Kartoitus kuluttaja-asiamiehen. käynnistämistä oikeudenkäynneistä. markkinaoikeudessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus kuluttaja-asiamiehen. käynnistämistä oikeudenkäynneistä. markkinaoikeudessa"

Transkriptio

1 Kartoitus kuluttaja-asiamiehen käynnistämistä oikeudenkäynneistä markkinaoikeudessa Asiat, jotka on ratkaistu

2 SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. VAATIMUSTEN MENESTYMINEN Vaatimusten menestyminen markkinaoikeudessa Vaatimusten menestyminen KKO:ssa 5 2. OIKEUSKYSYMYSTEN JAOTTELU Oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset 9 3. YHTEENVETO TULOKSISTA Tilastollinen yhteenveto Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset Taulukkomuotoinen tiivistelmä Lopuksi 12 Sivu 1

3 JOHDANTO Suomen Suoramarkkinointiliitto r.y. ja Mainostajien Liitto ry ovat tilanneet Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy:ltä kartoituksen markkinaoikeudessa käsitellyistä kuluttaja-asiamiehen käynnistämistä oikeudenkäynneistä. Kartoitukseen on otettu kaikki ne kuluttaja-asiamiehen käynnistämät tapaukset, joissa on annettu markkinaoikeuden ratkaisu tai sillensäjättämispäätös jälkeen. Kartoitus sisältää yhteensä 23 tapausta. Kartoituksessa kattaa tapausten käsittelyn markkinaoikeudessa sekä korkeimmassa oikeudessa niiden päätösten osalta, joista on haettu valituslupaa KKO:lta. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää, minkä tyyppisiä asioita kuluttaja-asiamies on päättänyt viedä markkinaoikeuden ratkaistavaksi ja miten kuluttajaasiamiehen vaatimukset ovat tuomioistuimissa menestyneet. Helsingissä, Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy Elina Koivumäki Asianajaja, Helsinki Markku Varhela Asianajaja, varatuomari, Espoo Sivu 2

4 1. VAATIMUSTEN MENESTYMINEN Tässä kappaleessa analysoidaan kuluttaja-asiamiehen käynnistämiä oikeudenkäyntejä sen perusteella, miten kuluttaja-asiamiehen vaatimukset ovat ylipäänsä tilastollisesti menestyneet markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa Vaatimusten menestyminen markkinaoikeudessa Kartoitus sisältää 17 tapausta, joihin markkinaoikeus on antanut ratkaisunsa. Kuluttaja-asiamies on esittänyt kyseisissä 17 tapauksessa yhteensä 32 yksilöityä vaatimusta. Kieltohakemuksiin sisältyviä nimenomaisia vaatimuksia uhkasakon asettamisesta tai väliaikaisen kiellon voimassa pitämisestä ei pidetä tämän kohdan mukaisina vaatimuksina, vaan tässä kartoituksessa käsitellään vain materiaalisia vaatimuksia. Näistä 32 yksilöidystä vaatimuksesta markkinaoikeus on hyväksynyt kokonaan tai osittain 24 vaatimusta ja hylännyt kokonaan tai osittain 8 vaatimusta. Hyväksytyt KA:n vaatimukset Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista on menestynyt markkinaoikeudessa kokonaan tai osittain 75 %. 18/03 Etelä-Suomen Autokatsastus Oy katsastuksen markkinointi tavalla, josta ei ilmene tarjousluonne laskuksi puettu tarjouskirje 33/03 Oy Radiolinja Ab sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 80/03 Oy Radiolinja Ab osoitteellinen suoramarkkinointi alaikäisille ilman huoltajan suostumusta 119/03 Aller Julkaisut Oy (äänestyspäätös) sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 125/03 Innoros Oy aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen, ennakkomaksujen vaatiminen sopimusehdoissa ilman vakuuden asettamista 134/03 Optiprof 2000 Oy optikko nimikkeen käyttäminen ja optikkotutkintoon viittaaminen 165/03 Lippupalvelu Oy lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen 170/03 Suomen Mediapuhelin SM Oy kuluttajan vastaaminen vaihdossa antamansa vanhan kännykän mahdollisista korjauskuluista Sivu 3

5 kuluttajan velvollisuus lunastaa takaisin vaihdossa antamansa vanha kännykkä tietyissä vikatilanteissa 171/03 Nokia Oyj takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 31/04 ONOFF Ljud & Bild Ab ja Resurs Bank AB kulutusluottoon liittyvien maksujen selkeä esittäminen luoton koron muuttaminen korkolain mukaisen viivästyskoron ylittäminen myyjäpuolen vastuutahon selkeä esittäminen 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab (äänestyspäätös) lisäetujen hallitsevuus 204/03 Jussiwihonen Oy (äänestyspäätös) ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä 223/04 DNA Finland Oy huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 04/05 Ajatar Oy hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa (hyväksytty osittain, vaatimusta suppeampana) 120/06 Helsingin Sanomat Oy hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa Hylätyt KA:n vaatimukset Kuluttaja-asiamiehen vaatimuksista on hylätty markkinaoikeudessa kokonaan tai osittain 25 %. 120/03 Jippii Group Oyj markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta 171/03 Nokia Oyj 1 vuoden kestoisen takuun kutsuminen takuuksi 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa Sivu 4

6 223/04 DNA Finland Oy lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti tuotteen osuus ja lisäetujen hallitsevuus 291/05 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu 120/06 Helsingin Sanomat Oy osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille 1.2. Vaatimusten menestyminen KKO:ssa Kartoitus sisältää 10 tapausta, joista on valitettu KKO:een. Kuluttaja-asiamies haki valituslupaa 5 tapauksessa ja sai luvan 2 tapauksessa, eli 40 % tapauksista. Kuluttaja-asiamies on esittänyt kyseisissä kahdessa luvan saaneessa tapauksessa yhteensä kolme yksilöityä vaatimusta. Kuluttaja-asiamiehen valituksissaan esittämistä vaatimuksista on menestynyt korkeimmassa oikeudessa kokonaan tai osittain 67 %. Yritys haki valituslupaa 8 tapauksessa ja sai luvan 6 tapauksessa eli 75 % tapauksista. Yhdessä tapauksessa asian käsittely on vielä kesken. Yritykset ovat esittäneet kyseisissä viidessä jo käsittelyssä valituksessa yhdeksän yksilöityä vaatimusta. Yritysten valituksien sisältämistä vaatimuksista on menestynyt korkeimmassa oikeudessa kokonaan tai osittain 33 %. KA:n valituslupahakemukset 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Oy Radiolinja Ab lupa myönnetty o kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana vaatimus hylätty, MaO:n päätös jää voimaan o lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa kielto täsmennetty koskemaan matkapuhelinliittymän markkinointia 223/04 DNA Finland Oy lupa myönnetty o lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti ja lisäedun taloudellisen merkityksen säilyttäminen vaatimus hyväksytty Sivu 5

7 24/05 Ajatar Oy lupahakemus hylätty o hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa 291/05 Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy lupahakemus hylätty o uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu 120/06 Helsingin Sanomat Oy lupahakemus hylätty o osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin o sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille Yrityksen valituslupahakemukset 119/03 Aller Julkaisut Oy lupa myönnetty o kieltoa lievennetty sähköisen viestinnän tietosuojalain uuden B-to-C poikkeuspykälän mukaiseksi 165/03 Lippupalvelu Oy lupa myönnetty o lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen o maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen MaO:n päätöstä ei muuteta 171/03 Nokia Oyj lupa myönnetty o takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista MaO:n päätös kumottu ja KA:n hakemus hylätty 63/04 Stockmann Oyj Abp ja Radiolinja Ab lupa myönnetty o kielto täsmennetty koskemaan Stockmann Dial tai sitä vastaavan matkapuhelinliittymän markkinointia 223/04 DNA Finland Oy lupa myönnetty o huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan koska 1a vaatimus hyväksyttiin, tätä toissijasta vaatimusta ei käsitelty o ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta o hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta o hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa MaO:n päätöstä ei muuteta Sivu 6

8 120/06 Helsingin Sanomat Oy lupa myönnetty o hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa asian käsittely kesken 125/03 Innoros Oy lupahakemus hylätty o aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen 204/03 Jussiwihonen Oy lupahakemus hylätty o ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v o ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä 2. OIKEUSKYSYMYSTEN JAOTTELU Tässä kappaleessa analysoidaan kuluttaja-asiamiehen käynnistämiä, markkinaoikeuden jo ratkaisemia oikeudenkäyntejä sen perusteella, minkälaisissa oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies on vienyt yrityksen markkinaoikeuteen. Tapaukset on jaettu kolmeen eri kategoriaan seuraavasti: 1) oikeuskysymykset, joiden tulkinta on oikeudellisesti vakiintunut eli elinkeinonharjoittajat ja viranomaiset ovat periaatteesta samalla kannalla 2) oikeuskysymykset, joissa pyritään laajentamaan tai tiukentamaan nykyistä oikeustilaa 3) oikeuskysymykset, joissa haetaan ratkaisua uudentyyppiseen tulkintatilanteeseen Osa tapauksista saattaa sisältää oikeuskysymyksiä, joilla on liittymäkohtia useaan kategoriaan, jolloin täsmällistä ja yksiselitteistä jakoa on vaikea tehdä. Olemme pyrkineet parhaan kokemuksemme mukaan jaottelemaan oikeuskysymykset eniten soveltuvaan kategoriaan Oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 17 eli 53 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, joista elinkeinoala ja viranomaiset ovat periaatteellisessa tasolla samalla kannalla ja joita koskeva oikeuskäytäntö on pitkälle vakiintunutta. Nämä 17 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Markkinoinnin tunnistettavuus katsastuksen markkinointi tavalla, josta ei ilmene tarjousluonne laskuksi puettu tarjouskirje Sivu 7

9 B. Suoramarkkinointi sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta osoitteellinen suoramarkkinointi alaikäisille ilman huoltajan suostumusta C. Sopimusehdot kulutushyödykkeen kaupassa aikaisemman uhkasakon maksuun tuomitseminen, ennakkomaksujen vaatiminen sopimusehdoissa ilman vakuuden asettamista kuluttajan vastaaminen vaihdossa antamansa vanhan kännykän mahdollisista korjauskuluista kuluttajan velvollisuus lunastaa takaisin vaihdossa antamansa vanha kännykkä tietyissä vikatilanteissa D. Mainonnan totuudenmukaisuus optikko nimikkeen käyttäminen ja optikkotutkintoon viittaaminen E. Kulutusluottojen markkinointi ja lainaehdot kulutusluottoon liittyvien maksujen selkeä esittäminen luoton koron muuttaminen korkolain mukaisen viivästyskoron ylittäminen myyjäpuolen vastuutahon selkeä esittäminen F. Alennusmyynnin kesto ja markkinointi ALE! sanan käyttäminen yli 3 kk / v ALE! sanan käyttäminen muun kuin alennusmyynnin yhteydessä G. Lisäetukampanjoiden markkinointi lisäetujen hallitsevuus ehtojen ja rajoitusten kertominen TV-mainonnassa) tuotteen osuus ja lisäetujen hallitsevuus Näissä 17 vaatimuksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: kaikki 17 vaatimusta eli 100 % hyväksytty kokonaan tai osittain 3 vaatimusta edennyt KKO:een yrityksen saatua valitusluvan, kaikki KA:n 3 vaatimusta eli 100 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 2.2. Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 10 eli 31 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, joihin kuluttaja-asiamies on hakemassa vallitsevaa oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavaa / tiukentavaa päätöstä. Sivu 8

10 Nämä 10 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Hinnan ilmoittaminen lipun hinnan selkeä ja helposti havaittava ilmoittaminen maksullisen palvelunumeron hinnan ilmoittaminen hinnan ilmoittaminen TV-mainonnassa hinnan ilmoittaminen lehtimainonnassa hinnan ilmoittaminen yksilöityä tuotetta markkinoitaessa B. Välillisten vahinkojen korvaaminen kuluttajalle takuuehtojen mukainen vastuu välillisistä vahingoista C. Vertaileva mainonta uhkasakon maksuun tuomitseminen, yksittäisten ominaisuuksien hintavertailu D. Osoitteeton suoramarkkinointi osoitteeton suoramarkkinointi ei mainoksia koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin kaikille tilaajille E. Takuu sanan käyttö vuoden takuun kutsuminen takuuksi Näissä 10 tapauksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: 6 vaatimusta eli 60 % hyväksytty kokonaan tai osittain 6 vaatimusta edennyt KKO:een, 5 yrityksen saatua valitusluvan ja 1 KA:n saatua valitusluvan; näistä kuudesta KA:n alkuperäisistä vaatimuksista 4 eli 67 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 2.3. Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset Kuluttaja-asiamiehen 32 vaatimuksesta 6 eli 19 % koskee näkemyksemme mukaan sellaisia oikeuskysymyksiä, jotka liittyvät uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin mm. uudenlaisen lainsäädännön tulkinnasta. Nämä 6 vaatimusta koskevat seuraavia oikeuskysymyksiä: A. Lupaa edellyttävä sähköinen markkinointi sms-markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta Sivu 9

11 B. Kulutusluotto kulutushyödykkeen maksutapana kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa C. Lisäetukampanjan rajoitukset lisäedun käyttäminen kokonaisuudessaan heti D. Lisäedun markkinointi huomion kiinnittyminen lisäedun kokonaismäärään jaksottaisen määrän sijaan Näissä 6 tapauksessa kuluttaja-asiamiehen menestyminen on ollut seuraavanlaista: o MaO: o KKO: 2 vaatimusta eli 33 % hyväksytty kokonaan 5 vaatimusta edennyt KKO:een, 2 yrityksen saatua valitusluvan ja 3 KA:n saatua valitusluvan; näistä viidestä KA:n alkuperäisistä vaatimuksista 2 eli 40 % hyväksytty edelleen kokonaan tai osittain KKO:ssa 3. YHTEENVETO TULOKSISTA 3.1. Tilastollinen yhteenveto Puhtaasti tilastollisesti arvioituna kuluttaja-asiamiehen menestymisprosentti on ollut korkea. Kaikkien lainvoimaisten päätösten kieltovaatimuksista 75 % on päättynyt kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Yli 50 % kaikista vaatimuksista koskee kuitenkin näkemyksemme mukaan seikkoja, joista viranomainen ja elinkeinoala ovat periaatteellisella tasolla samaa mieltä. Näissä tapauksissa monen elinkeinonharjoittajan olisi asiantuntijanäkemyksemme mukaan kannattanut sopia asia markkinaoikeuteen menon sijaan, sillä kuluttaja-asiamiehen menestyminen markkinaoikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa olisi ollut suurella todennäköisyydellä ennakoitavissa. Kun tutkitaan niitä vaatimuksia, joista viranomainen ja elinkeinoala eivät ole periaatteellisella tasolla samaa mieltä, tai jotka koskevat uudenlaisia tulkintatilanteita, vähenee kuluttaja-asiamiehen menestymisprosentti huomattavasti Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavissa / tiukentavissa oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies menestyi markkinaoikeudessa 60 %:ssa tapauksista ja korkeimmassa oikeudessa 67 %:ssa sinne päässeistä tapauksista. Sivu 10

12 Kun analysoidaan näiden tapausten kokonaislopputulokset, lainvoimaisten päätösten sisältämistä yhdeksästä kieltovaatimuksesta 4 eli 44 % on päättynyt lopulta kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Näiden oikeuskysymysten osalta kuluttaja-asiamies haki, mutta ei saanut vaatimustensa mukaisia kieltoja seuraavantyyppisissä asioissa: hinnan ilmoittaminen / imagomarkkinointi välillisten vahinkojen automaattinen korvaamisvelvollisuus takuuaikana takuu sanan käyttö vuoden mittaisessa takuussa tilauslehden välissä olevien osoitteettomien mainosliitteiden jakelu ei mainoksia -koteihin sopimusehto, joka mahdollistaa osoitteettoman suoramarkkinoinnin lehden välissä olevien mainosliitteiden muodossa kaikille 3.3. Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä oikeuskysymyksissä kuluttaja-asiamies menestyi markkinaoikeudessa 33 %:ssa tapauksista ja korkeimmassa oikeudessa 40 %:ssa sinne päässeistä tapauksista. Kun analysoidaan näiden tapausten kokonaislopputulokset, lainvoimaisten päätösten sisältämistä kuudesta kieltovaatimuksesta 2 eli 33 % on päättynyt lopulta kuluttaja-asiamiehen hyväksi. Näiden oikeuskysymysten osalta kuluttaja-asiamies haki, mutta ei saanut vaatimustensa mukaisia kieltoja seuraavantyyppisissä asioissa: markkinointi ilman kuluttajan ennakkosuostumusta matkapuhelinliittymän maksujen suorittaminen luotollisella Stockmann tilikortilla, kulutusluoton käyttäminen ainoana maksutapana lisäetujen käyttö kulutusluottojen markkinoinnissa 3.4. Taulukkomuotoinen tiivistelmä Kuluttaja-asiamiehen menestymistä erityyppisissä oikeuskysymyksissä voidaan kuvata seuraavalla taulukolla: Oikeuskysymys -tyyppi MaO KKO KA:n menestysprosentti lainvoimaisista päätöksistä laskettuna Ns. oikeudellisesti vakiintuneet oikeuskysymykset 100 % 100 % 100 % Nykyistä oikeustilaa ja toimintakäytäntöä laajentavat / tiukentavat oikeuskysymykset 60 % 67 % 44 % Uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvät oikeuskysymykset 33 % 40 % 33 % Sivu 11

13 Kartoituksen kohteena olevia tapauksia voidaan kuvata numeerisesti seuraavalla taulukolla: KA:n vaatimukset Hyväksytty MaO:ssa kokonaan / osittain 32 kpl 24 kpl, joista: 6 yritystä tyytyi päätökseen sisälsi 11 KA:n vaatimusta 2 yritystä haki, muttei saanut sisälsi 3 KA:n vaatimusta valituslupaa 6 yritystä sai valitusluvan sisälsi 9 KA:n vaatimusta, joista KKO pysytti 6 Hylätty MaO:ssa kokonaan / osittain 8 kpl, joista: KA tyytyi 2 yrityksen osalta KA haki, muttei saanut valituslupaa 3 yrityksen osalta KA sai valitusluvan 2 yrityksen osalta sisälsi 2 KA:n vaatimusta sisälsi 4 KA:n vaatimusta sisälsi 3 KA:n vaatimusta, joista KKO hyväksyi 2 Täysin yksiselitteistä matemaattista taulukkoa on vaikea tehdä, kun kaikkia vaatimuksia ei ole hyväksytty sellaisenaan täsmälleen kuluttaja-asiamiehen alkuperäistä vaatimusmuotoilua vastaten markkinaoikeudessa ja/tai korkeimmassa oikeudessa. Joissain tapauksissa on toissijaisia vaatimuksia, jotka vaikuttavat taulukon lukuihin. Lisäksi valitusluvan hakeminen, mutta sen epääminen vaikuttaa taulukon laadintaan Lopuksi Kartoituksen perusteella voidaan perustellusti todeta, että vallitsevaa oikeuskäytäntöä ja toimintatapaa tiukentavissa kieltohakemuksissa ja erityisesti uudentyyppisiin tulkintatilanteisiin liittyvissä kieltohakemuksissa kuluttaja-asiamies ei ole viime vuosina menestynyt läheskään yhtä paljon kuin oikeudellisesti vakiintuneissa oikeuskysymyksissä, joissa elinkeinoelämä ja viranomaiset ovat lähtökohtaisesti yhtenevällä kannalla lain tulkinnasta. Kartoitus osoittaa, että kuluttaja-asiamies hakee aktiivisesti tuomioistuimen kannanottoja vallitsevaa oikeuskäytäntöä tiukempiin tulkintoihinsa sekä uudentyyppisiin oikeuskysymyksiin. Kun elinkeinonharjoittajat neuvottelevat kuluttaja-asiamiehen kanssa uudentyyppisiin kulutushyödykkeisiin ja niiden markkinointiin liittyen, voi elinkeinonharjoittajan tilannetta ja neuvotteluasemaa parantaa tietoisuus tämän kartoituksen lopputuloksesta. Elinkeinonharjoittajien kannattaa suhtautua näissä tilanteissa kuluttaja-asiamiehen esittämiin vaatimuksiin harkiten ja varauksellisesti, koska ne eivät kartoituksen mukaan aina ole oikeudellisesti kestäviä. Sivu 12

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen

Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Ympäristöoikeudellisten muutoksenhakukirjelmien tekeminen Antti Belinskij Ympäristöoikeuden tutkija Helsingin yliopisto / Lakimies MMM 30.9.2008 Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Ympäristöoikeudelliset

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (4) Elenia Oy PL 2 33901, TAMPERE Asia Asianosainen Vireilletulo Selostus asiasta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 antaman vahvistuspäätöksen dnro (verkonhaltijan verkkotoiminnan

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ

LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ 1 6.8.2004 LAUSUNTO KULUTTAJA-ASIAMIEHEN KIELTOHAKEMUKSESTA KOSKIEN INSERTTEJÄ Sanoma Osakeyhtiö on pyytänyt Viestinnän Keskusliitolta (myöhemmin liitto) lausuntoa kuluttaja-asiamiehen 19.5.2004 päivätystä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 90/07/1 Dnro Psy-2007-y-72 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentaminen Levijärven alitse, Kittilä Levin Vesihuolto Oy PL 35 99131

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 9/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 17 Oikeudenkäynti julkista hankintaa koskevassa valitusasiassa HEL 2013-014784 T 03 01 01 Oike PK 20132422 Valittaja Tuomioistuimen diaarinro Hankintayksikkö merkitsi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy

Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta. Vedenottolupaseminaari AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy Lupaprosessi vesilaitoksen näkökulmasta Vedenottolupaseminaari 3.11.2016 AA Riitta Rämä Asianajotoimisto Naturata Oy 1 Keskeiset seikat vesilaitoksen kannalta Vesilaitoksen vastuu vesihuollosta Käsittelyajat

Lisätiedot

Sivistysvaliokunnalle

Sivistysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2005 vp Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta Sivistysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Sivistysvaliokunta on 8 päivänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 35/2015 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunginkanslia 35/2015 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 86 Oikeudenkäynti asemakaavaa koskevassa valituslupahakemus- ja valitusasiassa HEL 2012-014151 T 03 01 01 Oike pk 20122455 Diaarinumero Valittajat Vs. kaupunginlakimies

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginkanslia 19/2014 Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 42 Oikeudenkäynnit maanvuokraa ym. koskevissa asioissa HEL 2013-004568 T 03 01 01 Päätös Tuomioistuin Kantaja Vastaajat Tuomioistuimen diaarinro:t Päätöksen perustelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön

SVTSL muuttuu käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön SVTSL muuttuu 25.5. - käytännön soveltamis- ohjeet evästeiden käyttöön Verkkomainonnan tietosuoja IAB Finland Asianajaja, osakas Elina Koivumäki 12.5.2011 Taustaa evästeistä Internetin toiminnallisuudesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (5) 8 Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 :n nojalla HEL 2014-002513 T 02 08

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008

Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv. ivä 19.01.2008 Saksanpaimenkoiraliiton kasvattajapäiv ivä 19.01.2008 Vilhonkatu 9 C 3.krs 00100 Helsinki Puh 020 742 4469 Fax 020 742 4468 E-mail: teppo.laine@legistum.fi www.legistum.fi Koiran omistusta ja hallintaa

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 39 03.03.2015 58 14.04.2015 Juoksevan uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen perusteella kiinteistölle

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2016 Taltionumero 2191 Diaarinumero 3382/3/14 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus Kaarinan perusturvalautakunta Päätös, jota valitus

Lisätiedot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot

Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani palvelun sopimusehdot Luotettava Kumppani on osa tilaajavastuu.fi-palveluita, jotka tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ). Luotettava Kumppani palvelu on riskienhallinnan työkalu,

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle

Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 24.06.2015 Oikaisuvaatimus koskien Naantalin kaupungin kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden palveluntuottajien valintaa ajalle 1.8.2016 31.7.2019 Sosiaali-

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä

KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat. Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä KKO 2015:34 Urheiluseurasta irtautuneiden joukkueiden varat Heikki Halila Urheiluoikeuden päivä 5.11.2015 KKO:n ratkaisu 2015:34 Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston joukkueista osa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, ettei syrjintäolettamaa ole syntynyt ja hylkäsi hakijan hakemuksen. Syrjintäolettama, tietojärjestelmän ominaisuudet YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 94/2016 Antopäivä: 15.11.2016 Hakija on lapsen vanhempi, jolla ei ole lapsensa huoltajuutta,

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI

VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92 :n MUUTTAMISEKSI Oikeusministeriö oikeusministeriö@om.f anna-stiina.tarkka@om.f arja.manner@om.f 1 OM 12/41/2016 VANTAAN KAUPUNGIN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI LASTENSUOJELULAIN 92

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo

KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA Jukka Ikäheimo KOKEMUKSIA VEDENOTTOLUPAPROSESSEISTA 3.11.2016 Jukka Ikäheimo KOME ESIMERKKITAPAUSTA LÄHIVUOSILTA Hakija Kohde Haettu vesimäärä, m 3 /d Ylikunnallinen ELY-keskus AVI Lakeuden Vesi Oy Karvia (6500) >> 4500

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.9.2014 Taltionumero 2747 Diaarinumero 1114/3/13 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ ASIANAJOTOIMISTO - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ LAUKAAN KUNNANHALLITUS -10..2016 Käsitelty rkistointi Sivu 113 _? /addag...... LAUKAAN KUNNANHALLITUKSELLE ASIA Hankintaolkaisuvaatimus PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot