SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY"

Transkriptio

1 SUOMEN HAAVANHOITOYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE VARSINAINEN TOIMINTA Vuonna 2015 yhdistyksen toiminnassa tulevat keskeisiä olemaan Haava-lehti, koulutus-, ja kehittämistoiminta, kansainvälinen toiminta sekä tiedottamis- ja julkaisutoiminta. Toiminnan kehittämisestä vastaavat hallituksen keskuudestaan toimikuntiin nimeämät jäsenet sekä hallituksen kutsumat ulkopuoliset asiantuntijajäsenet. Hallitus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n toimintaa ohjaavat yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. XVIII Valtakunnallisten Haavapäivien yhteydessä pidettävässä vuosikokouksessa valitaan yksi uusi hallituksen jäsen kolmeksi vuodeksi. Tavoitteena on saada yhdistyksen hallitukseen edustus eri puolilta Suomea ja eri ammattikunnista. Uusi hallitus esittäytyy tarkemmin Haava-lehdessä numero 2 / Hallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuodessa. Kokoukset pyritään pitämään koulutuspäivien yhteydessä kustannusten säästämiseksi. Hallitus järjestää jälleen ideariihipäivät vuonna 2015, jolloin suunnitellaan yhdistyksen toiminnan tulevaisuutta. Jäsenet Tiedotustoimintaa jatketaan enenevässä määrin sähköposteillä ja yhdistyksen verkkosivujen avulla. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan käymään yhdistyksen verkkosivuilla ja vastaamaan esimerkiksi siellä oleviin kyselyihin.

2 Jäsenhankintaa tehdään yhdistyksen koulutustilaisuuksissa. Tavoitteena on aktiivisen jäsenhankinnan avulla saada henkilöjäsenmäärä pysymään noin 2800 jäsenessä. Uusia yritysjäseniä toivotaan yhdistykseen liittyvän kuluvan vuoden aikana 1-2. Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 30 vuodessa ja yritysjäsenen maksu on 150 vuodessa. Uuden yritysjäsenen liittymismaksu on HAAVA LEHTI Haava-lehti on yhdistyksen julkaisema ammattilehti, jonka tavoitteena on lisätä haavanhoidon tietoutta yhdistyksen jäsenten sekä muiden haavanhoidosta kiinnostuneiden ammattilaisten keskuudessa. Haava-lehden kirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita ja edustavat eri ammattiryhmiä. Haava-lehden sisällöstä vastaa lehden toimitusneuvosto, joka toimii yhdistyksen hallituksen ohjauksessa. Vuonna 2015 pyritään saamaan uusia aktiivisia toimitusneuvoston jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Haava-lehden artikkeleiden kirjoittajille maksetaan palkkiot. Päätoimittaja voi hallituksen päätöksen perusteella maksaa erityisen vaativasta artikkelista harkintansa mukaan erityiselle asiantuntijakirjoittajalle suuremman kertaluontoisen palkkion artikkelin kirjoitustyöstä. Kaikki artikkelit, joita tarjotaan Haava-lehteen, arvioidaan koko toimitusneuvoston toimesta ja yhteisesti toimitusneuvostossa päätetään, julkaistaanko artikkeli lehdessä. Haava-lehden oikoluvun suorittaa kaikki toimitusneuvoston jäsenet. Haava-lehti ilmestyy neljä (4) kertaa vuodessa. Vuoden 2015 ilmestyminen ja teemat: viikko 8 Hygienia ja aseptiikka, viikko 21 Valtakunnalliset Haavapäivät, viikko 40 Kirjaaminen ja viikko 50 Juhlanumero. Ilmoitusmyynnistä vastaa yhdistyksen rahastonhoitaja Piia Grek-Stjernberg. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää lehden vuosikerran. Lehden vuosikerran tilausmaksu vuodelle 2015 on 60 euroa. Haava -lehden taitosta ja ulkoasusta vastaa Piia Viikari Mäntyharjulta ja lehden painon hoitaa Libris Oy Helsingistä. Lehden painomäärä on 3400 kpl. Haava-lehden mediakortti löytyy osoitteesta Tänä vuonna kartoitetaan edelleen Haava-lehden tekemistä myös sähköiseen muotoon, jolloin jäsenet halutessaan voivat jäsennumerollaan lukea lehden sähköisesti. Vuoden aikana kartoitetaan mahdollisuutta antaa alennusta niiden jäsenten jäsenmaksuista, ketkä lukevat lehden ainoastaan

3 sähköisesti. Näiden jäsenten kohdalla säästyy lehden postitusmaksut, jolloin alennus on mahdollinen. Tämä täytyy kuitenkin toteuttaa salasanan tmv. avulla. Kartoituksessa joudumme turvautumaan Friday Digital Design Oy:n apuun. 3. KOULUTUSTOIMINTA Valtakunnalliset Haavapäivät 2014 Koulutustoimintaa jatketaan alkuvuonna XVIII Valtakunnallisten Haavapäivien toteuttamisella. Luennoitsijoille korvataan luentopalkkiokulut ja matkakorvaukset sekä vain tarvittaessa majoituskulut. Valtakunnallisten Haavapäivien kouluttajille tarjotaan iltajuhla ja ohjelmaan kuuluvat ruokailut. Keväällä 2015 käynnistyy XIX Valtakunnallisten Haavapäivien suunnittelutyöt. Valtakunnallisille Haavapäiville tarvitaan aputyövoimaa materiaalikassien täyttämiseen sekä yhdistyksen ständillä avustamiseen. Kassien pakkaamiseen palkataan kaksi opiskelijaa yhdeksi päiväksi sekä lisäksi yksi opiskelija kolmeksi päiväksi tavaroiden kuljettamista, tuotemyyntiä ja juoksevien asioiden hoitamista varten. Hallituksen jäsenet osallistuvat käytännön järjestelyihin usean työpäivän ajan ja heille maksetaan ylimääräisestä työstä ja omasta palkallisesta työstä vapautumisista aiheutuneita kustannuksia korvaamaan ansionmenetys. Iltajuhlassa esiintyy Kaapeli Kaarinasta sekä DJ. Alueelliset koulutukset Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää vuonna 2015 kaksi alueellista koulutusta, joiden ohjelmat ovat samankaltaiset kuin kahtena edellisenä vuonna. Paikkakunnat ovat Vaasa ja Jyväskylä. Vaasassa luentotiivistelmät tehdään myös ruotsinkielisinä ja osa koulutuksesta tarjotaan ruotsin kielellä. Koulutukset toteutetaan yhteistyössä hallituksen jäsenten ja alueella toimivien yhdistyksen aktiivijäsenten kanssa. Alueellisen koulutuksen paikalliset yhteistyökumppanit saavat osallistua vuoden 2016 Valtakunnallisille Haavapäiville kustannuksetta matka- ja majoituskuluineen (1-2 henkilöä/paikkakunta). Yhdistys maksaa alueellisen koulutuksen luennoitsijoille luentopalkkion ja matka- ja majoituskulut. Jäseniltä perittävä koulutusmaksu kattaa osittain ruokailun ja kahvin. Eijäseniltä maksu on korkeampi. Alueellisten koulutusten yhteydessä on myös haavatuotenäyttely, johon yritykset voivat maksua vastaan tulla esittelemään haavahoitoon liittyviä tuotteitaan.

4 Auktorisoitujen haavahoitajien koulutus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry järjestää vuonna 2015 keväällä auktorisoiduille haavahoitajille suunnatun koulutuksen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa. Koulutuksen yhteyteen järjestetään haavatuotenäyttely. Koulutuksen hinta tulee olemaan 45 /osallistuja. Koulutus järjestetään Helsingissä hyvien kulkuyhteyksien vuoksi. Omaishoitajien ja muiden ei-terveydenhuoltoalan ammattiryhmien koulutus Hallitukselle on tullut runsaasti yhteydenottoja ns. maallikoilta, jotka toivovat koulutusta haavojen ennaltaehkäisyyn. Hallitus on suunnitellut mahdollisesti pitävänsä koulutusiltapäivän yhdessä Omaishoitaja- ja Invalidiliiton kanssa vuoden 2015 aikana. 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA Haavahoitajan asiantuntijuus Suomen Haavanhoitoyhdistys ry on myöntänyt vuodesta 2004 lähtien auktorisoitu haavahoitajanimikkeitä haavanhoidon ammattilaisille ja ylläpitää rekisteriä nimikkeen saajista heidän luvallaan. Auktorisoinnin tarkoituksena on selkeiden kriteerien perusteella osoittaa hakijan haavanhoidon erityisosaaminen. Auktorisoinnin myöntäminen edellyttää laajaa haavanhoidon osaamista. Auktorisoinnilla pyritään edistämään haavanhoidon ammattilaisen urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä haavahoitajien toimintaan. Auktorisoitu haavahoitajanimike myönnetään hakemuksen perusteella. Nimikkeen käyttöoikeuden hakijalle antaa Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n asettama työryhmä ja Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n hallitus. Työryhmä ja hallitus ovat olleet huolissaan haavahoidon erikoistumisopintojen jatkumisesta. Olemme aloittaneet selvitystyön 2014 lopussa, jota jatkamme 2015 tapaamalla koulutuksista vastaavia henkilöitä ja suunnittelemalla sitä, miten yhdistys voi olla mukana edesauttamassa koulutuksen jatkumista. Auktorisoitu haavahoitaja-nimikkeen hakuaika on Nimikkeen haku maksaa vuonna Samalla maksulla voi hakea auktorisointia kaksi kertaa kolmen vuoden aikana. Tämän jälkeen maksu tulee suorittaa uudelleen. Auktorisoinnin päivitys maksaa 50 ja se tulee tehdä neljän vuoden välein. Maksulla katetaan osittain nimikkeen auktorisointia varten nimetyn asiantuntijaryhmän palkkiota, kokouskuluja sekä kultainen H- pinssi.

5 EWMA- konsensus dokumenttien käännöstyöt Yhdistys on aiempina vuosina kääntänyt kansainvälisiä suosituksia. EWMA:lta on ilmestynyt kaksi konsensusdokumenttia vuonna 2014, jotka käännätetään. Lisäksi käännetään vuonna 2015 ilmestyvät konsensusdokumentit, jos hallitus katsoo niiden olevan relevantteja Suomen oloihin. EPUAP- suosituksen käännätys EPUAP on julkaissut uuden painehaavan ennaltaehkäisyn ja hoidon suosituksen. Suosituksen tiivistelmän käännätystyö on aloitettu vuonna 2014 jatkuen alkuvuoteen Käännöstyö julkaistaan Valtakunnallisilla Haavapäivillä Käännätys on ostettu ulkopuoliselta tarjoajalta kilpailutuksen perusteella, hallituksen nimeämä työryhmä tarkastaa käännätyksen. Käännetty suositus tulee PDF-muotoon yhdistyksen verkkosivuille, josta sen saa tulostaa vapaasti. STOP -painehaavoille päivä Jatkamme ideointia seuraavaa Stop -painehaavoille päivää varten. Talousarvioon budjetoidaan painehaava-asian eteenpäin viemiselle varoja mm. materiaalikustannuksia varten. Yhdistyksen vuosikello Hallituksen uudistuessa laaja-alaisesti vuonna 2013 heräsi tarve yhdistyksen vuosikellolle. Yhdistyksen vuosikello laitetaan yhdistyksen verkkosivuille suppeana ja laajemmat versiot hallituksen jäsenten töistä ja tehtävistä löytyvät tulevasta intranetistä. 5. YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN JA ORGANISAATIOIDEN KANSSA Yhdistyksen yhteistyö jatkuu edelleen muiden yhdistysten ja organisaatioiden sekä yritysten kanssa. Vuoden 2015 Valtakunnalliset Haavapäivät tuovat esille erityisesti verkostoitumista muiden yhdistysten kanssa sekä verkostoitumisen merkityksellisyyttä. Valtakunnallisten Haavapäivien 2015 yhteydessä järjestetään muiden yhdistysten kanssa yhteiset koulutuspäivät siten, että jokainen sisaryhdistys järjestää oman koulutussessionsa Haavapäivien aikana. Lisäksi tiivistämme yhteistyötä yritysjäsenten kanssa ja tarjoamme heille mahdollisuuden symposiumiin. Vuosi 2015 on yhdistyksen 20v-juhlavuosi, jonka vuoksi haluamme järjestää tavallisuudesta poikkeavat Valtakunnalliset Haavapäivät.

6 HOTUS-työryhmä Hallituksen jäsen Maarit Ahtiala jatkaa toimintaa kuusihenkisessä työryhmässä, jossa laaditaan kansallinen hoitosuositus painehaavan ehkäisyyn ja tunnistamiseen. 6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Viron haavayhdistys Viron haavanhoitoyhdistys on perustettu ja vuonna 2015 jatketaan lähinnä koulutuksellista yhteistyötä naapurimaan yhdistyksen kanssa. Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi pitää yhden vuoden 2015 kokouksistaan Virossa ja käydä tutustumassa Viron yhdistyksen toimintaan. EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Suomen Haavahoitoyhdistys ry on jo vuosia tehnyt EPUAP: in kanssa yhteistyötä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Helvi Hietanen on ollut EPUAP: in hallituksessa. Hallituksen jäsen Maarit Ahtiala on valittu EPUAP Trustee:ksi vuonna Suomen edustajan toimintaa EPUAP:ssa tuetaan yhdistyksen varoista. EPUAP järjestää vuonna 2015 kansainvälisen konferenssin Gentissä, Belgiassa. Siihen voi osallistua hallituksesta 2-3 jäsentä sekä Haava-lehden toimitusneuvostosta 1-2 henkilöä. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa konferenssiin osallistumiseksi. EWMA eli European Wound Management Association Yhdistys kuuluu EWMA:n yhteistyöorganisaatioihin. EWMA on Euroopan haavanhoitoyhdistysten kattojärjestö, jonka tavoitteena on edistää haavanhoidon osaamista, tutkimus- ja kehittämistoimintaa Euroopassa. Erityisesti EWMA on kehittämässä haavanhoidon koulutusta niin, että sille saataisiin Euroopan tasolla yhtenäiset kriteerit, tasokuvaukset ja sisällöt. EWMA julkaisee lehteä; EWMA Journal, joka on jäsenyhdistyksille saatavissa ilmaiseksi. Suomen Haavanhoitoyhdistys toimittaa lehteä jäsenilleen yhdistyksen järjestämissä koulutustapahtumissa. Yhdistys maksaa halukkaille hallituksen ja Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille EPUAP:in jäsenmaksun kaudelle EPUAP:in jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan EPUAP:in

7 vuosikokoukseen, EPUAP review lehden saamiseen sekä edullisempaan osallistumiseen EPUAP:in järjestämään konferenssiin. EWMA-kongressi pidetään vuonna 2015 Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Yhdistyksen hallituksesta siihen voi osallistua puolet. Puheenjohtaja saa kongressin vuosittain kutsun ja pääsee osallistumaan ilmaiseksi. Lehtitoimikunnasta voi osallistua päätoimittaja ja yksi aktiivinen jäsen. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea kongressiin osallistumista varten apurahaa yhdistykseltä. Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Salla Seppänen on EWMA:n presidentti. Hänen kansainvälistä toimintaansa voidaan tukea yhdistyksen varoin. Nordic Diabetic Foot Task Force-työryhmä Työryhmä toimii EWMAn alaisena. Siinä asiantuntijajäsenenä on Vesa Juutilainen, kenen osallistumiskustannuksia voidaan rahoittaa yhdistyksen varoista. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry voi olla mukana kansallisen koulutuspäivän järjestämisessä syksyllä 2015 yhdessä Nordic Diabetic Task Force - työryhmän kanssa. Hallituksesta nimetään työryhmään kuuluvat jäsenet, 2-3 jäsentä. WUWHS- World Union of Wound Healing Societes Maailman haavajärjestöjen kattojärjestö, joka järjestää joka 4. vuosi suuren maailmanlaajuisen haavanhoidon kongressin ja pyrkii lisäämään kaikkien maailman haavapotilaiden hoitoa sekä haavojen tutkimusta. Mahdolliset kansainväliset konsensusdokumentit voidaan kääntää suomeksi. 7. HANKINNAT ATK-laitteistoa voidaan uusia/hankkia vuoden 2015 aikana tarpeen mukaan hallituksen ja lehtitoimikunnan toiminnan sujuvuuden turvaamiseksi. Yhdistyksen varasto sijaitsee Malmilla, Helsingissä. Varaston vuokrausta jatketaan. Hallitus hankkii myytäviä tuotteita tuotemyyntiä varten tarpeen mukaan. 8. APURAHAT Yhdistys myöntää vuoden 2015 aikana jäsenilleen apurahoja Valtakunnallisten Haavapäivien 2016 osallistumismaksuihin 15 kpl. Lisäksi myönnetään 6 osallistumismaksua EWMA 2016 konferenssiin ja 3 apurahaa osallistumismaksuun EPUAP: in konferenssiin Lisäksi voidaan hakemuksesta myöntää 1-2 apurahaa muuhun haavanhoitoon liittyvään koulutukseen, kehittämiseen tai kongressiin

8 osallistumiseen. Apurahahakemukset käsitellään hallituksen kokouksissa kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja joulukuussa. Tämän lisäksi yhdistys voi myöntää jäsenilleen apurahaa haavahoidon tutkimus- ja kehittämistoimintaan Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n Haavahoidon tutkimus- ja kehittämisrahastosta (Finlands Sårvårdsförening rfs Sårvårds forskning- och Utvecklingsfond). Apuraha on haettavissa vuosittain. Apurahahakemuksen jättöpäivä on Lisäksi yhdistys voi anomuksesta myöntää osallistumismaksun ja/tai matkakulujen korvaamista varten stipendejä niille yhdistyksen jäsenille, joiden työ hyväksytään esitettäväksi EPUAP, EWMA tai jossain muussa haavanhoitoon liittyvässä konferenssissa. Ehtona on, että esittäjä ei ole saanut rahoitusta muulla tavoin järjestymään. Väitöskirja-apuraha Suomen Haavanhoitoyhdistyksen hallitus voi hakemuksesta myöntää haava-aiheisen väitöskirjatyön valmistumisen johdosta 2000 :n suuruisen kertaluonteisen apurahan tekijälle. Edellytyksenä on, että hakija on ollut jäsen jo edeltävän vuoden alusta. 9. TALOUS JA JÄSENPALVELUT Kokouspalkkiot Hallituksen jäsenille sekä Haava-lehden toimitusneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkio 180 /kokous sekä verohallinnon mukaisesti matkakustannukset ja matkustussäännön mukainen päiväraha. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 330 / kokous. Haavalehden toimitusneuvoston puheenjohtajan palkkio on 230 /kokous. Vuosipalkkiot Vuosikokouksessa ehdotetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioita alkaen vuodesta Yhdistyksen toiminta on vilkasta ja aktiivista ja vaatii hallituksen jäseniltä suurta työpanosta vapaaaikana. Jotta yhdistyksen toiminta voidaan pitää aktiivisena, ehdotetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkioihin siirtymistä, jolla kompensoidaan tätä vapaa-aikana tehtyä työtä vähän. Vuosipalkkiot ovat hyvin yleinen käytänne monissa yhdistyksissä ja selvityksiemme mukaan vuosipalkkiot vaihtelevat välillä riippuen yhdistyksestä. Myös tilitoimistomme suosittelee vuosipalkkioiden maksua työkorvausten sijasta. Ehdotamme vuosipalkkioiden suuruudeksi seuraavaa:

9 Pj, Vpj, Sihteeri, Rahastonhoitaja 2500 /vuosi Nettivastaava 1500 /vuosi Muut hallituksen jäsenet 600 /v Kirjanpito Yhdistyksen kirjanpito järjestetään ostopalveluna tilitoimisto Raetsaari Oy:ltä, Oulaisista. Tämän lisäksi tilitoimisto maksaa kerran kuukaudessa palkkiot, palkat, pidätettävät verot ja matkalaskut. Tilitoimisto huolehtii laskutuksen ja reskontran, laskutuksen ja maksujen seurannasta ja karhuamisesta. Tilintarkastajat valitaan vuosikokouksessa. HTM Raimo Kuusela tilintarkastaja, esitetään jatkamaan tehtävässään. Yhdistyksen tilit ovat Savonlinnan Osuuspankissa. Www-sivut Yhdistyksen verkkosivujen päivittämisestä huolehtii hallituksen jäsen. Niiltä osin, mitä hallituksen vastuuhenkilö ei voi tehdä, työ ostetaan Friday Digital Design Oy:ltä, jonka kautta myös Internet - ja sähköpostipalvelut ostetaan. Kuluvan vuoden aikana suunnitellaan ja toteutetaan ns. intranet, jonne voidaan taltioida tärkeää materiaalia, kuten pöytäkirjoja, valokuvia jne. Lisäksi perustetaan keskustelufoorumi hallitukselle intranettiin, jolloin yhteydenpito paranee ja helpottuu. Intranettiin pääsee vain salasanalla. Hallitus alkaa pitää blogia yhdistyksen sivuilla, jossa kerrotaan hallituksen kuulumisia ja hallituksen kokouksen päätöksistä. Näin ollen toiminnasta tulee entistä läpinäkyvämpää jäsenistölle. Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu verkkosivujen välityksellä. Suljetuille ryhmille tarkoitettuihin koulutuksiin (auktorisoidut haavahoitajat) luodaan ilmoittautumislomake salasanan alle. Samoin yritysten ilmoittautumiselle luodaan oma lomake. 10. YHDISTYKSEN 20V-JUHLAVUOSI Yhdistys täyttää 20 vuotta Hallitus on nimennyt toimikunnan, joka on aloittanut juhlavuoden suunnittelutyön vuoden 2014 aikana järjestetään juhlaillallinen kutsuvieraille Crowne Plaza-hotellin juhlasalissa noin 400lle kutsuvieraalle. Juhlavuoden aikana toteutetaan tyytyväisyyskyselyjä yhdistyksen henkilö- ja yritysjäsenille. Kyselyt toteutetaan Webropol-kyselyinä yhdistyksen verkkosivuilla ja sähköpostin välityksellä.

10 Lisäksi jatketaan yhdistyksen historiikin tekemistä edellisten 10 vuoden ajalta. Myös Haava-lehden 4/2015 numero on juhlanumero, yhdistys 20 vuotta. Lehden väliin on suunniteltu laitettavan pieni muistaminen jäsenistölle. Valtakunnallisilla Haavapäivillä 2015 juhlistetaan 20v-juhlavuotta tavanomaisista poikkeavilla Haavapäivillä. Lisäksi yhdistys tarjoaa juhlan kunniaksi kakkukahvit iltajuhlan osallistujille. Kirkkonummella Heidi Castrén

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

Yhdistyksen opas 2013

Yhdistyksen opas 2013 Yhdistyksen opas 2013 Opas on tarkoitettu yhdistysten toimihenkilöiden käyttöön ja se löytyy OmaNetistä Palvelunumerot Ma - pe klo 9.00-15.00 ja kesäaikana 1.6-31.8. Ma - pe klo 9.00-14.00 (tarkista heinäkuun

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 2 2 TALOUS 3 3 KOULUTUSPOLITIIKKA 3 4 YRITYSSUHTEET 4 5 JUHLAT 5 5.1 Vuosijuhlat 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit 5 6 TAPAHTUMAT JA LIIKUNTA

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Suomen MG-yhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. TOIMINNAN TARKOITUS Suomen MG-yhdistys ry on vapaaehtoisvoimin toimiva potilasyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Sivu 1 Toimintasuunnitelma 2015 1. Hallitus Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus. Ohjesäännössä on säädetty erikseen hallituksen kokoonpanosta ja jäsenten tehtävistä. Hallitus on velvoitettu etsimään uusia

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajille ja TuKY:n toimijoille 2 Sisällys 1 ALKUSANAT... 4 Kokemuksia opiskelijaedustamisesta... 5 Opiskelijaedustajan

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot