Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhekerhon perustajan opas. Diabetesyhdistyksille"

Transkriptio

1 Perhekerhon perustajan opas Diabetesyhdistyksille

2 Sisältö Lukijalle 3 1 Perhekerhon käynnistäminen 4 Perhekerhon kohderyhmä 4 Jäsenrekisteristä apua aloitukseen 4 Perhekerhon suunnittelu 5 Ensimmäinen tapaaminen kannattaa suunnitella hyvin 5 Kerhon perustaminen 6 Tehtävien jako 6 Perheet mukana diabetesyhdistysten muussa toiminnassa 7 2 Toimiva perhekerho 8 Toiminnan suunnittelu 8 Talouden suunnittelu 9 Varainhankinta 9 Toimiva kerho tiedottaa 10 Sisäinen tiedottaminen 10 Ulkoinen tiedottaminen 10 3 Ohjelmaa lapsille ja vanhemmille 11 Lasten ohjelma 11 Vanhempien ohjelma 12 Alueellinen perhetoiminta 12 Diabetesliitto Diabeteskeskus Kirjoniementie Tampere vaihde p (ma-pe klo 8-13) Järjestöosasto: Yhdistysten työkalupakki (vaatii tunnukset) Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Piirrokset: Karoliina Pertamo Taitto: Johanna Häme-Sahinoja ISBN: julkaistu vain PDF-muodossa 2

3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa diabetesyhdistyksen perhekerhon perustamista suunnitteleville. Perhekerhon perustajan opas tarjoaa vastauksia kysymyksiin, jotka voivat askarruttaa kerhon perustamisen ja toiminnan käynnistämisvaiheen aikana. Lisätietoa perhekerhon ohjaajana toimimisesta, vertaistuesta, ryhmän toiminnasta ja toimintavinkkejä myös pidempään toimineille kerhoille löytyy Yhdistysten työkalupakista, eli järjestöosaston ylläpitämästä diabetesyhdistysten extranet-palvelusta. Lasten diabetes ilmaantuu usein yllättäen eikä diabeteksen puhkeamisen syytä vielä varmasti tiedetä. Väkilukuun suhteutettuna lasten diabetes on Suomessa yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Suomessa sairastuu diabetekseen vuosittain noin 560 lasta ja nuorta, ja yhteensä noin 3900 alle 16-vuotiaalla on diabetes (Kelan tilasto 2011). Vaikka diabeteksen puhkeaminen voi olla järkytys, sen kanssa voi elää täysipainoista, hyvää ja tavallista elämää. Diabeetikkolasten perheet ovat tärkeä osa diabetesyhdistysten jäsenistöä. Yhdistykset toimivat tiedon välittäjinä sekä tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden vuorovaikutukseen vertaisten kanssa. Perhekerhot ovat osa yhdistysten toimintaa sekä diabeetikkolasten perheiden tukiverkostoa. Perhekerhot tarjoavat diabeetikkolapsiperheille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan, saada tukea sekä tavata toisiaan. Perhekerhon toiminta on merkityksellistä sekä diabeetikkolapsille että heidän perheilleen. Perhekerho vaatii käynnistyäkseen innokkaan puuhaihmisen tai -ryhmän. Toivomme, että tämä opas innostaa juuri sinua kerhon perustamiseen sekä madaltaa kynnystä kerhon käynnistäjäksi ryhtymiseen! Lisätietoa, sekä tukea ja apua myös kerhotoiminnan perustamisen matkan varrella, saat Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta: 3

4 1 Perhekerhon käynnistäminen Perhekerhon kohderyhmä Diabetesyhdistyksen perhekerho on tarkoitettu perheille, joissa lapsella on diabetes. Perhekerhoissa mukana olevat lapset ovat useimmiten päiväkoti- tai alakouluikäisiä. Perhekerhot ovat yleensä avoimia koko perheelle. Joskus kohderyhmä on rajatumpi, esimerkiksi äidit ja lapset isät ja lapset isovanhemmat ja lapset vain vanhemmat Jäsenrekisteristä apua aloitukseen Diabetesliitto ylläpitää rekisteriä jäsenistään ja lähettää vuosittain diabetesyhdistyksen jäsenasioidenhoitajalle jäsenanalyysin. Analyysista voi nähdä, kuinka paljon diabeetikkolasten perheitä on yhdistyksessä jäsenenä. Tämän tiedon avulla voidaan arvioida perhetoiminnan tarvetta yhdistyksessä. Jäsenanalyysin voi tarvittaessa pyytää Diabetesliiton jäsensihteeriltä tai p Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan lainsäädännön mukaisesti ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenille. 4

5 Perhekerho voi järjestää myös yksittäisiä vertaistapaamisia pelkästään tietyille kohderyhmille, esimerkiksi äiti lapsi-tapaamiset tai isien oma ilta, vaikka kerho olisikin perustoiminnaltaan koko perheen tapaamispaikka. Perhekerhon suunnittelu Yleensä perhekerhot perustetaan vastaamaan todettuun tarpeeseen: yhdistykselle tulee kyselyjä diabeetikkolapsiperheille järjestettävästä toiminnasta tai diabeetikkolapsen vanhempi kaipaa neuvoa siihen, miten voisi löytää paikkakunnalta muita perheitä, joissa lapsella on diabetes. Perhekerhon perustaminen on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat: diabeetikkolasten perheet diabetesyhdistyksen hallitus perhekerhon tuleva ohjaaja: innostunut yhdistyksen jäsen, jolla on kiinnostusta ja aikaa ryhtyä perhekerhon ohjaajaksi Perhekerhon ohjaaja voi joskus löytyä myös yhdistyksen ulkopuolelta. Tällöin on erityisen tärkeää huolehtia yhteistyön ja tiedottamisen sujumisesta kerhon ja diabetesyhdistyksen välillä. Ensimmäinen tapaaminen kannattaa suunnitella hyvin Yksikin aktiivinen henkilö riittää käynnistämään perhekerhotoiminnan. Toiminta kannattaa käynnistää kutsumalla diabeetikkolapsiperheitä koolle suunnittelemaan mahdollista tulevaa perhetoimintaa. Kerhon kohderyhmä voidaan määritellä esimerkiksi lasten iän ja / tai asuinpaikan mukaan. Diabetesyhdistyksen hallituksen jäsen saa yhdistyksen jäsenenä olevien diabeetikkolasten vanhempien yhteystiedot ja osoitetarrat Diabetesliiton jäsensihteeriltä, joten heille voi lähettää suoran kutsun. Myös yhdistyksen jäsentiedotteita ja internetsivuja kannattaa hyödyntää tiedottamisessa. Kaikki diabeetikkolapsiperheet eivät kuitenkaan ole diabetesyhdistyksen jäseniä, joten terveydenhuollon kautta (diabeteshoitaja) tiedottamisen avulla voidaan tavoittaa enemmän perheitä. Lasten diabeteshoitaja voi auttaa perhekerhon perustamisessa vaikkapa jakamalla vastaanotolla käyville perheille esitettä kerhon suunnittelutapaamisesta tai tapahtuman tiedote voidaan toimittaa diabeteshoitajan ja hoitovälinejakelun odotusaulaan. Suunnittelutapaamisessa keskustellaan, onko perhekerhotoiminnalle tarvetta, ja jos on, millaista sen pitäisi olla. Suunnittelutilaisuuden yhteyteen kannattaa rakentaa jotain ohjelmaa, jolla perheitä houkutellaan paikalle. Esimerkiksi koko perheen puuha- ja ulkoilutapahtumat ovat hyviä keinoja saada lapsiperheet liikkeelle. Ensimmäinen tapaaminen voi olla myös tietopainotteinen. Tällöin tapaamisen teemana voi olla vaikkapa lasten diabeteksen hoito yhdistyksen toimialueella, jolloin esimerkiksi diabeteshoitaja voi pitää keskustelun alkajaisiksi alustuksen. Jos lapset ovat mukana tapaamisessa, heille olisi hyvä järjestää omaa toimintaa ja mahdollisuus leikkiä ja pelata. Tapahtuman aikana kootaan suunnitelma perhekerhon käynnistämisestä ja kerätään kiinnostuneiden perheiden yhteystiedot ylös. Tilaisuuden osallistujat muodostavat perhekerhon ensimmäisen postituslistan ja potentiaalisen osallistujakunnan. Perheiden ensimmäisen tapaamisen suunnittelua ja toteutusta varten yhdistyksen hallitus voi nimetä myös työryhmän, joka hoitaa ensimmäisen tapaamisen järjestelyt. Työryhmässä on hyvä olla mukana henkilö yhdistyksen hallituksesta, lasten vanhempia sekä mahdollisesti myös alueella työskentelevä lasten diabeteshoitaja. Työryhmä sopii kohderyhmästä, joka kutsutaan koolle kerhon suunnittelutapaamiseen. 5

6 Kerhon perustaminen Diabetesyhdistyksen perhekerho voidaan perustaa kerhon ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa tai erillisellä tapaamiskerralla. Kerhoa perustettaessa on hyvä sopia yhteisistä toimintalinjoista ja pelisäännöistä: Kerholle valitaan yksi tai useampi vastuuhenkilö, jotka koordinoivat kerhon toimintaa. Vastuutahoksi voidaan nimetä myös pieni toimikunta, johon kuuluu lasten vanhempia sekä mahdollisesti joku yhdistyksen hallituksen edustaja. Kerhosta valitaan yksi tai kaksi henkilöä, joilla on kerhon rahojen käyttöoikeus. Samalla päätetään, avataanko kerholle oma tili vai voidaanko kerhon raha-asiat hoitaa yhdistyksen tilin kautta. Sovitaan, kuinka kerho kutsutaan koolle ja kuinka kerhosta tiedotetaan. Määritellään kerhon kohderyhmä sekä kerhon toiminta-alue. Kohderyhmä voi vaihtua kerhon vakiinnuttaessa toimintaansa. Sovitaan kerhon kokoontumispaikka ja -aika. Voidaan luoda kerhon yhteiset pelisäännöt, jotta kaikki voivat tuntea olonsa mukavaksi ja turvalliseksi: kerhossa keskustellaan luottamuksellisesti, lasten ohjelman turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota jne. Lapset voivat tehdä omat sääntönsä ryhmässä toimimiseen. Kerhon perustamiskokouksesta laaditaan muistio, joka toimitetaan Diabetesliiton järjestöosastolle. Mukaan liitetään kerhon tai yhdistyksen tilitiedot. Diabetesliitto tukee uusien kerhojen perustamista taloudellisesti (50 vuonna 2013). 6

7 Tehtävien jako Kerhossa toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistyön on tuotettava tekijälleen myönteisiä kokemuksia, jotta sitä jaksaa tehdä. Osallistuminen, yhdessä tekeminen ja vastuunjakaminen luovat mehenkeä. Kerhoa perustettaessa ja toimintaa suunniteltaessa kannattaa tutustua kerholaisiin, kartoittaa kunkin tieto-taitoja ja kiinnostuksen kohteita sekä kannustaa kaikkia ottamaan tehtäviä vastaan oman osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Tehtävien vastuuhenkilöt voidaan sopia esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua kerhon toimintaan omien resurssiensa mukaan. Kerhossa voidaan nimetä erilaisia tehtäviä osallistujille: kerhonohjaaja yhteyshenkilö yhdistyksen hallitukseen tiedottaja rahastonhoitaja lasten ohjelmasta vastaava henkilö yhteyshenkilö terveydenhuoltoon (diabeteshoitajaan) retkivastaava, kahvinkeittäjä jne. Kerhon toiminnasta voi vastata myös siihen nimetty toimikunta, joka yhteisvastuullisesti suunnittelee ja toteuttaa toimintaa. Perheet mukana diabetesyhdistysten muussa toiminnassa Perhekerhon perustaminen ei ole ainoa vaihtoehto lapsidiabeetikoiden huomioimiseen diabetesyhdistyksen toiminnassa. Kaikki perheet eivät myöskään välttämättä ole kiinnostuneita kerhotoiminnasta. Diabetesyhdistys voi hyödyntää myös muita perheiden tukemisen ja huomioimisen tapoja. Esimerkiksi vuosittaiset tapahtumat lapsiperheille voivat olla joissakin yhdistyksissä keino palvella diabeetikkolasten perheitä, ja toisille taas sopivin toimintamuoto on lapsiperheiden tukihenkilötoiminta. Diabetesyhdistykset voivat huomioida lapsiperheitä monella tavalla: Lasten mukanaolo otetaan huomioon tapahtumien suunnittelussa ja järjestelyssä. Liikuntatapahtumat ja retket voivat olla suunnattuja koko perheelle. Yhdistys voi järjestää perhetoimintaa yhdessä muiden diabetesyhdistysten tai muiden järjestöjen kanssa. Yhdistys voi tukea taloudellisesti perheitä, joiden lapset osallistuvat esimerkiksi alueellisille lastenleireille. Tuki voi olla esimerkiksi matkakorvaus tai edullisempi osallistumismaksu. Yhdistys voi kouluttaa lapsiperheiden vertaistukihenkilöitä tai -perheitä. Yhdistykset voivat tarjota myös erityisiä lapsiperheiden jäsenetuja. Yhdistys voi esimerkiksi neuvotella diabeetikkolasten liikuntaharrastusten tueksi vaikkapa alennetun hinnan uimahalliin tai muuhun liikuntapaikkaan. Perhetoimintaa voidaan aloittaa myös kestoltaan rajatuksi ajaksi, esimerkiksi viideksi kokoontumiskerraksi. Tällöin osallistujien voi olla helpompi lähteä mukaan, kun heidän ei tarvitse sitoutua kovin pitkäksi aikaa. Kerho voi halutessaan jatkaa toimintaansa tämän ajan kuluttua. Perhekerhoissa vaihtuvuus on luonnollista lasten kasvaessa ja uusien lasten tullessa mukaan. Jos yhdistyksen alueelta ei löydy riittävästi perhekerhosta kiinnostuneita perheitä, voi apu löytyä naapuriyhdistyksestä. Kerho voidaan perustaa yhteistyössä toisen diabetesyhdistyksen kanssa tai oman yhdistyksen perheet ohjataan lähialueella jo toimivaan toisen diabetesyhdistyksen kerhoon. 7

8 2 Toimiva perhekerho Toiminnan suunnittelu Perhekerho on osa diabetesyhdistyksen toimintaa. Kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat siten osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta käy ilmi, miten perhekerho aikoo toimia seuraavan vuoden aikana ja miten kerhon varoja aiotaan käyttää. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa syksyllä. Perhekerhon toiminnan suunnittelu etukäteen helpottaa kerhon toimintaa sekä työnjakoa. Suunnitelmassa kannattaa huomioida mahdollisuuksien mukaan Diabetesliiton valtakunnallisesti toteuttama sekä muiden, etenkin lähidiabetesyhdistysten järjestämä perhetoiminta. Tapahtumista tiedotetaan esimerkiksi Diabetesliiton internetsivuilla tapahtumakalenterissa, Diabetes-lehdessä, Tiedotuslehdessä sekä diabetesyhdistysten internetsivuilla ja jäsenkirjeissä. Perhekerhon toiminnan suunnittelussa olisi hyvä näkyä: 8 kenelle kerho on tarkoitettu mikä on kerhon tavoitteena kuinka usein kerho kokoontuu missä tapaamiset pidetään mitä sisältöjä tapaamisissa on ketkä ovat kerhon ohjaajia. Kiinnostavaa ja helposti toteutettavissa olevaa toimintaa syntyy parhaiten osallistujien odotusten ja toiveiden pohjalta. Toiveista on hyvä keskustella yhdessä ja niiden selvittämiseen kannattaa käyttää ai-

9 kaa. Toimintasuunnitelma rakennetaan käytettävissä olevien varojen ja ajan mukaan. Toiminnan suunnittelu on samalla osa talouden suunnittelua. Talouden suunnittelu Perhekerholla voi olla käytössään oma tili. Diabetesyhdistyksen hallitus tekee päätöksen tilin avaamisesta ja tilinkäyttöoikeudesta. Tilin avaamiseksi perhekerhon edustaja, jolla on tilinkäyttöoikeus, toimittaa kopion hallituksen kokouspöytäkirjasta tai pöytäkirjanotteen pankkiin. Tiliotteet ja kuitit liitetään yhdistyksen kirjanpitoon ja tilinpäätökseen. Kerholla voi olla myös diabetesyhdistyksen tilin yhteydessä oma kustannuspaikka, jolle kerhon tulot ja menot kirjataan. Tällöin ei tarvita erillisen tilin avaamista. Tositteet tuloista ja menoista on hyvä toimittaa yhdistyksen rahastonhoitajalle sitä mukaan kuin niitä syntyy, jotta yhdistyksen kirjanpito pysyy ajan tasalla. Kaikki perhekerhon rahaliikenne, myös kahvikassat, arpajaistuotot ym. kerhon käteisvarat, on kirjattava kerhon kirjanpitoon, samoin kuin kaikki maksetut ostokset ja laskut. Talousarviossa on hyvä näkyä: Tulot, esim. diabetesyhdistyksen tuki kerholle Diabetesliiton tuki uuden kerhon perustamisessa osallistumismaksut lahjoitukset muu varainhankinta, esimerkiksi sponsoritulot. Menot, esim. tarjoilut luennoitsijapalkkiot tilavuokrat tiedotuskulut matkat ja retket. Toimintavuoden jälkeen kerho laatii toiminta- ja talouskertomuksen. Ne liitetään osaksi yhdistyksen toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Varainhankinta Kerhon taloutta pitää suunnitella toiminnan mukaan: jos jonakin vuonna on esimerkiksi ajateltu toteuttaa suurempi tapahtuma, vaatii se myös enemmän resursseja. Jos kerhotoimintaan tarvitaan taloudellista tukea, erilaisista varainhankintamuodoista kannattaa sopia yhdistyksen hallituksen kanssa. Kerhon tulot ja varainhankinta voivat muodostua seuraavista lähteistä: Yhdistyksen talousarviossa on määritelty toimintaraha perhekerholle. Osallistumismaksut eli osallistujat maksavat kertyneitä kuluja niissä tapahtumissa, joista tulee kuluja. Niille, jotka eivät ole diabetesyhdistyksen jäseniä, voidaan määritellä kalliimpi hinta osallistumismaksuissa. Kerhon kahvi- tai välipalakuluja voidaan kattaa kahvikassalla eli kahvi ja välipala ovat maksullisia. Lahjoitukset yrityksiltä; hoitovälineyritykset, apteekit, pankit jne. Hyväntekeväisyys: yritysten joulukorttirahat, Lionsit. Kirpputorit, myyjäiset, arpajaiset. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa. Esimerkiksi retkiä voidaan toteuttaa yhdessä, jolloin kuluille on enemmän jakajia. Perhekerho voi toimia OK-Opintokeskus ry:n tukemana vertaisopintoryhmänä silloin, kun se järjestää opinnollista toimintaa yli 15-vuotiaille. Esimerkiksi lasten vanhempien yhteinen perehtyminen diabeteksen hoidon kysymyksiin on oppimistavoitteen sisältävää toimintaa. Tällöin OK-Opintokeskus tukee kerhon toimintaa pienellä summalla jokaisesta oppitunnista. Perhekerho voi järjestää myös OK:n tukemia opintojaksoja, joita voivat olla esimerkiksi luentotilaisuudet. OK-Opintokeskus tukee niitäkin taloudellisesti. Lisätietoa saa OK-Opintokeskuksen verkkosivuilta tai Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta. 9

10 Toimiva kerho tiedottaa Tiedotus on kerhon toiminnan kannalta tärkeässä roolissa. Erityisen tärkeää tiedottaminen on silloin, kun käynnistetään uusi perhekerho tai kun halutaan saada uusia perheitä mukaan toimintaan. Perhekerhon tiedotus koostuu: Sisäisestä tiedottamisesta kerhon osallistujille Ulkoisesta tiedottamisesta yhdistyksen hallitukselle, uusille diabeetikkolasten perheille, diabeteshoitajalle, Diabetesliitolle ja alueen tiedotusvälineille Useissa yhdistyksissä on erikseen nimetty tiedottaja, mutta tätä tehtävää voi hoitaa myös esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtaja tai sihteeri. Perhekerhon tiedotuksessa voidaan käyttää yhdistyksen tiedotuskanavia: yhdistyksen oma jäsentiedote yhdistyksen omat internetsivut paikalliset sanomalehdet ja niiden yhdistyspalstat paikallisradiot Diabetesliiton internetsivujen tapahtumakalenteri, Diabetes-lehden tapahtumakalenteri tiedottaminen diabeteshoitajan tai hoitovälinejakelun kautta ilmoitustaulut Sisäinen tiedottaminen Perhekerhossa on sovittava, miten sisäistä tiedotusta hoidetaan, eli miten tietoa välitetään kerhon jäsenten kesken sekä miten tieto kerhon toiminnasta välittyy myös yhdistyksen hallitukselle. Sovittavia asioita ovat esimerkiksi: kuka sisäistä tiedottamista hoitaa kuinka usein tiedotetaan mitä tiedotuskanavaa tai kanavia käytetään miten sisäisen tiedottamisen kohderyhmään pääsee mukaan miten huolehditaan osallistujien yksityisyydensuojasta (esim. osoitetietojen säilytys) Osoitteiston ylläpidosta ja käyttötarkoituksesta on kerrottava jokaiselle perheelle, jonka tiedot ovat mukana. Sähköpostitiedotus tai esimerkiksi oman facebook-ryhmän perustaminen perhekerholaisille on hyvä, maksuton ja nopea vaihtoehto perinteiselle postitiedotukselle. Ulkoinen tiedottaminen Mikäli perhekerhoon voi tulla uusia osallistujia pitkin vuotta, kerhon toiminnasta on tiedotettava järjestelmällisesti ulospäin. Ulkoisia tiedotuskanavia ovat esimerkiksi yhdistyksen käyttämät tiedotuskanavat sekä tiedottaminen terveydenhuollon kautta. Kerho voi tehdä toiminnastaan tiedotteen tai esitteen, jota esimerkiksi diabeteshoitaja ja hoitovälinejakelun henkilökunta voivat jakaa uusille diabeetikkolapsiperheille tai jota voidaan jakaa erilaisissa tapahtumissa. Esitteestä tulisi käydä ilmi kenelle kerho on tarkoitettu 10

11 mitä kerhossa tehdään milloin ja missä kerho kokoontuu miten voi tulla mukaan mistä saa lisätietoja eli kerhon vastuuhenkilön yhteystiedot. Perhekerhon vastuuhenkilön tai erikseen nimetyn tiedottajan on pidettävä diabetesyhdistyksen hallitus ajan tasalla kerhon toiminnasta. Samalla vastuuhenkilö huolehtii siitä, että kerhosta tiedotetaan yhdistyksen tiedotteissa, internetsivuilla jne. Jos perhekerho laittaa oman ilmoituksen esimerkiksi lehteen, ilmoitusmaksusta ja yhdistyksen logon käytöstä on sovittava etukäteen yhdistyksen hallituksen kanssa. Yhdistykset voivat tiedottaa Diabetes-lehden Tapahtumakalenterissa sekä Diabetesliiton internetsivujen tapahtumakalenterissa maksutta. Diabetesyhdistysten aktiivitoimijoille tarkoitetussa Yhdistysten työkalupakissa on lomake, jonka täyttämällä tiedot tapahtumasta menevät Diabetes-lehden toimitukseen ja internetsivujen tapahtumakalenteriin. Yhdistysten työkalupakkiin pääsee kirjautumaan Diabetesliiton internetsivujen kautta osoitteessa Jokaisen diabetesyhdistyksen hallituksella on oma tunnus ja salasana. Tiedotusvälineet ovat usein kiinnostuneita tekemään juttuja toiminnasta, joka koskee lapsia. Perhekerhon kannattaakin olla aktiivisesti yhteydessä oman alueensa tiedotusvälineisiin ja tarjota juttuideoita. Juttu oman alueen lehdessä tai paikallisradiossa kiinnostaa kerholaisia ja saattaa tuoda myös uusia jäseniä kerhoon tai yhdistykseen. 3 Ohjelmaa lapsille ja vanhemmille Lasten ohjelma Kerhoon osallistuville lapsille on hyvä järjestää omaa heitä kiinnostavaa ohjelmaa. Lasten ohjelmasta voivat huolehtia esimerkiksi vanhemmat vuorotellen tai jonkun diabeetikkolapsen isommat sisarukset tai isovanhemmat. Lastenohjelman toteutukseen voi pyytää mukaan myös opiskelijoita esimerkiksi terveys- ja sosiaalialan oppilaitoksista tai urheiluopistoista. Oppilaitoksesta kannattaa selvittää opiskelijoiden mahdollisuutta suorittaa opintoihinsa liittyviä osia tai harjoittelujaksoja vastaamalla perhekerhon lasten ohjelmasta. Perhekerhoissa on harrastettu lasten kanssa esimerkiksi: Liikuntaa: pulkkamäki, hiihtokoulu, liikuntaleikkikoulut, minigolf, temppuradat, leikkivarjo, uintiretket, tanssi, piiloleikit Musiikkia: lasten itsensä toteuttamana lauluin ja 11 rytmisoittimin tai lasten karaoke Teatteria: roolihahmojen rakentaminen, näytteleminen, tarinoiden kertominen Kokkausta: pipareiden leipominen, yhteisen piparkakkutalon tekeminen, iltapalaleipien valmistaminen, vihanneslautasten kokoaminen, pitsaherkkujen tekeminen Maalausta: vesivärit, sormivärit, katumaalaus Askartelua esimerkiksi vuodenaikateemoilla: joulukoristeiden tekeminen, pääsiäismunien maalaus Satuja, tarinoita, dvd:n katselua, lautapelejä Keskusteluja diabeteksen hoidosta: insuliinin pistäminen, syöminen, verensokerin mittaaminen Keskusteluja diabeteksen hoitoon liittyvistä muista asioista: karkkipäivät, yökylässä kavereilla, liikuntaharrastukset. Keskustelujen ohjaajana voi olla esimerkiksi diabeteshoitaja tai muu asiantuntija.

12 Vanhempien ohjelma Vanhempien ohjelma on yksinkertaisimmillaan keskustelua ja kokemusten vaihtoa. Vertaistuki ja mahdollisuus kertoa omista kokemuksista ja kuunnella toisten kokemuksia on yksi perhekerhojen perustehtävistä. Toisten samassa tilanteessa olevien tapaaminen antaa tukea, tuo vertailupohjaa sekä selkiyttää omia ajatuksia. Muita vanhempien ohjelmavaihtoehtoja: asiantuntija-alustukset ja keskustelut: diabeteshoitaja, diabeteslääkäri, jalkojenhoitaja, ravitsemusterapeutti, liikuntatoiminnan edustaja, Kelan edustaja, opettajat, Diabetesliiton järjestösuunnittelija tuote-esittelyt: verensokerimittarit, insuliinipumput, jalkojenhoitotuotteet, kengät yhteistyö päiväkodin ja koulun kanssa; miten perhekerholaiset voivat vaikuttaa diabeetikkolapsen hoitoon päiväkodissa ja koulussa sekä mitä tulisi huomioida päiväkotiin mennessä tai koulun aloituksessa rentoutuminen ja oma hyvinvointi: hemmotteluiltapäivä, yhteinen liikuntatuokio, tutustumista erilaisiin tapoihin pitää itsestään huolta Perhekerho voi olla: Tietoa ja asiaa Viihdettä ja virkistystä Välittämistä ja rentoutumista Toimimista lasten kanssa Alueellinen perhetoiminta Diabetesyhdistykset jakautuvat viiteen maantieteelliseen alueeseen, joihin yhdistysten alueellinen yhteistyö perustuu. Nämä alueet noudattavat sairaanhoidon erityisvastuualueiden rajoja. Alueiden yhdistykset voivat toteuttaa perhetoimintaa yhteistyössä ja kutsua mukaan muitakin yhteistyökumppaneita, kuten oppilaitoksia ja terveydenhuollon toimijoita. Jokaisen alueen alueellinen toimintasuunnitelma tehdään syksyisin Diabetesliiton järjestämillä alueellisilla neuvottelupäivillä, jotka ovat kohdennettu alueen diabetesyhdistysten hallituksen jäsenille. Perhekerhon toiveet alueellisesta perhetoiminnasta kannattaa kertoa hyvissä ajoin ennen alueellisia neuvottelupäiviä oman diabetesyhdistyksen hallitukselle. Alueelliseen perhetoimintaan voidaan hakea alueellista toiminta-avustusta Diabetesliiton liittohallitukselta. Alueellisen toiminta-avustuksen hakulomakkeen sekä lisätietoa aluetoiminnasta saa Yhdistysten työkalupakista tai Diabetesliiton järjestösuunnittelijoilta. Perheille ja lapsidiabeetikoille tarkoitettua alueellista toimintaa voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten kesä- ja viikonloppuleirit perhetapahtumat vanhempien tapaamiset retket ja matkat isommat luentotilaisuudet 12

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

Diabeetikkolapsen arki-info

Diabeetikkolapsen arki-info Diabeetikkolapsen arki-info - KÄYTÄNNÖNTIETOA DIABETEKSESTA LASTEN PARISSA TYÖSKENTELEVILLE 5.11.2010 Huomenta Verensokerin mittaaminen Ruuan hiilihydraattimäärän (hiilarit) arvioiminen Insuliinin pistäminen

Lisätiedot

Joensuun Seudun Diabetes ry

Joensuun Seudun Diabetes ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 JOHDANTO Joensuun Seudun Diabetes ry toimii diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä diabeetikkojen hoidon turvaamiseksi. Yhdistyksen

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta

TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN. 23.9.2014 Eija Eloranta TYÖKALUJA & VINKKEJÄ YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 23.9.2014 Eija Eloranta Yhdistyksen viestinnän tehtävänä: persoonallisuuden esilletuominen, erottautuminen, omaleimaisuus = mielenkiinnon herättäminen! Olipa

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1. Johdanto Yhdistys on järjestön alueellinen ja itsenäinen toimintayksikkö, jonka perustehtävänä on allergioista ja astmasta kärsivien

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti

NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Suomen Voimisteluliitto NEPTON JÄSENTIETO - PERUSVERSIO käyttöohjeet lyhyesti Nepton perusversio on seuran yhteyshenkilörekisteri ja jäsenrekisteri. Perusversiota käyttää seurassa henkilö/t, jolle on annettu

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Kympin Lapset - HYKSin lapsisyöpäpotilaiden vanhemmat ja ystävät r.y. 20.3.2010 Toimintasuunnitelma 2010 www.hyksinsyopalapset.com KYMPIN LAPSET - HYKSIN LAPSISYÖPÄPOTILAIDEN VANHEMMAT JA YSTÄVÄT R.Y.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014

Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 2014 Vertaisopintoryhmien ohjeet vuonna 2014 Hyvä opintoryhmän yhteyshenkilö! Nämä ohjeet kertovat, miten toteutat taloudellista tukea saavan vertaisopintoryhmän OK-opintokeskuksen kanssa onnistuneesti.

Lisätiedot

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke-

Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Hyvän kimpan taustalla selkeät pelisäännöt -Hevosen omistamisen kehittämishanke- Elämyksiä ja elinkeinoja Hevosen omistamisen kehittämishanke Projekti on hevosalan lajirajat ylittävä hevosen omistamisen

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Kerhojen toimintaohje asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Suomen Dystonia-yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot