Someron kaupunki. Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Someron kaupunki. Tilinpäätös"

Transkriptio

1 Someron kaupunki Tilinpäätös 212

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Toimielimet Taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Olennaiset toiminnan ja talouden muutokset Kaupungin henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 1 4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin henkilöstömäärä Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot 11 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 111 Tilinpäätöksen allekirjoitus 112

3 2 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Maailmanlaajuinen taantuma jatkui edelleen vuoden 212 aikana. Vaikeinta oli Euroopassa, jossa Kreikan lisäksi lähinnä Espanja ja Portugali olivat suurissa velkaongelmissa ja joissa työttömyysaste nousi ennätyskorkealle. Yhdysvalloissa tilanne oli kääntymässä vakaammalle pohjalle, mutta yksimielisyyden puute kansantalouden hoidosta aiheutti vuoden loppupuoliskolla arvioita uuden taantuman vaarasta. Parhaiten selvittiin edellisvuosien tapaan Aasiassa, jossa oli elpymistä jo tapahtunut ja varsinkin Kiina näytti palanneen jo selvästi kasvu-uralle. Suomessa vuoden 212 talouskehitys oli epätasaista ja heikkeni vuoden loppua kohden sillä seurauksella, että bruttokansantuotteen volyymi pieneni,2 prosenttia. Talouden epävarmuuden jatkuminen heikensi edelleen kotimaista investointi- ja kulutuskysyntää sekä vaimensi viennin näkymiä. Koko vuoden investointien volyymi väheni 2,9 prosenttia. Valtiontalous pysyi alijäämäisenä ja valtion kokonaisvelka vuoden 212 lopussa oli n. 84 mrd. euroa eli n euroa/asukas. Inflaatio oli keskimäärin 2,8 prosenttia ja työttömyys pysyi edellisvuoden eli vajaan 8 %:n tasossa. Kuntien velkaantuminen on lisääntynyt 2-luvulla vajaat 1 mrd. euroa vuosittain. Kuntien rahoitustarve kasvaa entisestään, kun valtion menosäästöt leikkaavat valtionosuuksia ja väestön ikääntyminen kasvattaa kuntien menoja entisestään. Kunnat varautuivat tilanteeseen ennakko-odotuksia suuremmalla joukolla, sillä peräti 119 kuntaa nosti kunnallisveroaan vuodelle 213. Keskimääräinen painotettu kunnallisveroprosentti on nyt 19,38 ja velka asukasta kohti on n. 2 3 euroa. Kuntien toimintamenot kasvoivat keskimäärin yli 5 %. Vuoden 212 tilinpäätöksen ennakkotietojen mukaan vuosikate asukasta kohden oli kunnissa 238 euroa. Someron kaupungin vuoden 212 tilinpäätös osoittaa toimintakuluiksi 53,2 milj. euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 6 % kun vastaava luku edellisvuonna oli 4,5 %. Verotulot pysyivät edellisen vuoden tasossa. Maltillinen menojen kasvu voitiin kattaa ennakoitua suuremmilla valtionosuuksilla. Vuosikatteeksi muodostui n. 2,2 milj. euroa, kun se edellisvuonna oli n. 3,3 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa nostettiin 5 milj. euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin n.,5 milj. euroa. Asukaskohtaiseksi lainamääräksi jäi n. 78 euroa, joka on selvästi alle maan kuntien keskiarvon. Tilivuodelta 212 kertyi ylijäämää n.,4 milj. euroa ja yhteensä kertynyttä ylijäämää on taseessa hieman 2,8 milj. euroa. Investointimenot olivat yhteensä 8,4 milj. euroa (edellisvuonna 6,3 milj. euroa). Suurimpina yksittäisinä rakennuskohteina olivat uimahalli, teollisuushalli ja kaupungintalon saneeraus. Leo Haltsonen kaupunginjohtaja

4 3 2. KAUPUNGIN HALLINTO 2.1. Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 35 ja se jakaantuu seuraavasti: KESK 15 SDP 8 KOK 6 KD 2 VAS 2 PS 2 35 Someron kaupungin valtuustoryhmät ja jäsenet vuonna 212: Suomen Keskustan valtuustoryhmä Ahlbom Kari alkaen Hovila Kimmo Kallio Anja Karvonen Raimo Kesäniemi Hannu Koivu Arto Koivuniemi Ilkka Kolattu-Tolvi Outi Kurvinen Jani Lehtimäki Jarno Mikkola Niina Pirttilä Tero Rouhiainen Mirja Salo Mauri (kuollut ) Tuomisto Heikki Älli Mikko Kulmala Silja (kd) Rawstorne Meri (kd) Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä Elo Jouko Kaivo Juhani Kotti Antti Kujansuu Antti Kurttila Harri Latva-Äijö Jaana Leppälä Sirkka-Liisa Salo Hannu. Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmä Alanen Timo Härkönen Matti Ilmonen Timo Maavirta Pia Mäki-Teeri Markku Vasama-Kakko Kaisa

5 4 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Lehtinen Heikki Åkerlund Leila asti Vesterinen Aarne alk. Perussuomalaisten valtuustoryhmä Kuisma Marjo Kultanen Matti Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 212 Puheenjohtaja Salo Mauri (KESK) asti Puheenjohtaja Kimmo Hovila (KESK) alkaen 1. varapuheenjohtaja Latva-Äijö Jaana (SDP) 2. varapuheenjohtaja Maavirta Pia (KOK) 3. varapuheenjohtaja Lehtinen Heikki (VAS) Kaupunginvaltuuston kokoukset: Kaupunginvaltuusto kokoontui 7 kertaa vuoden 212 aikana Kaupunginhallitus KESK KESK KESK KESK KESK SDP SDP KOK KOK Gustafsson Riikka Koivuniemi Ilkka Kurvinen Jani Mikkola Niina Pirttilä Tero Kotti Antti Leppälä Sirkka-Liisa Härkönen Matti Vasama-Kakko Kaisa Kaupunginhallituksen puheenjohtajat: Puheenjohtaja Koivuniemi Ilkka (KESK) 1. varapuheenjohtaja Kotti Antti (SDP) 2. varapuheenjohtaja Vasama-Kakko Kaisa (KOK) Esittelijä: Kaupunginjohtaja Leo Haltsonen Kaupunginhallituksen kokoukset: Kaupunginhallitus kokoontui 19 kertaa vuoden 212 aikana Toimielimet (jäsenet vuonna 212) Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) Kara Tuula (pj) Kukkonen Ahti (vpj.) Tarkastuslautakunta (5 jäsentä) Tuomisto Heikki (pj.) Kujansuu Antti (vpj)

6 5 Kummunsalo Tauno Sintonen Arto Yli-Rekola Eeva Alhoranta Kalle Kankaanpää Sirkku asti Kotikoski Katariina alk. Malinen Erja Elinkeinolautakunta (9 jäsentä) Kolattu-Tolvi Outi (pj) Salo Hannu (vpj) Aalto Arto Aarnisaari Tuija Honkakoski Varpu Ilmonen Timo Ruohonen Mikko Ryhtä Riitta Välttilä Mikko Maaseutulautakunta (7 jäsentä) Mäki-Teeri Markku (pj) Hovila Kimmo (vpj) Koskinen Linnea Kotikoski Elisa Kurki Mikko Saarni Leo Saksa Heli Perusturvalautakunta (11 jäsentä) Kurttila Harri (pj.) Rouhiainen Mirja (vpj) Ahlbom Kari Kallio Anja Karvonen Raimo Kuisma Marjo Kulmala Silja Latva-Äijö Jaana Manni Eero Siltanen Jonna Vesterinen Aarne Sivistyslautakunta (11 jäsentä) Koivu Arto (pj) Mäki-Teeri Markku (vpj.) Kesäniemi Hannu Lehtilä Jukka alk. Lehtimäki Jarno Manni-Pettersson Päivi Olli Johanna Rawstorne Meri Ruuhilehto Taina Salomäenpää Olli Viander Anne Åkerlund Leila asti Tekninen lautakunta (9 jäsentä) Kaivo Juhani (pj.) Känkänen Petri (vpj.) Laine Outi Lehtinen Heikki Lehtinen Riitta Majuri Inkeri Nuoritalo Totti Näykki Satu Älli Mikko Ympäristölautakunta (9 jäsentä) Alanen Timo (pj.) Sallinen Barbro (vpj.) Hyytiäinen Petteri Korpihuhta Ulla Kotti Minna Kultanen Matti Kyyrä Jaana Pentti-Tuomisto Mari Veikkola Heikki Tilivelvolliset Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet, kunnanjohtaja, konsernihallinnon johtajat sekä toimielinten alaisten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat (yleensä esittelijät).

7 6 Toimielimet ja niiden esittelijät: Kaupunginhallitus: Kaupunginjohtaja Leo Haltsonen Elinkeinolautakunta: Kehittämispäällikkö Taija Ranta Maaseutulautakunta: Maaseutuasiamies Tauno Sallinen Perusturvalautakunta: Vs. perusturvajohtaja Jari Luoma Vs. perusturvajohtaja Hanna Karojärvi Vs. perusturvajohtaja Teuvo Jokinen Perusturvajohtaja Taru Nordlund alkaen Sivistyslautakunta: Tekninen lautakunta: Ympäristölautakunta: Sivistysjohtaja Laila Mäkelä Tekninen johtaja Marko Mäkinen Rakennustarkastaja Petri Vastamäki Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä Maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen 3. TALOUDELLINEN KEHITYS 3.1. Yleinen taloudellinen kehitys Vuonna 212 Suomen bruttokansantuote supistui,2 %. Kansantalouden kysyntää piti yllä kulutus. Yksityinen kulutus kasvoi 1,6 prosenttia ja julkinen kulutus,8 %. Investoinnit sen sijaan vähenivät 2,9 prosenttia. Vienti väheni 1,4 prosenttia ja tuonti 3,7 prosenttia. Kuluttajahinnat kohosivat keskimäärin 2,8 % kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Alkuvuonna 212 hintojen nousua vauhditti mm. edellisestä vuodesta kohonneet asunto- ja kulutusluottojen korot sekä ennätyskorkealle kohonneet liikenteen polttoaineiden hinnat. Lisäksi asuntojen vuokrat kohosivat alkuvuonna nopeasti. Vuoden keskivaiheilla elintarvikkeet alkoivat kallistua, kun huonot sääolosuhteet haittasivat kasvukautta Suomessa. Myös Pohjois-Amerikan ja Venäjän huonot satoennusteet nostivat viljojen ja eläinrehujen hinnat korkealle, mutta sittemmin ne ovat alentuneet. Vuoden loppupuolella inflaatio alkoi hidastua, vaikka elintarvikkeiden ja useimpien palvelujen hintojen nousu jatkuikin nopeana. Sateisesta kesästä johtuen sähkön hinta painui tuntuvasti edellisen vuoden tason alapuolelle loppukesästä. Myös koko vuoden jatkunut viitekorkojen aleneminen alkoi hidastaa inflaatiota merkittävästi syksyllä. Useat välillisen verotuksen muutokset tulivat voimaan alkuvuonna 212. Välillisen verotuksen kiristyminen vaikutti noin prosenttiyksikön verran hintojen nousuun. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli joulukuussa 18, mikä oli 12 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä oli lähes sama kuin vuosi sitten. Vuoden 212 työttömyysaste oli 7,7 %, kun se vuonna 211 oli 7,8 prosenttia. Työllisyys kehittyi vuonna 212 kaikkiaan hyvin suhteessa tuotantoon, mutta viimeisellä neljänneksellä alkanut heikkeneminen jatkuu vielä. Työllisten määrä lisääntyi,3 % edellisvuodesta, mutta työtuntien määrä pieneni,2 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 3,2 prosenttia ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut 2,6 prosenttia. Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 211 loka-joulukuusta vuoden 212 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,4 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,3 prosenttia ja kunnilla 2,6 prosenttia. Raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostaneen ansiotasoindeksiä vuonna 212 vajaat kolme prosenttia, kun edellisvuonna sopimuskorotukset myötävaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksin kohoamiseen. Sopimukseen vuonna 212 sisältyvä 15 euron kertaerä vaikutti osaltaan nimellisansioiden nousuvauhdin kiihtymiseen. Kun huomioidaan myös muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus, nimellinen ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna arviolta noin 3,5 %. Kuntaliiton julkaisemien Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate putosi vuoden

8 7 211 yhteensä 2,55 miljardista eurosta 1,74 miljardiin euroon. Tämä kattaa vain 74 prosenttia poistoista. Kuntien verotulojen kasvu hidastui myös merkittävästi edellisvuodesta. Toimintatuottojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu pysyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikutti osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Valtionosuudet kasvoivat vuonna 212 nimellisesti 5,3 prosenttia valtionosuusleikkauksista huolimatta. Valtionosuuksien kasvua selittävät kuntien veromenetysten kompensointi valtionosuuksien kautta sekä vuonna 212 tehty kustannustenjakotarkistus ja indeksitarkistus. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia ja nousi lähes 14 miljardiin euroon. Investoinnit kasvoivat 8,5 prosenttia. Kuntien lainamäärä oli vuoden lopussa euroa asukasta kohti Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 25 3 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvoi 2 3 henkilöllä. Edellisvuoden joulukuusta määrä kasvoi 3 5 henkilöllä eli 16 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 1,5 prosentilla. Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 11,1 % (9,7 %, 12/211). Koko maassa osuus kasvoi 1, prosenttiyksiköllä, ollen 1,7 % (9,7 %, 12/211). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa, mutta silti se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Työttömien määrä kasvoi kaikissa Varsinais- Suomen seutukunnissa. Salon seutukunnassa työttömyys kasvoi 37 prosenttia. Työttömyysaste oli korkein niin ikään Salon seutukunnassa (15,6 %) ja Salon kaupungissa (16,2 %). Työttömyysaste oli yli 1 % neljässä alueen 28 kunnasta (Somero, Salo, Turku, Uusikaupunki). Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 2 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 3 1 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi muissa seutukunnissa paitsi Turunmaalla. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa koko maassa. Varsinais-Suomessa yli vuoden työttömänä olleita oli 5 4 eli 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Salon seutukunnassa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 13 henkilöä. Muutos oli 33 % edellisvuoteen verrattuna. Somerolla työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopussa 48 henkeä (395), joista alle 25- vuotiaita 52 (33), yli 5-vuotiaita 215 (152) ja pitkäaikaistyöttömiä 89 (72). Työttömistä miehiä oli 258 (194) ja naisia 222 (21). Avoimia työpaikkoja oli Somerolla vuoden lopussa 14 (13) ja koko seutukunnassa 273 (197). Työttömyysaste oli Somerolla 11,8 % (9,7 %) Salon väestön määrä oli vuoden vaihteessa n henkeä. Väestö väheni edellisvuodesta n. 5 henkeä. Salon tulomuutto oli henkeä ja lähtömuutto henkeä. Syntyneitä oli 519 ja kuolleita 61 henkeä. Somerolla tulomuutto oli ennakkotietojen mukaan 353 henkeä ja lähtömuutto 334 henkeä. Syntyneitä oli 77 (75) ja kuolleita 134 (127). Somerolla väkimäärä väheni 39 hengellä. Väestömäärä oli vuoden lopussa (9268) henkeä. * suluissa vuoden 211 vastaava tieto

9 Olennaiset toiminnan ja talouden muutokset Someron kaupungin toimintamenot (ulkoiset) olivat 53,2 milj. euroa. Vastaavat menot vuonna 211 olivat 5,1 milj. euroa. Näin ollen toimintakulujen kasvu oli n. 3, milj. euroa eli 6 %. Toimintatuloja (ulkoiset) kertyi yhteensä 7,7 milj. euroa. Tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Palkkoja maksettiin yhteensä 19,7 milj. euroa. Tässä oli kasvua edelliseen vuoteen n. 1, milj. euroa eli 5,4 %. Sivukuluineen henkilöstömenot olivat 25,7 milj. euroa. Kasvu oli 5,6 %. Palvelujen ostot olivat 19,9 milj. euroa, jossa oli kasvua 5,5 %. Veronsaajan maksuunpannut kunnallisverot vuodelta 211 olivat euroa. Edellisessä valmistuneessa verotuksessa 21 verot olivat euroa. Kunnallisveroissa oli kasvua edelliseen vuoteen 3,3 %. Someron kaupungin yhteisövero-osuus oli euroa ( euroa vuonna 21). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,4 %. Verotuloja kertyi vuonna 212 kaikkiaan n. 23,3 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen,6 milj. euroa eli 2,6 %. Talousarvioon oli varattu verotuloihin 23,5 milj. euroa. Näin ollen verotulot jäivät alle arvion n.,2 milj. euroa. Tuloveroa kertyi 21,2 milj. euroa. Verotuksen valmistuttua marraskuun maksuunpanotilityksessä perittiin liikaa saatuja ennakkoja vuodelta 211 takaisin 1,8 milj. euroa. Vuodelta 21 peritty summa oli 2,1 milj. euroa. Kiinteistöveroja kertyi n. 1,2 milj. euroa ja yhteisöveroja n.,9 milj. euroa. Valtiovarainministeriö päätti antamallaan asetuksella verontilityslain 5 :n mukaisesti verovuodelta 212 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista veronsaajaryhmien jako-osuuksista. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelta 212 suoritettavissa tilityksissä on 62,41 %. Tätä sovelletaan joulukuun 212 tilityksistä lähtien. Marraskuun tilitykseen saakka sovellettu kuntaryhmän jako-osuus oli 62,74 %. Joulukuun 212 tilityksissä oikaistaan alkuvuoden liian suuret tilitykset. Someron osalta takaisin perittävä määrä oli n. 2 milj. euroa. Valtionosuuksia kertyi n. 24,4 milj. euroa eli n. 1,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 211. Valtionosuuksiin oli alkuperäisessä talousarviossa varattu 23 milj. euroa ja vuoden aikana arviota tarkistettiin lisämäärärahapäätöksellä 1,3 milj. euroa suuremmaksi. Tämä johtuu osittain siitä, että kaikki valtionosuuden arvioimiseen tarvittavat luvut eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa ja laskelmissa joudutaan yleensä käyttämään edellisen vuoden lukuja. Verotulotasausta saatiin 5,8 milj. euroa vuonna 212. Vuonna 211 vastaava tasaus oli 5,5 milj. euroa. Investointimenot olivat vuonna 212 yhteensä n. 8,4 milj. euroa. Tästä talonrakennusinvestoinnit olivat n. 6,7 milj. euroa, julkinen käyttöomaisuus 1,4 milj. euroa, irtaimiston hankinta n.,2 milj. euroa, maa-alueet,5 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat vuoden aikana valmistunut uimahalli n. 5,3 milj. euroa, teollisuushallin rakentaminen,7 milj. euroa ja kaupungintalon saneeraus,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden aikana,47 milj. euroa ja korkoja maksettiin n. 155 euroa. Vuoden aikana nostettiin uutta lainaa 5 milj. euroa. Talousarviolainaa oli vuoden lopussa n. 7,2 milj. euroa. Asukasta kohti laskettuna lainamäärä oli n. 78 euroa. Vuosilomamääräykset muuttuivat marraskuussa 211 sovituissa uusissa kunnallisissa virkaja työehtosopimuksissa. Vuosiloman pituutta muutettiin siten, että B-vuosilomataulukot poistettiin lukien. Vuosilomaa koskevia muutoksia sovellettiin ensimmäisen kerran lomanmääräytymisvuodelta ansaittuun lomaan niiden henkilöiden osalta, joiden palvelussuhde jatkui jälkeen. Kirjanpitoon tulee kirjata lomapalkka- ja lomarahavelka sen suuruisena kuin kunta joutuisi maksamaan, jos lomapalkat ja lomarahat maksettaisiin Eli näin saadaan tilinpäätösvuodelle kuuluva menoerä kirjattua kuluksi.

10 9 Kuntajaosto antoi asiasta lausunnon Varovaisuuden periaatetta noudattaen lomapalkka- ja lomarahavelka piti kirjata jo vuoden 211 tilinpäätöksestä alkaen uusien sopimusten lomamääräysten mukaisesti. Someron kaupungin tilinpäätöskirjaukset tehtiin kuitenkin vielä vanhaa ohjetta noudattaen vuonna 211, koska em. lausunto ilmestyi sen jälkeen, kun kirjaukset oli jo tehty. Ohjeen mukaan lasketun lomapalkkavelan vaikutus oli vuoden 211 tilinpäätöksessä n. 222 euroa ja sen vaikutus vuosikatteeseen olisi ollut saman verran pienentävä. Koska lomapalkkavelkakirjaukset on nyt tehty vuoden 212 tilinpäätöksessä uusien taulukoiden mukaisena, on huomattava, että vuodelle 212 on kirjattu ,63 euroa enemmän kuin olisi todellisuudessa kuulunut. Näin ollen myös vuosikate olisi em. summan parempi eli 2,4 milj. euroa Kaupungin henkilöstö Koko henkilöstö yhteensä Vuoden lopussa kaupungilla oli työntekijöitä 4 henkeä enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kaupunki laatii vuosittain erillisen henkilöstöraportin, jossa on tarkemmat selvitykset henkilöstömuutoksista, sairauspoissaoloista ym. Henkilöstökustannukset: Palkat Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Henkilöstökulujen muutos 5,6 % -3,4 % 3,1 % Lomatoimi huomioon otettuna 2,6 % Sisältää työllisyysvaroin palkattujen henkilöstökuluja Valtion työllistämistuki Tuen osuus henkilöstökuluista 39 % 42 % 46 % 3.5. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttamista seikoista Toimintakertomuksessa on arvioitava kunnan ja kuntakonsernin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Someron kaupungin taloudellinen tilanne on edelleen melko hyvä. Vuosikate oli 2,2 milj. euroa ja taseessa on ylijäämiä n. 2,8 milj. euroa. Vuosien taloussuunnitelmassa investointien yhteismäärä on n. 36 milj. euroa. Lainaa jouduttiin ottamaan monen vuoden tauon jälkeen. Nykyinen lainamäärä asukasta kohti on n. 78 euroa. Väestön väheneminen jatkuu, mikä heijastuu myös verotulojen määrään. Myös paineet veroprosenttien nostamiseen kasvavat. Työttömien määrä (48) ja työttömyysaste (11,8) ovat

11 nousseet vuoden takaiseen verrattuna. Tulevien vuosien talousarvion laatimisessa tulee entistä enemmän ottaa huomioon toimintojen tehostaminen ja resurssien oikea kohdentaminen. 1 Oikeudenkäynnit ja mahdolliset vahingonkorvaukset: 1. Talonrakennuspuolella uimahallin alkuperäisen pääurakoitsijan kanssa purettu urakkasopimus on taloudellisesti erittäin merkittävä riski. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on kehottanut Someron kaupunkia vastaamaan Rakennusliike Kerroskivi Oy:n päivätystä haastehakemuksesta ilmenevään kanteeseen Someron kaupunki on vastannut kanteeseen ja kiistänyt sen, sekä ilmoittanut tulevansa vaatimaan vastakanteella urakoitsijalta korvauksia urakkasopimuksen purkamisesta aiheutuneista lisäkuluista. Tämän hetken arvio korvausvaatimuksen määrästä on n. 1,9 milj. euroa (Kerroskivi Oy:n vaatimus n. 3,2 milj. euroa). Saman hankkeen sähköurakasta on myös erimielisyyttä, mitkä työt ovat kuuluneet urakkaan ja mitkä ovat pääurakoitsijan vaihtumisesta ja urakka-ajan siirtymisestä aiheutuneita kustannuksia. Tämän hetken urakoitsijan vaatimukset ovat n. 18 euroa. 2. Markkinaoikeus on antanut päätöksen eräiden metsäyhtiöiden kilpailunrajoituslain vastaista menettelyä koskevassa asiassa. Markkinaoikeus on katsonut, että Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM Kymmene Oyj ovat syyllistyneet vuosina kilpailunrajoituslain vastaiseen menettelyyn (raakapuun hankintakartelli). Kartellin tarkoituksena oli keskinäisen kilpailun rajoittaminen ja yhteisen raakapuuhinnan hallinta, josta on aiheutunut puunmyyjille vahinkoa. Yleisten arvioiden mukaan kartellin aiheuttama vahinko on n. 3 % käypään markkinahintaan verrattuna. Kuntaliitto on antanut asiasta yleiskirjeen, jossa se kehottaa kuntia arvioimaan, onko niiden pantava vireille vahingonkorvauskanne metsäyhtiöitä kohtaan ja tekemään yhteistyötä korvauskanteiden ja vahinkojen selvittämiseksi. Kaupunginhallitus päätti käynnistää selvitystoimenpiteet mahdollisen oikeudenkäynnin valmistelemiseksi ja antaa asiassa toimeksiannon Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle. Someron kaupungin myynnit kartelliyhtiöille ovat yhteensä n. 1,3 milj. euroa, josta kuitupuun osuus on,8 milj. euroa. Kaupunginhallitus päätti alkuselvitykseen nojautuen , että raakapuukartellia koskeva asia viedään saadun selvityksen perusteella oikeudenkäyntivaiheeseen, mikäli 2 mukanaolijan ehto täyttyy. Kuntaryhmä muodostui 36 kunnasta ja yhteinen kannekirjelmä jätettiin käräjäoikeudelle ja vastaajayhtiöt vastasivat kanteeseen Kantajat ovat täydentäneet kanteita tarkentamalla puunmyyntejä määrällisesti ja puulajeittain, sillä ne ovat tarpeellisia mm. taloudellisten asiantuntijoiden suorittamien ekonometristen laskelmien vuoksi. Kanteen täydentämisen määräpäivän arvellaan olevan keväällä Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) suoritti lomituspalveluja koskevan tarkastuksen Somerolla Mela totesi tarkastuksen ja saatujen selvitysten perusteella, että Someron kaupungille on maksettu perusteetta maatalousyrittäjien lomituspalvelulain mukaista korvausta vuosina yhteensä ,97 euroa. Mela kohtuullisti takaisinperittäviä korvauksia siten, että perittäväksi jäi vielä ,19 euroa. Kaupunginhallitus päätti tehdä poliisille tutkintapyynnön asiasta. Kaupunginhallitus päätti ottaa kantaa vahingonkorvauskanteen nostamiseen poliisin suorittaman tutkinnan ja mahdollisen syyteharkinnan jälkeen. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 211 tilinpäätöstä ja päätti olla myöntämättä vastuuvapautta kaupungin palveluksessa välisenä aikana olleelle lomasihteerille valtionkorvausten takaisinperinnän osalta. Tutkintapyyntö on lähetetty poliisille Asia on kesken. 4. Käräjäoikeus antoi tuomion keväällä 211 työturvallisuusasiassa, jossa kaupunki todettiin korvausvelvolliseksi. Kaksi kaupungin puistotyöntekijää oli loukkaantunut kiinnittäessään

12 11 jouluvaloja henkilönostokorissa. Toisen henkilön kanssa vahingonkorvausasia on hoidettu, mutta toisen osalta se on vielä kesken. 5. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsittelyssä lastensuojelun kustannuksiin liittyvä riita-asia. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Vantaan kaupungin tulee korvata Someron järjestämät ja maksamat lastensuojelukustannukset (arviolta väh. 6 euroa). Vantaa on valittanut asiasta KHO:een. 6. Agropolis Oy:n yhtiökokous päätti lopettaa yhtiön toiminnan ja asettaa sen selvitystilaan. Kaupungin vastuut yhtiöstä ovat yhteensä 1 91,24 euroa Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäinen valvonta ja vastuut on määritelty hallintosäännössä hallitukselle, lautakunnille, toimialajohtajille ja esimiehille. Sisäistä valvontaa koskevaa ohjeistusta annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeissa, jotka hallitus hyväksyy vuoden alussa. Someron kaupungin konserniohje on päivitetty ja otettu käyttöön alkaen. Päivitetty hankintaohje on tullut voimaan Kaupungin hankinnat on kilpailutettu ohjeen mukaan ja ilmoitukset on julkaistu sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA). Lautakunnille raportoidaan kahden kuukauden välein talousarvion toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle esitetään koko kunnan talousarvion toteutumisvertailu kuukausittain ja valtuustolle puolivuosittain. Vakuutukset on kilpailutettu viimeksi vuonna 28. Kaupungin vakuuttamispolitiikan mukaan kiinteistöissä sovelletaan vakuutustekijöinä ensivastuuperiaatetta vakuutusmäärien perustuessa euromääriin ja asuintaloissa täysarvovakuutuksia perustuen kuutiotilavuuteen pääsääntöisenä vakuuttamistapana. Kaupungissa on tehty vakuuttamisohjelma vuonna 28 yhdessä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa. Riskienhallinta poikkeusoloissa on otettu huomioon valmisteltaessa Someron kaupungin valmiussuunnitelman yleistä osaa. Tämä perustuu Valmiuslakiin, jonka 4 :n mukaan kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Tilikauden aikana omaisuuden luovutuksissa ei ole kirjattu myyntitappioita. Riskien kartoitusta on tehty eri toimialoilla virkamiestyönä.

13 12 4. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toimintakate on toimintatuottojen ja kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toiminnan kuluista. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Tilikauden tulokseen saattaa olennaisesti vaikuttaa satunnaiset tuotot ja kulut, mistä syystä tulorahoituksen riittävyyden arviointia ei voida määritellä sen perusteella. TULOSLASKELMA (ulkoiset erät) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot 98 Tilikauden tulos Tilikauden yli-/ alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut % 14,5 % 14,9 % 18,1 % Vuosikate/Poistot, % 115,1 % 191,6 % 21 % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 1 * Toimintatuotot / Toimintakulut Tunnusluku osoittaa, että 14,5 % toiminnan menoista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Kunnan koko, toimintojen yhtiöittäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja.

14 13 Vuosikate prosenttia poistoista = 1 * Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset Kun tunnusluvun arvo on 1 %, oletetaan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, mikäli poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tulorahoitus on ylijäämäinen, kun vuosikate ylittää poistot ja alijäämäinen, kun vuosikate alittaa poistot. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. Vuosikate euroa /asukas: = Vuosikate / asukasmäärä tilikauden lopussa Vuosikate asukasta kohden on yleisesti käytetty tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Kuntakohtainen tavoitearvo tunnusluvulle saadaan jakamalla keskimääräinen vuotuinen investointitaso asukasmäärällä. Keskimääräistä, kaikkia kuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Kunnan koko, taajama-aste, tekniset verkostot ja toimintojen organisointi ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat vuosikatetavoitteen määrittämiseen kunnassa. Erityisesti silloin, kun kunnan talouden tasapainoa ja liikkumavaraa verrataan muihin kuntiin, on otettava huomioon myös erot veroprosenteissa. Riittävä tulorahoitus voi kahdessa vertailukunnassa olla saavutettu erilaisella verorasitteella kuntalaisiin Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan toiminnan ja sen investointien rahavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituksen rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen toiminnan rahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman ja investointien muuttamiseen. Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kunta on pystynyt tilikauden aikana toiminnan (käyttötalouden) avulla saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. Investointien rahavirta osoittaa sen rahavarojen käytön, jonka kunta on käyttänyt palvelutuotannon edellytyksien järjestämiseen ja tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirta osoittaa antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pääomien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

15 14 Antolainauksen muutoksina esitetään kunnan myöntämien lainojen lisäykset ja vähennykset. Myös kunnan maksamat palautuskelpoiset liittymismaksut näkyvät tässä erässä. Lainakannan muutoksista ilmenee, paljonko kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta lainaa tai lyhentänyt niitä. Oman pääoman muutoksina otetaan huomioon edellisten tilikausien olennaisten virheiden omaan pääomaan tehdyt oikaisut, jotka vaikuttavat rahavirtaan. Muut maksuvalmiuden muutokset kohtaan on laskettu toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutokset, pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten muutokset sekä korottomien velkojen muutokset. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muutosta. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset tuotot 98 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -26 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset -189 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 28,5 % 59, % 235,9 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 26,9 % 54,2 % 188,4 % Lainanhoitokate 3,8 6, 7,54 Kassan riittävyys (pv) 1 pv 2 pv 33 pv

16 15 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, %: = 1 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Investointien tulorahoitusprosentti on laskenut 28 %:iin, kun se edellisenä vuonna oli 59 %. Tulorahoitusprosenttiin vaikuttavat investointien määrä ja vuosikatteen suuruus. Vuonna 212 investointien määrä oli huomattavasti edellisvuosia suurempi. Pääomamenojen tulorahoitus, %: = 1 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) Tunnusluku kertoo paljonko tulorahoituksella on pystytty rahoittamaan investointeja, antolainoja ja lainanlyhennyksiä. Luku voi vaihdella eri vuosina hyvinkin paljon riippuen investointien määrästä, pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä ja vuosikatteesta. LAINANHOITO Lainanhoitokate: = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. MAKSUVALMIUS Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Tulos osoittaa, että rahavarat riittivät 1 päivän kassasta maksuihin. Kaupungin maksuvalmius oli edelleen melko hyvä, vaikka vielä edellisvuonna rahat riittivät 2 päivän kassasta maksuihin. Uutta lainaa nostettiin 5 milj. euroa. Kassavarat heikentyivät vuoden aikana 1,4 milj. euroa ja olivat vuoden lopussa 1,7 milj. euroa. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä: Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoituslaskelmasta: Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset)

17 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

18 17 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Edellisten tilikausien ylijäämä III Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä II Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta: Omavaraisuusaste, %: 77,9 % 82,8 % 83,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus, %: 23,4 % 17,2 % 16,1 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainat /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä Omavaraisuusaste, %: = 1 * (Oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 7 %:n omavaraisuutta. 5 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.

19 18 Suhteellinen velkaantuneisuus, %: = 1 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Tunnusluku kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä. Luku osoittaa asukaskohtaisen kertyneen ylijäämän tai katettavan kertyneen alijäämän määrän. Lainakanta = Vieras pääoma (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainat euroa / asukas Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla edellä mainittu lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset = Sijoituksiin merkityt jvk lainasaamiset ja muut lainasaamiset Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Kokonaistulo- ja meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

20 19 Kunnan kokonaistulot ja menot Tulot milj. Toiminta Toimintatuotot 7,72 Verotulot 23,38 Valtionosuudet 24,384 Korkotuotot,1 Muut rahoitustuotot,18 Satunnaiset tuotot,98 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutusvoitot -,57 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin,519 Pysyvien vas. hyödykkeiden luovutustulot,71 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset,19 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5, Kokonaistulot yhteensä 61,234 Menot milj. Toiminta Toimintakulut 53,179 Korkokulut,155 Muut rahoituskulut,1 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot 8,48 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys,477 Kokonaismenot yhteensä 62,22 5. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 5.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernilla tarkoitetaan Someron kaupungin sekä yhden tai useamman itsenäisen kohdeyrityksen muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kaupungilla yksin tai yhdessä muiden konserniin kuuluvien kohdeyritysten kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa kohdeyrityksessä. Kuntakonsernin taloudelliseen asemaan saattaa olennaisesti vaikuttaa myös osakeyhtiö, yhdistys, muu yhteisö tai säätiö, jossa konserniyhteisöllä yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien kohdeyritysten kanssa on merkittävä omistusosuus ja huomattava vaikutusvalta (osakkuusyhteisö). Huomattava vaikutusvalta on silloin, jos konserniyhteisöllä on vähintään viidesosa ja enintään puolet osakkeiden, jäsenosuuksien tai yritysosuuksien tuottamasta äänimäärästä mainitussa yrityksessä.

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot