CMP-NWIPCAM10. Käyttöohje. Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CMP-NWIPCAM10. Käyttöohje. Suomi"

Transkriptio

1 CMP-NWIPCAM10 Käyttöohje Suomi

2 1. Pakkauksen sisältö - IP verkkokamera - Verkkokaapeli - Verkkomuuntaja - Käyttöohje 2. Järjestelmävaatimukset - Intel Pentium III 800 MHz tai uudempi - 64MB käyttömuisti tai enemmän (suositeltu 256MB) - Windows 98SE / ME / 2000 / XP - Internet Explorer Vähintään 5 GB vapaata tilaa kovalevyllä - Verkko 10/100Mbps Ethernet rajapinnalla 3. Software asetukset CAM_EZ Search on tarkoitettu IP verkkokameran verkkoasetusten muuttamiseen, kuten IP-osoitteen ja kameran nimen IP verkossa muuttamiseen. 3.1 Menettely: Käynnistä ohjelma CAM_EZ Search. Varmista, että IP arvot PC verkossa ja CAM_EZ ohjelmassa kuuluvat verkon samaan lohkoon. IP-osoitteen tarkistamiseksi valitse ohjauspaneelissa Network and Internet Connections (verkko- ja internetliitännät) lähiverkkoliitännät ja valitse Ominaisuudet Internet protokolla (TCP/IP) ja valitse taas ominaisuudet. Jos ne kuuluvat verkon eri lohkoihin, aseta IP verkkokameran IP-osoite seuraavasti:

3 Vaihe nro 1 Nimi: Käyttäjä voi tässä määrätä IP verkkokameran nimen. Vaihe nro 2 IP: IP verkkokameran IP-osoite; jos tietokoneesi IP-osoite on esim , voidaan IP verkkokameran IP-osoitteeksi asettaa * (*=1~254). Vaihe nro 3 Verkkopeite: aliverkkopeitteen asetus on tavallisesti Vaihe nro 4 Yhdysväylä: Aseta tämä arvo niin, että se vastaa tietokoneverkkosi yhdysväylän lähtöasetusta. Vaihe nro 5 HTTP Portti: HTTP tietoliikenneportin lähtöasetus on 80. Asetusten suorittamisen jälkeen näpäytä <Submit>, jolloin tiedot lähetetään IP verkkokameran verkkoasetusten muuttamiseksi. Näpäytä <Update> IP verkkokameraluettelon aktualisoimiseksi. Näpäytä 2x nimeä luettelossa, jolloin selaus käynnistyy automaattisesti ja pääset verkkovalvontatoimintoon. IP CAM list CAM-EZ Search version IP assignment mode display IP CAM version Update list Mac address IP CAM name IP address Subnet mask Gateway Port IP assignment mode Submit

4 3.2 Painikkeen <AV SET> käyttö Järjestelmän normaalikäytön aikana paina ja pidä hetki painettuna <AV SET> painiketta ja vapauta se sitten. Tapahtuu järjestelmän uudelleen käynnistys. Jos pidät painiketta painettuna yli 5 sekuntia, palaa järjestelmä lähtöasetuksiin. 3.3 Toiminto TV OUT TV OUT toiminnon käyttö tapahtuu seuraavasti: Liitä IP verkkokamera televisioon. IP verkkokameran ollessa pois päältä kytke se päälle painamalla ja pitämällä painettuna painiketta <AV SET>. Jos pidät painiketta <AV SET> painettuna kahden sekunnin ajan, siirtyy IP verkkokamera tilaan TV OUT. 4. Järjestelmään sisäänkirjautuminen Järjestelmään sisäänkirjautuminen on tarkoitettu käyttäjän, jolla on oikeus päästä järjestelmään ja muuttaa toimintoja, tunnistamiseen ja hyväksymiseen. Järjestelmässä on kaksi hallintatasoa: Järjestelmän ylläpitäjä ja Tavallinen käyttäjä. Sisäänkirjautumisen jälkeen voi käyttäjä aloittaa verkon valvonnan ja muuttaa asetuksia seuraavasti: Vaihe nro 1 Avaa kirjautumisikkuna. Aloita seuraavista tiloista: Tila 1: Käynnistä ohjelma CAM_EZ Search, näpäytä luettelossa kaksi kertaa IP verkkokameraa vastaavaa nimeä. Tila 2: Käynnistä Internet Explorer ja anna osoitelistalla IP verkkokameran IP-osoite.

5 Vaihe nro 2 Selaimeen tulee seuraava sisäänkirjautumisikkuna: Vaihe nro 3 Anna Account ID (tilin tunnistus) ja Password (salasana). Lähtöasetusten Account ID on "admin" ja lähtöasetusten Password on "password". Korjaa mahdolliset virheet näpäyttämällä <Cancel (peruuta)>. Vaihe nro 4 Näpäytä <Submit> sisäänkirjautumista varten ja varmistuksen jälkeen näyttöön tulee verkon valvontaikkuna.

6 5. LiveView Käytettäessä IP verkkokameraa ensimmäistä kertaa on selaimen turva-asetukset asetettava (asetusmenettely on alempana). Muuten selaimeen voi tulla seuraava kehotus aiheuttaen häiriön kuvan esityksessä. Suoritettuasi tämän asetuksen oikein ei siihen tarvitse enää myöhemmin palata. Internet selaimen turva-asetusten muuttamismenettely Vaihe nro 1 Valitse selaimen ikkunan valikosta Internet valinnat valinta Työkalut Vaihe nro 2 Näpäytä Turvallisuus ja sen jälkeen <Käyttäjän asetukset (Custom Level)>. Valitse valintaikkunassa seuraavat mahdollisuudet: - ActiveX ohjelman merkitsemättömien ohjaimien lataus: näpäytä Salli - ActiveX ohjaimien, joita ei ole merkitty turvallisiksi, käynnistys: näpäytä Salli. - Ohjaimien ja pistokkeiden käynnistys: näpäytä Salli. - Turvallisiksi merkittyjen ActiveX ohjaimien komentolauseet: näpäytä Salli. Vaihe nro 3 Näpäytä <OK> ja näyttöön tulee varoitus. Näpäytä <Kyllä> edelliseen ikkunaan palaamista varten ja näpäytä sitten <OK> asetusten lopettamiseksi. Vaihe nro 4 Näpäytä sarakkeeseen eteenpäin, valitse ActiveX ohjaimien asennus ja automaattisen uudistuksen jälkeen voit aloittaa verkon selauksen.

7 6. Kuvien tallennus Tämän toiminnon avulla on mahdollista tallentaa kuvia tietokoneeseen. Menettely: Vaihe nro 1 Siirry luetteloon LiveView. Vaihe nro 2 Valitse kuva ja paina ja pidä painettuna näppäimistön näppäin <Ctrl>. Vaihe nro 3 Siirrä kohdistin valvontakuvalle ja näpäytä (tai paina ja pidä painettuna yläosassa olevaa painiketta <Capture Image>), jolloin näytössä näkyy hetken Shot taken (kuva otettu). Vaihe nro 4 Vapauta painike <Ctrl>, jolloin tapahtuu tavallisen staattisen kuvan ottaminen. Kuva tallentuu hakemistoon C:\tmp\webcam. Vaihe nro 5 Näpäytä vasemmalla olevaa luettelon <CaptureView (tallennettujen kuvien näyttö)> valintaa kuvan katselua varten.

8 7. Image toiminnon käyttö Siirrä kohdistin valvontakuvalle reaaliajassa ja näpäytä hiiren oikealla painikkeella, jolloin esiin tulee neljä mahdollisuutta: Image: Kuvan parametrien muutos. Record: Animaatiotiedostojen asetus ja tallennus AVI formaatissa. Zoom: Kuvan suurennus valitussa ikkunassa digitaalitilassa. Motion Detec Set: Liikkeen parametrien asetus. Yksityiskohtaisemmat asetukset seuraavissa kohdissa: Image Adjustment: Valitse näpäyttämällä Image, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna, (vastaa painiketta <Image Set> näytön yläosassa), jonka avulla voit asettaa kuvan parametrit:

9 8. AVI tallennuksen asetus Valitse näpäyttämällä Record, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna, joka vastaa painiketta <Record Video> näytön yläosassa ja jonka avulla voit asettaa AVI Frame Rate. Aseta haluamasi parametrit ja tiedoston nimi. (Huom., tallennettu tiedosto voidaan sijoittaa vain jo olemassa olevaan kansioon.) Muodosta kansio etukäteen tavalliseen tapaan. 9. Kuvan suurennus Näpäytä valintaa Zoom, jolloin esiin tulee seuraava ikkuna: Siirrä hiiri valvottavaan kuvaan, näpäytä sitä ja pidä painike painettuna ja vedä hiirellä suurennettavaksi haluttua kuvan osaa ja vapauta sitten hiiren painike. Kuvan valittu osa suurenee.

10 10. Liikkeen havainnon asetukset Aseta ympäristöalueen parametrit käynnissä olevan toiminnan liikkeen havainnolle Motion Detection (lyhenne MD), ml. ensimmäinen ryhmä (punainen) ja toinen ryhmä (vihreä). Tässä tilassa voit muuttaa seuraavia asetuksia: MD laajuus: Valitse motion_detec 1 näpäytä ja pidä hiiren painike painettuna (tässä tapauksessa näkyy MD laajuuden vasen yläkulma), valitse hiirellä haluttu laajuus ja vapauta painike. MD peruutus: Sama menettely kuin edellä sillä erolla, että on vain painettava hiiren painiketta, pidettävä se painettuna ja vapautettava MD:n peruuttamiseksi. Asetus Motion_detec_set: MD herkkyyden asetus. Lähtöarvo on 15. Se tarkoittaa, että MD käynnistyy MD laajuuden muuttuessa 15%. Mitä pienempi arvo on, sitä suurempi on herkkyys. MD:n käynnistyessä tulee esiin varoitus "Motion_Detec Warning!!" ikkunan vasemmassa yläkulmassa MD1 tai MD2 muutosten vuoksi, kuten seuraavassa ikkunassa näkyy: Huomautus: 1. Jos kuvan erottelukyky on 640x480 / 320x240, voit asettaa vapaasti käynnistyskehyksen laajuuden. 2. Jos kuvan erottelukyky on 160x120, on kehys kiinteästi asetettu.

11 11. Maksimikoko Jos seurattavan kuvan erottelukyky on 320x240 tai 160x120, voit näpäyttää painiketta <Max Size> näytön yläosassa. Voit asettaa seurattavan kuvan erottelukyvyn suoraan arvoon 640x Audio On/Off (ääni päällä tai pois päältä) Äänen kytkentäpainike <Audio On/Off> on näytön yläosassa. Painike <Audio Off> osoittaa tilan, jolloin ääni on päällä. Näpäyttämällä painiketta kytketään ääni pois päältä. Painike <Audio On> osoittaa tilan, jolloin ääni on pois päältä. Näpäyttämällä painiketta kytketään ääni päälle. Jos valinta Audio asetustaulukossa Images set on tilassa Off, ei ääntä voi kytkeä päälle pelkällä painikkeen <Audio On> näpäytyksellä, vaan esiin tulee seuraava kehotus:

12 13. Kehittyneiden toimintojen kuvaus Tässä luvussa on kuvattu pääikkunan vasemman puolen toimintovalikkojen erityistoimintoja. Image setup Network setup Sever setup Administration setup Event trigger Capture View Kuvan asetus Tässä ikkunassa voit suorittaa seuraavat asetukset: Resolution (erottelukyky): Kuvan ulostulon erottelukyvyssä on seuraavat kolme valintamahdollisuutta: , ja Quality (laatu): Kuvan laadussa on seuraavat kolme valintamahdollisuutta: Fine, Normal ja Basic; lähtöasetus on Basic (perustaso). Anti-Flicker: Anti-flicker taajuus (kuvan värinä); seuraavat kolme valintamahdollisuutta: 60Hz, 50Hz ja Out Door; lähtöasetus on 60. Kuvatessasi ulkona aseta Outdoor. Audio: äänen ulostulon kytkin; lähtöasetus on pois päältä. Menettely: Vaihe nro 1 Näpäytä ImageSet siirtyäksesi valikkoon. Vaihe nro 2 Aseta haluamasi parametrit ja näpäytä <Submit>. Vaihe nro 3 Voit peruuttaa asetukset näpäyttämällä <Cancel>.

13 14. Verkkoasetukset Verkkoasetusten ikkuna on esitetty alempana: IP-osoitteen antaminen Tämä valinta on tarkoitettu IP verkkokameran liitäntätilan muutokseen. Asetettu tila on Static. MAC Address kenttä osoittaa IP verkkokameran MAC osoitteen. Jos asetus on Static, anna seuraavat parametrit: IP Address: IP verkkokameran IP-osoite; Subnet Mask: asetettu arvoon GateWay: Lähtöasetettu yhdysväylä Jos asetus on DHCP, ei edellä esitettyjen parametrien asetus ole tarpeen, mutta DHCP palvelimen IP-osoite on asetettava palvelimen valikossa. Jos asetus on PPPoE, on annettava oikea ID ja salasana.

14 PPPoE Tätä valintaa voidaan käyttää dial-up asetuksiin PPPoE IP määräämisessä. Anna oikein ID Account ja Password. Niiden on oltava samat kuin ISP asetukset. Menettely: Vaihe nro 1 Kirjoita tilin tekstikenttään oikea ID. Vaihe nro 2 Anna oikea salasana sille tarkoitettuun tekstikenttään. Vaihe nro 3 Näpäytä <Submit >. Huomautus: Koska PPPoE IP-osoite on ISP:n dynaamisesti määräämä, voi tapahtua, että IP verkkokameran IPosoite on joka kerralla erilainen. On suositeltavaa konfiguroida IP-reititin dial-up yhteyttä varten PPPoE online tai DDNS asetuksille, jolloin vältetään ongelmat IP verkkokameran etsinnässä. HTTP palvelin Tätä valintaa voidaan käyttää portin määräämiseen yhteyden luomiseksi IP kameran sisäänrakennettuun web-palvelimeen (tai HTTP palvelimeen) HTTP protokollan avulla. Lähtöasetuksen protokolla on 80. DNS palvelin Käytetään DNS palvelimen IP-osoitteen asetukseen. Muistamisen helpottamiseksi voit IP verkkokameran IPosoitteen sijasta käyttää http nimeä (esim. myipcam.xxx). DNS1 esiasetus on (Hinet). Jos yhteys katkeaa, tapahtuu automaattisesti kytkeytyminen DNS2:een.

15 Palvelimen asetus Tätä ikkunaa käytetään IP verkkokameran palvelimeen liittyvien parametrien asetuksiin. Sähköpostipalvelin Käytetään sähköpostipalvelimeen ja kuvia sisältävän sähköpostin lähettämiseen liittyvien parametrien asetuksiin. Toiminta riippuu siitä, onko EventTrigger toiminto MAIL Image asetettu. Jos on, tapahtuu kuvien lähettäminen annettuihin osoitteisiin. Järjestelmä tukee SMTP palvelinta. Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna sähköpostipalvelimen IPosoite tai HTTP osoite. Vaihe nro 2 Lähettäjä: Anna lähettäjän sähköpostiosoite. Vaihe nro 3 Vastaanottaja: Anna vastaanottajan sähköpostiosoite. Vaihe nro 4 Account ID: Anna Account ID sähköpostin isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Password: Anna salasana sähköpostin isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 6 Autorisointi: Osoittaa, suorittaako sähköpostin isäntäkone varmistuksen. Vaihe nro 7 Näpäytä <Submit >. FTP palvelin Käytetään FTP palvelimen protokollaan liittyviin asetuksiin. Toiminta riippuu siitä, onko EventTrigger toiminto MAIL Image asetettu. Kuvat määrätyssä laajuudessa voidaan siirtää annettuun FTP palvelimeen FTP tilassa. Tämä järjestelmä tukee tiloja Port Mode ja Passive.

16 Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna FTP palvelimen IP-osoite tai Http osoite. Vaihe nro 2 Portti: Anna FTP palvelimen määrätyn portin numero. Vaihe nro 3 Account ID: Anna Account ID FTP isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 4 Password: Anna salasana FTP isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Aseta FTP siirtotila joko tilaan Port mode tai Pasv mode. Vaihe nro 6 Näpäytä <Submit >.

17 DDNS palvelin DDNS (Dynamic Domain Name Server) toiminto mahdollistaa dynaamisen DNS asetuksen. Määrätyn DDNS palvelimen, esiasetetun HTTP osoitteen ja niihin liittyvien asetusten avulla voi PPPoE dial-up yhteyttä käyttävä IP verkkokamera (dynaamisella IP:llä) käyttää vain http osoitetta (esim. sqipcam.dyndns.org) yhteyden saamiseen, mikä on helppo muistaa ja helpottaa ilman kiinteää IP-osoitetta toimivan IP verkkokameran käyttöä. Menettely: Vaihe nro 1 Rekisteröi käyttäjätilien ja Http-osoitteiden ryhmä DDNS palveluja tarjoavalla web-sivulla (esim. Vaihe nro 2 Host Name (isäntäkoneen nimi): Anna sivu, tili ja salasana yhdessä osoitteen kanssa (IP tai HTTP) niille tarkoitettuihin kenttiin; Vaihe nro 3 Account ID: Anna Account ID DDNS isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 4 Password: Anna salasana DDNS isäntäkoneeseen sisäänkirjautumista varten. Vaihe nro 5 Status (tila): Näyttää automaattisesti DDNS isäntäkoneeseen liittymisen tilan; Vaihe nro 6 Näpäytä <Submit >. SNTP palvelin NTP (Network Time Protocol) palvelin on aikapalvelin, joka suorittaa IP verkkokameran aikatoiminnan asetuksen. Menettely: Vaihe nro 1 IP/Isäntä: Anna NTP palvelimen IP tai HTTP osoite. Vaihe nro 2 Anna pudotuslistasta valitsemasi aikavyöhyke. Vaihe nro 3 Näpäytä <Submit >.

18 Hallinnan asetukset Tätä ikkunaa käytetään IP verkkokameran nimen, verkon ylläpitäjän tilin ja salasanan sekä tavallisen käyttäjän tilin ja salasanan asetuksiin. Verkon ylläpitäjä pääsee IP verkkokameran kaikkiin toimintoihin ja asetuksiin. Tavallinen käyttäjä voi käyttää vain toimintoa LiveView, eikä hän voi asettaa tai muuttaa parametrejä, kuten näkyy alla olevassa kuvassa: Kameran nimi: Anna IP verkkokameran nimi. Tässä annettu nimi näkyy tunnistuksen vuoksi kuvan yläosassa. Tavallista käyttäjää koskeva käyttö: Vaihe nro 1 Account ID: Anna IP verkkokameran sisäänkirjautumisnimi; Vaihe nro 2 Old Password (vanha salasana): Anna vanha salasana; Vaihe nro 3 New Password (uusi salasana): Anna uusi salasana; Vaihe nro 4 Re-type (uudestaan): Anna uusi salasana uudestaan varmistuksen vuoksi;

19 Vaihe nro 5 Näpäytä <Submit >. Verkon ylläpitäjää koskeva käyttö: Vaihe nro 1 Account ID: Anna IP verkkokameran sisäänkirjautumisnimi; Vaihe nro 2 Old Password (vanha salasana): Anna vanha salasana; Vaihe nro 3 New Password (uusi salasana): Anna uusi salasana; Vaihe nro 4 Re-type (uudestaan): Anna uusi salasana uudestaan varmistuksen vuoksi; Vaihe nro 5 Näpäytä <Submit >. Toiminnan käynnistys Tämä ikkuna on tarkoitettu event trigger toiminnon asetuksiin ja näyttöön, ks. alla oleva kuva: Toiminta Käytetään toiminnan käynnistyksen asetukseen ml.: Liikkeen havaitseminen 1 Liikkeen havaitseminen 2 Käynnistyksen sisääntulosignaalin molemmat ryhmät voidaan asettaa sallituiksi.

20 Menettely: Vaihe nro 1 Salli toiminnan molemmat ryhmät (MD näyttää automaattisesti käynnistysherkkyyden); Vaihe nro 2 Vahvista näpäyttämällä <Submit>; tai Vaihe nro 3 Näpäytä <Default> palaamiseksi lähtöasetuksiin (kumpikaan tila ei ole sallittu). Huomautus: Jos ainakin toinen toimintatiloista on sallittu, käynnistyy automaattisesti toiminto Save In PC (tallenna tietokoneeseen) ja tiedostot tallentuvat hakemistoon C:\tmp\webmd. Käynnistin Käytetään kuvansiirtotilan asetuksiin ml. toiminnot: Save in PC: Kuvatiedostojen tallennus tietokoneeseen. Save in Flash Card: Kuvatiedostojen tallennus SD muistikortille. Mail Image: Kuvatiedostojen lähetys sähköpostilla. FTP Image: Kuvatiedostojen lähetys FTP tilassa. Shutter Timer: Kuvantallennuksen väliaika, lähtöasetus on 2 sekuntia. Kuvantallennus Siihen kuuluvat: PC: LiveView ohjelmalla käsin tallennetut staattiset kuvat. FlashCard: LiveView ohjelmalla automaattisesti tallennetut staattiset kuvat MD toiminnon ollessa sallittu.

21 Menettely: Vaihe nro 1 Valitse CaptureView. Lähtöasetus on PC. Kolmella sivulla voidaan esikatsella korkeintaan 48 kuvaa. Vaihe nro 2 Tiedostot voidaan asetuksesta riippuen lukea tietokoneesta tai SD muistikortilta, näpäytä sitten <Apply>. Vaihe nro 3 Siirrä kohdistin esikatselun halutulle kuvalle ja valitse se hiirellä näpäyttämällä. Voit katsella kuvaa esiasetetussa koossa. 15. IP verkkokameran liittäminen Internetiin. Ennen käyttöä on käyttäjän asetettava IP verkkokameran parametrit. IP verkkokameran kaikki toiminnot ovat käytettävissä vain jos sen parametrit on oikein asetettu ja sen ollessa liitetty Internetiin. IP verkkokameran asennusmenettelyssä voi olla eroja käyttäjän liittymistavasta riippuen. IP verkkokameran parametrien asetus koostuu kahdesta alempana yksityiskohtaisemmin kuvatusta päävaiheesta: 1) IP verkkokameran initialisointi ja 2) Pääsy Internetiin: Vaihe nro 1 IP verkkokameran initialisointi Liitä IP verkkokamera virtalähteeseen ja sitten käyttäjän tietokoneeseen. Kytke IP verkkokamera päälle. Työkalun CAM-_EZ Search (CD-ROM:lla) avulla etsi tietokoneessa kamera ja aseta verkon parametrit. Huomautus: Jos käyttäjän tietokone on liitetty LAN verkkoon, voidaan IP verkkokamera liittää kytkimen vapaaseen porttiin suoralla kaapelilla. Asetusmenettely on sama kuin edellä kuvattu.

22 Vaihe nro 2 Pääsy Internetiin Vaiheessa nro 1 esitettyjen asetusten jälkeen voi käyttäjä käyttää IP verkkokameraa LAN verkossa. Jos käyttäjä haluaa liittää IP verkkokameran Internetiin kauko-ohjattua valvontaa varten, on suoritettava lisäasetuksia. Nykyisin Internetiin liittymisessä käytetään eri tapoja. IP verkkokameran asetukset riippuvat Internetiin liittymistavasta. Alempana on kuvattu kahta yleisintä Internetiin liittymismenettelyä: Menetelmä nro 1: Suora liittyminen ADSL modeemin avulla. IP verkkokamerassa on sisäänrakennettu tuki PPPoE ja DDNS verkkoprotokollia varten. Käyttäjä voi liittää IP verkkokameran suoraan ADSL modeemiin ja sen kautta Internetiin. Asetusmenetelmä on seuraava: Vaiheessa nro 1 esitettyjen asetusten jälkeen avaa selain ja sisäänkirjaudu IP verkkokameraan. Siirry palvelimen asetussivulle ja aseta tili ja salasana DDNS Palvelimen kentässä (palvelimen sivulla on valittava toiminto DDNS service) ja näpäytä sitten <Submit>. Esiin tulee verkkoasetusten sivu. Valitse PPPoE IP määräystä varten, anna tili ja salasana Internetiin pääsyä varten kentässä PPPoE ja näpäytä sitten <Submit>. Kytke IP verkkokamera pois päältä ja liitä se ADSL modeemin liitosporttiin. Kytke ADSL modeemi päälle ja vain siinä tapauksessa, että modeemin yhteysmerkkivalo palaa, kytke päälle myös IP verkkokamera. Dial-up yhteyden ollessa valmis voi käyttäjä vierailla IP verkkokamerassa mistä tahansa Internetiin liitetystä tietokoneesta. IP verkkokamerassa vierailua varten anna selaimen osoitelistassa asetettu domain-nimi.

23 Kytkentäkaavio on esitetty alla olevassa kuvassa: Jakaja ADSL MODEEMI IP verkkokamera Menetelmä nro 2: Internetiin liittyminen LAN verkon avulla IP verkkokameran liittämiseen LAN verkkoon ja pääsyyn samaan ADSL laajakaistalinjaan muiden LAN verkossa olevien tietokoneiden kanssa käytä ADSL modeemia reitittimen ja kytkimen kanssa. IP verkkokamera ja muut tietokoneet voidaan liittää niin, että ne muodostavat pienen LAN verkon. Liitä ADSL modeemi kytkimeen. Asetusmenetelmä on seuraava: Suorita IP verkkokameran asetukset vaiheessa nro 1 annettujen ohjeiden mukaisesti. IP määräämistila: Valitse STATIC ja aseta IP-osoite ADSL modeemin samassa verkkolohkossa (esim. jos

24 ADSL modeemin IP-lähtöosoite on , aseta IP verkkokameran IP-osoitteeksi ). Subnet Mask: Asetus Perusyhdysväylä. Aseta tämä niin, että se vastaa ADSL liittymän IP-osoitetta. Suorita ADSL liittymän konfiguraatio ja anna tili ja salasana PPPoE dial-up liitynnälle. Anna ADSL modeemin IP-osoite selaimen osoitelistaan ja anna sitten asetussivulla tili ja salasana. Siirry modeemin ATM asetussivulle ja aseta ATM parametrit: VPI/VCI arvot asettaa paikallinen puhelinpalvelujen välittäjä; kapselointityyppi on LLC; liityntätyyppi PPPoE; turvallisuusprotokolla on PAP. Anna ADSL tili ja salasana niille tarkoitettuihin kenttiin ja näpäytä sitten <Submit>. Aseta ADSL modeemin NAT toiminto. Siirry ADSL modeemin Network Address Translation (NAT) asetussivulle. Valitse uusien sääntöjen lisääminen, valitse REDIRECT Rule Flavor varten ja TCP Protocol varten. Aseta paikallinen ja kohdeportti arvoon 80, aseta paikallinen osoite IP verkkokameran IP-osoitteeseen esim ja aseta julkisen verkon IP-osoite arvoon Siirry palvelimen asetussivulle ja aseta tili ja salasana DDNS Palvelimen kentässä (palvelimen sivulla on valittava toiminto DDNS service) ja näpäytä sitten <Submit>. IP verkkokameran saamiseksi Internetin käyttäjien käyttöön on asetettava reitittimen NAT toiminto ja liitettävä IP verkkokamera julkisen verkon porttiin 80.

25 Turvallisuusohjeet Jos laite tarvitsee huoltoa, saa sen avata ja korjata ainoastaan valtuutettu asentaja, asiantuntematon käsittely aiheuttaa sähköiskuvaaran. Irrota laite virtalähteestä ja muista laitteista jos sen käytössä ilmenee ongelmia. Suojaa laite vedeltä ja kosteudelta. TAKUU Takuuvastuu ja korvausvelvollisuus raukeavat, jos tuotteeseen on tehty mitä tahansa muutoksia tai jos sitä on käsitelty asiaankuulumattomalla tavalla. Yleistä Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

26

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015

T-Cam IPC800 HD valvontakamera. v. 1.01-21.1.2015 T-Cam IPC800 HD valvontakamera v. 1.01-21.1.2015 Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

Mini0801 Dash Kamera

Mini0801 Dash Kamera Käyttöohje Mini0801 Dash Kamera Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 1. X24 Super HD ajoneuvokamera (Mini0801) 1.1 X24 Dash kamera pakkauksen sisältö Kamerayksikkä (vaatii lisäksi erillisen

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta.

Dixell S.p.a. pidättää oikeuden asiasta ilmoittamatta muuttaa tätä ohjetta. Viimeisin saatavissa oleva versio on ladattavissa verkkosivuilta. ASENNUSOHJE VAROITUS: Käytä vain tämän valvontayksikön tukemia modeemeja. Dixell S.p.a. ei voi ottaa mitään vastuuta tukemattomien modeemien käytöstä aiheutuneista vahingoista. VAROITUS: Dixell S.p.a.

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta

Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1 Adobe Premiere 6.0 ohjelmasta 1. Ohjelman käynnistys...2 2 Ohjelman näkymän esittely...3 Työskentelytila...3 3 VIDEON KAAPPAUS:...6 3.1. Tallennuspaikka valitaan valitsemalla...6 3. 2. Kaappaus aloitetaan

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 Kameran yleiskatsaus 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A

Suomenkielinen versio. Johdanto. Näkymä modeemista edestä tai ylhäältä. MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A MO251V2 Sweex langaton ADSL 2/2+ Modeemi/reititin 54 Mbps Liite A Johdanto Älä altista Sweex langatonta ADSL 2/2+ modeemia/reititintä 54 Mbps Liite A äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon

Lisätiedot

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä

D E F. D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä Tuotetiedot B D E F A C G H I A: Linssi B: Virtavalo (LED) C: Liitännän osoitinvalo D: LAN-portti E: Palautuskytkin F: Verkkolaitteen liitäntä G: Kamerajalustan liitäntä (päältä) H: Kamerajalustan liitäntä

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC1. MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC1 MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen tai puuttuu,

Lisätiedot

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas

HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas HomeSecure Ulkokamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 HD IP Kamera 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy kameraan

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN

ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN ZYXEL 645R MODEEMIN ASENTAMINEN SILLATTUUN SAUNALAHDEN ADSL- LIITTYMÄÄN VERSIO 1.0 JIPPII GROUP OYJ 1 DOKUMENTIN TARKOITUS Tervetuloa Saunalahden ADSL-liittymän käyttöönottoon opastavaan ohjeeseen! Tämän

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä.

2 Testaa Internet ensin ilman reititintä. Tuotetiedot I H G F J A: Virtavalo B: Tilavalo C: Internetlinkki ja aktiviteetti Asennus A B C D E D: Langaton aktiviteetti E: Tietokonelinkki/-aktiviteetti F: Nollaus tehdasasetuksiin - painike G: Modeemiliitin

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun

Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Oulun yliopisto / Tietohallinto / 9.10.2014 1 Koivun sähköpostien siirto O365-palveluun Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka Koivun sähköpostit on mahdollista siirtää käytettäväksi O365-sähköpostissa ja kuinka

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS

KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS KONEEN KÄYNNISTÄMINE ABITTIKOEJÄRJESTELMÄÄN WINDOWS 10-käyttöjärjestelmä (Windows 8) 1. Laita Abitti USB-tikku tietokoneen USB-porttiin. 2. Käynnistä kone. 3. Valitse Käynnistä -valikosta (nurkassa oleva

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot