KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina klo 19.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina klo Paikka Valtuustosali

2 ASIALISTA Maanantaina klo Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 26 ANTTI LINNAN EROAMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 27 5 TILINPÄÄTÖS VUODELTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA SAARIJÄRVI-VIITASAARI HYVINVOINTISTRATEGIA VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA JA LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ TEHTÄVÄN TÄYTTÖÖN 31 8 KUNNAN VARASTON PURKUTYÖT 32 9 PULKKAMÄEN RAKENTAMINEN PELTOKANKAAN NS. LIIKUNTAPUISTOALUEELLE 33 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN ASIA- JA ASIAKIRJAHALLINTAOHJELMA-DYNASTIAN HANKKIMI- SEKSI KUNNANJOHTAJAN VIRKA 35 KIIREELLISET ASIAT 36 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. OLAVI HAKKARAINEN n puheenjohtaja

3 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/ KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Valtuustosali x Hakkarainen Olavi Holm Risto x x Hytönen Minna Hämäläinen Ossi - x Kalmari Anne Kauppinen Asko x x Korpi Jussi Liimatainen Marjatta x x Manninen Sirpa Moisio Erja x - Paananen Jyri Piispanen Risto x x Rekonen Teuvo Ruusuvirta Seppo - x Sorsamäki Airi Tobiasson Eeva-Liisa x - Urpilainen Antti MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Thorström Tarmo, kunnanhallituksen jäsen Helppikangas Pekka, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Seppo Sekki, tekninen johtaja Hanna-Kaisa Pekkarinen, vs. Sivistysjohtaja Päivi Hakkarainen, kirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 24 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 25 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä Risto Piispanen 34 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Olavi Hakkarainen Pekka Helppikangas, poissa 34 Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Marjatta Liimatainen Maire Hautanen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja päivämäärä Kirjastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Allekirjoitus

4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Liite nro 4. n työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään kuusi (6) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsu kunnanvaltuuston kokoukseen on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä esityslista on julkaistu kunnan kotisivulla Esityslista on lähetetty erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Kokouksen kutsu, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka on lisäksi julkaistu Viispiikkinen -lehdessä Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on saapuvilla. n työjärjestyksen 14 :n mukaan valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut. Liitteenä nro 4 on nimenhuutoluettelo. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin olevan läsnä 13 valtuutettua. Ossi Hämäläinen oli ilmoittanut sairausesteestä sekä Seppo Ruusuvirta ja Antti Urpilainen olivat ilmoittaneet työesteestä. Jyri Paananen oli poissa estettä ilmoittamatta. Puheenjohtaja kutsui Hämäläisen tilalle keskustan valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Marjut Hakkaraisella ollessa työesteen 2. varavaltuutettu Maire Hautasen. Puheenjohtaja kutsui Ruusuvirran tilalle kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Yrjö Havaksen. Puheenjohtaja kutsui Urpilaisen tilalle sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Kaarle Saarenkedon. Paanaselle ei ollut varavaltuutettua saapuvilla eikä hänen tilalleen tiedetty kutsua erikseen varajäsentä.

5 Varavaltuutetuilla täydennetyssä valtuustossa oli läsnä 16 valtuutettua. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Kivijärven hallintosäännän mukaan: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. Ehdotus: valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Risto Holmin ja Teuvo Rekosen vuorollaan tekemien esitysten mukaisesti pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Liimatainen ja Maire Hautanen.

7 ANTTI LINNAN EROAMINEN KIVIJÄRVEN KUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ Khall Antti Linna kirjoittaa päiväämässään kirjeessään: Pyydän eroa kaikista luottamustehtävistä kunnan palveluksessa henkilökohtaisista syistä. Luottamustehtävät: teknisen lautakunnan jäsenyys Kinnulan lukion johtokunnan jäsenyys kunnanhallituksen varajäsenyys kunnanvaltuuston varajäsenyys sivistystoimenlautakunnan varajäsenyys Kuntalain 38.3 mukaan Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Valtuusto myöntää eron valtuutetuille ja varavaltuutetuille. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Antti Linnalle myönnetään hänen anomansa ero luottamustoimista hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet em. luottamustoimiin Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Kvalt Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen myönsi yksimielisesti Antti Linnalle eron Kivijärven

8 kunnan luottamustoimista. Valtuusto nimesi yksimielisesti Markku Heikki Matias Kinnusen teknisen lautakunnan jäseneksi, Kinnulan lukion johtokunnan jäseneksi, kunnanhallitukseen Asko Kauppisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi ja sivistyslautakuntaan Pertti Kainulaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Tiedoksi Antti Linna Markku Kinnunen Tekninen osasto Sivistysosasto Kinnulan kunta

9 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Khall Liite nro 19. Kuntalain 68 : Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68a : Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhtiöiden taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päätynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 : Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

10 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomukseen tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntalaki 73 : Tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän kirjanpitotavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Liitteenä 19 on toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus 1. esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy toimintakertomuksessa esitetyn tilikauden tuloksen käsittelyn; 2. allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkastettavaksi Tilintarkastaja/tarkastuslautakunta Tark.ltk Liite Tilintarkastaja Jarmo Jäspi on päivätyssä tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly muistutuksia.

11 Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta 1) toteaa, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly sellaisia asioita, jotka vaatisivat lisäselvityksiä. 2) saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. 3) esittää valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään ja että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen Kvalt Liite nro 5. Liitteenä nro 5 on toimintakertomus, tilinpäätös 2010 sekä tarkastuslautakunnan hyväksymä tilintarkastuskertomus Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Osastot

12 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010 Tarkltk Liite Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunnan on vuosittain arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Liite: Arviointikertomus vuodelta 2010 Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan arviointikertomuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle. Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen Kvalt Liite nro 6. Liitteenä nro 6 on tarkastuslautakunnan laatima ja allekirjoittama arviointikertomus vuodelle merkitsi tietoonsa arviointikertomuksen.

13 SAARIJÄRVI-VIITASAARI HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 Khall Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan hyvinvointipalvelustrategia koostuu kahdenlaisista linjauksista: Yhteisten kuntakohtaisten linjausten, toimenpiteiden ja mittareiden esille nosto Kunnat ovat tehneet kuntakohtaiset hyvinvointipalvelustrategiat. Seudullisen hyvinvointipalvelustrategian painopistealueiden 1-5 sisältö on koostettu sellaisista linjauksista, toimenpiteistä ja mittareista, joita nousi esille useimmissa kuntakohtaisissa strategioissa. Täten seudullinen strategia toimii yhteenvetona linjauksista, jotka ohjaavat hyvinvointipalvelujen järjestämistä ja tuovat seudulle hyvinvointia. Kuntien toteuttaessa omia hyvinvointipalvelustrategioitaan toteutuu samalla seudullinen strategia. Seudullisesti toteutettavat toimenpiteet ja hankkeet Seudulliseen hyvinvointipalvelustrategiaan on nostettu esille seudullisesti tehtäviä selvityksiä sekä tärkeitä kehitettäviä teemoja/hankeaihioita. Nämä on lueteltu painopistealueissa 1-5 (esimerkiksi Painopistealueen 2 ensimmäinen toimenpide: seudulliset selvitykset palvelusetelien käyttöönoton mahdollisuuksista ja kustannuksista.) Näitä toimenpiteitä toteutetaan seudullisilla hankkeilla tai muutoin yhdessä seudullisesti. Kommenteissa on tärkeää seudullinen näkökulma. Strategiassa liikutaan varsin yleisellä tasolla. Itse asiassa se voidaan käsittää hyvinvointipolitiikaksi tai -raamiksi, jonka perusehtoja voidaan soveltaa kuntakohtaisissa sitä käytännöllistävissä strategioissa, joihin sisältyy kunnan varsinaiset toimenpiteet kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kivijärvellä kuntakohtaisesti hyväksyttäväksi esitettävä hyvinvointistrategia pohjautuu paljolti matkailijoille tarjottaville hyvinvointipalveluille, joita myös kuntalaiset voivat hyödyntää. Esityslistan liitteenä on strategialuonnos sekä sen kommentointiohjeet. Asiaa on käsitelty valtuuston iltakoulussa (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kommenttinsa strategialuonnoksesta.

14 Kunnanhallitukselle ei ole huomautettavaa strategialuonnoksesta ja toteaa, että kuntakohtaisessa Kivijärven elinkeinolähtöisessä hyvinvointistrategiassa päätetään tarkemmin seutukuntastrategian sovelluksesta. Tiedoksi Milla Kinnunen / Kinnulan kunta Khall Liite nro 27. Seudullista hyvinvointistrategian luonnosta on käsitelty seutukunnallisessa seminaarissa, jossa se on muovattu lopulliseen muotoonsa ehdotelmana strategiaksi. Nyt on vuorossa sen lopullinen käsitteleminen kunkin kunnan valtuustossa ohjeelliseksi strategiaksi kuntakohtaisten hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Syksyllä 2011 pidetään kuntien yhteinen päätösseminaari hyvinvointistrategiasta. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle liitteen 27 mukaisen seutukunnallisen hyvinvointistrategian hyväksymistä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 7. hyväksyi yksimielisesti seutukunnan hyvinvointistrategian. Tiedoksi Osastot

15 VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÖLUPA JA LISÄMÄÄRÄRAHA- PYYNTÖ TEHTÄVÄN TÄYTTÖÖN Khall Sivistysjohtaja kirjoittaa: Sivistysosasto hakee kunnanhallitukselta täyttölupaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttämiseksi toistaiseksi sekä kunnanhallitukselta ja edelleen -valtuustolta lisämäärärahaa tehtävän täyttöön. Kunnanhallitus on kokouksessaan myöntänyt täyttöluvan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran määräaikaiseen täyttämiseen saakka. Perusteena määräaikaisuudelle oli, että syksyllä 2011 esiopetus oli tarkoitus liittää perusopetukseen. Perusopetuksessa vuosiluokat 1-2 ja 3-4 on jo tällä hetkellä yhdistetty osassa oppiaineita, ja näiltä osin yhdistely jatkuu myös tulevina lukuvuosina. Talousarvion laadinnan yhteydessä esiopetuksen suunniteltiin siirtyvän osaksi perusopetusta siten, että esiopetus oltaisiin nivottu osaksi perusopetuksen ryhmäjakoja, eikä esiopettajan/varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan siksi varattu määrärahoja loppuvuoden ajalle. Esiopetukseen on kuitenkin tulossa vielä vähintään seuraavan kolmen lukuvuoden ajaksi oppilaan ryhmiä (oppilasennuste alla), jonka jälkeen määrä laskee ennusteen mukaan noin kymmeneen oppilaaseen/vuosi. Luokka Lv Esiop. ikäiset Lv Lv Lv Lv Lv Lv Opetusministeriön suosituksen mukaan esiopetusryhmään saa kuulua enintään 13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on opettajan lisäksi toinen koulutettu aikuinen. Tästä syystä esiopetusryhmää ei voi yhdistää muihin opetusryhmiin ja ainakin lähilukuvuodet esiopetusryhmässä tarvitaan oma opettaja. Koska Kivijärvellä on avoimena myös varhaiskasvatuksen ohjauksen järjestelyt, on perusteltua, että virkajärjestely säilytetään ennallaan. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 804/1992 mukaan kelpoisuusvaatimuksena päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus taikka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), johon sisältyy opinnot varhaiskasvatuksesta ja sosiaalipedagogiikasta sekä riittävä johtamistaito. Esiopetusta ovat Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan kelpoisia antamaan em.

16 koulutustaustojen lisäksi myös luokanopettajat. Varhaiskasvatuksen ohjajan virassa sekä esiopetukseen että päivähoidon ohjaukseen voidaan hakea kelpoisuusehdot täyttävä henkilöä. Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran tehtäväkuvaan kuuluvat esiopetus, päivähoidonohjaus, lähiesimiehen tehtävät, varhaiskasvatuksen taloudesta ja kehittämisestä vastaaminen sekä mahdollisuuksien mukaan työskentely ryhmäperhepäivähoitoyksikössä. Jos esiopetusoppilaiden lukumäärä tulevaisuudessa laskee oppilasennusteen arvion mukaisesti, voidaan esi- ja alkuopetuksen ryhmät muodostaa joustavasti siten, että opetuksesta vastaavat luokanopettajat. Tässä vaiheessa varhaiskasvatuksen ohjaajan työpanos siirtyisi ryhmäperhepäivähoitoon, jossa voidaan hyödyntää eläköitymistä siten, että varhaiskasvatuksen henkilöstömäärä ei lisäänny, vaan kokonaisuutena koko sivistysosaston osalta pitkällä tähtäimellä laskisi. Myös esiopetuksen suunniteltu siirto varhaiskasvatuksen tulosalueelta perusopetukseen on perusteltua tehdä vasta myöhemmässä vaiheessa. Jos esiopetus siirtyy osaksi koulun toimintaa, esiopetusta antavan opettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät sen osalta OVTES:n mukaan ja päivähoidonohjauksen osalta noudatettavana olisi KVTES. Kahden erityyppisen sopimuksen niveltäminen yhteen mm. työajan suhteen on kuitenkin ongelmallista. Koska päivähoidon ohjaukseen tarvitaan henkilöstöresursseja eikä esiluokan opetukseen ole tarjottavana täyttä opetusvelvollisuuden edellyttämää (23) määrää oppitunteja, esiopetus on toistaiseksi tarkoituksenmukaisinta järjestää päivähoidon yhteydessä. Tällöin varhaiskasvatuksen ohjaajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kaikilta osin KVTES:n mukaan. Laskelma varhaiskasvatuksen ohjaajan palkkaukseen tarvittavasta lisämäärärahasta: 05PKO011 tehtäväkohtainen palkka ajalle ,33 x 5 kk + sivukulut 28% = ,- (ilman ikälisiä) lisäkorvaus varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävästä Maili Salolle ajalle ,- x 2 kk + sivukulut 28% = 350,- Sivistysosaston oma rahoitus (säästö sivistysjohtajajärjestelyistä) 7.040,- Tarvittava lisämääräraha 7000 euroa. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh )

17 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 7.000,- lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2011 varhaiskasvatuksen ohjaajan palkkaamiseksi. Mikäli kunnanvaltuusto myöntää anotun lisämäärärahan, kunnanhallitus antaa tällä päätöksellään luvan täyttää varhaiskasvatuksen ohjaajan viran. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Sivistysosasto

18 KUNNAN VARASTON PURKUTYÖT Teknltk Liite nro 21. Kivijärven kunnassa on torin sijoituspaikka ollut esillä moneen kertaan ja sille on mietitty useita eri vaihtoehtoja. Nykyinen virallinen tori on satamassa jäähileaseman ja ns. Wanhan-Paatin välissä, joka on ohikulkijan kannalta erittäin huono paikka, koska se on melko tavalla piilossa luvun vaiheissa valmisteltiin torin sijoituspaikaksi nykyistä teknisen osaston varastoaluetta, jossa on edelleenkin pystyssä Kivikannon entinen myymälä, jossa sijaitsee teknisen osaston varasto. Aluearkkitehdin toimesta tehtiin ns. havainnekuva suunniteltavasta torialueesta, mutta asiaa ei saatu etenemään hallinnossa. Asia on noussut esille entisten havainnekuvien perusteella ja haettavan toripaikan takia. Mahdollinen ns. sataman tori on keskeinen paikka kunnan taajamassa, jossa olisi mahdollista järjestää muitakin tapahtumia kehitettävän matkailun myötä. Asiassa tulisi lähteä etenemään vanhan rakennuksen purkutiellä ja alueen yleiskunnostuksella. Purkaminen tuo tullessaan jonkin verran kustannuksia, koska kyseiselle rakennukselle on vaikea saada purun jälkeen hyötykäyttöä muuta kuin hirsirakenteiden polttopuiksi tekeminen. Purun yhteydessä joudutaan viemään melkoinen määrä jätettä Sammakkokankaalle. Sammakkokankaalle vientiin joudutaan varautumaan mm. seuraavien osa-alueiden osalta: Tiilikatto, ulkoverhous, sisäpinnoitteet, ikkunat, sisäovet. Perustuksista purkautuvat särkykivet tulisi ottaa talteen ja huomioida rakenteiden suunnittelussa. Rakennuksen koko on: Ra 178 m 2, ka 280 m 2, tilavuus 850 m 2. (Tekninen johtaja Seppo Sekki, puh ) Tekninen johtaja: Purkutyöhön varataan lisätalousarviossa :n määräraha. Kunnan puolesta rakennuksessa oleva irtaimisto siirretään kesän aikana uusiin sijoituspaikkoihin. Purkutyöt suoritetaan syyskuussa Purkutyö teetetään urakoitsijan kautta. Ehdotus hyväksyttiin. Purkutyöt pyritään aloittamaan elokuun loppupuolella, että työt saadaan suoritetuksi viikolla 36.

19 Toimeksi Seppo Sekki Khall Liite nro 30. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle myöntämistä purkutyöhön. Kunnanhallitus ohjeistaa teknistä osastoa ensisijaisesti tarjoamaan rakennuksen purkamista vastikkeetta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 8. Minna Hytönen luki ja jätti liitteenä 8 A olevan adressin, jonka oli allekirjoittanut 20 henkilöä, vanhan Kivikannon puolesta. hyväksyi yksimielisesti Jussi Korven esityksestä noin 5000 määrärahan myöntämisen purkutyöhön. Tiedoksi Tekninen osasto

20 PULKKAMÄEN RAKENTAMINEN PELTOKANKAAN NS. LIIKUNTAPUISTOALUEELLE Teknltk Liite nro 22. Kivijärven kunnassa matkailuelinkeinosta on kehittymässä merkittävä osa-alue kunnan talouselämään, majoituskapasiteetti on kohtuullinen, mutta palvelut lomalaisille ovat puutteelliset. Peltokankaan kuntoradan puoleista aluetta ollaan kehittämässä mm. liikunnallisia palveluja varten. Kuluvan vuoden aikana on noussut ensimmäisenä asiana esille pulkkamäen rakentaminen karttaliitteen osoittamaan paikkaan. Kuitenkin jonkinlaisena ongelmana on tarvittava tieyhteys pulkkamäkeen, ellei sinne mennä pelkästään suksilla. Maastolliset olosuhteet korkeuseron ja maaston profiilin perusteella ovat melko hyvät, alue on kuitenkin melko kivikkoista. Kohteesta ei ole tehty varsinaista rakentamissuunnitelmaa eikä kustannusarviota. (Tekninen johtaja Seppo Sekki, puh ) Tekninen johtaja: 1. Varataan lisätalousarviossa ilman varsinaista suunnittelua maastotöihin ja sorastukseen 8000 :n määräraha ja tehdään työt syksyn 2011 aikana. 2. Varataan suunnitteluraha syksylle ja tehdään suunnitelma syksyn aikana. 3. Tehtyjen suunnitelmien ja kustannusarvion perusteella varataan määräraha vuoden 2012 talousarvioon ja tehdään työt syksyllä Hyväksyttiin kohdan 1. mukainen etenemisjärjestys. 1. Varataan lisätalousarviossa ilman varsinaista suunnittelua maastotöihin ja sorastukseen 8000 :n määräraha ja tehdään työt syksyn 2011 aikana. Toimeksi Seppo Sekki

21 Khall Liite nro 31. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle 8000 myöntämistä pulkkamäen rakentamiseen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 9. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Tekninen osasto

22 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN ASIA- JA ASIAKIRJAHALLINTAOHJELMA- DYNAS- TIAN HANKKIMISEKSI Khall Ohjelman käyttöönotossa on kyse asiakirjahallinnon saattamiseksi viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain velvoitteiden mukaiseksi eli kuntalaisella on oltava mahdollisuus saada tieto siitä, missä vaiheessa kukin vireillä oleva asia on kunnan päätöksentekomenettelyssä (transparenttisuus eli läpinäkyvyys). Ohjelmalla hoidetaan diaari, kokousmenettely, viranhaltijapäätökset, julkaisu internetissä sekä osa arkistoinnista. Ohjelma koostuu eri moduuleista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden. Ohjelmalla on mahdollista rationalisoida päätöksentekomenettelyn vaiheita ja saavuttaa toiminnallisia säästöjä. Ohjelma mahdollistaa myös henkilöresurssien paremman hyödyntämisen. Hinnat ovat arvonlisäverottomia eli kertaluontoisena menona ohjelmistolisenssit ja käyttöönottokoulutus Vuosittaiset käyttötalousmenot ovat ohjelmistojen ylläpito ja palvelinympäristön kustannukset Hintoihin vaikuttavat alentavasti mahdollisesti saatavat alennukset, jotka selviävät lopulliset hinnat saataessa. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää valtuustolle määrärahan myöntämistä Dynastia -ohjelman hankkimiseen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt myönsi yksimielisesti tarkennetun suuruisen määrärahan ohjelmiston hankkimiseen. Toimeksi Ilari Kotilainen

23 KUNNANJOHTAJAN VIRKA Khall Hallintosäännön 7.2 mukaan kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuuston. Hallintosäännön 7.3 mukaan kunnanvaltuuston täytettävän viran kelpoisuusehdot määrittelee kunnanhallitus julistaessaan viran haettavaksi. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, ellei mainitussa laissa toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Viran kelpoisuusehdot ovat Kunnanjohtajalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa Kunnanjohtajaa valittaessa painotamme erityisesti kunnallistalouden, -hallinnon sekä elinkeino- ja aluekehitysasioiden tuntemusta Virka täytetään toistaiseksi alkaen. Virkaan on 4 kk:n koeaika. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen edellytyksiä ovat kunta-alan työkokemus aktiivisuus ja idearikkaus johtamistaidot ja kehittämisvalmiudet sosiaaliset taidot ja yhteistyökyky elinkeinoelämän tuntemus (Kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Piispanen puh ) Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Pekka Helppikangas poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimi hallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päättää julistaa Kivijärven kunnan kunnanjohtajan lukien toistaiseksi täytettävän viran auki kahden viikon hakuajoin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Kuntalehdessä. Hakuaika päättyy klo

24 Päätösehdotus hyväksyttiin Khall Liite nro 32. Määräaikaan klo mennessä tuli yksi hakemus. Virkaa haki varatuomari, kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, Kivijärveltä. Hakemus on pöytäkirjan liitteenä 32. Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pekka Helppikankaan valitsemista Kivijärven kunnanjohtajan virkaan lukien. Virka täytetään toistaiseksi. Helppikangas poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä asiassa. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Kvalt Liite nro 10. Pekka Helppikangas ei osallistunut asian käsittelyyn esteellisenä. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja Risto Piispanen. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Pekka Helppikangas

25 KIIREELLISET ASIAT / KUNNANINSINÖÖRIN VIRKAAN VALITUN MÄÄRÄAIKAI- SEEN VIRKASUHTEESEEN OTTAMINEN Kvalt Tekninen johtaja Seppo Sekki jää vuosilomalle lukien saakka. Jotta hän voisi perehdyttää seuraajansa teknisen johtajan tehtäviin, tulee kunnaninsinööriksi lukien valitun olla kaksi kuukautta yhtä aikaa työnteossa perehdyttämisen mahdollistamiseksi ja myös hoitaa teknisen johtajan tehtävät Sekin ollessa vuosilomalla. Kuntalain 44.2 mukaan perustellusta syystä henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4.3 mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä avoinna olevaan virkasuhteeseen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kunnaninsinöörin virkaan valitun rakennusinsinööri Jukka Matti Herttelin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi Valittava henkilö toimii lukien teknisenä johtajana saakka. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaryhmän Palkkaryhmän III mukaisesti tehtäväkohtaisen palkan ollessa 2 814,24 /kk. Kunnanhallitus esittää valtuustolle suuruisen määrärahan varaamista palkkamenoihin vuodelle Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. päätti yksimielisesti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi ja hyväksyi kunnanhallituksen esityksen suuruisen määrärahan varaamisesta palkkamenoihin vuodelle Tiedoksi Tekninen osasto Kirjanpito

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot