UE1 Uskonnon luonne ja merkitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UE1 Uskonnon luonne ja merkitys"

Transkriptio

1 UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 1. Johdatus uskonnolliseen ajatteluun 2. Raamattu - kristillisen maailmankatsomuksen perusta I. JOHDATUS USKONNOLLISEEN AJATTELUUN 1. Maailmankatsomuksen muotoutuminen Maailmankatsomus = 1) käsitys maailmasta ja sen lainalaisuuksista (maailmankuva), 2) käsitys elämän tarkoituksesta ja päämäärästä ja 3) käsitykset arvoista ja siitä, miten tulisi elää. Maailmankatsomuksia ovat -ismit, uskonnot ja ideologiat eli aatesuunnat Maailmankatsomus muotoutuu kulttuurin, kasvatuksen ja (elämän) kokemusten kautta Uskonto on maailmankatsomus, jossa tarkoituksen perustana on tuonpuoleisuus ja yliluonnollisuus Lähtökohta: tarkoitusta etsivä ihminen Tiede ei voi antaa vastauksia ns. perimmäisiin kysymyksiin: - Mikä on elämän tarkoitus? - Mitä on kuoleman jälkeen? - Miten tulisi elää?

2 Tiede/tieto on sidoksissa aistiemme rajallisuuteen ja aivojemme kykyyn ratkaista ongelmia > tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus (tieteenfilosofinen määritelmä) vrt. FI3 (Tiedon ja todellisuuden filosofia) Ihminen ei saa varmoja vastauksia (kaikki jää lopulta mysteeriksi) Erilaisia vastausyrityksiä mm.: 1) Uskonnot: elämän jatkuminen kuoleman jälkeen (taivas, paratiisi, jälleensyntyminen) 2) Ateistiset ideologiat: yksilön elämän totaalinen loppuminen 2. Uskonto ilmiönä Uskonto on yksilöiden ja ryhmien vakava sosiaalinen asennoituminen siihen mahtiin tai niihin mahteihin, joiden he viimekädessä uskovat säätelevän pyrkimyksiään ja kohtaloitaan. (J.B.Bratt) Uskonnon kolme piirrettä: käsitys yliluonnollisesta,pyhyydestä ja perimmäisestä tarkoituksesta Uskontotiede tutkii uskontoja tasapuolisesti (ks. UE4) Uskonnon viisi ulottuvuutta (suluissa esimerkit): 1. tiedollinen eli kognitiivinen (opit, tulee esiin mm. pyhissä kirjoissa) 2. tunnepohjainen eli affektiivinen (tunne Jumalan läheisyydestä) 3. toiminnallinen eli konatiivinen tekijä (rukous) 4. yhteisöllinen eli sosiaalinen tekijä (jumalanpalvelus) 5. kulttuuritekijä (taide, mm. kuvapatsaat, maalaukset, temppelit) Uskonto esittäytyy myyteissä (elämän peruskysymyksiä käsittelevissä kertomuksissa, kuten Raamattu) ja riiteissä (uskonnollisissa symbolisissa käyttäytymistavoissa, kuten konfirmaatio). 3. Esimerkki uskonnollisesta pohdinnasta: Onko Jumala olemassa? Teismin eli jumalauskon muotoja: - monoteismi = uskon yhteen jumalaan (juutalaisuus, kristinusko, islam) - monolatria = yhden jumalan palvonta, mutta muitakaan jumalia ei kielletä (muinainen Palestiinan uskonnollisuus) - deismi = jumala on luoja, mutta ei puutu enää ihmisten elämään (valistusfilosofia) - polyteismi = monijumalisuus (hindulaisuus) - panteismi = kaikkijumalisuus (hindulaisuus) - monismi = todellisuutta hallitsee yksi perusvoima (esim. hindulaisuuden brahman) Ateismi = näytön (empiirisen havainnon) puutteesta johtuva uskon puute jumalaan. Agnostisismi = yliaistillisista asioista kuten jumalasta emme voi tietää tarpeeksi. Jumala joko on tai ei ole olemassa, uskoimme Jumalaan tai emme (meidän uskomme ei tee Jumalaa olevaksi, ellei häntä ole; ja toisin epäuskomme ei tee Jumalaa olemattomaksi, jos hän on) Jos Jumala on, mikä uskonto tarjoaa oikean jumalan? Loppumaton kenttä, siksi valitsemme tietoisesti kristillisen lähtökohdan. Kristillisiä todistuksia Jumalan olemassaolosta (jumalatodistukset ks. kurssi FI3 ja FI5) 1) Elämällä ei ole perimmäistä tarkoitusta ilman Jumalaa. Ongelmana: pitäisikö elämällä olla jokin tarkoitus? 2) Maailmankaikkeuden ja elämän synnyn ja järjestyksen takana täytyy olla Suunnittelija

3 (kausaalinen, kosmologinen ja teleologinen todistus) - Nykyisin esillä ns. ID eli Intelligent Design -teoria, jonka mukaan luonnossa vallitseva järjestys viittaa suunnitelmallisuuteen. Analogiana on esitetty ihmisen tuottamat koneet ja laitteet, jotka vaativat suunnitelmallisuutta ja suunnittelijan. Eikö siis luonnon vielä monimutkaisempi järjestys ja toiminta edellytä todella Älykästä Suunnittelijaa? Teoriaa on markkinoitu Raamatusta vastauksensa etsivää kreationismia tieteellisempänä erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa Raamattuun uskovien tiedemiesten piirissä. 3) Moraali ja oikeudenmukaisuus edellyttävät perimmäistä Oikeudenmukaisuutta (moraalinen todistus) Ateistisia näkökantoja: 1) Elämällä ei ole mitään tarkoitusta. Ihmiselämä on absurdia, sillä Jumalaa ei ole olemassa (eksistentialistinen ateismi). Ongelmana: ei anna sinänsä mitään vastausta. 2) Sattuma ja evoluutio selittävät kaikkeuden synnyn (naturalistinen ateismi). Ongelmana: perustana osin usko (teoriat ei faktat). 3) Mitään yliluonnollista, jota ei voida empiirisesti havainnoida ja tutkia, ei ole ("tieteellinen ateismi"). Ongelmana: tieteen rajallisuus (esim luvulla ei ollut siis vielä olemassa bakteereja tai hermosoluja). 4) Muita: freudilainen ateismi (usko on psyykkistä turvautumista vanhempien sijasta taivaan isään) ja marxilainen ateismi (kurjuus > uskonto > kurjuus -kierre eli työläisten kurjuuteen uskonto tuo toivon paremmasta tuonpuoleisuudesta. Mitä kurjempaa, sen enemmän uskotaan ja mitä enemmän uskotaan, sitä kurjemmaksi elämä muuttuu). Kristinuskon näkemys Jumalasta perustuu Raamattuun ja sen tulkintaan eri aikoina II. RAAMATTU - KRISTILLISEN MAAILMANKATSOMUKSEN PERUSTA 1. Raamattu - kirja vai kirjasto? A. Yleistä Raamattu = Biblia (kirjat), grammata (kirjoitukset) Kirjakokoelma, jossa 66 kirjaa (VT 39, UT 27) Kirjoitettu aikavälillä n. 900 e.kr j.kr. Koottu kaanoniksi eli ohjeelliseksi kokoelmaksi - VT:n kirjat n. 100 j.kr. - UT:n n. 400 j.kr. - UT:n kirjojen valintakriteereinä olivat mm: 1) apostolinen alkuperä (tai apostolinen arvovalta) 2) yleinen käyttö seurakunnissa 3) opillinen yhtäpitävyys kirkon perimätiedon kanssa - apokryfikirjat ovat kaanonin ulkopuolelle jääneitä (esim. VT:n Siirakin kirja) Kirjojen jaottelu: - VT: 1) Historialliset kirjat (1.Ms-Est) 2) Runo- ja mietekirjat (Job-LL) 3) Profeetalliset kirjat (Jes-Mal)

4 - UT: 1) Evankeliumit 2) Historiallinen kirja (Apt) 3) Opetuskirjat (kirjeet) 4) Profeetallinen kirja (Ilm) B. Raamatun kirjojen synty Kertomukset kulkivat aluksi suullisena perimätietona Kirjoitustaito heprealaisten keskuuteen n e.kr. Kaikki Raamatun alkuperäiset käsikirjoitukset ovat kadonneet, kopioita säilynyt valtavasti (UT:n puolelta, VT:n kopioita vähän, sillä kopioinnin jälkeen kulunut teksti hävitettiin) Antiikin teksteistä ylivoimaisesti eniten käsin kirjoitettuja kopioita on juuri UT:sta. Teksti säilynyt lähes oikeana tarkan kopioinnin ansiosta (varsinkin VT, koska pyhiä tekstejä) VT: - kirjoitettu hepreaksi aluksi konsonanttikirjoituksena n e.kr. (osia arameaa mm. Danielin ja Hesekielin kirjoissa) - vanhimmat säilyneet papyruskääröt ajalta n. 200 e.kr. - kuuluisin VT:n tekstilöytö tehtiin Qumranissa 1947, jolloin kallioluolista löytyi osia lähes kaikista VT:n kirjoista (ei Esterin kirjasta, mutta mm. koko Jesajan käärö). Qumranin essealaisyhteisö piilotti kääröt luoliin n. 70 j.kr. roomalaisten kukistaessa juutalaiskapinaa. Yhteisö nähtävästi tuhoutui tuolloin. UT: - kirjoitettu kreikaksi (ilman sanavälejä isoilla kirjaimilla ns. majuskelitekstinä, myöhemmin minuskelina) - käsikirjoituksia erittäin paljon (kreikaksi yli 5000, latina, kopti ym. huomioiden n käsikirjoituskopiota) - vanhimmat koko UT:n käsittävät tekstit (ns. koodeksit) n j.kr. - vanhin UT:n tekstikatkelma Joh.18:31-33, v:lta 124 j.kr. - kirjoitettu rullakääröiksi papyrukselle tai pergamentille tai koodeksiksi eli kirjanmuotoon (papyrus oli kaislasta tehty kirjoitusmateriaali; pergamentti taas nahkaa vrt. Pergamon kaupunki) C. Onko Raamattu Jumalan sana? 1) Fundamentalistinen tulkinta Fundamentalismi syntyi ja 1900-lukujen vaihteessa USA:ssa vastustamaan darwinismia Sanainspiraatio-oppi: alkuperäinen Raamattu on (1) pilkkua myöten Jumalan sanelema ja siksi (2) tieteellisesti pätevä oppikirja kaikilla aloilla (esim. biologia: jänis on märehtijä) Raamattu on erehtymätön ja ristiriidaton Raamatun ovat kirjoittaneet perinteisesti esitetyt henkilöt (Mooses, Pietari jne.) Harmonisointi = Raamatun tekstistä pyritään poistamaan sisäiset ristiriidat selittelemällä (vrt. Jerikon luona parannetut sokeat, ryövärien kanta Jeesukseen ristinpuulla jne.) Ongelmana f:ssa Raamatun inhimillisen puolen hylkääminen ja ristiriidat nykytieteen

5 kanssa 2) Eksistentialistinen tulkinta Rudolf Bultmann ( ): tärkeintä ei ole UT:n tapahtumien historiallisuus, vaan julistus Raamattu on julistusta, joka koskettaa ihmisen eksistenssiä (olemista). Kristinuskon sanoma tuo lohdutusta ihmiselämän tarkoituksettomuuteen Raamattu on kirjoitettu myyttiseen muotoon > myytit tulee riisua (esim. saatanaa ei ole, vaan sana kuvaa ihmisen elämän kärsimystä) ns. Entmythologisierung 3) Historiallis-kriittinen tulkinta (tutkimus) Ei suorainen tulkintatapa, vaan tieteellinen lähestymistapa Raamattuun D.F. Strauss ( ) väitti lähes kaikkea Jeesuksesta kirjoitettua myytiksi Pitäytyy tieteeseen: (1) Raamattua tutkitaan historiallisena dokumenttina, (2) pyritään selvittämään alkuteksti sekä sanoman alkuperäinen sisältö ja (3) tieteen tavoin lähtökohtana epäily> Eksegetiikka eli Raamatun selitysoppi Raamatussa on virheitä ja ristiriitoja (tämä hyväksytään) Raamatun kirjoittajina useimmiten tuntemattomat henkilöt (esim. Pietarin kirjeitä ei kirjoittanut Pietari, vaikka kirjeessä niin väitetäänkin) 4) Pelastushistoriallinen tulkinta Oscar Cullman ( ) Jumalan toiminta sidoksissa historiaan (mm. Jeesus on todella elänyt ja toiminut) Inhimillinen puoli aiheuttaa virheet, silti Raamattu on Jumalan sanaa Ei sanainspiraatiota vaan sanomainspiraatiota - sanoma pelastussuunnitelmasta on luotettava (muut asiat ovat marginaalisempia esim. luomiskertomus tai yksittäiskertomusten sisäiset ristiriidat) Punaisena lankana läpi Raamatun: pelastushistoria 2. Vanha testamentti A. Historialliset kirjat Mooseksen kirjat (toora = laki, pentateukki = viisi osaa) Kuka kirjoitti Mooseksen kirjat? 1) Tieteen JEDP-lähdeteoria (nykytutkijat jättävät usein E-lähteen pois ja liittävät siihen luetun aineiston Jahvistiin): (J) Jahvisti, n. 900 e.kr. käytti Jumalasta erisnimeä Jahve (E) Elohisti, n. 700 e.kr. käytti Jumalasta yleisnimeä Elohim (D) Deuteronomium, n. 620 e.kr. löytynyt lakikirja (sisältää 5.Ms.) (P) Pappiskirja, n. 500 e.kr. sisältäen ohjeita papeille, lakeja ja luetteloita (suurin osa Mooseksen kirjasta) - redaktori eli "toimittaja" R kokosi yhteen n. 300 e.kr. - teoriaa helppo tukea esim. tutustumalla luomis- ja vedenpaisumuskertomuksiin, joissa asiat tapahtuvat kahdesti hieman eri tavalla - Mooses ei ollut välttämättä historiallinen henkilö (mm. Egyptin historia ei tunne Moosesta) 2) Mooses itse kirjoittajana (n e.kr.) - fundamentalistinen näkemys

6 - perustelut: - Jahve/Elohim -sanojen vaihtelu johtuu käyttötarkoituksesta (Jahve - Jumala Israelin kansan Herrana, Elohim - Jumala luojana, maailman jumalana) - Mooses osasi kirjoittaa ja Jumala käski häntä kirjoittamaan muistiin tapahtumat - Mooseksen kirjoissa väitetty olevan egyptiläinen sävy - Pikkutarkkuus joissakin kertomusyksityiskohdissa (kuten ilmestysmajan rakentaminen) osoittaa asian historiallisuuden (Huom. fundamentalistinen perustelu kehäpäättelyä: uskon Jumalaan, koska Raamattu kertoo Jumalasta - uskon Raamattuun kirjaimellisesti, koska Jumala puhuu Raamatussa. Tiede ei voi tätä perustelua hyväksyä.) Alkukertomukset (1.Moos.1-11) 1) Luomiskertomus (1.Ms.1-3) - Jumala luo maailmankaikkeuden sekä kasvi- ja eläinlajit - syntynyt kahdesta lähteestä (J eli Jahvisti ja P eli Pappiskirja) - P: 1.Ms.1:1-2:4a sisältää maailman ja järjestyksen luomisen - J: 1.Ms.2:4b-3:24 sisältää ihmisen luomisen ja syntiinlankeemuksen - Eroina mm. P:ssa ihminen (mies ja nainen) luodaan viimeisenä, J:ssa mies ensimmäisenä jo ennen kasveja ja nainen viimeisenä - Miten evoluutioteoria sopii yhteen luomiskertomuksen kanssa? - 1. Jumala on luonut lajit evoluution kautta (ns. teistinen evoluutioteoria) - 2. Evoluutioteoria ei ole tiedettä, Raamatun ilmoitus on (fundamentalistinen kreationismi, nykyisin ID eli älykkään suunnittelijan kannattajat) 2) Syntiinlankeemuskertomus (1.Ms.2-3) - Ensimmäiset ihmiset syövät kielletyn puun hedelmää ja eksyvät Jumalan yhteydestä 3) Kain ja Abel -kertomukset (1.Ms.4) - Kateudesta Kain tappaa veljensä Abelin 4) Vedenpaisumuskertomus (1.Ms.6-9) - Jumala tuhoaa maailman ihmisten syntien tähden, vain Nooan perhe pelastuu - kaksi näkemystä: (1) tapahtunut historiassa maailmanlaajuisena (kreationistit), (2) ollut paikallinen tuhotulva - arkeologia todistaa Eufrat ja Tigris -virtoja laaksossa olleen suuren tulvan - rinnakkaisia kertomuksia mm. sumerilais-babylonialainen Gilgamesh-eepos (600 e.kr.) 5) Kertomus Baabelin tornista (1.Ms.11) - Jumala sekoittaa ihmisten kielet, koska ihmiset rakentavat tornin, joka ulottuu taivaaseen - Baabelin tornin taustalla zikkurat-temppelit muinaisessa Babylonissa. Patriarkkakertomukset (1.Ms.12-50) - kuvaa Israelin kantaisien suhdetta Jumalaan ja siirtymistä luvattuun maahan - Aabraham, Iisak, Jaakob ja Joosef Mooseskertomukset (2.-5.Ms.) - Mooses johdattaa Israelin kansan Egyptin orjuudesta luvattuun maahan - Jumala antaa kansalleen lain (tiivistelmänä 10 käskyä eli dekalogi, 2.Ms.20:1-17) Muut historiakirjat:

7 - Deuteronomistinen historiateos, jonka tekstit on koottu yhteen n e.kr. - Ensimmäinen deuteronomistinen kirja on 5. Mooseksen kirja eli Deuteronomium, joka kristillisessä perinteessä luetaan Pentateukkiin kuuluvaksi - Muut: Joosuan kirja ja Tuomarien kirja, jotka jatkavat Israelin sotien ja valloitusten kuvaamista - sekä 1 ja 2 Sam. ja 1 ja 2 Kun., jotka kuvaavat aluksi Saulin, Daavidin ja Salomon ja sittemmin hajaantuneen valtakunnan Israelin ja Juudan kuninkaitten elämää - Lisäksi historiakirjojen ryhmään kuuluvat vielä 1. ja 2. Aikakirja, Ruut, Esra, Nehemia ja Ester (joiden lopullinen toimittaminen tapahtunut n e.kr.) B. Runo- ja mietekirjat Job - kirjoitettu runomuotoon n. 250 e.kr. (äärifundamentalistien mukaan n e.kr. nuolenpääkirjoituksena savitaululle!) - aiheena Jumalan oikeudenmukaisuuden pohdinta (ns. teodikean-ongelma: Kuinka rakastava ja kaikkivaltias Jumala voi sallia kärsimyksen?) - Saatana esitellään persoonana, joka saa toimia vasta Jumalan luvalla - Miksi syytön ja hurskas mies, Job, saa kärsiä? - kärsimykset lähentävät ihmistä Jumalaan Psalmit - koottu lopullisesti n. 175 e.kr., osa syntynyt jo Daavidin aikana (900 e.kr.) - kiitos- ja ylistysvirsiä, joita laulettiin kielisoitinten säestyksellä - alkuseurakunnan laulukirja - erilaisia lajeja: (1) Valituspsalmit, joissa itketään sairautta tai sotaa, Ps.51, 102. (2) Kiitospsalmit, joissa kiitetään Jumalaa, Ps.30, 103, 116. (3) Ylistyspsalmit, joissa ylistetään Jumalan suuruutta, Ps.100, 104, 150. (4) Kuningaspsalmit, jotka omistettu Israelin kuninkaalle (tai Messiaalle), Ps.72, 110. (5) Matkalaulut, joita laulettiin juhlakulkueissa, Ps Sananlaskut ja Saarnaaja - koottu n e.kr. (fund: Salomon kirjoittamia n. 900 e.kr.) - Saarnaaja korostaa epäilevän ja turhautuneen ihmisen suhdetta Jumalaan - Sananlaskut opettavat elämäntaitoa ja viisautta vastakohtia vertailemalla (esim. viisas - tyhmä) - todellista viisautta on turvata Jumalaan Laulujen laulu - rakkauslyriikkaa, koottu n. 250 e.kr. - maallista runoutta (fundamentalistien mukaan jumalallista vertauskuvaa Israelin ja Jumalan välisestä suhteesta) Valitusvirret - juutalaisen perinteen mukaan Jeremian kirjoittamat, kertovat Babylonian kuningas Nebukadnessarin Jerusalemin valtaamisesta n. 590 e.kr. - kirjoitettu katumus- ja paastopäiviä varten aikavälillä e.kr. (tarkan ajan määrittäminen vaikeaa, kirjaa ei kuitenkaan pidetä Jeremiaan kirjoittamana) - sisältää viisi kuolinvalituksen rytmiin laadittua katumusrunoa.

8 C. Profeetalliset kirjat Profeetta oli VT:n mukaan "Jumalan mies", "Herran palvelija", "sanansaattaja" ja "näkijä" (heprean sanasta "navii" tulee navigoija, jonka olen kääntänyt tässä näkijäksi) Profeetta kutsui Israelin tai Juudan kansaa takaisin Jumalan liittoon Julistus tapahtui (1) suullisesti: "Näin sanoo Herra", (2) vertauskuvallisin teoin, esim. Hoosean avioliitto tai (3) kirjallisesti (kuten Jeremia) VT:n profeetat jaetaan suuriin (Jes, Jer, Hes. ja Dan.) sekä pieniin (Hoos.-Mal.) kirjojen laajuuden perusteella Jesaja (eli n e.kr. Juudassa) - VT:n tärkein profeetta - nykytutkijoiden mukaan ollut kolme kirjoittajaa: (1) Protojesaja, luvut 1-39, (2) Deuterojesaja, luvut 40-55, pakkosiirtolaisuuden aikana 540 e.kr. ja (3) Tritojesaja, luvut 56-66, pakkosiirtolaisuuden jälkeen - teoria perustuu mm. siihen, että Jesaja ennustaa nimeä myöten Kyyros (Koores) -nimisen Persian kuninkaan nousun valtaan (siksi Deuterojesaja ajoitettu vuoteen 540 e.kr.) - Qumranin löytöjen perusteella Jesajan käärö ollut yhtenäinen jo 200 e.kr. Daniel (eli n e.kr. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa) - VT:n ainoa apokalypsi eli ilmestyskirja - ajoitettu vuoteen n. 165 e.kr., koska kertoo liian tarkasti tulevia tapahtumia sekä sisältää laajoja osia arameaksi - profetiat maailmanvalloista (Babylonia, Persia, Kreikka ja Rooma[?]), jotka koskettavat Israelin kansaa - Dan.11. kuvaa hyvin tarkasti Aleksanteri Suuren valtakunnan kehitystä Ptolemaios ja Seleukidos -sukujen osalta Ennustuksia, jotka on liitetty Jeesukseen (fundamentalistinen tulkinta) - synt.paikka Betlehem, Miika 5:1,2 (vrt. Lk.2:4-7) - neitseestäsyntyminen, Jes.7:14 (vrt. Mt.1:18) - Johannes Kastajan tehtävä, Jes.40:3,5 (vrt. Mt.3:1-6) - voitelu tehtävään (ajankohta) ja kuolema, Dan.9: tehtävä ja valta, Jes.9:1-6 (vrt. Mt.4:12-16) - Herran kärsivä palvelija, Jes.53 (vrt. kärsimyshistoria) D. VT:n arkeologia Arkeologia eli muinaistiede tutkii muinoin eläneiden kansojen kulttuurijäämistöjä Tärkeitä tutkimuskohteita rauniokummut (tell) eli entiset kaupungit Iänmääritys tapahtuu keramiikan (ruukut), rahojen, tekstilöytöjen sekä C-14- menetelmän avulla Arkeologia tuo valoa Raamatun ajan tapahtumiin, mutta ei sinänsä todista Raamattua oikeaksi Mitä Raamattuun liittyvää on löytynyt? - Vedenpaisumus paikallisena tulvana (Uurin kaivaukset, Gilgamesh-eepos) - Baabelin tornin vastine eli zikkurat (Uurissa ja Babylonissa) - Aabrahamin aikaisten tapojen olemassaolo: kaupankäynti, perintä, adoptio, orjattareen yhtyminen, kotijumalat (Nuzin savitaulut)

9 - VT:n nimiä (Saulum, Abramu jne.) (Eblan savitaulut) - Salomon aikaiset kuparikaivokset ja hevostallit (Palestiina) - Mooabin kapina Israelia vastaan n. 800 e.kr. (Meesan kivi) - kuningas Hiskian tunneli (Jerusalem) - Qumranin tekstilöydöt - UT:n puolelta mm. Pontius Pilatus kivi, mahdolliset Kaifaan (ossuaari eli luuarkku) ja Herodeksen haudat. 3. Uusi testamentti A. Evankeliumit ja niiden synty Evankeliumi = "hyvä sanoma" Sisältävät opetuslasten uskontulkinnan Jeesuksen syntymästä, kasteesta, opetuksesta, kärsimyksestä ja kuolemasta sekä ylösnousemuksesta Vähitellen Jeesuksen sanoja alettiin kirjoittaa muistiin, josta syntyi Q- eli logia-lähde (Q-lähde on tiedemiesten rakentama Matteuksen ja Luukkaan evankeliumien perusteella) Synoptiset evankeliumit - synoptinen = yhteen katsoa (paljon lähes sanasta sanaan samanlaisia tekstikohtia) - tapahtumien kokonaisjärjestys on kaikissa sama rakentuen perikoopeista eli yksittäiskertomuksista - synoptisten evankeliumien synty: Q-lähde ja Markus vaikuttivat sekä Matteuksen että Luukkaan evankeliumien syntyyn. Markus kirjoitti evankeliuminsa ensimmäisenä. Sekä Mt että Lk lainasivat Mk:sta. Lisäksi Mt ja Lk käyttivät VT:a ja omia lähteitään. 1) Markus - kirjoitettu Roomassa 70-luvulla - suunnattu ei-juutalaisille eli pakanoille - keskittyy Jeesuksen persoonan kuvaamiseen - kirjoittaja perimätiedon mukaan Johannes Markus, Pietarin apulainen (Apt.12:12)

10 2) Matteus - kirjoitettu luvulla juutalaisille - keskittyy osoittamaan Jeesuksen VT:n ennustusten toteuttajaksi - kirjoittaja perimätiedon mukaan Jeesuksen opetuslapsi, Matteus eli Leevi 3) Luukas - historiateoksen 1. osa (2. osa on Apostolien teot) - kirjoitettu luvulla Teofilokselle - kirjoittajana perimätiedon mukaan Luukas, lääkäri ja Paavalin työtoveri Neljäs evankeliumi: Johannes - teologinen evankeliumi, joka esittää tulkinnan Jeesuksen olemuksesta ja tehtävästä - kirjoitettu 90/100-luvulla Efesosta - kirjoittajana perimätiedon mukaan Johannes, Jeesuksen opetuslapsi Nykyisin tärkeä tutkimuksen kohde on gnostilainen Tuomaan evankeliumi B. Kirjeet Sisältävät opetusta ja neuvoja seurakunnille tai yksityisille kristityille Vain osa säilynyt Aidot Paavalin kirjeet: Room, 1 ja 2 Kor, Gal, Fil, 1 Tess ja Flm Ns. pseudopaavalilaiset eli näennäispaavalilaiset kirjeet: Ef, Kol, 2 Tess, 1 ja 2 Tim sekä Tiit Muut kirjeet: Hepr, 1 ja 2 Piet, Jaak, Juud, 1-3 Joh C. UT:n eskatologia Eskatologia = oppi lopun ajoista Tärkeimmät lopun aikoja koskevat kohdat UT:ssa - Jeesuksen opetus: Matt.24; Mark.13; Luuk.21; Joh.5: Paavali: 1.Tess.4:13-5:6; 1.Kor.15: Pietari: 2.Piet.3 - Johannes: Ilm.1-22 (UT:n apokalypsi eli ilmestyskirja) Lopun aika alkaa Messiaan ilmestymisestä (ts. Jeesuksen syntymästä) ja jatkuu uuden taivaan ja uuden maan luomiseen Maailmanlopun merkit (ks. Matt.24): - harhaopit, "väärät Kristukset" - sodat - maanjäristykset - nälänhätä - laittomuus ja syntielämä (kuin Nooan päivinä) - evankeliumi saarnattu kaikille kansoille Ilmestyskirjan mukaan lopun aikana valtavia katastrofeja (sotaa ja saasteita) Lopun aikaan liittyy lisäksi opit: - uskovien ylöstempaamisesta - Jeesuksen toisesta tulemisesta - tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta - viimeisestä tuomiosta Kirkoilla erilaisia tulkintoja Ilmestyskirjan kuvakieleen

11 D. Jeesuksen elämä ja historiallisuus Jeesuksen elämä - historiallisuuden takeena: UT:n tekstit, varhaiskristilliset tekstit, Tacitus, Svetonius, Plinius Nuorempi ja Josefus (historioitsijoita) - syntymäajankohta n. 7-4 e.kr. (Herodeksen aika, tähti-ilmiö, verotus) - ristiinnaulitsemisen tapa: X, T, I ja -ristit ja hautaamistapa - Jeesuksen sanoma: kutsu rakastavan Isän yhteyteen ja lähimmäisen rakkauteen Suurimpina kiistakysymyksinä nykytieteen kannalta: ihmeet ja ylösnousemus - Ylösnousemuksen todisteita: (1) tyhjä hauta, (2) yli 500 silminnäkijää, (3) opetuslasten muuttuminen kuolemaa pakoilevista kuolemaa pelkäämättömiksi todistajiksi, (4) kristinuskon räjähdysmäinen leviäminen Jerusalemissa ja lähiympäristössä julistuksen kautta Ylösnousemus on kristinuskon kulmakivi. Näin kristinusko perustuu selkeästi uskoon ja ihmeeseen, mutta Raamatun useimmilla tapahtumilla on yhteys historiaan.

Jeesuksen aika avautuu

Jeesuksen aika avautuu Jeesuksen aika avautuu Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välisen ajan tapahtumat ja kirjallisuus auttavat meitä ymmärtämään Uutta testamenttia Kansanlähetysopisto Syyslukukausi 2007 Pirkko Valkama

Lisätiedot

VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON. TT Hannu Pöyhönen. Johdannoksi

VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON. TT Hannu Pöyhönen. Johdannoksi 1 VANHA TESTAMENTTI JA SEN KAANON TT Hannu Pöyhönen Johdannoksi Käsillä oleva artikkeli * ei ole tarkoitettu syvälliseksi erityistutkimukseksi Vanhan testamentin kaanonin synnystä ja siihen kuuluvista

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN

ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN ONKO UUDEN MAAILMAN KÄÄNNÖS TARKEMPI KUIN MUUT RAAMATUNKÄÄNNÖKSET? Vartiotorniseura julkaisi 1975 ensimmäisen suomenkielisen raamatunkäännöksen, Uuden maailman käännöksen (UM), joka pohjautui alkuperäiseen

Lisätiedot

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2)

1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) 1 MESSIAANINEN JUUTALAISUUS Väinö Hotti 1. LARS ENARSON: Jerusalemin muureilla special, TV7(osa 2) Tehosteet: Väinö Hotti Ensimmäisellä vuosisadalla syntyi ei-juutalainen kristillisyys. Juutalaisen identiteetti

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki

Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys. Ilmestyskirjan peto, väärä profeetta, portto ja pedon merkki Ilmestyskirjan ja lopun ajan profetioiden selitys Tuon tässä kirjoituksessa esille lopun ajan profetioita lainaten suoraan Raamatun tekstiä, niin että niistä voi tarkistaa selityksen yhteensopivuuden Raamatun

Lisätiedot

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL?

ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? ONKO SEURAKUNTA UUSI ISRAEL? Kun minusta tuli kristitty vuonna 1970, luin suurimman osan Raamattua ja tulin kolmeen tärkeään johtopäätökseen: 1. Että Raamattu on Jumalan Sana. 2 Että Jeesus on ainoa tie

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010

Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kristinuskoon pohjautuvat harhat: mormonit ja Jehovan todistajat Matti Liljeqvist STI 22.9.2010 Kun olemme tekemisissä eri tavoin uskovien kanssa, he mielellään etsivät yhteisiä piirteitä uskontojen välillä.

Lisätiedot

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna

Ilm. 11 viimeiset todistajat 7. pasuuna Ilm. 11 sisältää kolme tapahtumaa: temppelin profeetallinen mittaaminen Hesekielin kirjan esikuvan mukaan (Ilm. 11:.2 / Hes. 40), kahden viimeisen, suuren todistajan toiminta Jerusalemissa (Ilm. 11:3-13),

Lisätiedot

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas

Uusi testamentti. Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Uusi testamentti Evankeliumin oppi -luokan opettajan opas Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Kannessa: Carl Blochin maalaus

Lisätiedot

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan. Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan.

Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY. Published by permission of Zondervan, Grand Rapids, Michigan. Lettie B. Cowman, Springs In The Valley Originally published in the U.S.A. under the title: SPRINGS IN THE VALLEY Copyright 1939, 1968 by The Zondervan Corporation Published by permission of Zondervan,

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Matkalla USKONTOJEN maailmaan

Matkalla USKONTOJEN maailmaan Matkalla USKONTOJEN maailmaan Opettajan aineisto Marja Laine Mirka Grönholm Tapio Ahokallio ISBN 951-607-201-1 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Piirrokset Tiina Ripatti Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

USKO JA TIETO. G.A. DanelI

USKO JA TIETO. G.A. DanelI USKO JA TIETO G.A. DanelI Tämän vihkon ovat lahjoittaneet: LUTHERAN HERITAGE FOUNDATION 51474 Romeo Plank Road. Macomb, Ml 48042 USA www.lhfmissions.org SUOMEN LUTHER-SÄÄTIÖ PL 127 00101 Helsinki www.luthersaatio.com

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

19. Lopullista ratkaisua etsimässä

19. Lopullista ratkaisua etsimässä 19. Lopullista ratkaisua etsimässä Meidän on yleensä helppo muistaa oma syntymäpäivämme. Ystävät ja sukulaiset saattavat sen joskus unohtaa, mutta me emme. Yhteiskuntakin pitää virallista luetteloa syntymäpäivistä,

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus.

Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. VINEYARDIN KULMAKIVET Suomen Vineyardkirkon toiminnalla on neljä kulmakiveä, jotka määrittävät seurakuntien elämää: toiminnan painopisteet, arvot, DNA ja uskontunnustus. Toiminnan painopisteet Painopisteet,

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

TAUSTAA 3. Kimmo Pälikkö. Taustaa 2 KEHITYSOPIN KULISSEISTA. Taustaa 1 TEKIJÄNOIKEUDESTA MAAILMAAN Kimmo Pälikkö, Markku Särelä (kolmas painos 2007)

TAUSTAA 3. Kimmo Pälikkö. Taustaa 2 KEHITYSOPIN KULISSEISTA. Taustaa 1 TEKIJÄNOIKEUDESTA MAAILMAAN Kimmo Pälikkö, Markku Särelä (kolmas painos 2007) Kannen kuva: Vedenpaisumus/Kimmo Pälikkö Takakannen kuva: Yhteiseloa/Kimmo Pälikkö Lisätietoa kirjasta: www.taustaa.fi www.kp-art.fi kimmo.palikko@kp-art.fi Kimmo Pälikkö TAUSTAA 3 Jatkoa aikaisemmin julkaistuille

Lisätiedot

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen

Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen Ihmisten pelastuksen ja armon ajan päättyminen 1 Ihmiset saavat armon aikaa niin kauan, kun seitsemännen enkelin ääni vielä kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan eli julistaessaan iankaikkista evankeliumia.

Lisätiedot

Tieteen ja filosofian historia. Tieteen ja filosofian synty ja kehitys erilaisten uskontojen hallitsemissa kulttuuripiireissä

Tieteen ja filosofian historia. Tieteen ja filosofian synty ja kehitys erilaisten uskontojen hallitsemissa kulttuuripiireissä Tieteen ja filosofian historia. Tieteen ja filosofian synty ja kehitys erilaisten uskontojen hallitsemissa kulttuuripiireissä Tieteen, filosofian ja uskontojen monimuotoiset suhteet: tieteen sekä filosofisen

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot