2. Marianne ja Marika opastivat tutustumiskierroksen oppilaiden hevosajeluin höystettynä opiston tiloihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Marianne ja Marika opastivat tutustumiskierroksen oppilaiden hevosajeluin höystettynä opiston tiloihin"

Transkriptio

1 t, KESKT-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMA H.rraarù 03ra.b(nt u(b ldd)agtrõ..a r Elinkcin, liikenne ja ynìpär islòksk( rs urpir ùnk'ni turpr <í rl, h!t E [J lta Muisti PaLaVa Perhssa Perhssa Marika, Marianne ja Matti Luhula tivttivat PalaVa-prjektin timijat tervetueiksi 2. Marianne ja Marika pastivat tutustumiskierrksen ppilaiden hevsajeluin höystettynä pistn tilihin ja timintaan - tunnelma meni tyhy timinnan pulee 3. Saila ti hjausryhmän kkuksen terveiset timijie. Prjektin tulksiin aan tyytyväisiä. 4. Saila esitteli raprttina resurssitapaamisten yhteydessä kerätyn tiedn, jka päivitettiin ajan tasae ja jhn merkittiin tulevan kauden timintasuunnitelmat. Aa luettavissa ja muistin tukena. 5. Saila esitteli Tim Lehdn kanssa laaditun pelin tekemiseen liittyvän saistumishakemuksen, jka levitetään tiedksi elkuussa mahdisie pelin tekijöie. 6. Niina esitteli esisuunniteut graaf,rset pelin palaset 4 eri tutkinnsta. Niina tiv avinta kmmentintia tässä kehittämistyössä. Olimme vaikuttuneita. Esisuunnittelutþhönvarataan resurssia pelin stamiseen varatusta budjetista. 7. Prjekti päàttyy Syksyn tapaaminen svittiin Kauppapiste perjantaina kl Thlampi Käsi-j a taideteisuusalan perustutkint Marja-Liisa Vaissi, Tuulikki Väänänen, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. Ensi vusi. Kehittämiskhde: Markkinintisaaminen kentältä puutteena nusi esie. Tuulikki ttaa yhteyttä liiketaluden perustutkinnn timijihin. Svitaan! KAO Rakennusalan perustutkint KV nneisuuden päivä! Jrma Latvala, Pekka Huusknen, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. Ensi vusi. Kehittämiskhteeksi n j nussut yrittäjyyden saamisen vahvistaminen. Työpaikka-analyysien tekemiseen n phja tehtynä. Työ painttuu enemmän ensi vudee. Yrittäjyys! KAO Kne- ja metaialan perustutkint Kuisma Peura, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. Työpaikka-analyysien tekemisen l. kierrs j tehty. Pelin sisälöt ja "hierarkia" työn aa. Työ painttuu enemmän ensi vudee. KAO Ktityö j a puhdistuspalveluj en perustutkint Marja Ruknen, Marj Ylönen, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulksettähàn mennessä. Resurssit. OPS / Työpaikka-analyysien tekeminen jatkuu. Uusi paikainen valinnainen tutkinnn sa n kehitteiä ja tulee kkeiltavaksi ensi vunna. Yrittäjyys! KAO Prsessiteisuuden perustutkint lkka Timsaari, Eeva-Maija Kiiskilä, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS / Työpaikka-analyysien tekeminen jatkuu. Uusi paikainen valinnainen tutkinnn sa n kehitteiä. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Työelämälähtöinen uusi tutkint, jssa n yhdistettynä autmaati-saaminen ja prsessisaaminen. Muvitekniikan perusteet! Blidenin palaveri- TE-yhteistyössä työturvaisuus luent piskelijie. deaa teknisie alie 5S-hjelma tutuksi. Ops saamislähtöiseksi / työpaikka-analyysit! MSO Kannus Maatalusalan perustutkint Eij a Mäki -Ul lakk, Hanna-Mar i Laitala, S ai a Tlppanen

2 , KESKr-POHJAN MAAN KOULUTUSYHTYMA [:lì kcirr, liìkcnnc :t E yrn rir islt)kesl<r rs ùrúprr uninì tl!abrù OsLc.brrcis u bidñr.t!lõn.ó.il t,'ôp ril s.si ù 'li, hr!l E[J,t[a Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS / Työpaikka-analyysien tekeminen jatkuu. Uusia paikaisia valinnainen tutkinnn sia n kehitetty ja kehitetään lisää. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Prjektiin esitetään Eijan rinnae työkumppaniksi Piritta Pärssinen jin Eijan resurssi jaettaisiin Eijan ja Piritan kesken. Perusteluna ammatiisten sisältöjen erikissaamisen vahvempi hyödyntäminen prjektissa. Pärssinen n pieneläinten hidn kulutushjelman asiantuntija ja Eqa Mäki-Uakn asiantuntijuutta vat maatilatalus ja maatalusteknlgia. Opsien sisäe työntekijän saamistarpeet ja asiakaspalvelu! Opsit saamislähtöisiksi / te-lähtöisiksi. KAO S ähkö- j a autmaatitekniikan perustutkint Rist Palin, Teij Kivineva, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS / Työpaikka-analyysien tekeminen jatkuu. Uusia paikaisia valinnaisia tutkinnn sia n kehitetty. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Teije n myönnetty virkavapaa ensi vudeksi ja hänen tilaeen esitetään Mark Päiveröinen. Blidenin palaveri- TE-yhteistyössä työturvaisuus luent piskelijie. deaa teknisie alie 5S-hjelma tutuksi. Ops saamislähtöiseksi / työpaikka-analyysit! MSO Kkklassa Hevstaluden perustutkint ja Maatalusalan perustutkint / Perh Marianne Hyyrynen ja Marika Riihimäki, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS työ jatkuu. Uusia paikaisia valinnaisia tutkinnn sia n kehitetty. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Palapeliä kehitetään. Uudet valinnaiset n ppilaie esitelty. Oppilaat tekevät valinnan webprpl lmakkeea ja valinnat tteutetaan. Käytännön tteutus / psien edeeen kehittäminen jatkuvat. Ste Ssiaali- ja terveysalan perustutkint Tve Strömbäck, Jaana Sink, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS työ jatkuu. Uusi paikainen valinnainen tutkinnn sa n kehitteiä. Tavitteena si, jka sveltuu valinnaiseksi ilman alan perusteiden saamista, jin valinta n mahdinen myös muiden tutkintjen piskelijie. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Palapeliä kehitetään. Työelämätapaamisissa humiidaan PaLaVa kehittäminen ja -tiedtus. Työ painttuu ensi vudee. KeP, Audivisuaalisen viestinnän pt. ja Nuris- ja vapaa ajan hjauksen pt Terhi Petäjä, Niina Perander, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. OPS työ jatkuu. Uusi paikainen valinnainen tutkinnn sa n kehitteiä. Nuris- javapaa ajan hjauksen perustutkintn iltapäiväkerhjen hjaamisen tutkinnn sa ammattitutkinnsta. Asiaa tutkitaan. Verkstmaista petusta eri tutkintjen väliä kehitetään ja kkeiaan. Audivisuaalisen viestinnän kulutuksessa n työelämälähtöistä laajennetun työssäppimisen kehittämistä / justavat ps-rakenteet työistyminen. AV-ja vapaaî sivistystyön kulutuksen yhteistyö TE-lähtöiseksi. Palapeliä kehitetään. Esitetään, että pelin piirtäminen rahitetaan peliin varatusta budjetista. Työelämätapaamisissa humiidaan PaLaYa kehittäminen ja -tiedtus. Työ painttuu ensi vudee. MSO, Kannus Piritta Pärssinen ja Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. Perehdyttäminen. Tempus. Työelämätapaamisissa humiidaan PaLaVa kehittäminen ja -tiedtus. Työ painttuu ensi vudee MSO, Kaustinen Hanna Vänttilä, Marika Riihimäki, Sirpa Puusaari, Tuulikki Väänänen, Marianne Hyyrynen, Erla Mäki- Uakk, Hanna-Man Laitala, Saila Tlppanen MSO:n valinnaisten pintjen tarjtin. Tarjttimen aikataulu ja valintjen tteuttamisen aikataulu. Web Prpl kyselyn suunnittelu. Vastuuhenkilöt valinnaispintjen tiedttamiseen ja pettamiseen.

3 KESKT-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMA ldbre Ó*.htr ñ urbildrlntrk6 <.r Elinkeh-, liikenne- ja yr-npäristökeskus tu'p n!n i turpeñ!r l r hå!t Vipuvimaa EU:lta KAUPPAOPSTO, liiketalud en pt Anne-Maij aleppàlä, Natasha Skg, Tarja Halksaari, Saila Tlppanen Prjektin tilanne, timinnan tila, tulkset tähän mennessä. Resurssit. Työpaikka-analyysityö jatkuu. Uusi paikainen valinnainen tutkinnn sa n kehitteiä. Yhteistyö eri tutkintjen väliä - paikaisesti ta{ttavat tutkinnn sat analysitava ja kehitettävä. Palapelin kehittämiseksi / valintjen tteuttamiseksi rganisaatin sisää pitdá'ratkaista se missä jaksssa vapaasti valittavat tutkinnn sat piskeaan. Muistin ki4asi Saila Tlppanen Kkklan arnr attipist, Närvilànkatu 8,67100 KOKKOL \. Puh. (06) /vaihde. lj r (0(r redu.fi ' n'ww.kperlu.fi

4 õp Tv ïõ'p = õ õ'> *> f x- -^ l.r ft ì -{ lv T Oi^ P= xi\ x -{ -)c ^! tl u Kerrshitpalvelut 1 0v Kdin siivus erityistilanteissa Ov Perhejuhlapalvelut 1 0v J>,\ 3;+ <Ð= >= >; a.j k,' c F>.- _J-_. ur t- Ol-! = LN c --l/l cla J t =m --x ô-þaì P tþ >.. Ë; J: Cc OL^ r. vr õ c(t) E m t-c -{ il l.] Siivuspalvelut erityiskhteissa'l 0v Vaatteiden ja tekstiilien hitl0v Asiitipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 1 Ov Mnikulttuurisessa asiakaskhteessa työskentely 10v Ssiaali- ja terveydenhun laitsten puhdistaminen 1Ov Pienlem m ikkieläinten hidssa avustaminen 1 0v

5 PALAVA HANKE: ps tal 5ÄHKÖ rakenneversi 2.0 6AffiKOø SAHKOASENTAJAT: SÃHKÖ- JA! EhERGATEKNKKA i l. SAHKO-JA.- _ATJTOMAATOTEKNKAN PERUSOSAAMNEN SAHKO- JA AUTOMAATO- ASENNUKSET ATTO 20v AMMATLL!- SAHKOASENTAA. AMMATLL- SETVALNNASET.

6 PALAVA HANKE: ps tal SOTE rakenneversi 2-0 KAKLLE VALNNASET? MELENTERVEYS JA PAT]DETYÖ VANHUS JAVAM- MASTYO." 1,."'1 LASTEN JA,,r_: :,, NUORTEN "-'"KUNTOUTUS ENSHOTO.:]::: SA KASVATUS JA HOTO KUNTOUTUKSEN TUKEMNEN ;KASVUN fukemnen ì;."i* - "' HO TO JA '-- HUOLENPTO ATTO i:::: i*rli:-ìr' VAPAAST,:-",',r.: VALTTAVAT

7 PALAVA HANKE: ps tal KAUPPS rakenneversi 2.0 = É = f, 2 ) =J( ) VSUAALNEN MYYNTTYO 20v -2 -i n õáp = Y. Y.- ãnl >>; F-.= õh - Y.Z Y. Ê= ai èø t- F É. =Ë il3,ili,,k r éa ;>: ^-JÉ. =<!) =al =v1 Éå 5-.Lt- =ÈE.'< <. == <f F: (, k J J JJ = '98 Fr r :< Fæ ASAKKUUKSEN HOTO 20v KAUPAN PALVELU JA MYYNT 20v ASAKKUUKSEN HOTO 20v VAPAAST VALTTAVAT 1 Ov KRJANPTO 20v TtLtTOtMrSTO- 20v MERKONOM MARKET t MERKONOM TLTOMSTO 20v 20v ATTO 20v 20v ASAKAS- TALOUS- ASAKAS- TALOUS- 20v

8 tr \jil'' rvri KESKr-POHJANMAAN KOUTUTUSYHTYMA h Br Ôsta.bilÒn! uròidningtlô crn Elinkcin', liikenrre- jit ynrpâristökeskus; trrprn rrir lir h { iti -. ; F [J lta PaLaVa - prjekti Tilaisuus: Pvm A7 f, *t/i qná srq NM NMEN SELVENNYS,'f--<4^a /--).'L;."-.- a,4./r1j0 qcb//ê-7v ' l/: /Z-.4-,/ lr\i;na Peran)<s ÈtslD l>n -*t/ QüA-AcLt(t UWtt-{* é,wa- Na^i " þrslu l,i ÅUl nrl,a/).-/ l/ L, (i-,'r^'^,-,<r^r. r{ f/yl)u \//r4y)u/i,^/,/ç Ai,b l-{àu'- UUa LÞ,-è Aå'\ A Â M\ e: '- L.-v- r-,! [ J c _//,tv{*t / L9J ///d.t)r--- fl tltvlu<t -- /T,ary6v rc06 TEt- n Rtv,Netl^ 71)<l / /< -/ U,à-* - 'e-t 'a* flhe ttn a R/ltt n-nk t / út-+ F) unr äncrl Hr't-'r r-y 19.r ' Ar.A ( 7òt-rrA.r-t<N Kkklan amrnaltipisk), Närvilänkalu 8, (r7100 K()KKOL \. Puh. (06) tì /valhde. -.rx (06) n'u,rv.kpetlu fi

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihitaja LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU

KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU KOKOUSKUTSU Tervetula Uudenmaan Partipiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkkukseen. Kevätkkus pidetään sunnuntaina 30.3.2014 kell 10.30-14.30 Karkkilan seurakuntatallla (Huhdintie 9, 03600 Karkkila). Keskustelu

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnittelu

Verkkokurssin suunnittelu Verkkkurssin suunnittelu Yleistä Kun suunnittelet verkk-petusta ja -hjausta, lähde liikkeelle ensin mahdllisimman yksinkertaisesta tteutuksesta. Näin pääset npeasti liikkeelle ja piskelijat speutuvat mahdllisesti

Lisätiedot