Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013"

Transkriptio

1 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV, Turun yliopisto Länsäolijat: Ville Lehtonen, Jani Sormunen, Juho Yli-Rosti, Janne Sulku, Olli Haapanen, Siiri Pyykkönen, Mira Mäenpää, Arla Hillner, Riikka Jantunen, Johanna Sormunen, Sara Dahlström, Essi Airaksinen, Fatih Kayaanan, Moona Rahikainen, Helmi Seppälä, Sofia Tuisku, Tuomas Metsäniemi, Anni Törhönen, Jan Laine, Anni Pyykönen, Otto Selenius, Otso Markkanen, Joonas Syrjälä 1 Kokouksen avaaminen Avattiin kokous Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Puheenjohtaja Jani Sormunen Sihteeri Ville Lehtonen Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Metsäniemi Pöytäkirjantarkastaja Fatih Kayaanan 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Olemme laillisia ja päätösvaltaisia 4 Esityslista 5 Toimintakertomus vuodelta 2012 Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus liitteenä 1

2 6 Tilinpäätös vuodelta 2012 Vuoden 2012 taloudenhoitaja Otso Markkanen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka löytyy liitteenä 2 Toiminnantarkastajan lausunto o Toiminnantarkastajan lausunto käytiin läpi o Toiminnatarkastajan lausunto liitteenä 3 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2012 o Tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen kokous päätti myöntää toimikauden 2012 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden 7 Toisen varapuheenjohtajan nimeäminen Päätettiin nimetä Fatih Kayaanan Synapsi ry:n virkaatekeväksi varapuheenjohtajaksi asti Juho Loukosen ollessa estynyt 8 Muut esille tulevat asiat Hallituksen kokous päätettiin siirtää klo 14.30:een 9 Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous Pöytäkirjan vakuudeksi Kokouksen puheenjohtaja Jani Sormunen Kokouksen sihteeri Ville Lehtonen Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Metsäniemi Pöytäkirjantarkastaja Fatih Kayaanan

3 :n vuoden 2012 toimintakertomus Liite 1 HALLITUSTOIMINTA Turun Yliopiston Biologian ja Synapsi ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin hallitukseen toimikaudelle 2012 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä seitsemän muuta hallituksen jäsentä. Syyskokouksessa valittiin myös neljätoista toimihenkilöä, jonka lisäksi valittiin kaksi toimihenkilöä myöhemmissä kokouksissa. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten tehtävät sovittiin syyskokouksessa 2011 ja tarkennettiin myöhemmin hallituksen järjestäytymiskokouksessa Valituista toimihenkilöistä Elina Odé, Iina Hämäläinen sekä Kaisa-Maria Laiho joutuivat vuoden aikana luopumaan tehtävistään ja Anni Törhönen otti vastuulleen kulttuurivastaavan toimen lähtien ja hallituksen jäsenen Jani Aaltosen vastuualue muuttui yleisestä toimihenkilöstä bilevastaavaksi HALLITUKSEN JÄSENET

4 1. Henna Henriksson (puheenjohtaja) 2. Pihla Sillanpää (varapuheenjohtaja, YKL- ja tutorvastaava, faabelin päätoimittaja, vuosijuhlavastaava ) 3. Otso Markkanen (taloudenhoitaja, YKL-varavastaava) 4. Juho Yli-Rosti (sihteeri) 5. Maiju Tiiri (perinnevastaava) 6. Helmi Seppälä (ekskursiovastaava) 7. Jani Aaltonen (yleinen toimihenkilö , bilevastaava lähtien) 8. Riikka Armanto (ympäristövastaava) 9. Elisa Paakkonen (Faabelin 2. päätoimittaja) 10. Noora Parre (LAL-vastaava, tenttitärppivastaava)

5 TOIMIHENKILÖT Iina Hämäläinen (bilevastaava ) Elina Odé (kulttuurivastaava ) Janne Sulku (biologian KOPO) Elisa Mikkilä (maantieteen KOPO) Noora Moilanen (vappusumppumestari) Maria Hughes (vappusumppumestari) Kristiina Mutkala (ATK- ja tiedotusvastaava) Ville Lehtonen (liikuntavastaava) Fatih Kayaanan (retkeilyvastaava) Suvi Vanhakylä (SOPO-vastaava) Kaisa-Maria Laiho (askarteluvastaava ) Jani Sormunen (toimistovastaava) Ilona Välimaa (vuosijuhlavastaava) Moona Rahikainen (vuosijuhlavastaava) Juho Loukonen (Hybridin yhteyshenkilö lähtien) Anni Törhönen (kulttuurivastaava lähtien) Niko Kulha (hankinta- ja kuljetusvastaava) Synapsi ry:n hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä 36 kertaa. Ensimmäinen kokous eli järjestäytymiskokous pidettiin ja vuoden viimeinen kokous Tämän lisäksi järjestettiin sääntömääräinen kevät- ja syyskokous sekä yksi ylimääräinen yleiskokous, joka oli Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuivat viikoittaisiin kokouksiin kiitettävästi, eikä ongelmia päätösvaltaisuudessa juurikaan ollut. Kokouksissa kävi vaihtelevasti myös muita yhdistyksen jäseniä. Eniten rivijäseniä kokouksissa vieraili alkusyksystä, jolloin tutorit ryhmineen kutsuttiin seuraamaan hallituksen toimintaa. Kokousten lisäksi järjestettiin kolme vapaamuotoisempaa iltakoulua, joissa keskusteltiin asioista, joita ei viikoittaisissa kokouksissa ehditty käsittelemään tarpeeksi perusteellisesti. Keväällä järjestettiin iltakoulut ja ja syksyllä Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt päivittivät ja täydensivät Synapsin vuosikansioon ohjeita eri vastuualueiden tehtävistä sekä vuosittaisten tapahtumien järjestämisestä. TALOUS

6 Synapsi ry jäi 1592,01 alijäämäiseksi vuoden 2012 aikana. Yhdistyksen merkittävin menoerä vuonna 2012 oli marraskuussa järjestetyt vuosijuhlat. Tapahtuman kulujen tiedettiin kasvavan suuriksi ja niihin oli valmistauduttu vuoden aikana säästämällä muista tapahtumista mahdollisuuksien mukaan. Vuosijuhlien kulut kasvoivat vielä vähän ennen tapahtumaa odottamattomasti tapahtumapaikasta johtuneiden kulujen vuoksi. Tappiota juhlista tuli yhteensä 4677,92. Vuosijuhlaan merkittävimmät rahoitustulot olivat Bio-geotieteiden kirjaston muutto ja Tylkkärin jaosta saadut tulot. Vuoden tilikirjanpidossa täytyi ja täytyy myös seuraavana vuonna 2013 ottaa huomioon vuonna 2011 maksetut Hepojokituet. Tuet olivat yhteensä 1882,50 ja ne tulee palauttaa kokonaisuudessaan takaisin projektin ennenaikaisen päättymisen takia. Nämä tuet ovat yhdistyksen tilillä ja niitä ei huomioida Synapsi ry:n varoiksi. Ohjelmallisesta toiminnasta tuli voittoa 9666,49, mikä tasoitti vuosijuhlasta syntynyttä tappiota. Etenkin biletoiminnasta saatiin paljon odotettua enemmän tuloja, mikä selittää ohjelmallisen toiminnan voittojen kasvun edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2012 kuluja ja tuottoja täytyi siirtää siirtovelkoihin ja kuluihin tavallista enemmän. Haalareiden viivästyneet maksut ja vuosijuhlasta myöhässä saadut sponsoritulot vaikuttivat eniten näihin maksuihin. Ilman Hepojokea yhdistyksen varallisuus vuoden lopussa oli 382,82. Mikäli tähän lasketaan siirtovelat ja -saamiset mukaan yhdistyksen varallisuus oli vuoden lopussa 1743,03. Synapsi ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joten alijäämä tasoittaa edellisinä vuosina syntyneitä voittoja. YHTEISTYÖ Synapsi ry piti yhteyksiä yllä sisarjärjestöihin muun muassa postittamalla ainejärjestölehti Faabelia, osallistumalla vuotuiseen Biologitapaamiseen ja Maantieteen päiville sekä muiden opiskelijatapahtumien avulla. Yhteistyötä harjoitettiin Turussa muun muassa järjestämällä yhteisiä illanviettoja ja sitsejä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä osallistumalla Hybridi ry:n järjestämiin Startteihin sekä Liukuvaan Laskiaiseen. Synapsi ry:n kv-toiminta jäi vuonna 2012 vähäiseksi, sillä vaihto-oppilaiden tavoittamisessa oli vaikeuksia. He eivät ensisijaisesti kuulu Synapsi ry:n sähköpostilistoille, koska yliopisto ei voinut luovuttaa vaihto-opiskelijoiden sähköpostiosoitteita. Tämän vuoksi englanninkielinen tiedottaminen jäi puutteelliseksi. TUTOROINTI Biologian ja maantieteen tutoreiden rekrytointi sujui vuonna 2012 ongelmitta. Biologian tutoreiksi valittiin Jani Aaltonen, Ville Lehtonen, Noora Parre ja Maiju Tiiri. Maantieteen tutoreina toimivat Sofia Tuisku, Anni Törhönen sekä paritutoreina Kirsi Ahonen ja Anni Nokelainen.

7 Tutorointi sujui hyvin, ja Synapsi ry:n toimintaa tehtiin pilteille tutuksi pitkin syksyä. Pilttigrillaus järjestettiin johdantoviikkoa edeltäneenä sunnuntaina Yliopistonmäellä. Rento tapahtuma oli tälläkin kertaa menestys, ja paikalle saapui noin pilttiä ja vanhempaa opiskelijaa. Synapsi ry järjesti syksyn aikana monia muitakin onnistuneita tapahtumia, joihin piltit osallistuivat hyvin aktiivisesti. Perinteisesti pidettiin Pilttisauna TYYn saunalla, Kaupunkisuunnistus ja Kastajaiset. Laitokset osallistuivat yhdessä Synapsi ry:n kanssa uusien opiskelijoiden tutustuttamiseen. Biologian laitoksen kanssa järjestettiin Planttu, sekä Maantieteen ja geologian laitoksen kanssa Maantieteellinen tutustumisilta, johon otti osaa myös Turun maantieteellinen seura. OPINTO- JA SOSIAALIPOLITIIKKA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN JOHTOKUNTA Vuonna 2012 tiedekunnan johtokunnassa toimi Synapsi ry:n puolesta opiskelijajäseninä opiskelijat Johanna Malmi ja Henna-Riikka Palokangas ja varajäseninä Juho Loukonen ja Henna Henriksson. BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LAITOSNEUVOSTOT Vuonna 2012 maantieteen ja geologian laitosneuvoston jäseninä toimivat maantieteen opiskelijoista Arttu Forsell ja Johanna Malmi, joiden varajäseniä olivat Elisa Mikkilä ja Emmi Manninen. Biologian laitosneuvoston jäseninä toimivat Janne Sulku, Minna Yli-Karjanmaa ja Veronika Laine. Edellisten varajäseninä olivat Henna Henriksson, Salla Koskinen ja Kristiina Mutkala. Laitosneuvosto lopetettiin syyskuussa 2012 ja niiden tehtävät siirrettiin koulutustyöryhmille ja laitosjohtajille. TYY Synapsi ry:n hallituksen jäsenet ja hallinnon opiskelijaedustajat osallistuivat vuonna 2012 Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Synapsi ry:n jäseniä toimi myös TYYn edustajistossa vuonna 2012 sekä varsinaisina että varajäseninä. BIOLOGIAN KOULUTUSPOLITIIKKA Koulutusohjelmatyöryhmässä keskusteltiin mm. suurien kurssikokonaisuuksien kehittämishankkeista, avoimen yliopiston opintosuunnitelmasta ja työharjoittelun muutoksista. Opiskelijaedustajina työryhmässä toimivat ekologian Ilona Välimaa, fysiologian ja genetiikan Henna Henriksson sekä opettajalinjan Kristiina Mutkala. Heidät tilalleen tulivat ekologialta Maiju Tiiri, fysiologialta ja genetiikalta Noora Parre ja opettajalinjalta Juho Yli-Rosti. Biologian valintatoimikunnassa opiskelijaedustajana toimi Jani Aaltonen. Huhtikuussa 2012 järjestettiin biologian laitoksen lukuvuosikysely. Tuloksia tarkasteltiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisessä palautetilaisuudessa Mammutti 12 :ssa. Keskustelun aiheita olivat mm. kurssien päällekkäisyydet ja opintoneuvonta. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden opettaja.

8 MAANTIETEEN KOULUTUSPOLITIIKKA Maantieteen koulutusohjelmatyöryhmässä opiskelijajäseninä toimivat vuonna 2012 Elisa Mikkilä ja Anna-Kaisa Karppanen. Syksyllä Anna-Kaisa Karppanen lopetti tehtävänsä ja hänen tilalleen valittiin Olli Haapanen. Laitosneuvostojen lakkauttamisen myötä myös maantieteen koulutusohjelmatyöryhmä lakkautettiin. Tilalle perustettiin Maantieteen ja geologian laitoksen Koulutuksen kehittämistyöryhmä (Kouke-MaaGeo). Maantieteen opiskelijajäseneksi valittiin Riikka Elo ja varajäseneksi Niko Kulha. Helmikuussa 2012 järjestettiin yhdessä maantieteen osaston henkilökunnan kanssa maantieteen opiskelijoille suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus koskien mahdollista maantieteen ja geologian koulutusohjelmien yhdistämistä sekä yhteistä sisäänottoa. Syksyllä 2012 järjestettiin maantieteen osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen palaute- ja keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin muun muassa osaston henkilökunnan toteuttaman lukuvuosikyselyn tuloksissa esille nousseita asioita. Järjestelyissä oli mukana myös Turun Maantieteellinen Seura. HYVINVOINTI/SOPO Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin kuului opiskelijoiden hyvinvointiasioista huolehtiminen. Tärkeä tehtävä oli esimerkiksi varmistaa, että Synapsi ry:n tapahtumissa ja illanvietoissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Erityisesti uusia opiskelijoita muistutettiin asiasta. Ystävänpäivänä ainejärjestön toimistolla tarjottiin pientä purtavaa, ja samalla oli mahdollisuus jättää ystävänpäiväterveiset toimistolla olevaan postilaatikkoon. Viestit koottiin yhteen sähköpostiin, joka lähetettiin myöhemmin jäsenistölle. Alkuvuodesta Synapsi ry järjesti naisille ja miehille erilliset saunavuorot Faabelin jakamisen jälkeen. Toinen saunavuoro järjestettiin liikuntavuoron jälkeen, ja tällä kertaa kyseessä oli sekasauna. Saunat varattiin Ylioppilaskylästä edullisten varausmaksujen vuoksi. Synapsi ry järjesti lautapeli-illan Proffan kellarissa, ja tapahtuma keräsi paljon osallistujia kevätlukukauden loppumisesta huolimatta. Toimistolla tarjoiltiin glögiä ja pipareita jäsenistölle, ja samalla julkaistiin Faabelin 50-vuotisjuhlapainos. PERINTEET Synapsi ry järjesti vuonna 2012 neljät sitsit. Ensimmäiset järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin biologian opiskelijoiden ainejärjestö Dendriticumin kanssa Sotkulla karkauspäivänä karkausteemalla. Kevään toiset sitsit eli kevätsitsit järjestettiin niin ikään Sotkulla yhdistetyllä eläin- ja kevät-teemalla. Syksyn sitseistä ensimmäiset, perinteikkäät Pilttisitsit, järjestettiin juhlavalla cocktail-teemalla Osakuntien ylläpitämällä Uusiksella (Uusi-S) Synapsin viimeiset vuoden 2012 sitsit, tällä kertaa toogasitsit, järjestettiin Sotkulla Perinteisten sitsien lisäksi Synapsi osallistui vuonna 2012 perinteisiin TYYn järjestämiin lippukulkueisiin: vapunaattona vappukulkueeseen yliopistonmäeltä taidemuseonmäelle, Porthanin

9 päivänä kulkueeseen Porthanin patsaalle ja itsenäisyyspäivänä itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen Turun hautausmaan sankarihaudoille. KULTTUURI Synapsi ry järjesti keväällä 2012 kaksi leffailtaa pidetyssä leffaillassa katsottiin Tarantinon ohjaamia elokuvia ja katseltiin animea. Synapsi ry sponsoroi keväällä useampaakin kulttuuritapahtumaa. Jim Brandenburgin näyttelyyn Saloon lähti joukko synapsilaisia ja Synapsi ry sponsoroi kymmentä osallistujaa kolmella eurolla. Niin ikään huhtikuussa sponsoroitiin kymmentä Teekkarispeksiin osallistujaa kahdella eurolla. Kesän aikana Synapsi ry sponsoroi kymmentä jäsentä kolmella eurolla Ilmiö-festivaaleihin. Kesän aikana ei ollut muuta kulttuuriaktiviteettia jäsenistön poissaolevuuden takia. Synapsi ry:n syksy alkoi kulttuuriretkellä Turun linnaan. Osallistujia oli mukana kiitettävästi ja Synapsi ry sponsoroi retkeä 20 eurolla, joka meni oppaan palkkioon. Leffailta järjestettiin , jonne Batman-teema houkutteli paljon katsojia. Syksyn 2012 kulttuuritarjonta oli melko vähäistä, sillä toiminta jäi hieman Synapsi ry:n vuosijuhlien varjoon. VUOSIJUHLAT Synapsi ry vietti 50-vuotisjuhlaansa Cocktailtilaisuus ja iltajuhla järjestettiin Logomossa ja jatkot osakuntatiloissa Uusiksella. Juhlaillalliselle osallistui noin 200 henkeä, joista kutsuvieraita oli noin 40 ja juhlapuhujana toimi Esko Valtaoja. Pitopalvelusta vastasi Sunborn catering ja juhlapaikan koristelu tehtiin yhteistyössä Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä toimivan Floristiikkatalon kanssa. Juhlien valmistelu aloitettiin jo syksyllä Järjestelyjä hoiti noin kymmenhenkinen toimikunta. Jatkojen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Asteriski ry:n kanssa. Varoja vuosijuhlien järjestämiseen kerättiin sponsorituloilla, jakamalla Tylkkäriä ja osallistumalla Bio-geotieteiden kirjaston muuttoon. FAABELI Faabelilla oli vuonna 2012 kaksi päätoimittajaa. Faabeli ilmestyi vuonna 2012 perinteiseen tapaan kaksi kertaa, syksyllä ja keväällä. Molemmat Faabelit ovat Synapsi ry:n nettisivuilla ja painettuna Faabeli-kansiossa yhdistyksen toimistolla. Kevään pääaiheena olivat harrastukset, joten lehdessä esiteltiin monipuolisesti Synapsi ry:n jäsenten omia harrastuksia. Sen lisäksi lehdestä löytyi esimerkiksi mielenkiintoinen luento palsta ja kertomuksia vaihtokokemuksista. Lehdessä esiteltiin myös vuoden 2012 hallitus ja toimihenkilöt. Lehti painatettiin Uniprint Oy:llä ja painos oli 200 kpl. Syksyn Faabelissa esiteltiin perinteiseen tapaan uudet biologian ja maantieteen piltit ja kerrottiin yleisesti Synapsi ry:n järjestämistä tapahtumista ja ekskursioista, kuten Seilistä ja kastajaisista. Lehden pääteemana olivat kuitenkin Synapsi ry:n 50-vuotisjuhlat sekä Synapsin toiminta vuosien

10 varrella. Vuosijuhlamateriaalin mukaan saamiseksi lehti ei ilmestynyt perinteiseen tapaan Puurojuhlassa vaan vasta myöhemmin syyslukukauden aikana. Juhlanumeron kunniaksi lehteen valittiin värikannet ja taiton kannalta kooksi valikoitui B5 aiemman A5 koon sijasta. Lehti painettiin Painosalama Oy:ssä ja sen painos oli 200 kpl. ILLANVIETOT Sitsien järjestämisestä vastasi vuonna 2012 perinnevastaava ja muiden illanviettojen järjestämisestä bilevastaava. Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin kahdet sitsit ja useita muita illanviettoja. Kevätlukukaudella TYK, Elba, IVA, Nucleus ja Synapsi järjestivät Bioshock-bileet Klubilla. Edellisen hallituksen Kaatajaiset olivat TYYn saunalla ja pilttien järjestämät Kostajaiset S- osiksella 8.2. FastLaskiaiseen Synapsi ry osallistui Costa Concordia aiheisella laskulla. Synapsi ry järjesti yhdessä Dendtriticum rf:n kanssa karkausbileet Sotkulla. Synapsi ry järjesti St. Practice day -tapahtuman Night Club Marilynissä 7.3. yhdessä Anglica ry:n kanssa ja Hattubileet Koomassa yhdessä Asteriski ry:n kanssa. Wapunaloitusbileet olivat Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa 4.4. the Monkeyssa. Synapsi ry osallistui myös kaljaviestin järjestämiseen TYK ry:n ja Delta ry:n kanssa ja jatkoina toimivat Heilabileet Night Club Marilynissä. Kevätsitsit järjestettiin Sotkulla ja jatkoina toimivat eläinbileet yhteistyössä Pulterit ry:n kanssa. Vappuviikolla järjestettiin perinteisesti grilli-ilta ja vappuaattona Synapsi ry tarjosi jäsenistölleen boolia. Synapsi ry osallistui TYYn järjestämään lippukulkueeseen Yliopistonmäeltä Taidemuseonmäelle. Syyslukukaudella järjestettiin pilteille yliopistonmäellä grillausiltamat järjestettiin pilteille tutustumisiltamat ja illanvietto Delta ry:n kanssa Night Club Vegasissa ja Marilynissä. Pilttisauna järjestettiin TYYn saunalla ja piltit toivotettiin tervetulleiksi Synapsi ry:een Kastajaisissa, joiden jatkot olivat Sotkulla. Kaupunkisuunnistus ja Hybridi ry:n järjestämä SyysStartti seurasivat Pilttisitsit järjestettiin myös perinteiden mukaisesti alkusyksystä. Synapsi ry järjesti illanvieton The Monkey:ssä Paska(j)ysäri teemalla ja Sotkulla Toogateemalla. Vuoden ainoa SYNAPSIKLUBI tarjosi musiikkia artisteina Slow BLVD ja Bill, Moray & Bill sekä DJ V-Ruska Synapsi ry järjesti 50-vuotisjuhlat. Joulukauden alkua juhlittiin pilttien järjestämällä Puurojuhlalla, jonka jatkot järjestettiin Scifijoulubileissä Night Club Marilynissä yhdessä Nucleus ry:n ja Delta ry:n kanssa. Hallitus ja toimihenkilöt päättivät hallituskauden yhteisellä illanvietolla ravintola Kertussa VAPPUSUMPPU Vappusumppu on Synapsi ry:n järjestämä perinteinen varainkeruutapahtuma, joka on suunnattu lapsiperheille. Vappusumppu järjestettiin tänäkin vuonna perinteisesti Vappupäivänä yliopistonmäellä LT1:n aulassa ja LT2:n välikäytävällä ja tapahtuman järjestivät perinteiseen tapaan Synapsi ry:n piltit, jotka aloittivat tapahtuman valmistelun maaliskuussa. Vappusumpussa oli ohjelmana muun muassa avaruus-tunneli, kasvomaalausta, tutustumista eläinmuseoon ja paloautoon sekä arvonta. Tapahtumaan osallistui noin 200 ihmistä.

11 Vappusumppuun kerättiin sponsorointeja Turun alueen yrityksiltä. Sponsorituotteita saatiin runsaasti ja niitä käytettiin muun muassa arvonnan palkintoina. Vappusumppua mainostettiin ympäri kaupunkia leviteltyjen julisteiden avulla. Lisäksi Kulmakunta-lehti sponsoroi tapahtumaa julkaisemalla sen mainoksen. Kuluja Vappusumppuun muodostui ennen kaikkea buffet-tarjoilujen raaka-ainehankinnoista, makkaroiden ostosta sekä lupahakemuksista. Kokonaisuudessaan vuonna 2012 Vappusumppu tuotti 918,35. LIIKUNTA Synapsi ry:n liikuntavuoden kulmakivenä toimi edellisvuosien tapaan maanantain ja keskiviikon Iskeri-vuorot. Maanantain vuoroilla pelattiin sählyä, ja keskiviikkoisin muita lajeja, pääasiassa futsalia. Pelaajia vuoroille riitti runsaasti. Iskerin mennessä kiinni kesäkaudeksi liikunnalliset harrastukset siirtyivät ulkosalle jalkapallon ja pesäpallon muodossa. Molempia lajeja pelattiin kerran viikossa Kupittaalla. Jalkapallon Sammon Malja turnausta ei järjestetty syksyllä Myöskään perinteistä Turun Palo pesäpalloturnausta ei järjestetty syksyllä Sählyn osalta kauden kohokohtia olivat Sammon Malja ja järjestämämme Yösählyturnaus. Yösählyturnaus pelattiin keväällä 2012 Iskerin keskiviikkovuorolla. Peleissä oli hyvä tunnelma. Turnauksiin saatiin joukkueita Pulterit ry:ltä, IVA ry:ltä ja TYK ry:ltä sekä muilta matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöiltä. Syksylle 2012 kaavailtu Yöfutsalturnaus jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kiipeilyä Synapsi ry:n jäsenet pääsivät harrastamaan Kiipeilypalatsiin maaliskuussa Osallistujia oli paljon ja tunnelma oli hyvä. Lisäksi lokakuussa Synapsi ry:n jäsenet pääsivät käymään Flowparkissa. RETKET JA EKSKURSIOT Kuluneena vuonna Synapsi ry järjesti viikonloppuhaikin Kurjenrahkan retkeilyreitistölle. Retki kesti kaksi päivää ja osallistujia oli kuusitoista ja retki oli onnistunut. Lisäksi Synapsi ry järjesti jäsenistölleen melonnan Saaristomeren melojat ry:n kalustolla. Osallistujia oli kymmenkunta. Melonta oli hinnaltaan edullinen ja sitä pidettiin onnistuneena tapahtumana. Vuodelle 2012 suunniteltiin kevääksi ulkomaan ekskursiota Kieliin, Saksaan, mutta vähäisen osallistujamäärän takia matka peruuntui. Keväällä kuitenkin järjestettiin pienempimuotoinen ekskursio Tukholmaan Osallistujia oli 24 ja matkan todettiin onnistuneen hyvin. Jokavuotinen lokakuun lopussa ( ) järjestettävä Seilin lehdet -tapahtuma keräsi tänäkin vuonna osallistujalistan 46 paikkaa täyteen. Majoittuminen tapahtui Saaristomeren tutkimuslaitoksen tiloissa. Ohjelmaan kuului perinteeksi muodostunut lepradisko sekä saunomista

12 ja muuta vapaa-ajan toimintaa. Vastineeksi oleskelustaan Synapsi ry:n jäsenet haravoivat tutkimuslaitoksen piha-alueet tänä vuonna erityisen tunnollisesti. Siivoukseen ja haravointiin kiinnitettiin erityishuomiota ja siitä saatiin kiitosta Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilöstöltä. Kuljetuksen Nauvon satamaan ja takaisin hoiti Taivassalon Auto oy, ja Nauvosta Seiliin kuljettiin M/S Falkö-yhteysaluksella. YMPÄRISTÖTOIMINTA Synapsi ry järjesti Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tiistaina kaupunkikävelyretken Tuomiokirkon, yliopistonmäen ja Kerttulinmäen läheisyyteen. Kävelyllä käytiin muun muassa halaamassa keskustan vanhinta tammea Sibeliusmuseon takana ja vilkaisemassa entisaikain hirttopaikan merkiksi pystytettyä muistomerkkiä. Lauantaina Turussa järjestettiin jälleen globaaliin AWARE projektiin liittyvä sukellustapahtuma Aurajoella, kirjaston kupeessa. Synapsi ry mainosti tapahtumaa jäsenistölleen ja kehotti koko jäsenistöä osallistumaan tempaukseen. Tapahtumassa sukeltajat puhdistivat jokea sinne päätyneestä romusta ja vapaaehtoiset auttoivat tavaroiden ylösnostossa. Kaikki löydetty vietiin kierrätykseen. Vuonna 2012 Synapsi ry kuului Varsinaissuomen ympäristökasvatusta kehittävän sateenvarjotyöryhmän kommenttirinkiin. Synapsi ry välitti eteenpäin jäsenistölleen kommenttiringille saapuneita sähköposteja ja seurasi työryhmän toimintaa. Hepojokiprojektin sopimus täytyi purkaa loppuvuodesta 2012, koska Synapsi ry ei pystynyt huolehtimaan hoitoalueen kunnostamisesta sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ely-keskus vahvisti sopimuksen purkamisen helmikuussa VIESTINTÄ Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenille biologia-, maantiede- ja snapsi -sähköpostilistoilla, Synapsi ry:n ilmoitustaululla ja internetissä Facebookin Synapsi ry yhteisössä sekä Synapsi ry:n internetsivuilla. Synapsi.utu.fi sivulla ilmoitettiin ajankohtaisista tapahtumista, kuten seuraavasta hallituksen kokouksen ajankohdasta. Sähköpostilistoille liittyminen onnistui ilmoittamalla tiedotusvastaavalle tai internet-sivuilla olevan sähköisen lomakkeen avulla. Synapsi ry:n internetsivut osoitteessa synapsi.utu.fi ovat toimineet hyvin. Tulevia tapahtumia koskevaa tiedotusosiota päivitettiin säännöllisesti ja tenttikysymysarkistoon lisättiin uusia kysymyksiä pdf-muodossa. Opiskelijat lähettivät tenttikysymyksiä sähköisen tenttikysymyslomakkeen kautta. Tenttikysymyksiä tuotiin myös paljon paperiversioina toimistolle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistiin internetsivuilla, eikä niitä enää lähetetty jäsenistölle sähköpostina. Internetsivuilla oli viime vuosien tapaan muun muassa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot, jäsentietolomake, Faabelin uusimmat numerot sähköisessä muodossa

13 sekä palautelomake. Synapsi ry:n sivujen vanha valokuvagalleria poistettiin kokonaan käytöstä, mutta muutamien tapahtumien valokuvia julkaistiin Synapsi ry:n Facebook-yhteisössä. TOIMISTO JA HANKINNAT Toimistolla päivystettiin perinteiseen tapaan tiistaisin ja torstaisin kello Toimiston käyttöaste oli korkea myös muina aikoina, joten vuonna 2010 hankittu Moccamaster todisti jälleen tarpeellisuutensa. Korkean käyttöasteen ja kahvin kallistumisen vuoksi Synapsi ry:n toimistokulut nousivat jälleen edellisestä vuodesta. Kesällä 2012 Synapsi ry:n toimisto jouduttiin muuttamaan remontin tieltä uusin tiloihin Quantumin 2. kerrokseen, Delta ry:n vanhaan tietokonehuoneeseen. Syyslukukauden päätteeksi hallitus- ja toimihenkilöt siivosivat toimiston. Tällöin hankkiuduttiin eroon myös toimistolle vuoden aikana kertyneistä turhista tavaroista. National Geographic- ja Tiede-lehtien tilausta toimistolle ei jatkettu vuonna Kuljetukset ja hankinnat sujuivat ongelmitta vuonna Syksyllä piltit huolehtivat jälleen omista haalaritilauksistaan. Yksi piltti otti asiassa vetovastuun, jolloin hän sai palkintona omat haalarinsa ilmaiseksi. Haalarit tilattiin Turun haalarituotteesta ja laboratoriotakit TYK ry:n kautta. Vuoden aikana hankittiin paljon erilaisia haalarimerkkejä tapahtumia varten.

14 Sisältö: Liite 2 Tuloslaskelma ja tase vuosilta 2012 ja 2011 Hallituksen päätös esittää tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle Toimintakertomus vuodelta 2012 Liite 1 Siirtosaamisten/velkojen erittely Liite 2 Selvityksiä tilikirjanpidosta toiminnantarkastajille Liite 3 Toiminnantarkastajan kommentit sekä taloudenhoitajan tarkennukset huomautuksiin. Muuta: Kassavihko, tositekansio ja tilikauden pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajille sähköpostitse Vuoden 2012 tilinpäätöstä tarkasteltaessa on huomioitava, että Hepojoki-hankkeeseen vuonna 2011 myönnetty avustus (yhteensä 1882,50 ) on maksettava kokonaisuudessaan takaisin. Hepojokihanke oli viisi vuotta kestävä luonnosuojeluprojekti, johon Synapsi ry:lle myönnettiin EU-tukea. Hanke jouduttiin peruuttamaan osallistujien vähyyden taki. Hankkeeseen ei käytetty varsinaista EU-tukea kahden vuoden aikana. Tämä tukiraha on Synapsin tilillä edelleen eikä niitä huomioida Synapsi ry:n varoiksi. Nämä tuet on maksettu Synapsille vuonna 2011.

15 1. Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta 2011 Tuotot Tuotot Ohjelmallinen toiminta 9666,49 Ohjelmallinen toiminta 7321,48 Ulkomaan excursiot 600 Ulkomaan excursiot 0 Kotimaan excursiot 288 Kotimaan excursiot 0 Liikunta 93,75 Liikunta 0 Kulttuuri 0 Kulttuuri 0 Toimisto-, kokous- ja edustus 0 Toimisto-, kokous- ja edustus 0 Varasto 1919,54 Varasto 1213,34 Vappusumppu 918,35 Vappusumppu 731,8 Vuosijuhlat 16151,1 Vuosijuhlat Hepojoki 0 Hepojoki 1822,5 BiTa 150 BiTa 3379,4 Sekalaiset 0 Sekalaiset 0 Virkistäytymiskulut 0 Virkistäytymiskulut 0 Faabeli 125 Faabeli 120 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 29919,43 tuotot yhteensä 14588,52 Kulut Kulut Ohjelmallinen toiminta 6885,44 Ohjelmallinen toiminta 6232,03 Ulkomaan excursiot 776 Ulkomaan excursiot 0 Kotimaan excursiot 410 Kotimaan excursiot 81,7 Liikunta 221,55 Liikunta 136,95 Kulttuuri 51,05 Kulttuuri 118,94 Toimisto-, kokous- ja edustus 1170,54 Toimisto-, kokous- ja edustus 1440,93 Varasto 1702,42 Varasto 2360,91 Vappusumppu 154,86 Vappusumppu 253,98 Vuosijuhlat 20829,02 Vuosijuhlat Hepojoki 0 Hepojoki 91,42 BiTa 255 BiTa 2808,12 Sekalaiset 0 Sekalaiset 0 Virkistäytymiskulut 160 Virkistäytymiskulut 338,79

16 Faabeli 511,88 Faabeli 388,98 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 33127,76 kulut yhteensä 14252,75 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan tuottojäämä -3215,33 tuottojäämä 335,75 2. Varainhankinta 2. Varainhankinta Jäsenmaksut, tulot 510 Jäsenmaksut, tulot 620 Jäsenmaksut, menot 0 Jäsenmaksut, menot 0 Varainhankinnan tuottojäämä 510 Varainhankinnan tuottojäämä Rahoitustuotot ja -kulut 3. Rahoitustuotot ja -kulut Korot 13,98 Korot 6,54 Rahoitustuottojen ja Rahoitustuottojen ja kulujen tuottojäämä 13,98 kulujen tuottojäämä 6,54 4. Yleisavustukset 4. Yleisavustukset TYY:n toiminta-avustukset 1099,34 TYY:n toiminta-avustukset 757,43 TYY:n projektiavustukset 0 TYY:n projektiavustukset 0 Muut avustukset 0 Muut avustukset 210 Yleisavustusten tuottojäämä 1099,34 Yleisavustusten tuottojäämä 967,43 Tilikauden alijäämä -1592,01 Tilikauden ylijäämä 1929,74 Tase Tase Vastaavaa Vastaavaa Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Kassa 714,95 Kassa 679,35 Pankkitili 1490,37 Pankkitili 4473,19 Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamiset 1617,89 Siirtosaamiset 100 Yhteensä 3823,21 Yhteensä 5252,54 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 5157,54 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 3222,8

17 Tilikaudenalijäämä -1592,01 Tilikaudenylijäämä 1929,74 Vieras pääoma Vieras pääoma Siirtovelat vuodelle ,68 Siirtovelat vuodelle Yhteensä 3823,21 Yhteensä 5252,54

18 Edellisen tilikauden 2011 siirtovelat on kirjattu pääomasta pois, jotta tilit täsmäävät. Edellisen tilikauden varsinainen ylijäämä on siis 5157,54, siirtovelkojen (95 ) kirjaamisen jälkeen

19 Liite 1. Siirtosaamisten erittely: Siirtosaamiset ovat vuoden 2012 puolelle kirjattavia tilitapahtumia, jotka kuuluvat 2012 kirjanpitoon. Vuoden 2013 tilikirjanpidossa nämä tapahtumat merkataan siirtovelkoihin/siirtosaamisiin Aurajokilaivuritutkinnon lippujen jakopalkkio Scifijoulunileiden tuoton tasaus (21.11) Scifijoulubileiden tuoton tasaus (21.11) Delta Haalarit Lotte Suveri 32, Haalarit Pekka Veiste 32, Haalarit Samuel Sohlman 32, Haalarit Julia Ranta 32, Haalarit Lari Jaakkola 32, Haalarit Krista Ylönen 32, Haalarit Markus Katainen 32, Haalarit Salla Kuisma 32, Haalarit Vesa Kröger 32, Haalarit Viivi Oksanen 32, Haalarit Linda Uusihakala 32, Haalrit Kati Sundholm 32, Dokumentti illan tarjoiluja (Sulku) 7, YKL vuosijuhlasponsorointi YKL Faabeli lehden mainos B5-koko Tuorlan planetaario vuosijuhla sponsorointi Tuorlan planetaario faabeli lehden mainos B5-koko Proffan kellari vuosijuhlasponsorointi 150 Siirtosaamiset yhteensä 1617,88

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016

Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Jyväskylän yliopiston kemistit ry Pöytäkirja Sivu 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 7/2016 Aika: Keskiviikko klo 18:00 Paikka: Ravintola Myöhä Läsnä: Toni Lamminaho puheenjohtaja Jonas Hammarström sihteeri Sara

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA sivu 1 Kokouksen paikka ja aika: ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA Kokoukseen osallistui henkilöä. 1 Kokouksen avaus Kokouksen avasi klo. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Miika Länsi-Seppänen. Oli käytettävissä. Valittiin Miika Länsi-Seppänen kokouksen puheenjohtajaksi. Asteriski ry Pöytäkirja 2015 1 (6) ASTERISKIN RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2015 Aika Tiistaina 17.11.2015 klo 17.00 Paikka Luentosali Beta, ICT-talo Läsnä Miika Länsi-Seppänen, Janne Iltanen, Arttu

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku

Asteriski ry Syyskokous (7) Vesilinnantie Turku Asteriski ry Syyskokous 2016 1 (7) ASTERISKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016 Aika 3.11.2016 klo 16.15 Paikka Sali XXI, Agora Läsnä Juha Jaaksi, Janne Iltanen, Jesse Rauha, Arttu Laitinen (poistui

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS

MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS MAANTIETEEN OPISKELIJAT RY KUUKAUSIKOKOUS Paikka: Laitoksen kahvihuone, Physicum Aika: 25.2.2014 klo 17:20 Läsnä: Aliisa Priha, opintovastaava Sampo Vesanen Johannes Nyman Aleksi Rautio, isäntä Sonja Pietiläinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Fobia ry Pöytäkirja 1/2016

Fobia ry Pöytäkirja 1/2016 Fobia ry Pöytäkirja 1/2016 Assistentinkatu 7 20014 Turun yliopisto HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 18.1.2016 klo 16.00 sh211, Publicum Läsnä: Iida, Marika, Pauliina, Nella, Tiina M., Tinja (poistui 18.23), Hanna-Kaisa,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTÄKIRJA 3/ 27.10.2014 Sivu 1(5) PÖYTÄKIRJA 3/2013 8.4.2013 LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA 3.4.2013, klo 17.00 PAIKKA: LUT:n luentosali 1381 LÄSNÄ: Alopaeus Erik Bebek Peter C. Bremer Britt Eloranta Henri Ferm Joonas

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Sihteeri Hellgrén, ulkoasiainvastaava Viherkenttä ja opintovastaava Tukiainen kertoivat saaneensa opintopisteitä.

Sihteeri Hellgrén, ulkoasiainvastaava Viherkenttä ja opintovastaava Tukiainen kertoivat saaneensa opintopisteitä. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto, Sörnäisten rantatie 33 B Jere Hjelt, puheenjohtaja Mia Hellgrén, sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Tarik Ahsanullah

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016. AIKA: , klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 24.3.2016 HALLITUKSEN KOKOUS 6/2016 AIKA: 30.3.2016, klo 13:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Elias Rauhala, hallituksen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Siirrettiin pöytäkirjan 6/2015 tarkastaminen seuraavaan kokoukseen.

Siirrettiin pöytäkirjan 6/2015 tarkastaminen seuraavaan kokoukseen. PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 7/2015 AIKA: 23.9.2015 klo 18.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Pykälän ry:n toimisto Mannerheimintie 3 B, 5.kerros Asta Tukiainen, puheenjohtaja Laura Linnove, varapuheenjohtaja (saapui

Lisätiedot

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta.

Ulkoasiainvastaava Viherkenttä kehotti ottamaan ruokaa. Kiitettiin Viherkenttää ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo 18.00 Paikka: Liisankatu 11 Läsnä: Jere Hjelt, Puheenjohtaja Tarik Ahsanullah, Sihteeri Anita Kritsos Mikko Sukura Elmiira Kutvonen Julius Viherkenttä Asta Tukiainen

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 8/2016 Aika: 25. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

Vice President for Student Trainee Exchange Programme HALLITUKSEN KOKOUS 34/2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.12.2014 klo 8.00 Paikka: Vanha mikroluokka Caloniankuja 3 20014 Turun yliopisto Läsnä: Jussi Raitanen Jenni Jalonen Antti Malmberg Johanna Mäkitalo Tuomas

Lisätiedot

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 15/2016 Assistentinkatu Turun yliopisto

Fobia ry PÖYTÄKIRJA 15/2016 Assistentinkatu Turun yliopisto 23.8.2016 klo 15 Kokoushuone 228, Publicum HALLITUKSEN KOKOUS 15/2016 Läsnä: Katri, Hanna-Kaisa, Tinja, Essi R., Nella, Pauliina, Marika, Tiina M., Tiina K., Inari, kokouskoira Sisu, Essi G. (saapui 15:56)

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09

Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Pykälä ry:n yleisvaliokunnan kokous 2/09 Aika: 22.2.2009 Paikka: Pykälä ry:n kerhotilat Läsnä: Sini Paajanen Mikko Rudanko Oona Järvenpää Maisa Cederström Iida Joutsenoja Elisa Koskinen Janne Valo Lotta

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30

Pöytäkirja. Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015. Aika: Torstai , kello 17.30 Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston vuosikokous SIKV02/2015 Aika: Torstai 26.2.2015, kello 17.30 Paikka: Otakaari 5 (luentosali S1), 02150 Espoo Läsnäolijat: Valtuusto: Valtuuston

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello Pykälä ry:n opintovaliokunnan kokous 1/2010 PÖYTÄKIRJA 13.1.2010 kello 19.30 Pykälä ry:n tiloissa Sörnäisten rantatie 33 B, Helsinki Läsnäolijat: Ilari Autio, puheenjohtaja Minna Hokkanen, saapui kohdassa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yleisvastaava Merenmies kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Merenmiestä ruoasta.

Yleisvastaava Merenmies kehotti kaikkia ottamaan ruokaa. Kiitettiin Merenmiestä ruoasta. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 6.10.2008 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Kiti Karvinen, puheenjohtaja Iikka Väänänen, sihteeri Iina-Mari Supperi Otto

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Ynnä ry, hallituksen kokous 21/2015 1/7. x x x x x. x, saapui 11.l:ssä x x x, poistui 11.j:ssä. x x

Ynnä ry, hallituksen kokous 21/2015 1/7. x x x x x. x, saapui 11.l:ssä x x x, poistui 11.j:ssä. x x Ynnä ry, hallituksen kokous 21/2015 1/7 Hallituksen kokous 21/2015 Aika: 31.8.2015 14.26 Paikka: Ynnän ainejärjestötila MaD242 Hallitus: Juho Siitari Teemu Vasama Janne Arkke Miikka Harju Tuomo Huttu Magnus

Lisätiedot

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT

YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT YHDISTYSLAIN KESKEISIMMÄT PYKÄLÄT 8 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen säännöissä on mainittava: 1) yhdistyksen nimi; 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot;

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007 1(5) Aika 26.9.2007 kello 18.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton ylähuone Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen, taloudenhoitaja Olli

Lisätiedot

Marko Loponen Marko Silander Saku Reunanen Saapui kohdassa 7 Camilla Lähteenmäki Joni Osmoviita Heidi Laine Sanni Koskinen Valtteri Karttunen

Marko Loponen Marko Silander Saku Reunanen Saapui kohdassa 7 Camilla Lähteenmäki Joni Osmoviita Heidi Laine Sanni Koskinen Valtteri Karttunen Asteriski ry PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 (5) ASTERISKIN HALLITUKSEN KOKOUS Aika 8.2.2017 klo 15.00 Paikka Asteriski ry:n toimisto, Agora Läsnä Tiina Nokelainen Puheenjohtaja Mirva Tapola Sihteeri Marko Loponen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013

PÖYTÄKIRJA 15.5.2013 19/2013 PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.5.2013 Paikka: Läsnä: Mannerheimintie 3B Suvi Syvänen, puheenjohtaja Julia Parikka, sihteeri Tommi Kolehmainen (saapui kohdassa 4.) Britta Riipinen Eero

Lisätiedot

Esityslista 1.12.2015

Esityslista 1.12.2015 Sivu 1 / 6 Esityslista 1.12.2015 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Nimenhuudon suorittaminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin.

Valittiin Aleksi Järvenpää ja Petteri Koskenniemi molempiin tehtäviin. PÖYTÄKIRJA Sampsa ry:n vaalikokous Paikka: Luentosali C1, (Latokartanonkaari 5, 00790 Helsinki) Aika: 23.11.2016 klo 14.00 Läsnä: (piilotettu) 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin ajassa 14.09. 2. Kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN GO-SEURA HALLITUKSEN KOKOUS 17.2.2016 PÖYTÄKIRJA Paikka: YliGon kerhohuone, Mannerheimintie 5 B Osallistujat: Anttoni Maula, puheenjohtaja Arto Heikkinen, sihteeri Henry Hemming

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Pekkola. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jan Ameri F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 Kaunisharju 17 K, 01230 VANTAA FINLAND www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2009 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 29.9.2009 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä:

Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi. Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Remburssi ry PÖYTÄKIRJA Yliopistonkatu 8 96300 Rovaniemi REMBURSSI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 9.3.2015 klo 12:00. Paikka: Lapin yliopisto, akvaario. Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Matias Kassala,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat ry:n hallituksen järjestäytymiskokous 1/2017 Aika: Perjantai 16.12.2016 klo 12.10 12.27 Paikka: KY-talo, Pieni puoli Läsnä: Jyri Heimo Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 21. elokuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2009 Arttu Takala 3/3/2010 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 6 LIITE 1:... 7 Kassan oikaisu... 7 LIITE 2:... 8 Vakuudet ja takaukset... 8 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 125 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 8.8.2016 Klo 15.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 127 2 KOKOUKSEN AVAUS... 127 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot