Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/ (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanna Mäkinen Arto Sutinen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 48 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Hanna Mäkisen ja Arto Sutisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / PAIKALLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2006 LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA YLIMÄÄRÄISEKSI PALKALLISEKSI VAPAAKSI Khall. 49 Polvijärven kunnan vuoden 2006 talousarvioon on palkat laskettu siten, että kuukausipalkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus, mistä on vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla arvioitu saatavan 0,5 %:n (noin euron) säästö. Vapaaehtoisina keinoina tulevat kysymykseen palkattomat virkavapaudet ja työlomat, luonnollinen poistuma sekä lomarahojen vapaaksi vaihtaminen. Lomarahojen vapaaksi vaihtaminen edellyttää paikallisen sopimuksen tekemistä. Lomarahojen vapaaksivaihtosopimuksen osalta on ammattijärjestöjen kanssa pidetty paikallisneuvottelut. Ammattijärjestöille tarjottiin paikallista sopimusta, jossa vapaaehtoisuuteen perustuen olisi kullakin henkilöllä mahdollisuus vaihtaa vuoden 2006 lomarahaa ylimääräiseksi palkalliseksi vapaaksi viime vuosina käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti. Ammattijärjestöistä JHL, JYTY, Maatalouslomittajat ry ja KTN ovat allekirjoittaneet liitteenä olevan sopimuksen. Ammattijärjestöistä JUKO, Tehy ja Super eivät ole lähteneet mukaan lomarahasopimukseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen vuonna 2006 maksuun tulevien lomarahojen vaihtamisesta ylimääräiseksi palkalliseksi vapaaksi työnantajaa sitovaksi. 83

4 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus päättää, että niiden järjestöjen, jotka eivät vielä ole lähteneet sopimukseen mukaan, on mahdollista liittyä sopimukseen myöhemmin. Lisäksi työnantaja suosittelee näiden järjestöjen jäsenille palkattomien virkavapauksien ottamista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. 84

5 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA 20. TAMMIKUUTA 2006: JHL Khall. 50 Kunnan ja JHL:n välillä on pidetty paikallisneuvottelu 20. tammikuuta Paikallisneuvottelupöytäkirja on liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tässä vaiheessa työnantajan vastauksena paikallisneuvottelussa ilmenevän työnantajan kannan. 85 Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen kannattamana, että emäntä Marja Ratilaisen palkkausta tarkistetaan lukien 10 euroa kuukaudessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Toivo Pehkosen esityksen. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 2.

6 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN VUOSIKSI Khall. 48 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus määrää edustajansa vuosiksi seuraaviin lautakuntiin: sivistyslautakunta maaseutulautakunta rakennuslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta tekninen lautakunta Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajansa vuosiksi lautakuntiin seuraavasti: Sivistyslautakunta Asko Mustonen Maaseutulautakunta Arto Sutinen Rakennuslautakunta Onni Tukiainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Leila Karttunen Tekninen lautakunta Hanna Mäkinen. Khall. 51 Leila Karttunen on pyytänyt Polvijärven kunnanhallitukselta eroa kunnanhallituksen edustuksen tehtävästä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Syynä anomuksen mu-

7 Kunnanhallitus / kaan on jääviys osallistuessa kokouksiin. Leila Karttunen on aloittamassa avohoidon esimiehen tehtävät kunnassa 1. helmikuuta 2006, joten hän katsoo itsensä esteelliseksi osallistumaan kokouksiin.

8 Kunnanhallitus / Hanna Mäkinen on pyytänyt päivätyllä kirjeellä, että hänelle myönnetään ero teknisen lautakunnan kunnanhallituksen edustajan tehtävästä. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy edellä ilmenevät erot kunnanhallituksen edustajana toimimisesta ko. lautakunnissa ja kunnanhallitus määrää edustajansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnanhallitus määrää kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan Leila Karttusen ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan Hanna Mäkisen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen eli hyväksyi edellä ilmenevät erot kunnanhallituksen edustajana toimimisesta ko. lautakunnissa ja kunnanhallitus määräsi kunnanhallituksen edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tekniseen lautakuntaan Leila Karttusen ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan Hanna Mäkisen.

9 Kunnanhallitus / LAUSUNNON ANTAMINEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ALUEELLISESTA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA Khall. 52 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt päivätyllä kirjeellään jäsenkunnilta lausuntoa terveydenhuollon palveluiden alueellisesta järjestämissuunnitelmasta. Hoidon saatavuuden turvaamiseen tähtäävät lainmuutokset astuivat voimaan Samalla tuli voimaan myös uusi valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004). Asetuksen 7 :ssä määrätään, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma ja että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Suunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Lisäksi sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palveluiden toiminnalliseen kokonaisuuteen yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin ja kuntien tulee erityisesti arvioida alueen laboratoriopalveluiden, kuvantamispalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palveluiden toiminnallinen kokonaisuus. Asetuksen mukaan terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelmassa tulee sopia alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa alueellisen tietohallinnon järjestämisestä ja suunnitelmassa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon yksityisten palveluiden tuottajien ja sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyötarpeet.

10 Kunnanhallitus / Sairaanhoitopiirin ko. kirjeen mukaan terveydenhuollon palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma on luonteva jatko sairaanhoitopiirin alueelliselle strategialle, joka hyväksyttiin edelliselle valtuustokaudelle joulukuussa Toiminnan saumattoman jatkuvuuden turvaamiseksi strateginen suunnittelu tulee jatkossa ulottaa kattamaan myös seuraavan valtuustokauden ensimmäisen vuoden. Näin ollen uusi suunnitelma koskee vuosia Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt terveydenhuollon alueellisen suunnitelman vuosille ja päättänyt lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin, minkä jälkeen se palaa jatkokäsittelyyn. Lausunto on pyydetty toimittamaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymälle viimeistään Terveydenhuollon palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. Polvijärven kunnan lausuntoa valmisteltaessa asiasta on keskusteltu johtavan lääkärin Raili Mönttisen kanssa ja hänen esittämät näkökohdat on huomioitu lausuntoehdotuksessa. Lisäksi Joensuun seudun johtavat lääkärit ovat pitäneet yhteisen kokouksen kuntien kannanottoa valmisteltaessa.

11 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa terveydenhuollon palveluiden alueellisesta järjestämissuunnitelmasta seuraavan lausunnon. 1. Taustaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on laatinut terveydenhuollon palvelujen alueellisen järjestämissuunnitelman ja suunnitelma edustaa sairaanhoitopiirin näkemystä. Jatkossa sairaanhoitopiirin on huolehdittava siitä, että kuntien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijajohto voi olla aktiivisesti mukana suunnitelman valmistelussa. 2. Sairaanhoitopiirin alueellinen strategia 2.1 Päivystys Kunnat ovat jo sopineet päivystyksen käytöstä yli kuntarajojen ja kiireellisen hoidon osalta on mahdollisuus saada hoito mistä tahansa päivystyspisteestä. 2.2 Laboratorio 2.3 Röntgen Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen pitää säilyä hinnaltaan kilpailukykyisinä kuntien omaan toimintaan verrattuna. Röntgenauton toiminnan mahdollisuus on tarpeen selvittää. Röntgenliikelaitoksen tulee omaa toimintaansa suunnitellessaan ja järjestäessään neuvotella yhteistyökumppaniensa kanssa palvelujen toiminnallisen, saumattoman yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä huomioida kokonaistaloudellisuus (=liikelaitoksen ja kuntien kustannukset) tehdessään RIS/PACS-ratkaisuja niiden integroitavuudessa kuntien tietojärjestelmiin.

12 Kunnanhallitus / Päätösvalta laboratorio- ja röntgentoiminnan järjestämisessä on oltava paikallistasolla kunnalla. 2.4 Apuvälinepalvelut Uuden toiminnan toteutus on kunnissa ollut alkuun työläämpää entiseen toimintatapaan verrattuna ja sen vuoksi pidämme tärkeänä, että uusi toimintatapa arvioidaan vuoden 2006 lopulla yhdessä kuntien kanssa. 2.5 Lääkehuolto Tavoitteena tulee olla, että kaikki halukkaat kunnat pääsevät mukaan. Kuitenkin korostamme, että päätösvalta asiassa on kunnalla. 2.6 Tietohallinto Suunnitelmakaudella on kehitettävä kuntien tietojärjestelmien yhteistyötä Joensuun seudulla laaditun erillisen suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin on huomioitava, että nykyiset tietojärjestelmät käytetään täysimääräisesti hyödyksi ja päätösvalta asiassa on kunnalla. 2.7 Kuntayhtymien yhdistäminen Sosiaalipalvelujen tuottamista ei ole syytä siirtää kuntayhtymälle, mutta kuntayhtymä voi toteuttaa kuntien niin päättäessä maakunnallisia kehittämishankkeita.

13 Kunnanhallitus / Uudet osa-alueet alueellisessa strategiassa 3.1 Ensihoito ja sairaankuljetus Joensuun päivystyspisteen toiminta on syytä arvioida. Muut päivystyspisteet jatkavat kuntien omana toimintana ja yhdenmukainen ensihoito on tarkoituksenmukainen tavoite, jota kunnat toteuttavat. 3.2 Hankintatoimi Hankintatoimi on nähtävä laajempana kuin vain terveydenhuollon hankintatoimena eikä se ole kuntayhtymän ydintoimintaa. Sairaanhoitopiirin ja kuntien välistä hankintatoimen yhteistyötä on kehitettävä. 3.3 Työterveyshuolto Joensuun seudun kuntien työterveyshuoltoa ollaan yhdessä kehittämässä mahdollisesti kunnalliseksi liikelaitokseksi, johon kunnat ja sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä voivat liittyä. Jokainen osapuoli tekee asiasta päätöksensä itse. 3.4 Alueellinen kiinteistölaitos Alueelliseen kiinteistölaitokseen ei ole tarvetta, vaan kunnat hoitavat kiinteistönsä. 3.5 Erikoissairaanhoidon jälkeisen vaiheen hoitojärjestelyt Tärkeätä selvittää yhteistyössä.

14 Kunnanhallitus / Täydennyskoulutus Koulutuksen koordinointi pitää tapahtua yhdessä huomioiden kuntien mahdollisesti hyvinkin erilaiset tarpeet sekä koulutusorganisaatioiden mahdollisuudet ja jo olemassa olevat yhteistyöhankkeet. Koulutuksessa tulee huomioida myös sosiaalitoimen koulutustarpeet. Täydennyskoulutuksen kehittäminen ja koordinointi soveltuu hyvin ammattikorkeakoulun tehtäväksi yhdessä kuntien/ kuntayhtymien edustajien kanssa. 3.7 Apuvälinepalveluiden alueellinen palvelusuunnitelma Suunnitelmakaudella on pikaisesti selvitettävä avoinna tai ristiriitoja herättäneet toiminnalliset kohdat, kuten apuvälineiden huoltoon, asentamiseen ym. liittyvät kysymykset. 4. Nykyisen toimintamallin arviointia Olemme samaa mieltä, että sopimustoiminnassa pitää olla isompia sopimuskokonaisuuksia. Polvijärven kunta korostaa, että kuntien välistä ja kuntien ja kuntayhtymän välistä yhteistyötä on kehitettävä palveluyhteistyönä. 5. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kannanottoa sosiaali-/terveyspiiriin ei tule sisällyttää tähän suunnitelmaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

15 Kunnanhallitus / SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 53 Kunnanhallitus on päättänyt, että auki julistettavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään euroa kuukaudessa. Polvijärven kunnassa on myös toinen sosiaalityöntekijän virka, jota hoitaa Mirja Halonen. Tämän viran tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 1.952,25 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että toisen sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan euroa lukien. Tätä virkaa hoitaa tällä hetkellä Mirja Halonen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / KEITTIÖAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Khall. 54 Polvijärven kunta on julistanut haettavaksi osaaikaisen keittiöapulaisen toimen. Tehtävään haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita ko. keittiöapulaisen toimeen Aira Pyykön ja 1. varasijalle Tarja Laukkasen ja 2. varasijalle Vuokko Kurvisen. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Kati Monosen kannattamana, että 1. varasijalle valitaan Vuokko Kurvinen ja 2. varasijalle Tarja Laukkanen. Tiina Mustonen kannatti päätösesitystä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti valitsevan ko. keittiöapulaisen toimeen Aira Pyykön. Puheenjohtaja totesi, että 1. varasijalle valittavasta on suoritettava vaali. Puheenjohtaja totesi, että vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Suoritetussa vaalissa Vuokko Kurvinen sai 5 ääntä ja Tarja Laukkanen 4 ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen 1. varasijalle Vuokko Kurvisen. Tämän jälkeen kunnanhallitus valitsi yksimielisesti 2. varasijalle Tarja Laukkasen. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

17 Kunnanhallitus /

18 Kunnanhallitus / ANTOLAINAN MYÖNTÄMINEN POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:LLE Khall. 55 Vuoden 2006 talousarvioon sisältyy euron antolaina Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle. Antolaina on tarkoitettu tällä hetkellä yhtiölle myönnettyjen korottomien lyhytaikaisten lainojen muuttamiseen korolliseksi pitkäaikaiseksi lainaksi sekä muuhun yhtiön toimintaan. Lyhytaikaisia lainoja on yhteensä euroa. on sitovalla perustelulla antanut kunnanhallitukselle oikeuden ko euron lainan myöntämiseen kunnanhallituksen tarkemmin määrittelemillä lainaehdoilla. Laina myönnetään korollisena. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vuoden 2006 talousarviossa olevan Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle myönnettävän euron antolainan osalta seuraavaa: Polvijärven kunta myöntää Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle euron antolainan, joka maksetaan yhtiölle Lainan saatuaan Polvijärven yrityspalvelu Oy maksaa kunnalle pois aiemmin myönnetyt yhteensä euron lyhytaikaiset lainat. Lainan korko on kiinteä 3,0 %. Koron laskeminen alkaa Lainan kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

19 Kunnanhallitus / Lainan lyhennykset maksetaan kunnalle seuraavasti: Yhteensä Lainan lyhennykset ja koronmaksu tapahtuvat vuosittain kaksi kertaa vuodessa samoina päivinä ja Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa katsoivat seuraavat henkilöt: (syy: yhteisöjääviys) kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen ja kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Irja Haaranen ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja esittelijänä hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

20 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Sirviö Seppo Juhani Hanhilammentie 6 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Niskaniemi RN:o 6:4 Tilan nimi Väinölänniemi Rakennuspaikan osoite Mäntylahdentie 24 f POLVIJÄRVI Kaava-alue Pinta-ala Höytiäisen rantavyöhyke 1500,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennus 70,00 1 ½ 0 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Entinen lomarakennus on huonokuntoinen ja se on tarkoitus purkaa. Tilalle rakennettaisiin uusi lomarakennus kauemmaksi rannasta. Vesiyhteys Kallioniemen venesatamasta. Ruokavesi tuodaan muualta. Muu käyttövesi otetaan järvestä. Pesuvedet saostuskaivon kautta maahanimeytykseen. Kuivakäymälä. Jätteet kunnalliseen keruupisteeseen. - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 2 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Virallinen karttaote 2 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen

21 Kunnanhallitus / Naapureita 5 kpl joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Pitkänniemensaarien Pitkäniemen puoleisessa saaressa. Saaressa on viisi rakennettua lomarakennuspaikkaa. Hakijalla on kunnan omistamassa Kallioniemen venesatamassa vuokrattu venepaikka rakennuspaikalle tarvittavaa vesiyhteyttä varten. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Kallinen Tarja Anita Lähiosoite Näkinkuja 1 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kaianlahti RN:o 168:6 Tilan nimi Koivikkolehto Rakennuspaikan osoite Eeronrannantie KINAHMO Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Pinta-ala 8500,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Vapaa-ajan asuinrakennus 80, Saunarakennukset 20, Talousrakennukset 10, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Perintönä saatu lomarakennuspaikka jolle halutaan rakentaa vapaaajanviettoon tarvittavat rakennukset. Tontille on poikkeamislupa myönnetty n:o 1364 L, joka jäänyt käyttämättä. Lisätiedot Vesiyhteys Eeronniemen venevalkamasta. Ruokavesi tuodaan muualta. Muu käyttövesi otetaan järvestä. Pesuvedet maahan imeytykseen. Kuivakäymälä. Jätteet kunnalliseen keruupisteeseen.

23 Kunnanhallitus / Liitteet POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus - Lohkomisasiakirjoja 3 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 2 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita yksi jolla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Honkasaaressa, joka on Teyrisaaren ja Ruopansaaren välissä Oriniemen eteläpuolella. Rakentaminen on ollut vähäistä Honkasaaressa, johtuen osaltaan pitkästä vesimatkasta. Ruopansaaren pohjois-osan ja Honkasaaren vesiliikenne tapahtuu yleensä Eeronrannan venevalkamasta. Rakennuspaikalle on ollut poikkeamislupa 80 m 2 :n lomarakennukselle, mutta lupa on jäänyt käyttämättä. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kantatilan rantaa varaavan rakentamisen määrä - rakennuspaikka on jo aiemmin hyväksytty vapaa-ajan varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus /

25 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 58 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 2-3/ vs. kunnanviraston päällikkö Helena Kaasisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta - hallintojohtaja Helena Kaasisen päätös 6/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 5-9/2006 ja päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta 1/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 3-12/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 3-9/ kanslisti Arja Lätin päätökset 2-3/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 1-5/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätös 1/ maaseutusihteeri Teuvo Mutasen päätökset 1-6/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 3, 8, 10-32/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 1-4/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 3-9/2006, 138/2006, 3/3006, toimenhoidon keskeytyspäätökset 2-7/Fbb 2 /2006, virkavapauspäätökset 1-7 ja 9-11/Fba 2 / Kokouspöytäkirjoja: - Sivistyslautakunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

26 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajina Veikko Tanskasen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Minna Ikonen ja Miia Päivinen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Niinisaari RN:o 68:15. - luovuttajana Kalevi Tanskanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Ari Horsmanheimo Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Puronsuu RN:o 405:3. - luovuttajana Timo Smolander Outokummusta - luovutuksen saajana Pekka Karvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylässä sijaitsevasta tilasta Koivuaho RN:o 72:4. - luovuttajina Maire Assisen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Kauko Kettunen Polvijärveltä ja Pirjo Laajapuro Kuopiosta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivurinne RN:o 16:60.

27 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 5. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus eläkeratkaisusta Vanhuuseläke myönnetty alkaen toistaiseksi. 6. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus eläkeratkaisusta Vanhuuseläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 7. Valtionkonttorin ilmoitus Vanhuuseläke on myönnetty pysyvästi. 8. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lausunto pohjaveden puhdistuksen ja tarkkailun lopettamisesta. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

28 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Rummukainen Matti Lähiosoite Kinahmontie 39 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kaianlahti RN:o 122:0 Tilan nimi Saviranta Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Pinta-ala 20000,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 160, Talousrakennukset 60, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Nykyisin tontilla olevat asuin- ja talousrakennukset ovat kuntoarvion mukaan niin heikkokuntoisia, että niiden peruskorjaukset ovat hyvin vaikea toteuttaa. Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo ja talousrakennus omaan käyttöön, jonka jälkeen nykyiset rakennukset puretaan. Kaavoituksellinen tilanne jatkuu nykyisellään hankkeen toteuttamisen jälkeen.

29 Kunnanhallitus / Lisätiedot Tieyhteys on olemassa. Puhdas vesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta. Jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen.

30 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 2 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on neljä joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Savikkolahden rantavyöhykkeellä joka on Selkäsalmen ja Kinahmon puolivälissä. Alueella on maatilojen asuinrakennuksia ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta: Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu pysyvää asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti.

31 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ihatsu Meeri Kaarina Lähiosoite Puronsuunkatu 8 A 17 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 397:2 Tilan nimi Koivula Rakennuspaikan osoite Viinijoentie 15 b POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijoen rantavyöhyke Pinta-ala 17100,00 m2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Selostus poikkeamisesta Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.Ikm Vapaa-ajan asuinrakennus 63, Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Perintönä saaduile rakennuspaikalle halutaan rakentaa lomarakennus vapaa-ajan käyttöön. Tontilla on jo olemassa sauna- ja talousrakennus. Hanke ei aiheuta huomattavaa haittaa kaavoituksen toteutumiselle.

33 Kunnanhallitus / Lisätiedot Tieyhteys olemassa Viinijoen yksityistien kautta. Vesi otetaan omasta kaivosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 2-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet imeytetään maaperään. WCjätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen.

34 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 4 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on neljä joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Kupinpurolla Viinijoen rantavyöhykkeellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakentamiseen on käytetty alle 30 prosenttia kantatilan rantaviivasta. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalle on rakennuslupa 12 m 2 :n - saunarakennukselle. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kantatilan rantaa varaavan rakentamisen määrä - rakennuspaikka on jo osittain rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1

SODANKYLÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2008 Maaseutulautakunta Sivu 1 Maaseutulautakunta Sivu 1 Kokousaika 23.05.2008 klo 10.00 13.00 Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone 1 Käsittellyt asiat Asia no 10 Järjestäytymisasiat 3 11 Lainan myöntäminen kyläyhdistyksille 4 12

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

Käsittellyt asiat. Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1/2008 Kokousaika Torstai 24.01.2008 klo 14.00 15.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala,

376 vuokraamisesta Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 200 Kuuleminen luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Rantala, Lappajärven kunta Pöytäkirja 21/2014 371 Kunnanhallitus 08.12.2014 Aika 08.12.2014 klo 18:00-21:39 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 197-210 Otsikko Sivu 197 Tero Annolan

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot