Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen."

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/ (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja n 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Hanna Mäkinen Arto Sutinen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen

2 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 48 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Hanna Mäkisen ja Arto Sutisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus / PAIKALLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2006 LOMARAHOJEN VAIHTAMISESTA YLIMÄÄRÄISEKSI PALKALLISEKSI VAPAAKSI Khall. 49 Polvijärven kunnan vuoden 2006 talousarvioon on palkat laskettu siten, että kuukausipalkkoihin on laskettu 3,0 %:n korotus, mistä on vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla arvioitu saatavan 0,5 %:n (noin euron) säästö. Vapaaehtoisina keinoina tulevat kysymykseen palkattomat virkavapaudet ja työlomat, luonnollinen poistuma sekä lomarahojen vapaaksi vaihtaminen. Lomarahojen vapaaksi vaihtaminen edellyttää paikallisen sopimuksen tekemistä. Lomarahojen vapaaksivaihtosopimuksen osalta on ammattijärjestöjen kanssa pidetty paikallisneuvottelut. Ammattijärjestöille tarjottiin paikallista sopimusta, jossa vapaaehtoisuuteen perustuen olisi kullakin henkilöllä mahdollisuus vaihtaa vuoden 2006 lomarahaa ylimääräiseksi palkalliseksi vapaaksi viime vuosina käytössä olleiden periaatteiden mukaisesti. Ammattijärjestöistä JHL, JYTY, Maatalouslomittajat ry ja KTN ovat allekirjoittaneet liitteenä olevan sopimuksen. Ammattijärjestöistä JUKO, Tehy ja Super eivät ole lähteneet mukaan lomarahasopimukseen. Ehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen vuonna 2006 maksuun tulevien lomarahojen vaihtamisesta ylimääräiseksi palkalliseksi vapaaksi työnantajaa sitovaksi. 83

4 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus päättää, että niiden järjestöjen, jotka eivät vielä ole lähteneet sopimukseen mukaan, on mahdollista liittyä sopimukseen myöhemmin. Lisäksi työnantaja suosittelee näiden järjestöjen jäsenille palkattomien virkavapauksien ottamista. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1. 84

5 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA 20. TAMMIKUUTA 2006: JHL Khall. 50 Kunnan ja JHL:n välillä on pidetty paikallisneuvottelu 20. tammikuuta Paikallisneuvottelupöytäkirja on liitteenä. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tässä vaiheessa työnantajan vastauksena paikallisneuvottelussa ilmenevän työnantajan kannan. 85 Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti Asko Mustosen kannattamana, että emäntä Marja Ratilaisen palkkausta tarkistetaan lukien 10 euroa kuukaudessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Toivo Pehkosen esityksen. Muilta osin kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 2.

6 Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus / KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN LAUTAKUNTIIN VUOSIKSI Khall. 48 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Ehdotus Kunnanhallitus määrää edustajansa vuosiksi seuraaviin lautakuntiin: sivistyslautakunta maaseutulautakunta rakennuslautakunta sosiaali- ja terveyslautakunta tekninen lautakunta Päätös Kunnanhallitus nimesi edustajansa vuosiksi lautakuntiin seuraavasti: Sivistyslautakunta Asko Mustonen Maaseutulautakunta Arto Sutinen Rakennuslautakunta Onni Tukiainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Leila Karttunen Tekninen lautakunta Hanna Mäkinen. Khall. 51 Leila Karttunen on pyytänyt Polvijärven kunnanhallitukselta eroa kunnanhallituksen edustuksen tehtävästä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Syynä anomuksen mu-

7 Kunnanhallitus / kaan on jääviys osallistuessa kokouksiin. Leila Karttunen on aloittamassa avohoidon esimiehen tehtävät kunnassa 1. helmikuuta 2006, joten hän katsoo itsensä esteelliseksi osallistumaan kokouksiin.

8 Kunnanhallitus / Hanna Mäkinen on pyytänyt päivätyllä kirjeellä, että hänelle myönnetään ero teknisen lautakunnan kunnanhallituksen edustajan tehtävästä. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy edellä ilmenevät erot kunnanhallituksen edustajana toimimisesta ko. lautakunnissa ja kunnanhallitus määrää edustajansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja tekniseen lautakuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti, että jäljellä olevaksi toimikaudeksi kunnanhallitus määrää kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan Leila Karttusen ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan Hanna Mäkisen. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen eli hyväksyi edellä ilmenevät erot kunnanhallituksen edustajana toimimisesta ko. lautakunnissa ja kunnanhallitus määräsi kunnanhallituksen edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tekniseen lautakuntaan Leila Karttusen ja sosiaali- ja terveyslautakuntaan Hanna Mäkisen.

9 Kunnanhallitus / LAUSUNNON ANTAMINEN TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ALUEELLISESTA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMASTA Khall. 52 Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt päivätyllä kirjeellään jäsenkunnilta lausuntoa terveydenhuollon palveluiden alueellisesta järjestämissuunnitelmasta. Hoidon saatavuuden turvaamiseen tähtäävät lainmuutokset astuivat voimaan Samalla tuli voimaan myös uusi valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä (1019/2004). Asetuksen 7 :ssä määrätään, että sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sen alueen kuntien on laadittava yhteistyössä terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelma ja että sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa suunnitelman laatimisesta valtuustokausittain. Suunnitelmassa tulee sopia ainakin alueellisesta yhteistyöstä ja palveluiden yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Lisäksi sosiaalihuollon palvelut tulee tarvittaessa sovittaa terveydenhuollon palveluiden toiminnalliseen kokonaisuuteen yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Sairaanhoitopiirin ja kuntien tulee erityisesti arvioida alueen laboratoriopalveluiden, kuvantamispalveluiden, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä päivystys- ja ensihoidon palveluiden toiminnallinen kokonaisuus. Asetuksen mukaan terveydenhuollon palveluiden järjestämissuunnitelmassa tulee sopia alueen kuntien ja terveyskeskusten kanssa alueellisen tietohallinnon järjestämisestä ja suunnitelmassa tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon yksityisten palveluiden tuottajien ja sosiaalihuollon tietohallinnon yhteistyötarpeet.

10 Kunnanhallitus / Sairaanhoitopiirin ko. kirjeen mukaan terveydenhuollon palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma on luonteva jatko sairaanhoitopiirin alueelliselle strategialle, joka hyväksyttiin edelliselle valtuustokaudelle joulukuussa Toiminnan saumattoman jatkuvuuden turvaamiseksi strateginen suunnittelu tulee jatkossa ulottaa kattamaan myös seuraavan valtuustokauden ensimmäisen vuoden. Näin ollen uusi suunnitelma koskee vuosia Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt terveydenhuollon alueellisen suunnitelman vuosille ja päättänyt lähettää sen lausunnolle jäsenkuntiin, minkä jälkeen se palaa jatkokäsittelyyn. Lausunto on pyydetty toimittamaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymälle viimeistään Terveydenhuollon palveluiden alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille on esityslistan liitteenä. Polvijärven kunnan lausuntoa valmisteltaessa asiasta on keskusteltu johtavan lääkärin Raili Mönttisen kanssa ja hänen esittämät näkökohdat on huomioitu lausuntoehdotuksessa. Lisäksi Joensuun seudun johtavat lääkärit ovat pitäneet yhteisen kokouksen kuntien kannanottoa valmisteltaessa.

11 Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää antaa terveydenhuollon palveluiden alueellisesta järjestämissuunnitelmasta seuraavan lausunnon. 1. Taustaa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on laatinut terveydenhuollon palvelujen alueellisen järjestämissuunnitelman ja suunnitelma edustaa sairaanhoitopiirin näkemystä. Jatkossa sairaanhoitopiirin on huolehdittava siitä, että kuntien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijajohto voi olla aktiivisesti mukana suunnitelman valmistelussa. 2. Sairaanhoitopiirin alueellinen strategia 2.1 Päivystys Kunnat ovat jo sopineet päivystyksen käytöstä yli kuntarajojen ja kiireellisen hoidon osalta on mahdollisuus saada hoito mistä tahansa päivystyspisteestä. 2.2 Laboratorio 2.3 Röntgen Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen pitää säilyä hinnaltaan kilpailukykyisinä kuntien omaan toimintaan verrattuna. Röntgenauton toiminnan mahdollisuus on tarpeen selvittää. Röntgenliikelaitoksen tulee omaa toimintaansa suunnitellessaan ja järjestäessään neuvotella yhteistyökumppaniensa kanssa palvelujen toiminnallisen, saumattoman yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä huomioida kokonaistaloudellisuus (=liikelaitoksen ja kuntien kustannukset) tehdessään RIS/PACS-ratkaisuja niiden integroitavuudessa kuntien tietojärjestelmiin.

12 Kunnanhallitus / Päätösvalta laboratorio- ja röntgentoiminnan järjestämisessä on oltava paikallistasolla kunnalla. 2.4 Apuvälinepalvelut Uuden toiminnan toteutus on kunnissa ollut alkuun työläämpää entiseen toimintatapaan verrattuna ja sen vuoksi pidämme tärkeänä, että uusi toimintatapa arvioidaan vuoden 2006 lopulla yhdessä kuntien kanssa. 2.5 Lääkehuolto Tavoitteena tulee olla, että kaikki halukkaat kunnat pääsevät mukaan. Kuitenkin korostamme, että päätösvalta asiassa on kunnalla. 2.6 Tietohallinto Suunnitelmakaudella on kehitettävä kuntien tietojärjestelmien yhteistyötä Joensuun seudulla laaditun erillisen suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin on huomioitava, että nykyiset tietojärjestelmät käytetään täysimääräisesti hyödyksi ja päätösvalta asiassa on kunnalla. 2.7 Kuntayhtymien yhdistäminen Sosiaalipalvelujen tuottamista ei ole syytä siirtää kuntayhtymälle, mutta kuntayhtymä voi toteuttaa kuntien niin päättäessä maakunnallisia kehittämishankkeita.

13 Kunnanhallitus / Uudet osa-alueet alueellisessa strategiassa 3.1 Ensihoito ja sairaankuljetus Joensuun päivystyspisteen toiminta on syytä arvioida. Muut päivystyspisteet jatkavat kuntien omana toimintana ja yhdenmukainen ensihoito on tarkoituksenmukainen tavoite, jota kunnat toteuttavat. 3.2 Hankintatoimi Hankintatoimi on nähtävä laajempana kuin vain terveydenhuollon hankintatoimena eikä se ole kuntayhtymän ydintoimintaa. Sairaanhoitopiirin ja kuntien välistä hankintatoimen yhteistyötä on kehitettävä. 3.3 Työterveyshuolto Joensuun seudun kuntien työterveyshuoltoa ollaan yhdessä kehittämässä mahdollisesti kunnalliseksi liikelaitokseksi, johon kunnat ja sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä voivat liittyä. Jokainen osapuoli tekee asiasta päätöksensä itse. 3.4 Alueellinen kiinteistölaitos Alueelliseen kiinteistölaitokseen ei ole tarvetta, vaan kunnat hoitavat kiinteistönsä. 3.5 Erikoissairaanhoidon jälkeisen vaiheen hoitojärjestelyt Tärkeätä selvittää yhteistyössä.

14 Kunnanhallitus / Täydennyskoulutus Koulutuksen koordinointi pitää tapahtua yhdessä huomioiden kuntien mahdollisesti hyvinkin erilaiset tarpeet sekä koulutusorganisaatioiden mahdollisuudet ja jo olemassa olevat yhteistyöhankkeet. Koulutuksessa tulee huomioida myös sosiaalitoimen koulutustarpeet. Täydennyskoulutuksen kehittäminen ja koordinointi soveltuu hyvin ammattikorkeakoulun tehtäväksi yhdessä kuntien/ kuntayhtymien edustajien kanssa. 3.7 Apuvälinepalveluiden alueellinen palvelusuunnitelma Suunnitelmakaudella on pikaisesti selvitettävä avoinna tai ristiriitoja herättäneet toiminnalliset kohdat, kuten apuvälineiden huoltoon, asentamiseen ym. liittyvät kysymykset. 4. Nykyisen toimintamallin arviointia Olemme samaa mieltä, että sopimustoiminnassa pitää olla isompia sopimuskokonaisuuksia. Polvijärven kunta korostaa, että kuntien välistä ja kuntien ja kuntayhtymän välistä yhteistyötä on kehitettävä palveluyhteistyönä. 5. Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kannanottoa sosiaali-/terveyspiiriin ei tule sisällyttää tähän suunnitelmaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

15 Kunnanhallitus / SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN VAHVISTAMINEN Khall. 53 Kunnanhallitus on päättänyt, että auki julistettavan sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään euroa kuukaudessa. Polvijärven kunnassa on myös toinen sosiaalityöntekijän virka, jota hoitaa Mirja Halonen. Tämän viran tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 1.952,25 euroa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että toisen sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan euroa lukien. Tätä virkaa hoitaa tällä hetkellä Mirja Halonen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus / KEITTIÖAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Khall. 54 Polvijärven kunta on julistanut haettavaksi osaaikaisen keittiöapulaisen toimen. Tehtävään haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita ko. keittiöapulaisen toimeen Aira Pyykön ja 1. varasijalle Tarja Laukkasen ja 2. varasijalle Vuokko Kurvisen. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Kati Monosen kannattamana, että 1. varasijalle valitaan Vuokko Kurvinen ja 2. varasijalle Tarja Laukkanen. Tiina Mustonen kannatti päätösesitystä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen yksimielisesti valitsevan ko. keittiöapulaisen toimeen Aira Pyykön. Puheenjohtaja totesi, että 1. varasijalle valittavasta on suoritettava vaali. Puheenjohtaja totesi, että vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Suoritetussa vaalissa Vuokko Kurvinen sai 5 ääntä ja Tarja Laukkanen 4 ääntä. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen valinneen 1. varasijalle Vuokko Kurvisen. Tämän jälkeen kunnanhallitus valitsi yksimielisesti 2. varasijalle Tarja Laukkasen. Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

17 Kunnanhallitus /

18 Kunnanhallitus / ANTOLAINAN MYÖNTÄMINEN POLVIJÄRVEN YRITYSPALVELU OY:LLE Khall. 55 Vuoden 2006 talousarvioon sisältyy euron antolaina Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle. Antolaina on tarkoitettu tällä hetkellä yhtiölle myönnettyjen korottomien lyhytaikaisten lainojen muuttamiseen korolliseksi pitkäaikaiseksi lainaksi sekä muuhun yhtiön toimintaan. Lyhytaikaisia lainoja on yhteensä euroa. on sitovalla perustelulla antanut kunnanhallitukselle oikeuden ko euron lainan myöntämiseen kunnanhallituksen tarkemmin määrittelemillä lainaehdoilla. Laina myönnetään korollisena. Ehdotus Kunnanhallitus päättää vuoden 2006 talousarviossa olevan Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle myönnettävän euron antolainan osalta seuraavaa: Polvijärven kunta myöntää Polvijärven yrityspalvelu Oy:lle euron antolainan, joka maksetaan yhtiölle Lainan saatuaan Polvijärven yrityspalvelu Oy maksaa kunnalle pois aiemmin myönnetyt yhteensä euron lyhytaikaiset lainat. Lainan korko on kiinteä 3,0 %. Koron laskeminen alkaa Lainan kaksi ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaita.

19 Kunnanhallitus / Lainan lyhennykset maksetaan kunnalle seuraavasti: Yhteensä Lainan lyhennykset ja koronmaksu tapahtuvat vuosittain kaksi kertaa vuodessa samoina päivinä ja Päätös Merkittiin, että esteellisiksi itsensä asiassa katsoivat seuraavat henkilöt: (syy: yhteisöjääviys) kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen ja kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Irja Haaranen ja he poistuivat kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen ja esittelijänä hallintojohtaja Helena Kaasinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

20 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Lähiosoite Postitoimipaikka Sirviö Seppo Juhani Hanhilammentie 6 a POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Niskaniemi RN:o 6:4 Tilan nimi Väinölänniemi Rakennuspaikan osoite Mäntylahdentie 24 f POLVIJÄRVI Kaava-alue Pinta-ala Höytiäisen rantavyöhyke 1500,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As. Ikm Vapaa-ajan asuinrakennus 70,00 1 ½ 0 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Entinen lomarakennus on huonokuntoinen ja se on tarkoitus purkaa. Tilalle rakennettaisiin uusi lomarakennus kauemmaksi rannasta. Vesiyhteys Kallioniemen venesatamasta. Ruokavesi tuodaan muualta. Muu käyttövesi otetaan järvestä. Pesuvedet saostuskaivon kautta maahanimeytykseen. Kuivakäymälä. Jätteet kunnalliseen keruupisteeseen. - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 2 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Virallinen karttaote 2 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen

21 Kunnanhallitus / Naapureita 5 kpl joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Pitkänniemensaarien Pitkäniemen puoleisessa saaressa. Saaressa on viisi rakennettua lomarakennuspaikkaa. Hakijalla on kunnan omistamassa Kallioniemen venesatamassa vuokrattu venepaikka rakennuspaikalle tarvittavaa vesiyhteyttä varten. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Kallinen Tarja Anita Lähiosoite Näkinkuja 1 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kaianlahti RN:o 168:6 Tilan nimi Koivikkolehto Rakennuspaikan osoite Eeronrannantie KINAHMO Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Pinta-ala 8500,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen, saunarakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Vapaa-ajan asuinrakennus 80, Saunarakennukset 20, Talousrakennukset 10, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Perintönä saatu lomarakennuspaikka jolle halutaan rakentaa vapaaajanviettoon tarvittavat rakennukset. Tontille on poikkeamislupa myönnetty n:o 1364 L, joka jäänyt käyttämättä. Lisätiedot Vesiyhteys Eeronniemen venevalkamasta. Ruokavesi tuodaan muualta. Muu käyttövesi otetaan järvestä. Pesuvedet maahan imeytykseen. Kuivakäymälä. Jätteet kunnalliseen keruupisteeseen.

23 Kunnanhallitus / Liitteet POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus - Lohkomisasiakirjoja 3 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 2 kpl - Selvitys kuulemisesta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita yksi jolla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Honkasaaressa, joka on Teyrisaaren ja Ruopansaaren välissä Oriniemen eteläpuolella. Rakentaminen on ollut vähäistä Honkasaaressa, johtuen osaltaan pitkästä vesimatkasta. Ruopansaaren pohjois-osan ja Honkasaaren vesiliikenne tapahtuu yleensä Eeronrannan venevalkamasta. Rakennuspaikalle on ollut poikkeamislupa 80 m 2 :n lomarakennukselle, mutta lupa on jäänyt käyttämättä. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kantatilan rantaa varaavan rakentamisen määrä - rakennuspaikka on jo aiemmin hyväksytty vapaa-ajan varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Kunnanhallitus /

25 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 58 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 2-3/ vs. kunnanviraston päällikkö Helena Kaasisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta - hallintojohtaja Helena Kaasisen päätös 6/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 5-9/2006 ja päätös henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osasta 1/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 3-12/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 3-9/ kanslisti Arja Lätin päätökset 2-3/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 1-5/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätös 1/ maaseutusihteeri Teuvo Mutasen päätökset 1-6/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 3, 8, 10-32/ apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätökset 1-4/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 3-9/2006, 138/2006, 3/3006, toimenhoidon keskeytyspäätökset 2-7/Fbb 2 /2006, virkavapauspäätökset 1-7 ja 9-11/Fba 2 / Kokouspöytäkirjoja: - Sivistyslautakunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

26 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajina Veikko Tanskasen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Minna Ikonen ja Miia Päivinen Ylämyllyltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Rauanlahden kylässä sijaitsevasta tilasta Niinisaari RN:o 68:15. - luovuttajana Kalevi Tanskanen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Ari Horsmanheimo Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Puronsuu RN:o 405:3. - luovuttajana Timo Smolander Outokummusta - luovutuksen saajana Pekka Karvinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Ruvaslahden kylässä sijaitsevasta tilasta Koivuaho RN:o 72:4. - luovuttajina Maire Assisen jakamattoman kuolinpesän osakkaat - luovutuksen saajina Kauko Kettunen Polvijärveltä ja Pirjo Laajapuro Kuopiosta - luovutuksen kohteena määräosa Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivurinne RN:o 16:60.

27 Kunnanhallitus / Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. 5. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus eläkeratkaisusta Vanhuuseläke myönnetty alkaen toistaiseksi. 6. Kuntien eläkevakuutuksen ilmoitus eläkeratkaisusta Vanhuuseläke on myönnetty alkaen toistaiseksi. 7. Valtionkonttorin ilmoitus Vanhuuseläke on myönnetty pysyvästi. 8. Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen lausunto pohjaveden puhdistuksen ja tarkkailun lopettamisesta. Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

28 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Rummukainen Matti Lähiosoite Kinahmontie 39 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Kaianlahti RN:o 122:0 Tilan nimi Saviranta Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Kaava-alue Höytiäisen rantavyöhyke Pinta-ala 20000,00 m 2 Rakennustoimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 160, Talousrakennukset 60, Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Nykyisin tontilla olevat asuin- ja talousrakennukset ovat kuntoarvion mukaan niin heikkokuntoisia, että niiden peruskorjaukset ovat hyvin vaikea toteuttaa. Tontille on tarkoitus rakentaa omakotitalo ja talousrakennus omaan käyttöön, jonka jälkeen nykyiset rakennukset puretaan. Kaavoituksellinen tilanne jatkuu nykyisellään hankkeen toteuttamisen jälkeen.

29 Kunnanhallitus / Lisätiedot Tieyhteys on olemassa. Puhdas vesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkosta. Jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen.

30 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 2 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on neljä joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen Savikkolahden rantavyöhykkeellä joka on Selkäsalmen ja Kinahmon puolivälissä. Alueella on maatilojen asuinrakennuksia ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta: Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu pysyvää asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti.

31 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ihatsu Meeri Kaarina Lähiosoite Puronsuunkatu 8 A 17 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 397:2 Tilan nimi Koivula Rakennuspaikan osoite Viinijoentie 15 b POLVIJÄRVI Kaava-alue Viinijoen rantavyöhyke Pinta-ala 17100,00 m2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen rakentaminen Selostus poikkeamisesta Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.Ikm Vapaa-ajan asuinrakennus 63, Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Perintönä saaduile rakennuspaikalle halutaan rakentaa lomarakennus vapaa-ajan käyttöön. Tontilla on jo olemassa sauna- ja talousrakennus. Hanke ei aiheuta huomattavaa haittaa kaavoituksen toteutumiselle.

33 Kunnanhallitus / Lisätiedot Tieyhteys olemassa Viinijoen yksityistien kautta. Vesi otetaan omasta kaivosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 2-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet imeytetään maaperään. WCjätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen.

34 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus LAUSUNTO Hakemusnumero Päätöspäivä Liitteet - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 4 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Rakennustarkastajan lausunto Naapureita on neljä joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. Rakennuspaikka sijaitsee Kupinpurolla Viinijoen rantavyöhykkeellä. Alueella on omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Rakentamiseen on käytetty alle 30 prosenttia kantatilan rantaviivasta. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalle on rakennuslupa 12 m 2 :n - saunarakennukselle. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kantatilan rantaa varaavan rakentamisen määrä - rakennuspaikka on jo osittain rakennettu vapaa-ajan käyttöä varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Päätös Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Aika Maanantaina 16. kesäkuuta 2014 klo 17.30-17.40 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 4/2014 74(85) Aika Tiistai 20.05.2014 klo 17.00 17.40 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2014 86(96) Aika Keskiviikko 18.06.2014 klo 17.00 17.45 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 18/2009 579 (- 593) KOKOUSAIKA Maanantaina 30. marraskuuta 2009 klo 17.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79)

Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Sivistyslautakunta 5/2014 64 (79) Aika Tiistaina 7.10.2014 klo 18.30-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talo, luokka 210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha Antikainen Hannu

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 75 Rakennus- ja ympäristölautakunta 10.12.2012 AIKA 10.12.2012 klo 15:00-16:20 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 11/2015 330 (-342) Aika Maanantaina 22. kesäkuuta 2015 klo 18.00-18.40 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 1/2015 1 (-12) Aika Tiistaina 13.1.2014 klo 18.30-19.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Kähäri Margaretha

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Rakennuslautakunta 1/2013 1 Aika Keskiviikkona 16.1.2013 klo 18.30 19.10 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Parviainen Kaisa Myyry

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 29.4.2010 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Brofogdas KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 51 VESI- JA JÄTEVESIMAKSUN HINNAN TARKISTUS, SEKÄ PERUSMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 Kokousaika 4.11.2014 klo 18.00 20.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri.

Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15. Veli Haaranen Harri Kaituri. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/2010 263 (- 279) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. toukokuuta 2010 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25

Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 10/2011 304 (- 319) KOKOUSAIKA Maanantaina 27. kesäkuuta 2011 klo 17.30-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kokousaika 15.4.2010 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00

Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 20/2011 553 (- 569) KOKOUSAIKA Maanantaina 19. joulukuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu Päivämäärä Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 Sivistyslautakunta 25.02.2016 19 KOKOUSAIKA Torstai 25.02.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 11/2010 170 KOKOUSAIKA Torstai 18.11.2010 klo 09.05-10.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 19

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 19 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 19 Rakennus- ja ympäristölautakunta 05.04.2012 AIKA 05.04.2012 klo 12:04-12:35 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot