Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense 22.9.2014"

Transkriptio

1 Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti Merja Haveri Cresense

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ PALVELUKOKEMUS... 4 Tavoitettavuus...4 Houkuttelevuus LÖYDETTÄVYYS... 5 Palveluunlöytäminen ASIAKKAAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 6 Kielivalinnat...6 Totuttujenkaavojenrikkominen...6 Palaute PALVELUNEUVOJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 8 Käyttökokemus...8 Uusistaviesteistä/asiakkaistailmoittaminen...8 Elementtienkokojaerottuvuus...8 Keskustelujensäästäminen...9 Sisäisetkeskustelut...9 Tilastokysely...10 Tuki JOHTOPÄÄTÖKSET Infochatkäyttäjiensämielestä...11 Palvelukokemuksenkehittäminen...11 Käytettävyydenparantaminen...11 Loppuun...12

3 1. Tiivistelmä Infochatin käytettävyys on riittävän hyvällä tasolla nykyisille asiakasmäärille. Palveluneuvojat ovat tyytyväisiä palvelun käytettävyyteen, eivätkä pidä chattiä työtään hankaloittavana työkaluna. Palvelussa on kuitenkin paljon pieniä käytettävyysongelmia, jotka korostuisivat nopeasti, jos asiakasmäärät kasvaisivat nykytilanteesta. Pienet ongelmat hidastavat ja hankaloittavat palvelun käyttöä, mutta eivät haittaa käyttöä pienillä asiakasmäärillä. Käytettävyysongelmista merkittävimmiksi nousivat palvelun yleinen työläys ja tehottomuus, sekä huonot ilmoitukset uusista viesteistä/asiakkaista. Palvelun käyttökokemustavoidaanparantaamerkittävästimelkovähäisillämuutoksillaja korjauksillakiinnittämällähuomiotanäihinyksittäisiinongelmiin. Palveluneuvojien haastatteluissa ja kerättyjä palautteita analysoitaessa kävi selväksi, että Infochatin suurimmat ongelmat ovat palvelun 1) saatavuus (aukioloajat),2)löydettävyysja3)kielivalikoima.palveluonaukiliianharvoinja vähänaikaa,sitäeilöydäjolleiosaaetsiäinfochat-nimellä,eivätkätarjollaolevat kielet palvele niitä, jotka Infochatin palveluita eniten tarvitsisivat. Palveluneuvojien puolelta käytön suurimmaksi ongelmaksi nousivat resurssit: aukioloaikoja voisi heidän mielestään pidentää ja palvelua markkinoida enemmän,muttaseedellyttäisionline-neuvontaankeskittyneitäpalveluneuvojia palvelutiskillächatinpäivystämiseeneiriitäaikaa. Chatin kohdeyleisö mietitytti monia palveluneuvojia. Chatin luonteelle on ominaista kysyä akuuttia ja nopeasti ratkaistavaa ongelmaa, esimerkiksi mistä sillähetkellätarvittaviatietojalöytyy.aukioloajateivätkuitenkaantueakuuttien tilanteiden ratkaisua, vaan asiakkaan tulisi odottaa tilaisuutta saada yhteys neuvojaan.kielivalikoimantaaskoettiinpalvelevanniitäkäyttäjiä,joilletietoaon kaupunkiensivuillatarjollarunsaastimuutenkin:kaikkitiedotovatlöydettävissä suomeksi ja englanniksi. Henkilökohtaista neuvontaa tarvitsisivatkin enemmän suomea ja englantia taitamattomat, ja ensisijaisesti kaivattiin venäjän- ja vironkielistä neuvontaa, toissijaisesti myös arabiaa. Kielikysymysten lisäksi palveluneuvojien kokemus oli, että chattiä käyttävät yleisesti henkilöt, joille sähköinen asiointi on jo hyvinkin tuttua: tällaiset ihmiset osaavat etsiä tarvitsemansa tiedot chatin ollessa suljettuna, eivätkä tarvitse henkilökohtaista neuvontaa.teknisiltätaidoiltaanheikommassaasemassaolevatasiakkaateivät osaaetsiätietojaitse,muttaeivätmyöskäänosaakäyttääinfochattiä. Asiakkaalle Infochat näyttäytyy tylynä, epäinhimillisenä ja passiivisena. Palvelusta kerrotaan kankein, persoonattomin termein, eikä palvelu rohkaise asiakasta ottamaan yhteyttä, vaan odottelee passiivisena asiakkaan yhteydenottoja. Asiakkaan puolelta kynnys ottaa yhteyttä on korkea, kun palveluneuvojaan ei ole mitään näkyvyyttä (nimeä, kuvaa, kaupungin puolelta otettua kontaktia). Asiakkaan tulee vain liittyä jonoon, ja odottaa että chat ei palveluneuvoja vastaa. Palvelua sävyttää kautta linjan tarkoitus palvella ensisijaisesti kaupunkia asiakkaan sijaan, ja tämä näkyy monissa pienissä yksityiskohdissa, kuten palautekyselyn sisällössä ja sävyssä, kiitosten puuttumisessa palautetta annettaessa, asiakkaalle näytettävässä sisällössä (kielivalinta, joka auttaa asiakasneuvojaa, muttei asiakasta, neuvojien kohdalla vaakunat, jotka auttavat neuvojia tunnistamaan toisensa, mutta antavat asiakkaallepersoonattomanvaikutelmanyms).

4 2. Palvelukokemus Tavoitettavuus Palvelun tavoitettavuudessa on tällä hetkellä merkittäviä ongelmia. Suomeen muuttavien näkökulmasta palvelun markkinointi raitiovaunuissa, Metrolehdessä, uimahalleissa ja kirjastoissa on väärin kohdennettua, sillä tämä edellyttää käyttäjältä maassa olemista ja vähintäänkin auttavaa kielitaitoa. Palvelu ei myöskään löydy yleisimmillä Google-hauilla, eikä palvelua markkinoida asianmukaisissa yhteyksissä internetissä. Palvelun markkinointi expat-foorumeilla,turismiinsuunnatuillasivustoilla(visithelsinki,visitespoo, Vantaan sivujentourism-osio),infopankissajamaahanmuutto-virastonsivuilla parantaisipalveluntavoitettavuuttamerkittävästi. Infochatin hyvin rajalliset aukioloajat heikentävät palvelun tavoitettavuutta entisestään: tällä hetkellä aukioloajat ovat niin lyhyet ja ajoittuvat ihmisten työssäkäyntiaikaan, että chattiin pääseminen voi todella olla työn takana. Parhaitenchatpalvelisiasiakkaitaanolemallaaukisilloin,kunpalvelutiskieiole auki,eliiltaisinjaviikonloppuisin.tällöinnämäkaksipalvelukanavaatukisivat toisiaanpäällekkäisyydensijaan. Vielä kaupunkien sivuille saavuttaessakin käyttäjältä edellytetään melko paljon aktiivisuutta chat-palvelun löytämiseksi ja avaamiseksi. Löydettävyyden parantamiseksichat-ikkunavoisiauetaautomaattisestisivullesaavuttaessa. Houkuttelevuus Infochat ei millään tavoilla kutsu asiakkaita keskustelemaan, järjestelmä pikemminkin huokuu passiivisen epäkiinnostunutta virastomaisuutta. Infochat eiesimerkiksiaukeaitsestäänsivuillesaavuttaessa,taipyriaktiivisestisaamaan yhteyttä käyttäjäänsä, vaan odottaa käyttäjien ottavan yhteyttä, samalla kun piileksii hieman ujona linkkilistojen lopuissa ja sivustojen marginaaleissa. Tällöinkin käyttäjät joutuvat jonottamaan saadakseen asiakaspalvelua, mikä entuudestaanvoimistaavirastomaistamielikuvaa. Palvelun esittely on kaikilla kaupungeilla persoonaton ja kylmä, eikä täten luo palvelusta kovinkaan houkuttelevaa kuvaa. Esittelyssä kerrotaan palvelun vastaavan kysymyksiin, mikä saa käyttäjän hämmennyksiin siitä, kuka toisessa päässä oikeastaan vastaa (automaatti, robotti). Lisäksi keskustelussa käytetyt neuvojien kaupunkien vaakunoihin perustuvat avatarit lisäävät persoonattomuutta. Infochat ei ojenna auttavaa kättä, vaan odottelee passiivisena yhteydenottoja itselleen sopiviin aikoihin. Tilanne on analoginen virastoissa asioinnin kanssa, jolloin apua tarvitseva saa odottaa vuoroaan, koska vaihtoehtoja ei ole. Tämä logiikka ei kuitenkaan toimi digitaalisessa mediassa, missä palvelun tulee kilpaillahuomiostalukuistenmuidenpalveluidenkanssa. Keskustelunlopuksikäyttäjääeikiitetäannetustapalautteesta,taiedeskerrota palautteenrekisteröitymisestä,vaanikkunasuljetaanhetikunpalauteonsaatu. Jos asiakas vapaaehtoisesti suostuu vastaamaan laajempaan palautekyselyyn, kyselyn kieli vie viimeisetkin vapaaehtoisuuden rippeet tylyllä kieliasullaan ( kysymykseenonpakkovastata kyseessäonvapaaehtoinenpalaute,jostaei ole asiakkaalle mitään hyötyä, jolloin asiakasta pitäisi motivoida antamaan aikaansatilastokyselylle).

5 3. Löydettävyys Palveluunlöytäminen Suurin ongelma Infochatin löydettävyydessä on olematon hakukoneoptimointi: Palvelua ei voi löytää hakukoneilla, jos ei tiedä palvelun oikeaa nimeä. Tämä ongelmakoskeekaikkiakolmeakaupunkia. Helsingin sivuilla Infochat on tarjolla heti etusivulla, mutta piilotettuna sivun oikeaan marginaaliin ja sivun alalaitaan, sekalaiselta lisätiedolta kuulostavan Otherinformation otsikonalle.kuvaustekstitlinkinyhteydessäovatepäselviä jaosinheikkoaenglantia,mikävähentääpalvelunhoukuttelevuuttaentisestään. Infochatin ohessa näkyvämpänä korostuu Virka-info, joka on nimenä yhtä epäselväsekäsuomeaettämuitakieliääidinkielenäänpuhuvillekävijöille. Espoon sivuilla Infochat ei ole tarjolla etusivulla, vaan löytyy E-servicesvälilehdeltä. Toistaiseksi Infochat onkin siellä esillä melko näkyvästi, mutta uutisen ja mainosbannerin poistuessa Infochatistä jää näkyviin pelkkä linkki ilman esittelytekstejä, vieläpä linkkilistan viimeisenä kohtana. Chat-palveluja ei myöskään yleensä mielletä E-services tyyppiseksi sähköiseksi asioinniksi, vaan pikemminkin asiakaspalvelun osaksi, jonka kuuluisi löytyä jonkinlaisesta yhteystietojenosiosta. Vantaan Infochat on sijoitettu maahanmuuttajille suunnatulle Immigrantsalasivulle. Sivu olisi luonteva paikka avata chat automaattisesti, siksi tuntuu erityisen oudolta, että Infochat on täälläkin piilotettu linkkilistan viimeiseksi linkiksi,omallealasivulleen,vaillaesittelyjä.sivustollaesitellääncitizen soffices ja Silkinportti Activity Center mahdollisina paikkoina kysellä kaupungin palveluista,infochatpitäisilisätänäidenkanssasamaanesittelytekstiin. Suositeltavaa olisi, että chat-ikkuna aukeaisi kunkin kaupungin web-sivulle saavuttaessa,ainakinsilloinkunpalveluonauki.jospalveluahalutaansuunnata ulkomaalaisille,chatinpitäisiauetanäkyviinhetikuntullaanenglanninkieliselle kaupungin etusivulle. Tällä hetkellä palvelu edellyttää käyttäjältä melko voimakastatahtotilaasenlöytämiseksi,chat-laatikkoruudunalalaidassavaikka kutistettunakin kertoisi chatin olemassaolosta paremmin kuin mikään tekstimuotoinen esitystapa. Chatin toiminnallisuutta tulisi peilata olemassa oleviin chat-palveluihin ja pysyä toimintamalleissa, joihin ihmiset ovat jo kaupallisissapalveluissatottuneet.

6 4. Asiakkaan käyttöliittymä Kielivalinnat Infochateitotteleasiakkaankielivalintoja:Josasiakasvalitsee kysysuomeksi, mutta avaa chatin englanninkieliseltä sivulta, palvelun kieleksi valikoituu englanti( pleasewaitinline, conversationstarted jne.),sivustonkielisiisajaa asiakkaan oman kielivalinnan yli. Kielivalinnat on tehty palvelemaan vain kaupungintyöntekijöitä,jottahetietäisivätkummallakielellävastata.valinnasta ei ole kuitenkaan asiakkaalle mitään (näkyvää) hyötyä, ja asiakkaalle jääkin vaikutelma, ettei kielivalinta toiminut. Asiakashan voisi yhtä hyvin kirjoittaa kysymyksensä chattiin ilman kielivalintaakin, ja odottaa saavansa palvelua kysymyksensäkielellä. Totuttujen kaavojen rikkominen Joiltakin osin Infochat rikkoo totuttuja kaavoja: Erityisesti jonottaminen on ristiriidassa chat-palveluiden reaaliaikaisen luonteen kanssa. Lisäksi ihmiset ovat jo kaupallisilla sivuilla tottuneet itsestään aukeaviin asiakaspalveluchatteihin, joiden kautta asiakaspalvelun työntekijät ottavat yhteyttä asiakkaaseen heti sivulle tullessa. Passiivinen odottaminen ei ole tyypillistä asiakaspalveluchateille. Chatit myös yleensä tarjoavat nimen ja kuvan asiakaspalvelijasta vaikka kumpikaaneiolisitotuudenmukainen,henkilökohtaisuudentunneparaneesilti. Ikea käyttää asiakaschatissään piirrettyjä hahmoja, jotka epärealistisuudestaan huolimattasopivatkuitenkinhyvinvirtuaalimaailmanavatareiksi.asiakaseivoi tietää onko piirretty kuva tyylitelty piirros asiakasneuvojasta, vai täysin kuvitteellinen hahmo, jota kaikki neuvojat käyttävät. Sillä on kuitenkin harvoin merkitystä. Infochatissä vastaa aina kaupungin vaakunalla kuvitettu henkilö jälleen ratkaisu, jolla helpotetaan vain kaupungin työntekijöiden työtä (tunnistavatminkäkaupunginneuvojakukakinon),muttaasiakkaallekuvastaei olemitääniloataihyötyä. Neuvojiennimetovatmyöseritavoinesitettyjä:jotkutkäyttävätkokonimeään, joillakin on vain etunimi, joillakin etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain, lisäksionkryptisiälyhenteitä(ake,sp),jotkaeivätkerroasiakkaallemitään,ja omanlisämausteensatuovielä HuaVirka.Erityisestiulkomaistenasiakkaiden onvaikeasaadapelkännimenperusteellakäsitystävastaajasta.nimienkäytössä saisi olla yhtenäinen logiikka, tai ehkä jopa muutama melko kansainvälinen nimimerkki ja avatar, joita neuvonnassa käytettäisiin vastaajan nimestä riippumatta(vrt.ikean kysyannalta ). Palaute Keskustelun jälkeen asiakasta pyydetään antamaan palautetta. Palautetta pyydetään hymiöillä, jotka ovatkin varsin helppokäyttöiset klikata, mutta käyttäjälleeiannetamitäänpalautettahymiönklikkaamisesta,jolloinasiakkaalle jää epäselväksi onnistuiko palautteen antaminen. Kohteliasta olisi myös kiittää palautteesta

7 Loppukyselyn yhteydessä käyttäjälle tarjotaan linkkiä palautekyselyyn, mutta linkki näyttää hymiöiden otsikolta, jolloin sitä ei ymmärretä linkiksi. Palautteenantomahdollisuusjääasiakkailtatäysinhuomaamatta. Palautelomakkeissa ihmiset ovat tottuneet antamaan palautteensa tekstimuodossa.infochatinpalautelomakkeessamahdollisuuttapelkkäänvapaatekstipalautteeseeneiole,sillämuutkysymyksetonmerkittypakollisiksi.palautteen antaminenonkuitenkintäysinvapaaehtoista,jolloinsenyhteyteeneivätsovellu pakolliset kysymykset eivät sen yhteyteen sovellu. Vapaatekstikenttää etsinyt palautteenantajasaattaajättääpalautteenannonkeskenpakollistenkysymysten tuomanlisätyönvuoksi. Palautelomake vahvistaa entisestään mielikuvaa virastomaisen välinpitämättömästä palvelusta: palautelomake ei vaikuta asiakkaalle tarjotulta mahdollisuudelta tulla kuulluksi, vaan pelkästään kaupunkia palvelevalta tilastokyselyltä.mikäonasiakkaanmotivaatiovastatatällaiseenkyselyyn?tällä hetkelläkyselyeipalveleasiakkaantarpeita.

8 5. Palveluneuvojan käyttöliittymä Käyttökokemus Palveluneuvojat ovat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä Infochatin käytön helppouteen. Järjestelmässä on kuitenkin muutamia ongelmakohtia, jotka olisivat pienellä vaivalla korjattavissa, ja tehostaisivat käyttöä merkittävästi. Nykyisellään käyttöliittymä vaatii käyttäjiltään erinomaista lähinäköä, värienerottelukykyä ja hienomotoriikkaa lukuisten elementtien ollessa erittäin pieniä ja huonosti erottuvia. Ilman kaikkia edeltäviä palvelun käyttö on tarpeettomanhankalaa. Uusista viesteistä/asiakkaista ilmoittaminen Suurimmaksi ongelmakohdaksi kaikki palveluneuvojat mainitsivat sen, että palvelu ilmoittaa huonosti uusista viesteistä ja jonoon tulleista asiakkaista. Ongelma oli kaikissa kaupungeissa kumuloitunut äänimerkkien toimimattomuuteen, ja joissakin tapauksissa palveluneuvojien koneille oli asennettu uusia selaimia äänimerkkien toiminnan varmistamiseksi. Äänimerkkejä pidettiin hyvänä tapana kertoa järjestelmän tilasta myös silloin, kunpalveluneuvojatekeepäivystyksenohessamuitatöitä,eikäkatsoaktiivisesti Infochat-ikkunaa. Äänimerkkien korjaaminen ei kuitenkaan auta palvelutiskillä, jossa tietokoneidenääniäeivoidapitääpäällä. Tällöinkorvaavaratkaisuolisitarpeen siinäkin tapauksessa, että kaikki kaupungit vaihtaisivat käyttämiään selaimia. Hyvä vaihtoehto tähän voisi olla näytön ylä- tai alakulmassa vilahtava pieni tekstikupla, josta näkisi mitä Infochatissä tapahtuu (kuten esim MS Outlook ilmoittaa saapuvasta sähköpostiviestistä tai Skype saapuvasta chat-viestistä). Myös Infochatin välilehti saisi vilkkua/vaihtaa väriä, eikä pelkästään esittää nimenrinnallapientänumeroa,kunpalvelussaonviestejätaijonottajia.tällöin palvelun aktiivisuus olisi helpompi huomata, vaikka palvelu olisi pienennetty ruudunalalaitaan. Järjestelmä tarjoaa myös monenlaisia muita ilmoitustapoja uusille viesteille, mutta kaikki ovat oletusarvoisesti pois päältä, ja palveluneuvojan pitäisi itse löytää asetuksiin laittamaan ilmoitukset päälle. Olisi parempi, jos kaikki ilmoitustavat olisivat oletusarvoisesti päällä, kuin pois päältä. Muutoin käyttäjät saattavat jäädä täysin tietämättömiksi mahdollisuudesta saada ilmoituksia päälle. Elementtien koko ja erottuvuus Palveluneuvojien näkymässä varsinainen keskusteluikkuna on melko vaikealukuinen. Chat-ikkuna on todella leveä, ja viestien ajankohta esitetään kaukana itse viestistä. Käyttäjien on vaikea hahmottaa mikä viesti on vastaanotettu milloinkin, ja pitkiä rivejä on vaikea hahmottaa. Rivien hahmottamistavoisihelpottaaesim.siten,ettäyksittäinenviestikorostettaisiin taustavärillävietäessähiirenkursorisenpäälle.infochatissäkäytetytfontitovat myös kooltaan tarpeettoman pieniä kaikissa palvelun osissa. Järjestelmä ei myöskään korosta uusia viestejä viestiketjusta, jolloin käyttäjien tulee erikseen tarkistaaviestiketjunlopustaovatkohevastaanottaneetuusiaviestejä.

9 Pienten fonttien lisäksi erityisesti henkilöiden online-statusta kuvaavat pallot erottuvat heikosti sekä pienen kokonsa että huonon kontrastinsa (taustaan nähden)vuoksi.myöskeskusteluidenjakanaviensulkemiseenkäytettävätrastit ovathyvinpieniäjaerottuvathuonostitaustastaan. Infochatin käyttöliittymä listaa säilytettävät (ninchat-tuki) ja kertaluontoiset (asiakaskeskustelut)kanavatyhdessälistassa,eronavainpieniikonirivinalussa. Kanavat myös suljetaan samalla tavoin, jolloin palveluneuvojat sulkevat säilytettäviä kanavia vahingossa poistaessaan asiakaskeskusteluja. Erityyppiset keskustelukanavat pitäisi selkeämmin erottaa toisistaan visuaalisesti, jotta tämänkaltaisiavahinkojaeisattuisi. Palveluneuvojat kertoivat, että monilla oli aluksi vaikeuksia huomata, mistä jonot avattiin ja suljettiin, ja miten asiakkaita poimittiin jonosta. Kaikki nämä toiminnot ovat samassa valikossa, joka aukeaa kanavaa klikkaamalla. Valikon avaamisesta/olemassaolostaeiolekäyttöliittymässämitäänindikaatiota,vaikka sielläsijaitsevatpalveluntärkeimmättoiminnot. Jonojen avaaminen ja sulkeminen, sekä asiakkaiden poimiminen jonosta ovat myöstärkeydeltäänaivaneritasoa,kuinvalikonmuuttoiminnot(jonotilastotja organisaatioasetukset, joita palveluneuvojat eivät käytä koskaan). Kaikkein tärkeimmät toiminnot pitäisi olla saatavilla yhdellä klikkauksella ei valikosta tarpeettomienvähemmäntarpeellistentoimintojenjoukosta. Keskustelujen säästäminen Keskustelujen tallettamisesta keskusteltaessa esiin ei noussut erityisiä tarpeita keskustelujentallettamiselle.palvelueitokitällaistamahdollisuuttatarjoakaan, mutta joissain tapauksissa palveluneuvojat kokivat sellaisen hyödylliseksi: esimerkiksi mahdollisten reklamaatioiden varalle tai uhkaavien asiakaskontaktien tallentamiseksi. Tällaisessa tapauksessa Haku-toimintoa pitäisilaajentaaniin,ettäsillävoisietsiämyöskeskustelujensisällöistä,eikävain käyttäjien nimiä. Asiakkaat tulevat palveluun aina samalla nimellä (Vieras/Customer),jolloinhalueitoimikeskustelujenlöytämiseenhakusanoilla. Useatpalveluneuvojatmainitsivatasiakaspalvelussasyntyvätuhkaavattilanteet, ja kertoivat tällaisia yhteydenottoja tapahtuneen myös chatin puolella. Näissä tilanteissa neuvojat kertoivat sulkeneensa keskustelun päästäkseen eroon uhkaavasta asiakkaasta. Keskustelua ei kuitenkaan ole mahdollista sulkea kaupungin puolelta. Asiakas voi jättää keskustelun auki koneelleen, vaikka virkailija sulkisi keskustelun sekä chat-jonon, ja kirjautuisi ulos. Asiakas voi jatkaa viestin kirjoittamista käytännössä rajoittamattomasti ja keskustelu aktivoituu aina uudelleen ja viestit tulevat palveluneuvojan näkymään sisäänkirjauduttaessa,vaikkachatolisiollutkiinnijaneuvojauloskirjautuneena. Sisäiset keskustelut Infochat ei ole kovin luonteva paikka keskustella kollegoiden kanssa, keskusteluihin käytetään pääasiassa sähköpostia tai puhelinta. Sisäisiin keskusteluihin chattiä käytetään vain Vantaalla, jossa palveluneuvojat istuivat kahdessaeritoimipisteessä(tikkurila & Myyrmäki),eivätkävoineetkeskustella kasvokkain. Vantaan neuvojat pitivät keskinäistä keskustelukanavaa auki lähes aina.

10 Kaupunkienvälistäkeskusteluaonhyvinvähän,jasekeskittyyenemmänhengen nostatukseen kuin tiedonvaihtoon. Hengennostatusta pidettiin kuitenkin hyvin positiivisena puolena, ja palveluneuvojien mielestä oli erityisen mukavaa, että heilläolijokinyhteyskaupunkienvälillä,vaikkasitäeiaktiivisestikäytettykään. Yksi syy keskinäisten chattien käytön vähyyteen on se, että yksityisen keskustelunluominenonhankalalöytääjärjestelmästä,jolloinvaihtoehdoksijää vain ninchat-tukikanavalla tai yleisessä keskustelussa kysyminen, ja kysymys näkyy kaikille. Tämä luonnollisesti karsii kysymysten määrää. Infochattiä ei myöskään pidetty kovin nopeana yhteydenottokanavana, sillä palveluneuvojat ovat kirjautuneena siellä vain palvelun aukioloaikoina, toisin kuin sähköposteissaan. Tilastokysely Palveluneuvojienodotetaanvastaavantilastokyselyynjokaisenchat-keskustelun jälkeen.tätäeiolekuitenkaantehtykovinhelpoksi.läheskaikkineuvojatolivat kehitelleet kyselyn muistamiseen ja löytämiseen omia ratkaisujaan, kuten tallettaneet linkin selaimensa suosikkeihin tai suoraan tietokoneensa työpöydälle. Infochatissä linkki on tarjolla vain keskustelun seassa, mistä sen löytäminen ei ole nopeaa. Järjestelmän tulisi tarjota kyselyä esimerkiksi chatkeskusteluasuljettaessa,jottasenmuistaisiparemmin. Kysely on myös melko pitkä jokaisen chatin jälkeen täytettäväksi. Mikäli käyttäjiltäedellytetääntietojensyöttämistäkunkinkeskustelunpäätteeksi,tulisi heiltäedellyttäävainsellaistentietojensyöttämistä,mitäeivoidamuualtasaada. Tällä hetkellä kyselyssä pyydetään paljon sellaista tietoa, jonka järjestelmä jo tietää (minkä kanavan kautta asiakas on tullut, millä kielellä hän on halunnut keskustella ja kauanko sessio on kestänyt). Näitä asioita voisi seurata lokitiedoista ja täten vähentää tarpeetonta tietojen syöttämistä palveluun ja tehostaatyötä. Tuki Palveluneuvojat olivat hyvin tyytyväisiä Ninchatin tarjoamaan tukeen, jonka kerrottiin olevan aina paikalla ja vastaavan nopeasti. Tuki kannattaa pitää palvelun osana jatkossakin, palveluneuvojat tuntuivat nojaavan sen tuomaan turvaanhyvinvoimakkaasti.

11 6. Johtopäätökset Infochat käyttäjiensä mielestä Infochat on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi sekä asiakkaiden, että palveluneuvojien mielestä. Kehitystä kannattaa jatkaa, sillä jo muutamien kriittisimpien käytettävyysongelmien korjaamisella työkalu voidaan skaalata suuremmillekinasiakasmäärille. Kaupunkien välisiä synergioita Infochatin käytöstä on löytynyt niukasti, mutta yhteinen palvelu on kuitenkin koettu symbolisesti tärkeäksi ja työilmapiiriä virkistäväksi. Palveluneuvojat kommentoivat yhteisten keskustelujen hyvää henkeäjapitiväthyödyllisenäsitä,ettäinfochatinkauttaheilläolimahdollisuus kysyä neuvoa myös muista kaupungeista, vaikka toistaiseksi heillä ei ollutkaan vielä tullut tarvetta sellaiselle. Yhteys naapurikaupunkeihin oli kuitenkin henkisestitärkeätuki. Palvelukokemuksen kehittäminen Asiakkaan palvelukokemuksen osalta Infochat on vielä selvästi pilotointivaiheessa: Tekstimuodot eivät vaikuta viimeistellyiltä ja palvelu vaikuttaa toistaiseksi palvelevan enemmän kaupunkia, kuin palveluun tulevia asiakkaita. Palvelukokemuksessa ja palvelun tavoitettavuudessa parannettavia asioita (priorisoidussajärjestyksessä): 1. Mainokset oikeisiin paikkoihin, myös suomea osaamattomien ja maanulkopuoleltatietoaetsivienlöydettäviin. 2. Palvelunhakukoneoptimointiinonsyytäpanostaa. 3. Chattulisitullahetinäkyviinkunkaupungin(englanninkieliselle) sivulletullaan. 4. Chatin tulisi vaikuttaa inhimillisemmältä ja kommunikoida asiakkaidensakanssakohteliaammin. 5. Asiakkaita palvelisi paremmin laajempi kielivalikoima ja pidemmätaukioloajat. 6. Asiakkaille tulisi tarjota oikea palautekanava, mahdollisuus tulla kuulluksi. Käytettävyyden parantaminen TällähetkelläInfochatinkäytettävyysonpienilleasiakasmäärilleriittävä,mutta asiakasmäärien kasvaessa muutamia käytettävyysongelmia on kuitenkin syytä korjata toiminnan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi, sekä käyttöliittymän aiheuttamienvirhetilanteidenvälttämiseksi. Ensisijaisetkäytettävyysparannukset(priorisoituna): 1. Paremmat visuaaliset indikaatiot uusista viesteistä ja jonottajista. Esim. SkypenjaMSOutlookinviesti-indikaatiotruudunylä-jaalanurkissa. 2. Jonojen avaaminen ja sulkeminen nopeammaksi ja helpommin löydettäväksi,samoinjonostapoimiminen.nämätoiminnotonnistuttava yhdellä klikkauksella, asiakkaiden poimiminen jopa näppäimen (Enter?) tai käyttöliittymään sijoitetun huomattavasti isomman painikkeen painalluksella.

12 3. Ikonit ja tekstit näkyvämmiksi ja helpommin luettaviksi (isommiksi, paremmatkontrastit). 4. Mahdollisuustallettaajanimetäkeskusteluja. 5. Viestit selkeämmin eroteltuina toisistaan, esim. joka toinen viesti harmaallapohjalla,kutenskypenchatissä. 6. Yhteiset kanavat ja asiakaskeskustelut visuaalisesti erilleen keskustelukanavalistaan, jotta yhteisiä kanavia ei suljeta vahingossa asiakaskeskusteluina. 7. Palveluneuvojien tilastokyselyn pitäisi aueta itsestään keskustelun jälkeen, järjestelmän tiedossa olevat tiedot tulisi lukea suoraan lokitiedoista. Loppuun Monet (naispuoliset) palveluneuvojat mainitsivat asiakastyössä esiintyvät uhkaavattilanteet.kuninfochatinkäyttöyleistyyjayhäuseammatalkavatlöytää palveluun, sen nimettömyyden suojissa saattaa ilmetä palvelutiskiä enemmän uhkaavia kontakteja. Uhkaavien tilanteiden minimoimiseksi kannattaa harkita kansainvälisestikäytettyjen(miesten)etunimienjapiirroshahmojenkäyttämistä kaikille neuvojille. Virtuaalihahmojen nimien ja kuvien kannattaa olla mahdollisimman yleismaailmallisia, ettei niistä syntyisi vahvaa mielikuvaa kulttuuritaustasta. Inhimillisen ja henkilökohtaisen asiakasmielikuvan vuoksi nimien ja kasvojen käyttö on kuitenkin suositeltavaa, vaikka ne kuuluisivatkin virtuaalihahmoille (vrt.ikeananna).omallanimellä,erityisestisukunimenkanssa,palveluneuvojat ovatpaljonuhatummassaasemassakuinvirtuaalihahmojensuojissa.

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

ChatSimulaatio Käyttöopas

ChatSimulaatio Käyttöopas ChatSimulaatio Käyttöopas 2 1. ChatSimulaation etusivu Etusivulla on seuraavat toiminnot (kuva 1). 1. Kielivalikko 4. Linkit 2. Ohjeet 5. Kirjaudu 3. Materiaalit 6. Ilmoitustaulu Kuva 1. ChatSimulaation

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Webinaari -koulutukset

Webinaari -koulutukset 2013-03-05 1 (22) Webinaari -koulutukset Webinaariin kirjautumisohje 2013-03-05 2 (22) Sisällysluettelo 1 Liittyminen Webinaariin... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen... 3 1.2 Internet Explorer... 5 1.3 Firefox

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita.

Jotta voit käyttää Facebookia täytyy sinun ensiksi luoda sinne käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen onnistuu noudattamalla seuraavia ohjeita. Facebook-pikaopas Mikä Facebook on? Facebook on internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka avulla sen käyttäjät voivat olla yhteydessä ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jakaa kuvia ja videoita sekä liittyä

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla

E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 1 E-laskun asiakasarvo pk-sektorilla 2 Esityksen sisältö Miksi tutkimus tehtiin? Mitä haluttiin selvittää? Tutkimuksen suoritus Tulokset Koetut hyödyt ja haitat Miksi pk-yritys siirtyi käyttämään e-laskua

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET

LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET LIITE 1. KÄYTETTÄVYYSONGELMAT JA KÄYTTÄJIEN TOIVEET, NIIDEN MÄÄRÄ, LUOKITTELU JA PARANNUSEHDOTUKSET Käytettävyysongelmat Tässä liitteen luvussa käsitellään kaikki testeissä esiintyneet käytettävyysongelmat,

Lisätiedot

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1

Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mozilla Firefox 17.2.2014 Tämä ohje on laadittu Mozilla Firefoxin asetuksille versiossa 27.0.1 Mac- käyttäjille suunnattuja erityishuomioita ohjeen lopussa. Selaimesta on aina suositeltavaa käyttää uusinta

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 337200 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen Gmail-postiin

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (9) x.x.2017 Etunimi Sukunimi Jakeluosoite 00000 POSTITOIMIPAIKKA Lähettäjän viite Käytettävyysarvion yhteenveto Yleisimpiä käytettävyystapauksia sisältävä raportti. Kriittiset ongelmat, 2 kpl,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot

Riikka Marttinen, Helsingin Tikoteekki, 2012. Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows 7:n helppokäyttötoiminnot Windows-käyttöjärjestelmä mahdollistaa useita eri helppokäyttötoimintoja, joilla voi helpottaa tietokoneen käyttöä. Valitsemalla Käynnistä/Ohjauspaneeli/Helppokäyttökeskus

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI

Käyttöohje 1 (8) Kontakti Tiedonsiirto Käyttöohje. Posti Oy. Helsinki PL POSTI Käyttöohje 1 (8) Käyttöohje Käyttöohje 2 (8) Sisällysluettelo 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Toiminnot... 3 1.2 Käyttö ilman Kontakti kirjautumista... 3 1.3 Käyttö kirjautunena Kontaktin käyttäjätunnuksilla...

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (8) Käytettävyysarvion yhteenveto Tilaaja Etunimi Sukunimi, Yritys Aihe/Kohde Yleisimpiä käytettävyystapauksia Päivämäärä Tulokset x.x.2016 Kriittiset ongelmat, 2 kpl, kohta 1-2 Vakavat ongelmat,

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Verkkoposti selkokielellä

Verkkoposti selkokielellä Petri Ilmonen Verkkoposti selkokielellä Tekijä ja Oppimateriaalikeskus Opike, FAIDD, 2009 Selkokielinen käsikirjoitus: Petri Ilmonen Selkokielen tarkistus: Ari Sainio Kustannustoimitus: Petri Ilmonen Kansikuva

Lisätiedot

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen

Mikä on Twitter? Rekisteröityminen Mikä on Twitter? Twitter on suosittu yhteisö ja mikroblogipalvelu, jonka välityksellä yritykset, ystävät ja perheenjäsenet voivat kommunikoida keskenään. Twitterin käyttö vastaa kysymykseen mitä teet tällä

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä

Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä Tullin turvasähköposti Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 2.2 8.1.2015 Korvaa version 2.1 22.5.2014 Tullin turvasähköposti Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä. Palvelu toimii samankaltaisena

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen... 4 1.1. Kommenttiseinään kirjautuminen... 5 1.2. Kommenttiseinä... 6 1.3. Kommenttiseinälle

Lisätiedot

JONOSSA OLEVIEN HAKEMUSTEN KÄSITTELY

JONOSSA OLEVIEN HAKEMUSTEN KÄSITTELY 15.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja jäsenrekisterinhoitaja sihteeri JONOSSA OLEVIEN HAKEMUSTEN KÄSITTELY Liity partioon sivuston kautta tulee partioon paljon uusia jäseniä. Palvelun kautta lippukunnan

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle

Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoret Lärplattformen Ohjeita huoltajalle Utbildningskontoretin (koulutustoimiston) kaksi Lärplattformen -palvelua koskevaa asiakirjaa on käännetty englanniksi, suomeksi ja arabiaksi. Toinen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Text Mining. Käyttöopas

Text Mining. Käyttöopas Text Mining Käyttöopas Webropol Analytics: Text Mining Mitä tarkoittaa kun asiakkaat tai henkilöstö antavat arvosanan 3.1 Keskiarvoa informatiivisempaa ovat taustalla olevat syyt Onko sinulla aikaa lukea

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet. - Campaign Monitor -

Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet. - Campaign Monitor - Uutiskirjetyökalun käyttöohjeet - Campaign Monitor - Tervetuloa käyttämään asiakasviestinnän työkalua Campaign Monitoria Käytössäsi on edistyksellinen ja monipuolinen työkalu, jolla toteutat asiakasviestinnän

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot