17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2009

2 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISET TIEDOT KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA KUNNAN HENKILÖSTÖ YMPÄRISTÖTEKIJÄT KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tilikauden tulos Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET OSASTOIDEN TOIMINTAKERTOMUKSET Konsernipalvelut Sivistysosasto Peruspalveluosasto Ympäristö ja tekniikka osasto TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen Kemiönsaaren vesiliikelaitos TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN LIITE: HENKILÖSTÖRAPORTTI

3 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Kemiönsaaren kunnan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Voimme olla erittäin tyytyväisiä, ainakin tähän saakka. Taloudellisesti vuosi onnistui yli odotusten. Myös päivittäisessä työssä olemme löytäneet uusia toimintamalleja. Monet ovat tehneet suuren ja ansiokkaan työn uuden organisaation toiminnan takaamiseksi. Luulenpa, että harva tietää, miten suuri työmäärä uuden kunnan toimivan arkipäivän eteen on tehty. Vuosi 2009 oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen kunnalle. Kunta jatkoi aktiivisia otteitaan monilla eri toiminta-alueilla. Siitäkin huolimatta, että maamme oli vuoden aikana taloudellisessa kriisissä, jonka loppua emme ole vielä nähneet. Saimme myös paikallisesti huonoja uutisia ja mm. teollisuuden työpaikat näyttävät vähenevän merkittävästi. Kemiönsaaren vahvuus on tosin suuri määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tulevina vuosina tarvitaan edelleen lisää panostuksia elinkeinoelämään. Uuden kunnan hyvä alku antaa toivoa uusien haasteiden edessä. Uudessa organisaatiossa on aina hankalaa huomioida kaikki asiat, mutta olemme onnistuneet melko hyvin kaikesta huolimatta. Kuntaliitoksella on aina kustannuksia kohottava vaikutus ensimmäisinä vuosina. Jo kuluvana vuonna olemme merkittävien taloudellisten haasteiden edessä, esim. työttömyys on noussut kunnassa 50 % yhden vuoden aikana. Nyt täytyy uskaltaa mitoittaa toiminta oikein ja ajatella uudella tavalla. Jo kunnan ensimmäisenä vuonna valtuusto päätti suurista kysymyksistä. Kunnan kouluverkkoa uudistettiin rohkeasti. Uskon, että lähivuodet vakuuttavat kaikki kuntalaiset päätöksen olleen oikea, vaikkakaan se ei ollut helppo tehdä. Kemiönsaaren kunnalle kertyy 1,73 milj. euroa ylijäämää vuonna Tämä tarkoittaa aikaisempien vuosien yhteenlasketun kertyneen ylijäämän nousevan 4,08 milj. euroon. Hyvä tulos on saavutettu onnistuneella kustannusten valvonnalla ja arvioitua suurempien verotulojen ansioista. On tosin syytä korostaa, että ilman n. 2,30 milj. euron yhdistymisavustusta kunta olisi tehnyt n. 0,57 milj. euroa alijäämää. Kunnan talous on tällä hetkellä tasapainossa, mutta uudelleenjärjestelyjä tarvitaan, jotta pystymme vastaamaan tulevien vuosien taloudellisiin haasteisiin. Yhdistymisavustus vähenee vuosina 2010 ja 2011 ja jää kokonaan pois vuonna Toiminnan tuotot olivat arvioitua suuremmat, kun taas toimintakustannukset jäivät hiukan arvioitua pienemmiksi. Tämä on hyvä suoritus kunnan koko henkilökunnalta, kun huomioidaan, että kunta muutti talousarviota kesäkuussa 2009 tavoitteenaan kustannusten pienentäminen n. 1 milj. eurolla. Tässä kunta on siis onnistunut. Vuosikate on 3,95 milj. euroa, kun se muutetussa talousarviossa oli arvioitu 1,90 milj. euroksi. Kunnallisveroa kertyi 7,9 % arvioitua enemmän, yhteisöveroa 2,5 % ja kiinteistöveroa 9,8 %. Verotulot olivat yhteensä n. 21,1 milj. euroa talousarvion 19,5 milj. euroon verrattuna. Kunnallisveron suurempi kertymä johtuu tosin osittain maksatusteknisistä syistä ja koskee maamme kaikkia kunta. Valtionapua kertyi lähes talousarvion mukaisesti, n. 0,7 % enemmän. Valtionapua kertyi yhteensä 15,9 milj. euroa, kun arvio oli 15,8 milj. euroa. Kemiönsaaren kunnan vuoden 2009 taloudellinen tulos oli odotettua parempi. Positiivisina tekijöinä voidaan mainita: - Verotulot yllättivät positiivisesti. - Kustannusvalvonta onnistui, säästötoimenpiteet otettiin todesta. - Kertynyt ylijäämä kasvoi. - Investointeja on hoidettu asiantuntevasti. Tekijöitä, joihin meidän tulee keskittyä tulevaisuudessa: - Varovaisuus investointien suhteen, tavoitteena pienentää velkataakkaa. - Tiettyjen sektoreiden toiminnan kustannukset ylittävät talousarvion selkeästi enemmän tarkkuutta. - Etsitään jatkuvasti malleja tehokkuuden ja tuottavuuden kasvattamiseksi. 2

4 Kunnan lainataakka kasvoi - vuoden lopussa se oli euroa/asukas. Lainataakka on suuri ja yli maan keskiarvon. Kun huomioidaan aikaisempien kuntien viime vuosien merkittävät investoinnit, on rahoitusomaisuus pienentynyt, mutta kunnan taloudellinen tilanne voidaan tästä huolimatta määritellä vakaaksi. Vuoden 2009 tilinpäätös vastaa hyvin muutettua talousarviota muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kunnan henkilökuntaan on kiinnitetty huomiota vuoden aikana. Valtuusto hyväksyi henkilöstöstrategian, joka antaa toiminnalle vakautta ja jatkuvuutta. On tosin edelleen syytä vahvistaa henkilökunnan hyvinvointiin tähtääviä panostuksia tulevina vuosina. Jatkossa n. 20 työntekijää jää vuosittain eläkkeelle. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa myös panostuksia rekrytointiin. Yleinen ja maailmanlaajuinen kriisi on suuri haaste myös kunnille. Kunta ei pysty itse kaikilta osin ratkaisemaan tulevia taloudellisia ongelmia lähivuosina. Myös valtion taholta tarvitaan toimenpiteitä maan kunnallisen talouden parantamiseksi. On ollut mielenkiintoista ja antoisaa työskennellä yhdessä kunnan motivoituneen ja osaavan henkilökunnan kanssa. Haluan esittää suuren kiitoksen kaikille työtovereilleni. Myös kunnan luottamushenkilöt ovat tehneet hyvää työtä luomalla entistä paremman tulevaisuuden kaikille kuntalaisille. Olemme yhdessä onnistuneet huolehtimaan kunnan toiminnasta hyvin. Kunnan työilmapiiri on ollut kaikilla tasoilla hyvä ja toiminta määrätietoista. Useat meistä ovat vuoden aikana oppineet tuntemaan uusia työtovereita ja voimme aina oppia uutta toisiltamme. Nyt katsomme tulevaisuuteen, 10 vuoden päähän miltä haluamme kuntamme silloin näyttävän? Strategiatyö on tässä tärkeä työkalu. Työ on mitä suurimmassa määrin arkipäiväistä, vaikka sana strategia voi vaikuttaa suureelliselta. Kemiönsaaren kunta aloitti toimintansa Tämä tilinpäätös on siis aikansa ensimmäinen Kemiönsaaren uudella aikakaudella. Jatkamme työntekoa kuten ennenkin, mutta aivan uudella tavalla. Kemiönsaarella 29. maaliskuuta 2010 Tom Simola kunnanjohtaja 3

5 2 YLEISET TIEDOT Hallinnollinen alue Kemiönsaaren kunta sijaitsee Kemiönsaarella Varsinais-Suomen kaakkoisosassa lähtien kunta koostuu aikaisemmista Dragsfjärdin, Kemiön ja Västanfjärdin kunnista sekä Hiittisten saaristo-osasta. Kunta rajoittuu Sauvon, Salon, Länsi-Turunmaan, Raaseporin ja Hangon kuntiin. Kunnan kokonaispinta-ala on km², josta maa-alaa on 687 km², merta 2 103,22 km² ja järviä 11 km². Kunnassa on 3 vahvistettua osayleiskaavaa, 6 rantaosayleiskaavaa, 44 asemakaavaa ja 38 rantaasemakaavaa. Väestö ja elinkeinot Kunnan asukasluku oli henkilöä, vähennystä -8 henkilöä vuoden aikana. Kunnan väestöstä noin 60 % asuu kunnan taajamissa (Kemiön kirkonkylä, Taalintehdas, Dragsfjärd ja Björkboda). Väestöstä 13,9 % kuului ikäryhmään 0 14 v., 66,5 % ikäryhmään v. ja 25,5 % yli 65 v. ikäryhmään. Ruotsinkielisten osuus oli 71 % ( ). Väestökehitys Väestökehitys Kemiönsaarella on ollut negatiivinen vuodesta 1980 lähtien. Viimeisten 30 vuoden aikana väestö on vähentynyt 19,5 % (1 763 henkilöä) ja viimeisten 10 vuoden aikana väestö on vähentynyt 5,1 %:lla (394 henkilöä). Välitön syy väestömäärän vähenemiseen johtuu vääristyneestä väestörakenteesta, ts. korkeasta keskiiästä. Kuolleisuus on korkea ja syntyvyys alhainen. Sitä vastoin kunta on osoittanut muuttovoittoa viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2009 kunnan väestömäärä väheni 8 henkilöllä ja oli

6 5

7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET Kemiönsaaren kunnan organisaatio VALTUUSTO Korkein päätäntävalta kunnassa on valtuustolla. Kemiönsaaren kunnan valtuustoon kuuluu 27 jäsentä, jotka valittiin kunnallisvaaleissa Poliittinen jako on seuraavanlainen: Puolue Äänet 2008 % Valitut RKP SDP Kesk. Vas. Kok. KD Muut ,3 26,5 7,9 7,0 3,7 1,1 0, YHTEENSÄ ,0 27 Valtuuston kokoonpano Puheenjohtaja Inger Wretdal (r.) Psykologi I varapuheenjohtaja Curt Dannström (sdp) Eläkkeellä oleva kunnanjohtaja II varapuheenjohtaja Sixten Laine (r.) Stuertti, yksityisyrittäjä III varapuheenjohtaja Rune Friman (r.) yrittäjä 6

8 Nimi Ammatti Puolue Kansallinen Kokoomus rp (1) Pohjavirta Kalevi, ryhmäpuheenjohtaja Yrittäjä Kok. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue ry (7) Dannström Curt Hellbom Eva-Stina Leppänen Jorma Salonen Börje Ström Börje Vilander Bo Vähätalo Pentti Eläkkeellä oleva kunnanjohtaja Erikoissairaanhoitaja Puhelinasentaja Eläkeläinen, metallityöntekijä Työnjohtaja Sähköasentaja opettaja SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP Ruotsalainen kansanpuolue rp (15) Antskog Carola Engblom Yngve Friman Rune Jansson Johanna Johansson Johan Laine Sixten Laurén Anders Liljeqvist Wilhelm Lindholm Kerstin Nurmio Mårten Sjöblom Annalena, ryhmäpuheenjohtaja Sulonen Barbro Törnqvist Jörgen Wretdal Bjarne Wretdal Inger Fil.maist., ekäkeläinen Maanviljelijä, urakoitsija Yrittäjä Sairaanhoitaja Yrittäjä Stuertti, yrittäjä Valtiot.maist., yrittäjä Yrittäjä Hammashoitaja Metsätalousinsinööri Projektiohjaaja Terveydenhoitaja Yrittäjä Maanviljelijä, vientipäällikkö Psykologi RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP RKP Vasemmistoliitto rp (2) Antikainen Esko Tuominen Kurt, ryhmäpuheenjohtaja Suomen Keskusta rp (2) Hoikkala Marjaana Kallonen Kalevi, ryhmäpuheenjohtaja Metallityöntekijä Kirvesmies Opiskelija, luonnontiet. kandi Maanviljelijä, yrittäjä Vas. Vas. Kesk. Kesk. Valtuusto kokoontui kuusi kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin yhteensä 67 asiaa. Kunnanhallituksen kokoonpano Nimi Ammatti Puolue Puheenjohtaja Mårten Nurmio I varapuheenjohtaja Börje Salonen II varapuheenjohtaja Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund Eva-Stina Hellbom Johanna Jansson Kerstin Lindholm Kurt Tuominen Metsätalousinsinööri Eläkeläinen, metallityöntekijä Maanviljelijä, yrittäjä Agrologi Taloustiet. maisteri, yrittäjä Erikoissairaanhoitaja Sairaanhoitaja Hammashoitaja Kirvesmies RKP SDP Kesk. RKP RKP SDP RKP RKP Vas. 7

9 Kunnanhallitus kokoontui 14 kertaa ja pöytäkirjoihin vietiin 200 asiaa. Tilivelvolliset toimielimet ja viran-/toimenhaltijat Lautakunnat Keskusvaalilautakunta Puheenjohtaja Anders Strandberg Varapuheenjohtaja Anna-Liisa Wallenius Sihteeri, hallintojohtaja Tomy Wass Sivistyslautakunta Puheenjohtaja Barbro Sulonen Varapuheenjohtaja Ingmar Forne Esittelijä, sivistysjohtaja Erika Strandberg Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Puheenjohtaja Fredrik Laurén Varapuheenjohtaja Yvonne Lönnström Esittelijä, vapaa-ajantoimen päällikkö Bo-Eric Ahlgren kulttuurisihteeri Solveig Friberg Peruspalvelulautakunta Puheenjohtaja Yngve Engblom Varapuheenjohtaja Bo Lundell Esittelijä, peruspalvelujohtaja Torbjörn Stoor Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Jörgen Törnqvist Varapuheenjohtaja Börje Ström Esittelijä, tekninen johtaja Lars Nummelin Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Puheenjohtaja Annalena Sjöblom Varapuheenjohtaja Bo Vilander Esittelijä, valvontapäällikkö Greger Lindholm vt. ympäristösihteeri Ville Wahteristo Saaristolautakunta Puheenjohtaja Sixten Laine Varapuheenjohtaja Roger Forss Esittelijä, kehityspäällikkö Gunilla Granberg Maaseutulautakunta Puheenjohtaja Mona Stenman Varapuheenjohtaja Jari Lehtinen Esittelijä, maaseutusihteeri Susanne Mäkelä Jaostot Ruotsinkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Bjarne Wretdal Varapuheenjohtaja Gunilla Åkerberg Esittelijä, sivistysjohtaja Erika Strandberg Suomenkielinen koulujaosto Puheenjohtaja Marjaana Hoikkala Varapuheenjohtaja Keijo Arfman Esittelijä, sivistysjohtaja Erika Strandberg 8

10 Johtokunta Vesilaitoksen johtokunta Puheenjohtaja Lars Nummelin Varapuheenjohtaja Jörgen Törnqvist Esittelijä, infrapäällikkö Roger Hakalax Muut tilivelvolliset Peruspalveluosasto Sivistysosasto Konserni Maria Wallin (Gilsela Sjöblom), Eva Manelius, Ilkka Pyrrö (Jukka Kemppi), Karin Simola. Mats Johansson (Kerstin Gustafsson-Saarinen), Karolina Zilliacus (Eija Sjöblom), Ari Rintanen (Risto Luomala, Anitra Olenius), Anna-Lena Hollsten (Gun Gustafsson), Yvonne Lönnström (Mayvor Ekholm), Bent Örså (Tina Örså), Pia Lindfors (Johanna Henriksson, Beatrice Lind), Nina Knuts-Paulsson (Nina Oksanen), Siw Westerback (Jan-Peter Lind), Britt-Mari Norrbacka (Brita Drugge), Ben Johansson (Gabriella Lindblom), Mary-Ann Fröberg (Birgitta Hollsten-Haapa), Pentti Vähätalo, Erkki Hakola, (Eija Hakola), Ari Rintanen (Risto Luomala), Solveig Friberg, Dinah Sorsa Marléne Eriksson, Tomy Wass Ympäristö- ja tekniikka Thomas Ginlund (Frida Wuorio), Birgitta Parikka (Dan Renfors) 9

11 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS Suomen kansantalous oli vuonna 2009 nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden aikana tuotannon supistuminen viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna on ollut lähes 10 %. Teollisuustuotannon on arvioitu vähentyneen vuonna 2009 suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Alhaisen vientikysynnän johdosto Suomen teollisuustuotanto laski 15 % edellisestä vuodesta. Lama iski voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Pienempien kuntien talous on vielä pysynyt keskimäärin edellisen vuoden tasolla osin kuntaliitosten ansiosta. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta, mutta apu on tilapäinen. Myös seuraavat vuodet ovat kuntatalouden kannalta vaikeita. Kuntien yhteenlaskettu tulos jäi ennakkotietojen mukaan viime vuonna 60 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Yli asukkaan kaupunkien tulos oli 135 miljoonaa euroa miinuksella, kun se vielä toissa vuonna oli yli 400 miljoonaa euroa voitollinen. Alle asukkaan kuntien tulos oli yhteen laskettuna vielä hieman voitollinen vuonna Kuntaliitokset vähensivät pienten ja heikkojen kuntien lukumäärää, mikä näkyy taloustilastoissa. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate laski jo vuonna Toimintamenot lisääntyivät tuolloin lähes 8 prosenttia edellisvuodesta, ja viime vuonna noin 5 prosenttia. Kunta-alan viime vuoden toimintamenojen kasvun taustalla ovat korkea palkkaratkaisu, palvelujen lisääntynyt kysyntä ja kuntien lisääntyneet velvoitteet. Kunta-alan uusi työehtosopimus vuosille voidaan pitää tyydyttävänä kunnille. Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Suurten kaupunkien kyselyn mukaan lainakanta kasvaa nopeasti: 23 suurinta kaupunkia suunnittelevat velkaantuvansa lisää yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Monen kunnan lainakanta on jo nyt noussut varsin suureksi. Tilannetta vaikeuttaa se, että korkotason arvioidaan nousevan tulevaisuudessa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan vuoden 2009 vuosikate jäi negatiiviseksi 25 Manner-Suomen kunnassa, eli tulot eivät riittäneet toiminta- ja rahoitusmenojen kattamiseen, pääomakustannuksista puhumattakaan. (Lähde: Kuntaliitto) 10

12 5 OLENNAISET MUUTOKSET KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Yleistä Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu soveltuvin osin kirjanpitolakia, kirjanpitoasetusta ja kuntalakia sekä muita sitovia ohjeita ja määräyksiä. Kunnan vuoden 2009 tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailun sekä toimintakertomuksen. Toukokuussa 2007 kuntalakiin tuli muutos, jonka mukaan kunnan tulee laatia täydellinen konsernitilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Kunnallinen liikelaitos tulee eritellä kirjanpidossa ja siksi Kemiönsaaren Vesiliikelaitoksen tilinpäätös esitetään eriteltynä liitteenä kunnan tilinpäätöksestä. Vesiliikelaitos sisältyy virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin. Talous Valtuusto päätti vuoden 2009 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että kunnanhallituksen on esitettävä viimeistään syyskuussa 2009 valtuustolle säästöjen rakenteellinen muutosehdotus. Maaliskuussa 2009 tarve talousarviomuutokseen oli ilmeistä. Kunnanhallitus laati maaliskuussa taloudellisen toimenpideohjelman, joka sisälsi toimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Yhteenlaskettu säästötarve vuoden 2009 aikana oli Säästötarve jakautui osastoittain seuraavasti; konsernipalvelut , sivistys , peruspalvelut ja ympäristö ja tekniikka , ilman kiinteistöyksikköä Talousarviomuutos johti noin yhteenlaskettuihin säästöihin käyttötalousmenoissa. Konsernipalvelut ja ympäristö ja tekniikkaosasto saavuttivat kunnanhallituksen säästövaatimuksen, kun taas sivistysosaston säästöt olivat säästövaatimusta pienemmät ja peruspalveluosaston säästövaatimusta pienemmät. Muutetussa talousarviossa laskettiin verotuksen tuovan vähemmän veroja kuin alkuperäisessä talousarviossa. Valtionosuuksia arvioitiin saatavan enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa, kun taas korkokulut arvioitiin pienemmiksi matalan korkotason takia. Vuosikate muutetussa talousarviossa oli tai huonompi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Tuloveroprosentti vuonna 2009 oli 19 % ja yleinen kiinteistöveroprosentti 1 % ja vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,22 % Vuoden 2009 tuloslaskelman vuosikate on ,93 verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ja muutettuun talousarvioon Syy parempaan vuosikatteeseen on mm. se, että verotus toi ja valtionosuudet toi enemmän kuin arvioitu ja että korkotaso pysyi alhaisena ja antoi säästöjä korkokuluissa. Toiminnan kulut alittavat talousarvion ja toiminnan tuotot ylittävät talousarvion Toimintakate on 99 % arvioidusta, ts. alitusta noin Suurin ylitys on tapahtunut sivistysosastolla, jossa muutettu talousarvio ylitettiin Sivistysosaston ylityksen aiheuttaneet yksiköt ovat opetusyksikkö, kirjastoyksikkö sekä vapaa-ajanyksikkö. Muut yksiköt ovat pysyneet talousarviossaan. Konsernipalveluiden ainoa ylittäjä on hallintoyksikkö. Syy ylitykseen on Turunmaan Seudun takaustappio, Utbildning Sydvästin osakkeiden arvonalennus sekä Sagalundin kuntayhtymäosuudet, jotka kaikki ovat kirjattu valtuuston kuluihin. Muut yksiköt alittavat talousarvion, joka tasapainottaa osaston tulosta. Sosiaaliyksikkö on ainoa peruspalveluosaston yksiköistä, joka on ylittänyt talousarvion. Sosiaaliyksikön ylitys on tai 15,5 %. Vanhustenhuoltoyksikkö sekä terveydenhuoltoyksikkö, joka kattaa myös erikoissairaanhoidon, alittavat talousarvion. Alituksen syynä on mm. erikoissairaanhoidon takaisinmaksu. Ympäristö ja tekniikkaosaston hallinto ylittää talousarvion, kun taas muut yksiköt alittavat. Kemiönsaaren vesiliikelaitos tekee vuonna 2009 alijämää noin Vuosi 2009 osoittaa positiivista tulosta, mikä parantaa kunnan vapaata omaa pääomaa. 11

13 Suurin päätös muutoksista kunnan toiminnassa oli päätös koulujen sulkemisesta. Valtuusto päätti asiasta lokakuussa Syksystä 2010 lähtien koulujen määrä vähenee, mikä merkitsee merkittäviä säästöjä. Toinen muutos, joka vaikuttaa tuleviin vuosiin, on päätös muutoksista kunnan johdossa. Valtuusto päätti asiasta maaliskuussa Yhteenlaskettu säästö sisäisillä henkilöstöratkaisuilla on noin KUNNAN HENKILÖSTÖ Henkilöstöstrategia Kemiönsaaren kunta on osallistunut Kuntaliiton projektiin, Mobilisering 2010 ( ) ja henkilöstöstrategia, joka laadittiin yhdessä työnantaja- ja työntekijäedustajien kanssa hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa Henkilöstöstrategia on voimassa ja toimintasuunnitelman mukaisia panostuksia tehdään tasaisesti kaikkina vuosina. Panostukset tehdään rekrytoinnin onnistumismahdollisuuksien, oikeidenmukaisen ja kannustavan palkkaamis- ja palkintojärjestelmän sekä henkilöstön ammattiosaamisen kehittämiseksi. Työterveyshuolto Työterveyshuolto ostettiin vuonna 2009 Dalmed Ab:lta. Hinta oli 460 / työntekijä ja palvelu sisälsi laillisen työterveyshuollon lisäksi myös terveydenhuoltoa terveyshoitaja- ja yleislääkäritasolla, laboratorio- ja röntgentutkimukset, fysioterapiaa sekä erikoislääkärikonsultaatiot. Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani mm. työturvallisuuskysymyksissä ja työyhteisön kehittämisessä. Henkilöstömäärä Henkilöstöllä on viisi vuotta kuntayhdistymisen jälkeen työllisyystakuu, eli kunta ei voi irtisanoa henkilökuntaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Henkilöstön määrää voidaan jossain määrin vähentää eläköitymisten kautta ja vähentämällä uusien työntekijöiden palkkaamista, mutta toiminnan tehostamiseksi tarvitaan huomattavia rakenteellisia muutoksia. Taulukko kuvaa kunnan henkilöstökuntatarpeen, jonka kunta tarvitsee tämän päivän toimintarakenteella tuottaakseen kunnalle kuuluvat tai kunnan valitsemat palvelut. Yhteensä tarvitaan 2007: 501, 2008: 510, 2009: 488 työvuotta toiminnan ylläpitämiseen. 12

14 7 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Kemiönsaaren kunta aloitti syksyllä 2009 strategiatyönsä ja yksi strategiakokonaisuuksista on ympäristö ja kestävä kehitys. Kunta on asettanut työryhmän työstämään ympäristöstrategiaa, jonka valtuusto lopulta hyväksyy. Strategian tavoite on korkea. Kemiönsaaresta tulee yksi maan johtavista kunnista kestävä kehitys- ja ympäristökysymyksissä. Ympäristötavoitteet käsitellään vuoden 2011 talousarviossa, kun strategiatyö on valmis. 8 KUNNAN- JA KONSERNIJOHDON SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kunnanhallitus on hyväksynyt sisäisen tarkastuksen ohjeistuksen. Sisäinen tarkastus on mainittu myös hallintosäännössä. Kunta tai jokin sen päättävistä elimistä ei ole vuoden aikana saanut kuntavalituksen myötä korvausvaatimusta, syytettä tai muuta oikeusseuramusta, joka olisi johtunut ohjeiden puutteellisesta noudattamisesta tai puutteellisesta sisäisestä tarkastuksesta. Kunnalla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan jokainen osastojohtaja ja yksikköpäällikkö vastaavat oman osastonsa valvonnasta oman työnsä ohella. Vuonna 2010 järjestetään koulutus sisäisestä valvonnasta kaikille kunnan osastojohtajille ja yksikköpäälliköille. Konserniohjeiden laatimisen yhteydessä tulee huomioida myös konsernin sisäinen valvonta. 13

15 9 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätös siirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 20,6 % 15,4 % Vuosikate / Poistot, % 165,5 % 64,0 % Vuosikate, euro / asukas Asukasmäärä

16 Tilikauden tulos Virallinen tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ja arvonalentumiset Poistoerotus pienenee vuoden aikana Tilikauden ylijäämä oli Vuosikate on paras talouden liikkumavaraa kuvaava mittari. Seuraavassa kuviossa on esitetty kunnan vuosikatteen kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana ÅRSBIDRAG / AVSKRIVNINGAR VUOSIKATE / POISTOT Årsbidrag / Vuosikate Avskrivningar / Poistot ÅR/VUOSI Vuosikate / poistot Toimintatuotot ja kulut Toimintatuottoja kertyi yhteensä , eli 6 % enemmän talousarvioon verrattuna. Yhdistymisavustus on laskettu mukaan tuottoihin. Tuottojen suurin erä on myyntituotot, joihin kuuluvat myös vesiliikelaitoksen tuotot. Yhteenlasketut myyntituotot alittivat talousarvion noin tai 6 % johtuen lähinnä saamatta jääneistä myyntivoitoista. Maksutuotot, jotka ovat suurimmaksi osin sivistysosaston ja peruspalveluiden lakisääteisiä maksuja, alittivat talousarvion tai 10 %. Muut tuotot ylittivät talousarvion tai 55 %. 15

17 Tuotot / kulut, ulkoinen Tuotot Kustannukset Ulkoiset kulut ja tuotot Kustannukset olivat tai 0,03 % yli talousarvion. Henkilöstökulut olivat yhteensä Henkilöstökulut alittivat talousarvion tai 2,3 %. Alitus johtuu suurimmaksi osin talkoovapaista sekä lomarahan vaihdosta vapaaseen. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät tai melkein 6 %. Ylitys on tapahtunut sivistys- ja peruspalveluosastoilla. Muiden palveluiden ostot alitettiin tai 3 %. Palveluiden ostot yhteenlaskettuna ylitettiin tai 1 %. Toimintakate, (tuottojen ja menojen välinen erotus), joka on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla, oli negatiivinen tai 99 % budjetoidusta. Kulut, ulkoinen Konsernipalvelut Sivistys Peruspalvelu Ympäristö ja tekniikka 17 % 7 % 26 % 50 % Ulkoiset kulut osastoittain 16

18 Verotulot Tilikauden verotulot olivat , josta kunnallisveroa , yhteisöveroa ja kiinteistöveroa Talousarvioon verrattuna kunnallisveroa kertyi enemmän, yhteisöveroa enemmän ja kiinteisöveroa enemmän. Verrattuna alkuperäiseen talousarvioon veroja kertyi enemmän ja verrattuna muutettuun talousarvioon veroja kertyi enemmän. Tilikauden aikana veroja on kertynyt viime vuosien tapaan. Vuonna 2007 veroja kertyi ja vuonna Verotulot Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Talousarvio 2009 Muutettu TA 2009 Ennuste 2009 Tilinpäätös 2009 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot vuonna Valtionosuudet Valtionosuuksia kertyi jaettuna yleisiin valtionosuuksiin , sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin Summiin sisältyy tasausta verotulojen perusteella Talousarvioon verrattuna valtionosuuksia kertyi enemmän. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Kemiönsaarella on saaristostatus vuosina ja saa täten ns. saaristolisää, joka jakautuu yleisiin valtionosuuksiin ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin. Vuonna 2009 lisä oli noin Valtionosuuksia kertyi edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2007 valtionosuuksia kertyi ja vuonna

19 Valtionosuudet tilinpäätös Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2008 Talousarvio Muutettu 2009 talousarvio 2009 Tilinpäätös 2009 Valtionosuudet vuonna Rahoitustuotot ja kulut Kunnan rahoitustuotot olivat Tuotot ylittivät arvioidun Muut rahoitustuotot jotka suurimmaksi osin ovat kuntayhtymiltä saatuja peruspääomakorkoja, olivat Tuotot alittivat talousarvion johtuen alhaisesta korkotasosta. Korkokulut olivat ja alittivat arvioidun Alitus johtuu rahoitusmarkkinoiden alhaisesta korkotasosta. Alkuperäisessä talousarviossa oli arvioitu korkokulujen olevan ja muutetussa talousarviossa Muut rahoituskulut olivat tai 100 % yli arvioidun. Ylitys johtuu viivästyskoroista ja muistutusmaksuista. 18

20 9.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Päitkäaikaisten lainojen vähennykste Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 66,5 % 11,0 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 51,9 % 9,9 % Lainanhoitokate 2,34 0,90 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

21 Rahoituslaskelma Vuosikatteen (muodostuu, kun toiminnan tulot ja menot sekä rahoitustulot ja menot on huomioitu) tulisi riittää nettoinvestointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. Vuonna 2009 vuosikate on Sisäisesti tuotettujen varojen oikaisuerinä on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitto. Kunnan kokonaisinvestointimenot nousivat , jaettuna kunnalle ja vesiliikelaitokselle. Rahoitusosuuksia investointimenoihin kertyi ja käyttöomaisuuden myyntituloja (mukaan lukien käyttöomaisuuden myyntivoitot ). Investointien rahoitustarve oli nettomääräisesti Kunta otti vuoden aikana pitkäaikaista lainaa Kunnan osuus lainasta oli ja vesiliikelaitoksen osuus Lyhennykset olivat vuoden aikana Vuoden aikana kokonaismenot olivat suuremmat kuin tulot. Kassavarat vähenivät , mutta maksuvalmius on kuitenkin ollut vuoden aikana hyvä. Kassan riittävyys oli päivää. Kesäkuussa, ennen kuin kunta sai yhdistymisavustusta, kunnan oli pakko nostaa lyhytaikaista lainaa huonon maksuvalmiuden takia. Laina maksettiin takaisin syyskuussa. Lainakanta per asukas oli tai 800 yli valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden. Kassavarat lisääntyivät vuoden aikana ja kassan riittävyys oli päivää. Valtuuston asettamien taloudellisten tavoitteiden mukaan kassan riittävyys tulisi olla vähintään 15 päivää Lainaus Lainakanta Lainaus Lainaus ja lainakanta 0 TP 2007 TP 2008 TA 2009 MUU TA 2009 TP

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA

RUOVEDEN KUNTA. Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA RUOVEDEN KUNTA Kuva: Veera Arstio TILINPÄÄTÖSKIRJA VUODELTA 2014 1. PERUSTIETOA KUNNASTA... 1 2. TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 2 3. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

sivu SISÄLLYSLUETTELO

sivu SISÄLLYSLUETTELO TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Kaupungin organisaatio 3 1.2.1 Luottamushenkilöorganisaatio 7 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio

Lisätiedot

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51

Tasekirja. Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 Khall 2.4.2012 / 92 Kvalt 25.6.2012 / 51 Tasekirja 2011 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT VALTUUSTOKAUDELLE

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2009 31 357 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus 45,4 % Alkutuotanto

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1

SISÄLLYSLUETTELO. 1 Toimintakertomus...1. 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 TASEKIRJA 2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Toimintakertomus...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus...1 1.1.2 Sipoon kunnan hallinto...2 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot