TULOSTAMINEN käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. iedosto Tulosteet... Ensimmäinen sivu Seuraava sivu Siirry sivulle...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTAMINEN käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. iedosto Tulosteet... Ensimmäinen sivu Seuraava sivu Siirry sivulle..."

Transkriptio

1 TULOSTAMINEN Kohderyhmään kuuluvien toimipaikkojen ja henkilöiden tietoja voidaan tulostaa käyttäen Salesleadsin sisäisiä tulostusmäärityksiä. Salesleads ohjaa tulosteet käyttöjärjestelmään (Windows) määritetylle tulostimelle. Valitun kohderyhmän tietoja päästään tulostamaan Tiedosto-valikon komennolla Tulosteet... Komento avaa näkyville tulosteiden esikatseluikkunan. Ikkunan yläreunassa on valinnat tulosteen muodolle ja tulostusjärjestykselle samoin kuin painikkeet valitun tulosteen selailua ja tulostuksen käynnistämistä varten. Loppu tila ikkunassa on varsinaista esikatselualuetta, jossa tulosteen sivuja voidaan selata. Esikatselua voidaan ohjata seuraavilla painikkeilla: Ensimmäinen sivu Tuo näkyviin esikatseluikkunaan valitun tulosteen ensimmäisen sivun. Seuraava sivu Tuo näkyviin esikatseluikkunaan valitun tulosteen seuraavan sivun. Siirry sivulle... Siirtyy valitun tulosteen halutulle sivulle. Zoomaa Vaihtaa esikatseluikkunassa näkyvää tulosteen kokoa. Käytössä on kaksi näkymää:. Näyttää koko tulostettavan sivun. Näyttää tulostettavaa sivua leveyssuunnassa niin paljon kuin ikkunaan mahtuu. Tulostetta voidaan vierittää pystysuunnassa oikeassa reunassa näkyvällä vierityspalkilla. 8

2 Tulosta... Avaa lomakkeen, jolta varsinainen tulostus voidaan käynnistää. Lomakkeelta päästään valitsemaan tulostin sekä määrittelemään halutut tulostettavat sivut. Haluttaessa tulostus voidaan ohjata myös tiedostoon myöhemmin tulostettavaksi. Esikatseluikkunan avauduttua esille tulee edellisellä tulostuskerralla valittu tulostusmuoto. Jos kohderyhmä on jo rajauksen tuloksen selailunäytöllä järjestetty joko aakkos- tai postinumerojärjestykseen, tulostuu esikatseltava tuloste myös tässä järjestyksessä. Valitse haluamasi tuloste valinnalla Tulosteen nimi. Valittavanasi on seuraavat tulostusmuodot: Tarrat / Lipukkeet Seurantalista Kampanjaseurantalista Asiakaskortit Valitse haluamasi Tulostusjärjestys. Käytettävissä on seuraavat lajittelujärjestykset: Aakkosjärjestys Postinumerojärjestys Järjestys pää- ja sivutoimipaikkojen mukaan (Päätoimipaikoittain aakkosjärjestyksessä) Emo/tytäryhtiöjärjestys (Emoyhtiöiden mukaan aakkosjärjestyksessä) Valittaessa Tarrat/lipukkeet näkyviin tulee myös tulosteen muotoa tarkentava valintakenttä. Tarrojen muodoksi voidaan valita: Arkkitarrat * 8 ja 3 * 8 Arkkitarrat * ja 3 * Jatkolomake rinnan ja,5 Jatkolomake rinnan ja,5 Jatkolomake 3 rinnan ja,5 Jatkolomake 4 rinnan ja,5 Jatkolomake 5 rinnan ja,5 Tarrojen/lipukkeiden tietosisältöä ohjataan määrityksillä, joita päästään syöttämään painikkeella Määritä... Rajauksen tulosta selailtaessa näkyvissä on myös painike Tulosteet..., jolla päästään samaan paikkaan kuin Tiedosto-valikon komennolla Tulosteet... 9

3 SUOSITELTAVA TULOSTAMISJÄRJESTYS Tulosteen valinta Valitse tulosteen nimi (tyyli) Valitse tulostusjärjestys Valitse tulosteen muoto Siirry tulosteen määrityksiin painikkeella: Tarrojen koko ja sijainti välilehdellä muokataan kokoon ja sijaintiin vaikuttavia arvoja. Huom! Tarroja vaaka- tai pystysuunnassa valintaa EI saa muokata manuaalisesti oletusarvoistaan. Tarralle tulostettava sisältö välilehdellä voit määritellä tekstijärjestykseen, sisältöön ja tekstityyppiin (fontti) liittyviä asetuksia. Zoomaa painikkeella näet tulostettavan sisällön suurempana. Kun haluamasi asetukset on tehty, tulostus aloitetaan painikkeella: Tulosta ikkunassa määritellään tulostin, tulostettavat sivut ja tulostettavien sivujen lukumäärä. Huom! Kaikki kohtiin - tehdyt muutokset jäävät oletuksiksi.

4 KÄYTETTÄVÄT TULOSTUSMUODOT Paperitulosteissa valittavanasi on seuraavat tulostusmuodot: Tarrat/lipukkeet Seurantalista Kampanjaseurantalista Asiakaskortit TARRAT/LIPUKKEET Tarrat ja lipukkeet tulostetaan kohderyhmälle siten, että jokaiselle kohderyhmään kuuluvalle henkilölle tulostetaan erillinen tarra. Lisäksi kaikille niille toimipaikoille, joista ei tässä kohderyhmässä ole mukana yhtään henkilöä, tulostetaan yksi tarra ilman henkilönimeä. Mikäli kohderyhmälle on määritelty ohjausrivi, tulostuu se ilman henkilönimeä oleville tarroille. SEURANTALISTA Seurantalista tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt tiiviissä muodossa. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Toimipaikan nimi Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero HENKILÖ Henkilön titteli Henkilön nimi KAMPANJASEURANTALISTA Kampanjaseurantalista tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Y-tunnus Toimipaikan tyyppi (pää/sivutoimipaikka) Toimipaikan nimi Käyntiosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Toimipaikan toimialakoodi ja toimialateksti 3

5 Puhelinnumero Telefaxnumero Henkilökuntaluokka HENKILÖ Henkilön id-numero Henkilön asematunnus Henkilön titteli Henkilön nimi ASIAKASKORTIT Asiakakorttitulostus tulostaa kohderyhmään kuuluvat toimipaikat ja siitä kohderyhmään mukaan tulleet henkilöt. Jos toimipaikasta ei ole tullut mukaan yhtään henkilöä, tulostetaan vain toimipaikan tiedot. Tuloste kattaa kaikki tulostuksessa mielekkäät Salesleads-tietokannan toimipaikka- ja henkilötiedot. Alla luettelo listalle tulostuvista tietokentistä: TOIMIPAIKKA Toimipaikan id-numero Y-tunnus Toimipaikan tyyppi (pää/sivutoimipaikka) Toimipaikan nimi Käyntiosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Postitusosoite (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka) Kuntakoodi ja kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Perustamisvuosi Harjoittaako vientitoimintaa Harjoittaako tuontitoimintaa Toimipaikan toimialakoodi ja toimialateksti Jos käytössä on Salesleads Credit -versio, tulostetaan toimipaikan kohdalla myös seuraavat kentät: Vuosi, jolta tilinpäätöstiedot ovat Liikevaihdon määrä euroina Tilikauden tulos euroina Taseen loppusumma euroina HENKILÖ Henkilön id-numero Henkilön asematunnus Henkilön titteli Henkilön nimi 3

6 TARROJEN JA LIPUKKEIDEN MÄÄRITTELY Kaikkia Salesleadsin tarratulostusmuotoja voidaan määritellä tulostuksen esikatselusta painikkeella Määritä... Näkyviin tulee lomake, jossa on kaksi välilehteä: Tarrojen koko ja sijainti Tarralle tulostettava sisältö TARROJEN KOKO JA SIJAINTI Tällä välilehdellä voit määritellä, kuinka monta ja minkä kokoista tarraa haluat tulostuvan yhdelle sivulle. Yksi sivu voi olla joka arkkitulostimen arkki tai jatkolomaketulostimen perforoitu sivu. Välilehdellä määritellään seuraavat tulostusta ohjaavat tiedot: Selite Yläreunus Sivureunukset Pystyetäisyys Vaakaetäisyys Tarran korkeus Tarran leveys Tarroja vaakasuunnassa Tarroja pystysuunnassa Ylämarginaalin leveys (cm). Määrittelee ensimmäisen tarrarivin alkamiskohdan pystysuunnassa. Vasemman ja oikean marginaalin leveys (cm). Määrittelee rivin vasemmanpuoleisen tarran alkamiskohdan leveyssuunnassa. Ylemmän tarran alareunan ja alemman tarran yläreunan välinen etäisyys (cm). Vasemmanpuoleisen tarran oikean reunan ja sitä seuraavan tarran vasemman reunan välinen etäisyys (cm). Tarran korkeus (cm). Tarran leveys (cm). Tarrojen lukumäärä vaakarivillä (kpl) Tarrojen lukumäärä sivulla pystysuunnassa (kpl) Erotinmerkkinä toimii piste. Huom! Tarroja vaaka- tai pystysuunnassa arvoja ei saa muuttaa tarratulostuksen asetuksista käsin. 33

7 TARROJEN KOKO JA SIJAINTI Tällä välilehdellä voit määritellä, mitä tietoja tulostuu yksittäiselle tarralle. Voit valita tulostettavat kentät joko valintavaihtoehdoista valitsemalla tai muotoilemalla itse koko tarran sisällön ja muodon. Salesleadsin automaattisesti tarjoamat vaihtoehdot ovat seuraavat: Vaihtoehto Yrityksen nimi ensin / henkilön nimi ensin JOUKKOKIRJE-teksti Henkilön titteli Toimipaikan id-numero Henkilön id-numero Puhelinnumero FIN-maatunnus Postinumeron vaihtumismerkki Osoitelähde Selite Kumpi tieto tulostuu tarralle ylemmälle riville. Jos tarralle tulostuu ohjausrivi, se tulostuu samaan paikkaan kuin siihen tulostettaisiin henkilön nimi. Tarran ensimmäiselle riville tulostuu teksti JOUKKOKIRJE Henkilön nimen eteen tulee Henkilön titteli. Tarran ensimmäiselle riville tulostuu toimipaikan id-numero Tarran ensimmäiselle riville tulostuu henkilön id-numero Tarran ensimmäiselle riville tulostuu toimipaikan puhelinnumero Postinumeron eteen liitetään Suomen maatunnus FIN Postinumero- ja toimipaikkarivin loppuun tulostetaan tähtiä merkiksi postinumeron vaihtumisesta. Tämä vaihtoehto on mielekäs ainoastaan postinumerojärjestyksessä tulostettaessa. Tekstin alareunaan tulostuu pienellä tekstityypillä (Arial pts) Osoitelähde: TDC Hakemistot Oy Blue Book, p(09)50 50 Käytä tätä vain lasertulostimilla tulostettaessa, matriisikirjoittimella teksti saattaa tulostua hitaasti ja hidastaa tulostusta. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 34

8 Huom! On suositeltavaa, että tarran tekstiä ei muotoilla itse. Jos muotoilu menee väärin, ohjelma saattaa jumiutua niin, että Salesleads joudutaan asentamaan uudelleen. Alla olevan esimerkin kohdat, ja liittyvät manuaaliseen (itse) muotoiluun. Kyseisiä kohtia kannattaa käyttää harkiten. Jos valitset valintaruudun, pääset määrittelemään tulostettavien tarrojen muodon ja sisällön. Kirjoita lomakkeen yläreunassa näkyvään tarraruutuun haluamasi tekstit. Tietokannan tietoja voit tuoda tarralle valitsemalla sinne lomakkeen alareunassa näkyviä tietokenttiä painikkeella. Tulostuksen merkkilajin voit valita painikkeella Fontti... Voit kokeilla tarralle tulostuvia tietoja valitsemalla valintaruudun Näytä esimerkkitiedoilla. Saat näkyviin kohderyhmän ensimmäisen tarran tiedot määrittelyjesi mukaan muotoiltuna. 35

9 TIETOJEN VIENTI TIEDOSTOON Olet siirtämässä muodostamasi kohderyhmän tiedot tiedostoon. Lisenssinumero määrittelee, mitkä tulostevaihtoehdot tulevat näkyviin. Toimi seuraavasti: Valitse tulosteen muoto. Käyttöoikeuden laajuudesta riippuen tarjolla ovat seuraavat vaihtoehdot: Osoitetiedosto EPL-tiedosto Sähköpostiosoitteisto Salesleads id-jono eposti -Tiedosto Kortistotietokanta Relaatiotietokanta Salespower -tietokanta Muotoillut tulosteet Valitse tulostusjärjestys Lajittelematon Aakkosjärjestys Postinumerojärjestys Pää/sivutoimipaikkajärjestys Emo/tytäryhtiöjärjestys Tiedostoon tulostuksen määritykset Syötä tiedostonimi Tiedostojärjestelmän selailuun pääset painikkeella. Huom! Tietojen vienti tiedostoon Relaatiotietokanta-muodossa muodostaa kahdeksan erillistä tiedostoa. Tässä yhteydessä tiedostonimi-kenttä vaihtuu hakemisto-kentäksi, johon syötetään tulostiedostojen hakemisto. Tiedostojen nimet ovat sisäisesti määriteltyjä ja ilmenevät vastaavan tiedostomuodon kuvauksesta. Määritä tiedostotulostusta ohjaavat tiedot Merkkivalikoima (Erotinmerkki) Kiinteän/vaihtuvan mittaiset tietueet (Kenttien muoto) Valittaessa vaihtuvan mittaiset tietueet, on myös valittava käytettävä erotinmerkki sekä se, halutaanko otsikkotietueeksi (tiedoston ensimmäiseksi tietueeksi) kenttien nimet. Mahdollisuus valita Salesleads 4 yhteensopiva muoto. Valittavana on myös FIN-tunnus ja Osoitelähde. Huom! Osoitelähde on pakollinen suoramainoslähetyksissä. Käynnistä tulostus painamalla. Salesleads ilmoittaa edistymisestään lomakkeen alareunassa näkyvällä tilarivillä. Kun tiedonsiirto on valmis voit sulkea tämän lomakkeen. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 3

10 3

11 KÄYTETTÄVÄT TIEDOSTOMUODOT OSOITETIEDOSTO Tiedoston muoto. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet. Toimipaikan Blue Book ID Toimipaikan nimi Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Postitusosoitteen postitoimip Henkilön titteli Henkilön nimi PL tai käyntiosoite Etunimet Sukunimi ASCII 3 + ASCII 0 KORTISTOTIETOKANTA Tiedoston muoto. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet. Toimipaikan Blue BookID Ly-tunnus Toimipaikan tyyppi Aakkostusnimi Toimipaikan nimi Käyntiosoitteen lähiosoite Käyntiosoitteen postinumero Käyntiosoitteen postitoimip Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Postitusosoitteen postitoimip Seutukaavaalueen numero Seutukaavaalueen nimi Kuntakoodi Kunnan nimi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Tuonti Vienti Perustamisvuosi Päätoimipaikan ID Viimeisen muutoksen pvm Tilinpäätösvuosi Liikevaihto Tilikauden tulos Taseen loppusumma P=päätmp, S=sivutmp Postilokero Ei arvoja Ei arvoja XXX-YYYYYYY, XXX=suunta XXX-YYYYYYY, XXX=suunta Arvot, katso käsikirjan tilasto-osa Arvot, katso käsikirjan tilasto-osa =tuontia, 0=ei tuontia =tuontia, 0=ei vientiä Muodossa VVVVKKPP Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy 38

12 Markkinointinimi Kaupparekisteritunnus Emoyhtiön ID WWW-osoite domain Seutukunnan numero Seutukunnan nimi Maakunnan numero Maakunnan nimi Toimipaikan status Henkilön Blue Book-ID Henkilön asematunnus Henkilön asemateksti Henkilön titteli Henkilön etunimet Henkilön sukunimi Henkilön sukupuoli Henkilön muutospv Henkilön sähköpostiosoite. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä 3. Toimialakoodi 3. Toimiala selväkielisenä 4. Toimialakoodi 4. Toimiala selväkielisenä 5. Toimialakoodi 5. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä. Toimialakoodi. Toimiala selväkielisenä 8. Toimialakoodi 8. Toimiala selväkielisenä 9. Toimialakoodi 9. Toimiala selväkielisenä Arvot: kaupparekisterinumero tai 0 Vain, jos poikkeaa asematekstistä M=Mies, N=Nainen Muodossa VVVVKKPP ASCII 3 + ASCII 0 39

13 RELAATIOTIETOKANTA Tiedostojen muodot. Tiedostot syntyvät määriteltyyn hakemistoon kuvauksen yhteydessä esitetyllä nimellä. Kenttien pituuksia käytetään valittaessa kiinteän mittaisten tietueet, tällöin syntyvä tiedosto nimetään liitteellä.dat. Muussa tapauksessa tiedoston loppuliite on.txt. Kolme ensimmäistä tiedostoa sisältävät kohderyhmän toimipaikka- tai henkilötietoja, seuraavat viisi tiedostoa sisältävät selittävää tietoa. Toimipaikkatiedosto TOIMIPAI.DAT/TOIMIPAI.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Ly-tunnus Toimipaikan tyyppi Aakkostusnimi Toimipaikan nimi Käyntiosoitteen lähiosoite Käyntiosoitteen postinumero Postitusosoitteen lähiosoite Postitusosoitteen postinumero Seutukaava-alueen numero Kuntakoodi Puhelinnumero Telefaxnumero Liikevaihtoluokka Henkilökuntaluokka Tuonti Vienti Perustamisvuosi Päätoimipaikan Blue Book-ID Viimeisen muutoksen pvm Tilinpäätösvuosi Liikevaihto Tilikauden tulos Taseen loppusumma Markkinointinimi Kaupparekisterinumero Emoyhtiön ID-numero WWW-osoite domain Seutukunnan numero Seutukunnan nimi Maakunnan numero Maakunnan nimi Toimipaikan status P=Päätmp, S=Sivutmp Määrittelee aakkostuksen (--> POSTINRO.DAT) postilokero mikäli on (--> POSTINRO.DAT) Ei arvoja (--> KUNNAT.DAT) XXXYYYYY..XXX=suunta XXXYYYYY..XXX=suunta (ks. Käsikirjan tilasto-osa) (ks. Käsikirjan tilasto-osa) =tuontia =vientiä Muodossa VVVV Muodossa VVVVKKPP Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Lähde: Suomen Asiakastieto Oy Arvot: kaupparekisterinumero tai 0 ASCII 3 + ASCII 0 Toimialatiedosto TOIMIALA.DAT/TOIMIALA.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Toimialakoodi Toimialan tyyppi (--> TOIMIPAI.DAT) (--> SIC.DAT) =päätoimiala, =muu tol ASCII 3 + ASCII 0 40

14 Toimipaikan henkilöt tiedostossa HENKILO.DAT/HENKILO.TXT Toimipaikan Blue Book-ID Asematunnus Henkilön Blue Book-ID Titteli Etunimet Sukunimi Sukupuoli Viimeisen muutoksen pvm Sähköpostiosoite 4 8 (--> TOIMIPAI.DAT) (--> ASEMAT.DAT) Vain jos poikkeaa asemasta M=Mies, N=Nainen Muodossa VVVVKKPP ASCII 3 + ASCII 0 Toimialojen tekstit tiedostossa SIC.DAT/SIC.TXT Toimialakoodi Toimiala selväkielisenä 0 ASCII 3 + ASCII 0 Postinumerotaulukko tiedostossa POSTINRO.DAT/POSTINRO.TXT Postinumero Postitoimipaikka 5 ASCII 3 + ASCII 0 Kuntien nimet tiedostossa KUNNAT.DAT/KUNNAT.TXT Kuntakoodi Kunnan nimi 3 ASCII 3 + ASCII 0 Seutukaava-alueiden nimet tiedostossa SEUTUKAA.DAT/SEUTUKAA.TXT Seutukaava-alueen numero Seutukaava-alueen nimi ASCII 3 + ASCII 0 Asematunnusten selitteet tiedostossa ASEMAT.DAT/ASEMAT.TXT Asematunnus Asematunnuksen selite 4 Oletusarvo tittelille ASCII 3 + ASCII 0 4

15 MATCH-TOIMINTO MATCH-TOIMINNON KUVAUS Match-toiminto on mekanismi, joka mahdollistaa vertailun ja yhdistämisen ulkoisen tietokannan kanssa edellyttäen, että ulkoinen rekisteri on olemassa ja muoltoiltu oikein. Huom! Match-toiminto on mahdollinen vain niissä versioissa, joissa on tiedonsiirto-oikeus ilman tulostusrajoitusta. MITÄ SE VAATII AINEISTOLTA LÄHTÖAINEISTON SUOSITUS: Toimipaikan tiedot erotettu erotinmerkillä (erotinmerkkinä suositellaan TAB) Rivinvaihto yritysten välillä ( tietue = rivi) Merkistö Windows ANSI Aineiston pitää olla sarakkeittain samansisältöistä Otsikko pakollinen (kts. esimerkki) Yhteismitalliseksi muuttaminen eli kirjoitusasun yhdenmukaistaminen = ortonormeeraus (Parien löytymisprosentti vaihtelee sen mukaan, miten erilaisia tietokannat ovat) Nyrkkisääntönä on, että ne otsikot, joilla vertailu tehdään, ovat identtiset Salesleadsin osoitetiedosto- tietuekuvauksen kanssa. Alla on esimerkki (Excel-taulukko) siitä, missä muodossa aineiston suositellaan oltavan. Kyseisessä esimerkissä jokaista tietoriviä vastaa otsikkorivi ja sarakkeissa on samansisältöistä aineistoa. LÄHTÖAINEISTO: 4

16 KÄYTTÖOHJEET MATCH-TOIMINNOLLE Match-toiminto aloitetaan aina perusnäytöltä. Näin varmistetaan, että koko tietokanta on käytössä. Tee seuraavasti: Käynnistä Salesleads -ohjelma ja siirry Match-toimintoon Tiedosto-valikon komennolla Tuo tietoja kohderyhmäksi... Näkyviin aukeaa ikkuna ( Ulkoisten tietojen tuonti kohderyhmäksi), jossa määritellään Match-toiminnon asetuksia. Käsiteltävä aineisto Valitse Aineiston muoto: Match-tiedosto Luettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, joka sisältää ulkoisen aineiston, jota on tarkoitus verrata Salesleads tietokantaan. Löytyneet Muodostettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, johon vertailun kautta löytynyt aineisto siirretään. Mikäli muodostettavaan tiedostoon halutaan myös Salesleadsin nimi- ja osoitetiedot sekä Salesleadsin id-tiedot, pitää kyseiset kohdat olla pukitettuina. Syntyvän kohderyhmän nimi: Määrittele syntyvän kohderyhmän nimi. Kohderyhmä sisältää Match-toiminnon kautta löytyneet toimipaikat ja henkilöt. Löydät nimeämäsi kohderyhmän Salesleadsin kohderyhmäluettelosta. Syntynyt kohderyhmä tallentuu automaattisesti id-jonoksi. Ei-löytyneet Muodostettavan tiedoston nimi Nimeä tiedosto, johon siirretään aineisto, jota ei löytynyt vertailun yhteydessä. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA... 43

17 Huom! Kohdassa ja mainitut tiedostot (kts. edellinen sivu) ovat lähinnä tarkistusta varten. Voit katsoa kyseisistä tiedostoista, miten Match-toiminto onnistui vertailussaan. ( Ei-löytyneet -tiedostoa voi muokata ja Match-toiminnon voi suorittaa niiden osalta uudelleen). Käynnistä -painikkeella siirryt Match-toiminnon eteneminen -ikkunaan. Sulje -painike sulkee Match-toiminnon. Asetukset... -painikkeella pääsee muokkaamaan Match-tiedoston muotoa. (Väärin tehdyt asetukset saattavat kaataa ohjelman niin, että ohjelma joudutaan asentamaan uudestaan) MATCH-TOIMINNON ETENEMINEN Käynnistä -painike käynnistää ulkoisten tietojen (lähtöaineiston) vertailun Salesleads-tietokantaan (weedaus). Sulje -painikkeella voit vielä peruuttaa vertailun aloituksen. Samalla siirryt takaisin Ulkoisten tietojen tuonti kohderyhmäksi -ikkunaan Normeeraa toimipaikan nimi. -Painikkeen alta löytyy toimipaikkaan liittyvä synonyymitaulukko (kts. seuraava sivu) Normeeraa toimipaikan osoite. -Painikkeen alta löytyy toimipaikan osoitteistoon liittyvä synonyymitaulukko (kts. seuraava sivu) Normeeraa = vertaa Match-toiminnon eteneminen näkyy oheisessa ikkunassa. Ikkunasta voi seurata reaaliajassa mitä toimipaikkaa kulloinkin vertaillaan ja kuinka monta toimipaikkaa on jo käsitelty. Löytyi -kohdassa näkee Match-toiminnon etenemisen toimipaikoittain: Salesleadsin tietokannasta ei löytynyt yhtään lähtöaineistoa vastaavaa paria. Salesleadsin tietokannasta löytyi lähtöaineistoa vastaava pari Salesleadsin tietokannasta löytyi useita pareja, jotka vastaavat lähtöaineistoa Kun vertailu on suoritettu, ohjelma ilmoittaa montako toimipaikkaa ja henkilöä lähtöaineistosta löytyi, esim Löytyi 39 / 3 /. Eli vertailun tuloksena löytyi 39 toimipaikkaa ja 3 toimipaikan henkilöä. Lähtöaineistossa oli riviä tietoa. Tämän jälkeen voit hakea syntyneen kohderyhmän Tiedosto-valikon komennolla Avaa... Avaa nimeämäsi kohderyhmä ja näpäytä Laske -painiketta, jotta saat kyseisen kohderyhmän käyttöösi. 44

18 SYNONYYMITAULUKOT Match-toiminto sisältää kaksi synonyymitaulukkoa, joita voi ja kannattaa täydentää. Mitä täydellisempiä taulukot ovat, sitä parempi lopputuloskin on. Toimipaikkaan liittyvä synonyymitaulukko löytyy MUTOIMIP.TXT -tiedostosta. Alla on muutama esimerkki toimipaikkaan liittyvistä synonyymeistä. OY, OYJ, KUMPP., kumppanit Toimipaikan osoitteistoon liittyvä synonyymitaulukko löytyy MUOSOITE.TXT -tiedostosta. Alla on muutama esimerkki toimipaikan osoitteistoon liittyvistä synonyymeistä. <ETELÄINEN, <Eteläinen <ETELÄ-, <Etelä <POHJ, <Pohjoinen Huom! Kun täydennät synonyymitaulukoita, tee lisäykset tiedostossa jo olevia malleja vastaaviksi varmistaaksesi oikean lopputuloksen. Käytä synonyymitaulukoiden muokkaamiseen muistio (notepad) -ohjelmaa. Ohjelma löytyy Windowsin apuohjelmista. 45

19 Salesleads Match - älykäs eteneminen Toimipaikan nimen ortonormeeraus Nimen pilkkominen yksittäisiksi sanoiksi Ins.tsto Keijo Kallio & Co Keijo Kallion Ins.toimisto Insinööritsto Kallio Ky Insinööritoimisto Keijo Kallio Oy INSINÖÖRITOIMISTO/KEIJO/KALLIO Tarkentuva haku kannasta virallisella nimellä ja markkinointinimellä 0..N Pohj Rautatiekatu Pohjoinenrautatiek P.Rautatiek Pohjoinen rautatie katu POHJOINEN/RAUTATIE/KATU Riitta Kallio, M-R Kivimäki Marja-Riitta Kallio-Kivimäki M*ARJA/R*IITTA KALLIO/KIVIMÄKI Osoitetietojen ortonormeeraus Tarkentuva haku kannasta käyntiosoitteen postinumerolla ja lähiosoitteella sekä postilokeroosoitteella 0..N Henkilön nimen ortonormeeraus Haku tietokannasta 0..N Ei löytynyt Toimipaikka löytynyt Ei löytynyt Henkilö löytynyt 4

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012

ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 ARVI -järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle Jaakko Okkeri 6.12.2012 SISÄLLYS Johdanto... 1 Uuden ARVI -tunnuksen luominen... 2 Varmista, onko käyttäjä entuudestaan Opalusermanagerissa...

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Suomen Kennelliitto ry. 6.5.2014 2(11) Osoitelistat Sisältö: Osoitteet valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Yhdistysten

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi

Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana kaksoispisteviivarivinä ja keskellä riviä lukee osanvaihdon tyyppi KSAO Liiketalous 1 Osat Tiedosto voidaan jakaa osiin ja jokainen osa muotoilla erikseen. Osa voi olla miten pitkä tahansa, yhdestä kappaleesta kokonaiseen tiedostoon. Osanvaihto näkyy näytöllä vaakasuorana

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004

Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004 Asteri saldoreskontra (Dos) (lisäohjelma kirjanpitoon) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700 HELSINKI Fax (90)3515532 0500

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE M-FILES JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Tässä tiedostossa on ohjeistettu Suomen Nuorkauppakamarin jäsenrekisteri M-Filesin käyttöä. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa.

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700 HELSINKI 0400-505

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004)

TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) 1 (7) TIEREKISTERIN INTRANET-KATSELUOHJELMAN KÄYTTÖOHJE (19.2.2004) Huom! Tätä ohjetta ei ole täysin päivitetty vastamaan uutta ulkoasua, koska vielä uudempi extranet-versio on tulossa. Perusperiaatteet

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott

Tämä dokumentti on tehty pohjaan Muistiopohja_logolla.ott Muistio 1 (5) Asiakirjapohjien dokumentaatio Asiakirjapohjien tiedostot Tämä dokumentti kuvaa joukon SFS 2487 -standardin mukaisia OpenOfficeasiakirjapohjia. Pohjat on laatinut Martti Karjalainen oikeusministeriön

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon

Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito. Sisällysluettelo. 1 Asiakastietojen ylläpito. 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon Käyttöohje Asiakastietojen ylläpito Sisällysluettelo 1 Asiakastietojen ylläpito... 1 1.1 Kirjautuminen Asiakastietojen ylläpitoon... 1 2 Asiakastiedot... 2 3 Laskutus- ja toimitusosoitteet... 2 3.1 Olemassa

Lisätiedot

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha.

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha. Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

FAMILYTREEPAINTER. FamilyTreePainter Käyttöohje

FAMILYTREEPAINTER. FamilyTreePainter Käyttöohje FAMILYTREEPAINTER FamilyTreePainter Käyttöohje i F A M I L Y T R E E P A I N T E R FamilyTreePainter Käyttöohje Copyright 2006-2013 Timo Vaara Email: timo@vaara.org ii Table of contents 1 YLESIATÄ... 1

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 10.9.2004 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)3507530 0400 316 088 00700

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä

MEM-O-MATIC. 6800 järjestelmä MEM-O-MATIC 6800 järjestelmä Ohjeet Windows yhdysohjelmalle / 6800 yhdysohjelman käyttöohje זתתתתת Windows yhdysohjelman asennus tietokoneelle Tee uusi kansio esimerkiksi nimellä MEMO kovalevyllesi. Kopio

Lisätiedot

Hae sopivin kuljetustapa

Hae sopivin kuljetustapa Hae sopivin kuljetustapa Syötä etusivulla sijaitsevaan MISTÄ LÄHETÄT -kenttään postinumero tai kadunnimi, josta lähetyksen lähetät, esim. 00880 Helsinki. Valitse oikea vaihtoehto alle avautuvasta valikosta.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä

Wordpad ohjelman - käyttöliittymä Wordpad ohjelman - käyttöliittymä WordPad on miniversio Word tekstinkäsittelyohjelmasta. WordPad -ohjelma kuuluu Windows -käyttöjärjestelmän apuohjelmiin. Kaikissa tietokoneissa, joihin on asennettu Windows

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010

Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Nettijäsenrekisterin käyttöohje Päivitetty 8.10.2010 Sisällysluettelo 1. Jäsenrekisteriin kirjautuminen... 2 2. Nimihaku (= pikahaku)... 3 3. Jäsenrekisteri... 4 4. Haku... 5 5. Jäsenen tiedot... 6 6.

Lisätiedot

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana

UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET. Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana UUDEN NETTIJÄSENREKISTERIN OHJEET Kirjaudu sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana Aloitussivu näyttää seuraavalta. Sen kautta voi siirtyä haluttuihin toimintoihin. JÄSENREKISTERIN SELAUS/MUOKKAAMINEN

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

LeadDesk Soittajan käsikirja

LeadDesk Soittajan käsikirja LeadDesk Soittajan käsikirja Sisällysluettelo. SOITA... 3. Automaatti... 3. Puoliautomaatti... 4.3 Soittolista... 5.4 Tilauksen ja soittopyynnön... 6.5 Haastattelun tekeminen ja tallentaminen... 8.6 Manuaalisoitto...

Lisätiedot

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009

MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW ja Dx-vihjeet (ohje) oh3htu 10.9.2009 MixW:n käyttäjille mieleen on saada DX-vihjeet MixW:n Dxcluster dialog-ikkunaan sen monipuolisuuden ansiosta. Dxcluster dialog-ikkunassa on muun muassa helposti

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot