TULOSTAMINEN käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. iedosto Tulosteet... Ensimmäinen sivu Seuraava sivu Siirry sivulle...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTAMINEN käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. iedosto Tulosteet... Ensimmäinen sivu Seuraava sivu Siirry sivulle..."

Transkriptio

1 TULOSTAMINEN Kohderyhmään kuuluvien toimipaikkojen ja henkilöiden tietoja voidaan tulostaa käyttäen Salesleadsin sisäisiä tulostusmäärityksiä. Salesleads ohjaa tulosteet käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. Valitun kohderyhmän tietoja päästään tulostamaan Tiedosto-valikon komennolla Tulosteet... Komento avaa näkyville tulosteiden esikatseluikkunan. Ikkunan yläreunassa on valinnat tulosteen muodolle ja tulostusjärjestykselle samoin kuin painikkeet valitun tulosteen selailua ja tulostuksen käynnistämistä varten. Loppu tila ikkunassa on varsinaista esikatselualuetta, jossa tulosteen sivuja voidaan selata. Esikatselua voidaan ohjata seuraavilla painikkeilla: Ensimmäinen sivu Tuo näkyviin esikatseluikkunaan valitun tulosteen ensimmäisen sivun. Seuraava sivu Tuo näkyviin esikatseluikkunaan valitun tulosteen seuraavan sivun. Siirry sivulle... Siirtyy valitun tulosteen halutulle sivulle. Zoomaa Vaihtaa esikatseluikkunassa näkyvää tulosteen kokoa. Käytössä on kaksi näkymää:. Näyttää koko tulostettavan sivun. Näyttää tulostettavaa sivua leveyssuunnassa niin paljon kuin ikkunaan mahtuu. Tulostetta voidaan vierittää pystysuunnassa oikeassa reunassa näkyvällä vierityspalkilla. 8

2 Tulosta... Avaa lomakkeen, jolta varsinainen tulostus voidaan käynnistää. Lomakkeelta päästään valitsemaan tulostin sekä määrittelemään halutut tulostettavat sivut. Haluttaessa tulostus voidaan ohjata myös tiedostoon myöhemmin tulostettavaksi. Esikatseluikkunan avauduttua esille tulee edellisellä tulostuskerralla valittu tulostusmuoto. Jos kohderyhmä on jo rajauksen tuloksen selailunäytöllä järjestetty joko aakkos- tai postinumerojärjestykseen, tulostuu esikatseltava tuloste myös tässä järjestyksessä. Valitse haluamasi tuloste valinnalla Tulosteen nimi. Valittavanasi on seuraavat tulostusmuodot: Tarrat / Lipukkeet Seurantalista Kampanjaseurantalista Asiakaskortit Valitse haluamasi Tulostusjärjestys. Käytettävissä on seuraavat lajittelujärjestykset: Aakkosjärjestys Postinumerojärjestys Järjestys pää- ja sivutoimipaikkojen mukaan (Päätoimipaikoittain aakkosjärjestyksessä) Emo/tytäryhtiöjärjestys (Emoyhtiöiden mukaan aakkosjärjestyksessä) Valittaessa Tarrat/lipukkeet näkyviin tulee myös tulosteen muotoa tarkentava valintakenttä. Tarrojen muodoksi voidaan valita: Arkkitarrat * 8 ja 3 * 8 Arkkitarrat * ja 3 * Jatkolomake rinnan ja,5 Jatkolomake rinnan ja,5 Jatkolomake 3 rinnan ja,5 Jatkolomake 4 rinnan ja,5 Jatkolomake 5 rinnan ja,5 Tarrojen/lipukkeiden tietosisältöä ohjataan määrityksillä, joita päästään syöttämään painikkeella Määritä... Rajauksen tulosta selailtaessa näkyvissä on myös painike Tulosteet..., jolla päästään samaan paikkaan kuin Tiedosto-valikon komennolla Tulosteet... 9

3 SUOSITELTAVA TULOSTAMISJÄRJESTYS Tulosteen valinta Valitse tulosteen nimi (tyyli) Valitse tulostusjärjestys Valitse tulosteen muoto Siirry tulosteen määrityksiin painikkeella: Tarrojen koko ja sijainti välilehdellä muokataan kokoon ja sijaintiin vaikuttavia arvoja. Huom! Tarroja vaaka- tai pystysuunnassa valintaa EI saa muokata manuaalisesti oletusarvoistaan. Tarralle tulostettava sisältö välilehdellä voit määritellä tekstijärjestykseen, sisältöön ja tekstityyppiin (fontti) liittyviä asetuksia. Zoomaa painikkeella näet tulostettavan sisällön suurempana. Kun haluamasi asetukset on tehty, tulostus aloitetaan painikkeella: Tulosta ikkunassa määritellään tulostin, tulostettavat sivut ja tulostettavien sivujen lukumäärä. Huom! Kaikki kohtiin - tehdyt muutokset jäävät oletuksiksi.

4 KÄYTETTÄVÄT TULOSTUSMUODOT Paperitulosteissa valittavanasi on seuraavat tulostusmuodot: Tarrat/lipukkeet Seurantalista Kampanjaseurantalista Asiakaskortit TARRAT/LIPUKKEET Tarrat ja lipukkeet tulostetaan kohderyhmälle siten, että jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle henkilölle tulostetaan erillinen tarra. Lisäksi kaikille niille toimipaikoille, joista ei tässä kohderyhmässä ole mukana yhtään henkilöä, tulostetaan yksi tarra ilman henkilönimeä. Mikäli kohderyhmälle on määritelty ohjausrivi, tulostuu se ilman henkilönimeä oleville tarroille. SEURANTALISTA Seurantalista tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt tiiviissä muodossa. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Toimipaikan nimi Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero HENKILÖ Henkilön titteli Henkilön nimi KAMPANJASEURANTALISTA Kampanjaseurantalista tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Y-tunnus Toimipaikan tyyppi (pää/sivutoimipaikka) Toimipaikan nimi Käyntiosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Toimipaikan toimialakoodi ja toimialateksti 3

5 Puhelinnumero Telefaxnumero Henkilökuntaluokka HENKILÖ Henkilön id-numero Henkilön asematunnus Henkilön titteli Henkilön nimi ASIAKASKORTIT Asiakakorttitulostus tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Tuloste kattaa kaikki tulostuksessa mielekkäät Salesleads-tietokannan toimipaikka- ja henkilötiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Y-tunnus Toimipaikan tyyppi (pää/sivutoimipaikka) Toimipaikan nimi Käyntiosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Perustamisvuosi Harjoittaako vientitoimintaa Harjoittaako tuontitoimintaa Toimipaikan toimialakoodi ja toimialateksti Jos käytössä on Salesleads Credit -versio, tulostetaan toimipaikan kohdalla myös seuraavat kentät: Vuosi, jolta tilinpäätöstiedot ovat Liikevaihdon määrä euroina Tilikauden tulos euroina Taseen loppusumma euroina HENKILÖ Henkilön id-numero Henkilön asematunnus Henkilön titteli Henkilön nimi 3

6 TARROJEN JA LIPUKKEIDEN MÄÄRITTELY Kaikkia Salesleadsin tarratulostusmuotoja voidaan määritellä tulostuksen esikatselusta painikkeella Määritä... Näkyviin tulee lomake, jossa on kaksi välilehteä: Tarrojen koko ja sijainti Tarralle tulostettava sisältö TARROJEN KOKO JA SIJAINTI Tällä välilehdellä voit määritellä, kuinka monta ja minkä kokoista tarraa haluat tulostuvan yhdelle sivulle. Yksi sivu voi olla joka arkkitulostimen arkki tai jatkolomaketulostimen perforoitu sivu. Välilehdellä määritellään seuraavat tulostusta ohjaavat tiedot: Selite Yläreunus Sivureunukset Pystyetäisyys Vaakaetäisyys Tarran korkeus Tarran leveys Tarroja vaakasuunnassa Tarroja pystysuunnassa Ylämarginaalin leveys (cm). Määrittelee ensimmäisen tarrarivin alkamiskohdan pystysuunnassa. Vasemman ja oikean marginaalin leveys (cm). Määrittelee rivin vasemmanpuoleisen tarran alkamiskohdan leveyssuunnassa. Ylemmän tarran alareunan ja alemman tarran yläreunan välinen etäisyys (cm). Vasemmanpuoleisen tarran oikean reunan ja sitä seuraavan tarran vasemman reunan välinen etäisyys (cm). Tarran korkeus (cm). Tarran leveys (cm). Tarrojen lukumäärä vaakarivillä (kpl) Tarrojen lukumäärä sivulla pystysuunnassa (kpl) Erotinmerkkinä toimii piste. Huom! Tarroja vaaka- tai pystysuunnassa arvoja ei saa muuttaa tarratulostuksen asetuksista käsin. 33

7 TARROJEN KOKO JA SIJAINTI Tällä välilehdellä voit määritellä, mitä tietoja tulostuu yksittäiselle tarralle. Voit valita tulostettavat kentät joko valintavaihtoehdoista valitsemalla tai muotoilemalla itse koko tarran sisällön ja muodon. Salesleadsin automaattisesti tarjoamat vaihtoehdot ovat seuraavat: Vaihtoehto Yrityksen nimi ensin / henkilön nimi ensin JOUKKOKIRJE-teksti Henkilön titteli Toimipaikan id-numero Henkilön id-numero Puhelinnumero FIN-maatunnus Postinumeron vaihtumismerkki Osoitelähde Selite Kumpi tieto tulostuu tarralle ylemmälle riville. Jos tarralle tulostuu ohjausrivi, se tulostuu samaan paikkaan kuin siihen tulostettaisiin henkilön nimi. Tarran ensimmäiselle riville tulostuu teksti JOUKKOKIRJE Henkilön nimen eteen tulee Henkilön titteli. Tarran ensimmäiselle riville tulostuu toimipaikan id-numero Tarran ensimmäiselle riville tulostuu henkilön id-numero Tarran ensimmäiselle riville tulostuu toimipaikan puhelinnumero Postinumeron eteen liitetään Suomen maatunnus FIN Postinumero- ja toimipaikkarivin loppuun tulostetaan tähtiä merkiksi postinumeron vaihtumisesta. Tämä vaihtoehto on mielekäs ainoastaan postinumerojärjestyksessä tulostettaessa. Tekstin alareunaan tulostuu pienellä tekstityypillä (Arial pts) Osoitelähde: TDC Hakemistot Oy Blue Book, p(09)50 50 Käytä tätä vain lasertulostimilla tulostettaessa, matriisikirjoittimella teksti saattaa tulostua hitaasti ja hidastaa tulostusta. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 34

8 Huom! On suositeltavaa, että tarran tekstiä ei muotoilla itse. Jos muotoilu menee väärin, ohjelma saattaa jumiutua niin, että Salesleads joudutaan asentamaan uudelleen. Alla olevan esimerkin kohdat, ja liittyvät manuaaliseen (itse) muotoiluun. Kyseisiä kohtia kannattaa käyttää harkiten. Jos valitset valintaruudun, pääset määrittelemään tulostettavien tarrojen muodon ja sisällön. Kirjoita lomakkeen yläreunassa näkyvään tarraruutuun haluamasi tekstit. Tietokannan tietoja voit tuoda tarralle valitsemalla sinne lomakkeen alareunassa näkyviä tietokenttiä painikkeella. Tulostuksen merkkilajin voit valita painikkeella Fontti... Voit kokeilla tarralle tulostuvia tietoja valitsemalla valintaruudun Näytä esimerkkitiedoilla. Saat näkyviin kohderyhmän ensimmäisen tarran tiedot määrittelyjesi mukaan muotoiltuna. 35

9 TIETOJEN VIENTI TIEDOSTOON Olet siirtämässä muodostamasi kohderyhmän tiedot tiedostoon. Lisenssinumero määrittelee, mitkä tulostevaihtoehdot tulevat näkyviin. Toimi seuraavasti: Valitse tulosteen muoto. Käyttöoikeuden laajuudesta riippuen tarjolla ovat seuraavat vaihtoehdot: Osoitetiedosto EPL-tiedosto Sähköpostiosoitteisto Salesleads id-jono eposti -Tiedosto Kortistotietokanta Relaatiotietokanta Salespower -tietokanta Muotoillut tulosteet Valitse tulostusjärjestys Lajittelematon Aakkosjärjestys Postinumerojärjestys Pää/sivutoimipaikkajärjestys Emo/tytäryhtiöjärjestys Tiedostoon tulostuksen määritykset Syötä tiedostonimi Tiedostojärjestelmän selailuun pääset painikkeella. Huom! Tietojen vienti tiedostoon Relaatiotietokanta-muodossa muodostaa kahdeksan erillistä tiedostoa. Tässä yhteydessä tiedostonimi-kenttä vaihtuu hakemisto-kentäksi, johon syötetään tulostiedostojen hakemisto. Tiedostojen nimet ovat sisäisesti määriteltyjä ja ilmenevät vastaavan tiedostomuodon kuvauksesta. Määritä tiedostotulostusta ohjaavat tiedot Merkkivalikoima (Erotinmerkki) Kiinteän/vaihtuvan mittaiset tietueet (Kenttien muoto) Valittaessa vaihtuvan mittaiset tietueet, on myös valittava käytettävä erotinmerkki sekä se, halutaanko otsikkotietueeksi (tiedoston ensimmäiseksi tietueeksi) kenttien nimet. Mahdollisuus valita Salesleads 4 yhteensopiva muoto. Valittavana on myös FIN-tunnus ja Osoitelähde. Huom! Osoitelähde on pakollinen suoramainoslähetyksissä. Käynnistä tulostus painamalla. Salesleads ilmoittaa edistymisestään lomakkeen alareunassa näkyvällä tilarivillä. Kun tiedonsiirto on valmis voit sulkea tämän lomakkeen. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 3

10 3

11 KÄYTETTÄVÄT TIEDOSTOMUODOT OSOITETIEDOSTO Tiedoston muoto. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet. Toimipaikan Blue Book ID Toimipaikan nimi Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Postitusosoitteen postitoimip Henkilön titteli Henkilön nimi PL tai käyntiosoite Etunimet Sukunimi ASCII 3 + ASCII 0 KORTISTOTIETOKANTA Tiedoston muoto. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet. Toimipaikan Blue BookID Ly-tunnus Toimipaikan tyyppi Aakkostusnimi Toimipaikan nimi Käyntiosoitteen lähiosoite Käyntiosoitteen postinumero Käyntiosoitteen postitoimip Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Postitusosoitteen postitoimip Seutukaavaalueen numero Seutukaavaalueen nimi Kuntakoodi Kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Tuonti Vienti Perustamisvuosi Päätoimipaikan ID Viimeisen muutoksen pvm Tilinpäätösvuosi Liikevaihto Tilikauden tulos Taseen loppusumma P=päätmp, S=sivutmp Postilokero Ei arvoja Ei arvoja XXX-YYYYYYY, XXX=suunta XXX-YYYYYYY, XXX=suunta Arvot, katso käsikirjan tilasto-osa Arvot, katso käsikirjan tilasto-osa =tuontia, 0=ei tuontia =tuontia, 0=ei vientiä Muodossa VVVVKKPP Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy 38

12 Markkinointinimi Kaupparekisteritunnus Emoyhtiön ID WWW-osoite domain Seutukunnan numero Seutukunnan nimi Maakunnan numero Maakunnan nimi Toimipaikan status Henkilön Blue Book-ID Henkilön asematunnus Henkilön asemateksti Henkilön titteli Henkilön etunimet Henkilön sukunimi Henkilön sukupuoli Henkilön muutospv Henkilön sähköpostiosoite. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä 3. Toimialakoodi 3. Toimiala selväkielisenä 4. Toimialakoodi 4. Toimiala selväkielisenä 5. Toimialakoodi 5. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä 8. Toimialakoodi 8. Toimiala selväkielisenä 9. Toimialakoodi 9. Toimiala selväkielisenä Arvot: kaupparekisterinumero tai 0 Vain, jos poikkeaa asematekstistä M=Mies, N=Nainen Muodossa VVVVKKPP ASCII 3 + ASCII 0 39

13 RELAATIOTIETOKANTA Tiedostojen muodot. Tiedostot syntyvät määriteltyyn hakemistoon kuvauksen yhteydessä esitetyllä nimellä. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet, tällöin syntyvä tiedosto nimetään liitteellä.dat. Muussa tapauksessa tiedoston loppuliite on.txt. Kolme ensimmäistä tiedostoa sisältävät kohderyhmän toimipaikka- tai henkilötietoja, seuraavat viisi tiedostoa sisältävät selittävää tietoa. Toimipaikkatiedosto TOIMIPAI.DAT/TOIMIPAI.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Ly-tunnus Toimipaikan tyyppi Aakkostusnimi Toimipaikan nimi Käyntiosoitteen lähiosoite Käyntiosoitteen postinumero Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Seutukaava-alueen numero Kuntakoodi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Tuonti Vienti Perustamisvuosi Päätoimipaikan Blue Book-ID Viimeisen muutoksen pvm Tilinpäätösvuosi Liikevaihto Tilikauden tulos Taseen loppusumma Markkinointinimi Kaupparekisterinumero Emoyhtiön ID-numero WWW-osoite domain Seutukunnan numero Seutukunnan nimi Maakunnan numero Maakunnan nimi Toimipaikan status P=Päätmp, S=Sivutmp Määrittelee aakkostuksen (--> POSTINRO.DAT) postilokero mikäli on (--> POSTINRO.DAT) Ei arvoja (--> KUNNAT.DAT) XXXYYYYY..XXX=suunta XXXYYYYY..XXX=suunta (ks. Käsikirjan tilasto-osa) (ks. Käsikirjan tilasto-osa) =tuontia =vientiä Muodossa VVVV Muodossa VVVVKKPP Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Arvot: kaupparekisterinumero tai 0 ASCII 3 + ASCII 0 Toimialatiedosto TOIMIALA.DAT/TOIMIALA.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Toimialakoodi Toimialan tyyppi (--> TOIMIPAI.DAT) (--> SIC.DAT) =päätoimiala, =muu tol ASCII 3 + ASCII 0 40

14 Toimipaikan henkilöt tiedostossa HENKILO.DAT/HENKILO.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Asematunnus Henkilön Blue Book-ID Titteli Etunimet Sukunimi Sukupuoli Viimeisen muutoksen pvm Sähköpostiosoite 4 8 (--> TOIMIPAI.DAT) (--> ASEMAT.DAT) Vain jos poikkeaa asemasta M=Mies, N=Nainen Muodossa VVVVKKPP ASCII 3 + ASCII 0 Toimialojen tekstit tiedostossa SIC.DAT/SIC.TXT Toimialakoodi Toimiala selväkielisenä 0 ASCII 3 + ASCII 0 Postinumerotaulukko tiedostossa POSTINRO.DAT/POSTINRO.TXT Postinumero Postitoimipaikka 5 ASCII 3 + ASCII 0 Kuntien nimet tiedostossa KUNNAT.DAT/KUNNAT.TXT Kuntakoodi Kunnan nimi 3 ASCII 3 + ASCII 0 Seutukaava-alueiden nimet tiedostossa SEUTUKAA.DAT/SEUTUKAA.TXT Seutukaava-alueen numero Seutukaava-alueen nimi ASCII 3 + ASCII 0 Asematunnusten selitteet tiedostossa ASEMAT.DAT/ASEMAT.TXT Asematunnus Asematunnuksen selite 4 Oletusarvo tittelille ASCII 3 + ASCII 0 4

15 MATCH-TOIMINTO MATCH-TOIMINNON KUVAUS Match-toiminto on mekanismi, joka mahdollistaa vertailun ja yhdistämisen ulkoisen tietokannan kanssa edellyttäen, että ulkoinen rekisteri on olemassa ja muoltoiltu oikein. Huom! Match-toiminto on mahdollinen vain niissä versioissa, joissa on tiedonsiirto-oikeus ilman tulostusrajoitusta. MITÄ SE VAATII AINEISTOLTA LÄHTÖAINEISTON SUOSITUS: Toimipaikan tiedot erotettu erotinmerkillä (erotinmerkkinä suositellaan TAB) Rivinvaihto yritysten välillä ( tietue = rivi) Merkistö Windows ANSI Aineiston pitää olla sarakkeittain samansisältöistä Otsikko pakollinen (kts. esimerkki) Yhteismitalliseksi muuttaminen eli kirjoitusasun yhdenmukaistaminen = ortonormeeraus (Parien löytymisprosentti vaihtelee sen mukaan, miten erilaisia tietokannat ovat) Nyrkkisääntönä on, että ne otsikot, joilla vertailu tehdään, ovat identtiset Salesleadsin osoitetiedosto- tietuekuvauksen kanssa. Alla on esimerkki (Excel-taulukko) siitä, missä muodossa aineiston suositellaan oltavan. Kyseisessä esimerkissä jokaista tietoriviä vastaa otsikkorivi ja sarakkeissa on samansisältöistä aineistoa. LÄHTÖAINEISTO: 4

16 KÄYTTÖOHJEET MATCH-TOIMINNOLLE Match-toiminto aloitetaan aina perusnäytöltä. Näin varmistetaan, että koko tietokanta on käytössä. Tee seuraavasti: Käynnistä Salesleads -ohjelma ja siirry Match-toimintoon Tiedosto-valikon komennolla Tuo tietoja kohderyhmäksi... Näkyviin aukeaa ikkuna ( Ulkoisten tietojen tuonti kohderyhmäksi), jossa määritellään Match-toiminnon asetuksia. Käsiteltävä aineisto Valitse Aineiston muoto: Match-tiedosto Luettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, joka sisältää ulkoisen aineiston, jota on tarkoitus verrata Salesleads tietokantaan. Löytyneet Muodostettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, johon vertailun kautta löytynyt aineisto siirretään. Mikäli muodostettavaan tiedostoon halutaan myös Salesleadsin nimi- ja osoitetiedot sekä Salesleadsin id-tiedot, pitää kyseiset kohdat olla pukitettuina. Syntyvän kohderyhmän nimi: Määrittele syntyvän kohderyhmän nimi. Kohderyhmä sisältää Match-toiminnon kautta löytyneet toimipaikat ja henkilöt. Löydät nimeämäsi kohderyhmän Salesleadsin kohderyhmäluettelosta. Syntynyt kohderyhmä tallentuu automaattisesti id-jonoksi. Ei-löytyneet Muodostettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, johon siirretään aineisto, jota ei löytynyt vertailun yhteydessä. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 43

17 Huom! Kohdassa ja mainitut tiedostot (kts. edellinen sivu) ovat lähinnä tarkistusta varten. Voit katsoa kyseisistä tiedostoista, miten Match-toiminto onnistui vertailussaan. ( Ei-löytyneet -tiedostoa voi muokata ja Match-toiminnon voi suorittaa niiden osalta uudelleen). Käynnistä -painikkeella siirryt Match-toiminnon eteneminen -ikkunaan. Sulje -painike sulkee Match-toiminnon. Asetukset... -painikkeella pääsee muokkaamaan Match-tiedoston muotoa. (Väärin tehdyt asetukset saattavat kaataa ohjelman niin, että ohjelma joudutaan asentamaan uudestaan) MATCH-TOIMINNON ETENEMINEN Käynnistä -painike käynnistää ulkoisten tietojen (lähtöaineiston) vertailun Salesleads-tietokantaan (weedaus). Sulje -painikkeella voit vielä peruuttaa vertailun aloituksen. Samalla siirryt takaisin Ulkoisten tietojen tuonti kohderyhmäksi -ikkunaan Normeeraa toimipaikan nimi. -Painikkeen alta löytyy toimipaikkaan liittyvä synonyymitaulukko (kts. seuraava sivu) Normeeraa toimipaikan osoite. -Painikkeen alta löytyy toimipaikan osoitteistoon liittyvä synonyymitaulukko (kts. seuraava sivu) Normeeraa = vertaa Match-toiminnon eteneminen näkyy oheisessa ikkunassa. Ikkunasta voi seurata reaaliajassa mitä toimipaikkaa kulloinkin vertaillaan ja kuinka monta toimipaikkaa on jo käsitelty. Löytyi -kohdassa näkee Match-toiminnon etenemisen toimipaikoittain: Salesleadsin tietokannasta ei löytynyt yhtään lähtöaineistoa vastaavaa paria. Salesleadsin tietokannasta löytyi lähtöaineistoa vastaava pari Salesleadsin tietokannasta löytyi useita pareja, jotka vastaavat lähtöaineistoa Kun vertailu on suoritettu, ohjelma ilmoittaa montako toimipaikkaa ja henkilöä lähtöaineistosta löytyi, esim Löytyi 39 / 3 /. Eli vertailun tuloksena löytyi 39 toimipaikkaa ja 3 toimipaikan henkilöä. Lähtöaineistossa oli riviä tietoa. Tämän jälkeen voit hakea syntyneen kohderyhmän Tiedosto-valikon komennolla Avaa... Avaa nimeämäsi kohderyhmä ja näpäytä Laske -painiketta, jotta saat kyseisen kohderyhmän käyttöösi. 44

18 SYNONYYMITAULUKOT Match-toiminto sisältää kaksi synonyymitaulukkoa, joita voi ja kannattaa täydentää. Mitä täydellisempiä taulukot ovat, sitä parempi lopputuloskin on. Toimipaikkaan liittyvä synonyymitaulukko löytyy MUTOIMIP.TXT -tiedostosta. Alla on muutama esimerkki toimipaikkaan liittyvistä synonyymeistä. OY, OYJ, KUMPP., kumppanit Toimipaikan osoitteistoon liittyvä synonyymitaulukko löytyy MUOSOITE.TXT -tiedostosta. Alla on muutama esimerkki toimipaikan osoitteistoon liittyvistä synonyymeistä. <ETELÄINEN, <Eteläinen <ETELÄ-, <Etelä <POHJ, <Pohjoinen Huom! Kun täydennät synonyymitaulukoita, tee lisäykset tiedostossa jo olevia malleja vastaaviksi varmistaaksesi oikean lopputuloksen. Käytä synonyymitaulukoiden muokkaamiseen muistio (notepad) -ohjelmaa. Ohjelma löytyy Windowsin apuohjelmista. 45

19 Salesleads Match - älykäs eteneminen Toimipaikan nimen ortonormeeraus Nimen pilkkominen yksittäisiksi sanoiksi Ins.tsto Keijo Kallio & Co Keijo Kallion Ins.toimisto Insinööritsto Kallio Ky Insinööritoimisto Keijo Kallio Oy INSINÖÖRITOIMISTO/KEIJO/KALLIO Tarkentuva haku kannasta virallisella nimellä ja markkinointinimellä 0..N Pohj Rautatiekatu Pohjoinenrautatiek P.Rautatiek Pohjoinen rautatie katu POHJOINEN/RAUTATIE/KATU Riitta Kallio, M-R Kivimäki Marja-Riitta Kallio-Kivimäki M*ARJA/R*IITTA KALLIO/KIVIMÄKI Osoitetietojen ortonormeeraus Tarkentuva haku kannasta käyntiosoitteen postinumerolla ja lähiosoitteella sekä postilokeroosoitteella 0..N Henkilön nimen ortonormeeraus Haku tietokannasta 0..N Ei löytynyt Toimipaikka löytynyt Ei löytynyt Henkilö löytynyt 4

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille ja kennelpiireille, kokeen puoltaminen ja hyväksyminen 17.8.2016 2(8) Kokeen puoltaminen ja hyväksyminen Oikeus koeanomusten sähköiseen käsittelyyn...

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien käsittely Suomen Kennelliitto ry. 9.5.2014 2(7) Pätevyyksien käsittely Sisältö: Pätevyydet -sivun näkyminen... 3 Pätevyydet -sivun

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, yhdistystietojen ylläpito 10.2.2016 2(14) Yhdistystietojen ylläpito Liikkuminen Omakoira-palvelussa... 3 Yhdistystiedot -välilehden näkyminen... 4

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset.

Kemuun viedään ainoastaan kemikaalikohteiden (Seveso-laitos) ulkoiset pelastussuunnitelmat ja niiden harjoitukset. KEMU-OHJE: ULKOISTEN PELASTUSSUUNNITELMIEN JA HARJOITUSTIETOJEN LISÄÄMINEN KEMU-REKISTERIIN Pelastusviranomaisen tulee toimittaa rekisteriin pelastuslain 48 :n mukaiset ulkoiset pelastussuunnitelmat ja

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely.

Työvalikko. Tulosta puskuri Akt.alustan alus Tulost.uudel.ase. Faksin peruutus Työn peruutus Luottamuks. työ Pidätetyt. Paperinkäsittely. a voidaan käyttää vain, kun tulostin on käytössä, kun käyttöpaneelissa näkyy tulostimen ilmoitus tai kun tulostin on heksatulostustilassa. Avaa painamalla Valikko-painiketta. Lisätietoja saat valitsemalla

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn aktiviteettitapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi.

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2

LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 5.1. Yleiskatsaus 5 (VWROLVWDQSllQlN\Pl 5.1.1. Kuvaus LIB 500:n pohjalta rakennettujen sovellusten estolista esittää yhteenvedon valvottavan prosessin signaalien senhetkisistä

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi.

mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. mytnt Quick Guide mytnt-käyttäjän pikaopas mytnt - Helppoa, nopeaa ja vaivatonta - suomeksi. Näin saat ohjelman käyttöösi 1. Mene osoitteeseen www.tnt.fi 2. Klikkaa vasemman reunan valikossa mytnt-lähetä

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry 1 DOKUMENTIN YLEISTIEDOT Dokumentti sisältää lyhennetyn tapahtumien tallennusohjeen. Mahdolliset kysymykset voit lähettää osoitteeseen lionsraportointi (at) lions.fi. 2 TAPAHTUMIEN

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen 21.4.2016 2(7) Näyttelyanomuksen puoltaminen ja hyväksyminen Näyttelyanomusten perustiedot... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot