KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE"

Transkriptio

1 1 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTARAPORTTI 1/2002 ajalta KATSAUS HANKKEEN KOKONAISTILANTEESEEN

2 2 SEURANTARAPORTTI Kevään 2002 aikana tapahtui hankkeessa muutoksia hankkeen Kartoitusjaksojen osalta. Uuden tehdyn rahoituspäätöksen myötä kartoitusjaksojen määrä vuositasolla puolittui. Tämän päätöksen myötä hankkeen sisääntulo ja valintakäytäntö myös muuttuivat. Osa opiskelijoista ohjautuu hankkeeseen edelleen Kartoitusjaksojen kautta, osa suoraan perusjaksojen kautta. Sisääntuloa hankkeeseen tarkennettiin myöskin siten, että hankkeeseen ostettavien tietyn ammattialan osaamista kartoittavien jaksojen kautta on myös mahdollista tulla mukaan hankkeeseen. Hankkeen rahoitus kokonaisuudessaan pysyi entisellä tasollaan, samoin vuosittainen varsinaiseen hankkeeseen tulevien opiskelijoiden määrä pysyi ennallaan eli 150:ssä henkilössä. Loppukeväästä ja kesällä 2002 kaikkien vain kartoitusjakson käyneiden opiskelijoiden sen hetkinen tilanne selvitettiin tarkkaan. Kaikki potentiaaliset työttömänä olevat hakijat, jotka ovat edenneet kartoitusjaksolla työstettyjen suunnitelmien mukaisesti, tullaan ohjaamaan hankkeen koulutusten ja toimenpiteiden piiriin mahdollisuuksien mukaan. 1. KATSAUS HANKKEEN TILANTEESEEN 1.1. Tilanne seurantajaksolla Hankkeen on seurantajaksolla aloittanut 79 opiskelijaa, heistä miehiä 49 ja naisia 30. Opiskelijoiden keski-ikä on 34 vuotta. Kuopiolaisia on 75 Siilinjärveläisiä on 3 Vehmersalmelaisia on 1 Maahanmuuttajia on ollut perusjaksolla 3 35:llä opiskelijalla on ammatillinen koulutus (44,3 %) Ammatinvaihtajia on yht: 15 (19,0 %) Opiskelijoiden työttömyysaika on keskimäärin 1,9 vuotta. Opiskelijoiden työkokemusaika on keskimäärin 8,7 vuotta. 30 :lla perusjaksolla olleella opiskelijalla on jonkin asteisia terveysrajoitteita ( 37,97%) - allergiaa 6 opiskelijalla - astmaa 2 opiskelijalla - selkä/niska vaivoja 3 opiskelijalla - mielialaan liittyviä sairauksia 3 opiskelijalla

3 3 - tai muita sairauksia 18 opiskelijalla Opiskelijalla voi olla myös useampia edellä mainittuja terveysrajoitteita. Työsuhteet seurantajaksolla Yksityinen sektori ilman tukea 21 työsuhdetta tuella 35 työsuhdetta Kuntasektori 28 tukityösuhdetta (Siilinjärven kunta 2 henkilöä) Valtio 8 räätälöityä tukityösuhdetta Koulutus seurantajaksolla Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 16 henkilöä ESR-koulutuksessa hankkeessa 37 henkilöä Omaehtoisen koulutuksen aloitti 5 henkilöä 1.2. Seurannan kokonaistilanne Hankkeen on aloittanut ajalla kaikkiaan 242 opiskelijaa. Hankkeen aloittaneista 9 on tullut hankkeeseen ESR-jatkokoulutuksen kautta ilman ohjaavaa perusjaksoa. Opiskelijoista miehiä on 141 ja naisia 101. Opiskelijoiden keski-ikä on 34,0 vuotta. Kuopiolaisia on 208 Siilinjärveläisiä on 29 Vehmersalmelaisia on 5 Maahanmuuttajia on ollut perusjaksolla :lla opiskelijalla on ammatillinen koulutus (56,2%) Ammatinvaihtajia on yht: 48 (19,8 %) Opiskelijoiden työttömyysaika on keskimäärin 1,9 vuotta. Opiskelijoiden työkokemusaika on keskimäärin 8,0 vuotta. 82:lla perusjaksolla olleella opiskelijalla on jonkin asteisia terveysrajoitteita (33,9%) - allergiaa 30 opiskelijalla - astmaa 9 opiskelijalla

4 4 - selkä/niska vaivoja 15 opiskelijalla - mielialaan liittyviä sairauksia 8 opiskelijalla - tai muita sairauksia 39 opiskelijalla Opiskelijalla voi olla myös useampia edellä mainittuja terveysrajoitteita Työsuhteet hankkeen toiminnan aikana Yksityinen sektori ilman tukea 47 työsuhdetta tuella 41 työsuhdetta Kuntasektori 40 tukityösuhdetta (Siilinjärven kunta 3 henkilöä) Valtio 8 räätälöityä tukityösuhdetta Koulutus hankkeen aikana Työvoimapoliittisessa koulutuksessa 23 henkilöä ESR-koulutuksessa hankkeessa 63 henkilöä Omaehtoisen koulutuksen on aloittanut 19 henkilöä 1.3. Hankkeen päättäneiden tilanne Hankkeessa aloittaneet ensimmäiset ryhmät ovat päättäneet hankkeen elokuun 2002 aikana. Osa opiskelijoista on päättänyt hankkeen jo aiemminkin saatuaan työpaikan tai aloitettuaan pitkäkestoisen koulutuksen. Kaikkiaan hankkeen on mennessä päättänyt 49 henkilöä. Hankkeen suorittaneiden tilanne heti hankkeen päätyttyä tilanne henkilömäärä %-osuus 01 Ammatillinen koulutus 19 38,7 % 02 Oppisopimuskoulutus 3 6,12 % 03 Työvoimapoliittinen koulutus/tutkinto 2 4,08 % 04 Työvoimapoliittinen koulutus 1 2,04 % 05 ESR-koulutus 4 8,16 % 06 Työsuhde toistaiseksi 6 12,2 % 07 Määräaikainen työsuhde 2 4,08 % 09 Tukityöllistettynä 5 10,2 % 12 Sairausloma 1 2,04 %

5 5 15 Muu 2 4,08 % 16 Työtön/lomautettu 4 8,16 % Yhteensä: % Hankkeessa mukana olevista hankkeelaisista valtaosa tarvitsee erityistä tukea edetäkseen työllistymisessään. Pitkäaikainen työttömyys jo sinällään on murentanut uskoa työllistymiseen ja omiin mahdollisuuksiin. Pitkäaikaistyöttömyyden lisäksi taloudelliset vaikeudet, terveydelliset ongelmat, sosiaalisten suhteiden mutkistuminen, riittävän tuen puute jne. muodostavat kokonaisuuden, josta vain harva pitkäaikaistyötön yksinään pystyy selviytymään. Hankkeessa toimenpiteet ovat pitkäkestoisia, tarjotaan aikaa ja tukea, käydään läpi eri etenemisen vaihtoehtoja ja ennen kaikkea luodaan tasavertainen luottamuksellinen suhde, joka osaltaan auttaa löytämään todelliset työllistymisen esteet ja sitä kautta motivaation etenemiseen. Jokainen syntynyt työsuhde, työharjoittelu, päätös ammatilliseen koulutukseen hakeutumisesta vaatii useimmiten runsaasti taustatyötä ja ennen kaikkea aikaa keskustella asiakkaan kanssa. 2. TYÖELÄMÄLÄHEISET KOULUTUSMALLIT - KOKEMUKSIA PUUALAN OSAAMISTAITO KARTOITUKSESTA Vuoden 2002 aikana on hakkeessa erityisesti keskitytty työelämäläheisen koulutusmallien kehittämiseen. Työelämäläheisten koulutusmallien pohtiminen on tärkeää siksikin, että hankkeelaisista lähes 20% on ammatinvaihtajia ja hiukan alle puolelta puuttuu ammatillinen koulutus kokonaan. Esimerkki työelämäläheisestä koulutusmallista: Kevään 2002 aikana yhteistyö yritysten kanssa tehostui entisestään. Hankkeessa ideoitiin ja suunniteltiin yhteistyössä puualan yritysten ja alan kouluttajaedustajan kanssa Puualan perustaidot koulutus. Mukana koulutusideoinnissa oli kolme kuopiolaista puualan yritystä. Neuvottelujen pohjalta toteutettiin yhteistyössä Pohjois-Savon ammattiopiston kanssa toukokuussa 2002 kolmen viikon pituinen puualan osaamistaitokartoitus koulutus. Koulutukseen valittiin 10 puualalle suuntautumassa olevaa miesopiskelijaa. Koulutukseen valitut opiskelijat eivät olleet yhtä lukuun ottamatta motivoituneita etenemään koulutuksen kautta eteenpäin. Heidän toiveensa liittyivät ensisijaisesti suoraan työllistymiseen. Todellisia suoran työllistymisen edellytyksiä ei heillä kuitenkaan ollut. Myöskään opiskelijoiden puualan todellisesta osaamisesta ei ollut tarkkaa tietoa. Opiskelijoista yhdellä ei ollut ammatillista koulutusta, yksi oli keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen. Kahdeksan ammatillinen koulutus oli yli kymmenen vuoden takaa, työttömyyttä pojilla oli kertynyt 2-8 vuotta. Lähteminen kolmen viikon pituiseen koulutukseen tuntui heistä hankalalta En kyllä lähde koulun penkille istumaan kolmeksi viikkoa!. Taustalla useimpien kohdalla olivat aikaisemmat huonot opiskelukokemukset, negatiiviset käsitykset itsestä oppijana jne. Opiskelijat kokivat olevansa ensisijaisesti tekemisen kautta oppivia opiskelijoita. Ennen koulutuksen alkua koulutuksen

6 6 vastuuopettajan kanssa käytiin läpi näitä opiskelijoiden esille nostamia pelkoja ja opiskeluun liittyviä ennakkokäsityksiä. Koulutusjakson aikana ryhmän vastuukouluttaja Ammattiopiston puolelta huomioi erinomaisen hyvin ryhmän erityispiirteet, hän sai opiskelijat innostumaan tekemisen kautta toteutetusta koulutuksesta sekä motivoitumaan myös jatkokoulutuksesta. Kymmenestä opiskelijasta kolme hakeekin hankkeen lokakuussa alkavaan Kiinteistöalan koulutukseen. Loput seitsemän hakevat Puualan perustaitokoulutukseen. Onnistunut kolmen viikon koulutusjakso toimi tehokkaana pidempään koulutukseen kannustajana, motivaatio ja usko itseen opiskelijana sai uutta suuntaa. Puualan perustaito koulutuksen hyväksytysti suorittaneista opiskelijoista valtaosa tulee työllistymään paikallisiin puualan yrityksiin. Syksyn 2002 puualan osaamiskartoituskoulutuksen sekä kuuden kuukauden puualan perustaidot koulutuksen toteuttaa Teak Oy, Teuvalta. Myös muut syksyn 2002 koulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. 1. Puualan osaamiskartoitus Puualan perustaidot koulutus Kiinteistönhoitoalalle valmentava koulutus Myynnin- ja asiakaspalvelun koulutus Työnantajien kanssa toteuttavat koulutukset ovat edellyttäneet onnistuakseen jalkautumista yrityksiin, yrittäjien tarpeiden kuulemista sekä joustavuutta koulutussuunnittelussa. Hankkeessa saatetaan yhteen yrittäjät ja koulutuksen edustajat. Kohderyhmätuntemus tulee hankkeen edustajilta.

7 7 3. NUORTEN TILANNE HANKKEESSA Työpolkuhankkeessa on vuosittaiseksi nuorten määräksi sovittu hankehakemuksessa 45 alle 25- vuotiasta opiskelijaa vuosittain. Tässä tavoitteessa on pysytty hyvin. Nuorten omia perusjaksoja on vuosittain toteutettu 2. Kaikkiaan tähän mennessä on toteutunut kolme nuorten ryhmää. Kahdeksan nuorta on keskeyttänyt nuorten perusjakson, heistä viisi niin myöhäisessä vaiheessa ettei ryhmää ollut enää järkevää täydentää uusilla hakijoilla. Sekaryhmissä keskeyttäminen on ollut vähäisempää. Taustatietoa nuorista Seuraavassa on koottu joitakin taustatietoja hankkeen aloittaneista 25-vuotiaista ja sitä nuoremmista hankkeelaisista. o yhteensä 73 nuorta on aloittanut hankkeen, heistä tyttöjä 32 (44%) o 58% ei ole ammatillista tutkintoa o 42 % on suorittanut ammatillisen tutkinnon o 42% keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion Nuorten omat ryhmät (kolme ryhmää) osallistunut 40 nuorta (tyttöjä 18, 45%) o nuorista 11 on tällä hetkellä työttömänä (28%) o 13 on aloittanut koulutuksen (23%) o 8 on työsuhteessa (20%) o 2 työharjoittelussa (5%) o 5 aktivointisuunnitelma/kuntouttava (13%) o 1 työvoiman ulkopuolella Nuorten koulutustausta hankkeen alussa o ammatillinen koulutus 10 (25%) o keskeytynyt koulutus 23 (58%) o vain peruskoulu 7 (18%) Entisiä kantolaisia nuorten ryhmissä on ollut (10 hlöä) 25%. Nuorten ryhmiin on valikoitunut nuoria, joiden ammatillinen koulutus on keskeytynyt 1-4 kertaa (58%). Heidän motivaationsa hakeutua ammatilliseen koulutukseen on kysyttäessä varsin vähäinen. Useimmilla elämätilanne on aika tavalla solmussa. Tyypillistä ovat maksamattomat kulutusluotot ja opintolainat. Velkojen maksuohjelmista ei ole neuvoteltu, useimmiten karhukirjeet menevät avaamattomina suoraan roskiin. Jonkin verran on a- ja huumeongelmaa taustalla. Osoite muuttuu varsin usein, osalla on myös selvästi sosiaalista osaamattomuutta hoitaa ongelmatilanteita. Koontina voisi sanoa, että valtaosalla nuorten ryhmiin tulevilla nuorilla ei ensisijainen tavoite ole suoraan ammatilliseen koulutukseen tai työelämään siirtyminen. He tarvitsevat kokonaisvaltaista elämäntilanteen selvittelyä, osa on ohjattava terapiaan, taloudellinen tilanne selvitettävä, lisäksi he tarvitsevat tukea aikuiseksi kasvamisessaan. Kaiken kaikkiaan valtaosa heistä tarvitsee pitkäkestoisia ja monen eri toimijatahon saumattomassa yhteistyössä tarjoamia kuntoutumisen mahdollisuuksia ennen kuin voidaan suunnitella ammatillisen koulutuksen aloittamista tai työelämään siirtymistä.

8 8 Nuoret sekaryhmissä: osallistunut 33 nuorta (tyttöjä 14, 42%) o nuorista 7 on työttömänä (21%) o 8 koulutuksessa (24%) o 12 työsuhteessa (36%) o 5 harjoittelussa (15%) o 1 kuntouttavassa työtoiminnassa/aksu o ammatillinen koulutus 20 (60%) o keskeytynyt koulutus 8 (24%) o vain peruskoulu 5 (15%) Ammatillisen koulutuksen saaneet nuoret tarvitsevat tukea työllistyäkseen, heillä on hyvin vähäinen tai ei lankaan työkokemusta. Useat heistä ovat valmistuneen ammattiin 1990-luvun laman aikana. Työnhaun käytänteet ovat usein tuntemattomia tai niitä ei osata hyödyntää. Arkuus työnhakuun näkyy selvästi. Tämä nuorten ryhmä on potentiaalista työllisyyshankkeen kohderyhmää ja hyötyy selvästi hankkeen toimenpiteistä. 4. ASIAKASKYSELYN TILANNE Hankkeessa tehdään asiakaskyselyä opiskelijoiden alkutilanteesta ja seurataan tapahtuuko heidän tilanteessaan muutosta hankkeen aikana. Opiskelijat täyttävät perusjakson alkaessa kyselylomakkeen, jolla kartoitetaan opiskelijoiden lähtötilanne. Kysely uusitaan samanlaisena puolen vuoden kuluttua. Syksyllä 2002 tehdään ensimmäinen puolen vuoden mittaus, joten sen tulokset ovat käytettävissä seuraavassa seurantaraportissa. Asiakaskyselyn tuloksia keväältä 2002 Kuopion seudun työpolkuhankkeessa on toteutettu asiakaskyselyä kevätkaudella Asiakaskyselyyn pyydetään vastaamaan kaikkia hankkeessa vuonna 2002 aloittaneita asiakkaita. Kysely on toteutettu lomakekyselynä ja se tehdään perusjakson alussa. Tähän mennessä kyselyyn on vastannut 61 hankkeen aloittanutta asiakasta, joista 39 % on ollut naisia ja 61 % miehiä. Vastaajat ovat olleet keskimäärin 35 -vuotiaita. Kyselyn toinen vaihe toteutetaan, kun asiakas on ollut hankkeessa mukana puoli vuotta. Tulokset on ilmoitettu kokonaisprosentteina, jolloin yhteenlasketut prosentit voivat olla hieman yli tai alle 100 %. Miten tulit mukaan Työpolkuhankkeeseen? Tieto Työpolkuhankkeesta oli saatu pääosin työvoimatoimistosta (87 % vastanneista). Hankkeesta oli saatu tietoa myös muilta viranomaisilta (2 %), tuttavilta tai kavereilta (10 %) sekä Työpolun esitteistä (2 %). Hankkeeseen oli tultu mukaan yhtä usein oman kiinnostuksen perusteella kuin työvoimatoimiston kehottamana tai osoittamana.

9 9 Työhistoria Työelämään oli lähdetty mukaan keskimäärin 17 -vuotiaana. Keskimäärin työkokemusta oli kertynyt noin 11 vuoden ajan, mutta useimmin esiintynyt vastaus (moodi) oli 2 vuotta. Työkokemus oli pisimmillään 35 vuotta, kun taas muutamalla vastaajalla ei ollut lainkaan työkokemusta. Viimeisin työsuhde oli ollut toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsuhde 43 %:lla vastanneista. Tukityössä oli ollut noin viidennes (21 %) ja työharjoittelussa tai työkokeilussa 36 % vastaajista. Viimeisimmän työsuhteen jälkeen oli työttömyyttä kertynyt keskimäärin 2 vuotta, useimmin esiintyneen vastauksen (moodi) ollessa 1 vuosi. Työttömyysaika vaihteli puolesta vuodesta 10 vuoteen. Koulutus ja koulutussuunnitelmat Omaehtoinen koulutus ei ollut kovinkaan monen vastaajan suunnitelmissa, vain noin 7 % oli suunnitellut pitkäkestoisen opiskelun aloittamista. Sen sijaan työvoimapoliittinen koulutus (49 %) ja oppisopimuskoulutus (29 %) kiinnostivat. Koulutuksesta ei ollut lainkaan kiinnostunut 15 % vastanneista. Taulukko 1 Koulutuskiinnostus Työvoimapoliittinen koulutus 49 % Oppisopimuskoulutus 29 % Omaehtoinen koulutus 7 % En ole tällä hetkellä kiinnostunut koulutuksesta 15 % Koulumenestys oli ollut hyvä tai kiitettävä lähes puolella (48 %) vastanneista, kun taas koulumenestys oli ollut välttävä tai heikko 38 %:lla vastanneista. Peruskoulutuksen oli suorittanut erityisjärjestelyjen (mukautettu opetussuunnitelma, pienryhmässä jne.) turvin 39 % vastanneista. Pitkäkestoista koulukiusaamista, jonka vastaaja koki vaikuttaneen negatiivisesti opiskeluun, oli kokenut 12 % vastanneista. Suurimmalla osalla (65 %) kokemukset koulusta olivat pääosin myönteisiä, kun taas viidennes (20 %) vastaajista piti koulukokemuksiaan pääosin negatiivisina. Opettajien kanssa toimeen tulemisessa oli kitkaa 17 %:lla vastanneista ja muutama (7 %) oli joutunut hankaluuksiin koulukavereiden kanssa. Tällä hetkellä opiskelutaitonsa koki puutteelliseksi suurin osa vastaajista, 61%. Peruskoulutuksena oli vajaalla neljänneksellä (23 %) kansakoulu, kansalaiskoulu tai vähemmän. Keskikoulun tai peruskoulun oli käynyt yli puolet (57 %) vastanneista. Ylioppilastutkinnon oli suorittanut 18 % vastanneista. Peruskoulutus oli jäänyt kesken 2 %:lla vastanneista. Taulukko 2 Peruskoulutus Kansakoulu, kansalaiskoulu tai vähemmän 23 % Keskikoulu tai peruskoulu 57 % Lukio/ylioppilastutkinto 18 % Peruskoulu(tukseni) on jäänyt kesken 2 %

10 10 Ammatillista koulutusta ei ollut lainkaan 44 %:lla vastanneista ja 10 %:lla ammatillinen koulutus oli keskeytynyt. Ammattikurssin tai työpaikalla saadun ammattikoulutuksen sekä koulutasoisen ammattitutkinnon oli suorittanut 15 % vastanneista. Opistotasoinen tutkinto oli 12 %:lla ja korkeakoulu- tai yliopistotutkinto oli 3 %:lla vastanneista. Taulukko 3 Ammatillinen koulutus Ei ammatillista koulutusta 44 % Ammatillinen koulutus keskeytynyt 10 % Ammattikurssi tai työpaikalla saatu ammattikoulutus 15 % Koulutasoinen tutkinto 15 % Opistotasoinen tutkinto 12 % Korkeakoulu- tai yliopistotasoinen tutkinto 3 % Työvoimapoliittiseen koulutukseen oli osallistunut aikaisemminkin suurin osa (65 %) vastanneista ja koulutukseen oli osallistuttu keskimäärin 2 kertaa. Suurin osa vastanneista (65 %) kuului ammattinsa puolesta työntekijöiden ryhmään. Muutamat (7 %) olivat toimineet työuransa aikana yrittäjinä ja osa (18 %) ei sijoittanut itseään mihinkään työntekijäryhmään, sillä heidän työkokemuksensa oli hyvin vähäinen tai he olivat pääosin olleet työmarkkinoiden ulkopuolella. Taulukko 4 Työntekijäryhmä Työntekijä 65 % Alempi toimihenkilö 10 % Yrittäjä/ammatinharjoittaja 7 % Kotiäiti/koti-isä 3 % Ei työkokemusta/ammattia 15 % Terveys Fyysistä terveydentilaansa piti hyvänä 87 % vastanneista ja vain muutama (5 %) vastaaja piti terveydentilaansa heikkona. Omasta psyykkisestä terveydentilastaan oli huolestunut viidennes vastaajista (20 %) ja mielenterveyspalveluiden asiakkaana viimeisen puolen vuoden aikana oli ollut 14 % vastanneista. Lääkärin toteama sairaus tai vamma, jonka asiakas koki vaikuttaneen työkykyynsä alentavasti, oli noin kolmanneksella (32 %) vastanneista. Alkoholin käyttöä kysyttiin kyselyssä CAGE -mittarilla ja alkoholin suurkulutukseen viittaavia lukuja oli 9 %:ssa vastauksista. Huumausaineita oli kokeillut tai käyttänyt säännöllisemmin 8 % vastanneista ja 2 % kertoi käyttävänsä uni- tai rauhoittavia lääkkeitä muutoin kuin lääkärin ohjeiden mukaisesti (esim. suurina kerta-annoksina). Päihdehuoltopalveluita oli viimeisen puolen vuoden aikana käyttänyt 12 % vastanneista. Erilaisia mielenterveyteen liittyviä negatiivisia tuntemuksia esiintyi verrattain suurella joukolla kyselyyn vastanneista. Tuntemuksia oli koettu joko kuukausittain, viikoittain tai päivittäin.

11 11 Taulukko 5 Negatiivisten tunteiden kokeminen Ahdistuneisuus 58 % Masentuneisuus 78 % Keskittymisvaikeudet 62 % Sosiaalisten tilanteiden pelko 52 % Itsemurha-ajatukset 12 % ihmis- ja parisuhdeongelmat 64 % Työkyky koettiin kuitenkin verrattain hyväksi: vastaajat pitivät työkykyään annetulla asteikolla (0=työkyvytön, 10=työkyky parhaimmillaan) keskimäärin 8 arvoisena. Perhetilanteesta Suurin osa (64 %) vastanneista asui vuokra-asunnossa ja noin viidennes (21 %) omistusasunnossa. Vastaajista 13 % ilmoitti asuvansa vanhempien tai sukulaisten luona ja 2 % asui asuntolassa tai laitoksessa. Vastaajista 41 % ilmoitti asuvansa yksin omassa taloudessaan. Perheensä (avo/aviopuoliso ja lapsi/lapsia) kanssa asui noin viidennes (21 %) vastanneista. Puolison kanssa kahden asui 15 % ja lapsen tai lapsien kanssa 5 % vastanneista. Vanhempiensa kanssa samassa taloudessa asui 13 % vastanneista. Muutama (5 %) vastaajista kertoi asuvansa kaverin tai ystävän kanssa. Työttömyysturvan muoto oli yleisimmin työmarkkinatuki (53 %). Ansiosidonnaista päivärahaa sai 17 % ja peruspäivärahaa 10 % vastaajista. Toimeentulotuki oli toimeentulon muotona 15 %:lla vastaajista ja tuloja ei ollut lainkaan 5 %:lla.

12 12 5. HANKKEEN KEHITYSLINJAUKSIA VUODELLA 2003 Alustavasti on keskusteltu mm. seuraavista linjauksista vuodelle 2003: työelämäläheisiä koulutusmalleja kehitetään edelleen yhteistyössä yritysten ja koulutuksen järjestäjien kanssa hankkeessa tehtävän verkostotyön vaikuttavuutta selvitetään (Kuopion yliopiston sos. tiet. laitos ehdottaa selvitystä pro gradu-työn aiheeksi) aikuisten oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia laajempana käsitteenä, kartoitetaan hankkeen sisällä opiskelijahakua tehostetaan, jotta hanke tavoittaisi mahdollisimman monen pitkäaikaistyöttömän nuorten perusjaksojen kestoa pidennetään 3-4 kuukauden pituisiksi (2 x vuodessa toteutus) ostopalveluna ostetaan ryhmäpalveluja opiskelijoiden tarpeisiin Tarkempi toimintasuunnitelma työstetään syksyn 2002 aikana. Kuopiossa Sinikka Miettinen Hankepäällikkö

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002

KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 KUOPION SEUDUN TYÖPOLKUHANKE SEURANTAKOONTI AJALTA 1.7. 31.12.2002 1. Koonti seurannasta ajalta 1.7. 31.12.2002 Aloittaneet Seurantajakson aikana on alkanut kolme kartoitusjaksoa ja viisi ohjaavaa perusjaksoa.

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Taustatietoa selvityksestä

Taustatietoa selvityksestä Taustatietoa selvityksestä TK-Eval yhteistyössä Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa Toteuttajina YTM Keimo Sillanpää, YTM Tommi Ålander, FM Sirpa Korhonen,

Lisätiedot

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun

PERUSTIETOLOMAKE Tuo täytetty lomake mukanasi haastatteluun 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla?

Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Mitä on suorittamatta jääneiden opintojen taustalla? Johanna Korkeamäki Tutkija, VTM 1.12.2014 1 Opintojen keskeyttäminen Opinnot keskeytti viiden vuoden seurannassa 15 % lukion aloittaneista ja joka neljäs

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

VALMA ja TELMA seminaari

VALMA ja TELMA seminaari Syksy 2014 VALMA ja TELMA seminaari 22.9.2015 4/5/13 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus VALMA Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutusten aseman ja sisällön selkiyttämisen

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005 Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2005-31.12.2005 Projektin tavoitteet hankepäätöksessä Määrälliset tavoitteet Projektin tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä. Tämä tapahtuu

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN VALTAKUNNALLINEN VIITEKEHYS JA UUSI GRADIA Vesa Saarikoski Yhdessä kohti uutta Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perehdytys- ja talousarvioseminaari 5.10.2017 Valtion talousarvioesitys

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Liite 1.1 Savon ammatti- ja aikuisopisto Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely Kuopion toimialue 1. HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1.1 / Savon ammatti- ja aikuisopisto PL 87 (Presidentinkatu 3 E1) www.sakky.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy

Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy Innostu nuorista Jarno Tuimala, toimitusjohtaja Kaupan päivä, 2014 Hyria koulutus Oy E N E M M Ä N O S A A M I S T A 13.1.2014 1 Hyria koulutus Oy lyhyesti Ammatti- ja aikuisopisto Hyvinkään-Riihimäen

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006

Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006 Maahanmuuttajan työpolkuhanke Väliraportti 1.1.2006-31.12.2006 Projektille asetetut tavoitteet hankepäätöksessä Määrälliset tavoitteet Projektin tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä.

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto

Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina. Työllistymisen seminaari Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Valmentavat koulutukset ammatillisen erityisoppilaitoksen toteuttamina Työllistymisen seminaari 30.8.2017 Anne Saari, Kiipula ammattiopisto Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus 22.9.2017 Toimintamme lähtee

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Liikunnan ammattitutkinto Tutkinnonsuorittaja Koulutuksen ja tutkinnon vastaavat Maria Anttila Tiina Pyykkönen 1. HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri

Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa. Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri Kelan rooli ammatillisessa kuntoutuksessa Hanna-Mari Raittinen työkykyneuvoja Kela Keskinen vakuutuspiiri 9.2.2017 Kelan kuntoutus nuorille Esityksessä keskityn Kelan ammatilliseen kuntoutukseen Myöntöedellytykset

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1.12.2000 31.12.2001

VÄLIRAPORTTI 1.12.2000 31.12.2001 VÄLIRAPORTTI 1.12.2000 31.12.2001 KUOPION AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS Vuorelankatu 5-7 70300 KUOPIO Puh. (017) 188 613 Faksi (017) 188 650 www.aedu.kuopio.fi/tyopolku tyopolku@aedu.kuopio.fi 2 Kuopion

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus

Sijoittumiskysely Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittumiskysely 2016 Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Sijoittuminen tiedonkeruun eli sijoittumiskyselyn taustaa Kyselyn kohderyhmänä olivat Luovista lukuvuonna

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela

Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN Pauliina Sarhela Tampereen seudun ammattiopisto Ohjaus ja hakeutuminen VALMAAN 7.4.2017 Pauliina Sarhela Yhteistyökumppanit Työelämä TreduNavi-hakupalvelu:tietoa ja Yhteistyökumppanit ohjausta hakeutumisesta Tutkintoja

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä

Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö. Ohjausryhmä Lappeenrannan kaupungin Etsivä Nuorisotyö Ohjausryhmä 13.12.2016 ETSIVÄN TYÖN TIIMI ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Minna Jäkkilä Harry Kiianen OHJAAMO NUORISOTYÖNTEKIJÄT: Jonna Huttunen Saila Melto Tukee niitä

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten organisaatioissa tuettiin osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista ja mitkä tekijät estivät tai edistivät sitä. Tutkimuskysymyksiä

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa

Lisätiedot