Strategia ja toimintalinjat vuosiksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategia ja toimintalinjat vuosiksi 2014 2018"

Transkriptio

1 1 Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry Finlands prostatacancerförening rf (PROPO) Strategia ja toimintalinjat vuosiksi Helsingissä, joulukuun 4 päivänä 2013 Matti Niemi Puheenjohtaja Irma Lehtimaja Toiminnanjohtaja

2 2 Sisällysluettelo: 1. Eturauhassyövästä sairautena 2. Yhdistyksen taustaa ja nykypäivää 3. Jäsenkunnan kehitys 4. Yhdistyksen toiminta-ajatus 5. Toimintalinjat Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2. Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) 5.3. Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4. Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) 5.5. Hallinto 5.6. Voimavarat ja talous LIITE: Uhkien ja mahdollisuuksien kartoitus: SWOT- analyysi (Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhkat)

3 3 1. ETURAUHASSYÖVÄSTÄ SAIRAUTENA Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Taudin ilmaantuvuutta on tilastoitu vuodesta 1953 lähtien, ja sen on havaittu vuosittain jatkuvasti kasvaneen. Vuonna 2011 eturauhassyöpädiagnoosin sai 4719 miestä. Tänä päivänä on elossa lähes eturauhassyöpädiagnoosin saanutta miestä. Heistä osa on saatu hoidetuksi parantavasti, mutta osalla tauti on kroonistunut. Taudin ilmaantuvuuden ei voida olettaa laantuvan, koska vuosina syntyneet suuret ikäluokat ovat vasta nyt tulleet eturauhassyövän kannalta riski-ikään. Perustellusti voidaan arvioida, että jo nykyisillä diagnoosimenetelmillä ja testeihin hakeutumisen intensiteetillä miestä Suomessa saa eturauhassyöpädiagnoosin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Valtaosa diagnoosin saaneista kuitenkin paranee taudistaan, koska diagnoosit ovat nykyään varhaisempia ja hoitotulokset entistä parempia. Eturauhassyöpädiagnoosi ei tänä päivänä enää ole kuolemantuomio. Vain harvojen kohdalla tämä syöpä lopulta lyhentää elinaikaa. Silti tähän tautiin edelleen menehtyy joka vuosi n. 800 miestä. Hetki, jolloin urologi kertoo miehelle eturauhassyöpädiagnoosista, jää hänelle ja hänen läheisilleen yleensä lähtemättömästi mieleen. Jo pelkällä syöpä-sanalla on pelottava kaiku. Yhtä paljon pelätään eturauhassyövän hoitoja kuin itse sairautta. Tiedetään, että eturauhassyövän hoitojen haittavaikutukset saattavat myös horjuttaa miehen ns. miehisyyttä: virtsanpidätys voi vaikeutua ja sukupuoliset kyvyt heiketä tai joskus jopa kokonaan kadota. Hoitojen päätyttyäkin diagnoosin käynnistämä trauma usein jatkuu miehen mielessä. Sairauden vaikutukset ulottuvat usein myös omaisiin ja läheisiin sekä työ- ja harrasteyhteisöihin. Pienenä lohtuna on ehkä tieto siitä, ettei eturauhassyöpää voi itselleen aiheuttaa. Miehen ei siis ainakaan tarvitse syyllistää itseään sairastumisesta, mikä saattaa tuntua helpottavalta. Toisissa se voi kuitenkin päinvastoin jopa lisätä ahdistusta: miksi juuri minulle kävi näin? Tautia hoidetaan ja seurataan monipolvisessa hoitoketjussa. Erikoissairaanhoidon muutokset tulevat entisestään lisäämään eturauhassyöpäpotilaiden tiedontarvetta ja vaatimaan potilailta ja heidän läheisiltään myös enemmän oma-aloitteisuutta. Potilas tarvitsee luotettavaa tietoa taudin luonteesta sekä hoitomahdollisuuksista ja niihin sisältyvistä riskeistä voidakseen ottaa kantaa hänelle tarjottuihin hoitovaihtoehtoihin. Yleensä potilas saakin kohtalaisen hyvin tietoa omalta lääkäriltään ja muulta hoitohenkilökunnalta. Suuret potilasmäärät ja lääkäriresurssien vähäisyys ovat kuitenkin ongelma. Aikaa yhdelle potilaalle saattaa olla erittäin vähän, eikä potilaan kannalta tärkeisiin keskusteluihin tai kysymyksiin jää aina riittävästi aikaa. Sitä paitsi on havaittu, ettei asiantuntijan antama tieto yksin riitä. Potilas kaipaa sen ohella myös vertaistietoa ja -tukea saman prosessin kokeneilta potilastovereilta. Tässä tulee potilasjärjestö kuvaan mukaan.

4 4 2. YHDISTYKSEN TAUSTAA JA NYKYPÄIVÄÄ Suomen eturauhassyöpäyhdistys on eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten yhdysside ja etujärjestö. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on lisätä eturauhassyöpää koskevaa tietoa sekä kaikin tavoin vähentää tästä syövästä aiheutuvaa haittaa ja kärsimystä. Yhdistys tukee eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä pyrkii parantamaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja elämänlaatuaan. Yhdistys perustettiin Helsingissä vuonna 1997 valtakunnalliseksi syöpäpotilasjärjestöksi. Yhdistys on nimeltään kaksikielinen ja tarjoaa palveluja molemmilla kansalliskielillä, joskin voimavarojen niukkuuden takia toiminta on käytännössä ollut etupäässä suomenkielistä. Yhdistyksen kutsumanimeksi on vakiintunut lyhenne PROPO, joka tulee sanoista PROstata (=eturauhassyöpä) ja POtilas. Yhdistys syntyi eturauhassyöpään sairastuneiden miesten aktiivisuuden tuloksena, mutta sen perustamiseen myötävaikuttivat myös urologit, syöpälääkärit ja sairaanhoitajat. Nykyäänkin yhdistykseen kuuluu paitsi potilaita ja heidän läheisiään myös eturauhassyöpään erikoistuneita lääkäreitä ja muita terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kumppanuutta monilla eri tasoilla on pidetty tärkeänä. Ammatillinen tietotaito yhdistyneenä potilaan omiin kokemuksiin tuo lisäarvoa paitsi yhdistyksen toimintaan myös hoitohenkilöstön kykyyn kohdata potilaita. Ammattilaisten aktiivinen panos on lisännyt yhdistyksen tiedotustoiminnan asiantuntemusta ja uskottavuutta. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen on perustunut jäsentutkimuksilla hankittuun täsmätietoon potilaiden tarpeista. Yhdistyksen järjestöllinen asema on 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana vakiintunut ja saanut tunnustusta. Sen toiminta on nyttemmin painottunut monipuolisten tukipalvelujen tarjoamiseen sekä valtakunnalliseen tiedottamiseen. Palveluihin kuuluu mm. potilaiden ja läheisten yksilöllinen neuvonta, paikallisten vertaistukiryhmien tukeminen, tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus sekä psykososiaalisen tuen ja keskusteluavun antaminen. Yhdistyksen julkaisema jäsenlehti PROPO ilmestyy neljästi vuodessa. Yhdistyksellä on myös Internet-verkossa omat kotisivut ( sekä oma Facebook-sivu, joita päivitetään reaaliaikaisesti. Yhdistys ei harjoita voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden syöpäjärjestöjen kanssa samoin kuin hoito- ja kuntoutustyötä tekevien laitosten ja muiden terveydenhuollon yksiköiden ja kuntien kanssa. Yhdistyksen tehtävänä on täydentää virallista terveydenhuoltojärjestelmää. 3. JÄSENKUNNAN KEHITYS Yhdistyksen jäsenmäärä on koko sen olemassaolon ajan kasvanut. Tällä hetkellä jäseniä on jo Kun eturauhassyöpädiagnoosin saaneita miehiä on kuitenkin tänä päivänä elossa lähes , niin voidaan todeta, että vain 3-4 prosenttia heistä on liittynyt yhdistyksen jäseniksi. Vastaava ongelma eli potentiaalisten jäsenten tavoittamatta jääminen tuntuu vaivaavan muitakin potilasjärjestöjä. Ilmiön syitä on kovasti pohdittu. Yksi syy saattaisi olla se, ettei yhdistyksen olemassaolosta

5 5 ja liittymismahdollisuudesta ole riittävästi tiedotettu. Syynä voi olla myös se, että moni diagnoosin saanut mies haluaa unohtaa sairautensa, jopa torjua koko asian, eikä silloin kaipaa myöskään potilasjärjestön jäsenyyttä. Toiset voivat välttää kaikkea leimautumista syöpäpotilaaksi siinä pelossa, että sairaus tulee ympäristön tietoon. Varmaan on myös niitä, jotka eivät koe tarvitsevansa potilasjärjestön palveluja ja katsovat pärjäävänsä omin avuin. Näistä syistä ei ole realistista odottaakaan, että kaikki diagnoosin saaneet miehet tulisivat myös yhdistyksen toimintaan mukaan. Tärkeintä on, että kaikille tarjotaan tietoa tällaisen yhdistyksen olemassaolosta ja siten mahdollisuudesta liittyä siihen. Aktiivinen jäsenhankinta vaatisi yhdistykseltä kuitenkin lisäresursseja. Lisääntynyt vertaistuen tarve on joka tapauksessa tosiasia. On myös syytä muistaa, että jäsenmaksulla tuetaan yhteistä asiaa: vaikka yksittäinen potilas ei itse kaipaisi potilasjärjestön palveluja, moni potilastoveri voi niistä silti hyötyä. 4. YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia eturauhassyöpäpotilaiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä lisätä tietoa eturauhassyöpään liittyvistä seikoista. Tämä kertoo yhdistyksen perustehtävän. Yhdistyksen toimintamuodot ovat vakiintuneet 16 ensimmäisen toimintavuoden aikana. Johtotähtenä on pidetty jäsenten kuuntelemista ja heidän tarpeidensa kartoitusta. Vuosina 2004, 2007 ja 2012 toteutettujen jäsenkyselytutkimusten tulokset ovat antaneet tähän hyviä eväitä. Yhdistyksen toiminta-ajatus on järjestöllisen työn eettinen koodi ja samalla jäsenkunnan yhteisyyttä rakentava julistus. Se viestii myös sidosryhmille tiiviissä muodossa sen, mihin järjestö perimmältään pyrkii. Yhdistyksen potilaskeskeistä orientaatiota korostava toiminta-ajatus on tässä ajassa kiteytetty seuraavaan muotoon: Valtakunnallisena potilasjärjestönä yhdistys pyrkii vähentämään eturauhas-syövästä aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa ja siten täydentämään virallista terveydenhuoltojärjestelmää. Toiminnan ensisijaisena päämääränä on tukea eturauhassyöpäpotilaita ja heidän läheisiään auttamalla heitä jaksamaan arjessa ja parantamaan elämänlaatuaan. Tässä tarkoituksessa yhdistys edistää ja kehittää vertaistukiryhmien toimintaa sekä aktivoi ja kouluttaa ryhmien tueksi vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Lisäksi yhdistys välittää tieteelliseen näyttöön perustuvaa mutta silti potilaiden ymmärrettävissä olevaa tietoa eturauhassyövästä ja sen hoidoista. 5. TOIMINTALINJAT Yhdistyksen toiminnan keskeiset osa-alueet ovat: 5.1 Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) 5.2 Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet)

6 6 5.3 Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) 5.4 Yhteistoiminta (muut järjestöt, terveydenhuollon yksiköt ja kunnat) 5.5 Hallinto 5.6 Voimavarat ja talous 5.1. Palvelut (neuvonta, vertaistuki, koulutus, ohjaus) Eturauhassyöpäpotilaan ei pidä joutua sairastamaan tautiaan yksin, vaan vertaistuen saatavuus olisi turvattava maanlaajuisesti. Tavoitteena on, että vertaistukiryhmiä olisi riittävällä tiheydellä ympäri Suomea. Pitkien välimatkojen takia alueellista eriarvoisuutta on tässä suhteessa kuitenkin vaikeata kokonaan välttää. Vertaistukitoiminnan kattavuutta edistetään tukemalla paikallisten vertaistukiryhmien syntymistä eri tavoin. Pienryhmiä on perustettu etupäässä maakunnallisten syöpäyhdistysten aloitteesta, mutta niitä on syntynyt myös spontaanisti. Yhdistys tukee ryhmien toimintaa mm. tiedottamalla niiden kokoontumisista säännöllisesti PROPO lehdessä sekä yhdistyksen Internet-kotisivuilla ( ja facebookissa, järjestämällä ryhmien käyttöön alan asiantuntemusta ja osallistumalla niiden tapaamisiin. Yhdistys myös kouluttaa uusia tukihenkilöitä ja ryhmänvetäjiä. Täydennys- ja jatkokoulutuksesta on huolehdittu yhteistyössä muiden syöpäjärjestöjen kanssa. Yhdistyksen palvelutoiminnan keskiössä ovatkin vertaistukeen keskittyvä pienryhmä-toiminta ja sen ohjaus, erilaiset tukihenkilöpalvelut sekä tukihenkilöiden ja ryhmänvetäjien koulutus. Yhdistys ylläpitää Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kokoontuvia omia vertaistukiryhmiä sekä harjoittaa yhteistyötä maakunnissa toimivien vastaavien ryhmien kanssa. Näihin ryhmiin osallistuu sekä potilaita että heidän läheisiään. Helsingissä kokoontuu myös nimenomaan omaisille ja läheisille tarkoitettu vertaistukiryhmä, jota tällä hetkellä vetää yhdistyksen vt. toiminnanjohtaja (itsekin eturauhasyöpäpotilaan puoliso). Terveydenhuoltoalan ammattilaisena hän on myös voinut antaa ammatillista neuvontaa sekä psykososiaalista tukea ja keskusteluapua. Sitä on tarjottu kaikille tarvitseville maksutta sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa että puhelimitse ja sähköpostitse Tiedotus (jäsenlehti, verkkosivut, tietoiskut, yleisötilaisuudet) Yhä tärkeämmäksi on osoittautunut eri väyliä pitkin tapahtuva eturauhassyöpää koskeva tiedotustoiminta. Eturauhassyöpään ja sen hoitoon liittyvää ajankohtaista tietoa hankitaan luotettavista lähteistä, joita löytyy sekä koti- että ulkomaisten yhteistoimintakumppanien kautta. Tietoa pyritään välittämään eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa mutta tiedon pätevyydestä silti tinkimättä. Yhdistys julkaisee PROPO- lehteä, jossa on potilastarinoita, asiantuntevaa tietoa eturauhassyövästä sekä tietoa tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista järjestöasioista. Monet asiantuntijat ovat tukeneet lehteä luopumalla omista kirjoituspalkkioistaan. Yhden lehden painosmäärä on ollut yli 4000 kpl. Lehti on postitettu kotiin jokaiselle jäsenelle, minkä

7 7 lisäksi lehteä on jaettu korvauksetta urologisten ja onkologisten poliklinikoiden ja sairaaloiden potilaiden ja henkilökunnan käyttöön sekä kaikkiin Suomen maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin. Tarvittaessa yhdistys julkaisee myös tietovihkoja ja muuta tiedotusaineistoa, jota niin ikään jaetaan maksutta yleiseen käyttöön. Tavoitteena on painattaa eturauhassyöpä-potilaita varten heti diagnoosin saantitilanteeseen tarkoitettu kattava ja kansantajuinen ensitietopaketti, joka tulisi jakoon kaikissa alan hoitoyksiköissä. Yhdistyksen kotisivuilta ( on luettavissa mm. eturauhassyöpää koskevaa perustietoa ja aiemmin ilmestyneet jäsenlehdet sähköisessä muodossa. Yhdistyksen sähköistä viestintää kehitetään yhdistyksen jäseniltä ja muilta kävijöiltä saatavan palautteen pohjalta. Yhdistyksellä on myös oma Facebook-sivunsa. Tavoitteena on lisätä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa sitä mukaa kuin tarvetta siihen ilmenee. Toiveena on saada yhdistyksen toimistoon lisää tietoteknistä osaamista, jolloin verkkopalveluja voidaan tehostaa ja kehittää nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Yhdistyksen jäsenten korkeahkosta keski-iästä johtuen verkkopalveluilla ei vielä toistaiseksi ole ollut kovin suurta kysyntää, mutta tilanteen voidaan odottaa nopeassa tahdissa muuttuvan, kun tietokoneen käyttö yleistyy myös varttuneen väestön keskuudessa. Yhdistys järjestää erilaisia tietoiskuja sekä esitelmä-, luento- ja seminaaritilaisuuksia eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan ajankohtaisen tiedon levittämiseksi. Nämä tilaisuudet on tarkoitettu pääasiassa eturauhassyöpädiagnoosin saaneille miehille ja heidän läheisilleen, mutta kaikilla on niihin vapaa pääsy. Kaikista järjestettävistä tilaisuuksista laaditaan tapauskohtaiset suunnitelmat ja budjetit. Yhdistyksen edustajat käyvät pyydettäessä luennoimassa myös muiden tahojen eri kohderyhmille (mm. opiskelijoille ja terveydenhuoltoalan työntekijöille) järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tarkoitus on lisätä myös ruotsin- ja englanninkielistä tiedottamista. Kaikessa tiedottamisessa pidetään kulmakivenä tiukkaa sitoutumista lääketieteessä yleisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin ja tieteellisesti pätevään tutkimustietoon, joskin asioista pyritään aina tiedottamaan potilaille ymmärrettävällä kielellä. Eturauhassyövästä kerrottaessa on sitouduttu avoimuuteen ja asiallisuuteen, mutta samalla on pidetty tärkeänä ylläpitää potilaissa toivoa. Yhdistys uskoo toivon terapeuttiseen tehoon myös potilastyössä Edunvalvonta (vuorovaikutus päättäjien ja sidosryhmien kanssa) Ulkoisen tiedottamisen tavoitteena on paitsi eturauhassyöpää koskevan tiedon levittäminen myös eturauhassyöpäpotilaiden oman äänen kuuluviin saattaminen. Yhdistys pyrkii osaltaan muokkaamaan yhteiskunnan asenteita eturauhassyöpään sairastuneita kohtaan entistä myönteisemmiksi. Edunvalvonnallaan yhdistys pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon eturauhassyöpäpotilaan ja hänen läheistensä hyväksi. Tavoitteena on edistää potilaiden oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua niin, että kaikilla olisi mahdollisuus saada hyvää hoitoa asuinpaikasta, koulutustasosta, varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta

8 8 asemasta riippumatta. Tässä tarkoituksessa yhdistys ylläpitää tiivistä kosketusta yhteiskunnan päättäjiin, mm. eduskunnan syöpäverkostoon. Edunvalvonta koskee potilaan asemaa ja etua suhteessa hoitoihin, hoitohenkilöstöön, laitteisiin, lääkkeisiin ja kuntoutukseen. Tuomalla esiin eturauhassyöpäpotilaan näkökulmaa yhdistys osallistuu sekä kansallisen syöpäohjelman toisen vaiheen toteuttamiseen että kansallisen syöpäkeskushankkeen (CCC-Fin) suunnitteluun. Tarvittaessa yhdistys antaa lausuntoja eturauhassyöpää koskevissa asioissa. Voimavarojen sallimissa puitteissa on tarkoituksena lisätä yhdistyksen omaa aloitteellisuutta eturauhassyöpäpotilaiden edunvalvonnassa. Sen vuoksi on seurattava tarkasti yhteiskunnan ja terveydenhuollon muutoksia ja kehitystrendejä Yhteistoiminta (muut järjestöt ja terveydenhuollon yksiköt) Potilasjärjestön on hyödyllistä verkostoitua ja toimia yhdessä monien eri tahojen kanssa. Yhdistys onkin Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja toimii kiinteässä yhteistyössä sekä maakunnallisten syöpäyhdistysten että muiden syöpäpotilasjärjestöjen kanssa. Suhde maakunnallisiin syöpäyhdistyksiin rakentuu kumppanuusperiaatteelle. Joidenkin maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa on jo tehty kirjallisia yhteistyö-sopimuksia määrittelemällä keskinäiset roolit ja työnjaot yhteisten tilaisuuksien järjestämisessä sekä pienryhmien toiminnan tukemisessa. Järjestöllistä yhteistyötä on tarkoitus entisestäänkin lisätä erityisesti tiedottamisen ja vertaistuen aloilla. Tiivistä yhteistyötä on kehitteillä myös lääkärien sekä alan tutkijoiden ja viranomaisten kanssa. Yhteisiä yleisötilaisuuksia on suunniteltu muiden ns. suuria syöpiä eli rintasyöpää ja suolistosyöpää edustavien potilasyhdistysten kanssa. Yhdistys pitää tärkeänä myös kansainvälistä yhteistyötä sekä yleisen edunvalvonnan että uusinta hoitoa ja tutkimusta koskevan tiedonsaannin kannalta. Yhdistys on eurooppalaisten eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen liiton Europa Uomo:n perustajajäsen ja myös kattavan Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen liiton ECPC:n jäsen. Yhdistyksen edustaja on lisäksi ollut mukana perustamassa eturauhassyöpäpotilasjärjestöjen globaalia liittoa WWPCC. Ulkomaisten veljesjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö edistää parhaiden käytäntöjen ja toimintatapojen omaksumista. Kansainvälinen tiedon ja kokemusten vaihto on omiaan antamaan ideoita myös omaan kotimaiseen toimintaamme. Säännöllisesti tapahtuva yhteistyö pohjoismaisten eturauhassyöpäyhdistysten edustajien kanssa on ollut erityisen hedelmällistä. Syksyllä 2013 käynnistettiin eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatua koskeva laaja pohjoismainen kyselytutkimus pohjoismaisten eturauhassyöpäjärjestöjen yhteistyönä Hallinto Yhdistyksellä on vuosittain valittava hallitus. Sen kokoonpanosta ei ole määräyksiä yhdistyksen säännöissä, mutta alusta alkaen on noudatettu sellaista käytäntöä, että hallitukseen valitaan potilaspuheenjohtajan lisäksi kolme potilasjäsentä sekä urologi,

9 9 syöpälääkäri ja sairaanhoitaja, kullekin henkilökohtainen varajäsen. Lääkäri- ja hoitajajäsenet (3) toimivat hallituksessa kukin oman alansa lääketieteellisinä asiantuntijoina. Potilasjäsenet (4) ovat kuitenkin hallituksen enemmistönä. Yhdistys ylläpitää toimistoa, jonka palkattuina päätoimisina työntekijöinä ovat toiminnanjohtaja ja taloudellisten resurssien salliessa myös järjestösihteeri.yhdistyksen toimitilat ja sähköpostiosoite tulevat muuttumaan vuoden 2014 aikana. Toiminnanjohtajan lähin esimies on yhdistyksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu: yhdistyksen toiminnan yleinen johtaminen ja kehittäminen yhdistyksen sääntöjen pohjalta sekä hallituksen ja vuosikokouksien vahvistamien suuntaviivojen mukaan yhdistyksen vuosikokousten sekä hallituksen kokousten valmistelu, asioiden esittely ja hallituksen päätösten toimeenpano yhdistyksen vuosittaisten toimintasuunnitelmien ja -kertomusten sekä tilinpäätösten ja talousarvioiden laatiminen yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen varainhankinnan ja taloudenhoidon suunnittelu ja toteutus yhdistyksen jäsenlehden päätoimittajan tehtävät yhdistyksen julkisten kannanottojen ja lehdistötiedotteiden valmistelu yhteydenpito yhteiskunnan päättäjiin ja mediaan sekä alan muihin toimijoihin ja sidosryhmiin yhteistyö muiden koti- ja ulkomaisten syöpä- ja potilasjärjestöjen kanssa eturauhassyöpää ja sen hoitoa koskevan uusimman tiedon seuranta yhdistyksen toimiston ja muun palkatun henkilöstön johtaminen Järjestösihteerin tehtäviin taas kuuluu toiminnanjohtajan avustaminen sekä yhdistyksen toimiston päivittäisten asioiden, maksuliikenteen ja jäsenasioiden hoitaminen, yhdistyksen Internet-sivujen ylläpito sekä jäsenlehden toimitussihteerin tehtävät. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että yhdistyksen palkatut työntekijät koulutukseltaan ja osaamiseltaan täydentäisivät toisiaan ja muodostaisivat siten tehokkaan ja saumattomaan yhteistyöhön kykenevän työparin. Toivottavaa olisi, että joko toiminnanjohtajalla tai järjestösihteerillä olisi kokemusta myös terveydenhuollon piirissä tehdystä potilastyöstä, jotta hän voisi muiden tehtäviensä ohella antaa eturauhassyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen ammatillista neuvontaa ja psykososiaalista tukea sekä ohjata ja avustaa vertaistukiryhmien työtä. Samoin olisi työmotivaation kannalta suositeltavaa, että palkatuilla työntekijöillä olisi myös henkilökohtaista kosketusta eturauhassyöpään sairautena. Määräaikaisia toimintahankkeita varten yhdistyksen pitäisi voida rahavarojen sallimissa

10 1 0 rajoissa palkata myös tilapäistä työvoimaa, esimerkiksi projektisuunnittelijoita tai -koordinaattoreita. Monia erikoispalveluja sen sijaan on edelleen tarkoituksenmukaisinta hankkia ostopalveluina, esimerkiksi yhdistyksen kirjanpito sekä jäsenlehden graafinen suunnittelu ja painattaminen. Hallituksen sisäistä työskentelytapaa on jo aikaisemmin tehostettu niin, että se voi työskennellä myös toimikuntiin jakautuneena. Niitä perustetaan hallituksen päätöksellä tarpeen mukaan ja niihin voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Pysyväisluontoisia toimikuntia voidaan perustaa esimerkiksi tiedotusta, varainhankintaa, lääketieteellistä asiantuntemusta ja vertaistukea varten. Hallitus määrää toimikuntien tehtävän ja koordinoi niiden työtä. Luonnollisesti myös yhdistyksen rivijäseniä on aktivoitava ja motivoitava kantamaan oma kortensa kekoon Voimavarat ja talous Strategiaa ja toimintalinjoja suunniteltaessa on tärkeätä tunnistaa edessä olevat haasteet. Ne koskevat erityisesti voimavaroja: vapaaehtoistyön saatavuutta ja toiminnan rahoitusmahdollisuuksia. Ilman jäsenten aktiivista vapaaehtoistyötä ja toiminnan vakaata perusrahoitusta yhdistyksen nykyisen palvelutason jatkuminen vaarantuu. Huomioon on otettava myös se, että eturauhassyöpädiagnoosin saaneiden miesten lukumäärä tulee edelleen kasvamaan. Palveluille tulee siis olemaan entistä suurempi kysyntä. Yhdistyksen taloutta hoidetaan harkitusti ja suunnitelmallisesti niin, että asianmukainen maksuvalmius säilyy. Talouden tulee perustua menojen ja tulojen tasapainoon. Jatkuvaan seurantaan panostetaan. Voittoa ei toiminnalla tavoitella. Perusrahoitus nojaa jäsenmaksutuloihin, lahjoituksiin ja julkisiin tukiin, etenkin RAY:n toiminta-avustukseen. Myös Syöpäsäätiö on toisinaan tukenut yhdistystä taloudellisesti. Yhdistys on joinakin vuosina saanut julkista tukea myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilta, mutta nämä tuet ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Toiminnan vakaa perusrahoitus olisi yhdistyksen toiminnan jatkumisen kannalta ensiarvoisen tärkeä. RAY:n yhdistykselle toistaiseksi tarjoama vuotuinen kohdennettu toiminta-avustus on perustunut tilapäisyyteen eikä ole näin ollen mahdollistanut pitkäjänteistä suunnittelua. Yhdistyksen onkin ollut pakko etsiä myös muita varainhankinnan lähteitä. Yhdistyksen jäsenistön määrä on perustunut luonnolliseen kasvuun. Vaikka aktiivisiin jäsenhankintakampanjointiin ei ehkä olekaan aihetta, on kuitenkin varmistettava, että yhdistyksen olemassaoloa koskeva tieto tavoittaa eturauhassyöpädiagnoosin saaneet miehet oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä niiden terveydenhuollon yksiköiden kanssa, joissa diagnoosin saaneet miehet asioivat. Jäsenmaksu on mitoitettava kohtuulliseksi, jottei se muodostaisi liian korkeaa kynnystä potilasjärjestön jäsenyydelle. Yhdistyksen imagoa ja toimintamuotoja pitää myös muokata sellaiseksi, että sen jäsenyys koetaan mielekkäänä ja kannattavana eturauhassyöpä-potilaiden keskuudessa. PROPO -lehden satunnaiset tuki-ilmoitustulot samoin kuin monien asiantuntijoiden luopuminen kirjoituspalkkioista ovat helpottaneet lehden julkaisemista. Vaikka lehden

11 tuotantokustannukset ovatkin suuret, lehti on kuitenkin nähty tehokkaaksi tiedotuskanavaksi ja samalla arvostetuksi jäseneduksi. Yhdistys ei rahoita toimintaansa myyntituloilla, mutta viranomaislupaan perustuvaa omaehtoista varainhankintaa voidaan harjoittaa. Samoin voidaan harkitusti ottaa vastaan lääketeollisuuden ja yksityisen terveydenhuoltosektorin sponsorointia, mutta tällöin on kannettava erityistä huolta yhdistyksen riippumattomuuden ja puolueettomuuskuvan säilyttämisestä. Pelkät jäsenmaksut, lahjoitukset ja satunnaiset varainhankinta-aktiviteetit eivät yksinään riitä varmistamaan rahoituksen vakautta. Julkisena avustuksena saatava taloudellinen tuki on siten nostettava ja vakautettava kasvavan jäsenistön ja kehittyvän toiminnan vaatimalle tasolle. Toiminnan perusrahoituksen vakauden ja jatkuvuuden turvaamiseksi tavoitteena on, että RAY myöntäisi yhdistykselle yleisavustuksen (Ay), joka myönnetään vakiintuneille, valtakunnallisesti toimiville ja kansallisesti merkittäville sosiaali- ja terveysjärjestöille niiden toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Tämä mahdollistaisi yhdistyksen toiminnan nykyistä pitkäjänteisemmän suunnittelun ja kehittämisen. Yhdistyksen ei ole itse tarvinnut rahoittaa kansainvälisen yhteistyön aiheuttamia kuluja, koska asianomaiset kansainväliset järjestöt huolehtivat näistä kuluista. Ainoana poikkeuksena on ollut eurooppalaisen eturauhassyöpäpotilasjärjestön EUROPA UOMO:n vuosittainen jäsenmaksu. 1 1 LIITE: UHKIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITUS Menetelmänä kartoituksessa on käytetty nelikenttäarviointia nykyisen palvelukyvyn vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. SWOT -analyysi pohjautuu hallituksen jäsenten kirjauksiin ja hallituksen kokouksissa käytyihin keskusteluihin näistä asioista ja kuvastaa hallituksen jäsenten yhteisiä käsityksiä. Vahvuudet ainoa valtakunnallinen eturauhassyöpäyhdistys Suomessa eturauhassyöpä edustaa miesten yleisintä syöpää kasvava jäsenmäärä vakiintunut toiminta: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri ja hallitustyöskentely sekä laaja vapaaehtoisten piiri yhdistykselle kertynyt paljon tietoa eturauhassyövästä ja sen sairastamisesta

12 1 2 laadukas PROPO -lehti, jolla on valtakunnanlaajuinen levikki lääketieteen ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten vapaaehtoinen osallistuminen yhdistyksen hallitustyöskentelyyn mahdollisuus saada lääketieteen ammattilaisten panos luennoitsijoina yleisötilaisuuksiin ja artikkelien kirjoittajina PROPO-lehteen ilman palkkiota mahdollisuus tarvittaessa saada konsultointiapua lääketieteellisissä pulmakysymyksissä Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Heikkoudet toiminnan rahoituksen vakiintumattomuus toimiston henkilöstön määrä liian vähäinen: toiminta on siksi haavoittuvaista ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkien maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa ei vakiintunutta yhteistyötä kaikkiin tärkeisiin yhteistyötahoihin, esim. sairaaloihin ja terveyskeskuksiin miesten tietoisuus eturauhassyövästä edelleen vähäistä taudista tiedottaminen suurelle yleisölle vaikeaa median kautta voimien hajautuminen; syöpäkentällä toimii myös muita paikallisia eturauhassyöpätoimijoita ei ole ollut järjestelmällistä oman toiminnan vaikuttavuus- ja tuloksellisuusanalysointia lukuun ottamatta kolmea jäsenkyselytutkimusta (2004, 2007 ja 2012) terveydenhuollon monien eri toimipisteiden, erityisesti perusterveydenhuollon ja yhdistyksen välinen kattava yhteistyö ei ole vielä vakiintunut pysyväksi tiedottamiseksi niin, että jokainen eturauhassyöpäpotilas, joka käy kyseisissä paikoissa, saisi tiedon tästä yhdistyksestä, sen toiminnasta ja mahdollisuudesta liittyä sen jäseneksi Mahdollisuudet lisätä ja vahvistaa valtakunnallista tukihenkilö- ja vertaisryhmäverkkoa kehittää laadukkaat ja monipuoliset kotisivut tietotekniikan ammattilaisten avulla lisätä tiedotusta Internetissä, sosiaalisessa mediassa ym. osallistua aktiivisesti valtakunnalliseen kuntoutustoimintaan eturauhassyövän osalta

13 1 3 vahvistaa ja ylläpitää urologian ja onkologian ammattilaisten antamaa asiantuntemusta yhdistyksen tiedotustoiminnassa lisätä ja parantaa yhteistyötä erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhoitoon tiivistää ja kehittää jatkuvaa yhteistyötä maakunnallisten syöpäyhdistysten kanssa lisätä yhteyksiä mediaan, poliittisiin päättäjiin ja muihin vaikutusvaltaisiin tahoihin toimia asiantuntijana potilaan näkökulmasta erilaisten suunnitteilla olevien hoitolinjojen ja hoitoprosessien kehittelyssä kasvaa ja kehittyä vakaana syöpäjärjestönä, jolla on yhteiskunnan arvostus ja tuki (RAY- yleisavustus) potilaille suunnattujen ohjeiden ja tiedotteiden suunnittelu ja toteutus yhdessä lääketieteellisten asiantuntijoidemme kanssa valtakunnanlaajuinen järjestelmä, jolla joustavasti saataisiin jakoon tietopaketti eturauhassyövästä terveydenhuollon eri toimipisteiden kautta Uhkat vapaaehtoisten aktiivisten toimijoiden väheneminen yhdistyksen toiminnasta toiminta- ja palvelukyky jää liiaksi pääkaupunkikeskeiseksi erityisesti RAY:n yleisen toiminta-avustuksen puuttuminen tekee toiminnan pitkäjänteisestä suunnittelemisesta vaikeaa ja tuo toiminnan jatkumiseen epävarmuutta syntyy paljon rinnakkaista ja päällekkäistä toimintaa valtakunnallisen toiminnan väheneminen julkisuudessa saavutetun arvostuksen menettäminen potilaan näkökulman asiantuntijoina vaikeuksia vastata taudin ilmaantuvuuden lisääntymisen tuomiin uusiin haasteisiin toiminnan ja resurssien suuntautuminen epäolennaiseen toiminnan rahoituksen riittämättömyys kasvaviin tarpeisiin aktiivisten ja innostuneiden jäsenten katoaminen järjestötyöstä aktiivisten palkattujen henkilöiden vähyys ja siitä johtuen toiminnan haavoittuvuus henkilö- ja aineellisten resurssien vähyydestä johtuva vaikeus uudistaa ja muuttaa vanhoja toimintatapoja

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Liity osaksi Team Rynkeby -verkostoa osoitteissa: www.team-rynkeby.fi www.facebook.com/teamrynkebyfinland www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA

TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TIETOA ETURAUHASSYÖPÄPOTILAAN SOLUNSALPAAJAHOIDOSTA TOSIASIOITA USKOMUSTEN TAKANA HARVINAISET SAIRAUDET I MS-TAUTI I ONKOLOGIA I IMMUNOLOGIA 1 LUKIJALLE Eturauhassyöpä on Suomessa miesten yleisin syöpä.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

Opas harvinaistoiminnasta

Opas harvinaistoiminnasta Opas harvinaistoiminnasta Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Harvinaiset Hengitysliiton harvinaistoiminta Hengitysliiton harvinaistoiminta edistää

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuonna 2015 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset

Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset Yhdistysohjelma Yhdistysohjelman toimenpide -ehdotukset TOIMINTA 1. Yhdistyksen perustoimintaa ja ohjelmaa rakennetaan rohkeasti uudelleen Yhdistyksen toiminta on jäsenlähtöistä ja se näyttäytyy raikkaana

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015

Syöpäjärjestöt. Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT. New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt Sakari Karjalainen Pääsihteeri, dos., LT New Cancer Treatments 19.3.2015 ChemBio 2015 Syöpäjärjestöt = Suomen Syöpäyhdistys ja Syöpäsäätiö Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja

HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ. Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja HARVINAISEN SAIRAUDEN YHDISTYS MUKANA HARVINAISESSA KATTOJÄRJESTÖSSÄ Katri Karlsson Suomen HAE-yhdistyksen puheenjohtaja SISÄLLYS - HAE eli hereditäärinen angioödeema - Mikä on Suomen HAE-yhdistys? - Miten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi

Potilastukipiste OLKA. Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi Potilastukipiste OLKA Anu Toija Projektipäällikkö Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry anu.toija@ejy.fi EJY:n Vertaisresepti-hanke Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on alueellinen sosiaali-,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 KESKI-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry, lyhennettynä KSSY. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ

SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Strategia 2013 2015 SSP:N STRATEGIA OSANA SYÖPÄJÄRJESTÖJEN STRATEGIATYÖTÄ Suomen Syöpäpotilaat ry (jatkossa yhdistys / SSP) on yksi Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) jäsenjärjestöistä. Yhdistys on sitoutunut

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa

Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai. Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Onko eturauhassyövän PSAseulonta miehelle siunaus vai kirous? Harri Juusela Urologian erikoislääkäri 28.3.2012 Luokite-esitelmä Kluuvin rotaryklubissa Miten minusta tuli urologian erikoislääkäri Eturauhassyöpäseulonta

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

ALStuttu TOIMINTASUUNNITELMA VISIO

ALStuttu TOIMINTASUUNNITELMA VISIO ALStuttu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. VISIO ALS-tutkimuksen tuki ry edistää ja tukee ALS-tutkimusta Suomessa. Yhdistys haluaa parantaa suomalaisten ALS-potilaiden mahdollisuuksia päästä mukaan lääketutkimuksiin

Lisätiedot

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke

Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA. VOIKUKKIA-verkostohanke Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus VOI KUKKIA VOIKUKKIA-verkostohanke TAUSTAA JA TARPEITA Vuoden 2008 lastensuojelutilaston mukaan lastensuojelun asiakasmäärät ovat edelleen kasvaneet eri puolilla Suomea.

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi

Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Saanko luvan toimintamallilla ensikontakti toimivaksi Ulla Halonen, 2.5.2017 Kehittämispäällikkö/ Keski-Suomen Muistiyhdistys ry. Muistiluotsi Muistisairauksien asiantuntija- ja tukikeskus Ammatillista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry (Keskosvanhempien yhdistys Kevyt) on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien

Lisätiedot

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi

Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämispäivä 2.11.2010 Taustaa Tuotettu osana Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n TUEXI-hanketta Tekijöinä 6 lastensuojelujärjestöä:

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot