Teollis- ja. tekijänoikeudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollis- ja. tekijänoikeudet"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009 tekijänoikeudet 4 näkökulmaa aineettomiin oikeuksiin suvi virta yrityksen menestystekijät IPR-strategia: Hallitse aineettomia oikeuksia ja selkeytä liiketoimintasi.

2 2 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti haasteita On arvioitu, että 75 prosenttia yritysvarallisuudesta koostuu aineettomista omaisuuseristä. Aineettomat oikeudet ovat yhä keskeisempi osa tällaista yritysvarallisuutta. Panosta suojaamisen osaamiseen T ekijänoikeuden hyödyntämiseen liittyvä toiminta kattaa noin 3,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta eli yli 5 miljardia euroa. Näiden lukujen valossa on selvää, että mikäli emme kykene innovaatiotamme suojaamaan tehokkaasti, ohenevat myös niistä saadut hyödyt. Pitkällä aikavälillä toimimaton suojausjärjestelmä estää koko kansantalouden kasvun. Patentit, tekijänoikeus ja tavaramerkit saatetaan vieläkin mieltää näihin asioihin erikoistuneiden asiamiesten ja juristien salatieteiksi, mutta tosiasiassa ne ovat elävä ja tärkeä osa kaikkea liiketoimintaa. Välttämätön menestystekijä Kilpailu parhaasta ympäristöstä tutkimukselle ja tuotekehi- 1 tykselle on käynnissä ja kisaa käydään koko maailma areenana. Tässä kilpailussa ei voi pärjätä ilman tehokasta oikeussuojajärjestelmää. Aineettomien oikeuksien suojaaminen on yhä haastavampaa. Erityisesti tulee tunnistaa kahden toisiaankin vahvistavan trendin eli globalisaation ja digitalisaation vaikutus. Globalisaatio asettaa yhä pienemmät yritykset yhä isompien haasteiden eteen. Suomen talous on erittäin kansainvälinen ja suomalaisyritykset toimivatkin jo varsin pienestä yrityskoosta alkaen vähintään lähialueilla tai jopa globaalisti. Kansainvälisten käytäntöjen osaaminen erityisesti aineettomia oikeuksia koskevissa kysymyksissä on välttämätön menestystekijä suomalaisyrityksille. Digitalisaatio näkyy tällä hetkellä etenkin internetin kautta tapahtuvana erittäin nopeana, kattavana ja usein ilmaisena aineistojen leviämisenä. Tämä on mullistamassa etenkin käyttäjien vaatimukset ja tottumukset, mutta asettaa haasteita etenkin luoville, aineettomien oikeuksien varaan rakentuville aloille. Nämä kaksi kehityssuuntaa saattavat vaikuttaa maailmantalouden rakenteeseen enemmän kuin arvaammekaan. Aiemmin kopioinnista tunnetut Kaukoidän maat ovat kyenneet lisäämään patenttihakemustensa määrää jo räjähdysmäisesti. Aineettomien oikeuksien strategia Valtioneuvoston tuore periaatepäätös aineettomien oike- 2 uksien strategiasta tarttuu konkreettisilla toimenpiteillä juuri näihin kysymyksiin. Aineettomien oikeuksien korostuessa myös Suomen on panostettava suojaamisen osaamiseen. Suomalaisyritysten on oltava kyvykkäitä toimimaan kansainvälisissä neuvotteluissa ja Mauri Pekkarinen Elinkeinoministeri Globalisaatio ja digitalisaatio Nämä kaksi kehityssuuntaa 1 saattavat vaikuttaa maailmantalouden rakenteeseen enemmän kuin arvaammekaan Suojaamisen osaaminen 2 Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia. parhaat vinkkini Suomalaisyritysten tulee tunnistaa, milloin pitää hakea patenttia, suojata tekijänoikeutta ja liikesalaisuuksia Lisää yhteistyötä Yritysten tulee saada neuvontaa aineettomien oike- 3 uksien kaikilla osa-alueilla tekemään hyviä sopimuksia. Suomalaisyritysten tulee tunnistaa, milloin pitää hakea patenttia, suojata tekijänoikeutta ja liikesalaisuuksia, sekä myös milloin yrityksen tieto on senlaatuista, että sen avoimella jakamisella asiakkaiden ja kumppaneiden kesken saavutetaan parempi tulos. Neuvonta Yritysten tulee saada neuvontaa aineettomien oikeuksien 3 kaikilla osa-alueilla, koskivatpa ongelmat sitten patentteja, muotoilua, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä. Tässä TE-keskusten kautta saatavalla neuvonnalla ja konsulttipalveluilla on paljon tehtävää. Keksintösäätiöllä on tärkeä rooli erityisesti mikroyritysten ja yksityishenkilöiden neuvonnassa ja keksintöjen suojaamisessa. Tekes tekee merkittävää työtä myös tällä saralla auttaessaan aloittavia yrityksiä kartoittamaan aineettomiin oikeuksiin liittyä tarpeitaan. Yllä mainittuja käytäntöjä edistää myös aineettomiin oikeuksiin keskittyvän tuomioistuimen perustaminen sekä patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kokonaisarviointi. Eri osapuolten yhteistyöllä Suomi vahvistaa määrätietoisesti tämän tärkeän ja voimakkaasti kehittyvän alueen osaamista ja hyödyntämistä. Tässä lehdessä sivu 8 En halua että joku muu pääsee rehvastelemaan Nightwishnimellä Netissä Tuomas Holopainen Säveltäjä, sanoittaja, muusikko. Kansainvälinen yhteistyö nopeuttaa patentointia s. 6 Patent Prosecution Highway PPH on kahden kansallisen patenttiviraston välinen sopimus, joka nopauttaa kansainvälisen patentin hakua. Autamme lukijoitamme onnistumaan! teollis- ja tekijänokeudet, n:o 2 toukokuu 2009 Julkaisija: Heikki Wahlroos Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Business Developer: Anni Linko Projektipäällikkö: Terhi Backman Puhelin: Jakelu: Jaetaan Kauppalehden liitteenä 15. toukokuuta 2009 Paino: Kustannus Oy Aamulehti/Lehtipaino Ota yhteyttä Mediaplanetiin: Puhelin: Netissä: Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Berggren-yhtiöt on Suomen johtavia immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistuneita asiantuntijayhteisöjä. Palvelemme 150 asiantuntijan voimin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Asiakkaidemme käytössä ovat huippuammattilaiset ja laaja IPR-palvelutarjonta. Toimintamme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sekä ehdottoman luottamukselliseen asiakasyhteistyöhön. Patentit Hyödyllisyysmallit Mallioikeudet Tavaramerkit Domainit Lakiasiat IPR-strategiapalvelut IPR-hallintapalvelut Tutkimus- ja valvontapalvelut

3 ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 3 Brändi luo yritykselle lisäarvoa ja aineetonta hyvää pysy vahvana Yrityksellä on oltava tarkoin fokusoidut keihäänkärjet, joiden varaan se rakentaa menestymisensä, toteaa Jari Taipale. kuva: veronika solovian Faktaa Brändin rakentaminen on monikerroksinen prosessi Haasteena on innostava ja tosi brändi Brändin ytimen täytyy kestää Ilman riskianalyysiä rakennettu brändi tuottaa yllätyksiä Brändin on toimittava markkina- ja kilpailutilanteiden muutoksissakin Brändijohtaminen koskee kaikkia yrityksessä Maa- ja kuntabrändääminen edellyttävät kokonaisnäkemystä ja osallistumista Ihmiset osaavat elää brändien kanssa ja niiden avulla Kaupallista tuote- tai palveluideat! Patentit, tavaramerkit ja mallisuojat edustavat juridisessa mielessä asioita, joita voidaan suojata. Ne ovat tärkeitä ja keskeisiä yrityksen menestystekijöitä. Niillä rakennetaan koko yrityksen kilpailukyky ja mahdollinen kilpailuetu muihin toimijoihin nähden. Yritysten suurin immateriaalinen pääoma välittyy kuitenkin organisaatiossa työskentelevien ihmisten kautta. Yrityksellä on oltava tarkoin fokusoidut keihäänkärjet, joiden varaan se rakentaa menestymisensä. Osa kilpailuedusta rakennetaan patenttien varaan, BrandWorxx Oy:n toimitusjohtaja Jari Taipale kertoo. Keihäänkärjet eivät voi olla viestinnällisiä toimenpiteitä, vaan niiden tulee olla yrityksen päivittäisen toiminnan olennaisia osia. Brändin arvo on sidottu aineettomaan pääomaan ja johtamiseen. Siksi keihäänkärkien on oltava vahvoja ja niiden on kestettävä erilaiset suhdanne- ja kriisitilanteet. Taipale muistuttaa, että brändin rakentamisessa ihmisten motiivien ja tarpeiden ymmärtäminen on ydinasia. Brändin ydin on erottuvuus, mutta silläkään ei ole itseisarvoa, jos sillä ei saavuteta tavoiteltua kilpailuetua. Siinä on oikea määrä asiakastuntemusta, teknistä osaamista sekä henkilöstöhallintoa samassa paketissa. Brändien merkitys kasvaa Maa- ja aluebrändien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kun ne ymmärretään eri hallintoalojen yhteistoiminnan avulla yhteisiksi ja merkityksellisiksi asioiksi, niin niiden avulla Suomi pystyy erottautumaan. Suomi voi rakentaa menestyksellisen maabrändin itselleen. Emme ehkä saa tänne johtavia, kansainvälisiä pääkonttoreita, mutta osaavia ja innovoivia ihmisiä yri- Valtarakenteena brändijohtaminen on yrityksissä sisäisesti haastavaa, koska se koskee niin monia osaalueita. Göte Nyman tykset tarvitsevat aina. Meidän on itse rakennettava se infrastruktuuri, jolla houkuttelemme sijoittajia ja työntekijöitä Suomeen. Maa- ja aluebrändääminen ei ole viestinnällinen vaan laajaalainen infrastrukuuriasia, joka koskee sekä henkistä että fyysistä ympäristöämme. Jos onnistutaan rakentaamaan mielenkiintoinen maabrändi, niin potentiaalia täältä löytyy todella paljon, Taipale sanoo. Brändin on oltava sisällöltään tosi Brändi on aineetonta hyvää ja lisäarvoa, jonka yritys saa hyvien tuotteiden ja palveluiden vuoksi. Brändit iskostuvat ihmisten mieliin yleensä taloudellisen noususuhdanteen myötä ja silloin, kun vallataan markkinaosuuksia, Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen professori Göte Nyman toteaa. Nyman on siitä tyytyväinen, että brändinäkemys löytyy jo lähes jokaisen suomalaisen yritysjohtajan ja johtoryhmäjäsenen työsalkusta. Brändi nähdään tänä päivänä suomalaisessa yritysmaailmassa yhtenä johtamisen välineenä. Meillä on Suomessa oivallusvaihe meneillään tässä asiassa. Professoria huolestuttaa kuitenkin se, että brändin riskianalyysi jää monesti yrityksissä takaalalle ja heikosti määritellyksi. Valittu brändistrategiakin voi olla riski, jos sitä ei ole rakennettu kestämään markkina- ja kilpailutilanteiden muutoksia. Brändin rakentaminen on monipolvinen prosessi ja sen on oltava sisällöltään tosi. Valtarakenteena brändijohtaminen on yrityksissä myös sisäisesti haastavaa, koska se koskee niin monia yrityksen osa-alueita. petri görman TUOTE- JA PALVELUIDEOIDEN KEHITTÄMISOHJELMA TuoteStart on suunniteltu eri kehitysvaiheissa ja eri toimialoilla toimiville pk-yrityksille, joiden tavoitteena on tuote- ja palveluideoiden kaupallistaminen. TuoteStart-konsultointi sopii myös yksityisille henkilöille, jotka aikovat käynnistää keksintöönsä perustuvan yritystoiminnan, etsivät yhteistyökumppania tai haluavat myydä kehittämänsä tuotetai palveluidean. Tietoa TuoteStartista ja muista TE-keskusten palveluista saat lähimmästä TE-keskuksesta tai osoitteesta Työ- ja elinkeinokeskukset tarjoavat monipuolisia neuvonta- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yrittäjiksi aikoville valtakunnallisesti viidentoista keskuksen kautta. Keskuksissa on yhdistetty työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön alueelliset palvelut.

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Kysymys: Miksi verkkotunnuksen saatavuus on usein tavaramerkin tai yritysnimen valintakriteeri? Vastaus: Kuluttajat etsivät tietoa internetistä ja pahimmassa tapauksessa joutuvat väärille sivuille, jos verkkotunnus on toisen yrityksen hallussa kuin tavaramerkki. näkökulma 1 yrityksen verkkotunnus Verkkotunnus on olennainen osa tavaramerkkiä verkkotunnus yritys & tavaramerkki Verkkotunnuksen valinta ja suojaaminen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tavaramerkin valintaprosessia tai yritysjärjestelyjä. Näin estetään myös ulkopuolisen tahon vilpillinen verkkotunnuksen kaappaaminen. yrityskaupat Kauppatilanteissa pitäisi olla tarkkana tärkeiden verkkotunnusten suojaamisessa nimenomaan ennen tiedon julkistamista. kuva: pekka holmström Kun yritys alkaa suunnitella uutta tavaramerkkiä, ensimmäisenä kannattaa ottaa selvää, onko haluttu verkkotunnus vapaana. Verkkotunnus on nykyään olennainen osa brändiä ja IPR-omaisuutta. Verkkotunnuksen saatavuus voi olla tavaramerkin tai yritysnimen valintakriteeri. Kun tavaramerkkiä suojataan, törmätään usein siihen, että joku muukin on hakenut maailmalla saman verkkotunnuksen. Kuluttajat etsivät usein tietoa internetistä ja pahimmassa tapauksessa kuluttajat joutuvat väärille sivuille, jos verkkotunnus on toisen yrityksen hallussa kuin tavaramerkki, tavaramerkkiasiamies Juha Myllyoja Kolster Oy Ab:stä kertoo. Jos verkkotunnukset ovat toisen yrityksen hallussa, periaatteessa ne ovat siirrettävissä yritykseltä toiselle, mikäli sopimukseen päästään. Siitä kuitenkin koituu runsaasti kuluja. Mahdollisuudet laajenevat päätteiden vapautuessa Verkkotunnuksen saatavuuden voi helposti selvittää tavaramerkkiasiamiesten tai erilaisten kaupallisten palveluiden kautta. Tunnuksen valinnassa pätevät yleensä samat perusasiat kuin tavaramerkkienkin valinnassa. Merkillä ei saa olla negatiivista merkitystä millään kielellä ja sen oltava helposti kirjoitettavissa, jotta kuluttaja tai internetin käyttäjä löytää sivuston helposti. Verkkotunnusten mahdollisuudet tulevat laajenemaan, kun ylätason verkkotunnukset eli päätteet tulevat vapaasti valittaviksi. Nykyään pääte on ollut maan tai alueen mukaan, kuten.fi,.com tai.eu, mutta jatkossa pääte voi olla mikä tahansa merkkijono, kuten yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi. Verkkotunnuksilla rahastus yleistä Tilanne voi olla myös sellainen, että ulkopuolinen taho on kaapannut verkkotunnuksen vilpillisessä mielessä ja yrittää rahastaa tilanteella. Tällöin puhutaan verkkotunnusten kaappaamisesta eli cybersquattingista. Kaapparien tarkoituksena on hyötyä petoksellisesti toisen omistaman tavaramerkin käyttämisestä verkkotunnuksena. Verkkotunnuksia saatetaan kaupitella nettihuutokaupoissa ja niiden avulla hankitaan mainostuloja perusteettomasti tavaramerkin mainetta hyväksi käyttäen. Uusin trendi valtaajilla on ollut napata fuusion yhteydessä syntyvä uusi toiminimi tai fuusioituvien yhtiöiden nimiyhdistelmä saman tien fuusion julkistamisen jälkeen. Tästä johtuen kuva: jyrki lairala Olisi tärkeää miettiä verkkotunnusten tarve kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että suojataan yksi rekisteri kerrallaan. Merja Tapalinen Tavaramerkkiasiamies myös yrityskauppatilanteissa pitäisi olla tarkkana tärkeiden verkkotunnusten suojaamisessa nimenomaan ennen tiedon julkistamista, tavaramerkkiasiamies OTK Merja Tapalinen Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab:sta. Verkkotunnusten kaapparit tuntuvat seuraavan myös tavaramerkinhaltijoiden omia verkkotunnusrekisteröintejä. Kun yhtiö suojaa verkkotunnuksen yhdessä rekisterissä, se voi laukaista kaapparien toimet jossain toisessa rekisterissä. Tästä johtuen olisi tärkeää miettiä verkkotunnusten tarve kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että suojataan yksi rekisteri kerrallaan, Tapalinen sanoo. WIPO-sovittelu verkkotunnusriidoissa nopeaa ja taloudellista Mikäli verkkotunnus on ehditty napata vilpillisessä mielessä, tehokas keino puuttua asiaan on UDRP -riidanratkaisumenettely (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), jota sovelletaan mm. WIPO:ssa. WIPO on YK:n alainen erikoisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää immateriaalioikeuksien tehokasta käyttöä maailmanlaajuisesti. WIPO:n alaisessa Arbitration and Mediation Centerissa sovelletaan vuonna 1999 käynnistynyttä UDRPriidanratkaisumenettelyä. Sen avulla ratkotaan verkkotunnuksiin liittyviä riitoja, Tapalinen sanoo. Riidanratkaisumenettelyn avulla tavaramerkinhaltija voi puuttua tehokkaasti sellaisiin verkkotunnuksiin, jotka loukkaavat sen tavaramerkkiä. Menettelyä sovelletaan pääasiassa kansainvälisiin geneerisiin verkkotunnuksiin kuten.com,.net,.org,.info,.biz ja mobi, mutta myös useisiin Faktaa WIPO on YK:n alainen erikoisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää immateriaalioikeuksien tehokasta käyttöä maailmanlaajuisesti. Lue lisää! netistä: kymmeniin maakohtaisiin verkkotunnuksiin, Tapalinen kertoo. Selkeä prosessi Riidanratkaisumenettelyssä verkkotunnus voidaan siirtää tavaramerkin haltijalle, mikäli verkkotunnus on identtinen tai sekoitettavissa tavaramerkkiin ja verkkotunnuksen haltijalla ei ole laillista intressiä tunnukseen. Lisäksi on voitava todistaa verkkotunnuksen haltijan, kaapparin, vilpillinen mieli. Kun vaatimus on vastaanotettu WIPO:oon ja toimitettu asianosaisille tiedoksi, menettely tapahtuu sähköpostikirjeenvaihtona ja prosessi kestää vain muutamia kuukausia. Vastapuolella on tämän käsittelyn aikana mahdollisuus esittää oma laillinen intressinsä tunnukseen. Valitusoikeutta päätöksestä ei ole, mutta ratkaisu on mahdollista riitauttaa siviiliprosessissa, Tapalinen kuvailee. Verkkotunnusten riidanratkaisumenettely on nopeampaa ja taloudellisempaa kuin asian vieminen oikeuteen. Vuosittain riitoja ratkaistaan WIPO:ssa tuhannesta kahteen tuhanteen ja yhdessä tapauksessa saattaa olla mukana useampi domain-nimi. Muita tahoja, joissa sovelletaan UDRPriidanratkaisumenettelyä ovat mm. USA:n National Arbitration Forum (NAF) ja Aasian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). Yrityksen saadessa yhteydenoton, jossa oman tavaramerkin sisältävää verkkotunnusta tarjotaan ostettavaksi, kannattaa ottaa yhteyttä tavaramerkkiasiamieheen tai muuhun teollisoikeuksiin erikoistuneeseen asiantuntijaan, Tapalinen neuvoo. päivi piispa, päivi remes

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 Verkkotunnus liiketoimintasi tueksi SannaSahlman Viestintävirasto, palvelupäälikkö Kun haluat varmistua yrityksesi näkyvyydestä myös internetissä, on aiheellista rekisteröidä verkkotunnus. Oma tunnus vahvistaa kotisivujesi ja sähköpostiesi yksilöllistä ja ammattimaista vaikutelmaa asiakkaittesi silmissä. Lisäksi uudet potentiaaliset asiakkaat löytävät tietoa yrityksestäsi entistä tehokkaammin. Yrityskuvan luominen on pitkäjänteistä työtä, johon kuuluu koko liiketoiminnan suunnitteleminen pienintä yksityiskohtaa myö- uusi aalto ICANN vapauttaa verkkotunnuspäätteet joulukuussa kuva: anna maria lopez ten. Myös verkkotunnus vaikuttaa yrityksen mielikuvaan, ja siksi on mietittävä, kuinka se sopii toiminimeen ja tavaramerkkiin. Kun verkkotunnusta päätetään hakea, on Viestintäviraston palvelupäällikkö Sanna Sahlmanin mukaan tärkeää edetä oikeassa järjestyksessä: Turhalta työltä ja kustannuksilta vältytään, kun haluttu verkkotunnus suojataan heti yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Ensin mietitään yrityksen nimi ja tarkistetaan verkkotunnuksen saatavuus eli onko toivottu tunnus vapaana. Vasta sitten ryhdytään suunnittelemaan brändiä eteenpäin. Valitettavan usein käy niin, että verkkotunnusta haetaan vasta viimeisenä, ja huomataan sen olevan jo varattu. Toki varatun tunnuksen voi vaatia peruutettavaksi, mutta kyse on Sahlmanin mukaan rekisteröintihetkestä. Jos verkkotunnus ei rekisteröintihetkellä ole perustunut kenenkään toiminimeen tai tavaramerkkiin, sitä ei myöhempien rekisteröintien perusteella voi enää saada itselleen. USA:ssa toimiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), joka hallinnoi ylimmän tason juuria (esim. com,.org,.net) ja myöntää kaikki maatunnukset (esim. Suomen.fi -tunnus), vapauttaa verkkotunnuspäätteet joulukuussa Sahlman näkee tulevan uuden aallon yritysten mahdollisuutena omaan verkkotunnuspäätteeseen, kuten.omanyrityksennimi ilman nykyistä fi-, com- tai org-tunnusta. Tämä kasvattaa entisestään myös verkkotunnusten kasvavaa markkinointia. Tunnusten tarjoajia on moneen lähtöön, ja joukkoon mahtuu myös epäasiallista markkinointia, mistä on tullut Viestintävirastoon runsaasti ilmoituksia. Välttyäkseen asiattomalta tarjonnalta yrittäjän kannattaakin pohtia, mitkä ovat toiminnan ja asiakkaiden kannalta tärkeät verkkotunnukset ja rekisteröidä ne yrityksen omiin nimiin luotettavalta palveluntarjoajalta, neuvoo Sahlman. verkkotunnus Näin hankit tunnuksen Helpoimmin saat verkkotunnuksen oman palveluntarjoajasi kautta. Selvitä itse tai pyydä palveluntarjoajaasi selvittämään, ettei hakemasi verkkotunnus perustu toisen yrityksen tai yhteisön nimeen tai tavaramerkkiin. Kun tiedät, että voit hakea haluamaasi verkkotunnusta, valtuuta palveluntarjoajasi hoitamaan asia puolestasi. Kerran myönnetty verkkotunnus on voimassa yhden tai kolme vuotta ja palveluntarjoajasi voi uusia sen puolestasi automaattisesti, jos niin sovitaan. Kannattaa ennaltaehkäisevästi pohtia, mitkä ovat toiminnan ja asiakkaiden kannalta tärkeät verkkotunnukset. Näiden tunnusten rekisteröiminen yrityksen tai yhteisön omiin nimiin poistaa myöhemmän epäasiallisen markkinoinnin mahdollisuuden. Verkkotunnusta voi hakea vasta, kun rekisteröityminen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin on lopullinen. Vireillä oleva rekisteröinti ei riitä. tarja rannisto Miksi naapurisi valitsee fi-verkkotunnuksen? Koska se on suomalainen, luotettava ja turvallinen - ihan tutkitusti*. Ja koska jo yli suomalaista on valinnut fi-tunnuksen. Fi-verkkotunnuksen voi rekisteröidä vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan, hinta alkaen vain 15. Katso domain.ficora.fi tai soita *InterQuest/ fi-verkkotunnuksen markkinatutkimus 2008

6 6 ilmoitusliite ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälinen yhteistyö nopeuttaa näkökulma 2 voita aikaa patentointia Kysymys: Kamppailetko patenttihakemusten pitkien käsittelyaikojen kanssa? Vastaus: Päätösten nopeuttamiseksi PRH on ryhtynyt globaaliin yhteistyöhön muiden patenttivirastojen kanssa. Kansainvälistyminen näkyy suomalaisten yritysten muuttuneena palveluntarpeena. Yrityksillä ja myös yksityisillä hakijoilla on kasvava tarve saada patenttisuoja samalle keksinnölle useissa eri maissa. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) linjanjohtaja Pekka Launiksen mukaan patenttihakemusten määrän kasvu näkyy pidentyneenä käsittelyaikana erityisesti isoissa patenttivirastoissa: patenttien myöntäminen on hidastunut ja käsittelemättömien patenttien jonot kasvavat ruuhkaksi asti. Pahimmassa tapauksessa patentin myöntäminen kestää useita vuosia. Esimerkiksi Euroopan patenttiviraston käsittelyaika suomalaisille hakemuksille on keskimäärin 7-8 vuotta, harmittelee Launis. Päätösten nopeuttamiseksi PRH on ryhtynyt aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön muiden patenttivirastojen kanssa. Tavoitteena on saada virastot hyödyntämään toistensa aiemmin tekemää työtä soveltuvin osin, mikä nopeuttaa hakemusten käsittelyaikaa. Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä parantaakseen PRH on jo solminut Patent Prosecution Highway-pilottisopimuksen (PPH) Japanin kanssa. Sopimus astui voimaan , ja sen myötä patenttien käsittely Japanissa voi nopeutua jopa kaksi vuotta. kuva: auvo mäkinen Pekka Launis Patentti- ja rekisterihallitus, linjajohtaja Suomen ja Japanin patenttivirastojen välillä, mikä karsii päällekkäistä työtä. Sopimuksen myötä patentin hakija voi saada pyytäessään nopeutetun käsittelyn, jos yksikin Japanin virastoon tehtävän patenttihakemuksen vaatimuksista on jo hyväksytty Suomessa. Vastaavasti Japanissa hyväksytyn patenttivaatimuksen perusteella voi pyytää nopeutettua käsittelyä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Asiakkaan kannalta maidenvälisellä yhteistyöllä säästetään paitsi aikaa myös kustannuksia muun muassa vähentyneen paperityön vuoksi, toteaa PRH:n tutkijainsinööri Ari Hirvonen. PPH-sopimus parantaa muun ohella patenttihakemusten tutkimuksen laatua, mikä on jatkuvasti kehittämisen keskipisteenä. Toisen maan patenttivirasto voi välittömästi käyttää hyväksi samaa keksintöä koskevaa tutkimustyötä, jonka ensimmäinen virasto on tehnyt, sillä tutkimustulokset ovat intranetin kautta hyödynnettävinä. Näin voidaan keskittyä suoraan täydentävän tutkimuksen tekemiseen. Patentin hakijoille PPH on vapaaehtoinen eikä se aiheuta lisäkustannuksia. Parhaiten se soveltuu tapauksiin, joissa tavoitellaan kiireellistä patentin myöntöpäätöstä. Aloilla, joilla tuotekehitys on nopeaa, saattaa useiden vuosien odottaminen olla jopa kohtalokasta. Keskeistä on turvata suomalaisille yrityksille ja keksijöille mahdollisuus jatkaa kehitystoimintaansa ilman turhaa odottelua, vaatii kehitysjohtaja Juha Rekola PRH:sta. Sopimus täydentää aiempia kansainvälisiä PPH-pilotteja, joissa eri maiden virastot pyrkivät käyttämään toistensa aiemmin tekemään tutkimusta. Suomi neuvottelee vastaavista sopimuksista muidenkin maiden kanssa, ja tällä hetkellä on loppusuoralla sopimusneuvottelut USA:n patenttiviraston kanssa ja projekti alkaa ensi heinäkuun alussa. tarja rannisto Faktaa Mikä on PPH? Patent Prosecution Highway on kahden kansallisen patenttiviraston välinen sopimus, joka mahdollistaa patentin hakijoille nopeamman ja tehokkaamman väylän saada vastaava patentti toisessa PPH-sopimuksen allekirjoittaneista virastoista. PPH mahdollistaa myös virastojen välisen tietojen vaihdon, joten päällekkäinen tutkimustyö vähenee ja patenttien laatu kasvaa. PPH-järjestelmään kuuluvat Suomen lisäksi Japani, USA, Singapore, Saksa, Iso- Britannia, Australia, Kanada, Etelä-Korea, Tanska ja EPO (Euroopan patenttiorganisaatio). PPH on hakijoille täysin vapaaehtoinen mahdollisuus. Ensin tutkimuksen tehneen viraston päätökset eivät sido jälkimmäistä virastoa, vaan se tekee itsenäisen päätöksen patentoitavuudesta. Pitkälle viety suomalainen tuotekehitys ja osaaminen pitää suojata PPH mahdollistaa tutkimustulosten nopean ja joustavan vaihdon Pph-maiden verkosto keväällä 2009 Esimerkkitapaus USA:sta Japaniin tehtävästä nopeutetusta PPH-hakemuskäsittelystä. kuva: Patentti- ja rekisterihallitus

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Capture headline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Photo: Name Surname Aineettomuuden johtaminen IPR-strategialla hallitaan yhä tärkeämmiksi muuttuvia immateriaalioikeuksia. Yhä useamman yrityksen menestys perustuu IPR:n (immaterial property rights, aineettomat oikeudet) varaan. Tietotyön ja informaatioyhteiskunnan aikana harva yritys toimii esimerkiksi ilman omaa brändiä, patentteja tai domainnimeä. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaikeampaa on pysyä tietoisena immateriaalioikeuksien kaikista kiemuroista. On tärkeää, että yritykset eivät pelkästään reagoisi toimintaympäristönsä muutoksiin, vaan miettisivät ja ennakoisivat IPR-toimintaansa. Yksi hyvä keino pysyä proaktiivisena on laatia yritykselle oma IPR-strategia, sanoo tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälä. Analyysi, suunnittelu, toteuttaminen IPR-strategia on liiketoimintalähtöinen näkemys siitä, mihin suuntaan yrityksen liiketoiminnan halutaan menevän, ja millaista roolia IPR näyttelee sen toiminnassa. IPR-strategia saattaa käytännössä tarkoittaa esimerkiksi jonkin osa-alueen tietoista painottamista. Jos yrityksen kilpailuvaltteja on patentoitavia keksintöjä tuottava tuotekehitys, panostetaan toki erityisen vahvasti patentointiin, Pyhälä kertoo. Vaikka IPR-strategia keskittyisi lopulta voimakkaasti tiettyihin IPR:n osa-alueisiin, on lähestymistavan oltava kokonaisvaltainen. Lähdettäessä luomaan yritykselle omaa strategiaa on ensimmäinen askel yrityksen analysointi. Kirjoitetaan esimerkiksi auki kaikki yrityksen tavaramerkit, miten ne suhteutuvat toisiinsa ja IPR:n muihin elementteihin. Vasta tätä kautta päästään luomaan todella toimivaa strategiaa, Pyhälä selittää. Oma haasteensa on luodun IPRstrategian jalkauttaminen yrityksen toimintaan. Ilman sitä hienoinkin strategia jää pelkäksi paperiksi. IPR on monelle jo niin tärkeä liiketoiminnan osa, että strategian toteuttamisen pitää lähteä ylimmästä johdosta saakka. IPR on niin kiinteässä yhteydessä esimerkiksi markkinointiin, että se läpäisee usein koko organisaation. Mutta jos ylin johto ei tee IPR-strategian linjanvetoja ja ole sataprosenttisesti sen takana, on sitä aika mahdoton saada toteutumaan muillakaan tasoilla, Pyhälä sanoo. ennakoi IPR-strategia on liiketoimintalähtöinen näkemys siitä, mihin suuntaan yrityksen liiketoiminnan halutaan menevän, ja millaista roolia IPR näyttelee sen toiminnassa. kuva: jukka lehtinen Strategialla selkeyttä toimintaan IPR-strategian rakentaminen ei ole hyville taloudellisille ajoille varattua ylimääräistä puuhastelua. Se on selkeä liiketoiminnallinen väline, jonka ehkä konkreettisimpana hyötynä on selvät kustannussäästöt. Mitä paremmin strategia on laadittu, sitä paremmin yritys pystyy keskittymään omaan ydintoimintaansa. Kun esimerkiksi yrityksen brändi selkiytyy ja tulee tunnistettavammaksi, erottuu yritys kilpailijoistaan ja markkinointi helpottuu, Pyhälä listaa. Johdon kannalta IPR-strategia helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa. Asioita ei tarvitse miettiä joka kerta uudestaan, kun kerran luotu yhteinen linja antaa suuntaa usein monimutkaisissa IPR-asioissa. Mitä paremmin IPR-strategia on mietitty, sitä itsestään selvemmältä tuntuu sen toteuttaminen, Pyhälä tiivistää. jussi tiihonen huomio lisäarvo IPR-strategiasta lyhyesti Immaterial property rights, IPR, käännetään joko immateriaali- tai aineettomiksi oikeuksiksi. IPR jakaantuu tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, joista jälkimmäisiin kuuluu mm. patentit, tavaramerkit, mallioikeudet, toiminimiasiat ja domainnimet. IPR-strategia on yrityksen liiketoiminnasta nouseva tietoisuus siitä, mitkä immateriaalipuolen asiat ovat sille tärkeitä ja mihin suuntaan sen liiketoiminta on menossa, sekä suunnitelma tämän toteuttamiseksi. IPR-strategiaan saattaa kuulua omat strategiat joillekin tietyille alueille, esimerkiksi patenteille. Lähtökohdan on kuitenkin oltava kokonaisvaltainen. Jotta strategia voidaan toteuttaa kunnolla, on esimerkin tultava ylimmästä johdosta, missä IPR:ää koskevat suuret linjanvedotkin tehdään. Toisaalta IPRjohtaminen on vaikeaa ilman olemassa olevaa strategiaa. Toimiva IPR-strategia tuo kustannustehokkuutta ja toiminnan selkiytymistä, ja sitä kautta kasvattaa yrityksen arvoa. Kehitä osaamistasi Patentit Teollisuus Tekniikka teollisoikeuksia ja erityisesti patentteja käsittelevä koulutusohjelma (20 pv) Ceipi Basic Training Course in European Patent Law (EPC) kevät 2011 (24 pv) TKK Dipoli puh dipoli.tkk.fi/teollisoikeudet TKK Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto kuva: dave di biase

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI näkökulma AJASSA 3 suojaa luomuksesi tekijänoikeus Tekijänoikeus muistuttaa omistusoikeutta ja antaa tekijälle oikeuden määrätä luovan työnsä tuloksista. Tekijänoikeuslain mukaista suojaa saa kolme tahoa: Teoksen tekijä, kuten kirjailija tai säveltäjä, saa suojaa teokselleen. Teoksen esittäjä saa suojaa omalle esitykselleen, tulkinnalle, tästä teoksesta. Levyn, elokuvan, kirjan tai muun tuotoksen rahoittava yrittäjä saa suojaa näin syntyvälle tuotteelle (osa suoraan lain nojalla, osa taas ostamalla oikeuksia tekijöiltä ja esittäjiltä). tuomas holopainen Tavoitteena on tehdä vielä se täydellinen biisi ja täydellinen levy. Kukaan ei ole sitä vielä tehnyt, mutta elämä on oppimisprosessia, niin muusikkona kuin ihmisenä. KUVA: TIMO ISOAHO Nightwish vahvistaa asemaansa tavaramerkillä Suoja-ajat Tekijänoikeus ei ole ikuinen. Se on voimassa teoksen tekijän osalta 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Esittävien taiteilijoiden ja tuottajien oikeudet ovat voimassa 50 vuotta tallenteen - kuten cd-levyn - tallennus- tai julkaisuvuodesta. Mikä on teos? Teokseksi katsotaan mikä tahansa luovan työn tulos, joka on sen verran omaperäinen, ettei joku toinen tekisi täysin samanlaista. Tekijänoikeuslailla suojataan teoksia ja teosten esityksiä. Niiden lisäksi sillä suojataan mm. tietokantoja, tietokoneohjelmia, tietokonepelejä sekä ääntä tai kuvaa sisältäviä tallenteita. lähde: Kysymys: Oletko luova ihminen ja haluat pitää henkisen omaisuutesi kontrollissa? Vastaus: Tee kuten muusikko, säveltäjä ja sanoittaja Tuomas Holopainen, joka on turvannut oikeudet omaan luomistyöhönsä. Showcase Rock business Kiteeltä maailman tietoisuuteen ponnahtanut Nightwish on vahva kansainvälinen brändi ja suomalainen vientituote. Se on myös Tuomas Holopaisen omistama tavaramerkki. Yhtyeen perustaja, säveltäjä, sanoittaja ja kosketinsoittaja on halunnut turvata oikeudet omaan luomistyöhönsä ja puolustautua piraatteja vastaan, jotka vievät leipää muusikoiden pöydästä. Tuomas Holopaisen vuonna 1996 perustama yhtye on kasvattanut suosiotaan jokaisen julkaistun albumin myötä. Universal Music julkaisee yhtyeen levyjä Japanissa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa, ja Suomessa alamerkkinsä Spinefarmin kautta. Lisäksi yhtyeellä on erilliset lisenssisopimukset Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Nightwish lähti vappuna neljännelle USA:n kiertueelleen uusimman albuminsa Dark Passion Play julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen ovat vuorossa Euroopan kesäfes- tivaalit, pistokeikka Moskovassa ja kiertueen päätösfinaali Helsingin Areenalla Helsinkiin päättyvä kaksivuotinen Dark Passion Play World Tour käsittää lähes 200 esiintymistä neljässä maanosassa. FAKTAA Piraattien käyttäjä syö sekä taiteilijan että rehellisen kuluttajan pöydässä. Piratismin harjoittajat valmistavat ja/tai levittävät laittomia kopioita toisten teoksista - joko fyysisinä kappaleina tai internetissä. Piraattitallenteen sisältö on varastettua tavaraa. Se on otettu luvatta. Suomen laki kieltää piraattitallenteiden myymisen ja maahantuonnin. Muista maista Haluan suojata oman luomukseni. En halua, että joku muu pääsee Nightwish-nimellä rehvastelemaan. Tuomas Holopainen Nightwish-tavaramerkin omistaja Rockmusiikki ammattimaista bisnestä Nightwish on hionut manageriyhtiönsä kanssa liiketoimintakonseptin, jossa yhtye omistaa levyjensä alkuperäisäänitteen eli masterin, jota lisensoidaan edelleen levy-yhtiöille. Näin levyn tuotosta isompi osuus jää yhtyeelle, tosin myös kustannukset ja riski. Nightwish on kuitenkin ollut taloudellinen menestys. Yhtyeen tulot eli levymyynnin rojaltit, keikkapalkkiot ja oheistuotteiden myynti ovat ostettuja piraattitallenteita ei saa tuoda Suomeen edes omaan yksityiseen käyttöön. Internetpiratismi on kasvava ongelma. Internetin p2p-vertaisverkoissa on laittomasti jaossa suunnaton määrä pelejä, ohjelmia, musiikkia ja elokuvia. Tekijänoikeuslailla kielletään sekä niiden luvaton jakaminen että imurointi.! Lue lisää netistä: lähde: satoja tuhansia euroja vuodessa. Yhtye omistaa itse myös verkkokaupan, jonka kautta hoidetaan oheistuotemyyntiä. Henkinen omaisuus tiukasti omissa käsissä Tuomas Holopainen on tarkka siitä, että Nightwish on hänelle kuuluvaa henkistä omaisuutta. Hän haluaa säilyttää muusikon vapaudet luoda omanlaista musiikkia myös kaikissa levy-yhtiöiden kanssa tehtävissä sopimuksissa. Holopaiselle tavaramerkkirekisteröinnin tärkein perustelu oli suojata oma elämäntyönsä ja välttää hankaluudet nimeen liittyvissä oikeuksissa: Haluan suojata oman luomukseni. En halua, että joku muu pääsee Nightwish-nimellä rehvastelemaan. Musiikkialalta löytyy esimerkkejä, joissa jokin muu taho kuin yhtyeen perustajajäsen on rekisteröinyt bändinimen itselleen. Tavaramerkillä taisteluun piraatteja vastaan Muusikoiden oikeuksien puolustamiseksi Nightwish-tavaramerkkihakemukset on kotimaan lisäksi jätetty yhteensä 21 maahan Euroopassa sekä Venäjällä, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtyeen manageria Ewo Pohjolaa harmittavat erityisesti Nightwish-fanituotteiden piraatit, joita myydään yleisesti keikkapaikkojen ulkopuolella kaikkialla maailmassa. Oheistuotteiden myynti kun on yhtyeelle nykyään vähintään yhtä merkittävä tulonlähde kuin levymyynti. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen varatuomari Antti Kotilaisen mukaan kansainvälisen IFPI:n arvio fyysisen CD-piratismin kaupallisesta markkina-arvosta vuonna 2008 oli 3,5 miljardia dollaria ja piraattilevyjä myytiin yhteensä miljardi kappaletta. Internet-piratismin puolella laittomia biisilatauksia oli 40 miljardia kappaletta, jonka kaupallinen arvo on yli 7 miljardia dollaria. IFPI:n arvio on, että yhteensä piratismi aiheutti sille vuonna ,4 miljardin dollarin menetykset. Musiikkialalla ei ole myöskään harvinaista, että äänitteitä on saatavilla piraattituotteina ympäri maailmaa jopa ennen julkaisupäivää. Piratismi leikkaa levyn myynnistä melkoisen siivun. Pohjola ei kuitenkaan pidä nettipiratismia yhtä isona ongelmana yhtyeelle kuin fyysisten tuotteiden levitystä: Nightwish ei ole kertakäyttömusiikkia. Raskaamman rockin kuuntelijoille musiikki on yleensä elämäntapa. He haluavat ostaa fyysisen tuotteen. ANNE SUUTALA

9 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 9 inspiraatio vinkit kuva: sami suni kuva: istock kuva: sedal inal piratismi Kaikki hyötyvät rehellisestä pelistä Jos kaikki hankkisivat ääni- ja kuvatallenteensa piraatteina, elokuvia ja musiikkia tekemällä ei eläisi eikä niitä enää juurikaan syntyisi. Kaikki tehdään rehellisen kuluttajan rahalla. Piratismin tuomat tappiot voivat näkyä sekä tarjonnan supistumisena että hinnoissa. vertaisverkot 1. Vertaisverkkoihin liittyvä antaa yleensä muille luvan kopioida oman koneensa vastaavia tiedostoja. Näin hän usein syyllistyy myös laittomaan tiedostojen jakeluun, jos ne sisältävät luvatta jaossa olevaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Älä juutu ruuhkiin, valitse Patent Prosecution Highway!* Saat laatua, nopeutta, joustavaa asiointia ja kustannussäästöjä. Valitse väylä nopeaan patentointiin jo tänään! * Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa kansainvälistä patentointia ja tehostaa patenttivirastojen yhteistyötä hakemusten tutkimisessa. Patenttivirastot hyödyntävät toisen maan patenttiviraston ensimmäisessä vaiheessa tekemän tutkimustyön ja takaavat nopean hakemuskäsittelyn. PRH:lla on sopimus Japanin patenttiviraston kanssa ja tällä hetkellä neuvotellaan yhteistyöstä USA:n kanssa. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

10 10 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Ammatillinen näkökulma Immateriaalioikeuksista on nyttemmin tullut merkittävä osa yritysten pääomaa. Osaamisesta on tullut kauppatavara ja sen suojaamiseen on vähitellen havahduttu. Paikka auki IPR-moniosaajalle Immateriaalioikeus (IPR) jakaantuu teollis- ja tekijänoikeuksiin. Teollisoikeuksiin kuuluvat patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeus. Jako eri osaajien välillä oli varsinkin aikaisemmin jyrkkä: tekijänoikeusihmiset osasivat vain tekijänoikeutta, patenttiosaajat tunsivat vain patenttioikeutta. Laaja-alaisille osaajille ei ollut kysyntää. Paremminkin, heitä ei osattu edes kaivata. Immateriaalioikeuksista on nyttemmin tullut merkittävä osa yritysten pääomaa. Luovat alat ovat kasvussa ja niiden peruspääomana on työntekijöiden luovuus ja osaaminen. Osaamisesta on tullut kauppatavara ja sen suojaamiseen on vähitellen havahduttu. Palvelusektorin jatkuva laajeneminen on korostanut entisestään immateriaalioikeuksien kokonaishallinnan merkitystä. Myyvä esimerkki Otetaan hypoteettinen esimerkki. Reippaat nuoret ovat todenneet, että kysyntää löytyisi palvelulle, jossa yhdistetään eri henkilöiden osaamista. Päämääränä saattaisi olla vaikkapa joustavan palvelun tarjoaminen kotona asuville ikääntyville ihmisille. Nämä tarvitsevat monenlaista apua: kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa, siivousta, lampun vaihtoa, taulun laittamista seinään, pesulassa käyntiä ja muita jokapäiväiseen elämään kuuluvia puuhia. Idea ei ole uusi eikä omaperäinen, mutta nämä nuoret ovat vakuuttuneita, että he pystyvät luomaan kokonaisuuden, jonka ansiosta juuri heidän tarjoamansa palvelut käyvät kaupaksi. Palvelulle kehitetään nimi. Sen on oltava myyvä eli mieleenjäävä sekä helppo käyttää markkinoinnissa ja verkkotunnuksena. Markkinointiin rakennetaan omaperäinen ja itsenäinen muista erottuva linja ja ilme. Henkilökunnalle luodaan iloinen ja yhtenäinen asukokonaisuus. Kun esimerkkiimme lisätään vielä erilaisten apuvälineiden kehittäminen päivittäisten toimintojen avuksi, toiminta laajenee entisestään. Immateriaalioikeksilla suoja investoinneille Miten immateriaalioikeudet ovat tässä kuviossa mukana? Ideathan ovat vapaasti käytettävissä, joten on keksittävä, miten omat oivallukset, eli oma brändi, voidaan taloudellisesti hyödyntää. Immateriaalioikeudet ovat monipuolisesti käytettävissä. Palvelun nimi suojataan sekä toiminimenä että tavaramerkkinä, jolloin kukaan muu ei voi samalla tai sekoitettavalla tunnuksella harjoittaa samanlaista toimintaa. Verkkotunnus varmistaa ja vahvistaa valitun nimen erottamiskyvyn säilymisen. Markkinoinnin suojana toimii tekijänoikeus, kunhan lopputulos ylittää teostasovaatimuksen eli on itsenäinen ja omaperäinen. Asukokonaisuus voidaan suojata mallioikeudella. Uusien apuvälineiden suojaksi voidaan hakea hyödyllisyysmallia, mikäli tekninen jippo on pieni, tai patenttia, jos lopputulos täyttää keksinnöllisyyden vaatimukset. Osien suojaamisella varmistetaan se, että lopputulosta, palvelua, voidaan puolustaa matkijoita vastaan ja että konsepti on lisensoitavissa halukkaille. Franching-ketju ikääntyneiden palveluille on syntynyt. Kilpailussa menestyminen edellyttää silti muutakin kuin palvelun tuottamista ammattitaitoisesti ja markkinoinnin tehokkuutta. Liiketoiminnan suunnittelu, aloittaminen ja jatkaminen edellyttävät aina investointeja, vaikka kysymys ei olisikaan tehdashalleista ja kalliista koneista. Immateriaalioikeudet tarjoavat keinoja suojata investoinnit. Neuvontaan moniosaamista Uudet yrittäjät tarvitsevat neuvontaa, jossa arvioidaan liikeidean mielekkyys, sen toteutuksen tehokkuus ja se, miten toiminta voidaan turvata vapaamatkustajien varalta. Myös immateriaalioikeusalan ammattilaisten on oltava innovatiivisia parhaan mahdollisen suojan saamiseksi kulloisellekin liiketoiminnalle. Tämä edellyttää heiltäkin laaja-alaista osaamista: tietoa siitä, miten eri suojamuodot toimivat, mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä mitä maksaa niiden hankkiminen ja puolustaminen. Immateriaalioikeudet on osattava mitoittaa oikein kulloinkin kysymyksessä olevan toiminnan kannalta. Myös kansallisen IPR-strategian (valtioneuvoston periaatepäätös ) toimenpidelistassa korostetaan, että immateriaalioikeudet edellyttävät poikkitieteellistä osaamista. IPR:ssä yhdistyvät tekniikan, talouden ja juridiikan eri alueet. Niinpä neuvontaorganisaatioiden, sekä julkisten että yksityisten, on oltava immateriaalioikeuksien moniosaajia. Onkin korkea aika keskittyä immateriaalioikeuden kokonaisosaamisen kehittämiseen. profiili Marja-Leena Mansala pääsihteeri, IPR University Center ipr univercity center IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos. IPR University Center koordinoi ja edistää immateriaalioikeuteen liittyvien kysymysten tutkimusta ja alan koulutusta, tarjoaa immateriaalioikeutta koskevaa tietopalvelua ja toimittaa kannatusyhdityksen julkaisemaa IPRinfo-lehteä. Instituutissa toimii INNOCENT-tutkijakoulu. Lisäksi instituutti järjestää maksullisia kursseja sekä räätälöityä koulutusta korkeakouluille ja yrityksille. kuva: tomi westerholm Marja-Leena Mansala pääsihteeri, IPR University Center

11 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 11 näkökulma 4 tunne käytännöt inspiraatio 5 faktaa 2 Tuulimarja Myllymäki Tarkoitus Tavaramerkin tarkoituksena on erottaa 1 markkinoilla tietyn yritysten tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Se siis toimii tärkeänä mainonnan ja markkinoinnin apuvälineenä. 1 Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta Kysymys: Mikä on tavaramerkin rekisteröinnin edellytys? Vastaus: Rekisteröinnin edellytyksenä on, että merkin avulla voidaan erottaa haltijan tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Helmikuussa 1889 Keisari Aleksanteri III antoi asetuksen tavaraleimain suojelemisesta Suomessa. Tämän asetuksen myötä elinkeinonharjoittajille tuli mahdollisuus rekisteröimällä saada yksinoikeus tavaramerkkiinsä. Vanhin Suomessa yhä voimassa oleva tavaramerkki on Singer, joka merkittiin rekisteriin Tämä rekisteröinti on uudistettu jo 11 kertaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Vanhin Suomessa voimassa oleva suomalaisen haltijan tavaramerkki on Fazerin Kiss Kiss, joka lienee makeishyllystä kaikille tuttu. Se rekisteröitiin numerolla 443. Kuten esimerkeistä havaitaan, parhaimmillaan tavaramerkki voi palvella haltijaansa useiden sukupolvien ajan. Toisin kuin muut teollisoikeudet, tavaramerkki voi periaatteessa olla ikuinen - kunhan sen uudistaa aina kymmenen vuoden välein. Tavaramerkin rekisteröiminen on tehokas tapa suojata niitä panostuksia, joita käytetään tuotteen tai palvelun markkinointiin ja kehittämiseen ajan saatossa. Lähes jokaisella yrityksellä on tavaramerkki, joka toimii sen tuotteiden tai palveluiden tunnuksena, siinä missä toiminimi yksilöi itse yrityksen. Tavaramerkin ansiosta kuluttajat tunnistavat kaupallisessa merkkiviidakossa sen tietyn tuotteen tai palvelun, johon luottavat tai jonka tuntevat tai joka muuten vetoaa heihin. Tavaramerkkiin saa yksinoikeuden varmimmin rekisteröimällä sen esim. Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Yksinoikeuden haltija voi kieltää kilpailijoita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samojen tai samankaltaisten tuotteiden yhteydessä. Tavaramerkki voi olla melkein mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki, kuten sana, kuvio, iskulause, kirjainyhdistelmä, äänimerkki tai itse tuotteen ulkoasu. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että merkin avulla voidaan erottaa haltijan tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Merkki ei siis saisi kuvailla tuotteita. Merkki ei myöskään saisi olla sekoitettavissa muiden aikaisempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Juhlavuoden kunniaksi avataan kesäkuussa PRH:n Innogalleriassa näyttely Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta. Näyttely esittelee sekä tavaramerkkien historiaa että nykypäivää. tuulimarja myllymäki Neuvontalakimies, Tavaramerkki- ja mallilinja Patentti- ja rekisterihallitus vanhimpia tavaramerkkejä 1. Keväällä 2009 on tullut kuluneeksi satakaksikymmentä vuotta siitä, kun keisari-suuriruhtinas Aleksanteri III antoi Suomenmaan valtiosäätyjen suostumuksella ja myönnytyksellä asetuksen tavaraleimain suojelemisesta Suomessa. 2. Vanhin suomalainen Suomessa voimassa oleva tavaramerkki on Fazerin Kiss Kiss. Tämä kuvamerkki on rekisteröity kuvat: prh:n kuva-arkistot leijonamerkki 1. Tervakosken Paperitehtaan leijonamerkki paperiteoksia varten otettiin Suomen tavaramerkkirekisteriin toukokuun 21. päivänä vuonna Vuonna 1818 perustettu Tervakoski on Suomen vanhin edelleen toimiva paperitehdas. kuvat: prh:n kuva-arkistot 2 Suojaus Tavaramerkki kannattaa aina suojata rekisteröinnillä. Rekisteröinti on varmin ja yksinkertaisin tapa saada yksinoikeus. 3 Yrityksen omaisuutta Tavaramerkki voi olla yrityksen arvokkain omaisuus. Yrityksen toiminimi voi ajan saatossa muuttua, mutta se merkki, jonka ansiosta kuluttajat tunnistavat tuotteet tai palvelut, säilyy kenties paljon pidempään. Yksinoikeus Rekisteröinnillä 4 saa yksinoikeuden tavaramerkin käyttöön ja sillä voi estää kilpailijoita käyttämästä sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tuotteiden yhteydessä. Käyttöoikeuden hallinta Tavaramerkin haltija voi esim. myydä merkkinsä tai myöntää sii- 5 hen käyttöoikeuksia.

12 12 ilmoitusliite C M Y CM MY CY CMY K tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Älä luule, ota selvää!

Älä luule, ota selvää! Älä luule, ota selvää! Tekijä Elämä ilman kulttuuria on tylsää 1 Yhdistä tekijä ja teos. laulaja kirjailija kuvittaja ohjaaja säveltäjä 2 Kirjoita omin sanoin kehykseen mikä teos on. 3 Täydennä ajatuskarttaan

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Perustietoa tekijänoikeudesta Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä Kirjoittanut Lauri Kaira Kuvittanut Jukka Lemmetty Kirja ei synny ilman kirjailijaa Yksikään elokuva, kirja, sarjakuva tai laulu ei synny

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys 15.11.2013 IPR University

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi yksinoikeudella sinulle Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Tavaramerkki voi olla IKUINEN Tavaramerkin suunnittelu Merkin valinnassa lukuisia vaihtoehtoja Alusta

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru

Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä. Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Kaupparekisteristä päivää yritysnimellä on väliä Oma Yritys 2014 PRH-seminaari 18.3.2014 asiakaspalveluesimies Louna Kiuru Toiminimi nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan yritystä yksilöivä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia Osta innovaatioosaamista yritykseesi Pk-yrityksille ja mikroyrityksille joilla on uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia jotka ovat käynnistämässä innovaatiotoimintaa joilla on

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén INTERNET-SIVUT Intercity Uusikaupunki H. Cavén 12.2.2015 SISÄLTÖ SIVUSTO DOMAIN-NIMI NIMIPALVELIN PALVELUNTARJOAJAT SIVUSTON RAKENNE VERTAILU ETENEMINEN ESIMERKKI LASKELMIA TITLE 2 ISÄNNÄT Laitila, Mynämäki,

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskars Oyj Abp Varsinainen yhtiökokous 16.3.2010 Fiskarsin yritysarvo (EV) MEUR 1600 1400 1200 1000 800 600 Fiskarsin operations liiketoiminta Wärtsilän shares osakkeet 400 200 0 Fiskarsin liiketoimintojen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu?

Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu? Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu? Kalle Euro Turun seudun kehittämiskeskus Timo Metsä Tokila Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri Potkurin speksit Valmistelu alkoi 1/2004 Kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO

SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO SUOMALAISEN HIRSITALON VIENTIVERKOSTO JAPANIIN EKOMUOTO VERKOSTON VETURINA KUUSAMO HIRSITALOT CANNUS TUNTEE JAPANIN JA SEN RAKENNUSALAN ERITTÄIN KUSTANNUSTEHOKAS TAPA VIENTIIN SYNERGIAA JA KOON EKONOMIAA

Lisätiedot