Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA KUSTANNUKSET JA RAHOITUS TULOKSIA HANKKEEN MATKAILUTOIMIJOITA JA MUU YHTEISTYÖVERKOSTO JULKAISUT LIITTEET YHTEISTYÖPAKETIT (21 KPL)

3 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke tiivisti toimillaan alueellista maaseutumatkailun kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. Tämä tapahtui linkittämällä maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa yhteen, kehittämällä yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen kautta Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjät verkostoituvat keskenään kehittäen erityisesti palvelutarjontaansa ja sen kannattavuutta. Hankkeessa luotiin maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyöverkosto. Hanke tähtäsi verkostomaisten, Satakunnan maaseudun vetovoimatekijöihin perustuvien matkailutuotteiden kehittämiseen panostamalla toiminnan volyymiin ja ympärivuotisuuteen. Samalla hankkeessa pyrittiin rikastuttamaan tuotesisältöjä verkostoitumalla toisten maaseutumatkailuyrittäjien ja luovien alojen ja hyvinvointialan yrittäjien sekä matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön muotoja olivat työpajat, seminaarit, tapahtumat, messut ja Internet-pohjaiset tiedotuskanavat. Yhteistyö integroitiin Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailualan opetukseen ja julkaisutoimintaan 19 matkailupalvelupaketin tuotteistamisen ja yhden opinnäytetyön osalta. Tämä toi lisäarvoa hankkeen yrittäjille ja sidosryhmille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Satakunnan maaseutualueella toimivat matkailuyrittäjät ja heidän sidosryhmänsä. Maaseutumatkailuyrittäjiä Hinnoittelu-työpajassa Huittisten Wanhalla WPK:lla toukokuussa Vetäjänä Marja-Liisa Jullenmaa SAMK:sta. Kuva 1, Anna Pentikäinen. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja operatiivisesta toiminnasta hankkeelle nimitetty kokoaikainen projektipäällikkö Soile Vahela. Asiantuntijana hankkeessa toimi Sanna-Mari Renfors, 150 tuntia. Tämän lisäksi matkailun asiantuntijaopettajalle tuotteistamiseen liittyen (Maaria Berg) resursoitiin 400 tuntia, taloushallinnon opettajalle kannattavuuden ja hinnoittelun osalta (Marja-Liisa Jullenmaa) 100 tuntia ja sähköisen liiketoiminnan opettajalle nettisivujen tekemiseen ja ylläpitoon (Jere Kuusinen) 140 tuntia, viestinnän apuna toimi Katri Väkiparta (20 tuntia) ja osa-aikaisena sihteerinä/assistenttina Sinikka Kyngäs (200 tuntia) välillä Hankkeeseen palkattiin myös projektiharjoittelija Anna Pentikäinen. Hänen työsuhteensa kesti Palkattomana resurssina olivat matkailun koulutusohjelman opiskelijat, jotka tekivät hankkeessa opinnäytetöitään ja opintosuorituksiaan. Opinnäytetyön hankkeesta teki Satu Posio, aiheenaan Satakunnan 3

4 maaseutumatkailuyrittäjien verkostoituminen. Case: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke (liite 1). Opintojaksolla Elämysten tuotteistaminen tuotteistettiin 19 matkailupalvelupakettia yhteistyössä opiskelijatiimien, palveluntarjoajien ja hanketoimijoiden kesken. Lisäksi kaksi matkailupalvelupakettia tuotteistettiin hanketoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteistyönä. (ks. kohta 8) Hankkeen pääasiallisia työmuotoja olivat työpajat, seminaarit ja kenttätyö. Tärkeimmät yhteistyötahot maaseutumatkailuyritysten lisäksi olivat muut matkailuhanketoimijat, kunnalliset ja alueelliset matkailuviranomaiset, Satakuntaliitto, Satakunnan yrittäjät sekä paikalliset yrittäjäyhdistykset ja Leadertoimintaryhmät. Yhteistyötahoja olivat myös muut alan oppilaitokset ja erityisen tärkeä yhteistyökumppani oli hankkeelle valittu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet pyrittiin valitsemaan laaja-alaisesti koko Satakunnan maaseutumatkailun kehittäjien joukosta. Ohjausryhmän kokoonpano: Timo Pukkila, Satakunnan ELY-keskus; Krista Tupala, Satakuntaliitto (ohryn puheenjohtaja); Nina Huhtamäki, Satakunnan Yrittäjät ry; Tommi Anttila, Anttilan tila; Kirsi Sainio, Prizztech Oy (vaihtui Maria Suomivirtaan); Irene Villanen, Rauman kaupunki; Elina Haavisto, Pyhäjärviseutu ry; Jaana Mälkki, Karhuseutu ry; Eila Törmä, Huittisten kaupunki; Marko Rajamäki, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy (tai Jaana Koivisto); Sanna-Mari Renfors, SAMK; Timo Mattila, SAMK, hankkeen johtaja; Soile-Mari Vahela, SAMK, projektipäällikkö; Ritva Annala, SAMK, hankkeen projektisihteeri (vaihtui Sinikka Kynkääseen, ohryn sihteeri) Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa työskentelee alan asiantuntijoita, joista kahdella on hankkeen alkaessa suoritettuna tohtorikoulutus. Matkailun koulutusohjelmassa on tehty pitkään yhteistyötä alueen maaseutumatkailuyrittäjien sekä kehittämiseen liittyvien hankkeiden (esim. Karhuseudun kansainvälinen matkailuhanke, Tästä läheltä -hanke) ja muiden matkailun parissa toimivien tahojen kanssa. Koulutuksen painopisteenä ovat asiakas- ja elämysosaaminen, palvelu- ja myyntiosaaminen, palveluprosessiosaaminen sisältäen tuotesuunnittelun ja sen toteuttamisen sekä alan liiketoimintaympäristöt, ansainta- ja toimintalogiikat sekä teknologian hyödyntäminen alalla. 2 HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä julkaistiin syyskuussa 2013 Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun osaamiskeskittymän (mukana tämä hanke ja Green Care-hanke) yhteinen lehdistötiedote (liite2) medialle. Syyskuun lopulla osallistuttiin Satakunnan Yrittäjien ja Satakuntaliiton järjestämiin Satakunnan matkailuhanketoimijoiden yhteispalaveriin Porissa. Lokakuun alussa toteutettiin maaseutumatkailun koordinointihankkeen esite (liite 3) sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Esite oli A4-muotoa ja yksisivuinen perusesite. Esitettä jaettiin kaikille sidosryhmille niin printattuna kuin sähköisenä versiona. Samkin viestintäosaston Katri Väkiparta suunnitteli meille myös logon (raportin yläreunassa), jossa hienosti yhdistyvät maaseudun värit; veden sinisestä metsän, pellon vihreään ja hiekkatien ruskeasta sadonkorjuun oranssiin. Lokakuun alussa tehtiin hankkeen viestintä- ja tiedotussuunnitelma (liite 4), joka ohjaa ja aikatauluttaa hankkeen viestinnälliset toimenpiteet ja on pohjana hankeen toteutussuunnitelmalle. Lokakuun lopulla avattiin Sata matkaa 4

5 maalle! -nettisivut ja Facebook-sivut, jossa tämän hankkeen lisäksi mukana oli SAMKin Green Care-hanke. Lisäksi loka-/marraskuussa tavattiin useita Satakunnan alueen matkailuhanketoimijoita henkilökohtaisesti ja ideoitiin yhteistyön mahdollisuuksia ja toteutustapoja. Lisäksi tehtiin kutsut tuleviin aluetilaisuuksiin, näiden viestintäkanavana toimi sähköposti ja nettisivut. Verkostoa alettiin kerätä lokakuusta alkaen ensin maakunnallisten matkailutoimijoiden, hanketoimijoiden, toimintaryhmien ja kuntien matkailuvastaavien kautta. Keskusteltiin heidän kanssaan meidän hankkeen tavoitteista ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Maakunnalliset matkailutoimijat ottivat meidät hyvin vastaan ja heidän kauttaan tiedotettiin meidän hankkeen toiminnasta alueidensa maaseutumatkailuyrittäjille. Lokakuun puolivälissä tavattiin aktiivisten Satakunnan luonto/maaseutumatkailuhankkeiden edustajien kanssa ensimmäisen kerran (Metsähallitus, Satakuntaliitto, GC, Nature Tourism ja me), sovittiin että tapaamisia järjestetään säännöllisesti jonkun verkostoon kuuluvan toimijan luona tulevien matkailuhankkeiden ajan. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui lokakuun lopussa. (liite 5). Lokakuun lopulla osallistuttiin benchmarking-tarkoituksessa Lomalaidun ry:n vuosittaiseen, valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin Valkeakosken Metsäkansassa. Teemana tänä vuonna olivat kylämatkailutuotteet. Tavoitteena oli luoda suhteita kansallisiin maaseutumatkailun hanke- ja kehittämistoimijoihin ja saada tietoa ja vinkkejä erilaisista toimintatavoista. Marraskuussa aloitettiin Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirjeen julkaiseminen yhteistyössä muiden matkailuhanketoimijoiden kanssa, uutisten julkaisemista jatkettiin noin kerran kahdessa kuukaudessa koko hankkeen ajan (liitteet 6-13). Uutiskirjeen tarkoituksena oli kertoa tulevista maaseutumatkailutapahtumista Satakunnassa, esitellä uusia maaseutumatkailutoimijoita, kertoa maaseudun vetovoimaan perustuvien matkailuhankkeiden suunnitelmista, tilaisuuksista ja tapahtumista jne. Kaikki Satakunnan maaseudun matkailutoimijat olivat tervetulleita lähettämään uutiskirjeeseen materiaaleja. Esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjät kertoivat muun muassa uutuustuotteistaan, tapahtumistaan, yhteistuotteistaan jne. Uutiskirjeen ansiosta tiedonvälitys tiivistyi kompaktissa paketissa ajankohtaisista asioista maaseutumatkailunalalla Satakunnassa. Uutiskirjeen materiaalien palautuspäivämäärät ja uutisten jakopäivämäärät Materiaalien toimitus Julkaisupäivä pe ke ti ma ke ma ma ma koko kesän numero ti ti ti pe ti ti ti Kiitoskirje Sata matkaa maalle - nettisivujen tapahtumakalenteria alettiin myös hyödyntää heti marraskuusta alkaen. Tapahtumakalenterissa ilmoitettiin kaikkien Satakunnan maaseutumatkailutoimijoiden tapahtumista. Kaikki uutiskirjeen tapahtumat laitettiin automaattisesti Sata matkaa maalle tapahtumakalenteriin. 5

6 Tiedottamista hankkeen tapahtumista aloitettiin yhteistyökumppanien avustukselle (esim. Satakuntaliiton palveluopas, Satakunnan Yrittäjien yrittäjärekisterit). Marraskuussa järjestettiin myös kolme alueellista verkostoitumistilaisuutta: Etelä-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Kokemäen Seuratalolla yhteistyössä Tästä läheltä - hankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Pohjois-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Siikaisissa yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Rannikko-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Porin Yyterissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin sata henkilöä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli saada maaseutumatkailuyrittäjät mukaan hankkeeseen, tilaisuuksissa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä. Kaikki hankkeen tilaisuudet pyrittiin aina järjestämään matkailuyrittäjien tiloissa, samalla edistäen eri yrittäjien tutustumista toistensa palveluihin ja matkailukohteisiin. Tilaisuuksien ohjelmissa hyödynnettiin myös Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpideohjelmaa, se antaa suuntaviivat kaikelle maaseutumatkailun kehittämistoiminnalle Satakunnassa. Tilaisuuksissa pyrittiin aina järjestämään vapaan keskustelun osuus, missä kuunnellaan yrittäjien toiveita ja kehittämisideoita ja tarpeita. Tilaisuuksista kerättiin myös palautelomakkeet, joita käytettiin tilaisuuksien kehittämiseen. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa alettiin kasvattaa tilaisuuksien, sähköpostien ja tapaamisten avulla. Joulukuun alussa 2013 osallistuttiin Hankebrunssille Samkin Tiedepuiston kampuksella, jossa Samkin ulkoisen rahoituksen hankkeet esittäytyivät henkilökunnalle. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa kasvatettiin sähköpostien ja tapaamisten avulla. Suunniteltiin tulevien tuotteistamistyöpajojen ohjelmia ja aikatauluja. Osallistuttiin matkailukehittäjien ajankohtaispäivään Tampereella sekä Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishankkeen loppuseminaariin Karviassa hankkeen esittelypuheenvuorolla. Tammikuussa 2014 integroitiin hanketta Samkin matkailun koulutusohjelman opintojaksolle elämysten tuotteistaminen erilaisten oppimistehtävien muodossa. Tammikuussa julkaistiin toinen uutiskirje, lähetyssähköpostiosoitteita oli jo 250 kappaletta. Maaseutumatkailutoimijaverkostolle tiedotettiin tulevaisuuden tapahtumista ja ajankohtaisuuksista sähköpostitse ja/tai uutiskirjeen kautta. Tammikuussa käytiin myös benchmarking - vierailulla Matka-messuilla. Suunniteltiin tulevia tuotteistamistyöpajoja ja niiden sisältöjä. Lähetettiin lehdistölle tiedote tulevista tuotteistamistyöpajoista (liite 14). Hankkeesta kirjoitettiin artikkeli (Renfors ja Ruoho) valtakunnalliseen ammattikorkeakoululehteen (ks. kohta 6). Loppukuusta tavattiin luonto/maaseutumatkailutoimijoiden kanssa toistamiseen suuremmalla kokoonpanolla (mukana aikaisempien lisäksi Satakunnan Yrittäjien matkailuhanke, Pro Agria, Pyhäjärvi - Instituutti, Pyhäjärviseutu ry, Metsäkeskus). Tammikuussa järjestettiin hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla ja osallistuttiin Satakunnan matkailunasiantuntijaryhmän kokoukseen Villilän kartanossa ja matkailuyrittäjien laatukoulutuksiin Kokemäellä ja Noormarkussa (tuotteistamistyöpajojen esittely). Helmikuun alussa järjestettiin Green Care - seminaari Porin SAMKilla, jossa hankkeella oli puheenvuoro. Lisäksi oltiin mukana Porin Suoma-kiertueella esittelemässä kehittyvää Satakunnan maaseutumatkailukenttää. Järjestettiin kaksi ensimmäistä alueellista tuotteistamistyöpajaa Pohjois-Satakunnassa Karviassa, Loma - Raisossa ja Etelä-Satakunnassa Harjavallassa Ravintola Hakuninmäessä. Pohjois-Satakunnassa osanottajia oli 23 ja Etelä- Satakunnassa lähemmäs neljäkymmentä. Paljon uusia ideoita saatiin aikaan, ainakin 12 ryhmää muodostui oman tuotteistamisteeman ympärille. Pohjois-Satakunnassa yhteistyökumppaneina olivat Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishanke ja Jämin yhteismarkkinointihanke. Etelä-Satakunnassa yhteistyötä tehtiin Kokemäenjokilaakson (tuleva Satakunnan) matkailuyrittäjät ry:n, Karhuseutu ry:n ja Pyhäjärviseutu ry:n kanssa. Helmikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. 6

7 Maaseutumatkailuyrittäjiä Harjavallan tuotteistamispajassa Kuva Anna Pentikäinen. Maaliskuun alussa julkaistiin hankkeen kolmas Uutiskirje, osoitteita sähköpostilistauksessa oli jo reilusti yli 400. Maaliskuussa oltiin mukana perustamassa Satakunnan matkailuyrittäjät ry:tä Villilän Kartanossa Nakkilassa, Sanna- Mari Renfors valittiin uuden yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Maaliskuussa osallistuttiin SAMKin matkailun koulutusohjelman järjestämään SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA tapahtumaan Huittisissa Tilaisuudessa järjestettiin aamulla yrittäjien aamukahvit ja verkostoitumistilaisuus, minne hankkeen edustajat myös osallistuivat. Tilaisuudessa kontaktoitiin Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjiä mukaan hankkeeseen. Maaliskuussa järjestettiin myös Rannikko-Satakunnan ensimmäinen alueellinen tuotteistamistyöpaja to Merikarvialla yhteistyössä Metsähallituksen Selkämeren-luontohankkeet kanssa, osallistujia oli noin 30. Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä Outdoors Finland-yhteistyöstä maakunnassa eri matkailutoimijoiden kanssa, vieraana oli myös Heli Saari Matkailun Edistämiskeskuksesta, MEKistä. MEK tuo ryhmän eurooppalaisia matkanjärjestäjiä Satakuntaan syksyllä 2014, tutustumaan Satakunnan OF-tarjontaan. Maaliskuussa järjestettiin myös hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla. Osallistuttiin valtakunnallisille maaseutumatkailuyrittäjien seminaaripäiville yrittäjien ja muiden hanketoimijoiden kanssa ( Lehmiranta, Salo), tavoitteena benchmarking ja verkostoituminen valtakunnan muiden maaseutumatkailukehittäjien kanssa. Osallistuttiin myös Muuttuva matkailuyrittäjyys Satakunnassa tilaisuuteen joka järjestettiin Samkilla Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen toimesta. Maaliskuun lopussa järjestettiin toinen ohjausryhmän kokous (26.3., liite 15) ja kirjoitettiin vuosiraportti. Maaliskuun viimeisenä päivänä oli Pohjois-Satakunnan tuotteistamistyöpajan toinen osio Jämillä Lomahotelli Jämissä, työpajassa oli mukana 12 yrittäjää. Työpajoissa jatkettiin ensimmäisessä työpajassa ideoitujen tuotteiden suunnittelua ja kuultiin asiaa mm. palveluprosesseista, erilaisten suunnittelutyökalujen käytöstä ja tuotetestauksista. Huhtikuussa järjestettiin myös Etelä- ja Rannikko-Satakunnan toiset työpajat Kauttuan Klubilla Eurassa 1.4., osallistujia 35 henkilöä ja Rauman merimuseossa Raumalla 3.4., osallistujia oli 20. 7

8 Työpaja Kauttuan Klubilla vetäjänä Maaria Berg SAMKista. Kuva Anna Pentikäinen. Huhtikuun alkupuolella osallistuttiin Rokuan Geopark - retkelle (7.-9.4) benchmarkaten aluetta mahdollisen Pohjois- Satakunnan Geopark - hankkeen suunnittelua ajatellen. Osallistuttiin Kotimaanmatkamessuille (11.4.) tiedottaen hankkeesta uusille yrittäjille ja verkostoituen muiden lähialueiden maaseutumatkailun kehittäjien kanssa. Huhtikuussa yritettiin myös järjestää maaseutumatkailuyrittäjille bussikierroksia Rauma-Pori akselilta Jämille ja Kokemäenjokilaaksosta, Pyhäjärviseudulta Merikarvialle, nämä kuitenkin siirrettiin syksyllä järjestettäväksi yrittäjien alkaneiden sesonkikiireiden vuoksi. Huhtikuussa tavattiin myös luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa (15.4.) Samkilla Porissa ja osallistuttiin Satakunnan matkailuyrittäjien kokoukseen Porin Harmaalinnassa (22.4.), projektipäällikkö Vahela valittiin yhdistyksen sihteeriksi ainakin tämän vuoden ajaksi. Huhtikuun 23. päivä järjestettiin maakunnallinen tuotteistamistyöpaja Luvian Laitakarin Messissä, ilmoittautuneita oli melkein 60. Täällä järjestettiin paneelikeskustelu Satakunnan maaseutumatkailun tilasta, johon panelisteiksi kutsuttiin Krista Tupala Satakuntaliitosta, Pekka Oivanen Rauman matkailusta, yrittäjä Sirkka Riitahuhta Kankaanpäästä, yrittäjä Pasi Poukka Raumalta, yrittäjä Terja Wahlberg Nakkilasta ja Jaana Koivisto Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksesta. Tilaisuudessa olivat puhumassa myös Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja Minna Aspblom Matkapojilta. Tilaisuudessa ideoitiin uusia koko Satakunnan kattavia matkailun reitti- ja teematuotteita. Huhtikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. Ma käytiin esittelemässä hankkeiden yhteistyön mahdollisuuksia Pyhäjärviseudun kalastusmatkailuhankkeen tilaisuudessa Säkylän Huvila Haapsaaressa ja verkostoiduttiin uusien yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Toukokuun alussa (5.5.) pidettiin hankkeen ns. viimeinen virallinen hanketilaisuus kevään osalta Huittisten Wanhalla WPK:lla. Aiheena oli maaseutumatkailuyrityksen kannattavuus- ja hinnoittelu. Työpajassa saatiin paljon hyvää tietoa ja esimerkkejä maaseutumatkailuyrityksen hinnoittelu- ja ansaintalogiikasta. Kesäkuun alussa osallistuttiin Naantalissa pidettävään Maaseutuverkoston ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän verkostoseminaariin. Toukokuussa (8.5.) osallistuttiin Satakuntaliiton Kulttuuristrategian suunnittelutilaisuuteen Kauttuan Klubilla, aiheena oli kulttuurin tuotteistaminen. Täältä saatiin hyviä yhteistyökumppaneita ja ideoita matkailun- ja kulttuuritoiminnan yhteistyön lisäämistä ajatellen. Maanantaina hanke kutsuttiin Turun (Lounais-Suomen) Matkailuakatemian yhteistyötapaamiseen Kauttuan Jokisaunalle, keskustelemaan tulevista valtakunnallisen matkailun tiekartan hankeaihioista. Samana päivänä julkaistiin Uutiskirjeen neljäs numero. 8

9 Satakuntalaisia taruhahmoja esittäytyy Kotimaanmatkamessuilla 2014 yrittäjien verkostoitumistilaisuudessa. Kuva Soile Vahela. Maakunnallisen verkostoitumistilaisuuden panelistit Luvian Laitakarissa Sanna-Mari Renforsin prässissä. Kuva Anna Pentikäinen Tiistaina käytiin tutustumassa Huittisten seudun maaseutumatkailuyrittäjiin, kävimme Sirpa Luukkosen ateljeessa, Mattilan marjatilalla, EliisaMarjaanan laukkutehtaassa ja Lasistudiolla Kiikoisissa. Mukana retkellä oli myös toisia maaseutumatkailuyrittäjiä. Keskiviikkona osallistuttiin Lounaispaikan matkailun yhteistyöseminaariin Loimaan Sarka-museossa ja samana päivänä Outdoors Finlandin aluekierrokselle Porissa Hotelli Vaakunassa. Toukokuussa tiedotettiin yrittäjille tulevista syksyn tapahtumista ja tavattiin yhteistyökumppaneita, mm. Nina Huhtamäkeä Satakunnan Yrittäjistä (20.5.), Seinäjoen ammattikorkeakoulun maaseutumatkailun kehittämishankkeiden vetäjät Jaana Rintala ja Arja Kortesluoma Kauhajoella (23.4) ja samana päivänä keskusteltiin myös matkailun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ja mahdollisesta hankeyhteistyöstä. Toukokuussa osallistuttiin SAMKin sisäisiin TKIkehittämistilaisuuksiin. Lauantaina lähdettiin tutustumaan Lauhanvuoren kansallispuiston toimintaan valtakunnallisena kansallispuistopäivänä. Tavattiin yrittäjiä ja kuultiin heidän yhteistyöesimerkkejään Lauhanvuoren matkailukehittämisen varrelta. Toukokuun lopussa pidettiin hankepalaveri. Tiistaina 3.6. tutustuttiin Metsäterapia yritykseen Kullaalla ja osallistuttiin satakuntalainen puurakentaminen-reitin palaveriin Anttilan tilalla Kokemäellä. SAMKin opiskelija teki reitin opinnäytetyönään ja kartoitimme olisiko siinä mahdollisesti aihiota laajempaan reittiin esim. koko Satakunnan alueelle. Kesäkuun alussa osallistuttiin toiseen Satakuntaliiton järjestämään kulttuuristrategian työpajaan (4.6.) Harjavallassa Cedercreutzin museolla. Samana päivänä osallistuttiin MEKin Visit Finlandin ajankohtaistilaisuuteen Helsingissä. Torstaina 5.6. osallistuttiin Karhuseutu ry:n kansainvälisille Nature Tourism-networking päiville Luvian Krikutillissä. Merikarvianjokea ja satakuntalaista kierrätystaidelasia. Kuvat Anna Pentikäinen. 9

10 Maanantaina 9.6. järjestettiin Samkilla, Outdoors Satakunta-keskustelutilaisuus, aiheesta kiinnostuneille yrittäjille ja yhteistyötahoille, tavoitteena saada selville Outdoors-kehittämisen tarpeet ja tahtotila Satakunnan alueella. Tiistaina pidettiin palaveri Pohjois-Satakunnan matkailureiteistä ja niiden kartoittamisesta yhdessä Terttu Konttisen, Eira-Maija Savosen, Jaana Rintalan ja Krista Antilan kanssa Parkanossa ja päivän lopuksi hanke kävi tutustumassa Kullaan Wuthering Heights yritykseen, Leineperin ruukin ympäristöön Ulvilassa ja Taimimoisioon Porissa. Keskiviikkona käytiin tutustumassa Merikarvian maaseutumatkailutarjontaan, Pikuliinaan, Rantahuoneeseen, Krookkaan yleensä, Vanha-Heikkilän majataloon, Mericampingiin ja Koivuniemen Herraan. Torstaina oli hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaaminen Lavialla Saaren retriittikodissa, tavoitteena keskustella mm. hyvinvointimatkailuyrittäjien yhteistyöstä ja sen tarpeesta. Maanantaina kierrettiin Rauman seudun yrityksiä, käytiin Ruikan myllyllä Eurajoella, Siikluoman saunamajalla Raumalla sekä saatiin paikallisen yrittäjän, Seppo Arosen toimesta Meri-Rauman ajelukierros. Samana iltana kokoustettiin Satakunnan matkailuyrittäjien kanssa Villa Talbossa Raumalla. Tiistaina kokoustettiin Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksessa mm. tulevan maaseutumatkailun jatkohankkeen tarpeesta. Keskiviikkona saimme osallistua Metsähallituksen järjestämälle Iso-Enskerin retkelle Selkämerelle. Tutustuimme yhden Selkämeren kansallispuiston käytetyimmän vierailukohteen luontopolkuun ja maisemaan. Kesäkuun lopussa tehtiin valmiiksi syksyn tapahtumien ja tilaisuuksien aikatauluja ja ohjelmia. Päivitettiin nettisivuja ja tapahtumakalenteria. Kesäkuussa kirjoitettiin kaksi yliötä Satakunnan kansaan, mitkä julkaistiin Vahela 7.6. ja Renfors 24.6 (ks. kohta 6). Kirjoitettiin lehtiartikkeli Satakunnan viikkoon Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (12.6., ks. kohta 6), näiden lisäksi julkaistiin lehdistötiedote (liite 16) hankkeen tulevista tuotteista, mikä menikin oikein mukavasti läpi Satakunnan mediassa (Satakunnan Kansa, YLE, paikallislehdet). Metsähallituksen retki Iso-Enskeriin kesäkuussa Kuva Anna Pentikäinen. Heinäkuun alussa osallistuttiin kansainväliseen kestävän matkailun kesäkouluun Seinäjoella. Kesäkoulun järjesti Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä eurooppalaisen Jlag Sustainable Planning & Development in the Glocal World järjestön kanssa. Kesäkoulun anti oli mielenkiintoinen ja uusia kumppanuuksia tuli solmittua kansainvälisten osallistujien kanssa. Saimme aimo annoksen kestävän matkailun kehittämisen työkaluja ja tutustuimme PM4ST -projektihallinta-metodologiaan. Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa projektihenkilöstö vietti kesälomansa. 10

11 Elokuussa aloitettiin hankepalaverilla ja jatkettiin hankkeiden toimenpiteiden toteuttamista ja suunnittelua (tulevat työpajat, uutiskirjeet, verkostoitumisbussikierrokset, seminaarit jne). Tiistaina tavattiin Seitsemisessä Metsähallituksen ja SeAMKin edustajien kanssa Outdoors Finland teeman kehittämisasioista Länsi-Suomessa ja seuraavana päivänä hankkeen projektipäällikkö osallistui Satakunnan edustajana MEKin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Elokuun lopulla esiteltiin maaseutumatkailun koordinointihanketta SAMKin sisäisessä konferenssissa. Projektipäällikkö osallistui myös reittiluokittelijakoulutukseen Seinäjoella ja tavattiin Satakunnan kulttuurimatkailukoordinaattorin kanssa SAMKilla. Elokuun lopulla kirjoitettiin myös hankkeen loppujulkaisun ensimmäiset versiot kommentoitavaksi SAMKin viestinnän julkaisuasiantuntijalle ja lähetettiin kutsut tuleviin tapahtumiin. Elokuun lopussa lähetettiin viides Uutiskirje. Syyskuussa tavattiin Metsähallituksen Selkämeri-toimijoiden kanssa kehittämisyhteistyöstä ja osallistuttiin kulttuurimatkailun seminaariin Turussa. Torstaina 4.9. tavattiin maaseutu/luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa SAMKilla ja pidettiin hankkeen ohjausryhmän kokous (liite 17). Samalla viikolla tulivat MEKin eurooppalaiset matkanjärjestäjät vierailulle Satakuntaa. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen aktiivisen MEK yhteistyön ansiosta saatiin matkanjärjestäjät Satakuntaan. Maanantaina 8.9. järjestettiin tuotteistamiseen liittyvä opiskelija-yrittäjätreffit ja seminaari SAMKilla Porissa, puhujina mm. Sokos Hotelli Vaakunan Kelpo Ahola ja Nakkilan Luolakallion Erkki Kallio onnistuneesta yhteistyöstä ison ja pienen yrityksen välillä. Samalla viikolla osallistui projektipäällikkö Satakunnan ja Vakka-Suomen Maaseutuviraston järjestämälle Innovaatioleirille Sieravuoreen. Täällä pohdittiin kehittämisen kohteita ja uusia avauksia muun muassa Satakunnan ja Vakka-Suomen alueiden ruokamatkailuun liittyen. Syyskuun puolivälissä hiottiin loppujulkaisun artikkelin sisältöjä toiseen kertaan ja järjestettiin ensimmäinen verkostoitumisbussikierros Rauma Pori suunnalta Jämille. Bussikierrokselle osallistui 17 maaseutumatkailuyrittäjää. Bussikierroksen tavoitteena oli tutustuttaa matkalle osallistujat toisiinsa ja tutustua matkalla mahdollisimman moneen ja mielenkiintoiseen kohteeseen. Molemmat bussikierrokset järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Syyskuussa pidettiin hankepalaveri ja osallistuttiin Satakunnan Maaseutugaalaan Yyterin Kylpylähotellissa. Maanantaina oltiin mukana GC-hankkeen seminaarissa Porissa ja seuraavana päivänä osallistuttiin Satakuntaliiton järjestämään Matkailufoorumiin. Keskiviikkona oli Kauttuan klubilla TKKK:n järjestämä Kulttuurimatkailun- seminaari Alvar, minne myös osallistuttiin. Osallistuttiin myös Metsähallituksen järjestämälle opintomatkalle Saaristomerelle yhdessä maaseutumatkailuyrittäjien kanssa. Lokakuun 29. päivä osallistuttiin GC-hankkeen opintomatkalle Varsinais-Suomeen. Syyskuussa SAMKin matkailuopiskelijat tulivat mukaan tuotteistamaan yrittäjien keväällä ideoimia Satakunnan maaseutumatkailun yhteistyötuotteita. Tuotteet valmistuivat joulukuun loppuun mennessä, jolloin niin opintojakso kuin hankekin loppui. Syyskuun lopussa kirjoitettiin artikkeli Satakuntaliiton Satanen verkkojulkaisuun Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (ks. kohta 6). Lokakuun alussa osallistuttiin uuden Maaseuturahaston info-tilaisuuteen Seinäjoella ja Satakunnan matkailuyrittäjien hallituksen kokoukseen. Lokakuun alussa toimitettiin myös hankkeen kuudes Uutiskirje. Lokakuun 6. päivä järjestettiin toinen verkostoitumisbussikierros Kankaanpäästä Luvialle ja Raumalle. Lokakuun alussa pidettiin myös hankepalaveri. Samalla viikolla ke järjestettiin ensimmäinen kannattavuuden ja hinnoittelun työpaja Huittisissa, paikalla oli 14 osallistujaa. Hinnoittelu ja -kannattavuustyöpajaan osallistuneiden yrittäjien kommentteja: Kattavaa tietoa hinnoittelusta. Odotukset täyttyivät. Nämä taulukot tulevat heti käyttöön, kiitos! 11

12 Lokakuussa oli myös matkailun tutkimusryhmän kokous. Lokakuun puolivälissä pidimme yhteistyöpalaverin Turun kauppakorkeakoulun kanssa ja järjestimme yhteistyössä GC-hankkeen kanssa hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaamisen Metsäterapian mökissä Ulvilan Ahmauksessa. Keskiviikkona osallistuttiin Metsähallituksen järjestämälle retkelle Munakariin. Torstaina järjestettiin hankkeen pääseminaari Matkailusta tuloja maaseudulle. Puhujaksi saimme maan johtavan matkailun asiantuntijan Nina Vesterisen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muina puhujina olivat mm. Lomalaidun ry:n Kimmo Aalto, Satakunnan ELY-keskuksen Timo Pukkila ja Satakunnan matkailuyrittäjien Tommi Anttila. Samana iltana vietettiin matkailuyrittäjien deitti-iltaa Anttooran lomakylässä Porissa. Deitti-ilta järjestettiin yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Matkailusta tuloja maaseudulle seminaarissa lauteilla Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja tarkkaavaisia seminaariosallistujia. Kuva Anna Pentikäinen. Tiistaina osallistuttiin Etelä-Pohjanmaan matkailun kansainvälistymisseminaariin ja Outdoors Finlandin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Lokakuun lopussa oli Satakunnan matkailuyrittäjäyhdistyksen kokous Kokemäellä Anttilan tilalla ja kaksi kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Kankaanpäässä (28.10.) ja Porissa (30.10). Kankaanpäässä palaveerattiin myös Seinäjoen AMKn edustajien kanssa tulevasta yhteistyöstä maaseutumatkailuasioissa ja OF teemojen jalkauttamisessa maakuntiimme. Lokakuun lopussa kirjoitettiin loppujulkaisun artikkelit valmiiksi ja valittiin julkaisuun kuvat. Marraskuussa vierailtiin SAMKin elämysten tuotteistaminen kurssin lähiopetuksessa yleensä maanantai-aamuisin, neuvomassa opiskelijoita tuotteistamisen ongelmakohdissa ja lopuksi joulukuussa kuuntelemassa, yhdessä osallistuneiden yrittäjien kanssa, valmiit esitykset. Elämysten tuotteistaminen ja opiskelijoiden esitykset yrittäjille sekä Koulupäivä Merikarvialla tuotetestaus. Kuvat Anna Pentikäinen. 12

Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan!

Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan! Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan! T Tervehdys maaseutumatkailun ystävä! Satakunnan maaseutumatkailua on tuotteistettu Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen aikana (2013-2014)

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet:

Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Haavisto. Ohjausryhmän muina jäseninä ovat olleet: 1 PIRPRO MAAKUNNALLINEN MATKAILUHANKE Hankkeen nimi: PIRPRO maakunnallinen matkailuhanke, Visit Tampere Region (VTR) Hankkeen numero: 11270 Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen.

Sininen mereni mun Merikarvialle ylös asti rannikko Satakunnan Selkämeren jatkuu alkain Raumalta kuuluisasti näyttäin vanhan ja nykyisen. 1 2 3 SÄILYTETÄÄN SELKÄMERI SINISENÄ Selkämeri kesästä 2008 kesään 2009 Säiletään Selkämeri sinisenä -julkaisun toimittamisesta ovat vastanneet: - Anne Savola, Satakuntaliitto - Pirjo Pihlainen, Turun

Lisätiedot

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI

SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI SatakuntaUNICEF-maakunta2011 LOPPURAPORTTI sisällys MAAKUNTAJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 UNICEF VUOSI ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA... 4 UNICEF VUODEN VIRALLINEN SUOJELIJA... 6 PÄÄSPONSORINA A. AHLSTRÖM OY... 8

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011 Mistä aikaa hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Matkailun teemaryhmä/ Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry

Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014. Taito Pohjois-Karjala ry Home Crafts Elinkeinojen kehittämishanke, loppuraportti 1.8.2011 31.7.2014 Taito Pohjois-Karjala ry SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3 YHTEENVETO HANKKEESTA...

Lisätiedot

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti 2008 SISÄLLYSLUETTELO Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Vuosiraportti

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot