SE Mäkinen Logistics Distribution network and vehicle compounds

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SE Mäkinen Logistics Distribution network and vehicle compounds"

Transkriptio

1 SE Mäkinen Logistics Distribution network and vehicle compounds KOTKA VANTAA TURKU LUOTTAMUKSELLINEN

2 SE Mäkinen Logistics shortly Services Distribution network Finland, Russia and Baltics PDI and technical works (Turku, Helsinki) Vehicle storages (Ports and inland) Port services Finland and Russian bound traffic Administrative services (vehicle taxation, pre-registration, customs clearance) Supply chain coordination systems Resources Service offices: Turku, Hanko, HKI, Kotka, Viipuri and Paldiski Fleet of car-carriers 120 units Rail transports to Northern Finland Rail transports to Central Asia (Almaty) Inland re-loading terminals in Rovaniemi, Oulu, Jyväskylä, Tampere Technical compounds in Turku, Vantaa, Kotka Customers Importers, manufacturers and their logistics arms, Retailers, leasing-companies, car rentals Transported units in 2012:

3 SE Mäkinen Logistics Technical works in pictures

4 SE Mäkinen car transporter main types Truck + passenger cars Super-Malkki with side-covers Adjustable overall length from 25,25 m to 24 m. (Russian option) Total loading capacity of 12 vehicles Fully-covered semitrailer, for customer ready processed vehicles Economic-series, backbone of the fleet Russian fleet <<OOO SEMAK>> Semi-trailers specialized for truck and buss chassis transports

5 Vehicle hub serving automotive trade in the centre of the Finnish distribution system L

6 AUTOLOGISTIIKAN ERITYISPIIRTEET i) Jakelutiet rakentuvat useimmiten itsenäisten toimijoiden integroitumattomasta joukosta ii) Ei riittävän vahvaa osapuolta, joka vaatisi täydellistä kokonaiskuvaa. iii) Autologistiikassa kehityksessäon myötävaikuttanut valmistajan tai maahantuojan vaatimus koko ketjun läpi tunkeutuvasta läpinäkyvyydestä. iv) Asiakkaiden tietojärjestelmien jäykkyys pakottaa toimittajien järjestelmien joustavuuteen. Painoa lisää asiakkaiden suuri joukko. v) Riittävä toiminnallinen koko. 35 vuotta jatkunut Konsolidaatio vi) Suoriteala erikoistunut. Kuljetusvälineet soveltuvat yksinomaan autonjenkuljetukseen. vii) Autonvalmistajien näkökulma on globaalissa jakelussa. viii) SE Mäkisen esimerkin kautta voidaan nähdämahdollisia kehityskulkuja joihin sähköinen toimintaympäristä voi viedä.

7 Maahantuoja Valmistaja Jälleenmyyjä Tilaushallinta Kuljetukset Asennukset, varastointi Maahantulotarkastus Kuljetukset Vaihtoa.log Luovutush Kokoonpano n kpl tehtaita Tehtaan jakeluketju Laivayhteydet Satamat Terminaalit Maantie ja raidekuljetus JM pisteet Tuotanto ja tilausjärjestelmät Koordinaatiojärjestelmä Myyntijärjestelmät Palvelutaso Tilaus- toimitusketjun hallinta Kustannukset

8 SISÄINEN SÄHKÖISTYMINEN Mitkäkehitysaskeleet on yksittäisen toimijan otettavissa ilman sähköistäintegraatioita jakelutiessä? (Sisäiset prosessit) Sähköinen tilauskanta. Tilaus kiteyttääasiakkaan tarpeen. Tilauskeskeisyys turvaa myös asiakaslähtöisyyden. Maantieteen määrittely. Asiakasrekisteri. Kuljetettavan tavaran määrittely. Yrityskoon kasvu / toiminallinen laajuus tekee manuaalisesta tilaustenhallinnasta työlästäja virhealtista. Tuotannon suunnittelu. Mittareiden valinta. Varovaisuus arvoksi = kuljetusjärjestelmän osan optimointi ei turvaa kokonaisuuden optimointia. Kapasiteetin parametrointi. Laatupoikkeamien johtaminen. Toimitusajat. Keskeinen kysymys on kuitenkin, kuinka hyvin asiakastarpeiden mallinnus ja tilausrakenteiden määrittely ovat onnistuneet, ja kuinka helposti tiedot on saatavissa Sähköinen tuotantokanta luo laajat mahdollisuudet analyysityökaluille (data-mining). Tilaus toimitus laskutus prosessin sähköistaminen. Sähköinen ohjekirjasto. Toiminta lastaus-ja purkupaikoilla. Poikkeamat. Autojen käsittelyn ohjeistus. Laadun johtaminen. Terminaalinohjaus. Varastointi. Mobiilipäätteet (rekkapääte, käsipääte) täydentävät ja reaaliaikastavat prosessien seurannan. Perinteisesti kuljetusliikkeet ovat rakentaneet sähköisen johtamisjärjestelmän resurssien ympärille (rekat ja kuljettajat). Tässälähdetty asikasprosessien mallinnuksesta ja tilauskannasta. Eivät toisiaan poissulkevia, mutta suuri vaikutus lopputulokseen.

9 SÄHKÖINEN INTEGROITUMINEN JAKELUTIESSÄ i) Sähköiset tilaukset. EDI / XML viestiliikennerajapinta. ii) Tilausten prosessoinnin läpinäkyvyys asiakkaalle. Extranet. Automaattisesti generoidut sähköpostit. Asiakaskohtaiset varastonhallintaliittymät. iii) Tässäympäristössäasiakas yhäuseammin luo laskun (ostoluvan). Laskujen virheettömyys ja nopea prosessointi molemmilla osapuolilla. (Vastaavalla tavalla sopimusliikennelaskutuksen luominen keskitetysti.) iv) Sähköiset laskut. v) Ketkäovat asiakkaita? Ketkävain välikäsiätai palvelun vastaanottajia? Ennakkotiedon ja näkymän turvaaminen prosessien joutuisuuden edistämiseksi. vi) Ennakkotiedon käyttöarjessa. Tiedon luetettavuuden aste tulee olla korkea, jotta sillä merkitystä johtamiselle. vii) Suomi on saari etu. Laivausmanifesti kertoo tarkasti kahden päivän varoitusajalla saapuvan tavaravirran. viii) Oman tuotannon ennakkosuunnittelu / resurssointi. Prioriteetit ja asennuspakettien kotiinkutsut. ix) Viivakoodit / RFID / Aktiivinen RFID. Prosessin tulee olla riittävän pitkä, jotta hyöty realisoituu. (Tulevaisuudessa jokainen auto tunnistettavissa sähköisesti.)

10 SE Mäkinen logistics management technology Technical services Distribution logistics Finland,Baltics,Russia Operative coordination Truck fleet circulation and load planning Driver instructions and alerts Trucking Stock control Train Driver data service Previous logistics chain Truck fleet guidance, drivers instructions, operative updates back and forth Transport request and status updates Computer central Vehicle manufacturers Coordinators Retailers Transport request, car prioritizations, stock control and status updates Vehicle retailers

11 SÄHKÖINEN RAJAPINTA TULLIN KANSSA i) Sähköinen rajapinta tullin ja Trafin kanssa. ii) Transit liikenteessätir-carnet sähköiset ilmoitukset suomen ja venäjän tullille. iii) Asiakkailta kuljettavan tavaran arvot sähköisesti. Jatkuva muutos. iv) Toistaiseksi sähköinen dokumentaatio ei ole korvannut perinteisiä dokumentteja. (Vientitapahtuman sähköinen kuittaus autonvalmistajalle vältetään dokumenttien fyysinen lähettäminen EU:n sisällä.) v) Suomeen tulevien autojen autoverotus ja ennakkoilmoittaminen. Odotamaton palvelukokonaisuus perustuen vain tietohallintaan. vi) Ennakkotietoon pohjautuva johtaminen paljastaa välittömästi poikkeamat. Väärä auto ilmestynyt väärään satamaan tai määrättyä autoa ei koskaan tullutkaan. Korjaavat toimet käynnistyvät heti tai vähintäänkin tilauskanta korjataan vastaamaan toteumaa.

12 HUOMIOITA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTOSTA Valitun tai luodun järjestelmän tulee riittävällätasolla huomioida ko. suoritealan liiketoiminnan kulmakivet. (Tavaravirtojen yhdistely, kuljetuskaluston kehittäminen, jakelujärjestelmän kehitys ja operatiivinen johtaminen.) Valmiit järjestelmät voivat tuoda mukaanaan vinoutuneita ominaisuuksia. (Soran kuljetuksessa kuorman paino voi olla keskeisin parametri - autojenkuljetuksessa koko) Miten koko määritellään? Ala vai tilavuus vai jotakin muuta? Valittujen fundamenttien muuttaminen jäljestäei helppoa. (Miten määritellään täysi kuorma? miten lasketaan etäisyydet? mistäaikaleimoista toimitusaika lasketaan? Mikäon keikka? Mikäon toimitusvuorokausi (24h vai jotain muuta). Miten terminointi huomiodaan laskennassa? jne. Mitämitataan sitäsaadaan. KPIt ovat vain kuva niistäparametreistäjotka valittu. Esim. kuljetusjärjestelmän rakennetta tulee kyseenalaistaa tämän viitekehyksen ulkopuolella. Datan määrä tulee minimoida. Liika määrä tukahduttaa johtamisen. Eri järjestelmien ja manuaalisyöttöjen yhdistelmävääjäämättäkorruptoi kantaa. Jatkuva korjaava työ, jotta datan arvo säilyy.

13 HUOMIOITA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖÖNOTOSTA II Järjestelmien täydellinen automatisointi on tavoiteltavaa. Kuitenkin automatisointi tuottaa poikkeustilanteissa toistuvasti virheitä. Käyttäjien syväymmärrys järjestelmän rakenteesta heikkenee. Sähköisesti johdettu kuljetusjärjestelmäluo täydellisen kuvan yrityksen toiminnasta: tavaravirroista, volyymeista, frekvensseistä, hiilijalanjäljestä jne. Tämän kaltainen data on arkaluontoista. Näin ollen täysi läpinäkyvyys kulkee aina käsi kädessäluottamuksen kanssa. (asiakkaalle tulee raportoida se mikähäneen suoraan liittyy.) Kokonaisdatan avulla voidaan laskea ulkoisesti raportoitavia esim. CO2 päästöjämutta itse datarivit jäävät sisäisen laskennan etuoikeudeksi. Tästävoidaan johtaa yleisempi kysymys: kenelläon oikeus syntyneeseen dataan? Tietojärjestelmän hankinnassa tulee tarkastella myös tätänäkökulmaa. Kauhuskenaarioissa koko historiadata voi päätyä väärään käyttöön tai jäädä itse synnyttäjän tavoittamattomiin. Miten ratkaistaan alihankkijoiden tiedollinen integroituminen?

14 KONEAVUSTEINEN LOGISTIIKAN OPTIMOINTI (ILMEISIN JATKOKEHITYS SÄHKÖISTETYLLE TOIMINTAYMPÄRISTÖLLE) i) Käyttökelpoinen yksinkertaisissa lyhimmän reitin optimoinneissa. ii) Todellinen toimintaympäristö vaikeampi. iii) Mikä on optimoitava funktio?: 2-3 vuorokauden kuljetustuotanto. iv) Kysynnän kova vaihtelu Käytetäänkö terminaalia vai ei? v) Epävarmuus huomisesta tilauskannasta. Nyt hetkelläolevien toimitusaikojen ikkunat. Ovatko ehdottomat? Eli mikäpaino toimitusajalle? Miten laskenta huomio arkiset rajoitteet esim. ajo-ja lepoaikalaki? vi) Tietokoneavusteinen jalostus on käyttökelpoista määrätyilläosa-alueilla: esim. käytössä olevan logistisen rakenteen benchmarkingissa. vii) Tai vastatessaan kysymykseen miten hinnoitella toimitusaikaa? viii) Edistynyt rakenteellinen vertikaalinen integraatio luo paremmat edellytykset koneavusteisen optimoinnin käyttöön perinteisen johtamisen rinnalla. ix) Joustavuus / asiakaspalvelun vaateet ajoittain keskeisimpiäajureita koko tuotantokuvalle. Pitäisi luoda pääsiäiselle ja juhannukselle oma optimointiprofiili!

15 Älykkyys kuljetustoiminnassa on itse kuljetusjärjestelmässä ei yksittäisen rekan eristetyssä toiminnassa. Luottamus hyvä kontrolli parempi IM / SCANIA SUOMI OY

16 AUTOJENKULJETUSTEN KONSOLIDAATIO Yritysostot, allianssit, maankattavan jakeluverkoston rakentaminen R.Stenvall R.Sohkanen Laakkonen (agri) Lajape (agri) Meriläinen Tikkurulan Kuljetus Kiitoliikenne R.Tuumi Linja-Kuljetus Trailer-Auto S. Klemetti Oy P.Salonen Oy K&J Kotka Oy H.Pulkkinen Ky O.Johansson Oy ZAO ATV (Viipuri) VR OY railways Erityispiirteet

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014

viewpoint Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Johdanto elintarviketeollisuuteen Stora Enso viewpoint 1/2014 Stora Enso 1/2014 Elintarvikepakkausten näkymät - 2016 ja sen jälkeen Pakkausteollisuus kehittyy jatkuvasti. Kuluttajien toiveet muuttuvat, kestävän kehityksen merkitys kasvaa ja brändiomistajat taistelevat

Lisätiedot

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA

tempo LIIGAT & LASTI Näin valitaan oikea WMS Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta TEEMA TEKNIIKKA Britax: Varastointi ja kuljetukset samalta kumppanilta tempo Logistiikkalehti Tempo. Posten Logistikin yrityslehti. 2.2013 LIIGAT & LASTI TEEMA Käteisen käyttö vähenee: Tavarantoimitusketjut kiinnostavat

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / Merikuljetukset ja satamaoperaatiot Mika Pitkä SATAMAN TEHOKKUUDEN OSATEKIJÄT TARKASTELUSSA LASTAUKSEN JA PURUN AUTOMATISOINTI Opinnäytetyö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala

Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet. Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala 12 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli Rantala Rautatieliikenteen täsmällisyyteen liittyvät tietotarpeet Jouni Paavilainen, Riikka Salkonen, Tuuli

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa

ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622. Pekka Pesonen. Innovaatiojohtaminen ja sen vaikutuksia metsäteollisuudessa ESPOO 2006 VTT PUBLICATIONS 622 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

Lisätiedot

Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa

Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa Strategiset kumppanuudet ja yhteistyön mahdollisuudet kaupan arvoketjussa Mika Skippari Helsingin kauppakorkeakoulu Arto Lindblom Helsingin kauppakorkeakoulu Rami Olkkonen Turun kauppakorkeakoulu Antti

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle

Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina. Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina Opas tavarantoimittajille ja kaupalle Pienet ja keskisuuret tavarantoimittajat kaupan yhteistyökumppaneina - Opas tavarantoimittajille

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen

Pekka Wikström. Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Pekka Wikström Vaihtuvan tiedon käyttöönotto ja soveltaminen pieneen graafisen alan yritykseen Insinöörityö 13.4.2010 Ohjaaja: yrittäjä Pertti

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen

A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen kehittäminen Pekka Iikkanen - Tero Kosonen - Mikko Mukula - Tiina Kiuru Ratahallintokeskuksen julkaisuja A 16/2009 Etelä-Suomen rataverkon tavaraliikenteen

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.

Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12. Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma) Suomi 1.12.2014 HUOLTOVARMUUSKESKUS Pohjoinen Makasiinikatu 7A, 00130 Helsinki

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot