Sosiaalinen kestävyys mistä se oikein syntyy. Markku Lehto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen kestävyys mistä se oikein syntyy. Markku Lehto 08.08.13"

Transkriptio

1 Sosiaalinen kestävyys mistä se oikein syntyy Markku Lehto

2 Mikä on kestävää "Kestävä kehitys" on ilmaisuna ollut käytössä ympäristöstä puhuttaessa: sillä on haluttu korostaa vastuuta tulevista sukupolvista ja asettumista sen mukaisesti luonnon ehtoihin Taloudessa puhutaan "kestävyysvajeesta", jolla viitataan lähinnä ikärakenteen synnyttämiin rahoitusongelmiin Voidaan puhua myös kulttuurin vahvuudesta ja murenemisesta Sosiaalinen kestävyys-ilmaisua on käytetty monissa merkityksissä, joskus on tarkoitettu likipitäen samaa kuin kestävyysvajeella, toisinaan huolena on päinvastoin ollut riittämätön sosiaaliturvan taso ja joskus on viitattu yhteiskunnan henkiseen tilaan.

3 Yhteiskunnan kestävyys rakentuu monista osista, joiden kaikkien on oltava kohtuullisessa kunnossa

4 Mitä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa ja miten se ilmenee (tässä esityksessä) 1 Kysymys on yhteisön ominaisuudesta: yhteisöön kuuluvilla on yhteisiä arvoja, tavoitteita, tapoja ja toimintamalleja, jotka innostavat, ovat arjen tukena sekä auttavat vaikeuksissa Yhteisö voi tarkoittaa kansakuntaa (tai vielä suurempaa yhteisöä), maakuntaa, kuntaa, kylää tai muun kriteerin kuten kielen, iän, ammatin tai arvomaailman perusteella määriteltyä joukkoa ihmisiä

5 Mitä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa 2 Määrittäviä sanoja: yhteenkuuluvuus, luottamus, oikeudenmukaisuus, vuorovaikutus, avun antaminen Lähellä ilmaisua sosiaalinen pääoma, joka kuvaa yhteisön yksilölle antamia voimavaroja ja selviytymismahdollisuuksia

6 Kysymys on maratonista Muutosten vastustaminen ei ole oikea tapa tavoitella sosiaalista kestävyyttä Sosiaalinen kestävyys ei ole lopullinen olotila, joka voidaan saavuttaa Se ilmenee kykynä toimia yhdessä: viihtyä, tarjota apua, ratkaista ongelmia, korjata virheitä, mukautua ympäristön muutoksiin Sosiaalinen kestävyys (luottamus) auttaa rakentamaan turvamekanismeja ja ne auttavat selviytymään kriiseistä, mikä vahvistaa luottamusta -> kasautuva kehitys

7 Sosiaalinen kestävyys ja aikaperspektiivi Sosiaalinen kestävyys (luottamus/pääoma) syntyy hitaasti, mutta voi mennä nopeasti Lainsäädäntö sisältää (kansakunnan) sitoumuksia, joiden oletetaan kestävän ihmisiän (eläkkeet) eli sitoudutaan 100 vuotta eteenpäin Suuret mullistukset kuten sota voivat murtaa tällaiset sitoumukset Olennaisempaa on kuitenkin kysyä, kestävätkö nämä sitoumukset erilaisten arvojen ja teknologian myllerryksessä ja miten käy kansalaisyhteiskunnan

8 Sosiaalinen kestävyys ja yhteiskunnan muutos Periaatteessa muutokset voivat koskea arvoja tai keinoja Arvopäämäärien tai hallitsevien opinkappaleiden muutos (vallankumous) syynä yleensä sosiaalisen vastuun ja oikeudenmukaisuuden puute eli yhteiskunnan muutos saa alkunsa sosiaalisen kestävyyden vähäisyydestä Keinojen kuten teknologian muutos yhteiset arvot (saavutettu sosiaalinen kestävyys) helpottavat muutosten seurausten käsittelyä Usein arvojen ja keinojen muutokset kulkevat käsi kädessä

9 Esimerkkejä murroksista Tilattoman väestön ja torpparikysymyksen ratkaisun viivästyminen seurauksena vuoden 1918 tapahtumat Tammikuun kihlaus 1940: ulkoinen uhka vahvisti yhteenkuuluvuutta Sodan jälkeisen asutustuksen purkaminen, (johon liittyi teknologian mahdollistama tuottavuuden kasvu): maalaiset kaupunkilaiset vastakkainasettelu Rahapolitiikan vapauttaminen 1980-luvulla: pankkitoiminnan arvojen mureneminen kasinotalous lama Maatalouden EU-rahoitus: maatalouden hyväksyttävyys koheni, sisäiseen koheesioon uusia jännitteitä Globaali talous, shareholderien valta, teollisuuden rakennemuutos ja eurooppalainen yhteisvastuu: eriarvoisuuden kasvu ja puoluekentän uusjako

10 Mitä opitaan Yhteiskunnan perusteita koskevien uudistusten itsepäinen jarruttaminen (vrt. saavutetut oikeudet) synnyttää yhteiskuntarauhaa uhkaavia ylireaktioita, kun muutokset lopulta toteutuvat Keinojen vapauttaminen johtaa ideologisiin ylilyönteihin, tosiasiat kiistetään tai niitä vähätellään, seurauksista kärsivät tavalliset kansalaiset Muutokset (kestävyyttä vahvistavat ja heikentävät tapahtumat) tulevat usein sahaamalla - trendi jää näkemättä: siitä syystä mahdollisia protesteja ei oteta vakavasti ainahan tällaisia on ollut Ulkoinen uhka lisää yhteenkuuluvuutta, samoin tasainen tulonjako ja myönteinen taloudellinen kehitys

11 Esimerkkejä sosiaalista kestävyyttä vahvistavista yhteiskunnan toimintatavoista Kansakoulu eli koko ikäluokka menee samoihin lähikouluihin (ja päiväkoteihin) sosiaalisesta asemasta riippumatta Koulujärjestelmä opintososiaalisine tukineen mahdollistaa opiskelun vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta Varusmiesaika kokoaa nuoret miehet (ja osan naisista) yhteen Universaalisuusperiaate: Sosiaaliturva kattaa koko väestön > tasaa ikään, terveyteen, työhön ja työllistymiseen sekä perheellisyyteen ja tulottomuuteen liittyviä riskejä Verotus maksukyvyn mukaan Palvelujen saamiseen ja viranomaistoimintaan ei liity lahjontaa

12 Esimerkkejä sosiaalista kestävyyttä ilmentävistä ja vahvistavista kansalaistoiminnoista Osuustoiminta (pieni ja suuri mittakaava) Järjestötoiminta (järjestöjen tavoitteet ja käsitykset sosiaalisesta kestävyydestä eri suuntaisia; olennaista on yhdessä toimiminen) Talkoot Kylätoiminta Harrastuspiirit Naapuri- ja läheisauttaminen Suomessa nämä toimintamuodot ovat olleet ja ovat edelleen merkittäviä

13 Sosiaalisen kestävyyden tiellä on monia potentiaalisia uhkia ja mahdollisuuksia Luontoympäristön tila: kulutus vs. toiminta (työ) hyvinvoinnin lähteenä Globaali talous: kasvu vs. eriarvoisuus Ylikansallinen päätöksenteko: synergia vs. kaavamaisuus Tuotanto ja työelämä: luova tuho vs. turvallisuus Ikärakenne: enemmän elinvuosia ja sosiaalimenoja Alueellinen rakenne: toimintamallit vs. suuri mittakaavaa Kulttuurin eriaineksisuuden kasvu -> liikkuvuus, some Saavutetut oikeudet: lyhyen tähtäyksen turvallisuus vs. pitkän aikavälin kestävyys Vapaamatkustaminen: lain tarkoituksesta poikkeaminen

14 Arvio uhkista Ympäristöhuolet, globaali talous ja EU pysyviä aiheita Talouden hyytyminen alkaa nakertaa sosiaalista kestävyyttä Aluerakenteen haasteet ovat jääneet liian vähälle huomiolle kuntauudistus ei tuo niihin ratkaisua Hyvinvointipolitiikka ei tue riittävästi omavoimaisuuteen perustuvia ratkaisuja; tarvitaan vääriä valintoja ehkäiseviä "tönäisyjä" Kriisitilanteissa vahvojen yleensä kannattaisi antaa periksi, koska sosiaalinen kestävyys palvelee ennen kaikkea heitä

15 Aluerakenne esimerkkinä Alueellinen väestö- ja tuotantorakenne kehittyy "valumalla": suuri osa maasta nähdään "perspektiivittömänä" Alueellisen kilpailukyvyn ohella olisi tarkasteltava paikallisten elinehtojen kehitysmahdollisuuksia Kilpailukyky ohjaa huomion skaalaetuihin, elinehdot sosiaaliseen kestävyyteen (elinehdot = miten elämä sujuu) Elinehtojen muokkaamisessa paikallinen luomisvoima ja kekseliäisyys on avainasemassa Lainsäädännön ja hallintomallin tulisi tarjota autonomiset puitteet, tuki ja kannusteet sellaisille paikallisiin oloihin sovelletuille ratkaisuille, jotka nojaavat ihmisten omavoimaisuuteen

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Rajoilla ja ytimessä

Rajoilla ja ytimessä Rajoilla ja ytimessä Terveyden edistämisen näyttäytyminen väitöskirjatutkimuksissa Pirjo Koskinen-Ollonqvist, Mervi Aalto-Kallio, Nella Mikkonen, Päivi Nykyri, Heikki Parviainen, Paula Saikkonen ja Kaarina

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus. Haasteet opetukselle ja tutkimukselle. toim. Ulla Salonen-Soulié Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus Haasteet opetukselle ja tutkimukselle toim. Ulla Salonen-Soulié IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 IX

Lisätiedot