kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa."

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero SATELY/579/ /2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero Projektikoodi S11038 Tila Valmis PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi TYÖMIELI Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Projektin vastuuhenkilön nimi Anne Kärki Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Kaarina Latostenmaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Työmieli-hankkeessa haettiin ratkaisua siihen, miten mielenterveyskuntoutujien työvoimapotentiaali saadaan paremmin työnantajien käyttöön. Haluttiin löytää käytännön keinoja siihen, että työnantajat löytävät kuntoutujat työvoimana ja että mielenterveyskuntoutujien olisi kuntouduttuaan aikaisempaa helpompaa löytää palkkatyötä ja näin heidän syrjäytymisensä vähenisi. Lähtökohdaksi otettiin se, että kuntoutujien työllistämisen pitää olla mahdollisimman helppoa työnantajille. Etsittiin uutta näkökulmaa siihen, miten kertoa työnantajille mielenterveyskuntoutujien työvoimapotentiaalista sekä tuki- ja palvelumahdollisuuksista. Tähän pääsemiseksi päätettiin kehittää laajassa yhteistyössä erityinen työnantajan palveluohjausmalli sekä koulutus- ja tietopaketti työnantajien tueksi heidän työllistäessään kuntoutujia. Tietoa siitä, mitä työnantajat oikeasti haluavat, päätettiin etsiä opinnäytetyönä toteutettavan laajan työnantajatutkimuksen kautta. Tavoitteena oli monipuolisesti parantaa työnantajien valmiuksia työllistää mielenterveyskuntoutujia. Tähän EURA JÄRJESTELMÄ 1/13

2 kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. Ensisijaisena kohderyhmänä Työmieli-projektissa olivat Satakunnan alueen työnantajat/yrittäjät, joilla on tulevaisuudessa tarve lisätä yrityksensä/työpaikkansa henkilöstöä. Toinen keskeinen kohderyhmä olivat mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen liittyvät ja sen mahdollistavat toimijat, joista kootut kattavat alueelliset verkostot mahdollistivat tiiviin ja tavoitteellisen yhteistoiminnan mielenterveyskuntoutujien tuetun työllistämisen polulla. Verkostoihin kuului myös teemaan liittyviä välityömarkkinatoimijoita sekä kokemusasiantuntijoina kuntoutujien ja työnantajien edustajat. Lisäksi kohderyhmää olivat mielenterveyskuntoutujat, jotka hankkeen luoman mallin avulla saivat työpaikan, mahdollisuuden jatkaa kuntoutumistaan ja saavuttaa taloudellista riippumattomuutta. Tärkeinä kumppaneina olivat SAMKin opettajat ja opiskelijat, jotka hankkeen kautta saivat todellista kosketuspintaa Satakunnan alueen yrittäjiin, osatyökykyisiin henkilöihin sekä kuntoutujien työllistämiseen liittyvään palvelujärjestelmään. Muut kohderyhmät olivat kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatahot, jotka osallistuvat Työmieli-hankkeen aihepiirin edistämis-, kehitys-, tutkimus- tai koulutustyöhön. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Työnantajien valinta kuntoutujien työllistämistä edistävän ja mielenterveyskuntoutujista työvoimana kertovan hankkeen pääkohderyhmäksi oli onnistunut. Työmielen myönteinen tapa lähestyä asiassa yrityksiä herätti kiinnostusta ja edisti palkkatyömahdollisuuksien lisääntymistä. Työnantajilta saatiin hyvää palautetta siitä, että heidän palvelutarpeensa otettiin vakavasti. Työllistämisen mahdollistavien verkostojen kanssa yhteistyö oli aktiivista ja vuorovaikutteista yhdessä innovointia. Työhallinnon, kuntoutusyksiköiden ja yrittäjäjärjestön rinnalle uudeksi tärkeäksi kehittäjäkumppaniksi nousivat hankkeen loppupuolella myös muut yksiköt, joissa työskentelee yritysneuvojia (esim. kehittämisorganisaatiot). Sosiaalikehitys Oy:n ja VATES-säätiön kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän ESR-hankkeen nippuarvioinnin loppuraportti Kohdentamalla kehittyneemmäksi, verkostoitumalla vahvemmaksi tukee kesäkuussa 2011 ilmestyneen Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen arvioinnin tuloksia siitä, että hanketoiminnan yhteiseen kehittämiseen oli saatu sitoutumaan keskeiset verkostotoimijat. Samoin merkittävänä pidettiin sitä, että mukana oli monipuolisesti eri kokoisia ja eri alojen yrityksiä ympäri Satakuntaa. SAMKin laatujärjestelmän mukainen loppuarviointi toteutettiin hankkeen päättyessä loppukeväällä Myös sen mukaan Työmieli-projekti oli kiitettävästi saavuttanut tavoitteensa. Tärkeimmät Työmieli-hankkeen aikaansaamat hyödyt olivat loppuarvioinnissa esitettyyn avoimeen kysymykseen saatujen vastausten mukaan seuraavat: -työnantajiin on luotu toimiva yhteys EURA JÄRJESTELMÄ 2/13

3 -palvelujärjestelmiin on vaikutettu -verkoston eri toimijatahot ovat löytäneet toisensa -kuntoutujia on työllistynyt -näkyvyys -tiedotus ja uudet näkökulmat aiheeseen ovat lisääntyneet -työvoimaviranomaisten ja yrittäjien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujiin on muuttunut positiivisemmaksi -työnantajien palveluohjauksen esiin nostamisella on edistetty kuntoutujien työllistymistä. -resurssien yhdistäminen on tuottanut tuloksia. -hanke on pystynyt tekemään hankesuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet ja saavuttanut muutenkin sille asetetut tavoitteet hyvin. Hankkeessa toteutettiin kolme Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tekijöinä Niina Laitinen, Satu Boelius ja Tarja Vehkaoja, jotka toimivat tärkeinä kivijalkoina hankkeen toiminnalle. Erityisesti Niina Laitisen tekemä 120 työnantajan tutkimus siitä, mitä tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistääkseen mielenterveyskuntoutujia, oli Työmieli-hankkeelle merkittävä tutkimus. Sen tuloksia esiteltiin laajasti kotimaassa ja ulkomailla. Työnantajilta saadut tiedot vaikuttivat merkittävästi työnantajan palveluohjauksen muotoutumiseen. Työmieli-hankkeen perustyötavaksi valitun vuorovaikutuksellisen palveluohjauksen merkeissä henkilökohtaisia, tavoitteellisia tapaamisia työnantajien ja verkostotoimijoiden kanssa oli koko hankkeen ajan. Lisäksi järjestettiin sekä yhteistä että kohdennettua koulutustoimintaa. Esimerkkejä kevään 2012 tapahtumista: Näkökulmia ammatilliseen kuntoutukseen terveydenhuollossa, koulutustilaisuus Porin psykiatrian poliklinikan henkilökunnalle Rauman työvoiman palvelukeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaariin osallistuivat Työmielestä Kaarina Latostenmaa ja Pia Halttunen Rauman verkostotapaaminen, koolla laajasti osallistujia mielenterveyskuntoutujien työllistymiseen liittyvistä organisaatioista Raumalla valmennusiltapäivä Rauman seudun TE-toimiston, Rauman työvoiman palvelukeskuksen henkilökunnalle sekä osalle Rauman kaupungin aikuis- ja perhetyön henkilökuntaa otsikolla Haastattelu asiakas- ja palveluohjauksen kulmakivenä. Kouluttajana Janne Marniemi, Ramboll Management Consulting. Osallistujia oli Työvoimaa kuntoutujista - Työnantajan palveluohjaus -julkaisun ensiesittely Työmielen ohjausryhmän kokouksessa. EURA JÄRJESTELMÄ 3/13

4 Sosiaalialan asiantuntijapäivät Helsingin Vanhassa Satamassa, Työmielellä oma esitys Ratkaisuja nuorten työllistymiseen aihepiirissä otsikolla Töihin eikä katveeseen! Yritys palkkaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren, kun se tehdään helpoksi työnantajan palveluohjauksella. Työmielellä on myös oma esittelypöytä Kuntoutujan työn aloittamisen tukeminen, koulutustilaisuus Porin psykiatrian poliklinikan henkilökunnalle Yritysneuvojafoorumi yhdessä Satakunnan Yrittäjät ry:n ja Porin seudun TE-toimiston yrityspalveluiden kanssa. Jatkossa vuosittain pidettävän foorumin kautta yritysneuvojat osaavat jatkossa kertoa yrittäjille kuntoutujista työvoimana Työmielen laatima Yritysneuvojakansio apunaan VATES-päivät Helsingissä. Työmieli-julkaisujen esittelyä klo Työmielen loppuseminaari Porin Suomalaisella klubilla. Pääpuhujana ministeri Krista Kiuru.Onnistumistarinat kertoivat Työmielen tuloksista konkreettisesti. 120 osallistujaa Haasteseminaari, Rauma. RSKL:n koordinoimassa yhteistilaisuudessa myös Työmieli-standi. Arviointiraporttien ja hankkeen ohjausryhmän itsearviointien perusteella voidaan todeta, että projektin toteutus eteni tavoitteiden suuntaisesti. Eri tahojen yhteistyö oli tiivistä ja perusteltua mahdollistaen toimijalähtöisen työnantajan palveluohjauksen kehittämisen ja sen juurruttamisen edistämisen. Toimivan yhteistyön avulla saatiin myös tehtyä asioita selkeästi laajemmin kuin muuten olisi ollut mahdollista, esimerkkinä syksyllä 2011 toteutettu Erilaisista osaajista työvoimaa -hankeverkoston kanssa toteutettu kiertue neljällä eri paikkakunnalla, samoin WINNY-palkinnon jako kuntoutujien työllistämisessa kunnostautuneelle yritykselle yhteistyössä Satakunnan Yrittäjät ry:n ja Porin seudun TE-toimiston kanssa. Työn- ja vastuunjaon kehittämisessä yhteistyökumppaneiden kanssa tähdättiin pitkäjänteisesti tulosten juurtumiseen ja resurssien tehokkaaseen käyttöön ja saatiin aikaan edistystä siihen, että kuntoutujat etenevät työllisyyspolulla sujuvammin ja työnantajat löytävät heidät työvoimana saaden rekrytointiinsa apua. Vuorovaikutteinen kumppanuus toteutui myös Työmieli-hankkeen yhteistyössä toisten projektien kanssa. Työmieli-hankkeessa käytiin aktiivista kansainvälistä vuoropuhelua. Työnantajan palveluohjauksesta ollaan kiinnostuneita maailmalla, joten oli tulosten levittämisen onnistumisen kannalta tärkeää, että Mood For Work -Työmieli, eli kansainvälinen jatkohanke hyväksyttiin alkavaksi levittämään edelleen työnantajan palveluohjausmallia ja etsimään hyviä jatkojalostavia käytäntöjä muualta Euroopasta. EURA JÄRJESTELMÄ 4/13

5 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Julkisuus ja tiedotus toteutuivat suunnitelman mukaan. Onnistumistarinoita oli esillä sanomalehdissä, ammattilehdissä, aluetelevisiossa ja nettisivuilla, erityisesti SAMKin ja Satakunnan Yrittäjät ry:n sivuilla. Sähköpostitse ja henkilökohtaisesti lähestyttiin päättäjiä. Työmieli-hankkeessa laadittiin keväällä 2012 kolme julkaisua - Työvoimaa kuntoutujista - Työnantajan palveluohjaus - Työmieli - Näin se tehtiin - Opas työyhteisöille mielenterveyskuntoutujan työllistämisen tueksi Julkaisua lähetettiin merkittäville asiantuntijoille seudullisesti ja valtakunnallisesti. Niitä on jatkossakin vapaasti saatavilla mm. Työmielen nettisivuilla ja tietyissä kirjastoissa. Hyvää palautetta saaneet Työmielen nettisivut jäävät pysyviksi ja niissä säilyy projektin aikana laaditut monipuoliset koulutus- ja tietopaketit. Työmielen tuloksia ja Työnantajan palveluohjausmallia on esitelty konferensseissa ja seminaareissa koko hankkeen ajan, loppuvaiheessa, mm. toukokuussa 2012 SOSTEn seminaarissa kansanedustajille ja kuntapäättäjille. Työmielen loppuseminaarissa oli 120 osallistujaa. Aikaisempien mediaosumien lisäksi keväällä toteutui vielä 13 lisäosumaa, esim. loppuseminaarista tehtiin useita artikkeleita sekä juttu Lounais-Suomen TV-alueuutisiin. Yhteensä hankkeesta oli sen toiminnan aikana 36 merkittävää mediaosumaa eli laskennallisesti yli yksi jokaista projektikuukautta kohti. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektisuunnitelman muutos kesäkuussa 2011 päivitti hyvin resurssit suhteessa tavoitteisiin. Haastavasta kokonaisuudesta huolimatta hanke oli arviointien mukaan tuloksekas ja eteni hyvin eri osaalueillaan, joiden painotukset koettiin arviointivastausten perusteella ja tavoitteisiin peilaten perustelluiksi. Juurruttamisen tukemiseen keskityttiin keväällä 2012 täysipainoisesti. Tilanne työllistämis- ja kuntoutusyksiköissä, joihin työnantajan palveluohjaus jää pysyväksi toimintatavaksi, vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten laajasti ja nopeasti juurtuminen tapahtuu. EURA JÄRJESTELMÄ 5/13

6 8. PROJEKTIN TULOKSET Hankkeen tuloksena satakuntalaiset yritykset tietävät aikaisempaa paremmin mahdollisuutensa työllistää osatyökykyisiä henkilöitä ja tuntevat yhteiskunnan tukimuodot sekä Suomessa käytössä olevat hyvät käytänteet. Toimivalla verkostotyöllä on kehitetty Satakunnan ammattikorkeakoulun, yrittäjien, työvoimahallinnon ja kuntoutusyksiköiden kanssa uusi erityisryhmien työllistämisen tuen ohjaus- ja koulutusmalli (Työnantajan palveluohjausmalli). Työnantajan palveluohjaukseen kuuluu sekä erityisryhmien työllistämiseen liittyvien palveluiden kehittäminen että työnantajien henkilökohtainen ohjaus rekrytointitilanteissa. Työnantajan palveluohjausmallin tarkoituksena on, että kuntoutujien työllistäminen helpottuu. Palveluohjaus auttaa työnantajaa hyödyntämään kuntoutujan verkostoa, erilaisia tukikeinoja ja työllistämään vaivattomasti. Tavoitteena on, että yritykset palkkaavat työvoimaa kuntoutujista win-win -periaatteella. Silloin kaikki voittavat; myös yhteinen taloutemme. Arviointiraportit ja ohjausryhmän itsearvioinnit sekä SAMKin laatujärjestelmään kuuluva loppuarviointi kertovat, että toiminnan koettiin tukevan tavoitteisiin pääsyä. Verkostotyö ja koulutukset auttoivat pysyviä organisaatioita yhdessä luomaan sujuvampia toimintatapoja ja rohkaisivat ottamaan ammatillisen kuntoutuksen välineitä laajasti käyttöön matkalla kohti palkkatyötä. Työnantajayhteistyö teki asiaa tutuksi yrityksille ja työnantajien henkilökohtainen palveluohjaus johti tavoitteiden mukaisiin kuntoutujien rekrytointeihin. Loppuarvioinnissa vastaajista 89 % (18 vastaajaa, vastausprosentti 50) kokivat osaamisensa vahvistuneen paljon tai erittäin paljon. 67% vastaajien mielestä verkottumista tai sen vahvistumista arvioitiin tapahtuneen paljon tai erittäin paljon. Yhteistyö on vahvistunut paljon tai erittäin paljon noin 78%:lla vastaajista. Hankkeen tärkeimpinä tavoitteina olivat: Mielenterveyskuntoutujista kiinnostava työvoimapotentiaali Kuntoutujien työllistäminen työnantajille aikaisempaa helpommaksi Yhteistoiminnan lisääminen työllistämisen mahdollistavissa verkostoissa Työnantajan palveluohjaus -malli materiaaleineen Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin tai erittäin hyvin 89%:n mielestä. Vastaajat arvioivat Työmielessä tuotetun materiaalin hyödyttäneen heitä seuraavasti: -Internet-sivusto tiedotus- ja koulutusmateriaaleineen: paljon tai erittäin paljon 78%. - Esitteet, työnantajan tietopaketti, yritysneuvojan tietopaketti: paljon tai erittäin paljon 78%. - Julkaistut kirjat: paljon tai erittäin paljon 88%. Kaikessa toiminnassa Työmieli-hankkeen aikana nostettiin esiin kumppanuusajattelua ja tietoa lisättiin. Tuotiin käytännöllisesti esiin, miten verkoston on tärkeä toimia linjassa prosessin aikana ja käytiin yhteistä EURA JÄRJESTELMÄ 6/13

7 keskustelua työkyvyn käsitteestä. Työnantajien näkökulma oli koko ajan vahvasti esillä. Myös yleinen tiedotus kuntoutujien työvoimapotentiaalista ja työnantajien tuen tarpeesta on tukenut asian tärkeyden korostamista sekä päättäjiin ja palvelujärjestelmiin vaikuttamistehtävää. TE-toimistojen yrityspalvelut ovat kuntoutujien työllistämisen tukemisen juurtumisessa keskeisessä roolissa ja yhteistyö heidän kanssaan on ollut hedelmällistä. Hanna Hannukainen SAMKin täydennyskoulutuskeskuksesta arvioi Työnantajan palveluohjauksen pilotoinnin osana hankkeen kokonaisarviota. Arvioinnin mukaan työnantajat kokivat työnantajan palveluohjauksen erittäin keskeiseksi tehdessään päätöksen työllistää mielenterveyskuntoutujan. He olivat hyvin tyytyväisiä hankkeessa pilotoituun palveluun ja toivovat sen jäävän pysyväksi palveluksi. Haastatellut työnantajat myös uskoivat, että muutkin yritykset palkkaavat kuntoutujia, kun se tehdään kokonaisvaltaisella ja työpaikan tarpeet huomioon ottavalla työnantajan palveluohjauksella heille helpoksi. Arvioinnin työnantajahaastattelun ja verkostokyselyn tuloksista pidettiin ahkerasti esityksiä ja niiden koettiin edistävän hyvin työnantajan palveluohjauksen tunnettavuutta ja sen toimintatapojen siirtymistä kumppaniorganisaatioihin. Työnantajan palveluohjaus alkoi jo hankkeen aikana juurtua pysyviin organisaatioihin uusina työtapoina. Lisäksi Työmielen loppuseminaarissa Porin seudun TE-toimiston johtaja Markku Lehtonen, joka vuoden 2013 alusta saa johdettavakseen koko Satakunnan TE-toimiston, kuunteli arvioinneissa nousseet yrittäjien toiveet siitä, että työnantajan palveluohjaus jäisi pysyväksi palveluksi nimenomaan TE-toimistoon. Markku Lehtonen kertoi seminaarissa, että yhteinen kehittäminen on ollut hyvää ja vuorovaikutteista ja että työnantajien haaste työnantajan palveluohjauksen jatkumisesta otetaan vastaan TE-toimistossa. Muuta pysyvää on vuosittainen Satakunnan Yrittäjät ry:n ja työvoimahallinnon ja SAMKin yhteistyössä toteuttama Winny-palkinnon jako. Winny-palkinto jaetaan kuntoutujan työllistämisessä ansioituneelle työnantajalle Satakunnassa. Myös samalla yhteistyöllä toteutettu Yrittäjäneuvojafoorumi säilyy vuosittaisena. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Työmieli-hankkeessa kehitetty Työnantajan palveluohjaus on innovatiivinen, toimijalähtöinen menetelmä, jonka kokonaisuus edesauttaa kuntoutujien työllistämistä kehittämällä verkostoissa palveluketjuja sujuvimmiksi (service coordination) ja tarjoamalla työnantajille henkilökohtaista palveluohjausta (case management). Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen toteuttamassa arvioinnissa käytiin perusteellisesti läpi työnantajan palveluohjausmallin pilotointi Työmieli-hankkeessa. Työnantajahaastatteluiden ja verkostotoimijakyselyiden perusteella malli on toimiva ja vastaajien toiveena EURA JÄRJESTELMÄ 7/13

8 sen osien, kehittämisotteen ja toimintatapojen juurtuminen pysyviin rakenteisiin. Loppuarvioinnissa kiitettiin samoin projektin innovaatioiden käytännöllisyyttä. Uudet tuotteet, toimintatavat, palvelut Työmieli-hankkeessa on kehitetty Työnantajan tietopaketti sekä yrittäjäneuvojille suunnattu tietopaketti, jotka jäävät pysyvään käyttöön ja ovat saatavilla pysyvästi nettisivuilla Koulutusmalli on samoin vapaassa käytössä nettisivuilla. Siitä on kätevää poimia koulutusmateriaaleja omiin tarpeisiin. Kaikenkaikkiaan Työmielen nettisivut jäävät pysyväksi tietopankiksi hankkeen jälkeen toimien monipuolisena erityisryhmien työllistämisen tuen ohjaus- ja koulutustiedon lähteenä. Opinnäytetöiden ja kaikkien kolmen arviointiraportin tulokset jäävät pysyvään käyttöön. Työmieli-julkaisut - Työvoimaa kuntoutujista - Työnantajan palveluohjaus - Työmieli - Näin se tehtiin - Opas työyhteisöille mielenterveyskuntoutujan työllistämisen tueksi ovat saatavilla nettisivuilla ja kirjastoissa, samoin kun Työmieli-hankkeelle tehdyt opinnäytetyöt. Toimivalla verkostotyöllä Satakunnan ammattikorkeakoulun, yrittäjien, työvoimahallinnon ja kuntoutusyksiköiden kanssa kehitetty Työnantajan palveluohjausmalli on jo alkanut juurtua perusorganisaatioihin ja kansalliset ja kansainväliset kumppanimme ovat siitä kiinnostuneita. Uutta ovat myös Työmielessä ideoidut vuosittainen Satakunnan Yrittäjät ry:n ja työvoimahallinnon ja SAMKin yhteistyössä toteuttama Winny-palkinnon jako kuntoutujan työllistämisessä kunnostautuneelle työnantajalle Satakunnassa sekä vuosittaiseksi suunniteltu laajapohjainen Satakunnan Yrittäjäneuvojafoorumi. 10. PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Tasa-arvokysymykset olivat koko hankkeen ajan läpäisyperiaatteella luontevasti mukana Työmieli-hankkeen toiminnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 8/13

9 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Työnantajan palveluohjaus on itsessään hyvä käytäntö. Sen osat; verkostoyhteistyöllä kuntoutujien työllistämispalvelun kehittäminen ja työnantajan henkilökohtainen palveluohjaus koetaan arviointiaineistojen mukaan toimiviksi. Tämä viesti on saatu sekä työnantajilta että verkostotoimijoilta. Muina hyvinä käytäntöinä voidaan pitää myönteistä, onnistumistarinoihin perustuvaa tiedottamista, jalkautuvaa työotetta sekä vuorovaikutteista, yhteistoiminnallista tapaa kehittää. Nämä yhdessä ovat johtaneet vahvaan avaintoimijoiden sitoutumiseen yhteisen tavoitteen hyväksi. Työnantajien näkökulman nostaminen keskiöön työllistämisen edistämisessä on itsessään hyvä käytäntö. Tarve uudelle palvelulle, työnantajan palveluohjaukselle, on tullut kumppaneiden kautta ilmaistuksi mm. WINNY-palkinnon jakoon liittyvissä yhteyksissä ja työnantajien antamista lehtihaastatteluista.esimerkiksi ensimmäisen Winny-palkinnon saanut yrittäjä Jarmo Metsämäki kertoi monissa haastatteluissa onnistumistarinansa ja sen miten tärkeässä roolissa työnantajan palveluohjaus siinä oli. Siihen, että Työmieli-hankkeessa pilotoidut toimintatavat ja palvelukonsepti mahdollistuisivat ja juurtuisivat pysyviin organisaatioihin, koetaan Satakunnassa yhteistä halukkuutta. Sitoutuneet kehittäjäkumppanit, verkostoväki ja kehittäjätyönantajat, levittivät jo hankkeen aikana organisaatiossa hyviä käytäntöjä Työmieli-hankkeen tuella, joten juurtumiselle on hyvä pohja. Työmieli-kirjat - Työvoimaa kuntoutujista - Työnantajan palveluohaus - Työmieli - Näin se tehtiin - Opas työyhteisöille mielenterveyskuntoutujan työllistämisen tueksi auttavat laajasti levittämään Työnantajan palveluohjausta ja muita hanketoiminnassa esiin tulleita hyviä tapoja toimia mielenterveyskuntoutujien ja muiden kuntoutujaryhmien työllistämisen edistämiseksi. 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Työnantajan palveluohjaus on jo alkanut juurtua pysyviin organisaatioihin. Esim. Porin seudun TE-toimiston yrityspalveluissa kuntoutujien työvoimareservistä kertominen ja työnantajan palveluohjaus on jo otettu käyttöön työtapana, kun yrityskäynneillä puhutaan tulevaisuuden työvoimatarpeista. Samoin TE-toimistojen johtajat ja kuntoutusohjaajat eri puolilla Satakuntaa ovat koko ajan olleet aktiivisesti mukana yhteisessä kehittämisessä. Satakunnan TE-toimiston johtaja Markku Lehtonen kertoi Työmielen loppuseminaarissa, että yrittäjien toive työnantajan palveluohjauksen jatkumisesta TE-toimistoissa on kuultu ja että haaste otetaan vastaan. Satakunnan Yrittäjät ry:n, työvoimahallinnon ja SAMKin yhteistyössä vuosittain jakama Winny-palkinto EURA JÄRJESTELMÄ 9/13

10 kuntoutujan työllistämisessä kunnostautuneelle työnantajalle Satakunnassa sekä Yrittäjäneuvojafoorumi muodostuivat myös pysyviksi käytännöiksi. Uuden palvelumuodon laajempi käyttöönotto kuntoutujien työllistämisestä kiinnostuneille työnantajille ja sen resurssointi on myös valtakunnan tason kysymys. Siksi kansanedustajiin ja ministereihin ollaan oltu yhteydessä ja heitä on ollut puhujina Työmielen tilaisuuksissa. Hallitusohjelmatyöryhmiin on toimitettu materiaalia myös kuntoutujien työhönvalmennuksesta, osa-aikatyön palkkatuesta sekä jouston lisäämisestä osa-aikapalkan ja muun toimeentulon yhdistämisessä. Palveluohjauksen merkitys on tunnustettu TE-toimistoissa. Johdossa ja yksiköittäin on sitouduttu siihen, että työnantaja-/yrityspalveluiden henkilökunta ottaa työnantajan palveluohjauksen toimintatavaksi ennakoivassa työnantajatyössä silloin, kun yrityksissä kiinnostutaan kuntoutujista työvoimana. Ajattelutavan muutos näkyy myös siinä, että kuntoutujia osataan aikaisempaa rohkeammin markkinoida osa-aikatyöhön tai varauduttaessa tuleviin rekrytointitarpeisiin. TE-toimistojen kuntoutujapalveluissa kehittämisen tulokset näkyvät erityisesti lisääntyneenä, käytännöllisenä kumppanuutena kuntoutusyksiköiden kanssa. Tästä esimerkkinä on Työmielen koulutuksessa noussut uudenlainen, systemaattinen yhteistyö Porin seudun työvoiman palvelukeskuksen ja Porin psykiatrian poliklinikan välillä tavoitteenaan sujuva asiantuntijuuden vaihto käytännön tilanteissa. Hankkeen loppuvaiheessa Porin psykiatrian poliklinikka myös palkkasi Työmielen opinnäytetyöntekijän Niina Laitisen edistämään psykiatrian poliklinikan asiakkaiden mahdollisuuksia päästä ammatilliseen kuntoutukseen ja työelämään. Palveluiden oikea-aikaisuuteen tähdätään yhdessä kumppanuusajattelun hengessä. Kuntoutusyksiköissä yhteinen kehittäminen näkyy siinä, että ammatilliseen kuntoutukseen ja Kela-yhteistyöhön panostetaan ja työkykyisyyden selvittämiseen ja osoittamiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Asiantuntijuuden jakaminen auttaa organisaatioita tekemään laadukasta työtä niukkenevissa resursseissa. Yritysneuvojat ovat ratkaisevassa roolissa siinä, että työnantajat löytävät kuntoutujatyövoiman. Työmielessä tietoa on välitetty yritysneuvojille ja heille on laadittu erityinen tietopaketti helpottamaan asian esille ottamista tapaamisissa yrittäjien kanssa. Työnantajatutkimusten tulokset rohkaisevat aktiiviseen kuntoutujien esittelyyn työnantajille varteenotettavana, motivoituneena työvoimana sekä hyvään yksilölliseen työllistämispalveluun yrityksille. Mutkaton yhteistyö työnantajien ja verkoston kanssa sekä panostaminen yhteistyötahojen sitouttamiseen koettiin tuloksekkaaksi ja pitkällä tähtäimellä vaikuttavuutta tuovaksi toimintatavaksi. Hankkeen päätyttyä voi sanoa, että oivallukset ja yhteinen oppiminen aiheen tiimoilta jatkuvat varmasti Satakunnassa, samoin kuntoutujien työllistäminen työnantajan palveluohjauksen keinoin. EURA JÄRJESTELMÄ 10/13

11 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 83 % ,00 84 % Kuntien rahoitus ,00 17 % ,22 16 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Työmieli-hankkeessa haettiin ratkaisua siihen, miten työnantajat aikaisempaa paremmin löytäisivät kuntoutujat työvoimana. Kuntoutujien työllistämisen edistämiseen lähdettiin siis tuoreesti työnantajanäkökulmasta. Tavoitteena oli, että kuntoutujien työllistäminen tulisi työnantajille mahdollisimman helpoksi. Kun yritykset voivat palkata työvoimaa kuntoutujista win-win -periaatteella, kaikki voittavat, myös yhteinen taloutemme. Perustana toiminnalle oli Niina Laitisen tekemä 120 työnantajan tutkimus siitä, mitä tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistääkseen mielenterveyskuntoutujia. Tulosten perusteella päädyttiin yrityskohtaiseen, jalkautuvaan työtapaan sekä laadittiin seuraavat hankkeen materiaalit, jotka löytyvät hankkeen jälkeen pysyväksi tietopankiksi jääviltä nettisivuilta Työnantajan tietopaketti, Yritysneuvojan tietopaketti, monipuolinen koulutus- ja ohjauspaketti materiaaleineen sekä Työnantajan palveluohjausmalli kokonaisuudessaan. Uusi innovatiivinen malli Työnantajan palveluohjaus luotiin Työmielessä Satakunnan ammattikorkeakoulun, yrittäjien, työvoimahallinnon ja kuntoutusyksiköiden välisellä yhteistyöllä. Malliin kuuluu sekä erityisryhmien työllistämiseen liittyvien palveluiden kehittäminen että työnantajien henkilökohtainen ohjaus rekrytointitilanteissa. Malli soveltuu myös muiden ryhmien työllistämisen edistämiseen. Työmieli-hankkeessa laadittiin kolme julkaisua laajaan levitykseen: -Työvoimaa kuntoutujista - Työnantajan palveluohjaus (12 asiantuntijan artikkelikokoelma mm. kuntoutujien työllistämisestä eri kanteilta, mielenterveyskuntoutujista työntekijöinä sekä työnantajan palveluohjauksesta) -Työmieli - Näin se tehtiin (yrittäjien ja verkoston onnistumistarinoita sekä yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt sitaatein ja valokuvin) -Opas työyhteisöille mielenterveyskuntoutujan työllistämisen tueksi.(satu Boeliuksen opinnäytetyön pohjalta,samk) EURA JÄRJESTELMÄ 11/13

12 Lisäksi hankkeesta oli 36 mediaosumaa, eli yli yksi jokaista projektikuukautta kohti. Myönteinen tiedottaminen ja työnantajien ja kuntoutujien onnistumistarinat olivat tärkein osa tiedotusta. Hankkeesta tehtiin kolme arviointia, joista kaksi kehittivät toimintaa jo hankkeen aikana. Erityistä mielenkiintoa herätti Satakunnan ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen Hanna Hannukaisen arviointi työnantajan henkilökohtaisen palveluohjauksen pilotoinnista. Työnantajat kokivat palveluohjauksen ratkaisevaksi rekrytointipäätökselleen ja toivovat sen jäävän pysyväksi palveluksi TE-toimistoihin. Satakunnan TE-toimiston johtaja Markku Lehtonen kertoi Työmielen päätösseminaarissa, että yrittäjien toive työnantajan palveluohjauksen jatkumisesta on kuultu ja että haaste otetaan vastaan. Jo hankkeen aikana Porin seudun TE-toimiston yrityspalveluissa kuntoutujien työvoimareservistä kertominen oli työtapana kun yrityskäynneillä puhutaan tulevaisuuden työvoimatarpeista. Loppuarvioinnin mukaan tavoitteisiin päästiin 89%:n mielestä hyvin tai erittäin hyvin. Vastaajat kertoivat myös osaamisensa ja verkottumisensa vahvistuneen merkittävästi. Tärkeimmät Työmieli-hankkeen aikaansaamat hyödyt olivat avoimeen kysymykseen saatujen vastausten mukaan seuraavat: -työnantajiin on luotu toimiva yhteys -palvelujärjestelmiin on vaikutettu -kuntoutujia on työllistynyt -näkyvyys -tiedotus ja uudet näkökulmat aiheeseen ovat lisääntyneet -työvoimaviranomaisten ja yrittäjien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujiin on muuttunut positiivisemmaksi -työnantajien palveluohjauksella on edistetty kuntoutujien työllistymistä -resurssien yhdistäminen on tuottanut tuloksia Muuta pysyvää toimintaa on vuosittainen Satakunnan yrittäjät ry:n ja työvoimahallinnon ja SAMKin yhteistyössä toteuttama Winny-palkinto kuntoutujan työllistämisessä kunnostautuneelle työnantajalle Satakunnassa. Myös Työmielen aloitteesta järjestetty Yrittäjäneuvojafoorumi säilyy vuosittaisena. Arviointien mukaan Työmielessä erityisen hyvää oli se, että yhteiseen kehittämiseen saatiin Satakunnassa sitoutumaan keskeiset toimijat, johtajat ja päättäjät, samoin kuin merkittävät kansalliset ja kansainväliset asiantuntijatahot. Yleinen tiedotus kuntoutujien työvoimapotentiaalista ja työnantajien tuen tarpeesta tuki myös päättäjiin ja palvelujärjestelmiin vaikuttamistehtävää. Jalkautuvan palveluohjauksen ohella koulutus- ja verkostotilaisuuksia järjestettiin paljon ja niihin osallistui runsaasti väkeä. Vuorovaikutuksessa kehitettiin palveluketjujen sujuvuutta. Työnantajien näkökulma oli koko ajan vahvasti esillä. EURA JÄRJESTELMÄ 12/13

13 Mood For Work -Työmieli, eli kansainvälinen jatkohanke hyväksyttiin alkavaksi levittämään edelleen työnantajan palveluohjausmallia ja etsimään hyviä jatkojalostavia käytäntöjä muualta Euroopasta. Työnantajan palveluohjaus on hyvää vauhtia juurtumassa pysyviin organisaatioihin Satakunnassa. Sillä on kaikki mahdollisuudet muodostua hyväksi käytännöksi myös kansallisesti ja kansainvälisesti. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. SAMKissa on otettu käyttöön osana laatujärjestelmää dokumentin hallintajärjestelmä, jonka osana on toteutettu arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) AMSissa on määritelty EU- projekteihin liittyvien asiakirjojen ja tositteiden säilytysaika sekä arkistoinnista vastaavien henkilöiden tehtävät. Kaikki projektiin liittyvät asiat dokumentoidaan niin, että kaikki projektin toteutuksen vaiheet voidaan vaikeuksitta jälkikäteen selvittää. Projektin asiakirjat, kirjanpito ja alkuperäiset tositteet säilytetään SAMKin sosiaali- ja terveysalan yksikön arkistossa vähintään v loppuun asti. Satakunnan ammattikorkeakoulussa noudatetaan SAMKin voimassa olevaa Arkistotoimen toimintaohjetta. Päiväys ja allekirjoitus Juha Kämäri Toimitusjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 13/13

Töihin eikä katveeseen!

Töihin eikä katveeseen! Töihin eikä katveeseen! Sosiaalialan asiantuntijapäivät, Talentia ry 14. 15.3.2012 Työpaja C5: Ratkaisuja nuorten työllistymiseen Työmieli-hanke / Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Kaarina Latostenmaa,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Niina Laitisen opinnäytetyö

Niina Laitisen opinnäytetyö Niina Laitisen opinnäytetyö Työnantajien suhtautuminen mielenterveyskuntoutujien työllistämiseen Millaista tietoa ja tukea työnantajat tarvitsevat työllistämiseen? Kuntoutujat takaisin työpolulle 9.5.2012

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011

Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Niina Laitinen Esittelijänä Nina Aarola Kyvyt käyttöön Kumppanuudella vaikuttavuutta Turku 25.10.2011 Tutkimus tehtiin Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut

Lisätiedot

31.3.2011/ Niina Laitinen

31.3.2011/ Niina Laitinen 31.3.2011/ Niina Laitinen Tutkimus tehdään Satakunnan TE-toimistoille (4), ELY-keskukselle ja Työmieli-hankkeelle Puhelinhaastattelut toteutettiin huhtikesäkuussa sekä syyskuun aikana 2010 Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kaarina Latostenmaa projektipäällikkö 16.9.2011

Kaarina Latostenmaa projektipäällikkö 16.9.2011 Kaarina Latostenmaa projektipäällikkö 16.9.2011 Työmieli hankkeen esittely 16.9.2011 Kaarina Latostenmaa Projektipäällikkö Satakunnan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Uutta työvoimaa kuntoutujista

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho

Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu. Petri Puroaho Työkokous työ- ja toimintakyvyn arvioinnista välityömarkkinoilla 17.11.2014 Kainuu Petri Puroaho Vates-säätiö (1993 -) Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia sosiaali- Työnantajien ja terveysalalla palveluohjaus 30 -mallin op pilotoinnista - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Työmieli. Näin se tehtiin

Työmieli. Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Työmieli Näin se tehtiin Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto Satakunnan ELY-keskus Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille Työsuojelurahaston rahoittama, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima tiedotus- ja koulutushanke Jengoilleen 30.9.2013 30.11.2014 Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut

Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut Kokemuksia työhönvalmennuksesta: kenelle, miten ja millaisin tuloksin? Leena Toivonen Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskus Urasuuntapalvelut 1 Mitä työhönvalmennus on? 1990-luvun puolivälistä lähtien

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö

Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014. Petri Puroaho, Vates-säätiö Valtti Työpaja, Kankaanpää 28.5.2014 Petri Puroaho, Vates-säätiö Puheenvuoron sisältö Vates-säätiö ja sen toiminnan päämäärät Välityömarkkinat ja sen toimijat Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta

SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA OMAN ORGANISAATION NIMI 1 24.5.2017 Porin kaupunki/ Satakunta SATAOSAA Satakunnan mallit työllisyyteen ja osallisuuteen SATAOSAA hankkeen hallinnoija on Porin kaupunki. Hanke on osa Satakunnan

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä

Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Kysely Välkky-projektin teemaryhmätyöskentelystä 2010-2011 Osaamisen kehittämisen kautta työmarkkinoille suuntaavat -teemaryhmä Vastuuhenkilöt: Kari Anttila ja Atso Juote, Kehityspiikki Consulting Oy 1.

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen

KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen KAIRA-HANKE 2008-2010 (2013) Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen 2013 Budjetti 645 040 Rahoitus

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry.

Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Kuinka vammainen nuori työllistyy? Antti Teittinen Kehitysvammaliitto ry. Lähtökohdat Esitelmä perustuu tutkimukseen Ekholm E, Teittinen A. Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus. Osallistumisen esteitä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja

Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Anna osaajalle mahdollisuus -seminaari Helsinki 24.3.2015 Vammaiset ja osatyökykyiset työelämässä realismia ja ratkaisuja Petri Puroaho Taustaa Vates-säätiö: asiantuntijaorganisaatio, joka toimii (1993

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 09.09.2011 Diaarinumero POHELY/2210/04.00.05.0/2010 Käsittelijä Muotio Marko Puhelinnumero 040 531 8809 Projektikoodi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat Tarkistuslistat Hankkeen

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.01.2012 Diaarinumero POHELY/2199/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Kytösaari Puhelinnumero 050 3128 589 Projektikoodi

Lisätiedot

Tervetuloa Foorumix-hankkeen On aika -seminaariin. Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena, Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa

Tervetuloa Foorumix-hankkeen On aika -seminaariin. Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena, Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Tervetuloa Foorumix-hankkeen On aika -seminaariin Esimiesverkostot työkykyjohtamisen tukena, Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa OHJELMA Vuorovaikutteista iltapäivää kaikille! 12.00-12.10 Tervetuloa,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Kristiina Leppänen 3.12.2014 Opinnäytetyö kevät 2014 Sosiaalialan

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Mahdollisuuksien Matka Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Logos-projekti 2008-2010 Ray:n tuella Päämääränä on muistisairaan

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Työn tuki -malli 2011

Työn tuki -malli 2011 Työn tuki -malli 2011 Kehittyvää erityisryhmien asumista Mikä Työn tuki -malli on? Työn tuki -malli on syntynyt Asumispalvelusäätiö ASPAn KoPa-projektissa (Koulutuksella palkkatyöhön) vuosina 2008-2010

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

VALO-pilottiprojekti loppuraportti

VALO-pilottiprojekti loppuraportti VALO-pilottiprojekti loppuraportti 1. Projektin perustiedot Projektin nimi VALO-pilottiprojekti (välityömarkkinalaisten ammattitaidon lisääminen opetuksella) Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti. 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi projekti 10.6.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi Projektin tavoitteet ja toiminta Projektilla pyritään edistämään sosiaalityön pätevyyden hankkimista tiedottamista

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa?

Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa? 5. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Kuinka hyvin lähtökohta ja kohderyhmien valinta ovat onnistuneet? Ovatko tavoitteet realistisesti asetettuja, onko tavoitteita tarpeen tarkistaa? Mood

Lisätiedot

suositukset rahoittajille

suositukset rahoittajille EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat suositukset rahoittajille

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot