopun aikana valtavia katastrofeja (sotaa ja saasteita) Lopun aikaan liittyy lisäksi opit: - uskovien ylöstempaamisesta - Jeesuksen toisesta tulemisesta - tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta - viimeisestä tuomiosta Kirkoilla erilaisia tulkintoja Ilmestyskirjan kuvakieleen

11 D. Jeesuksen elämä ja historiallisuus Jeesuksen elämä - historiallisuuden takeena: UT:n tekstit, varhaiskristilliset tekstit, Tacitus, Svetonius, Plinius Nuorempi ja Josefus (historioitsijoita) - syntymäajankohta n. 7-4 e.kr. (Herodeksen aika, tähti-ilmiö, verotus) - ristiinnaulitsemisen tapa: X, T, I ja -ristit ja hautaamistapa - Jeesuksen sanoma: kutsu rakastavan Isän yhteyteen ja lähimmäisen rakkauteen Suurimpina kiistakysymyksinä nykytieteen kannalta: ihmeet ja ylösnousemus - Ylösnousemuksen todisteita: (1) tyhjä hauta, (2) yli 500 silminnäkijää, (3) opetuslasten muuttuminen kuolemaa pakoilevista kuolemaa pelkäämättömiksi todistajiksi, (4) kristinuskon räjähdysmäinen leviäminen Jerusalemissa ja lähiympäristössä julistuksen kautta Ylösnousemus on kristinuskon kulmakivi. Näin kristinusko perustuu selkeästi uskoon ja ihmeeseen, mutta Raamatun useimmilla tapahtumilla on yhteys historiaan.

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 11/24 Jesaja, Jeremia (ja Valitusvirret), Hesekiel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä

Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa. Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä RAAMATTU kaksi osaa: Vanha testamentti ja Uusi testamentti Raamattu on kirjojen kokoelma, jossa on yhteensä 66 kirjaa Raamattu sisältää historiallisia kertomuksia, runoutta, opetuspuheita, kirjeitä Raamattu

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 10/24 Esra, Nehemia, Ester Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 14/24 Yleiskatsaus Uuteen Testamenttiin Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo ja Eeva Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 13/24 Kuinka varmoja voimme olla? Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913

Raamattu - tarua vai totta. Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta Jyväskylän vapaaseurakunta 140913 Raamattu - tarua vai totta? Millä perusteilla voimme väittää Raamatun sanaa todeksi? Voiko Raamatulle löytää tieteellisiä perusteita vai jääkö

Lisätiedot

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN Kastekoulu KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN 2016 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-306-8 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-307-5 (sähkökirja-pdf) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten

Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten Päivitys kesäkuu 2012 Uskonnon opetussuunnitelmaehdotus kristillisiä kouluja varten RAAMATTU LÄPI JA TUTUSTUMISTA LÄHETYSTYÖN HISTORIAAN ALAKOULUN AIKANA KUUDESSA VUODESSA Materiaalit: Lastenmissio LUOMINEN

Lisätiedot

Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja. Tabletkoulu

Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja. Tabletkoulu Raamatun tulkitseminen Erilaisia raamatuntulkintatapoja Miksi Raamattua pitää tulkita? Voiko sitä lukea tulkitsematta? Jokainen tekstiä lukeva ihminen tulkitsee sitä elämänhistoriansa ja aikakautensa kautta.

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA 1 Missio Järvenpää Tapani Talikainen 19.2.2013 JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA Tämänhetkinen sijaintimme tiekartalla Olemme tiekartalla edenneet pysähdyspaikkaan, joka on nimetty Jumalan

Lisätiedot

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Marita Rautio LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Kutsu viettämään juhlaa Israelille: 3. Moos. 23:33-43, 4. Moos. 29: 12 39, 5. Moos. 16:13-15 Kaikille kansoille: Sak. 14: 16 19 Viimeinen kolmesta syysjuhlasta ja Herran

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET

Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET Raamatunkäännös: KR 1933/38 ALKUKERTOMUKSET Ensimmäisen Mooseksen kirjan (hepr. b e rē šī t ב ר אש ית alussa, kreik. génesis γένεσις syntyminen) yhdessä toista ensimmäisessä luvussa (1Moos. 1:1-11:26)

Lisätiedot

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Nimi Vanha Testamentti on kristillinen. Se tarkoittaa 1:o, että kirjakokoelma on Uuden Testamentin edeltäjä. Se tarkoittaa 2:o sitä, että molemmilla kirjakokoelmilla on yhteys

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 24/24 Kertaus Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Iustitia 10 (1998) s. 62 68 Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Antti Laato 1. Vanhan testamentin teologian yleisesitys on suuri haaste teologille. Teologin tulee tuntea ne ongelmat, jotka

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Teologisen seminaarin etäpaketti

Teologisen seminaarin etäpaketti Teologisen seminaarin etäpaketti 2016-2020 Lukuvuosi 2016-2017 MENOSSA Uusi versio 2019-2020 VT-M202 Dekalogi MS-M402 Kulttuurien välinen kommunikointi 2 KT-E601 Näkökulmia evankeliointiin KT-M602 Näkökulmia

Lisätiedot

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio

Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja 44 Jahve, kaiken luoja, Israelin lunastaja ja pelastuskallio Jesaja: 44:1 Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. 44:2 Näin sanoo Jahve, sinun luojasi, joka

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 7/24 Samuel, kuninkaat, monarkian nousu ja tuho Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN

TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN 1 T TOIMIVAN USKONELÄMÄN RAKENTAMINEN oimivan uskonelämän rakentaminen -raamattukurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija syvälle Jumalan Sanan totuuteen. Toivomme, että tämä kurssi auttaisi niitä,

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä

Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä Totta Mooses? Mitä mieltä on Jeesus? Mitä mieltä apostolit? Ajatuksia Ken Hamin kirjan VALHE EVOLUUTIO äärellä AIKOINAAN käytettiin leikillisenä sanontana totta Mooses. Se lienee lähtöisin politiikkojen

Lisätiedot

Vanha testamentti EK 101. Kurssin jälkipuolen suunnitelma. Kronistinen historiateos. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9.

Vanha testamentti EK 101. Kurssin jälkipuolen suunnitelma. Kronistinen historiateos. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9. EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 24.9.2008 Kurssin jälkipuolen suunnitelma 29.9.2008 Profeetat ja profetia Jesajan kirja 1.10.2008 Jeremia profetian loppu --- 13.10.2008

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT)

Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Aihe: Kirjoitukset käyvät toteen - Matteuksen evankeliumi ja Vanha testamentti (VT) Matteus Matteus toimi Kapernaumissa tullimiehenä, Rooman valtakunnan veronkerääjänä. Jeesus kutsui Matteuksen seuraajakseen

Lisätiedot

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys

Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Filippiläiskirjeen 2:5-11 selitys Kun luemme Raamatun kirjoja ja kirjeitä, niin meidän tulee lukea ja ymmärtää ne kokonaisuuksina, niin että tutkimme laajemman asiayhteyden, missä jokin sana tai lause

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA

ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(7) ENNUSTUKSIA JEESUKSESTA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Koko Vanhan Testamentin aikana

Lisätiedot

Eskatologia. Oppi lopusta

Eskatologia. Oppi lopusta Eskatologia Oppi lopusta ta eskhata = viimeiset ajat/tapahtumat Oppi lopusta ja maailmankaikkeuden päätöksestä Ihmisen kuolema = oman elämän eskatologinen loppu Maailmanloppu koko todellisuuden eskatologinen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23 4. Persoonallinen Jumala ja kristinuskon totuusvaatimus ihminen oppii tuntemaan Jumalan vasta kun Jumala itse kertoo itsestään ihmisen osuus? ilmoituksen käsite Raamatun asema ilmoituksessa kokemus ja

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! KAKSI HISTORIAA. evankeliumien kronologia

Jeesus on vastaus! KAKSI HISTORIAA. evankeliumien kronologia evankeliumien kronologia http://timoflink.wordpress.com/2012/11/30/eva nkeliumien-kronologia/ Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 3 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3

TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3 PARTIOTAITOJEN SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 8.-9.3.2003 SARJA Oranssi / Vihreä 7 Voilampi TEHTÄVÄ 10 MAKSIMIPISTEET 3 AIKA- JA TAITOTEHTÄVÄ YLLÄTYS RAAMATTU Vartiolla on kaksi minuuttia aikaa lukea tehtäväkäsky

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

EK 101. Vanha testamentti. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus

EK 101. Vanha testamentti. Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus EK 101 Vanha testamentti Peruskurssiluennot 2008 Anneli Aejmelaeus 10.9.2008 Työjärjestys 10.9.2008 Jatketaan viimeksi kesken jäänyttä erämaavaellusta läpi muinaisten kulttuurien (8.9.2008 PowerPoint-pohjat)

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

MAANTIEDE. Jerusalem. Genesaretin järvi. Jeriko. Jordan

MAANTIEDE. Jerusalem. Genesaretin järvi. Jeriko. Jordan ONKO LUOTETTAVA? MAANTIEDE Jerusalem Genesaretin järvi Jeriko Jordan ARKEOLOGIA Tuom. 1:21-35 Joos. 13,17 Tuom.1:19. Herra oli Juudan heimon kanssa, ja Juudan heimo otti haltuunsa vuoriston mutta ei pystynyt

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 15/24 Evankeliumit Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Minä olen Jeesus len Jees Minä

Minä olen Jeesus  len Jees Minä Minä olen Jeesus Nimilappu pussinnauhaan, peliohje pussiin. Voit tulostaa pelin kopiopaperille. Leikkaa ja liimaa kortit sitten kartongille tai pahville. Kontaktimuovilla tai laminaatilla saat korteista

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV)

EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV) 1 EKSEGETIIKKA, VALINNAINEN OSUUS (2,5 OV) Tervetuloa yleisen teologian perusopintojen eksegetiikan vapaavalintaisen osuuden tukisivustolle! Näiden sivujen tarkoitus on auttaa valmistautumaan eksegetiikan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot