Teollis- ja. tekijänoikeudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollis- ja. tekijänoikeudet"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009 tekijänoikeudet 4 näkökulmaa aineettomiin oikeuksiin suvi virta yrityksen menestystekijät IPR-strategia: Hallitse aineettomia oikeuksia ja selkeytä liiketoimintasi.

2 2 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti haasteita On arvioitu, että 75 prosenttia yritysvarallisuudesta koostuu aineettomista omaisuuseristä. Aineettomat oikeudet ovat yhä keskeisempi osa tällaista yritysvarallisuutta. Panosta suojaamisen osaamiseen T ekijänoikeuden hyödyntämiseen liittyvä toiminta kattaa noin 3,5 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta eli yli 5 miljardia euroa. Näiden lukujen valossa on selvää, että mikäli emme kykene innovaatiotamme suojaamaan tehokkaasti, ohenevat myös niistä saadut hyödyt. Pitkällä aikavälillä toimimaton suojausjärjestelmä estää koko kansantalouden kasvun. Patentit, tekijänoikeus ja tavaramerkit saatetaan vieläkin mieltää näihin asioihin erikoistuneiden asiamiesten ja juristien salatieteiksi, mutta tosiasiassa ne ovat elävä ja tärkeä osa kaikkea liiketoimintaa. Välttämätön menestystekijä Kilpailu parhaasta ympäristöstä tutkimukselle ja tuotekehi- 1 tykselle on käynnissä ja kisaa käydään koko maailma areenana. Tässä kilpailussa ei voi pärjätä ilman tehokasta oikeussuojajärjestelmää. Aineettomien oikeuksien suojaaminen on yhä haastavampaa. Erityisesti tulee tunnistaa kahden toisiaankin vahvistavan trendin eli globalisaation ja digitalisaation vaikutus. Globalisaatio asettaa yhä pienemmät yritykset yhä isompien haasteiden eteen. Suomen talous on erittäin kansainvälinen ja suomalaisyritykset toimivatkin jo varsin pienestä yrityskoosta alkaen vähintään lähialueilla tai jopa globaalisti. Kansainvälisten käytäntöjen osaaminen erityisesti aineettomia oikeuksia koskevissa kysymyksissä on välttämätön menestystekijä suomalaisyrityksille. Digitalisaatio näkyy tällä hetkellä etenkin internetin kautta tapahtuvana erittäin nopeana, kattavana ja usein ilmaisena aineistojen leviämisenä. Tämä on mullistamassa etenkin käyttäjien vaatimukset ja tottumukset, mutta asettaa haasteita etenkin luoville, aineettomien oikeuksien varaan rakentuville aloille. Nämä kaksi kehityssuuntaa saattavat vaikuttaa maailmantalouden rakenteeseen enemmän kuin arvaammekaan. Aiemmin kopioinnista tunnetut Kaukoidän maat ovat kyenneet lisäämään patenttihakemustensa määrää jo räjähdysmäisesti. Aineettomien oikeuksien strategia Valtioneuvoston tuore periaatepäätös aineettomien oike- 2 uksien strategiasta tarttuu konkreettisilla toimenpiteillä juuri näihin kysymyksiin. Aineettomien oikeuksien korostuessa myös Suomen on panostettava suojaamisen osaamiseen. Suomalaisyritysten on oltava kyvykkäitä toimimaan kansainvälisissä neuvotteluissa ja Mauri Pekkarinen Elinkeinoministeri Globalisaatio ja digitalisaatio Nämä kaksi kehityssuuntaa 1 saattavat vaikuttaa maailmantalouden rakenteeseen enemmän kuin arvaammekaan Suojaamisen osaaminen 2 Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia. parhaat vinkkini Suomalaisyritysten tulee tunnistaa, milloin pitää hakea patenttia, suojata tekijänoikeutta ja liikesalaisuuksia Lisää yhteistyötä Yritysten tulee saada neuvontaa aineettomien oike- 3 uksien kaikilla osa-alueilla tekemään hyviä sopimuksia. Suomalaisyritysten tulee tunnistaa, milloin pitää hakea patenttia, suojata tekijänoikeutta ja liikesalaisuuksia, sekä myös milloin yrityksen tieto on senlaatuista, että sen avoimella jakamisella asiakkaiden ja kumppaneiden kesken saavutetaan parempi tulos. Neuvonta Yritysten tulee saada neuvontaa aineettomien oikeuksien 3 kaikilla osa-alueilla, koskivatpa ongelmat sitten patentteja, muotoilua, tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä. Tässä TE-keskusten kautta saatavalla neuvonnalla ja konsulttipalveluilla on paljon tehtävää. Keksintösäätiöllä on tärkeä rooli erityisesti mikroyritysten ja yksityishenkilöiden neuvonnassa ja keksintöjen suojaamisessa. Tekes tekee merkittävää työtä myös tällä saralla auttaessaan aloittavia yrityksiä kartoittamaan aineettomiin oikeuksiin liittyä tarpeitaan. Yllä mainittuja käytäntöjä edistää myös aineettomiin oikeuksiin keskittyvän tuomioistuimen perustaminen sekä patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kokonaisarviointi. Eri osapuolten yhteistyöllä Suomi vahvistaa määrätietoisesti tämän tärkeän ja voimakkaasti kehittyvän alueen osaamista ja hyödyntämistä. Tässä lehdessä sivu 8 En halua että joku muu pääsee rehvastelemaan Nightwishnimellä Netissä Tuomas Holopainen Säveltäjä, sanoittaja, muusikko. Kansainvälinen yhteistyö nopeuttaa patentointia s. 6 Patent Prosecution Highway PPH on kahden kansallisen patenttiviraston välinen sopimus, joka nopauttaa kansainvälisen patentin hakua. Autamme lukijoitamme onnistumaan! teollis- ja tekijänokeudet, n:o 2 toukokuu 2009 Julkaisija: Heikki Wahlroos Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Business Developer: Anni Linko Projektipäällikkö: Terhi Backman Puhelin: Jakelu: Jaetaan Kauppalehden liitteenä 15. toukokuuta 2009 Paino: Kustannus Oy Aamulehti/Lehtipaino Ota yhteyttä Mediaplanetiin: Puhelin: Netissä: Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Berggren-yhtiöt on Suomen johtavia immateriaalioikeuksiin (IPR) erikoistuneita asiantuntijayhteisöjä. Palvelemme 150 asiantuntijan voimin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Asiakkaidemme käytössä ovat huippuammattilaiset ja laaja IPR-palvelutarjonta. Toimintamme perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen sekä ehdottoman luottamukselliseen asiakasyhteistyöhön. Patentit Hyödyllisyysmallit Mallioikeudet Tavaramerkit Domainit Lakiasiat IPR-strategiapalvelut IPR-hallintapalvelut Tutkimus- ja valvontapalvelut

3 ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 3 Brändi luo yritykselle lisäarvoa ja aineetonta hyvää pysy vahvana Yrityksellä on oltava tarkoin fokusoidut keihäänkärjet, joiden varaan se rakentaa menestymisensä, toteaa Jari Taipale. kuva: veronika solovian Faktaa Brändin rakentaminen on monikerroksinen prosessi Haasteena on innostava ja tosi brändi Brändin ytimen täytyy kestää Ilman riskianalyysiä rakennettu brändi tuottaa yllätyksiä Brändin on toimittava markkina- ja kilpailutilanteiden muutoksissakin Brändijohtaminen koskee kaikkia yrityksessä Maa- ja kuntabrändääminen edellyttävät kokonaisnäkemystä ja osallistumista Ihmiset osaavat elää brändien kanssa ja niiden avulla Kaupallista tuote- tai palveluideat! Patentit, tavaramerkit ja mallisuojat edustavat juridisessa mielessä asioita, joita voidaan suojata. Ne ovat tärkeitä ja keskeisiä yrityksen menestystekijöitä. Niillä rakennetaan koko yrityksen kilpailukyky ja mahdollinen kilpailuetu muihin toimijoihin nähden. Yritysten suurin immateriaalinen pääoma välittyy kuitenkin organisaatiossa työskentelevien ihmisten kautta. Yrityksellä on oltava tarkoin fokusoidut keihäänkärjet, joiden varaan se rakentaa menestymisensä. Osa kilpailuedusta rakennetaan patenttien varaan, BrandWorxx Oy:n toimitusjohtaja Jari Taipale kertoo. Keihäänkärjet eivät voi olla viestinnällisiä toimenpiteitä, vaan niiden tulee olla yrityksen päivittäisen toiminnan olennaisia osia. Brändin arvo on sidottu aineettomaan pääomaan ja johtamiseen. Siksi keihäänkärkien on oltava vahvoja ja niiden on kestettävä erilaiset suhdanne- ja kriisitilanteet. Taipale muistuttaa, että brändin rakentamisessa ihmisten motiivien ja tarpeiden ymmärtäminen on ydinasia. Brändin ydin on erottuvuus, mutta silläkään ei ole itseisarvoa, jos sillä ei saavuteta tavoiteltua kilpailuetua. Siinä on oikea määrä asiakastuntemusta, teknistä osaamista sekä henkilöstöhallintoa samassa paketissa. Brändien merkitys kasvaa Maa- ja aluebrändien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Kun ne ymmärretään eri hallintoalojen yhteistoiminnan avulla yhteisiksi ja merkityksellisiksi asioiksi, niin niiden avulla Suomi pystyy erottautumaan. Suomi voi rakentaa menestyksellisen maabrändin itselleen. Emme ehkä saa tänne johtavia, kansainvälisiä pääkonttoreita, mutta osaavia ja innovoivia ihmisiä yri- Valtarakenteena brändijohtaminen on yrityksissä sisäisesti haastavaa, koska se koskee niin monia osaalueita. Göte Nyman tykset tarvitsevat aina. Meidän on itse rakennettava se infrastruktuuri, jolla houkuttelemme sijoittajia ja työntekijöitä Suomeen. Maa- ja aluebrändääminen ei ole viestinnällinen vaan laajaalainen infrastrukuuriasia, joka koskee sekä henkistä että fyysistä ympäristöämme. Jos onnistutaan rakentaamaan mielenkiintoinen maabrändi, niin potentiaalia täältä löytyy todella paljon, Taipale sanoo. Brändin on oltava sisällöltään tosi Brändi on aineetonta hyvää ja lisäarvoa, jonka yritys saa hyvien tuotteiden ja palveluiden vuoksi. Brändit iskostuvat ihmisten mieliin yleensä taloudellisen noususuhdanteen myötä ja silloin, kun vallataan markkinaosuuksia, Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen professori Göte Nyman toteaa. Nyman on siitä tyytyväinen, että brändinäkemys löytyy jo lähes jokaisen suomalaisen yritysjohtajan ja johtoryhmäjäsenen työsalkusta. Brändi nähdään tänä päivänä suomalaisessa yritysmaailmassa yhtenä johtamisen välineenä. Meillä on Suomessa oivallusvaihe meneillään tässä asiassa. Professoria huolestuttaa kuitenkin se, että brändin riskianalyysi jää monesti yrityksissä takaalalle ja heikosti määritellyksi. Valittu brändistrategiakin voi olla riski, jos sitä ei ole rakennettu kestämään markkina- ja kilpailutilanteiden muutoksia. Brändin rakentaminen on monipolvinen prosessi ja sen on oltava sisällöltään tosi. Valtarakenteena brändijohtaminen on yrityksissä myös sisäisesti haastavaa, koska se koskee niin monia yrityksen osa-alueita. petri görman TUOTE- JA PALVELUIDEOIDEN KEHITTÄMISOHJELMA TuoteStart on suunniteltu eri kehitysvaiheissa ja eri toimialoilla toimiville pk-yrityksille, joiden tavoitteena on tuote- ja palveluideoiden kaupallistaminen. TuoteStart-konsultointi sopii myös yksityisille henkilöille, jotka aikovat käynnistää keksintöönsä perustuvan yritystoiminnan, etsivät yhteistyökumppania tai haluavat myydä kehittämänsä tuotetai palveluidean. Tietoa TuoteStartista ja muista TE-keskusten palveluista saat lähimmästä TE-keskuksesta tai osoitteesta Työ- ja elinkeinokeskukset tarjoavat monipuolisia neuvonta- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yrittäjiksi aikoville valtakunnallisesti viidentoista keskuksen kautta. Keskuksissa on yhdistetty työ- ja elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön alueelliset palvelut.

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Kysymys: Miksi verkkotunnuksen saatavuus on usein tavaramerkin tai yritysnimen valintakriteeri? Vastaus: Kuluttajat etsivät tietoa internetistä ja pahimmassa tapauksessa joutuvat väärille sivuille, jos verkkotunnus on toisen yrityksen hallussa kuin tavaramerkki. näkökulma 1 yrityksen verkkotunnus Verkkotunnus on olennainen osa tavaramerkkiä verkkotunnus yritys & tavaramerkki Verkkotunnuksen valinta ja suojaaminen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tavaramerkin valintaprosessia tai yritysjärjestelyjä. Näin estetään myös ulkopuolisen tahon vilpillinen verkkotunnuksen kaappaaminen. yrityskaupat Kauppatilanteissa pitäisi olla tarkkana tärkeiden verkkotunnusten suojaamisessa nimenomaan ennen tiedon julkistamista. kuva: pekka holmström Kun yritys alkaa suunnitella uutta tavaramerkkiä, ensimmäisenä kannattaa ottaa selvää, onko haluttu verkkotunnus vapaana. Verkkotunnus on nykyään olennainen osa brändiä ja IPR-omaisuutta. Verkkotunnuksen saatavuus voi olla tavaramerkin tai yritysnimen valintakriteeri. Kun tavaramerkkiä suojataan, törmätään usein siihen, että joku muukin on hakenut maailmalla saman verkkotunnuksen. Kuluttajat etsivät usein tietoa internetistä ja pahimmassa tapauksessa kuluttajat joutuvat väärille sivuille, jos verkkotunnus on toisen yrityksen hallussa kuin tavaramerkki, tavaramerkkiasiamies Juha Myllyoja Kolster Oy Ab:stä kertoo. Jos verkkotunnukset ovat toisen yrityksen hallussa, periaatteessa ne ovat siirrettävissä yritykseltä toiselle, mikäli sopimukseen päästään. Siitä kuitenkin koituu runsaasti kuluja. Mahdollisuudet laajenevat päätteiden vapautuessa Verkkotunnuksen saatavuuden voi helposti selvittää tavaramerkkiasiamiesten tai erilaisten kaupallisten palveluiden kautta. Tunnuksen valinnassa pätevät yleensä samat perusasiat kuin tavaramerkkienkin valinnassa. Merkillä ei saa olla negatiivista merkitystä millään kielellä ja sen oltava helposti kirjoitettavissa, jotta kuluttaja tai internetin käyttäjä löytää sivuston helposti. Verkkotunnusten mahdollisuudet tulevat laajenemaan, kun ylätason verkkotunnukset eli päätteet tulevat vapaasti valittaviksi. Nykyään pääte on ollut maan tai alueen mukaan, kuten.fi,.com tai.eu, mutta jatkossa pääte voi olla mikä tahansa merkkijono, kuten yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi. Verkkotunnuksilla rahastus yleistä Tilanne voi olla myös sellainen, että ulkopuolinen taho on kaapannut verkkotunnuksen vilpillisessä mielessä ja yrittää rahastaa tilanteella. Tällöin puhutaan verkkotunnusten kaappaamisesta eli cybersquattingista. Kaapparien tarkoituksena on hyötyä petoksellisesti toisen omistaman tavaramerkin käyttämisestä verkkotunnuksena. Verkkotunnuksia saatetaan kaupitella nettihuutokaupoissa ja niiden avulla hankitaan mainostuloja perusteettomasti tavaramerkin mainetta hyväksi käyttäen. Uusin trendi valtaajilla on ollut napata fuusion yhteydessä syntyvä uusi toiminimi tai fuusioituvien yhtiöiden nimiyhdistelmä saman tien fuusion julkistamisen jälkeen. Tästä johtuen kuva: jyrki lairala Olisi tärkeää miettiä verkkotunnusten tarve kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että suojataan yksi rekisteri kerrallaan. Merja Tapalinen Tavaramerkkiasiamies myös yrityskauppatilanteissa pitäisi olla tarkkana tärkeiden verkkotunnusten suojaamisessa nimenomaan ennen tiedon julkistamista, tavaramerkkiasiamies OTK Merja Tapalinen Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab:sta. Verkkotunnusten kaapparit tuntuvat seuraavan myös tavaramerkinhaltijoiden omia verkkotunnusrekisteröintejä. Kun yhtiö suojaa verkkotunnuksen yhdessä rekisterissä, se voi laukaista kaapparien toimet jossain toisessa rekisterissä. Tästä johtuen olisi tärkeää miettiä verkkotunnusten tarve kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että suojataan yksi rekisteri kerrallaan, Tapalinen sanoo. WIPO-sovittelu verkkotunnusriidoissa nopeaa ja taloudellista Mikäli verkkotunnus on ehditty napata vilpillisessä mielessä, tehokas keino puuttua asiaan on UDRP -riidanratkaisumenettely (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), jota sovelletaan mm. WIPO:ssa. WIPO on YK:n alainen erikoisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää immateriaalioikeuksien tehokasta käyttöä maailmanlaajuisesti. WIPO:n alaisessa Arbitration and Mediation Centerissa sovelletaan vuonna 1999 käynnistynyttä UDRPriidanratkaisumenettelyä. Sen avulla ratkotaan verkkotunnuksiin liittyviä riitoja, Tapalinen sanoo. Riidanratkaisumenettelyn avulla tavaramerkinhaltija voi puuttua tehokkaasti sellaisiin verkkotunnuksiin, jotka loukkaavat sen tavaramerkkiä. Menettelyä sovelletaan pääasiassa kansainvälisiin geneerisiin verkkotunnuksiin kuten.com,.net,.org,.info,.biz ja mobi, mutta myös useisiin Faktaa WIPO on YK:n alainen erikoisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää immateriaalioikeuksien tehokasta käyttöä maailmanlaajuisesti. Lue lisää! netistä: kymmeniin maakohtaisiin verkkotunnuksiin, Tapalinen kertoo. Selkeä prosessi Riidanratkaisumenettelyssä verkkotunnus voidaan siirtää tavaramerkin haltijalle, mikäli verkkotunnus on identtinen tai sekoitettavissa tavaramerkkiin ja verkkotunnuksen haltijalla ei ole laillista intressiä tunnukseen. Lisäksi on voitava todistaa verkkotunnuksen haltijan, kaapparin, vilpillinen mieli. Kun vaatimus on vastaanotettu WIPO:oon ja toimitettu asianosaisille tiedoksi, menettely tapahtuu sähköpostikirjeenvaihtona ja prosessi kestää vain muutamia kuukausia. Vastapuolella on tämän käsittelyn aikana mahdollisuus esittää oma laillinen intressinsä tunnukseen. Valitusoikeutta päätöksestä ei ole, mutta ratkaisu on mahdollista riitauttaa siviiliprosessissa, Tapalinen kuvailee. Verkkotunnusten riidanratkaisumenettely on nopeampaa ja taloudellisempaa kuin asian vieminen oikeuteen. Vuosittain riitoja ratkaistaan WIPO:ssa tuhannesta kahteen tuhanteen ja yhdessä tapauksessa saattaa olla mukana useampi domain-nimi. Muita tahoja, joissa sovelletaan UDRPriidanratkaisumenettelyä ovat mm. USA:n National Arbitration Forum (NAF) ja Aasian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). Yrityksen saadessa yhteydenoton, jossa oman tavaramerkin sisältävää verkkotunnusta tarjotaan ostettavaksi, kannattaa ottaa yhteyttä tavaramerkkiasiamieheen tai muuhun teollisoikeuksiin erikoistuneeseen asiantuntijaan, Tapalinen neuvoo. päivi piispa, päivi remes

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 Verkkotunnus liiketoimintasi tueksi SannaSahlman Viestintävirasto, palvelupäälikkö Kun haluat varmistua yrityksesi näkyvyydestä myös internetissä, on aiheellista rekisteröidä verkkotunnus. Oma tunnus vahvistaa kotisivujesi ja sähköpostiesi yksilöllistä ja ammattimaista vaikutelmaa asiakkaittesi silmissä. Lisäksi uudet potentiaaliset asiakkaat löytävät tietoa yrityksestäsi entistä tehokkaammin. Yrityskuvan luominen on pitkäjänteistä työtä, johon kuuluu koko liiketoiminnan suunnitteleminen pienintä yksityiskohtaa myö- uusi aalto ICANN vapauttaa verkkotunnuspäätteet joulukuussa kuva: anna maria lopez ten. Myös verkkotunnus vaikuttaa yrityksen mielikuvaan, ja siksi on mietittävä, kuinka se sopii toiminimeen ja tavaramerkkiin. Kun verkkotunnusta päätetään hakea, on Viestintäviraston palvelupäällikkö Sanna Sahlmanin mukaan tärkeää edetä oikeassa järjestyksessä: Turhalta työltä ja kustannuksilta vältytään, kun haluttu verkkotunnus suojataan heti yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Ensin mietitään yrityksen nimi ja tarkistetaan verkkotunnuksen saatavuus eli onko toivottu tunnus vapaana. Vasta sitten ryhdytään suunnittelemaan brändiä eteenpäin. Valitettavan usein käy niin, että verkkotunnusta haetaan vasta viimeisenä, ja huomataan sen olevan jo varattu. Toki varatun tunnuksen voi vaatia peruutettavaksi, mutta kyse on Sahlmanin mukaan rekisteröintihetkestä. Jos verkkotunnus ei rekisteröintihetkellä ole perustunut kenenkään toiminimeen tai tavaramerkkiin, sitä ei myöhempien rekisteröintien perusteella voi enää saada itselleen. USA:ssa toimiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), joka hallinnoi ylimmän tason juuria (esim. com,.org,.net) ja myöntää kaikki maatunnukset (esim. Suomen.fi -tunnus), vapauttaa verkkotunnuspäätteet joulukuussa Sahlman näkee tulevan uuden aallon yritysten mahdollisuutena omaan verkkotunnuspäätteeseen, kuten.omanyrityksennimi ilman nykyistä fi-, com- tai org-tunnusta. Tämä kasvattaa entisestään myös verkkotunnusten kasvavaa markkinointia. Tunnusten tarjoajia on moneen lähtöön, ja joukkoon mahtuu myös epäasiallista markkinointia, mistä on tullut Viestintävirastoon runsaasti ilmoituksia. Välttyäkseen asiattomalta tarjonnalta yrittäjän kannattaakin pohtia, mitkä ovat toiminnan ja asiakkaiden kannalta tärkeät verkkotunnukset ja rekisteröidä ne yrityksen omiin nimiin luotettavalta palveluntarjoajalta, neuvoo Sahlman. verkkotunnus Näin hankit tunnuksen Helpoimmin saat verkkotunnuksen oman palveluntarjoajasi kautta. Selvitä itse tai pyydä palveluntarjoajaasi selvittämään, ettei hakemasi verkkotunnus perustu toisen yrityksen tai yhteisön nimeen tai tavaramerkkiin. Kun tiedät, että voit hakea haluamaasi verkkotunnusta, valtuuta palveluntarjoajasi hoitamaan asia puolestasi. Kerran myönnetty verkkotunnus on voimassa yhden tai kolme vuotta ja palveluntarjoajasi voi uusia sen puolestasi automaattisesti, jos niin sovitaan. Kannattaa ennaltaehkäisevästi pohtia, mitkä ovat toiminnan ja asiakkaiden kannalta tärkeät verkkotunnukset. Näiden tunnusten rekisteröiminen yrityksen tai yhteisön omiin nimiin poistaa myöhemmän epäasiallisen markkinoinnin mahdollisuuden. Verkkotunnusta voi hakea vasta, kun rekisteröityminen kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin on lopullinen. Vireillä oleva rekisteröinti ei riitä. tarja rannisto Miksi naapurisi valitsee fi-verkkotunnuksen? Koska se on suomalainen, luotettava ja turvallinen - ihan tutkitusti*. Ja koska jo yli suomalaista on valinnut fi-tunnuksen. Fi-verkkotunnuksen voi rekisteröidä vuodeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan, hinta alkaen vain 15. Katso domain.ficora.fi tai soita *InterQuest/ fi-verkkotunnuksen markkinatutkimus 2008

6 6 ilmoitusliite ajassa tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälinen yhteistyö nopeuttaa näkökulma 2 voita aikaa patentointia Kysymys: Kamppailetko patenttihakemusten pitkien käsittelyaikojen kanssa? Vastaus: Päätösten nopeuttamiseksi PRH on ryhtynyt globaaliin yhteistyöhön muiden patenttivirastojen kanssa. Kansainvälistyminen näkyy suomalaisten yritysten muuttuneena palveluntarpeena. Yrityksillä ja myös yksityisillä hakijoilla on kasvava tarve saada patenttisuoja samalle keksinnölle useissa eri maissa. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) linjanjohtaja Pekka Launiksen mukaan patenttihakemusten määrän kasvu näkyy pidentyneenä käsittelyaikana erityisesti isoissa patenttivirastoissa: patenttien myöntäminen on hidastunut ja käsittelemättömien patenttien jonot kasvavat ruuhkaksi asti. Pahimmassa tapauksessa patentin myöntäminen kestää useita vuosia. Esimerkiksi Euroopan patenttiviraston käsittelyaika suomalaisille hakemuksille on keskimäärin 7-8 vuotta, harmittelee Launis. Päätösten nopeuttamiseksi PRH on ryhtynyt aktiiviseen kansainväliseen yhteistyöhön muiden patenttivirastojen kanssa. Tavoitteena on saada virastot hyödyntämään toistensa aiemmin tekemää työtä soveltuvin osin, mikä nopeuttaa hakemusten käsittelyaikaa. Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä parantaakseen PRH on jo solminut Patent Prosecution Highway-pilottisopimuksen (PPH) Japanin kanssa. Sopimus astui voimaan , ja sen myötä patenttien käsittely Japanissa voi nopeutua jopa kaksi vuotta. kuva: auvo mäkinen Pekka Launis Patentti- ja rekisterihallitus, linjajohtaja Suomen ja Japanin patenttivirastojen välillä, mikä karsii päällekkäistä työtä. Sopimuksen myötä patentin hakija voi saada pyytäessään nopeutetun käsittelyn, jos yksikin Japanin virastoon tehtävän patenttihakemuksen vaatimuksista on jo hyväksytty Suomessa. Vastaavasti Japanissa hyväksytyn patenttivaatimuksen perusteella voi pyytää nopeutettua käsittelyä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Asiakkaan kannalta maidenvälisellä yhteistyöllä säästetään paitsi aikaa myös kustannuksia muun muassa vähentyneen paperityön vuoksi, toteaa PRH:n tutkijainsinööri Ari Hirvonen. PPH-sopimus parantaa muun ohella patenttihakemusten tutkimuksen laatua, mikä on jatkuvasti kehittämisen keskipisteenä. Toisen maan patenttivirasto voi välittömästi käyttää hyväksi samaa keksintöä koskevaa tutkimustyötä, jonka ensimmäinen virasto on tehnyt, sillä tutkimustulokset ovat intranetin kautta hyödynnettävinä. Näin voidaan keskittyä suoraan täydentävän tutkimuksen tekemiseen. Patentin hakijoille PPH on vapaaehtoinen eikä se aiheuta lisäkustannuksia. Parhaiten se soveltuu tapauksiin, joissa tavoitellaan kiireellistä patentin myöntöpäätöstä. Aloilla, joilla tuotekehitys on nopeaa, saattaa useiden vuosien odottaminen olla jopa kohtalokasta. Keskeistä on turvata suomalaisille yrityksille ja keksijöille mahdollisuus jatkaa kehitystoimintaansa ilman turhaa odottelua, vaatii kehitysjohtaja Juha Rekola PRH:sta. Sopimus täydentää aiempia kansainvälisiä PPH-pilotteja, joissa eri maiden virastot pyrkivät käyttämään toistensa aiemmin tekemään tutkimusta. Suomi neuvottelee vastaavista sopimuksista muidenkin maiden kanssa, ja tällä hetkellä on loppusuoralla sopimusneuvottelut USA:n patenttiviraston kanssa ja projekti alkaa ensi heinäkuun alussa. tarja rannisto Faktaa Mikä on PPH? Patent Prosecution Highway on kahden kansallisen patenttiviraston välinen sopimus, joka mahdollistaa patentin hakijoille nopeamman ja tehokkaamman väylän saada vastaava patentti toisessa PPH-sopimuksen allekirjoittaneista virastoista. PPH mahdollistaa myös virastojen välisen tietojen vaihdon, joten päällekkäinen tutkimustyö vähenee ja patenttien laatu kasvaa. PPH-järjestelmään kuuluvat Suomen lisäksi Japani, USA, Singapore, Saksa, Iso- Britannia, Australia, Kanada, Etelä-Korea, Tanska ja EPO (Euroopan patenttiorganisaatio). PPH on hakijoille täysin vapaaehtoinen mahdollisuus. Ensin tutkimuksen tehneen viraston päätökset eivät sido jälkimmäistä virastoa, vaan se tekee itsenäisen päätöksen patentoitavuudesta. Pitkälle viety suomalainen tuotekehitys ja osaaminen pitää suojata PPH mahdollistaa tutkimustulosten nopean ja joustavan vaihdon Pph-maiden verkosto keväällä 2009 Esimerkkitapaus USA:sta Japaniin tehtävästä nopeutetusta PPH-hakemuskäsittelystä. kuva: Patentti- ja rekisterihallitus

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Capture headline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod. Photo: Name Surname Aineettomuuden johtaminen IPR-strategialla hallitaan yhä tärkeämmiksi muuttuvia immateriaalioikeuksia. Yhä useamman yrityksen menestys perustuu IPR:n (immaterial property rights, aineettomat oikeudet) varaan. Tietotyön ja informaatioyhteiskunnan aikana harva yritys toimii esimerkiksi ilman omaa brändiä, patentteja tai domainnimeä. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaikeampaa on pysyä tietoisena immateriaalioikeuksien kaikista kiemuroista. On tärkeää, että yritykset eivät pelkästään reagoisi toimintaympäristönsä muutoksiin, vaan miettisivät ja ennakoisivat IPR-toimintaansa. Yksi hyvä keino pysyä proaktiivisena on laatia yritykselle oma IPR-strategia, sanoo tavaramerkkikonsultti Johanna Pyhälä. Analyysi, suunnittelu, toteuttaminen IPR-strategia on liiketoimintalähtöinen näkemys siitä, mihin suuntaan yrityksen liiketoiminnan halutaan menevän, ja millaista roolia IPR näyttelee sen toiminnassa. IPR-strategia saattaa käytännössä tarkoittaa esimerkiksi jonkin osa-alueen tietoista painottamista. Jos yrityksen kilpailuvaltteja on patentoitavia keksintöjä tuottava tuotekehitys, panostetaan toki erityisen vahvasti patentointiin, Pyhälä kertoo. Vaikka IPR-strategia keskittyisi lopulta voimakkaasti tiettyihin IPR:n osa-alueisiin, on lähestymistavan oltava kokonaisvaltainen. Lähdettäessä luomaan yritykselle omaa strategiaa on ensimmäinen askel yrityksen analysointi. Kirjoitetaan esimerkiksi auki kaikki yrityksen tavaramerkit, miten ne suhteutuvat toisiinsa ja IPR:n muihin elementteihin. Vasta tätä kautta päästään luomaan todella toimivaa strategiaa, Pyhälä selittää. Oma haasteensa on luodun IPRstrategian jalkauttaminen yrityksen toimintaan. Ilman sitä hienoinkin strategia jää pelkäksi paperiksi. IPR on monelle jo niin tärkeä liiketoiminnan osa, että strategian toteuttamisen pitää lähteä ylimmästä johdosta saakka. IPR on niin kiinteässä yhteydessä esimerkiksi markkinointiin, että se läpäisee usein koko organisaation. Mutta jos ylin johto ei tee IPR-strategian linjanvetoja ja ole sataprosenttisesti sen takana, on sitä aika mahdoton saada toteutumaan muillakaan tasoilla, Pyhälä sanoo. ennakoi IPR-strategia on liiketoimintalähtöinen näkemys siitä, mihin suuntaan yrityksen liiketoiminnan halutaan menevän, ja millaista roolia IPR näyttelee sen toiminnassa. kuva: jukka lehtinen Strategialla selkeyttä toimintaan IPR-strategian rakentaminen ei ole hyville taloudellisille ajoille varattua ylimääräistä puuhastelua. Se on selkeä liiketoiminnallinen väline, jonka ehkä konkreettisimpana hyötynä on selvät kustannussäästöt. Mitä paremmin strategia on laadittu, sitä paremmin yritys pystyy keskittymään omaan ydintoimintaansa. Kun esimerkiksi yrityksen brändi selkiytyy ja tulee tunnistettavammaksi, erottuu yritys kilpailijoistaan ja markkinointi helpottuu, Pyhälä listaa. Johdon kannalta IPR-strategia helpottaa jokapäiväistä päätöksentekoa. Asioita ei tarvitse miettiä joka kerta uudestaan, kun kerran luotu yhteinen linja antaa suuntaa usein monimutkaisissa IPR-asioissa. Mitä paremmin IPR-strategia on mietitty, sitä itsestään selvemmältä tuntuu sen toteuttaminen, Pyhälä tiivistää. jussi tiihonen huomio lisäarvo IPR-strategiasta lyhyesti Immaterial property rights, IPR, käännetään joko immateriaali- tai aineettomiksi oikeuksiksi. IPR jakaantuu tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin, joista jälkimmäisiin kuuluu mm. patentit, tavaramerkit, mallioikeudet, toiminimiasiat ja domainnimet. IPR-strategia on yrityksen liiketoiminnasta nouseva tietoisuus siitä, mitkä immateriaalipuolen asiat ovat sille tärkeitä ja mihin suuntaan sen liiketoiminta on menossa, sekä suunnitelma tämän toteuttamiseksi. IPR-strategiaan saattaa kuulua omat strategiat joillekin tietyille alueille, esimerkiksi patenteille. Lähtökohdan on kuitenkin oltava kokonaisvaltainen. Jotta strategia voidaan toteuttaa kunnolla, on esimerkin tultava ylimmästä johdosta, missä IPR:ää koskevat suuret linjanvedotkin tehdään. Toisaalta IPRjohtaminen on vaikeaa ilman olemassa olevaa strategiaa. Toimiva IPR-strategia tuo kustannustehokkuutta ja toiminnan selkiytymistä, ja sitä kautta kasvattaa yrityksen arvoa. Kehitä osaamistasi Patentit Teollisuus Tekniikka teollisoikeuksia ja erityisesti patentteja käsittelevä koulutusohjelma (20 pv) Ceipi Basic Training Course in European Patent Law (EPC) kevät 2011 (24 pv) TKK Dipoli puh dipoli.tkk.fi/teollisoikeudet TKK Aikuiskoulutuksen laatuyliopisto kuva: dave di biase

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI näkökulma AJASSA 3 suojaa luomuksesi tekijänoikeus Tekijänoikeus muistuttaa omistusoikeutta ja antaa tekijälle oikeuden määrätä luovan työnsä tuloksista. Tekijänoikeuslain mukaista suojaa saa kolme tahoa: Teoksen tekijä, kuten kirjailija tai säveltäjä, saa suojaa teokselleen. Teoksen esittäjä saa suojaa omalle esitykselleen, tulkinnalle, tästä teoksesta. Levyn, elokuvan, kirjan tai muun tuotoksen rahoittava yrittäjä saa suojaa näin syntyvälle tuotteelle (osa suoraan lain nojalla, osa taas ostamalla oikeuksia tekijöiltä ja esittäjiltä). tuomas holopainen Tavoitteena on tehdä vielä se täydellinen biisi ja täydellinen levy. Kukaan ei ole sitä vielä tehnyt, mutta elämä on oppimisprosessia, niin muusikkona kuin ihmisenä. KUVA: TIMO ISOAHO Nightwish vahvistaa asemaansa tavaramerkillä Suoja-ajat Tekijänoikeus ei ole ikuinen. Se on voimassa teoksen tekijän osalta 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Esittävien taiteilijoiden ja tuottajien oikeudet ovat voimassa 50 vuotta tallenteen - kuten cd-levyn - tallennus- tai julkaisuvuodesta. Mikä on teos? Teokseksi katsotaan mikä tahansa luovan työn tulos, joka on sen verran omaperäinen, ettei joku toinen tekisi täysin samanlaista. Tekijänoikeuslailla suojataan teoksia ja teosten esityksiä. Niiden lisäksi sillä suojataan mm. tietokantoja, tietokoneohjelmia, tietokonepelejä sekä ääntä tai kuvaa sisältäviä tallenteita. lähde: Kysymys: Oletko luova ihminen ja haluat pitää henkisen omaisuutesi kontrollissa? Vastaus: Tee kuten muusikko, säveltäjä ja sanoittaja Tuomas Holopainen, joka on turvannut oikeudet omaan luomistyöhönsä. Showcase Rock business Kiteeltä maailman tietoisuuteen ponnahtanut Nightwish on vahva kansainvälinen brändi ja suomalainen vientituote. Se on myös Tuomas Holopaisen omistama tavaramerkki. Yhtyeen perustaja, säveltäjä, sanoittaja ja kosketinsoittaja on halunnut turvata oikeudet omaan luomistyöhönsä ja puolustautua piraatteja vastaan, jotka vievät leipää muusikoiden pöydästä. Tuomas Holopaisen vuonna 1996 perustama yhtye on kasvattanut suosiotaan jokaisen julkaistun albumin myötä. Universal Music julkaisee yhtyeen levyjä Japanissa, Venäjällä ja Etelä-Amerikassa, ja Suomessa alamerkkinsä Spinefarmin kautta. Lisäksi yhtyeellä on erilliset lisenssisopimukset Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Nightwish lähti vappuna neljännelle USA:n kiertueelleen uusimman albuminsa Dark Passion Play julkaisun jälkeen. Tämän jälkeen ovat vuorossa Euroopan kesäfes- tivaalit, pistokeikka Moskovassa ja kiertueen päätösfinaali Helsingin Areenalla Helsinkiin päättyvä kaksivuotinen Dark Passion Play World Tour käsittää lähes 200 esiintymistä neljässä maanosassa. FAKTAA Piraattien käyttäjä syö sekä taiteilijan että rehellisen kuluttajan pöydässä. Piratismin harjoittajat valmistavat ja/tai levittävät laittomia kopioita toisten teoksista - joko fyysisinä kappaleina tai internetissä. Piraattitallenteen sisältö on varastettua tavaraa. Se on otettu luvatta. Suomen laki kieltää piraattitallenteiden myymisen ja maahantuonnin. Muista maista Haluan suojata oman luomukseni. En halua, että joku muu pääsee Nightwish-nimellä rehvastelemaan. Tuomas Holopainen Nightwish-tavaramerkin omistaja Rockmusiikki ammattimaista bisnestä Nightwish on hionut manageriyhtiönsä kanssa liiketoimintakonseptin, jossa yhtye omistaa levyjensä alkuperäisäänitteen eli masterin, jota lisensoidaan edelleen levy-yhtiöille. Näin levyn tuotosta isompi osuus jää yhtyeelle, tosin myös kustannukset ja riski. Nightwish on kuitenkin ollut taloudellinen menestys. Yhtyeen tulot eli levymyynnin rojaltit, keikkapalkkiot ja oheistuotteiden myynti ovat ostettuja piraattitallenteita ei saa tuoda Suomeen edes omaan yksityiseen käyttöön. Internetpiratismi on kasvava ongelma. Internetin p2p-vertaisverkoissa on laittomasti jaossa suunnaton määrä pelejä, ohjelmia, musiikkia ja elokuvia. Tekijänoikeuslailla kielletään sekä niiden luvaton jakaminen että imurointi.! Lue lisää netistä: lähde: satoja tuhansia euroja vuodessa. Yhtye omistaa itse myös verkkokaupan, jonka kautta hoidetaan oheistuotemyyntiä. Henkinen omaisuus tiukasti omissa käsissä Tuomas Holopainen on tarkka siitä, että Nightwish on hänelle kuuluvaa henkistä omaisuutta. Hän haluaa säilyttää muusikon vapaudet luoda omanlaista musiikkia myös kaikissa levy-yhtiöiden kanssa tehtävissä sopimuksissa. Holopaiselle tavaramerkkirekisteröinnin tärkein perustelu oli suojata oma elämäntyönsä ja välttää hankaluudet nimeen liittyvissä oikeuksissa: Haluan suojata oman luomukseni. En halua, että joku muu pääsee Nightwish-nimellä rehvastelemaan. Musiikkialalta löytyy esimerkkejä, joissa jokin muu taho kuin yhtyeen perustajajäsen on rekisteröinyt bändinimen itselleen. Tavaramerkillä taisteluun piraatteja vastaan Muusikoiden oikeuksien puolustamiseksi Nightwish-tavaramerkkihakemukset on kotimaan lisäksi jätetty yhteensä 21 maahan Euroopassa sekä Venäjällä, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtyeen manageria Ewo Pohjolaa harmittavat erityisesti Nightwish-fanituotteiden piraatit, joita myydään yleisesti keikkapaikkojen ulkopuolella kaikkialla maailmassa. Oheistuotteiden myynti kun on yhtyeelle nykyään vähintään yhtä merkittävä tulonlähde kuin levymyynti. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen varatuomari Antti Kotilaisen mukaan kansainvälisen IFPI:n arvio fyysisen CD-piratismin kaupallisesta markkina-arvosta vuonna 2008 oli 3,5 miljardia dollaria ja piraattilevyjä myytiin yhteensä miljardi kappaletta. Internet-piratismin puolella laittomia biisilatauksia oli 40 miljardia kappaletta, jonka kaupallinen arvo on yli 7 miljardia dollaria. IFPI:n arvio on, että yhteensä piratismi aiheutti sille vuonna ,4 miljardin dollarin menetykset. Musiikkialalla ei ole myöskään harvinaista, että äänitteitä on saatavilla piraattituotteina ympäri maailmaa jopa ennen julkaisupäivää. Piratismi leikkaa levyn myynnistä melkoisen siivun. Pohjola ei kuitenkaan pidä nettipiratismia yhtä isona ongelmana yhtyeelle kuin fyysisten tuotteiden levitystä: Nightwish ei ole kertakäyttömusiikkia. Raskaamman rockin kuuntelijoille musiikki on yleensä elämäntapa. He haluavat ostaa fyysisen tuotteen. ANNE SUUTALA

9 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 9 inspiraatio vinkit kuva: sami suni kuva: istock kuva: sedal inal piratismi Kaikki hyötyvät rehellisestä pelistä Jos kaikki hankkisivat ääni- ja kuvatallenteensa piraatteina, elokuvia ja musiikkia tekemällä ei eläisi eikä niitä enää juurikaan syntyisi. Kaikki tehdään rehellisen kuluttajan rahalla. Piratismin tuomat tappiot voivat näkyä sekä tarjonnan supistumisena että hinnoissa. vertaisverkot 1. Vertaisverkkoihin liittyvä antaa yleensä muille luvan kopioida oman koneensa vastaavia tiedostoja. Näin hän usein syyllistyy myös laittomaan tiedostojen jakeluun, jos ne sisältävät luvatta jaossa olevaa tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Älä juutu ruuhkiin, valitse Patent Prosecution Highway!* Saat laatua, nopeutta, joustavaa asiointia ja kustannussäästöjä. Valitse väylä nopeaan patentointiin jo tänään! * Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa kansainvälistä patentointia ja tehostaa patenttivirastojen yhteistyötä hakemusten tutkimisessa. Patenttivirastot hyödyntävät toisen maan patenttiviraston ensimmäisessä vaiheessa tekemän tutkimustyön ja takaavat nopean hakemuskäsittelyn. PRH:lla on sopimus Japanin patenttiviraston kanssa ja tällä hetkellä neuvotellaan yhteistyöstä USA:n kanssa. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

10 10 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Ammatillinen näkökulma Immateriaalioikeuksista on nyttemmin tullut merkittävä osa yritysten pääomaa. Osaamisesta on tullut kauppatavara ja sen suojaamiseen on vähitellen havahduttu. Paikka auki IPR-moniosaajalle Immateriaalioikeus (IPR) jakaantuu teollis- ja tekijänoikeuksiin. Teollisoikeuksiin kuuluvat patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeus. Jako eri osaajien välillä oli varsinkin aikaisemmin jyrkkä: tekijänoikeusihmiset osasivat vain tekijänoikeutta, patenttiosaajat tunsivat vain patenttioikeutta. Laaja-alaisille osaajille ei ollut kysyntää. Paremminkin, heitä ei osattu edes kaivata. Immateriaalioikeuksista on nyttemmin tullut merkittävä osa yritysten pääomaa. Luovat alat ovat kasvussa ja niiden peruspääomana on työntekijöiden luovuus ja osaaminen. Osaamisesta on tullut kauppatavara ja sen suojaamiseen on vähitellen havahduttu. Palvelusektorin jatkuva laajeneminen on korostanut entisestään immateriaalioikeuksien kokonaishallinnan merkitystä. Myyvä esimerkki Otetaan hypoteettinen esimerkki. Reippaat nuoret ovat todenneet, että kysyntää löytyisi palvelulle, jossa yhdistetään eri henkilöiden osaamista. Päämääränä saattaisi olla vaikkapa joustavan palvelun tarjoaminen kotona asuville ikääntyville ihmisille. Nämä tarvitsevat monenlaista apua: kaupassa käyntiä, ruoanlaittoa, siivousta, lampun vaihtoa, taulun laittamista seinään, pesulassa käyntiä ja muita jokapäiväiseen elämään kuuluvia puuhia. Idea ei ole uusi eikä omaperäinen, mutta nämä nuoret ovat vakuuttuneita, että he pystyvät luomaan kokonaisuuden, jonka ansiosta juuri heidän tarjoamansa palvelut käyvät kaupaksi. Palvelulle kehitetään nimi. Sen on oltava myyvä eli mieleenjäävä sekä helppo käyttää markkinoinnissa ja verkkotunnuksena. Markkinointiin rakennetaan omaperäinen ja itsenäinen muista erottuva linja ja ilme. Henkilökunnalle luodaan iloinen ja yhtenäinen asukokonaisuus. Kun esimerkkiimme lisätään vielä erilaisten apuvälineiden kehittäminen päivittäisten toimintojen avuksi, toiminta laajenee entisestään. Immateriaalioikeksilla suoja investoinneille Miten immateriaalioikeudet ovat tässä kuviossa mukana? Ideathan ovat vapaasti käytettävissä, joten on keksittävä, miten omat oivallukset, eli oma brändi, voidaan taloudellisesti hyödyntää. Immateriaalioikeudet ovat monipuolisesti käytettävissä. Palvelun nimi suojataan sekä toiminimenä että tavaramerkkinä, jolloin kukaan muu ei voi samalla tai sekoitettavalla tunnuksella harjoittaa samanlaista toimintaa. Verkkotunnus varmistaa ja vahvistaa valitun nimen erottamiskyvyn säilymisen. Markkinoinnin suojana toimii tekijänoikeus, kunhan lopputulos ylittää teostasovaatimuksen eli on itsenäinen ja omaperäinen. Asukokonaisuus voidaan suojata mallioikeudella. Uusien apuvälineiden suojaksi voidaan hakea hyödyllisyysmallia, mikäli tekninen jippo on pieni, tai patenttia, jos lopputulos täyttää keksinnöllisyyden vaatimukset. Osien suojaamisella varmistetaan se, että lopputulosta, palvelua, voidaan puolustaa matkijoita vastaan ja että konsepti on lisensoitavissa halukkaille. Franching-ketju ikääntyneiden palveluille on syntynyt. Kilpailussa menestyminen edellyttää silti muutakin kuin palvelun tuottamista ammattitaitoisesti ja markkinoinnin tehokkuutta. Liiketoiminnan suunnittelu, aloittaminen ja jatkaminen edellyttävät aina investointeja, vaikka kysymys ei olisikaan tehdashalleista ja kalliista koneista. Immateriaalioikeudet tarjoavat keinoja suojata investoinnit. Neuvontaan moniosaamista Uudet yrittäjät tarvitsevat neuvontaa, jossa arvioidaan liikeidean mielekkyys, sen toteutuksen tehokkuus ja se, miten toiminta voidaan turvata vapaamatkustajien varalta. Myös immateriaalioikeusalan ammattilaisten on oltava innovatiivisia parhaan mahdollisen suojan saamiseksi kulloisellekin liiketoiminnalle. Tämä edellyttää heiltäkin laaja-alaista osaamista: tietoa siitä, miten eri suojamuodot toimivat, mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet sekä mitä maksaa niiden hankkiminen ja puolustaminen. Immateriaalioikeudet on osattava mitoittaa oikein kulloinkin kysymyksessä olevan toiminnan kannalta. Myös kansallisen IPR-strategian (valtioneuvoston periaatepäätös ) toimenpidelistassa korostetaan, että immateriaalioikeudet edellyttävät poikkitieteellistä osaamista. IPR:ssä yhdistyvät tekniikan, talouden ja juridiikan eri alueet. Niinpä neuvontaorganisaatioiden, sekä julkisten että yksityisten, on oltava immateriaalioikeuksien moniosaajia. Onkin korkea aika keskittyä immateriaalioikeuden kokonaisosaamisen kehittämiseen. profiili Marja-Leena Mansala pääsihteeri, IPR University Center ipr univercity center IPR University Center on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun perustama erillinen laitos. IPR University Center koordinoi ja edistää immateriaalioikeuteen liittyvien kysymysten tutkimusta ja alan koulutusta, tarjoaa immateriaalioikeutta koskevaa tietopalvelua ja toimittaa kannatusyhdityksen julkaisemaa IPRinfo-lehteä. Instituutissa toimii INNOCENT-tutkijakoulu. Lisäksi instituutti järjestää maksullisia kursseja sekä räätälöityä koulutusta korkeakouluille ja yrityksille. kuva: tomi westerholm Marja-Leena Mansala pääsihteeri, IPR University Center

11 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 11 näkökulma 4 tunne käytännöt inspiraatio 5 faktaa 2 Tuulimarja Myllymäki Tarkoitus Tavaramerkin tarkoituksena on erottaa 1 markkinoilla tietyn yritysten tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Se siis toimii tärkeänä mainonnan ja markkinoinnin apuvälineenä. 1 Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta Kysymys: Mikä on tavaramerkin rekisteröinnin edellytys? Vastaus: Rekisteröinnin edellytyksenä on, että merkin avulla voidaan erottaa haltijan tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Helmikuussa 1889 Keisari Aleksanteri III antoi asetuksen tavaraleimain suojelemisesta Suomessa. Tämän asetuksen myötä elinkeinonharjoittajille tuli mahdollisuus rekisteröimällä saada yksinoikeus tavaramerkkiinsä. Vanhin Suomessa yhä voimassa oleva tavaramerkki on Singer, joka merkittiin rekisteriin Tämä rekisteröinti on uudistettu jo 11 kertaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Vanhin Suomessa voimassa oleva suomalaisen haltijan tavaramerkki on Fazerin Kiss Kiss, joka lienee makeishyllystä kaikille tuttu. Se rekisteröitiin numerolla 443. Kuten esimerkeistä havaitaan, parhaimmillaan tavaramerkki voi palvella haltijaansa useiden sukupolvien ajan. Toisin kuin muut teollisoikeudet, tavaramerkki voi periaatteessa olla ikuinen - kunhan sen uudistaa aina kymmenen vuoden välein. Tavaramerkin rekisteröiminen on tehokas tapa suojata niitä panostuksia, joita käytetään tuotteen tai palvelun markkinointiin ja kehittämiseen ajan saatossa. Lähes jokaisella yrityksellä on tavaramerkki, joka toimii sen tuotteiden tai palveluiden tunnuksena, siinä missä toiminimi yksilöi itse yrityksen. Tavaramerkin ansiosta kuluttajat tunnistavat kaupallisessa merkkiviidakossa sen tietyn tuotteen tai palvelun, johon luottavat tai jonka tuntevat tai joka muuten vetoaa heihin. Tavaramerkkiin saa yksinoikeuden varmimmin rekisteröimällä sen esim. Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH). Yksinoikeuden haltija voi kieltää kilpailijoita käyttämästä samaa tai sekoitettavissa olevaa merkkiä samojen tai samankaltaisten tuotteiden yhteydessä. Tavaramerkki voi olla melkein mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki, kuten sana, kuvio, iskulause, kirjainyhdistelmä, äänimerkki tai itse tuotteen ulkoasu. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että merkin avulla voidaan erottaa haltijan tuotteet tai palvelut muiden vastaavista. Merkki ei siis saisi kuvailla tuotteita. Merkki ei myöskään saisi olla sekoitettavissa muiden aikaisempiin tavaramerkkeihin tai toiminimiin. Juhlavuoden kunniaksi avataan kesäkuussa PRH:n Innogalleriassa näyttely Tavaramerkkien suojaa Suomessa 120 vuotta. Näyttely esittelee sekä tavaramerkkien historiaa että nykypäivää. tuulimarja myllymäki Neuvontalakimies, Tavaramerkki- ja mallilinja Patentti- ja rekisterihallitus vanhimpia tavaramerkkejä 1. Keväällä 2009 on tullut kuluneeksi satakaksikymmentä vuotta siitä, kun keisari-suuriruhtinas Aleksanteri III antoi Suomenmaan valtiosäätyjen suostumuksella ja myönnytyksellä asetuksen tavaraleimain suojelemisesta Suomessa. 2. Vanhin suomalainen Suomessa voimassa oleva tavaramerkki on Fazerin Kiss Kiss. Tämä kuvamerkki on rekisteröity kuvat: prh:n kuva-arkistot leijonamerkki 1. Tervakosken Paperitehtaan leijonamerkki paperiteoksia varten otettiin Suomen tavaramerkkirekisteriin toukokuun 21. päivänä vuonna Vuonna 1818 perustettu Tervakoski on Suomen vanhin edelleen toimiva paperitehdas. kuvat: prh:n kuva-arkistot 2 Suojaus Tavaramerkki kannattaa aina suojata rekisteröinnillä. Rekisteröinti on varmin ja yksinkertaisin tapa saada yksinoikeus. 3 Yrityksen omaisuutta Tavaramerkki voi olla yrityksen arvokkain omaisuus. Yrityksen toiminimi voi ajan saatossa muuttua, mutta se merkki, jonka ansiosta kuluttajat tunnistavat tuotteet tai palvelut, säilyy kenties paljon pidempään. Yksinoikeus Rekisteröinnillä 4 saa yksinoikeuden tavaramerkin käyttöön ja sillä voi estää kilpailijoita käyttämästä sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tuotteiden yhteydessä. Käyttöoikeuden hallinta Tavaramerkin haltija voi esim. myydä merkkinsä tai myöntää sii- 5 hen käyttöoikeuksia.

12 12 ilmoitusliite C M Y CM MY CY CMY K tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén

INTERNET-SIVUT. Intercity Uusikaupunki H. Cavén INTERNET-SIVUT Intercity Uusikaupunki H. Cavén 12.2.2015 SISÄLTÖ SIVUSTO DOMAIN-NIMI NIMIPALVELIN PALVELUNTARJOAJAT SIVUSTON RAKENNE VERTAILU ETENEMINEN ESIMERKKI LASKELMIA TITLE 2 ISÄNNÄT Laitila, Mynämäki,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa

Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Fiiliksestä fyrkkaa pähkinänkuoressa Nostaa tunteen ja asiakkaan kokeman arvon yhdeksi liiketoiminnan keskeiseksi ajuriksi. Haastaa yrityksiä tarkastelemaan liiketoimintaa asiakkaiden tunteiden kautta.

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet

Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Kuvausluvat ja tekijänoikeudet Ira Helkamäki Mediatekniikan seminaari 24.1.2012 Sisältö Kuvaaminen Julkisella paikalla ja muualla Tekijänoikeudet Valokuvat, musiikki, elokuvat Tekijänoikeusrikkomus Tekijänoikeusyhdistykset

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Markkinoinnilla kasvua & työtä!

Markkinoinnilla kasvua & työtä! Markkinoinnilla kasvua & työtä! Oulun Kauppakamarin Kevätforum 13.5.2016 Anne Korkiakoski Meillä on tehtävä, jotta suomalaiset yritykset lisäisivät panostuksia markkinointiin, koska silloin osaamisemme,

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös

Osakkeen arvonmääritys. Onnistunut sijoituspäätös Osakkeen arvonmääritys Onnistunut sijoituspäätös Teos pohjautuu osittain aiemmin useana painoksena nimillä Yrityksen arvonmääritys ja Uusi yrityksen arvonmääritys ilmestyneeseen teokseen. Copyright 2012

Lisätiedot

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista

Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Elokuvantekijän pieni tekijänoikeusopas musiikista Published: 17.9.2013 Kuuntelet musiikkia, suljet silmäsi ja alat nähdä mielessäsi elokuvan kohtauksia. Päähäsi muodostuu vähitellen täydellinen lyhytelokuva

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala

Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Maailma Suomi Luovat toimialat Pohjois-Karjala Näkymiä Kolin huipulla 1.9.2010 Luovien toimialojen määrittelyä... Tuotteiden ja palveluiden tuotannossa keskeistä: luovuus ja henkilökohtainen lahjakkuus

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi 2 Esimerkkejä lisensoinnista Oman ydin - IPR:n tunnettuuden kasvu 3 Esimerkkejä lisensoinnista

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology

DSII. Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations. Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII Teollisuuden tohtorikoulu Doctoral School of Industry Innovations Seppo Tikkanen Tampere University of Technology DSII on TTY:n tohtorikoulu joka yhdistää teollisuuden tarpeet ja akateemisen tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot