VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv

2 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 11 Kaupungin henkilöstö 12 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 15 Ympäristötekijät Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 19 Tilikauden tuloksen muodostuminen 19 Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaismenot ja tulot Kuntakonsernin toiminta ja talous Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen tuloksen käsittely Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 40 Kaupunginvaltuusto 41 Tarkastuslautakunta 43 Kaupunginhallitus 45 Keskusvaalilautakunta 49 Konsernihallinto 50 Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 Sivistyslautakunta 103 Tekninen lautakunta Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 154 Toteutuminen toimialoittain 155 Tuloslaskelman toteutuminen 167 Rahoitusosan toteutuminen 172 Investointien toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat 184 Tuloslaskelma (kaupunki ja liikelaitos) 185 Tuloslaskelmayhdistelmä, kaupunki ja liikelaitos 186 Rahoituslaskelma 188 Rahoituslaskelman yhdistely, kaupunki ja liikelaitos 189 Tase 190 Konsernilaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset 221 Soisalon Työterveys liikelaitos Luettelot ja selvitykset 238 Kooste tytäryhtiöistä 239 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 261 Tilinpäätöksen tunnuslukujen selitykset 263 Tilinpäätöskaavio Varkauden kaupunkistrategia Allekirjoitukset ja merkinnät 274

3 VARKAUDEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Talouden taantuma vaikutti myös kuntien taloustilanteeseen vuonna Verotulojen, erityisesti yhteisöverotulojen kasvu oli vähäistä. Kun toimintamenot kasvoivat viitisen prosenttia, kunnat velkaantuivat. Varkauden osalta tilannetta hankaloitti huomattavasti lisäksi se, että työttömyys jatkui korkeana. Verotulot eivät juurikaan kasvaneet ja pitkään jatkuneesta korkeasta työttömyydestä aiheutui lisämenoja. Kaikkiaan toimintakulut kasvoivat yli 6 %. Tilivuoden toiminnallinen tulos jäi selvästi alijäämäiseksi. Kokonaisuudessaan tilinpäätös jäi reilusti plussalle, koska vesilaitos yhtiöitettiin vuonna Myönteistä viime vuodessa oli erikoissairaanhoidon menojen kasvun pysähtyminen. Monia vuosia jatkunut lähes kymmenen prosentin vuotuinen menojen kasvu vaihtui noin yhden prosenttiyksikön laskuun. Kehitys on tulosta parina viime vuonna tehdystä määrätietoisesta työstä, jonka ansiosta potilaita pystytään hoitamaan yhä enemmän Varkaudessa KYSin sijasta. Henkilöstökulujen kasvu oli kovaa eli noin 8 %. Osasyynä tähän on viime vuoden palkkaratkaisu, mutta korkeiden kasvulukujen syy on ennen kaikkea sijaiskulujen voimakas kasvu varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa. Kasvun jatkuminen pyritään estämään kuluvana vuonna siten, että toimialat on velvoitettu laatimaan suunnitelmat sijaisten käytön vähentämisestä. Myös varahenkilöstön käyttö pitää pystyä optimoimaan. Varkauden sairaalan käytöstä teetätettiin erillinen selvitys. Sen mukaan oikean hoidon porrastus ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla, vaan sairaalassa hoidetaan myös sellaisia potilaita, jotka eivät sinne kuulu. Selvityksen johdosta vähennettiin muun muassa sisätautiosaston vuodeosastopaikkoja. Jatkossakin laitoshoitoa joudutaan tarkastelemaan kriittisesti. Hoitoa on pystyttävä suuntaaman enemmän akuutin hoidon ja kuntouttavan hoidon suuntaan. Positiivisiin asioihin kuului viime vuonna Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen suunnittelun eteneminen. Hankkeessa on mukana 7 itäsuomalaista jäteyhtiötä ja Varkauden Aluelämpö Oy. Osakkaiden kesken saatiin laadituksi osakassopimus ja Riikinvoima Oy perustettiin. Tavoitteena on, että voimalaitoksen rakentamiseen päästään viimeistään vuoden 2014 alussa ja että uusi laitos on valmis viimeistään vuoden 2016 alkuun mennessä. Varsinkin laitoksen rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on merkittävä. Maan hallituksen kunta- sekä sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistushanke eteni jonkin verran. Varkaus ilmoitti lausunnossaan, että se kannattaa vahvan peruskunnan muodostamista kuitenkin niin, että sen muodostaminen pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Lisäksi ilmoitettiin, että Varkaus on valmis osallistumaan kuntaliitosselvityksiin lähikuntien kanssa.

4 2 Nykyinen valtuustokausi on kaiken kaikkiaan erittäin haasteellinen. Varkauden samoin kuin muidenkin Keski-Savon kuntien haasteena on saada rahat riittämään ennen kaikkea yhä kasvaviin sosiaali- ja terveystoimen menoihin. Rakenteellisia muutoksia on välttämättä kyettävä tekemään riippumatta siitä, järjestetäänkö palvelut kunnittain vai esimerkiksi vahvan peruskunnan toimesta. Kiitän luottamushenkilöitä ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä vuonna Hannu Tsupari kaupunginjohtaja

5 3 1.2 Kaupungin hallinto Varkauden kaupunki toimi alkaen uuden organisaation mukaisesti. Nykyinen kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa vuonna Valtuuston kokoonpano on seuraava: Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2012: Risto Husu, valtuuston puheenjohtaja, KOK Kari Rajamäki, valtuuston 1. varapuheenjohtaja, SDP Kari Kärkkäinen / Kv Markku Kujanpää, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston kokoonpano 2012: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (13) Hedman Pia Hentunen Mika Ilonen Mervi Kirjavainen Lasse Koikkalainen Raimo Koivula Juha Kokki Kauko Pulliainen Paula Rajamäki Kari Rantula Osmo Soininen Juha Suhonen Timo Tenhunen Anne Kristillisdemokraatit (10) Kaunisto Keijo Kivi Ismo Kuronen Janne Kärkkäinen Juha / Kv Venäläinen Anja Kärkkäinen Kari / Kv Kujanpää Markku Lundberg Linda / Kv Immonen Mirja Olli Virve Siippainen Terhi Tuovinen Esa Tyrväinen Kari Kansallinen Kokoomus (9) Haapala Jyrki Hartikainen-Herranen Kaisa Husu Risto Jouppila Marja Laitinen Pertti Lamberg Martti Moisander Klaus Rothström Markko Selkomaa Minna Vasemmistoliitto (5) Häkkinen Ari Puumalainen Raija Pärnänen Kai Semi Matti Venäläinen Suvi Suomen Keskusta (4) Kärkkäinen Saija / Kv Loikkanen Merja Nissilä Juha Ropponen Kaisa Ruuskanen Esko Perussuomalaiset (2) Keto Pekka Paananen Pasi

6 4 Kaupunginhallituksen jäsenet vuonna 2012: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Janne Kuronen (KD) 1. varapuheenjohtaja Mika Hentunen (SDP) 2. varapuheenjohtaja Jyrki Haapala (KOK) Pia Hedman (SDP) Raija Puumalainen (VAS) Mervi Ilonen (SDP) Saija Kärkkäinen / Kv Juha Soininen (SDP) Merja Loikkanen (KESK) Keijo Kaunisto (KD) Juha Nissilä (KESK) Minna Selkomaa (KOK) Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Hannu Tsupari. Lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajisto v. 2012: Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Marja Kiljunen Varapuheenjohtaja Olavi Lumme Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Kaisa Hartikainen-Herranen Varapuheenjohtaja Tuula Savolainen Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Esa Tuovinen Varapuheenjohtaja Pasi Leinamo Tarkastuslautakunta Puheenjohtaja Pertti Laitinen Varapuheenjohtaja Raimo Koikkalainen Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Saija Kärkkäinen / Kv Marja Jouppila Varapuheenjohtaja Pekka Kolari Teknisen lautakunnan lupajaosto Puheenjohtaja Mirja Immonen Varapuheenjohtaja Pauli Jumppainen

7 5 Varkauden kaupungin tilivelvolliset Kuntalain 75 :n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Kaupunginvaltuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta kunnan muiden toimielinten jäsenet ovat. Kuntalain mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat. Viranhaltijoiden kohdalla rajanveto on vaikeampaa, koska laissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Yleisesti tilivelvollisina viranhaltijoina on pidetty toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos tilivelvolliset on määritelty ennakolta. Kaupunginvaltuuston päättämät tilivelvolliset ovat: - kaupunginhallituksen jäsenet - lautakuntien jäsenet - johtokuntien jäsenet - kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jaostojen jäsenet - toimikuntien jäsenet - kaupunginjohtaja - toimialajohtajat - palvelualueiden päälliköt - hallintojohtaja - henkilöstöjohtaja - talousjohtaja - liikelaitosten toimitusjohtajat.

8 6 Varkauden kaupungin organisaatiorakenne vuonna 2012 Varkauden kaupunki Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskitetyt konsernipalvelut Liikelaitos Soisalon Työterveys Talous ja henkilöstö Talousjohtaja Henkilöstöjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernihallinto Sivistystoimiala/ Sivistysjohtaja Laki-, hallinto- ja tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Sisäinen tarkastus Tekninen toimiala/ Tekninen johtaja Sosiaali- ja terveystoimiala/ Sosiaali- ja terveysjohtaja Konserniyhteisöt Yhtiöt KY:t Säätiöt Yhteistoiminta - Hallinto - Koti- ja laitoshoito - Vastaanottopalvelut - Psykososiaaliset palvelut - Hallinto - Perusopetus - Varhaiskasvatus - Kulttuuripalvelut - Liikuntapalvelut - Nuorisopalvelut - Soisalo - opisto - Hallinto - Maankäyttö - Tilapalvelu - Kunnallistekniikka - Rakennusvalvonta

9 7 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 alkaen. Epävarmuus ja rahoitusolojen vaikeutuminen huononsivat kotitalouksien ja yritysten luottamusta ja euroalueen bruttokansantuote supistui vuoden 2012 jälkipuoliskolla voimakkaasti. Suomen bruttokansantuote väheni 0,2 % vuonna Kansantalous oli viime vuonna käytännöllisesti katsoen taantumassa, vaikka kahden peräkkäisen neljänneksen supistumiselta vältyttiinkin. Taloudellisen kasvun arvioidaan yleisesti olevan Suomessa hidasta. Kuluvan vuoden kasvun ennustetaan jäävän vaimeaan 0,5 %:iin. Työllisyys kehittyi vuonna 2012 myönteisemmin kuin kokonaistuotanto. Työttömyysaste laski alkuvuodesta, mutta kääntyi kesän 2012 jälkeen nousuun, mutta vuoden keskimääräistä tilannetta vertailtaessa säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 7,7 %. Kuluvana vuonna työttömyyden kasvu jatkuu ja vuosikeskiarvoksi ennustetaan 8,2 %. Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä hyvin kattavasti vielä vuonna Raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostaneen ansiotasoindeksiä vuonna 2012 vajaat kolme prosenttia, kun edellisenä vuonna sopimuskorotukset vaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksin kohoamiseen. Sopimuksiin vuonna 2012 sisältyvä, 150 euron kertaerä vaikutti osaltaan nimellisansioiden nousuvauhdin kiihtymiseen. Kun huomioidaan myös muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus, nimellinen ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna arviolta 3,5 %. Kuluttajahinnat nousivat viime vuonna 2012 keskimäärin 2,8 prosenttia kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna. Vuoden aikana inflaatio hidastui alkuvuoden noin kolmesta prosentista loppuvuoden noin runsaaseen kahteen prosenttiin. Alkuvuonna 2012 hintojen nousua vauhditti mm. kohonneet asunto- ja kulutusluottojen korot sekä ennätyskorkealle kohonneet polttoaineiden hinnat. Huonot sääolosuhteet haittasivat kasvukautta ja kohottivat mm. tuore-elintarvikkeiden ja viljatuotteiden hintoja. Hintojen nousuun vaikuttivat myös useat välillisen verotuksen voimaan tulleet muutokset alkuvuonna Kuntatalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan taloustilanne kiristyi vuonna Toimintamenojen kasvu oli viitisen prosenttia. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstösivukulut lisääntyivät 3,7 %. Kuntien verotilitykset kasvoivat keskimäärin runsaan prosentin. Kunnallisveron tilitykset kasvoivat lähes neljä prosenttia. Yhteisöveron tilitykset alenivat yli 27 %. Kiinteistöveron tilitykset lisääntyivät kuutisen prosenttia. Valtionosuudet kasvoivat 5,3 %. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikatteet heikkenevät 37,3 %. Vuosikatteiden alenemiseen vaikuttivat kuntien toimintakatteiden heikentyminen yhdessä verotulojen heikon kasvun kanssa. Yhä useammalla kunnalla vuosikate jäi negatiiviseksi. Vuosikate asukasta kohden arvioidaan olevan kunnissa keskimäärin 238 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 382 euroa. Kuntien lainakanta kasvoi vuonna 2012 noin 1,4 miljardilla eurolla (12,5 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Asukasta kohden lainakanta oli kunnissa euroa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli euroa. (Lähde: Kuntaliitto, VM ja Tilastokeskus)

10 8 Varkauden väestö ja työllisyys Varkauden asukasluku Varkauden asukasluku oli tilanteessa asukasta. Asukasluvun kokonaismuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 266. Vuonna 2011 vastaava kokonaismuutos oli -173.

11 9 Työllisyys ja työttömyys Varkauden keskimääräinen työttömyysaste/kuukausi vuonna 2012 oli 16,3 % (v ,4 %) Pohjois-Savon keskimääräinen työttömyysaste / kk oli vuonna ,7 %. (v ,4 %) ja koko maassa 9,4 % (v ,1 %). Varkauden työttömyysaste joulukuun lopussa 2012 oli 18,1 % (v jouluk. 16,5 %), Pohjois-Savossa 12,0 % (v ,0) ja koko maassa 10,7 % (v jouluk. 9,7 %). Työttömiä työnhakijoita (ml. lomautetut) oli joulukuussa 2012 Varkaudessa henkilöä, mikä on 127 henkilöä enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Vuoden 2012 lopussa oli alle 25- vuotiaita työnhakijoita 246 henkilöä (v henkilöä) ja yli vuoden työttöminä olleita 520 henkilöä (v henkilöä).

12 10 Työpaikkakehitys Tilastokeskus / Toimialaluokitus Varkauden työpaikat toimialoittain Muutos %-os %-os %-os. kpl % Maa- ja metsätalous, kalatalous (A) 111 1, , ,6-8 -5,4 Teollisuus (B-E) , , , ,4 Rakentaminen (F) 578 5, , ,4 26 4,8 Kauppa ja majoitus (G-I) , , ,5 34 1,9 Informaatio ja viestintä (J) 119 1, , ,2 1 1,0 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ((K) 108 1,1 99 1, ,1 2 2,0 Kiinteistöalan toiminta (L) 110 1,1 99 1,1 97 1,1-2 -2,0 Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toim.(m-n) , , , ,6 Julk.hallinto, yhteiskunn.palv. (O-Q) , , ,2 29 1,4 Muut palvelut (R-U) 404 4, , ,2-7 -1,8 Tuntematon (X) 73 0,7 99 1, , ,3 Yhteensä , ,2

13 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa Varkauden kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen liiketoiminta luovutettiin alkaen Keski-Savon Vesi Oy:lle. Valtuusto päätti lokakuussa 2011 selvittää jätteenpolttolaitoksen eli ekovoimalaitoksen rakentamisen Varkauteen. Ekovoimayhtiön osakassopimukset hyväksyttiin Varkauden Aluelämpö Oy:n ja Keski-Savon Jätehuollon liikelaitoskuntayhtymän yhtiökokouksissa vuonna Ekovoimayhtiö, Riikinvoima Oy, on rekisteröity Keski-Savon Sosiaali- terveystoimen yhteistoiminta-alueen vuonna 2011 alkanutta valmistelutyötä jatkettiin ohjaus- ja muissa työryhmissä yhdessä Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan kanssa Heinäveden kunnan jäädessä pois yhteistoimintahankkeesta keväällä Varkauden ja Joroisten sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa Järjestämisvastuuta koskevana yhteisenä toimielimenä toimii Varkauden kaupungin hallinnossa perusturvalautakunta, jossa on edustus molemmista kunnista. Louhirinne 2:n palveluasumisyksikkö valmistui joulukuussa Louhirinteelle valmistui 72 uutta tuetun palvelun asuntoa. Hankkeen rakennuttajana toimi Wartalo Kodit Oy. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vesitornin (Nakskovinkatu 8) ja Kivipurontie 8-10 asuintilojen luovuttamisen apporttina Wartalo Kodit Oy:lle. Kaupungin Soisalon Työterveys- liikelaitoksen toiminta-alue laajentui alkaen koskemaan myös Kysteri-liikelaitoksen toiminta-alueen kuntia. Sivistystoimen palvelualueuudistus toteutettiin alkaen, jolloin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut yhdistyivät uudeksi palvelualueeksi; kulttuuri ja vapaa-ajanpalvelut. Keski-Savon Teollisuuskylä rakennutti Repokankaalle päiväkoti Aarresaaren. Yksityinen päiväkoti Aarresaari aloitti toimintansa joulukuussa 2012 ja se tarjoaa hoitopaikan 66 lapselle. Sivistyslautakunta hyväksyi palvelurahajärjestelmän, jolloin vanhemmat voivat hakea lasten päivähoitoa kunnallisen päivähoidon, palvelurahan tai yksityisen hoidon tuen kuntalisän välillä. Varkauden kaupunki ja Leppävirran kunta aloittivat syksyllä 2012 työllistymistä edistävän Kuntakokeilu-hankkeen. Kaupunki saa Kuntakokeilu-hankkeen kuluihin vuosittain 75 % työvoimapoliittista avustusta. Varkauden kaupungin ja Kunnan Taitoa Oy:n välinen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja koskeva siirtoselvitys hyväksyttiin valtuustossa Asiakkaaksitulovaiheen suunnitteluprojekti aloitettiin syksyllä 2012 ja työ valmistuu kaupunginhallituksen päätettäväksi vuoden 2013 huhtikuun aikana. Lähtökohtana on perustaa Kunnan Taitoa Oy:n toimipaikka Varkauteen. Vuoden 2012 aikana toimialoille myönnettiin seuraavat lisämäärärahat: sosiaali- ja terveystoimi euroa ja sivistystoimi euroa. Sosiaali- ja terveystoimessa ylitystä aiheutti erikoissairaanhoidon ja työmarkkinatuen kustannukset sekä henkilöstökulujen kasvu. Sivistystoimessa ylitykset kohdistuivat lähinnä lasten päivähoitoon, perusopetukseen ja liikuntatoimen kunnossapitopalveluihin. Myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen sosiaali- ja terveystoimen määrärahat ylittyivät n euroa ja sivistystoimen n euroa. Määrärahaylityksiä on selvitetty tarkemmin toimialojen toimintakertomusten yhteydessä. Kaupungin lainakanta oli 44,127 milj. euroa ja se lisääntyi 1,9 milj. euroa.

14 12 Kaupungin takausten määrä oli vuoden 2012 lopussa 72,8 milj. euroa ja niiden määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 16,5 milj. euroa. 1.5 Kaupungin henkilöstö Kaupungin palveluksessa (ml. liikelaitos Soisalon Työterveys) oli vuoden lopussa henkilöä, joista oli vakinaisia ja 324 määräaikaisia. Henkilöstön määrä oli 59 henkilöä (3,7 %) suurempi kuin edellisen vuoden lopussa. Täyttä työaikaa tekevien osuus kasvoi 55 henkilöllä ja osa-aikaisten määrä kasvoi neljällä henkilöllä. Työllistettyjen, oppisopimus- ym. harjoittelijoiden osuus henkilöstöstä oli vuoden lopussa 21 henkilöä. Keskitetty rekrytointiyksikkö (rekrytointi ja varahenkilöstö) aloitti toimintansa Keskitettyyn varahenkilöstöjärjestelmään vakinaistettiin 34 työsuhdetta. Vuoden 2012 palkkasumma oli 54,214 milj. euroa, henkilöstösivukulut 17,348 milj. euroa ja henkilöstökulut yhteensä olivat 71,562 milj. euroa, mikä oli 5,3 milj. euroa (8,0 %) enemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstökuluihin sisältyy 0,978 milj. euroa lomapalkkavelan lisäystä. Uudet virka- ja työehtosopimukset tulivat voimaan alkaen. Uudet sopimukset nostivat palkkakustannuksia vuonna 2012 keskimäärin 2,4 %. Lisäksi tammikuussa 2012 maksettiin uusiin virka- ja työehtosopimuksiin liittyvät 150 euron kertaerät. Vuonna 2012 siirtyi vanhuuseläkkeelle 27 henkilöä, mikä on kahdeksan henkilöä vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyttömyys eläkkeelle siirtyneiden määrä oli 10 (v henkilöä). Osatyökylvöttömyyseläkkeelle siirtyi 19 henkilöä, mikä on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuotena. Henkilöstöä koskevia tietoja ja tunnuslukuja esitetään tarkemmin erikseen laadittavassa henkilöstökertomuksessa. Henkilöstö hallintokunnittain Oppisopimus tai Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt oppilasharj Konsernihallinto Konsernipalvelut Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Yhteensä Soisalon Työterveys

15 13 Henkilöstö kuukausittain ilman liikelaitosta Kaupungin henkilöstö toimialoittain

16 14 Henkilöstön ikäjakautuma Eläkkeelle siirtyminen eri eläkelajien mukaan v Eläkelaji Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Yhteensä Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Kuntoutustuki (Keva) Ennuste yksilöllisen eläkeiän mukaan vanhuuseläkkeelle jäävistä toimialoittain vuosina Toimiala Yhteensä Konsernihallinto ja -palvelut Sivistystoimi perusopetuksen opettajat Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Toimialat yhteensä Yhteensä kumulat Soisalon työterveys

17 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuuden näkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tulevaan talouskasvuun, julkiseen velkaantumiseen ja rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen liittyy suuria ja vaikeasti arvioitavia riskejä. Kuntatalouden näkymiä kiristävät yleisen heikon taloudellisen kehityksen lisäksi valtiontalouden kuntiin kohdistuvat mahdolliset lisäleikkaukset, mitkä aiheuttavat kaupungin taloudelle suurta epävarmuutta. Kaupungin suuret investointitarpeet aiheuttavat paineita velkaantumiskehitykselle. Vaikka korkotaso on edelleen historiallisen matala, kuntien korkokustannuksia kohottaa korkomarginaalien nousu. Metsäteollisuuden rakennemuutos on vähentänyt merkittävästi työpaikkoja. Vaikka työllisyyden hoitoon on panostettu voimakkaasti, kaupungin työttömyys on pysynyt korkeana. Väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden lisääntyminen sekä heikko työllisyystilanne luovat menojen kasvupaineita sekä heikentävät verotulopohjaa. Tulevien vuosien keskeisiä haasteita on kaupungin rahoituksellisen tasapainon säilyttäminen, mihin vaikuttavat menojen kasvun hallinta ja tulorahoituksen riittävyyden turvaaminen. 1.7 Ympäristötekijät Kirjanpitolain mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöasioista. Ympäristötuotolla tarkoitetaan toiminnasta saatua tuloa, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun esim. jätehuolto- ja jätevesimaksut, ympäristön pilaajilta perityt korvaukset kunnan suorittamista tai teettämistä kunnostustöistä. Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennalta ehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristösuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristö investoinnilla tarkoitetaan pitkävaikutteisia menoja, jotka syntyvät tulevien haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisemisestä, vähentämisestä tai poistamisesta. Toimialojen toimintatuottoihin ja menoihin sisältyvistä ympäristöasioista ei ole koottu erillistä ympäristötilinpitoa.

18 16 2. SELONTEKO KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäinen valvonta on osa jokapäiväistä toimintaa. Säännölliseen valvontaan kuuluvat mm. johdolle laadittavat raportit, toiminnan ja toimintapoikkeamien seuranta, talousarvion toteutumisen seuranta, toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamisen valvonta, hyväksymis- ja valtuutusjärjestelmät. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omilla toimialoillaan sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäisen valvonnan kohdealueita, joihin on otettu kantaa kaupunginhallituksen selonteossa: - säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen - tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus - riskienhallinnan järjestäminen - omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta - sopimustoiminta - arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Säännösten, määräysten ja hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seurauksena olisi ollut merkittävä kanne tms. vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole kaupunginhallituksella tiedossa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden ja toiminnan tuloksellisuus on raportoitu / arvioitu toimintakertomuksessa (tavoitteiden toteutuminen). Varojen käytön valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Soisalon Työterveys liikelaitos Kun Soisalo Työterveys liikelaitos perustettiin vuonna 2008, haluttiin johtosäännöllä tietoisesti antaa pääsääntöisesti kaikki lain mahdollistama valta liikelaitokselle, sen johtokunnalle ja liikelaitosjohtajalle. Ainoastaan johtajan valinta jätettiin kh:lle johtokunnan sijaan. Johtosäännön mukaisesti liikelaitosjohtaja vastaa liikelaitoksen operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta. Edelleen johtosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on ollut valvoa toimintaa.

19 17 Soisalon Työterveys liikelaitosta ovat koskeneet samat raportointimääräykset kun kaupungin toimielimiä. Sisäiseen valvontaan liittyen konsernin johto on seurannut aktiivisesti liikelaitoksen taloutta liikelaitosjohtajan antamien raporttien perusteella. Lisäksi vuoden 2012 aikana on pidetty lukuisia yhteisiä palavereja konsernijohdon ja liikelaitosjohtajan kanssa. Palaverit ovat painottuneet pääosin liikelaitoksen talousasioihin. Kaupunginhallitus edellytti, että liikelaitoksen talousosaamista vahvistetaan vuonna Liikelaitoksen talousosaamista vahvistettiinkin antamalla osa kaupungin sisäisen tarkastajan työpanoksesta liikelaitoksen käyttöön. Liikelaitosjohtaja on selvittänyt talouden toteutumaa ja ennustetta kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokouksissa. Hänen antamiensa selvitysten mukaan liikelaitoksen talous toteutuu suunnitellusti tai lähes suunnitellusti vuonna Raporttien yhteydessä ja keskinäisissä tapaamisissa konsernin johto mukaan lukien kaupunginhallitus on tuonut esille talousarvion toteutumiseen liittyvät riskit, jotka kasvoivat loppuvuotta kohden. Käytännön operatiiviseen toimintaan konsernin johto ei ole voinut puuttua, koska se on ollut liikelaitosjohtajan vastuulla. Liikelaitosjohtajan virkasuhde päättyi hänen irtisanoutumiseensa tammikuussa Vahvemman konserniohjauksen mahdollistamiseksi liikelaitoksen johtosääntöä piti muuttaa. Se tehtiinkin kaupunginvaltuuston päätöksellä maaliskuussa Hyväksyttyjen muutosten mukaisesti liikelaitoksen on noudatettava konserniohjeiden lisäksi myös muita kaupungin laatimia ohjeita ja määräyksiä. Muun muassa virkojen täyttölupamenettely koskee jatkossa myös liikelaitosta. Tarkastuslautakunta on pyytänyt selvityksen kaupunginhallitukselta tilintarkastajan suorittamasta liikelaitoksen palkkatarkastuksesta Liikelaitosjohtajalta on pyydetty vastine tarkastusmuistiosta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan järjestäminen, toteutus ja seuranta ovat kunkin toimialan vastuulla. Riskienhallintaryhmä on arvioinut omaisuus- ja vastuuriskejä. Vakuutusmeklarin asiantuntemusta on käytetty vakuutusten kilpailutuksessa ja päätöksenteossa (kh ). Nykyinen vakuutuskausi päättyy Kaupungin lainasalkun analysointia on suorittanut ulkopuolinen rahalaitoksista riippumaton asiantuntija. Lainamäärästä noin 60 % on korkosuojattu. Kaupungin takausvastuut ovat tilanteessa 72,814 milj. e ( ,249 milj. e). Takauksista 71,756 milj. e kohdistuu tytäryhteisöjen lainoihin. Vastavakuutta takauksiin ei ole vaadittu. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin tilastrategian päivitys aloitettiin vuoden 2011 lopulla ja tilatyöryhmän raportti joulukuussa Kaupunginhallitus nimesi helmikuussa 2013 uuden palvelu- ja tilatyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia konkreettisia toimenpide-esityksiä lähivuosille.

20 18 Sopimustoiminta Palvelujen osto on lisääntynyt, jolloin sopimusten valmisteluun ja valvontaan on syytä kiinnittää parempaa huomiota. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa avustaa valvontavelvollisuuden täyttämisessä sisäinen tarkastaja (tarkastussihteeri). Tarkastussihteerin työpanoksesta 50 % kohdistuu sisäiseen tarkastamiseen. Vuonna 2012 sisäisen tarkastuksen työpanoksesta merkittävä osa kohdistui erillisiin selvityksiin. Selvityksistä mainittakoon mm. tilapalveluselvitys, maksuaikakortit ja ostopalvelut. Sisäisen tarkastuksen työpanosta kohdennettiin myös toiminnan kehittämisen tueksi tehtyihin erilaisiin selvityksiin ja laskelmiin. Sisäisen valvonnan kehittämistarpeita Sisäinen valvonta on järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Sisäisen valvonnan mukaan lukien riskienhallinnan tulee jatkossa olla määritelty olennaiseksi osaksi johtamisjärjestelmää ja toimintaprosesseja. Tällöin riskit, vahvuudet ja mahdollisuudet tulee kytketyiksi tavoitteisiin ja niiden saavuttamista kuvaaviin mittareihin, kehittyneisiin toimintatapoihin sekä niiden systemaattisiin arviointeihin ja raportointiin.

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot