Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille"

Transkriptio

1 Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille

2 Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen tapaaminen kannattaa suunnitella hyvin 5 Kerhon perustaminen 6 Tehtävien jako 6 Perheet mukana diabetesyhdistysten muussa toiminnassa 7 2 Toimiva perhekerho 8 Toiminnan suunnittelu 8 Talouden suunnittelu 9 Varainhankinta 9 Toimiva kerho tiedottaa 10 Sisäinen tiedottaminen 10 Ulkoinen tiedottaminen 10 3 Ohjelmaa lapsille ja vanhemmille 11 Lasten ohjelma 11 Vanhempien ohjelma 12 Alueellinen perhetoiminta 12 Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie Tampere vaihde p (ma-pe klo 8-13) Järjestöosasto: Yhdistysten työkalupakki (vaatii tunnukset) Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Piirrokset: Karoliina Pertamo Taitto: Johanna Häme-Sahinoja ISBN: julkaistu vain PDF-muodossa 2

3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa diabetesyhdistyksen perhekerhon perustamista suunnitteleville. Perhekerhon perustajan opas tarjoaa vastauksia kysymyksiin, jotka voivat askarruttaa kerhon perustamisen ja toiminnan käynnistämisvaiheen aikana. Lisätietoa perhekerhon ohjaajana toimimisesta, vertaistuesta, ryhmän toiminnasta ja toimintavinkkejä myös pidempään toimineille kerhoille löytyy Yhdistysten työkalupakista, eli järjestöosaston ylläpitämästä diabetesyhdistysten extranet-palvelusta. Lasten diabetes ilmaantuu usein yllättäen eikä diabeteksen puhkeamisen syytä vielä varmasti tiedetä. Väkilukuun suhteutettuna lasten diabetes on Suomessa yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Suomessa sairastuu diabetekseen vuosittain noin 560 lasta ja nuorta, ja yhteensä noin 3900 alle 16-vuotiaalla on diabetes (Kelan tilasto 2011). Vaikka diabeteksen puhkeaminen voi olla järkytys, sen kanssa voi elää täysipainoista, hyvää ja tavallista elämää. Diabeetikkolasten perheet ovat tärkeä osa diabetesyhdistysten jäsenistöä. Yhdistykset toimivat tiedon välittäjinä sekä tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden vuorovaikutukseen vertaisten kanssa. Perhekerhot ovat osa yhdistysten toimintaa sekä diabeetikkolasten perheiden tukiverkostoa. Perhekerhot tarjoavat diabeetikkolapsiperheille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, saada tukea sekä tavata toisiaan. Perhekerhon toiminta on merkityksellistä sekä diabeetikkolapsille että heidän perheilleen. Perhekerho vaatii käynnistyäkseen innokkaan puuhaihmisen tai -ryhmän. Toivomme, että tämä opas innostaa juuri sinua kerhon perustamiseen sekä madaltaa kynnystä kerhon käynnistäjäksi ryhtymiseen! Lisätietoa, sekä tukea ja apua myös kerhotoiminnan perustamisen matkan varrella, saat Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta: 3

4 1 Perhekerhon käynnistäminen Perhekerhon kohderyhmä Diabetesyhdistyksen perhekerho on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on diabetes. Perhekerhoissa mukana olevat lapset ovat useimmiten päiväkoti- tai alakouluikäisiä. Perhekerhot ovat yleensä avoimia koko perheelle. Joskus kohderyhmä on rajatumpi, esimerkiksi äidit ja lapset isät ja lapset isovanhemmat ja lapset vain vanhemmat Jäsenrekisteristä apua aloitukseen Diabetesliitto ylläpitää rekisteriä jäsenistään ja lähettää vuosittain diabetesyhdistyksen jäsenasioidenhoitajalle jäsenanalyysin. Analyysista voi nähdä, kuinka paljon diabeetikkolasten perheitä on yhdistyksessä jäsenenä. Tämän tiedon avulla voidaan arvioida perhetoiminnan tarvetta yhdistyksessä. Jäsenanalyysin voi tarvittaessa pyytää Diabetesliiton jäsensihteeriltä tai p Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan lainsäädännön mukaisesti ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenille. 4

5 Perhekerho voi järjestää myös yksittäisiä vertaistapaamisia pelkästään tietyille kohderyhmille, esimerkiksi äiti lapsi-tapaamiset tai isien oma ilta, vaikka kerho olisikin perustoiminnaltaan koko perheen tapaamispaikka. Perhekerhon suunnittelu Yleensä perhekerhot perustetaan vastaamaan todettuun tarpeeseen: yhdistykselle tulee kyselyjä diabeetikkolapsiperheille järjestettävästä toiminnasta tai diabeetikkolapsen vanhempi kaipaa neuvoa siihen, miten voisi löytää paikkakunnalta muita perheitä, joissa lapsella on diabetes. Perhekerhon perustaminen on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat: diabeetikkolasten perheet diabetesyhdistyksen hallitus perhekerhon tuleva ohjaaja: innostunut yhdistyksen jäsen, jolla on kiinnostusta ja aikaa ryhtyä perhekerhon ohjaajaksi Perhekerhon ohjaaja voi joskus löytyä myös yhdistyksen ulkopuolelta. Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia yhteistyön ja tiedottamisen sujumisesta kerhon ja diabetesyhdistyksen välillä. Ensimmäinen tapaaminen kannattaa suunnitella hyvin Yksikin aktiivinen henkilö riittää käynnistämään perhekerhotoiminnan. Toiminta kannattaa käynnistää kutsumalla diabeetikkolapsiperheitä koolle suunnittelemaan mahdollista tulevaa perhetoimintaa. Kerhon kohderyhmä voidaan määritellä esimerkiksi lasten iän ja / tai asuinpaikan mukaan. Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsen saa yhdistyksen jäsenenä olevien diabeetikkolasten vanhempien yhteystiedot ja osoitetarrat Diabetesliiton jäsensihteeriltä, joten heille voi lähettää suoran kutsun. Myös yhdistyksen jäsentiedotteita ja internetsivuja kannattaa hyödyntää tiedottamisessa. Kaikki diabeetikkolapsiperheet eivät kuitenkaan ole diabetesyhdistyksen jäseniä, joten terveydenhuollon kautta (diabeteshoitaja) tiedottamisen avulla voidaan tavoittaa enemmän perheitä. Lasten diabeteshoitaja voi auttaa perhekerhon perustamisessa vaikkapa jakamalla vastaanotolla käyville perheille esitettä kerhon suunnittelutapaamisesta tai tapahtuman tiedote voidaan toimittaa diabeteshoitajan ja hoitovälinejakelun odotusaulaan. Suunnittelutapaamisessa keskustellaan, onko perhekerhotoiminnalle tarvetta, ja jos on, millaista sen pitäisi olla. Suunnittelutilaisuuden yhteyteen kannattaa rakentaa jotain ohjelmaa, jolla perheitä houkutellaan paikalle. Esimerkiksi koko perheen puuha- ja ulkoilutapahtumat ovat hyviä keinoja saada lapsiperheet liikkeelle. Ensimmäinen tapaaminen voi olla myös tietopainotteinen. Tällöin tapaamisen teemana voi olla vaikkapa lasten diabeteksen hoito yhdistyksen toimialueella, jolloin esimerkiksi diabeteshoitaja voi pitää keskustelun alkajaisiksi alustuksen. Jos lapset ovat mukana tapaamisessa, heille olisi hyvä järjestää omaa toimintaa ja mahdollisuus leikkiä ja pelata. Tapahtuman aikana kootaan suunnitelma perhekerhon käynnistämisestä ja kerätään kiinnostuneiden perheiden yhteystiedot ylös. Tilaisuuden osallistujat muodostavat perhekerhon ensimmäisen postituslistan ja potentiaalisen osallistujakunnan. Perheiden ensimmäisen tapaamisen suunnittelua ja toteutusta varten yhdistyksen hallitus voi nimetä myös työryhmän, joka hoitaa ensimmäisen tapaamisen järjestelyt. Työryhmässä on hyvä olla mukana henkilö yhdistyksen hallituksesta, lasten vanhempia sekä mahdollisesti myös alueella työskentelevä lasten diabeteshoitaja. Työryhmä sopii kohderyhmästä, joka kutsutaan koolle kerhon suunnittelutapaamiseen. 5

6 Kerhon perustaminen Diabetesyhdistyksen perhekerho voidaan perustaa kerhon ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa tai erillisellä tapaamiskerralla. Kerhoa perustettaessa on hyvä sopia yhteisistä toimintalinjoista ja pelisäännöistä: Kerholle valitaan yksi tai useampi vastuuhenkilö, jotka koordinoivat kerhon toimintaa. Vastuutahoksi voidaan nimetä myös pieni toimikunta, johon kuuluu lasten vanhempia sekä mahdollisesti joku yhdistyksen hallituksen edustaja. Kerhosta valitaan yksi tai kaksi henkilöä, joilla on kerhon rahojen käyttöoikeus. Samalla päätetään, avataanko kerholle oma tili vai voidaanko kerhon raha-asiat hoitaa yhdistyksen tilin kautta. Sovitaan, kuinka kerho kutsutaan koolle ja kuinka kerhosta tiedotetaan. Määritellään kerhon kohderyhmä sekä kerhon toiminta-alue. Kohderyhmä voi vaihtua kerhon vakiinnuttaessa toimintaansa. Sovitaan kerhon kokoontumispaikka ja -aika. Voidaan luoda kerhon yhteiset pelisäännöt, jotta kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi: kerhossa keskustellaan luottamuksellisesti, lasten ohjelman turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota jne. Lapset voivat tehdä omat sääntönsä ryhmässä toimimiseen. Kerhon perustamiskokouksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan Diabetesliiton järjestöosastolle. Mukaan liitetään kerhon tai yhdistyksen tilitiedot. Diabetesliitto tukee uusien kerhojen perustamista taloudellisesti (50 vuonna 2013). 6

7 Tehtävien jako Kerhossa toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistyön on tuotettava tekijälleen myönteisiä kokemuksia, jotta sitä jaksaa tehdä. Osallistuminen, yhdessä tekeminen ja vastuunjakaminen luovat mehenkeä. Kerhoa perustettaessa ja toimintaa suunniteltaessa kannattaa tutustua kerholaisiin, kartoittaa kunkin tieto-taitoja ja kiinnostuksen kohteita sekä kannustaa kaikkia ottamaan tehtäviä vastaan oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tehtävien vastuuhenkilöt voidaan sopia esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua kerhon toimintaan omien resurssiensa mukaan. Kerhossa voidaan nimetä erilaisia tehtäviä osallistujille: kerhonohjaaja yhteyshenkilö yhdistyksen hallitukseen tiedottaja rahastonhoitaja lasten ohjelmasta vastaava henkilö yhteyshenkilö terveydenhuoltoon (diabeteshoitajaan) retkivastaava, kahvinkeittäjä jne. Kerhon toiminnasta voi vastata myös siihen nimetty toimikunta, joka yhteisvastuullisesti suunnittelee ja toteuttaa toimintaa. Perheet mukana diabetesyhdistysten muussa toiminnassa Perhekerhon perustaminen ei ole ainoa vaihtoehto lapsidiabeetikoiden huomioimiseen diabetesyhdistyksen toiminnassa. Kaikki perheet eivät myöskään välttämättä ole kiinnostuneita kerhotoiminnasta. Diabetesyhdistys voi hyödyntää myös muita perheiden tukemisen ja huomioimisen tapoja. Esimerkiksi vuosittaiset tapahtumat lapsiperheille voivat olla joissakin yhdistyksissä keino palvella diabeetikkolasten perheitä, ja toisille taas sopivin toimintamuoto on lapsiperheiden tukihenkilötoiminta. Diabetesyhdistykset voivat huomioida lapsiperheitä monella tavalla: Lasten mukanaolo otetaan huomioon tapahtumien suunnittelussa ja järjestelyssä. Liikuntatapahtumat ja retket voivat olla suunnattuja koko perheelle. Yhdistys voi järjestää perhetoimintaa yhdessä muiden diabetesyhdistysten tai muiden järjestöjen kanssa. Yhdistys voi tukea taloudellisesti perheitä, joiden lapset osallistuvat esimerkiksi alueellisille lastenleireille. Tuki voi olla esimerkiksi matkakorvaus tai edullisempi osallistumismaksu. Yhdistys voi kouluttaa lapsiperheiden vertaistukihenkilöitä tai -perheitä. Yhdistykset voivat tarjota myös erityisiä lapsiperheiden jäsenetuja. Yhdistys voi esimerkiksi neuvotella diabeetikkolasten liikuntaharrastusten tueksi vaikkapa alennetun hinnan uimahalliin tai muuhun liikuntapaikkaan. Perhetoimintaa voidaan aloittaa myös kestoltaan rajatuksi ajaksi, esimerkiksi viideksi kokoontumiskerraksi. Tällöin osallistujien voi olla helpompi lähteä mukaan, kun heidän ei tarvitse sitoutua kovin pitkäksi aikaa. Kerho voi halutessaan jatkaa toimintaansa tämän ajan kuluttua. Perhekerhoissa vaihtuvuus on luonnollista lasten kasvaessa ja uusien lasten tullessa mukaan. Jos yhdistyksen alueelta ei löydy riittävästi perhekerhosta kiinnostuneita perheitä, voi apu löytyä naapuriyhdistyksestä. Kerho voidaan perustaa yhteistyössä toisen diabetesyhdistyksen kanssa tai oman yhdistyksen perheet ohjataan lähialueella jo toimivaan toisen diabetesyhdistyksen kerhoon. 7

8 2 Toimiva perhekerho Toiminnan suunnittelu Perhekerho on osa diabetesyhdistyksen toimintaa. Kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat siten osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta käy ilmi, miten perhekerho aikoo toimia seuraavan vuoden aikana ja miten kerhon varoja aiotaan käyttää. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa syksyllä. Perhekerhon toiminnan suunnittelu etukäteen helpottaa kerhon toimintaa sekä työnjakoa. Suunnitelmassa kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan Diabetesliiton valtakunnallisesti toteuttama sekä muiden, etenkin lähidiabetesyhdistysten järjestämä perhetoiminta. Tapahtumista tiedotetaan esimerkiksi Diabetesliiton internetsivuilla tapahtumakalenterissa, Diabetes-lehdessä, Tiedotuslehdessä sekä diabetesyhdistysten internetsivuilla ja jäsenkirjeissä. Perhekerhon toiminnan suunnittelussa olisi hyvä näkyä: 8 kenelle kerho on tarkoitettu mikä on kerhon tavoitteena kuinka usein kerho kokoontuu missä tapaamiset pidetään mitä sisältöjä tapaamisissa on ketkä ovat kerhon ohjaajia. Kiinnostavaa ja helposti toteutettavissa olevaa toimintaa syntyy parhaiten osallistujien odotusten ja toiveiden pohjalta. Toiveista on hyvä keskustella yhdessä ja niiden selvittämiseen kannattaa käyttää ai-

9 kaa. Toimintasuunnitelma rakennetaan käytettävissä olevien varojen ja ajan mukaan. Toiminnan suunnittelu on samalla osa talouden suunnittelua. Talouden suunnittelu Perhekerholla voi olla käytössään oma tili. Diabetesyhdistyksen hallitus tekee päätöksen tilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeudesta. Tilin avaamiseksi perhekerhon edustaja, jolla on tilinkäyttöoikeus, toimittaa kopion hallituksen kokouspöytäkirjasta tai pöytäkirjanotteen pankkiin. Tiliotteet ja kuitit liitetään yhdistyksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Kerholla voi olla myös diabetesyhdistyksen tilin yhteydessä oma kustannuspaikka, jolle kerhon tulot ja menot kirjataan. Tällöin ei tarvita erillisen tilin avaamista. Tositteet tuloista ja menoista on hyvä toimittaa yhdistyksen rahastonhoitajalle sitä mukaan kuin niitä syntyy, jotta yhdistyksen kirjanpito pysyy ajan tasalla. Kaikki perhekerhon rahaliikenne, myös kahvikassat, arpajaistuotot ym. kerhon käteisvarat, on kirjattava kerhon kirjanpitoon, samoin kuin kaikki maksetut ostokset ja laskut. Talousarviossa on hyvä näkyä: Tulot, esim. diabetesyhdistyksen tuki kerholle Diabetesliiton tuki uuden kerhon perustamisessa osallistumismaksut lahjoitukset muu varainhankinta, esimerkiksi sponsoritulot. Menot, esim. tarjoilut luennoitsijapalkkiot tilavuokrat tiedotuskulut matkat ja retket. Toimintavuoden jälkeen kerho laatii toiminta- ja talouskertomuksen. Ne liitetään osaksi yhdistyksen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Varainhankinta Kerhon taloutta pitää suunnitella toiminnan mukaan: jos jonakin vuonna on esimerkiksi ajateltu toteuttaa suurempi tapahtuma, vaatii se myös enemmän resursseja. Jos kerhotoimintaan tarvitaan taloudellista tukea, erilaisista varainhankintamuodoista kannattaa sopia yhdistyksen hallituksen kanssa. Kerhon tulot ja varainhankinta voivat muodostua seuraavista lähteistä: Yhdistyksen talousarviossa on määritelty toimintaraha perhekerholle. Osallistumismaksut eli osallistujat maksavat kertyneitä kuluja niissä tapahtumissa, joista tulee kuluja. Niille, jotka eivät ole diabetesyhdistyksen jäseniä, voidaan määritellä kalliimpi hinta osallistumismaksuissa. Kerhon kahvi- tai välipalakuluja voidaan kattaa kahvikassalla eli kahvi ja välipala ovat maksullisia. Lahjoitukset yrityksiltä; hoitovälineyritykset, apteekit, pankit jne. Hyväntekeväisyys: yritysten joulukorttirahat, Lionsit. Kirpputorit, myyjäiset, arpajaiset. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Esimerkiksi retkiä voidaan toteuttaa yhdessä, jolloin kuluille on enemmän jakajia. Perhekerho voi toimia OK-Opintokeskus ry:n tukemana vertaisopintoryhmänä silloin, kun se järjestää opinnollista toimintaa yli 15-vuotiaille. Esimerkiksi lasten vanhempien yhteinen perehtyminen diabeteksen hoidon kysymyksiin on oppimistavoitteen sisältävää toimintaa. Tällöin OK-Opintokeskus tukee kerhon toimintaa pienellä summalla jokaisesta oppitunnista. Perhekerho voi järjestää myös OK:n tukemia opintojaksoja, joita voivat olla esimerkiksi luentotilaisuudet. OK-Opintokeskus tukee niitäkin taloudellisesti. Lisätietoa saa OK-Opintokeskuksen verkkosivuilta tai Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta. 9

10 Toimiva kerho tiedottaa Tiedotus on kerhon toiminnan kannalta tärkeässä roolissa. Erityisen tärkeää tiedottaminen on silloin, kun käynnistetään uusi perhekerho tai kun halutaan saada uusia perheitä mukaan toimintaan. Perhekerhon tiedotus koostuu: Sisäisestä tiedottamisesta kerhon osallistujille Ulkoisesta tiedottamisesta yhdistyksen hallitukselle, uusille diabeetikkolasten perheille, diabeteshoitajalle, Diabetesliitolle ja alueen tiedotusvälineille Useissa yhdistyksissä on erikseen nimetty tiedottaja, mutta tätä tehtävää voi hoitaa myös esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri. Perhekerhon tiedotuksessa voidaan käyttää yhdistyksen tiedotuskanavia: yhdistyksen oma jäsentiedote yhdistyksen omat internetsivut paikalliset sanomalehdet ja niiden yhdistyspalstat paikallisradiot Diabetesliiton internetsivujen tapahtumakalenteri, Diabetes-lehden tapahtumakalenteri tiedottaminen diabeteshoitajan tai hoitovälinejakelun kautta ilmoitustaulut Sisäinen tiedottaminen Perhekerhossa on sovittava, miten sisäistä tiedotusta hoidetaan, eli miten tietoa välitetään kerhon jäsenten kesken sekä miten tieto kerhon toiminnasta välittyy myös yhdistyksen hallitukselle. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi: kuka sisäistä tiedottamista hoitaa kuinka usein tiedotetaan mitä tiedotuskanavaa tai kanavia käytetään miten sisäisen tiedottamisen kohderyhmään pääsee mukaan miten huolehditaan osallistujien yksityisyydensuojasta (esim. osoitetietojen säilytys) Osoitteiston ylläpidosta ja käyttötarkoituksesta on kerrottava jokaiselle perheelle, jonka tiedot ovat mukana. Sähköpostitiedotus tai esimerkiksi oman facebook-ryhmän perustaminen perhekerholaisille on hyvä, maksuton ja nopea vaihtoehto perinteiselle postitiedotukselle. Ulkoinen tiedottaminen Mikäli perhekerhoon voi tulla uusia osallistujia pitkin vuotta, kerhon toiminnasta on tiedotettava järjestelmällisesti ulospäin. Ulkoisia tiedotuskanavia ovat esimerkiksi yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat sekä tiedottaminen terveydenhuollon kautta. Kerho voi tehdä toiminnastaan tiedotteen tai esitteen, jota esimerkiksi diabeteshoitaja ja hoitovälinejakelun henkilökunta voivat jakaa uusille diabeetikkolapsiperheille tai jota voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa. Esitteestä tulisi käydä ilmi kenelle kerho on tarkoitettu 10

11 mitä kerhossa tehdään milloin ja missä kerho kokoontuu miten voi tulla mukaan mistä saa lisätietoja eli kerhon vastuuhenkilön yhteystiedot. Perhekerhon vastuuhenkilön tai erikseen nimetyn tiedottajan on pidettävä diabetesyhdistyksen hallitus ajan tasalla kerhon toiminnasta. Samalla vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kerhosta tiedotetaan yhdistyksen tiedotteissa, internetsivuilla jne. Jos perhekerho laittaa oman ilmoituksen esimerkiksi lehteen, ilmoitusmaksusta ja yhdistyksen logon käytöstä on sovittava etukäteen yhdistyksen hallituksen kanssa. Yhdistykset voivat tiedottaa Diabetes-lehden Tapahtumakalenterissa sekä Diabetesliiton internetsivujen tapahtumakalenterissa maksutta. Diabetesyhdistysten aktiivitoimijoille tarkoitetussa Yhdistysten työkalupakissa on lomake, jonka täyttämällä tiedot tapahtumasta menevät Diabetes-lehden toimitukseen ja internetsivujen tapahtumakalenteriin. Yhdistysten työkalupakkiin pääsee kirjautumaan Diabetesliiton internetsivujen kautta osoitteessa Jokaisen diabetesyhdistyksen hallituksella on oma tunnus ja salasana. Tiedotusvälineet ovat usein kiinnostuneita tekemään juttuja toiminnasta, joka koskee lapsia. Perhekerhon kannattaakin olla aktiivisesti yhteydessä oman alueensa tiedotusvälineisiin ja tarjota juttuideoita. Juttu oman alueen lehdessä tai paikallisradiossa kiinnostaa kerholaisia ja saattaa tuoda myös uusia jäseniä kerhoon tai yhdistykseen. 3 Ohjelmaa lapsille ja vanhemmille Lasten ohjelma Kerhoon osallistuville lapsille on hyvä järjestää omaa heitä kiinnostavaa ohjelmaa. Lasten ohjelmasta voivat huolehtia esimerkiksi vanhemmat vuorotellen tai jonkun diabeetikkolapsen isommat sisarukset tai isovanhemmat. Lastenohjelman toteutukseen voi pyytää mukaan myös opiskelijoita esimerkiksi terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksista tai urheiluopistoista. Oppilaitoksesta kannattaa selvittää opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa opintoihinsa liittyviä osia tai harjoittelujaksoja vastaamalla perhekerhon lasten ohjelmasta. Perhekerhoissa on harrastettu lasten kanssa esimerkiksi: Liikuntaa: pulkkamäki, hiihtokoulu, liikuntaleikkikoulut, minigolf, temppuradat, leikkivarjo, uintiretket, tanssi, piiloleikit Musiikkia: lasten itsensä toteuttamana lauluin ja 11 rytmisoittimin tai lasten karaoke Teatteria: roolihahmojen rakentaminen, näytteleminen, tarinoiden kertominen Kokkausta: pipareiden leipominen, yhteisen piparkakkutalon tekeminen, iltapalaleipien valmistaminen, vihanneslautasten kokoaminen, pitsaherkkujen tekeminen Maalausta: vesivärit, sormivärit, katumaalaus Askartelua esimerkiksi vuodenaikateemoilla: joulukoristeiden tekeminen, pääsiäismunien maalaus Satuja, tarinoita, dvd:n katselua, lautapelejä Keskusteluja diabeteksen hoidosta: insuliinin pistäminen, syöminen, verensokerin mittaaminen Keskusteluja diabeteksen hoitoon liittyvistä muista asioista: karkkipäivät, yökylässä kavereilla, liikuntaharrastukset. Keskustelujen ohjaajana voi olla esimerkiksi diabeteshoitaja tai muu asiantuntija.

12 Vanhempien ohjelma Vanhempien ohjelma on yksinkertaisimmillaan keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Vertaistuki ja mahdollisuus kertoa omista kokemuksista ja kuunnella toisten kokemuksia on yksi perhekerhojen perustehtävistä. Toisten samassa tilanteessa olevien tapaaminen antaa tukea, tuo vertailupohjaa sekä selkiyttää omia ajatuksia. Muita vanhempien ohjelmavaihtoehtoja: asiantuntija-alustukset ja keskustelut: diabeteshoitaja, diabeteslääkäri, jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti, liikuntatoiminnan edustaja, Kelan edustaja, opettajat, Diabetesliiton järjestösuunnittelija tuote-esittelyt: verensokerimittarit, insuliinipumput, jalkojenhoitotuotteet, kengät yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa; miten perhekerholaiset voivat vaikuttaa diabeetikkolapsen hoitoon päiväkodissa ja koulussa sekä mitä tulisi huomioida päiväkotiin mennessä tai koulun aloituksessa rentoutuminen ja oma hyvinvointi: hemmotteluiltapäivä, yhteinen liikuntatuokio, tutustumista erilaisiin tapoihin pitää itsestään huolta Perhekerho voi olla: Tietoa ja asiaa Viihdettä ja virkistystä Välittämistä ja rentoutumista Toimimista lasten kanssa Alueellinen perhetoiminta Diabetesyhdistykset jakautuvat viiteen maantieteelliseen alueeseen, joihin yhdistysten alueellinen yhteistyö perustuu. Nämä alueet noudattavat sairaanhoidon erityisvastuualueiden rajoja. Alueiden yhdistykset voivat toteuttaa perhetoimintaa yhteistyössä ja kutsua mukaan muitakin yhteistyökumppaneita, kuten oppilaitoksia ja terveydenhuollon toimijoita. Jokaisen alueen alueellinen toimintasuunnitelma tehdään syksyisin Diabetesliiton järjestämillä alueellisilla neuvottelupäivillä, jotka ovat kohdennettu alueen diabetesyhdistysten hallituksen jäsenille. Perhekerhon toiveet alueellisesta perhetoiminnasta kannattaa kertoa hyvissä ajoin ennen alueellisia neuvottelupäiviä oman diabetesyhdistyksen hallitukselle. Alueelliseen perhetoimintaan voidaan hakea alueellista toiminta-avustusta Diabetesliiton liittohallitukselta. Alueellisen toiminta-avustuksen hakulomakkeen sekä lisätietoa aluetoiminnasta saa Yhdistysten työkalupakista tai Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta. Perheille ja lapsidiabeetikoille tarkoitettua alueellista toimintaa voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten kesä- ja viikonloppuleirit perhetapahtumat vanhempien tapaamiset retket ja matkat isommat luentotilaisuudet 12

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Kerhojen toimintaohje asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Suomen Dystonia-yhdistys

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Joutsan osasto SYYSKOKOUS 21.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 JÄRJESTÖLLINEN JA AATTEELLINEN PERUSVALMIUS ENSIAPURYHMÄ VALMIUSTOIMINTA YSTÄVÄTOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA LAPSI JA NUORISOTOIMINTA OMAISHOITAJIEN

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot