Biokaasuajoneuvotietokanta. Ari Lampinen Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Joensuu,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasuajoneuvotietokanta. Ari Lampinen Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Joensuu, 11.12.2012"

Transkriptio

1 Biokaasuajoneuvotietokanta Ari Lampinen Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke Joensuu,

2 Sisältö Sisältö Esipuhe Yhteenveto Merkinnät ja huomautukset Tehdasvalmisteisia henkilö-, tila- ja maastoautoja (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) Uutena konvertoituja (yleensä myynnissä merkkiliikkeiden kautta) henkilö- ja tila-autoja (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) Tehdasvalmisteisia ja uutena jälkikonvertoituja kevyitä ja raskaita paketti-/lava-autoja ja minibusseja (ajoneuvoluokat N1, N1G, N2 ja M2) Tehdasvalmisteisia kuorma-autoja (ajoneuvoluokka N3) Tehdasvalmisteisia linja-autoja (ajoneuvoluokat M2 ja M3) Tehdasvalmisteisia kevytajoneuvoja (ajoneuvoluokat L1-7) Tehdasvalmisteisia työkoneita (ajoneuvoluokat T, C, N2, N3 sekä moottorityökoneet) Raideliikenteen ajoneuvoja (pieniä sarjoja, kokeellisia tai konvertoituja) Vesiliikenteen ajoneuvoja (yksittäisrakennettuja, pieniä sarjoja, kokeellisia tai konvertoituja) Ilmaliikenteen ajoneuvoja Avaruusliikenteen ajoneuvoja Erikoisautoja (kilpa-autoja, konseptiautoja ym.) Kansikuva: Fiat Doblo Maxi Natural Power Lakeuden Etapin biokaasulaitoksella Ilmajoella (Ari Lampinen) - 1 -

3 Esipuhe Tämä on Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen tuottama biokaasuajoneuvotietokanta. Sen juuret ovat edeltävässä valmisteluhankkeessa, joka tuotti biokaasuhenkilöautoluettelon helmikuussa 29 vastauksena akuuttiin kysymykseen biokaasuautojen saatavuudesta, mikäli Pohjois-Karjalaan saataisiin tuotanto- ja tankkauspaikkoja. Maaliskuussa 211 julkaistiin ensimmäinen versio biokaasuajoneuvotietokannasta, joka sisälsi kaiken tyyppisiä ajoneuvoja. Tätä päivitettiin useita kertoja. Käsillä oleva lopullinen versio sisältää paljon lisätietoja ja tilastollisia tietoja, joita aiemmin julkaistuissa versioissa ei ole ollut mukana. Ari Lampinen, Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke, Yhteenveto Tietokannan sisältö on esitelty taulukossa 1. Mukana on 941 ajoneuvomallin lyhyt kuvallinen esittely sekä lisäksi mainintoja 99 muusta ajoneuvomallista, joten yhteensä annetaan globaali markkinakatsaus 185 biokaasun käyttöön kykenevästä ajoneuvomallista. Tietokanta ei ole läheskään täydellinen. Puutteita on erityisesti aasialaisten ajoneuvovalmistajien tuotteiden osalta. Taulukko 1. Tietokannan sisältö. Ajoneuvoluokka Luku Kuvallisia Muita Yhteensä Kevytajoneuvot L1-7 6, Henkilöautot M1, M1G 1, 2, Pakettiautot ja minibussit N1, N1G, N2, M2 3, Kuorma-autot N3 4, Linja-autot M2, M Työkoneet T, C, N2, N3, moottorityökoneet Raideliikenne Veturit, raitiovaunut Vesiliikenne Veneet, laivat, muut Ilmaliikenne Lentokoneet, helikopterit, muut Avaruusliikenne Avaruusalukset Muut Perävaunut YHTEENSÄ Lähes kaikki tässä tietokannassa mukana olevat mallit ovat tehdasvalmisteisia, mutta lisäksi henkilö- ja pakettiautoista on listattu myös uutena jälkikonvertoituja malleja, joita on saatavilla automallien jälleenmyyntiverkossa. Esimerkkinä näistä on Volvo V7 AFV, jonka jälkikonvertointi tehdään Volvon Göteborgin tehtaiden alueella, mutta toisen yrityksen toimesta, ja joita myydään Volvon merkkimyymälöissä. Mukana on myös joitakin konsepti-, prototyyppi- ja erikoisajoneuvoja. Nykyisten mallien lisäksi mukana on joitakin malleja, joita vielä ei ole olemassa. Osa nykyisistä malleista ei enää ole valmistuksessa, mutta on saatavissa käytettyjen autojen markkinoilta. Mallien saatavuuksissa Suomessa ja Suomeen on suuria eroja. Helpoimmin saatavissa olevat on kirjoitettu paksunnetulla tekstillä. Nämä ovat ostettavissa joko suomalaisista merkkiliikkeistä tai muuten helposti EU:n markkinoilta. Osa muista malleista on sellaisia, joita on saatavissa kansainvälisten välittäjäyritysten kautta, mutta joidenkin osalta vain henkilökohtaisen hankintatyön avulla. Aasian kaasuajoneuvomarkkinat ovat paljon EUmarkkinoita laajemmat ja monipuolisemmat kaikkien autoluokkien osalta. USA:n markkinat ovat EU-markkinoita laajemmat raskaiden autojen ja työkoneiden osalta ja Etelä-Amerikan markkinat henkilöautojen osalta. Henkilö- ja pakettiautojen hankinnan helpottamiseksi Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke julkaisi oppaan, joka sisältää tiedot nykyään merkkiliikkeiden maahantuomista mallista (17 mallia ja yhteensä 4 alamallia) sekä kertoo muista tavoista hankkia biokaasun käyttöön pystyviä henkilö- ja pakettiautoja Suomesta tai ulkomailta. 1 1 Lampinen Ari (212) Biokaasuautojen saatavuus Joensuun seudulla vuonna 212 Henkilö- ja pakettiautot. Raportti Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke, Joensuu, 18 s. Saatavissa:

4 Tietokannan ajoneuvoista annetaan merkin, mallin ja kuvan lisäksi moottorityyppi ja käytettävissä olevat polttoaineet. Kaikki biokaasuajoneuvot pystyvät käyttämään biokaasun (BG) lisäksi myös synteettistä biokaasua (SBG) ja muita uusiutuvia metaanipolttoaineita (kuten tuuli- ja aurinkometaania) sekä lisäksi maakaasua (NG), synteettistä maakaasua (SNG) ja muita fossiilisia metaanipolttoaineita (Kuva 1). Metaanipolttoaineella tarkoitetaan sitä, että polttoaineen sisällöstä suurin osa on metaania (CH 4 ). Kuva 1. a) Uusiutuvien metaanipolttoaineiden lajit. b) Fossiilisten metaanipolttoaineiden lajit. 2 Biokaasun käyttöön pystyvien ajoneuvomallien ryhmittely polttoaineen varastointitavan mukaan on esitetty taulukossa 2. Kevyissä ajoneuvomalleissa paineistettua biokaasu (CBG) on yleisin ja raskaissa puolestaan nesteytetty biokaasu (LBG). Sellaisiakin ajoneuvoja, jotka pystyvät sekä paineistetun että nesteytetyn biokaasun käyttöön, on kaupallisesti saatavissa, vaikkakin toistaiseksi harvinaisina. Näissä LBG on pääpolttoaine, mutta LBG-tankkausverkon suppeudesta johtuen CBG on lisätty mukaan varapolttoaineeksi, jolloin voidaan operoida tarvittaessa LBG-tankkausverkon ulkopuolella. Adsorboitua biokaasua (ABG) käyttäviä ajoneuvoja ei vielä ole tehdasvalmisteisina kaupallisesti saatavissa, mutta konversiosarjoja löytyy ja prototyyppejä on valmistettu. Taulukko 2. Erilaisten polttoainevarastointiteknologioiden käyttö tietokannan ajoneuvoissa. CBG LBG CBG+LBG ABG Paineistamaton Kevytajoneuvot 39 (1 %) 1 Henkilöautot 277 (99 %) 2 1 Pakettiautot ja minibussit 182 (99 %) 2 Kuorma-autot 126 (7 %) 53 1 Linja-autot 237 (88 %) 31 Työkoneet 53 (91 %) 5 Raideliikenne 9 12 (57 %) Vesiliikenne (99 %) Ilmaliikenne Avaruusliikenne 1 Muut 1 YHTEENSÄ Biokaasun käyttöön pystyvien ajoneuvomallien ryhmittely moottoriteknologian mukaan on esitetty taulukossa 3. Kevyet ajoneuvot ovat yleensä ottomoottorikäyttöisiä, mutta kevytajoneuvoissa myös 2-tahtimoottori on saatavilla. Raskaissa ajoneuvoissa moottorivalikoima on laajempi. Ottomoottorin lisäksi saatavissa on dieselmoottori, kaasuturbiini, suihkumoottori, höyryturbiini, rakettimoottori ja polttokenno. Sähkömoottoreita voidaan kaiken tyyppisissä ajoneuvoissa hyödyntää hybridiratkaisuina yhdessä lämpövoimakoneiden kanssa (polttokennoajoneuvoihin sähkömoottorit sisältyvät aina). Biokaasu soveltuu teknisesti myös kaikkiin muihinkin liikennemoottorityyppeihin (mm. wankel- ja stirlingmoottorit), mutta nykyään sellaisia ei ole markkinoilla. Kyse on monofuel-autoista, mikäli ajoneuvo ei metaanin lisäksi muita polttoaineita pysty käyttämään, joskin monofuel-metaaniautot pystyvät pieninä osuuksina käyttämään myös vetyä ja nestekaasua (mikäli auto on rakennettu hyödyntämään yli 2 % pitoisuudella vetyä, kyseessä on hytaaniauto). Näitä yleisempiä ovat bifuelajoneuvot, jotka pystyvät käyttämään myös jotain muuta, yleensä nestemäistä polttoainetta. Autojen tapauksessa se on bensiini (ja laivojen tapauksessa raskas tai kevyt polttoöljy, mitä ei ole taulukossa mainittu). Harvinaisempia 2 Lampinen Ari (212) Tiekartta uusiutuvaan metaanitalouteen Sektoriraportti liikenne- ja viestintäministeriön työryhmälle Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke ja Suomen Biokaasuyhdistys ry. Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisuja 1/212, 133 s. Saatavissa:

5 Kevytajoneuvot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot Työkoneet Raideliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Avaruusliikenne YHTEENSÄ Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke, Liikennebiokaasu.fi ovat multifuel-ajoneuvot, jotka pystyvät käyttämään metaanin ja bensiinin lisäksi myös etanolia (ja osa niistä myös metanolia). Dualfuel-ajoneuvot pystyvät käyttämään dieselöljyä ja biodieseliä yhtäaikaisesti metaanin kanssa. Sähkömoottori voidaan yhdistää ajoneuvoon tavanomaisena hybridinä, jolloin ajoneuvo yleensä kuitenkin on monofuel-tyyppinen. Ladattavat hybridit ovat todellisia hybrideitä, koska ne voivat käyttää sekä kemiallista polttoainetta että sähköä. Ne ovat vielä toistaiseksi harvinaisia metaaniajoneuvoissa. Vuoden sisällä muutama ladattava otto-hybridi on tullut markkinoille bensiinikäyttöisenä. Sellaiset voidaan konvertoida biokaasun käyttöön pystyviksi. Tällöin tuloksena on ympäristönsuojelun kannalta ihanteellinen ja kaikkiin tarpeisiin soveltuva auto, jota voidaan käyttää tuulisähköllä kaupunkiajossa ja biokaasulla maantieajossa. Sellaisten tuloa markkinoille tehdasvalmisteisina odotetaan. Taulukko 3. Erilaisten moottoriteknologioiden käyttö tietokannan ajoneuvoissa. 2-tahtimoottori 2 2 Ottomoottori yht. -monofuel -monofuel-hybridi -ladattava hybridi -bifuel -bifuel-hybridi -multifuel -hytaani Dieselmoottori yht. -monofuel -dualfuel Kaasuturbiini (GT) yht. -monofuel -hybridi -ladattava hybridi Suihkumoottori 2 2 Höyryturbiini Rakettimoottori Polttokenno 1 1 Sähkömoottori 2 yht. -otto-hybridi -GT-hybridi -ladattava otto-hybridi -ladattava GT-hybridi -polttokenno Muu Hytaaniajoneuvot listattu kahdesti hytaanirivin lisäksi myös mono- tai bifuelrivillä. 2Sähkömoottorit listattu kahdesti oman osaston lisäksi myös muiden osastojen hybrideinä ja polttokenno-osastossa

6 Merkinnät ja huomautukset Merkinnät (merkinnän puuttuminen CBG-autoissa tarkoittaa bifuel-tekniikkaa ja LBG-autoissa monofueltekniikkaa): * Monofuel (vain metaania käyttävä) ** Multifuel, joka kulkee myös etanolilla # Diesel-moottorilla Kaasuturbiinilla & Hybridi (poltto- ja sähkömoottori) Huomautukset: 1. Tummennetulla tekstillä on erotettu mallit, joiden saatavuus Suomessa on paras. 2. Suurin osa mainituista ajoneuvoista on CBG/CNG-käyttöisiä eli paineistettua metaania käyttäviä. Raskaiden ajoneuvojen luokissa on kaupallisesti saatavana LBG/LNG-ajoneuvoja eli nesteytettyä metaania käyttäviä. 3. Ajoneuvot ovat otto-moottorilla varustettuja, ellei toisin mainittu. 4. Malliversioita ei useimmissa tapauksissa ole eritelty. Useista kaasuautoista on saatavissa monia alamalleja, jotka vaihtelevat esimerkiksi korimallin, moottorikoon tai varustelun mukaan. Esim. MB Sprinter NGT:stä on saatavilla 12 tehdasvalmisteista alamallia ja paljon suurempi määrä koritehtaiden malleja. Joissakin tapauksissa mallimerkinnäksi on annettu vain CNG kuvaamaan eräiden kuorma-autojen ja linja-autojen valmistajien laajaa kaasuautovalikoimaa malleja erittelemättä. Laivat ovat lähes aina ainutkertaisia, ja vain muutama esimerkki luokasta on kuvin esitetty. 5. Jälkiasennussarjoilla varustettuja käytetyistä autoista muunnettuja kaasuautoja ei ole mainittu, sillä niitä on kymmeniä kertoja enemmän kuin esiteltyjä malleja. Niitäkin on saatavissa ulkomailta tai oma auto voidaan konvertoida Suomessa tai ulkomailla. Lähes kaikki ajoneuvot voidaan jälkikonvertoida biokaasun käyttöön pystyviksi. 6. Konversiomalleja ei ole mainittu silloin, kun autosta löytyy tehdasvalmisteisiakin kaasumalleja. 7. Osa tehdasvalmisteisten ajoneuvojen listoissa olevista malleista ei enää ole tehtaan valmistuksessa, mutta niitä on saatavana käytettyinä (ja jälkikonvertoituina). 8. Joidenkin Euroopan ulkopuolella valmistettavien autojen saatavuus Suomeen on huono. 9. Autonvalmistajat käyttävät lukuisia erilaisia mallimerkintöjä metaanimalleille (Kuva 2). Kuva 2. Biokaasun käyttöön pystyvien tehdasvalmisteisten autojen mallimerkinnöissä on paljon vaihtelua valmistajien välillä. Yleisin on paineistettua maakaasua tarkoittava CNG (Compressed Natural Gas)

7 1. Tehdasvalmisteisia henkilö-, tila- ja maastoautoja (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) Audi BMW A3 TCNG A4 TCNG (vuonna 214) BRA/PGO 316g 518g Touring BYD Cévennes Turbo CNG (*) Chang an F3GMD bi-fuel Chevrolet Yuexiang CNG Astra Multipower (**) Cavalier CNG Bi-fuel Optra CNG Chongqing Zhineng Optra Magnum CNG Aveo CNG Spark CNG Jeep 22 CNG - 6 -

8 Citroën & Dongfeng Citroën C3 GNV C4 GNV Berlingo Multispace GNV Daihatsu C-Elysée CNG Dongfeng Cuore Eco CNG Mira Van CNG (*) DR Motor S3 CNG E6 CNG Fiat DR1 Metano DR2 Metano DR3 Metano Panda Natural Power Panda TwinAir Natural Power Panda 4x4 Natural Power Punto Natural Power Grande Punto Natural Power Punto Evo Natural Power Qubo Natural Power Doblo Natural Power Doblo Turbo Natural Power Multipla Natural Power Fiorino Combi Natural Power 5L Natural Power - 7 -

9 Ducato Persone Natural Power Siena Tetrafuel (**) Grand Siena Tetrafuel (**) Ford Marea Bipower Palio Stile CNG Gaz Focus CNG C-Max CNG Transit CNG Contour CNG Fiesta CNG Geely CNG (*) Great Wall CK CNG Hindustan Motors Hover CNG Honda Ambassador CNG Hyundai Civic GX (*) Civic Natural Gas (*) City CNG Accent CNG Santro Xing CNG Sonata CNG Getz CNG - 8 -

10 Iran Khodro Company (IKCO) Atos CNG I-blue CNG Elantra CNG i1 CNG Samand CNG Paykan CNG Dena CNG Runna CNG Iveco Soren CNG Soren ELX Turbo CNG Hybrid (&) Jac Daily Combi CNG (*) Katay Gonow J3 Bi-Fuel A-Class Lada Troy Metano Lifan Priora CNG Priora CNG Plus Longxuan 52 CNG 62 CNG S8 CNG A38 CNG - 9 -

11 Maxximus Technologies Mazda Maxximus LNG 2 (LNG/CNG-bifuel, 16 hv) Mercedes-Benz Demio CNG (*) B17 NGT B18 NGT B2 NGD Sprinter 316 NGT Mitsubishi E2 NGT E2 NGT BlueEfficiency Nissan Minicab Bi-fuel Triton CNG Lancer CNG Signo CNG Opel Sunny CNG Astra CNG Combo Tour CNG Combo EcoFlex CNG Combo Turbo CNG Peugeot Zafira CNG Zafira Turbo CNG EcoFlex Zafira Tourer CNG Partner Combi Bivalent 45/Roa CNG Pars Bifuel - 1 -

12 Proton Gen-2 CNG Persona CNG (**) Saga CNG Renault Wira CNG Saipa Kangoo CNG Pars Tondar 9 CNG Saba CNG Nasim CNG 141 CNG Tiba CNG Seat Pride CNG 71 Caravan CNG Škoda Mii CNG Subaru Citigo CNG Suzuki & Maruti Suzuki Legacy B4 CNG (*) Legacy Boxer CNG Outback Boxer CNG Alto CNG Baleno CNG Cultus CNG Liana CNG Maruti 8 CNG

13 Mehran CNG WagonR CNG Estilo CNG SX4 CNG Tata Bolan CNG Eeco CNG Grand Vitara CNG Kizashi CNG Toyota & Toyota Kirloskar Indica CNG Magic Iris CNG Nano CNG Camry CNG (*) Corolla CNG Innova CNG Limo CNG (**) Vehicle Production Group Probox CNG (*) Wish CNG Corolla Altis CNG Corolla Ecotec Xli/GLi Volkswagen MV-1 Taxi (*) eco-up! eco-up! BlueMotion Golf Bi-fuel Golf Ecofuel Passat Sedan Ecofuel Passat Variant Ecofuel Touran Ecofuel CrossTouran Ecofuel Caddy Ecofuel Caddy Maxi Ecofuel Caddy Tramper Ecofuel Caravelle EcoBifuel

14 Vento CNG Space Fox CNG Shanghai Santana 3 CNG Jetta CNG Volvo S6 Bi-fuel S8 Bi-Fuel V7 Bi-fuel 85 Sedan Bi-fuel 85 Farmari Bi-fuel Zamyad Z24 Bifuel

15 2. Uutena konvertoituja (yleensä myynnissä merkkiliikkeiden kautta) henkilö- ja tila-autoja (ajoneuvoluokat M1 ja M1G) Bugatti Buick EB11 Greengas Cadillac Lucerne mono/bifuel Chevrolet Escalade CNG Impala Natural Drive CNG (**) Lacetti CNG Sail GNV Chrysler Nubira CNG Impala mono/bifuel Malibu CNG (*) Citroën Sebring CNG 3C CNG Jeep Cherokee CNG Caliber CNG Fiat C4 GNV Picasso C5 CBG Saxo GNV Bravo Bi-fuel Palio CNG 5 Natural Power Turbo

16 Ford Focus TrippelFuel (**) Fiesta 1.6 Biogas Transit Connect mono/bifuel Fusion CNG (*) Galaxy GreenPower Ikon Flair CNG Ka GreenPower Jeep Kuga GreenPower Mondeo Trippelfuel (**) S-Max GreenPower Crown Victoria CNG (**) Lincoln Commander CNG Patriot CNG Mahindra Renault Town Car CNG (**) Navigator mono/bifuel Mercedes-Benz Logan CNG Mercury A-sarja Nissan Milan mono/bifuel Grand Marques CNG (*) Note CNG Qashqai CNG X-Trail CNG Murano CNG

17 Peugeot Frontier 4x4 Bi-fuel Sentra Clásico GNV Tiida GNV 17 CNG 27 CNG 27 CC CNG 38 CNG Pontiac 47 CNG 87 CNG Porsche G6 CNG (*) Renault 997 Turbo CNG (*) Saab Clio CNG Laguna CNG Megane CNG Twingo CNG Seat 9-3 Sportcombi Trifuel (**) 93 CBG Skoda Cordoba CNG Ibiza CNG Octavia Bifuel Roomster CNG

18 Smart Toyota CNG Mild hybrid CNG (&) Volkswagen Prius Hybrid CNG (&) Camry Surfrider Hybrid CNG (*,&) Bora GNV Gol GNV Space GNV Lupo CNG New Beetle CNG Polo CNG Sharan CNG Volvo Passat CC Ecofuel C3 1.8F Trippelfuel (**) V5 Multifuel (**) V7 2.F Trippelfuel (**) V7 2.5 Multifuel Turbo (**) Zotye S7 Bi-fuel V7 AFV Nomad GNV

19 3. Tehdasvalmisteisia ja uutena jälkikonvertoituja kevyitä ja raskaita paketti-/lava-autoja ja minibusseja (ajoneuvoluokat N1, N1G, N2 ja M2) Ashok Leyland Bigmt Dost CNG (*) Chevrolet Mini Bus CNG Tahoe mono/bifuel Express 15/25/35 Van mono/bifuel Express 15/25/35 Passenger mono/bifuel Silverado 15 pick-up mono/bifuel Silverado 25 pick-up mono/bifuel Silverado 35 pick-up mono/bifuel Colorado CNG (*) Colorado Crew Cab CNG (*) Colorado CNG Diesel Dual-fuel (#) Suburban 15/25/35 mono/bifuel W35 mono/bifuel Avalance mono/bifuel LUV CNG Chongqing Zhineng/Hengtong/Sameng Citroën Dual-fuel diesel CNG (#) Mini Truck CNG Berlingo Van GNV Jumper GNV C3 Van GNV

20 Daihatsu Dodge Hijet CNG (*) RAM Van CNG (*) RAM Wagon CNG (*) RAM 15 pick-up mono/bifuel Dakota pick-up mono/bifuel Dongfeng RAM 25 CNG bifuel Caravan CNG mono/bifuel Ekobus EQ12TF EQ121TF EQ521TF EQ631LF Fiat Biobus (*) Panda Van Natural Power Punto Van Natural Power Fiorino Van Natural Power Doblo Van Natural Power Doblo Van Maxi Natural Power Doblo Van Natural Power Turbo Doblo Van Maxi Natural Power Turbo Multipla Van Natural Power Ducato Van Natural Power Ducato Pick-up Natural Power

21 Ford Transit Van CNG Transit Pick-up CNG Ranger CNG F15 mono/bifuel (**) F25 mono/bifuel (**) F35 mono/bifuel (**) Expedition mono/bifuel E15 mono/bifuel E25 mono/bifuel E35 mono/bifuel E45 CNG (*) Gaz Escape Hybrid CNG (*) F-25/35/45/55/65/75 Super Duty mono/bifuel GMC Monofuel CNG (*) Pickup bifuel CNG Van bifuel CNG Canyon CNG (*) Sierra 15 mono/bifuel Sierra 25 mono/bifuel Sierra 35 mono/bifuel Yukon15/25 mono/bifuel Canyon Crew Cab CNG (*) TopKick CNG Great Wall Savana Passenger mono/bifuel Savana Van mono/bifuel Deer CNG - 2 -

22 Hindustan Motors Hummer Winner CNG Isuzu H2 CNG H3 monofuel/bifuel H3T CNG Iveco LUV CNG Daily Natural Power Van Daily Natural Power Pick-up Daily Natural Power Minibus Jincheng Daily Van CNG (*) Daily Pick-up CNG (*) Daily LNG Kent Minibus CNG KingLong Mini Bus CNG La Strada Minibus CNGXQM668/666 CNG (*) Minibus CNG hybrid (&) La Strada Avanti Ecostar

23 Longxuan Mahindra Mini Bus CNG Mazda Bolero CNG pickup (*) Maxx Maxi CNG pickup (*) Maxximo CNG Mercedes-Benz Titan CNG (*) Sprinter 316 NGT Van Sprinter 316 NGT Pick-up Sprinter 316 NGT LNG Sprinter 516 NGT Mitsubishi Nanjing Minicab CNG Van Raider pick-up mono/bifuel Panel L3 CNG Nissan NDY66 CNG (*) Opel Frontier GNV pickup NV2 Bifuel Combo Cargo CNG Combo Cargo CNG Turbo Vivaro CNG

24 Peugeot Renault Boxer Bivalent Partner Cargo Bivalent Bipper CNG Expert CNG Sitcar Kangoo Van CNG Solectria City Tour CNG Starcraft CitiVan hybrid CNG (*) CitiVan hybrid turbine CNG ( ) StarTrans AllStar CNG (*) StarLite CNG (*) StarCruiser CNG (*) Suzuki Senator CNG (*) Sentinel CNG (*) Tata Ravi CNG Xenon Super CNG (*) ACE CNG

25 Toyota Tri-Star Hilux Vigo Pick-Up Turtle Top TSF 15 LD Volkswagen Odyssey CNG (*) Van terra CNG (*) Caddy Cargo Ecofuel Caddy Maxi Cargo Ecofuel Saveiro GNV Workhorse Transporter Pick-up EcoBifuel Transporter Van EcoBifuel T5 Ecofuel W42 mono/bifuel W62 CNG (*)

26 4. Tehdasvalmisteisia kuorma-autoja (ajoneuvoluokka N3) Autocar Bremach CNG (*) LNG Caterpillar T-Rex CNG (*) ja LNG 793 LNG Chongqing Kingpower Condor CNG Truck (*) 83S CNG (*) ja LNG Core Asia Transmart Crane Carrier Dual-fuel CNG (#) ja Dual-fuel LNG (#) CNG (*) ja LNG Daimler-Benz/Mercedes-Benz Econic NGT 2628 (*) Econic NGT 2628 LNG Econic NGT 1828 (*) Econic NGT 1828 LNG

27 Dennis Dongfeng Dual-fuel CNG (#) Foton Towing Truck LNG Dump Truck LNG Tractor CNG (*) Tractor LNG Freightliner MD 3 CNG (*) Auman LNG M2-112 CNG (*) M2-112 LNG M2-16 CNG (*) ja LNG 114 SD CNG (*) Heil Environmental C112/C12 CNG ja LNG dual fuel diesel (#) Cascadia 113 CNG (*) Automated Python CNG (*) Automated RapidRail CNG (*) Rear Loader CNG (*) PT 1 CNG (*) Hino DuraPack CNG (*) DuraPack Python CNG (*) Multipack CNG (*) HME Ahrens-Fox Ranger CNG (*) FL1J NGV (*) Fire truck CNG (*)

28 Hyundai HD12 CNG (*) International (Navistar) IPV Workstar 73/74 CNG (*) ja LNG Prostar LNG ja CNG (*) dualfuel (#) Durastar CNG (*) Transtar CNG (*) Isuzu Urba 1 (*) Urba 2 (*) Iveco NRL 2 CNG (*) NPR 3 CNG (*) FSR 7/85 CNG (*) Stralis CNG (*) Stralis LNG Stralis Hi-Road LNG/CNG-bifuel JAC Eurocargo CNG (*) Eurotech CNG (*) Acco CNG (*) Kamaz HFC145KRD (*) HFC161K (*) HFC183 (*) HLT1B (*) CNG (*) Dual fuel CNG (#) 438/Minipak MK2 CNG (*) CNG (*) CNG (*)

29 Kenworth T3 LNG T4 CNG (*) ja LNG T44 CNG (*) ja LNG T6 LNG T68 LNG T66 CNG (*) ja LNG T8 CNG (*) ja LNG T8 Short Cab CNG (*) ja LNG Mack W9S CNG (*) ja LNG T98 LNG TerraPro Cabover CNG (*) ja LNG TerraPro Low Entry CNG (*) ja LNG Granite CNG (*) ja LNG Man MR CNG (*) ja LNG LE CNG (*) ja LNG Pinnacle CNG (*) ja LNG TGL dualfuel diesel (#) TGM dualfuel diesel (#) TGS dualfuel diesel (#) TGX dualfuel diesel (#) McClain E-Z Pack F2 CNG (*) McNeilus Hercules CNG (*) Goliath CNG (*) Cement Mixer CNG (*) Refuse Hauler CNG (*) Atlantic CNG (*) Pacific CNG (*)

30 Peterbilt 32 CNG (*) ja LNG 365 CNG (*) ja LNG 367 CNG (*) ja LNG 384 CNG (*) ja LNG 362 LNG dual fuel (#) PVI 386 LNG dual-fuel (#) 387 CNG (*) ja LNG 33 LNG dual fuel (#) 357/378/379/385 LNG (#) 382 CNG (*) ja LNG Qimu CNG (*) Renault 2528 CNG (*) Scania Puncher CNG (*) Midlum CNG (*) Premium CNG (*) 114G CNG (*) 26 CNG (*) P27 CNG (*) P31 CNG (*) Shaanxi P31 LNG Sinotruk F3 LNG CNG (*) LNG

31 Sterling CNG (*) LNG Cargo CNG (*) Condor CNG (*) Tata & Tata Daewoo A-line CNG ja LNG dual fuel (#) L-line CNG ja LNG dual fuel (#) UD Trucks CNG (*) Arm Roll CNG (*) Novus CNG (*) Volvo Condor CNG (*) Quon CNG (*) FL CNG (*) FL LNG FL MetaaniDiesel (#) FE CBG (*) FE MetaaniDiesel (#) FM MetaaniDiesel LBG (#) FMX MetaaniDiesel LBG (#) Western Star VNL CNG (*) VNM CNG (*) Wittke 49 SA CNG ja LNG dual fuel (#) 49 FA CNG ja LNG dual fuel (#) Superlight/Standard CNG (*) Superduty CNG (*) Express CNG (*) Crocodile CNG (*) - 3 -

32 Zhangjiagang Zil MD144 CNG (*) MD183 CNG (*) CNG (*)

33 5. Tehdasvalmisteisia linja-autoja (ajoneuvoluokat M2 ja M3) Advanced Vehicle Systems Ainy AVS 22 CNG ja LNG turbine hybrid (&, ) AVS 3/35 CNG turbine hybrid (&, ) AVS 4 CNG turbine hybrid (&, ) CNG (*) Anhui Ankai Automobile HFF692G91C City bus (*) HFF611G39C City bus (*) HFF612G39C City bus (*) HFF611G5L City bus (*) City bus LNG Ashok Leyland Blue Bird CNG (*) Hythane (CNG + H2) Hybus CNG Plug-in Hybrid (&) Jan Bus CNG (*) All American RE CNG (*) CSRE CNG (*) Ultra LF CNG (*) Breda Menarini Micro Bird CNG (*) Xcel 12 CNG (*) Vivacity C Plus CNG (*)

34 Castrosua Carrocera Tempus Hybrid CNG (&) Versus CNG (*) Versus Articulado CNG (*) Champion Chance CTS CNG (*) Crusader CNG (*) AH-28 American Heritage Streetcar CNG (*) China Vehicles Company Chongqing 611SA CNG (*) CNG City bus JLY612 (*) Gasoline-CNG City bus ZGT611A/ZGT61 Cobus CNG Colcha 3 LNG ja CNG (*) Renno 15 G (*) Renno 23 G (*) Renno 23 GA (*) CQBUS Renno 32 G (*) Metropolitan Cruiser CNG (*)

35 Daewoo Royal City CNG (*) BH115E CNG (*) Royal Luxury CNG (*) BS9 CNG (*) BC11 CNG (*) BS16 CNG (*) BS12 CNG (*) BH116 CNG (*) BC211 CNG (*) Dennis BC212 CNG (*) DesignLine Dart CNG (*) Ecosaver IV Hybrid CNG Turbine (&, ) CNG HEV (&, ) Transit Bus CNG (*) Dina Olymbus CNG (*) Dongfeng Linner G (*) Ekobus City bus EQ679PTN (*) Coach EQ679PT (*) Intercity CNG (*) ja City CNG (*)

36 ElDorado Axess CNG (*) ja LNG E-Z Rider II BRTCNG (*) ja LNG XHF CNG (*) ja LNG MST II CNG (*) Transmark RE CNG (*) Evobus/Mercedes-Benz, Daimler-Benz Citaro CNG (*) Citaro CNG articulated (*) FAW O45N CNG (*) Orion VII CNG (*) Foton CA6112/ CA689 LNG FCB CNG (*) L4 CNG (*) BJ68/69/61/611/6121 CNG (*) Global Bus National V LNG Guangxi Golden Dragon CNG (*) SLK6125 CNG (*)

37 Giangtong Goshen LNG Hengtong Euroshuttle CNG (*) GC II CNG (*) Hino CNG (*) CNG Bifuel CNG Dualfuel (#) LNG Hubei CNG (*) Hyundai City bus/touring bus/double decter bus CNG (*) Iran Khodro Blue-City CNG Hybrid (&) Super Aero City CNG (*) Aerocity 54 CNG (*) Irisbus/Iveco CNG (*) Citelis CNG (*) Citelis CNG articulated (*) CityClass CNG (*) Europolis CNG (*)

38 Isuzu Jac LV486R CNG (*) Erga CNG (*) Erga Mio CNG (*) Jiangsu Youyi HK663GQ (*) HK618GQ (*) HK693G (*) HK611K (*) Kamaz Nefaz CNG (*) Karosa 5299 CNG (*) Kent B 734 NG (*) KingLing Kjs61g (*) Sightseeing bus CNG (*) City bus CNG (*) Mini Bus CNG (*) Passenger bus CNG (*) KingLong Airport bus CNG (*) XMQ6891G CNG (*) XQM6127G CNG (*) ja LNG XMQ69Y CNG (*) XMQ6759Y CNG (*)

39 XMQ616G CNG (*) ja LNG XMQ68Y CNG (*) XMQ6996Y CNG (*) XMQ6128Y CNG (*) Kosmo XMQ684G2 CNG (*) ja LNG School bus XMQ61ASN4 LNG CNG (*) Kutsenits/Iveco, MB Sprinter 516 NGT Liaz Hydra CNG (*) City CNG (*) Man CNG (*) Lion s City CNG (*) Lion s City CNG articulated (*) EcoCity (*) NL232 CNG (*) NG313F CNG (*) NL313F CNG (*) NÜ313 CNG (*) Volksbus CNG dualfuel (#) SL22 CNG (*) LNG SL2 CNG (*) Volksbus Flex CNG/diesel (#)

40 Modasa Molly Agrale Apolo CNG (*) Motor Coach Trolley CNG (*) Nabi Commuter Coach D45CT CNG (*) 31/35/4 LFW CNG (*) ja LNG 42 BRT CNG (*) ja LNG 6-BRT Dual-fuel diesel CNG (#) Nanjing 6-BRT CNG (*) ja LNG Compobus CNG (*) ja LNG 416 CNG (*) ja LNG 436 CNG (*) NJL676 CNG (*) NJL679 CNG (*) NDY6119A CNG (*) NJL61QC CNG (*) NDY6119A CNG (*) JLY611BG (*) Neoplan ja Youngman Neoplan CNG (*) CNG Articulated (*) MIC 812 CNG Hybrid (&) Articulated AN 46 CNG (*) AN 34/345 CNG (*) AN 435/44 CNG (*)

41 New Flyer JNP 612 LNG JNP 612 GC (*) JNP 6797 GC (*) Orion Restyled CNG (*) ja LNG Xcelsior CNG (*) ja LNG BRT CNG (*) ja LNG CNG Hybrid (&) Qimu II NG (*) V NG (*) VII NG (*) Road Trains Tschu-Tschu Coach CNG bifuel City bus CNG (*) Scania T18/285 CNG Bifuel Frisco Tram CNG Bifuel CNG (*) Omnicity CNG (*) Omnilink CNG (*) Citywide CNG (*) SG Automotive Group K23 CNG (*) K27 CNG (*) L94 CNG (*) Huanghai Coach LNG Huanghai Citybus LNG Huanghai DD6126B12 CNG (*) Shahab Khodro 2612 CNG (*) - 4 -

42 Shenzhen Wuzhoulong Automobile Solaris City bus CNG (*) Sightseeing bus CNG (*) LNG Urbino 12 CNG (*) Urbino 12 LE CNG (*) Urbino 15 CNG (*) Urbino 15 LE CNG (*) Solbus Urbino 18 CNG (*) Urbino 18 LE CNG (*) Specialty Vehicles Solcity 12 LNG Solcity 12 CNG (*) StarTrans Classic FE CNG (*) Classic RE CNG (*) Tata & Tata Hispano Classic American Trolley CNG (*) President FE/RE CNG (*) Ambassador CNG (*) Starbus CNG Hybrid (&) CNG (*) Habit Hybrid CNG (&) Tatsa Starbus LPO 1623 CNG (*) Starbus 24 CNG (*) Puma GNC (*)

43 Tedom CNG (*) Thomas Built Buses Temsa HDX CNG (*) Saf-T-Liner ER/NDX CNG (*) Saf-T-Liner C2 CNG (*) Transit Liner CNG (*) Avenue CNG (*) Trans Tech Trolley Enterprises EcoMark Hybrid Transit Bus CNG (&) Van Hool Hybrid-Electric Trolley CNG (&) Volvo A33/A36 CNG (*) CNG articulated (*) ExquiCity 24 hybrid CNG (&) 77 City Bus CNG (*) ja LNG 77 Articulated City Bus CNG (*) 79 City Bus CNG (*) 79 Articulated City Bus CNG (*) 85 CNG (*) 85 Dual-fuel CNG (#) 87 CNG (*)

44 Vulovic Transport B1L CNG (*) Yunma Maz Bik 23CNG-S (*) Yutong City bus CNG (*) City Bus ZK6127HAN9 LNG City bus CNG (*) Intercity bus ZK6938HAN9 LNG Zamyad Zhongda City bus CNG (*) City bus CNG (*) Coach CNG (*) Double-deck CNG (*) Zigong City bus CNG (*)

45 6. Tehdasvalmisteisia kevytajoneuvoja (ajoneuvoluokat L1-7) CNG-käyttöisiä riksamalleja on Aasiassa hyvin paljon. Esimerkiksi Alibaba.com-sivustolta niitä löytyy (joulukuussa 212) 356 mallia 24 valmistajalta, ja ko. lista ei ole läheskään kattava, koska Thaimaan ja muiden Kaakkois-Aasian maiden valmistajat siitä puuttuvat. Alla on niistä vain muutama esimerkki. CNG-riksoja on saatavilla sekä 2- tahtimoottorilla että 4-tahtimoottorilla, joista jälkimmäiset ovat yleisempiä (yli 9 % malleista). Riksojen lisäksi myös monia muita CNG-kevytajoneuvotyyppejä on markkinoilla tarjolla. Niistä on muutama esimerkki alla. Astro Bajaj 3Wheeler CNG Auto Rickshaw 2 stroke BRP RE6 CNG GC Max CNG RE 2 stroke CNG RE 4S CNG Lynx Yeti V-13 CNG China Auto Group Chongqing MX15ZK-B CNG MX15ZK-C CNG MX15ZK-1 CNG MX15ZH CNG MX25ZK-2 CNG Pedlar three wheel motorcycle 3Wheeler CNG Tricycle Bi-Fuel Bi-Fuel 125cc Eco-Fueler Corporation Hengtong American Roadster (*) 125 CNG Tricycle CNG CK15ZH CNG CK15ZK-1 CNG CK25ZK CNG

46 Hezhong JMC VX15ZK CNG Mahindra 3Wheeler Piaggio Alfa CNG pickup Champion CNG pickup TMC Ape Cargo Carrier CNG Ape City CNG Trident Alif CNG Bay CNG Bay CNG pickup Zanella Tricar CNG RX-15 CNG

47 7. Tehdasvalmisteisia työkoneita (ajoneuvoluokat T, C, N2, N3 sekä moottorityökoneet) Lakaisukoneita Dulevo 5 Zero CNG (*) Ravo 4-series CNG (*) Athey CNG (*) Iveco CNG (*) Elgin Pelican CNG (*) Elgin Pelican LNG Elgin Eagle CNG (*) Elgin Broom Bear CNG (*) Elgin Crosswind CNG (*) Scarab CNG (*) Tymco 6 CNG (*) Schwarze A7 CNG (*) Schwarze M6SE CNG (*) Baytech Tymco CNG dual fuel (#) Baytech Tymco CNG (*) Loka-autoja VAC-CON Freightliner M2 112V CNG (*) Trukkeja Linde CNG (*) Toyota CNG (*) Toyota 8FG25 CNG (*) Nissan DX ECO-X CNG (*) Clark CGC CNG (*) Clark CGP CNG (*) Yale GP CNG (*) Yale GC CNG (*) Anhui Hecha bifuel Jääntekokoneita Zamboni 44 CNG (*) Zamboni 5 CNG (*) Zamboni 52 CNG (*) Olympia Millennium Series CNG (*)

48 Järjestely-/siirtokoneita Kalmar Terminal Tractor LNG Capacity TJ9 CNG (*) /LNG Cargotec CNG (*) ja LNG Autocar Yard Xspotter (*) TemG TG-56 CNG Tractor (*) TemG TG-512/16 CNG Push Back (*) Tiger Tractor TC-3/6 MAFI T225 ja T23 LNG Traktoreita ja kauhakuormaajia (protoja tai piensarjoja) Valtra N11 HiTech Biogas Dual-fuel (#) Valtra T133 HiTech Dual Fuel Biogas (#) Fendt 36 Biogas Dual-fuel (#) Belarus MTZ-82 CNG (*) Steyr CVT 6195 Dual-fuel (#) Steyr 4135 Profi Natural Power (*) Deutz BioGas XGMA Front Loader CNG (*) Lumikoneita Aebi Smidth/Volvo Green TJS 56 C Dual-fuel (#) Radrak Bombadier Yeti CNG (*) PistenBully 6 Twinpower (#) Ruohonleikkureita Dixie Chopper Xcaliber Eco-Eagle Mower CNG (*) Muita TemG TG-2244 CNG Stair (*) TemG TG-6 CNG Conveyer Belt (*) Tiger BL 2 CNG (*)

49 8. Raideliikenteen ajoneuvoja (pieniä sarjoja, kokeellisia tai konvertoituja) Vetureita CNG-ottomoottorilla Ferkeltaxi CNG (Saksa ) Ferrocarril Central Andino (Peru 25) Tekniska Verken Amanda CBG (Linköping 25) Napa Valley Wine Train FPA-4 (USA 28) Vetureita LNG-ottomoottorilla Shakur Basti-New Delhi (Intia) Motive power MP12G LNG (USA) DB 36 LNG (Saksa) BNSF MK12G LNG (USA) BNSF 123 LNG (USA) Vetureita CNG-dualfuel-dieselmoottorilla Napa Valley Wine Train ALCO FPA-4 (#) (USA 21) TEM 18G (#) (Venäjä) Vetureita LNG-dualfuel-dieselmoottorilla TEM 18G LNG (#) (Venäjä) Vale Green Train LNG/biodiesel (#) (Brasilia 29) GM-EMD SD4 LNG (#) (USA) GM EMD-71 LNG (#) (USA) EMD-Westport (#) (Kanada) EMD SD7M-2-ECI (#) (Kanada) Vetureita LNG-kaasuturbiinilla TGEM-1 LNG (Venäjä 27)(1 kw) GT-1 LNG (Venäjä 28) (83 kw)

50 Raitiovaunuja ottomoottorilla Mrails International CNG (*) (Malesia, Kiina 213) Sustraco Bristol Tram Consortium CBG (*) (konsepti) (Englanti 214?)

51 9. Vesiliikenteen ajoneuvoja (yksittäisrakennettuja, pieniä sarjoja, kokeellisia tai konvertoituja) Veneitä ja laivoja CNG-ottomoottorilla Canal Bus (Amsterdam 199-) James C. Echols (USA 1996) SCGL cargo ship (Thaimaa) CNG-jokivene (Brasilia 211) Veneitä LNG-ottomoottorilla CNG-lossi (Thaimaa) Bukser- hinaaja (Norja 213) Laivoja LNG-ottomoottorilla Aker Klutra (Norja 2) Pioneer Knutsen (Hollanti 24) STX Tideprinsen (Ranska 29) Remontowa Moldefjord (Puola 29) Barensthav/Bergen/Sortland (Norja 29-21) Veka-Group sisävesikonttilaiva (Hollanti) Veka-Group sisävesitankkeri (Hollanti 213) Island Contender/Island Crusader (Norja 212) Stavangerfjord (Norja 213) Nor Lines (Kiina 213) Torghatten Nord Landegode/Værøy/Barøy/Lødingen (Puola ) Veneitä dualfuel-dieselmoottorilla (CNG ja LNG) Tourist boat Moscow 4 CNG(Venäjä 1999) Boat Taxi LNG (Bangkok 29-) CETS hinaaja (Kiina 213) - 5 -

52 Laivoja CNG-dualfuel-dieselmoottorilla Accolade II (Australia 1982) Klatawa ja Kulleet (Kanada 1985, 1988) Elisabeth River I (USA 1995) Osprey (Kanada 2) Laivoja LNG-dualfuel-dieselmoottorilla (yli 1 kpl) Moss Rosenberg Venator (Norja 1973) Atlantique Provalys (Ranska 26) Ivete Sangalo (Brasilia 28) Eidesvik (Norja 211) Sisävesiproomu Argonon (Kiina, Hollanti 211) STX Finland Viking Grace (Suomi 213) Bit Viking (valmistunut Kiina 27, konvertoitu Ruotsi 211) Rajavartiolaitoksen Ulkovartiolaiva 1 (STX Rauma 213) LNG-dualfuel-diesellaivoja on LNG-kuljetuskäyttöön valmistettu 84 kpl ja matkustaja- ym. liikenteeseen 22 kpl (maaliskuuhun 211 mennessä). Matkustajalaivoja on tilauksessa maaliskuussa kpl, joista kuvaesimerkkinä Viking Linen vuonna 213 valmistuva lautta. Lista LNG-tankkerien määristä, valmistusvuosista ja valmistajista valmistusmaiden mukaan ryhmiteltynä (maaliskuun 211 tiedot): Norja (1 kpl, 1973: Moss), Ranska (3 kpl, 26-27: Atlantique), Korea (79 kpl, 27-21: Daewoo, Hanjin, Hyundai, Samsung, STX), Puola (1 kpl, 29: Remontowa). Laivoja LNG-höyryturbiinilla (yli 3 kpl) H&W Methane Princess (Englanti 1964) Kockums Methane Polar (Ruotsi 1969) Kvaerner Masa-Yards Mubaraz (Suomi 1996) Daewoo K Freezia (2) Hyundai LNG Rivers (22) IZAR Bilbao Knutsen (Espanja 24) Mitsubishi Arctic Princess (26) LNG-höyryturbiinilaivoja on valmistettu 317 kpl, joista kaikki on alun perin rakennettu LNG-kuljetuksia varten (mutta osa on myöhemmin siirretty muihin tehtävin). Ne ovat bifuel-laivoja, jotka käyttävät LNG-varastoista höyrystyvän metaanin sekä raskasta polttoöljyä. Lista niiden määristä, valmistusvuosista ja valmistajista valmistusmaiden mukaan ryhmiteltynä (maaliskuun 211 tiedot): Englanti 2 kpl, 1964: Harland & Wolff, Vickers-Armstrong Ranska 35 kpl, : Le Trait, Atlantique, Dunkerque, La Ciotat, La Seyne Ruotsi 4 kpl, : Kockums Italia 5 kpl, : Italcantieri, Genoa, Sestri Espanja 7 kpl, : Astano, IZAR Norja 5 kpl, : Moss Saksa 2 kpl, 1977: HDW USA 16 kpl, : GD Quincy, Newport News, Avondale Belgia 1 kpl, 1978: Boelwerf Japani 122 kpl, : Kawasaki, IHI Chita, Koyo, Mitsubishi, Mitsui, NKK, Universal

53 Korea 19 kpl, : Daewoo, Hanjin, Hyundai, Samsung Suomi 4 kpl, : Kvaerner Masa-Yards Kiina 5 kpl, 28-29: Hudong Laivoja LNG-kaasuturbiinilla Moss Rosenberg Lucian (Norja 1974) Incat Buquebus (Australia 213) Laivoja LNG-polttokennolla Vik Sandvik Viking Lady (Norja 29) Muita vesiajoneuvoja (CNG-ottomoottori) Lovato Marinegas (Italia) (perämoottori) Rinspeed Splash CNG bifuel (Sveitsi) (amfibioauto ) Honda bifuel-perämoottori Dolphin-vesipoliisiveneessä (Hollanti)

54 1. Ilmaliikenteen ajoneuvoja Lentokoneita CNG-mäntämoottorilla Bravo 7 Lentokoneita LNG-suihkumoottorilla Tupolev Tu-155 bifuel (LNG/LH2) Boeing Sugar Freeze (konsepti) Helikoptereita LNG-kaasuturbiinilla Mil Mi-8 ( ) Muita ilmaliikenteen ajoneuvoja Metaanipallo Metaanikäyttöinen kuumailmapallo

55 11. Avaruusliikenteen ajoneuvoja Avaruusaluksia LNG-rakettimoottorilla (konsepti) EADS Astrium Spaceplane

56 12. Erikoisautoja (kilpa-autoja, konseptiautoja ym.) Kevytajoneuvokonsepteja Mila CNG 3-wheeled Bi-fuel concept car GDF-Suez CNG scooter Toto Toilet Bike Neo (*) Angstore ANG scooter (*) Konseptiautoja CNG-mäntämoottorilla Rinspeed zazen Rinspeed Senso Rinspeed Bedoin Rinspeed R one Rinspeed Presto dualfuel (#) Mila 1 (*) Mila Alpin hybrid (*, &) GM EV1 CNG (*) Fiat Panda Aria hytaani Magnolia Special (*) (tankkausväli yli 11 km) GDF-Suez G-City biogas hybrid (*, &) Yo-Auto Yo-mobile CNG hybrid (&) IFP Smart FortwoCNG hydrid (&) Fiat Doblo diesel dual-fuel CNG (#) Isuzu Elf monofuel diesel CNG (#, *) Iveco Ecodaily hydro-methane (hytaani, 3 % H2) VW Constellation GNV (*) Pinzgauer Mila Steyr-Daimler-Puch Konseptiautoja CNG-kaasuturbiinilla GM EV1 gas turbine hybrid (*, &, ) Wrightspeed Isuzu NPR2 plug-in hybrid (*, &, ) Kilpa-autoja CNG-monofuel-ottomoottorilla VW Scirocco CBG (STCC) Saab 9-3 CBG Audi A4 CBG (365 km/h biokaasulla) MB SL 6 Speedriven CNG (8 hv)

57 Mitsubishi Lancer Evo (Austria Rally) Subaru Impreza WRX Sti (Austria Rally) Toyota Prado (Dakar Rally) Toyota Landcruiser (Dakar Rally) VW Scirocco R (German Rally) Lehmann Racing Streamliner (534 km/h) Kompogas mikroauto Patrick Racing Oreca FLM CNG (American Le Mans Series) Kilpa-autoja LNG-kaasuturbiinilla Chrysler Patriot Hybrid (turbiini/vauhtipyörä/sähkö) ( ) Kilpa-autoja LNG-rakettimoottorilla Reaction Dynamics Blue Flame (1. auto yli 1 km/h v.197: ME kesti 27 vuotta) Muita Kögel-perävaunu, jossa integroituna 18 kg CNG-tankit

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3.

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3. Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti Matkamittarilukema/1000 Kaikki yhteensä 3,43 % 64 1 TOYOTA URBAN CRUISER 0,00% 43 2 AUDI Q5 0,59% 72 3 VOLVO XC70

Lisätiedot

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys%

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys% Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Kaikki yhteensä 3,13% 63 1 HONDA JAZZ 0,00% 37 2 TOYOTA COROLLA 0,31% 43 3 SKODA ROOMSTER 0,69% 51 4 SUZUKI SX4 0,69% 39 5 VOLKSWAGEN UP! 0,72%

Lisätiedot

Saksan GTÜ -katsastustilasto

Saksan GTÜ -katsastustilasto Timo Turkula 3.10.2012 Saksan GTÜ -katsastustilasto Pikkuautot 1. Toyota Yaris 13,9 2. Ford Fiesta / Fusion 18,4 3. Mazda 2 18,6 4. Opel Agila / Suzuki Splash 20,9 5. Honda Jazz 21,5 6. Mini Clubman 21,6

Lisätiedot

Liitteet. Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina

Liitteet. Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina Yleisimpien henkilöautomallien liikennevahingot vuosina 2008 2011 Taulukkoihin on valittu vuosien 2008 2011 yhteenlasketun liikennevakuutuskannan perusteella henkilöautomallit ja malliryhmät joiden kolmen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä 1.1. - 31.12.2008 suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2005) Mazda 3 1,3 48 Volkswagen Golf 1,9 59 OBD renkaat Toyota Yaris 2,1 41 Volvo V50 2,1 68 OBD Toyota Corolla Verso 2,3 73 renkaat Audi A4 2,4 71

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Maaliskuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2015 09/2014 (%) (%) 1-09/2015 1-09/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 513 8 402 1,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 04/2014 04/2013 (%) (%) 1-04/2014 1-04/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 317 9 865-5,6 89,3 39 820 37 513 6,1 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014

Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ensirekisteröinnit 3/2014 1.4.2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2014 03/2013 (%) (%) 1-03/2014 1-03/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 9 626 9 499 1,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2014 01/2013 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 12 696 10 258 23,8 91,0 joista matkailuautoja 52 81-35,8 0,4 joista muita henkilöautoja

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Thule Professional Osto-opas Heavy-Duty taakkatelineet 2009

Thule Professional Osto-opas Heavy-Duty taakkatelineet 2009 Thule Professional Osto-opas Heavy-Duty taakkatelineet 2009 Dynaaminen ympäristo raskasta käyttöä varten Thule Professional on täysin integroitu järjestelmä, joten sen räätälöinti vastaamaan erityistarpeitasi

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2013 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Testivoitot - Škoda Octavia

Testivoitot - Škoda Octavia Testivoitot - Škoda Octavia Autobild, Suomi 2/2008 Tyyliä ja tilaa - vertailussa kuusi bensiinikäyttöistä farmaria. "Skodassa on matkustajille mukavasti tilaa, ja tavaroita mahtuu mukaan runsaasti. Sehän

Lisätiedot

TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL)

TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) Moottorin varaosia poistohinnoin Hinnat noudettaessa, muutoin käsittelykulut 30 euroa jos ostot alle 30 euroa. Venttiileitä TUOTENUMERO TUOTTEEN NIMI SOPIVUUS MITAT STD KPL HINTA ( /KPL) 11-1125 PAKOVENTTIILI

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Huhtikuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Chevrolet. Chrysler HINNASTO 1/2013. EC -tyyppihyväksytyt lisävalotelineet ja Custom varusteet. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24%

Chevrolet. Chrysler HINNASTO 1/2013. EC -tyyppihyväksytyt lisävalotelineet ja Custom varusteet. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24% HINNASTO 1/2013 EC -tyyppihyväksytyt lisävalotelineet ja Custom varusteet Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24% Me Malli Vuodesta Vuoteen Tuotenro Chevrolet Captiva 2002 > GM1025 Helmaputket askelmilla

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Elokuu 2016 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO BOSCH 0 281 004 148 LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO Bosch 0 281 004 148 laajakaista LSU4.9 anturilla voit korvata kaikki alla listatut alkuperäiset ja BOSCH-varaosanumerot Ajoneuvolistassa on mainittu ajoneuvot

Lisätiedot

Ryhmä 9-01 Helsinki 0214. Sisätilan lisävarusteet

Ryhmä 9-01 Helsinki 0214. Sisätilan lisävarusteet Helsinki 0214 Sisätilan lisävarusteet Sisältö Sisätilan lisävarusteet Sivu Aurinkosuojat...26-27 Automallikohtaiset kumimattosarjat...3-4 Automatot...5-15 Ilmanraikastimet...39-40 Istuinpäälliset...16-22

Lisätiedot

Ryhmä 14-06 Helsinki 1009

Ryhmä 14-06 Helsinki 1009 Ryhmä 14-06 Helsinki 1009 Korikiinnikkeet Sisältö Aakkosellinen hakemisto Sivu Erikoispeltiruuvit...5 Erikoisruuvit...3 Johdinsideankkurit...31 Johdinsiteet...33 Johdonpidin...29 Kaapelipitimet...30 Kaapelipitimet,

Lisätiedot

Sivulasit ja Takalasit

Sivulasit ja Takalasit ALFA ALFA 147 3D/5D HB (2320) 2320 RHGS G 00-04 TAKALASI (LA) KYSY HINTA 54*119 HM ALFA 156 4D SEDAN (2127) 2127 RHGA G 98- TAKALASI (ANTENNI) KYSY HINTA 67*129 HM 2127 LT 98- TAKALASIN YMPÄRYSLISTA KYSY

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2007

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2007 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2007 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat lisäksi muut yksilölliset ominaisuudet, kuten ajokilometrit, varusteet ja kunto, mutta

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki

VAG jakohihnajärjestelmän vaihtovälit. Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki VAG jakojärjestelmän vaihtovälit # 020 09/11/2007 GATES-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : Monta ei viitettä AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN Kaikki Kaikki Kaikki Viime vuosien ja kuukausien

Lisätiedot

ENSIREKISTERپ0 0INNIT Joulukuu Taulu 15. Henkilپ0 2autot merkeittپ0ٹ1in ja malleittain 1-12/2015

ENSIREKISTERپ0 0INNIT Joulukuu Taulu 15. Henkilپ0 2autot merkeittپ0ٹ1in ja malleittain 1-12/2015 1 37.1.2016 ENSIREKISTERپ0 0INNIT Joulukuu 2015 Taulu 15. Henkilپ0 2autot merkeittپ0ٹ1in ja malleittain 1-12/2015 Merkki Malli 1-12/2015 Henkilپ0 2autot YHTEENSپ0 2 108 813 ADRIA YHTEENSپ0 2 2 ADRIA MATRIX

Lisätiedot

Kilpailuedun tarjoavat työkalut. TOOL BOX -sarjat nopeaa ja varmaa hihnanvaihtoa varten.

Kilpailuedun tarjoavat työkalut. TOOL BOX -sarjat nopeaa ja varmaa hihnanvaihtoa varten. Kilpailuedun tarjoavat työkalut. TOOL BOX -sarjat nopeaa ja varmaa hihnanvaihtoa varten. 2 TOOL BOXEN Sisältö Sivu 4 6 8 10 11 11 11 Aihe UUTTA: TOOL BOX V02 (Renault) UUTTA: TOOL BOX V03 (Citroën ja Peugeot)

Lisätiedot

NIVELRISTIT NIVELRISTIT

NIVELRISTIT NIVELRISTIT NIVELRISTIT Hakemisto Kuvahakemisto 2-3 Yleistietoa 4 Mittajärjestys 5-9 Tuotemerkkijärjestys 10-14 Ajoneuvojärjestys - raskas kalusto 15-16 Ajoneuvoerittely 17-19 Nivelakselin valmistus 20 1 1 2 3 4

Lisätiedot

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän!

Marraskuussa Bonus tuplana* Kun keskität muiden ostojesi lisäksi myös autoiluun liittyvät ostot, kertyy Bonusta enemmän! Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Marraskuu 2010 Marraskuussa Bonus tuplana* Bonus tuplana jopa10% Bonus S-kanava.fi/satakunta *Kaksinkertaista Bonusta saat Tuplabonus-kampanjassa mukana olevista toimipaikoista

Lisätiedot

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013

Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Biokaasu traktori on jo teknisesti mahdollinen maatiloille Nurmesta biokaasua, ravinteet viljelykiertoon - seminaari 26.03.2013 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman

Lisätiedot

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit.

RELEET. - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit. 2003 2004 RELEET - Releenkannat / liittimet - Ajovaloautomatit - Sähköiset päävirtakytkimet - Telinnostajasolenoidit - Apusolenoidit luettelo 2009 Sisällysluettelo kytkentäreleet...1-2 vaihtokärkireleet...2-3

Lisätiedot

Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin. Vastauksia huomisen kysymyksiin Autoilijoiden tyytyväisyys omaan merkkiinsä, sen tarjoamiin palveluihin ja sitoutuminen merkkiin Vastauksia huomisen kysymyksiin Tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri automerkkien omistajien tyytyväisyys

Lisätiedot

MB2500 telineet. Siivonen nro. Siivonen nro. Jalkasarja. Siivonen nro. Siivonen nro

MB2500 telineet. Siivonen nro. Siivonen nro. Jalkasarja. Siivonen nro. Siivonen nro RF telineet ALFA ROMEO 146 95-01 2516 8398516 147 5d 01/01- (937) RF8 8401008 BU1 8403900 FK7 erik.tilaus T106 8402006 A106 8402106 sisältyy 156 09/97- RF18 8401018 2518 8398518 156 Sportswagon Wagon 00-2516

Lisätiedot

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja

ALFA ROMEO PAKOPUTKISTOT SPORT. Nimike Tuotekoodi Lisätietoja PAKOPUTKISTOT SPORT ALFA ROMEO Alfa 145 1.4 1/1994-12/1996 1351cm3 AR33.501 145 4syl. 66kW 89hv Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7727 Tupla 2x70 mm Ansa-sport vaimennin taka 092-AR7737 Tupla 2x70 mm Alfa

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN JUKKA ERLUND 18.12.2015 VÄHITTÄISKAUPAN KEHITYS TOIMINTAMAISSA LIUKUVA 12 KK 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 Viro Ruotsi Liettua Norja Latvia Suomi Viimeisin kuukausi 1/2013 2/2013

Lisätiedot

Abarth T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm

Abarth T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm Abarth 500 1.4 T-Jet 1368ccm 99kW 135Hv 206Nm 118kW 160Hv 243Nm 127kW 173Hv 262Nm 128kW 174Hv 264Nm Abarth 500 1.4 T-Jet 1368ccm 103kW 140Hv 206Nm 122kW 166Hv 249Nm 132kW 179Hv 260Nm 133kW 181Hv 262Nm

Lisätiedot

MB2500 telineet. Jalkasarja. Siivonen nro. Siivonen nro

MB2500 telineet. Jalkasarja. Siivonen nro. Siivonen nro RF telineet ALFA ROMEO 146 95-01 2516 lopetettu 147 5d 01/01- (937) RF8 8401008 BU1 8403900 FK7 erik.tilaus T106 8402006 A106 8402106 sisältyy 156 09/97- RF18 8401018 2518 8398518 156 Sportswagon Wagon

Lisätiedot

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme.

AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Varastossamme suuri määrä takuuautoja. Lisäksi joustava edullinen autorahoitus. Kysy lisää myyjiltämme. Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Helmikuu 2012 DACIA VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT AutoPalinilta helmikuussa S-Etukortilla: Arvoseteli 500 Asiakkaan nimi: Atte Autoilija Päivämäärä: 1.2.2012

Lisätiedot

VANNEVARASTON TYHJENNYSPOISTO

VANNEVARASTON TYHJENNYSPOISTO VANNEVARASTON TYHJENNYSPOISTO NYT ALUVANTEET USKOMATTOMAN EDULLISESTI! TYHJENNÄMME VANNEVARASTOMME UUTUUSVANTEIDEN TIELTÄ JÄTTIALENNUKSIN, ALENNUKSET JOPA - 70% OVH-HINNOISTA. USEIMPIA TUOTTEITA VAIN YKSITTÄIS-SARJAT,

Lisätiedot

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ

Huhtikuun ETU: 300 euron. AutoPalinilta. Sokos lahjakortit. yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin PARHAISSA MERKEISSÄ Vaiht VaihtoPalin Autolehti Palin Huhtikuu 2011 VOLVO NISSAN RENAULT OPEL CHEVROLET PEUGEOT Huhtikuun ETU: AutoPalinilta 300 euron Sokos lahjakortit yli 6.000 euron vaihtoautokauppoihin Annamme kaikkiin

Lisätiedot

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra

Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012. Petri Hannukainen, Agco/Valtra Valtran biokaasu (Dual Fuel) traktori Nurmesta biokaasua - uusi tuotantosuunta maatiloille 26.10.2012 Petri Hannukainen, Agco/Valtra AGCO Valtra on osa AGCOa, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden

Lisätiedot

EK-TULOS YLEINEN Mikko Kaistamo MynUA N 11 Honda Civic Type R 04:05,7 00:08,5 00:02,2 Tommi Heikkilä MynUA

EK-TULOS YLEINEN Mikko Kaistamo MynUA N 11 Honda Civic Type R 04:05,7 00:08,5 00:02,2 Tommi Heikkilä MynUA Ry EK 1:n tulos pituus 8.04 km N 11 Subaru Impreza WRX STI 03:57,2 00:00,0 00:00,0 Rabbe Klemetz 2 126 Mika Rantasalo RaisUa F 13 Opel Kadett E GSI 16 V 04:03,5 00:06,3 00:06,3 3 107 Mikko Kaistamo MynUA

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Pumppukärryromua

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Pumppukärryromua MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 25.8.2010 1/(14) Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no 1 1 erä Pumppukärryromua 2 1 kpl Pumppukärry, romu 3 1 erä Pumppukärryromua 4 1 kpl Pumppukärry,

Lisätiedot

Tuulilasit & Listat / Kiinnikkeet

Tuulilasit & Listat / Kiinnikkeet ALFA ALFA 33 83-89 2024 1311 TARKISTA VÄRI JA SAATAVUUS KYSY HINTA 69*136 L ALFA 33 90-94 G 2028 1700 G KYSY HINTA 70*137 L 1700 LS LISTASARJA (ALUSLISTA + PINTALISTA) KYSY HINTA 50 % ALFA 75 86-91 G 2026

Lisätiedot

Ympäristöperusteinen ajoneuvovero

Ympäristöperusteinen ajoneuvovero Ympäristöperusteinen ajoneuvovero 1.10.2009 Tarkastaja Erno Aholammi Ajoneuvoverotus 1.10.2009 1 SISÄLTÖ Uudistuksen tavoitteet Veroperusteet ja veronmäärä CO 2 -tiedon omaavat autot Autot, joilla ei ole

Lisätiedot

Malli Moottori Tarkennus Järjestelmä OBD

Malli Moottori Tarkennus Järjestelmä OBD Vuosimalli: 1994 Cougar 4.6L V8 RFM4.6V8G1EK -- OBD-2 (PWM) Escort 1,4 F4B EEC-IV Zeta -- Escort 1,6 L1E EEC-IV -- Escort 2 N5F IAW-Weber -- Escort 1,3 J6A EEC-IV -- Escort 1,8 RDA EEC-IV -- Escort 1,8

Lisätiedot

Ensiesittelyviikonloppu!

Ensiesittelyviikonloppu! Ensiesittelyviikonloppu! Tänään klo 10 15 ja huomenna klo 11 15. Uutuudet ensiesittelyssä: FordKa Honda Jazz Mitsubishi Lancer Sportback ŠkodaOctavia Lähes 2 000 vaihtoautoa www.veho.fi Tervetuloa kaupungin

Lisätiedot

1 21 Kotamäki Santeri Matilainen Vesa Ford Escort :17:00 04:04:00 08:21:00

1 21 Kotamäki Santeri Matilainen Vesa Ford Escort :17:00 04:04:00 08:21:00 LK 1-Ohjaaja 2-Ohjaaja Auto Aika1 Aika2 Lopputulos 1 22 Kallio Minna Ford Escort 04:21:00 04:21:00 08:42:00 2 22 Kuokka Susanna BMW 325i 04:33:00 04:19:00 08:52:00 3 22 Hyvönen Anne Niemelä Kristian BMW

Lisätiedot

Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon

Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon Mittaus- ja asennustyökalut ammattimaiseen hihnan vaihtoon 2 Power Transmission Group Sisältö Sivu 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24 26 28 Aihe Mittaus- ja asennustyökalut BTT Hz -taajuusmittari TOOL BOX

Lisätiedot

ATV. Vanteet ja renkaat. Talvituotteet. Vinssit

ATV. Vanteet ja renkaat. Talvituotteet. Vinssit Sähkö Rungon 196 Variattorihihnat ARCTIC CAT VM. OEM Tuotenro. 90 2X4 DVX 2013 3303-095 90-UA415 90 2X4 UTILITY 2013 3303-095 90-UA415 150 UTILTIY 2013 3304-987 90-UA463 300 2X4 UTILTY 2013 3303-782 90-UA460

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 6.-7.10.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Vaijeriromua

MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 6.-7.10.2010. Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no. 1 1 erä Vaijeriromua MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MUUN MATERIAALIN MYYNTILUETTELO 6.-7.10.2010 1/(22) Huuto SA Laatu Merkki ja vuosimalli no 1 1 erä Vaijeriromua 2 1 kpl Kohdeimuri, romu 3 1 kpl Hitsauslaite Kemppi, romu 4 1 kpl

Lisätiedot

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna 2007 Suomessa Skangass alkoi toimia keväällä 2014

Lisätiedot

Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat

Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat M2T997-2 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat Loppuraportti Juhani Laurikko VTT Energia Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö Joulukuu 21 2 M2T997-2

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle. Sivu. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2. Pienoisreleet...

Sisällysluettelo. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle. Sivu. Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2. Pienoisreleet... Sisällysluettelo Sivu Wehrle OE-toimittajana autoteollisuudelle... 2 Pienoisreleet... 3-4 Tehoreleet... 5 Piirikorttireleet... 5 Mikroreleet... 5 Vilkkureleet... 6-7 Vilkku-/hätävilkkureleet... 8 Impulssireleet...

Lisätiedot

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN

LUETTELON KOPIOINTI ILMAN VALMISTAJAN LUPAA ON KIELLETTY ANY COPYING WITHOUT PERMISSION IS FORBIDDEN Henkilö- ja pakettiautot / Passenger cars and coercial vehicles Kuorma- ja linja-autot / Trucks and buses Traktori, maatalous- ja työkoneet / Tractors, farm and construction equipment Merimoottorit / Marine

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

FUTURE-CUP Luokittaiset lopputulokset

FUTURE-CUP Luokittaiset lopputulokset Sivu 1/5 Luokka 1 1 Huupponen Vesa TapUA 1 Opel Corsa (12) (12) 1 (12) 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 129 2 Leino Kari HeiUA 1 Toyota MR2 10 10 1 (7) 2 (7) 3 10 4 10 5 10 6 (7) 7 10 8 10 9 115 3

Lisätiedot

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51)

Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari (51) Autot, Taulukoita sovelletuista verotusarvoista, Tammikuu 2008 Bilar, Tabeller över tillämpade beskattningsvärden, Januari 2008 ALFA ROMEO 156 1.7 4D 106KW N 20080107 19980105 159 4350.00 1261.50 277.53

Lisätiedot

ESIPUHE TRANSIT 92 TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA TRANSIT 92 -MALLEISTA "A0408" JA "A0410" 0891 ALKAEN. VERSIO ERITYISET MALLIVERSIOT ON OSOITETTU MALLIN KOODINUMEROLLA.. 80 ) 100S ) 115 ) 120 ) 150S

Lisätiedot

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon

Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta. 10.09.2015 Pekka Hjon Kehittyneet työkoneiden käyttövoimavaihtoehdot moottorinvalmistajan näkökulmasta 10.09.2015 Pekka Hjon Agenda 1 Vallitseva tilanne maailmalla 2 Tulevaisuuden vaihtoehdot 3 Moottorinvalmistajan toiveet

Lisätiedot

Huuha UA Huuha UA LMM LMM HRCF. Volkswagen 1500 S S 31,4 25,1 11,1 19,9 0,0 87,5. Volkswagen Golf P 25,9 48,4 9,9 35,9 0,0 120,2

Huuha UA Huuha UA LMM LMM HRCF. Volkswagen 1500 S S 31,4 25,1 11,1 19,9 0,0 87,5. Volkswagen Golf P 25,9 48,4 9,9 35,9 0,0 120,2 Lopputulokset Final Results Pos No Driver / 2.Driver Club Car Speed TK1 TK2 TK3 TK4 TC Total 1 414 2 411 3 409 4 407 5 415 6 408 7 410 8 412 10 413 11 405 12 402 13 404 14 401 Huuha UA Huuha UA LMM LMM

Lisätiedot

ALUSTAVA LÄHTÖLISTA PRELIMINÄR STARTLISTA. Startti Wanhat Wehkeet / Karstula la 5.2.2011 klo 10.00

ALUSTAVA LÄHTÖLISTA PRELIMINÄR STARTLISTA. Startti Wanhat Wehkeet / Karstula la 5.2.2011 klo 10.00 1 / 9 0 C y Rutanen Matti Saarijärvi Renault 12 TS HA 1977 0 1 A xx Heinonen Kari Orimattila Ford T Coupe HA 1923 1 2 A Harvia Risto Muurame Ford T Touring HA 1925 1 3 A Järvenpää Matti Kyröskoski Citroen

Lisätiedot

Kasarijenkit from dummies Versio 1.0

Kasarijenkit from dummies Versio 1.0 Kasarijenkit from dummies Versio 1.0 Tämän tiedostoläjän olisi tarkoitus olla jonkinmoinen apuväline lähinnä roolipelaajille ja erityisesti pelinjohtajille, jotka sattuvat jostain syystä pelailemaan 80-luvun

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Lajittelun tulokset. NNC Street Slide Streetman Lajittelujärjestys : ET. 691 Saastamoinen Jarmo Suzuki Hayabusa 1300 Espoo

Lajittelun tulokset. NNC Street Slide Streetman Lajittelujärjestys : ET. 691 Saastamoinen Jarmo Suzuki Hayabusa 1300 Espoo Lajittelun tulokset NNC Street Slide 2007 16.6.2007 6 Streetman Lajittelujärjestys : Nro Nimi Kalusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 692 Lauronen Jussi Suzuki GSX R1000 Nastola

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

EK-TULOKSET. Sij. No Ohjaajat Seurat Lk Auto/Ilmoittaja Tulos Ero Ero ed

EK-TULOKSET. Sij. No Ohjaajat Seurat Lk Auto/Ilmoittaja Tulos Ero Ero ed YLEINEN EK 1:n tulos Hiidenportti 5,64km 1 38 Jari Kankaanmäki 4 Volvo 240 03:32,0 00:00,0 00:00,0 2 23 Heikki Lappalainen TAUK 3 Toyota Corolla FX-GT 03:33,5 00:01,5 00:01,5 3 7 Kim Niemi 2 Mitsubishi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilaukset puh: 09-231 938 43 mail: order@yokohama.se Faksi: +46 8 761 70 75. Henkilöauton kesärenkaat...3-9

SISÄLLYSLUETTELO. Tilaukset puh: 09-231 938 43 mail: order@yokohama.se Faksi: +46 8 761 70 75. Henkilöauton kesärenkaat...3-9 HINNASTO 01.02. SISÄLLYSLUETTELO Henkilöauton kesärenkaat...3-9 Ensiasennusrenkaat...10-13 4x4 / SUV kesärenkaat...14-18 Pakettiauton renkaat...19-20 Henkilöauton talvirenkaat...21-24 4X4 / SUV talvirenkaat...25-28

Lisätiedot

Autoviesti. Tämänlaisia tapahtumia saisi olla enemmänkin

Autoviesti. Tämänlaisia tapahtumia saisi olla enemmänkin 14 2016 YLEISÖMENESTYS Tämänlaisia tapahtumia saisi olla enemmänkin» Muoti ja autot saivat väen liikkeelle Huittisissa. Kiviniityllä järjestetty Cars&Fashion-tapahtuma keräsi jopa 1200 kävijää. Laura Haavisto

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

4-veto: YLEISKILPAILUN TULOKSET TULOS

4-veto: YLEISKILPAILUN TULOKSET TULOS LIPPOSEN OP-TALVIRALLISPRINT 11.01.2015 RANTASALMEN URHEILUAUTOILIJAT ry sij. lk 4-veto: YLEISKILPAILUN TULOKSET TULOS ERO edell. (= sek.) johtoon aika1: aika2: www.oopsware.org 1 110 Jari Putkinen MhMK

Lisätiedot

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE

AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE AUTON TUNNUSKILPI ESIPUHE PROBE TÄSSÄ OSALUETTELOSSA ON TIETOJA 10.92 ALKAEN VALMISTETUSTA PROBE- MALLISTA Auton tunnuskilpi Auton tunnuskilpi on kiinnitetty vasemmanpuoleiseen ovenpieleen lukitussalvan

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

OKSAN N HINTALUETTELO AUTON TEHDAS «, JÄÄHDYTTÄJILLE HELSINKI. HÄM NTfE 33 PUHELIN 71730,?

OKSAN N HINTALUETTELO AUTON TEHDAS «, JÄÄHDYTTÄJILLE HELSINKI. HÄM NTfE 33 PUHELIN 71730,? OKSAN N TEHDAS «, HELSINKI HÄM NTfE 33 PUHELIN 71730,? HINTALUETTELO AUTON JÄÄHDYTTÄJILLE 2 Hinta A: tässä hinnastossa tarkoittaa sitä, että me saamme kulloinkin kysymyksessä olevan vanhan jäähdyttäjän,

Lisätiedot

Sorted on Best Lap time. National Touring Cars Series Botniaring. Porsche GT3. Botniaring 4,014 km :15. Porsche GT3 Challege Aika-ajo

Sorted on Best Lap time. National Touring Cars Series Botniaring. Porsche GT3. Botniaring 4,014 km :15. Porsche GT3 Challege Aika-ajo Porsche GT Porsche GT Challege Aikaajo Botniaring, km.. : Qualifying started at :: Niemi Raimo Westman Emil Nylund Tom Westergård Johan Skurnik Daniel Haru Tommi Laivola Julle Palmberg Clas Nisula Juha

Lisätiedot

Kaanaa Center Vapaa harjoitus - perjantai - SuperCar

Kaanaa Center Vapaa harjoitus - perjantai - SuperCar Vapaa harjoitus - perjantai - SuperCar 2 Aki Karttunen Honda Civic Type R 3 00:36.858 11 Jere Kalliokoski Skoda Fabia 6 00:36.926 87 Toni Lukander Mitsubishi Lancer E6 6 00:36.958 76 Jussi-Petteri Leppihalme

Lisätiedot

Nuorekkaasti uudistuva A-sarja saa lisää moottori-, vaihteisto- ja varusteluvaihtoehtoja

Nuorekkaasti uudistuva A-sarja saa lisää moottori-, vaihteisto- ja varusteluvaihtoehtoja Tiedotusvälineille 6.9.205 Julkaistavissa heti Mercedes-Benzin A-sarjan toinen sukupolvi: Nuorekkaasti uudistuva A-sarja saa lisää moottori-, vaihteisto- ja varusteluvaihtoehtoja Uutta pirteää ilmettä

Lisätiedot

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE TransEco Seminaari 3.11.2011 Jukka Nuottimäki, VTT Polttoaineen kulutus / CO 2 päästö 3.11.2011 2 LIIKENTEEN ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot