Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti. Merja Haveri Cresense 22.9.2014"

Transkriptio

1 Infochat Käytettävyysarvioinnin raportti Merja Haveri Cresense

2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ PALVELUKOKEMUS... 4 Tavoitettavuus...4 Houkuttelevuus LÖYDETTÄVYYS... 5 Palveluunlöytäminen ASIAKKAAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 6 Kielivalinnat...6 Totuttujenkaavojenrikkominen...6 Palaute PALVELUNEUVOJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ... 8 Käyttökokemus...8 Uusistaviesteistä/asiakkaistailmoittaminen...8 Elementtienkokojaerottuvuus...8 Keskustelujensäästäminen...9 Sisäisetkeskustelut...9 Tilastokysely...10 Tuki JOHTOPÄÄTÖKSET Infochatkäyttäjiensämielestä...11 Palvelukokemuksenkehittäminen...11 Käytettävyydenparantaminen...11 Loppuun...12

3 1. Tiivistelmä Infochatin käytettävyys on riittävän hyvällä tasolla nykyisille asiakasmäärille. Palveluneuvojat ovat tyytyväisiä palvelun käytettävyyteen, eivätkä pidä chattiä työtään hankaloittavana työkaluna. Palvelussa on kuitenkin paljon pieniä käytettävyysongelmia, jotka korostuisivat nopeasti, jos asiakasmäärät kasvaisivat nykytilanteesta. Pienet ongelmat hidastavat ja hankaloittavat palvelun käyttöä, mutta eivät haittaa käyttöä pienillä asiakasmäärillä. Käytettävyysongelmista merkittävimmiksi nousivat palvelun yleinen työläys ja tehottomuus, sekä huonot ilmoitukset uusista viesteistä/asiakkaista. Palvelun käyttökokemustavoidaanparantaamerkittävästimelkovähäisillämuutoksillaja korjauksillakiinnittämällähuomiotanäihinyksittäisiinongelmiin. Palveluneuvojien haastatteluissa ja kerättyjä palautteita analysoitaessa kävi selväksi, että Infochatin suurimmat ongelmat ovat palvelun 1) saatavuus (aukioloajat),2)löydettävyysja3)kielivalikoima.palveluonaukiliianharvoinja vähänaikaa,sitäeilöydäjolleiosaaetsiäinfochat-nimellä,eivätkätarjollaolevat kielet palvele niitä, jotka Infochatin palveluita eniten tarvitsisivat. Palveluneuvojien puolelta käytön suurimmaksi ongelmaksi nousivat resurssit: aukioloaikoja voisi heidän mielestään pidentää ja palvelua markkinoida enemmän,muttaseedellyttäisionline-neuvontaankeskittyneitäpalveluneuvojia palvelutiskillächatinpäivystämiseeneiriitäaikaa. Chatin kohdeyleisö mietitytti monia palveluneuvojia. Chatin luonteelle on ominaista kysyä akuuttia ja nopeasti ratkaistavaa ongelmaa, esimerkiksi mistä sillähetkellätarvittaviatietojalöytyy.aukioloajateivätkuitenkaantueakuuttien tilanteiden ratkaisua, vaan asiakkaan tulisi odottaa tilaisuutta saada yhteys neuvojaan.kielivalikoimantaaskoettiinpalvelevanniitäkäyttäjiä,joilletietoaon kaupunkiensivuillatarjollarunsaastimuutenkin:kaikkitiedotovatlöydettävissä suomeksi ja englanniksi. Henkilökohtaista neuvontaa tarvitsisivatkin enemmän suomea ja englantia taitamattomat, ja ensisijaisesti kaivattiin venäjän- ja vironkielistä neuvontaa, toissijaisesti myös arabiaa. Kielikysymysten lisäksi palveluneuvojien kokemus oli, että chattiä käyttävät yleisesti henkilöt, joille sähköinen asiointi on jo hyvinkin tuttua: tällaiset ihmiset osaavat etsiä tarvitsemansa tiedot chatin ollessa suljettuna, eivätkä tarvitse henkilökohtaista neuvontaa.teknisiltätaidoiltaanheikommassaasemassaolevatasiakkaateivät osaaetsiätietojaitse,muttaeivätmyöskäänosaakäyttääinfochattiä. Asiakkaalle Infochat näyttäytyy tylynä, epäinhimillisenä ja passiivisena. Palvelusta kerrotaan kankein, persoonattomin termein, eikä palvelu rohkaise asiakasta ottamaan yhteyttä, vaan odottelee passiivisena asiakkaan yhteydenottoja. Asiakkaan puolelta kynnys ottaa yhteyttä on korkea, kun palveluneuvojaan ei ole mitään näkyvyyttä (nimeä, kuvaa, kaupungin puolelta otettua kontaktia). Asiakkaan tulee vain liittyä jonoon, ja odottaa että chat ei palveluneuvoja vastaa. Palvelua sävyttää kautta linjan tarkoitus palvella ensisijaisesti kaupunkia asiakkaan sijaan, ja tämä näkyy monissa pienissä yksityiskohdissa, kuten palautekyselyn sisällössä ja sävyssä, kiitosten puuttumisessa palautetta annettaessa, asiakkaalle näytettävässä sisällössä (kielivalinta, joka auttaa asiakasneuvojaa, muttei asiakasta, neuvojien kohdalla vaakunat, jotka auttavat neuvojia tunnistamaan toisensa, mutta antavat asiakkaallepersoonattomanvaikutelmanyms).

4 2. Palvelukokemus Tavoitettavuus Palvelun tavoitettavuudessa on tällä hetkellä merkittäviä ongelmia. Suomeen muuttavien näkökulmasta palvelun markkinointi raitiovaunuissa, Metrolehdessä, uimahalleissa ja kirjastoissa on väärin kohdennettua, sillä tämä edellyttää käyttäjältä maassa olemista ja vähintäänkin auttavaa kielitaitoa. Palvelu ei myöskään löydy yleisimmillä Google-hauilla, eikä palvelua markkinoida asianmukaisissa yhteyksissä internetissä. Palvelun markkinointi expat-foorumeilla,turismiinsuunnatuillasivustoilla(visithelsinki,visitespoo, Vantaan sivujentourism-osio),infopankissajamaahanmuutto-virastonsivuilla parantaisipalveluntavoitettavuuttamerkittävästi. Infochatin hyvin rajalliset aukioloajat heikentävät palvelun tavoitettavuutta entisestään: tällä hetkellä aukioloajat ovat niin lyhyet ja ajoittuvat ihmisten työssäkäyntiaikaan, että chattiin pääseminen voi todella olla työn takana. Parhaitenchatpalvelisiasiakkaitaanolemallaaukisilloin,kunpalvelutiskieiole auki,eliiltaisinjaviikonloppuisin.tällöinnämäkaksipalvelukanavaatukisivat toisiaanpäällekkäisyydensijaan. Vielä kaupunkien sivuille saavuttaessakin käyttäjältä edellytetään melko paljon aktiivisuutta chat-palvelun löytämiseksi ja avaamiseksi. Löydettävyyden parantamiseksichat-ikkunavoisiauetaautomaattisestisivullesaavuttaessa. Houkuttelevuus Infochat ei millään tavoilla kutsu asiakkaita keskustelemaan, järjestelmä pikemminkin huokuu passiivisen epäkiinnostunutta virastomaisuutta. Infochat eiesimerkiksiaukeaitsestäänsivuillesaavuttaessa,taipyriaktiivisestisaamaan yhteyttä käyttäjäänsä, vaan odottaa käyttäjien ottavan yhteyttä, samalla kun piileksii hieman ujona linkkilistojen lopuissa ja sivustojen marginaaleissa. Tällöinkin käyttäjät joutuvat jonottamaan saadakseen asiakaspalvelua, mikä entuudestaanvoimistaavirastomaistamielikuvaa. Palvelun esittely on kaikilla kaupungeilla persoonaton ja kylmä, eikä täten luo palvelusta kovinkaan houkuttelevaa kuvaa. Esittelyssä kerrotaan palvelun vastaavan kysymyksiin, mikä saa käyttäjän hämmennyksiin siitä, kuka toisessa päässä oikeastaan vastaa (automaatti, robotti). Lisäksi keskustelussa käytetyt neuvojien kaupunkien vaakunoihin perustuvat avatarit lisäävät persoonattomuutta. Infochat ei ojenna auttavaa kättä, vaan odottelee passiivisena yhteydenottoja itselleen sopiviin aikoihin. Tilanne on analoginen virastoissa asioinnin kanssa, jolloin apua tarvitseva saa odottaa vuoroaan, koska vaihtoehtoja ei ole. Tämä logiikka ei kuitenkaan toimi digitaalisessa mediassa, missä palvelun tulee kilpaillahuomiostalukuistenmuidenpalveluidenkanssa. Keskustelunlopuksikäyttäjääeikiitetäannetustapalautteesta,taiedeskerrota palautteenrekisteröitymisestä,vaanikkunasuljetaanhetikunpalauteonsaatu. Jos asiakas vapaaehtoisesti suostuu vastaamaan laajempaan palautekyselyyn, kyselyn kieli vie viimeisetkin vapaaehtoisuuden rippeet tylyllä kieliasullaan ( kysymykseenonpakkovastata kyseessäonvapaaehtoinenpalaute,jostaei ole asiakkaalle mitään hyötyä, jolloin asiakasta pitäisi motivoida antamaan aikaansatilastokyselylle).

5 3. Löydettävyys Palveluunlöytäminen Suurin ongelma Infochatin löydettävyydessä on olematon hakukoneoptimointi: Palvelua ei voi löytää hakukoneilla, jos ei tiedä palvelun oikeaa nimeä. Tämä ongelmakoskeekaikkiakolmeakaupunkia. Helsingin sivuilla Infochat on tarjolla heti etusivulla, mutta piilotettuna sivun oikeaan marginaaliin ja sivun alalaitaan, sekalaiselta lisätiedolta kuulostavan Otherinformation otsikonalle.kuvaustekstitlinkinyhteydessäovatepäselviä jaosinheikkoaenglantia,mikävähentääpalvelunhoukuttelevuuttaentisestään. Infochatin ohessa näkyvämpänä korostuu Virka-info, joka on nimenä yhtä epäselväsekäsuomeaettämuitakieliääidinkielenäänpuhuvillekävijöille. Espoon sivuilla Infochat ei ole tarjolla etusivulla, vaan löytyy E-servicesvälilehdeltä. Toistaiseksi Infochat onkin siellä esillä melko näkyvästi, mutta uutisen ja mainosbannerin poistuessa Infochatistä jää näkyviin pelkkä linkki ilman esittelytekstejä, vieläpä linkkilistan viimeisenä kohtana. Chat-palveluja ei myöskään yleensä mielletä E-services tyyppiseksi sähköiseksi asioinniksi, vaan pikemminkin asiakaspalvelun osaksi, jonka kuuluisi löytyä jonkinlaisesta yhteystietojenosiosta. Vantaan Infochat on sijoitettu maahanmuuttajille suunnatulle Immigrantsalasivulle. Sivu olisi luonteva paikka avata chat automaattisesti, siksi tuntuu erityisen oudolta, että Infochat on täälläkin piilotettu linkkilistan viimeiseksi linkiksi,omallealasivulleen,vaillaesittelyjä.sivustollaesitellääncitizen soffices ja Silkinportti Activity Center mahdollisina paikkoina kysellä kaupungin palveluista,infochatpitäisilisätänäidenkanssasamaanesittelytekstiin. Suositeltavaa olisi, että chat-ikkuna aukeaisi kunkin kaupungin web-sivulle saavuttaessa,ainakinsilloinkunpalveluonauki.jospalveluahalutaansuunnata ulkomaalaisille,chatinpitäisiauetanäkyviinhetikuntullaanenglanninkieliselle kaupungin etusivulle. Tällä hetkellä palvelu edellyttää käyttäjältä melko voimakastatahtotilaasenlöytämiseksi,chat-laatikkoruudunalalaidassavaikka kutistettunakin kertoisi chatin olemassaolosta paremmin kuin mikään tekstimuotoinen esitystapa. Chatin toiminnallisuutta tulisi peilata olemassa oleviin chat-palveluihin ja pysyä toimintamalleissa, joihin ihmiset ovat jo kaupallisissapalveluissatottuneet.

6 4. Asiakkaan käyttöliittymä Kielivalinnat Infochateitotteleasiakkaankielivalintoja:Josasiakasvalitsee kysysuomeksi, mutta avaa chatin englanninkieliseltä sivulta, palvelun kieleksi valikoituu englanti( pleasewaitinline, conversationstarted jne.),sivustonkielisiisajaa asiakkaan oman kielivalinnan yli. Kielivalinnat on tehty palvelemaan vain kaupungintyöntekijöitä,jottahetietäisivätkummallakielellävastata.valinnasta ei ole kuitenkaan asiakkaalle mitään (näkyvää) hyötyä, ja asiakkaalle jääkin vaikutelma, ettei kielivalinta toiminut. Asiakashan voisi yhtä hyvin kirjoittaa kysymyksensä chattiin ilman kielivalintaakin, ja odottaa saavansa palvelua kysymyksensäkielellä. Totuttujen kaavojen rikkominen Joiltakin osin Infochat rikkoo totuttuja kaavoja: Erityisesti jonottaminen on ristiriidassa chat-palveluiden reaaliaikaisen luonteen kanssa. Lisäksi ihmiset ovat jo kaupallisilla sivuilla tottuneet itsestään aukeaviin asiakaspalveluchatteihin, joiden kautta asiakaspalvelun työntekijät ottavat yhteyttä asiakkaaseen heti sivulle tullessa. Passiivinen odottaminen ei ole tyypillistä asiakaspalveluchateille. Chatit myös yleensä tarjoavat nimen ja kuvan asiakaspalvelijasta vaikka kumpikaaneiolisitotuudenmukainen,henkilökohtaisuudentunneparaneesilti. Ikea käyttää asiakaschatissään piirrettyjä hahmoja, jotka epärealistisuudestaan huolimattasopivatkuitenkinhyvinvirtuaalimaailmanavatareiksi.asiakaseivoi tietää onko piirretty kuva tyylitelty piirros asiakasneuvojasta, vai täysin kuvitteellinen hahmo, jota kaikki neuvojat käyttävät. Sillä on kuitenkin harvoin merkitystä. Infochatissä vastaa aina kaupungin vaakunalla kuvitettu henkilö jälleen ratkaisu, jolla helpotetaan vain kaupungin työntekijöiden työtä (tunnistavatminkäkaupunginneuvojakukakinon),muttaasiakkaallekuvastaei olemitääniloataihyötyä. Neuvojiennimetovatmyöseritavoinesitettyjä:jotkutkäyttävätkokonimeään, joillakin on vain etunimi, joillakin etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain, lisäksionkryptisiälyhenteitä(ake,sp),jotkaeivätkerroasiakkaallemitään,ja omanlisämausteensatuovielä HuaVirka.Erityisestiulkomaistenasiakkaiden onvaikeasaadapelkännimenperusteellakäsitystävastaajasta.nimienkäytössä saisi olla yhtenäinen logiikka, tai ehkä jopa muutama melko kansainvälinen nimimerkki ja avatar, joita neuvonnassa käytettäisiin vastaajan nimestä riippumatta(vrt.ikean kysyannalta ). Palaute Keskustelun jälkeen asiakasta pyydetään antamaan palautetta. Palautetta pyydetään hymiöillä, jotka ovatkin varsin helppokäyttöiset klikata, mutta käyttäjälleeiannetamitäänpalautettahymiönklikkaamisesta,jolloinasiakkaalle jää epäselväksi onnistuiko palautteen antaminen. Kohteliasta olisi myös kiittää palautteesta

7 Loppukyselyn yhteydessä käyttäjälle tarjotaan linkkiä palautekyselyyn, mutta linkki näyttää hymiöiden otsikolta, jolloin sitä ei ymmärretä linkiksi. Palautteenantomahdollisuusjääasiakkailtatäysinhuomaamatta. Palautelomakkeissa ihmiset ovat tottuneet antamaan palautteensa tekstimuodossa.infochatinpalautelomakkeessamahdollisuuttapelkkäänvapaatekstipalautteeseeneiole,sillämuutkysymyksetonmerkittypakollisiksi.palautteen antaminenonkuitenkintäysinvapaaehtoista,jolloinsenyhteyteeneivätsovellu pakolliset kysymykset eivät sen yhteyteen sovellu. Vapaatekstikenttää etsinyt palautteenantajasaattaajättääpalautteenannonkeskenpakollistenkysymysten tuomanlisätyönvuoksi. Palautelomake vahvistaa entisestään mielikuvaa virastomaisen välinpitämättömästä palvelusta: palautelomake ei vaikuta asiakkaalle tarjotulta mahdollisuudelta tulla kuulluksi, vaan pelkästään kaupunkia palvelevalta tilastokyselyltä.mikäonasiakkaanmotivaatiovastatatällaiseenkyselyyn?tällä hetkelläkyselyeipalveleasiakkaantarpeita.

8 5. Palveluneuvojan käyttöliittymä Käyttökokemus Palveluneuvojat ovat yleisesti ottaen melko tyytyväisiä Infochatin käytön helppouteen. Järjestelmässä on kuitenkin muutamia ongelmakohtia, jotka olisivat pienellä vaivalla korjattavissa, ja tehostaisivat käyttöä merkittävästi. Nykyisellään käyttöliittymä vaatii käyttäjiltään erinomaista lähinäköä, värienerottelukykyä ja hienomotoriikkaa lukuisten elementtien ollessa erittäin pieniä ja huonosti erottuvia. Ilman kaikkia edeltäviä palvelun käyttö on tarpeettomanhankalaa. Uusista viesteistä/asiakkaista ilmoittaminen Suurimmaksi ongelmakohdaksi kaikki palveluneuvojat mainitsivat sen, että palvelu ilmoittaa huonosti uusista viesteistä ja jonoon tulleista asiakkaista. Ongelma oli kaikissa kaupungeissa kumuloitunut äänimerkkien toimimattomuuteen, ja joissakin tapauksissa palveluneuvojien koneille oli asennettu uusia selaimia äänimerkkien toiminnan varmistamiseksi. Äänimerkkejä pidettiin hyvänä tapana kertoa järjestelmän tilasta myös silloin, kunpalveluneuvojatekeepäivystyksenohessamuitatöitä,eikäkatsoaktiivisesti Infochat-ikkunaa. Äänimerkkien korjaaminen ei kuitenkaan auta palvelutiskillä, jossa tietokoneidenääniäeivoidapitääpäällä. Tällöinkorvaavaratkaisuolisitarpeen siinäkin tapauksessa, että kaikki kaupungit vaihtaisivat käyttämiään selaimia. Hyvä vaihtoehto tähän voisi olla näytön ylä- tai alakulmassa vilahtava pieni tekstikupla, josta näkisi mitä Infochatissä tapahtuu (kuten esim MS Outlook ilmoittaa saapuvasta sähköpostiviestistä tai Skype saapuvasta chat-viestistä). Myös Infochatin välilehti saisi vilkkua/vaihtaa väriä, eikä pelkästään esittää nimenrinnallapientänumeroa,kunpalvelussaonviestejätaijonottajia.tällöin palvelun aktiivisuus olisi helpompi huomata, vaikka palvelu olisi pienennetty ruudunalalaitaan. Järjestelmä tarjoaa myös monenlaisia muita ilmoitustapoja uusille viesteille, mutta kaikki ovat oletusarvoisesti pois päältä, ja palveluneuvojan pitäisi itse löytää asetuksiin laittamaan ilmoitukset päälle. Olisi parempi, jos kaikki ilmoitustavat olisivat oletusarvoisesti päällä, kuin pois päältä. Muutoin käyttäjät saattavat jäädä täysin tietämättömiksi mahdollisuudesta saada ilmoituksia päälle. Elementtien koko ja erottuvuus Palveluneuvojien näkymässä varsinainen keskusteluikkuna on melko vaikealukuinen. Chat-ikkuna on todella leveä, ja viestien ajankohta esitetään kaukana itse viestistä. Käyttäjien on vaikea hahmottaa mikä viesti on vastaanotettu milloinkin, ja pitkiä rivejä on vaikea hahmottaa. Rivien hahmottamistavoisihelpottaaesim.siten,ettäyksittäinenviestikorostettaisiin taustavärillävietäessähiirenkursorisenpäälle.infochatissäkäytetytfontitovat myös kooltaan tarpeettoman pieniä kaikissa palvelun osissa. Järjestelmä ei myöskään korosta uusia viestejä viestiketjusta, jolloin käyttäjien tulee erikseen tarkistaaviestiketjunlopustaovatkohevastaanottaneetuusiaviestejä.

9 Pienten fonttien lisäksi erityisesti henkilöiden online-statusta kuvaavat pallot erottuvat heikosti sekä pienen kokonsa että huonon kontrastinsa (taustaan nähden)vuoksi.myöskeskusteluidenjakanaviensulkemiseenkäytettävätrastit ovathyvinpieniäjaerottuvathuonostitaustastaan. Infochatin käyttöliittymä listaa säilytettävät (ninchat-tuki) ja kertaluontoiset (asiakaskeskustelut)kanavatyhdessälistassa,eronavainpieniikonirivinalussa. Kanavat myös suljetaan samalla tavoin, jolloin palveluneuvojat sulkevat säilytettäviä kanavia vahingossa poistaessaan asiakaskeskusteluja. Erityyppiset keskustelukanavat pitäisi selkeämmin erottaa toisistaan visuaalisesti, jotta tämänkaltaisiavahinkojaeisattuisi. Palveluneuvojat kertoivat, että monilla oli aluksi vaikeuksia huomata, mistä jonot avattiin ja suljettiin, ja miten asiakkaita poimittiin jonosta. Kaikki nämä toiminnot ovat samassa valikossa, joka aukeaa kanavaa klikkaamalla. Valikon avaamisesta/olemassaolostaeiolekäyttöliittymässämitäänindikaatiota,vaikka sielläsijaitsevatpalveluntärkeimmättoiminnot. Jonojen avaaminen ja sulkeminen, sekä asiakkaiden poimiminen jonosta ovat myöstärkeydeltäänaivaneritasoa,kuinvalikonmuuttoiminnot(jonotilastotja organisaatioasetukset, joita palveluneuvojat eivät käytä koskaan). Kaikkein tärkeimmät toiminnot pitäisi olla saatavilla yhdellä klikkauksella ei valikosta tarpeettomienvähemmäntarpeellistentoimintojenjoukosta. Keskustelujen säästäminen Keskustelujen tallettamisesta keskusteltaessa esiin ei noussut erityisiä tarpeita keskustelujentallettamiselle.palvelueitokitällaistamahdollisuuttatarjoakaan, mutta joissain tapauksissa palveluneuvojat kokivat sellaisen hyödylliseksi: esimerkiksi mahdollisten reklamaatioiden varalle tai uhkaavien asiakaskontaktien tallentamiseksi. Tällaisessa tapauksessa Haku-toimintoa pitäisilaajentaaniin,ettäsillävoisietsiämyöskeskustelujensisällöistä,eikävain käyttäjien nimiä. Asiakkaat tulevat palveluun aina samalla nimellä (Vieras/Customer),jolloinhalueitoimikeskustelujenlöytämiseenhakusanoilla. Useatpalveluneuvojatmainitsivatasiakaspalvelussasyntyvätuhkaavattilanteet, ja kertoivat tällaisia yhteydenottoja tapahtuneen myös chatin puolella. Näissä tilanteissa neuvojat kertoivat sulkeneensa keskustelun päästäkseen eroon uhkaavasta asiakkaasta. Keskustelua ei kuitenkaan ole mahdollista sulkea kaupungin puolelta. Asiakas voi jättää keskustelun auki koneelleen, vaikka virkailija sulkisi keskustelun sekä chat-jonon, ja kirjautuisi ulos. Asiakas voi jatkaa viestin kirjoittamista käytännössä rajoittamattomasti ja keskustelu aktivoituu aina uudelleen ja viestit tulevat palveluneuvojan näkymään sisäänkirjauduttaessa,vaikkachatolisiollutkiinnijaneuvojauloskirjautuneena. Sisäiset keskustelut Infochat ei ole kovin luonteva paikka keskustella kollegoiden kanssa, keskusteluihin käytetään pääasiassa sähköpostia tai puhelinta. Sisäisiin keskusteluihin chattiä käytetään vain Vantaalla, jossa palveluneuvojat istuivat kahdessaeritoimipisteessä(tikkurila & Myyrmäki),eivätkävoineetkeskustella kasvokkain. Vantaan neuvojat pitivät keskinäistä keskustelukanavaa auki lähes aina.

10 Kaupunkienvälistäkeskusteluaonhyvinvähän,jasekeskittyyenemmänhengen nostatukseen kuin tiedonvaihtoon. Hengennostatusta pidettiin kuitenkin hyvin positiivisena puolena, ja palveluneuvojien mielestä oli erityisen mukavaa, että heilläolijokinyhteyskaupunkienvälillä,vaikkasitäeiaktiivisestikäytettykään. Yksi syy keskinäisten chattien käytön vähyyteen on se, että yksityisen keskustelunluominenonhankalalöytääjärjestelmästä,jolloinvaihtoehdoksijää vain ninchat-tukikanavalla tai yleisessä keskustelussa kysyminen, ja kysymys näkyy kaikille. Tämä luonnollisesti karsii kysymysten määrää. Infochattiä ei myöskään pidetty kovin nopeana yhteydenottokanavana, sillä palveluneuvojat ovat kirjautuneena siellä vain palvelun aukioloaikoina, toisin kuin sähköposteissaan. Tilastokysely Palveluneuvojienodotetaanvastaavantilastokyselyynjokaisenchat-keskustelun jälkeen.tätäeiolekuitenkaantehtykovinhelpoksi.läheskaikkineuvojatolivat kehitelleet kyselyn muistamiseen ja löytämiseen omia ratkaisujaan, kuten tallettaneet linkin selaimensa suosikkeihin tai suoraan tietokoneensa työpöydälle. Infochatissä linkki on tarjolla vain keskustelun seassa, mistä sen löytäminen ei ole nopeaa. Järjestelmän tulisi tarjota kyselyä esimerkiksi chatkeskusteluasuljettaessa,jottasenmuistaisiparemmin. Kysely on myös melko pitkä jokaisen chatin jälkeen täytettäväksi. Mikäli käyttäjiltäedellytetääntietojensyöttämistäkunkinkeskustelunpäätteeksi,tulisi heiltäedellyttäävainsellaistentietojensyöttämistä,mitäeivoidamuualtasaada. Tällä hetkellä kyselyssä pyydetään paljon sellaista tietoa, jonka järjestelmä jo tietää (minkä kanavan kautta asiakas on tullut, millä kielellä hän on halunnut keskustella ja kauanko sessio on kestänyt). Näitä asioita voisi seurata lokitiedoista ja täten vähentää tarpeetonta tietojen syöttämistä palveluun ja tehostaatyötä. Tuki Palveluneuvojat olivat hyvin tyytyväisiä Ninchatin tarjoamaan tukeen, jonka kerrottiin olevan aina paikalla ja vastaavan nopeasti. Tuki kannattaa pitää palvelun osana jatkossakin, palveluneuvojat tuntuivat nojaavan sen tuomaan turvaanhyvinvoimakkaasti.

11 6. Johtopäätökset Infochat käyttäjiensä mielestä Infochat on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi sekä asiakkaiden, että palveluneuvojien mielestä. Kehitystä kannattaa jatkaa, sillä jo muutamien kriittisimpien käytettävyysongelmien korjaamisella työkalu voidaan skaalata suuremmillekinasiakasmäärille. Kaupunkien välisiä synergioita Infochatin käytöstä on löytynyt niukasti, mutta yhteinen palvelu on kuitenkin koettu symbolisesti tärkeäksi ja työilmapiiriä virkistäväksi. Palveluneuvojat kommentoivat yhteisten keskustelujen hyvää henkeäjapitiväthyödyllisenäsitä,ettäinfochatinkauttaheilläolimahdollisuus kysyä neuvoa myös muista kaupungeista, vaikka toistaiseksi heillä ei ollutkaan vielä tullut tarvetta sellaiselle. Yhteys naapurikaupunkeihin oli kuitenkin henkisestitärkeätuki. Palvelukokemuksen kehittäminen Asiakkaan palvelukokemuksen osalta Infochat on vielä selvästi pilotointivaiheessa: Tekstimuodot eivät vaikuta viimeistellyiltä ja palvelu vaikuttaa toistaiseksi palvelevan enemmän kaupunkia, kuin palveluun tulevia asiakkaita. Palvelukokemuksessa ja palvelun tavoitettavuudessa parannettavia asioita (priorisoidussajärjestyksessä): 1. Mainokset oikeisiin paikkoihin, myös suomea osaamattomien ja maanulkopuoleltatietoaetsivienlöydettäviin. 2. Palvelunhakukoneoptimointiinonsyytäpanostaa. 3. Chattulisitullahetinäkyviinkunkaupungin(englanninkieliselle) sivulletullaan. 4. Chatin tulisi vaikuttaa inhimillisemmältä ja kommunikoida asiakkaidensakanssakohteliaammin. 5. Asiakkaita palvelisi paremmin laajempi kielivalikoima ja pidemmätaukioloajat. 6. Asiakkaille tulisi tarjota oikea palautekanava, mahdollisuus tulla kuulluksi. Käytettävyyden parantaminen TällähetkelläInfochatinkäytettävyysonpienilleasiakasmäärilleriittävä,mutta asiakasmäärien kasvaessa muutamia käytettävyysongelmia on kuitenkin syytä korjata toiminnan nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi, sekä käyttöliittymän aiheuttamienvirhetilanteidenvälttämiseksi. Ensisijaisetkäytettävyysparannukset(priorisoituna): 1. Paremmat visuaaliset indikaatiot uusista viesteistä ja jonottajista. Esim. SkypenjaMSOutlookinviesti-indikaatiotruudunylä-jaalanurkissa. 2. Jonojen avaaminen ja sulkeminen nopeammaksi ja helpommin löydettäväksi,samoinjonostapoimiminen.nämätoiminnotonnistuttava yhdellä klikkauksella, asiakkaiden poimiminen jopa näppäimen (Enter?) tai käyttöliittymään sijoitetun huomattavasti isomman painikkeen painalluksella.

12 3. Ikonit ja tekstit näkyvämmiksi ja helpommin luettaviksi (isommiksi, paremmatkontrastit). 4. Mahdollisuustallettaajanimetäkeskusteluja. 5. Viestit selkeämmin eroteltuina toisistaan, esim. joka toinen viesti harmaallapohjalla,kutenskypenchatissä. 6. Yhteiset kanavat ja asiakaskeskustelut visuaalisesti erilleen keskustelukanavalistaan, jotta yhteisiä kanavia ei suljeta vahingossa asiakaskeskusteluina. 7. Palveluneuvojien tilastokyselyn pitäisi aueta itsestään keskustelun jälkeen, järjestelmän tiedossa olevat tiedot tulisi lukea suoraan lokitiedoista. Loppuun Monet (naispuoliset) palveluneuvojat mainitsivat asiakastyössä esiintyvät uhkaavattilanteet.kuninfochatinkäyttöyleistyyjayhäuseammatalkavatlöytää palveluun, sen nimettömyyden suojissa saattaa ilmetä palvelutiskiä enemmän uhkaavia kontakteja. Uhkaavien tilanteiden minimoimiseksi kannattaa harkita kansainvälisestikäytettyjen(miesten)etunimienjapiirroshahmojenkäyttämistä kaikille neuvojille. Virtuaalihahmojen nimien ja kuvien kannattaa olla mahdollisimman yleismaailmallisia, ettei niistä syntyisi vahvaa mielikuvaa kulttuuritaustasta. Inhimillisen ja henkilökohtaisen asiakasmielikuvan vuoksi nimien ja kasvojen käyttö on kuitenkin suositeltavaa, vaikka ne kuuluisivatkin virtuaalihahmoille (vrt.ikeananna).omallanimellä,erityisestisukunimenkanssa,palveluneuvojat ovatpaljonuhatummassaasemassakuinvirtuaalihahmojensuojissa.

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Asiointi Sirpa Salminen

Asiointi Sirpa Salminen Asiointi 25.3.2013 Sirpa Salminen Asiointi Asiakas- ja toiminnanohjaus organisaation kokonaisvaltainen tapa toimia, jossa suunnataan kaupungin voimavaroja oikeisiin asiakkaisiin / palveluihin. yhtenäinen

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (8) Käytettävyysarvion yhteenveto Tilaaja Etunimi Sukunimi, Yritys Aihe/Kohde Yleisimpiä käytettävyystapauksia Päivämäärä Tulokset x.x.2016 Kriittiset ongelmat, 2 kpl, kohta 1-2 Vakavat ongelmat,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas

Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas Kommenttiseinä -palvelun käyttöopas 15.6.2015 Sisältö Yleisesittely... 3 1. Kommenttiseinä-palvelun käyttäminen... 4 1.1. Kommenttiseinään kirjautuminen... 5 1.2. Kommenttiseinä... 6 1.3. Kommenttiseinälle

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio

Tekstitaidon koe. Lukijasta kirjoittajaksi. Sari Toivakka, Kauhavan lukio 1 Tekstitaidon koe Lukijasta kirjoittajaksi 2 1.Tehtävän valitseminen Silmäile aineistoja ja valitse tehtäviä. Pohdi mm. tehtävien kiinnostavuus, helppous, vaikeus, vaarallisuus, käsitteiden tarve. Valitse

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle

Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Edico Lite ja S Käyttöohje istunnon pitäjälle ja kutsutulle Sisältö: sivu Käyttäjäroolit Edico-istunnoissa 1 Istuntoon kutsutun kirjautuminen 1 Edico Lite, istunnon avausnäkymä 2 Edico S, istunnon avausnäkymä

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Palveluiden helppo saatavuus onko se mahdollista? Päivi Saalasto /

Palveluiden helppo saatavuus onko se mahdollista? Päivi Saalasto / Palveluiden helppo saatavuus onko se mahdollista? Päivi Saalasto / 23.9.2016 Päivähoitopaikan hakeminen Päivähoitopaikan hakeminen on teoriassa yksinkertaista, mutta asiakkaan kokema käytäntö voi nykytilanteessa

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas

Jopox. Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Jopox Viestintäkanavien roolit & Aloitusopas Pääuutiset Kisa/otteluraportit (kuvat, otsikko ja tulos!!!!) Muut tärkeät nostot Halutaan näyttää myös joukkueelta ulospäin Nosto seuran etusivulle => (nosto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE

KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE KÄYTTÖOHJEISTUS ASUKKAALLE on asuinkiinteistön käyttöön suunniteltu kosketustauluratkaisu joka sisältää kerrostalorapussa nimitaulun, ilmoitustaulun ja yhteisten tilojen varauskalenterit. Kodinportin käyttäjillä

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

Kurssipalaute Webropolissa syksy Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen Kurssipalaute Webropolissa syksy 2016 Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen terhi.skaniakos@jyu.fi 040-8053374 KURSSIPALAUTTEEN OHJEET VERKOSSA www.jyu.fi/kurssipalaute Koulutuksen kehittämisen sivu:

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Neuvolan käyttäjänopas

Neuvolan käyttäjänopas Neuvolan käyttäjänopas ipana Äitiys Mediware Oy Hermiankatu 8D 33720 Tampere passipaikka@mediware.fi puh. 010 525 1559 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen palveluun... 2 3. Asiakkaan valinta...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot