Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013"

Transkriptio

1 Turun yliopiston Biologian ja Maantieteen Opiskelijain yhdistys SYNAPSI ry Esityslista Sääntömääräinen kevätkokous 2013 Päivämäärä: Aika: 18:00 Paikka: Luonnontieteiden talo 1, luentosali XV, Turun yliopisto Länsäolijat: Ville Lehtonen, Jani Sormunen, Juho Yli-Rosti, Janne Sulku, Olli Haapanen, Siiri Pyykkönen, Mira Mäenpää, Arla Hillner, Riikka Jantunen, Johanna Sormunen, Sara Dahlström, Essi Airaksinen, Fatih Kayaanan, Moona Rahikainen, Helmi Seppälä, Sofia Tuisku, Tuomas Metsäniemi, Anni Törhönen, Jan Laine, Anni Pyykönen, Otto Selenius, Otso Markkanen, Joonas Syrjälä 1 Kokouksen avaaminen Avattiin kokous Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Puheenjohtaja Jani Sormunen Sihteeri Ville Lehtonen Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Metsäniemi Pöytäkirjantarkastaja Fatih Kayaanan 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Olemme laillisia ja päätösvaltaisia 4 Esityslista 5 Toimintakertomus vuodelta 2012 Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012 Toimintakertomus liitteenä 1

2 6 Tilinpäätös vuodelta 2012 Vuoden 2012 taloudenhoitaja Otso Markkanen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka löytyy liitteenä 2 Toiminnantarkastajan lausunto o Toiminnantarkastajan lausunto käytiin läpi o Toiminnatarkastajan lausunto liitteenä 3 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2012 o Tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen kokous päätti myöntää toimikauden 2012 hallitukselle tili- ja vastuuvapauden 7 Toisen varapuheenjohtajan nimeäminen Päätettiin nimetä Fatih Kayaanan Synapsi ry:n virkaatekeväksi varapuheenjohtajaksi asti Juho Loukosen ollessa estynyt 8 Muut esille tulevat asiat Hallituksen kokous päätettiin siirtää klo 14.30:een 9 Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous Pöytäkirjan vakuudeksi Kokouksen puheenjohtaja Jani Sormunen Kokouksen sihteeri Ville Lehtonen Pöytäkirjantarkastaja Tuomas Metsäniemi Pöytäkirjantarkastaja Fatih Kayaanan

3 :n vuoden 2012 toimintakertomus Liite 1 HALLITUSTOIMINTA Turun Yliopiston Biologian ja Synapsi ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa valittiin hallitukseen toimikaudelle 2012 puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä seitsemän muuta hallituksen jäsentä. Syyskokouksessa valittiin myös neljätoista toimihenkilöä, jonka lisäksi valittiin kaksi toimihenkilöä myöhemmissä kokouksissa. Hallituksen kokoonpano ja jäsenten tehtävät sovittiin syyskokouksessa 2011 ja tarkennettiin myöhemmin hallituksen järjestäytymiskokouksessa Valituista toimihenkilöistä Elina Odé, Iina Hämäläinen sekä Kaisa-Maria Laiho joutuivat vuoden aikana luopumaan tehtävistään ja Anni Törhönen otti vastuulleen kulttuurivastaavan toimen lähtien ja hallituksen jäsenen Jani Aaltosen vastuualue muuttui yleisestä toimihenkilöstä bilevastaavaksi HALLITUKSEN JÄSENET

4 1. Henna Henriksson (puheenjohtaja) 2. Pihla Sillanpää (varapuheenjohtaja, YKL- ja tutorvastaava, faabelin päätoimittaja, vuosijuhlavastaava ) 3. Otso Markkanen (taloudenhoitaja, YKL-varavastaava) 4. Juho Yli-Rosti (sihteeri) 5. Maiju Tiiri (perinnevastaava) 6. Helmi Seppälä (ekskursiovastaava) 7. Jani Aaltonen (yleinen toimihenkilö , bilevastaava lähtien) 8. Riikka Armanto (ympäristövastaava) 9. Elisa Paakkonen (Faabelin 2. päätoimittaja) 10. Noora Parre (LAL-vastaava, tenttitärppivastaava)

5 TOIMIHENKILÖT Iina Hämäläinen (bilevastaava ) Elina Odé (kulttuurivastaava ) Janne Sulku (biologian KOPO) Elisa Mikkilä (maantieteen KOPO) Noora Moilanen (vappusumppumestari) Maria Hughes (vappusumppumestari) Kristiina Mutkala (ATK- ja tiedotusvastaava) Ville Lehtonen (liikuntavastaava) Fatih Kayaanan (retkeilyvastaava) Suvi Vanhakylä (SOPO-vastaava) Kaisa-Maria Laiho (askarteluvastaava ) Jani Sormunen (toimistovastaava) Ilona Välimaa (vuosijuhlavastaava) Moona Rahikainen (vuosijuhlavastaava) Juho Loukonen (Hybridin yhteyshenkilö lähtien) Anni Törhönen (kulttuurivastaava lähtien) Niko Kulha (hankinta- ja kuljetusvastaava) Synapsi ry:n hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana yhteensä 36 kertaa. Ensimmäinen kokous eli järjestäytymiskokous pidettiin ja vuoden viimeinen kokous Tämän lisäksi järjestettiin sääntömääräinen kevät- ja syyskokous sekä yksi ylimääräinen yleiskokous, joka oli Hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt osallistuivat viikoittaisiin kokouksiin kiitettävästi, eikä ongelmia päätösvaltaisuudessa juurikaan ollut. Kokouksissa kävi vaihtelevasti myös muita yhdistyksen jäseniä. Eniten rivijäseniä kokouksissa vieraili alkusyksystä, jolloin tutorit ryhmineen kutsuttiin seuraamaan hallituksen toimintaa. Kokousten lisäksi järjestettiin kolme vapaamuotoisempaa iltakoulua, joissa keskusteltiin asioista, joita ei viikoittaisissa kokouksissa ehditty käsittelemään tarpeeksi perusteellisesti. Keväällä järjestettiin iltakoulut ja ja syksyllä Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt päivittivät ja täydensivät Synapsin vuosikansioon ohjeita eri vastuualueiden tehtävistä sekä vuosittaisten tapahtumien järjestämisestä. TALOUS

6 Synapsi ry jäi 1592,01 alijäämäiseksi vuoden 2012 aikana. Yhdistyksen merkittävin menoerä vuonna 2012 oli marraskuussa järjestetyt vuosijuhlat. Tapahtuman kulujen tiedettiin kasvavan suuriksi ja niihin oli valmistauduttu vuoden aikana säästämällä muista tapahtumista mahdollisuuksien mukaan. Vuosijuhlien kulut kasvoivat vielä vähän ennen tapahtumaa odottamattomasti tapahtumapaikasta johtuneiden kulujen vuoksi. Tappiota juhlista tuli yhteensä 4677,92. Vuosijuhlaan merkittävimmät rahoitustulot olivat Bio-geotieteiden kirjaston muutto ja Tylkkärin jaosta saadut tulot. Vuoden tilikirjanpidossa täytyi ja täytyy myös seuraavana vuonna 2013 ottaa huomioon vuonna 2011 maksetut Hepojokituet. Tuet olivat yhteensä 1882,50 ja ne tulee palauttaa kokonaisuudessaan takaisin projektin ennenaikaisen päättymisen takia. Nämä tuet ovat yhdistyksen tilillä ja niitä ei huomioida Synapsi ry:n varoiksi. Ohjelmallisesta toiminnasta tuli voittoa 9666,49, mikä tasoitti vuosijuhlasta syntynyttä tappiota. Etenkin biletoiminnasta saatiin paljon odotettua enemmän tuloja, mikä selittää ohjelmallisen toiminnan voittojen kasvun edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2012 kuluja ja tuottoja täytyi siirtää siirtovelkoihin ja kuluihin tavallista enemmän. Haalareiden viivästyneet maksut ja vuosijuhlasta myöhässä saadut sponsoritulot vaikuttivat eniten näihin maksuihin. Ilman Hepojokea yhdistyksen varallisuus vuoden lopussa oli 382,82. Mikäli tähän lasketaan siirtovelat ja -saamiset mukaan yhdistyksen varallisuus oli vuoden lopussa 1743,03. Synapsi ry on voittoa tavoittelematon järjestö, joten alijäämä tasoittaa edellisinä vuosina syntyneitä voittoja. YHTEISTYÖ Synapsi ry piti yhteyksiä yllä sisarjärjestöihin muun muassa postittamalla ainejärjestölehti Faabelia, osallistumalla vuotuiseen Biologitapaamiseen ja Maantieteen päiville sekä muiden opiskelijatapahtumien avulla. Yhteistyötä harjoitettiin Turussa muun muassa järjestämällä yhteisiä illanviettoja ja sitsejä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä osallistumalla Hybridi ry:n järjestämiin Startteihin sekä Liukuvaan Laskiaiseen. Synapsi ry:n kv-toiminta jäi vuonna 2012 vähäiseksi, sillä vaihto-oppilaiden tavoittamisessa oli vaikeuksia. He eivät ensisijaisesti kuulu Synapsi ry:n sähköpostilistoille, koska yliopisto ei voinut luovuttaa vaihto-opiskelijoiden sähköpostiosoitteita. Tämän vuoksi englanninkielinen tiedottaminen jäi puutteelliseksi. TUTOROINTI Biologian ja maantieteen tutoreiden rekrytointi sujui vuonna 2012 ongelmitta. Biologian tutoreiksi valittiin Jani Aaltonen, Ville Lehtonen, Noora Parre ja Maiju Tiiri. Maantieteen tutoreina toimivat Sofia Tuisku, Anni Törhönen sekä paritutoreina Kirsi Ahonen ja Anni Nokelainen.

7 Tutorointi sujui hyvin, ja Synapsi ry:n toimintaa tehtiin pilteille tutuksi pitkin syksyä. Pilttigrillaus järjestettiin johdantoviikkoa edeltäneenä sunnuntaina Yliopistonmäellä. Rento tapahtuma oli tälläkin kertaa menestys, ja paikalle saapui noin pilttiä ja vanhempaa opiskelijaa. Synapsi ry järjesti syksyn aikana monia muitakin onnistuneita tapahtumia, joihin piltit osallistuivat hyvin aktiivisesti. Perinteisesti pidettiin Pilttisauna TYYn saunalla, Kaupunkisuunnistus ja Kastajaiset. Laitokset osallistuivat yhdessä Synapsi ry:n kanssa uusien opiskelijoiden tutustuttamiseen. Biologian laitoksen kanssa järjestettiin Planttu, sekä Maantieteen ja geologian laitoksen kanssa Maantieteellinen tutustumisilta, johon otti osaa myös Turun maantieteellinen seura. OPINTO- JA SOSIAALIPOLITIIKKA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN JOHTOKUNTA Vuonna 2012 tiedekunnan johtokunnassa toimi Synapsi ry:n puolesta opiskelijajäseninä opiskelijat Johanna Malmi ja Henna-Riikka Palokangas ja varajäseninä Juho Loukonen ja Henna Henriksson. BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LAITOSNEUVOSTOT Vuonna 2012 maantieteen ja geologian laitosneuvoston jäseninä toimivat maantieteen opiskelijoista Arttu Forsell ja Johanna Malmi, joiden varajäseniä olivat Elisa Mikkilä ja Emmi Manninen. Biologian laitosneuvoston jäseninä toimivat Janne Sulku, Minna Yli-Karjanmaa ja Veronika Laine. Edellisten varajäseninä olivat Henna Henriksson, Salla Koskinen ja Kristiina Mutkala. Laitosneuvosto lopetettiin syyskuussa 2012 ja niiden tehtävät siirrettiin koulutustyöryhmille ja laitosjohtajille. TYY Synapsi ry:n hallituksen jäsenet ja hallinnon opiskelijaedustajat osallistuivat vuonna 2012 Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Synapsi ry:n jäseniä toimi myös TYYn edustajistossa vuonna 2012 sekä varsinaisina että varajäseninä. BIOLOGIAN KOULUTUSPOLITIIKKA Koulutusohjelmatyöryhmässä keskusteltiin mm. suurien kurssikokonaisuuksien kehittämishankkeista, avoimen yliopiston opintosuunnitelmasta ja työharjoittelun muutoksista. Opiskelijaedustajina työryhmässä toimivat ekologian Ilona Välimaa, fysiologian ja genetiikan Henna Henriksson sekä opettajalinjan Kristiina Mutkala. Heidät tilalleen tulivat ekologialta Maiju Tiiri, fysiologialta ja genetiikalta Noora Parre ja opettajalinjalta Juho Yli-Rosti. Biologian valintatoimikunnassa opiskelijaedustajana toimi Jani Aaltonen. Huhtikuussa 2012 järjestettiin biologian laitoksen lukuvuosikysely. Tuloksia tarkasteltiin henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisessä palautetilaisuudessa Mammutti 12 :ssa. Keskustelun aiheita olivat mm. kurssien päällekkäisyydet ja opintoneuvonta. Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden opettaja.

8 MAANTIETEEN KOULUTUSPOLITIIKKA Maantieteen koulutusohjelmatyöryhmässä opiskelijajäseninä toimivat vuonna 2012 Elisa Mikkilä ja Anna-Kaisa Karppanen. Syksyllä Anna-Kaisa Karppanen lopetti tehtävänsä ja hänen tilalleen valittiin Olli Haapanen. Laitosneuvostojen lakkauttamisen myötä myös maantieteen koulutusohjelmatyöryhmä lakkautettiin. Tilalle perustettiin Maantieteen ja geologian laitoksen Koulutuksen kehittämistyöryhmä (Kouke-MaaGeo). Maantieteen opiskelijajäseneksi valittiin Riikka Elo ja varajäseneksi Niko Kulha. Helmikuussa 2012 järjestettiin yhdessä maantieteen osaston henkilökunnan kanssa maantieteen opiskelijoille suunnattu tiedotus- ja keskustelutilaisuus koskien mahdollista maantieteen ja geologian koulutusohjelmien yhdistämistä sekä yhteistä sisäänottoa. Syksyllä 2012 järjestettiin maantieteen osaston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen palaute- ja keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin muun muassa osaston henkilökunnan toteuttaman lukuvuosikyselyn tuloksissa esille nousseita asioita. Järjestelyissä oli mukana myös Turun Maantieteellinen Seura. HYVINVOINTI/SOPO Sosiaalipoliittisen vastaavan tehtäviin kuului opiskelijoiden hyvinvointiasioista huolehtiminen. Tärkeä tehtävä oli esimerkiksi varmistaa, että Synapsi ry:n tapahtumissa ja illanvietoissa on aina tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Erityisesti uusia opiskelijoita muistutettiin asiasta. Ystävänpäivänä ainejärjestön toimistolla tarjottiin pientä purtavaa, ja samalla oli mahdollisuus jättää ystävänpäiväterveiset toimistolla olevaan postilaatikkoon. Viestit koottiin yhteen sähköpostiin, joka lähetettiin myöhemmin jäsenistölle. Alkuvuodesta Synapsi ry järjesti naisille ja miehille erilliset saunavuorot Faabelin jakamisen jälkeen. Toinen saunavuoro järjestettiin liikuntavuoron jälkeen, ja tällä kertaa kyseessä oli sekasauna. Saunat varattiin Ylioppilaskylästä edullisten varausmaksujen vuoksi. Synapsi ry järjesti lautapeli-illan Proffan kellarissa, ja tapahtuma keräsi paljon osallistujia kevätlukukauden loppumisesta huolimatta. Toimistolla tarjoiltiin glögiä ja pipareita jäsenistölle, ja samalla julkaistiin Faabelin 50-vuotisjuhlapainos. PERINTEET Synapsi ry järjesti vuonna 2012 neljät sitsit. Ensimmäiset järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin biologian opiskelijoiden ainejärjestö Dendriticumin kanssa Sotkulla karkauspäivänä karkausteemalla. Kevään toiset sitsit eli kevätsitsit järjestettiin niin ikään Sotkulla yhdistetyllä eläin- ja kevät-teemalla. Syksyn sitseistä ensimmäiset, perinteikkäät Pilttisitsit, järjestettiin juhlavalla cocktail-teemalla Osakuntien ylläpitämällä Uusiksella (Uusi-S) Synapsin viimeiset vuoden 2012 sitsit, tällä kertaa toogasitsit, järjestettiin Sotkulla Perinteisten sitsien lisäksi Synapsi osallistui vuonna 2012 perinteisiin TYYn järjestämiin lippukulkueisiin: vapunaattona vappukulkueeseen yliopistonmäeltä taidemuseonmäelle, Porthanin

9 päivänä kulkueeseen Porthanin patsaalle ja itsenäisyyspäivänä itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen Turun hautausmaan sankarihaudoille. KULTTUURI Synapsi ry järjesti keväällä 2012 kaksi leffailtaa pidetyssä leffaillassa katsottiin Tarantinon ohjaamia elokuvia ja katseltiin animea. Synapsi ry sponsoroi keväällä useampaakin kulttuuritapahtumaa. Jim Brandenburgin näyttelyyn Saloon lähti joukko synapsilaisia ja Synapsi ry sponsoroi kymmentä osallistujaa kolmella eurolla. Niin ikään huhtikuussa sponsoroitiin kymmentä Teekkarispeksiin osallistujaa kahdella eurolla. Kesän aikana Synapsi ry sponsoroi kymmentä jäsentä kolmella eurolla Ilmiö-festivaaleihin. Kesän aikana ei ollut muuta kulttuuriaktiviteettia jäsenistön poissaolevuuden takia. Synapsi ry:n syksy alkoi kulttuuriretkellä Turun linnaan. Osallistujia oli mukana kiitettävästi ja Synapsi ry sponsoroi retkeä 20 eurolla, joka meni oppaan palkkioon. Leffailta järjestettiin , jonne Batman-teema houkutteli paljon katsojia. Syksyn 2012 kulttuuritarjonta oli melko vähäistä, sillä toiminta jäi hieman Synapsi ry:n vuosijuhlien varjoon. VUOSIJUHLAT Synapsi ry vietti 50-vuotisjuhlaansa Cocktailtilaisuus ja iltajuhla järjestettiin Logomossa ja jatkot osakuntatiloissa Uusiksella. Juhlaillalliselle osallistui noin 200 henkeä, joista kutsuvieraita oli noin 40 ja juhlapuhujana toimi Esko Valtaoja. Pitopalvelusta vastasi Sunborn catering ja juhlapaikan koristelu tehtiin yhteistyössä Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä toimivan Floristiikkatalon kanssa. Juhlien valmistelu aloitettiin jo syksyllä Järjestelyjä hoiti noin kymmenhenkinen toimikunta. Jatkojen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Asteriski ry:n kanssa. Varoja vuosijuhlien järjestämiseen kerättiin sponsorituloilla, jakamalla Tylkkäriä ja osallistumalla Bio-geotieteiden kirjaston muuttoon. FAABELI Faabelilla oli vuonna 2012 kaksi päätoimittajaa. Faabeli ilmestyi vuonna 2012 perinteiseen tapaan kaksi kertaa, syksyllä ja keväällä. Molemmat Faabelit ovat Synapsi ry:n nettisivuilla ja painettuna Faabeli-kansiossa yhdistyksen toimistolla. Kevään pääaiheena olivat harrastukset, joten lehdessä esiteltiin monipuolisesti Synapsi ry:n jäsenten omia harrastuksia. Sen lisäksi lehdestä löytyi esimerkiksi mielenkiintoinen luento palsta ja kertomuksia vaihtokokemuksista. Lehdessä esiteltiin myös vuoden 2012 hallitus ja toimihenkilöt. Lehti painatettiin Uniprint Oy:llä ja painos oli 200 kpl. Syksyn Faabelissa esiteltiin perinteiseen tapaan uudet biologian ja maantieteen piltit ja kerrottiin yleisesti Synapsi ry:n järjestämistä tapahtumista ja ekskursioista, kuten Seilistä ja kastajaisista. Lehden pääteemana olivat kuitenkin Synapsi ry:n 50-vuotisjuhlat sekä Synapsin toiminta vuosien

10 varrella. Vuosijuhlamateriaalin mukaan saamiseksi lehti ei ilmestynyt perinteiseen tapaan Puurojuhlassa vaan vasta myöhemmin syyslukukauden aikana. Juhlanumeron kunniaksi lehteen valittiin värikannet ja taiton kannalta kooksi valikoitui B5 aiemman A5 koon sijasta. Lehti painettiin Painosalama Oy:ssä ja sen painos oli 200 kpl. ILLANVIETOT Sitsien järjestämisestä vastasi vuonna 2012 perinnevastaava ja muiden illanviettojen järjestämisestä bilevastaava. Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin kahdet sitsit ja useita muita illanviettoja. Kevätlukukaudella TYK, Elba, IVA, Nucleus ja Synapsi järjestivät Bioshock-bileet Klubilla. Edellisen hallituksen Kaatajaiset olivat TYYn saunalla ja pilttien järjestämät Kostajaiset S- osiksella 8.2. FastLaskiaiseen Synapsi ry osallistui Costa Concordia aiheisella laskulla. Synapsi ry järjesti yhdessä Dendtriticum rf:n kanssa karkausbileet Sotkulla. Synapsi ry järjesti St. Practice day -tapahtuman Night Club Marilynissä 7.3. yhdessä Anglica ry:n kanssa ja Hattubileet Koomassa yhdessä Asteriski ry:n kanssa. Wapunaloitusbileet olivat Digit ry:n ja Nucleus ry:n kanssa 4.4. the Monkeyssa. Synapsi ry osallistui myös kaljaviestin järjestämiseen TYK ry:n ja Delta ry:n kanssa ja jatkoina toimivat Heilabileet Night Club Marilynissä. Kevätsitsit järjestettiin Sotkulla ja jatkoina toimivat eläinbileet yhteistyössä Pulterit ry:n kanssa. Vappuviikolla järjestettiin perinteisesti grilli-ilta ja vappuaattona Synapsi ry tarjosi jäsenistölleen boolia. Synapsi ry osallistui TYYn järjestämään lippukulkueeseen Yliopistonmäeltä Taidemuseonmäelle. Syyslukukaudella järjestettiin pilteille yliopistonmäellä grillausiltamat järjestettiin pilteille tutustumisiltamat ja illanvietto Delta ry:n kanssa Night Club Vegasissa ja Marilynissä. Pilttisauna järjestettiin TYYn saunalla ja piltit toivotettiin tervetulleiksi Synapsi ry:een Kastajaisissa, joiden jatkot olivat Sotkulla. Kaupunkisuunnistus ja Hybridi ry:n järjestämä SyysStartti seurasivat Pilttisitsit järjestettiin myös perinteiden mukaisesti alkusyksystä. Synapsi ry järjesti illanvieton The Monkey:ssä Paska(j)ysäri teemalla ja Sotkulla Toogateemalla. Vuoden ainoa SYNAPSIKLUBI tarjosi musiikkia artisteina Slow BLVD ja Bill, Moray & Bill sekä DJ V-Ruska Synapsi ry järjesti 50-vuotisjuhlat. Joulukauden alkua juhlittiin pilttien järjestämällä Puurojuhlalla, jonka jatkot järjestettiin Scifijoulubileissä Night Club Marilynissä yhdessä Nucleus ry:n ja Delta ry:n kanssa. Hallitus ja toimihenkilöt päättivät hallituskauden yhteisellä illanvietolla ravintola Kertussa VAPPUSUMPPU Vappusumppu on Synapsi ry:n järjestämä perinteinen varainkeruutapahtuma, joka on suunnattu lapsiperheille. Vappusumppu järjestettiin tänäkin vuonna perinteisesti Vappupäivänä yliopistonmäellä LT1:n aulassa ja LT2:n välikäytävällä ja tapahtuman järjestivät perinteiseen tapaan Synapsi ry:n piltit, jotka aloittivat tapahtuman valmistelun maaliskuussa. Vappusumpussa oli ohjelmana muun muassa avaruus-tunneli, kasvomaalausta, tutustumista eläinmuseoon ja paloautoon sekä arvonta. Tapahtumaan osallistui noin 200 ihmistä.

11 Vappusumppuun kerättiin sponsorointeja Turun alueen yrityksiltä. Sponsorituotteita saatiin runsaasti ja niitä käytettiin muun muassa arvonnan palkintoina. Vappusumppua mainostettiin ympäri kaupunkia leviteltyjen julisteiden avulla. Lisäksi Kulmakunta-lehti sponsoroi tapahtumaa julkaisemalla sen mainoksen. Kuluja Vappusumppuun muodostui ennen kaikkea buffet-tarjoilujen raaka-ainehankinnoista, makkaroiden ostosta sekä lupahakemuksista. Kokonaisuudessaan vuonna 2012 Vappusumppu tuotti 918,35. LIIKUNTA Synapsi ry:n liikuntavuoden kulmakivenä toimi edellisvuosien tapaan maanantain ja keskiviikon Iskeri-vuorot. Maanantain vuoroilla pelattiin sählyä, ja keskiviikkoisin muita lajeja, pääasiassa futsalia. Pelaajia vuoroille riitti runsaasti. Iskerin mennessä kiinni kesäkaudeksi liikunnalliset harrastukset siirtyivät ulkosalle jalkapallon ja pesäpallon muodossa. Molempia lajeja pelattiin kerran viikossa Kupittaalla. Jalkapallon Sammon Malja turnausta ei järjestetty syksyllä Myöskään perinteistä Turun Palo pesäpalloturnausta ei järjestetty syksyllä Sählyn osalta kauden kohokohtia olivat Sammon Malja ja järjestämämme Yösählyturnaus. Yösählyturnaus pelattiin keväällä 2012 Iskerin keskiviikkovuorolla. Peleissä oli hyvä tunnelma. Turnauksiin saatiin joukkueita Pulterit ry:ltä, IVA ry:ltä ja TYK ry:ltä sekä muilta matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöiltä. Syksylle 2012 kaavailtu Yöfutsalturnaus jouduttiin peruuttamaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kiipeilyä Synapsi ry:n jäsenet pääsivät harrastamaan Kiipeilypalatsiin maaliskuussa Osallistujia oli paljon ja tunnelma oli hyvä. Lisäksi lokakuussa Synapsi ry:n jäsenet pääsivät käymään Flowparkissa. RETKET JA EKSKURSIOT Kuluneena vuonna Synapsi ry järjesti viikonloppuhaikin Kurjenrahkan retkeilyreitistölle. Retki kesti kaksi päivää ja osallistujia oli kuusitoista ja retki oli onnistunut. Lisäksi Synapsi ry järjesti jäsenistölleen melonnan Saaristomeren melojat ry:n kalustolla. Osallistujia oli kymmenkunta. Melonta oli hinnaltaan edullinen ja sitä pidettiin onnistuneena tapahtumana. Vuodelle 2012 suunniteltiin kevääksi ulkomaan ekskursiota Kieliin, Saksaan, mutta vähäisen osallistujamäärän takia matka peruuntui. Keväällä kuitenkin järjestettiin pienempimuotoinen ekskursio Tukholmaan Osallistujia oli 24 ja matkan todettiin onnistuneen hyvin. Jokavuotinen lokakuun lopussa ( ) järjestettävä Seilin lehdet -tapahtuma keräsi tänäkin vuonna osallistujalistan 46 paikkaa täyteen. Majoittuminen tapahtui Saaristomeren tutkimuslaitoksen tiloissa. Ohjelmaan kuului perinteeksi muodostunut lepradisko sekä saunomista

12 ja muuta vapaa-ajan toimintaa. Vastineeksi oleskelustaan Synapsi ry:n jäsenet haravoivat tutkimuslaitoksen piha-alueet tänä vuonna erityisen tunnollisesti. Siivoukseen ja haravointiin kiinnitettiin erityishuomiota ja siitä saatiin kiitosta Saaristomeren tutkimuslaitoksen henkilöstöltä. Kuljetuksen Nauvon satamaan ja takaisin hoiti Taivassalon Auto oy, ja Nauvosta Seiliin kuljettiin M/S Falkö-yhteysaluksella. YMPÄRISTÖTOIMINTA Synapsi ry järjesti Turun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa tiistaina kaupunkikävelyretken Tuomiokirkon, yliopistonmäen ja Kerttulinmäen läheisyyteen. Kävelyllä käytiin muun muassa halaamassa keskustan vanhinta tammea Sibeliusmuseon takana ja vilkaisemassa entisaikain hirttopaikan merkiksi pystytettyä muistomerkkiä. Lauantaina Turussa järjestettiin jälleen globaaliin AWARE projektiin liittyvä sukellustapahtuma Aurajoella, kirjaston kupeessa. Synapsi ry mainosti tapahtumaa jäsenistölleen ja kehotti koko jäsenistöä osallistumaan tempaukseen. Tapahtumassa sukeltajat puhdistivat jokea sinne päätyneestä romusta ja vapaaehtoiset auttoivat tavaroiden ylösnostossa. Kaikki löydetty vietiin kierrätykseen. Vuonna 2012 Synapsi ry kuului Varsinaissuomen ympäristökasvatusta kehittävän sateenvarjotyöryhmän kommenttirinkiin. Synapsi ry välitti eteenpäin jäsenistölleen kommenttiringille saapuneita sähköposteja ja seurasi työryhmän toimintaa. Hepojokiprojektin sopimus täytyi purkaa loppuvuodesta 2012, koska Synapsi ry ei pystynyt huolehtimaan hoitoalueen kunnostamisesta sopimuksen ehtojen mukaisesti. Ely-keskus vahvisti sopimuksen purkamisen helmikuussa VIESTINTÄ Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenille biologia-, maantiede- ja snapsi -sähköpostilistoilla, Synapsi ry:n ilmoitustaululla ja internetissä Facebookin Synapsi ry yhteisössä sekä Synapsi ry:n internetsivuilla. Synapsi.utu.fi sivulla ilmoitettiin ajankohtaisista tapahtumista, kuten seuraavasta hallituksen kokouksen ajankohdasta. Sähköpostilistoille liittyminen onnistui ilmoittamalla tiedotusvastaavalle tai internet-sivuilla olevan sähköisen lomakkeen avulla. Synapsi ry:n internetsivut osoitteessa synapsi.utu.fi ovat toimineet hyvin. Tulevia tapahtumia koskevaa tiedotusosiota päivitettiin säännöllisesti ja tenttikysymysarkistoon lisättiin uusia kysymyksiä pdf-muodossa. Opiskelijat lähettivät tenttikysymyksiä sähköisen tenttikysymyslomakkeen kautta. Tenttikysymyksiä tuotiin myös paljon paperiversioina toimistolle. Hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistiin internetsivuilla, eikä niitä enää lähetetty jäsenistölle sähköpostina. Internetsivuilla oli viime vuosien tapaan muun muassa hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot, jäsentietolomake, Faabelin uusimmat numerot sähköisessä muodossa

13 sekä palautelomake. Synapsi ry:n sivujen vanha valokuvagalleria poistettiin kokonaan käytöstä, mutta muutamien tapahtumien valokuvia julkaistiin Synapsi ry:n Facebook-yhteisössä. TOIMISTO JA HANKINNAT Toimistolla päivystettiin perinteiseen tapaan tiistaisin ja torstaisin kello Toimiston käyttöaste oli korkea myös muina aikoina, joten vuonna 2010 hankittu Moccamaster todisti jälleen tarpeellisuutensa. Korkean käyttöasteen ja kahvin kallistumisen vuoksi Synapsi ry:n toimistokulut nousivat jälleen edellisestä vuodesta. Kesällä 2012 Synapsi ry:n toimisto jouduttiin muuttamaan remontin tieltä uusin tiloihin Quantumin 2. kerrokseen, Delta ry:n vanhaan tietokonehuoneeseen. Syyslukukauden päätteeksi hallitus- ja toimihenkilöt siivosivat toimiston. Tällöin hankkiuduttiin eroon myös toimistolle vuoden aikana kertyneistä turhista tavaroista. National Geographic- ja Tiede-lehtien tilausta toimistolle ei jatkettu vuonna Kuljetukset ja hankinnat sujuivat ongelmitta vuonna Syksyllä piltit huolehtivat jälleen omista haalaritilauksistaan. Yksi piltti otti asiassa vetovastuun, jolloin hän sai palkintona omat haalarinsa ilmaiseksi. Haalarit tilattiin Turun haalarituotteesta ja laboratoriotakit TYK ry:n kautta. Vuoden aikana hankittiin paljon erilaisia haalarimerkkejä tapahtumia varten.

14 Sisältö: Liite 2 Tuloslaskelma ja tase vuosilta 2012 ja 2011 Hallituksen päätös esittää tilinpäätös yhdistyksen kokoukselle Toimintakertomus vuodelta 2012 Liite 1 Siirtosaamisten/velkojen erittely Liite 2 Selvityksiä tilikirjanpidosta toiminnantarkastajille Liite 3 Toiminnantarkastajan kommentit sekä taloudenhoitajan tarkennukset huomautuksiin. Muuta: Kassavihko, tositekansio ja tilikauden pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajille sähköpostitse Vuoden 2012 tilinpäätöstä tarkasteltaessa on huomioitava, että Hepojoki-hankkeeseen vuonna 2011 myönnetty avustus (yhteensä 1882,50 ) on maksettava kokonaisuudessaan takaisin. Hepojokihanke oli viisi vuotta kestävä luonnosuojeluprojekti, johon Synapsi ry:lle myönnettiin EU-tukea. Hanke jouduttiin peruuttamaan osallistujien vähyyden taki. Hankkeeseen ei käytetty varsinaista EU-tukea kahden vuoden aikana. Tämä tukiraha on Synapsin tilillä edelleen eikä niitä huomioida Synapsi ry:n varoiksi. Nämä tuet on maksettu Synapsille vuonna 2011.

15 1. Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta 2011 Tuotot Tuotot Ohjelmallinen toiminta 9666,49 Ohjelmallinen toiminta 7321,48 Ulkomaan excursiot 600 Ulkomaan excursiot 0 Kotimaan excursiot 288 Kotimaan excursiot 0 Liikunta 93,75 Liikunta 0 Kulttuuri 0 Kulttuuri 0 Toimisto-, kokous- ja edustus 0 Toimisto-, kokous- ja edustus 0 Varasto 1919,54 Varasto 1213,34 Vappusumppu 918,35 Vappusumppu 731,8 Vuosijuhlat 16151,1 Vuosijuhlat Hepojoki 0 Hepojoki 1822,5 BiTa 150 BiTa 3379,4 Sekalaiset 0 Sekalaiset 0 Virkistäytymiskulut 0 Virkistäytymiskulut 0 Faabeli 125 Faabeli 120 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 29919,43 tuotot yhteensä 14588,52 Kulut Kulut Ohjelmallinen toiminta 6885,44 Ohjelmallinen toiminta 6232,03 Ulkomaan excursiot 776 Ulkomaan excursiot 0 Kotimaan excursiot 410 Kotimaan excursiot 81,7 Liikunta 221,55 Liikunta 136,95 Kulttuuri 51,05 Kulttuuri 118,94 Toimisto-, kokous- ja edustus 1170,54 Toimisto-, kokous- ja edustus 1440,93 Varasto 1702,42 Varasto 2360,91 Vappusumppu 154,86 Vappusumppu 253,98 Vuosijuhlat 20829,02 Vuosijuhlat Hepojoki 0 Hepojoki 91,42 BiTa 255 BiTa 2808,12 Sekalaiset 0 Sekalaiset 0 Virkistäytymiskulut 160 Virkistäytymiskulut 338,79

16 Faabeli 511,88 Faabeli 388,98 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 33127,76 kulut yhteensä 14252,75 Varsinaisen toiminnan Varsinaisen toiminnan tuottojäämä -3215,33 tuottojäämä 335,75 2. Varainhankinta 2. Varainhankinta Jäsenmaksut, tulot 510 Jäsenmaksut, tulot 620 Jäsenmaksut, menot 0 Jäsenmaksut, menot 0 Varainhankinnan tuottojäämä 510 Varainhankinnan tuottojäämä Rahoitustuotot ja -kulut 3. Rahoitustuotot ja -kulut Korot 13,98 Korot 6,54 Rahoitustuottojen ja Rahoitustuottojen ja kulujen tuottojäämä 13,98 kulujen tuottojäämä 6,54 4. Yleisavustukset 4. Yleisavustukset TYY:n toiminta-avustukset 1099,34 TYY:n toiminta-avustukset 757,43 TYY:n projektiavustukset 0 TYY:n projektiavustukset 0 Muut avustukset 0 Muut avustukset 210 Yleisavustusten tuottojäämä 1099,34 Yleisavustusten tuottojäämä 967,43 Tilikauden alijäämä -1592,01 Tilikauden ylijäämä 1929,74 Tase Tase Vastaavaa Vastaavaa Vaihto- ja rahoitusomaisuus Vaihto- ja rahoitusomaisuus Kassa 714,95 Kassa 679,35 Pankkitili 1490,37 Pankkitili 4473,19 Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat Siirtosaamiset 1617,89 Siirtosaamiset 100 Yhteensä 3823,21 Yhteensä 5252,54 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 5157,54 Vastattavaa Oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä 3222,8

17 Tilikaudenalijäämä -1592,01 Tilikaudenylijäämä 1929,74 Vieras pääoma Vieras pääoma Siirtovelat vuodelle ,68 Siirtovelat vuodelle Yhteensä 3823,21 Yhteensä 5252,54

18 Edellisen tilikauden 2011 siirtovelat on kirjattu pääomasta pois, jotta tilit täsmäävät. Edellisen tilikauden varsinainen ylijäämä on siis 5157,54, siirtovelkojen (95 ) kirjaamisen jälkeen

19 Liite 1. Siirtosaamisten erittely: Siirtosaamiset ovat vuoden 2012 puolelle kirjattavia tilitapahtumia, jotka kuuluvat 2012 kirjanpitoon. Vuoden 2013 tilikirjanpidossa nämä tapahtumat merkataan siirtovelkoihin/siirtosaamisiin Aurajokilaivuritutkinnon lippujen jakopalkkio Scifijoulunileiden tuoton tasaus (21.11) Scifijoulubileiden tuoton tasaus (21.11) Delta Haalarit Lotte Suveri 32, Haalarit Pekka Veiste 32, Haalarit Samuel Sohlman 32, Haalarit Julia Ranta 32, Haalarit Lari Jaakkola 32, Haalarit Krista Ylönen 32, Haalarit Markus Katainen 32, Haalarit Salla Kuisma 32, Haalarit Vesa Kröger 32, Haalarit Viivi Oksanen 32, Haalarit Linda Uusihakala 32, Haalrit Kati Sundholm 32, Dokumentti illan tarjoiluja (Sulku) 7, YKL vuosijuhlasponsorointi YKL Faabeli lehden mainos B5-koko Tuorlan planetaario vuosijuhla sponsorointi Tuorlan planetaario faabeli lehden mainos B5-koko Proffan kellari vuosijuhlasponsorointi 150 Siirtosaamiset yhteensä 1617,88

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere

Automaatiotekniikan kilta. Tasekirja 2012. Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere Automaatiotekniikan kilta Tasekirja 2012 Korkeakoulunkatu 3 33720 Tampere 2 TASEKIRJA 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 1.1.2012 31.12.2012 Sisällys Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat. OIKOS ry OIKOS. ry.

TOIMINTAKERTOMUS 2011. Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat. OIKOS ry OIKOS. ry. Ravitsem O TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry Helsingin Yliopisto OIKOS ry. Ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian opiskelijat Sisällysluettelo 1. Katsaus

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Kuopion Inssit 2/2013

Kuopion Inssit 2/2013 Kuopion Inssit 2/2013 www.kuopioninsinoorit.fi Kuopion Inssit 2/2013 1 Inssit - sisältö 2/2013 3 Puheenjohtajan palsta 4 Työnhaun välineet kuntoon 6 Insinöörit raviradalla 9 KINRA kävi KYS:llä 10 Työelämän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry

Toimintakertomus 2012 Inkubio ry Inkubio ry Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Fuksitoimikunta... 4 2.1 Kevään toiminta... 4 2.2 Syksyn toiminta... 4 3 Opintotoimikunta...5 3.1 Edunvalvonta... 6 3.2 Laskupiiri ja opintokysely... 6 4 Sisä-

Lisätiedot

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015

RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA RY PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2015 Aika: 23.2.2015 klo 18.00 Paikka: Rakentajanaukio 4A, Espoo Huone K2 Läsnä: Janne Nikkonen, pj. Janne Peltola (poistui kohdassa 14.1) Mikko Tuohino, s. Juho Keiski (poistui kohdassa 14.2) Marketta Ruutiainen

Lisätiedot

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta

KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Toimintakertomus 2004 KY Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta Sisällys Pääsihteerin tervehdys 6 Mikä KY on? 8 Edustajisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 YLEISTÄ Vuosi 2004 oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO:n seitsemäs toimintavuosi. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Opiskelijat ry (OSAKO) perustettiin 5.12.1997. Perustamisasiakirjat

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 1 Johdanto Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminta oli vuonna 2013 aktiivista. Vuoden teemana oli yhteisöllisyys, jonka avulla ylioppilaskunta pyrki lisäämään opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään

Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Merenkulkija 1/2014. Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2014 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2014 Juhlavuosikirjamateriaalia seuralle Sataman sähköt, viesti kaupungilta

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI RY VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010 Aika: 31.3.2010 Klo:18:00 Paikka: Turku, yhdistyksen boulder-sali Paikalla: Juha Jonsson, Kaisa Rajala, Janne Ahola, Sini Välimaa, 011i-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009

ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 13.3.2010 TOIMINTAVUOSI 2009 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen kolmastoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

I N D E K S I 4/2008

I N D E K S I 4/2008 I N D E K S I 4/2008 Päätoimittaja Leila Uotila lkuoti@utu.fi Toimittajat Anette Almgren Eero Hokkanen Mari Jokiranta Petteri Järvinen Maija Karjalainen Esa Karonen Niko Korte Maiju Kujala Elias Laitinen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14.

Merenkulkija 1/2015. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net. Sisältö: Merenkulkijoiden vuosikokous pidetään. sunnuntaina 8.2. klo 14. Espoon Merenkulkijat ry www.espoonmerenkulkijat.net Merenkulkija 1/2015 Sisältö: Kommodorin palsta Venepaikkahakemukset vuodelle 2015 Vuosikirjamateriaalia Vartioinnista/vartioinnin sääntömuutos 2015 Sähköpostiosoitteiden

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015

Sisältö. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoman juhlapuhe keskeytettiin kolmesti aploodein liiton 60-vuotisjuhlassa 12.4 Baltic Queen -laivalla. Yhdistystiedote 3/2015 15.6.2015 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot