Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke 1.9.2013-31.12.2014 Loppuraportti"

Transkriptio

1 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Loppuraportti Hankkeen toteuttaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu 1 Diaarinro: Dnro 1081/

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA KUSTANNUKSET JA RAHOITUS TULOKSIA HANKKEEN MATKAILUTOIMIJOITA JA MUU YHTEISTYÖVERKOSTO JULKAISUT LIITTEET YHTEISTYÖPAKETIT (21 KPL)

3 1 YHTEENVETO HANKKEESTA JA SEN RESURSSEISTA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke tiivisti toimillaan alueellista maaseutumatkailun kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Satakunnan maaseutumatkailuyritysten yhteistyötä, tiedonvälitystä ja ammattimaista tuotetarjontaa. Tämä tapahtui linkittämällä maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa yhteen, kehittämällä yritysten tuotteistamis- ja liiketoimintaosaamista sekä yhteisiä toimintatapoja. Hankkeen kautta Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjät verkostoituvat keskenään kehittäen erityisesti palvelutarjontaansa ja sen kannattavuutta. Hankkeessa luotiin maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyöverkosto. Hanke tähtäsi verkostomaisten, Satakunnan maaseudun vetovoimatekijöihin perustuvien matkailutuotteiden kehittämiseen panostamalla toiminnan volyymiin ja ympärivuotisuuteen. Samalla hankkeessa pyrittiin rikastuttamaan tuotesisältöjä verkostoitumalla toisten maaseutumatkailuyrittäjien ja luovien alojen ja hyvinvointialan yrittäjien sekä matkailutoimijoiden kanssa. Yhteistyön muotoja olivat työpajat, seminaarit, tapahtumat, messut ja Internet-pohjaiset tiedotuskanavat. Yhteistyö integroitiin Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailualan opetukseen ja julkaisutoimintaan 19 matkailupalvelupaketin tuotteistamisen ja yhden opinnäytetyön osalta. Tämä toi lisäarvoa hankkeen yrittäjille ja sidosryhmille. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Satakunnan maaseutualueella toimivat matkailuyrittäjät ja heidän sidosryhmänsä. Maaseutumatkailuyrittäjiä Hinnoittelu-työpajassa Huittisten Wanhalla WPK:lla toukokuussa Vetäjänä Marja-Liisa Jullenmaa SAMK:sta. Kuva 1, Anna Pentikäinen. Hankkeen hallinnoinnista vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja operatiivisesta toiminnasta hankkeelle nimitetty kokoaikainen projektipäällikkö Soile Vahela. Asiantuntijana hankkeessa toimi Sanna-Mari Renfors, 150 tuntia. Tämän lisäksi matkailun asiantuntijaopettajalle tuotteistamiseen liittyen (Maaria Berg) resursoitiin 400 tuntia, taloushallinnon opettajalle kannattavuuden ja hinnoittelun osalta (Marja-Liisa Jullenmaa) 100 tuntia ja sähköisen liiketoiminnan opettajalle nettisivujen tekemiseen ja ylläpitoon (Jere Kuusinen) 140 tuntia, viestinnän apuna toimi Katri Väkiparta (20 tuntia) ja osa-aikaisena sihteerinä/assistenttina Sinikka Kyngäs (200 tuntia) välillä Hankkeeseen palkattiin myös projektiharjoittelija Anna Pentikäinen. Hänen työsuhteensa kesti Palkattomana resurssina olivat matkailun koulutusohjelman opiskelijat, jotka tekivät hankkeessa opinnäytetöitään ja opintosuorituksiaan. Opinnäytetyön hankkeesta teki Satu Posio, aiheenaan Satakunnan 3

4 maaseutumatkailuyrittäjien verkostoituminen. Case: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke (liite 1). Opintojaksolla Elämysten tuotteistaminen tuotteistettiin 19 matkailupalvelupakettia yhteistyössä opiskelijatiimien, palveluntarjoajien ja hanketoimijoiden kesken. Lisäksi kaksi matkailupalvelupakettia tuotteistettiin hanketoimijoiden ja palveluntarjoajien yhteistyönä. (ks. kohta 8) Hankkeen pääasiallisia työmuotoja olivat työpajat, seminaarit ja kenttätyö. Tärkeimmät yhteistyötahot maaseutumatkailuyritysten lisäksi olivat muut matkailuhanketoimijat, kunnalliset ja alueelliset matkailuviranomaiset, Satakuntaliitto, Satakunnan yrittäjät sekä paikalliset yrittäjäyhdistykset ja Leadertoimintaryhmät. Yhteistyötahoja olivat myös muut alan oppilaitokset ja erityisen tärkeä yhteistyökumppani oli hankkeelle valittu ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet pyrittiin valitsemaan laaja-alaisesti koko Satakunnan maaseutumatkailun kehittäjien joukosta. Ohjausryhmän kokoonpano: Timo Pukkila, Satakunnan ELY-keskus; Krista Tupala, Satakuntaliitto (ohryn puheenjohtaja); Nina Huhtamäki, Satakunnan Yrittäjät ry; Tommi Anttila, Anttilan tila; Kirsi Sainio, Prizztech Oy (vaihtui Maria Suomivirtaan); Irene Villanen, Rauman kaupunki; Elina Haavisto, Pyhäjärviseutu ry; Jaana Mälkki, Karhuseutu ry; Eila Törmä, Huittisten kaupunki; Marko Rajamäki, Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy (tai Jaana Koivisto); Sanna-Mari Renfors, SAMK; Timo Mattila, SAMK, hankkeen johtaja; Soile-Mari Vahela, SAMK, projektipäällikkö; Ritva Annala, SAMK, hankkeen projektisihteeri (vaihtui Sinikka Kynkääseen, ohryn sihteeri) Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmassa työskentelee alan asiantuntijoita, joista kahdella on hankkeen alkaessa suoritettuna tohtorikoulutus. Matkailun koulutusohjelmassa on tehty pitkään yhteistyötä alueen maaseutumatkailuyrittäjien sekä kehittämiseen liittyvien hankkeiden (esim. Karhuseudun kansainvälinen matkailuhanke, Tästä läheltä -hanke) ja muiden matkailun parissa toimivien tahojen kanssa. Koulutuksen painopisteenä ovat asiakas- ja elämysosaaminen, palvelu- ja myyntiosaaminen, palveluprosessiosaaminen sisältäen tuotesuunnittelun ja sen toteuttamisen sekä alan liiketoimintaympäristöt, ansainta- ja toimintalogiikat sekä teknologian hyödyntäminen alalla. 2 HANKKEEN TOIMENPITEET VÄLISENÄ AIKANA Hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä julkaistiin syyskuussa 2013 Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun osaamiskeskittymän (mukana tämä hanke ja Green Care-hanke) yhteinen lehdistötiedote (liite2) medialle. Syyskuun lopulla osallistuttiin Satakunnan Yrittäjien ja Satakuntaliiton järjestämiin Satakunnan matkailuhanketoimijoiden yhteispalaveriin Porissa. Lokakuun alussa toteutettiin maaseutumatkailun koordinointihankkeen esite (liite 3) sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Esite oli A4-muotoa ja yksisivuinen perusesite. Esitettä jaettiin kaikille sidosryhmille niin printattuna kuin sähköisenä versiona. Samkin viestintäosaston Katri Väkiparta suunnitteli meille myös logon (raportin yläreunassa), jossa hienosti yhdistyvät maaseudun värit; veden sinisestä metsän, pellon vihreään ja hiekkatien ruskeasta sadonkorjuun oranssiin. Lokakuun alussa tehtiin hankkeen viestintä- ja tiedotussuunnitelma (liite 4), joka ohjaa ja aikatauluttaa hankkeen viestinnälliset toimenpiteet ja on pohjana hankeen toteutussuunnitelmalle. Lokakuun lopulla avattiin Sata matkaa 4

5 maalle! -nettisivut ja Facebook-sivut, jossa tämän hankkeen lisäksi mukana oli SAMKin Green Care-hanke. Lisäksi loka-/marraskuussa tavattiin useita Satakunnan alueen matkailuhanketoimijoita henkilökohtaisesti ja ideoitiin yhteistyön mahdollisuuksia ja toteutustapoja. Lisäksi tehtiin kutsut tuleviin aluetilaisuuksiin, näiden viestintäkanavana toimi sähköposti ja nettisivut. Verkostoa alettiin kerätä lokakuusta alkaen ensin maakunnallisten matkailutoimijoiden, hanketoimijoiden, toimintaryhmien ja kuntien matkailuvastaavien kautta. Keskusteltiin heidän kanssaan meidän hankkeen tavoitteista ja yhteistyöstä heidän kanssaan. Maakunnalliset matkailutoimijat ottivat meidät hyvin vastaan ja heidän kauttaan tiedotettiin meidän hankkeen toiminnasta alueidensa maaseutumatkailuyrittäjille. Lokakuun puolivälissä tavattiin aktiivisten Satakunnan luonto/maaseutumatkailuhankkeiden edustajien kanssa ensimmäisen kerran (Metsähallitus, Satakuntaliitto, GC, Nature Tourism ja me), sovittiin että tapaamisia järjestetään säännöllisesti jonkun verkostoon kuuluvan toimijan luona tulevien matkailuhankkeiden ajan. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui lokakuun lopussa. (liite 5). Lokakuun lopulla osallistuttiin benchmarking-tarkoituksessa Lomalaidun ry:n vuosittaiseen, valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin Valkeakosken Metsäkansassa. Teemana tänä vuonna olivat kylämatkailutuotteet. Tavoitteena oli luoda suhteita kansallisiin maaseutumatkailun hanke- ja kehittämistoimijoihin ja saada tietoa ja vinkkejä erilaisista toimintatavoista. Marraskuussa aloitettiin Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirjeen julkaiseminen yhteistyössä muiden matkailuhanketoimijoiden kanssa, uutisten julkaisemista jatkettiin noin kerran kahdessa kuukaudessa koko hankkeen ajan (liitteet 6-13). Uutiskirjeen tarkoituksena oli kertoa tulevista maaseutumatkailutapahtumista Satakunnassa, esitellä uusia maaseutumatkailutoimijoita, kertoa maaseudun vetovoimaan perustuvien matkailuhankkeiden suunnitelmista, tilaisuuksista ja tapahtumista jne. Kaikki Satakunnan maaseudun matkailutoimijat olivat tervetulleita lähettämään uutiskirjeeseen materiaaleja. Esimerkiksi maaseutumatkailuyrittäjät kertoivat muun muassa uutuustuotteistaan, tapahtumistaan, yhteistuotteistaan jne. Uutiskirjeen ansiosta tiedonvälitys tiivistyi kompaktissa paketissa ajankohtaisista asioista maaseutumatkailunalalla Satakunnassa. Uutiskirjeen materiaalien palautuspäivämäärät ja uutisten jakopäivämäärät Materiaalien toimitus Julkaisupäivä pe ke ti ma ke ma ma ma koko kesän numero ti ti ti pe ti ti ti Kiitoskirje Sata matkaa maalle - nettisivujen tapahtumakalenteria alettiin myös hyödyntää heti marraskuusta alkaen. Tapahtumakalenterissa ilmoitettiin kaikkien Satakunnan maaseutumatkailutoimijoiden tapahtumista. Kaikki uutiskirjeen tapahtumat laitettiin automaattisesti Sata matkaa maalle tapahtumakalenteriin. 5

6 Tiedottamista hankkeen tapahtumista aloitettiin yhteistyökumppanien avustukselle (esim. Satakuntaliiton palveluopas, Satakunnan Yrittäjien yrittäjärekisterit). Marraskuussa järjestettiin myös kolme alueellista verkostoitumistilaisuutta: Etelä-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Kokemäen Seuratalolla yhteistyössä Tästä läheltä - hankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Pohjois-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Siikaisissa yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Rannikko-Satakunnan tilaisuus järjestettiin Porin Yyterissä yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä noin sata henkilöä. Tilaisuuksien tarkoituksena oli saada maaseutumatkailuyrittäjät mukaan hankkeeseen, tilaisuuksissa kerrottiin hankkeen tavoitteista ja tulevista toimenpiteistä. Kaikki hankkeen tilaisuudet pyrittiin aina järjestämään matkailuyrittäjien tiloissa, samalla edistäen eri yrittäjien tutustumista toistensa palveluihin ja matkailukohteisiin. Tilaisuuksien ohjelmissa hyödynnettiin myös Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpideohjelmaa, se antaa suuntaviivat kaikelle maaseutumatkailun kehittämistoiminnalle Satakunnassa. Tilaisuuksissa pyrittiin aina järjestämään vapaan keskustelun osuus, missä kuunnellaan yrittäjien toiveita ja kehittämisideoita ja tarpeita. Tilaisuuksista kerättiin myös palautelomakkeet, joita käytettiin tilaisuuksien kehittämiseen. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa alettiin kasvattaa tilaisuuksien, sähköpostien ja tapaamisten avulla. Joulukuun alussa 2013 osallistuttiin Hankebrunssille Samkin Tiedepuiston kampuksella, jossa Samkin ulkoisen rahoituksen hankkeet esittäytyivät henkilökunnalle. Maaseutumatkailutoimijoiden verkostoa kasvatettiin sähköpostien ja tapaamisten avulla. Suunniteltiin tulevien tuotteistamistyöpajojen ohjelmia ja aikatauluja. Osallistuttiin matkailukehittäjien ajankohtaispäivään Tampereella sekä Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishankkeen loppuseminaariin Karviassa hankkeen esittelypuheenvuorolla. Tammikuussa 2014 integroitiin hanketta Samkin matkailun koulutusohjelman opintojaksolle elämysten tuotteistaminen erilaisten oppimistehtävien muodossa. Tammikuussa julkaistiin toinen uutiskirje, lähetyssähköpostiosoitteita oli jo 250 kappaletta. Maaseutumatkailutoimijaverkostolle tiedotettiin tulevaisuuden tapahtumista ja ajankohtaisuuksista sähköpostitse ja/tai uutiskirjeen kautta. Tammikuussa käytiin myös benchmarking - vierailulla Matka-messuilla. Suunniteltiin tulevia tuotteistamistyöpajoja ja niiden sisältöjä. Lähetettiin lehdistölle tiedote tulevista tuotteistamistyöpajoista (liite 14). Hankkeesta kirjoitettiin artikkeli (Renfors ja Ruoho) valtakunnalliseen ammattikorkeakoululehteen (ks. kohta 6). Loppukuusta tavattiin luonto/maaseutumatkailutoimijoiden kanssa toistamiseen suuremmalla kokoonpanolla (mukana aikaisempien lisäksi Satakunnan Yrittäjien matkailuhanke, Pro Agria, Pyhäjärvi - Instituutti, Pyhäjärviseutu ry, Metsäkeskus). Tammikuussa järjestettiin hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla ja osallistuttiin Satakunnan matkailunasiantuntijaryhmän kokoukseen Villilän kartanossa ja matkailuyrittäjien laatukoulutuksiin Kokemäellä ja Noormarkussa (tuotteistamistyöpajojen esittely). Helmikuun alussa järjestettiin Green Care - seminaari Porin SAMKilla, jossa hankkeella oli puheenvuoro. Lisäksi oltiin mukana Porin Suoma-kiertueella esittelemässä kehittyvää Satakunnan maaseutumatkailukenttää. Järjestettiin kaksi ensimmäistä alueellista tuotteistamistyöpajaa Pohjois-Satakunnassa Karviassa, Loma - Raisossa ja Etelä-Satakunnassa Harjavallassa Ravintola Hakuninmäessä. Pohjois-Satakunnassa osanottajia oli 23 ja Etelä- Satakunnassa lähemmäs neljäkymmentä. Paljon uusia ideoita saatiin aikaan, ainakin 12 ryhmää muodostui oman tuotteistamisteeman ympärille. Pohjois-Satakunnassa yhteistyökumppaneina olivat Metsähallituksen luontomatkailun kehittämishanke ja Jämin yhteismarkkinointihanke. Etelä-Satakunnassa yhteistyötä tehtiin Kokemäenjokilaakson (tuleva Satakunnan) matkailuyrittäjät ry:n, Karhuseutu ry:n ja Pyhäjärviseutu ry:n kanssa. Helmikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. 6

7 Maaseutumatkailuyrittäjiä Harjavallan tuotteistamispajassa Kuva Anna Pentikäinen. Maaliskuun alussa julkaistiin hankkeen kolmas Uutiskirje, osoitteita sähköpostilistauksessa oli jo reilusti yli 400. Maaliskuussa oltiin mukana perustamassa Satakunnan matkailuyrittäjät ry:tä Villilän Kartanossa Nakkilassa, Sanna- Mari Renfors valittiin uuden yhdistyksen hallituksen jäseneksi. Maaliskuussa osallistuttiin SAMKin matkailun koulutusohjelman järjestämään SATAKUNTA HYVÄÄ KOHDETTA tapahtumaan Huittisissa Tilaisuudessa järjestettiin aamulla yrittäjien aamukahvit ja verkostoitumistilaisuus, minne hankkeen edustajat myös osallistuivat. Tilaisuudessa kontaktoitiin Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjiä mukaan hankkeeseen. Maaliskuussa järjestettiin myös Rannikko-Satakunnan ensimmäinen alueellinen tuotteistamistyöpaja to Merikarvialla yhteistyössä Metsähallituksen Selkämeren-luontohankkeet kanssa, osallistujia oli noin 30. Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä Outdoors Finland-yhteistyöstä maakunnassa eri matkailutoimijoiden kanssa, vieraana oli myös Heli Saari Matkailun Edistämiskeskuksesta, MEKistä. MEK tuo ryhmän eurooppalaisia matkanjärjestäjiä Satakuntaan syksyllä 2014, tutustumaan Satakunnan OF-tarjontaan. Maaliskuussa järjestettiin myös hankkeen sisäinen hankepalaveri Samkilla. Osallistuttiin valtakunnallisille maaseutumatkailuyrittäjien seminaaripäiville yrittäjien ja muiden hanketoimijoiden kanssa ( Lehmiranta, Salo), tavoitteena benchmarking ja verkostoituminen valtakunnan muiden maaseutumatkailukehittäjien kanssa. Osallistuttiin myös Muuttuva matkailuyrittäjyys Satakunnassa tilaisuuteen joka järjestettiin Samkilla Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen toimesta. Maaliskuun lopussa järjestettiin toinen ohjausryhmän kokous (26.3., liite 15) ja kirjoitettiin vuosiraportti. Maaliskuun viimeisenä päivänä oli Pohjois-Satakunnan tuotteistamistyöpajan toinen osio Jämillä Lomahotelli Jämissä, työpajassa oli mukana 12 yrittäjää. Työpajoissa jatkettiin ensimmäisessä työpajassa ideoitujen tuotteiden suunnittelua ja kuultiin asiaa mm. palveluprosesseista, erilaisten suunnittelutyökalujen käytöstä ja tuotetestauksista. Huhtikuussa järjestettiin myös Etelä- ja Rannikko-Satakunnan toiset työpajat Kauttuan Klubilla Eurassa 1.4., osallistujia 35 henkilöä ja Rauman merimuseossa Raumalla 3.4., osallistujia oli 20. 7

8 Työpaja Kauttuan Klubilla vetäjänä Maaria Berg SAMKista. Kuva Anna Pentikäinen. Huhtikuun alkupuolella osallistuttiin Rokuan Geopark - retkelle (7.-9.4) benchmarkaten aluetta mahdollisen Pohjois- Satakunnan Geopark - hankkeen suunnittelua ajatellen. Osallistuttiin Kotimaanmatkamessuille (11.4.) tiedottaen hankkeesta uusille yrittäjille ja verkostoituen muiden lähialueiden maaseutumatkailun kehittäjien kanssa. Huhtikuussa yritettiin myös järjestää maaseutumatkailuyrittäjille bussikierroksia Rauma-Pori akselilta Jämille ja Kokemäenjokilaaksosta, Pyhäjärviseudulta Merikarvialle, nämä kuitenkin siirrettiin syksyllä järjestettäväksi yrittäjien alkaneiden sesonkikiireiden vuoksi. Huhtikuussa tavattiin myös luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa (15.4.) Samkilla Porissa ja osallistuttiin Satakunnan matkailuyrittäjien kokoukseen Porin Harmaalinnassa (22.4.), projektipäällikkö Vahela valittiin yhdistyksen sihteeriksi ainakin tämän vuoden ajaksi. Huhtikuun 23. päivä järjestettiin maakunnallinen tuotteistamistyöpaja Luvian Laitakarin Messissä, ilmoittautuneita oli melkein 60. Täällä järjestettiin paneelikeskustelu Satakunnan maaseutumatkailun tilasta, johon panelisteiksi kutsuttiin Krista Tupala Satakuntaliitosta, Pekka Oivanen Rauman matkailusta, yrittäjä Sirkka Riitahuhta Kankaanpäästä, yrittäjä Pasi Poukka Raumalta, yrittäjä Terja Wahlberg Nakkilasta ja Jaana Koivisto Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskuksesta. Tilaisuudessa olivat puhumassa myös Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja Minna Aspblom Matkapojilta. Tilaisuudessa ideoitiin uusia koko Satakunnan kattavia matkailun reitti- ja teematuotteita. Huhtikuussa järjestettiin myös hankkeen hankepalaveri Samkilla. Ma käytiin esittelemässä hankkeiden yhteistyön mahdollisuuksia Pyhäjärviseudun kalastusmatkailuhankkeen tilaisuudessa Säkylän Huvila Haapsaaressa ja verkostoiduttiin uusien yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Toukokuun alussa (5.5.) pidettiin hankkeen ns. viimeinen virallinen hanketilaisuus kevään osalta Huittisten Wanhalla WPK:lla. Aiheena oli maaseutumatkailuyrityksen kannattavuus- ja hinnoittelu. Työpajassa saatiin paljon hyvää tietoa ja esimerkkejä maaseutumatkailuyrityksen hinnoittelu- ja ansaintalogiikasta. Kesäkuun alussa osallistuttiin Naantalissa pidettävään Maaseutuverkoston ja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän verkostoseminaariin. Toukokuussa (8.5.) osallistuttiin Satakuntaliiton Kulttuuristrategian suunnittelutilaisuuteen Kauttuan Klubilla, aiheena oli kulttuurin tuotteistaminen. Täältä saatiin hyviä yhteistyökumppaneita ja ideoita matkailun- ja kulttuuritoiminnan yhteistyön lisäämistä ajatellen. Maanantaina hanke kutsuttiin Turun (Lounais-Suomen) Matkailuakatemian yhteistyötapaamiseen Kauttuan Jokisaunalle, keskustelemaan tulevista valtakunnallisen matkailun tiekartan hankeaihioista. Samana päivänä julkaistiin Uutiskirjeen neljäs numero. 8

9 Satakuntalaisia taruhahmoja esittäytyy Kotimaanmatkamessuilla 2014 yrittäjien verkostoitumistilaisuudessa. Kuva Soile Vahela. Maakunnallisen verkostoitumistilaisuuden panelistit Luvian Laitakarissa Sanna-Mari Renforsin prässissä. Kuva Anna Pentikäinen Tiistaina käytiin tutustumassa Huittisten seudun maaseutumatkailuyrittäjiin, kävimme Sirpa Luukkosen ateljeessa, Mattilan marjatilalla, EliisaMarjaanan laukkutehtaassa ja Lasistudiolla Kiikoisissa. Mukana retkellä oli myös toisia maaseutumatkailuyrittäjiä. Keskiviikkona osallistuttiin Lounaispaikan matkailun yhteistyöseminaariin Loimaan Sarka-museossa ja samana päivänä Outdoors Finlandin aluekierrokselle Porissa Hotelli Vaakunassa. Toukokuussa tiedotettiin yrittäjille tulevista syksyn tapahtumista ja tavattiin yhteistyökumppaneita, mm. Nina Huhtamäkeä Satakunnan Yrittäjistä (20.5.), Seinäjoen ammattikorkeakoulun maaseutumatkailun kehittämishankkeiden vetäjät Jaana Rintala ja Arja Kortesluoma Kauhajoella (23.4) ja samana päivänä keskusteltiin myös matkailun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteistyöstä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa ja mahdollisesta hankeyhteistyöstä. Toukokuussa osallistuttiin SAMKin sisäisiin TKIkehittämistilaisuuksiin. Lauantaina lähdettiin tutustumaan Lauhanvuoren kansallispuiston toimintaan valtakunnallisena kansallispuistopäivänä. Tavattiin yrittäjiä ja kuultiin heidän yhteistyöesimerkkejään Lauhanvuoren matkailukehittämisen varrelta. Toukokuun lopussa pidettiin hankepalaveri. Tiistaina 3.6. tutustuttiin Metsäterapia yritykseen Kullaalla ja osallistuttiin satakuntalainen puurakentaminen-reitin palaveriin Anttilan tilalla Kokemäellä. SAMKin opiskelija teki reitin opinnäytetyönään ja kartoitimme olisiko siinä mahdollisesti aihiota laajempaan reittiin esim. koko Satakunnan alueelle. Kesäkuun alussa osallistuttiin toiseen Satakuntaliiton järjestämään kulttuuristrategian työpajaan (4.6.) Harjavallassa Cedercreutzin museolla. Samana päivänä osallistuttiin MEKin Visit Finlandin ajankohtaistilaisuuteen Helsingissä. Torstaina 5.6. osallistuttiin Karhuseutu ry:n kansainvälisille Nature Tourism-networking päiville Luvian Krikutillissä. Merikarvianjokea ja satakuntalaista kierrätystaidelasia. Kuvat Anna Pentikäinen. 9

10 Maanantaina 9.6. järjestettiin Samkilla, Outdoors Satakunta-keskustelutilaisuus, aiheesta kiinnostuneille yrittäjille ja yhteistyötahoille, tavoitteena saada selville Outdoors-kehittämisen tarpeet ja tahtotila Satakunnan alueella. Tiistaina pidettiin palaveri Pohjois-Satakunnan matkailureiteistä ja niiden kartoittamisesta yhdessä Terttu Konttisen, Eira-Maija Savosen, Jaana Rintalan ja Krista Antilan kanssa Parkanossa ja päivän lopuksi hanke kävi tutustumassa Kullaan Wuthering Heights yritykseen, Leineperin ruukin ympäristöön Ulvilassa ja Taimimoisioon Porissa. Keskiviikkona käytiin tutustumassa Merikarvian maaseutumatkailutarjontaan, Pikuliinaan, Rantahuoneeseen, Krookkaan yleensä, Vanha-Heikkilän majataloon, Mericampingiin ja Koivuniemen Herraan. Torstaina oli hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaaminen Lavialla Saaren retriittikodissa, tavoitteena keskustella mm. hyvinvointimatkailuyrittäjien yhteistyöstä ja sen tarpeesta. Maanantaina kierrettiin Rauman seudun yrityksiä, käytiin Ruikan myllyllä Eurajoella, Siikluoman saunamajalla Raumalla sekä saatiin paikallisen yrittäjän, Seppo Arosen toimesta Meri-Rauman ajelukierros. Samana iltana kokoustettiin Satakunnan matkailuyrittäjien kanssa Villa Talbossa Raumalla. Tiistaina kokoustettiin Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksessa mm. tulevan maaseutumatkailun jatkohankkeen tarpeesta. Keskiviikkona saimme osallistua Metsähallituksen järjestämälle Iso-Enskerin retkelle Selkämerelle. Tutustuimme yhden Selkämeren kansallispuiston käytetyimmän vierailukohteen luontopolkuun ja maisemaan. Kesäkuun lopussa tehtiin valmiiksi syksyn tapahtumien ja tilaisuuksien aikatauluja ja ohjelmia. Päivitettiin nettisivuja ja tapahtumakalenteria. Kesäkuussa kirjoitettiin kaksi yliötä Satakunnan kansaan, mitkä julkaistiin Vahela 7.6. ja Renfors 24.6 (ks. kohta 6). Kirjoitettiin lehtiartikkeli Satakunnan viikkoon Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (12.6., ks. kohta 6), näiden lisäksi julkaistiin lehdistötiedote (liite 16) hankkeen tulevista tuotteista, mikä menikin oikein mukavasti läpi Satakunnan mediassa (Satakunnan Kansa, YLE, paikallislehdet). Metsähallituksen retki Iso-Enskeriin kesäkuussa Kuva Anna Pentikäinen. Heinäkuun alussa osallistuttiin kansainväliseen kestävän matkailun kesäkouluun Seinäjoella. Kesäkoulun järjesti Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä eurooppalaisen Jlag Sustainable Planning & Development in the Glocal World järjestön kanssa. Kesäkoulun anti oli mielenkiintoinen ja uusia kumppanuuksia tuli solmittua kansainvälisten osallistujien kanssa. Saimme aimo annoksen kestävän matkailun kehittämisen työkaluja ja tutustuimme PM4ST -projektihallinta-metodologiaan. Heinäkuun lopulla ja elokuun alussa projektihenkilöstö vietti kesälomansa. 10

11 Elokuussa aloitettiin hankepalaverilla ja jatkettiin hankkeiden toimenpiteiden toteuttamista ja suunnittelua (tulevat työpajat, uutiskirjeet, verkostoitumisbussikierrokset, seminaarit jne). Tiistaina tavattiin Seitsemisessä Metsähallituksen ja SeAMKin edustajien kanssa Outdoors Finland teeman kehittämisasioista Länsi-Suomessa ja seuraavana päivänä hankkeen projektipäällikkö osallistui Satakunnan edustajana MEKin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Elokuun lopulla esiteltiin maaseutumatkailun koordinointihanketta SAMKin sisäisessä konferenssissa. Projektipäällikkö osallistui myös reittiluokittelijakoulutukseen Seinäjoella ja tavattiin Satakunnan kulttuurimatkailukoordinaattorin kanssa SAMKilla. Elokuun lopulla kirjoitettiin myös hankkeen loppujulkaisun ensimmäiset versiot kommentoitavaksi SAMKin viestinnän julkaisuasiantuntijalle ja lähetettiin kutsut tuleviin tapahtumiin. Elokuun lopussa lähetettiin viides Uutiskirje. Syyskuussa tavattiin Metsähallituksen Selkämeri-toimijoiden kanssa kehittämisyhteistyöstä ja osallistuttiin kulttuurimatkailun seminaariin Turussa. Torstaina 4.9. tavattiin maaseutu/luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa SAMKilla ja pidettiin hankkeen ohjausryhmän kokous (liite 17). Samalla viikolla tulivat MEKin eurooppalaiset matkanjärjestäjät vierailulle Satakuntaa. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen aktiivisen MEK yhteistyön ansiosta saatiin matkanjärjestäjät Satakuntaan. Maanantaina 8.9. järjestettiin tuotteistamiseen liittyvä opiskelija-yrittäjätreffit ja seminaari SAMKilla Porissa, puhujina mm. Sokos Hotelli Vaakunan Kelpo Ahola ja Nakkilan Luolakallion Erkki Kallio onnistuneesta yhteistyöstä ison ja pienen yrityksen välillä. Samalla viikolla osallistui projektipäällikkö Satakunnan ja Vakka-Suomen Maaseutuviraston järjestämälle Innovaatioleirille Sieravuoreen. Täällä pohdittiin kehittämisen kohteita ja uusia avauksia muun muassa Satakunnan ja Vakka-Suomen alueiden ruokamatkailuun liittyen. Syyskuun puolivälissä hiottiin loppujulkaisun artikkelin sisältöjä toiseen kertaan ja järjestettiin ensimmäinen verkostoitumisbussikierros Rauma Pori suunnalta Jämille. Bussikierrokselle osallistui 17 maaseutumatkailuyrittäjää. Bussikierroksen tavoitteena oli tutustuttaa matkalle osallistujat toisiinsa ja tutustua matkalla mahdollisimman moneen ja mielenkiintoiseen kohteeseen. Molemmat bussikierrokset järjestettiin yhteistyössä Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Syyskuussa pidettiin hankepalaveri ja osallistuttiin Satakunnan Maaseutugaalaan Yyterin Kylpylähotellissa. Maanantaina oltiin mukana GC-hankkeen seminaarissa Porissa ja seuraavana päivänä osallistuttiin Satakuntaliiton järjestämään Matkailufoorumiin. Keskiviikkona oli Kauttuan klubilla TKKK:n järjestämä Kulttuurimatkailun- seminaari Alvar, minne myös osallistuttiin. Osallistuttiin myös Metsähallituksen järjestämälle opintomatkalle Saaristomerelle yhdessä maaseutumatkailuyrittäjien kanssa. Lokakuun 29. päivä osallistuttiin GC-hankkeen opintomatkalle Varsinais-Suomeen. Syyskuussa SAMKin matkailuopiskelijat tulivat mukaan tuotteistamaan yrittäjien keväällä ideoimia Satakunnan maaseutumatkailun yhteistyötuotteita. Tuotteet valmistuivat joulukuun loppuun mennessä, jolloin niin opintojakso kuin hankekin loppui. Syyskuun lopussa kirjoitettiin artikkeli Satakuntaliiton Satanen verkkojulkaisuun Satakunnan maaseutumatkailun kehittämisestä (ks. kohta 6). Lokakuun alussa osallistuttiin uuden Maaseuturahaston info-tilaisuuteen Seinäjoella ja Satakunnan matkailuyrittäjien hallituksen kokoukseen. Lokakuun alussa toimitettiin myös hankkeen kuudes Uutiskirje. Lokakuun 6. päivä järjestettiin toinen verkostoitumisbussikierros Kankaanpäästä Luvialle ja Raumalle. Lokakuun alussa pidettiin myös hankepalaveri. Samalla viikolla ke järjestettiin ensimmäinen kannattavuuden ja hinnoittelun työpaja Huittisissa, paikalla oli 14 osallistujaa. Hinnoittelu ja -kannattavuustyöpajaan osallistuneiden yrittäjien kommentteja: Kattavaa tietoa hinnoittelusta. Odotukset täyttyivät. Nämä taulukot tulevat heti käyttöön, kiitos! 11

12 Lokakuussa oli myös matkailun tutkimusryhmän kokous. Lokakuun puolivälissä pidimme yhteistyöpalaverin Turun kauppakorkeakoulun kanssa ja järjestimme yhteistyössä GC-hankkeen kanssa hyvinvointimatkailuyrittäjien tapaamisen Metsäterapian mökissä Ulvilan Ahmauksessa. Keskiviikkona osallistuttiin Metsähallituksen järjestämälle retkelle Munakariin. Torstaina järjestettiin hankkeen pääseminaari Matkailusta tuloja maaseudulle. Puhujaksi saimme maan johtavan matkailun asiantuntijan Nina Vesterisen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muina puhujina olivat mm. Lomalaidun ry:n Kimmo Aalto, Satakunnan ELY-keskuksen Timo Pukkila ja Satakunnan matkailuyrittäjien Tommi Anttila. Samana iltana vietettiin matkailuyrittäjien deitti-iltaa Anttooran lomakylässä Porissa. Deitti-ilta järjestettiin yhteistyössä Satakuntaliiton ja Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen kanssa. Matkailusta tuloja maaseudulle seminaarissa lauteilla Kimmo Aalto Lomalaidun ry:stä ja tarkkaavaisia seminaariosallistujia. Kuva Anna Pentikäinen. Tiistaina osallistuttiin Etelä-Pohjanmaan matkailun kansainvälistymisseminaariin ja Outdoors Finlandin aluekoordinaattoritapaamiseen Helsingissä. Lokakuun lopussa oli Satakunnan matkailuyrittäjäyhdistyksen kokous Kokemäellä Anttilan tilalla ja kaksi kannattavuuden ja hinnoittelun työpajaa Kankaanpäässä (28.10.) ja Porissa (30.10). Kankaanpäässä palaveerattiin myös Seinäjoen AMKn edustajien kanssa tulevasta yhteistyöstä maaseutumatkailuasioissa ja OF teemojen jalkauttamisessa maakuntiimme. Lokakuun lopussa kirjoitettiin loppujulkaisun artikkelit valmiiksi ja valittiin julkaisuun kuvat. Marraskuussa vierailtiin SAMKin elämysten tuotteistaminen kurssin lähiopetuksessa yleensä maanantai-aamuisin, neuvomassa opiskelijoita tuotteistamisen ongelmakohdissa ja lopuksi joulukuussa kuuntelemassa, yhdessä osallistuneiden yrittäjien kanssa, valmiit esitykset. Elämysten tuotteistaminen ja opiskelijoiden esitykset yrittäjille sekä Koulupäivä Merikarvialla tuotetestaus. Kuvat Anna Pentikäinen. 12

13 Marraskuun alussa osallistuttiin Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen laatukoulutuksiin ja RUOKA & MATKAILUseminaariin Hämeenlinnassa. Keskiviikkona tavattiin hankkeen aikana viimeisen kerran maaseutu/luontomatkailuhanketoimijoiden kanssa Ali-Ketolan tilalla Kokemäellä. Luontomatkailutoimijoiden verkoston toiminta on ollut sujuvaa ja sitoutunutta. Verkoston toimijoiden joukosta löytyi hankkeelle monia kumppaneita erilaisien tapahtumien järjestämiseen ja näin vältyttiin päällekkäisiltä yrittäjätilaisuuksilta kun yhdistettiin voimamme. Uskon, että verkoston toiminta pyritään jatkossa ylläpitämään, myös ilman hankkeita. Satakunnan maaseudun/luontomatkailun kehittäjäverkoston kokoonpano: Elina Haavisto ja Marja Kares-Oksman, Pyhäjarviseutu ry Jaana Koivisto, Jämin yhteismarkkinointihanke ja Pro Agria Länsi-Suomi/ PSKK Oy Jaana Mälkki, Karhuseutu, Nature Tourism -hanke Jussi Aaltonen Pyhäjärvi-Instituutti, Sport Tourism -hanke Krista Tupala ja Ulla Koivula, Satakuntaliitto Leena Ylikännö, Maa- ja kotitalousnaiset, Pro Agria Länsi-Suomi Nina Huhtamäki, Satakunnan Yrittäjät, matkailuhanke Anssi Riihiaho ja Minna Uusiniitty-Kivimäki, Selkämeren luontomatkailuhankkeet, Metsähallitus Terttu Konttinen, Pohjois-Satakunnan luontomatkailuhankkeet, Metsähallitus Tapio Nummi, Lounais-Suomen metsäkeskus, ekosysteemipalvelut-hanke Sanna-Mari Renfors ja Jaana Ruoho, SAMK (Green care-hanke) Maaria Berg, Anna Pentikäinen ja Soile Vahela, SAMK maaseutumatkailuhanke Uusimmat jäsenet: Hanna Ruohola, Satakylät ry ja Tuuli Jansson, Ravakka ry Torstaina esiteltiin Satakunnan maaseutumatkailua Metsän ekosysteemipalvelut hankkeen (Lounais- Suomen Metsäkeskus) loppuseminaarissa Porissa ja osallistuttiin luontomatkailuaktiviteetti-seminaariin Yläneen Luontokapinetissa. Myös Varsinais-Suomen puolen maaseutumatkailuyrittäjät ovat kiinnostuneet tulevasta luontomatkailun kehittämisestä yhteistyössä Satakunnan kanssa. Esimerkiksi Pyhäjärviseudulla maakuntarajalla ei juuri ole merkitystä. Marraskuussa tavattiin Sataedun matkailuopettaja Marjut Kuusisto-Niemipellon kanssa yhteistyön kehittämisestä toisen asteen koulutuksen ja hankkeiden välillä. Keskusteltiin myös tulevasta hankkeesta Satakunnan ELY-keskuksen Timo Pukkilan kanssa ja osallistuttiin GEOPARK-työpajaan Honkajoella. Keskiviikkona projektipäällikkö osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämälle Suomen matkailun tiekartan, merellisen matkailun työpajaan Helsingissä. Marraskuussa järjestettiin hankepalaveri ja käytiin yhteistyöneuvotteluja Satakunnan Yrittäjien kanssa. Viimeisen uutiskirjeen materiaalimuistutus ja loppuseminaarin kutsu lähetettiin. Marraskuun lopulla tavattiin myös valtakunnallisten maaseutumatkailuyrittäjäpäivien järjestämisen tiimoilta Huittisissa asian yhteistyökumppaneiden kanssa (Satakuntaliitto, Satakunnan Yrittäjät, Maa- ja kotitalousnaiset / Pro Agria Länsi-Suomi, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus ja Satakunnan matkailuyrittäjät ry). Marraskuussa kirjoitettiin artikkeli Lauhanvuoren tiedotuslehteen (ks. kohta 6). Loka-marraskuussa kaksi opiskelijaa SAMKin ulkomaalaisista vaihto-opiskelijoista suoritti opintojaksolleen projektin, jossa he ottivat kuvia ulkomaalaisin silmin Satakunnan maaseudusta. Saimme hienoja kuvia tulevaisuuden käyttöön. Tässä muutama otos: 13

14 Joulukuussa tavattiin Satakunnan matkailukehittäjien kanssa Satakunnan kansainvälistymisasioista keskustellen, osallistuttiin valtakunnallisen kylämatkailu-hankkeen loppuseminaariin ja OF-hankkeiden loppuseminaariin Helsingissä. Joulukuun alussa lähetettiin viimeinen Uutiskirje (7/7). Perjantaina osallistuttiin SAMKin ulkoisen rahoituksen esittelytilaisuuteen Hankebrunssille, kymmentä uunituoretta yhteistyöpakettia esitellen. Samana päivänä palaveerattiin Pyhäjärviseudun kanssa tulevista yhteistyökuvioista. Tiistaina järjestettiin (hankkeen ansiosta) valtakunnalliset maaseutumatkailun kehittämishenkilöiden tapaaminen SAMKilla Porissa. Matkailun teemaryhmän lopettamisen takia on tärkeää järjestää näitä valtakunnallisia yhteistyöpalavereja. Tapaamisen organisoinnista Porissa vastasi hanke, mutta Matkailun edistämiskeskuksen kehittämisjohtaja Terhi Hook toimi tilaisuuden kokoonkutsujana. Samana iltapäivänä järjestettiin hankkeen loppuseminaari, Saavutettava Satakunta. Seminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia ja annettiin yrittäjille kansainvälistymisen oppeja MEKin puhujien toimesta. Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä. Puhujina muun muassa Mekin uusista matkailun kehittämisstrategioista kehittämisjohtaja Terhi Hooka ja Visit Finland sivuston sisällöntuottaja Eva Kiviranta myös MEKistä. Keskiviikkona järjestettiin hankkeen uutuustuotteen testaus, Muuttuvat Maatilat Huittisten seudulla. Mukaan saatiin 23 ryhmämatkan järjestäjää Porin seudulta. Joulukuun puolivälissä osallistuttiin Satakunnan tulevaisuus seminaariin. Loppukuusta koottiin kaikki laskut, pöytäkirjat, työlistat, matkalaskut jne. yhteen maksatusta varten, ensin tehdään maksatus lokakuun loppuun ja loput kaksi kuukautta haetaan vuoden 2015 puolella. Auringonlasku Selkämerellä. Kuva Anna Pentikäinen. Hankkeen toteutuneet tavoitteet 14

15 Hankkeen tavoitteena oli lisätä ammattimaista tuotetarjontaa, kehittää yhteistyötä ja tiedonvälitystä. Hankkeen tilaisuuksissa oli mukana melkein 150 matkailuyrittäjää (ks. kohta 5) ja tuotteistamistyöpajoissa tuotettiin 21 uutta, innovatiivista Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjien tuotepakettia. (ks. kohta 8) Muita maaseutumatkailun toimijoita tavoitettiin hankkeen aikana reilusti yli 50 (ks.kohta 5). Uutiskirje oli menestys ja sen jatkuvuutta pidetään tärkeänä niin yrittäjien kuin kehittäjien näkökulmasta. Uutiskirje lähtee tällä hetkellä yli 600 osoitteeseen, niin yrittäjille, kuntatoimijoille kuin muille matkailutoimijoille. Satakunnan matkailun tapahtumakalenterin ylläpito koettiin myös tärkeäksi. Facebookiin perustettiin oma suljettu ryhmä Satakunnan maaseutumatkailuyrittäjien kesken ja hanke käytti Sata matkaa maalle! Facebook-sivua tiedottamiseen kaikenlaisissa matkailuasioissa. Rauhaa ja Rakkautta Satakunnasta. Kuvat Anna Pentikäinen. 3 KUSTANNUKSET JA RAHOITUS Kts. erillinen liite 15

16 4 TULOKSIA Satakunnan maaseutumatkailusta on puuttunut toiminnan kehittämisen koordinaattori ja veturi. Tähän haasteeseen vastattiin Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeella. Hankkeessa Satakunnan ammattikorkeakoulu otti koordinoijan ja veturin roolin maakunnan maaseutumatkailun edistämisessä. Hankkeen tavoitteena oli maaseutumatkailun yhteistyön ja tiedonvälityksen kehittäminen Satakunnassa linkittämällä maaseutumatkailuun liittyvää toimintaa. Tätä työtä tulee nyt jatkaa eteenpäin. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen onnistumisina voidaankin pitää erityisesti maaseutumatkailun kehittäjä- ja hanketoimijoiden sekä yrittäjien verkottumista ja yhteistoiminnan tiivistymistä tiedonvälityksen kautta, valtakunnallisen tiedon tuomista Satakuntaan, maakunnan kattavan luontomatkailutoimijoiden verkoston syntymistä sekä yritysverkostoissa tuotettuja yhteistyöpaketteja (21 kappaletta, kts. kohta 8). Hankkeelle oli selkeä tarve, minkä osoitti reilun vuoden aikana melkein 150 hankkeeseen osallistunutta yritystä ja yli 600 hankkeen tiedottamisen piirissä ollutta toimijaa. Toivomme olevamme myös jatkossa tiiviisti mukana kehittämässä maaseutumatkailua eteenpäin niin maakunnallisesti kuin ylimaakunnallisesti sekä valtakunnallisesti. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke on toiminut ja tulee toimiminaan Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelman keskeisenä toteuttajana. Suunnitelmassa maakunnallisesti kehitettävät matkailukokonaisuudet luonto ja elämykset sekä elinvoimainen Satakunta ovat erityisesti koordinointihankkeessa edistettäviä teemoja. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimintasuunnitelma painottaa lisäksi yritysyhteistyötä, myynnin ja markkinoinnin sekä osaamisen kehittämistä matkailuelinkeinon edistämiseksi maakunnassa. Näitä kehittämiskohteita edistetään maakunnassa tämän koordinointihankkeen toimesta. Tämän lisäksi Satakunta kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön matkailun kärkihankkeeseen Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen toimenpiteet edistävät ja tukevat myös tämän matkailun kärkihankkeen toteutumista Satakunnassa. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman , Satakunnan maakuntaohjelman ja Satakunnan maaseudun alueellisen kehittämisstrategian linjaukset siitä, että maaseutumatkailuun liitetyt luonto- ja hyvinvointipalvelut kasvavat tulevaisuudessa, näiden käyttö lisääntyy sekä Satakunnan ollessa yksi Suomen vahvimpia ruokamaakuntia elintarvikealan yritysten yhteistyö matkailualan yritysten kanssa luo mahdollisuuksia uusien liiketoiminta-alueiden kehittymiselle maakunnassa. Näiden seikkojen vuoksi maaseutumatkailun kehittämisessä Satakunnassa tulisi huomioida teemoina erityisesti luonto-, hyvinvointi- ja ruokamatkailu. Nämä teemat tukevat alueellista sekä paikallista matkailun kehittämistyötä että ovat suora jatkumo valtakunnalliselle matkailun kehittämiselle. Tätä tarvetta puoltaa myös se, että Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen aikana nämä verkostot ovat jo alkaneet muotoutua. Työ ei siis lopu tähän. Allekirjoitus ja päiväys Porissa Soile Vahela hankkeen projektipäällikkö Juha Kämäri toimitusjohtaja, SAMK 16

17 5 HANKKEEN MATKAILUTOIMIJOITA JA MUU YHTEISTYÖVERKOSTO Ahlströmin ruukit Akselin lomatuvat Ala-Satakunnan Oppaat ry Ali-Ketolan tila Anneli Keinonen Oy Anttilan Tila/Kartano Hostel AquaSport Raumanmeri / Raumanmeren Ohjelmapalvelut Ateljee Merja Ahtola Auranmaan Yrityspalvelut Cafeija Oy Kristalliranta Country Spa & Resort Grankulla Eira-Maija Savonen Eliisa Marjaana Oy Eralampi Hunting Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy, Ulla Jussila Eurajoen kristillinen opisto Eurajoen kunta matkailutoimisto, Pirjo Jaakkola, Soili Veijonaho Irjanteen matkailullinen kehittämishanke, Marja Hänninen-Tolvi Euran kemikalio Euran kirkko Euran kunta, Johanna Salo ja Elina Ravantti Kauttuan Ruukinpuiston kehittämishanke, Juha Hakala Euran uima- ja urheiluhalli oy Faltun saha Freetime Factory FresCo Ravintolat Oy GPS-retket Green Team Viherranta Haaga-Helia AMK, Kristiina Jaakonaho Hostel River Hotelli Hiittenharju 17

18 Huittisten kaupunki, Eila Törmä Ideapaju Inkun aalloilla Irjanteen maatalous- ja koulumuseo Jokisauna Juho Mäkipuro / Purolomat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Hanna Hauvala Jämijärven kunta, Jonna Haavisto Jämikeskus Jämin Loma-asunnot Jämin yhteismarkkinointihanke, Jaana Koivisto Kalastusmatkailun osaamiskeskus, Juha Kemppainen Kaljaasi Ihana Oy Kankaanpään kaupunki, Ilmari Mattila Karimaan Puutarha, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Karvian Valokuvaamo/ Suomen Kuvalahjat, Seppo Myllyviita Katanpään linnakesaari, Kustavi Kokemäen kaupunki Kokemäen seudun EU-hankkeet, Tiina Hämäläinen Kokemäen matkatoimisto Konkarin loma Korpikumpu Korsuretket Oy Kotiseutuyhdistys Euran Pirtti Koulutintti Oy Kullaan Kotiseutu- ja Museoyhdistys ry Kulttuuriyhdistys Kuvio, Ellinoora Auvinen Kuntoutuskeskus Kankaanpää Kurkikorpi Varamummola Kuuselan tila Käännöstoimisto Lingo Köyliön kunnan matkailuhanke, Pia Loman Laitakarin messi 18

19 LAMK, Lahden ammattikorkeakoulu, Pirjo Räsänen, Outdoors Finland Etelä - hanke Lankosken Köffi Lapin Voima Oy Lasistudio Torstensson Leader Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Juha Vanhapaasto, Krista Antila Leader Joutsenten reitti ry, Petri Rinne, Eeva Raukko Leader Karhuseutu ry, Salme Pihlajamaa Nature Tourism hanke Jaana Mälkki Leader Pyhäjärviseutu ry, Marja Kares-Oksman, Elina Haavisto Sport fishing tourism -kalastusmatkailuhanke, Marja Kares-Oksman Pyhäjärviseudun Matkailun markkinointihanke, Elina Haavisto Leader Ravakka ry, Ulla Kallio, Terhi Sinisalo, Tuuli Jansson, Petri Rannikko Liekoranta/ Oiva Catering Oy /Vuorihotelli Lomahotelli Jämi Lomalaidun, Kimmo Aalto, Tiina Perämäki Loma-Raiso Lounais-Suomen Metsäkeskus, Tapio Nummi Luolakallio Luvian kunta, Maija Penttilä Maaseutupolitiikan teemaverkosto, elinkeinot ja osaaminen, Heidi Valtari Maaseutuverkosto, Juha-Matti Markkola Maatalousyhtymä Laakkonen/Mastomäki Maatilamajoitus Hyvä Olo Maatilamatkailu Koivuniemen Herra Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Oy, Soila Palviainen Mattilan Marjatila MEK / Visit Finland, Liisa Renfors (Finrelax-hyvinvointimatkailu) MEK / Visit Finland, Outdoors Finland II -hanke, Heli Saari MEK / Visit Finland, Terhi Hook, matkailun kehittämisstrategiat, kehittämispäällikkö MEK / Visit Finland, Eva Kiviranta, sisällöntuottaja MEK / Visit Finland, Culture Finland hanke (kulttuurimatkailu), Susanna Markkola Merikarvian kunta, Seija Väre Merta-huvila 19

20 Metsähallitus Selkämeren luontohankkeet, Minna Uusikylä-Kivimäki, Anssi Riihiaho, Emma Rautava Metsähallitus, Pohjois-Satakunnan Luontopalvelut, Terttu Konttinen, puistonjohtaja Tuula Peltonen Selkämeren arkeologia Tapani Tuovinen Selkämeren kansallispuiston johtaja Hanna Ylitalo, vs. Laura Lehtonen Selkämeren rakennusperinne Hilja Palviainen Selkämerenkalastuslupa-asiat Mikko Malin Selkämeren kansallispuiston palvelut, linnusto, eliöstö, Mikael Nordström Metsäntutkimuslaitos, Eira-Maija Savonen Metsäterapia Mikolan Mökit MTY Kulmala Mäntyluodon Hotelli Niittyniemen Lomamökit Norrgrund ~ Hetkiä merellä Ohjelmamestarit Oy Opetus- ja kulttuuriministeriö, Heli Talvitie Original Sokos Hotel Vaakuna, Pori Ouraooppera-yhdistys ry Pahkaparatiisi Peipohjan Asemakylä Perinneyhdistys Keritys Pietniemen Saunatupa Pirfest Oy, Annamaija Saarela, Mari Weir Pitkäjärven vapaa-ajankeskus Pitokauha Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus, Jaana Koivisto ja Mika Rajamäki Porin Seudun Matkailu Oy, MAISA, Kirsi Sainio, Maria Suomivirta, Armi Mäkinen, Minna Tuominen, Riikka Kaukosalmi Porin Vesibussiristeilyt Oy Prizztech Oy, Marika Lähde, Jari-Pekka Niemi ProAgria Länsi-Suomi, Jaana Koivisto, Eila Hoffren ProAgria Länsi-Suomi / Satakunnan maa- ja kotitalousnaiset Leena Ylikännö Sikses parasta -aitoja makuja Satakunnasta -hanke Punainen Risti, Satakunnan piiri Pyhäjärvi-Instituutti, Jussi Aaltonen, Henna Ryömä, Marko Jori Rauman kaupungin matkailu, Irene Villanen, Jenna Ylipuranen, Pekka Oivanen 20

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11.

Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. 1 Matkailuhanke syksy 2014 ja kevät 2015 LAATUKOULUTUKSET OSA 2, 3.11. ja 4.11. Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014 Satakunnan matkailuyrittäjien

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN

UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ylpeänä esittää: UUTUUKSIA SATAKUNNAN MATKAILUTARJONTAAN 9.12.2014 SAMK Tiedepuisto, Pori Maaria Berg TUOTTEISTAMISEN SADONKORJUUN AIKA: 5 UUTUUSTUOTETTA,

Lisätiedot

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit

Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Tuote kuntoon: tuotteistettavat matkailupalvelupaketit Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori, YTM Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeessa tuotteistetaan: -matkailupalvelupaketteja -päiväretkiä

Lisätiedot

Maaseutumatkailusta elinvoimaa

Maaseutumatkailusta elinvoimaa Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailusta elinvoimaa Projektipäällikkö Soile Vahela Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke, SAMK 1.9.2013 31.12.2014 Sata matkaa maalle! Esitys Mitä maaseutumatkailu

Lisätiedot

Uudet tuoteaihiot Luvia 23.4. 2014. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke

Uudet tuoteaihiot Luvia 23.4. 2014. Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Uudet tuoteaihiot Luvia 23.4. 2014 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Monimuotoiset nykypäivän maatilat - kierros Huittisissa Palvelun tuottajat: maatilat, jotka toimivat matkailualalla + käsityöyrittäjät

Lisätiedot

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu

Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Jaana Ruoho Satakunnan ammattikorkeakoulu Kartoitetaan olemassa oleva Green Care -toiminta Levitetään tietoa Green Care toiminnasta Lisäksi: Kartoitetaan tutkimus- ja koulutustarjonta Selvitään tutkimus-

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun uutiskirje 1/7. Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirje 1/7

Satakunnan maaseutumatkailun uutiskirje 1/7. Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirje 1/7 Ajankohtaista Hankkeet Uutiskirje Ota yhteyttä! Home» Satakunnan maaseutumatkailun uutiskirje 1/7 Satakunnan maaseutumatkailun uutiskirje 1/7 Satakunnan maaseutumatkailun Uutiskirje 1/7 Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan kaupunki

Lisätiedot

Matkailualan aamu 11.02.2015

Matkailualan aamu 11.02.2015 Matkailualan aamu 11.02.2015 Ohjelma Haukkalan juhlatiloissa klo 8.15 11 klo 8.15 klo 8.30 klo 8.45 aamukahvia ja suolaista Tervetuloa Haukkalan juhlatiloihin yrittäjät Mikko ja Eija Halkilahti Ajankohtaisia

Lisätiedot

YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT

YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT YRITTÄJÄ- OPISKELIJATREFFIT 8.9.2014 Samk Yhteistyössä: Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke & Elämysten tuotteistaminen opintojakso Maaria Berg Ohjelma Briiffaus yhteistyöstä: hanke, opintojaksoprojekti

Lisätiedot

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2

TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 2 Jämi 31.3. Kauttua 1.4. Rauma 3.4. Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) OHJELMA JA OSALLISTUJAT JÄMI 31.3. KAUTTUA 1.4.

Lisätiedot

Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan!

Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan! Tervetuloa Satakunnan Maaseutumatkailun Maailmaan! T Tervehdys maaseutumatkailun ystävä! Satakunnan maaseutumatkailua on tuotteistettu Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeen aikana (2013-2014)

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEOHRY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEOHRY, 23.1.2017 9:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen... 2 2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen... 3 3 Satasoten ohjausryhmän

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Aika 10.10.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, valtuuston kokoushuone, sisäänkäynti kanaalin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Tervetuloa Satakuntaan!

Tervetuloa Satakuntaan! Tervetuloa Satakuntaan! Yksi Suomen 18 maakunnasta Historiallinen maakunta, joka on mainittu ensi kerran vuonna 1331 Suomen tunnetuin historiallinen löytö hirvenpää 5000 eaa. löytyi Huittisista Sijaitsee

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011

KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 KULTTUURIN KETJU - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 2009-2011 Osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä

Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Satakunta Sikses parhaita makuelämyksiä Seminaari 4.12.2014 Pori Yhteinen seminaari Sikses parasta aitoja makuja Satakunnasta 1.2.2012-31.12.2014 Toteuttajat: Pyhäjärvi-instituutti, Satafood ja ProAgria

Lisätiedot

Katsaus Satakunnan matkailuun Satakuntavaltuuskunta

Katsaus Satakunnan matkailuun Satakuntavaltuuskunta Katsaus Satakunnan matkailuun 22.11.2016 Satakuntavaltuuskunta Matkailuala Satakunnassa 2015 Satakunnan majoitusliikkeissä yöpyi 393 049 matkailijaa (0,1% enemmän kuin vuonna 2014) 85% 15% kotimaisia ulkomaisia

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa

Sukupolven- ja omistajanvaihdospalvelu Satakunnassa TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2018 Päivitetty 7.8.2017 Koordinaattorin tehtävät: - Asiakasneuvonta ja koordinointi sukupolven- ja omistajanvaihdosasioissa - Omistajanvaihdosteeman koulutus- ja tietoiskutilaisuuksien

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämisohjelma Satakunnassa HYKE Hyvinvointialan kehittäjäseminaari Hyvä-aluefoorum Turku 10.12.2009 Marika Lähde, Prizztech Oy Hyke-hankkeen tausta ja lähtökohta Strateginen

Lisätiedot

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN

MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MATKAILUKOHTEEN TUOTTEISTAMINEN 8.9.2014 seminaari Tuotteistaminen ja yhteistyö matkailukohteen kehittämisen moottorina Maaria Berg. (matkailupalvelujen lehtori,

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

9. Lehti: Karhunkierros Satakuntalainen Osakunta 1970 N:o 5

9. Lehti: Karhunkierros Satakuntalainen Osakunta 1970 N:o 5 Kotiseutukokoelma Kansio: NAAPURIKUNNAT Sekalaista Pohjois-Satakuntaan ja Satakuntaan liittyvää sekalaista aineistoa Taulukko 1: Satakuntalainen osakunta, punaisessa pahvikansiossa 1. Lehti: Karhunkierros

Lisätiedot

Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot

Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot Hankkeen nimi Toteuttaja Toteutusalue Ajankohta Rahoittaja Lyhyt kuvaus hankkeesta Yhteystiedot Living with Cultural Rauman kaupunki Heritage LiviHeri Itämeren alue, Rauma, Kuldiga, Aizpute, Visby 1.9.2015-30.1

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE Yhdessä tehden parempiin tuloksiin Päivi Töyli Heidi Valtari paivi.toyli@utu.fi heidi.valtari@utu.fi 040 189 1929 0400 487 160 Turun yliopiston Brahea-keskus 27.10.2015 Hankkeen

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Tervetuloa! Euroja yhteistyöhön Pori-Kankaanpää-Rauma-Huittinen 2016

Tervetuloa! Euroja yhteistyöhön Pori-Kankaanpää-Rauma-Huittinen 2016 Tervetuloa! Euroja yhteistyöhön Pori-Kankaanpää-Rauma-Huittinen 2016 Jaana Ruoho & Soile Vahela, SAMK Anne Heikintalo & Annina Luotonen & Sari Uoti, ProAgria Länsi-Suomi Yritysryhmähanke Yritysryhmähankkeessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. toim. Sanna-Mari Renfors

Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. toim. Sanna-Mari Renfors Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa toim. Sanna-Mari Renfors Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa Toim. Sanna-Mari Renfors Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Toimintakertomus kaudelta 2011 2012

Toimintakertomus kaudelta 2011 2012 Toimintakertomus kaudelta 2011 2012 Kauden kansainvälinen teema Kauden kansainvälinen teema oli Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita RI presidenttinä toimi Kalyan Banerjee. Kokemäen rotaryklubilla oli

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2013. 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry

VUOSIRAPORTTI 2013. 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry VUOSIRAPORTTI 2013 1. Toteuttaja: Suomen Sikayrittäjät ry 2. Hankkeen nimi ja tunnus: Sikojen hyvinvoinnin edistäminen tiedonvälityshanke Dnro. 1915/3560-2010 Hanke nro. 10149 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

REITTI SELKÄMERELLE HANKE (A31768) PÖYTÄKIRJA 1/2011

REITTI SELKÄMERELLE HANKE (A31768) PÖYTÄKIRJA 1/2011 REITTI SELKÄMERELLE HANKE (A31768) PÖYTÄKIRJA 1/2011 OHJAUSRYHMÄN ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 13.33 15.12 KOKOUSPAIKKA SATAKUNTALIITTO (POHJOISRANTA 11D) NEUVOTTELUHUONE

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki

Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi. Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki Lauhanvuori Region Geopark-alueeksi Satakuntalainen ehtoo Terttu Hermansson Helsinki 22.11.2016 Geopark on UNESCOn myöntämä status alueille, joilla on kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö 120

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori.

Jouko Viljamaa puheenjohtaja. Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029. jouko.viljamaa @ venepori. Jouko Viljamaa puheenjohtaja Venepori Oy Lammenranta 8 28600 Pori Puhelin: 02 631 7400 Puhelin: 040 553 8029 jouko.viljamaa @ venepori.fi Varsinainen jäsen Varajäsen Pirjo Lintusalo Tapio Lehtimäki Euran

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013

Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 11.4.2008 Culture Finland -kulttuurimatkailun katto-ohjelma Maaseudun hanke- ja verkostoseminaari Lahti 19.4.2013 Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. Valtakunnalliset hankkeet ohjelmien toteuttamisen

Lisätiedot

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori

Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, Pori Aika klo 9.00 10.40 Paikka Satakuntaliitto, Pohjoisranta 1, Neuvotteluhuone 1, 28100 Pori Läsnä: Huhtanen Tapio Kallio Reijo, ohjausryhmän puheenjohtaja Karvonen Marja/ Saari Maija Kaunistola Mari Laitinen

Lisätiedot

18.3.2015 RAUMA TERVETULOA!

18.3.2015 RAUMA TERVETULOA! 1 18.3.2015 RAUMA TERVETULOA! Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2015 Miksi yrittäjille matkailuhanke? Pähkinänkuoressa : Maakuntamme matkailu pirstaloitunutta

Lisätiedot

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 13.5.2016 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: maanantai 9.5.2016 klo 10.45-12.58 sekä tiistai 10.5. klo 16.35-17.38 Paikka: Havsvidden, Geta, Ahvenanmaa Osallistujat: Teemu Hauhia, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto

Opastetilaisuus 8.10.2014. Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Opastetilaisuus 8.10.2014 Kankirautavarasto, Mathildedal Yhteenveto Teijon kansallispuistosta kasvun eväät hanke 2014-2015 Opastetilaisuuden yhteenveto 8.10.2014 Tilaisuudessa keskusteltiin saavutettavuudesta

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen KULTTUURIN KETJU Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen 17.5.2011 Kulttuurimatkailufoorumi Anne Karsikas-Järvinen Kulttuurin Ketju -hanke Kansallinen hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa kulttuurimatkailun

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin

Yhdessä tehtyä. katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Yhdessä tehtyä katsaus Keski-Suomen Opin ovi -hankkeen toimintaan ja tuloksiin Eeva Mäkinen, projektipäällikkö, Jyväskylän aikuisopisto Sinikka Hakkarainen, projektisuunnittelija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Matkailu Kaakkois-Suomessa

Matkailu Kaakkois-Suomessa Matkailu Kaakkois-Suomessa Kulttuurimatkailufoorumi 17.11.2011 Maija-Liisa Huovila, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Maija-Liisa Huovila 17.11.2011 1 Matkailu Kaakkois-Suomessa Alueella

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Hankkeen tavoitteet ja toimintasuunnitelma Hanke on tiedotushanke, jonka tavoitteena on ruokamatkailuun ja se kehittämiseen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry

Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry 1 Selkämeren kansallispuiston Ystävät ry Kevätkokous 24.3.2015 klo 17-18.30 Ravintola Merimestan kokoustilassa Porin Reposaarella Läsnä Raimo Hakila Arto Holma Päivi Kuusisto Hannu Rantala Ilmo Suikkanen

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 19.2.2015

HANKESUUNNITELMA 19.2.2015 HANKESUUNNITELMA 19.2.2015 HANKKEEN NIMI Sata sanaa tuhat kuvaa -viestintähanke HAKIJA Hakijaksi on helmikuussa 2015 päättyneen tiedotushankkeen ohjausryhmän jäsenten yhteisellä sopimuksella päätetty Leader

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari

Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari Maaseutuverkostoyksikön vuodet 2007 2013 Mitä on opittu? Päivi Kujala Maaseutuverkostoyksikön johtaja Naantali 5.5.2014 Verkosto- ja hankeseminaari VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA LOUNAIS-SUOMESSA PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN JA ERITYISKOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT YM. LUKUVUONNA 2016 2017 LOUNAIS-SUOMESSA Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1.6.2016 Kansikuva taiteilija Pekka Vuoren luvalla. Helsingin

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke ENNAKKOMATERIAALI I TUOTTEISTAMISTYÖPAJAAN Rannikko-Satakunta 13.3.2014 Lankosken Köffi, Merikarvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) TUTUSTUTTAVAKSI

Lisätiedot

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11

Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 8/8/11 Tiina Lehtosaari Projektipäällikkö 1 8/8/11 Taustaa MOT Moniosaajat kiinteistöpalvelualalla: MOT oli puhdistuspalvelualan ja kiinteistöhoidon opetuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä verkostoitumiseen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.2013 Matkailuinnovaatiot Tavoitteena Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 8.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy

MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy MITÄ KUULUU MATKAILU? JuhlaHelmi, Porvoo, 14.5. Anne Wetterstrand / Topi Haapanen Kehitysyhtiö Posintra Oy ILLAN OHJELMA Kahvia ja piirakkaa 17.00 Vetovoimaa! -kokemuksia Kohti Uutta? Yhteistä keskustelua

Lisätiedot