Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.2)"

Transkriptio

1 TEKNIIKKA Väli F VALLOX TEKNINEN OHJE 11 9 VKL Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L Kuvassa malli R. Mallissa L kanavayhteet ovat käänteisessä järjestyksessä. (katso s.) 1 1 Pääosat Poistoilmapuhallin Tuloilmapuhallin Puhaltimen sähköinen pikaliitäntä Jälkilämmityspatteri (sähkö 1000 W tai vesi) Lämmöntalteenottokenno Ulkoilmansuodatin EU7 Ulko- ja poistoilman esisuodatin EU Kesä- / talvipelti Liitinyhteet, kanavan sisä ø 1 mm Turvakytkin Seinäkiinnityskorvake Sähkökotelon suojalevy Ohjainpaneeli Pistotulppa Sähkökotelo TEKNINENOHJE Tekniset tiedot Kahdeksanportainen tehonsäätö, perusnopeus aseteltavissa Jälkilämmityksen ON/OFF painike ja jälkilämmityksen asetusarvon valinta ohjainpaneelista Mahdollisuus ohjaukseen useasta eri paikasta (max. 7 kpl ohjainpaneeleita), ja PC:llä Automaattinen lämmön talteenottokennon (LTO) ohitus Suodatinpinta-alaa lisätty (suuret suodattimet pitkät huoltovälit) Huoltomuistutin ilmoittaa huollon tarpeen vähintään kolme kertaa vuodessa Kondenssivesi voidaan putkittaa piilossa Kennon jäätymisenestoautomatiikka VKL-malleissa vesipatterin jäätymisenestoautomatiikka LTO:n hyötysuhde yli %, kun ilmamäärä pienempi kuin 50 m /h Häiriön sattuessa ohjauspaneelin merkkivalo ilmoittaa syyn Koneen automatiikassa valmius liittää: Hiilidioksidiohjaus Kosteusohjaus Suodatinvahti sekä poistoettä tuloilmapuolelle Alipaineohjaus

2 SUORITUSARVOT R-malli Ilmamäärät Mittauspisteet lähtökauluksen jälkeen. Puhallinkäyrät ilmoittavat kanavistohäviöihin käytettävissä olevan kokonaispaineen Puhallinnopeudet Säätöjännite V Poistoilmavirta (l/s) Kokonaisottoteho W Painehäviö kanavistossa. Kokonaispaine SUORITUSARVOT Puhallinkäyrät P = poistoilmapuhallin T= Tuloilmapuhallin Suositeltava toiminta-alue Mitat ja kätisyys 59 Tilavuusvirta 565 Ääniarvot DIGIT SE:stä tuloilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L w, db DIGIT SE:stä poistoilmakanavistoon lähtevä äänitehotaso oktaavikaistoittain L w, db ,5 5 1, Malli R Oktaavikaistan keskitaajuus herzeinä Hz l/s SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRTA 6 6 l/s 90 l/s l/s l/s SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRTA 6 67 l/s 95 l/s l/s , ,5 105 Kanavalähdöt, kanavan sisä ø 1 mm 1 Tuloilma asuntoon Poistoilma asunnosta Ulkoilma koneeseen Jäteilma ulos Malli L L W, db L WA, db(a) L pa, db(a) DIGIT SE:stä vaipan läpi tuleva A-painotettu äänitaso db (A) huonetilassa, johon se on asennettu (10 m :n äänenabsorbtio) SÄÄTÖASENTO / ILMAVIRRAT (tulo/poisto) 6 5/7 l/s 61/6 l/s 6/ l/s 11/115 l/s

3 OHJAINPANEELI Ohjainpaneeli 1. DIGIT SE käyttökytkin päälle ja pois. Hiilidioksidisäätö päälle ja pois. Kosteussäätö päälle ja pois. Jälkilämmitys päälle ja pois ja kesäaikainen lämmön talteenoton ohitus päälle ja pois 5. Tuloilman lämpötilan asetusarvon nosto 6. Lämpötilapatsas (asetusarvo tai todellinen lämpötila) 7. Tuloilman lämpötilan asetusarvon lasku. Merkkivalo / hälytys 9. Alipainesäädön merkkivalo 10. Lämmityspatterin toimintavalo 11. Puhallinnopeuden nosto 1. Puhallinnopeuspatsas 1. Puhallinnopeuden lasku 1. Ohjauspaneelin käyttöohje Ohjainpaneelin asennus, irroitus ja johdotus Ohjainpaneeli johdotetaan suoraan DIGIT SE:n kytkentäkotelolta. Ohjainpaneeli voidaan johdottaa myös sarjaan CO -anturin tai toisen ohjainpaneelin kanssa (kts. ulkoinen sähkökytkentä s.7). DIGIT ohjainpaneeli Uppoasennus Pinta-asennus Johdotus Kiinnitysjouset ohjainpaneelin keskellä Kaapeli: NOMAK x x 0,5 mm + 0,5 mm I PARI II PARI } } 1 = oranssi 1 = + = valkoinen 1 = n. 1 VDC } = oranssi = A = valkoinen = B 5 = metalli = signaalimaa Ohjainpaneeli takaa

4 ANTURIT VALLOX DIGIT SE / SE VKL Hiilidioksidianturin asennus ja johdotus CO -anturi johdotetaan suoraan DIGIT SE:n kytkentäkotelolta, tai se voidaan johdottaa myös sarjaan CO -anturin tai ohjainpaneelin kanssa (kts. ulkoinen sähkökytkentä s.7). Hiilidioksidianturi Pinta-asennus Johdotus Kaapeli: NOMAK x x 0,5 mm + 0,5 mm I PARI II PARI } } 1 = oranssi 1 = + = valkoinen 1 = n. 1 VDC } = oranssi = A = valkoinen = B 5 = metalli = signaalimaa CO -anturin pohjalevy CO -anturin elektroniikkakortti Kosteusanturi Kosteusanturin asennus ja johdotus Anturi johdotetaan suoraan DIGIT SE:n kytkentäkotelolta. Pinta-asennus Johdotus Anturin pohjalevy Katso ulkoinen sähkökytkentä ja huomioi vastuksen poisto kytkentäkotelosta, kun asennat ensimmäisen anturin. %RH-anturin elektroniikkakortti Kaapeli: x 0,5 mm

5 TOIMINNOT Huoltomuistutin DIGIT SE:ssä on na huoltomuistutin, jonka merkkivalo (A) ohjainpaneelissa muistuttaa n. kk:n välein huollon tarpeellisuudesta. Merkkivalon syttyessä tulee tarkastaa suodattimien ja koneen yleinen puhtaus. Merkkivalon voi kuitata painamalla CO -painiketta niin kauan (n. 0s), että valo sammuu. Suodatinvahti DIGIT SE:hen saa ena tuloilmakanaviston tai/ja poistoilmakanaviston paine-eroa mittaavan paineanturin. Ohjainpaneelissa oleva merkkivalo (A) ilmoittaa, kun asetettu paine-ero (o 500 Pa) ylittyy. Suodatinvahdin asetusarvo asetellaan ohjainpaneelista niin, että merkkivalo syttyy nopeudella, suodattimien ollessa puhtaita. Kun merkkivalo syttyy järjestelmän oltua käytössä jonkin aikaa nopeuksilla tai 5, niin on syytä puhdistaa tai vaihtaa suodattimet. Silloin, kun järjestelmään on asennettu paine-ero anturit, ei kk:n välein toimiva huoltomuistutin ole käytössä. Hiilidioksidisäätö (CO -säätö) DIGIT SE:hen saa ena myös CO -anturin, joka mahdollistaa automaattisen CO -säädön. Ohjainpaneelista (B) voidaan valita haluttu CO -asetusarvo ( ppm), johon verrataan CO -anturin mittaamaa huoneilman todellista CO - pitoisuutta. Kun CO -säätö on toiminnassa, niin DIGIT SE säätää puhallinnopeuden niin, että huoneilman CO -pitoisuus pysyy asetusarvon alapuolella. Hyvän huoneilman hiilidioksidin enimmäispitoisuus on n.1000 ppm. DIGIT SE:hen voidaan kytkeä max. 5 kpl CO -antureita, joista suurimman mittaustuloksen mukaan tapahtuu puhallinnopeuden säätö. Ilman suhteellisen kosteuden säätö (%RH-säätö) DIGIT SE:hen saa ena kosteusanturin, joka mahdollistaa automaattisen kosteussäädön. Ohjainpaneelista (C) voidaan valita haluttu kosteuden asetusarvo (0-55%), johon verrataan anturin mittaamaa huoneilman todellista kosteuspitoisuutta. Kun kosteussäätö on toiminnassa, niin DIGIT SE säätää puhallinnopeuden niin, että huoneilman kosteuspitoisuus pysyy kosteuden asetusarvon alapuolella. Hyvän huoneilman suositeltava kosteuspitoisuus on n. 5%. DIGIT SE:hen voidaan kytkeä max. kpl kosteusantureita, joista suurimman mittaustuloksen mukaan tapahtuu puhallinnopeuden säätö. Kesäkuukausien aikana on huomioitava ulkoilman suuri suhteellinen kosteus joka on usein yli %. Silloin kosteussäädöllä ei pystytä alentamaan huoneilman suhteellista kosteutta alle ulkoilman suhteellisen kosteuden, vaikka DIGIT SE kävisi nopeudella pitkiä aikoja. Näinä aikoina voidaan kosteussäätö kytkeä pois päältä ja syksyllä lämmityskauden alettua säätö kytketään takaisin päälle. Ilman suodatus DIGIT SE:ssä ovat na EU (E) ja EU7 (F) luokan ulkoilmasuodattimet ja EU (G) luokan poistoilmasuodatin. EU suodattimet on puhdistettava vähintään kolme kertaa vuodessa ja vaihdettava, kuten myös EU7, mielellään kerran vuodessa uusiin. Automaattinen lämmöntalteenoton ohitus DIGIT SE:ssä on na automaattinen lämmöntalteenoton ohitustoiminto (D), joka saadaan toimintaan kytkemällä ojainpaneelista jälkilämmitys pois päältä. DIGIT SE:n kesä-/talvipelti (H) menee kesäasentoon, kun sisäilman lämpötila on suurempi kuin ulkoilman lämpötila ja samanaikaisesti ulkoilman lämpötila on yli 1 C. Näin viileällä ulkoilmalla jäähdytetään sisäilmaa. Kun sisäilma on kesäaikana viileämpää kuin ulkoilma, sulkeutuu ohituskanava ja viileämmällä poistoilmalla jäähdytetään lämpimämpää tuloilmaa. Lämmöntalteenottokennon huurtumisen esto DIGIT SE:n LTO-kennon huurtuminen estetään pysäyttämällä tuloilmapuhallin ajoittain. Toimintapiste on määriteltävissä ohjainpaneelista. Tehdasasetuksella tuloilmapuhallin pysähtyy, kun jäteilman lämpötila LTO-kennon välittömässä läheisyydessä on alle+ C, tuloilmapuhallin käynnistyy, kun jäteilman lämpötila on noussut yli + C. F Alipainesäätö DIGIT SE:hen saa ena paineanturin, joka mahdollistaa alipainesäädön toiminnan. Ohjainpaneelista voidaan valita kanaviston haluttu asetusarvo, johon verrataan mitattavan kohteen alipainetta. Kun alipainesäätö on toiminnassa, niin DIGIT SE säätää puhallinnopeuden niin, että alipaine pysyy na mitattavassa kohteessa esim. liesikuvun tehostusläpän tai pesuhuoneen tehostettavan poistoventtiilin takana. Alipainesäädön periaate E B C G DIGIT SE:n sisäisestä paineanturista () johdotetaan kumiletku kohteeseen, jonka alipainetta halutaan tarkkailla esim. liesikuvut ja seinäventtiilit, joissa on tehostusläppä. DIGIT SE nostaa puhallinnopeutta kun tehostusläppä avataan ja pyrkii pitämään alipaineen asetusarvossaan. H A D 5

6 SISÄINEN SÄHKÖKAAVIO VALLOX DIGIT SE / DIGIT SE VKL VALLOX DIGIT SE / SE VKL %RH1 %RH DIGIT SE:n kytkentärasia (koneen alakotelossa) T Tuloilmapuhallin P Poistoilmapuhallin M1 Säästömuuntaja suojajännitekäämillä M Muuntaja 0VAC/16VAC K Kondensaattori H Häiriönpoistaja L Suojamaadoitettu liitosjohto TK Turvakytkin V Vesipatterin termostaattiventtiili T1 Jälkilämmityspatterin turvatermostaatti T Ylikuumenemissuoja kpl R Jälkilämmityspatteri M Peltimoottori 16 VAC P1 Suodatinvahti (tulo) P Suodatinvahti (poisto) / kanavan alipaine Johtojen värit: s Sininen m Musta r Ruskea 6

7 ULKOINEN SÄHKÖKAAVIO %RH1 %RH HUOM! Ensimmäinen kosteusanturi on liitettävä vastuksen 6, kω tilalle. Kaksi ohjainliitäntää (A B - +) ohjainpaneelit (t) ja CO -anturi (t) voidaan asentaa rinnan tai käyttää anturille omaa liitäntää. VALLOX DIGIT SE LIITÄNTÄKOTELO SIJAITSEE KONEEN ALAOSASSA Ohjainpaneeleita max. 7 kpl 1 kpl sisältyy koneen hintaan Hiilidioksidiantureita max. 5 kpl Lisävarusteita VALLOX DIGIT SE on pistotulppaliitäntäinen Koneen johdon pituus n. 0,7 m 7

8 JÄLKILÄMMITYSPATTERI VALLOX DIGIT SE / SE VKL Jälkilämmityspatteri Vesipatteri (VKL-malli) Sähköpatteri Sähköpatteri 1000 W DIGIT SE:n jälkilämmityksen säätö on suhteellinen: kun valittu lämpötila on yli,5 C korkeampi kuin tuloilman lämpötila, on sähkövastus päällä 100%, kun lämpötilaero pienenee, elektroniikka vähentää automaattisesti sähkövastuksen päälläoloaikaa. Ohjainpaneelista voidaan valita tuloilman lämpötila välillä C ja tarvittaessa kytkeä jälkilämmitys pois päältä. Lämmityspatterin toimintavalo palaa vain, kun patteri lämmittää. Vesipatteri (VKL-malli) DIGIT SE VKL:n jälkilämmitys toimii vastaavasti kuin DIGIT SE:ssä, mutta toimilaitteena on sähköinen termostaattiventtiili, joka on jännitteettömänä auki. VKL-mallissa on myös vesipatterin jäätymisenestoautomatiikka, joka pysäyttää koneen kaikki toiminnot ja venttiili jää auki, kun tuloilman lämpötila on alle C ja ulkoilman lämpötila alle 0 C (ohjainpaneelissa vilkkuvat huoltomuistuttimen ja jälkilämmityksen merkkivalot). Kone käynnistyy itsestään kun tuloilman lämpötila on yli 10 C. ESIMERKKI Ilmavirrat: 5/50 dm /s Käyrä 6 tuloilmavirta 100 dm /s Koneesta asuntoon lähtevän tuloilman lämpötila LTO-kennon jäätymisenesto alkaa toimia Poistoilman lämpötila Ulkoilman lämpeneminen LTO-kennossa sähkö ja vesipatterilla Käyrä 1 Käyrä Käyrä Käyrä Käyrä 5 Käyrä 6 Tuloilman lämpötila ilman jälkilämmitystä = vain lämmöntalteenotto. Tuloilman lämpötila sähköpatterin termostaatin ohjaamana, säätöarvo C (ilmavirta alle 75 l/s). Tuloilman lämpötila vesipatterilla, vesi +5 C ja veden virtaama 0,05 dm /s. Tuloilman lämpötila vesipatterilla, vesi +55 C ja veden virtaama 0,05 dm /s. Tuloilman lämpötila vesipatterilla, vesi +75 C ja veden virtaama 0,05 dm /s. Vesipatterin lämmönluovutukseen vaikuttaa monta tekijää, joten käyrät ovat likimääräisiä. Glykoli huonontaa patterin tehoa n. 10 0% riippuen seossuhteesta W:n jälkilämmityspatteri pystyy maksimissaan lämmittämään esim. 100 l/s ilmaa noin C. Koneelle tulevan ulkoilman lämpötila

9 VALLOX DIGIT SE VKL-patterin suorituskäyrät JÄLKILÄMMITYSPATTERI VKL-VESIPATTERIN NESTEPUOLEN PAINEHÄVIÖ Suositeltava käyttöalue on viivoitettu. Sisältää 1/ kytkentäjohdot. Määritetty 100% vedelle. 50% glykoliseoksella painehäviö on 1,6 kertainen. VKL-VESIPATTERIN TEHO Patterille tulevan veden lämpötila (tv =) 70 C Patterille tulevan ilman lämpötila (ti =) 15 C Vesivirta dm /s Kokonaispainehäviö kpa Patteri + venttiili (KVS 1,0) Patteri Patterin kokonaisteho kw Ilmavirta dm /s Veden jäähtymä patterissa C Patterille tulevan veden lämpötila (tv =) 55 C Patterille tulevan ilman lämpötila (ti =) 15 C Vesivirta dm /s dm /s dm /h Vesivirta Patterin kokonaisteho kw Ilmavirta dm /s Veden jäähtymä patterissa C 9

10 TOIMINTASELOSTUS DIGIT SE / DIGIT SE VKL Yleistä Käynnin ohjaus Koneen sähkönsyöttöä voidaan tarvittaessa ohjata ryhmäkeskuksen kontaktorin kautta, esim. aikaohjelmalla. Kone menee käynnistyksen jälkeen aluksi minimiteholle, jonka jälkeen tehon säätö tapahtuu ilmanlaatuantureiden antaman mittaustiedon perusteella ja/tai käsiohjauksella ohjainpaneelista. Puhallinnopeuden säätö Hiilidioksidi- ja kosteusohjaus IV-koneen tehoa ohjataan moniportaisesti kuormitustilanteiden mukaan ilmanvaihtovyöhykkeellä sijaitsevien ilmanlaatuantureiden (CO- ja %RH-anturi) antaman mittaustiedon perusteella. Vyöhykkeen hiilidioksidi- ja/tai kosteuspitoisuus pyritään pitämään ohjainpaneelista H asetellun raja-arvon alapuolella. Vakiopaineohjaus Ohjaus/säätökeskus ohjaa puhaltimien toimintaa paine-eromittauspisteestä PDE paineerolähettimelle PDE (paineohjauskäytössä) tulevan painetiedon perusteella pyrkien pitämään kanaviston painetason asetteluarvossaan. Käytössä voi olla yhtä aikaa yksi tai useampi ohjaustapa: Tehostusta vaativa ohjaustapa on määräävä. Ilmanvaihdon säädön toiminta-alue on maksimissaan -portainen. Säädön toiminta-alueen minimipuhallinnopeus on aseteltavissa halutulle minimitasolle. IV-koneen tehoa voidaan ohjata myös käsin ohjainpaneelista H. Lämmöntalteenoton ohitus Lämmöntalteenotto on aina käytössä, kun jälkilämmitys on kytketty toimintaan. Lämmöntalteenoton ohitusautomatiikka on toiminnassa, kun jälkilämmitys on kytketty pois päältä ja ulkoilman lämpötila on yli C. Tällöin koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa peltimoottorin FG toimintaa ulkolämpötila-anturin TE ja poistoilmalämpötila-anturin TE antaman mittaustiedon perusteella pyrkien saamaan ilmanvaihtovyöhykkeelle mahdollisimman viileää tuloilmaa. Lämmöntalteenoton jäätymisen esto Koneen ohjaus/säätökeskus pysäyttelee tuloilmapuhallinta TF lämpötila-anturin TE 1 mittaustiedon perusteella estäen LTO-kennon jäätymisen. Puhallin käynnistyy automaattisesti jäätymisvaaratilanteen mennessä ohi. Jäätymiseneston toiminnan rajalampötila ( C) ja eroalue (1... C) on aseteltavissa ohjainpaneelista H. Täydellinen kaukovalvontaohjaus voidaan toteuttaa VALLOX LONmuuntimen välityksellä Lonworks-FT10 kenttäväylään. Osaluettelo DIGIT SE Tunnus CO EU EU7 FG H LP LTO PDE PDE1 PDE PF %RH TE1 TE TE TE TF TS1 TS Nimitys Hiilidioksidianturi Hiilidioksidiohjaus Suodatin Peltimoottori Ohjainpaneeli Jälkilämmityspatteri Lämmöntalteenottokenno Paine-eromittaus Vakiopaineohjaus Paine-erolähetin Tuloilmapuolen painevahti Paine-erolähetin Poistoilmapuolen painevahti tai paineohjaus Poistoilmapuhallin Kosteusanturi Kosteusohjaus Tuloilmapuhallin Sähköpatterin ylilämpösuoja Sähköpatterin ylilämpösuoja Tekniset arvot (tehdasasetukset suluissa) Säätöalue ppm (900) Säätöväli 1 min tai 10 min (10) Tuloilma väh. EU7 Poistoilma väh. EU LTO-ohitusautomatiikka V, W, Nm Asettelu, käyttö, näyttö Sähköpatteri 1 kw 1-portainen, hyötysuhde = % Säätöalue Pa () Säätöalue Pa () tai...0 Pa qv = 15 dm /s (0 Pa) Säätöalue % Säätöväli 1 min tai 10 min. (10) Jäteilman lämpötila Säätöalue (, eroalue ) Tuloilman lämpötila Ulkoilman lämpötila Poistoilman lämpötila qv =115 dm /s (0 Pa) Käsipalautteinen +95 C Automaattinen + 0 C Varustus DIGIT SE Tuloilman lämpötila Koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa sähköpatterin LP toimintaa lämpötila-anturin TE antaman mittaustiedon perusteella pyrkien pitämään tuloilman lämpötilan ohjainpaneelista H asetellussa lämpötila-arvossa ( C). Sähköpatterin ylilämpösuoja Termostaatti TS1 vahtii sähköpatterin pintalämpötilaa: Pintalämpötilan ylittäessä rajaarvon, ylilämpösuoja laukeaa ja sähkönsyöttö patterille katkeaa. Ylilämpösuojan kuittaus on käsitoiminen. Hälytykset Paine-erolähettimet PDE1 ja PDE (PDE suodatinvahtikäytössä) vahtivat tulo- ja poistoilmapuolen paine-eroa. Jos paine-ero kasvaa liian suureksi likaisten suodattimien tai tukkeentuneen kanaviston takia, tapahtuu hälytys, joka ilmenee ohjainpaneelissa merkkivaloina. Jos koneeseen ei tule paine-eroantureita, koneen mahdollisesta huollontarpeesta muistuttavat kk:n käyttöjaksolla syttyvät ohjainpaneelin merkkivalot. DIGIT SE VKL Tuloilman lämpötila Koneen ohjaus/säätökeskus ohjaa säätöventtiilin SV toimintaa lämpötila-anturin TE antaman mittaustiedon perusteella pyrkien pitämään tuloilman lämpötilan ohjainpaneelista H asetellussa lämpötila-arvossa ( C). Vesipatterin jäätymisen esto Koneen ohjaus/säätökeskus pysäyttää puhaltimet TF ja PF ulkolämpötila-anturin TE ja tuloilmalämpötila-anturin TE mittaustiedon perusteella vesipatterin LP jäätymisvaaratilanteessa. Tieto tapahtuneesta jäätymisvaarasta ilmenee ohjainpaneelin merkkivaloissa. Puhaltimet käynnistyvät automaattisesti jäätymisvaaratilanteen mennessä ohi. Suositellaan käytettäväksi lämmönsiirrossa vesi-glykolipiiriä. Hälytykset Paine-erolähettimet PDE1 ja PDE (PDE suodatinvahtikäytössä) vahtivat tulo- ja poistoilmapuolen paine-eroa. Jos paine-ero kasvaa liian suureksi likaisten suodattimien tai tukkeentuneen kanaviston takia, tapahtuu hälytys, joka ilmenee ohjainpaneelissa merkkivaloina. Jos koneeseen ei tule paine-eroantureita, koneen mahdollisesta huollontarpeesta muistuttavat kk:n käyttöjaksolla syttyvät ohjainpaneelin merkkivalot. Osaluettelo DIGIT SE VKL Tunnus CO EU EU7 FG H LP LTO PDE PDE1 PDE PF %RH SV TE1 TE TE TE TF Nimitys Hiilidioksidianturi Hiilidioksidiohjaus Suodatin Peltimoottori Ohjainpaneeli Jälkilämmityspatteri Lämmöntalteenottokenno Paine-eromittaus Vakiopaineohjaus Paine-erolähetin Tuloilmapuolen painevahti Paine-erolähetin Poistoilmapuolen painevahti tai paineohjaus Poistoilmapuhallin Kosteusanturi Kosteusohjaus Toimilaiteventtiili LTO:n jäätymisenesto Tuloilmapuhallin Tekniset arvot (tehdasasetukset suluissa) Säätöalue ppm (900) Säätöväli 1 min tai 10 min (10) Tuloilma väh. EU7 Poistoilma väh. EU LTO-ohitusautomatiikka V, W, Nm Asettelu, käyttö, näyttö Vesipatteri 1-portainen, hyötysuhde = % Säätöalue Pa () Säätöalue Pa () tai...0 Pa qv = 15 dm /s (0 Pa) Säätöalue % Säätöväli 1 min tai 10 min. (10) 0 V, jännitteettömänä auki Jäteilman lämpötila Säätöalue (, eroalue ) Tuloilman lämpötila Ulkoilman lämpötila Poistoilman lämpötila qv =115 dm /s (0 Pa) Varustus 10

11 SÄÄTÖKAAVIOT DIGIT SE /DIGIT SE VKL Säätökaavio DIGIT SE Säätökaavio DIGIT SE VKL 11

12 SIJOITUS JA SEINÄKIINNITYS VALLOX DIGIT SE / SE VKL Sijoitus ja seinäkiinnitys VALLOX DIGIT SE asennetaan paikkaan jonka lämpötila ei laske alle +0 C. Koteloimaton kone tulee sijoittaa paikkaan, missä sen käynti-ääni ei häiritse suurimmilla nopeuksilla; apukeittiö, tekniset tilat yms. Kondenssivesi Toimitukseen kuuluu vesilukko, johon liitettävällä viemäröinnillä johdetaan poistoilmasta tiivistyvä vesi lattiakaivoon (ei suoraan viemäriin). Viemäröinti ei saa olla nouseva vesilukon jälkeen. Kone on asennettava vaakasuoraan, jotta kondenssivesi pääsee esteettä poistumaan koneesta. Huom! Jos kone asennetaan esim. lämminvesi-varaajan yläpuolelle, niin kondenssiveden viemäröinti ja johtojen liitäntä on huomioitava. Seinäkiinnitys KONE NOUSEE ASENNETTAESSA 10 MM LOPULLISTA KORKEUTTA YLEMMÄKSI DIGIT SE:N YLÄREUNA 10 VARMISTUS KIINNITYS KIINNIKKEEN ALAREUNA 75 x 5 *) 05 1 *) ALUE JOSSA SÄHKÖ JA KONDENSSIVESI VOIDAAN JOHTAA SIENÄÄN 1 KONDENSSIVESILIITÄNTÄ JA VESILUKKO 50 5 KIINNIKKEEN ALAREUNA SÄHKÖLIITÄNTÄ Vallox Oy 00 Loimaa Puhelin (0) Telefax (0) Internet: F/05.99/5000/Offset House VALLOX Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L

TEKNINEN OHJE DIGIT SED. Tekniset tiedot. Mallit: Tyyppinumero B 3500 SE DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L .09.6F..008 Tyyppi B 500 SE VALLOX Mallit: DIGIT SE R DIGIT SE L DIGIT SE VKL R DIGIT SE VKL L DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero B 500 SE VALLOXtuotenumero LVI-tuotenumero VALLOX

Lisätiedot

Vallox DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Mallit: DIGIT2 SE R DIGIT2 SE L DIGIT2 SE VKL R DIGIT2 SE VKL L DIGIT2 SE MLV R DIGIT2 SE MLV L

Vallox DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Mallit: DIGIT2 SE R DIGIT2 SE L DIGIT2 SE VKL R DIGIT2 SE VKL L DIGIT2 SE MLV R DIGIT2 SE MLV L Vallox Digit2SE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Tyyppinumero 55 SE 1.9.91F 17.11.28 Tyyppi 55 SE VALLOX VALLOXtuotenumero VALLOX DIGIT2 SE R 2 VALLOX DIGIT2 SE L 21 VALLOX DIGIT2 SE VKL R 22

Lisätiedot

DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Sähköliitäntä. Lämmöntalteenotto. VALLOX 150 Effect SE VKL. VALLOX 150 Effect SE MLV. Tuloilma Poistoilma

DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ. Sähköliitäntä. Lämmöntalteenotto. VALLOX 150 Effect SE VKL. VALLOX 150 Effect SE MLV. Tuloilma Poistoilma Vallox 150SE EFFECT Tyyppinumero 3530 VALLOX tuotenumero 1.09.392 F 21.11.2010 Tyyppi 3530 VALLOX LVItuotenumero ALLIT: VALLOX 150 Effect SE R 3352300 7912089 VALLOX 150 Effect SE L 3352310 7912090 VALLOX

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

TEKNIIKKA. Väli 5 1.09.61F 30.9.1999 VALLOX VKL MALLIT: VALLOX DIGIT SE VALLOX DIGIT SE VKL KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE TEKNIIKK Väli 5.09.6F 30.9.999 VLLOX MLLIT: VLLOX DIGIT SE VLLOX DIGIT SE VKL VKL KÄYTTÖ- J HUOLTO-OHJE SISÄLLYSLUETTELO RKIPÄIVÄN PIKOPS VLLOX DIGIT SE on perussäädetty kotisi normaalioloihin. Ilmanvaihdon

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ILPO T-10 -tuloilmalaite Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

ILPO T-10 -tuloilmalaite Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje ILPO T-0 -tuloilmalaite Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje TULOILMALAITE ILPO COMFORT -POISTOILMALÄMPÖPUMPUN YHTEYTEEN Tuloilmalaite ILPO T-0 Econo Tuloilmalaite ILPO T-0 Econo on tarkoitettu

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN

HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN POISTOILMAN LÄMMÖNTALTEENOTON VUOSIHYÖTYSUHDELUOKKA HYVÄ ILMA SISÄLLÄKIN Helppokäyttöistä ilmanvaihdon huipputekniikkaa 09MV 0 MV MV A+ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ VALLOX ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Älykkäällä

Lisätiedot

Tuloilmakone VEKA. Tekniset tiedot 2009

Tuloilmakone VEKA. Tekniset tiedot 2009 Tuloilmakone VEKA 2009 Sisällys Laitteen kuvaus...3, pikavalinta...4 Osat...5, koko 20...6, koko 30...8, mitoitus...10 Sähkö- ja säätölaitteet...11 Varusteet...16 Tuotetunnukset...18 Fläkt Woods 8513 FI

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU:

AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: ILPO Comfort POISTOILMALÄMPÖPUMPPU AINUTLAATUINEN UUTUUS ENEMMÄN KUIN LÄMPÖPUMPPU: PIENEMMÄLLÄ INVESTOINNILLA MAALÄMMÖN TEHO RAKENNUKSEN JA KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS POISTO- TAI TULO-POISTO -ILMANVAIHTO LÄMPIMÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK

Asentajan käsikirja SAM 40. Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Asentajan käsikirja Tuloilmamoduuli IHB FI 1213-1 031936 LEK LEK Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kuljetus 5 Asennus 5 Luukkujen irrotus 5 3 Tuloilmamoduulin rakenne

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden

Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden FI Asennus- ja käyttöohje Devireg 850 III maa-alueiden sekä kattorakenteiden sulanapitoon (1-4 anturia) 1 Sisältö 1: Käyttöohje Järjestelmän kuvaus 3 Yleistä 5 Painikkeet 5 Näyttö 5 Valikko 6 Mahdolliset

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS K: Miten valitsen oikean tehoisen ilmalämpöpumpun talooni? Meillä on 105 m2 omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. V: Ensin kannatta miettiä, kumpi

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot