CMP-NWIPCAM10. Käyttöohje. Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CMP-NWIPCAM10. Käyttöohje. Suomi"

Transkriptio

1 CMP-NWIPCAM10 Käyttöohje Suomi

2 1. Pakkauksen sisältö - IP verkkokamera - Verkkokaapeli - Verkkomuuntaja - Käyttöohje 2. Järjestelmävaatimukset - Intel Pentium III 800 MHz tai uudempi - 64MB käyttömuisti tai enemmän (suositeltu 256MB) - Windows 98SE / ME / 2000 / XP - Internet Explorer Vähintään 5 GB vapaata tilaa kovalevyllä - Verkko 10/100Mbps Ethernet rajapinnalla 3. Software asetukset CAM_EZ Search on tarkoitettu IP verkkokameran verkkoasetusten muuttamiseen, kuten IP-osoitteen ja kameran nimen IP verkossa muuttamiseen. 3.1 Menettely: Käynnistä ohjelma CAM_EZ Search. Varmista, että IP arvot PC verkossa ja CAM_EZ ohjelmassa kuuluvat verkon samaan lohkoon. IP-osoitteen tarkistamiseksi valitse ohjauspaneelissa Network and Internet Connections (verkko- ja internetliitännät) lähiverkkoliitännät ja valitse Ominaisuudet Internet protokolla (TCP/IP) ja valitse taas ominaisuudet. Jos ne kuuluvat verkon eri lohkoihin, aseta IP verkkokameran IP-osoite seuraavasti:

3 Vaihe nro 1 Nimi: Käyttäjä voi tässä määrätä IP verkkokameran nimen. Vaihe nro 2 IP: IP verkkokameran IP-osoite; jos tietokoneesi IP-osoite on esim , voidaan IP verkkokameran IP-osoitteeksi asettaa * (*=1~254). Vaihe nro 3 Verkkopeite: aliverkkopeitteen asetus on tavallisesti Vaihe nro 4 Yhdysväylä: Aseta tämä arvo niin, että se vastaa tietokoneverkkosi yhdysväylän lähtöasetusta. Vaihe nro 5 HTTP Portti: HTTP tietoliikenneportin lähtöasetus on 80. Asetusten suorittamisen jälkeen näpäytä <Submit>, jolloin tiedot lähetetään IP verkkokameran verkkoasetusten muuttamiseksi. Näpäytä <Update> IP verkkokameraluettelon aktualisoimiseksi. Näpäytä 2x nimeä luettelossa, jolloin selaus käynnistyy automaattisesti ja pääset verkkovalvontatoimintoon. IP CAM list CAM-EZ Search version IP assignment mode display IP CAM version Update list Mac address IP CAM name IP address Subnet mask Gateway Port IP assignment mode Submit

4 3.2 Painikkeen <AV SET> käyttö Järjestelmän normaalikäytön aikana paina ja pidä hetki painettuna <AV SET> painiketta ja vapauta se sitten. Tapahtuu järjestelmän uudelleen käynnistys. Jos pidät painiketta painettuna yli 5 sekuntia, palaa järjestelmä lähtöasetuksiin. 3.3 Toiminto TV OUT TV OUT toiminnon käyttö tapahtuu seuraavasti: Liitä IP verkkokamera televisioon. IP verkkokameran ollessa pois päältä kytke se päälle painamalla ja pitämällä painettuna painiketta <AV SET>. Jos pidät painiketta <AV SET> painettuna kahden sekunnin ajan, siirtyy IP verkkokamera tilaan TV OUT. 4. Järjestelmään sisäänkirjautuminen Järjestelmään sisäänkirjautuminen on tarkoitettu käyttäjän, jolla on oikeus päästä järjestelmään ja muuttaa toimintoja, tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Järjestelmässä on kaksi hallintatasoa: Järjestelmän ylläpitäjä ja Tavallinen käyttäjä. Sisäänkirjautumisen jälkeen voi käyttäjä aloittaa verkon valvonnan ja muuttaa asetuksia seuraavasti: Vaihe nro 1 Avaa kirjautumisikkuna. Aloita seuraavista tiloista: Tila 1: Käynnistä ohjelma CAM_EZ Search, näpäytä luettelossa kaksi kertaa IP verkkokameraa vastaavaa nimeä. Tila 2: Käynnistä Internet Explorer ja anna osoitelistalla IP verkkokameran IP-osoite.

5 Vaihe nro 2 Selaimeen tulee seuraava sisäänkirjautumisikkuna: Vaihe nro 3 Anna Account ID (tilin tunnistus) ja Password (salasana). Lähtöasetusten Account ID on "admin" ja lähtöasetusten Password on "password". Korjaa mahdolliset virheet näpäyttämällä <Cancel (peruuta)>. Vaihe nro 4 Näpäytä <Submit> sisäänkirjautumista varten ja varmistuksen jälkeen näyttöön tulee verkon valvontaikkuna.

6 5. LiveView Käytettäessä IP verkkokameraa ensimmäistä kertaa on selaimen turva-asetukset asetettava (asetusmenettely on alempana). Muuten selaimeen voi tulla seuraava kehotus aiheuttaen häiriön kuvan esityksessä. Suoritettuasi tämän asetuksen oikein ei siihen tarvitse enää myöhemmin palata. Internet selaimen turva-asetusten muuttamismenettely Vaihe nro 1 Valitse selaimen ikkunan valikosta Internet valinnat valinta Työkalut Vaihe nro 2 Näpäytä Turvallisuus ja sen jälkeen <Käyttäjän asetukset (Custom Level)>. Valitse valintaikkunassa seuraavat mahdollisuudet: - ActiveX ohjelman merkitsemättömien ohjaimien lataus: näpäytä Salli - ActiveX ohjaimien, joita ei ole merkitty turvallisiksi, käynnistys: näpäytä Salli. - Ohjaimien ja pistokkeiden käynnistys: näpäytä Salli. - Turvallisiksi merkittyjen ActiveX ohjaimien komentolauseet: näpäytä Salli. Vaihe nro 3 Näpäytä <OK> ja näyttöön tulee varoitus. Näpäytä <Kyllä> edelliseen ikkunaan palaamista varten ja näpäytä sitten <OK> asetusten lopettamiseksi. Vaihe nro 4 Näpäytä sarakkeeseen eteenpäin, valitse ActiveX ohjaimien asennus ja automaattisen uudistuksen jälkeen voit aloittaa verkon selauksen.

7 6. Kuvien tallennus Tämän toiminnon avulla on mahdollista tallentaa kuvia tietokoneeseen. Menettely: Vaihe nro 1 Siirry luetteloon LiveView. Vaihe nro 2 Valitse kuva ja paina ja pidä painettuna näppäimistön näppäin <Ctrl>. Vaihe nro 3 Siirrä kohdistin valvontakuvalle ja näpäytä (tai paina ja pidä painettuna yläosassa olevaa painiketta <Capture Image>), jolloin näytössä näkyy hetken Shot taken (kuva otettu). Vaihe nro 4 Vapauta painike <Ctrl>, jolloin tapahtuu tavallisen staattisen kuvan ottaminen. Kuva tallentuu hakemistoon C:\tmp\webcam. Vaihe nro 5 Näpäytä vasemmalla olevaa luettelon <CaptureView (tallennettujen kuvien näyttö)> valintaa kuvan katselua varten.

8 7. Image toiminnon käyttö Siirrä kohdistin valvontakuvalle reaaliajassa ja näpäytä hiiren oikealla painikkeella, jolloin esiin tulee neljä mahdollisuutta: Image: Kuvan parametrien muutos. Record: Animaatiotiedostojen asetus ja tallennus AVI formaatissa. Zoom: Kuvan suurennus valitussa ikkunassa digitaalitilassa. Motion Detec Set: Liikkeen parametrien asetus. Yksityiskohtaisemmat asetukset seuraavissa kohdissa: Image Adjustment: Valitse näpäyttämällä Image, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna, (vastaa painiketta <Image Set> näytön yläosassa), jonka avulla voit asettaa kuvan parametrit:

9 8. AVI tallennuksen asetus Valitse näpäyttämällä Record, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna, joka vastaa painiketta <Record Video> näytön yläosassa ja jonka avulla voit asettaa AVI Frame Rate. Aseta haluamasi parametrit ja tiedoston nimi. (Huom., tallennettu tiedosto voidaan sijoittaa vain jo olemassa olevaan kansioon.) Muodosta kansio etukäteen tavalliseen tapaan. 9. Kuvan suurennus Näpäytä valintaa Zoom, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna: Siirrä hiiri valvottavaan kuvaan, näpäytä sitä ja pidä painike painettuna ja vedä hiirellä suurennettavaksi haluttua kuvan osaa ja vapauta sitten hiiren painike. Kuvan valittu osa suurenee.

10 10. Liikkeen havainnon asetukset Aseta ympäristöalueen parametrit käynnissä olevan toiminnan liikkeen havainnolle Motion Detection (lyhenne MD), ml. ensimmäinen ryhmä (punainen) ja toinen ryhmä (vihreä). Tässä tilassa voit muuttaa seuraavia asetuksia: MD laajuus: Valitse motion_detec 1 näpäytä ja pidä hiiren painike painettuna (tässä tapauksessa näkyy MD laajuuden vasen yläkulma), valitse hiirellä haluttu laajuus ja vapauta painike. MD peruutus: Sama menettely kuin edellä sillä erolla, että on vain painettava hiiren painiketta, pidettävä se painettuna ja vapautettava MD:n peruuttamiseksi. Asetus Motion_detec_set: MD herkkyyden asetus. Lähtöarvo on 15. Se tarkoittaa, että MD käynnistyy MD laajuuden muuttuessa 15%. Mitä pienempi arvo on, sitä suurempi on herkkyys. MD:n käynnistyessä tulee esiin varoitus "Motion_Detec Warning!!" ikkunan vasemmassa yläkulmassa MD1 tai MD2 muutosten vuoksi, kuten seuraavassa ikkunassa näkyy: Huomautus: 1. Jos kuvan erottelukyky on 640x480 / 320x240, voit asettaa vapaasti käynnistyskehyksen laajuuden. 2. Jos kuvan erottelukyky on 160x120, on kehys kiinteästi asetettu.

11 11. Maksimikoko Jos seurattavan kuvan erottelukyky on 320x240 tai 160x120, voit näpäyttää painiketta <Max Size> näytön yläosassa. Voit asettaa seurattavan kuvan erottelukyvyn suoraan arvoon 640x Audio On/Off (ääni päällä tai pois päältä) Äänen kytkentäpainike <Audio On/Off> on näytön yläosassa. Painike <Audio Off> osoittaa tilan, jolloin ääni on päällä. Näpäyttämällä painiketta kytketään ääni pois päältä. Painike <Audio On> osoittaa tilan, jolloin ääni on pois päältä. Näpäyttämällä painiketta kytketään ääni päälle. Jos valinta Audio asetustaulukossa Images set on tilassa Off, ei ääntä voi kytkeä päälle pelkällä painikkeen <Audio On> näpäytyksellä, vaan esiin tulee seuraava kehotus:

12 13. Kehittyneiden toimintojen kuvaus Tässä luvussa on kuvattu pääikkunan vasemman puolen toimintovalikkojen erityistoimintoja. Image setup Network setup Sever setup Administration setup Event trigger Capture View Kuvan asetus Tässä ikkunassa voit suorittaa seuraavat asetukset: Resolution (erottelukyky): Kuvan ulostulon erottelukyvyssä on seuraavat kolme valintamahdollisuutta: , ja Quality (laatu): Kuvan laadussa on seuraavat kolme valintamahdollisuutta: Fine, Normal ja Basic; lähtöasetus on Basic (perustaso). Anti-Flicker: Anti-flicker taajuus (kuvan värinä); seuraavat kolme valintamahdollisuutta: 60Hz, 50Hz ja Out Door; lähtöasetus on 60. Kuvatessasi ulkona aseta Outdoor. Audio: äänen ulostulon kytkin; lähtöasetus on pois päältä. Menettely: Vaihe nro 1 Näpäytä ImageSet siirtyäksesi valikkoon. Vaihe nro 2 Aseta haluamasi parametrit ja näpäytä <Submit>. Vaihe nro 3 Voit peruuttaa asetukset näpäyttämällä <Cancel>.

13 14. Verkkoasetukset Verkkoasetusten ikkuna on esitetty alempana: IP-osoitteen antaminen Tämä valinta on tarkoitettu IP verkkokameran liitäntätilan muutokseen. Asetettu tila on Static. MAC Address kenttä osoittaa IP verkkokameran MAC osoitteen. Jos asetus on Static, anna seuraavat parametrit: IP Address: IP verkkokameran IP-osoite; Subnet Mask: asetettu arvoon GateWay: Lähtöasetettu yhdysväylä Jos asetus on DHCP, ei edellä esitettyjen parametrien asetus ole tarpeen, mutta DHCP palvelimen IP-osoite on asetettava palvelimen valikossa. Jos asetus on PPPoE, on annettava oikea ID ja salasana.

14 PPPoE Tätä valintaa voidaan käyttää dial-up asetuksiin PPPoE IP määräämisessä. Anna oikein ID Account ja Password. Niiden on oltava samat kuin ISP asetukset. Menettely: Vaihe nro 1 Kirjoita tilin tekstikenttään oikea ID. Vaihe nro 2 Anna oikea salasana sille tarkoitettuun tekstikenttään. Vaihe nro 3 Näpäytä <Submit >. Huomautus: Koska PPPoE IP-osoite on ISP:n dynaamisesti määräämä, voi tapahtua, että IP verkkokameran IPosoite on joka kerralla erilainen. On suositeltavaa konfiguroida IP-reititin dial-up yhteyttä varten PPPoE online tai DDNS asetuksille, jolloin vältetään ongelmat IP verkkokameran etsinnässä. HTTP palvelin Tätä valintaa voidaan käyttää portin määräämiseen yhteyden luomiseksi IP kameran sisäänrakennettuun web-palvelimeen (tai HTTP palvelimeen) HTTP protokollan avulla. Lähtöasetuksen protokolla on 80. DNS palvelin Käytetään DNS palvelimen IP-osoitteen asetukseen. Muistamisen helpottamiseksi voit IP verkkokameran IPosoitteen sijasta käyttää http nimeä (esim. myipcam.xxx). DNS1 esiasetus on (Hinet). Jos yhteys katkeaa, tapahtuu automaattisesti kytkeytyminen DNS2:een.

15 Palvelimen asetus Tätä ikkunaa käytetään IP verkkokameran palvelimeen liittyvien parametrien asetuksiin. Sähköpostipalvelin Käytetään sähköpostipalvelimeen ja kuvia sisältävän sähköpostin lähettämiseen liittyvien parametrien asetuksiin. Toiminta riippuu siitä, onko EventTrigger toiminto MAIL Image asetettu. Jos on, tapahtuu kuvien lähettäminen annettuihin osoitteisiin. Järjestelmä tukee SMTP palvelinta. Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna sähköpostipalvelimen IPosoite tai HTTP osoite. Vaihe nro 2 Lähettäjä: Anna lähettäjän sähköpostiosoite. Vaihe nro 3 Vastaanottaja: Anna vastaanottajan sähköpostiosoite. Vaihe nro 4 Account ID: Anna Account ID sähköpostin isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Password: Anna salasana sähköpostin isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 6 Autorisointi: Osoittaa, suorittaako sähköpostin isäntäkone varmistuksen. Vaihe nro 7 Näpäytä <Submit >. FTP palvelin Käytetään FTP palvelimen protokollaan liittyviin asetuksiin. Toiminta riippuu siitä, onko EventTrigger toiminto MAIL Image asetettu. Kuvat määrätyssä laajuudessa voidaan siirtää annettuun FTP palvelimeen FTP tilassa. Tämä järjestelmä tukee tiloja Port Mode ja Passive.

16 Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna FTP palvelimen IP-osoite tai Http osoite. Vaihe nro 2 Portti: Anna FTP palvelimen määrätyn portin numero. Vaihe nro 3 Account ID: Anna Account ID FTP isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 4 Password: Anna salasana FTP isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Aseta FTP siirtotila joko tilaan Port mode tai Pasv mode. Vaihe nro 6 Näpäytä <Submit >.

17 DDNS palvelin DDNS (Dynamic Domain Name Server) toiminto mahdollistaa dynaamisen DNS asetuksen. Määrätyn DDNS palvelimen, esiasetetun HTTP osoitteen ja niihin liittyvien asetusten avulla voi PPPoE dial-up yhteyttä käyttävä IP verkkokamera (dynaamisella IP:llä) käyttää vain http osoitetta (esim. sqipcam.dyndns.org) yhteyden saamiseen, mikä on helppo muistaa ja helpottaa ilman kiinteää IP-osoitetta toimivan IP verkkokameran käyttöä. Menettely: Vaihe nro 1 Rekisteröi käyttäjätilien ja Http-osoitteiden ryhmä DDNS palveluja tarjoavalla web-sivulla (esim. Vaihe nro 2 Host Name (isäntäkoneen nimi): Anna sivu, tili ja salasana yhdessä osoitteen kanssa (IP tai HTTP) niille tarkoitettuihin kenttiin; Vaihe nro 3 Account ID: Anna Account ID DDNS isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 4 Password: Anna salasana DDNS isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Status (tila): Näyttää automaattisesti DDNS isäntäkoneeseen liittymisen tilan; Vaihe nro 6 Näpäytä <Submit >. SNTP palvelin NTP (Network Time Protocol) palvelin on aikapalvelin, joka suorittaa IP verkkokameran aikatoiminnan asetuksen. Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna NTP palvelimen IP tai HTTP osoite. Vaihe nro 2 Anna pudotuslistasta valitsemasi aikavyöhyke. Vaihe nro 3 Näpäytä <Submit >.

18 Hallinnan asetukset Tätä ikkunaa käytetään IP verkkokameran nimen, verkon ylläpitäjän tilin ja salasanan sekä tavallisen käyttäjän tilin ja salasanan asetuksiin. Verkon ylläpitäjä pääsee IP verkkokameran kaikkiin toimintoihin ja asetuksiin. Tavallinen käyttäjä voi käyttää vain toimintoa LiveView, eikä hän voi asettaa tai muuttaa parametrejä, kuten näkyy alla olevassa kuvassa: Kameran nimi: Anna IP verkkokameran nimi. Tässä annettu nimi näkyy tunnistuksen vuoksi kuvan yläosassa. Tavallista käyttäjää koskeva käyttö: Vaihe nro 1 Account ID: Anna IP verkkokameran sisäänkirjautumisnimi; Vaihe nro 2 Old Password (vanha salasana): Anna vanha salasana; Vaihe nro 3 New Password (uusi salasana): Anna uusi salasana; Vaihe nro 4 Re-type (uudestaan): Anna uusi salasana uudestaan varmistuksen vuoksi;

19 Vaihe nro 5 Näpäytä <Submit >. Verkon ylläpitäjää koskeva käyttö: Vaihe nro 1 Account ID: Anna IP verkkokameran sisäänkirjautumisnimi; Vaihe nro 2 Old Password (vanha salasana): Anna vanha salasana; Vaihe nro 3 New Password (uusi salasana): Anna uusi salasana; Vaihe nro 4 Re-type (uudestaan): Anna uusi salasana uudestaan varmistuksen vuoksi; Vaihe nro 5 Näpäytä <Submit >. Toiminnan käynnistys Tämä ikkuna on tarkoitettu event trigger toiminnon asetuksiin ja näyttöön, ks. alla oleva kuva: Toiminta Käytetään toiminnan käynnistyksen asetukseen ml.: Liikkeen havaitseminen 1 Liikkeen havaitseminen 2 Käynnistyksen sisääntulosignaalin molemmat ryhmät voidaan asettaa sallituiksi.

20 Menettely: Vaihe nro 1 Salli toiminnan molemmat ryhmät (MD näyttää automaattisesti käynnistysherkkyyden); Vaihe nro 2 Vahvista näpäyttämällä <Submit>; tai Vaihe nro 3 Näpäytä <Default> palaamiseksi lähtöasetuksiin (kumpikaan tila ei ole sallittu). Huomautus: Jos ainakin toinen toimintatiloista on sallittu, käynnistyy automaattisesti toiminto Save In PC (tallenna tietokoneeseen) ja tiedostot tallentuvat hakemistoon C:\tmp\webmd. Käynnistin Käytetään kuvansiirtotilan asetuksiin ml. toiminnot: Save in PC: Kuvatiedostojen tallennus tietokoneeseen. Save in Flash Card: Kuvatiedostojen tallennus SD muistikortille. Mail Image: Kuvatiedostojen lähetys sähköpostilla. FTP Image: Kuvatiedostojen lähetys FTP tilassa. Shutter Timer: Kuvantallennuksen väliaika, lähtöasetus on 2 sekuntia. Kuvantallennus Siihen kuuluvat: PC: LiveView ohjelmalla käsin tallennetut staattiset kuvat. FlashCard: LiveView ohjelmalla automaattisesti tallennetut staattiset kuvat MD toiminnon ollessa sallittu.

21 Menettely: Vaihe nro 1 Valitse CaptureView. Lähtöasetus on PC. Kolmella sivulla voidaan esikatsella korkeintaan 48 kuvaa. Vaihe nro 2 Tiedostot voidaan asetuksesta riippuen lukea tietokoneesta tai SD muistikortilta, näpäytä sitten <Apply>. Vaihe nro 3 Siirrä kohdistin esikatselun halutulle kuvalle ja valitse se hiirellä näpäyttämällä. Voit katsella kuvaa esiasetetussa koossa. 15. IP verkkokameran liittäminen Internetiin. Ennen käyttöä on käyttäjän asetettava IP verkkokameran parametrit. IP verkkokameran kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain jos sen parametrit on oikein asetettu ja sen ollessa liitetty Internetiin. IP verkkokameran asennusmenettelyssä voi olla eroja käyttäjän liittymistavasta riippuen. IP verkkokameran parametrien asetus koostuu kahdesta alempana yksityiskohtaisemmin kuvatusta päävaiheesta: 1) IP verkkokameran initialisointi ja 2) Pääsy Internetiin: Vaihe nro 1 IP verkkokameran initialisointi Liitä IP verkkokamera virtalähteeseen ja sitten käyttäjän tietokoneeseen. Kytke IP verkkokamera päälle. Työkalun CAM-_EZ Search (CD-ROM:lla) avulla etsi tietokoneessa kamera ja aseta verkon parametrit. Huomautus: Jos käyttäjän tietokone on liitetty LAN verkkoon, voidaan IP verkkokamera liittää kytkimen vapaaseen porttiin suoralla kaapelilla. Asetusmenettely on sama kuin edellä kuvattu.

22 Vaihe nro 2 Pääsy Internetiin Vaiheessa nro 1 esitettyjen asetusten jälkeen voi käyttäjä käyttää IP verkkokameraa LAN verkossa. Jos käyttäjä haluaa liittää IP verkkokameran Internetiin kauko-ohjattua valvontaa varten, on suoritettava lisäasetuksia. Nykyisin Internetiin liittymisessä käytetään eri tapoja. IP verkkokameran asetukset riippuvat Internetiin liittymistavasta. Alempana on kuvattu kahta yleisintä Internetiin liittymismenettelyä: Menetelmä nro 1: Suora liittyminen ADSL modeemin avulla. IP verkkokamerassa on sisäänrakennettu tuki PPPoE ja DDNS verkkoprotokollia varten. Käyttäjä voi liittää IP verkkokameran suoraan ADSL modeemiin ja sen kautta Internetiin. Asetusmenetelmä on seuraava: Vaiheessa nro 1 esitettyjen asetusten jälkeen avaa selain ja sisäänkirjaudu IP verkkokameraan. Siirry palvelimen asetussivulle ja aseta tili ja salasana DDNS Palvelimen kentässä (palvelimen sivulla on valittava toiminto DDNS service) ja näpäytä sitten <Submit>. Esiin tulee verkkoasetusten sivu. Valitse PPPoE IP määräystä varten, anna tili ja salasana Internetiin pääsyä varten kentässä PPPoE ja näpäytä sitten <Submit>. Kytke IP verkkokamera pois päältä ja liitä se ADSL modeemin liitosporttiin. Kytke ADSL modeemi päälle ja vain siinä tapauksessa, että modeemin yhteysmerkkivalo palaa, kytke päälle myös IP verkkokamera. Dial-up yhteyden ollessa valmis voi käyttäjä vierailla IP verkkokamerassa mistä tahansa Internetiin liitetystä tietokoneesta. IP verkkokamerassa vierailua varten anna selaimen osoitelistassa asetettu domain-nimi.

23 Kytkentäkaavio on esitetty alla olevassa kuvassa: Jakaja ADSL MODEEMI IP verkkokamera Menetelmä nro 2: Internetiin liittyminen LAN verkon avulla IP verkkokameran liittämiseen LAN verkkoon ja pääsyyn samaan ADSL laajakaistalinjaan muiden LAN verkossa olevien tietokoneiden kanssa käytä ADSL modeemia reitittimen ja kytkimen kanssa. IP verkkokamera ja muut tietokoneet voidaan liittää niin, että ne muodostavat pienen LAN verkon. Liitä ADSL modeemi kytkimeen. Asetusmenetelmä on seuraava: Suorita IP verkkokameran asetukset vaiheessa nro 1 annettujen ohjeiden mukaisesti. IP määräämistila: Valitse STATIC ja aseta IP-osoite ADSL modeemin samassa verkkolohkossa (esim. jos

24 ADSL modeemin IP-lähtöosoite on , aseta IP verkkokameran IP-osoitteeksi ). Subnet Mask: Asetus Perusyhdysväylä. Aseta tämä niin, että se vastaa ADSL liittymän IP-osoitetta. Suorita ADSL liittymän konfiguraatio ja anna tili ja salasana PPPoE dial-up liitynnälle. Anna ADSL modeemin IP-osoite selaimen osoitelistaan ja anna sitten asetussivulla tili ja salasana. Siirry modeemin ATM asetussivulle ja aseta ATM parametrit: VPI/VCI arvot asettaa paikallinen puhelinpalvelujen välittäjä; kapselointityyppi on LLC; liityntätyyppi PPPoE; turvallisuusprotokolla on PAP. Anna ADSL tili ja salasana niille tarkoitettuihin kenttiin ja näpäytä sitten <Submit>. Aseta ADSL modeemin NAT toiminto. Siirry ADSL modeemin Network Address Translation (NAT) asetussivulle. Valitse uusien sääntöjen lisääminen, valitse REDIRECT Rule Flavor varten ja TCP Protocol varten. Aseta paikallinen ja kohdeportti arvoon 80, aseta paikallinen osoite IP verkkokameran IP-osoitteeseen esim ja aseta julkisen verkon IP-osoite arvoon Siirry palvelimen asetussivulle ja aseta tili ja salasana DDNS Palvelimen kentässä (palvelimen sivulla on valittava toiminto DDNS service) ja näpäytä sitten <Submit>. IP verkkokameran saamiseksi Internetin käyttäjien käyttöön on asetettava reitittimen NAT toiminto ja liitettävä IP verkkokamera julkisen verkon porttiin 80.

25 Turvallisuusohjeet Jos laite tarvitsee huoltoa, saa sen avata ja korjata ainoastaan valtuutettu asentaja, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskuvaaran. Irrota laite virtalähteestä ja muista laitteista jos sen käytössä ilmenee ongelmia. Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta. TAKUU Takuuvastuu ja korvausvelvollisuus raukeavat, jos tuotteeseen on tehty mitä tahansa muutoksia tai jos sitä on käsitelty asiaankuulumattomalla tavalla. Yleistä Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

26

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE

Lukkokauppa.com KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖOHJE Tervetuloa Tämä opas on suunniteltu ohjeeksi asennusta ja järjestelmän käyttöä varten, löydät tietoa DVR (Digital Video Recorder) ominaisuuksista ja toiminnoista, sekä yksityiskohtaisen selityksen

Lisätiedot

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas FS-1118MFP Verkkoskannerin asennusopas Johdanto Tämä opas Tavaramerkkitietoja Opas sisältää ohjeet skannaustoimintojen ensiasennukseen. Lisäksi oppaassa kuvataan koneen peruskäyttö verkkoskannerina. Microsoft,

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje

Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali. Käyttäjän Pikaohje Cisco DPC3825 ja EPC3825 8x4 DOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway Kotiterminaali Käyttäjän Pikaohje Esittely Uusi Cisco Model DPC3825 DOCSIS 3.0 tai EPC3825 EuroDOCSIS Wireless Residential Gateway Kotiterminaali

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet

AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet AVerMedia AVerDiGi EB5416DVD Pro EB5208 DVD Pro Käyttöohjeet YHDYSVALTAIN VIESTINTÄKOMISSION FCC:N ILMOITUS (luokka A) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Laitteen toimintaa koskee kaksi ehtoa:

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4751-01 FI

Käyttöopas NPD4751-01 FI NPD4751-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 7 Tämän oppaan käyttö... 8 Käytännöt... 8 Tuotteen ominaisuudet... 9 Ominaisuudet... 9 Luku 1 Tekniset tiedot Tekniset tiedot... 11 Luku

Lisätiedot

Colibri Wi-Fi. Käyttöohje

Colibri Wi-Fi. Käyttöohje Colibri Wi-Fi Käyttöohje Jan. 2010 FCC ILMOITUS (Luokka B) Tämä laite on FCC:n sääntöjen 15. osan mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa koskee laitteen toimintaa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia

Lisätiedot

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas

My Net. N900 Central -reititin. Käyttöopas My Net N900 Central -reititin Käyttöopas WD :n toimittama palvelu ja tuki Jos tuotteen kanssa on vaikeuksia, anna meille tilaisuus käsitellä tilanne ennen tuotteen palauttamista. Sivun http://support.wdc.com

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi

Käyttöopas. Linksys X-Series. Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Käyttöopas Linksys X-Series Langaton reititin ja ADSL2+ -modeemi Sisällys Käyttöopas Sisällys Tuotteen yleiskatsaus X1000..................................... 1 Ylhäältä 1 Takaa 2 Asennus seinälle 2 X3500.....................................

Lisätiedot

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet

OSD-400/OSD-800/OSD-1600. Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet OSD-400/OSD-800/OSD-1600 Digitaalinen videotallennin Asennus- ja käyttöohjeet Asennus- ja käyttöohjeet Varoitus 1. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen akkuun. Käytetyt akut on hävitettävä

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5

1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5. 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 1. JOHDANTO 4 1.1 Tuotepakkauksen sisältö 4 2. LAITTEEN OSAT 5 2.1 Laitteen LED-valojen ja porttien kuvaukset 5 3. ASENNUS 6 3.1 Laitteen asennus 6 3.2 Verkkoasetusten tekeminen 7 3.3 Kirjautuminen reitittimeen

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

Linksys WAP300N. Käyttöopas

Linksys WAP300N. Käyttöopas Käyttöopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleiskatsaus Pakkauksen sisältö............................. 1 Kuva takaa.................................. 1 Kuva alhaalta.................................2

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

Digitaalinen Hikvision-videotallennin Pikakäyttöohje SUOMI

Digitaalinen Hikvision-videotallennin Pikakäyttöohje SUOMI Digitaalinen Hikvision-videotallennin Pikakäyttöohje SUOMI Pikakäyttöohje SUOMI Laitepaketit PAKETTI SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN 2 X analoginen kamera 1 X digitaalinen videotallennin (DS-7200 HFI/HWI-SH) 2 X

Lisätiedot

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 fi Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Turvallisuus 7 1.1 Tietoja tästä oppaasta 7 1.2 Oikeudelliset tiedot 7 1.3 Turvallisuushuomautukset

Lisätiedot

My Book. World Edition Käyttöohje. Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät

My Book. World Edition Käyttöohje. Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät My Book World Edition Käyttöohje Yhden ja kahden aseman verkkotallennusjärjestelmät Tärkeitä turvallisuusohjeita 1. Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita. 2. Irrota yksikkö pistorasiasta

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU

MMS KUVAVIESTIEN LÄHETTÄMINEN JA NIIDEN HINNOITTELU Scout Guard SG588D GSM 8.0MP E-MAIL ja MMS kuvaviestiä lähettävä Datakamera, Infrapunasalama Käyttöohje Perustiedot: Ominaisuudet: * GSM lähettävä riistakamera sisältäen GSM robotin (4 taajuus) * Datakamera

Lisätiedot

TruVision NVR 10:n käyttöohje

TruVision NVR 10:n käyttöohje TruVision NVR 10:n käyttöohje P/N 1072766C-FI REV 1.0 ISS 16JUL14 Copyright Tavaramerkit ja patentit Valmistaja FCC-hyväksyntä Kanada ACMA-hyväksyntä Sertifiointi EU-direktiivit Yhteystiedot 2014 United

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA

AINA. Käyttäjän opas. Laajakaistaliittymä UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA AINA Laajakaistaliittymä Käyttäjän opas UUDENAJAN TEKNOLOGIAA & VANHANAJAN PALVELUA SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVETULOA... 3 1.1. Mitä tarvitaan?...3 1.2. Perustietoja yhteydestä...3 2. AVAUSPAKETIN SISÄLTÖ...

Lisätiedot