55. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU Liahona. Yleiskonferenssipuheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "55. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2003. Liahona. Yleiskonferenssipuheet"

Transkriptio

1 55. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2003 Liahona Yleiskonferenssipuheet

2 Glen S. Hopkinsonin maalaus Matkan alku Yli käännynnäistä liittyi kirkkoon Brittein saarilla vuosien 1837 ja 1847 välisenä aikana. Heistä lähes matkasi Englannin Liverpoolista Amerikkaan vuodesta 1840 alkaen. He matkasivat ainakin 36 eri ryhmänä päätyen lopulta Illinoisissa sijaitsevaan Nauvooseen.

3 55. VUOSIKERTA NUMERO 11 MYÖHEMPIEN AIKOJEN PYHIEN JEESUKSEN KRISTUKSEN KIRKKO MARRASKUU 2003 Liahona 2 Yhteenveto 173. puolivuotiskonferenssista LAUANTAIN AAMUKOKOUS 4 Kirkon tila Presidentti Gordon B. Hinckley 8 Varma perustus Vanhin Sheldon F. Child 10 Sovitus, parannus ja likapyykki Vanhin Lynn A. Mickelsen 13 Etäältä nähdyt lupaukset Anne C. Pingree 16 Antakaamme äänemme kuulua Vanhin M. Russell Ballard 19 Herra, minä uskon! Auta minua epäuskossani! Presidentti James E. Faust LAUANTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 23 Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti James E. Faust 24 Totuuden viiri on pystytetty Presidentti Boyd K. Packer 28 Todistuksen saaminen Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista Vanhin Robert D. Hales 32 Profeettojen selkeä kutsu Vanhin Shirley D. Christensen 34 Herra, sinun Jumalasi, tarttuu sinun käteesi Vanhin W. Craig Zwick 37 Parannus ja muutos Vanhin Dallin H. Oaks 41 Toteuttakaa kaikki mahdollisuutenne Vanhin Richard G. Scott PAPPEUSKOKOUS 44 Henkilökohtainen pappeusvastuu Vanhin Russell M. Nelson 47 Nuoret miehet avainten haltijat Vanhin Monte J. Brough 50 Pappeus, avaimet ja voima antaa siunauksia Vanhin Merrill J. Bateman 53 Sinä-ilmiö Presidentti James E. Faust 56 Tuo hänet kotiin Presidentti Thomas S. Monson 60 Israelin paimenet Presidentti Gordon B. Hinckley SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS 67 Sillanrakentaja Presidentti Thomas S. Monson 70 Jumalan valtasuuruus Vanhin Jeffrey R. Holland 73 Palautuksen sanoma Vanhin Charles Didier 76 Hän tuntee teidät, Hän rakastaa teitä Sydney S. Reynolds 78 Kolme valintaa Vanhin Joseph B. Wirthlin 82 Merkkiviirinä kansakunnille, valona maailmalle Presidentti Gordon B. Hinckley SUNNUNTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 85 Me uskomme kaiken, mitä Jumala on ilmoittanut Vanhin L. Tom Perry 89 Kestävä todistus profeetta Josephin palvelutehtävästä Vanhin Henry B. Eyring 93 Tule sitten ja seuraa minua Vanhin William W. Parmley 95 Oletko pyhä? Vanhin Quentin L. Cook 97 Nöyryyden voima Piispa Richard C. Edgley 99 Miten valittu näkijä! Vanhin Neal A. Maxwell 102 Eläkäämme entistä täydellisemmin evankeliumin mukaan Presidentti Gordon B. Hinckley YLEINEN APUYHDISTYKSEN KOKOUS 104 Valitkaa rakkaus, hyvä osa Bonnie D. Parkin 107 Todistuksia Valitkaa hyvä osa 108 Liitossa Hänen kanssaan Kathleen H. Hughes 110 Valitkaa siksi Kristus, Herra Anne C. Pingree 113 Kirkon naisille Presidentti Gordon B. Hinckley 64 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon johtavat auktoriteetit 116 He puhuivat meille 119 Lähdeaineistoa opettajille 124 Apujärjestöjen ylimmät johtokunnat 124 Kirkon uutisia

4 Yhteenveto 173. puolivuotiskonferenssista That Good Part ; Precious Savior, Dear Redeemer, Hymns, 103; Rakkaus tuo, MAP-lauluja, 66. LAUANTAIN AAMUKOKOUS 4. LOKAKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies: presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: presidentti Thomas S. Monson. Alkurukous: vanhin F. Melvin Hammond. Loppurukous: vanhin H. Aldridge Gillespie. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin ja Mack Wilbergin johdolla, urkureina Richard Elliott ja John Longhurst. Laulut: Let Zion in Her Beauty Rise, Hymns, 41; Hän elää, Vapahtajani, MAP-lauluja, 82; Kiitos, Luojamme, profeetasta, MAP-lauluja, 10; Herran lapset saapukaa, MAP-lauluja, 27; I Saw a Mighty Angel Fly, Hymns, 15; Lapsen rukous, Lasten laulukirja, s. 6 7; Come, Thou Fount of Every Blessing, Hymns, 1948, 70. LAUANTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 4. LOKAKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies: presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: presidentti Thomas S. Monson. Alkurukous: vanhin D. Lee Tobler. Loppurukous: vanhin Keith K. Hilbig. Musiikki: yksinäisten aikuisten kuoro Etelä-Utahin vyöhykkeeltä James C. Kasenin johdolla, urkurina Linda Margetts. Laulut: Elon aallot myrskyten kun raivoaa, MAP-lauluja, 159; Ole nöyrä, MAPlauluja, 77; Herran työhön käyn, MAPlauluja, 160; Murheitten painamat, kutsu jo kuuluu, MAP-lauluja, 65. LAUANTAI-ILLAN PAPPEUSKOKOUS 4. LOKAKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies ja johtaja: presidentti Gordon B. Hinckley. Alkurukous: vanhin William R. Bradford. Loppurukous: vanhin H. Ross Workman. Musiikki: pappeuskuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta johtajanaan Douglas Brenchley, urkurina Clay Christiansen. Laulut: Kansat, te kuulkaa, MAP-lauluja, 172; Käyn minne vain tahdot Sä, MAP-lauluja, 176; On Vapahtaja Israelin, MAP-lauluja, 5; Kunnia miehelle, MAP-lauluja, 15. SUNNUNTAIN AAMUKOKOUS 5. LOKAKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies: presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: presidentti James E. Faust. Alkurukous: vanhin Angel Abrea. Loppurukous: vanhin Keith Crockett. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin johdolla, urkurina John Longhurst. Laulut: Johda meitä, Jehovamme, MAP-lauluja, 42; Sabbath Day, Hymns, 148; Mua Jeesus rakastaa, Lasten laulukirja, s ; Me riemuiten ootamme, MAP-lauluja, 3; Mä tiedän, että elää Hän, MAP-lauluja, 81; O Divine Redeemer, Gounod. SUNNUNTAIN ILTAPÄIVÄKOKOUS 5. LOKAKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies: presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: presidentti James E. Faust. Alkurukous: vanhin Cree-L Kofford. Loppurukous: vanhin Douglas L. Callister. Musiikki: Mormonien tabernaakkelikuoro Craig Jessopin ja Mack Wilbergin johdolla, urkureina Bonnie Goodliffe ja Linda Margetts. Laulut: From All That Dwell below the Skies, Hymns, 90; Kirkkahin tähti, aamutähtönen, MAP-lauluja, 53; Niin varma on perustus, MAP-lauluja, 43; My Shepherd Will Supply My Need ; Nyt matkahan vaan, MAP-lauluja, 1965, 100. LAUANTAI-ILLAN YLEINEN APUYHDISTYKSEN KOKOUS 27. SYYSKUUTA 2003 Kokouksen johtava virkamies: presidentti Gordon B. Hinckley. Kokouksen johtaja: Bonnie D. Parkin. Alkurukous: Judith F. Edwards. Loppurukous: Aileen S. Figuerres. Musiikki: Temppeliaukiolla ja sukututkimuslähetystyössä palvelevien sisarlähetyssaarnaajien sekä Brigham Youngin yliopiston Apuyhdistyksen kuoro Vicki McMurrayn johdolla, urkurina Linda Margetts. Laulut: Sua tahdon seurata, MAP-lauluja, 142; Choose KONFERENSSINAUHOITTEET SAATAVANA Yleiskonferenssikokousten nauhoitteita, jotka on käännetty monille kielille, on saatavana jakelukeskuksista yleensä kahden kuukauden kuluessa konferenssista. KONFERENSSIPUHEET INTERNETISSÄ Yleiskonferenssipuheet, jotka on tulkattu monille kielille, ovat tarjolla Internetissä osoitteessa KOTIOPETUS- JA KOTIKÄYNTIOPETUSSANOMAT Valikoikaa kotiopetus- ja kotikäyntiopetussanomaksi sellainen puhe, joka parhaiten vastaa niiden tarvetta, keiden luona käytte. KANSIKUVA Valokuva Matthew Reier. KONFERENSSIN VALOKUVAT Yleiskonferenssinäkymiä kuvasivat Salt Lake Cityssä Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Kelly Larsen, Christina Smith, Allexis Duce, Mark Hedengren, Natalie Simpson ja Jed Wells. Niitä kuvasivat myös Virna Rodríguez Guatemalassa, Lawrence Kawasaki Havaijissa, Takuji Okada ja Osamu Sekiguchi Japanissa, Lawrence G. Lewis Puolassa ja Michael Lerios Etelä- Afrikassa. 2

5 Marraskuu 2003, 55. vuosikerta, numero 11 LIAHONA Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon virallinen suomenkielinen julkaisu Ensimmäinen presidenttikunta: Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson, James E. Faust Kahdentoista koorumi: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, David B. Haight, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring Vastaava päätoimittaja: Dennis B. Neuenschwander Neuvojat: E. Ray Bateman, Monte J. Brough, Jay E. Jensen, Stephen A. West Päätoimittaja: David Frischknecht Suunnittelun ja toimituskunnan johtaja: Victor D. Cave Graafinen johtaja: Allan R. Loyborg Kirkon lehtien toimituspäällikkö: Richard M. Romney Toimitussihteeri: Marvin K. Gardner Toimittajat: Collette Nebeker Aune, Susan Barrett, Ryan Carr, Linda Stahle Cooper, LaRene Porter Gaunt, Shanna Ghaznavi, Jenifer L. Greenwood, Lisa Ann Jackson, Carrie Kasten, Melvin Leavitt, Sally J. Odekirk, Adam C. Olson, Judith M. Paller, Rebecca M. Taylor, Roger Terry, Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell, Kimberly Webb, Monica Weeks Julkaisun taiteellinen johtaja: M. M. Kawasaki Taiteellinen johtaja: Scott Van Kampen Tuotantopäällikkö: Jane Ann Peters Suunnittelu ja tuotanto: Kelli Allen-Pratt, Fay P. Andrus, C. Kimball Bott, Howard G. Brown, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen, Brent Christison, Kerry Lynn C. Herrin, Kathleen Howard, Denise Kirby, Tadd R. Peterson, Randall J. Pixton, Mark W. Robison, Brad Teare, Kari A. Todd, Claudia E. Warner Markkinointijohtaja: Larry Hiller Painatusjohtaja: Craig K. Sedgwick Levikkijohtaja: Kris T Christensen Kotimaansivut: Mirkku Karumo Keltarousku 4, ESPOO Puhelin: (09) Sähköposti: Tilaukset, valitukset ja osoitteenmuutokset: Paikallisen seurakunnan Liahona-edustajan tai suoraan Pohjoismaiden palvelukeskuksen kautta: Utlandagatan 24, S Göteborg Puhelin: Faksi: Nordea , tilaushinta 17,50 euroa. USA and overseas (surface mail) US $ Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. Lähettäkää käsikirjoitukset ja tiedustelut osoitteella: Liahona, Room 2420, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT , USA tai sähköpostitse osoitteeseen Liahona (Mormonin kirjan sana tarkoittaa kompassia tai suunnanosoittajaa ) ilmestyy albanian, armenian, bulgarian, cebuanon, englannin, espanjan, fidïin, haitinkreolin, hollannin, indonesian, islannin, italian, japanin, khmerin, kiinan, kiribatin, korean, kroatian, latvian, liettuan, malagassin, marshallin, mongolin, norjan, puolan, portugalin, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, samoan, sinhalan, sloveenin, suomen, tagalogin, tahitin, tamilin, tanskan, telugun, thain, tongan, t ekin, ukrainan, unkarin, venäjän, vietnamin ja viron kielellä. (Ilmestymiskerrat vaihtelevat kielittäin.) 2003 Intellectual Reserve, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Yhdysvalloissa. For Readers in the United States and Canada: November 2003 Vol. 55 No. 11. LIAHONA (USPS ) Finnish (ISSN ) is published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $16.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah, and at additional mailing offices. Sixty days notice required for change of address. Include address label from a recent issue; old and new address must be included. Send USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. Subscription help line: Credit card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. (Canada Poste Information: Publication Agreement # ) POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368, Salt Lake City, UT PUHUJAT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ Ballard, M. Russell, 16 Bateman, Merrill J., 50 Brough, Monte J., 47 Child, Sheldon F., 8 Christensen, Shirley D., 32 Cook, Quentin L., 95 Didier, Charles, 73 Edgley, Richard C., 97 Eyring, Henry B., 89 Faust, James E., 19, 23, 53 Hales, Robert D., 28 Hinckley, Gordon B., 4, 60, 82, 102, 113 Holland, Jeffrey R., 70 Hughes, Kathleen H., 108 Maxwell, Neal A., 99 Mickelsen, Lynn A., 10 Monson, Thomas S., 56, 67 Nelson, Russell M., 44 Oaks, Dallin H., 37 Packer, Boyd K., 24 Parkin, Bonnie D., 104 Parmley, William W., 93 Perry, L. Tom, 85 Pingree, Anne C., 13, 110 Reynolds, Sydney S., 76 Scott, Richard G., 41 Wirthlin, Joseph B., 78 Zwick, W. Craig, 34 AIHEHAKEMISTO Aktivointi, 56 Alistuvuus, 97 Anteeksianto, 10 Apuyhdistys, 108 Armo, 93 Esimerkki, 60, 82, 93 Humanitaariset ohjelmat, 4 Ilmoitus, 73, 85 Isä Jumala, 70, 76 Itsensä kehittäminen, 78 Jatkuva koulutusrahasto, 4 Jeesus Kristus, 32, 34, 67, 70, 93, 99, 110 Joseph Smith, 19, 28, 89, 99 Jumalanpalvelus, 37 Kelvollisuus, 28, 60, 95 Kiitollisuus, 97 Kirkon kasvu, 4 Koti, 56, 110 Kulttuuri, 37 Kunnioitus, 102 Kuuliaisuus, 67, 85 Kymmenykset, 76 Kärsivällisyys, 41 Käskyt, 85 Kääntymys, 28 Liitot, 37, 108 Luottaminen, 34 Lähetyssaarnaaja-avioparit, 37, 97 Lähetystyö, 4, 41, 47, 73 Maailmallisuus, 95 Miehet, 82 Moraalisuus, 16, 24, 37, 70 Mormonin kirja, 19, 99 Naiset, 82, 113 Nuhteettomuus, 60, 95 Nuoret, 47, 82 Nöyryys, 97 Opettaminen, 32 Palautus, 24, 28, 50, 73, 99 Palveleminen, 41, 44, 47, 53, 56, 60, 67, 78, 104 Pappeuden siunaukset, 50 Pappeus, 44, 47, 50, 56 Parannus, 10, 37, 78 Pelastussuunnitelma, 24, 34 Perhe, 16, 56, 110 Piispat, 60 Pornografia, 82 Profeetat, 8, 32, 73, 85 Pyhien kirjoitusten tutkiminen, 8, 28, 41, 78, 89 Pyhä Henki, 8, 19, 28, 76, 89 Rakkaus, 70, 93, 102, 104, 108 Rehellisyys, 37 Rukous, 28, 34, 67, 89, 93 Sakramentti, 56 Sinnikkyys, 13 Sisarkunta, 108 Sovitus, 10, 24, 50, 99 Sukuperintö, 53 Sukututkimus, 53 Tahdonvapaus, 16, 78, 104, 110 Tasovaatimukset, 24 Temppelit ja temppelityö, 13, 19, 53 Tiedotusvälineet, 16 Todistus, 8, 19, 28, 32, 41, 89, 102, 107 Toivo, 13 Tuomitseminen, 10, 104 Tärkeysjärjestys, 78 Uhraaminen, 95 Usko, 13, 19, 34, 110, 113 Vanhurskaus, 44, 95 Vastoinkäymiset, 8, 97 Vastuu, 44, 60 Yksilön arvo, 76 Yksinäiset aikuiset, 113 Ystävällisyys, 102 Äitiys, 113 LIAHONA MARRASKUU

6 LAUANTAIN AAMUKOKOUS 4. lokakuuta 2003 Kirkon tila PRESIDENTTI GORDON B. HINCKLEY Tämä on vasta alkua. Olemme vielä tuskin raapaisseet pintaa. Olemme mukana työssä ihmissielujen hyväksi kaikkialla. Rakkaat veljeni ja sisareni kautta maailman, lähetämme terveisiä Lunastajamme nimessä. Lähetämme teille rakkautemme ja siunauksemme. Kiitän teitä mitä lämpimimmin siitä, mitä teette edistääksenne Herran työtä. Mietiskelen aina silloin tällöin mielessäni tämän työn kasvua ja vaikutusta. Mietiskelen sitä kokousta, joka pidettiin muutaman henkilön läsnä ollessa Peter Whitmerin maalaistalossa 6. huhtikuuta Siellä kirkko perustettiin, ja sieltä alkoi pitkä marssi, joka on tuonut sen nykyiseen arvostettuun asemaansa. Kansamme on kokenut sortoa ja vainoa; se on kärsinyt karkotuksia ja kaikkea kuviteltavissa olevaa pahuutta. Ja kaikesta siitä on tullut jotakin, mitä on nyt ihanaa katsella. Herra julisti tämän työn alussa: Kuule, oi sinä minun kirkkoni kansa, sanoo hänen äänensä, hänen, joka asuu korkeudessa ja jonka silmät katsovat kaikkia ihmisiä; niin, totisesti minä sanon: Kuulkaa, te kaukaiset kansat, ja te, jotka olette meren saarilla, kuunnelkaa yhdessä! Sillä totisesti Herran ääni kuuluu kaikille ihmisille, eikä kukaan välty siltä, eikä ole silmää, joka ei näe, eikä korvaa, joka ei kuule, eikä sydäntä, johon ei tunkeuduta. Ja varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille niiden minun opetuslasteni suusta, jotka minä olen valinnut näinä viimeisinä aikoina. Ja he lähtevät maailmaan, eikä kukaan estä heitä, sillä minä, Herra, olen käskenyt heitä. (OL 1:1 2, 4 5.) Velvollisuudestamme maailman kansoja kohtaan ei voi olla epäilystäkään. Ei voi olla epäilystäkään siitä, että menemme eteenpäin tuon vastuun mukaisesti. Kun puhun teille tänään, useimmat kirkon jäsenet voivat kuulla minua, asuivatpa he missä tahansa. Se on ihme. Kukapa varhempina aikoina olisi voinut uneksiakaan tästä mahdollisuuksien ajasta, jota me elämme? Meillä on nyt vahvoja seurakuntia kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja jokaisessa Kanadan provinssissa. Meillä on niitä kaikissa Meksikon osavaltioissa, kaikissa Keski-Amerikan maissa ja kaikkialla Etelä-Amerikan maissa. Meillä on vahvoja seurakuntia Australiassa ja Uudessa- Seelannissa ja Tyynenmeren saarilla. Olemme juurtuneet hyvin Itä-Aasian maihin. Olemme kaikissa Länsi- Euroopan maissa ja suuressa osassa Itä-Eurooppaa, ja olemme juurtuneet lujasti Afrikkaan. Alamme saada tunnustusta ohjelmiemme valtavasta voimasta ja niiden aikaansaamasta paljosta hyvästä. Eräs kalifornialainen lehti kommentoi hiljattain: Valkoiset paidat, selkäreput ja polkupyörät paljastavat heidät jo ennen kuin huomaa Mormonin kirjan. 4

7 Jäsenet odottavat kokouksen alkua konferenssikeskuksessa. He ovat kuin samasta muotista, hyvän syyn vuoksi. Nämä nuorten miesten armeijat Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajat ovat hyvin järjestäytyneet palvellessaan lähetystyössä kautta maapallon. Kahden vuoden ajan he käyttävät 60 tuntia viikossa kirkolliseen työhön, rukoilemiseen, opiskeluun ja siihen, että kertovat muille ihmisille evankeliumista, jonka takia he ovat lähteneet perheensä ja ystäviensä luota ja mukavista kodeistaan. Yhteydenpito rakkaisiin on rajoitettu kirjeisiin ja kahteen puheluun vuodessa. He elävät säästeliäästi yksityiskodeissa ja asunnoissa lähetyssaarnaajatoveriensa kanssa, nousevat kello 6 aamulla opiskelemaan ja rukoilemaan johdatusta työlle, jota he tekevät pitkään vielä auringonlaskun jälkeenkin. He sanovat, että tällainen elämä on uhraus ja hauskinta, mitä he voivat kuvitella. (Priscilla Nordyke Roden, Answering the Call, San Bernardino County Sun, 25. elokuuta 2003, s. B1.) Tuo olisi voitu kirjoittaa lähetyssaarnaajistamme yli 120 maassa, joissa heitä palvelee. Mikä ihme onkaan, että meillä on heitä noin , useimmat heistä nuoria, jotka antavat aikaansa ja todistavat maailmalle. Tapasin hiljattain ryhmän lähetyssaarnaajia, joiden oli määrä vapautua LIAHONA MARRASKUU

8 seuraavana päivänä ja palata kotiin. He olivat maailman eri maista Mongoliasta Madagaskariin. He olivat puhtaita ja loistavia ja innokkaita. He puhuivat rakkaudesta kirkkoa, lähetysjohtajaansa ja tovereitaan kohtaan. Kuinka ihmeellinen asia tämä ainutlaatuinen ja valtava kirkon ohjelma onkaan. Samanlaisia ovat muutkin ohjelmat. Hiljattain meitä kiiteltiin julkisessa sanassa siitä, että olimme antaneet kolme miljoonaa dollaria lasten rokottamiseen tuhkarokkoa vastaan Afrikassa. Tämä raha ei tullut kymmenyksistä. Se tuli uskollisten lahjoituksista kirkon humanitaariseen työhön. Teemme yhteistyötä Amerikan Punaisen Ristin, Yhdistyneiden Kansakuntien säätiön, Centers for Disease Control and Preventionin, Yhdistyneiden Kansakuntien lastenrahaston, Maailman terveysjärjestön ja Pan American Health Organizationin kanssa 200 miljoonan lapsen rokottamiseksi ja 12 miljoonan tuhkarokon aiheuttaman kuoleman ehkäisemiseksi viiden tulevan vuoden aikana. Pelkästään meidän lahjoituksemme riittää kolmen miljoonan lapsen rokottamiseen. Kuinka suurenmoinen ja ihmeellinen asia se onkaan. Ja niin ovat kaikki humanitaariset ohjelmamme. Vielä yksi asia. Ilmoitimme maaliskuussa 2001, että kirkko oli luomassa suunnitelmaa kotiin palanneiden lähetyssaarnaajien ja muiden nuorten aikuisten auttamiseksi, niin että he voivat hankkia parempiin työmahdollisuuksiin tähtäävää opetusta ja koulutusta vähemmän yltäkylläisissä ja vähemmän mahdollisuuksia tarjoavissa maissa. Pyysimme niitä, jotka halusivat auttaa tässä suunnitelmassa, antamaan lahjoituksia jatkuva koulutusrahasto -nimiseen rahastoon, johon otettiin mallia 1800-luvun jatkuvasta siirtolaisrahastosta. Kerron lyhyesti, mitä tämän suunnitelman tiimoilla tapahtuu. Anteliaiden lahjoitustenne ansiosta olemme pystyneet pysyttelemään kasvavan lainatarpeen tasalla. Kirkko on myöntänyt tähän mennessä noin lainaa nuorille miehille ja naisille latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa ja muilla kirkon vyöhykkeillä. Nämä nuoret ovat sitoutuneet maksamaan lainansa takaisin, niin että muut voivat saada samat mahdollisuudet kuin he. Monet ovat valmistuneet ja nauttivat koulutuksensa tuomista eduista. Koulutuksensa on päättänyt tähän mennessä 600 nuorta miestä ja naista. Suurin osa heistä on löytänyt hyvän työpaikan. Paljon useammat valmistuvat ja liittyvät työvoimaan asuinseuduillaan tulevina kuukausina. He jättävät jälkensä maailmaan, kasvattavat perheensä ja palvelevat kirkkoa. Monet ovat jo pitkällä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi Patrick valmistui Jamaikassa ensimmäisenä jatkuvan koulutusrahaston avustamista opiskelijoista. Hänen liikkeenjohdon peruskoulutuksensa toi hänelle hyväpalkkaisen työn maan kansallisella lentokentällä ja avasi hänelle lupaavia tulevaisuudennäkymiä. Hän alkoi heti maksaa takaisin lainaansa. Flavialla, sisarella Etelä-Amerikan köyhemmistä osista, ei juuri ollut mahdollisuuksia eikä varoja koulutukseen eikä vakituiseen työpaikkaan ennen kuin hän sai apua jatkuvalta koulutusrahastolta hankkiakseen tietokonekoulutusta. Päätettyään koulutuksensa hän löysi työtä hyvästä yrityksestä MAP-työllistämispalveluiden kautta. Hän kertoo: Vastaan nyt talousasioista käyttämällä [kehittynyttä] tietokonejärjestelmää yhdessä Recifen suurimmista sairaaloista. Kuuluin ryhmään, joka valmisti tämän talousjärjestelmän yhtiölle. Monia muitakin esimerkkejä voitaisiin mainita. Olemme iloisia voidessamme kertoa, että suunnitelma toimii hyvin ja laajenee vähitellen, kun saamme kokemusta. Varhaiset kokemukset lainojen takaisinmaksusta ovat rohkaisevia. Kiitämme teitä taaskin anteliaisuudestanne, kiinnostuksestanne ja rukouksistanne jatkuvan koulutusrahaston puolesta. Aikanaan sanottiin, että Britannian valtakunnassa aurinko ei milloinkaan laske. Tuo valtakunta on nyt 6

9 pienentynyt. Mutta on totta, ettei aurinko milloinkaan laske tässä Herran työssä, joka koskettaa ihmisten elämää kautta maailman. Ja tämä on vasta alkua. Olemme vielä tuskin raapaisseet pintaa. Olemme mukana työssä ihmissielujen hyväksi kaikkialla. Työmme ei tunne rajoja. Se jatkuu Herran sallimuksen mukaan. Meiltä nyt suljetut kansakunnat ovat jonakin päivänä avoinna. Siihen uskon. Siihen luotan. Siitä todistan. Se pieni kivi, joka irtosi vuoresta käden koskematta, vierii ja täyttää maan (ks. Dan. 2:31 45; OL 65:2). Kokoontuessamme tähän suureen konferenssiin sanon myöhempien aikojen pyhille kaikkialla: Jumala siunatkoon teitä. Pitäkää usko. Olkaa uskollisia liitoillenne. Vaeltakaa evankeliumin valossa. Rakentakaa Jumalan valtakuntaa maan päällä. Kirkko on erinomaisessa tilassa ja voi kehittyä ja kehittyy. Se kasvaa ja vahvistuu. Olemme tavallisia ihmisiä, jotka ovat mukana epätavallisessa työssä. Meillä on elävän Jumalan pappeus. Meidän edeltäjämme ovat saaneet aikaan ihmeitä. Meidän mahdollisuutenamme ja haasteenamme on jatkaa tätä suurta työtä, jonka tulevaisuutta pystymme tuskin kuvittelemaankaan. Kiitos, veljeni ja sisareni, uskostanne ja uskollisuudestanne. Kiitos rakkaudestanne, joka teillä on tätä Kaikkivaltiaan työtä kohtaan. Elämme maailmassa. Teemme työtä maailmassa. Mutta meidän täytyy nousta maailman yläpuolelle tehdessämme Herran työtä ja pyrkiessämme vahvistamaan Hänen valtakuntaansa maailmassa. Liittykäämme nyt yhteen sellaisten miesten ja naisten suuressa maailmankonferenssissa, jotka ovat todellakin Jumalan lapsina veljiä ja sisaria. Kuulemme seuraavien kahden päivän aikana monien joukostamme puhuvan, eikä kenellekään heistä ole sanottu, mistä heidän pitäisi puhua, vaan jokainen heistä on rukoillut Herraa kyetäkseen sanomaan jotakin sellaista, mikä auttaa, innoittaa ja ylentää kaikkia kuulijoita. Taivaan siunaukset olkoot seurananne. Olkaa uskollisia ja vilpittömiä siinä suurenmoisessa ja loistavassa asiassa, jonka olette omaksuneet. Tätä rukoilen nöyrästi Lunastajamme, Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Nyt meillä on teille pieni makupala. Haluaisin pyytää veli David B. Haightia tulemaan puhujakorokkeelle. Hän on vanha soturi. Hän on 97-vuotias. Hän on elänyt kauemmin kuin kukaan toinen apostoli tämän taloudenhoitokauden historiassa. Jokin aika sitten hän sairastui, ja hänellä on ollut hieman ongelmia. Mutta hän halusi tulla tänä aamuna vilkuttamaan teille, koska hän tuntee teitä kohtaan kiitollisuutta ja arvonantoa ja suurta rakkautta. Ja hänelle, rakkaalle ystävälle, me sanomme: Jumala siunatkoon sinua ja parantakoon sinut. Me rakastamme sinua, me tuemme sinua, me rukoilemme puolestasi. Olkoot taivaan siunaukset päälläsi, rakas veli Haight. Kiitos sinulle. Vanhin Haight: Kiitos. Presidentti Hinckley: Haluatko vilkuttaa näille ihmisille? Vanhin Haight: Kyllä. Minun täytyy. Minä vilkutan. Kiitos teille, kiitos teille. Mukavaa olla kanssanne. Presidentti Hinckley: Kiitos sinulle. Vanhin Haight: Kiitos. Presidentti Hinckley: Sallimme hänen nyt poistua. Hän seuraa konferenssia televisiosta. Mikä suuri soturi hän onkaan ollut Herran armeijassa. Suuret kiitokset sinulle, veli Haight. LIAHONA MARRASKUU

10 Varma perustus VANHIN SHELDON F. CHILD seitsemänkymmenen koorumista Meidän todistuksemme täytyy rakentua varmalle perustukselle, juurtua syvälle Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Ankara myrsky iski muutama vuosi sitten asuinpaikkakunnallemme. Se alkoi ryöppyävällä kaatosateella, jota seurasi tuhoisa itätuuli. Myrskyn laannuttua vahingot arvioitiin: voimajohtoja oli pudonnut maahan, kiinteistöjä oli vaurioitunut, ja monet alueella kasvaneet kauniit puut olivat kaatuneet juurineen. Muutamaa päivää myöhemmin juttelin erään ystävän kanssa, joka oli menettänyt pihaltaan useita puita. Talon toisella puolella puut olivat pystyssä. Ne olivat selviytyneet myrskystä hyvin, kun taas ne puut, jotka olivat mielestäni olleet hänen tonttinsa parhaalla paikalla, eivät olleet kyenneet vastustamaan voimakkaita tuulia. Hän mainitsi minulle, että ne puut, jotka olivat selviytyneet myrskystä, oli istutettu tiiviiseen maahan ja niiden juuret olivat ravintoa saadakseen työntyneet syvälle maaperään. Hänen menettämänsä puut oli istutettu lähelle pientä puroa, missä ravintoa oli helposti saatavilla. Juuret olivat pinnassa. Ne eivät olleet ankkuroituneet kyllin syvälle kestääkseen myrskyä. Noiden puiden tavoin meidän todistuksemme täytyy rakentua varmalle perustukselle, juurtua syvälle Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, niin että kun elämäämme tulee tuulia ja sateita, kuten niitä varmasti tulee, olemme kyllin vahvoja kestämään ympärillämme raivoavat myrskyt. Helaman neuvoi poikiaan: Ja nyt, poikani, muistakaa, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää väkevät tuulensa, niin, nuolensa pyörretuulessa, niin, kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. 1 Kun Mormonin kirjan profeetta Jaakob kohtasi antikristus Seremin, hän kysyi tältä: Kiellätkö sinä Kristuksen, joka on tuleva? Ja hän sanoi: Jos olisi olemassa joku Kristus, minä en kieltäisi häntä; mutta minä tiedän, ettei mitään Kristusta ole, ei ole ollut eikä tule koskaan olemaan. Ja minä sanoin hänelle: Uskotko sinä kirjoituksiin? Ja hän sanoi: Uskon. Ja minä sanoin hänelle: Sitten sinä et ymmärrä niitä, sillä ne totisesti todistavat Kristuksesta. Katso, minä sanon sinulle, ettei kukaan profeetoista ole kirjoittanut eikä profetoinut puhumatta tästä Kristuksesta. Eikä tässä ole kaikki se on myös ilmoitettu minulle Pyhän Hengen voimalla. 2 Jaakob osoittaa kolme totuuden lähdettä pyhät kirjoitukset, profeetat ja Pyhän Hengen jotka todistavat Kristuksesta. Niiden avulla me voimme rakentaa perustuksemme Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika Pyhät kirjoitukset Itse Vapahtaja sanoi: Te tutkitte kirjoituksia ja nehän juuri todistavat minusta. 4 Kun Herra käski Lehiä pakenemaan perheineen erämaahan, Hän tiesi, että he tarvitsisivat lujan perustuksen, jolle he voisivat rakentaa uudessa maassa. Pyhät kirjoitukset olivat niin tärkeitä, että niiden saamiseksi Hengen ääni puhui Nefille käskien häntä surmaamaan Labanin: On parempi, että yksi mies menehtyy kuin että kansakunta vaipuu ja menehtyy epäuskoon. 5 Suunnilleen samaan aikaan historiassa Herra johdatti toisenkin ihmisryhmän Jerusalemista luvattuun maahan. Monta sukupolvea myöhemmin kuningas Moosia löysi näiden jälkeläiset. Heidät tunnettiin Sarahemlan kansana. Sen hengellinen tila oli huono. Omnin kirjassa sanotaan: Sen kieli oli turmeltunut; eikä se ollut tuonut mitään aikakirjoja mukanaan, ja se kielsi Luojansa olemassaolon. 6 Eivät ainoastaan kansat tuhoudu ilman pyhiä kirjoituksia, vaan myös perheet ja yksityiset ihmiset vaipuvat epäuskoon. Pyhien kirjoitusten päivittäinen lukeminen auttaa meitä ankkuroimaan uskomme 8

11 Kristukseen. Ne totisesti todistavat Hänestä. 2. Profeetat Minua pyydettiin muutama vuosi sitten järjestämään uudelleen erään vaarnan johtokunta. Vasta kutsutun vaarnanjohtajan vaimo kertoi konferenssin sunnuntaikokouksessa, että hän oli kasvanut aikuiseksi hyvässä kristillisessä kodissa. Hänen vanhempansa olivat koonneet perheensä joka päivä yhteen lukemaan ja tutkimaan Raamattua. Kun he lukivat muinaisista profeetoista, hän kysyi vanhemmiltaan, miksei maan päällä ollut profeettoja nykyaikana. He eivät osanneet antaa hänelle tyydyttävää vastausta, kuten eivät hänen opettajansakaan eivätkä hänen uskonnolliset johtajansa. Opiskellessaan yliopistossa hän huomasi eräänä päivänä kaksi nuorta miestä, joilla oli valkoinen paita ja kaulassa solmio. Hän näki heidän mustissa nimilaatoissaan nimen Jeesus Kristus. Hän puhui heidän kanssaan ja kysyi, olivatko he pappeja. Kyllä me olemme! Me olemme Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon lähetyssaarnaajia. Voinko sitten esittää teille erään kysymyksen? hän kysyi. Rakastaako Herra ihmisiä nykyaikana yhtä paljon kuin Hän rakasti muinaisten aikojen ihmisiä? Kyllä Hän rakastaa, he vastasivat. Miksei meillä sitten ole profeettoja maan päällä nykyaikana? Voitteko kuvitella, kuinka nämä kaksi nuorta lähetyssaarnaajaa innostuivat kuultuaan tuollaisen kysymyksen? He sanoivat: Meillä on. Meillä on profeettoja maan päällä nykyaikana. Voisimmeko kertoa heistä sinulle? Sanomamme maailmalle on sama: Meillä on profeettoja maan päällä nykyaikana. Tänäkin iltapäivänä me kohotamme kätemme antaaksemme tukemme presidentti Gordon B. Hinckleylle, hänen neuvonantajilleen ja kahdentoista koorumin jäsenille profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksensaajina. He ovat Jeesuksen Kristuksen nimen erityisiä todistajia. Todistuksessaan Elävä Kristus apostolien todistus he lausuvat: Hänen asianmukaisesti asetettuina apostoleinaan me todistamme, että Jeesus on elävä Kristus, Jumalan kuolematon Poika. Hän on maailman valkeus, elämä ja toivo. Hänen tiensä on se polku, joka johtaa onneen tässä elämässä ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. 7 Veljet ja sisaret, jos Jumala rakastaa meitä kylliksi lähettääkseen meille profeettoja, niin meidän tulee rakastaa Häntä kylliksi seurataksemme heitä. Profeettojen seuraaminen varjelee meitä elämän myrskyiltä ja johdattaa meitä Kristuksen luokse. 3. Pyhä Henki Tavatessaan apostolinsa ennen ristiinnaulitsemistaan yläkerran huoneessa Kristus sanoi: Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. 8 Kun kasteen jälkeen kädet pannaan päämme päälle, meidät konfirmoidaan Hänen kirkkonsa jäseniksi, ja sitten meille annetaan Pyhän Hengen lahja. Jos me elämme vanhurskaasti ja pysymme kelvollisina, meille luvataan Hänen jatkuva kumppanuutensa; Hän opastaa meitä elämässämme, opettaa meille, mikä on totta, ja todistaa meille, että Jeesus on Kristus. Herran kirkon liittoja tekevinä jäseninä me lupaamme palvella Häntä ja pitää Hänen käskynsä, jotta hän vuodattaisi Henkeään runsaammin 9 päällemme. Länsi-Afrikassa, jossa paraikaa palvelemme, tunnemme, että Hänen Henkeään vuodatetaan sangen runsaasti uskollisten pyhien päälle. Vuonna 1989 Ghanaan iski myrsky ei myrskytuuli eikä rankkasade vaan vainon, parjauksen ja väärinkäsitysten myrsky. Se oli koettelemusten aikaa; kirkko oli siellä uusi. Kaikkien LIAHONA MARRASKUU

12 muiden kuin afrikkalaisten lähetyssaarnaajiemme oli lähdettävä maasta. Kokouspaikkamme lukittiin ja niitä vartioitiin, niin etteivät jäsenet voineet käyttää niitä. Pyhät eivät voineet kokoontua yhteen, joten he palvelivat Jumalaa perhepiirissä omissa kodeissaan. Joitakin jäseniä pidätettiin ja pantiin jopa vankilaan. Tätä aikakautta kutsutaan hallaksi. Jäsenillä ei juuri ollut yhteyksiä eivätkä he saaneet tukea kirkolta ulkoapäin, mutta heitä ei jätetty yksin myrskyn armoille. Heillä oli pyhät kirjoitukset ja profeettojen sanat; he panivat turvansa ja uskonsa Herraan, ja Hän vuodatti Henkeään heidän päällensä. Eräs kirkon jäsen sanoi: Herran Henki oli kanssamme; tunsimme Hänen opastavan ja ohjaavan meitä. Me tulimme läheisemmiksi toisillemme ja pääsimme lähemmäksi Vapahtajaa. Puolentoista vuoden ajan pyhät paastosivat ja rukoilivat päivää, jolloin hallan aika päättyisi. Kielto kumottiin marraskuussa Pahin myrsky oli väistynyt, mutta se oli vaatinut veronsa. Osa oli luopunut. Heidän juurensa olivat olleet pinnassa ja heidän perustuksensa oli ollut heikko. Tätä nykyä kirkon perustus Ghanassa lepää niiden uskon varassa, jotka kestivät myrskyn. He ovat juurtuneet syvälle Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Veljet ja sisaret, pyhät kirjoitukset, elävät profeetat ja Pyhä Henki todistavat kaikki Kristuksesta. Ne auttavat meitä rakentamaan varmalle perustukselle, perustukselle, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. 10 Todistan tästä nöyrästi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. VIITTEET 1. Hel. 5: MK Jaak. 7: Hel. 5: Joh. 5: Nefi 4: Omni Elävä Kristus apostolien todistus, Liahona, huhtikuu 2000, s Joh. 14:15, Moosia 18: Hel. 5:12. Sovitus, parannus ja likapyykki VANHIN LYNN A. MICKELSEN seitsemänkymmenen koorumista Herra on luvannut, että Hän puhdistaa vaatteemme omassa veressään. Hän voi lunastaa meidät henkilökohtaisesta lankeemuksestamme. Ajaessaan meksikolaisen pikkukaupungin läpi eräs mies ajoi eteensä rynnänneen koiran yli, ja se kuoli. Siitä päivästä lähtien hänet tunnettiin kylässä nimellä mata perros. Nimen alkuperää ei sen kummemmin mietitty tai ajateltu; hän oli yksinkertaisesti koirantappaja. Myöhemmin ne, jotka eivät tienneet näistä aiemmista tapahtumista mitään, antoivat mielikuvituksensa loihtia silmiensä eteen kauheita kuvia siitä, mitä hän oli tehnyt. Huhuun tai todellisuuteen perustuvasta tai lisänimen aikaansaamasta maineesta voi olla käytännöllisesti katsoen mahdotonta päästä eroon. Sanonta älä pese likapyykkiäsi kaikkien nähden sisältää viisaan neuvon. Ei ole tarpeen, ei soveliasta eikä terveellistäkään paljastaa henkilökohtaisia tai perheemme jäsenten virheitä ja syntejä julkisesti tutkisteltaviksi. Mitä laajemmin synti tunnetaan, sitä vaikeampaa on parannuksenteko tai muutos. Tämä ei tarkoita sitä, että syntiä pitäisi peitellä, vaikka se luontaisesti tuleekin mieleen kenelle tahansa, joka tekee syntiä. Parannuksenteon sijaan me haluamme piilotella tekemiämme virheitä tai syntejä. Mutta kuten Kain huomasi surmattuaan Abelin, hän ei pystynytkään piilottamaan syntejään Herralta, 1 sillä kaikki on Hänen edessään. 2 Herra tietää jokaisen asian, jossa me olemme tottelemattomia, mutta toisin kuin suuri yleisö Hänen tietonsa meidän synneistämme tuo mukanaan erityisen lupauksen siitä, ettei Hän muista niitä enää, jos me teemme parannuksen. 3 Likapyykin peseminen ja parannus liittyvät läheisesti toisiinsa. Synti tekee ihmisestä epäpuhtaan Herran edessä, ja asia täytyy selvittää. Tunnustamiselle ja anteeksipyytämiselle on kuitenkin aikansa ja paikkansa. Näiden elementtien mittakaava riippuu synnin luonteesta ja suuruudesta. Kun rikkomus on kohdistunut ihmisryhmää tai julkista luottamusta vastaan, kyseinen rikkomus tulisi tuoda julki ja pyytää anteeksiantoa. Parannuksentekoon 10

13 Kolme vierailijaa katselee ikkunasta näkyvää vesiputousta, joka virtaa pitkin konferenssikeskuksen julkisivua. liittyvä vastuumme ulottuu koskemaan Herraa, Hänen palvelijoitaan ja niitä, keitä vastaan olemme rikkoneet. Siitä, kuinka vaatteemme pestään puhtaiksi Karitsan veressä ja kuinka me pesemme omaa likapyykkiämme, löytyy yhtäläisyyksiä. Meidän vaatteemme puhdistuvat nimenomaan Hänen sovitusuhrinsa ansiosta. Pyhien kirjoitusten viittaus vaatteisiin tarkoittaa koko olemustamme. Tarve puhdistumiseen syntyy, kun me tahriudumme syntiin. Tuomitseminen ja anteeksiantaminen ovat Vapahtajan etuoikeuksia, 4 sillä vain Hän voi antaa meidän syntimme anteeksi ja pestä ne pois. Kun kuningas Benjamin piti suurenmoisen saarnansa Sarahemlan maassa, 5 pyhien sydämissä tapahtui muutos, 6 ja kaikkialla maassa vallitsi rauha ja hyvinvointi. Aika kului, ja Alma kutsuttiin johtamaan kirkkoa. Vaurautensa lumoissa jotkut kirkon jäsenet lankesivat syntiin. Kun heidät tuotiin Alman eteen, tämä kantoi huolta sydämessään. Koska Alma ei tiennyt, kuinka menetellä ongelman kanssa, hän vei heidät kuningas Moosian eteen. Kuningas lähetti heidät kuitenkin takaisin Alman tuomittaviksi. Koska Alma pelkäsi tekevänsä väärin Jumalan silmissä, hän vuodatti koko sielunsa Jumalalle ja pyysi Häneltä vastausta siihen, kuinka menetellä rikkojien suhteen. Koska Alma tunsi suurta rakkautta lähimmäisiään kohtaan ja palavaa halua tehdä Jumalan tahdon mukaisesti, Herra siunasi häntä suuresti ja jopa lupasi hänelle iankaikkisen elämän. Sitten Herra selitti hänelle, miksi hänen pyyntönsä saada ymmärrystä tuomitsemiseen oli niin tärkeä: Tämä on minun kirkkoni. Minun nimeni kautta he pelastuvat. Minun uhrini kautta. Minä tuomitsen. 7 Kuinka usein unohdamme, kenellä on oikeus tuomita? Synnin anteeksianto riippuu Hänestä, ei meistä. Joten seuraavan kerran, kun tunnemme houkutusta ripustaa likapyykkiä julkisesti esille, muistakaamme seuraavaa: Ensimmäiseksi, kääntykää Herran puoleen. Toiseksi, kääntykää sen puoleen, jota vastaan olette rikkoneet. Kolmanneksi, mikäli tarpeen, kääntykää Israelin tuomarin puoleen. Ja neljänneksi, antakaa sitten asian olla. Likapyykin esille tuomiseen liittyvä toinen puoli on se lihallinen, pohjaton halu, joka joillakuilla on paljastaa muiden vikoja. Herra kysyi Jobilta tämän kärsiessä taakkansa alla: Syytätkö minua vääryydestä, jotta itse saisit olla oikeassa? 8 Näin voi käydä jopa perheen kanssakäymisessä, kun joku olettaen suojelevansa omaa hyvää nimeään tuo julki tarkkaan harkitun yksityiskohtaisesti sisarustensa, lastensa tai vanhempiensa vikoja ja virheitä pyrkien siten puolustamaan itseään ja lievittämään omaa henkilökohtaista tuskaansa. Kertomuksessa tuhlaajapojasta tuon tuhlaajapojan otti takaisin tykönsä uskollinen isä, joka puhui poikansa arvosta, ei tämän vioista. Aina kun me puhumme toisten synneistä tai virheistä, me itse asiassa tuomitsemme heidät. Kuulin erään miehen kertovan pojalleen, ettei hän enää ottaisi työhön erästä tiettyä henkilöä, koska hänestä tuntui, että tämä henkilö oli laskuttanut häntä epäoikeudenmukaisesti. Poika vastasi: Onpa yllättävää kuulla sinun, isä, sanovan noin, sillä olet opettanut meitä toisella tavalla. Isä tuomitsi ilman perusteita. Mitä hänen olisi pitänyt tehdä? Jos hänellä oli kysymyksiä työn kustannuksista, hänen olisi pitänyt keskustella niistä miehen kanssa. He olisivat selvittäneet erimielisyytensä, ja hän olisi jättänyt asian rauhaan eikä olisi nurissut siitä muille. Vapahtaja on opettanut: Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. 9 LIAHONA MARRASKUU

14 12 Kun lainopettajat ja fariseukset toivat aviorikoksesta kiinni joutuneen naisen Jeesuksen luo, Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan hiekkaan, jotta muut eivät voisi nähdä tai kuulla. Sitten Hän sanoi: Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Kun kaikki naista syyttäneet olivat omat syntinsä tuntien vetäytyneet pois, Jeesus sanoi naiselle: Mene, äläkä enää tee syntiä. 10 Mitä meidän tulee tehdä, kun me tiedämme muiden ongelmista? 1. Älkää tuomitko. Jättäkää tuomitseminen Herralle, täydelliselle tuomarille. Älkäämme tarkastelko tai etsikö muiden syntejä, vaan etsikäämme heissä olevaa jumalallisuutta. Ei meidän tehtävämme ole penkoa muiden ongelmia vaan pikemminkin käsittää heidän hyvyytensä mittavuus. 2. Meidän täytyy antaa anteeksi. Vaikka meitä itseämme ehkä onkin loukattu, Herra on sanonut: Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille Unohtakaa. Säälimätön muisto voi tuhota sitkeimmänkin sielun. Laittakaa asia syrjään, jättäkää se sikseen, heittäkää se pois mielestänne. Jos houkutus paljastaa toisten syntejä valtaa mielenne, älkää kertoko niistä naapurillenne tai edes parhaalle ystävällenne. Menkää piispanne luo. Jättäkää taakka hänen huomaansa. Jos tilanne edellyttää, niin ilmoittakaa asiasta paikalliselle viranomaiselle tai poliisille, ja jättäkää sitten asia sikseen. Uskon, että saman kallisarvoisen lupauksen saaminen, jonka Alma sai, edellyttää samaa henkeä ja samanlaisia tekoja, joita hän teki oman ja muiden likapyykin suhteen. Mutta entä jos me olemme oikeassa ja he väärässä? Eikö meidän tule ilmaista kantamme julkisesti, jotta muut eivät luule meidän tehneen virhettä? Herra on antanut tämän pulman suhteen selkeät ohjeet. Meidän oikeutemme ei ole tuomita. Meidän tehtävämme ei ole arvioida roskaa, sillä omassa silmässämme oleva hirsi estää näkökykyämme. Mikään kolikko ei ole niin ohut, että sillä olisi vain yksi puoli. Asiassa tarvitaan empatiaa, kykyä eläytyä toisten tuntemuksiin ja ymmärtää, mitä toiset kokevat. Empatia on lähimmäisenrakkauden luonnollinen seuraus. Se herättää ja kasvattaa kykyämme palvella. Empatia ei ole sääliä, vaan ymmärtämistä ja välittämistä. Se on perusta todelliselle ystävyydelle. Empatia johtaa kunnioitukseen, ja se avaa oven opettamiselle ja oppimiselle. Sioux-intiaanit ymmärtävät tämän suuren periaatteen rukoillessaan näin: Suuri Henki, auta minua, etten tuomitsisi ketään, ennen kuin olen kulkenut kaksi viikkoa hänen mokkasiineissaan. Miten meidän tulee siis menetellä likapyykin suhteen? Prosessi alkaa parannuksesta. Vapahtaja seisoo ovella ja kolkuttaa. Hän on valmis heti ottamaan meidät vastaan. 12 Meidän tehtävämme on tehdä parannus. Meidän täytyy hylätä syntimme, jotta puhdistuminen voi alkaa. Herra on luvannut, että Hän puhdistaa vaatteemme omassa veressään. 13 Hän antoi henkensä ja kärsi meidän kaikkien syntien vuoksi. Hän voi lunastaa meidät henkilökohtaisesta lankeemuksestamme. Sovituksensa ansiosta ja antaen itsensä syntiemme lunnaaksi Vapahtaja valtuuttaa Pyhän Hengen puhdistamaan meidät tulen kautta tapahtuvassa kasteessa. Kun Pyhä Henki asuu meissä, Hänen puhdistava läsnäolonsa polttaa synnin saastan. Sitoutumisen myötä puhdistumisprosessi alkaa heti. Sitoutumisemme Herraa kohtaan alkaa siitä, että keskitymme Häneen. Olimme hiljattain vaarnakonferenssissa Nauvoossa Illinoisin osavaltiossa. Kuoron esittämä musiikki oli tavallisuudesta poikkeavaa. Kuoron johtaja, joka on musiikin ammattilainen ja opettaa paikallisessa yliopistossa, sai mestarillisesti kuoron ja yleisön mukaan musiikkiin. Hänen kehonsa jokainen liike liittyi läheisesti esitettävään musiikkiin. Halusimme laulaa juuri sen mukaan kuin hän johti. Kaikkien katseet olivat kohdistuneet häneen. Ajattelin Vapahtajaa. Hän on kehottanut meitä olemaan Hänen kaltaisiaan. Jos me antaisimme Vapahtajalle saman haltioituneen huomion kuin me annoimme veli Nelsonille, meistä tulisi hyvin pian Vapahtajan kaltaisia. Muutos, jonka koimme laulaessamme, oli hetkellinen. Me olimme siellä, missä meidän kuuluikin olla, ja kaikilla oli suuri halu seurata. Jos olemme siellä, missä meidän kuuluukin olla, ja meillä on palava halu seurata Herraa, niin Hän on koskettava elämäämme ja puhdistava meidät, jotta me voimme asua pysyvästi Hänen kasvojensa edessä. Kuoron johtaja ei millään

15 tavalla pakottanut meitä laulamaan, hän vain sai meihin yhteyden. Todelliseen parannuksentekoon liittyy se, että pääsemme yhteyteen Vapahtajan kanssa. Pohtikaamme omia henkilökohtaisia rukouksiamme ja päivittäisiä ajatuksiamme. Meillä kaikilla on työtä tehtävänä saavuttaaksemme sen yhteyden, jota Herra edellyttää. Kysyin veli Nelsonilta, kuinka hän pystyi houkuttelemaan meistä esiin niin paljon. Hän vastasi nöyrästi: Koska heidän sydämensä ovat puhtaat. Mitä muuta? minä kysyin. Hän vastasi: Se tapahtuu Hengen kautta. Se on ainoa tapa kommunikoida sillä tasolla. Mihin meidän tulee siis keskittyä? Ja jos teidän silmämääränänne on vain minun kunniani, koko teidän ruumiinne täytetään valolla, eikä teissä ole pimeyttä; ja se ruumis, joka on täynnä valoa, käsittää kaiken. 14 Näin voi tapahtua, jos parannuksenteon avulla otamme vastuun omasta likapyykistämme ja pidämme huolta siitä, että se tulee puhtaaksi. Nauttikaamme Vapahtajan Moronille antamasta lupauksesta: Nouse ja pukeudu kauniisiin vaatteisiisi, tulkaa Kristuksen luokse ja [rakastakaa] Jumalaa koko väkevyydestänne, mielestänne ja voimastanne, niin että te hänen armostaan voitte olla täydellisiä Kristuksessa Kristuksen veren vuodattamisen kautta, mikä kuuluu Isän liittoon teidän syntienne anteeksiantamiseksi, niin että teistä tulee pyhiä, tahrattomia. 15 Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. VIITTEET 1. Ks. 1. Moos. 4:9 10; Moos. 5: Ks. Moos. 1:6. 3. Ks. OL 58: Ks. Alma 5:21 27; OL 64: Ks. Moosia Ks. Moosia 5:2. 7. Ks. Moosia 26: Job 40:8. 9. Matt. 7: Joh. 8:7, OL 64:10, kursivointi lisätty. 12. Ks. Ilm. 3: Ks. Ilm. 7: OL 88: Moroni 10: Etäältä nähdyt lupaukset ANNE C. PINGREE toinen neuvonantaja Apuyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa Usko, hengellinen kyky luottaa lupauksiin, jotka nähdään etäältä on tosiuskovien varma mitta. En ikinä unohda erästä päivää Kaakkois-Nigerian rehevässä sademetsässä, jolloin oli kuumaa kuin saunassa. Mieheni ja minä olimme matkustaneet erääseen lähetyskenttämme etäisimpään kolkkaan, jotta hän voisi pitää temppelisuosituspuhutteluja Ikot Eyon piirin jäsenille. Jotkut tässä kasvavassa kirkon piirissä olivat olleet kirkon jäseniä alle kaksi vuotta. Kaikki jäsenet asuivat mailin (lähes kilometrin) päässä lähimmästä temppelistä, joka sijaitsee Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Kukaan ei ollut saanut temppeliendaumenttiaan. Nämä jäsenet tiesivät, että tulisimme tiettynä päivänä joka kuukausi heidän piiriinsä, mutta edes me emme tienneet tarkkaa kellonaikaa, jolloin saapuisimme, emmekä me voineet soittaa, sillä puhelimet olivat harvinaisia siellä päin Länsi-Afrikkaa. Niinpä nämä uskolliset afrikkalaiset pyhät tulivat paikalle varhain aamulla odottaakseen tarvittaessa vaikka koko päivän temppelisuosituspuhuttelujaan. Kun saavuimme, panin merkille paahtavassa helteessä odottavien joukossa kaksi Apuyhdistyksen sisarta, joilla oli yllään kirkaskuvioinen kietaisuhame, valkoinen pusero ja perinteinen afrikkalainen pään ympärille kääritty huivi. Monta tuntia myöhemmin, kun kaikki puhuttelut oli pidetty, ja kun mieheni ja minä ajoimme takaisin tuota hiekkaista viidakkotietä pitkin, ällistyimme nähdessämme nämä kaksi sisarta vielä kävelemässä. Tajusimme, että he olivat tulleet jalkaisin kylästään 18 mailin (lähes 30 kilometrin) edestakaisen matkan vain saadakseen temppelisuosituksen, vaikka he tiesivät, ettei heillä olisi koskaan tilaisuutta käyttää sitä. Nämä nigerialaiset pyhät uskoivat presidentti Howard W. Hunterin neuvoon: Herra olisi mielissään, jos jokainen aikuinen jäsen olisi kelvollinen saamaan ja pitämään hallussaan voimassa olevan temppelisuosituksen, vaikka pitkä välimatka temppeliin ei sallisikaan hänen käyttää sitä heti tai usein. 1 Kumpikin sisar kantoi kädessään puhtaaseen nenäliinaan LIAHONA MARRASKUU

16 Kaksi sisar Anne C. Pingreen valokuvaamaa nigerialaista sisarta 29 kilometrin pituisella edestakaisella kävelymatkalla hakemassa temppelisuosituksia, joita he eivät ehkä milloinkaan voi käyttää. huolellisesti käärittyä kallisarvoista temppelisuositustaan. Minä kannan sydämessäni huolellisesti käärittynä heidän näyttämäänsä esimerkkiä uskosta. Näissä kahdessa liiton tehneessä Apuyhdistyksen sisaressa ruumiillistuu sen merkitys, mitä Alma opetti uskosta usko ei ole täydellistä tietoa jostakin; sen tähden, jos teillä on uskoa, te toivotte sellaista, mikä ei näy mutta on totta. 2 Usko on mitä henkilökohtaisin ihailun ja uskollisuuden ilmaus taivaallista Isäämme ja Hänen ainoaa Poikaansa Jeesusta Kristusta kohtaan. Tähän ensimmäiseen ja kaikkein tärkeimpään evankeliumin periaatteeseen ankkuroituina me katsomme Vapahtajaamme tietäen, että Jeesus on uskomme perustaja ja täydelliseksi tekijä. 3 Isoisäni isän sisko Laura Clark Phelps oli Clarkin suvusta ensimmäinen, joka liittyi kirkkoon. Hän oli nainen, joka osoitti ainutlaatuisella tavalla uskoa Herraan, uskoa, joka pysyy lujana, lainkaan epäilemättä. 4 Lauran perintö opettaa paljon uskon opista, joka on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. 5 Hän sai patriarkallisen siunauksensa Joseph Smith vanhemmalta. Siinä häntä neuvottiin olemaan uskollinen ja sanottiin, että hän saisi perintöosan Siionissa. Häntä kehotettiin edelleen huutamaan Jumalan puoleen uskossa, ja jos sen teet, sinulle suodaan kaikki sydämesi toiveet. 6 Laura ja hänen miehensä tunsivat profeetta Joseph Smithin. Erään kerran profeetta ja tämän veli Hyrum tulivat juosten heidän Far Westin ulkopuolella Missourissa sijaitsevalle maatilalleen, ja Laura piilotti heidät vaatenaulakon edessä olevan verhon taakse. Hän kohtasi tyynesti rähinöitsijöiden johtajat, jotka pian sen jälkeen ryntäsivät sisään etsien profeettaa. Laura sai kokea kirkon varhaisten jäsenten ilot ja puutteen tänä taloudenhoitokautena. Hänen uskonsa syveni, kun hänet häädettiin kodistaan ja erotettiin miehestään moneen kertaan. Hän oli taitava kätilö, ja hän teki työtä yötä päivää ja matkusti joka säässä elättääkseen perhettään. Tämä ylirasitus ja sään aiheuttamat vaikeudet vaativat veronsa. Hän kuoli varhaisessa 34 vuoden iässä, ja häntä jäivät suremaan mies ja viisi lasta. Hän ei saanut elää niin kauan että olisi nähnyt lastensa, lastenlastensa tai lastenlastenlastensa seuraavan häntä uskossa. Hän ei saanut tämän maanpäällisen elämänsä aikana osakseen siunauksia, jotka liittyvät oman temppelipyhityksen saamiseen, mitä siunauksia olisin uskonut hänen arvostaneen. Lauran uskollinen elämä todistaa tästä heprealaiskirjeen jakeesta: Uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mikä heille oli luvattu, he eivät saaneet; he olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. 7 Usko eli Laurassa, ja Laura eli uskonsa mukaisesti. Rakastan isoisotätiäni Lauraa ja kannan hänen esimerkkiään sydämessäni. Hän, kuten nuo Apuyhdistyksen sisaret Nigeriassa, muistuttavat minua siitä että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. 8 Usko, hengellinen kyky luottaa lupauksiin, jotka nähdään etäältä mutta jotka eivät ehkä toteudu tässä elämässä, on tosiuskovien varma mitta. Vanhin Bruce R. McConkie ilmaisi tämän totuuden näillä sanoilla: Usko täydessä ja puhtaassa muodossaan edellyttää horjumatonta vakaumusta ja ehdotonta luottamusta siihen, että [Jumala] kuulee pyyntömme ja suo meille sen, mitä rukoilemme 9 omana aikanaan. Sen uskoen mekin voimme pysyä uskossa lujina 10 tänään ja huomenna. Riippumatta siitä, missä asumme tai mitkä meidän kunkin olosuhteet lienevät, meidän vanhurskas elämämme voi joka päivä osoittaa sellaista uskoa Jeesukseen Kristukseen, joka näkee kuolevaisuuden syvien surujen, pettymysten ja täyttymättömien lupausten tuolle puolen. On suurenmoinen asia omistaa usko, joka tekee 14

17 Presidentti Gordon B. Hinckley (keskellä), presidentti Thomas S. Monson, ensimmäinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa (vasemmalla), ja presidentti James E. Faust, toinen neuvonantaja, laulavat kokouksessa yhdessä konferenssiyleisön kanssa. meille mahdolliseksi odottaa ilolla päivää, kun kaikk mik on luvattu täyttyypi kerran. 11 Kun nuo uskolliset nigerialaissisaret kulkivat tuota hiekkaista viidakkotietä Länsi-Afrikassa osoittaen uskoa joka askeleella, he eivät olisi osanneet kuvitella, että Jumalan pyhän temppelin seinät kohoaisivat jonakin päivänä heidän omassa kotimaassaan. He eivät olisi osanneet kuvitella, että erään Jumalan profeetan, presidentti Gordon B. Hinckleyn, innoitetut sanat toisivat luvatut siunaukset, joita he toivoivat ja jotka he olivat etäältä nähneet. He tiesivät vain, että Herra oli palauttanut evankeliuminsa näinä aikoina, että todistus siitä evankeliumista paloi heidän sydämessään, että usko valaisi heidän tietään elämässä. Sitten he noudattivat profeetan neuvoa olla kelvollisia pitämään hallussaan temppelisuositusta. Mieheni ja minä muistelimme lämmöllä näitä sisaria ja hyvin monia muita länsiafrikkalaisia pyhiä sinä merkille pantavana päivänä huhtikuussa 2000, jolloin presidentti Gordon B. Hinckley sanoi: Tässä konferenssissa ilmoitamme, että toivomme rakentavamme Herran huoneen Abaan Nigeriaan. 12 Veljet ja sisaret, todistan, että joskus ihmeet lujittavat uskoa. 13 Afrikan temppelit ovat suurenmoinen osoitus ihmeistä, jotka ovat tulleet todeksi niiden hyvin monien pyhien uskon ansiosta, joita asuu pienissä kylissä ja suurissa kaupungeissa ympäri tuota valtavaa mannerta. Olen syvästi kiitollinen siitä, että olen nähnyt uskon, joka sai kaksi pioneeria Afrikassa tulemaan monta mailia temppelisuosituspuhutteluun. Riemuitsen siitä, että Nigeriassa rakenteilla oleva temppeli suo näille naisille, heidän perheilleen ja tuhansille muille tilaisuuden käyttää suosituksiaan sekä vertauskuvana että ilmentymänä uskostaan. Joskus ne siunaukset elämässämme, jotka ovat meiltä vielä saamatta, ovat kuolevaisten silmien kantamattomissa. Todistan, että usko on aina se, mikä sallii meidän etäältä nähdä hengellisin silmin kaiken, mitä Herra on lapsilleen tarkoittanut. Aivan yhtä varmasti kuin nämä sisaret jotka kulkivat sitä hiekkaista viidakkotietä tiesivät, minä tiedän, että Jumala elää. Hän rakastaa meitä jokaista kaikilla mantereilla ja haluaa siunata meitä, kutakin yksitellen. Tiedän, että uskomme Jeesukseen Kristukseen voi tukea meitä jokaisena päivänä, kun teemme kaiken, mikä on meidän vallassamme, tietäen täysin varmoina, 14 että lupaukset, jotka saatamme nähdä etäältä, tuovat jonakin päivänä ne siunaukset, joita toivomme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. VIITTEET 1. Howard W. Hunter, Temppelin innoittama kansa, Valkeus, toukokuu 1995, s Alma 32:21, kursivointi lisätty. 3. Hepr. 12:2. 4. Ks. 1. Kor. 16:13; Jaak. 1:6. 5. Hepr. 11:1. 6. Morris Calvin Phelps, Life History of Laura Clark, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon arkistot, päiväys puuttuu, mikrofilmit Hepr 11: Mark. 9: Bruce R. McConkie, A New Witness for the Articles of Faith, 1985, s Ks. 1. Kor. 16: Me riemuiten ootamme, MAP-lauluja, Gordon B. Hinckley, Uuden aloittamisen aikaa, Liahona, heinäkuu 2000, s Bible Dictionary, hakusana Faith, s OL 123:17. LIAHONA MARRASKUU

18 Antakaamme äänemme kuulua VANHIN M. RUSSELL BALLARD kahdentoista apostolin koorumista Korottakaamme [äänemme] ja kannustakaamme ylentävämpään, innoittavampaan ja hyväksyttävämpään tiedotusvälineiden tarjontaan. Syksy on sitä vuodenaikaa, jolloin televisio lähettää kauden ensiesityksiä ja aloittaa uusia ohjelmasarjoja. Eräs ystävä kertoi, että tänä syksynä alkaa 37 uutta TV-sarjaa. Luettuaan arvosteluja hän ei ole löytänyt ohjelmista montakaan, jos yhtään, sellaista, jota haluaisi lastensa katselevan. Useimmat tilannekomediat, draamat ja todellisuusohjelmat sisältävät moraalittomuutta, väkivaltaa sekä perinteisten arvojen ja perinteisen perheen hienovaraista pilkkaa. Uudet ohjelmat näyttävät käyvän vuosi vuodelta pahemmiksi ja venyttävän katselijoiden sietokykyä. Hollywoodin tuotannosta, Internetin annista ja suuresta osasta nykyajan musiikkia muodostuu rappioverkko, johon lapsemme voivat joutua ja joka voi olla vaaraksi meille kaikille. Kirkon johtajien velvollisuutena on korottaa äänensä moraaliasioissa ja neuvoa yksityisiä ihmisiä ja perheitä. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö; se on iankaikkisuuden perusyksikkö. Niinpä kun voimat uhkaavat perhettä, kirkon johtajien täytyy reagoida. Perheellä on taivaallisen Isän suunnitelmassa keskeinen osa, koska me kaikki kuulumme Hänen perheeseensä ja koska kuolevaisuus antaa meille mahdollisuuden perustaa oman perheen ja omaksua vanhemman roolin. Juuri perhepiirissä me opimme ehdotonta rakkautta, jota me voimme saada osaksemme ja joka voi auttaa meitä tuntemaan Jumalan rakkauden hyvin läheisenä. Perheessä opetetaan arvoja, ja perheessä luonne vahvistuu. Isän ja äidin tehtävät ovat kutsumuksia, joista meitä ei milloinkaan vapauteta, eikä ole tärkeämpää taloudenhoitotehtävää kuin vastuu perheeseemme tulevista Jumalan henkilapsista. Perheen suuriarvoisuuden ja siihen nykyisin kohdistuvien uhkien takia ei ole yllättävää, että ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista apostolin neuvosto ovat käyttäneet voimakkaita sanoja maailmalle antamassaan perhejulistuksessa: Me varoitamme siitä, että ne, jotka jättävät perhevelvollisuudet täyttämättä, seisovat eräänä päivänä tilivelvollisina Jumalan edessä. Varoitamme edelleen, että perheen hajoaminen tuo yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille ne onnettomuudet, joista muinaiset ja nykyiset profeetat ovat ennustaneet. 1 Yksi näistä profeetoista oli Malakia, joka kehotti vanhempia kääntämään sydämensä lastensa puoleen ja lapsia kääntymään vanhempiensa puoleen, ettei koko maata kirottaisi (ks. Mal. 3:24). Näihin varoituksiin Vanhan testamentin muinaisiin ja perhejulistuksen nykyisiin varoituksiin lisään oman varoitukseni, koskien etenkin nykyajan tiedotusvälineitä ja sitä voimakasta kielteistä vaikutusta, joka niillä voi olla perheeseen ja perhe-elämään. Tiedotusvälineet tarjoavat silkan laajuutensa takia nykyisin valtavasti vaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan jyrkästi. Vahingollisen ja sallivan puolensa lisäksi tiedotusvälineissä on paljon myönteistä ja hyödyllistä. Televisiossa on historiakanavia, tiedekanavia ja opetuskanavia. Vielä voi löytää elokuvia ja TV-komedioita ja draamoja, jotka ovat viihdyttäviä ja kohottavia ja kuvaavat tarkasti oikeiden ja väärien tekojen seurauksia. Internet voi olla loistava informaatio- ja tiedonvälitysjärjestelmä, ja maailmassa on rajattomasti hyvää musiikkia. Suurin haasteemme on siis valita viisaasti, mitä kuuntelemme ja mitä katselemme. Kuten profeetta Lehi sanoi, Kristuksen ja Hänen sovituksensa ansiosta ihmisistä on tullut ikuisesti vapaita, niin että he erottavat hyvän pahasta, toimimaan omasta puolestaan eikä olemaan toiminnan kohteita, vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman (2. Nefi 2:26 27). Tiedotusvälineiden tarjontaa koskevat valintamme voivat kuvata elämässä tekemiämme valintoja. Jos valitsemme katsottaviksemme trendikkäitä, kutkuttavia, mauttomia TV-ohjelmia tai elokuvia, saatamme päätyä ellemme ole varovaisia valitsemaan samoja 16

19 asioita todellisessa elämässämme. Ellemme tee hyviä valintoja, tiedotusvälineet voivat tuhota perheemme ja vetää lapsemme pois evankeliumin kaidalta polulta. Virtuaalitodellisuudessa ja siinä todellisuudessa, jota näytetään valkokankaalla ja televisiossa, perhettä tuhoavat näkökannat ja käyttäytyminen esitetään yleensä mieluisina, tyylikkäinä, jännittävinä ja normaaleina. Tiedotusvälineiden tuhoisimmat hyökkäykset perhettä kohtaan ovat harvoin peittelemättömästi tai suoraan tai avoimesti moraalittomia. Älykäs Paholainen on siihen liian viekas, sillä hän tietää, että useimmat ihmiset uskovat yhä perheeseen ja perinteisiin arvoihin. Hyökkäykset ovat sen sijaan ovelia ja moraaliasioita kaihtavia kysymyksiä oikeasta ja väärästä ei edes oteta esille. Kaikkialla esiintyvä moraalittomuus ja seksuaalinen vihjailu saa jotkut uskomaan, että koska kaikki tekevät niin, sen täytyy olla hyväksyttävää. Tällaista turmiollista pahuutta ei ole jossakin ulkona kadulla, vaan se tulee suoraan koteihimme, suoraan perheemme ytimeen. Jotta perheemme olisivat voimakkaita ja onnellisia, niitä täytyy ravita 13. uskonkappaleessamme mainituilla totuuksilla uskolla että tulee olla vilpitön, uskollinen, siveellinen, hyväntahtoinen ja hyveellinen ja että tulee tehdä hyvää kaikille ihmisille. Olemme kiitollisia niistä monista samoin ajattelevista ihmisistä, joita on kaikissa kulttuureissa ja uskonnoissa ja jotka myös etsivät sitä, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Mutta me elämme vaikeita aikoja, joita apostoli Paavali tarkoitti varoittaessaan, että meidän aikanamme ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, panettelevia, kaiken hyvän vihollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. (2. Tim. 3:1 4.) Vehkeilevät ihmiset tavoittelevat voittoa eivätkä hyvyyttä, yllyttävät kansaa kaikenlaisiin levottomuuksiin ja jumalattomuuteen (ks. Alma 11:20) estäen tiedotusvälineiden käytön yleviin tarkoituksiin. Tiedotusvälineiden saarnaama uusi moraali ei ole mitään muuta kuin vanhaa moraalittomuutta. Se hyökkää uskontoa vastaan. Se heikentää perhettä. Se kääntää hyveen paheeksi ja paheen hyveeksi. Se hyökkää aistiemme kimppuun ja pommittaa sielua viesteillä ja kuvilla, jotka eivät ole hyveellisiä eivätkä rakastettavia, eivät hyvältä kuuluvia eivätkä kiitettäviä. On koittanut aika, jolloin kirkon jäsenten täytyy korottaa äänensä ja liittyä moniin muihin huolestuneisiin ihmisiin vastustaakseen tiedotusvälineiden yli maan pyyhkivää loukkaavaa, tuhoisaa ja matalamielistä vaikutusta. Kaiserin perhesäätiön mukaan sellaisten parhaaseen katseluaikaan esitettyjen televisio-ohjelmien osuus, joissa oli seksuaalista sisältöä, kohosi 67 prosentista vuonna 1998 aina 75 prosenttiin vuonna Tämänkaltaista tarjontaa sisältävillä tiedotusvälineillä on lukuisia kielteisiä vaikutuksia. Se edistää tunteetonta asennetta naisia kohtaan, jotka esitetään usein pahoinpitelyn kohteina eikä kallisarvoisina Jumalan tyttärinä, joilla on oleellinen osa Hänen iankaikkisessa suunnitelmassaan. Kauan vaalittuja arvoja pidättymistä esiaviollisista suhteista sekä aviomiehen ja vaimon välistä täydellistä uskollisuutta halvennetaan ja pilkataan. Niin sanottujen tähtien esittämä poikkeava käyttäytyminen hämmentää ja johtaa harhaan lapsia ja nuoria, jotka ihailevat heitä ja haluavat jäljitellä heitä. Tiedotusvälineiden luoman moraalisen sekaannuksen vallitessa pysyvät arvot hylätään. Internetin verkkoporno ja siihen liittyvä seksiriippuvuus lisääntyvät nopeasti. Jotkut tulevat niin riippuvaisiksi Internetin pornografian katselusta ja vaarallisiin chattihuoneisiin osallistumisesta, että he laiminlyövät avioliittoon kuuluvat liitot ja perhevelvollisuudet ja vaarantavat usein työpaikkansakin. Monet joutuvat vaikeuksiin lain kanssa. Toisten sietokyky kieroutunutta käyttäytymistä kohtaan kasvaa, ja he ottavat yhä suurempia riskejä ruokkiakseen moraalitonta riippuvuuttaan. Avioliitot murenevat ja suhteet särkyvät, kun riippuvaiset menettävät usein kaiken, millä on todellista, iankaikkista arvoa. LIAHONA MARRASKUU

20 18 Erään yhteiskunnallisen tarkkailijan mukaan televisio on korvannut perheen, koulun ja kirkon tuossa järjestyksessä sosiaalistumisen ja arvojen välittäjän pääasiallisena [välineenä]. Ahneus, irstailu, väkivalta, rajaton oman nautinnon tavoittelu, moraalisten pidäkkeiden puuttuminen ovat sitä päivittäistä ruokaa, jota lapsillemme lumoavasti tarjotaan. 3 Meidän on oltava huolissamme niistä väkivaltaisista ja seksuaalisesti varautuneista sanoista, joita suuri osa nykyajan populaarimusiikkia ja musiikkivideoiden suhteellisen uutta taidemuotoa sisältää. Alan havainnoitsijoiden mukaan 40 prosenttia musiikkivideoiden katselijoista on alle 18-vuotiaita. 4 Erään tutkimuksen mukaan noin kolme neljäsosaa kaikista musiikkivideoista, joihin sisältyy jokin tarina, käyttää seksuaalisia kuvia, ja miltei puolessa on väkivaltaa. 5 Ja niiden kuvissa esitetyt muotisuuntaukset ovat mahdollisimman kaukana hyveellisestä, rakastettavasta tai hyvältä kuuluvasta tai kiitettävästä. Meidän aikanamme totisesti sanotaan pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi (Jes. 5:20). Sallikaa minun sanoa uudestaan, että perhe on Paholaisen hyökkäyksen pääkohde ja että siksi sen pitää olla myös meidän suojelumme ja puolustuksemme pääkohta. Kuten olen jo kerran sanonut, kun pysähdytte ajattelemaan sitä, niin Paholaisen taktisesta näkökulmasta katsoen perhettä vastaan hyökkääminen on Saatanan kannalta järkevää. Kun hän haluaa häiritä Herran työtä, hän ei myrkytä maailman maapähkinävoivarastoja saattaakseen siten kirkon koko lähetystyöjärjestelmän polvilleen. Hän ei lähetä kurkunpäätulehduksen vitsausta vaivaamaan Mormonien tabernaakkelikuoroa. Hän ei kiellä lailla vihreää Jell- Oa tai laatikkoruokia. Kun Paholainen haluaa iskeä Jumalan työn ydintä vastaan ja häiritä sitä, hän hyökkää perhettä vastaan. Hän tekee sen yrittämällä syrjäyttää siveyden lain, sekoittaa sukupuolet, turruttaa suhtautumisen väkivaltaan, tehdä karkeasta ja Jumalaa pilkkaavasta kielestä hyväksyttävää ja saada moraalittoman ja poikkeavan käyttäytymisen näyttämään säännöltä eikä poikkeukselta. Meidän on muistettava Edmund Burken sanat: Pahuuden voittoon ei tarvita muuta kuin se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. 6 Meidän on korotettava äänemme vastustamaan nykyisiä suuntauksia yhdessä muiden huolestuneiden kansalaisten kanssa kautta maailman. Meidän on kerrottava tiedotusvälineiden vastenmielisen tarjonnan rahoittajille, että nyt riittää. Meidän on tuettava ohjelmia ja tuotteita, jotka ovat myönteisiä ja kohottavia. Liittymällä yhteen naapurien ja ystävien kanssa, jotka ovat yhtä huolestuneita kuin mekin, voimme lähettää vastuussa oleville selvän sanoman. Heidän osoitteensa löytyvät heidän Internet-sivuiltansa ja paikallisilta tytäryhtiöiltänsä. Kirjeillä ja sähköpostiviesteillä on suurempi vaikutus kuin useimmat ihmiset käsittävätkään, etenkin sellaisilla kuin erään Apuyhdistyksen sisaren viestillä, jossa sanottiin: Edustan yli sadan naisen ryhmää, joka kokoontuu joka viikko ja puhuu usein siitä vahingosta, jota ohjelmanne aiheuttaa lapsillemme. Perusmenetelmä protestoida kielteisesti vaikuttavia tiedotusvälineitä vastaan on tietenkin olla katsomatta, katselematta, lukematta tai pelaamatta. Meidän tulee opettaa perheemme jäseniä noudattamaan ensimmäisen presidenttikunnan neuvoa nuorille. Nuorten voimaksi -kirjasen ajanvietettä ja tiedotusvälineitä koskevat ohjeet ovat hyvin selkeät: Älä mene mukaan äläkä osallistu sellaiseen ajanvietteeseen, joka on millä tahansa tavoin alhaista, moraalitonta, väkivaltaista tai pornografista, äläkä katsele sellaista. Älä osallistu sellaiseen ajanvietteeseen, jossa moraalittomuutta tai väkivaltaista käyttäytymistä pidetään jollakin tavoin hyväksyttävänä. Ole niin rohkea, että poistut elokuvista tai videonauhaa katselevasta joukosta, suljet tietokoneen tai television, vaihdat radioasemaa tai panet pois lehden, ellei esitettävä aineisto vastaa taivaallisen Isän tasovaatimuksia. Toimi näin, vaikka muut eivät niin tekisikään. 7 Veljet ja sisaret, älkää antako tiedotusvälineiden hallita elämäänne. Älkää antako niiden ohjata itseänne. Älkää katselko sellaisia ohjelmia, jotka loukkaavat perinteisiä perhearvoja. Äänemme saattaa aluksi olla heikko, mutta korottakaamme se ja kannustakaamme ylentävämpään, innoittavampaan ja hyväksyttävämpään tiedotusvälineiden tarjontaan. Sen lisäksi että annamme äänemme kuulua, sallinette minun lopuksi esittää seitsemän seikkaa, joiden avulla jokainen isä tai äiti voi vähentää tiedotusvälineiden kielteistä vaikutusta perheeseensä. 1. Meidän on pidettävä perheneuvoston kokouksia ja päätettävä tiedotusvälineitä koskevista tasovaatimuksistamme. 2. Meidän on vietettävä riittävästi laatuaikaa lastemme kanssa, niin että jatkuvasti suurin vaikutus heidän elämäänsä on meillä ei tiedotusvälineillä eikä vertaisryhmällä. 3. Meidän on itse tehtävä hyviä

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät

Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Jeesus Kristus ja ikuinen evankeliumi, oppilaan lukutehtävät Uskonto 250 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi

Lisätiedot

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät

Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Palautuksen perustukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 225 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Kansikuva: Walter Ranen teos Melkisedekin pappeuden palautus

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät

Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Mormonin kirjan oppi ja opetukset, oppilaan lukutehtävät Uskonto 275 [NO TRANSLATION] Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Salt Lake City, Utah, Yhdysvallat Mielipiteet ja oikaisut ovat

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu. lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla

Nettiraamattu lapsille. Nainen kaivolla Nettiraamattu lapsille Nainen kaivolla Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät

Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Iankaikkinen perhe, oppilaan lukutehtävät Uskonto 200 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteet ja oikaisut ovat tervetulleita. Lähetä ne sekä huomaamasi virheet osoitteeseen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa

Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Nettiraamattu lapsille Jeesus valitsee kaksitoista avustajaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu. lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Tyttö, joka eli kahdesti

Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Jeesus, suuri Opettaja

Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja

Nettiraamattu lapsille. Jeesus, suuri Opettaja Nettiraamattu lapsille Jeesus, suuri Opettaja Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo

Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Nettiraamattu lapsille Temppelin johtomies tulee Jeesuksen luo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu. lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija

Nettiraamattu lapsille. Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet

Nettiraamattu lapsille. Vakaan uskon miehet Nettiraamattu lapsille Vakaan uskon miehet Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for

Lisätiedot

Suosikkipojasta orjaksi

Suosikkipojasta orjaksi Nettiraamattu lapsille Suosikkipojasta orjaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Kerr; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa

Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa 1972-2010 Runsas sielujen elonkorjuu islamilaisessa maassa,,ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. (Mat 24:14)

Lisätiedot

Simson, Jumalan vahva mies

Simson, Jumalan vahva mies Nettiraamattu lapsille Simson, Jumalan vahva mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija

Nettiraamattu lapsille. Samuel, Jumalan palvelija Nettiraamattu lapsille Samuel, Jumalan palvelija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot