PÖRSSITIEDOTE 13/03 1 (12) klo 9.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖRSSITIEDOTE 13/03 1 (12) 23.7.2003 klo 9.00"

Transkriptio

1 PÖRSSITIEDOTE 13/03 1 (12) INSTRUMENTARIUM OSAVUOSIKATSAUS Instrumentariumin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Euron vahvistuminen hidasti liikevaihdon kasvua. Liikevaihto 491,6 milj. euroa (v. 2002: 489,5 milj. euroa) Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja 62,0 milj. euroa (54,3 milj. euroa) Voitto ennen satunnaisia eriä 49,4 milj. euroa (51,1 milj. euroa) Tulos osaketta kohti 0,67 euroa (0,69 euroa) Instrumentariumin ja General Electricin yhdistymissopimus Instrumentarium ja General Electric solmivat yhdistymissopimuksen Sopimuksen mukaisesti GE teki ostotarjouksen Instrumentariumin kaikista osakkeista ja optioista. Ostotarjous on voimassa saakka, ellei GE keskeytä tai jatka sitä ennen tarjousajan päättymistä ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. GE:n ostotarjouksessa tarjoama hinta on 36,00 euroa osakkeelta. Hintaa on ostotarjouksen ehtojen mukaisesti alennettu alkuperäisestä 40,00 eurosta osakkeenomistajille maksetun 4,00 euron erityisosingon määrällä. Osinko ei vaikuta Instrumentariumin optio-oikeuksista tarjottuun hintaan. Ostotarjouksen mukaisen kaupan toteutumisen edellytyksenä on mm., että osakkeenomistajat hyväksyvät tarjouksen yli 80 %:sesti ja että muut tavanomaiset ehdot täyttyvät. Konsernin liikevaihto ja tulos Instrumentariumin tammi kesäkuun liikevaihto 491,6 milj. euroa (489,5 milj. euroa) oli viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Anestesia ja tehohoito -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi selvästi johtuen Spacelabs Medical -yrityskaupan sekä Medko Medicalin alkuvuoden merkittävien projektitoimitusten vaikutuksesta. Terveydenhuollon laitteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto jäi kokonaisuudessaan hieman viimevuotista alhaisemmaksi. Diagnostisten kuvantamislaitteiden liikevaihto pieneni viimevuotisesta, mutta vastasyntyneiden hoitolaitteiden myynti sen sijaan kasvoi selvästi. Konserniliikevaihdon kasvuun vaikutti hidastavasti viime vuonna myytyjen optiikka- ja sairaalakalusteliiketoiminnan sisältyminen vertailukauden lukuihin. Myös euron keskikurssin yli 20 %:n vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin pienensi selvästi liikevaihdon kasvua. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja oli 62,0 milj. euroa (54,3 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi sekä Anestesian ja tehohoidon että Terveydenhuollon laitteiden liiketoimintaalueilla selvästi. Viime vuonna myytyjen liiketoimintojen positiivinen vaikutus vertailukauden lukuihin pienensi konsernin liikevoiton kasvua kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liiketoiminnan muut tuotot olivat nettomääräisesti 3,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa).

2 PÖRSSITIEDOTE 13/03 2 (12) Voitto ennen satunnaisia eriä oli 49,4 milj. euroa (51,1 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 6,0 milj. euroa negatiiviset, kun ne viime vuonna vastaavalta ajanjaksolta olivat 3,2 milj. euroa positiiviset. Kertaluonteiset erät muodostuivat kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Spacelabs Medical -yrityskaupan uudelleenjärjestely- ja integraatiokuluista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,1 milj. euroa positiiviset (1,9 milj. euroa), mikä oli seurausta valuuttasuojausten positiivisesta tuloksesta. Voitto satunnaisten erien jälkeen oli 39,5 milj. euroa (51,1 milj. euroa). Satunnaiset kulut verovaikutus huomioituna olivat 9,9 milj. euroa, ja ne muodostuivat Instrumentariumin ja GE:n solmiman yhdistymissopimuksen aiheuttamista kuluista. Tulos osaketta kohti oli 0,67 euroa (0,69 euroa). Kehitys liiketoiminta-alueittain Anestesia ja tehohoito Anestesia ja tehohoito -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 19 % ja oli 398,1 milj. euroa (335,9 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu perustui Spacelabs Medical -yritysostoon sekä Medko Medicalin merkittäviin projektitoimituksiin alkuvuoden aikana. Medko Medicalin osuus liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvusta oli hieman yli kolmannes. Tuotealueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Spacelabs Medical -yrityskauppaan perustuen eniten potilasvalvontalaitteissa. Myös huolto- sekä tarvikeliiketoiminnan liikevaihto kasvoi. Integroitujen anestesiajärjestelmien ja anestesiakoneiden liikevaihto jäi sen sijaan viimevuotista pienemmäksi, vaikka myynti vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoikin. Markkina-alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi voimakkaasti Pohjois-Amerikassa. Yhdysvalloissa myynti paikallisessa valuutassa lisääntyi selvästi kaikkien myyntikanavien osalta: anestesiassa, tehohoidossa sekä huolto- ja tarvikeliiketoiminnassa. Anestesiassa myynnin lisäys perustui lähinnä anestesiakonemyynnin kasvuun. Tehohoidossa ja osittain huolto- ja tarvikeliiketoiminnassa kasvu perustui viime vuonna tehtyyn yritysostoon. Myös Euroopassa liikevaihto lisääntyi kokonaisuudessaan viimevuotisesta, mikä perustui pitkälti sekä Datex-Ohmedan että Spacelabs Medicalin potilasvalvontalaitteiden myynnin kasvuun. Aasian Tyynenmeren alueella liikevaihto jäi sen sijaan vertailukautta pienemmäksi. Anestesia ja tehohoito -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta Pohjois-Amerikan osuus oli 46 %, Euroopan 33 %, Aasian Tyynenmeren alueen 11 % ja muun maailman 10 %. Anestesia ja tehohoito -liiketoiminta-alueen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja oli 58,7 milj. euroa (44,8 milj. euroa). Liikevoiton parantuminen perustui pääasiassa liikevaihdon lisääntymiseen sekä kiinteiden kustannusten liikevaihtoa hitaampaan kasvuun. Panostukset leikkaussaleihin ja tehohoito-osastoille tietojärjestelmiä tarjoavan Deion kehittämiseen pienensivät liiketoiminta-alueen liikevoittoa 2,9 milj. euroa (5,2 milj. euroa).

3 PÖRSSITIEDOTE 13/03 3 (12) Terveydenhuollon laitteet Terveydenhuollon laitteet -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 93,4 milj. euroa (95,4 milj. euroa) ja jäi vertailukautta 2 % alhaisemmaksi. Vastasyntyneiden hoitolaitteita sekä imu- ja happihoitotuotteita myyvän Ohmeda Medicalin liikevaihdon kasvu ei pystynyt täysin kompensoimaan Instrumentarium Imagingin ja Soredexin diagnostisten kuvantamislaitteiden liikevaihdon pienentymistä. Instrumentarium Imagingin ja Soredexin liikevaihto oli 55,4 milj. euroa (63,1 milj. euroa), mikä on 12 % vähemmän kuin viime vuonna. Hammasröntgenlaitteiden myynti lisääntyi hieman viime vuoteen verrattuna, mutta kirurgisten kuvantamislaitteiden ja erityisesti mammografialaitteiden myynti jäi viimevuotista pienemmäksi. Diagnostisen kuvantamisen yksiköiden operatiivinen tulos heikkeni kokonaisuudessaan. Euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin sekä heikentynyt markkinatilanne rasittivat selvästi diagnostisen kuvantamisen liiketoimintaa. Ohmeda Medicalin liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 38,0 milj. euroa (32,2 milj. euroa). Kasvu perustui pääosin vastasyntyneiden hoitolaitteiden myynnin lisääntymiseen ja erityisesti Giraffe Incubator ja Giraffe OmniBed -tuotteiden hyvään menestykseen. Myös imu- ja happihoitotuotteiden myyntivolyymit kasvoivat jonkin verran. Ohmeda Medicalin operatiivinen tulos parani voimakkaasti liikevaihdon kasvun seurauksena. Terveydenhuollon laitteet -liiketoiminta-alueen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja oli 6,1 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Rahoitus Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 2,1 milj. euroa positiiviset (1,9 milj. euroa), mikä oli seurausta valuuttasuojausten positiivisesta tuloksesta. Korollisten nettovelkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 220,5 milj. euroa (116,4 milj. euroa). Korollinen nettovelka kasvoi viime vuodenvaihteeseen verrattuna 117,4 milj. euroa. Velan kasvulla rahoitettiin kuluvan vuoden 226,9 milj. euron määräisten osinkojen maksua. Liiketoiminnan positiivinen kassavirta tammi kesäkuun ajalta oli 110,5 milj. euroa (79,2 milj. euroa). Käyttöpääomasta vapautui katsauskauden aikana 55,4 milj. euroa, mikä liittyi pääasiallisesti myyntisaamisten vähentymiseen. Omavaraisuusaste oli 47 % ja gearing 50 %. Omavaraisuusasteen lasku vuodenvaihteeseen verrattuna johtui edellämainitusta osinkojen maksun rahoittamisesta. Tuotekehitys ja investoinnit Panostukset tuotekehitykseen kasvoivat viime vuodesta anestesian ja tehohoidon alueella sekä diagnostisessa kuvantamisessa. Anestesiassa ja tehohoidossa kulujen kasvuun vaikutti myös Spacelabs Medical -yritysosto. Konsernin tuotekehityskulut olivat 41,6 milj. euroa (36,5 milj. euroa). Niiden osuus liikevaihdosta oli anestesia- ja tehohoitoliiketoiminnassa 8 %, diagnostisessa kuvantamisessa 12 % sekä vastasyntyneiden hoitojärjestelmissä 5 %. Konsernin investoinnit tammi kesäkuun aikana olivat 8,3 milj. euroa (15,3 milj. euroa). Investoinneista 5,7 milj. euroa (8,7 milj. euroa) kohdistui koneisiin ja kalustoon, 0,6 milj. euroa

4 PÖRSSITIEDOTE 13/03 4 (12) (3,2 milj. euroa) rakennuksiin ja maa-alueisiin ja 2,0 milj. euroa (3,4 milj. euroa) osakkeisiin, aineettomiin oikeuksiin sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 19,4 milj. euroa (19,6 milj. euroa). Omat osakkeet Instrumentarium-konsernin omistuksessa oli katsauskauden päättyessä kpl omia osakkeita, jotka on saatu osinkoina vuosina Omat osakkeet on kirjattu taseessa pitkäaikaisiin sijoituksiin osingonjakohetken hankintahintaan 4,1 milj. euroa. Hallituksen valtuutukset Instrumentarium Oyj:n hallituksella ei ole valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta eikä osakepääoman korottamisesta. Näkymät loppuvuodelle General Electricin ostotarjous Instrumentariumin koko osakekannasta tuli voimaan Ostotarjous päättyy , jollei GE sitä keskeytä tai jatka ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen mukaisen kaupan toteutumisen edellytyksenä on mm., että tarjous hyväksytään yli 80 %:sesti ja että muut tavanomaiset ehdot täyttyvät. Kaupan toteutuessa Instrumentariumin ja GE:n liiketoiminnat yhdistetään kummankin yhtiön johdon yhdessä laatiman yksityiskohtaisen integraatiosuunnitelman mukaisesti. Kaupan toteutumiseen saakka, jonka arvioidaan tapahtuvan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä, molemmat yhtiöt toimivat itsenäisesti ja toisistaan erillisinä. Euron vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin on vuoden alkupuoliskolla hidastanut liikevaihdon kasvua ja vaikutuksen arvioidaan näkyvän myös loppuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan Instrumentariumin tilanne on vakaa.

5 PÖRSSITIEDOTE 13/03 5 (12) TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ Milj. e % 2002 Liikevaihto 243,7 245,5 491,6 489, ,7 Hankinnan ja valmistuksen kulut -122,9-118,1-245,5-230, ,9 Bruttokate 120,8 127,4 246,1 258, ,8 Myynnin ja markkinoinnin kulut -49,2-60,6-99,4-123, ,0 Tuotekehityksen kulut -21,1-18,8-41,6-36, ,4 Hallinnon kulut -23,3-24,3-46,9-48, ,6 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 3,2 0,2 3,8 4,3-11 9,3 Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja 30,3 23,9 62,0 54, ,1 Liiketoiminnan kertaluonteiset tuotot ja kulut -1,2-0,1-6,0 3,2-3,3 Liikearvon poistot -4,3-4,2-8,7-8, ,4 Liikevoitto 24,8 19,6 47,3 49, ,5 Rahoitustuotot ja -kulut 1,6 2,3 2,1 1,9 +7 1,7 Voitto ennen satunnaisia eriä 26,4 21,9 49,4 51, ,1 Satunnaiset tuotot ja kulut -7,9-9,9 69,2 Voitto satunnaisten erien jälkeen 18,5 21,9 39,5 51, ,3 Välittömät verot * -9,2-7,8-17,7-18, ,7 Vähemmistöosuus 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 Tilikauden voitto 9,6 14,1 22,3 33, ,8 * Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaavat verot. Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

6 PÖRSSITIEDOTE 13/03 6 (12) KEHITYS LIIKETOIMINTA- 4-6/ 4-6/ ** 1-6/ 1-6/ ** Muutos 1-12/ ** ALUEITTAIN % 2002 Milj. e Liikevaihto Anestesia ja tehohoito 197,5 167,8 398,1 335, ,9 Terveydenhuollon laitteet 46,3 50,6 93,4 95, ,9 Muut * 0,0 27,1 0,1 58, ,8 243,7 245,5 491,6 489, ,7 Liikevoitto Anestesia ja tehohoito 27,7 20,2 58,7 44, ,8 Terveydenhuollon laitteet 3,4 2,0 6,1 4, ,8 Muut * -0,7 1,7-2,8 5,1-155 % 1,6 30,3 23,9 62,0 54, ,1 Kertaluonteiset erät -1,2-0,1-6,0 3,2-3,3 Liikearvon poistot -4,3-4,2-8,7-8, ,4 Liikevoitto 24,8 19,6 47,3 49, ,5 * Sisältää konsernihallinnon ja myydyt liiketoiminnat. ** Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykyistä esitystapaa.

7 PÖRSSITIEDOTE 13/03 7 (12) TASE Muutos Milj. e % VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 16,7 4, ,5 Liikearvo 247,8 246, ,7 Muut pitkävaikutteiset menot 3,7 5,6-34 4,5 268,2 257, ,8 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 5,2 5,2 +2 5,1 Rakennukset ja rakennelmat 53,7 57,2-6 56,4 Koneet ja kalusto 34,7 38,3-9 42,3 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2,9 5,4-46 2,8 96,6 106, ,7 Sijoitukset Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,3-65 0,2 Muut osakkeet ja osuudet 15,9 16,1-1 16,0 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,1 0, ,1 Lainasaamiset 17,9 19,1-6 17,9 Omat osakkeet 4,1 4,1 4,1 38,1 39,5-4 38,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 172,3 165, ,7 Laskennallinen verosaaminen 61,7 13, ,0 Saamiset Myyntisaamiset 252,6 223, ,8 Lainasaamiset 0,7 1,0-31 1,2 Muut saamiset 11,3 13, ,5 Siirtosaamiset 22,8 23,5-3 41,9 287,4 261, ,4 Rahat ja pankkisaamiset 25,5 14, ,3 VASTAAVAA YHTEENSÄ 949,7 857, ,1

8 PÖRSSITIEDOTE 13/03 8 (12) TASE Muutos Milj. e % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 97,1 96, ,1 Ylikurssirahasto 65,5 60, ,5 Omien osakkeiden rahasto 4,1 4,1 4,1 Muut rahastot 3,7 5,0-27 3,6 Kertyneet voittovarat 251,1 325, ,5 Tilikauden voitto 22,3 33, ,8 Oma pääoma yhteensä 443,8 524, ,5 Vähemmistöosuus 1,0 0, ,6 Pakolliset varaukset 5,5 9,7 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 27,3 14, ,0 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 150,5 54, ,0 Muut pitkäaikaiset velat 8,1 6, ,4 158,5 61, ,3 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 83,3 75, ,9 Saadut ennakot 5,5 5, ,3 Ostovelat 42,5 43,4-2 60,0 Muut lyhytaikaiset velat 31,0 17, ,2 Siirtovelat 151,3 114, ,7 313,7 255, ,0 Vieras pääoma yhteensä 499,5 332, ,4 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 949,7 857, ,1

9 PÖRSSITIEDOTE 13/03 9 (12) KASSAVIRTALASKELMA 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ milj. e % 2002 Liiketoiminnan kassavirta Tilikauden voitto 9,6 14,1 22,3 33, ,8 Oikaisut tilikauden voittoon 19,2 13,1 50,8 29, ,7 Käyttöpääoman muutos 23,1 18,3 55,4 38, ,2 Liiketoiminnan kassavirta ennen korkoja ja veroja 51,8 45,5 128,5 100, ,3 Maksetut korot -1,2-1,6-2,5-3, ,6 Maksetut verot -8,5-10,8-15,5-17, ,3 Liiketoiminnan kassavirta 42,2 33,2 110,5 79, ,3 Investointien kassavirta Ostetut yhtiöt ja liiketoiminnat 0,0-128,1 Investoinnit muihin pysyviin vastaaviin -3,7-9,2-8,3-15, ,2 Myydyt yhtiöt ja liiketoiminnat -16,7 1,3 4,1 18, ,7 Muiden pysyvien vastaavien myynti 2,8 1,0 2,9 2, ,7 Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+) 0,0 0,2 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys (-), 0,0 vähennys (+) 0, ,1 Yhdistymissopimukseen liittyvät asiantuntijakulut -10,6 0,0-16,4-2,8 Investointien kassavirta -28,1-6,9-17,6 5,2-442 % -35,5 Kassavirta investointien jälkeen 14,1 26,3 92,9 84, ,8 Rahoitustoiminnan kassavirta Maksetut osingot -226,9-28,9-226,9-28,9-28,9 Osakeanti 0,7 0,7 6,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 60,4-3,9-15,4 10,8-243 % 53,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 119,5-69,0 119,5-75,2-259 % -95,5 Rahoitustoiminnan kassavirta -47,0-101,1-122,8-92, ,9 Rahojen ja pankkisaamisten lisäys (+), vähennys (-) -32,9-74,8-29,9-8,3-260 % 33,9 Rahat ja pankkisaamiset tilikauden alussa 58,9 90,5 56,3 23, ,8 Rahojen ja pankkisaamisten kurssimuutos -0,5-1,1-1,0-0,9-6 -1,4 Rahat ja pankkisaamiset tilikauden lopussa 25,5 14,5 25,5 14, ,3

10 PÖRSSITIEDOTE 13/03 10 (12) OSAKEKOHTAISET LUVUT Muutos e % Tulos/osake 0,67 0,69-3 1,80 Tulos/osake laimennusvaikutuksella 0,64 0,66-3 1,74 Oma pääoma/osake 9,10 10, ,48 Osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin, kpl Ilman optioiden laimennusvaikutusta Optioiden laimennusvaikutuksella Osakeantioikaistu osakemäärä kauden lopussa, kpl LIIKEVAIHDON MAANTIETEELLINEN 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ JAKAUMA % 2002 Milj. e Euroopan unioni 141,7 186, ,5 josta Suomi 4,0 48, ,1 Muu Eurooppa 16,8 16, ,8 Pohjois-Amerikka 236,5 210, ,2 Aasian ja Tyynenmeren alue 54,0 58, ,4 Muu maailma 42,5 18, ,7 Yhteensä 491,6 489, ,7 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/ % 2002 Suomessa Ulkomailla Yhteensä

11 PÖRSSITIEDOTE 13/03 11 (12) VASTUUT Muutos Milj. e % Omasta puolesta 43,7 20, ,2 Eläkevastuut 0,2 0, ,3 Yhteensä 44,0 20, ,5 JOHDANNAISSOPIMUKSET Valuuttajohdannaissopimuksia käytetään valuuttamääräisten kassavirtojen ja tase-erien kurssiriskeiltä suojautumiseen. Korkojohdannaissopimuksia käytetään lainasalkun korkoriskeiltä suojautumiseen. Käypä Nimellis- Käypä Nimellis- Käypä Nimellisarvo arvot arvo arvot arvo arvot Milj. e Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 1,7 158,0 4,8 146,0 11,5 361,6 Optiosopimukset Ostetut 0,1 29,9 0,0 19,2 0,1 40,4 Asetetut -0,1 29,6-0,6 19,3 0,0 39,2 Korkojohdannaiset Optiosopimukset Ostetut 0,0 0,7 Johdannaiskantaan sisältyvät tulosvaikutteiset realisoitumattomat voitot ja tappiot on kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Johdannaissopimusten kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypää arvoa. Tässä tiedotteessa esitetyt muut kuin historialliset tosiseikat voivat sisältää tulevaisuuteen liittyviä arviointeja tai odotuksia. Nämä arvioinnit tai odotukset saattavat olla erotettavissa seuraavanlaisesta terminologiasta: uskotaan, odotetaan, oletetaan, pyritään, on todennäköistä, arvioidaan tai jatkunee, samankaltaisista termeistä, niiden negaatioista tai muunnelmista, vastaavasta terminologiasta, taikka strategioita, suunnitelmia tai aikomuksia koskevista pohdinnoista. Tällaiset arvioinnit tai odotukset sisältävät riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja ovat riippuvaisia tulevista olosuhteista. On lukuisia tekijöitä, jotka voivat johtaa siihen, että tosiasialliset tulokset ja tuleva kehitys eroavat olennaisesti siitä, mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai annettu ymmärtää. Tällaisia ovat, sen lisäksi täyttyvätkö GE transaktion toteuttamisedellytykset transaktion täytäntöönpanemiseksi, muun muassa seuraavat tekijät: 1) suuntaus entistä kustannustehokkaampien lääketieteellisten hoitojen tuottamiseen; 2) suuntaus teollisuuden sekä myös asiakkaiden yhdistymiseen suuremmiksi yksiköiksi; 3) vaikeudet ja epävarmuudet liittyen pidentyneisiin ja kalliimpiin tuotekehitysprosesseihin sekä säännösten mukaisiin hyväksymisprosesseihin; 4) lakimuutokset, säännösten tai kirjanpitomääräysten muutokset; 5) muut lakisääteiset tekijät kuten tuotevastuu, ympäristöasiat ja kilpailijoiden kanssa käytävät patenttikiistat sekä markkinoitujen tuotteiden turvallisuusasiat, jotka voivat johtaa tuotteiden myynnistä poistamiseen, markkinoilta vetäytymiseen tai myynnin alenemiseen; 6) viranomaisten toimenpiteet tai tutkimukset, jotka

12 PÖRSSITIEDOTE 13/03 12 (12) kohdistuvat teollisuudenalaan yleisesti tai erityisesti Instrumentarium-konsernin toimintaan; 7) kilpailijoiden kehittämät uudet tuotteet tai teknologiat, teknologioiden vanhentuminen tai muut kilpailutekijöissä tapahtuvat muutokset;8) liiketoimintojen osto, luovutus, lakkauttaminen tai uudelleenjärjestely; 9) taloudelliset tekijät, joihin konsernilla ei ole vaikutusmahdollisuutta, kuten kasvunopeus, inflaatiomuutokset, valuuttakurssit ja korkokannat; tai 10) riskitekijät, jotka on esitetty yhtiön Form 20-F raportissa vuodelta 2002 ja sitä aiemmilta vuosilta. INSTRUMENTARIUM OYJ Hallitus Lisätietoja antaa: Juhani Lassila, rahoitusjohtaja, puh

PÖRSSITIEDOTE 09/03 1 (12) 23.4.2003 klo 9.00

PÖRSSITIEDOTE 09/03 1 (12) 23.4.2003 klo 9.00 PÖRSSITIEDOTE 09/03 1 (12) INSTRUMENTARIUM OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 Instrumentariumin liikevaihto sekä liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoja kasvoivat hieman. Euron vahvistuminen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 04/03 1 (15) 11.2.2003 klo 9.00

PÖRSSITIEDOTE 04/03 1 (15) 11.2.2003 klo 9.00 PÖRSSITIEDOTE 04/03 1 (15) INSTRUMENTARIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 (tilintarkastettu) Instrumentariumin tulos kasvoi selvästi edellisestä vuodesta. Vuoden 2002 yrityskauppojen jälkeen yhtiö keskittyy

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 02/02 1 (12) klo INSTRUMENTARIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 (tilintarkastettu)

PÖRSSITIEDOTE 02/02 1 (12) klo INSTRUMENTARIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 (tilintarkastettu) PÖRSSITIEDOTE 02/02 1 (12) INSTRUMENTARIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 (tilintarkastettu) Instrumentariumin tulos kasvoi selvästi edellisvuodesta. Tulos osaketta kohti oli 3,01 euroa (v. 2000: 1,80 euroa).

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7)

Vaisala Oyj Pörssitiedote klo (7) Vaisala Oyj Pörssitiedote 03.05.2005 klo 13.00 1(7) Osavuosikatsaus 1.1.2005-31.3.2005 (3 kk) - Liikevaihto: 35,6 (36,8) miljoonaa euroa. - Liikevoitto: 1,2 (2,6) miljoonaa euroa. - Saatujen tilausten

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta

KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta Pörssitiedote 18. kesäkuuta 2004 KONEen IFRS-tilinpäätöksen vertailutiedot tammi-kesäkuulta ja tammisyyskuulta 2003 KONE otti raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS) 1. tammikuuta

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot