PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE"

Transkriptio

1 TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan määrittely. - alan kehitys ja merkitys. Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen (Paula Kujansivun aineisto) Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) Case-1: Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva tietointensiivisten palveluorganisaatioiden erityispiirteistä sekä niissä toimimisen ja johtamisen keinoista. Copyright KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET Hyväksytty tentti. Harjoitustyö 5 case-harjoitusta Case-kuvaukset Erillinen case-ohje Pakolliset harjoitukset n. kerran viikossa SUOSITELTAVAT ESITIEDOT: TITA-1100 Tietojohtamisen peruskurssi TITA-4200 Organisaatiot oppivina systeemeinä. Copyright

2 KURSSIN LUENNOT JA HARJOITUKSET Luennot: Periodilla P4 perjantaisin kello salissa FC112. Ensimmäinen luento on Case-harjoitukset ja harjoitustyö: Kurssilla on 5 case-harjoitusta, joihin liittyy pakolliset harjoitustilaisuudet. Ryhmät tekevät 3-5 sivun laajuiset analyysit case-kuvausten ja muun käytettävissä olevan aineiston perusteella. Harjoitustilaisuudet pidetään huoneissa FC112 ja K2308. Alustavasti ryhmien kokoontumisajat ovat torstaisin kello 8-10 ja Ryhmien määrä ja tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan ensimmäisellä luennolla Harjoitusryhmät tekevät myös kirjallisen harjoitustyön. Samat harjoitusryhmät tekevät myös laajemman kirjallisen harjoitustyön. Harjoitustyön ja case-harjoitusten suorituksessa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia: lähdeviittausten merkintätapa case-ohje. Copyright KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Kurssin luennoi: Prof. Marjatta Maula Vierailevat luennoijat: Toimitusjohtaja Kari Kankaala, TkT, Professia Oy. Tutkija Mika Kautonen, HTM, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Vanhempi tutkija Antti Lönnqvist, TkT, (TTY) Jyrki Koskinen/ IBM, University Relations, Nordics; Governmental Programs & Community Relations, Finland (Harjoitustyö) Kurssiassistentit: Harri Laihonen, KTM Matti Koivuaho, DI Kurssin kieli: suomi. Copyright KURSSIN ARVOSANA JA TENTIT ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN: - Tentti 40 % - Harjoitustyö 30 % - Case-harjoitukset (pyöristämätön keskiarvo) 30 % Kurssin harjoitustyön ja case-harjoitusten arvioinnissa käytetään Tiedonhallinnan laitoksen yleistä arviointikriteeristöä. Kurssin tentit ovat: kello 13-16, Festia kello 9-12, Festia Kolmas tentti ilmoitetaan myöhemmin. Tarkista tentin ajankohta ja paikka oinfosta ilmoittautumisen yhteydessä! Copyright KURSSIN TITA-4400 SISÄLTÖ Viikot 6-11 Pe FC112 vko 6 Pe FC112 vko 7 Pe FC112 vko h h h 1. Avausluento: johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta: - alan m äärittely. - alan kehitys ja merkitys. Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen. Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge Intensive Business Services (KIBS). Case-1 Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) 2. Tietojohtaminen liike-elämän asiantuntijapalveluissa Julkinen hallinto tietointensiivisten palveluiden tuottajana. Case-2 Case Avioon ranskalaisittain Harjoitustyön käynnistys; vaihtoehtoiset aiheet: 1) The Codes of Conduct in Consulting ja konsultoinnin sopimusehdot. 2) The Great Transformation of IBM 3.Tietointensiiviset palvelut ja niiden tulevaisuus Pirkanmaalla. Case-3 State Library of Denmark Luentokalvot Kirjallisuuspaketti Yleinen caseohje Case-aineistot Luentokalvot Harjoitustyön ohje Luentokalvot Prof. M arjatta Maula Prof. M arjatta Maula Jyrki K oskinen/ IBM, U niversity Relations, Nordics; Governmental Programs & Community Relations, Finland Toim itusjohtaja Kari Kankaala, TkT, Professia Oy. Prof. M arjatta Maula Copyright

3 KURSSIN TITA-4400 SISÄLTÖ TENTTIMATERIAALI 1/3 Pe FC112 vko 9 Pe FC112 vko 10 Pe FC112 vko h h h 4. Osaamisintensiiviset yrityspalveluyritykset ja innovaatiotoiminta. Case-4 The Changing Face of Product Design: Making Real Returns from Intangible Assets (ECCH Case) 5. Tietointensiivisten palveluyritysten menestystekijät. Case-5 The Fall of Barings Bank 6. Teollisuuden palveluliiketoiminta: Perinteisen teollisuuden muuntuminen palveluyrityksiksi Kurssin yhteenveto. Huom. harjoitustyön deadline Luentokalvot Luentokalvot Luentokalvot Tutkija Mika Kautonen, HT,Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Prof. Marjatta Maula Vanhempi tutkija Antti Lönnqvist, TkT, TTY Prof. Marjatta Maula Prof. Marjatta Maula Kurssin tenttimateriaali Luentoaineistot Kurssikirjat: Løwendahl, Bente R Strategic Management of Professional Service Firms. Munksgaard Copenhagen Business School Press. International Publishers Ltd. Copenhagen. (191 s.) Maula, Marjatta Peltoniemi, Mirva (toim.) (2005) Tietointensiivinen palvelutoiminta. Näkökulmina kompleksisuus ja tiedonhallinta. ebrc:n julkaisusarja no. 25. (Saatavana myös verkosta) Copyright Copyright TENTTIMATERIAALI 2/3 Kirjaston verkkolehdistä löytyvät artikkelit: Sarvary, Miklos Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. California Management Review, Vol 41, No. 2, Winter. ss (13 s.) Internetistä löytyvät julkaisut: Kemppilä, Sari ja Mettänen, Paula Tietointensiivisiä palveluyrityksiä koskevan tutkimuksen nykytila. SITRA. 96 s. (96 s.) Luku 2: Tieto- ja osaamisintensiiviset palvelut Liite: Taulukko 2. Tietointensiivisiin palveluihin liittyviä luokituksia Kuusisto, Jari Meyer, Martin (2003) Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Tekes Technology Review 134/ s. (68 s.) TENTTIMATERIAALI 3/3 Muu tenttimateriaali: Chesborough, Henry and Spohrer, Jim A Research Manifesto for Services Science. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Poulfelt, Flemming Ethics for Management Consultants. Business Ethics: A European Review, Vol 6(2), ss (7 s.) Rust, Roland and Miu, Carol What Academic Research Tells Us about Services. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Sheehan, Jerry Understanding Service Sector Innovation. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Vickery, Graham and Wunsch-Vincent, Sacha ICT Use in Services and the Growth of Digital Content Services. Chapter 8 in Enhancing the Performance of the Services Sector. OECD. (34 s.) Copyright Copyright

4 TENTTIVASTAUKSISSA KANNATTAA OTTAA HUOMIOON Tenttikysymykset ovat usein esseetyyppisiä ja ne kohdistuvat kurssin keskeisiin käsitteisiin, malleihin jne. Tenttikysymyksessä mainitaan usein lähde (esim. tutkija) jonka pohjalta kysymys on tehty, jotta sinun olisi helpompi vastata kysymykseen. Vastaa siihen mitä on kysytty. Jäsennä vastauksesi hyvin ja kysymyksen mukaisesti. Varmista että kaikki tärkeät käsitteet ja asiat tulevat vastauksessasi esiin. Voit havainnollistaa osaamistasi kuvilla ja taulukoilla. Vastaa kysymyksen kaikkiin osiin. Esim. jos pyydetään esimerkkejä, niitä tulee mainita. Vastauksesi paranee jos pystyt osoittamaan että olet omaksunut asian syvällisesti, eli hallitset faktat, ja sen lisäksi pystyt arvioimaan kriittisesti kysyttävän asian merkitystä, sovellettavuutta käytännössä jne. Käytä hyvää ja täsmällistä kieltä. Voit käyttää ranskalaisia viivoja vastauksen alakohdissa tarvittaessa, mutta koko vastausta ei pidä rakentaa ranskalaisten viivojen varaan. Copyright KONSULTOINTIIN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ: Konsultointia koskevat arkistot ja muut tiedonlähteet Kennedy Information Consulting Central Kennedy Information'in osittain maksullinen sivusto. C2M Consulting to Management, amerikkalaisen lehden etupäässä maksullinen arkisto. Alan kotimaiset ja kansainväliset järjestöt Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry (www.ljk.fi) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry(www.skolry.fi) ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes (www.icmci.org) FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations (www.feaco.org) AMCF The Association of Management Consulting Firms (Earlier: ACME) IMC The Institute of Management Consultants PATCA The Professional and Technical Consultants Association PMI The Project Management Institute Konsulttiyritysten sivut ja julkaisut, esimerkiksi Accenture. Deloitte Research. McKinsey Quarterly konsulttiyrityksen lehti, joka myös tilattavissa. Strategy+business Booz-Allen & Hamilton konsulttiyrityksen julkaisema lehti. BearingPoint Yliopistojen ym. sivut, joilla opettajien kirjoituksia, case-esimerkkejä, ilmainen uutiskirje, ym: INSEAD Ranskassa oleva liikkeenjohdon oppilaitos: Wharton Pennsylvanian yliopiston kauppakorkeakoulu MIT Sloan School of Management. Muita linkkilistoja ja artikkelikokoelmia liike-elämän eri aloilta, myös konsultoinnista : Business.com. ManagementFirst. Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan määrittely. - alan kehitys ja merkitys. Why Now? The world is becoming a service system. Top Ten Nations by Labor Force Size (about 50% of world labor in just 10 nations) A = Agriculture, G = Goods, S = Services Nation China India U.S. Indonesia Brazil Russia Japan Nigeria Banglad. Germany % WW Labor % A % G Source: Jim Spohrer / IBM 2005 % S United States (A) Agriculture: Value from harvesting nature (G) Goods: Value from making products (S) Services: Value from enhancing the capabilities of things (customizing, distributing, etc.) and interactions between things The largest labor force migration in human history is underway, driven by urbanization, global communications, low cost labor, business growth and technology innovation.

5 SSME Service Science, Management and Engineering Tarve uuden tieteenalan SSME Service Science, Management and Engineering luomiseen yritysten ja yliopistojen piirissä Aloite yritysten taholta (mm. IBM ja monet ICT-alan yritykset) Pula asiantuntevista henkilöistä, joita ko. yritykset voisivat työllistää Pula tutkimustiedosta Pula palvelualaa koskevista relevanteista käsitteistä ja malleista. Pula palvelualaa koskevasta opetuksesta TEKES 2004: Teollisuus ja palvelut molemmat tärkeitä tulevaisuudessa ja usein niiden vuorovaikutus Teollisuustuotannon merkitys kansantaloudessa tulee olemaan ratkaiseva vaurauden kasvulle, palveluelinkeinojen kehittymiselle ja hyvinvointivaltion ylläpidolle Teollinen tuotanto on Suomessa kannattavaa vain, jos sen tuottavuutta kyetään nostamaan kilpailijamaita nopeammin. Tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä myös demografisista syistä Kaksi tärkeintä tekijää tuottavuuden kohottamisessa ovat tutkimusja kehityspanostukset ja koulutuksen taso Palveluelinkeinojen työllistävä vaikutus tulee olemaan nykyistä suurempi Palveluelinkeinoihin liittyvän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää vahvaa teollista rakennetta suuri osa osaamisintensiivisistä palveluista on teolliseen toimintaan liittyviä. Palvelujen tuottavuus on jäänyt jälkeen teollisuuden tuottavuuden kehityksestä. LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 1. Palvelussa tai tuote-palvelukombinaatiossa Palvelu, tuote (tavara), tai niiden kombinaatio, i.e., ovat tietoa tai informaatiota, tai ne sisältävät sitä merkittävän määrän. Mitä voidaan tuotteistaa (esim.) Tietokanta Tietojen formaatti ja sisältö Tietojen prosessointi ja saatavuus/saavutettavuus Tietojen ylläpito / ajantasallapito Tieteellisen tai vastaavan tiedon hankinta, tulkinta ja soveltaminen esim. päätöksessä tai t&k-toiminnassa. Esimerkkejä: High tech -tuotteet, Teollisuuden palveluliiketoiminta niiden yhteydessä Uutispalvelut, Information retrieval ja data base ja data mining palvelut NetDoctor palvelut. www:ssä oleva tieto (voi olla ilmaista). TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 2. Palvelun tarjoavien/tuottavien henkilöiden asiantuntemuksessa ja kokemuksessa (professional services, expert services). Tieto sijaitsee (sertifioidussa) asiantuntemuksessa ja/tai kokemusvarastossa Tieto on pääosin hiljaista ja se perustuu esim. pitkään koulutukseen ja/tai harjoitteluun. Tällaiset palvelut voivat olla ainutlaatuisia, ei-standardoituja ja ei-toistettavia. Esimerkkejä: Konsultointipalvelut Lääketieteelliset palvelut; Kylätalkkari ja aviomiespalvelu, Kouluttaja Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Asiantuntijan ammatillinen profiili tai muu kompetenssi Tapa jolla haluttu palvelu tuotetaan (usein yhdessä asiakkaan kanssa);asiantuntijan käyttämät metodit, välineet, jne., ja niihin liittyvät laskutusperiaatteet.

6 TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 3. Prosessissa tai järjestelmässä Tieto sijaitsee prosessissa tai järjestelmässä, joka mahdollistaa palvelun markkinoinnin, saatavuuden, yhdistelyn, modifioinnin, personalisoinnin ja jakelun. Esimerkkejä: www-pohjaiset palvelut Itsepalvelut kuten lippupalvelu, matkapalvelut, pankkipalvelut Vähittäiskaupan palvelut MacDonalds Lisääntyvästi julkisen hallinnon tarjoamat palvelut. Asiankäsittelyjärjestelmät Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Prosessi, järjestelmä tai kanava, jonka kautta/avulla asiakas saa tarvitsemansa palvelun tai asiantuntemuksen käyttöönsä; TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 4. Organisaation kompetenssissa ja kyvyssä innovoida, oppia ja uudistua Esimerkkejä: Asiakaspalautejärjestelmä; tavat joilla asiakkailta saatavaa tietoa kerätään ja hyödynnetään. Laatujärjestelmä Konsultoinnin kansainväliset pelisäännöt ( Codes of conduct ) Koulutus- ja rekrytointimenettelyt Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Menettelytavat joiden avulla organisaatio ja sen toimijat ylläpitävät oppimis- ja uudistumiskykynsä. Valmistava teollisuus (30 % BKT:stä) tuotantoteollisuus prosessiteollisuus rakennusteollisuus TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET PALVELUT TEKESIN MUKAAN 1. Tieto/osaamisintensiiviset liikeelämän palvelut (KIBS*) 4 Teollisuuden palveluliiketoiminta (Industrial Services**) 2 Teknologian mahdollistamat palvelut 3 Innovatiiviset palvelukonseptit Palvelusektori (70 % BKT:stä) Julkinen sektori Lähde: Tekes (*) Knowledge-Intensive Business Services KIBS (muokattu) (**) Tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut KISA = Knowledge Intensive Service Activities, palveluaktiviteetit, sis. markkina- ja ei-markk.perusteiset yksityiset ja julk.hall. palvelut TIETOINTENSIIVISET PALVELUT / Maula Tieto- ja osaamisintensiiviset palvelut Liike-elämän asiantuntijapalvelut (Professional business services) Eitieto/osaamisintensiiviset palvelut Liike-elämän palvelut Tietointensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) Teollisuuden palveluliiketoiminta (Industrial service) Muut liike-elämän palvelut Asiantuntijapalvelut (kapea näkemys: Expert service) Asiantuntijapalvelut (laajempi näkemys: Professional service) Kuluttajapalvelut Muut kuluttajapalvelut (julkiset ja yksityiset)

7 TUOTANNON VUOSITTAINEN KASVU- ENNUSTE (%) SUOMESSA vv BKT n. 2,6 % Alkutuotanto n. 1,3 % Teollisuus n. 3,3 % Rakentaminen n. 2,6 % Julkiset palvelut n. 1,2 % Yksityiset palvelut n. 3,5 % (Lähde, ETLA n kaavio, kesäkuu 2003) Kilpailun kasvu palvelualoilla mm. yleinen palvelukauppasopimus GATS The General Agreement on the Trade of Services, WTO (http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm) Julkisten palvelujen tehostamistarve Rajankäynti yksityisten ja julkisten palvelujen välillä Uusien palvelujen synty Palveluinnovaatioiden vauhdittajat ja esteet: Ks. Kuusisto ja Meyer ss Tekesin teknologiastrategia > Miten muuttuu ympäristö? Miten osaamistarpeet? Klustereiden kehitys: elinkeinojen kilpailukyky ja uusiutuminen, uusien toimialojen syntyminen ja kasvu Hyvinvointi kestävän kehityksen ehdoilla Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät Kestävän kehityksen sovellukset Muutosta ajavat tekijät: globalisaatio, osaaminen, digitaalisuus, verkottunut toiminta, kestävä kehitys, sosiaalinen kehitys, teknologian muutosvoimat Tieto- ja viestintäteknologia Bioteknologia Materiaaliteknologia Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo Hyvinvoinnin sovellukset Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Tekesin rahoituspäätökset yrityksille toimialoittain Miljoonaa euroa Teollisuus Kone ja metallituote Liike-elämän palvelut Elektroniikka ja sähkö Kemia Muut 20 Metsä 10 Rakentaminen Elintarvike Sähkö-, kaasuja 0 vesihuolto TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET PALVELUT JA TEKES Tieto-/osaamisintensiivisten palveluiden kehittämisellä on keskeinen rooli Tekesin strategiassa. elinkeinoelämän vahvistuminen,uudistuminen ja monipuolistuminen Tekesin toiminta-ajatuksen toteuttaminen. Tekesin KIBS-hankkeet liikkeelle v TIP-tutkimusohjelma, TTY vv. (2003) 2008, n. 1,5 milj. TIP Tietointensiivinen palvelutoiminta tietojohtamisen näkökulmasta TTY Tiedonhallinnan laitos koordinoi SERVE-tutkimusohjelma LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo DM Copyright Tekes

8 TIETOINTENSIIVISIÄ PALVELUYRITYKSIÄ KOSKEVAN TUTKIMUKSEN NYKYTILA Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen Paula Kujansivun aineisto 2006 (osa) TIETOINTENSIIVISET PALVELUYRITYKSET TUTKIMUKSEN NYKYTILA Kemppilä & Mettänen, 2004 perustuu kirjallisuusselvitykseen tietointensiiviset palveluyritykset ja palvelut vuoden 1995 jälkeen julkaistut tutkimukset Sitran raportteja 38: rtti38.pdf ESITYKSEN SISÄLTÖ keskeiset käsitteet ja luokittelut tietointensiiviset palvelut piirteitä tietointensiivisen palvelusektorin kuvaus aiheeseen liittyvien tutkimusten esittelyä KÄSITTEET Knowledge-intensive services (KIS) mm. Eurostat (2003), OECD (2003) Knowledge-intensive business services (KIBS) mm. Kautonen et al. (1998), Miles et al. (2000), National Technology Agency of Finland (2002), Tomlinson (2000), Werner (2001) Professional services mm. Hermelin (2001), Løwendahl (1997) Technology-related knowledge-intensive business services (T-KIBS) mm. den Hertog and Bilderbeek (2000), Miles et al. (2000), Skogli (1998)

9 LUOKITTELUT eivät täysin vertailukelpoisia perustelut epäselviä samoilla termeillä eri merkityksiä Knowledgeintensive services Knowledge-intensive business services Eurostat (2003) Kasanko and Tiilikka (1999) Kautonen et al. (1998) Toivonen (2001) Tomlimson (2000) Employment and Economy Development Centre of Pirkanmaa (2003) Hermelin (1997) Penttilä (2003) Miles et al. (1995) technical services X X X X X X X computer and IT services X X X X X X X X research and development services X X X X X X X patent offices X legal and economic consulting X X X X X X X training (including private) X X X X X X X education and recruiting services X financial and insurance services X X X X X post and telecommunication services X X marketing and advertising services X X X X X X management consulting X X X X X personnel services X X real estate services X knowledge-intensive transportation X X water and air transportation X machinery rental without an operator X knowledge-intensive IT services X X knowledge-intensive basic services X X creative, cultural and athletic activities X design firms X knowledge-intensive associations X other business services X X other professional services X office services X architecture services X community planning firms X HPAC and electric planning X technical earth and water services X engineering offices X technical testing and analysing X environmental services X TIETOINTENSIIVISET PALVELUT PIIRTEITÄ (engl. Knowledge Intensive Services, KIS) tiedolla vahva rooli palvelujen tuotantopanoksena perustuvat merkittävästi ammatilliseen osaamiseen joko itsessään ensisijaisia tiedon lähteitä tai osaamista käyttäjilleen tai palveluita käytetään panoksina asiakkaiden oman osaamisen kehittämiseen asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä tiivis vuorovaikutus, jossa tietoa jaetaan ja uutta tietoa luodaan; usein asiakkaalta edellytetään korkeaa osaamistasoa palveluprosessin onnistumiseksi AIHEALUEESEEN SISÄLTYY PALJON ERILAISIA TUTKIMUKSIA, JOTKA LIITTYVÄT talouteen ja tuottavuuteen historialliseen kehitykseen kotimaisiin alueellisiin selvityksiin ulkomaisiin alueellisiin selvityksiin innovaatioihin yrityksen johtamiseen aineettomaan pääomaan konsultteihin TALOUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Miles 1998, Howells 2000, Stumpf et al. 2002, Tomlinson 2000, Antonelli 2000, Katsoulacos ja Tsounis 2000 palveluyritykset muuttuneet passiivisista toimijoista aktiivisiksi toimijoiksi yritykset ulkoistavat toimintojaan aikaisempaa enemmän KIBS-yritysten merkitys talouden ja tuottavuuden kannalta merkittävä tietointensiiviset liike-elämän palvelut tärkeitä myös tuotantosektorin näkökulmasta

10 HISTORIALLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSIA esim. Ainamo ja Tienari 2002, Pirkanmaan TE-keskus 2003, Kyrö 1996, Karsten ja van Veen 2002, Henry 2002 tutkimukset käsittävät usein tietyn maantieteellisen alueen tai jonkin KIBS-osa-alueen konsulttiala kehittynyt eri maissa eri tavoin ja kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tekijät (esim. perinteet, lakijärjestelmät, valtion rooli, yleinen työtilanne) KIBS-toimiala: tietotekniikkapalveluiden tarjoamista ulkoistaminen alkoi, asiakkuudet partneruutta toimialat hämärtyneet SUOMALAISIA ALUEELLISIA TUTKIMUKSIA esim. Kasanko ja Tiilikka 1999, Kuusisto ja Meyer 2002, Kautonen et al. 1998, Penttilä 2003, Toivonen 2001, Werner 2001 KIBS-yritykset keskittyneet pääkaupunkiseudulle pirkanmaalaisista KIBS-yrityksistä suurin osa Tampereella; yritykset pieniä, nopeasti kasvavia ja joustavia; pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan kanssa Oulun alueen KIBS-sektori nuori ja nopeasti kasvanut; T-KIBSyrityksillä merkittävä rooli tulevaisuudessa KIBS-yritysten rooli kasvaa edelleen ja toimialat hämärtyvät ULKOMAISIA ALUEELLISIA TUTKIMUKSIA esim. Hermelin 2001, Skogli 1998, Tomlinson 2000, Eurostat 2003 Ruotsissa ja Norjassa KIBS-yritysten tilanne samanlainen kuin Suomessa: KIBS-yritykset jakautuneet epätasaisesti ja ala kasvanut nopeasti Euroopassa tietointensiivisten palveluiden kulutus kasvanut eri maanosien maiden välillä eroja (esim. Iso-Britanniassa kulutus suurempaa ja systemaattisempaa kuin Japanissa, Japanissa palveluiden tuottaminen tehokkaampaa kuin Iso- Britanniassa) INNOVAATIOIHIN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Toivonen 2002, Tether ja Hipp 2002 ja 2000, Miles 2001 ja 2000, Boden ja Miles 2000, Den Hertog 2000, Hipp et al. 2000, Leiponen 2000 tutkimukset käsittelevät teknologiaan liittyviä innovaatioita sekä tietointensiivisiä palveluita innovaatiojärjestelmässä ja -prosessissa KI(B)S-yritykset ovat erittäin innovatiivisia ja niiden rooli vaihtelee: facilitators, carriers and sources of innovation ; change agents sektoreittain ja alueittain tietointensiiviset palveluorganisaatiot merkittäviä toimijoita uusien innovaatioiden tuottamisen kannalta sekä omissa että asiakkaiden innovaatioissa aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa tärkeää; asiakkaat ovat tärkeä tietolähde ja innovaatioiden synty edellyttää asiakkailta panostusta innovaatiot aina luonteeltaan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia palveluinnovaatiot tuore tutkimusalue

11 YRITYKSEN JOHTAMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Løwendahl 2001, Stumpf et al. 2002, Ojasalo 1999, Nachum 1999, Marklund 2000, Roberts 2000 tietointensiivisiin palveluyrityksiin ei voida soveltaa suoraan perinteisiä strategisen johtamisen malleja; toisaalta yhtä oikeaa strategiaa vaikea esittää perinteisillä mittareilla ei pystytä mittaamaan tietoon ja osaamiseen perustuvien palveluyritysten tuottavuutta, suorituskykyä tai innovaatioita aineettomaan pääomaan kiinnitettävä huomioita AINEETTOMAAN PÄÄOMAAN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Boone ja Ganeshan 2001, Werr 2002, Crucini 2002, Sheehan 2002, Orava ja Tuominen 2002, Miles ja Boden 2000, Andersen ja Howells 2000 perustuvat case-yrityksissä tehtyihin haastatteluihin ja kyselyihin sekä kirjallisuuteen tiedolla, kokemuksella ja maineella merkittävä rooli tietojohtamiseen tulee panostaa palveluinnovaatioissa käytetään erilaisia immateriaalioikeuksia kuin teollisuusinnovaatioissa, myös eri alojen välillä on eroja KONSULTTEIHIN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA YHTEENVETO esim. Faust 2002, Henry 2002, Kieser 2002, Kipping ja Armbrüster 2002, Gammelsæter 2000, Wright 2002 tutkimus keskittynyt lähinnä konsulttitoiminnan laajentumiseen ja sen taustalla oleviin syihin laajentumisen syynä sekä tarve konsultoinnille että yksittäisten konsulttien tai konsulttiyritysten toimenpiteet tiedon luominen, johtaminen ja validointi korostuu henkilökohtaiset kontaktit, verkostojen luominen ja näkyvyys korostuvat konsulttitoimintaa määrittävät aina uudelleen ja uudelleen vaihtuvat muotiopit toimiala uusi määritelmät vielä hiomattomia ja epäselviä toimialalla tärkeä rooli talouden kehityksen kannalta innovaatiot yksi tietointensiivisten palveluiden keskeinen palvelutekijä innovointiin liittyy vahvasti vuorovaikutus asiakkaan kanssa asiakassuhteissa luottamus tärkeää asiantuntijan kyettävä yhdistämään teknisiä ja sosiaalisia taitoja perinteiset johtamismallit eivät useimmiten sovellu tietointensiivisiin palveluyrityksiin

12 ALAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS ON KUITENKIN LISÄÄNTYNYT VIIME VUOSINA EBSCOhost : KIBS, knowledge-intensive business services tai EBSCOhost knowledge-intensive services artikkelia Artikkeleita, kpl Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT, KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) KIBS-toimialalla pääasiallisina asiakkaina ovat toiset yritykset (tai julkinen hallinto). Suomennetaan tässä yhteydessä mm: Liike-elämän palvelut Tietointensiivinen palveluliiketoiminta Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Asiantuntijapalvelut (HUOM: teollisuuden palveluliiketoimintaa käsitellään erikseen) Vastaavia käsitteitä: Strategic Business Services Expert Services Knowledge intensive business service firm Knowledge firm Know-how firm Expert firm (1) GATS in PALVELULUOKITUS (GATS The General Agreement on Trade in Services) Business and professional services > Accountancy services > Advertising services > Architectural and engineering services > Computer and related services > Legal services Communication services > Audiovisual services > Postal and courier, express mail services > Telecommunications Construction and related services Distribution services Educational services Energy services Environmental services Financial services Health and social services Tourism services Transport services > Air transport > Maritime transport > Services auxiliary to all modes of transport Movement of natural persons

13 (1) PALVELUTYÖNANTAJAT RY, JÄSENLIITOT Apteekkien Työnantajaliitto Autoliikenteen Työnantajaliitto Erityispalvelujen Työnantajaliitto Henkilöstöpalveluyritysten liitto Kaupan Työnantajaliitto Kiinteistöpalvelut Opetusalan Työnantajaliitto Pankkialan Työnantajaliitto Sosiaalialan Työnantajaliitto Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto, SHR Terveyspalvelualan Työnantajaliitto Tietoalojen liitto Vakuutusalan Työnantajayhdistys HUOM: kattaa palvelut yleisemmin (ei vain KIBS) (1) TOIMIALARAJOJEN HÄMÄRTYMINEN OSAAMISINTENSIIVISISSÄ PALVELUISSA (KIBS) Syntyy uusia palveluja Rajankäynti yksityiset vrt. julkiset palvelut poliittinen päätöksenteko, verotus jne. Alan sisäiset toimialarajat hämärtyvät Uusmedia Ohjelmistoala, tietojenkäs. palvelut Taloushallinnon palvelut Lainopilliset palvelut Mainospalvelut, markkinointiviestintä Konsultointi Henkilöstöpalvelut R&Dpalvelut Tekniset palvelut Lähteitä mm: Toivonen 2001 ja Tekes (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN MERKITYS Liike-elämän palvelutoiminnan merkitys: (A) Suora ja kasvava osuus kansantuotteesta (B) Välillinen vaikutus kansantuotteeseen (C) Merkitys tietoyhteiskunnan kannalta (A) Suora ja kasvava osuus kansantuotteesta, syyt: 1. Ulkoistaminen Saman toiminnan siirtyminen paikasta toiseen eli asiakasyrityksen sisältä palveluntuottajille. Syy: taloudellinen kannattavuus, joustava tuotanto. Teolliset toiminnat ensisijaisia, liike-elämän palvelut osa teollisuutta tai sen apualoja (mm. Karaomerlioglu & Carlsson 1999) 2. Asiantuntemuksen tarpeen kasvu (aito kysynnän kasvu). Liittyy työnjaon monimutkaistumiseen, teknologian kehitykseen jne (esim. Martinelli 1991). Myös ulkoistamisen taustalla on ensisijaisesti asiantuntemuksen hankinta (eim. Strambach 2001) Lähde: Marja Toivonen (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN MERKITYS (B) Välillinen vaikutus kansantuotteeseen, syyt: 1. Asiantuntijapalvelut lisäävät tuottavuutta (1980-luku) Olennaisinta ei ole asiantuntijapalveluiden nopea kasvu vaan niiden kytkentä mihin sektoreihin 2. Asiantuntijapalvelut lisäävät innovaatiokykyä (1990- luku). Tutkimusteemat: Innovaatioiden syntyminen jokapäiväisessä tuotannollisessa toiminnassa Palveluinnovaatioiden erityisluonne (harvoin radikaaleja, usein kombinaatioita, tunnistetaan innovaatioiksi vasta jälkikäteen) Innovaatiojärjestelmäajattelu (C) Merkitys tietoyhteiskunnan kannalta 1. KIBSien merkitys innovaattoreina (ei vain muiden yritysten tukijoina) 2. Korkeaan teknologiaan liittyvät KIBSit (T-KIBS) (Miles 2001, Howells, 2000) Lähde: Marja Toivonen

14 (1) PALVELUT KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ (A) POM-malli (perinteinen pohjoismainen yrityksen asteittaisen kansainvälistymisen malli): Product strategy & pattern: Physical products => Services => Systems Operation strategy & pattern: Agents => Sales/Marketing units => Production units Market strategy & pattern: Close markets => Distant markets (B) Born Globals (uusi lähestymistapa) Global market (niche) Verkostomainen toiminta R. Luostarinen, HKKK Lähde: R. Luostarinen (1) TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT (KIBS), PIIRTEITÄ Korkea asiantuntemuksen taso Korkea koulutustaso Alalletulokynnys matala Palveluiden sertifiointi uusi ilmiö Nopeasti muuttuvat markkinat Henkilöstöllä profession ja elämäntavan merkitys on suuri verrattuna urakehityksen merkitykseen Copyright (2) UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISTAMAT PALVELULIIKETOIMINNAT TUNNUSPIIRTEITÄ: Usein ICT:n mahdollistama uusi liiketoiminta Mobiiliratkaisut Vuorovaikutus useiden toimijoiden kanssa Yritys- ja kuluttajapalveluja Monistettavat, verkostomaiset toimintamallit jotka eivät sisällä varsinaista tuotetta mutta hyödyntävät teknologiaa Lähde: Tekes (2) UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISTAMAT PALVELULIIKETOIMINNAT TOIMIALOJA: perinteiset palvelualat kuten kauppa, pankki, vakuutus, rahoitus, tietoliikennepalvelut, jne. ESIMERKKEJÄ: verkkopalveluna toteutettavat kokonaisuudet e-markkinapaikat logistiikkapalvelut virtuaaliorganisaatiot sovelluspalvelutoiminta (ASP) bioinformatiikka Lähde: Tekes

15 (3) INNOVATIIVISET PALVELUKONSEPTIT Kehitetään teknologiaa ja hyödynnetään/sovelletaan palveluita Kehitetään palveluita ja sovelletaan teknologiaa Kehitetään palveluinnovaatioihin perustuvaa liiketoimintaa (4) TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA (INDUSTRIAL SERVICES); Tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut Soveltajat: valmistava teollisuus (prosessi-, rakennus-, metalliteollisuus) Esimerkkejä: (etä)huolto, käynnissäpito, kunnossapito, elinkaaripalvelut, prosessinhallinta, palvelupaketit, teknologiaintegraattorit Tavoitteet: Liiketoiminnan laajentaminen tuotteen elinkaaren tai arvoketjun uusille alueille Vuorovaikutus asiakkaan liiketoiminnan kanssa Asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen. Lähde: Tekes Ks. myös: Kuusisto & Meyer (2003) Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Tekes Technology Review 134/2003. Lähde: Tekes PROFESSIONAL SERVICE FIRMS DIFFER FROM MANUFACTURING FIRMS ASIANTUNTIJAYRITYKSEN STRATEGIAT (Source: Løwendahl) It may be difficult to explain the behavior of professional service firms by using traditional theoretical models because of their different value creating processes. Process 1: The ability to sell a credible promise. Process 2: To deliver what have been promised (professionals and the client firm together). Process 3: The ability to learn from the project and to institutionalize the learning to improve efficiency and quality with future clients FEATURES: They may not give first priority to profitability. Not all of them want to grow. They may avoid hierarchy. They may refuse to produce a formal organization chart. The consultants may refuse the authority of managers and do not always see managerial positions as promotions. They may refuse wealthy capital owners the right to invest in their firms. (Source: Løwendahl)

16 LIIKE-ELÄMÄN PALVELUYRITYSTEN KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA (Lähde: Løwendahl, 1997, 2000) 1. Menetelmäorientoitunut strategia (Solution or output based strategy). PERUSTA: Yrityksen kollektiivinen kyvykkyys tai ratkaisut kuten palveluportfolio tai (standardoidut) menetelmät. 2. Asiakaslähtöinen strategia (Client relation based strategy). PERUSTA: Yrityksen ainutlaatuinen kyky ymmärtää ja auttaa tiettyjä asiakasryhmiä 3. Luovuus- ja ongelmanratkaisukeskeinen strategia (Problem solving or creativity based strategy). PERUSTA: Yksilöiden asiantuntemus, luovuus ja innovointikyky. Status & authority Mgmt focus Control Coordination Performance evaluation Org. design Org. flexibility Service complexity Ownership Key assets Vulnerability Strategic focus KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA (Source: Løwendahl, 1997, 2000) SOLUTION Hierarchical mgmt Internal. R&D Authority High. HQ to local. Sales revenues. New solutions. Top down Low Low External possible Org. control Obsolescence of solutions Target markets CLIENT RELATION Client rel. External. Sales Price Low Client satisf. % repeat buy Bottom up High Medium Internal Ind. control Exits Target clients PROBLEM SOLVING Expert Int'l + Ext'l competence dev't Trust Medium. Two-way. Innovation. Chall. projects Self designing Medium High Internal Org. + Ind. control Loss of innovativeness Target proj./probl. (challenges) KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA, YKSILÖIDEN PRIORITEETIT (Source: Løwendahl, 1997, 2000) SOLUTION CLIENT RELATION PROBLEM SOLVING Priority Job security Autonomy Learning. Innovation Risk aversion Goal setting Primary goal High Firm Sell or develop solutions Low Individual Pleasing the client Medium Team Enhancing the competence KONSULTOINTITOIMIALA Authority "The boss" The client dec. maker Professional expert Reference group Firm Client Academe/peers Status/rewards linked to Loyalty. New solutons. Sales. Client satisf.. Retention. Creativity. Chall projects compl. Demand from org. org. support Chall. clients. autonomy. Chall. proj's. Expert colleagues Degree of autonomy pref. Low High Medium Conflict resolution mode Loyalty Exit Voice

17 KONSULTOINNIN MÄÄRITELMÄ Management Consulting Management consultancy covers a wide array of services. Management consulting is the rendering of independent advice and assistance about management issues. This typically includes identifying and investigating problems and opportunities, recommending appropriate action and helping to implement those recommendations. Source: FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations Management Consulting The rendering of independent advice and assistance about the process of management to clients with management responsibilities. Lähde: ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes LIIKKEENJOHDON KONSULTTI Management Consultant An individual who provides independent advice and assistance about the process of management to clients with management responsibilities. Professional Management Consultant A management consultant who views management consulting as a profession, who strives for self-improvement in the process of both management and management consulting and who subscribes to the code of ethics of a professional body of management consultants. Certified Management Consultant A professional management consultant who meets the relevant requirements of character, qualifications, experience, competence and independence established by the professional body issuing certification. KONSULTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Asiakastoimeksiantojen perusteella suoritettavaa asiantuntijapalvelua yritysasiakkaille tai julkisen sektorin organisaatioille. Konsultoinnin sisältö on monipuolistunut. Sen luonne on muuttunut perinteisestä asiantuntijoiden tekemästä neuvonnasta kohti (osallistuvaa) prosessikonsultointia. Myös ICT-ratkaisujen toteuttaminen on muodostunut merkittäväksi osaksi konsulttitoimistojen tehtäväkenttää. WORLDWIDE BUSINESS CONSULTING SERVICES The pioneer stage ( the 1950 s. technical knowledge, engineering skills, and scientific management. The development stage (1960 s s) new marketing related services were developed. The growth stage (1980 s-) explosive growth, diversification of services, and extension into the areas of business science and behavioral science Kyrö, Copyright

18 ALAN KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes (www.icmci.org) The global association of national management consulting institutes from around the world. FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations (www.feaco.org) The umbrella organisation for 22 Management Consultancies Associations of European and Non European countries. AMCF The Association of Management Consulting Firms (Earlier: ACME) The collective voice and promote knowledge exchange and professional standards for the community of management consulting firms from around the world with a focus on North American markets." IMC The Institute of Management Consultants PATCA The Professional and Technical Consultants Association PMI The Project Management Institute With over 118,000 members worldwide, PMI is the leading nonprofit professional association in the area of Project Management. ALAN KOTIMAISET JÄRJESTÖT Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry (www.ljk.fi) Sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. LJK:n tarkoitus Riippumattoman liikkeenjohdon konsultoinnin edistäminen Korkean tason ylläpitäminen konsulttien keskuudessa Toimialaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttaminen Alan ulkomaisen kehityksen seuraaminen ja kansainvälinen yhteistyö Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry (www.skolry.fi) Insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantaja-järjestö. Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen eri osa-alueiden suunnitteluosaaminen. CONSULTING MARKET SHARE BY GEOGRAPHIC REGION 2005 Source: Kennedy Information, The Global Consulting Marketplace 2006: Key Data, Trends and Forecasts In: Paul Gronwall, FEACO 2006 KONSULTOINTIPALVELUJEN TARJONTA: ALA POLARISOITUU North America ISOJEN YRITYSTEN SUHTEELLINEN OSUUS ALAN LIIKEVAIHDOSTA Europe, Middle East, and Africa PIENTEN YRITYSTEN SUHTEELLINEN OSUUS ALAN LIIKEVAIHDOSTA Latin America Asia Pacific One third of consulting firms employ fewer than four people, and often they are one-person offices (Collis, 1996). Copyright

19 ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS BIG FOUR ACCOUNTING (+ CONSULTING) FIRMS KPMG Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young PricewaterhouseCoopers Sources: Public Accounting Report, Washington Post CONSULTING SERVICES, E.G.: IBM Accenture AT Kearney Capgemini Deloitte KONSULTTIEN PALKKAUS KONSULTIN KESKIPALKKA (Salary and bonus, US$ per vuosi) Partner / Vice President Assoc. Partner / Principal / Director Senior manager Manager / Project leader Senior / Experienced Consultant Consultant / Recent MBA Entry level / Analyst Perustuu kyselyyn 240 konsulttiyritystä maailmanlaajuisesti (v. 2004?) ei otettu huomioon konsulttiyrityksen kokoa, tyyppiä tai sijaintia. ei sisältänyt yrityksiä joissa on vain muutamia työntekijöitä. Lähde: Compensation & Benefits in Consulting Kennedy Information. KONSULTOINTI JA ETIIKKA Konsultin toimintaympäristö: moniselitteisyys, epäselvyys, ristiriitaisuus (ambiguity) herkkyys (sensitivity) päätöksenteon rajoittuneisuus (bounded rationality) Asiakkaan epävarmuuden aiheet: Tarve (tarvitaanko konsultteja lainkaan? Markkina (mistä löytää sopivat konsultit) Yhteistyö (miten toimia konsultin kanssa?) Kriittiset tekijät: Luottamus, asiantuntemus, maine Lähde: Poulfelt, 1997.

20 KONSULTOINNIN EETTISET DILEMMAT Liikevaihto vs. paras ratkaisu (=> profit and pride) Optimaalinen lähestymistapa vs. asiakkaan budjetti Ammatillinen panostus vs. asiakkaan intressit Asiakkaan tarpeet vs. asiakasyrityksen tarpeet Luottamuksellisuus vs. jääviys/estyneisyys Läheisyys vs. etäisyys asiakkaaseen Täydellinen vs. puutteellinen tieto CASE-1: Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) Lähde: Poulfelt, Cap Gemini Group Sogeti Cap Gemini Ernst & Young KNOWLEDGE MANAGEMENT AT CAP GEMINI ERNST & YOUNG Within the Cap Gemini Group there are two major brands: Sogeti and Cap Gemini Ernst & Young. The two organisations are separated both legally as well as operationally, each with its own mission, its own route to market and its own way of operating.

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01

M a r j a T o i v o n e n. Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 M a r j a T o i v o n e n Osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen tulevaisuudennäkymät 83/01 ESR-julkaisut -sarja Päätoimittaja - Editor-in-Chief Riitta Kangasharju Toimitussihteeri - Editor Kimmo

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010

KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 KANSAINVÄLINEN OHJELMISTOYRITYSKARTOITUS 2010 Tämä kysymyslomake on osa vuosittaista ohjelmistoliiketoiminnan kartoitusta. Tulokset julkaistaan tilastoyhteenvetona ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen

OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006. Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT POHJOIS-SAVOSSA 6.11.2006 Petri Pietikäinen ja Jukka Siikonen Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255 5023

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa

Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama ja Matleena Saarakkala Tekesin katsaus 245/2009 Yritysten kasvu alueellisesti Suomessa Kirsti Sorama Matleena Saarakkala Marko Järvenpää Marko Kohtamäki

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Sisällysluettelo Johdanto 3 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle 4 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat

Lisätiedot

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA

TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA TEOLLISUUSSUMMIT 2014 8.-9.10.2014 OULU, SUPERPARK AREENA www.teollisuussummit.fi Sisältö Johdanto... 3 Kaupunginjohtajan tervehdys... 4 TeollisuusForumin puheenvuoro... 5 BusinessOulu viritti teollisuuden.

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland

Boardview. Syö tai tule syödyksi. tarkkana yritysjärjestelyissä. 2/2014 kesä. Directors Institute of. Finland Boardview 2/2014 kesä Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Syö tai tule syödyksi tarkkana yritysjärjestelyissä Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola

Lisätiedot

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI

MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI MUOTOILUN MUUTTUNUT ROOLI 1.2.2010 Provoke Design Oy Christian Aminoff, Timo Hänninen, Mikko Kämäräinen ja Janne Loiske Tämän selvityksen on tilannut Luovan talouden strateginen hanke Työja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA

OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA i SAILA KINNI OSALLISTAVIEN TYÖPAJOJEN KÄYTTÖ JA VAIKUTUKSET TIETOINTENSIIVISTEN LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13

TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA 13 ALUEELLISEN INNOVAATIOTOIMINNAN TILA, MERKITYS JA KEHITYSHAASTEET SUOMESSA EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 8 / 2002 TULEVAISUUSVALIOKUNTA TEKNOLOGIAN ARVIOINTEJA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES

TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 1 (52) Aika entisen ja tulevan välissä Between old and new TILOJEN VÄLIAIKAISKÄYTTÖ TEMPORARY USES AND SPACES 26.9.2011 DoTank Helsinki Kimmo Rönkä Francesco Allaix Hilda Kozári Esa Vesmanen 2 (52) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN

Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN Ritva Rajander-Juusti Serenitas Consulting Oy ANSSIALA Yhteinen matka FINANSSIALAN TULEVAISUUTEEN HYVINVOIVA FINANSSIALA Hyvinvoiva finanssiala 2014 2015 -hankkeen loppuraportti Julkaisija ja tekijä 2015

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen

Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut Hanna Lehtimäki, Life Works Consulting Oy Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen Liito-ohjelman vuosikirja 2008 Toimittanut

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot