Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA KUSTANNUKSET JA RAHOITUS TULOKSIA HANKKEEN MATKAILUTOIMIJOITA JA MUU YHTEISTYÖVERKOSTO JULKAISUT LIITTEET YHTEISTYÖPAKETIT (21 KPL)

3 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke tiivisti toimillaan alueellista maaseutumatkailun kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. Tämä tapahtui linkittämällä maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa yhteen, kehittämällä yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen kautta Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjät verkostoituvat keskenään kehittäen erityisesti palvelutarjontaansa ja sen kannattavuutta. Hankkeessa luotiin maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyöverkosto. Hanke tähtäsi verkostomaisten, Satakunnan maaseudun vetovoimatekijöihin perustuvien matkailutuotteiden kehittämiseen panostamalla toiminnan volyymiin ja ympärivuotisuuteen. Samalla hankkeessa pyrittiin rikastuttamaan tuotesisältöjä verkostoitumalla toisten maaseutumatkailuyrittäjien ja luovien alojen ja hyvinvointialan yrittäjien sekä matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön muotoja olivat työpajat, seminaarit, tapahtumat, messut ja Internet-pohjaiset tiedotuskanavat. Yhteistyö integroitiin Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailualan opetukseen ja julkaisutoimintaan 19 matkailupalvelupaketin tuotteistamisen ja yhden opinnäytetyön osalta. Tämä toi lisäarvoa hankkeen yrittäjille ja sidosryhmille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Satakunnan maaseutualueella toimivat matkailuyrittäjät ja heidän sidosryhmänsä. Maaseutumatkailuyrittäjiä Hinnoittelu-työpajassa Huittisten Wanhalla WPK:lla toukokuussa Vetäjänä Marja-Liisa Jullenmaa SAMK:sta. Kuva 1, Anna Pentikäinen. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja operatiivisesta toiminnasta hankkeelle nimitetty kokoaikainen projektipäällikkö Soile Vahela. Asiantuntijana hankkeessa toimi Sanna-Mari Renfors, 150 tuntia. Tämän lisäksi matkailun asiantuntijaopettajalle tuotteistamiseen liittyen (Maaria Berg) resursoitiin 400 tuntia, taloushallinnon opettajalle kannattavuuden ja hinnoittelun osalta (Marja-Liisa Jullenmaa) 100 tuntia ja sähköisen liiketoiminnan opettajalle nettisivujen tekemiseen ja ylläpitoon (Jere Kuusinen) 140 tuntia, viestinnän apuna toimi Katri Väkiparta (20 tuntia) ja osa-aikaisena sihteerinä/assistenttina Sinikka Kyngäs (200 tuntia) välillä Hankkeeseen palkattiin myös projektiharjoittelija Anna Pentikäinen. Hänen työsuhteensa kesti Palkattomana resurssina olivat matkailun koulutusohjelman opiskelijat, jotka tekivät hankkeessa opinnäytetöitään ja opintosuorituksiaan. Opinnäytetyön hankkeesta teki Satu Posio, aiheenaan Satakunnan 3

4 maaseutumatkailuyrittäjien verkostoituminen. Case: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke (liite 1). Opintojaksolla Elämysten tuotteistaminen tuotteistettiin 19 matkailupalvelupakettia yhteistyössä opiskelijatiimien, palveluntarjoajien ja hanketoimijoiden kesken. Lisäksi kaksi matkailupalvelupakettia tuotteistettiin hanketoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteistyönä. (ks. kohta 8) Hankkeen pääasiallisia työmuotoja olivat työpajat, seminaarit ja kenttätyö. Tärkeimmät yhteistyötahot maaseutumatkailuyritysten lisäksi olivat muut matkailuhanketoimijat, kunnalliset ja alueelliset matkailuviranomaiset, Satakuntaliitto, Satakunnan yrittäjät sekä paikalliset yrittäjäyhdistykset ja Leadertoimintaryhmät. Yhteistyötahoja olivat myös muut alan oppilaitokset ja erityisen tärkeä yhteistyökumppani oli hankkeelle valittu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet pyrittiin valitsemaan laaja-alaisesti koko Satakunnan maaseutumatkailun kehittäjien joukosta. Ohjausryhmän kokoonpano: Timo Pukkila, Satakunnan ELY-keskus; Krista Tupala, Satakuntaliitto (ohryn puheenjohtaja); Nina Huhtamäki, Satakunnan Yrittäjät ry; Tommi Anttila, Anttilan tila; Kirsi Sainio, Prizztech Oy (vaihtui Maria Suomivirtaan); Irene Villanen, Rauman kaupunki; Elina Haavisto, Pyhäjärviseutu ry; Jaana Mälkki, Karhuseutu ry; Eila Törmä, Huittisten kaupunki; Marko Rajamäki, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy (tai Jaana Koivisto); Sanna-Mari Renfors, SAMK; Timo Mattila, SAMK, hankkeen johtaja; Soile-Mari Vahela, SAMK, projektipäällikkö; Ritva Annala, SAMK, hankkeen projektisihteeri (vaihtui Sinikka Kynkääseen, ohryn sihteeri) Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa työskentelee alan asiantuntijoita, joista kahdella on hankkeen alkaessa suoritettuna tohtorikoulutus. Matkailun koulutusohjelmassa on tehty pitkään yhteistyötä alueen maaseutumatkailuyrittäjien sekä kehittämiseen liittyvien hankkeiden (esim. Karhuseudun kansainvälinen matkailuhanke, Tästä läheltä -hanke) ja muiden matkailun parissa toimivien tahojen kanssa. Koulutuksen painopisteenä ovat asiakas- ja elämysosaaminen, palvelu- ja myyntiosaaminen, palveluprosessiosaaminen sisältäen tuotesuunnittelun ja sen toteuttamisen sekä alan liiketoimintaympäristöt, ansainta- ja toimintalogiikat sekä teknologian hyödyntäminen alalla. 2 HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä julkaistiin syyskuussa 2013 Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun osaamiskeskittymän (mukana tämä hanke ja Green Care-hanke) yhteinen lehdistötiedote (liite2) medialle. Syyskuun lopulla osallistuttiin Satakunnan Yrittäjien ja Satakuntaliiton järjestämiin Satakunnan matkailuhanketoimijoiden yhteispalaveriin Porissa. Lokakuun alussa toteutettiin maaseutumatkailun koordinointihankkeen esite (liite 3) sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Esite oli A4-muotoa ja yksisivuinen perusesite. Esitettä jaettiin kaikille sidosryhmille niin printattuna kuin sähköisenä versiona. Samkin viestintäosaston Katri Väkiparta suunnitteli meille myös logon (raportin yläreunassa), jossa hienosti yhdistyvät maaseudun värit; veden sinisestä metsän, pellon vihreään ja hiekkatien ruskeasta sadonkorjuun oranssiin. Lokakuun alussa tehtiin hankkeen viestintä- ja tiedotussuunnitelma (liite 4), joka ohjaa ja aikatauluttaa hankkeen viestinnälliset toimenpiteet ja on pohjana hankeen toteutussuunnitelmalle. Lokakuun lopulla avattiin Sata matkaa 4

5 maalle! -nettisivut ja Facebook-sivut, jossa tämän hankkeen lisäksi mukana oli SAMKin Green Care-hanke. Lisäksi loka-/marraskuussa tavattiin useita Satakunnan alueen matkailuhanketoimijoita henkilökohtaisesti ja ideoitiin yhteistyön mahdollisuuksia ja toteutustapoja. Lisäksi tehtiin kutsut tuleviin aluetilaisuuksiin, näiden viestintäkanavana toimi sähköposti ja nettisivut. Verkostoa alettiin kerätä lokakuusta alkaen ensin maakunnallisten matkailutoimijoiden, hanketoimijoiden, toimintaryhmien ja kuntien matkailuvastaavien kautta. Keskusteltiin heidän kanssaan meidän hankkeen tavoitteista ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Maakunnalliset matkailutoimijat ottivat meidät hyvin vastaan ja heidän kauttaan tiedotettiin meidän hankkeen toiminnasta alueidensa maaseutumatkailuyrittäjille. Lokakuun puolivälissä tavattiin aktiivisten Satakunnan luonto/maaseutumatkailuhankkeiden edustajien kanssa ensimmäisen kerran (Metsähallitus, Satakuntaliitto, GC, Nature Tourism ja me), sovittiin että tapaamisia järjestetään säännöllisesti jonkun verkostoon kuuluvan toimijan luona tulevien matkailuhankkeiden ajan. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui lokakuun lopussa. (liite 5). Lokakuun lopulla osallistuttiin benchmarking-tarkoituksessa Lomalaidun ry:n vuosittaiseen, valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin Valkeakosken Metsäkansassa. Teemana tänä vuonna olivat kylämatkailutuotteet. Tavoitteena oli luoda suhteita kansallisiin maaseutumatkailun hanke- ja kehittämistoimijoihin ja saada tietoa ja vinkkejä erilaisista toimintatavoista. Marraskuussa aloitettiin Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirjeen julkaiseminen yhteistyössä muiden matkailuhanketoimijoiden kanssa, uutisten julkaisemista jatkettiin noin kerran kahdessa kuukaudessa koko hankkeen ajan (liitteet 6-13). Uutiskirjeen tarkoituksena oli kertoa tulevista maaseutumatkailutapahtumista Satakunnassa, esitellä uusia maaseutumatkailutoimijoita, kertoa maaseudun vetovoimaan perustuvien matkailuhankkeiden suunnitelmista, tilaisuuksista ja tapahtumista jne. Kaikki Satakunnan maaseudun matkailutoimijat olivat tervetulleita lähettämään uutiskirjeeseen materiaaleja. Esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjät kertoivat muun muassa uutuustuotteistaan, tapahtumistaan, yhteistuotteistaan jne. Uutiskirjeen ansiosta tiedonvälitys tiivistyi kompaktissa paketissa ajankohtaisista asioista maaseutumatkailunalalla Satakunnassa. Uutiskirjeen materiaalien palautuspäivämäärät ja uutisten jakopäivämäärät Materiaalien toimitus Julkaisupäivä pe ke ti ma ke ma ma ma koko kesän numero ti ti ti pe ti ti ti Kiitoskirje Sata matkaa maalle - nettisivujen tapahtumakalenteria alettiin myös hyödyntää heti marraskuusta alkaen. Tapahtumakalenterissa ilmoitettiin kaikkien Satakunnan maaseutumatkailutoimijoiden tapahtumista. Kaikki uutiskirjeen tapahtumat laitettiin automaattisesti Sata matkaa maalle tapahtumakalenteriin. 5

6 Tiedottamista hankkeen tapahtumista aloitettiin yhteistyökumppanien avustukselle (esim. Satakuntaliiton palveluopas, Satakunnan Yrittäjien yrittäjärekisterit). Marraskuussa järjestettiin myös kolme alueellista verkostoitumistilaisuutta: Etelä-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Kokemäen Seuratalolla yhteistyössä Tästä läheltä - hankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Pohjois-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Siikaisissa yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Rannikko-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Porin Yyterissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin sata henkilöä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli saada maaseutumatkailuyrittäjät mukaan hankkeeseen, tilaisuuksissa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä. Kaikki hankkeen tilaisuudet pyrittiin aina järjestämään matkailuyrittäjien tiloissa, samalla edistäen eri yrittäjien tutustumista toistensa palveluihin ja matkailukohteisiin. Tilaisuuksien ohjelmissa hyödynnettiin myös Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpideohjelmaa, se antaa suuntaviivat kaikelle maaseutumatkailun kehittämistoiminnalle Satakunnassa. Tilaisuuksissa pyrittiin aina järjestämään vapaan keskustelun osuus, missä kuunnellaan yrittäjien toiveita ja kehittämisideoita ja tarpeita. Tilaisuuksista kerättiin myös palautelomakkeet, joita käytettiin tilaisuuksien kehittämiseen. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa alettiin kasvattaa tilaisuuksien, sähköpostien ja tapaamisten avulla. Joulukuun alussa 2013 osallistuttiin Hankebrunssille Samkin Tiedepuiston kampuksella, jossa Samkin ulkoisen rahoituksen hankkeet esittäytyivät henkilökunnalle. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa kasvatettiin sähköpostien ja tapaamisten avulla. Suunniteltiin tulevien tuotteistamistyöpajojen ohjelmia ja aikatauluja. Osallistuttiin matkailukehittäjien ajankohtaispäivään Tampereella sekä Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishankkeen loppuseminaariin Karviassa hankkeen esittelypuheenvuorolla. Tammikuussa 2014 integroitiin hanketta Samkin matkailun koulutusohjelman opintojaksolle elämysten tuotteistaminen erilaisten oppimistehtävien muodossa. Tammikuussa julkaistiin toinen uutiskirje, lähetyssähköpostiosoitteita oli jo 250 kappaletta. Maaseutumatkailutoimijaverkostolle tiedotettiin tulevaisuuden tapahtumista ja ajankohtaisuuksista sähköpostitse ja/tai uutiskirjeen kautta. Tammikuussa käytiin myös benchmarking - vierailulla Matka-messuilla. Suunniteltiin tulevia tuotteistamistyöpajoja ja niiden sisältöjä. Lähetettiin lehdistölle tiedote tulevista tuotteistamistyöpajoista (liite 14). Hankkeesta kirjoitettiin artikkeli (Renfors ja Ruoho) valtakunnalliseen ammattikorkeakoululehteen (ks. kohta 6). Loppukuusta tavattiin luonto/maaseutumatkailutoimijoiden kanssa toistamiseen suuremmalla kokoonpanolla (mukana aikaisempien lisäksi Satakunnan Yrittäjien matkailuhanke, Pro Agria, Pyhäjärvi - Instituutti, Pyhäjärviseutu ry, Metsäkeskus). Tammikuussa järjestettiin hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla ja osallistuttiin Satakunnan matkailunasiantuntijaryhmän kokoukseen Villilän kartanossa ja matkailuyrittäjien laatukoulutuksiin Kokemäellä ja Noormarkussa (tuotteistamistyöpajojen esittely). Helmikuun alussa järjestettiin Green Care - seminaari Porin SAMKilla, jossa hankkeella oli puheenvuoro. Lisäksi oltiin mukana Porin Suoma-kiertueella esittelemässä kehittyvää Satakunnan maaseutumatkailukenttää. Järjestettiin kaksi ensimmäistä alueellista tuotteistamistyöpajaa Pohjois-Satakunnassa Karviassa, Loma - Raisossa ja Etelä-Satakunnassa Harjavallassa Ravintola Hakuninmäessä. Pohjois-Satakunnassa osanottajia oli 23 ja Etelä- Satakunnassa lähemmäs neljäkymmentä. Paljon uusia ideoita saatiin aikaan, ainakin 12 ryhmää muodostui oman tuotteistamisteeman ympärille. Pohjois-Satakunnassa yhteistyökumppaneina olivat Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishanke ja Jämin yhteismarkkinointihanke. Etelä-Satakunnassa yhteistyötä tehtiin Kokemäenjokilaakson (tuleva Satakunnan) matkailuyrittäjät ry:n, Karhuseutu ry:n ja Pyhäjärviseutu ry:n kanssa. Helmikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. 6

7 Maaseutumatkailuyrittäjiä Harjavallan tuotteistamispajassa Kuva Anna Pentikäinen. Maaliskuun alussa julkaistiin hankkeen kolmas Uutiskirje, osoitteita sähköpostilistauksessa oli jo reilusti yli 400. Maaliskuussa oltiin mukana perustamassa Satakunnan matkailuyrittäjät ry:tä Villilän Kartanossa Nakkilassa, Sanna- Mari Renfors valittiin uuden yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Maaliskuussa osallistuttiin SAMKin matkailun koulutusohjelman järjestämään SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA tapahtumaan Huittisissa Tilaisuudessa järjestettiin aamulla yrittäjien aamukahvit ja verkostoitumistilaisuus, minne hankkeen edustajat myös osallistuivat. Tilaisuudessa kontaktoitiin Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjiä mukaan hankkeeseen. Maaliskuussa järjestettiin myös Rannikko-Satakunnan ensimmäinen alueellinen tuotteistamistyöpaja to Merikarvialla yhteistyössä Metsähallituksen Selkämeren-luontohankkeet kanssa, osallistujia oli noin 30. Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä Outdoors Finland-yhteistyöstä maakunnassa eri matkailutoimijoiden kanssa, vieraana oli myös Heli Saari Matkailun Edistämiskeskuksesta, MEKistä. MEK tuo ryhmän eurooppalaisia matkanjärjestäjiä Satakuntaan syksyllä 2014, tutustumaan Satakunnan OF-tarjontaan. Maaliskuussa järjestettiin myös hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla. Osallistuttiin valtakunnallisille maaseutumatkailuyrittäjien seminaaripäiville yrittäjien ja muiden hanketoimijoiden kanssa ( Lehmiranta, Salo), tavoitteena benchmarking ja verkostoituminen valtakunnan muiden maaseutumatkailukehittäjien kanssa. Osallistuttiin myös Muuttuva matkailuyrittäjyys Satakunnassa tilaisuuteen joka järjestettiin Samkilla Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen toimesta. Maaliskuun lopussa järjestettiin toinen ohjausryhmän kokous (26.3., liite 15) ja kirjoitettiin vuosiraportti. Maaliskuun viimeisenä päivänä oli Pohjois-Satakunnan tuotteistamistyöpajan toinen osio Jämillä Lomahotelli Jämissä, työpajassa oli mukana 12 yrittäjää. Työpajoissa jatkettiin ensimmäisessä työpajassa ideoitujen tuotteiden suunnittelua ja kuultiin asiaa mm. palveluprosesseista, erilaisten suunnittelutyökalujen käytöstä ja tuotetestauksista. Huhtikuussa järjestettiin myös Etelä- ja Rannikko-Satakunnan toiset työpajat Kauttuan Klubilla Eurassa 1.4., osallistujia 35 henkilöä ja Rauman merimuseossa Raumalla 3.4., osallistujia oli 20. 7

8 Työpaja Kauttuan Klubilla vetäjänä Maaria Berg SAMKista. Kuva Anna Pentikäinen. Huhtikuun alkupuolella osallistuttiin Rokuan Geopark - retkelle (7.-9.4) benchmarkaten aluetta mahdollisen Pohjois- Satakunnan Geopark - hankkeen suunnittelua ajatellen. Osallistuttiin Kotimaanmatkamessuille (11.4.) tiedottaen hankkeesta uusille yrittäjille ja verkostoituen muiden lähialueiden maaseutumatkailun kehittäjien kanssa. Huhtikuussa yritettiin myös järjestää maaseutumatkailuyrittäjille bussikierroksia Rauma-Pori akselilta Jämille ja Kokemäenjokilaaksosta, Pyhäjärviseudulta Merikarvialle, nämä kuitenkin siirrettiin syksyllä järjestettäväksi yrittäjien alkaneiden sesonkikiireiden vuoksi. Huhtikuussa tavattiin myös luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa (15.4.) Samkilla Porissa ja osallistuttiin Satakunnan matkailuyrittäjien kokoukseen Porin Harmaalinnassa (22.4.), projektipäällikkö Vahela valittiin yhdistyksen sihteeriksi ainakin tämän vuoden ajaksi. Huhtikuun 23. päivä järjestettiin maakunnallinen tuotteistamistyöpaja Luvian Laitakarin Messissä, ilmoittautuneita oli melkein 60. Täällä järjestettiin paneelikeskustelu Satakunnan maaseutumatkailun tilasta, johon panelisteiksi kutsuttiin Krista Tupala Satakuntaliitosta, Pekka Oivanen Rauman matkailusta, yrittäjä Sirkka Riitahuhta Kankaanpäästä, yrittäjä Pasi Poukka Raumalta, yrittäjä Terja Wahlberg Nakkilasta ja Jaana Koivisto Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksesta. Tilaisuudessa olivat puhumassa myös Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja Minna Aspblom Matkapojilta. Tilaisuudessa ideoitiin uusia koko Satakunnan kattavia matkailun reitti- ja teematuotteita. Huhtikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. Ma käytiin esittelemässä hankkeiden yhteistyön mahdollisuuksia Pyhäjärviseudun kalastusmatkailuhankkeen tilaisuudessa Säkylän Huvila Haapsaaressa ja verkostoiduttiin uusien yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Toukokuun alussa (5.5.) pidettiin hankkeen ns. viimeinen virallinen hanketilaisuus kevään osalta Huittisten Wanhalla WPK:lla. Aiheena oli maaseutumatkailuyrityksen kannattavuus- ja hinnoittelu. Työpajassa saatiin paljon hyvää tietoa ja esimerkkejä maaseutumatkailuyrityksen hinnoittelu- ja ansaintalogiikasta. Kesäkuun alussa osallistuttiin Naantalissa pidettävään Maaseutuverkoston ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän verkostoseminaariin. Toukokuussa (8.5.) osallistuttiin Satakuntaliiton Kulttuuristrategian suunnittelutilaisuuteen Kauttuan Klubilla, aiheena oli kulttuurin tuotteistaminen. Täältä saatiin hyviä yhteistyökumppaneita ja ideoita matkailun- ja kulttuuritoiminnan yhteistyön lisäämistä ajatellen. Maanantaina hanke kutsuttiin Turun (Lounais-Suomen) Matkailuakatemian yhteistyötapaamiseen Kauttuan Jokisaunalle, keskustelemaan tulevista valtakunnallisen matkailun tiekartan hankeaihioista. Samana päivänä julkaistiin Uutiskirjeen neljäs numero. 8

9 Satakuntalaisia taruhahmoja esittäytyy Kotimaanmatkamessuilla 2014 yrittäjien verkostoitumistilaisuudessa. Kuva Soile Vahela. Maakunnallisen verkostoitumistilaisuuden panelistit Luvian Laitakarissa Sanna-Mari Renforsin prässissä. Kuva Anna Pentikäinen Tiistaina käytiin tutustumassa Huittisten seudun maaseutumatkailuyrittäjiin, kävimme Sirpa Luukkosen ateljeessa, Mattilan marjatilalla, EliisaMarjaanan laukkutehtaassa ja Lasistudiolla Kiikoisissa. Mukana retkellä oli myös toisia maaseutumatkailuyrittäjiä. Keskiviikkona osallistuttiin Lounaispaikan matkailun yhteistyöseminaariin Loimaan Sarka-museossa ja samana päivänä Outdoors Finlandin aluekierrokselle Porissa Hotelli Vaakunassa. Toukokuussa tiedotettiin yrittäjille tulevista syksyn tapahtumista ja tavattiin yhteistyökumppaneita, mm. Nina Huhtamäkeä Satakunnan Yrittäjistä (20.5.), Seinäjoen ammattikorkeakoulun maaseutumatkailun kehittämishankkeiden vetäjät Jaana Rintala ja Arja Kortesluoma Kauhajoella (23.4) ja samana päivänä keskusteltiin myös matkailun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ja mahdollisesta hankeyhteistyöstä. Toukokuussa osallistuttiin SAMKin sisäisiin TKIkehittämistilaisuuksiin. Lauantaina lähdettiin tutustumaan Lauhanvuoren kansallispuiston toimintaan valtakunnallisena kansallispuistopäivänä. Tavattiin yrittäjiä ja kuultiin heidän yhteistyöesimerkkejään Lauhanvuoren matkailukehittämisen varrelta. Toukokuun lopussa pidettiin hankepalaveri. Tiistaina 3.6. tutustuttiin Metsäterapia yritykseen Kullaalla ja osallistuttiin satakuntalainen puurakentaminen-reitin palaveriin Anttilan tilalla Kokemäellä. SAMKin opiskelija teki reitin opinnäytetyönään ja kartoitimme olisiko siinä mahdollisesti aihiota laajempaan reittiin esim. koko Satakunnan alueelle. Kesäkuun alussa osallistuttiin toiseen Satakuntaliiton järjestämään kulttuuristrategian työpajaan (4.6.) Harjavallassa Cedercreutzin museolla. Samana päivänä osallistuttiin MEKin Visit Finlandin ajankohtaistilaisuuteen Helsingissä. Torstaina 5.6. osallistuttiin Karhuseutu ry:n kansainvälisille Nature Tourism-networking päiville Luvian Krikutillissä. Merikarvianjokea ja satakuntalaista kierrätystaidelasia. Kuvat Anna Pentikäinen. 9

10 Maanantaina 9.6. järjestettiin Samkilla, Outdoors Satakunta-keskustelutilaisuus, aiheesta kiinnostuneille yrittäjille ja yhteistyötahoille, tavoitteena saada selville Outdoors-kehittämisen tarpeet ja tahtotila Satakunnan alueella. Tiistaina pidettiin palaveri Pohjois-Satakunnan matkailureiteistä ja niiden kartoittamisesta yhdessä Terttu Konttisen, Eira-Maija Savosen, Jaana Rintalan ja Krista Antilan kanssa Parkanossa ja päivän lopuksi hanke kävi tutustumassa Kullaan Wuthering Heights yritykseen, Leineperin ruukin ympäristöön Ulvilassa ja Taimimoisioon Porissa. Keskiviikkona käytiin tutustumassa Merikarvian maaseutumatkailutarjontaan, Pikuliinaan, Rantahuoneeseen, Krookkaan yleensä, Vanha-Heikkilän majataloon, Mericampingiin ja Koivuniemen Herraan. Torstaina oli hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaaminen Lavialla Saaren retriittikodissa, tavoitteena keskustella mm. hyvinvointimatkailuyrittäjien yhteistyöstä ja sen tarpeesta. Maanantaina kierrettiin Rauman seudun yrityksiä, käytiin Ruikan myllyllä Eurajoella, Siikluoman saunamajalla Raumalla sekä saatiin paikallisen yrittäjän, Seppo Arosen toimesta Meri-Rauman ajelukierros. Samana iltana kokoustettiin Satakunnan matkailuyrittäjien kanssa Villa Talbossa Raumalla. Tiistaina kokoustettiin Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksessa mm. tulevan maaseutumatkailun jatkohankkeen tarpeesta. Keskiviikkona saimme osallistua Metsähallituksen järjestämälle Iso-Enskerin retkelle Selkämerelle. Tutustuimme yhden Selkämeren kansallispuiston käytetyimmän vierailukohteen luontopolkuun ja maisemaan. Kesäkuun lopussa tehtiin valmiiksi syksyn tapahtumien ja tilaisuuksien aikatauluja ja ohjelmia. Päivitettiin nettisivuja ja tapahtumakalenteria. Kesäkuussa kirjoitettiin kaksi yliötä Satakunnan kansaan, mitkä julkaistiin Vahela 7.6. ja Renfors 24.6 (ks. kohta 6). Kirjoitettiin lehtiartikkeli Satakunnan viikkoon Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (12.6., ks. kohta 6), näiden lisäksi julkaistiin lehdistötiedote (liite 16) hankkeen tulevista tuotteista, mikä menikin oikein mukavasti läpi Satakunnan mediassa (Satakunnan Kansa, YLE, paikallislehdet). Metsähallituksen retki Iso-Enskeriin kesäkuussa Kuva Anna Pentikäinen. Heinäkuun alussa osallistuttiin kansainväliseen kestävän matkailun kesäkouluun Seinäjoella. Kesäkoulun järjesti Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä eurooppalaisen Jlag Sustainable Planning & Development in the Glocal World järjestön kanssa. Kesäkoulun anti oli mielenkiintoinen ja uusia kumppanuuksia tuli solmittua kansainvälisten osallistujien kanssa. Saimme aimo annoksen kestävän matkailun kehittämisen työkaluja ja tutustuimme PM4ST -projektihallinta-metodologiaan. Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa projektihenkilöstö vietti kesälomansa. 10

11 Elokuussa aloitettiin hankepalaverilla ja jatkettiin hankkeiden toimenpiteiden toteuttamista ja suunnittelua (tulevat työpajat, uutiskirjeet, verkostoitumisbussikierrokset, seminaarit jne). Tiistaina tavattiin Seitsemisessä Metsähallituksen ja SeAMKin edustajien kanssa Outdoors Finland teeman kehittämisasioista Länsi-Suomessa ja seuraavana päivänä hankkeen projektipäällikkö osallistui Satakunnan edustajana MEKin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Elokuun lopulla esiteltiin maaseutumatkailun koordinointihanketta SAMKin sisäisessä konferenssissa. Projektipäällikkö osallistui myös reittiluokittelijakoulutukseen Seinäjoella ja tavattiin Satakunnan kulttuurimatkailukoordinaattorin kanssa SAMKilla. Elokuun lopulla kirjoitettiin myös hankkeen loppujulkaisun ensimmäiset versiot kommentoitavaksi SAMKin viestinnän julkaisuasiantuntijalle ja lähetettiin kutsut tuleviin tapahtumiin. Elokuun lopussa lähetettiin viides Uutiskirje. Syyskuussa tavattiin Metsähallituksen Selkämeri-toimijoiden kanssa kehittämisyhteistyöstä ja osallistuttiin kulttuurimatkailun seminaariin Turussa. Torstaina 4.9. tavattiin maaseutu/luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa SAMKilla ja pidettiin hankkeen ohjausryhmän kokous (liite 17). Samalla viikolla tulivat MEKin eurooppalaiset matkanjärjestäjät vierailulle Satakuntaa. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen aktiivisen MEK yhteistyön ansiosta saatiin matkanjärjestäjät Satakuntaan. Maanantaina 8.9. järjestettiin tuotteistamiseen liittyvä opiskelija-yrittäjätreffit ja seminaari SAMKilla Porissa, puhujina mm. Sokos Hotelli Vaakunan Kelpo Ahola ja Nakkilan Luolakallion Erkki Kallio onnistuneesta yhteistyöstä ison ja pienen yrityksen välillä. Samalla viikolla osallistui projektipäällikkö Satakunnan ja Vakka-Suomen Maaseutuviraston järjestämälle Innovaatioleirille Sieravuoreen. Täällä pohdittiin kehittämisen kohteita ja uusia avauksia muun muassa Satakunnan ja Vakka-Suomen alueiden ruokamatkailuun liittyen. Syyskuun puolivälissä hiottiin loppujulkaisun artikkelin sisältöjä toiseen kertaan ja järjestettiin ensimmäinen verkostoitumisbussikierros Rauma Pori suunnalta Jämille. Bussikierrokselle osallistui 17 maaseutumatkailuyrittäjää. Bussikierroksen tavoitteena oli tutustuttaa matkalle osallistujat toisiinsa ja tutustua matkalla mahdollisimman moneen ja mielenkiintoiseen kohteeseen. Molemmat bussikierrokset järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Syyskuussa pidettiin hankepalaveri ja osallistuttiin Satakunnan Maaseutugaalaan Yyterin Kylpylähotellissa. Maanantaina oltiin mukana GC-hankkeen seminaarissa Porissa ja seuraavana päivänä osallistuttiin Satakuntaliiton järjestämään Matkailufoorumiin. Keskiviikkona oli Kauttuan klubilla TKKK:n järjestämä Kulttuurimatkailun- seminaari Alvar, minne myös osallistuttiin. Osallistuttiin myös Metsähallituksen järjestämälle opintomatkalle Saaristomerelle yhdessä maaseutumatkailuyrittäjien kanssa. Lokakuun 29. päivä osallistuttiin GC-hankkeen opintomatkalle Varsinais-Suomeen. Syyskuussa SAMKin matkailuopiskelijat tulivat mukaan tuotteistamaan yrittäjien keväällä ideoimia Satakunnan maaseutumatkailun yhteistyötuotteita. Tuotteet valmistuivat joulukuun loppuun mennessä, jolloin niin opintojakso kuin hankekin loppui. Syyskuun lopussa kirjoitettiin artikkeli Satakuntaliiton Satanen verkkojulkaisuun Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (ks. kohta 6). Lokakuun alussa osallistuttiin uuden Maaseuturahaston info-tilaisuuteen Seinäjoella ja Satakunnan matkailuyrittäjien hallituksen kokoukseen. Lokakuun alussa toimitettiin myös hankkeen kuudes Uutiskirje. Lokakuun 6. päivä järjestettiin toinen verkostoitumisbussikierros Kankaanpäästä Luvialle ja Raumalle. Lokakuun alussa pidettiin myös hankepalaveri. Samalla viikolla ke järjestettiin ensimmäinen kannattavuuden ja hinnoittelun työpaja Huittisissa, paikalla oli 14 osallistujaa. Hinnoittelu ja -kannattavuustyöpajaan osallistuneiden yrittäjien kommentteja: Kattavaa tietoa hinnoittelusta. Odotukset täyttyivät. Nämä taulukot tulevat heti käyttöön, kiitos! 11

12 Lokakuussa oli myös matkailun tutkimusryhmän kokous. Lokakuun puolivälissä pidimme yhteistyöpalaverin Turun kauppakorkeakoulun kanssa ja järjestimme yhteistyössä GC-hankkeen kanssa hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaamisen Metsäterapian mökissä Ulvilan Ahmauksessa. Keskiviikkona osallistuttiin Metsähallituksen järjestämälle retkelle Munakariin. Torstaina järjestettiin hankkeen pääseminaari Matkailusta tuloja maaseudulle. Puhujaksi saimme maan johtavan matkailun asiantuntijan Nina Vesterisen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muina puhujina olivat mm. Lomalaidun ry:n Kimmo Aalto, Satakunnan ELY-keskuksen Timo Pukkila ja Satakunnan matkailuyrittäjien Tommi Anttila. Samana iltana vietettiin matkailuyrittäjien deitti-iltaa Anttooran lomakylässä Porissa. Deitti-ilta järjestettiin yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Matkailusta tuloja maaseudulle seminaarissa lauteilla Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja tarkkaavaisia seminaariosallistujia. Kuva Anna Pentikäinen. Tiistaina osallistuttiin Etelä-Pohjanmaan matkailun kansainvälistymisseminaariin ja Outdoors Finlandin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Lokakuun lopussa oli Satakunnan matkailuyrittäjäyhdistyksen kokous Kokemäellä Anttilan tilalla ja kaksi kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Kankaanpäässä (28.10.) ja Porissa (30.10). Kankaanpäässä palaveerattiin myös Seinäjoen AMKn edustajien kanssa tulevasta yhteistyöstä maaseutumatkailuasioissa ja OF teemojen jalkauttamisessa maakuntiimme. Lokakuun lopussa kirjoitettiin loppujulkaisun artikkelit valmiiksi ja valittiin julkaisuun kuvat. Marraskuussa vierailtiin SAMKin elämysten tuotteistaminen kurssin lähiopetuksessa yleensä maanantai-aamuisin, neuvomassa opiskelijoita tuotteistamisen ongelmakohdissa ja lopuksi joulukuussa kuuntelemassa, yhdessä osallistuneiden yrittäjien kanssa, valmiit esitykset. Elämysten tuotteistaminen ja opiskelijoiden esitykset yrittäjille sekä Koulupäivä Merikarvialla tuotetestaus. Kuvat Anna Pentikäinen. 12

13 Marraskuun alussa osallistuttiin Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen laatukoulutuksiin ja RUOKA & MATKAILUseminaariin Hämeenlinnassa. Keskiviikkona tavattiin hankkeen aikana viimeisen kerran maaseutu/luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä. Luontomatkailutoimijoiden verkoston toiminta on ollut sujuvaa ja sitoutunutta. Verkoston toimijoiden joukosta löytyi hankkeelle monia kumppaneita erilaisien tapahtumien järjestämiseen ja näin vältyttiin päällekkäisiltä yrittäjätilaisuuksilta kun yhdistettiin voimamme. Uskon, että verkoston toiminta pyritään jatkossa ylläpitämään, myös ilman hankkeita. Satakunnan maaseudun/luontomatkailun kehittäjäverkoston kokoonpano: Elina Haavisto ja Marja Kares-Oksman, Pyhäjarviseutu ry Jaana Koivisto, Jämin yhteismarkkinointihanke ja Pro Agria Länsi-Suomi/ PSKK Oy Jaana Mälkki, Karhuseutu, Nature Tourism -hanke Jussi Aaltonen Pyhäjärvi-Instituutti, Sport Tourism -hanke Krista Tupala ja Ulla Koivula, Satakuntaliitto Leena Ylikännö, Maa- ja kotitalousnaiset, Pro Agria Länsi-Suomi Nina Huhtamäki, Satakunnan Yrittäjät, matkailuhanke Anssi Riihiaho ja Minna Uusiniitty-Kivimäki, Selkämeren luontomatkailuhankkeet, Metsähallitus Terttu Konttinen, Pohjois-Satakunnan luontomatkailuhankkeet, Metsähallitus Tapio Nummi, Lounais-Suomen metsäkeskus, ekosysteemipalvelut-hanke Sanna-Mari Renfors ja Jaana Ruoho, SAMK (Green care-hanke) Maaria Berg, Anna Pentikäinen ja Soile Vahela, SAMK maaseutumatkailuhanke Uusimmat jäsenet: Hanna Ruohola, Satakylät ry ja Tuuli Jansson, Ravakka ry Torstaina esiteltiin Satakunnan maaseutumatkailua Metsän ekosysteemipalvelut hankkeen (Lounais- Suomen Metsäkeskus) loppuseminaarissa Porissa ja osallistuttiin luontomatkailuaktiviteetti-seminaariin Yläneen Luontokapinetissa. Myös Varsinais-Suomen puolen maaseutumatkailuyrittäjät ovat kiinnostuneet tulevasta luontomatkailun kehittämisestä yhteistyössä Satakunnan kanssa. Esimerkiksi Pyhäjärviseudulla maakuntarajalla ei juuri ole merkitystä. Marraskuussa tavattiin Sataedun matkailuopettaja Marjut Kuusisto-Niemipellon kanssa yhteistyön kehittämisestä toisen asteen koulutuksen ja hankkeiden välillä. Keskusteltiin myös tulevasta hankkeesta Satakunnan ELY-keskuksen Timo Pukkilan kanssa ja osallistuttiin GEOPARK-työpajaan Honkajoella. Keskiviikkona projektipäällikkö osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämälle Suomen matkailun tiekartan, merellisen matkailun työpajaan Helsingissä. Marraskuussa järjestettiin hankepalaveri ja käytiin yhteistyöneuvotteluja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Viimeisen uutiskirjeen materiaalimuistutus ja loppuseminaarin kutsu lähetettiin. Marraskuun lopulla tavattiin myös valtakunnallisten maaseutumatkailuyrittäjäpäivien järjestämisen tiimoilta Huittisissa asian yhteistyökumppaneiden kanssa (Satakuntaliitto, Satakunnan Yrittäjät, Maa- ja kotitalousnaiset / Pro Agria Länsi-Suomi, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus ja Satakunnan matkailuyrittäjät ry). Marraskuussa kirjoitettiin artikkeli Lauhanvuoren tiedotuslehteen (ks. kohta 6). Loka-marraskuussa kaksi opiskelijaa SAMKin ulkomaalaisista vaihto-opiskelijoista suoritti opintojaksolleen projektin, jossa he ottivat kuvia ulkomaalaisin silmin Satakunnan maaseudusta. Saimme hienoja kuvia tulevaisuuden käyttöön. Tässä muutama otos: 13

14 Joulukuussa tavattiin Satakunnan matkailukehittäjien kanssa Satakunnan kansainvälistymisasioista keskustellen, osallistuttiin valtakunnallisen kylämatkailu-hankkeen loppuseminaariin ja OF-hankkeiden loppuseminaariin Helsingissä. Joulukuun alussa lähetettiin viimeinen Uutiskirje (7/7). Perjantaina osallistuttiin SAMKin ulkoisen rahoituksen esittelytilaisuuteen Hankebrunssille, kymmentä uunituoretta yhteistyöpakettia esitellen. Samana päivänä palaveerattiin Pyhäjärviseudun kanssa tulevista yhteistyökuvioista. Tiistaina järjestettiin (hankkeen ansiosta) valtakunnalliset maaseutumatkailun kehittämishenkilöiden tapaaminen SAMKilla Porissa. Matkailun teemaryhmän lopettamisen takia on tärkeää järjestää näitä valtakunnallisia yhteistyöpalavereja. Tapaamisen organisoinnista Porissa vastasi hanke, mutta Matkailun edistämiskeskuksen kehittämisjohtaja Terhi Hook toimi tilaisuuden kokoonkutsujana. Samana iltapäivänä järjestettiin hankkeen loppuseminaari, Saavutettava Satakunta. Seminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja annettiin yrittäjille kansainvälistymisen oppeja MEKin puhujien toimesta. Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä. Puhujina muun muassa Mekin uusista matkailun kehittämisstrategioista kehittämisjohtaja Terhi Hooka ja Visit Finland sivuston sisällöntuottaja Eva Kiviranta myös MEKistä. Keskiviikkona järjestettiin hankkeen uutuustuotteen testaus, Muuttuvat Maatilat Huittisten seudulla. Mukaan saatiin 23 ryhmämatkan järjestäjää Porin seudulta. Joulukuun puolivälissä osallistuttiin Satakunnan tulevaisuus seminaariin. Loppukuusta koottiin kaikki laskut, pöytäkirjat, työlistat, matkalaskut jne. yhteen maksatusta varten, ensin tehdään maksatus lokakuun loppuun ja loput kaksi kuukautta haetaan vuoden 2015 puolella. Auringonlasku Selkämerellä. Kuva Anna Pentikäinen. Hankkeen toteutuneet tavoitteet 14

15 Hankkeen tavoitteena oli lisätä ammattimaista tuotetarjontaa, kehittää yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Hankkeen tilaisuuksissa oli mukana melkein 150 matkailuyrittäjää (ks. kohta 5) ja tuotteistamistyöpajoissa tuotettiin 21 uutta, innovatiivista Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjien tuotepakettia. (ks. kohta 8) Muita maaseutumatkailun toimijoita tavoitettiin hankkeen aikana reilusti yli 50 (ks.kohta 5). Uutiskirje oli menestys ja sen jatkuvuutta pidetään tärkeänä niin yrittäjien kuin kehittäjien näkökulmasta. Uutiskirje lähtee tällä hetkellä yli 600 osoitteeseen, niin yrittäjille, kuntatoimijoille kuin muille matkailutoimijoille. Satakunnan matkailun tapahtumakalenterin ylläpito koettiin myös tärkeäksi. Facebookiin perustettiin oma suljettu ryhmä Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjien kesken ja hanke käytti Sata matkaa maalle! Facebook-sivua tiedottamiseen kaikenlaisissa matkailuasioissa. Rauhaa ja Rakkautta Satakunnasta. Kuvat Anna Pentikäinen. 3 KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kts. erillinen liite 15

16 4 TULOKSIA Satakunnan maaseutumatkailusta on puuttunut toiminnan kehittämisen koordinaattori ja veturi. Tähän haasteeseen vastattiin Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeella. Hankkeessa Satakunnan ammattikorkeakoulu otti koordinoijan ja veturin roolin maakunnan maaseutumatkailun edistämisessä. Hankkeen tavoitteena oli maaseutumatkailun yhteistyön ja tiedonvälityksen kehittäminen Satakunnassa linkittämällä maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa. Tätä työtä tulee nyt jatkaa eteenpäin. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen onnistumisina voidaankin pitää erityisesti maaseutumatkailun kehittäjä- ja hanketoimijoiden sekä yrittäjien verkottumista ja yhteistoiminnan tiivistymistä tiedonvälityksen kautta, valtakunnallisen tiedon tuomista Satakuntaan, maakunnan kattavan luontomatkailutoimijoiden verkoston syntymistä sekä yritysverkostoissa tuotettuja yhteistyöpaketteja (21 kappaletta, kts. kohta 8). Hankkeelle oli selkeä tarve, minkä osoitti reilun vuoden aikana melkein 150 hankkeeseen osallistunutta yritystä ja yli 600 hankkeen tiedottamisen piirissä ollutta toimijaa. Toivomme olevamme myös jatkossa tiiviisti mukana kehittämässä maaseutumatkailua eteenpäin niin maakunnallisesti kuin ylimaakunnallisesti sekä valtakunnallisesti. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke on toiminut ja tulee toimiminaan Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman keskeisenä toteuttajana. Suunnitelmassa maakunnallisesti kehitettävät matkailukokonaisuudet luonto ja elämykset sekä elinvoimainen Satakunta ovat erityisesti koordinointihankkeessa edistettäviä teemoja. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimintasuunnitelma painottaa lisäksi yritysyhteistyötä, myynnin ja markkinoinnin sekä osaamisen kehittämistä matkailuelinkeinon edistämiseksi maakunnassa. Näitä kehittämiskohteita edistetään maakunnassa tämän koordinointihankkeen toimesta. Tämän lisäksi Satakunta kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen toimenpiteet edistävät ja tukevat myös tämän matkailun kärkihankkeen toteutumista Satakunnassa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman , Satakunnan maakuntaohjelman ja Satakunnan maaseudun alueellisen kehittämisstrategian linjaukset siitä, että maaseutumatkailuun liitetyt luonto- ja hyvinvointipalvelut kasvavat tulevaisuudessa, näiden käyttö lisääntyy sekä Satakunnan ollessa yksi Suomen vahvimpia ruokamaakuntia elintarvikealan yritysten yhteistyö matkailualan yritysten kanssa luo mahdollisuuksia uusien liiketoiminta-alueiden kehittymiselle maakunnassa. Näiden seikkojen vuoksi maaseutumatkailun kehittämisessä Satakunnassa tulisi huomioida teemoina erityisesti luonto-, hyvinvointi- ja ruokamatkailu. Nämä teemat tukevat alueellista sekä paikallista matkailun kehittämistyötä että ovat suora jatkumo valtakunnalliselle matkailun kehittämiselle. Tätä tarvetta puoltaa myös se, että Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen aikana nämä verkostot ovat jo alkaneet muotoutua. Työ ei siis lopu tähän. Allekirjoitus ja päiväys Porissa Soile Vahela hankkeen projektipäällikkö Juha Kämäri toimitusjohtaja, SAMK 16

17 5 HANKKEEN MATKAILUTOIMIJOITA JA MUU YHTEISTYÖVERKOSTO Ahlströmin ruukit Akselin lomatuvat Ala-Satakunnan Oppaat ry Ali-Ketolan tila Anneli Keinonen Oy Anttilan Tila/Kartano Hostel AquaSport Raumanmeri / Raumanmeren Ohjelmapalvelut Ateljee Merja Ahtola Auranmaan Yrityspalvelut Cafeija Oy Kristalliranta Country Spa & Resort Grankulla Eira-Maija Savonen Eliisa Marjaana Oy Eralampi Hunting Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy, Ulla Jussila Eurajoen kristillinen opisto Eurajoen kunta matkailutoimisto, Pirjo Jaakkola, Soili Veijonaho Irjanteen matkailullinen kehittämishanke, Marja Hänninen-Tolvi Euran kemikalio Euran kirkko Euran kunta, Johanna Salo ja Elina Ravantti Kauttuan Ruukinpuiston kehittämishanke, Juha Hakala Euran uima- ja urheiluhalli oy Faltun saha Freetime Factory FresCo Ravintolat Oy GPS-retket Green Team Viherranta Haaga-Helia AMK, Kristiina Jaakonaho Hostel River Hotelli Hiittenharju 17

18 Huittisten kaupunki, Eila Törmä Ideapaju Inkun aalloilla Irjanteen maatalous- ja koulumuseo Jokisauna Juho Mäkipuro / Purolomat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hanna Hauvala Jämijärven kunta, Jonna Haavisto Jämikeskus Jämin Loma-asunnot Jämin yhteismarkkinointihanke, Jaana Koivisto Kalastusmatkailun osaamiskeskus, Juha Kemppainen Kaljaasi Ihana Oy Kankaanpään kaupunki, Ilmari Mattila Karimaan Puutarha, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Karvian Valokuvaamo/ Suomen Kuvalahjat, Seppo Myllyviita Katanpään linnakesaari, Kustavi Kokemäen kaupunki Kokemäen seudun EU-hankkeet, Tiina Hämäläinen Kokemäen matkatoimisto Konkarin loma Korpikumpu Korsuretket Oy Kotiseutuyhdistys Euran Pirtti Koulutintti Oy Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry Kulttuuriyhdistys Kuvio, Ellinoora Auvinen Kuntoutuskeskus Kankaanpää Kurkikorpi Varamummola Kuuselan tila Käännöstoimisto Lingo Köyliön kunnan matkailuhanke, Pia Loman Laitakarin messi 18

19 LAMK, Lahden ammattikorkeakoulu, Pirjo Räsänen, Outdoors Finland Etelä - hanke Lankosken Köffi Lapin Voima Oy Lasistudio Torstensson Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Juha Vanhapaasto, Krista Antila Leader Joutsenten reitti ry, Petri Rinne, Eeva Raukko Leader Karhuseutu ry, Salme Pihlajamaa Nature Tourism hanke Jaana Mälkki Leader Pyhäjärviseutu ry, Marja Kares-Oksman, Elina Haavisto Sport fishing tourism -kalastusmatkailuhanke, Marja Kares-Oksman Pyhäjärviseudun Matkailun markkinointihanke, Elina Haavisto Leader Ravakka ry, Ulla Kallio, Terhi Sinisalo, Tuuli Jansson, Petri Rannikko Liekoranta/ Oiva Catering Oy /Vuorihotelli Lomahotelli Jämi Lomalaidun, Kimmo Aalto, Tiina Perämäki Loma-Raiso Lounais-Suomen Metsäkeskus, Tapio Nummi Luolakallio Luvian kunta, Maija Penttilä Maaseutupolitiikan teemaverkosto, elinkeinot ja osaaminen, Heidi Valtari Maaseutuverkosto, Juha-Matti Markkola Maatalousyhtymä Laakkonen/Mastomäki Maatilamajoitus Hyvä Olo Maatilamatkailu Koivuniemen Herra Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Oy, Soila Palviainen Mattilan Marjatila MEK / Visit Finland, Liisa Renfors (Finrelax-hyvinvointimatkailu) MEK / Visit Finland, Outdoors Finland II -hanke, Heli Saari MEK / Visit Finland, Terhi Hook, matkailun kehittämisstrategiat, kehittämispäällikkö MEK / Visit Finland, Eva Kiviranta, sisällöntuottaja MEK / Visit Finland, Culture Finland hanke (kulttuurimatkailu), Susanna Markkola Merikarvian kunta, Seija Väre Merta-huvila 19

20 Metsähallitus Selkämeren luontohankkeet, Minna Uusikylä-Kivimäki, Anssi Riihiaho, Emma Rautava Metsähallitus, Pohjois-Satakunnan Luontopalvelut, Terttu Konttinen, puistonjohtaja Tuula Peltonen Selkämeren arkeologia Tapani Tuovinen Selkämeren kansallispuiston johtaja Hanna Ylitalo, vs. Laura Lehtonen Selkämeren rakennusperinne Hilja Palviainen Selkämerenkalastuslupa-asiat Mikko Malin Selkämeren kansallispuiston palvelut, linnusto, eliöstö, Mikael Nordström Metsäntutkimuslaitos, Eira-Maija Savonen Metsäterapia Mikolan Mökit MTY Kulmala Mäntyluodon Hotelli Niittyniemen Lomamökit Norrgrund ~ Hetkiä merellä Ohjelmamestarit Oy Opetus- ja kulttuuriministeriö, Heli Talvitie Original Sokos Hotel Vaakuna, Pori Ouraooppera-yhdistys ry Pahkaparatiisi Peipohjan Asemakylä Perinneyhdistys Keritys Pietniemen Saunatupa Pirfest Oy, Annamaija Saarela, Mari Weir Pitkäjärven vapaa-ajankeskus Pitokauha Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Jaana Koivisto ja Mika Rajamäki Porin Seudun Matkailu Oy, MAISA, Kirsi Sainio, Maria Suomivirta, Armi Mäkinen, Minna Tuominen, Riikka Kaukosalmi Porin Vesibussiristeilyt Oy Prizztech Oy, Marika Lähde, Jari-Pekka Niemi ProAgria Länsi-Suomi, Jaana Koivisto, Eila Hoffren ProAgria Länsi-Suomi / Satakunnan maa- ja kotitalousnaiset Leena Ylikännö Sikses parasta -aitoja makuja Satakunnasta -hanke Punainen Risti, Satakunnan piiri Pyhäjärvi-Instituutti, Jussi Aaltonen, Henna Ryömä, Marko Jori Rauman kaupungin matkailu, Irene Villanen, Jenna Ylipuranen, Pekka Oivanen 20

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11.

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. 1 Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014 Satakunnan matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

Katsaus Satakunnan matkailuun Satakuntavaltuuskunta

Katsaus Satakunnan matkailuun Satakuntavaltuuskunta Katsaus Satakunnan matkailuun 22.11.2016 Satakuntavaltuuskunta Matkailuala Satakunnassa 2015 Satakunnan majoitusliikkeissä yöpyi 393 049 matkailijaa (0,1% enemmän kuin vuonna 2014) 85% 15% kotimaisia ulkomaisia

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38 Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa Osallistujat: Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki 22.11.2016 Geopark on UNESCOn myöntämä status alueille, joilla on kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö 120

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 2010-2011/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/5 Päivitetty 8.3. Tammikuu viikko 5 AT Oulun seudun Oulun seudun ammattiopisto, Kempeleen ammattiopisto, yksikkö Kempeleen yksikkö vk 4 ja 6 AT Faktia

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika 20.10.2016 kello 12:00-14:15 Kokouspaikka Maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot

Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot Living with Cultural Rauman kaupunki Heritage LiviHeri Itämeren alue, Rauma, Kuldiga, Aizpute, Visby 1.9.2015-30.1

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty

/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 2010 - / FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 19.8. Tammikuu 5.1. S koulutus S koulutus Kukkasidonta ja Anne Friman Kaire Uueni-Martikainen 7.1. Yrkesakademin i Yrkesakademin i Yrittäjyys

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka yhteishanke Aloituskokoukset Aika to 1.12.2016 klo 10.00 11.30 ja pe 2.12.2016 klo 13.00 13.50 Paikka Verkkokokoukset https://connect.funet.fi/hamkvirtuaalikyla/

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 8.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE

HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE HIUSALAN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMISHANKE 12.12.2008 2008 Opetushallitus Helsinki Nina Raki, Omnia Projektin organisaatio OHJAUSRYHMÄ (OPH, sidosryhmäedustajat) Koordinointi

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen

TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su Perinteinen TULOSLUETTELO Satakunnan Maakuntaviesti Su 9.2.2014 Perinteinen Maakuntaviestin osuusisännät 2014: 1. osuus Finnblock Europa Oy Ltd 2. osuus 3. osuus Maanrakennus Mäenpää Oy 4. osuus 5. osuus 6. osuus

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON 2010-2013 1. Tavoitteet Vahvistaa hevosalan kilpailukykyä ja laadukkaita palveluja - Lisäämällä hevosalan yrittäjien osaamista ja vahvistamalla yrittäjyysasennetta - Parantamalla

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

2010-2011/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 30.5.2011

2010-2011/ FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 30.5.2011 2010 - / FLORISTISEN ALAN TUTKINTOTILAISUUDET 1/6 Päivitetty 30.5. Tammikuu 5.1. S koulutus S koulutus Kukkasidonta ja Anne Friman Marika Perämäki Kaire Uueni-Martikainen Jari-Pekka Kahelin 7.1. Yrkesakademin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00-10:02 Paikka Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja

Lisätiedot

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Matkailuparlamentti Terttu Hermansson Eurajoki

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Matkailuparlamentti Terttu Hermansson Eurajoki Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi Matkailuparlamentti Terttu Hermansson Eurajoki 24.11.2016 Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi Geopark on UNESCOn myöntämä status alueille, joilla on kansainvälisesti

Lisätiedot

SUPERTOTAL. Painonnosto

SUPERTOTAL. Painonnosto SUPERTOTAL Naiset: 1. Pauliina Utoslahti Tampereen Yliopisto 415,5kg (262,5+153) 525,542p (305,44+221,102) 2. Johanna Tammela Tampereen Yhteiskoulun Lukio 326,5kg (217,5+109) 460,323p (281,32+179,003)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4

Alueiden käyttö, luonnonvarat ja liikenne Valmisteluryhmä 4 Valmisteluryhmä 4 Siirtyvistä tehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä tulevassa maakunnassa / Satakuntaliitto Maakuntauudistukseen liittyvä sidosryhmätilaisuus koskien alueiden käyttöä, luonnonvaroja ja liikennettä

Lisätiedot

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto

Satakunnan markkinointi. Hyvä elämä Satakunnassa. Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi Hyvä elämä Satakunnassa Tiina Leino Satakuntaliitto Satakunnan markkinointi on yhteistyötä Satakunnan markkinointi on koko maakunnan markkinointia: Mitä maakunnassa on, mitä tapahtuu,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kansaneläkelaitos Dnro 16/331/2010 Satakunnan vakuutuspiiri 21.2.2011 VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT Kelan vaikeavammaisten avoterapiapalvelut Satakunnan vakuutuspiirissä 2011 2014 FYSIOTERAPIA Fysikaalinen

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETELÄ-KARJALAN VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1. HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeessa on ollut tavoitteena luoda Etelä-Karjalasta ja Saimaan alueesta mielikuvaa maakuntana, jossa on hyvä elää,

Lisätiedot

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA

GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA GREEN CARE TUNNETUKSI ETELÄ-POHJANMAALLA 29.9.2016 1 Tavoite Edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla: tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä tuoda

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle

Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle Satavesi-ohjelma ja Eurajoki-Lapinjoki - vesistöalueryhmän toiminta Alustus keskustelulle Elina Joensuu Johanna Rinne Kati Saarni Sanna Kipinä-Salokannel Alustuksen sisältö Esimerkkihankkeita viime vuosilta

Lisätiedot

Muutosviestintätiimi. Tiimillä on oikeus käyttää asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan. S i v u 1 5

Muutosviestintätiimi. Tiimillä on oikeus käyttää asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan. S i v u 1 5 Aika: 19.10.2016, klo: 12:00 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, kokoustila Areena (Valtakatu 12, C-porras, 6. krs) Etäyhteys: ELY virtuaalihuone 05 (PIN 506637#, pj 210817#, puh 020 637 8117) Paikalla: Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu kirjallisessa lähteessä ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö on Huittisten hirvenpää

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia

Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja energia MUISTIO Lasten maaseutuparlamentti suunnittelupalaveri 2 Paikka: Etelä-Savon ELY- keskus Aika: 8.10.2013 klo 9:00-11:15 Paikalla: Maija Puurunen, Yksikön päällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutu ja

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot