Kartoitus kuluttaja-asiamiehen. käynnistämistä oikeudenkäynneistä. markkinaoikeudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus kuluttaja-asiamiehen. käynnistämistä oikeudenkäynneistä. markkinaoikeudessa"

Transkriptio

1 Kartoitus kuluttaja-asiamiehen käynnistämistä oikeudenkäynneistä markkinaoikeudessa Asiat, jotka on ratkaistu

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. VAATIMUSTEN MENESTYMINEN Vaatimusten menestyminen markkinaoikeudessa Vaatimusten menestyminen KKO:ssa 5 2. OIKEUSKYSYMYSTEN JAOTTELU Oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset 9 3. YHTEENVETO TULOKSISTA Tilastollinen yhteenveto Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset Taulukkomuotoinen tiivistelmä Lopuksi 12 Sivu 1

3 JOHDANTO Suomen Suoramarkkinointiliitto r.y. ja Mainostajien Liitto ry ovat tilanneet Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:ltä kartoituksen markkinaoikeudessa käsitellyistä kuluttaja-asiamiehen käynnistämistä oikeudenkäynneistä. Kartoitukseen on otettu kaikki ne kuluttaja-asiamiehen käynnistämät tapaukset, joissa on annettu markkinaoikeuden ratkaisu tai sillensäjättämispäätös jälkeen. Kartoitus sisältää yhteensä 23 tapausta. Kartoituksessa kattaa tapausten käsittelyn markkinaoikeudessa sekä korkeimmassa oikeudessa niiden päätösten osalta, joista on haettu valituslupaa KKO:lta. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, minkä tyyppisiä asioita kuluttaja-asiamies on päättänyt viedä markkinaoikeuden ratkaistavaksi ja miten kuluttajaasiamiehen vaatimukset ovat tuomioistuimissa menestyneet. Helsingissä, Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Elina Koivumäki Asianajaja, Helsinki Markku Varhela Asianajaja, varatuomari, Espoo Sivu 2

4 1. VAATIMUSTEN MENESTYMINEN Tässä kappaleessa analysoidaan kuluttaja-asiamiehen käynnistämiä oikeudenkäyntejä sen perusteella, miten kuluttaja-asiamiehen vaatimukset ovat ylipäänsä tilastollisesti menestyneet markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa Vaatimusten menestyminen markkinaoikeudessa Kartoitus sisältää 17 tapausta, joihin markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa. Kuluttaja-asiamies on esittänyt kyseisissä 17 tapauksessa yhteensä 32 yksilöityä vaatimusta. Kieltohakemuksiin sisältyviä nimenomaisia vaatimuksia uhkasakon asettamisesta tai väliaikaisen kiellon voimassa pitämisestä ei pidetä tämän kohdan mukaisina vaatimuksina, vaan tässä kartoituksessa käsitellään vain materiaalisia vaatimuksia. Näistä 32 yksilöidystä vaatimuksesta markkinaoikeus on hyväksynyt kokonaan tai osittain 24 vaatimusta ja hylännyt kokonaan tai osittain 8 vaatimusta. Hyväksytyt KA:n vaatimukset Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista on menestynyt markkinaoikeudessa kokonaan tai osittain 75 %. 18/03 Etelä-Suomen Autokatsastus Oy katsastuksen markkinointi tavalla, josta ei ilmene tarjousluonne laskuksi puettu tarjouskirje 33/03 Oy Radiolinja Ab sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 80/03 Oy Radiolinja Ab osoitteellinen suoramarkkinointi alaikäisille ilman huoltajan suostumusta 119/03 Aller Julkaisut Oy (äänestyspäätös) sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 125/03 Innoros Oy aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen, ennakkomaksujen vaatiminen sopimusehdoissa ilman vakuuden asettamista 134/03 Optiprof 2000 Oy optikko nimikkeen käyttäminen ja optikkotutkintoon viittaaminen 165/03 Lippupalvelu Oy lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen 170/03 Suomen Mediapuhelin SM Oy kuluttajan vastaaminen vaihdossa antamansa vanhan kännykän mahdollisista korjauskuluista Sivu 3

5 kuluttajan velvollisuus lunastaa takaisin vaihdossa antamansa vanha kännykkä tietyissä vikatilanteissa 171/03 Nokia Oyj takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 31/04 ONOFF Ljud & Bild Ab ja Resurs Bank AB kulutusluottoon liittyvien maksujen selkeä esittäminen luoton koron muuttaminen korkolain mukaisen viivästyskoron ylittäminen myyjäpuolen vastuutahon selkeä esittäminen 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab (äänestyspäätös) lisäetujen hallitsevuus 204/03 Jussiwihonen Oy (äänestyspäätös) ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä 223/04 DNA Finland Oy huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 04/05 Ajatar Oy hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 120/06 Helsingin Sanomat Oy hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa Hylätyt KA:n vaatimukset Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista on hylätty markkinaoikeudessa kokonaan tai osittain 25 %. 120/03 Jippii Group Oyj markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 171/03 Nokia Oyj 1 vuoden kestoisen takuun kutsuminen takuuksi 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa Sivu 4

6 223/04 DNA Finland Oy lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti tuotteen osuus ja lisäetujen hallitsevuus 291/05 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu 120/06 Helsingin Sanomat Oy osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille 1.2. Vaatimusten menestyminen KKO:ssa Kartoitus sisältää 10 tapausta, joista on valitettu KKO:een. Kuluttaja-asiamies haki valituslupaa 5 tapauksessa ja sai luvan 2 tapauksessa, eli 40 % tapauksista. Kuluttaja-asiamies on esittänyt kyseisissä kahdessa luvan saaneessa tapauksessa yhteensä kolme yksilöityä vaatimusta. Kuluttaja-asiamiehen valituksissaan esittämistä vaatimuksista on menestynyt korkeimmassa oikeudessa kokonaan tai osittain 67 %. Yritys haki valituslupaa 8 tapauksessa ja sai luvan 6 tapauksessa eli 75 % tapauksista. Yhdessä tapauksessa asian käsittely on vielä kesken. Yritykset ovat esittäneet kyseisissä viidessä jo käsittelyssä valituksessa yhdeksän yksilöityä vaatimusta. Yritysten valituksien sisältämistä vaatimuksista on menestynyt korkeimmassa oikeudessa kokonaan tai osittain 33 %. KA:n valituslupahakemukset 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Oy Radiolinja Ab lupa myönnetty o kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana vaatimus hylätty, MaO:n päätös jää voimaan o lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa kielto täsmennetty koskemaan matkapuhelinliittymän markkinointia 223/04 DNA Finland Oy lupa myönnetty o lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti ja lisäedun taloudellisen merkityksen säilyttäminen vaatimus hyväksytty Sivu 5

7 24/05 Ajatar Oy lupahakemus hylätty o hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa 291/05 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy lupahakemus hylätty o uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu 120/06 Helsingin Sanomat Oy lupahakemus hylätty o osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin o sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille Yrityksen valituslupahakemukset 119/03 Aller Julkaisut Oy lupa myönnetty o kieltoa lievennetty sähköisen viestinnän tietosuojalain uuden B-to-C poikkeuspykälän mukaiseksi 165/03 Lippupalvelu Oy lupa myönnetty o lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen o maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen MaO:n päätöstä ei muuteta 171/03 Nokia Oyj lupa myönnetty o takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista MaO:n päätös kumottu ja KA:n hakemus hylätty 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab lupa myönnetty o kielto täsmennetty koskemaan Stockmann Dial tai sitä vastaavan matkapuhelinliittymän markkinointia 223/04 DNA Finland Oy lupa myönnetty o huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan koska 1a vaatimus hyväksyttiin, tätä toissijasta vaatimusta ei käsitelty o ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta o hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta o hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta Sivu 6

8 120/06 Helsingin Sanomat Oy lupa myönnetty o hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa asian käsittely kesken 125/03 Innoros Oy lupahakemus hylätty o aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen 204/03 Jussiwihonen Oy lupahakemus hylätty o ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v o ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä 2. OIKEUSKYSYMYSTEN JAOTTELU Tässä kappaleessa analysoidaan kuluttaja-asiamiehen käynnistämiä, markkinaoikeuden jo ratkaisemia oikeudenkäyntejä sen perusteella, minkälaisissa oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies on vienyt yrityksen markkinaoikeuteen. Tapaukset on jaettu kolmeen eri kategoriaan seuraavasti: 1) oikeuskysymykset, joiden tulkinta on oikeudellisesti vakiintunut eli elinkeinonharjoittajat ja viranomaiset ovat periaatteesta samalla kannalla 2) oikeuskysymykset, joissa pyritään laajentamaan tai tiukentamaan nykyistä oikeustilaa 3) oikeuskysymykset, joissa haetaan ratkaisua uudentyyppiseen tulkintatilanteeseen Osa tapauksista saattaa sisältää oikeuskysymyksiä, joilla on liittymäkohtia useaan kategoriaan, jolloin täsmällistä ja yksiselitteistä jakoa on vaikea tehdä. Olemme pyrkineet parhaan kokemuksemme mukaan jaottelemaan oikeuskysymykset eniten soveltuvaan kategoriaan Oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 17 eli 53 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, joista elinkeinoala ja viranomaiset ovat periaatteellisessa tasolla samalla kannalla ja joita koskeva oikeuskäytäntö on pitkälle vakiintunutta. Nämä 17 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Markkinoinnin tunnistettavuus katsastuksen markkinointi tavalla, josta ei ilmene tarjousluonne laskuksi puettu tarjouskirje Sivu 7

9 B. Suoramarkkinointi sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta osoitteellinen suoramarkkinointi alaikäisille ilman huoltajan suostumusta C. Sopimusehdot kulutushyödykkeen kaupassa aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen, ennakkomaksujen vaatiminen sopimusehdoissa ilman vakuuden asettamista kuluttajan vastaaminen vaihdossa antamansa vanhan kännykän mahdollisista korjauskuluista kuluttajan velvollisuus lunastaa takaisin vaihdossa antamansa vanha kännykkä tietyissä vikatilanteissa D. Mainonnan totuudenmukaisuus optikko nimikkeen käyttäminen ja optikkotutkintoon viittaaminen E. Kulutusluottojen markkinointi ja lainaehdot kulutusluottoon liittyvien maksujen selkeä esittäminen luoton koron muuttaminen korkolain mukaisen viivästyskoron ylittäminen myyjäpuolen vastuutahon selkeä esittäminen F. Alennusmyynnin kesto ja markkinointi ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä G. Lisäetukampanjoiden markkinointi lisäetujen hallitsevuus ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa) tuotteen osuus ja lisäetujen hallitsevuus Näissä 17 vaatimuksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: kaikki 17 vaatimusta eli 100 % hyväksytty kokonaan tai osittain 3 vaatimusta edennyt KKO:een yrityksen saatua valitusluvan, kaikki KA:n 3 vaatimusta eli 100 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 2.2. Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 10 eli 31 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, joihin kuluttaja-asiamies on hakemassa vallitsevaa oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavaa / tiukentavaa päätöstä. Sivu 8

10 Nämä 10 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Hinnan ilmoittaminen lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa B. Välillisten vahinkojen korvaaminen kuluttajalle takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista C. Vertaileva mainonta uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu D. Osoitteeton suoramarkkinointi osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille E. Takuu sanan käyttö vuoden takuun kutsuminen takuuksi Näissä 10 tapauksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: 6 vaatimusta eli 60 % hyväksytty kokonaan tai osittain 6 vaatimusta edennyt KKO:een, 5 yrityksen saatua valitusluvan ja 1 KA:n saatua valitusluvan; näistä kuudesta KA:n alkuperäisistä vaatimuksista 4 eli 67 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 2.3. Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 6 eli 19 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, jotka liittyvät uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin mm. uudenlaisen lainsäädännön tulkinnasta. Nämä 6 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Lupaa edellyttävä sähköinen markkinointi sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta Sivu 9

11 B. Kulutusluotto kulutushyödykkeen maksutapana kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa C. Lisäetukampanjan rajoitukset lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti D. Lisäedun markkinointi huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan Näissä 6 tapauksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: 2 vaatimusta eli 33 % hyväksytty kokonaan 5 vaatimusta edennyt KKO:een, 2 yrityksen saatua valitusluvan ja 3 KA:n saatua valitusluvan; näistä viidestä KA:n alkuperäisistä vaatimuksista 2 eli 40 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 3. YHTEENVETO TULOKSISTA 3.1. Tilastollinen yhteenveto Puhtaasti tilastollisesti arvioituna kuluttaja-asiamiehen menestymisprosentti on ollut korkea. Kaikkien lainvoimaisten päätösten kieltovaatimuksista 75 % on päättynyt kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Yli 50 % kaikista vaatimuksista koskee kuitenkin näkemyksemme mukaan seikkoja, joista viranomainen ja elinkeinoala ovat periaatteellisella tasolla samaa mieltä. Näissä tapauksissa monen elinkeinonharjoittajan olisi asiantuntijanäkemyksemme mukaan kannattanut sopia asia markkinaoikeuteen menon sijaan, sillä kuluttaja-asiamiehen menestyminen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa olisi ollut suurella todennäköisyydellä ennakoitavissa. Kun tutkitaan niitä vaatimuksia, joista viranomainen ja elinkeinoala eivät ole periaatteellisella tasolla samaa mieltä, tai jotka koskevat uudenlaisia tulkintatilanteita, vähenee kuluttaja-asiamiehen menestymisprosentti huomattavasti Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavissa / tiukentavissa oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies menestyi markkinaoikeudessa 60 %:ssa tapauksista ja korkeimmassa oikeudessa 67 %:ssa sinne päässeistä tapauksista. Sivu 10

12 Kun analysoidaan näiden tapausten kokonaislopputulokset, lainvoimaisten päätösten sisältämistä yhdeksästä kieltovaatimuksesta 4 eli 44 % on päättynyt lopulta kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Näiden oikeuskysymysten osalta kuluttaja-asiamies haki, mutta ei saanut vaatimustensa mukaisia kieltoja seuraavantyyppisissä asioissa: hinnan ilmoittaminen / imagomarkkinointi välillisten vahinkojen automaattinen korvaamisvelvollisuus takuuaikana takuu sanan käyttö vuoden mittaisessa takuussa tilauslehden välissä olevien osoitteettomien mainosliitteiden jakelu ei mainoksia -koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin lehden välissä olevien mainosliitteiden muodossa kaikille 3.3. Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies menestyi markkinaoikeudessa 33 %:ssa tapauksista ja korkeimmassa oikeudessa 40 %:ssa sinne päässeistä tapauksista. Kun analysoidaan näiden tapausten kokonaislopputulokset, lainvoimaisten päätösten sisältämistä kuudesta kieltovaatimuksesta 2 eli 33 % on päättynyt lopulta kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Näiden oikeuskysymysten osalta kuluttaja-asiamies haki, mutta ei saanut vaatimustensa mukaisia kieltoja seuraavantyyppisissä asioissa: markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta matkapuhelinliittymän maksujen suorittaminen luotollisella Stockmann tilikortilla, kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa 3.4. Taulukkomuotoinen tiivistelmä Kuluttaja-asiamiehen menestymistä erityyppisissä oikeuskysymyksissä voidaan kuvata seuraavalla taulukolla: Oikeuskysymys -tyyppi MaO KKO KA:n menestysprosentti lainvoimaisista päätöksistä laskettuna Ns. oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset 100 % 100 % 100 % Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset 60 % 67 % 44 % Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset 33 % 40 % 33 % Sivu 11

13 Kartoituksen kohteena olevia tapauksia voidaan kuvata numeerisesti seuraavalla taulukolla: KA:n vaatimukset Hyväksytty MaO:ssa kokonaan / osittain 32 kpl 24 kpl, joista: 6 yritystä tyytyi päätökseen sisälsi 11 KA:n vaatimusta 2 yritystä haki, muttei saanut sisälsi 3 KA:n vaatimusta valituslupaa 6 yritystä sai valitusluvan sisälsi 9 KA:n vaatimusta, joista KKO pysytti 6 Hylätty MaO:ssa kokonaan / osittain 8 kpl, joista: KA tyytyi 2 yrityksen osalta KA haki, muttei saanut valituslupaa 3 yrityksen osalta KA sai valitusluvan 2 yrityksen osalta sisälsi 2 KA:n vaatimusta sisälsi 4 KA:n vaatimusta sisälsi 3 KA:n vaatimusta, joista KKO hyväksyi 2 Täysin yksiselitteistä matemaattista taulukkoa on vaikea tehdä, kun kaikkia vaatimuksia ei ole hyväksytty sellaisenaan täsmälleen kuluttaja-asiamiehen alkuperäistä vaatimusmuotoilua vastaten markkinaoikeudessa ja/tai korkeimmassa oikeudessa. Joissain tapauksissa on toissijaisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat taulukon lukuihin. Lisäksi valitusluvan hakeminen, mutta sen epääminen vaikuttaa taulukon laadintaan Lopuksi Kartoituksen perusteella voidaan perustellusti todeta, että vallitsevaa oikeuskäytäntöä ja toimintatapaa tiukentavissa kieltohakemuksissa ja erityisesti uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä kieltohakemuksissa kuluttaja-asiamies ei ole viime vuosina menestynyt läheskään yhtä paljon kuin oikeudellisesti vakiintuneissa oikeuskysymyksissä, joissa elinkeinoelämä ja viranomaiset ovat lähtökohtaisesti yhtenevällä kannalla lain tulkinnasta. Kartoitus osoittaa, että kuluttaja-asiamies hakee aktiivisesti tuomioistuimen kannanottoja vallitsevaa oikeuskäytäntöä tiukempiin tulkintoihinsa sekä uudentyyppisiin oikeuskysymyksiin. Kun elinkeinonharjoittajat neuvottelevat kuluttaja-asiamiehen kanssa uudentyyppisiin kulutushyödykkeisiin ja niiden markkinointiin liittyen, voi elinkeinonharjoittajan tilannetta ja neuvotteluasemaa parantaa tietoisuus tämän kartoituksen lopputuloksesta. Elinkeinonharjoittajien kannattaa suhtautua näissä tilanteissa kuluttaja-asiamiehen esittämiin vaatimuksiin harkiten ja varauksellisesti, koska ne eivät kartoituksen mukaan aina ole oikeudellisesti kestäviä. Sivu 12

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS

PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS PIKAVIPPEIHIN LIITTYVÄN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTEN VAIKUTUS Tiina Puhakka Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2

Kuluttajansuojalaki. Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta. ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 30 VUOT TA JuhlaLIITE 3 0 V U OT 2008 TA Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta ANJA PELTONEN Kuluttajan valta riippuu lainsäädännöstä 2 PÄIVI SEPPÄLÄ Kuluttajan oikeusaseman kehittyminen välttämättömyyspalveluja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 15/2013

Määräykset ja ohjeet 15/2013 Määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi Dnro FIVA 6/01.00/2012 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010

UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 27.4.2010, päivitetty 27.3.2013 1 UUDET KULUTUSLUOTTOSÄÄNNÖKSET 1.12.2010 Kulutusluottodirektiivin säännökset saatettiin osaksi kuluttajansuojalain 7 lukua vuoden 2010 lopussa. Uudistettuun KSL 7 lukuun

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007

Kuluttajaviraston uutiskirje 2/2007 2/2007 18.4.2007 Tutkassa nyt Kun pelkkä mielikuva ei riitä Artikkelit Kuluttajaoikeuden teemat 2007 Kuluttajavirastossa Kuluttajapoliittinen ohjelma on voimassa viimeistä vuottaan. Työ ohjelman keskeisillä

Lisätiedot

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3

Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 21.9.2007 5/2007 Tutkassa nyt Kohti yhteistä hyvää...2 Vieraskynä Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 Artikkelit Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

Sopimattomat kaupalliset menettelyt

Sopimattomat kaupalliset menettelyt TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain markkinointia koskevien säännösten uudistaminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2007:11 Sopimattomat kaupalliset menettelyt Kuluttajansuojalain

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA

ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Muistio KUV/7193/48/2011 08.11.2011 ALOITE PUHELINMYYNNIN SÄÄNTELYN UUDISTAMISESTA Puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat työllistäneet kuluttajaviranomaisia viime vuosina runsaasti. Kuluttajaneuvontaan

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 21.9.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 7/2006 Kuluttaja-asiamies avustaa oikeudessa Rental Oy:n osakkeen ostajia Rentmar Oy:n ja Rental Erikoisautovuokraamo Oy:n aiheuttamat ongelmat ovat hyvä osoitus

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies ALAIKÄISET, MARKKINOINTI JA OSTOKSETt Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena ovat

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen

Markkinaoikeuden kurssi 2014. Veijo Röntynen Markkinaoikeuden kurssi 2014 Veijo Röntynen Markkinaoikeus = yritystoiminnan säännöt yritysten perustaminen yritystoiminnan harjoittamisen yleiset puitteet markkinoinnin säännöt yritysten välisen kilpailun

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:4 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen Yrityssaneeraustyöryhmän mietinnön liitteet OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:4 Yrityssaneerausta

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 29.5.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot