Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense 22.9.2014"

Transkriptio

1 Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti Merja Haveri Cresense

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ PALVELUKOKEMUS... 4 Tavoitettavuus...4 Houkuttelevuus LÖYDETTÄVYYS... 5 Palveluunlöytäminen ASIAKKAAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 6 Kielivalinnat...6 Totuttujenkaavojenrikkominen...6 Palaute PALVELUNEUVOJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 8 Käyttökokemus...8 Uusistaviesteistä/asiakkaistailmoittaminen...8 Elementtienkokojaerottuvuus...8 Keskustelujensäästäminen...9 Sisäisetkeskustelut...9 Tilastokysely...10 Tuki JOHTOPÄÄTÖKSET Infochatkäyttäjiensämielestä...11 Palvelukokemuksenkehittäminen...11 Käytettävyydenparantaminen...11 Loppuun...12

3 1. Tiivistelmä Infochatin käytettävyys on riittävän hyvällä tasolla nykyisille asiakasmäärille. Palveluneuvojat ovat tyytyväisiä palvelun käytettävyyteen, eivätkä pidä chattiä työtään hankaloittavana työkaluna. Palvelussa on kuitenkin paljon pieniä käytettävyysongelmia, jotka korostuisivat nopeasti, jos asiakasmäärät kasvaisivat nykytilanteesta. Pienet ongelmat hidastavat ja hankaloittavat palvelun käyttöä, mutta eivät haittaa käyttöä pienillä asiakasmäärillä. Käytettävyysongelmista merkittävimmiksi nousivat palvelun yleinen työläys ja tehottomuus, sekä huonot ilmoitukset uusista viesteistä/asiakkaista. Palvelun käyttökokemustavoidaanparantaamerkittävästimelkovähäisillämuutoksillaja korjauksillakiinnittämällähuomiotanäihinyksittäisiinongelmiin. Palveluneuvojien haastatteluissa ja kerättyjä palautteita analysoitaessa kävi selväksi, että Infochatin suurimmat ongelmat ovat palvelun 1) saatavuus (aukioloajat),2)löydettävyysja3)kielivalikoima.palveluonaukiliianharvoinja vähänaikaa,sitäeilöydäjolleiosaaetsiäinfochat-nimellä,eivätkätarjollaolevat kielet palvele niitä, jotka Infochatin palveluita eniten tarvitsisivat. Palveluneuvojien puolelta käytön suurimmaksi ongelmaksi nousivat resurssit: aukioloaikoja voisi heidän mielestään pidentää ja palvelua markkinoida enemmän,muttaseedellyttäisionline-neuvontaankeskittyneitäpalveluneuvojia palvelutiskillächatinpäivystämiseeneiriitäaikaa. Chatin kohdeyleisö mietitytti monia palveluneuvojia. Chatin luonteelle on ominaista kysyä akuuttia ja nopeasti ratkaistavaa ongelmaa, esimerkiksi mistä sillähetkellätarvittaviatietojalöytyy.aukioloajateivätkuitenkaantueakuuttien tilanteiden ratkaisua, vaan asiakkaan tulisi odottaa tilaisuutta saada yhteys neuvojaan.kielivalikoimantaaskoettiinpalvelevanniitäkäyttäjiä,joilletietoaon kaupunkiensivuillatarjollarunsaastimuutenkin:kaikkitiedotovatlöydettävissä suomeksi ja englanniksi. Henkilökohtaista neuvontaa tarvitsisivatkin enemmän suomea ja englantia taitamattomat, ja ensisijaisesti kaivattiin venäjän- ja vironkielistä neuvontaa, toissijaisesti myös arabiaa. Kielikysymysten lisäksi palveluneuvojien kokemus oli, että chattiä käyttävät yleisesti henkilöt, joille sähköinen asiointi on jo hyvinkin tuttua: tällaiset ihmiset osaavat etsiä tarvitsemansa tiedot chatin ollessa suljettuna, eivätkä tarvitse henkilökohtaista neuvontaa.teknisiltätaidoiltaanheikommassaasemassaolevatasiakkaateivät osaaetsiätietojaitse,muttaeivätmyöskäänosaakäyttääinfochattiä. Asiakkaalle Infochat näyttäytyy tylynä, epäinhimillisenä ja passiivisena. Palvelusta kerrotaan kankein, persoonattomin termein, eikä palvelu rohkaise asiakasta ottamaan yhteyttä, vaan odottelee passiivisena asiakkaan yhteydenottoja. Asiakkaan puolelta kynnys ottaa yhteyttä on korkea, kun palveluneuvojaan ei ole mitään näkyvyyttä (nimeä, kuvaa, kaupungin puolelta otettua kontaktia). Asiakkaan tulee vain liittyä jonoon, ja odottaa että chat ei palveluneuvoja vastaa. Palvelua sävyttää kautta linjan tarkoitus palvella ensisijaisesti kaupunkia asiakkaan sijaan, ja tämä näkyy monissa pienissä yksityiskohdissa, kuten palautekyselyn sisällössä ja sävyssä, kiitosten puuttumisessa palautetta annettaessa, asiakkaalle näytettävässä sisällössä (kielivalinta, joka auttaa asiakasneuvojaa, muttei asiakasta, neuvojien kohdalla vaakunat, jotka auttavat neuvojia tunnistamaan toisensa, mutta antavat asiakkaallepersoonattomanvaikutelmanyms).

4 2. Palvelukokemus Tavoitettavuus Palvelun tavoitettavuudessa on tällä hetkellä merkittäviä ongelmia. Suomeen muuttavien näkökulmasta palvelun markkinointi raitiovaunuissa, Metrolehdessä, uimahalleissa ja kirjastoissa on väärin kohdennettua, sillä tämä edellyttää käyttäjältä maassa olemista ja vähintäänkin auttavaa kielitaitoa. Palvelu ei myöskään löydy yleisimmillä Google-hauilla, eikä palvelua markkinoida asianmukaisissa yhteyksissä internetissä. Palvelun markkinointi expat-foorumeilla,turismiinsuunnatuillasivustoilla(visithelsinki,visitespoo, Vantaan sivujentourism-osio),infopankissajamaahanmuutto-virastonsivuilla parantaisipalveluntavoitettavuuttamerkittävästi. Infochatin hyvin rajalliset aukioloajat heikentävät palvelun tavoitettavuutta entisestään: tällä hetkellä aukioloajat ovat niin lyhyet ja ajoittuvat ihmisten työssäkäyntiaikaan, että chattiin pääseminen voi todella olla työn takana. Parhaitenchatpalvelisiasiakkaitaanolemallaaukisilloin,kunpalvelutiskieiole auki,eliiltaisinjaviikonloppuisin.tällöinnämäkaksipalvelukanavaatukisivat toisiaanpäällekkäisyydensijaan. Vielä kaupunkien sivuille saavuttaessakin käyttäjältä edellytetään melko paljon aktiivisuutta chat-palvelun löytämiseksi ja avaamiseksi. Löydettävyyden parantamiseksichat-ikkunavoisiauetaautomaattisestisivullesaavuttaessa. Houkuttelevuus Infochat ei millään tavoilla kutsu asiakkaita keskustelemaan, järjestelmä pikemminkin huokuu passiivisen epäkiinnostunutta virastomaisuutta. Infochat eiesimerkiksiaukeaitsestäänsivuillesaavuttaessa,taipyriaktiivisestisaamaan yhteyttä käyttäjäänsä, vaan odottaa käyttäjien ottavan yhteyttä, samalla kun piileksii hieman ujona linkkilistojen lopuissa ja sivustojen marginaaleissa. Tällöinkin käyttäjät joutuvat jonottamaan saadakseen asiakaspalvelua, mikä entuudestaanvoimistaavirastomaistamielikuvaa. Palvelun esittely on kaikilla kaupungeilla persoonaton ja kylmä, eikä täten luo palvelusta kovinkaan houkuttelevaa kuvaa. Esittelyssä kerrotaan palvelun vastaavan kysymyksiin, mikä saa käyttäjän hämmennyksiin siitä, kuka toisessa päässä oikeastaan vastaa (automaatti, robotti). Lisäksi keskustelussa käytetyt neuvojien kaupunkien vaakunoihin perustuvat avatarit lisäävät persoonattomuutta. Infochat ei ojenna auttavaa kättä, vaan odottelee passiivisena yhteydenottoja itselleen sopiviin aikoihin. Tilanne on analoginen virastoissa asioinnin kanssa, jolloin apua tarvitseva saa odottaa vuoroaan, koska vaihtoehtoja ei ole. Tämä logiikka ei kuitenkaan toimi digitaalisessa mediassa, missä palvelun tulee kilpaillahuomiostalukuistenmuidenpalveluidenkanssa. Keskustelunlopuksikäyttäjääeikiitetäannetustapalautteesta,taiedeskerrota palautteenrekisteröitymisestä,vaanikkunasuljetaanhetikunpalauteonsaatu. Jos asiakas vapaaehtoisesti suostuu vastaamaan laajempaan palautekyselyyn, kyselyn kieli vie viimeisetkin vapaaehtoisuuden rippeet tylyllä kieliasullaan ( kysymykseenonpakkovastata kyseessäonvapaaehtoinenpalaute,jostaei ole asiakkaalle mitään hyötyä, jolloin asiakasta pitäisi motivoida antamaan aikaansatilastokyselylle).

5 3. Löydettävyys Palveluunlöytäminen Suurin ongelma Infochatin löydettävyydessä on olematon hakukoneoptimointi: Palvelua ei voi löytää hakukoneilla, jos ei tiedä palvelun oikeaa nimeä. Tämä ongelmakoskeekaikkiakolmeakaupunkia. Helsingin sivuilla Infochat on tarjolla heti etusivulla, mutta piilotettuna sivun oikeaan marginaaliin ja sivun alalaitaan, sekalaiselta lisätiedolta kuulostavan Otherinformation otsikonalle.kuvaustekstitlinkinyhteydessäovatepäselviä jaosinheikkoaenglantia,mikävähentääpalvelunhoukuttelevuuttaentisestään. Infochatin ohessa näkyvämpänä korostuu Virka-info, joka on nimenä yhtä epäselväsekäsuomeaettämuitakieliääidinkielenäänpuhuvillekävijöille. Espoon sivuilla Infochat ei ole tarjolla etusivulla, vaan löytyy E-servicesvälilehdeltä. Toistaiseksi Infochat onkin siellä esillä melko näkyvästi, mutta uutisen ja mainosbannerin poistuessa Infochatistä jää näkyviin pelkkä linkki ilman esittelytekstejä, vieläpä linkkilistan viimeisenä kohtana. Chat-palveluja ei myöskään yleensä mielletä E-services tyyppiseksi sähköiseksi asioinniksi, vaan pikemminkin asiakaspalvelun osaksi, jonka kuuluisi löytyä jonkinlaisesta yhteystietojenosiosta. Vantaan Infochat on sijoitettu maahanmuuttajille suunnatulle Immigrantsalasivulle. Sivu olisi luonteva paikka avata chat automaattisesti, siksi tuntuu erityisen oudolta, että Infochat on täälläkin piilotettu linkkilistan viimeiseksi linkiksi,omallealasivulleen,vaillaesittelyjä.sivustollaesitellääncitizen soffices ja Silkinportti Activity Center mahdollisina paikkoina kysellä kaupungin palveluista,infochatpitäisilisätänäidenkanssasamaanesittelytekstiin. Suositeltavaa olisi, että chat-ikkuna aukeaisi kunkin kaupungin web-sivulle saavuttaessa,ainakinsilloinkunpalveluonauki.jospalveluahalutaansuunnata ulkomaalaisille,chatinpitäisiauetanäkyviinhetikuntullaanenglanninkieliselle kaupungin etusivulle. Tällä hetkellä palvelu edellyttää käyttäjältä melko voimakastatahtotilaasenlöytämiseksi,chat-laatikkoruudunalalaidassavaikka kutistettunakin kertoisi chatin olemassaolosta paremmin kuin mikään tekstimuotoinen esitystapa. Chatin toiminnallisuutta tulisi peilata olemassa oleviin chat-palveluihin ja pysyä toimintamalleissa, joihin ihmiset ovat jo kaupallisissapalveluissatottuneet.

6 4. Asiakkaan käyttöliittymä Kielivalinnat Infochateitotteleasiakkaankielivalintoja:Josasiakasvalitsee kysysuomeksi, mutta avaa chatin englanninkieliseltä sivulta, palvelun kieleksi valikoituu englanti( pleasewaitinline, conversationstarted jne.),sivustonkielisiisajaa asiakkaan oman kielivalinnan yli. Kielivalinnat on tehty palvelemaan vain kaupungintyöntekijöitä,jottahetietäisivätkummallakielellävastata.valinnasta ei ole kuitenkaan asiakkaalle mitään (näkyvää) hyötyä, ja asiakkaalle jääkin vaikutelma, ettei kielivalinta toiminut. Asiakashan voisi yhtä hyvin kirjoittaa kysymyksensä chattiin ilman kielivalintaakin, ja odottaa saavansa palvelua kysymyksensäkielellä. Totuttujen kaavojen rikkominen Joiltakin osin Infochat rikkoo totuttuja kaavoja: Erityisesti jonottaminen on ristiriidassa chat-palveluiden reaaliaikaisen luonteen kanssa. Lisäksi ihmiset ovat jo kaupallisilla sivuilla tottuneet itsestään aukeaviin asiakaspalveluchatteihin, joiden kautta asiakaspalvelun työntekijät ottavat yhteyttä asiakkaaseen heti sivulle tullessa. Passiivinen odottaminen ei ole tyypillistä asiakaspalveluchateille. Chatit myös yleensä tarjoavat nimen ja kuvan asiakaspalvelijasta vaikka kumpikaaneiolisitotuudenmukainen,henkilökohtaisuudentunneparaneesilti. Ikea käyttää asiakaschatissään piirrettyjä hahmoja, jotka epärealistisuudestaan huolimattasopivatkuitenkinhyvinvirtuaalimaailmanavatareiksi.asiakaseivoi tietää onko piirretty kuva tyylitelty piirros asiakasneuvojasta, vai täysin kuvitteellinen hahmo, jota kaikki neuvojat käyttävät. Sillä on kuitenkin harvoin merkitystä. Infochatissä vastaa aina kaupungin vaakunalla kuvitettu henkilö jälleen ratkaisu, jolla helpotetaan vain kaupungin työntekijöiden työtä (tunnistavatminkäkaupunginneuvojakukakinon),muttaasiakkaallekuvastaei olemitääniloataihyötyä. Neuvojiennimetovatmyöseritavoinesitettyjä:jotkutkäyttävätkokonimeään, joillakin on vain etunimi, joillakin etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain, lisäksionkryptisiälyhenteitä(ake,sp),jotkaeivätkerroasiakkaallemitään,ja omanlisämausteensatuovielä HuaVirka.Erityisestiulkomaistenasiakkaiden onvaikeasaadapelkännimenperusteellakäsitystävastaajasta.nimienkäytössä saisi olla yhtenäinen logiikka, tai ehkä jopa muutama melko kansainvälinen nimimerkki ja avatar, joita neuvonnassa käytettäisiin vastaajan nimestä riippumatta(vrt.ikean kysyannalta ). Palaute Keskustelun jälkeen asiakasta pyydetään antamaan palautetta. Palautetta pyydetään hymiöillä, jotka ovatkin varsin helppokäyttöiset klikata, mutta käyttäjälleeiannetamitäänpalautettahymiönklikkaamisesta,jolloinasiakkaalle jää epäselväksi onnistuiko palautteen antaminen. Kohteliasta olisi myös kiittää palautteesta

7 Loppukyselyn yhteydessä käyttäjälle tarjotaan linkkiä palautekyselyyn, mutta linkki näyttää hymiöiden otsikolta, jolloin sitä ei ymmärretä linkiksi. Palautteenantomahdollisuusjääasiakkailtatäysinhuomaamatta. Palautelomakkeissa ihmiset ovat tottuneet antamaan palautteensa tekstimuodossa.infochatinpalautelomakkeessamahdollisuuttapelkkäänvapaatekstipalautteeseeneiole,sillämuutkysymyksetonmerkittypakollisiksi.palautteen antaminenonkuitenkintäysinvapaaehtoista,jolloinsenyhteyteeneivätsovellu pakolliset kysymykset eivät sen yhteyteen sovellu. Vapaatekstikenttää etsinyt palautteenantajasaattaajättääpalautteenannonkeskenpakollistenkysymysten tuomanlisätyönvuoksi. Palautelomake vahvistaa entisestään mielikuvaa virastomaisen välinpitämättömästä palvelusta: palautelomake ei vaikuta asiakkaalle tarjotulta mahdollisuudelta tulla kuulluksi, vaan pelkästään kaupunkia palvelevalta tilastokyselyltä.mikäonasiakkaanmotivaatiovastatatällaiseenkyselyyn?tällä hetkelläkyselyeipalveleasiakkaantarpeita.

8 5. Palveluneuvojan käyttöliittymä Käyttökokemus Palveluneuvojat ovat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä Infochatin käytön helppouteen. Järjestelmässä on kuitenkin muutamia ongelmakohtia, jotka olisivat pienellä vaivalla korjattavissa, ja tehostaisivat käyttöä merkittävästi. Nykyisellään käyttöliittymä vaatii käyttäjiltään erinomaista lähinäköä, värienerottelukykyä ja hienomotoriikkaa lukuisten elementtien ollessa erittäin pieniä ja huonosti erottuvia. Ilman kaikkia edeltäviä palvelun käyttö on tarpeettomanhankalaa. Uusista viesteistä/asiakkaista ilmoittaminen Suurimmaksi ongelmakohdaksi kaikki palveluneuvojat mainitsivat sen, että palvelu ilmoittaa huonosti uusista viesteistä ja jonoon tulleista asiakkaista. Ongelma oli kaikissa kaupungeissa kumuloitunut äänimerkkien toimimattomuuteen, ja joissakin tapauksissa palveluneuvojien koneille oli asennettu uusia selaimia äänimerkkien toiminnan varmistamiseksi. Äänimerkkejä pidettiin hyvänä tapana kertoa järjestelmän tilasta myös silloin, kunpalveluneuvojatekeepäivystyksenohessamuitatöitä,eikäkatsoaktiivisesti Infochat-ikkunaa. Äänimerkkien korjaaminen ei kuitenkaan auta palvelutiskillä, jossa tietokoneidenääniäeivoidapitääpäällä. Tällöinkorvaavaratkaisuolisitarpeen siinäkin tapauksessa, että kaikki kaupungit vaihtaisivat käyttämiään selaimia. Hyvä vaihtoehto tähän voisi olla näytön ylä- tai alakulmassa vilahtava pieni tekstikupla, josta näkisi mitä Infochatissä tapahtuu (kuten esim MS Outlook ilmoittaa saapuvasta sähköpostiviestistä tai Skype saapuvasta chat-viestistä). Myös Infochatin välilehti saisi vilkkua/vaihtaa väriä, eikä pelkästään esittää nimenrinnallapientänumeroa,kunpalvelussaonviestejätaijonottajia.tällöin palvelun aktiivisuus olisi helpompi huomata, vaikka palvelu olisi pienennetty ruudunalalaitaan. Järjestelmä tarjoaa myös monenlaisia muita ilmoitustapoja uusille viesteille, mutta kaikki ovat oletusarvoisesti pois päältä, ja palveluneuvojan pitäisi itse löytää asetuksiin laittamaan ilmoitukset päälle. Olisi parempi, jos kaikki ilmoitustavat olisivat oletusarvoisesti päällä, kuin pois päältä. Muutoin käyttäjät saattavat jäädä täysin tietämättömiksi mahdollisuudesta saada ilmoituksia päälle. Elementtien koko ja erottuvuus Palveluneuvojien näkymässä varsinainen keskusteluikkuna on melko vaikealukuinen. Chat-ikkuna on todella leveä, ja viestien ajankohta esitetään kaukana itse viestistä. Käyttäjien on vaikea hahmottaa mikä viesti on vastaanotettu milloinkin, ja pitkiä rivejä on vaikea hahmottaa. Rivien hahmottamistavoisihelpottaaesim.siten,ettäyksittäinenviestikorostettaisiin taustavärillävietäessähiirenkursorisenpäälle.infochatissäkäytetytfontitovat myös kooltaan tarpeettoman pieniä kaikissa palvelun osissa. Järjestelmä ei myöskään korosta uusia viestejä viestiketjusta, jolloin käyttäjien tulee erikseen tarkistaaviestiketjunlopustaovatkohevastaanottaneetuusiaviestejä.

9 Pienten fonttien lisäksi erityisesti henkilöiden online-statusta kuvaavat pallot erottuvat heikosti sekä pienen kokonsa että huonon kontrastinsa (taustaan nähden)vuoksi.myöskeskusteluidenjakanaviensulkemiseenkäytettävätrastit ovathyvinpieniäjaerottuvathuonostitaustastaan. Infochatin käyttöliittymä listaa säilytettävät (ninchat-tuki) ja kertaluontoiset (asiakaskeskustelut)kanavatyhdessälistassa,eronavainpieniikonirivinalussa. Kanavat myös suljetaan samalla tavoin, jolloin palveluneuvojat sulkevat säilytettäviä kanavia vahingossa poistaessaan asiakaskeskusteluja. Erityyppiset keskustelukanavat pitäisi selkeämmin erottaa toisistaan visuaalisesti, jotta tämänkaltaisiavahinkojaeisattuisi. Palveluneuvojat kertoivat, että monilla oli aluksi vaikeuksia huomata, mistä jonot avattiin ja suljettiin, ja miten asiakkaita poimittiin jonosta. Kaikki nämä toiminnot ovat samassa valikossa, joka aukeaa kanavaa klikkaamalla. Valikon avaamisesta/olemassaolostaeiolekäyttöliittymässämitäänindikaatiota,vaikka sielläsijaitsevatpalveluntärkeimmättoiminnot. Jonojen avaaminen ja sulkeminen, sekä asiakkaiden poimiminen jonosta ovat myöstärkeydeltäänaivaneritasoa,kuinvalikonmuuttoiminnot(jonotilastotja organisaatioasetukset, joita palveluneuvojat eivät käytä koskaan). Kaikkein tärkeimmät toiminnot pitäisi olla saatavilla yhdellä klikkauksella ei valikosta tarpeettomienvähemmäntarpeellistentoimintojenjoukosta. Keskustelujen säästäminen Keskustelujen tallettamisesta keskusteltaessa esiin ei noussut erityisiä tarpeita keskustelujentallettamiselle.palvelueitokitällaistamahdollisuuttatarjoakaan, mutta joissain tapauksissa palveluneuvojat kokivat sellaisen hyödylliseksi: esimerkiksi mahdollisten reklamaatioiden varalle tai uhkaavien asiakaskontaktien tallentamiseksi. Tällaisessa tapauksessa Haku-toimintoa pitäisilaajentaaniin,ettäsillävoisietsiämyöskeskustelujensisällöistä,eikävain käyttäjien nimiä. Asiakkaat tulevat palveluun aina samalla nimellä (Vieras/Customer),jolloinhalueitoimikeskustelujenlöytämiseenhakusanoilla. Useatpalveluneuvojatmainitsivatasiakaspalvelussasyntyvätuhkaavattilanteet, ja kertoivat tällaisia yhteydenottoja tapahtuneen myös chatin puolella. Näissä tilanteissa neuvojat kertoivat sulkeneensa keskustelun päästäkseen eroon uhkaavasta asiakkaasta. Keskustelua ei kuitenkaan ole mahdollista sulkea kaupungin puolelta. Asiakas voi jättää keskustelun auki koneelleen, vaikka virkailija sulkisi keskustelun sekä chat-jonon, ja kirjautuisi ulos. Asiakas voi jatkaa viestin kirjoittamista käytännössä rajoittamattomasti ja keskustelu aktivoituu aina uudelleen ja viestit tulevat palveluneuvojan näkymään sisäänkirjauduttaessa,vaikkachatolisiollutkiinnijaneuvojauloskirjautuneena. Sisäiset keskustelut Infochat ei ole kovin luonteva paikka keskustella kollegoiden kanssa, keskusteluihin käytetään pääasiassa sähköpostia tai puhelinta. Sisäisiin keskusteluihin chattiä käytetään vain Vantaalla, jossa palveluneuvojat istuivat kahdessaeritoimipisteessä(tikkurila & Myyrmäki),eivätkävoineetkeskustella kasvokkain. Vantaan neuvojat pitivät keskinäistä keskustelukanavaa auki lähes aina.

10 Kaupunkienvälistäkeskusteluaonhyvinvähän,jasekeskittyyenemmänhengen nostatukseen kuin tiedonvaihtoon. Hengennostatusta pidettiin kuitenkin hyvin positiivisena puolena, ja palveluneuvojien mielestä oli erityisen mukavaa, että heilläolijokinyhteyskaupunkienvälillä,vaikkasitäeiaktiivisestikäytettykään. Yksi syy keskinäisten chattien käytön vähyyteen on se, että yksityisen keskustelunluominenonhankalalöytääjärjestelmästä,jolloinvaihtoehdoksijää vain ninchat-tukikanavalla tai yleisessä keskustelussa kysyminen, ja kysymys näkyy kaikille. Tämä luonnollisesti karsii kysymysten määrää. Infochattiä ei myöskään pidetty kovin nopeana yhteydenottokanavana, sillä palveluneuvojat ovat kirjautuneena siellä vain palvelun aukioloaikoina, toisin kuin sähköposteissaan. Tilastokysely Palveluneuvojienodotetaanvastaavantilastokyselyynjokaisenchat-keskustelun jälkeen.tätäeiolekuitenkaantehtykovinhelpoksi.läheskaikkineuvojatolivat kehitelleet kyselyn muistamiseen ja löytämiseen omia ratkaisujaan, kuten tallettaneet linkin selaimensa suosikkeihin tai suoraan tietokoneensa työpöydälle. Infochatissä linkki on tarjolla vain keskustelun seassa, mistä sen löytäminen ei ole nopeaa. Järjestelmän tulisi tarjota kyselyä esimerkiksi chatkeskusteluasuljettaessa,jottasenmuistaisiparemmin. Kysely on myös melko pitkä jokaisen chatin jälkeen täytettäväksi. Mikäli käyttäjiltäedellytetääntietojensyöttämistäkunkinkeskustelunpäätteeksi,tulisi heiltäedellyttäävainsellaistentietojensyöttämistä,mitäeivoidamuualtasaada. Tällä hetkellä kyselyssä pyydetään paljon sellaista tietoa, jonka järjestelmä jo tietää (minkä kanavan kautta asiakas on tullut, millä kielellä hän on halunnut keskustella ja kauanko sessio on kestänyt). Näitä asioita voisi seurata lokitiedoista ja täten vähentää tarpeetonta tietojen syöttämistä palveluun ja tehostaatyötä. Tuki Palveluneuvojat olivat hyvin tyytyväisiä Ninchatin tarjoamaan tukeen, jonka kerrottiin olevan aina paikalla ja vastaavan nopeasti. Tuki kannattaa pitää palvelun osana jatkossakin, palveluneuvojat tuntuivat nojaavan sen tuomaan turvaanhyvinvoimakkaasti.

11 6. Johtopäätökset Infochat käyttäjiensä mielestä Infochat on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi sekä asiakkaiden, että palveluneuvojien mielestä. Kehitystä kannattaa jatkaa, sillä jo muutamien kriittisimpien käytettävyysongelmien korjaamisella työkalu voidaan skaalata suuremmillekinasiakasmäärille. Kaupunkien välisiä synergioita Infochatin käytöstä on löytynyt niukasti, mutta yhteinen palvelu on kuitenkin koettu symbolisesti tärkeäksi ja työilmapiiriä virkistäväksi. Palveluneuvojat kommentoivat yhteisten keskustelujen hyvää henkeäjapitiväthyödyllisenäsitä,ettäinfochatinkauttaheilläolimahdollisuus kysyä neuvoa myös muista kaupungeista, vaikka toistaiseksi heillä ei ollutkaan vielä tullut tarvetta sellaiselle. Yhteys naapurikaupunkeihin oli kuitenkin henkisestitärkeätuki. Palvelukokemuksen kehittäminen Asiakkaan palvelukokemuksen osalta Infochat on vielä selvästi pilotointivaiheessa: Tekstimuodot eivät vaikuta viimeistellyiltä ja palvelu vaikuttaa toistaiseksi palvelevan enemmän kaupunkia, kuin palveluun tulevia asiakkaita. Palvelukokemuksessa ja palvelun tavoitettavuudessa parannettavia asioita (priorisoidussajärjestyksessä): 1. Mainokset oikeisiin paikkoihin, myös suomea osaamattomien ja maanulkopuoleltatietoaetsivienlöydettäviin. 2. Palvelunhakukoneoptimointiinonsyytäpanostaa. 3. Chattulisitullahetinäkyviinkunkaupungin(englanninkieliselle) sivulletullaan. 4. Chatin tulisi vaikuttaa inhimillisemmältä ja kommunikoida asiakkaidensakanssakohteliaammin. 5. Asiakkaita palvelisi paremmin laajempi kielivalikoima ja pidemmätaukioloajat. 6. Asiakkaille tulisi tarjota oikea palautekanava, mahdollisuus tulla kuulluksi. Käytettävyyden parantaminen TällähetkelläInfochatinkäytettävyysonpienilleasiakasmäärilleriittävä,mutta asiakasmäärien kasvaessa muutamia käytettävyysongelmia on kuitenkin syytä korjata toiminnan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi, sekä käyttöliittymän aiheuttamienvirhetilanteidenvälttämiseksi. Ensisijaisetkäytettävyysparannukset(priorisoituna): 1. Paremmat visuaaliset indikaatiot uusista viesteistä ja jonottajista. Esim. SkypenjaMSOutlookinviesti-indikaatiotruudunylä-jaalanurkissa. 2. Jonojen avaaminen ja sulkeminen nopeammaksi ja helpommin löydettäväksi,samoinjonostapoimiminen.nämätoiminnotonnistuttava yhdellä klikkauksella, asiakkaiden poimiminen jopa näppäimen (Enter?) tai käyttöliittymään sijoitetun huomattavasti isomman painikkeen painalluksella.

12 3. Ikonit ja tekstit näkyvämmiksi ja helpommin luettaviksi (isommiksi, paremmatkontrastit). 4. Mahdollisuustallettaajanimetäkeskusteluja. 5. Viestit selkeämmin eroteltuina toisistaan, esim. joka toinen viesti harmaallapohjalla,kutenskypenchatissä. 6. Yhteiset kanavat ja asiakaskeskustelut visuaalisesti erilleen keskustelukanavalistaan, jotta yhteisiä kanavia ei suljeta vahingossa asiakaskeskusteluina. 7. Palveluneuvojien tilastokyselyn pitäisi aueta itsestään keskustelun jälkeen, järjestelmän tiedossa olevat tiedot tulisi lukea suoraan lokitiedoista. Loppuun Monet (naispuoliset) palveluneuvojat mainitsivat asiakastyössä esiintyvät uhkaavattilanteet.kuninfochatinkäyttöyleistyyjayhäuseammatalkavatlöytää palveluun, sen nimettömyyden suojissa saattaa ilmetä palvelutiskiä enemmän uhkaavia kontakteja. Uhkaavien tilanteiden minimoimiseksi kannattaa harkita kansainvälisestikäytettyjen(miesten)etunimienjapiirroshahmojenkäyttämistä kaikille neuvojille. Virtuaalihahmojen nimien ja kuvien kannattaa olla mahdollisimman yleismaailmallisia, ettei niistä syntyisi vahvaa mielikuvaa kulttuuritaustasta. Inhimillisen ja henkilökohtaisen asiakasmielikuvan vuoksi nimien ja kasvojen käyttö on kuitenkin suositeltavaa, vaikka ne kuuluisivatkin virtuaalihahmoille (vrt.ikeananna).omallanimellä,erityisestisukunimenkanssa,palveluneuvojat ovatpaljonuhatummassaasemassakuinvirtuaalihahmojensuojissa.