1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa (17 ääntä)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa (17 ääntä)"

Transkriptio

1 Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi - Luovuus Keski-Suomen kilpailutekijänä KOOSTE TYÖPAJOISTA KUKA RAHOITTAA LUOVIA JA INNOVATIIVISIA KOKEILUJA? 1. Testaus- ja tuotekehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa (17 ääntä) Lupaus: Kootaan rahoitukseen, innovaatiotoimintaan ja yritysyhteistyöhön liittyvät voimavarat yhteen yritystehtaaseen, jonka toiminta lähtee yritysten tarpeista ja jonka toiminnassa opiskelijat ovat vahvasti mukana. Haaste annetaan yritystehtaan johtoryhmälle: toiminta käyntiin, näkyvyyttä toiminnalle, kaikki yritykset ja opiskelijat tietoiseksi tehtaan mahdollisuuksista! 2. Alkuvaiheen rahoituksen ongelmat (16 ääntä) Lupaus: Suunnataan vähenevät yritystuet vahvemmin alkuvaiheen yritysideoille. Tuetaan ideoijia, joilla ei ole y-tunnusta ja muutenkin vähävaraisia innovaattoreita. Hyväksytään hullutkin ideat, joista voi tulla läpimurto. Rahoitusta ei tarvita varmoihin hankkeisiin vaan riskialttiisiin. Haaste annetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle ja sitä kautta TEM:lle: tarvitaan tuotekehitysbulvaani, asiantuntijaraadit osaamisaloittain, jotka arvioivat alkuvaiheen ideat ja keksinnöt, joita yrittäjä lähtee tuotteistamaan, markkinoimaan ja tuottamaan pitkäjänteisesti tuettuna. 3. Lisää tsemppihenkeä ja yrittäjyysasennetta yksilöille, yhteiskuntaan ja kaikille koulutusasteille (7 ääntä) Lupaus: Jotta rahoitettavia ideoita syntyy, tarvitaan tukea jo aiemmin. Jokainen toimii itse yrittäjämäisesti ja kannustaa kaikin toimin myös opiskelijoita, työttömiä ja muita lähimmäisiä yrittäjyyteen oman osaamisen tunnistamisen kautta. Nostetaan yrittäjyyden arvostusta! Haaste annetaan ELY-keskukselle, ministeriöille, kunnille, oppilaitoksille ja nuorisotoimelle. TE-toimistolle: työttömyysturva-asiat kuntoon, jotta kynnys yrittäjyyteen madaltuu! 4. Kannattavan kasvun rahoitus (3 ääntä) Lupaus: Julkisen yritysrahoituksen fokus yritysten kasvupotentiaaliin, yksityisille sijoittajille kannustimia, bisnesenkeleiden ja yrittäjien kohtaamisten lisääminen, Tekes-rahoituksen haku yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Haaste annetaan ELY-keskukselle sekä korkeakouluille.

2 5. Rahoituksen jatkuvuus (2 ääntä) Lupaus: rahoitusta polutetaan yritystoiminnan eri vaiheisiin ja taataan rahoituksella pitkäjänteinen kehittäminen ja sallitaan riskinottoa. Haaste annetaan Työ- ja elinkeinoministeriölle. LUOVA AJATTELU ITSEOHJAUTUVASSA ORGANISAATIOSSA Työpajakysymyksinä: Mitkä ovat niitä pieniä asioita työyhteisössäsi, joilla ihmisen luovuuden saa kukkimaan? Mitä teet asian eteen huomenna? Kenet haastat mukaan? 1. Valituksi tuli keskustelussa olleiden lupausten ja haasteiden synteesi: Lupaus: Jaan keskeneräisiä asioita en hyväksy itsestäänselvyyksiä! Kehun, kiitän ja kuuntelen olen läsnä! Haastamme koko seminaariyleisön ERITYISESTI TULEVAISUUSRYHMÄN! Lupaukset ja haastetut: - Ei hyväksytä itsestään selvää ideaa, vaan jalostetaan ja haastetaan perustelemaan. Haastetaan toisemme ja omat organisaatiomme kokeilemaan ajatuksen toimivuutta. - Heitän huomenna ennakkoluulottoman aloitteen omaan työhöni liittyen. Haastan mukaan ensimmäisen työkaverin, jonka aamulla kohtaan. - Lupaan kysyä: Mitä sinulle kuuluu? (Huomioivaa käytäväkäyttäytymistä erilainen sisääntulo kokouksiin). Haastan mukaan kollegan työpaikaltani. - En lähetä sähköpostia talon sisällä, vaan käyn itse hoitamassa asian. Yksi digivapaa tunti viikossa koko organisaatiossa. Haastetaan mukaan eri työyhteisöt. MITEN TEKNOLOGIATEOLLISUUS VOI HYÖTYÄ LUOVUUDESTA? 1. Miten lupaan itse edistää luovuutta työelämässä Lupaus: Uuden rohkean avauksen ehdottaminen ja olemassa olevan kyseenalaistaminen ja kriittinen tarkastelu. Haaste annetaan Keski-Suomen tulevaisuusryhmälle. Tehtävänä löytää tapoja kannustaa lupauksen toteuttamiseen ja seurata haasteen toteutumista yhteistyössä yrityskehittäjien kanssa.

3 2. Keneltä odotan erityistä panostusta, mitä ja miksi? Lupaus: Minä itse; asia kuuluu kaikille ja jokainen on vastuussa, mutta johdon sitoutuminen ja kannustavuus on tärkeää. Julkishallinto mahdollistajana: rahoittajien sallivuus kokeilukulttuurin vahvistajana. Nopeita ja joustavia rahoitus- ja tukimekanismeja lisää uusien ideoiden / keksintöjen kaupallistamisen tuotekehityksen sudenkuoppien ja aukkojen ylittämiseksi. Haaste annetaan Keski-Suomen tulevaisuusryhmälle. Tehtävänä löytää keinoja lupauksen toteuttamiseksi. Ryhmässä koottiin ajatuksia myös seuraavista: 3. Hyviä esimerkkejä, miten luovuutta on käytetty paremman työn tekemiseen? - Aloitetietokoneen käyttöönotto ja aloitteiden palkitseminen - Kaikkien kannustaminen ideointiin ja kaikkien ideoiden arvostaminen - Asiakkaiden kuuntelu ja havainnointi, asiakkaan mukaan ottaminen kehittämistyöhön - Roolileikki asiakaspalveluprosesseissa - Yhteisten tilojen sijoittaminen keskiöön ja pakotettujen kohtaamisten ja yhteisten kohtaamisten järjestäminen - Koulutus uuden koneen käyttöön valmistajan tiloissa ulkomailla 4. Mitä uusia tapoja voisi olla edistää luovuutta työnteossa? - Eri asioiden yhdisteleminen ennakkoluulottomasti rajapinnoilla piilevien asioiden löytämiseksi - Roolien vaihto ja moniosaajien kouluttaminen organisaatioiden sisällä ja välillä - Työn keskeyttäminen välillä, jolloin aivot on off - Kevyt liikkuminen - Hack Day (24h): vapaan aiheen tiimipalaveri (esim Protacon) - Free Friday työpaikalla (esim. Google) - Inspiroiva työympäristö - Agendassa varattu aikaa luovuudelle - Innovatiiviset tavat asiakkaan tarpeiden kartoittamiselle - Rutiinien muuttaminen - osaamisen tunnistaminen ja esille tuominen 5. Keiden pitäisi olla erityisesti esimerkkinä? - Jokaisen itse työyhteisöss ja sosiaalisessa verkostossa - Tiimin esimiesten ja johdon mahdollistajana, sallivan, luottavan kulttuurin edistäjänä - Oppilaitosten uudenlaisten oppimisympäristöjen ja oppimistapojen toteuttajana - Esikuvat ja suuret ajattelijat

4 HAMMASPEIKON LUOVAT MENETELMÄT 1. Maakunnan yhteistyöasenteen parantaminen (7 ääntä) Lupaus: Maakunta nähdään kokonaisuutena siten, että elinvoimaisuus säilyy myös maakuntakeskuksen ulkopuolella. Keskisuomalaisille annamme aihetta olla ylpeitä keskisuomalaisuudesta. Haastetaan kaikki maakunnan toimijat; erityisesti maakunnan ministerit ja muut kansanedustajat, maakuntajohtaja 2. Terveystiedon lisääminen yläkouluikäisten keskuudessa (6 ääntä) Lupaus: Hyvinvointiputkessa luodaan elämyksellinen kierros hyvinvoinnin maailmassa (omalla paikkakunnalla; nuoret valistavat). Positiivinen ja kannustava sisältö: onnistumistarinoita, terveellinen ruoka, draaman keinoin luotuja esimerkkikohtauksia, kiireettömyyden keidas, liikkumiseen kannustavaa aktiviteettia jne. Haastetaan mukaan Keski-Suomen ammattiopistot (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutus), nuorten työpajat ja ammattikorkeakoulu (sosiaalialan opiskelijat, yhteisöpedagogit ja kulttuurituottajat). 3. Puitteet eri alojen osaajien kohtaamiselle (3 ääntä) Lupaus: Luodaan puitteet eri alojen osaajien kohtaamiselle. Hyödynnetään mm. mentorointia ja yrityskummitoimintaa. Luodaan uusia työpaikkoja! Haaste annetaan ELY-keskukselle, Karstulan taiteilijaresidenssille, Käsityön museolle jne. BIOTALOUDEN UUDET INNOVAATIOT Osaamisen ja jalostusarvon lisääminen Keski-Suomessa Lupaus: Lupaamme rakentaa osaajien ketjun. Kohdennamme tähän resursseja, niin osaamisresursseja, aikaresursseja kuin taloudellisiakin resursseja. Lisäksi pidämme kiinni olemassa olevista ja etsimme sekä vaadimme lisää resursseja. Työssä ovat mukana yritykset, oppilaitokset, tutkimus, kehittämisyhtiöt ja yrittäjyyttä edistävät yhteisöt. Kannustamme luovien yhteisöjen esiinmarssia. Pidämme huolen jalostusarvon alkupäästä, tutkimuksesta ja toisaalta markkinoinnista. Haaste: Keski-Suomen liitto haastetaan kutsumaan biotalouden nykyiset ja tulevat osaajat yhteiseen neuvotteluun tavoitteenaan nykyisen osaamisen näkyväksi tekeminen, resurssien suuntaaminen ja osaajien ketjun rakentaminen luovien menetelmien keinoin.

5 Pienryhmissä työstetyt ongelmat ja lupaukset: - Miten turvaamme osaamisen biotalouden koko tuotantoketjussa? Lupaus: lupaamme vaikuttaa luovasti, että koulutuksen järjestäjät resursoivat koulutusta em. tuotantoketjuun (Jalostusarvoon) ennakkotietoa hyödyntäen. - Kuinka kilpailuetua biotalouden uusista tuotteista Keski-Suomeen? Lupaus: Peräämme riittäviä resursseja. Esille nousivat myös osallistuminen, viestintä/tiedonvälitys, avoimuus uusille ideoille ja mahdollisuuksille (T &K). - Raaka-ainetta on, mutta jalostuksen hyöty pitää saada pysymään Keski-Suomessa. Jäteongelmat (turve, vesi, jne.) hallittava. Miten saadaan Pk-yritykset mukaan? miten saadaan eri toimijat (VTT, PK-sektori, yrittäjät) kohtautumaan? Mistä saadaan aloitteleville yrittäjille investointirahaa? Lupaus: asiakaslähtöisyys (B-to C, B-to-B ja C-to-C), tiedotus ja tiedon jalkauttaminen tässä tärkeää. toteuttajina JAMK, JAO, alueelliset kehittämisyhtiöt, JES, fb ja muu some sekä web.

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?

Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? 1. Korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöiden yhteistyömahdollisuus: tutkimuksen kaupallistaminen 2. Palvelua tuottavien verkostojen johtaminen 3. Yhteisöjen

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita

Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Asiakkaille parempia tuotteita ja palveluita Korkeakouluverkoston innovaatiopalvelut (KIP) hanke kehitti uusia tapoja korkeakouluverkoston innovaatiotoimintaan Miika Kajanus - Sari Karhu 1 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO Sisällys MIKSI TIETEESTÄ TULI TOIMINTAA OSA I: YLIOPISTOLAINEN YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti

SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN. CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti SUOMALAISEN OPPIMISEN TUTKIMUKSEN TUOTTEISTAMINEN JA KAUPALLISTAMINEN CICERO-KAUPPI -hankkeen verkkokyselyn tulosraportti Tiivistelmä Tämä raportti käsittelee suomalaisen oppimisen tutkimuksen tuotteistamista

Lisätiedot