Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen"

Transkriptio

1

2 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä intrntissä, printissä, tlvisiossa tai päivittäistavarakaupan käytävillä. Markkinoinnilla i ol itsisarvoa, vaan sillä tähdätään aina jonkinlaisn toiminnallisn tai milikuvallisn tavoittsn. Ja viim kädssä markkinoinnin thtävä on aina kasvattaa tkijänsä liiktoimintaa. Väitän, yhdssä usidn muidn markkinoinnin ammattilaistn kanssa, ttä käynnissä on mismuistiin mrkittävin muutos koko markkinointiajattlussa ja markkinoinnin tkmisssä. Markkinointi muuttuu, kun ihmistn tapa käyttää mdiaa muuttuu. Tämän muutoksn taustalla on mdian digitalisoituminn ja s vaikuttaa suoraan ihmistn ostokäyttäytymisn. Milstäni tämän muutoksn ja sn vaikutustn ymmärtäminn on avainasia, kun tarkoituksna on thdä markkinoinnin toimnpititä suunnitlmallissti, tavoittllissti ja tuloksllissti. Hlppoa s i ol, mutta parhaimmillaan palkitsvaa ja hlvtin hauskaa.

3 Samuli Salokangas Plannr Kohokohtani nsimmäisnä vuonna 1. Call of Duty 4: Modrn Warfar toimistolla 2. Toimiston ryöstö 3. Vxi Salmi tuli kylään 4. Bobcatmis jyräsi sisäpihan polkupyörät solmuun 5. Kttusn Jann unohtui toimiston vssaan stand up -illassa Riikka Antila Account Managr Parhaat rakkauslokuvat 1. Sliding doors 2. Walk th lin 3. Brokback mountain 4. Sattumalta 5. Rakkautta nnn auringonnousua Vsku Nurmi AD Ensimmäisn vuodn parhaat svitsinlikkt 1. Matkarakastaja 2. Timjami 3. Nron 4. Kahvila Suomi 5. Fanny Gos to Hollywood Panu Laaksonn CEO Ensimmäisnä vuonna kuuntlmiani lvyjä 1. Egotrippi: Maailmanloppua odotllssa 2. Mus: Th Rsistanc 3. Vstrinn yhtyinn: Jönköping 4. MEW: No mor storis 5. Parl Jam: Backspacr Tmu Jokinn COB Juoksusuorituksiani nsimmäisnä vuonna km radalla aikaan 42 min 10 s km maastossa aikaan 1h 20 min 3. Coopr 3250 mtriä lnkkikilomtriä vuodssa 5. 1 km radalla aikaan 3 min 10 s Max Nyman Plannr Parhaat julkkistn lmpinimt 1. Kijo Kk Rosbrg 2. Virv Vicky Rosti 3. Juhani Tami Tamminn 4. Johanna Tuksu Tukiainn 5. Madlin Madd vaan Thérès Amli Josphin Tanja Ylikangas Account Managr Parhaat taitoluistlijat 1. Ulrich Salchow (SWE) 2. Katarina Witt (GER) 3. Brian Boitano (USA) 4. Evgni Plustsnko (RUS) 5. Yu-Na Kim (SKR) Laura Kski-Orvola Copywritr Suosikkikirjani 1. Luk Rhinhart: Noppamis 2. Clair Castillon: Äidin pikku pyövli 3. Ptri Tamminn: Elämiä 4. Daniil Harms: Sattumia 5. Antoin d Saint-Exupéry: Pikku prinssi

4 Trvystalo on maan johtava trvyspalvluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia trvys-, työtrvys- ja sairaanhoitopalvluja yksityis hnkilöill, yrityksill, vakuutus yhtiöill ja julkisll sktorill yli 100 toimipaikassa ri puolilla Suoma. Taitto virh kirurgiaan rikoistunut Hlsingin Silmälasri liittyi Suomn Trvystalo -konsrniin vuonna Rillipää Silmin taittovirhkirurgia on lisännyt suosiotaan viim vuosina. Ihmistn titämyksn lisääntyssä ja tkniikan jatkuvasti khittyssä kynnys näönkorjaamisn on madaltunut. Alalla on usita rikokoisia toimijoita, jotka kosisklvat asiakkaita hyvin samankaltaisilla vistillä ja mdioilla. Pääosaa näyttl ylnsä tkniikka ja sn uutuus. Kuluttajilla on kuitnkin hyvin paljon plkoja ja kysymyksiä, joihin pitää löytää vastaus nnn hankinta päätöstä. Vastauksia tsitään pääsään - töi ssti ntistä ja ystäväpiiristä. 1. Konsultaatiokäyntivaraustn kasvattaminn sivuston kautta 2. Opraatioidn määrän kasvattaminn Suunnittlin Suomn Trvystalon taittovirhkirurgiaa tarjoavan Lauttasaarn yksikön kanssa uudn vistinnän konsptin. Tknohorinan sijaan halusin nostaa vistinnän kskiöön asiakkaidn luulot, plot ja muut oston stt ja osoittaa n vääriksi. Kohd ryhmän ajatuksia slvitttiin myös kohdryhmätutkimuksn avulla. Tulokst osoittivat näkmyksni tosiksi ja saatoin aloittaa suunnittlun tutkitun tidon pohjalta. Tutkimus osoitti, ttä WOM:n osuus taittovirhkirurgista toimnpidttä suunnitllssa on suuri. WOM:n maksimoimisksi ja kampanjan löytämisn hlpottamisksi nimsin kokonaisuudn suomalaistn suu hun sopivaksi rillipääksi. Vuosia jatkunidn ja nykyään jo vääristynidn uskomustn kääntämisksi päätin näyttää ihmisill käytännössä, millaisia vaihita ja tuntmuksia opraatioon liittyy. Vaihittain tnvin vidoidn pääosaan, rillipääksi, valittiin Ann Kukkohovi. Suosittu juontaja oli kärsinyt piilolasin aihuttamasta kuivumissta ja silmä lasin käytöstä jo vuosia, jotn päätös lähtä mukaan syntyi nopasti. Kaikssa vistinnässä kiinnitin rityistä huomioita slväkilisyytn pyrkin välttämään alan outoja, monimutkaisia ja plottavia trmjä. Hinnan mrkitys oli suuri, jotn jalostin toimnpitll myös markkinoidn parhaat maksuhdot yhdssä Trvys talon kanssa skä madalsin yhtydnottokynnystä rilaistn insntiivin avulla. Skä digitaalist ttä printist polut johdattivat -sivustoll. Vistinnän uusi, asiakaslähtöinn konspti Rillipää.fi -sivusto Hakukonoptimointi ja hakusanamainonta Radiomainonta Printtimainonta Kuulas Millward Brown (kohdryhmätutkimus) ja DJ Slow (mm. radiomainoksissa hyödynntyt Rillipää-laulut). Konsultaatiokäyntjä varattiin 1429 kpl, joista valtaosa muuttui vähintään maksullisksi (180 ) situtkimuksksi. Käyntjä sivustolla , konvrsio konsultaatiokäynti varauksiksi 3,29%. Eri kävijöitä , konvrsio konsultaatiokäyntivarauksiksi 4,3%. * Ida Fram analysoi toimintakntän huolllissti. Idat olivat raikkaita ja kuvaukst täsmällisiä. - Markku Ris, optikko Ennn kampanjan alkua vuodn 2009 kumulatiivinn myynti vuotn 2008 vrrattuna oli -20% joulukuun lopussa vuodn 2009 kumulatiivinn myynti vuotn 2008 vrrattuna oli yli +18%. Trvystalon hnkilöstön mukaan asiakkaat tuntvat prosssin huomattavasti aimpaa parmmin ja suhtau tuvat opraatioon hyvin positiivissti. Myös sivuston ilmttä ja käytttävyyttä on khuttu spontaanisti asiakkaidn toimsta. Tällä htkllä ainoa käytössä olva mdia on hakusanamainonta (ja hakukonoptimointi). Konsultaatiokäyntivarauksia thdään dlln noin 100 pr kuukausi, li kysssä on äärimmäisn kustannusthokas, luontltaan jatkuva toimintamalli. * Tulokst aikaväliltä Mittauksn käyttyt työkalut: Googl Analytics, Trvystalon oma myyntisuranta.

5 Sokos-tavaratalot ovat osa S-ryhmän kattavaa palvlu tarjontaa. Sokoksn valikoimista löydät koti maistn ja kansainvälistn mrkkituottidn lisäksi Sokoksn omia mrkkjä. Ktjuun kuuluu 11 isoa ja monipuolista tavarataloa ja 11 pinmpää, kaunutn skä naistn ja mistn pukutumisn kskittyvää Sokosta. Sokos 1. Suunnitlla uudnlaisia, kustannusthokkaita totutusmuotoja Sokoksn 2010 kampanjoihin (3+1 päivää, Kutsu kaunutn, Muoti) 2. Löytää uudnlaisia tapoja tavoittaa Sokoksn kohdryhmät 3. Khittää kampanjakokonaisuuksin digitaalista ulottuvuutta Suunnittlun tärkin lähtökohta minull oli totutustn monistttavuus, laajnnttavuus ja pitkäjäntisyys. Suunnittlin monipuolisn ja pitkäikäisn kampanjoidn työkalupakin, jonka totutuksia voidaan pinin muutoksin hyödyntää usammissa kampanjalähdöissä. Suunnittlutyöni tuloksna tuotttiin mm. suraavanlaista kampanjamatriaalia: 3 +1 päivää -kampanja ShoppailuOpas digitaalinn kuvasto, jonka avulla kampanjatarjoustuottisiin pystyi tutustumaan tukätn tavaratalo-, päivä-, hinta- ja tuotryhmä kohtaissti Sykttä Sokoksn raaliaikainn tapahtuma - kanava Sokosn FB-fanisivuilla ja 3+1- kampanjasivulla Vrkkomainonta Muutamia printtitotutuksia Kvään 2010 tavaratalomatriaalit Raikas kvät visuaalinn ilm ja sn sovllukst, mm. ikkunataustakuvat, tmakyltit W Car Icon -lansraus wcaricon.fi -sivusto, jossa mm. tuotnäytjaklua Bloggaajayhtistyö Lhdistösuhtt 3 +1 päivää -kampanja ShoppailuOpas: virailua, ri kävijää, sivustolla käyttty aika kskimäärin yli 7 minuuttia, arvontaan osallistunutta ja yli 1,6 miljoonaa näyttökrtaa* Sokoksn Facbook-faniryhmän sivulataukst kasvoivat kahdksankrtaisiksi ja uusin fanin määrässä näkyi massiivinn piikki Myös Sokoksn kotisivujn kävijämäärä kasvoi 8% dllisvuodn syksyyn vrrattuna W Car Icon -lansraus Tito tuotsarjasta lvisi kohdryhmän kskuu - dssa nopasti blogin skä muidn (sosiaalistn) vrkkomdioidn kautta Kampanjasivulla yli ri kävijää ja käyntiä Kampanjasivull linkittäviä sivustoja 112 kpl, joidn kautta yli 50% kaikista käynnistä Sivustolla käyttty aika 2 minuuttia Olmm rityisn ihastunita Ida Framin lähstymistapaan, jossa yksittäistn kampanjoidn sijaan khittään jatkuvia toimintamallja. Saamm paitsi paljon uusia aja tuksia, myös vastauksia mitä jo aimmin askarruttanisiin markkinoinnin haastisiin. - Mikko Hägrström, markkinointipäällikkö Kutsuja tuotnäyttilauksn lähtttiin kampanjasivun kautta kpl, 2533 ihmisn toimsta Kampanjasivun kautta jattiin kaikki 1500 tuotnäytttä 1 vuorokaudssa Lansraus tni kokonaisuutna mallikkaasti ja tuotsarja on saanut kohdryhmässä hyvän vastaanoton * Tulokst välisltä ajalta.

6 R-kioski on valtakunnallinn kskittysti ohjattu, kannat tava myymäläktju, joka tarjoaa asiakkailln viihdttä, jännitystä, milihyvää skä päivittäisiä prustuottita ja -palvluita nopasti ja vaivattomasti aamusta iltaan. Suomn parhaaksi kansainvälisn tason kokous- ja kylpylähotlliksi tähtäävä Congrss Wllnss Hotl Långvik avattiin Kirkkonummll vuodn 2010 alussa. Tulvaisuus alkaa Långvikista. HOTELLIMAAILMA KOKOUSMAAILMA WELLNESS-MAAILMA RAVINTOLAMAAILMA Ärrän pilottikioskin visuaalinn ilm Minun tuli suunnitlla uudnlaisill Ärrä -pilottikios kill uusi visuaalinn ilm. Tunnisttta vuudn säilyttämisksi ilmssä tuli mm. hyödyntää tuttua klta-sinistä väriyhdistlmää. Iloismpi, modrni, toimivakin jopa. Houkuttl ja uskoisin vahvasti asioivani, jopa vanhaakin parmpi! - Palauttta visuaalisn ilmn kuluttajatutkimukssta Alkupräinn hdotuksni valikoitui uudistustyön pohjaksi lukuistn vaihtohtojn joukosta. Lopullisn valinnan tuksi thtiin tarkntavia kuluttajatutkimuksia. Ensimmäinn pilottikioski avattiin Vantaan Linikkitillä, Simonsudussa. Pilottikioskin ulko- ja sisäilm Valotaulut Ikkunatippaukst Mainosmatriaalit Kuluttajapalauttta uudistukssta krätään syksyyn 2010 asti. Hyvät päätökst syntyvät hyvästä olosta. Siksi niin isommat kuin pinmmätkin päätökst kannattaa thdä inspiroivassa ympäristössä. Kokous- ja kylpylähotlli Långvikin ainutlaatuist puittt takaavat, ttä jokainn kokoukssi osallistuva on virkä, tyytyväinn ja sitoutunut skä kokouksn aikana ttä sn jälkn. Tutustu ja pyydä tarjous osoittssa Långvik markkinointivistintä Långvik koostuu korkatasoisista kokous- ja kon f rnssitiloista, ylllisistä majoitushuonista, SPA-palvluista skä kansainvälistä huipputasoa dustavasta ravintolamaailmasta. Kaikki Långvikin palvlut on luotu kokonaisvaltaisn hyvinvointitman ympärill. 1. Khittää monipuolissti Långvikin markkinointia, vistintää skä tarjottavia palvluita 2. Suunnitlla Långvik -brändin visuaalinn ilm sovlluksinn (mm. tuottt ja sisustus) 3. Suunnitlla Långvikin tarjoamall Kid-palvlukokonaisuudll oma visuaalinn brändiidntittti Långvik brändistratgia Visuaalinn idntittti ohjistuksinn ja sovlluksinn Långvik markkinointivistinnän konspti Lansrauskampanja printtimdiaan långvik.fi -sivusto

7 Upa, runsaanmakuinn SAMPPANJA JOULUPÖYTÄÄN SAP on maailman johtava liiktoimintaohjlmistojn tarjoaja, joka toimittaa tuottita ja palvluita asiakkaidn liiktoiminnan innovaation noputtamisksi. Vuonna 1972 prustttu SAP on toimialansa johtaja ja SAP-sovlluksia käyttään tällä htkllä yli 120 maassa. Prnod Ricard Finland Oy on Suomn toisksi suurin alkoholialan yritys, joka valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakl noin 400 kotimaista ja kansainvälistä alkoholituottta. G.H.Mummsamppanja SAP Fall Collction Poistaa suomalaistn samppanjastoja 2. Krtoa samppanjasta kattavasti ja kiinnostavasti 3. Kannustaa samppanjan nauttimisn ilman sn suurmpaa juhlaa 1. Tarjota SAP:n asiakkaill, prospktill skä kump panill läpilikkaus SAP:n uusimmista ratkaisuista 2. Kartoittaa markkinatilanntta 3. Lisätä SAP:n tunnttuutta SAP Fall Collction 2009 oli SAP:n asiakkaill, prospktill skä kumppanill tarkoitttu avaintapahtuma. Tapahtumassa sitltiin mm. mitn SAPjärjstlmät tukvat yritystn toimintaa skä krrottiin mitn ja millä työkaluilla järjstlmin tuomia hyötyjä kannattaa mitata. Järjstyksssään toisn Fall C ollction -tapahtuman tavoittina oli tarjota kohdylisöll läpi likkaus SAP:n uusimmista ratkaisuista, kartoittaa mark ki natilanntta skä lisätä SAP:n tunnttuutta. Maksuton tapahtuma järjstttiin Hlsingissä, ravintola Pörssitalossa. Minun tuli houkutlla paikall mahdollisimman monta osallistujaa. SAP Finland Oy:n markkinointi on ollut rittäin tyytyväinn yhtis työhönsä Ida Framin kanssa ja luottaa Ida Framin asiantuntvaan, tuloksllisn tiimiin. - Jaana Laitinn, Campaign Managr Suunnittlin vaihisttun kutsukampanjan, joka tavoittli koh dryhmää aluksi vrkkomainonnalla ja sittn sähköpostikutsulla. Puolt tavoitosallistujista saatiin mukaan jo vrkkomainonnan avulla, nnn varsinaisn pääkutsun lähttämistä. Tkmäni display-mainonta toimi Talntumin mainospaikoilla yli kuusi krtaa parmmin (CTR/uniikit klikkaukst) kuin muut vastaavilla paikoilla sijaitsvat displaymainokst. Kun varsinainn kutsu sittn lähti, tilaisuutn ilmoittautui päättäjiä lähs tuplatn tavoittn. Radio Rockin ja Radio Aallon kanssa totutttu kilpailu samppanjaa.fi -sivusto Facbook-ryhmä G.H. Mumm Ladis Lik Champagn, jossa järjsttään säännöllissti myös PR-kulmana toimivia tmpauksia ryhmän jäsnill Kauppalhdn kampanja Ilmoitus uudistunn Kuukausiliittn mdia-painoksn Hinosti on toiminut, ja Mummmyynnin khitys on ol lut huumaavaa jo loppu syksystä, suurkiitos siitä. Plkästään joulukuun myynti oli +178 % viim vuodn ko. ajan jaksoon vrrattuna! - Kaisa Kavkari, Brand Managr Wins Mumm Cordon Roug Brut 0,75 l Alkon myymälöistä, hinta 39,90. G.H. Mumm-samppanjaa tuo maahan ja markkinoi Prnod Ricard Finland Oy. Nauti Mumm-samppanjaa vastuullissti.

8 ylpänä sittävät: Inc. on Blizzard, n io, joka is v ti Ac plifirma n in ju a nl a situista maailma ippusuo, ja u h u tt on tunn of Duty ro, Call listään. Guitar H lip o k -kons Tony Haw Guitar Hro 5 -lansraus 1. Saada isosti näkvyyttä Guitar Hro -brändill ja thdä sitn uutuus tutuksi kuluttajill 2. Luoda puhnaihita ja uutisnostoja rilaisin PR-tmpauksin 3. Ohjata kuluttajat ostamaan tuottta jaklutistä Tapahtumamarkkinointitoimisto Bas Evnt Productions. Anttiloissa järjsttyt osakilpailut kräsivät paljon huomiota. Esimrkiksi Hlsingin Kampissa kisa paikan ohi kulki päivittäin yli ihmistä. Päätin lansrata Guitar Hro 5 -plin järjstämällä nsimmäist virallist Guitar Hron SM-kisat. Jotta kilpailu saisi riittävää PR-huomiota, kutsuin mukaan maailman parhaan Guitar Hron, YouTub-lgnda Frddi Wongin Los Anglsista. Frddin th tävänä oli haastaa tulva Suomn mstari kilpailun finaalissa. Kampanjasivusto Printtimainonta Jaklutipromootio PR Karsintakirtu Suomn Anttiloissa Kilpailun finaali DigiExpo 09 -näyttlyssä Yhtistyösivusto ja intraktiivinn display totutus IRC-Gallrian kanssa Kilpailusivustolla virailtiin yli krtaa. Kskimääräinn virailuaika oli yli 6 minuuttia, ja latauksia krtyi YouTubn ladattiin 317 osakilpailuvidota. Frddin omalla YouTub-kanavalla finaalividota on katsottu yli krtaa. SM-kisoista ja Frddin saapumissta DigiExpoon uutisoitiin mm. suraavissa mdioissa: Ilta-Sanomat, Siska, Plaaja, Plit, Talntumin digimdiat, lukuisat kskustlupalstat ja blogit. Yli tuhatpäisn ylisön dssä nsimmäisksi virallisksi Guitar Hron Suomn mstariksi kruunattiin 13-vuotias Jani Maarla Hlsingistä. Guitar Hro 5 pysyi Suomn 10 myydyimmän plin joukossa yli kuukaudn ajan julkaisunsa jälkn. a d N g l i l kitarap G N O w E FREDDI virallin N suom Nm, hänt löydyttyä Hro in r a t s Suomnm uma lävä Guitar ts ong! Virallisn iexpon ku lsista, Frddi W ig D a ta s a ha s Ang uoraan Lo -lgnda s SINÄ? tul finaaliin katsomaan kuka on Suomnmstari digixpo klo 14:30-16:30 Virallist SM-osakilpailut: Hlsinki, Mssukskus Musiikkimssut/Anttilan osasto klo Tampr, Kodin Ykkönn Lilahti klo stari

9 Ylläs on ykkönn Panu Laaksonn, Ylläs löysi mainostoimiston. Tili mahtaa olla kooltaan mittava, kun siitä kilvoittlmaan tarvittiin 40 toimistoa. Paras kuitnkin löytyi, vilpittömät onnittlut Imagnringill. Tyttärn iltasadussa Risto Räppääjä mittii, ttä mitä s tarkoittaa kun sappi kihuu. Minäpä krron. Sappi kihuu, kun mainostaja käyttää häikäilmättä hyväksn mainostoimistojn kurjuutta ja tttää asiantuntijoilla parin hiihtokaudn vrran turhaa työtä. 40 toimiston kilpailun järjstäminn osoittaa lähinnä hikkoa ammattitaitoa ja alan osaamisn ylnkatsomista. Ja turha väittää, ttä syy on toimistojn jotka lähtivät mukaan kisaan. Kyllä toimksiantajallakin täytyy joku vastuu olla. Ala joka on juuri irtisanonut lähs 30% hnkilöstöstään, tarttuu hrkästi kuinka ohun oljnkortn tahansa. Jos i toimistojn välil lä viitsi its thdä ds alustavaa vrtailua, niin asiantuntvaa palvlua kyllä löytyy. Ainakin Tuuli Kahman Brzway auttaa asiakasta löytämään tarpsnsa oikan toimiston. Tuuli tosin laskuttaa palvlustaan. Oln muutn tsimässä yrityksllmm sopivaa kohdtta talvisiin virkistys- ja kokousmatkoihin. Hiihtokskus sn olla pitää, sn vrran oln jo htinyt asiaan kskittymään. Koska n kuitnkaan ol vaivautunut tutustumaan kohtidn sittisiin nkä nttisivuihin, saati kysynyt suosituksia tutuilta, pyydän kaikkia kiinnostunita hiihtokskusyrittäjiä lähttämään nipun hissilippuja, hotllivouchrita ja lahjakorttja kskuksn ri ravintoloihin. Pari drinkkilippua voisi myös thdä trää. Ei jää suu kuivaksi. Lupaan kyllä palauttaa kaikki ylimääräist liput ja laput niill jotka ivät tul valituksi. Enhän missään tapauksssa halua väärinkäyttää palvluitann. Kaikn matriaalin voi toimittaa postits osoittsn Prämihnkatu 11, Hlsinki. Sähköist hakmistot, saatanasta suraavat? Panu Laaksonn, numro palvlu.php, Vrkossa toimivia numropalvluita, li sähköisiä hakmistoja riittää. IAB:n mukaan näidn osuus koko vrkkomainonnan määrästä oli vuodn 2009 nsimmäisllä puoliskolla 23,2 milj. uroa, li yli 33%. Kasvua krtyi dllisvuotn vrrattuna präti 12,9 %. Sähköistn hakmistojn täyttäminn yritystn tidoilla on myyntivyörytyksn taidonnäyt: Jaramo tiältä kskisstä Suomsta trv, kuinkahan s pävä o lähtnä kulukmmaan Nuita yhtystitoja tässä tarkastllahan Ja minkähänlaann paktti sitä laitttais, ttä kuva ja linkit nyt ainakkii Jaa ilimasia prustitoja vuan Eipä millä sllasia ou tarajota.. Jaa, no suattaapi s onnistuakkii Mutta ihä m nyt vuan smmosia Pahimmillaan hakmistojn laskuista tapllaan viikkokausia. Oln itskin saanut nauttia nauhoittun puhlun krtaamissta, kun hakmistopalvlun tarjoaja väitti kivnkovaan saannsa puhlimssa kollgaltani sitovan tilauksn. Esimrkiksi Dirctaa koskvia valituksia on Suomn Yrittäjät ry:ll krtynyt yli 1000 kappaltta. Sähköist hakmistot sotkvat asiat myös vrkossa, kun yrityksn nimllä löytyy kymmnittäin hakmistopalvluita yrityksn omin sivujn sijaan. Miksi ihmssä haluaisin ohjata yrityksstäni kiinnostunn ihmisn sähköisn hakmistoon oman sivustoni sijaan? Kävin aihsta MTL:n ajankohtaissminaarin jälkimainingissa hyvän kskustlun Fonctan Timo Hiltusn kanssa. Timo oli ymmärrttävästi himan ri linjoilla kanssani ja sitti asiansa puolsta myös hyvät prustlut. Fonctan kanta hakmistopalvluidn tarjoajista on, ttä valtaosa hoitaa työnsä täysin asiallissti. Rajojn vnyttäjiäkin kuitnkin valitttavasti löytyy ja nämä harvat tapaukst mustaavat koko alan maintta. Lisäksi Timo korosti, ttä Suomssa on noin yritystä ja vain noin kotisivua. Kntis hakmistoill on siis kaiksta huolimatta paikkansa myös vrkossa. Luova johtaja ravistli toimitusjohtajan asiakaslhtä Samuli Salokangas Mainostoimistojohtajan ajatus thdä oma asiakaslhti tn. Ehkä. Luova johtaja: Sä haluut thdä tän slvästi siksi, ttä sä t ol koskaan thnyt näitä nnn! Toimitusjohtaja: Enookkaan. Mut mä oln LUKENUT USEITA asiakaslhtiä. Luova johtaja: Tää sun proggis kaataa puolt Amazonin sadmtsistä. Toimitusjohtaja: No kato ny tätä painotarjousta, i tää oo paha, ja täs on tällainn rikoislakkakin! Luova johtaja: Mä tkisin lktronisn asiakaslhdn, s on kato intraktiivinn. Toimitusjohtaja: Näitä i muutn nää kutsuta asiakaslhdiksi, vaan paintuiksi myynnin tukimatriaaliksi. Luova johtaja: Eli lyhnnttynä PMTM. Eiks toi oo joku tyttöbändi? Toimitusjohtaja:...aarrrhhgg. Luova johtaja: Mä tkisin niiku tällasn ku Virginin Elctric! Tää valittiin just maailman parhaaks asiakaslhdks. Toimitusjohtaja: Shän nähdään. Ai tässä on tukna vaan sitä nttiä Panu Laaksonn Kävin htki sittn lyhyn kskustlun vähittäiskaupan tavarantoimittajan palvluksssa työskntlvän ystävän kanssa. Pohdimm jaklutin valtaa ystäväni dustaman tuotryhmän tuottidn ja ylipäänsä ri tuotryhmin markkinoinnissa. Johtopäätöksni aihuttavat puistatusta. Markkinointia suunnitllaan dlln jaklutin päättäjin hdoilla, varsinaisn kohdryhmän sijaan. Tämä on välttämätöntä, koska ilman jaklutin tuka kauppa i yksinkrtaissti käy. On siis turha pullikoida vastaan, kun jaklutipäättäjä antaa tuomionsa: Ai tässä on tukna vaan sitä nttiä. Vähittäiskaupan (päivittäistavarakauppa mukaan lukin) vallankäyttäjin kski-ikä on arvioni mukaan suhtllisn korka. Ja vaikka mdiankäyttöä koskva muutos tapahtuukin väistämättä ikään ja sukupuoln katsomatta, i näidn harmaidn panttridn (mdia)maailma taida näyttää aivan samalta kuin nuormpin kanssaihmistn. Ajattlu muuttuu hitaasti, jos koskaan. Vanha viidakon sananlasku. Mdiavalinnoissa painottuvat siis printist sisäänhittäjät, li lähinnä printti ja tv. Tuormman 360-ajattlun sijaan kskitytään massaan ja simrkiksi sosiaalisn mdian mahdollisuuksia on turha ds mainita. Eipä silti, kyllä printismmillä massamdioilla on usimmissa tuotryhmissä dlln paikkansa. Painotuksin vaan soisi muuttuvan lähmmäs kuluttajin, li maksavin asiakkaidn arka. Milloin mahtaa koittaa s päivä, kun markkinoinnin toimnpitt voidaan suunnitlla aidosti kohdryhmän lähtökohdista? Lisää ajatuksiani voit luka osoittsta

10 Ida Fram Oy Prämihnkatu Hlsinki Panu Laaksonn Emmi Jormalainn (s. 1979) on hlsinkiläinn kuvittaja, joka on valmistunut graafisksi suunnittlijaksi Lahdn muotoiluinstituutista Hän on opiskllut myös Götborgin yliopistossa, Vancouvrin Emily Carr Institutssa skä Taidtollisssa korkakoulussa. Emmi haavil kanista ja nauttii mökkilämästä, kauniista kirjoista skä käsillä tkmisstä. Ida Fram on mukana WWF:n Grn Offic -vrkostossa. Tämä sit on painttu 100 prosnttissti kirrättyll Cocoon Offst paprill Painotalo Rdfina Oy:ssä.

11 MUUTTUVAN MAAILMAN MAINOSTOIMISTO