Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen"

Transkriptio

1

2 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä intrntissä, printissä, tlvisiossa tai päivittäistavarakaupan käytävillä. Markkinoinnilla i ol itsisarvoa, vaan sillä tähdätään aina jonkinlaisn toiminnallisn tai milikuvallisn tavoittsn. Ja viim kädssä markkinoinnin thtävä on aina kasvattaa tkijänsä liiktoimintaa. Väitän, yhdssä usidn muidn markkinoinnin ammattilaistn kanssa, ttä käynnissä on mismuistiin mrkittävin muutos koko markkinointiajattlussa ja markkinoinnin tkmisssä. Markkinointi muuttuu, kun ihmistn tapa käyttää mdiaa muuttuu. Tämän muutoksn taustalla on mdian digitalisoituminn ja s vaikuttaa suoraan ihmistn ostokäyttäytymisn. Milstäni tämän muutoksn ja sn vaikutustn ymmärtäminn on avainasia, kun tarkoituksna on thdä markkinoinnin toimnpititä suunnitlmallissti, tavoittllissti ja tuloksllissti. Hlppoa s i ol, mutta parhaimmillaan palkitsvaa ja hlvtin hauskaa.

3 Samuli Salokangas Plannr Kohokohtani nsimmäisnä vuonna 1. Call of Duty 4: Modrn Warfar toimistolla 2. Toimiston ryöstö 3. Vxi Salmi tuli kylään 4. Bobcatmis jyräsi sisäpihan polkupyörät solmuun 5. Kttusn Jann unohtui toimiston vssaan stand up -illassa Riikka Antila Account Managr Parhaat rakkauslokuvat 1. Sliding doors 2. Walk th lin 3. Brokback mountain 4. Sattumalta 5. Rakkautta nnn auringonnousua Vsku Nurmi AD Ensimmäisn vuodn parhaat svitsinlikkt 1. Matkarakastaja 2. Timjami 3. Nron 4. Kahvila Suomi 5. Fanny Gos to Hollywood Panu Laaksonn CEO Ensimmäisnä vuonna kuuntlmiani lvyjä 1. Egotrippi: Maailmanloppua odotllssa 2. Mus: Th Rsistanc 3. Vstrinn yhtyinn: Jönköping 4. MEW: No mor storis 5. Parl Jam: Backspacr Tmu Jokinn COB Juoksusuorituksiani nsimmäisnä vuonna km radalla aikaan 42 min 10 s km maastossa aikaan 1h 20 min 3. Coopr 3250 mtriä lnkkikilomtriä vuodssa 5. 1 km radalla aikaan 3 min 10 s Max Nyman Plannr Parhaat julkkistn lmpinimt 1. Kijo Kk Rosbrg 2. Virv Vicky Rosti 3. Juhani Tami Tamminn 4. Johanna Tuksu Tukiainn 5. Madlin Madd vaan Thérès Amli Josphin Tanja Ylikangas Account Managr Parhaat taitoluistlijat 1. Ulrich Salchow (SWE) 2. Katarina Witt (GER) 3. Brian Boitano (USA) 4. Evgni Plustsnko (RUS) 5. Yu-Na Kim (SKR) Laura Kski-Orvola Copywritr Suosikkikirjani 1. Luk Rhinhart: Noppamis 2. Clair Castillon: Äidin pikku pyövli 3. Ptri Tamminn: Elämiä 4. Daniil Harms: Sattumia 5. Antoin d Saint-Exupéry: Pikku prinssi

4 Trvystalo on maan johtava trvyspalvluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia trvys-, työtrvys- ja sairaanhoitopalvluja yksityis hnkilöill, yrityksill, vakuutus yhtiöill ja julkisll sktorill yli 100 toimipaikassa ri puolilla Suoma. Taitto virh kirurgiaan rikoistunut Hlsingin Silmälasri liittyi Suomn Trvystalo -konsrniin vuonna Rillipää Silmin taittovirhkirurgia on lisännyt suosiotaan viim vuosina. Ihmistn titämyksn lisääntyssä ja tkniikan jatkuvasti khittyssä kynnys näönkorjaamisn on madaltunut. Alalla on usita rikokoisia toimijoita, jotka kosisklvat asiakkaita hyvin samankaltaisilla vistillä ja mdioilla. Pääosaa näyttl ylnsä tkniikka ja sn uutuus. Kuluttajilla on kuitnkin hyvin paljon plkoja ja kysymyksiä, joihin pitää löytää vastaus nnn hankinta päätöstä. Vastauksia tsitään pääsään - töi ssti ntistä ja ystäväpiiristä. 1. Konsultaatiokäyntivaraustn kasvattaminn sivuston kautta 2. Opraatioidn määrän kasvattaminn Suunnittlin Suomn Trvystalon taittovirhkirurgiaa tarjoavan Lauttasaarn yksikön kanssa uudn vistinnän konsptin. Tknohorinan sijaan halusin nostaa vistinnän kskiöön asiakkaidn luulot, plot ja muut oston stt ja osoittaa n vääriksi. Kohd ryhmän ajatuksia slvitttiin myös kohdryhmätutkimuksn avulla. Tulokst osoittivat näkmyksni tosiksi ja saatoin aloittaa suunnittlun tutkitun tidon pohjalta. Tutkimus osoitti, ttä WOM:n osuus taittovirhkirurgista toimnpidttä suunnitllssa on suuri. WOM:n maksimoimisksi ja kampanjan löytämisn hlpottamisksi nimsin kokonaisuudn suomalaistn suu hun sopivaksi rillipääksi. Vuosia jatkunidn ja nykyään jo vääristynidn uskomustn kääntämisksi päätin näyttää ihmisill käytännössä, millaisia vaihita ja tuntmuksia opraatioon liittyy. Vaihittain tnvin vidoidn pääosaan, rillipääksi, valittiin Ann Kukkohovi. Suosittu juontaja oli kärsinyt piilolasin aihuttamasta kuivumissta ja silmä lasin käytöstä jo vuosia, jotn päätös lähtä mukaan syntyi nopasti. Kaikssa vistinnässä kiinnitin rityistä huomioita slväkilisyytn pyrkin välttämään alan outoja, monimutkaisia ja plottavia trmjä. Hinnan mrkitys oli suuri, jotn jalostin toimnpitll myös markkinoidn parhaat maksuhdot yhdssä Trvys talon kanssa skä madalsin yhtydnottokynnystä rilaistn insntiivin avulla. Skä digitaalist ttä printist polut johdattivat -sivustoll. Vistinnän uusi, asiakaslähtöinn konspti Rillipää.fi -sivusto Hakukonoptimointi ja hakusanamainonta Radiomainonta Printtimainonta Kuulas Millward Brown (kohdryhmätutkimus) ja DJ Slow (mm. radiomainoksissa hyödynntyt Rillipää-laulut). Konsultaatiokäyntjä varattiin 1429 kpl, joista valtaosa muuttui vähintään maksullisksi (180 ) situtkimuksksi. Käyntjä sivustolla , konvrsio konsultaatiokäynti varauksiksi 3,29%. Eri kävijöitä , konvrsio konsultaatiokäyntivarauksiksi 4,3%. * Ida Fram analysoi toimintakntän huolllissti. Idat olivat raikkaita ja kuvaukst täsmällisiä. - Markku Ris, optikko Ennn kampanjan alkua vuodn 2009 kumulatiivinn myynti vuotn 2008 vrrattuna oli -20% joulukuun lopussa vuodn 2009 kumulatiivinn myynti vuotn 2008 vrrattuna oli yli +18%. Trvystalon hnkilöstön mukaan asiakkaat tuntvat prosssin huomattavasti aimpaa parmmin ja suhtau tuvat opraatioon hyvin positiivissti. Myös sivuston ilmttä ja käytttävyyttä on khuttu spontaanisti asiakkaidn toimsta. Tällä htkllä ainoa käytössä olva mdia on hakusanamainonta (ja hakukonoptimointi). Konsultaatiokäyntivarauksia thdään dlln noin 100 pr kuukausi, li kysssä on äärimmäisn kustannusthokas, luontltaan jatkuva toimintamalli. * Tulokst aikaväliltä Mittauksn käyttyt työkalut: Googl Analytics, Trvystalon oma myyntisuranta.

5 Sokos-tavaratalot ovat osa S-ryhmän kattavaa palvlu tarjontaa. Sokoksn valikoimista löydät koti maistn ja kansainvälistn mrkkituottidn lisäksi Sokoksn omia mrkkjä. Ktjuun kuuluu 11 isoa ja monipuolista tavarataloa ja 11 pinmpää, kaunutn skä naistn ja mistn pukutumisn kskittyvää Sokosta. Sokos 1. Suunnitlla uudnlaisia, kustannusthokkaita totutusmuotoja Sokoksn 2010 kampanjoihin (3+1 päivää, Kutsu kaunutn, Muoti) 2. Löytää uudnlaisia tapoja tavoittaa Sokoksn kohdryhmät 3. Khittää kampanjakokonaisuuksin digitaalista ulottuvuutta Suunnittlun tärkin lähtökohta minull oli totutustn monistttavuus, laajnnttavuus ja pitkäjäntisyys. Suunnittlin monipuolisn ja pitkäikäisn kampanjoidn työkalupakin, jonka totutuksia voidaan pinin muutoksin hyödyntää usammissa kampanjalähdöissä. Suunnittlutyöni tuloksna tuotttiin mm. suraavanlaista kampanjamatriaalia: 3 +1 päivää -kampanja ShoppailuOpas digitaalinn kuvasto, jonka avulla kampanjatarjoustuottisiin pystyi tutustumaan tukätn tavaratalo-, päivä-, hinta- ja tuotryhmä kohtaissti Sykttä Sokoksn raaliaikainn tapahtuma - kanava Sokosn FB-fanisivuilla ja 3+1- kampanjasivulla Vrkkomainonta Muutamia printtitotutuksia Kvään 2010 tavaratalomatriaalit Raikas kvät visuaalinn ilm ja sn sovllukst, mm. ikkunataustakuvat, tmakyltit W Car Icon -lansraus wcaricon.fi -sivusto, jossa mm. tuotnäytjaklua Bloggaajayhtistyö Lhdistösuhtt 3 +1 päivää -kampanja ShoppailuOpas: virailua, ri kävijää, sivustolla käyttty aika kskimäärin yli 7 minuuttia, arvontaan osallistunutta ja yli 1,6 miljoonaa näyttökrtaa* Sokoksn Facbook-faniryhmän sivulataukst kasvoivat kahdksankrtaisiksi ja uusin fanin määrässä näkyi massiivinn piikki Myös Sokoksn kotisivujn kävijämäärä kasvoi 8% dllisvuodn syksyyn vrrattuna W Car Icon -lansraus Tito tuotsarjasta lvisi kohdryhmän kskuu - dssa nopasti blogin skä muidn (sosiaalistn) vrkkomdioidn kautta Kampanjasivulla yli ri kävijää ja käyntiä Kampanjasivull linkittäviä sivustoja 112 kpl, joidn kautta yli 50% kaikista käynnistä Sivustolla käyttty aika 2 minuuttia Olmm rityisn ihastunita Ida Framin lähstymistapaan, jossa yksittäistn kampanjoidn sijaan khittään jatkuvia toimintamallja. Saamm paitsi paljon uusia aja tuksia, myös vastauksia mitä jo aimmin askarruttanisiin markkinoinnin haastisiin. - Mikko Hägrström, markkinointipäällikkö Kutsuja tuotnäyttilauksn lähtttiin kampanjasivun kautta kpl, 2533 ihmisn toimsta Kampanjasivun kautta jattiin kaikki 1500 tuotnäytttä 1 vuorokaudssa Lansraus tni kokonaisuutna mallikkaasti ja tuotsarja on saanut kohdryhmässä hyvän vastaanoton * Tulokst välisltä ajalta.

6 R-kioski on valtakunnallinn kskittysti ohjattu, kannat tava myymäläktju, joka tarjoaa asiakkailln viihdttä, jännitystä, milihyvää skä päivittäisiä prustuottita ja -palvluita nopasti ja vaivattomasti aamusta iltaan. Suomn parhaaksi kansainvälisn tason kokous- ja kylpylähotlliksi tähtäävä Congrss Wllnss Hotl Långvik avattiin Kirkkonummll vuodn 2010 alussa. Tulvaisuus alkaa Långvikista. HOTELLIMAAILMA KOKOUSMAAILMA WELLNESS-MAAILMA RAVINTOLAMAAILMA Ärrän pilottikioskin visuaalinn ilm Minun tuli suunnitlla uudnlaisill Ärrä -pilottikios kill uusi visuaalinn ilm. Tunnisttta vuudn säilyttämisksi ilmssä tuli mm. hyödyntää tuttua klta-sinistä väriyhdistlmää. Iloismpi, modrni, toimivakin jopa. Houkuttl ja uskoisin vahvasti asioivani, jopa vanhaakin parmpi! - Palauttta visuaalisn ilmn kuluttajatutkimukssta Alkupräinn hdotuksni valikoitui uudistustyön pohjaksi lukuistn vaihtohtojn joukosta. Lopullisn valinnan tuksi thtiin tarkntavia kuluttajatutkimuksia. Ensimmäinn pilottikioski avattiin Vantaan Linikkitillä, Simonsudussa. Pilottikioskin ulko- ja sisäilm Valotaulut Ikkunatippaukst Mainosmatriaalit Kuluttajapalauttta uudistukssta krätään syksyyn 2010 asti. Hyvät päätökst syntyvät hyvästä olosta. Siksi niin isommat kuin pinmmätkin päätökst kannattaa thdä inspiroivassa ympäristössä. Kokous- ja kylpylähotlli Långvikin ainutlaatuist puittt takaavat, ttä jokainn kokoukssi osallistuva on virkä, tyytyväinn ja sitoutunut skä kokouksn aikana ttä sn jälkn. Tutustu ja pyydä tarjous osoittssa Långvik markkinointivistintä Långvik koostuu korkatasoisista kokous- ja kon f rnssitiloista, ylllisistä majoitushuonista, SPA-palvluista skä kansainvälistä huipputasoa dustavasta ravintolamaailmasta. Kaikki Långvikin palvlut on luotu kokonaisvaltaisn hyvinvointitman ympärill. 1. Khittää monipuolissti Långvikin markkinointia, vistintää skä tarjottavia palvluita 2. Suunnitlla Långvik -brändin visuaalinn ilm sovlluksinn (mm. tuottt ja sisustus) 3. Suunnitlla Långvikin tarjoamall Kid-palvlukokonaisuudll oma visuaalinn brändiidntittti Långvik brändistratgia Visuaalinn idntittti ohjistuksinn ja sovlluksinn Långvik markkinointivistinnän konspti Lansrauskampanja printtimdiaan långvik.fi -sivusto

7 Upa, runsaanmakuinn SAMPPANJA JOULUPÖYTÄÄN SAP on maailman johtava liiktoimintaohjlmistojn tarjoaja, joka toimittaa tuottita ja palvluita asiakkaidn liiktoiminnan innovaation noputtamisksi. Vuonna 1972 prustttu SAP on toimialansa johtaja ja SAP-sovlluksia käyttään tällä htkllä yli 120 maassa. Prnod Ricard Finland Oy on Suomn toisksi suurin alkoholialan yritys, joka valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakl noin 400 kotimaista ja kansainvälistä alkoholituottta. G.H.Mummsamppanja SAP Fall Collction Poistaa suomalaistn samppanjastoja 2. Krtoa samppanjasta kattavasti ja kiinnostavasti 3. Kannustaa samppanjan nauttimisn ilman sn suurmpaa juhlaa 1. Tarjota SAP:n asiakkaill, prospktill skä kump panill läpilikkaus SAP:n uusimmista ratkaisuista 2. Kartoittaa markkinatilanntta 3. Lisätä SAP:n tunnttuutta SAP Fall Collction 2009 oli SAP:n asiakkaill, prospktill skä kumppanill tarkoitttu avaintapahtuma. Tapahtumassa sitltiin mm. mitn SAPjärjstlmät tukvat yritystn toimintaa skä krrottiin mitn ja millä työkaluilla järjstlmin tuomia hyötyjä kannattaa mitata. Järjstyksssään toisn Fall C ollction -tapahtuman tavoittina oli tarjota kohdylisöll läpi likkaus SAP:n uusimmista ratkaisuista, kartoittaa mark ki natilanntta skä lisätä SAP:n tunnttuutta. Maksuton tapahtuma järjstttiin Hlsingissä, ravintola Pörssitalossa. Minun tuli houkutlla paikall mahdollisimman monta osallistujaa. SAP Finland Oy:n markkinointi on ollut rittäin tyytyväinn yhtis työhönsä Ida Framin kanssa ja luottaa Ida Framin asiantuntvaan, tuloksllisn tiimiin. - Jaana Laitinn, Campaign Managr Suunnittlin vaihisttun kutsukampanjan, joka tavoittli koh dryhmää aluksi vrkkomainonnalla ja sittn sähköpostikutsulla. Puolt tavoitosallistujista saatiin mukaan jo vrkkomainonnan avulla, nnn varsinaisn pääkutsun lähttämistä. Tkmäni display-mainonta toimi Talntumin mainospaikoilla yli kuusi krtaa parmmin (CTR/uniikit klikkaukst) kuin muut vastaavilla paikoilla sijaitsvat displaymainokst. Kun varsinainn kutsu sittn lähti, tilaisuutn ilmoittautui päättäjiä lähs tuplatn tavoittn. Radio Rockin ja Radio Aallon kanssa totutttu kilpailu samppanjaa.fi -sivusto Facbook-ryhmä G.H. Mumm Ladis Lik Champagn, jossa järjsttään säännöllissti myös PR-kulmana toimivia tmpauksia ryhmän jäsnill Kauppalhdn kampanja Ilmoitus uudistunn Kuukausiliittn mdia-painoksn Hinosti on toiminut, ja Mummmyynnin khitys on ol lut huumaavaa jo loppu syksystä, suurkiitos siitä. Plkästään joulukuun myynti oli +178 % viim vuodn ko. ajan jaksoon vrrattuna! - Kaisa Kavkari, Brand Managr Wins Mumm Cordon Roug Brut 0,75 l Alkon myymälöistä, hinta 39,90. G.H. Mumm-samppanjaa tuo maahan ja markkinoi Prnod Ricard Finland Oy. Nauti Mumm-samppanjaa vastuullissti.

8 ylpänä sittävät: Inc. on Blizzard, n io, joka is v ti Ac plifirma n in ju a nl a situista maailma ippusuo, ja u h u tt on tunn of Duty ro, Call listään. Guitar H lip o k -kons Tony Haw Guitar Hro 5 -lansraus 1. Saada isosti näkvyyttä Guitar Hro -brändill ja thdä sitn uutuus tutuksi kuluttajill 2. Luoda puhnaihita ja uutisnostoja rilaisin PR-tmpauksin 3. Ohjata kuluttajat ostamaan tuottta jaklutistä Tapahtumamarkkinointitoimisto Bas Evnt Productions. Anttiloissa järjsttyt osakilpailut kräsivät paljon huomiota. Esimrkiksi Hlsingin Kampissa kisa paikan ohi kulki päivittäin yli ihmistä. Päätin lansrata Guitar Hro 5 -plin järjstämällä nsimmäist virallist Guitar Hron SM-kisat. Jotta kilpailu saisi riittävää PR-huomiota, kutsuin mukaan maailman parhaan Guitar Hron, YouTub-lgnda Frddi Wongin Los Anglsista. Frddin th tävänä oli haastaa tulva Suomn mstari kilpailun finaalissa. Kampanjasivusto Printtimainonta Jaklutipromootio PR Karsintakirtu Suomn Anttiloissa Kilpailun finaali DigiExpo 09 -näyttlyssä Yhtistyösivusto ja intraktiivinn display totutus IRC-Gallrian kanssa Kilpailusivustolla virailtiin yli krtaa. Kskimääräinn virailuaika oli yli 6 minuuttia, ja latauksia krtyi YouTubn ladattiin 317 osakilpailuvidota. Frddin omalla YouTub-kanavalla finaalividota on katsottu yli krtaa. SM-kisoista ja Frddin saapumissta DigiExpoon uutisoitiin mm. suraavissa mdioissa: Ilta-Sanomat, Siska, Plaaja, Plit, Talntumin digimdiat, lukuisat kskustlupalstat ja blogit. Yli tuhatpäisn ylisön dssä nsimmäisksi virallisksi Guitar Hron Suomn mstariksi kruunattiin 13-vuotias Jani Maarla Hlsingistä. Guitar Hro 5 pysyi Suomn 10 myydyimmän plin joukossa yli kuukaudn ajan julkaisunsa jälkn. a d N g l i l kitarap G N O w E FREDDI virallin N suom Nm, hänt löydyttyä Hro in r a t s Suomnm uma lävä Guitar ts ong! Virallisn iexpon ku lsista, Frddi W ig D a ta s a ha s Ang uoraan Lo -lgnda s SINÄ? tul finaaliin katsomaan kuka on Suomnmstari digixpo klo 14:30-16:30 Virallist SM-osakilpailut: Hlsinki, Mssukskus Musiikkimssut/Anttilan osasto klo Tampr, Kodin Ykkönn Lilahti klo stari

9 Ylläs on ykkönn Panu Laaksonn, Ylläs löysi mainostoimiston. Tili mahtaa olla kooltaan mittava, kun siitä kilvoittlmaan tarvittiin 40 toimistoa. Paras kuitnkin löytyi, vilpittömät onnittlut Imagnringill. Tyttärn iltasadussa Risto Räppääjä mittii, ttä mitä s tarkoittaa kun sappi kihuu. Minäpä krron. Sappi kihuu, kun mainostaja käyttää häikäilmättä hyväksn mainostoimistojn kurjuutta ja tttää asiantuntijoilla parin hiihtokaudn vrran turhaa työtä. 40 toimiston kilpailun järjstäminn osoittaa lähinnä hikkoa ammattitaitoa ja alan osaamisn ylnkatsomista. Ja turha väittää, ttä syy on toimistojn jotka lähtivät mukaan kisaan. Kyllä toimksiantajallakin täytyy joku vastuu olla. Ala joka on juuri irtisanonut lähs 30% hnkilöstöstään, tarttuu hrkästi kuinka ohun oljnkortn tahansa. Jos i toimistojn välil lä viitsi its thdä ds alustavaa vrtailua, niin asiantuntvaa palvlua kyllä löytyy. Ainakin Tuuli Kahman Brzway auttaa asiakasta löytämään tarpsnsa oikan toimiston. Tuuli tosin laskuttaa palvlustaan. Oln muutn tsimässä yrityksllmm sopivaa kohdtta talvisiin virkistys- ja kokousmatkoihin. Hiihtokskus sn olla pitää, sn vrran oln jo htinyt asiaan kskittymään. Koska n kuitnkaan ol vaivautunut tutustumaan kohtidn sittisiin nkä nttisivuihin, saati kysynyt suosituksia tutuilta, pyydän kaikkia kiinnostunita hiihtokskusyrittäjiä lähttämään nipun hissilippuja, hotllivouchrita ja lahjakorttja kskuksn ri ravintoloihin. Pari drinkkilippua voisi myös thdä trää. Ei jää suu kuivaksi. Lupaan kyllä palauttaa kaikki ylimääräist liput ja laput niill jotka ivät tul valituksi. Enhän missään tapauksssa halua väärinkäyttää palvluitann. Kaikn matriaalin voi toimittaa postits osoittsn Prämihnkatu 11, Hlsinki. Sähköist hakmistot, saatanasta suraavat? Panu Laaksonn, numro palvlu.php, Vrkossa toimivia numropalvluita, li sähköisiä hakmistoja riittää. IAB:n mukaan näidn osuus koko vrkkomainonnan määrästä oli vuodn 2009 nsimmäisllä puoliskolla 23,2 milj. uroa, li yli 33%. Kasvua krtyi dllisvuotn vrrattuna präti 12,9 %. Sähköistn hakmistojn täyttäminn yritystn tidoilla on myyntivyörytyksn taidonnäyt: Jaramo tiältä kskisstä Suomsta trv, kuinkahan s pävä o lähtnä kulukmmaan Nuita yhtystitoja tässä tarkastllahan Ja minkähänlaann paktti sitä laitttais, ttä kuva ja linkit nyt ainakkii Jaa ilimasia prustitoja vuan Eipä millä sllasia ou tarajota.. Jaa, no suattaapi s onnistuakkii Mutta ihä m nyt vuan smmosia Pahimmillaan hakmistojn laskuista tapllaan viikkokausia. Oln itskin saanut nauttia nauhoittun puhlun krtaamissta, kun hakmistopalvlun tarjoaja väitti kivnkovaan saannsa puhlimssa kollgaltani sitovan tilauksn. Esimrkiksi Dirctaa koskvia valituksia on Suomn Yrittäjät ry:ll krtynyt yli 1000 kappaltta. Sähköist hakmistot sotkvat asiat myös vrkossa, kun yrityksn nimllä löytyy kymmnittäin hakmistopalvluita yrityksn omin sivujn sijaan. Miksi ihmssä haluaisin ohjata yrityksstäni kiinnostunn ihmisn sähköisn hakmistoon oman sivustoni sijaan? Kävin aihsta MTL:n ajankohtaissminaarin jälkimainingissa hyvän kskustlun Fonctan Timo Hiltusn kanssa. Timo oli ymmärrttävästi himan ri linjoilla kanssani ja sitti asiansa puolsta myös hyvät prustlut. Fonctan kanta hakmistopalvluidn tarjoajista on, ttä valtaosa hoitaa työnsä täysin asiallissti. Rajojn vnyttäjiäkin kuitnkin valitttavasti löytyy ja nämä harvat tapaukst mustaavat koko alan maintta. Lisäksi Timo korosti, ttä Suomssa on noin yritystä ja vain noin kotisivua. Kntis hakmistoill on siis kaiksta huolimatta paikkansa myös vrkossa. Luova johtaja ravistli toimitusjohtajan asiakaslhtä Samuli Salokangas Mainostoimistojohtajan ajatus thdä oma asiakaslhti tn. Ehkä. Luova johtaja: Sä haluut thdä tän slvästi siksi, ttä sä t ol koskaan thnyt näitä nnn! Toimitusjohtaja: Enookkaan. Mut mä oln LUKENUT USEITA asiakaslhtiä. Luova johtaja: Tää sun proggis kaataa puolt Amazonin sadmtsistä. Toimitusjohtaja: No kato ny tätä painotarjousta, i tää oo paha, ja täs on tällainn rikoislakkakin! Luova johtaja: Mä tkisin lktronisn asiakaslhdn, s on kato intraktiivinn. Toimitusjohtaja: Näitä i muutn nää kutsuta asiakaslhdiksi, vaan paintuiksi myynnin tukimatriaaliksi. Luova johtaja: Eli lyhnnttynä PMTM. Eiks toi oo joku tyttöbändi? Toimitusjohtaja:...aarrrhhgg. Luova johtaja: Mä tkisin niiku tällasn ku Virginin Elctric! Tää valittiin just maailman parhaaks asiakaslhdks. Toimitusjohtaja: Shän nähdään. Ai tässä on tukna vaan sitä nttiä Panu Laaksonn Kävin htki sittn lyhyn kskustlun vähittäiskaupan tavarantoimittajan palvluksssa työskntlvän ystävän kanssa. Pohdimm jaklutin valtaa ystäväni dustaman tuotryhmän tuottidn ja ylipäänsä ri tuotryhmin markkinoinnissa. Johtopäätöksni aihuttavat puistatusta. Markkinointia suunnitllaan dlln jaklutin päättäjin hdoilla, varsinaisn kohdryhmän sijaan. Tämä on välttämätöntä, koska ilman jaklutin tuka kauppa i yksinkrtaissti käy. On siis turha pullikoida vastaan, kun jaklutipäättäjä antaa tuomionsa: Ai tässä on tukna vaan sitä nttiä. Vähittäiskaupan (päivittäistavarakauppa mukaan lukin) vallankäyttäjin kski-ikä on arvioni mukaan suhtllisn korka. Ja vaikka mdiankäyttöä koskva muutos tapahtuukin väistämättä ikään ja sukupuoln katsomatta, i näidn harmaidn panttridn (mdia)maailma taida näyttää aivan samalta kuin nuormpin kanssaihmistn. Ajattlu muuttuu hitaasti, jos koskaan. Vanha viidakon sananlasku. Mdiavalinnoissa painottuvat siis printist sisäänhittäjät, li lähinnä printti ja tv. Tuormman 360-ajattlun sijaan kskitytään massaan ja simrkiksi sosiaalisn mdian mahdollisuuksia on turha ds mainita. Eipä silti, kyllä printismmillä massamdioilla on usimmissa tuotryhmissä dlln paikkansa. Painotuksin vaan soisi muuttuvan lähmmäs kuluttajin, li maksavin asiakkaidn arka. Milloin mahtaa koittaa s päivä, kun markkinoinnin toimnpitt voidaan suunnitlla aidosti kohdryhmän lähtökohdista? Lisää ajatuksiani voit luka osoittsta

10 Ida Fram Oy Prämihnkatu Hlsinki Panu Laaksonn Emmi Jormalainn (s. 1979) on hlsinkiläinn kuvittaja, joka on valmistunut graafisksi suunnittlijaksi Lahdn muotoiluinstituutista Hän on opiskllut myös Götborgin yliopistossa, Vancouvrin Emily Carr Institutssa skä Taidtollisssa korkakoulussa. Emmi haavil kanista ja nauttii mökkilämästä, kauniista kirjoista skä käsillä tkmisstä. Ida Fram on mukana WWF:n Grn Offic -vrkostossa. Tämä sit on painttu 100 prosnttissti kirrättyll Cocoon Offst paprill Painotalo Rdfina Oy:ssä.

11 MUUTTUVAN MAAILMAN MAINOSTOIMISTO

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, 2015-2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 1. väliko, (ti 15.12.2015) Ratkais 3 thtävää. Kokssa saa olla mukana laskin (myös graafinn laskin on sallittu) ja taulukkokirja (MAOL tai

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä!

JÄSENTIEDOTE 4/2016 PUHEENJOHTAJALTA. Hienoa on ollut kokea, miten hyvällä vireellä ja fiiliksellä yrittäjät ovat olleet liikkeellä! Raastuvankatu 12-14 D 65100 VAASA info@vaasanyrittajat.com 15.12.2016 PUHEENJOHTAJALTA Sinulle jäsenyrittäjämme, haluan puheenjohtajana tuoda vuoden viimeisen tervehdyksen. Ensinnäkin kiitän saamastani

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013

Kuntajohtajien työhyvinvointi 2013 Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Prustuu julkaisuun Kuntajohtajin työhyvinvointi 2013 Kvan tutkimuksia 2/2013. Pauli Forma Toni Pkka Pirjo Saari Tausta Totutttu Kvan ja Kuntajohtajat Ry:n yhtistyönä nyt

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka

Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa saakka Sanoma Media Finland Mobiilin kokeilutarjous voimassa 30.11.16 saakka Mobiili mukaan syksyn kampanjoihin! Tarjous 1 Valitse mobiili verkosto/sanoma RON Valitse kampanjan näyttömäärä: Valitse kohdennukset

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Osanottajatodistus/Matkalippu

Osanottajatodistus/Matkalippu Sivu 1 (6) Tämä on lntolippunn Valri Wårvik Varausnumro 47533280 Varauspäivä 08.01.2013 Asiakirja luotu 08.01.2013 20:35 Varattu TJÄREBORG INTERNET-08 Puhlin 03 03 80 80 Intrnt Tjärborg.fi Mnomatka Lähtöaika

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko

Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015. 23.2.2016 Kaakko 135 / Hyvän tuulen rannikko Toteutuneet toimenpiteet ja tulokset 2015 1 Majoitustilastot 2015 tammi joulukuu Yöpymiset 2014/1-12 2015/1-12 muutos% Yhteensä 191 247 169 716-11,3 % Suomi 122 321 120 728-1,3 % Ulkomaat 68 926 48 988-28,9

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005 Euro & talous 3 003 Eripainos Suomn Pankin kokonaistaloudllinn nnust 003 005 Euro & talous Markka & talous -lhdn. vuosikrta / : årgångn av Markka & talous Euro & talous -lhdn 5. vuosikrta / 5: årgångn

Lisätiedot

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET

ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET ELON DIGIVELHO -TESTIN VASTAUKSET 1. Tiedätkö mitä yhteistä on VR:llä ja arabikeväällä? sosiaalinen media tiedottaminen myöhästyminen 6. Mikä seuraavista on tärkein sisältö verkkosivuilla? Miksi yritys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Target marketing based on weather

Target marketing based on weather Target marketing based on weather Mainonta muuttuu automatisoidummaksi, kohdistamisen mahdollisuus kasvaa ja mainonnan sisällön merkitys korostuu. TUOTE SÄÄ SIJAINTI Kaupassa keskitytään perinteisesti

Lisätiedot

Pirteä kuusikymmpinen kauppakeskus Helsingin ytimessä. (Forum kauppakeskuksen uudistus- ja laajennusprojekti )

Pirteä kuusikymmpinen kauppakeskus Helsingin ytimessä. (Forum kauppakeskuksen uudistus- ja laajennusprojekti ) Pirteä kuusikymmpinen kauppakeskus Helsingin ytimessä (Forum kauppakeskuksen uudistus- ja laajennusprojekti 2010-2015) 19.4.2016 19.4.2016 Forumin juuret ovat syvällä Helsingin keskustassa 19.4.2016

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

R-kioski osaksi Lippupisteen myyntipisteketjua

R-kioski osaksi Lippupisteen myyntipisteketjua R-kioski osaksi Lippupisteen myyntipisteketjua toimintaohje v1.4 17.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. VERSIOHISTORIA... 3 2. LIPPUJEN... 3 3. LUNASTUS R-KIOSKILLA... 7 4. PALKKIO R-KIOSKILLA... 9 5. MAKSUTAVAT

Lisätiedot

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016

DIGITALISAATION. avulla kasvua ja arvon kehitystä. Jani 2016 DIGITALISAATION avulla kasvua ja arvon kehitystä Jani Virtanen @Partneripäivä 2016 Kuka Tavoite Ostaminen Brändi Myyminen Case MIKSI MARKKINOINNIN JA MYYNNIN DIGITALISOINTI ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ? MITÄ SE ON

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari 11.2.2005, Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ OPISKELIJA

Lisätiedot

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59)

IDEA. Manimiitti Järvenperän koulu. @Nuorisopalvelut1. Julkaistu 19.4.2016. Viety eteenpäin 2.5.2016. Espoon nuorisopalvelut LISÄTIETOA KOMMENTIT (59) Tämä idea on luotu Nuortenideat.fi-vaikuttamispalvelussa. https://www.nuortenideat.fi//fi/ideat/654/ Manimiitti Järvenperän koulu IDEA 19.4.2016 klo 12.22 @Nuorisopalvelut1 Tämä on Espoon nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa

Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Huippuasiakaskokemuksen rakentaminen Alkossa Juha Laanti Aluepäällikkö Itä-Suomen alue HENKILÖN NIMI Projektin nimi Alkon historiaa 1932 1944 2013 2014 2015 1969 1998 2000 1999 2 Palvelun laadun kehittäminen

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011

Verkkomainonnan mahdollisuudet. Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Verkkomainonnan mahdollisuudet Kaupan liiton verkkokauppakoulutus 16.11.2011 Elina Teräsvirta KTM, 31v. Tuotepäällikkö Sanoma Digital Finlandissa 2010- Displaymainonnan kehittäminen Oikotie Asunnot Oikotie

Lisätiedot

Kylpylähotelli Sani Kalajoen Hiekkasärkillä on 72 huoneen kylpylähotelli. Hotelli avattiin lomailijoille kesäkuussa 2007.

Kylpylähotelli Sani Kalajoen Hiekkasärkillä on 72 huoneen kylpylähotelli. Hotelli avattiin lomailijoille kesäkuussa 2007. Opettajan työelämäjakso/helena Troger, Kalajoen ammattiopisto Artema, matkailu 11.11.2010 31.12.2010 Kylpylähotelli SANI, Kalajoki 1.1.2011-18.2.2011 Kokkolan Matkailu Oy Työelämäjakson ajankohta ja paikat

Lisätiedot

Kuluttajakysely sähkölaskusta

Kuluttajakysely sähkölaskusta Kuluttajakysely sähkölaskusta 1.10.2014 1 Johdanto Kyselyn on toteuttanut YouGov Finland Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. (Tämä tieto pyydetään kertomaan tuloksia mahdollisesti julkistettaessa).

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

Pro Navetta-hanke

Pro Navetta-hanke Pro Navetta-hanke 1.9.2016-31.5.2018 Eläinten hyvinvointi mukana investoinneissa ja maidontuotannon kehittämisessä Syksyn muistettavat tukiasiat ja eläinten hyvinvointikorvaus Esityksen sisältö: Hankeen

Lisätiedot

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY

OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY KURSSIPLANNER OSA 1: PAKETOI OSAAMISESI KURSSIIN, JOKA MYY ASIANTUNTEMUS / ELÄMÄNKOKEMUS: Missä itse olet onnistunut, menestynyt tai mitä olet saavuttanut, missä olet erityisen hyvä (ja tiedät että kaikki

Lisätiedot

Markkinoinnin myyntivaikutus

Markkinoinnin myyntivaikutus Markkinoinnin myyntivaikutus Graafinen Teollisuus ry 2016 prof. Petri Parvinen, Ph.D. Outi Somervuori, Ph.D. TOP5 neuvoa TOP5 neuvoa mainostajalle Tiedätkö, miten markkinointisi vaikuttaa myyntiisi? Tutkimus

Lisätiedot

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form

25 responses. Summary. Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? Perustele edellisen kohdan vastauksesi. Edit this form herttaoksanen@gmail.com 25 responses Edit this form View all responses Publish analytics Summary Sopiiko omaan tahtiin oppiminen sinulle? 16% 28% 36% 20% Ei sovi. 5 20% Sopii melko hyvin. 9 36% Sopii hyvin.

Lisätiedot

Verkkopalvelut ja konversio

Verkkopalvelut ja konversio Verkkopalvelut ja konversio Tommi Perälä CEO & Partner Yellou Oy Twitter: atommic LinkedIn: fi.linkedin.com/in/tommiperala Lähes 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Aiemmin mm.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Aktiviteetit ryhmille

Aktiviteetit ryhmille Aktiviteetit ryhmille Tiimihenkeä nostattavaa kisailua ja hauskanpitoa Puhalletaan yhteen hiileen 60 min, max 30 hlöä 135 Kisaillaan tiimin nostatus hengessä hauskojen tehtävien parissa. Aktiviteetti toteutetaan

Lisätiedot

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437

Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 Tekninen lautakunta 21 10.02.2015 Jyri VIII asemakaava-alue, tonttien luovutusehdot Tykistöntiellä ja Tykkimiehenkujalla kortteleissa 445,446,435,436 ja 437 436/10.00.02/2012 Tekla 21 Liperin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Mediakysely melulaisille

Mediakysely melulaisille Mediakysely melulaisille Millaisia mediankäyttäjiä ja miten mediakriittisiä lukiolaiset ovat? 18.5.2009 Marianne Vuorela ja Milla Ylärakkola Kyselyn tavoitteet ja sisällöt Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 1 RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 1.1.-28.2.2011 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Pirttirannan päiväkoti Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Peltopuiston päiväkoti Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Oulaisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating

- HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating TM - HEAT & LIGHT - World Leaders in Radiant Heating MIKSI TANSUN KVARTSILÄMMITIN? Lyhytaaltoista Lämmitysteknologiaa Tansun kvartsilämmittimet tuottavat aitoa lyhytaaltoista infrapunalämpöä. Tämä auringon

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN

TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN TYÖKALUT HAKUKONEOPTIMOINTIIN 1 GOOGLE ANALYTICS Google Analytics on työkalu sivustosi kävijöiden analysoimiseen. Saat sen avulla helposti tietoja kävijöistäsi, joita muuten joutuisit vain arvailemaan.

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän

S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän S-ryhmä teki ennätystuloksen - asiakasomistajat keskittivät ostojaan entistä enemmän Liiketoiminnallisesti vuosi 2004 oli historian paras 100-vuotisjuhlia viime vuonna viettäneelle S-ryhmälle. Koko ryhmän

Lisätiedot

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen

Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 1 Valmennusmajakka Jarkko Muhonen 2 Miksi Google AdWords? Ihmiset löytävät yrityksesi Googlessa juuri silloin, kun he etsivät tuotteita tai palveluita, joita myös sinulla on tarjolla. Google AdWordsin

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot