PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELU- TOIMINTA TIETO- INTENSIIVINEN KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE"

Transkriptio

1 TIETO- INTENSIIVINEN PALVELU- TOIMINTA Professori Marjatta Maula Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan laitos (1) Avaus. Prof. Marjatta Maula Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan määrittely. - alan kehitys ja merkitys. Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen (Paula Kujansivun aineisto) Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) Case-1: Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) TITA-4400 TIETOINTENSIIVINEN PALVELUTOIMINTA (4 OP) KURSSIN TAVOITE Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva tietointensiivisten palveluorganisaatioiden erityispiirteistä sekä niissä toimimisen ja johtamisen keinoista. Copyright KURSSIN SUORITUSVAATIMUKSET Hyväksytty tentti. Harjoitustyö 5 case-harjoitusta Case-kuvaukset Erillinen case-ohje Pakolliset harjoitukset n. kerran viikossa SUOSITELTAVAT ESITIEDOT: TITA-1100 Tietojohtamisen peruskurssi TITA-4200 Organisaatiot oppivina systeemeinä. Copyright

2 KURSSIN LUENNOT JA HARJOITUKSET Luennot: Periodilla P4 perjantaisin kello salissa FC112. Ensimmäinen luento on Case-harjoitukset ja harjoitustyö: Kurssilla on 5 case-harjoitusta, joihin liittyy pakolliset harjoitustilaisuudet. Ryhmät tekevät 3-5 sivun laajuiset analyysit case-kuvausten ja muun käytettävissä olevan aineiston perusteella. Harjoitustilaisuudet pidetään huoneissa FC112 ja K2308. Alustavasti ryhmien kokoontumisajat ovat torstaisin kello 8-10 ja Ryhmien määrä ja tilaisuuksien ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan ensimmäisellä luennolla Harjoitusryhmät tekevät myös kirjallisen harjoitustyön. Samat harjoitusryhmät tekevät myös laajemman kirjallisen harjoitustyön. Harjoitustyön ja case-harjoitusten suorituksessa tulee noudattaa seuraavia ohjeistuksia: lähdeviittausten merkintätapa case-ohje. Copyright KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Kurssin luennoi: Prof. Marjatta Maula Vierailevat luennoijat: Toimitusjohtaja Kari Kankaala, TkT, Professia Oy. Tutkija Mika Kautonen, HTM, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Vanhempi tutkija Antti Lönnqvist, TkT, (TTY) Jyrki Koskinen/ IBM, University Relations, Nordics; Governmental Programs & Community Relations, Finland (Harjoitustyö) Kurssiassistentit: Harri Laihonen, KTM Matti Koivuaho, DI Kurssin kieli: suomi. Copyright KURSSIN ARVOSANA JA TENTIT ARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN: - Tentti 40 % - Harjoitustyö 30 % - Case-harjoitukset (pyöristämätön keskiarvo) 30 % Kurssin harjoitustyön ja case-harjoitusten arvioinnissa käytetään Tiedonhallinnan laitoksen yleistä arviointikriteeristöä. Kurssin tentit ovat: kello 13-16, Festia kello 9-12, Festia Kolmas tentti ilmoitetaan myöhemmin. Tarkista tentin ajankohta ja paikka oinfosta ilmoittautumisen yhteydessä! Copyright KURSSIN TITA-4400 SISÄLTÖ Viikot 6-11 Pe FC112 vko 6 Pe FC112 vko 7 Pe FC112 vko h h h 1. Avausluento: johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta: - alan m äärittely. - alan kehitys ja merkitys. Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen. Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge Intensive Business Services (KIBS). Case-1 Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) 2. Tietojohtaminen liike-elämän asiantuntijapalveluissa Julkinen hallinto tietointensiivisten palveluiden tuottajana. Case-2 Case Avioon ranskalaisittain Harjoitustyön käynnistys; vaihtoehtoiset aiheet: 1) The Codes of Conduct in Consulting ja konsultoinnin sopimusehdot. 2) The Great Transformation of IBM 3.Tietointensiiviset palvelut ja niiden tulevaisuus Pirkanmaalla. Case-3 State Library of Denmark Luentokalvot Kirjallisuuspaketti Yleinen caseohje Case-aineistot Luentokalvot Harjoitustyön ohje Luentokalvot Prof. M arjatta Maula Prof. M arjatta Maula Jyrki K oskinen/ IBM, U niversity Relations, Nordics; Governmental Programs & Community Relations, Finland Toim itusjohtaja Kari Kankaala, TkT, Professia Oy. Prof. M arjatta Maula Copyright

3 KURSSIN TITA-4400 SISÄLTÖ TENTTIMATERIAALI 1/3 Pe FC112 vko 9 Pe FC112 vko 10 Pe FC112 vko h h h 4. Osaamisintensiiviset yrityspalveluyritykset ja innovaatiotoiminta. Case-4 The Changing Face of Product Design: Making Real Returns from Intangible Assets (ECCH Case) 5. Tietointensiivisten palveluyritysten menestystekijät. Case-5 The Fall of Barings Bank 6. Teollisuuden palveluliiketoiminta: Perinteisen teollisuuden muuntuminen palveluyrityksiksi Kurssin yhteenveto. Huom. harjoitustyön deadline Luentokalvot Luentokalvot Luentokalvot Tutkija Mika Kautonen, HT,Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus Prof. Marjatta Maula Vanhempi tutkija Antti Lönnqvist, TkT, TTY Prof. Marjatta Maula Prof. Marjatta Maula Kurssin tenttimateriaali Luentoaineistot Kurssikirjat: Løwendahl, Bente R Strategic Management of Professional Service Firms. Munksgaard Copenhagen Business School Press. International Publishers Ltd. Copenhagen. (191 s.) Maula, Marjatta Peltoniemi, Mirva (toim.) (2005) Tietointensiivinen palvelutoiminta. Näkökulmina kompleksisuus ja tiedonhallinta. ebrc:n julkaisusarja no. 25. (Saatavana myös verkosta) Copyright Copyright TENTTIMATERIAALI 2/3 Kirjaston verkkolehdistä löytyvät artikkelit: Sarvary, Miklos Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. California Management Review, Vol 41, No. 2, Winter. ss (13 s.) Internetistä löytyvät julkaisut: Kemppilä, Sari ja Mettänen, Paula Tietointensiivisiä palveluyrityksiä koskevan tutkimuksen nykytila. SITRA. 96 s. (96 s.) Luku 2: Tieto- ja osaamisintensiiviset palvelut Liite: Taulukko 2. Tietointensiivisiin palveluihin liittyviä luokituksia Kuusisto, Jari Meyer, Martin (2003) Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Tekes Technology Review 134/ s. (68 s.) TENTTIMATERIAALI 3/3 Muu tenttimateriaali: Chesborough, Henry and Spohrer, Jim A Research Manifesto for Services Science. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Poulfelt, Flemming Ethics for Management Consultants. Business Ethics: A European Review, Vol 6(2), ss (7 s.) Rust, Roland and Miu, Carol What Academic Research Tells Us about Services. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Sheehan, Jerry Understanding Service Sector Innovation. Communications of the ACM, July 2006, Vol. 49, Number 7, pp Vickery, Graham and Wunsch-Vincent, Sacha ICT Use in Services and the Growth of Digital Content Services. Chapter 8 in Enhancing the Performance of the Services Sector. OECD. (34 s.) Copyright Copyright

4 TENTTIVASTAUKSISSA KANNATTAA OTTAA HUOMIOON Tenttikysymykset ovat usein esseetyyppisiä ja ne kohdistuvat kurssin keskeisiin käsitteisiin, malleihin jne. Tenttikysymyksessä mainitaan usein lähde (esim. tutkija) jonka pohjalta kysymys on tehty, jotta sinun olisi helpompi vastata kysymykseen. Vastaa siihen mitä on kysytty. Jäsennä vastauksesi hyvin ja kysymyksen mukaisesti. Varmista että kaikki tärkeät käsitteet ja asiat tulevat vastauksessasi esiin. Voit havainnollistaa osaamistasi kuvilla ja taulukoilla. Vastaa kysymyksen kaikkiin osiin. Esim. jos pyydetään esimerkkejä, niitä tulee mainita. Vastauksesi paranee jos pystyt osoittamaan että olet omaksunut asian syvällisesti, eli hallitset faktat, ja sen lisäksi pystyt arvioimaan kriittisesti kysyttävän asian merkitystä, sovellettavuutta käytännössä jne. Käytä hyvää ja täsmällistä kieltä. Voit käyttää ranskalaisia viivoja vastauksen alakohdissa tarvittaessa, mutta koko vastausta ei pidä rakentaa ranskalaisten viivojen varaan. Copyright KONSULTOINTIIN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ: Konsultointia koskevat arkistot ja muut tiedonlähteet Kennedy Information Consulting Central Kennedy Information'in osittain maksullinen sivusto. C2M Consulting to Management, amerikkalaisen lehden etupäässä maksullinen arkisto. Alan kotimaiset ja kansainväliset järjestöt Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry (www.ljk.fi) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry(www.skolry.fi) ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes (www.icmci.org) FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations (www.feaco.org) AMCF The Association of Management Consulting Firms (Earlier: ACME) IMC The Institute of Management Consultants PATCA The Professional and Technical Consultants Association PMI The Project Management Institute Konsulttiyritysten sivut ja julkaisut, esimerkiksi Accenture. Deloitte Research. McKinsey Quarterly konsulttiyrityksen lehti, joka myös tilattavissa. Strategy+business Booz-Allen & Hamilton konsulttiyrityksen julkaisema lehti. BearingPoint Yliopistojen ym. sivut, joilla opettajien kirjoituksia, case-esimerkkejä, ilmainen uutiskirje, ym: INSEAD Ranskassa oleva liikkeenjohdon oppilaitos: Wharton Pennsylvanian yliopiston kauppakorkeakoulu MIT Sloan School of Management. Muita linkkilistoja ja artikkelikokoelmia liike-elämän eri aloilta, myös konsultoinnista : Business.com. ManagementFirst. Johdanto. Tietointensiivinen palvelutoiminta - alan määrittely. - alan kehitys ja merkitys. Why Now? The world is becoming a service system. Top Ten Nations by Labor Force Size (about 50% of world labor in just 10 nations) A = Agriculture, G = Goods, S = Services Nation China India U.S. Indonesia Brazil Russia Japan Nigeria Banglad. Germany % WW Labor % A % G Source: Jim Spohrer / IBM 2005 % S United States (A) Agriculture: Value from harvesting nature (G) Goods: Value from making products (S) Services: Value from enhancing the capabilities of things (customizing, distributing, etc.) and interactions between things The largest labor force migration in human history is underway, driven by urbanization, global communications, low cost labor, business growth and technology innovation.

5 SSME Service Science, Management and Engineering Tarve uuden tieteenalan SSME Service Science, Management and Engineering luomiseen yritysten ja yliopistojen piirissä Aloite yritysten taholta (mm. IBM ja monet ICT-alan yritykset) Pula asiantuntevista henkilöistä, joita ko. yritykset voisivat työllistää Pula tutkimustiedosta Pula palvelualaa koskevista relevanteista käsitteistä ja malleista. Pula palvelualaa koskevasta opetuksesta TEKES 2004: Teollisuus ja palvelut molemmat tärkeitä tulevaisuudessa ja usein niiden vuorovaikutus Teollisuustuotannon merkitys kansantaloudessa tulee olemaan ratkaiseva vaurauden kasvulle, palveluelinkeinojen kehittymiselle ja hyvinvointivaltion ylläpidolle Teollinen tuotanto on Suomessa kannattavaa vain, jos sen tuottavuutta kyetään nostamaan kilpailijamaita nopeammin. Tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä myös demografisista syistä Kaksi tärkeintä tekijää tuottavuuden kohottamisessa ovat tutkimusja kehityspanostukset ja koulutuksen taso Palveluelinkeinojen työllistävä vaikutus tulee olemaan nykyistä suurempi Palveluelinkeinoihin liittyvän potentiaalin hyödyntäminen edellyttää vahvaa teollista rakennetta suuri osa osaamisintensiivisistä palveluista on teolliseen toimintaan liittyviä. Palvelujen tuottavuus on jäänyt jälkeen teollisuuden tuottavuuden kehityksestä. LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 1. Palvelussa tai tuote-palvelukombinaatiossa Palvelu, tuote (tavara), tai niiden kombinaatio, i.e., ovat tietoa tai informaatiota, tai ne sisältävät sitä merkittävän määrän. Mitä voidaan tuotteistaa (esim.) Tietokanta Tietojen formaatti ja sisältö Tietojen prosessointi ja saatavuus/saavutettavuus Tietojen ylläpito / ajantasallapito Tieteellisen tai vastaavan tiedon hankinta, tulkinta ja soveltaminen esim. päätöksessä tai t&k-toiminnassa. Esimerkkejä: High tech -tuotteet, Teollisuuden palveluliiketoiminta niiden yhteydessä Uutispalvelut, Information retrieval ja data base ja data mining palvelut NetDoctor palvelut. www:ssä oleva tieto (voi olla ilmaista). TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 2. Palvelun tarjoavien/tuottavien henkilöiden asiantuntemuksessa ja kokemuksessa (professional services, expert services). Tieto sijaitsee (sertifioidussa) asiantuntemuksessa ja/tai kokemusvarastossa Tieto on pääosin hiljaista ja se perustuu esim. pitkään koulutukseen ja/tai harjoitteluun. Tällaiset palvelut voivat olla ainutlaatuisia, ei-standardoituja ja ei-toistettavia. Esimerkkejä: Konsultointipalvelut Lääketieteelliset palvelut; Kylätalkkari ja aviomiespalvelu, Kouluttaja Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Asiantuntijan ammatillinen profiili tai muu kompetenssi Tapa jolla haluttu palvelu tuotetaan (usein yhdessä asiakkaan kanssa);asiantuntijan käyttämät metodit, välineet, jne., ja niihin liittyvät laskutusperiaatteet.

6 TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 3. Prosessissa tai järjestelmässä Tieto sijaitsee prosessissa tai järjestelmässä, joka mahdollistaa palvelun markkinoinnin, saatavuuden, yhdistelyn, modifioinnin, personalisoinnin ja jakelun. Esimerkkejä: www-pohjaiset palvelut Itsepalvelut kuten lippupalvelu, matkapalvelut, pankkipalvelut Vähittäiskaupan palvelut MacDonalds Lisääntyvästi julkisen hallinnon tarjoamat palvelut. Asiankäsittelyjärjestelmät Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Prosessi, järjestelmä tai kanava, jonka kautta/avulla asiakas saa tarvitsemansa palvelun tai asiantuntemuksen käyttöönsä; TIETOINTENSIIVISYYS Missä tieto sijaitsee? 4. Organisaation kompetenssissa ja kyvyssä innovoida, oppia ja uudistua Esimerkkejä: Asiakaspalautejärjestelmä; tavat joilla asiakkailta saatavaa tietoa kerätään ja hyödynnetään. Laatujärjestelmä Konsultoinnin kansainväliset pelisäännöt ( Codes of conduct ) Koulutus- ja rekrytointimenettelyt Mitä voidaan tuotteistaa (esim.): Menettelytavat joiden avulla organisaatio ja sen toimijat ylläpitävät oppimis- ja uudistumiskykynsä. Valmistava teollisuus (30 % BKT:stä) tuotantoteollisuus prosessiteollisuus rakennusteollisuus TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET PALVELUT TEKESIN MUKAAN 1. Tieto/osaamisintensiiviset liikeelämän palvelut (KIBS*) 4 Teollisuuden palveluliiketoiminta (Industrial Services**) 2 Teknologian mahdollistamat palvelut 3 Innovatiiviset palvelukonseptit Palvelusektori (70 % BKT:stä) Julkinen sektori Lähde: Tekes (*) Knowledge-Intensive Business Services KIBS (muokattu) (**) Tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut KISA = Knowledge Intensive Service Activities, palveluaktiviteetit, sis. markkina- ja ei-markk.perusteiset yksityiset ja julk.hall. palvelut TIETOINTENSIIVISET PALVELUT / Maula Tieto- ja osaamisintensiiviset palvelut Liike-elämän asiantuntijapalvelut (Professional business services) Eitieto/osaamisintensiiviset palvelut Liike-elämän palvelut Tietointensiiviset liike-elämän palvelut (KIBS) Teollisuuden palveluliiketoiminta (Industrial service) Muut liike-elämän palvelut Asiantuntijapalvelut (kapea näkemys: Expert service) Asiantuntijapalvelut (laajempi näkemys: Professional service) Kuluttajapalvelut Muut kuluttajapalvelut (julkiset ja yksityiset)

7 TUOTANNON VUOSITTAINEN KASVU- ENNUSTE (%) SUOMESSA vv BKT n. 2,6 % Alkutuotanto n. 1,3 % Teollisuus n. 3,3 % Rakentaminen n. 2,6 % Julkiset palvelut n. 1,2 % Yksityiset palvelut n. 3,5 % (Lähde, ETLA n kaavio, kesäkuu 2003) Kilpailun kasvu palvelualoilla mm. yleinen palvelukauppasopimus GATS The General Agreement on the Trade of Services, WTO (http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_e.htm) Julkisten palvelujen tehostamistarve Rajankäynti yksityisten ja julkisten palvelujen välillä Uusien palvelujen synty Palveluinnovaatioiden vauhdittajat ja esteet: Ks. Kuusisto ja Meyer ss Tekesin teknologiastrategia > Miten muuttuu ympäristö? Miten osaamistarpeet? Klustereiden kehitys: elinkeinojen kilpailukyky ja uusiutuminen, uusien toimialojen syntyminen ja kasvu Hyvinvointi kestävän kehityksen ehdoilla Älykkäät tuotteet, prosessit ja järjestelmät Kestävän kehityksen sovellukset Muutosta ajavat tekijät: globalisaatio, osaaminen, digitaalisuus, verkottunut toiminta, kestävä kehitys, sosiaalinen kehitys, teknologian muutosvoimat Tieto- ja viestintäteknologia Bioteknologia Materiaaliteknologia Verkottuneen talouden liiketoimintaosaaminen LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo Hyvinvoinnin sovellukset Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Tekesin rahoituspäätökset yrityksille toimialoittain Miljoonaa euroa Teollisuus Kone ja metallituote Liike-elämän palvelut Elektroniikka ja sähkö Kemia Muut 20 Metsä 10 Rakentaminen Elintarvike Sähkö-, kaasuja 0 vesihuolto TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET PALVELUT JA TEKES Tieto-/osaamisintensiivisten palveluiden kehittämisellä on keskeinen rooli Tekesin strategiassa. elinkeinoelämän vahvistuminen,uudistuminen ja monipuolistuminen Tekesin toiminta-ajatuksen toteuttaminen. Tekesin KIBS-hankkeet liikkeelle v TIP-tutkimusohjelma, TTY vv. (2003) 2008, n. 1,5 milj. TIP Tietointensiivinen palvelutoiminta tietojohtamisen näkökulmasta TTY Tiedonhallinnan laitos koordinoi SERVE-tutkimusohjelma LÄHDE: Martti af Heurlin, Tekes, Toimialavuoropuheluseminaari, Kuntatalo DM Copyright Tekes

8 TIETOINTENSIIVISIÄ PALVELUYRITYKSIÄ KOSKEVAN TUTKIMUKSEN NYKYTILA Katsaus alaa koskevaan tutkimukseen Paula Kujansivun aineisto 2006 (osa) TIETOINTENSIIVISET PALVELUYRITYKSET TUTKIMUKSEN NYKYTILA Kemppilä & Mettänen, 2004 perustuu kirjallisuusselvitykseen tietointensiiviset palveluyritykset ja palvelut vuoden 1995 jälkeen julkaistut tutkimukset Sitran raportteja 38: rtti38.pdf ESITYKSEN SISÄLTÖ keskeiset käsitteet ja luokittelut tietointensiiviset palvelut piirteitä tietointensiivisen palvelusektorin kuvaus aiheeseen liittyvien tutkimusten esittelyä KÄSITTEET Knowledge-intensive services (KIS) mm. Eurostat (2003), OECD (2003) Knowledge-intensive business services (KIBS) mm. Kautonen et al. (1998), Miles et al. (2000), National Technology Agency of Finland (2002), Tomlinson (2000), Werner (2001) Professional services mm. Hermelin (2001), Løwendahl (1997) Technology-related knowledge-intensive business services (T-KIBS) mm. den Hertog and Bilderbeek (2000), Miles et al. (2000), Skogli (1998)

9 LUOKITTELUT eivät täysin vertailukelpoisia perustelut epäselviä samoilla termeillä eri merkityksiä Knowledgeintensive services Knowledge-intensive business services Eurostat (2003) Kasanko and Tiilikka (1999) Kautonen et al. (1998) Toivonen (2001) Tomlimson (2000) Employment and Economy Development Centre of Pirkanmaa (2003) Hermelin (1997) Penttilä (2003) Miles et al. (1995) technical services X X X X X X X computer and IT services X X X X X X X X research and development services X X X X X X X patent offices X legal and economic consulting X X X X X X X training (including private) X X X X X X X education and recruiting services X financial and insurance services X X X X X post and telecommunication services X X marketing and advertising services X X X X X X management consulting X X X X X personnel services X X real estate services X knowledge-intensive transportation X X water and air transportation X machinery rental without an operator X knowledge-intensive IT services X X knowledge-intensive basic services X X creative, cultural and athletic activities X design firms X knowledge-intensive associations X other business services X X other professional services X office services X architecture services X community planning firms X HPAC and electric planning X technical earth and water services X engineering offices X technical testing and analysing X environmental services X TIETOINTENSIIVISET PALVELUT PIIRTEITÄ (engl. Knowledge Intensive Services, KIS) tiedolla vahva rooli palvelujen tuotantopanoksena perustuvat merkittävästi ammatilliseen osaamiseen joko itsessään ensisijaisia tiedon lähteitä tai osaamista käyttäjilleen tai palveluita käytetään panoksina asiakkaiden oman osaamisen kehittämiseen asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä tiivis vuorovaikutus, jossa tietoa jaetaan ja uutta tietoa luodaan; usein asiakkaalta edellytetään korkeaa osaamistasoa palveluprosessin onnistumiseksi AIHEALUEESEEN SISÄLTYY PALJON ERILAISIA TUTKIMUKSIA, JOTKA LIITTYVÄT talouteen ja tuottavuuteen historialliseen kehitykseen kotimaisiin alueellisiin selvityksiin ulkomaisiin alueellisiin selvityksiin innovaatioihin yrityksen johtamiseen aineettomaan pääomaan konsultteihin TALOUTEEN JA TUOTTAVUUTEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Miles 1998, Howells 2000, Stumpf et al. 2002, Tomlinson 2000, Antonelli 2000, Katsoulacos ja Tsounis 2000 palveluyritykset muuttuneet passiivisista toimijoista aktiivisiksi toimijoiksi yritykset ulkoistavat toimintojaan aikaisempaa enemmän KIBS-yritysten merkitys talouden ja tuottavuuden kannalta merkittävä tietointensiiviset liike-elämän palvelut tärkeitä myös tuotantosektorin näkökulmasta

10 HISTORIALLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSIA esim. Ainamo ja Tienari 2002, Pirkanmaan TE-keskus 2003, Kyrö 1996, Karsten ja van Veen 2002, Henry 2002 tutkimukset käsittävät usein tietyn maantieteellisen alueen tai jonkin KIBS-osa-alueen konsulttiala kehittynyt eri maissa eri tavoin ja kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tekijät (esim. perinteet, lakijärjestelmät, valtion rooli, yleinen työtilanne) KIBS-toimiala: tietotekniikkapalveluiden tarjoamista ulkoistaminen alkoi, asiakkuudet partneruutta toimialat hämärtyneet SUOMALAISIA ALUEELLISIA TUTKIMUKSIA esim. Kasanko ja Tiilikka 1999, Kuusisto ja Meyer 2002, Kautonen et al. 1998, Penttilä 2003, Toivonen 2001, Werner 2001 KIBS-yritykset keskittyneet pääkaupunkiseudulle pirkanmaalaisista KIBS-yrityksistä suurin osa Tampereella; yritykset pieniä, nopeasti kasvavia ja joustavia; pitkäaikainen yhteistyö asiakkaan kanssa Oulun alueen KIBS-sektori nuori ja nopeasti kasvanut; T-KIBSyrityksillä merkittävä rooli tulevaisuudessa KIBS-yritysten rooli kasvaa edelleen ja toimialat hämärtyvät ULKOMAISIA ALUEELLISIA TUTKIMUKSIA esim. Hermelin 2001, Skogli 1998, Tomlinson 2000, Eurostat 2003 Ruotsissa ja Norjassa KIBS-yritysten tilanne samanlainen kuin Suomessa: KIBS-yritykset jakautuneet epätasaisesti ja ala kasvanut nopeasti Euroopassa tietointensiivisten palveluiden kulutus kasvanut eri maanosien maiden välillä eroja (esim. Iso-Britanniassa kulutus suurempaa ja systemaattisempaa kuin Japanissa, Japanissa palveluiden tuottaminen tehokkaampaa kuin Iso- Britanniassa) INNOVAATIOIHIN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Toivonen 2002, Tether ja Hipp 2002 ja 2000, Miles 2001 ja 2000, Boden ja Miles 2000, Den Hertog 2000, Hipp et al. 2000, Leiponen 2000 tutkimukset käsittelevät teknologiaan liittyviä innovaatioita sekä tietointensiivisiä palveluita innovaatiojärjestelmässä ja -prosessissa KI(B)S-yritykset ovat erittäin innovatiivisia ja niiden rooli vaihtelee: facilitators, carriers and sources of innovation ; change agents sektoreittain ja alueittain tietointensiiviset palveluorganisaatiot merkittäviä toimijoita uusien innovaatioiden tuottamisen kannalta sekä omissa että asiakkaiden innovaatioissa aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa tärkeää; asiakkaat ovat tärkeä tietolähde ja innovaatioiden synty edellyttää asiakkailta panostusta innovaatiot aina luonteeltaan kulttuurisia, sosiaalisia ja taloudellisia palveluinnovaatiot tuore tutkimusalue

11 YRITYKSEN JOHTAMISEEN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Løwendahl 2001, Stumpf et al. 2002, Ojasalo 1999, Nachum 1999, Marklund 2000, Roberts 2000 tietointensiivisiin palveluyrityksiin ei voida soveltaa suoraan perinteisiä strategisen johtamisen malleja; toisaalta yhtä oikeaa strategiaa vaikea esittää perinteisillä mittareilla ei pystytä mittaamaan tietoon ja osaamiseen perustuvien palveluyritysten tuottavuutta, suorituskykyä tai innovaatioita aineettomaan pääomaan kiinnitettävä huomioita AINEETTOMAAN PÄÄOMAAN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA esim. Boone ja Ganeshan 2001, Werr 2002, Crucini 2002, Sheehan 2002, Orava ja Tuominen 2002, Miles ja Boden 2000, Andersen ja Howells 2000 perustuvat case-yrityksissä tehtyihin haastatteluihin ja kyselyihin sekä kirjallisuuteen tiedolla, kokemuksella ja maineella merkittävä rooli tietojohtamiseen tulee panostaa palveluinnovaatioissa käytetään erilaisia immateriaalioikeuksia kuin teollisuusinnovaatioissa, myös eri alojen välillä on eroja KONSULTTEIHIN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA YHTEENVETO esim. Faust 2002, Henry 2002, Kieser 2002, Kipping ja Armbrüster 2002, Gammelsæter 2000, Wright 2002 tutkimus keskittynyt lähinnä konsulttitoiminnan laajentumiseen ja sen taustalla oleviin syihin laajentumisen syynä sekä tarve konsultoinnille että yksittäisten konsulttien tai konsulttiyritysten toimenpiteet tiedon luominen, johtaminen ja validointi korostuu henkilökohtaiset kontaktit, verkostojen luominen ja näkyvyys korostuvat konsulttitoimintaa määrittävät aina uudelleen ja uudelleen vaihtuvat muotiopit toimiala uusi määritelmät vielä hiomattomia ja epäselviä toimialalla tärkeä rooli talouden kehityksen kannalta innovaatiot yksi tietointensiivisten palveluiden keskeinen palvelutekijä innovointiin liittyy vahvasti vuorovaikutus asiakkaan kanssa asiakassuhteissa luottamus tärkeää asiantuntijan kyettävä yhdistämään teknisiä ja sosiaalisia taitoja perinteiset johtamismallit eivät useimmiten sovellu tietointensiivisiin palveluyrityksiin

12 ALAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS ON KUITENKIN LISÄÄNTYNYT VIIME VUOSINA EBSCOhost : KIBS, knowledge-intensive business services tai EBSCOhost knowledge-intensive services artikkelia Artikkeleita, kpl Tietointensiiviset liike-elämän palveluyritykset: Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT, KNOWLEDGE INTENSIVE BUSINESS SERVICES (KIBS) KIBS-toimialalla pääasiallisina asiakkaina ovat toiset yritykset (tai julkinen hallinto). Suomennetaan tässä yhteydessä mm: Liike-elämän palvelut Tietointensiivinen palveluliiketoiminta Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Asiantuntijapalvelut (HUOM: teollisuuden palveluliiketoimintaa käsitellään erikseen) Vastaavia käsitteitä: Strategic Business Services Expert Services Knowledge intensive business service firm Knowledge firm Know-how firm Expert firm (1) GATS in PALVELULUOKITUS (GATS The General Agreement on Trade in Services) Business and professional services > Accountancy services > Advertising services > Architectural and engineering services > Computer and related services > Legal services Communication services > Audiovisual services > Postal and courier, express mail services > Telecommunications Construction and related services Distribution services Educational services Energy services Environmental services Financial services Health and social services Tourism services Transport services > Air transport > Maritime transport > Services auxiliary to all modes of transport Movement of natural persons

13 (1) PALVELUTYÖNANTAJAT RY, JÄSENLIITOT Apteekkien Työnantajaliitto Autoliikenteen Työnantajaliitto Erityispalvelujen Työnantajaliitto Henkilöstöpalveluyritysten liitto Kaupan Työnantajaliitto Kiinteistöpalvelut Opetusalan Työnantajaliitto Pankkialan Työnantajaliitto Sosiaalialan Työnantajaliitto Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto, SHR Terveyspalvelualan Työnantajaliitto Tietoalojen liitto Vakuutusalan Työnantajayhdistys HUOM: kattaa palvelut yleisemmin (ei vain KIBS) (1) TOIMIALARAJOJEN HÄMÄRTYMINEN OSAAMISINTENSIIVISISSÄ PALVELUISSA (KIBS) Syntyy uusia palveluja Rajankäynti yksityiset vrt. julkiset palvelut poliittinen päätöksenteko, verotus jne. Alan sisäiset toimialarajat hämärtyvät Uusmedia Ohjelmistoala, tietojenkäs. palvelut Taloushallinnon palvelut Lainopilliset palvelut Mainospalvelut, markkinointiviestintä Konsultointi Henkilöstöpalvelut R&Dpalvelut Tekniset palvelut Lähteitä mm: Toivonen 2001 ja Tekes (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN MERKITYS Liike-elämän palvelutoiminnan merkitys: (A) Suora ja kasvava osuus kansantuotteesta (B) Välillinen vaikutus kansantuotteeseen (C) Merkitys tietoyhteiskunnan kannalta (A) Suora ja kasvava osuus kansantuotteesta, syyt: 1. Ulkoistaminen Saman toiminnan siirtyminen paikasta toiseen eli asiakasyrityksen sisältä palveluntuottajille. Syy: taloudellinen kannattavuus, joustava tuotanto. Teolliset toiminnat ensisijaisia, liike-elämän palvelut osa teollisuutta tai sen apualoja (mm. Karaomerlioglu & Carlsson 1999) 2. Asiantuntemuksen tarpeen kasvu (aito kysynnän kasvu). Liittyy työnjaon monimutkaistumiseen, teknologian kehitykseen jne (esim. Martinelli 1991). Myös ulkoistamisen taustalla on ensisijaisesti asiantuntemuksen hankinta (eim. Strambach 2001) Lähde: Marja Toivonen (1) LIIKE-ELÄMÄN PALVELUIDEN MERKITYS (B) Välillinen vaikutus kansantuotteeseen, syyt: 1. Asiantuntijapalvelut lisäävät tuottavuutta (1980-luku) Olennaisinta ei ole asiantuntijapalveluiden nopea kasvu vaan niiden kytkentä mihin sektoreihin 2. Asiantuntijapalvelut lisäävät innovaatiokykyä (1990- luku). Tutkimusteemat: Innovaatioiden syntyminen jokapäiväisessä tuotannollisessa toiminnassa Palveluinnovaatioiden erityisluonne (harvoin radikaaleja, usein kombinaatioita, tunnistetaan innovaatioiksi vasta jälkikäteen) Innovaatiojärjestelmäajattelu (C) Merkitys tietoyhteiskunnan kannalta 1. KIBSien merkitys innovaattoreina (ei vain muiden yritysten tukijoina) 2. Korkeaan teknologiaan liittyvät KIBSit (T-KIBS) (Miles 2001, Howells, 2000) Lähde: Marja Toivonen

14 (1) PALVELUT KANSAINVÄLISESSÄ YRITYKSESSÄ (A) POM-malli (perinteinen pohjoismainen yrityksen asteittaisen kansainvälistymisen malli): Product strategy & pattern: Physical products => Services => Systems Operation strategy & pattern: Agents => Sales/Marketing units => Production units Market strategy & pattern: Close markets => Distant markets (B) Born Globals (uusi lähestymistapa) Global market (niche) Verkostomainen toiminta R. Luostarinen, HKKK Lähde: R. Luostarinen (1) TIETO-/OSAAMISINTENSIIVISET LIIKE-ELÄMÄN PALVELUT (KIBS), PIIRTEITÄ Korkea asiantuntemuksen taso Korkea koulutustaso Alalletulokynnys matala Palveluiden sertifiointi uusi ilmiö Nopeasti muuttuvat markkinat Henkilöstöllä profession ja elämäntavan merkitys on suuri verrattuna urakehityksen merkitykseen Copyright (2) UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISTAMAT PALVELULIIKETOIMINNAT TUNNUSPIIRTEITÄ: Usein ICT:n mahdollistama uusi liiketoiminta Mobiiliratkaisut Vuorovaikutus useiden toimijoiden kanssa Yritys- ja kuluttajapalveluja Monistettavat, verkostomaiset toimintamallit jotka eivät sisällä varsinaista tuotetta mutta hyödyntävät teknologiaa Lähde: Tekes (2) UUDEN TEKNOLOGIAN MAHDOLLISTAMAT PALVELULIIKETOIMINNAT TOIMIALOJA: perinteiset palvelualat kuten kauppa, pankki, vakuutus, rahoitus, tietoliikennepalvelut, jne. ESIMERKKEJÄ: verkkopalveluna toteutettavat kokonaisuudet e-markkinapaikat logistiikkapalvelut virtuaaliorganisaatiot sovelluspalvelutoiminta (ASP) bioinformatiikka Lähde: Tekes

15 (3) INNOVATIIVISET PALVELUKONSEPTIT Kehitetään teknologiaa ja hyödynnetään/sovelletaan palveluita Kehitetään palveluita ja sovelletaan teknologiaa Kehitetään palveluinnovaatioihin perustuvaa liiketoimintaa (4) TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINTA (INDUSTRIAL SERVICES); Tuotteisiin ja tuotantoon integroidut palvelut Soveltajat: valmistava teollisuus (prosessi-, rakennus-, metalliteollisuus) Esimerkkejä: (etä)huolto, käynnissäpito, kunnossapito, elinkaaripalvelut, prosessinhallinta, palvelupaketit, teknologiaintegraattorit Tavoitteet: Liiketoiminnan laajentaminen tuotteen elinkaaren tai arvoketjun uusille alueille Vuorovaikutus asiakkaan liiketoiminnan kanssa Asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen. Lähde: Tekes Ks. myös: Kuusisto & Meyer (2003) Insights into services and innovation in the knowledge intensive economy. Tekes Technology Review 134/2003. Lähde: Tekes PROFESSIONAL SERVICE FIRMS DIFFER FROM MANUFACTURING FIRMS ASIANTUNTIJAYRITYKSEN STRATEGIAT (Source: Løwendahl) It may be difficult to explain the behavior of professional service firms by using traditional theoretical models because of their different value creating processes. Process 1: The ability to sell a credible promise. Process 2: To deliver what have been promised (professionals and the client firm together). Process 3: The ability to learn from the project and to institutionalize the learning to improve efficiency and quality with future clients FEATURES: They may not give first priority to profitability. Not all of them want to grow. They may avoid hierarchy. They may refuse to produce a formal organization chart. The consultants may refuse the authority of managers and do not always see managerial positions as promotions. They may refuse wealthy capital owners the right to invest in their firms. (Source: Løwendahl)

16 LIIKE-ELÄMÄN PALVELUYRITYSTEN KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA (Lähde: Løwendahl, 1997, 2000) 1. Menetelmäorientoitunut strategia (Solution or output based strategy). PERUSTA: Yrityksen kollektiivinen kyvykkyys tai ratkaisut kuten palveluportfolio tai (standardoidut) menetelmät. 2. Asiakaslähtöinen strategia (Client relation based strategy). PERUSTA: Yrityksen ainutlaatuinen kyky ymmärtää ja auttaa tiettyjä asiakasryhmiä 3. Luovuus- ja ongelmanratkaisukeskeinen strategia (Problem solving or creativity based strategy). PERUSTA: Yksilöiden asiantuntemus, luovuus ja innovointikyky. Status & authority Mgmt focus Control Coordination Performance evaluation Org. design Org. flexibility Service complexity Ownership Key assets Vulnerability Strategic focus KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA (Source: Løwendahl, 1997, 2000) SOLUTION Hierarchical mgmt Internal. R&D Authority High. HQ to local. Sales revenues. New solutions. Top down Low Low External possible Org. control Obsolescence of solutions Target markets CLIENT RELATION Client rel. External. Sales Price Low Client satisf. % repeat buy Bottom up High Medium Internal Ind. control Exits Target clients PROBLEM SOLVING Expert Int'l + Ext'l competence dev't Trust Medium. Two-way. Innovation. Chall. projects Self designing Medium High Internal Org. + Ind. control Loss of innovativeness Target proj./probl. (challenges) KOLME GENEERISTÄ STRATEGIAA, YKSILÖIDEN PRIORITEETIT (Source: Løwendahl, 1997, 2000) SOLUTION CLIENT RELATION PROBLEM SOLVING Priority Job security Autonomy Learning. Innovation Risk aversion Goal setting Primary goal High Firm Sell or develop solutions Low Individual Pleasing the client Medium Team Enhancing the competence KONSULTOINTITOIMIALA Authority "The boss" The client dec. maker Professional expert Reference group Firm Client Academe/peers Status/rewards linked to Loyalty. New solutons. Sales. Client satisf.. Retention. Creativity. Chall projects compl. Demand from org. org. support Chall. clients. autonomy. Chall. proj's. Expert colleagues Degree of autonomy pref. Low High Medium Conflict resolution mode Loyalty Exit Voice

17 KONSULTOINNIN MÄÄRITELMÄ Management Consulting Management consultancy covers a wide array of services. Management consulting is the rendering of independent advice and assistance about management issues. This typically includes identifying and investigating problems and opportunities, recommending appropriate action and helping to implement those recommendations. Source: FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations Management Consulting The rendering of independent advice and assistance about the process of management to clients with management responsibilities. Lähde: ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes LIIKKEENJOHDON KONSULTTI Management Consultant An individual who provides independent advice and assistance about the process of management to clients with management responsibilities. Professional Management Consultant A management consultant who views management consulting as a profession, who strives for self-improvement in the process of both management and management consulting and who subscribes to the code of ethics of a professional body of management consultants. Certified Management Consultant A professional management consultant who meets the relevant requirements of character, qualifications, experience, competence and independence established by the professional body issuing certification. KONSULTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Asiakastoimeksiantojen perusteella suoritettavaa asiantuntijapalvelua yritysasiakkaille tai julkisen sektorin organisaatioille. Konsultoinnin sisältö on monipuolistunut. Sen luonne on muuttunut perinteisestä asiantuntijoiden tekemästä neuvonnasta kohti (osallistuvaa) prosessikonsultointia. Myös ICT-ratkaisujen toteuttaminen on muodostunut merkittäväksi osaksi konsulttitoimistojen tehtäväkenttää. WORLDWIDE BUSINESS CONSULTING SERVICES The pioneer stage ( the 1950 s. technical knowledge, engineering skills, and scientific management. The development stage (1960 s s) new marketing related services were developed. The growth stage (1980 s-) explosive growth, diversification of services, and extension into the areas of business science and behavioral science Kyrö, Copyright

18 ALAN KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT ICMCI The International Council of Management Consulting Institutes (www.icmci.org) The global association of national management consulting institutes from around the world. FEACO The European Federation of Management Consultancies Associations (www.feaco.org) The umbrella organisation for 22 Management Consultancies Associations of European and Non European countries. AMCF The Association of Management Consulting Firms (Earlier: ACME) The collective voice and promote knowledge exchange and professional standards for the community of management consulting firms from around the world with a focus on North American markets." IMC The Institute of Management Consultants PATCA The Professional and Technical Consultants Association PMI The Project Management Institute With over 118,000 members worldwide, PMI is the leading nonprofit professional association in the area of Project Management. ALAN KOTIMAISET JÄRJESTÖT Liikkeenjohdon Konsultit LJK ry (www.ljk.fi) Sekä henkilö- että yhteisöjäseniä. LJK:n tarkoitus Riippumattoman liikkeenjohdon konsultoinnin edistäminen Korkean tason ylläpitäminen konsulttien keskuudessa Toimialaan liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttaminen Alan ulkomaisen kehityksen seuraaminen ja kansainvälinen yhteistyö Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry (www.skolry.fi) Insinööri-, arkkitehti- ja suunnitteluyritysten yrittäjä- ja työnantaja-järjestö. Teollisuuden, talonrakentamisen ja infrarakentamisen eri osa-alueiden suunnitteluosaaminen. CONSULTING MARKET SHARE BY GEOGRAPHIC REGION 2005 Source: Kennedy Information, The Global Consulting Marketplace 2006: Key Data, Trends and Forecasts In: Paul Gronwall, FEACO 2006 KONSULTOINTIPALVELUJEN TARJONTA: ALA POLARISOITUU North America ISOJEN YRITYSTEN SUHTEELLINEN OSUUS ALAN LIIKEVAIHDOSTA Europe, Middle East, and Africa PIENTEN YRITYSTEN SUHTEELLINEN OSUUS ALAN LIIKEVAIHDOSTA Latin America Asia Pacific One third of consulting firms employ fewer than four people, and often they are one-person offices (Collis, 1996). Copyright

19 ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS BIG FOUR ACCOUNTING (+ CONSULTING) FIRMS KPMG Deloitte Touche Tohmatsu Ernst & Young PricewaterhouseCoopers Sources: Public Accounting Report, Washington Post CONSULTING SERVICES, E.G.: IBM Accenture AT Kearney Capgemini Deloitte KONSULTTIEN PALKKAUS KONSULTIN KESKIPALKKA (Salary and bonus, US$ per vuosi) Partner / Vice President Assoc. Partner / Principal / Director Senior manager Manager / Project leader Senior / Experienced Consultant Consultant / Recent MBA Entry level / Analyst Perustuu kyselyyn 240 konsulttiyritystä maailmanlaajuisesti (v. 2004?) ei otettu huomioon konsulttiyrityksen kokoa, tyyppiä tai sijaintia. ei sisältänyt yrityksiä joissa on vain muutamia työntekijöitä. Lähde: Compensation & Benefits in Consulting Kennedy Information. KONSULTOINTI JA ETIIKKA Konsultin toimintaympäristö: moniselitteisyys, epäselvyys, ristiriitaisuus (ambiguity) herkkyys (sensitivity) päätöksenteon rajoittuneisuus (bounded rationality) Asiakkaan epävarmuuden aiheet: Tarve (tarvitaanko konsultteja lainkaan? Markkina (mistä löytää sopivat konsultit) Yhteistyö (miten toimia konsultin kanssa?) Kriittiset tekijät: Luottamus, asiantuntemus, maine Lähde: Poulfelt, 1997.

20 KONSULTOINNIN EETTISET DILEMMAT Liikevaihto vs. paras ratkaisu (=> profit and pride) Optimaalinen lähestymistapa vs. asiakkaan budjetti Ammatillinen panostus vs. asiakkaan intressit Asiakkaan tarpeet vs. asiakasyrityksen tarpeet Luottamuksellisuus vs. jääviys/estyneisyys Läheisyys vs. etäisyys asiakkaaseen Täydellinen vs. puutteellinen tieto CASE-1: Ernst & Young Cap Gemini (ECCH-case) Lähde: Poulfelt, Cap Gemini Group Sogeti Cap Gemini Ernst & Young KNOWLEDGE MANAGEMENT AT CAP GEMINI ERNST & YOUNG Within the Cap Gemini Group there are two major brands: Sogeti and Cap Gemini Ernst & Young. The two organisations are separated both legally as well as operationally, each with its own mission, its own route to market and its own way of operating.

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen

Internet of Things. Ideasta palveluksi IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa. Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen Internet of Things Ideasta palveluksi 17.4.2015 IoT:n hyödyntäminen teollisuudessa Palvelujen digitalisoinnista 4. teolliseen vallankumoukseen We are where our clients are CGI in Finland and globally Close

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri

Enterprise Architecture TJTSE Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Enterprise Architecture TJTSE25 2009 Yrityksen kokonaisarkkitehtuuri Jukka (Jups) Heikkilä Professor, IS (ebusiness) Faculty of Information Technology University of Jyväskylä e-mail: jups@cc.jyu.fi tel:

Lisätiedot

Scanfil Kannattavaa kasvua

Scanfil Kannattavaa kasvua Scanfil Kannattavaa kasvua CEO Petteri Jokitalo 30.11 2017 scanfil.com Missio Scanfil Scanfil auttaa asiakkaitaan menestymään tarjoamalla tehokkaita ja innovatiivisiä ratkaisuja tuotteen valmistamiseksi

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Knowledge-Intensive Services in Research: What, Why and How?

Knowledge-Intensive Services in Research: What, Why and How? Nordic Service Science Summit What Should Universities Teach and Research? IBM Finland, Feb. 28th 2007 Knowledge-Intensive Services in Research: What, Why and How? Prof. Marjatta Maula Tampere University

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa

Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa Petri Castrén CFO, Kemira DIF Directors Institute of Finland Tietopankkiaamiainen 30.5.2016 Vastuullisuusarviointi M&A hankkeiden evaluoinnissa ja due diligence prosessissa The first choice in chemistry

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy

Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka. Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy Kilpailukyky, johtaminen ja uusi tietotekniikka Mika Okkola, liiketoimintajohtaja, Microsoft Oy k Agenda Kansallinen kilpailukyky: Tietoalojen kasvu ja kilpailukyky Liiketoiminnan odotukset tietohallinnolle:

Lisätiedot

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan? 1 Suomen tietoturvayhtiöillä on merkityksellisiä kasvutavoitteita 2 Kyberturva on vakaasti kasvava osa perinteistä ICT:tä

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Citec journey in Norway

Citec journey in Norway Citec journey in Norway What we do and what services we produce We provide expertise within engineering, information and project management services Citec key facts Established in 1984 Turnover 2013: 70

Lisätiedot

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group Oyj Pörssi-ilta 2.9.2013, Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja Dovre Group lyhyesti Kansainvälinen energiateollisuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys Liikevaihto: 94,1 milj. euroa

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa

Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Ympäristötunnusluvut yrityksen ympäristöasioiden hallinnassa Esityksen sisältö Syitä ympäristöasioiden hallinnalle Ympäristöjohtaminen Ympäristötunnusluvut Kevyen teollisuuden erityispiirteitä Tunnuslukujen

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Your Partner for Competitiveness

Your Partner for Competitiveness Oy Swot Consulting Finland Ltd Your Partner for Competitiveness Oikeat asiat oikein lisäarvoa tehokkaasti 2.4.2009 Swot Consulting Management consulting company established in 1988 Our mission is to develop

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Tietointensiiviset palveluyritykset

Tietointensiiviset palveluyritykset Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Sari Kemppilä Paula Mettänen SITRAN RAPORTTEJA 38 Tietointensiiviset palveluyritykset TUTKIMUKSEN NYKYTILA Tutkimusohjelmassa Tietointensiivinen

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I.

A Plan vs a Roadmap. This is a PLAN. This is a ROADMAP. PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2. PRODUCT B Version 1.1. Product concept I. A Plan vs a Roadmap PRODUCT A Version 1 PRODUCT A Version 2 PRODUCT B Version 1.1 This is a PLAN Component A RESEARCH project Development project B COMP. C COMP. B RESEARCH project Product concept I This

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä

Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä Yrittäjien ja selvittäjien näkemykset yritysten suorituskyvystä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seminaari Mikko Hakola Balanced Scorecard (BSC) Suorituskykymittaristo (nelikenttä) Taloudellinen näkökulma

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina

Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Palveleva pakkaus metsäklusterin veturina Skaalatehokkuudesta korkeaan vaikuttavuuteen Esa Viitamo BIT Serve Brunch 8.5.2013 A) Pakkaus metsäklusterin veturina toimialatason näkökulma, teollinen evoluutio

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola M2M - uutta liiketoimintaa ja rahoitusta - työpaja 19.2.2013, Tampere Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Kimmo Ahola Ubicom ohjelman päällikkö, Twitter: @KimmoAhola Helmikuu 2013 Ubicom Embedded ICT Finland

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Ubicom tulosseminaari

Ubicom tulosseminaari ITEA2 project #11011 2012 2015 Ubicom tulosseminaari Pertti Kortejärvi, Pohto Oy Helsinki 03.10.2013 Taustaa ja tavoitteita Nykyisin monien systeemien (teollisuusautomaatio, kommunikaatioverkot, jne.)

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu

Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu Työelämän murros - Millaisesta työstä eläke karttuu tulevaisuudessa? Työeläkekoulu 28.3.2017 Elina Laavi yhteiskuntasuhteiden päällikkö Työeläkevakuuttajat Tela Twitter: @elinalaavi 1970-luku Viisi prosenttia

Lisätiedot

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille

Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille KASVAVAT MOBIILI-MARKKINAT: Mitä Piilaaksossa & globaalisti tapahtuu ja mitä Tekes voi tarjota yrityksille HITECH BUSINESS BREAKFAST, Oulu 10.2.2010 Kari Inberg Liiketoiminta-asiantuntija / Tekes-palvelut

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA

TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTAA JOHDETAAN TIEDOLLA 7.11.2017 / Jyväskylä Harri Laihonen Tutkimusjohtaja, PhD, KTM AGENDA 1. Tietojohtamisen silmälasit 2. Miltä maailma näyttää näillä laseilla tänään ja huomenna?

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma

SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma SOA SIG SOA Tuotetoimittajan näkökulma 12.11.2007 Kimmo Kaskikallio IT Architect Sisältö IBM SOA Palveluiden elinkaarimalli IBM Tuotteet elinkaarimallin tukena Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA) Eri

Lisätiedot

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet

Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Miten strategiset muutokset saadaan parhaiten aikaan - Tunnista myös kompastuskivet Maarika Maury Kissconsulting Creative Commons Dreamstime Free Stock Photos KISSCONSULTING Perustettu vuonna 1990 Muutosloikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat

Air Comfort. VEKA ver C.» Spare parts/reservdelar/varaosat Air Comfort Air Treatment VEKA ver C VEKA ver C Supply air unit/tilluftsaggregat/ Tuloilmalaite» Spare parts/reservdelar/varaosat 2 Supply air unit/tilluftsaggregat/tuloilmalaite Spare parts/reservdelar/varaosat

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Oppiminen aluekehittämisen moottorina

Oppiminen aluekehittämisen moottorina Oppiminen aluekehittämisen moottorina Länsi-Uusimaa uuteen nousuun seminaari 9.3.2010 Suuri osa siitä, mitä opimme koulussa ja yliopistossa ei liity talouselämän edellyttämään osaamiseen Adam Smith Kansojen

Lisätiedot

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta?

Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Voiko strategian onnistumista mitata? Miten mittaaminen tukee strategian toimeenpanoa? Mitä mittarit kertovat strategian onnistumisesta? Antti Lönnqvist TTY www.tut.fi/pmteam MITTARITIIMI Aineettoman pääoman

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft

Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi. Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft Visualisoinnin aamu 16.4 Tiedon visualisointi Ari Suominen Tuote- ja ratkaisupäällikkö Microsoft 1 Visualisoinnin aamu 8:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 8:45 Tiedon visualisointi Ari Suominen, Tuote-

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020

Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 5.0.20 klo 4-7 Helsingin Messukeskus Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto Johtajan tulevaisuus Teollisuus vuonna 2020 Sosiaalinen media uudistaa teollisten yritysten toimintatapoja,

Lisätiedot