Puolustusvoimain joukot peitelukuina. Koonnut Pentti Kopsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusvoimain joukot 1941-1945 peitelukuina. Koonnut Pentti Kopsa"

Transkriptio

1 Puolustusvoimain joukot peitelukuina Koonnut Pentti Kopsa Copyright Pentti Kopsa 2002

2 ASE JA HUOLTOLAJITTAINEN HAKEMISTO Sisällysluettelo 99. Ammuslataamot. 97. Ampumatarvikevarastokomppaniat ja joukkueet. 96. Aseenkorjauskomppaniat. 3. Asemakomennuskunnat. 98. Ase- ja ampumatarvikevarikot, asepajat. 45. Aurauskomppaniat. 92. Autokomppaniat ja -joukkueet Autokorjaamot. 94. Autokuljetusosastot Bakteorologiset laboratoriot Elintarvikevarastokomppaniat Elintarvikevarikot Eläinlääkinta- ja kengitysvarikot Eläinlääkintäkomppaniat ja -joukkueet Eläinlääkintälaboratoriot 176. Erilliset auto-osastot. 10. Erilliset komppaniat. 13. Erilliset linnoituskomppaniat Erilliset linnoitusrakennuskomppaniat. 9. Erilliset pataljoonat ja vastaavat. 47. Erilliset puhdistusjoukkueet. 16. Henkilötäydennyskeskukset Hevossairaalat Hevosvarikot Hiiltomot Huoltokeskukset. 48. Ilmasuojelukomppaniat. 72. Ilmasuojeluviestienviestin keräyspaikat. 82. Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniat ja -joukkueet. 77. Ilmatorjuntapatteristot. 75. Ilmatorjuntapiirit. 76. Ilmatorjuntarykmentit Ilmatorjuntavarasto-osastot. 71. Ilmavalvonta-aluekeskukset. 74. Ilmavalvontakomppaniat. 73. Ilmavalvontapataljoonat. 69. Imavoimien esikunta Imavoimien huoltomuodostelmat Invaliidi, loma ja virkistyskodit Itä-Karjalan SE:n osastot. 7. Jalkaväkiprikaatit. 8. Jalkaväkirykmentit. 78. Järeät ilmatorjuntapatterit. 30. Järeät patteristot ja patterit Järjestely- ja lomautuskeskukset. 23. Jääkäripataljoonat. 22. Jääkäriprikaatit. 46. Kaasusuojelukomppaniat Kaasusuojeluvarastojoukkueet Kaasusuojeluvarikot Kaatuneiden evakuoimiskeskukset Kannaksen varavankila ja vankileirit. 21. Kaukopartio-osastot Kenttähevossairaalat Kenttäpostikonttorit Kenttäsairaalat ja -sairaalaosastot. 27. Kenttätykistörykmentit 160. Keskuskassat. 81. Kevyet ilmatorjuntajaokset. 80. Kevyet ilmatorjuntapatterit. 25. Kevyet osastot. 28. Kevyet patteristot. 61. Kevyet rannikkoilmatorjuntapatterit Komendanttivirastot,tstot ja komendantit Komennuskunnat Kotijoukot Koulut ja kurssikeskukset Koulutuskeskukset. 19. Kranaatinheitinkomppaniat. 90. Kuljetusesikunnat. 95. Kuormastokomppaniat Kuormastokorjaamot Kuormastovarikot. 64. Laivasto ja yhtymät. 65. Laivueet Lentokenttäkomppaniat. 88. Lentorykmentit ja Lentolaivueet. 89. Lentorykmenttien viestikomppaniat Liikennejaksojen yhteysupseerien toimistot. 91. Liikennekomppaniat ja joukkueet Linnoituskorjauspajat Linnoitusmateriaalivarikot Linnoitusosaston alaiset työmaat. 12. Linnoituspataljoonat. 14. Linnoituspatteristot ja erilliset patterit Linnoitusrakennuspataljoonat Linnoitussuunnittelutoimistot Lomakodit Lääkintäkomppaniat ja -joukkueet Lääkintävarikot. 66. Merivoimien alukset. 51. Merivoimat ja yhtymät 52 Merivoimien komppaniat. 55. Merivoimien järeät patterit. 56. Merivoimien raskaat patterit. 57. Merivoimien moottoridut patterit. 58. Merivoimien erilliset patterit. 59. Merivoimien kevyet patterit. 32. Mittauspatterit Moottoriajoneuvovarikot. 44. Moottoriponttoonikomppaniat 70. Paikalliset torjuntakeskukset. 26. Panssarijoukot ja -torjuntaosastot. 93. Perävaunuautokomppaniat Pesulaosastot Pilketehtaat ja hiiltomot. 42. Pioneerikolonnat. 41. Pioneerikomppaniat. 40. Pioneeripataljoonat Pioneerivarastokomppaniat ja -joukkueet Pioneerivarikot Polttoaineosastot Poltto- ja voiteluainevarikot Postintarkastustoimistot Puolustuslaitoksen nahkajätevarasto. 47. Puhdistusosastot.

3 2. Puolustusministeriö 128. Puuhiili- ja pilkevarikot Päällystevarikko. 1. Päämaja. 4. Päämajan alaiset yksiköt. 3. Päämajan osastot ja toimistot Raaka-ainevarikot Radankorjauskomppaniat, -joukkueet ja korjausjunat. 39. Radioasemat. 87. Radiomittausosastot. 86. Radiopataljoonat. 11. Rajajääkäripataljoonat ja -komppaniat. 62. Rannikkoilmatorjuntakomppaniat. 60. Raskaat rannikkoilmatorjuntapatterit. 54. Rannikkotykistörykmentit. 51. Rannikkoprikaatit ja linnakkeet. 79. Raskaat ilmatorjuntapatterit. 29. Raskaat patteristot ja patterit. 24. Ratsastava patteri. 24. Ratsuprikaatit ja Ratsurykmentit. 83. Rautatieilmatorjuntaosastot Rautatieliikennekomppaniat. 31. Rautatiepatterit. 38. Rautatiepuhelin ja -lennätinjoukkueet. 26. Rynnäkkötykkipataljoonat Sairasautokomppaniat ja -joukkueet Sairasjunat. 53. Satamatoimistot. 33. Savunheitin Psto ja Savutusjoukkue Sillanrakennuskomppaniat. 43. Siltakomppaniat. 20. Sissipataljoonat ja -osastot. 67. Sisävesikuljetusmuodostelmat. 68. Sisävesitiepiirit ja -alueet Soittokunnat. 50. Sotapoliisiosastot Sotasaaliinkokoamiskomppaniat Sotasairaalat. 5. Sotatalousesikunta alaisine laitoksineen. 6. Sotatoimiyhtymien esikunnat Sotatoimiyhtymien linnoitusosastot ja vastaavat Sotavammapoliklinikat Sotavankileirit Sotavankikomppaniat Sotavankisairaalat Sotilasapteekit Sotilaskotikeskuselimet. 49. Sotilaspalokunnat. 15. Sulkulinnakkeet ja -patterit Suojeluskuntien esikuntakomppaniat Suojeluskuntien kuljetustoimistot Suojeluskuntien liikennetoimistot Suomen Pankin konttorit Sähköjaostot. 34. Sääasemat Talouskomppaniat ja -joukkueet Tarkastuspiirit Tarkastustoimistot Tehtaat ja teknilliset laitokset Teurastusjoukkueet Tiedoituskomppaniat ja -joukkueet Tienhoito- Tienrakennusja Sillanrakennusjoukot. 63. Torjuntakomppaniat Tuotantopiirit ja laitokset. 18. Tykkikomppaniat Työkomppaniat ja -leirit Täydennysmittauspatterit. 17. Täydennyspataljoonat Vaatetuskomppaniat. 105 Vaatetusvarikot. 84. Valonheitinpatterit ja jaokset. 85. Valonheitinryhmät Varuskunta- ja vartiokomppaniat Varuskuntasairaalat Verentutkimusasemat Veripalveluryhmät. 36. Viestikomppaniat. 37. Viestiosastot. 35. Viestipataljoonat 113. Viestivarastokomppaniat Viestivarikot Virkistyskodit Yhteysupseerit. JOUKKO-OSASTO JA KÄYTÖSSÄ OLLUT KENTTÄPOSTINUMERO 1. PÄÄMAJA Ylipäällikkö 1088 YE:n päällikkö 1089 Tykistötarkastaja 1126 Pv.Yleistarkastaja 8155 Stal.tarkastaja 8150 SKoul.Ylitark Kom.esik.pääll Päämaj.mestari 1020 Meriv.kom Ilmav.Kom Is.kom Lin.kom.(tark.) 1078 Pion.kom AseE:n pääll Pääintendentti 1060 Viestikom Kss.kom Sv.kom Kenttäpiispa 1016 Ylilääkäri 1070 Ylieläinlääkäri 1074 Sotatalouspäällikkö Puolustusministeriö. Puolustusministeri 9900 Pl.M:n kansliapääll Toimintaporras I 9902 Toimintaporras II 9905 Rakennusosasto 9910 Kiinteistöosasto 9915 Yhteysosasto 1117 Yht.os. Roin tsto 5699 Sotakuukausipalkkatoimikunta 9919 Sotainvaliidien työhuoltovirasto Päämajan osastot ja toimistot. Kom.os. pääll Kom Kom Kom Kom Kom Kom.5.H:gin tsto 1125 Kom Kom Talvisodan Kunniamerkki- ja Muistomitalitsto 9999 Komend.os Kirjaamo 1013 Koul.os. 1015

4 Kirk.os Kirk Kirk Kirk Kirk Ttus.os Pv.Viihd.tsto 1039 Ulk.os Ulk Tied.jaosto 9463 Tied.os Valv.os Järj.os Järj Järj Järj Lkp.tsto 9998 Op.os Op Op Op Huolto-os Huolto Huolto Huolto Huolto Sääos Sää Sää Sää Shist.tsto 1021 SArk Hel.alatsto 9650 Smuseo 1100 Top.os Käyttökarttavar Keskuskarttavar Pääkartavar.Pässi 4554 Karttavar.Hirvi 4553 Karttavar.Repo 4555 Karttamonistamo 1027 Raut.os Raut Raut Raut Viestikom.Kom.tsto 9804 Viestios.I 1046 Viesti Viesti Viesti Viesti Viesti Viesti Kss.tsto 9550 Tyk.os Aseos Pion.os.I 1040 Pion.os.II 1044 Lin.os Lin.mat.tsto 1151 Pääint.os Is.os Is Is Is Lääk.os I 1070 Lääk.os.II 1071 El.lääk.os 1074 Kuvaos Yht.elin/PM 1012 Yht.elin/Hki 8140 Sens.tsto 9475 Alatsto 9472 Pt.tsto 9473 Sotavar.tsto 1034 Keksintötsto Vapaaeht.tsto 1095 Sotainv.huoll.t.tsto 8125 Pv.Yleistark.E 8154 Stal.tark.E 8151 SKoul.Ylitark PM:n Huoltopääll.E 9651 Sv.kom.E 1057 Hangon alueen SE 7977 Itä-Kar.SE Äänislinna Er.SPol.Os.E 6899 As.komennuskunn PSuom.ViestiE 9980 Hel.ViestiE 9985 Sot.hall.os. Imatra Sot.hall.os:n valvontaelimet: Valv.elin Valv.elin 1 Vii.ed Valv.elin 1 Sor.ed Valv.elin Valv.elin 2 Vii.ed Valv.elin 2 Sor.ed Päämajan alaiset yksiköt. Esik.P/YE 1007 Korjauskeskus 9942 E/Top.P 1029 Esik.K/Top.P Top.K/Top.P Top.K/Top.P Top.K/Top.P 9588 E/Rad.P/Kom.tsto 9760 E/Rad.P/Huoltotsto 9761 Itä-Kar. Raut.hall Raut.os:n Rad.asemat 9685 Pv.Rikostutkintakeskus 1135 Lääk.keskusarkisto 1147 LKA Pietars. os Kp.rev.ja tilikontt Ps.keskus 9399 Ps.Kes.korjaamo 9419 Ps.Mek.Koulu Sotatalousesikunta. alaisine laitoksineen. Sotatalouspäällikkö 9500 Kom.os Tal.ja rah.hoitaja 9572 Viestityststo 9566 Keskuskirjaamo 9565 Hel.kirjaamo 9637 E/Esik.P 9567 Toim.K 9568 Vart.K 9569 AutoK 9570 Os.Kalliokoski 9714 Stal.os Hel.tp.E 9502 Tur.tp.E 9503 Tam.tp.E 9504 Kok.tp.E 9505 Kuo.tp.E 9506 Vii.tp.E 9520 Kaup.os Kaup Kaup Ssaal.tsto 9573 Tilios Tili Varainhoitotsto 9471 Kväl.os Kväl.1 Mt.ajon Kväl.3 Hev.ajon Kväl.4 Sisävesil Kirjaamo 9465 PVa.os PVa.os Viestios.II 1051 Puh.mat.tsto 1052 Rad.mat.tsto 1053 V.virt.mat.tsto 1054 Kanslia 1055 Viestios.III 9800 Puh.tekn.tsto 9801 Rad.tekn.tsto 9802 V.virt.tekn.tsto 9803 Yl.asiaintsto 9804 Kss.mat.tsto 9551 Tväl.os Tväl.1 Yl.tsto 9531 Tväl.2 Asetsto 9532 Tväl.3 Asetekn.tsto 9533

5 Tväl.4 Asetekn.tsto 9534 Aineenkoetuslaitos 9535 Pl.Kem.L 9536 Pl.Kem.L Tamp.os Pl.OL 9537 Tyk.koeas Pion.os.II 1044 Ansa ja mii.lat Räj.ain.laj.var Int.os Lääk.os.II 1071 El.lääk.mat.tsto Sotatoimiyhtymien esikunnat. PM Kar.AE 1090 Aun.RE 1090 Kan.RE 1200 Kuolan RE 8130 Maa.RE 3438 Vie.RE 7200 Lap.RE 5750 HRE 7870 ROE 9300 I AKE 6230 I AKE 6380 II AKE 3438 III AKE 5172 IV AKE 1200 V AKE 6230 VI AKE 2600 VII AKE 3800 Ryhmä S DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE 0103 Div.J 5299 E/Os.H 0100 Ps.DE Ps.DE 9760 Meriv.E 8600 Ilmav.E 8502 Yhteysesikunta Roi 5701 Kannaksen Joukkojen Komentoesikunta 6100 Kotij.E Jalkaväkiprikaatit. 1.Pr Pr Pr III/3.Pr IV/3.Pr Pr Pr I/15.Pr II/15.Pr III/15.Pr IV/15.Pr Pr IV/19.Pr Pr III/20.Pr IV/20.Pr Pr I/21.Pr II/21.Pr III/21.Pr IV/21.Pr Jalkaväkirykmentit. JR JR II/JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR JR III/JR JR III/JR JR JR JR JR III/JR JR JR JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR III/JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR I/JR III/JR JR II/JR II/JR III/JR JR III/JR JR III/JR JR III/JR III/JR JR JR JR I/JR JR JR I/JR JR III/JR JR III/JR JR III/JR JR

6 III/JR JR II/JR III/JR JR JR JR JR JR JR Erilliset pataljoonat ja vastaavat. Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P 6 Inkeril Er.P 7 AHSP 9877 Er.P 8 VHSP 9872 Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P 17 (Meriv.) 8931 Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.Os.Petsamo 5670 Er.Os.Savukoski 5746 Ruots.vap.eht.P 7942 HeimoP Dansk.Fin.Leguon 3864 Os.Kuussaari 9871 Ryhmä Hirva/14 D E/Os.Mäntylä /Rj.P 2801 Os.Kalliokoski 9714 E/Os.Puroma 5632 E/Ev.Heinrichs 5360 Os.Vartiainen /HRR 9320 Os.Larvo 5593 Os.Heimonen 5669 Os.Tolamo 6758 Osa.Rahunen 9567 Os.Turunen 7507 Os.Mustonen 8045 Os.Järvinen 8158 Os.Salminen 9646 Os,Mitta 1383 Os.Salminen 9646 Tst.os.Metso 5033 Iskujoukot M/VI AK Erilliset komppaniat. 1.Er.K Er.K Er.K Er.K 7573 Er.K/III AK Er.KKK 3620 Rask.K/12.D 1373 Er.K/Täyd.P PPK/7.D (Pinna) 4197 Vah.PPK/14.DE 4289 PPK/6.Pr PPK/11.Pr PPK/JR Jääk.K/1.D (Os.Törni) 5829 Jääk.K/4.D 1857 Jääk.K/18.D 3143 SKoiraJ/VP Rajajääkäripataljoonat ja -komppaniat. Rj.Pr.E 2400 Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K/Er.Os.P Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K 3603 Rajavartio/III AK Linnoituspataljoonat. Lin.P.E 1585 Lin.P Lin.P Lin.P 4/I Tyk.J 1525 Lin.P Lin.P 5/I Tyk.J 2011 Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Erilliset linnoituskomppaniat. 1.Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Linnoituspatteristot ja erilliset patterit. Lin.Psto Val.Lsto/Laat.RPr Lin.Psto

7 Lin.Psto Lin.Psto Lin.Psto Lin.Psto /Psto Niemi 5295 Lin.Psto Maa.Lin.Psto Maa.Lin.Psto Er.Lin.Ptri/Maa Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Torj.os/Syv.Lin.Psto Lin.Ptri 1589 Suomussalmen Ptri 5291 E/Lin.Psto Elomaa Sulkulinnakkeet ja -patterit. SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke Petsamon SulkuPtri 5664 Märkjärven SulkuPtri 5659 Kilkkilösalmen SulkuPtri 5662 Savukosken SulkuPtri Kls.Jaos Kls.Jaos Henkilötäydennyskeskukset. HTK 1. IV AK/Kan.R 8388 HTK D/Kar.A/Aun.R 7817 HTK 3. VI AK 2471 HTK 4. V AK 3941 HTK 5. VII AK 8107 HTK 6. Äänislinna 9207 HTK 7. ROE/Rv.Pr HTK 8. II AK/Maa.R 3570 HTK 9. VII AK/14.D 3951 HTK 10. Hanhikoski/ HTK 11. III AK 5393 HTK Kotijoukot 0480 HTK/Os.H 6095 HTK/JR Täydennyspataljoonat. Täyd.P Täyd.P Täyd.P I/Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.JP 9242 Täyd.P M Tykkikomppaniat. 1.Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K 1463 Ylim.Tyk.K/III AK 5296 Tyk.K/Div.J 9616 Tyk.K/Rj.Pr Tyk.K/RTR Kranaatinheitinkomppaniat. 11.Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K 3011 Krh.Psto Er.Rask.Krh.J Sissipataljoonat ja -osastot. SissiP SissiP SissiP Sissios./5.D 2272 Sissios./7 D 3824 Sissios./11.D 4612 Sissios./V AK 9805 Sissios./VI AK Kaukopartio-osastot. Er.P /Er.P /Er.P /Er.P /Er.P Os.Loukola/Er.P Os.Honkanen/Er.P Le.os.Jauri/Er.P Kaukotied.os./3.D D:n Kaukopartio 1857 Kaukopartio/14.D 4418

8 22. Jääkäriprikaatit. JPr.E 9200 JPr.E 4455 JPr 2 E Jääkäripataljoonat. JP JP JP JP JP JP JP JP Ratsuprikaatit ja Ratsurykmentit. Rv.Pr.E 9300 URR 9302 HRR 9312 Rats.Ptri Kevyet osastot. Kev.Pr Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os.4 (Meriv.) 8998 Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os E/Kev.Os./VI AK Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Panssarijoukot ja panssatorjuntaosastot. Ps.DE 9200 Ps.P 9400 Ps.Pr Ps.JP 9421 I Ps.PE 9391 II Ps.PE 9392 III Ps.PE 9393 Ryn.Tyk.P Ps.K Ps.K Ps.K 9407 Rask.Ps.J 9410 Lh.Ps.J /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P Rask.Ps.K 9410 Er.Ps.K 9273 Ps.It.Ptri 9418 Liekinh.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J 9418 Er.Ps.J Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.Auto-os Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoK Er.Ps.AutoK 1938 Ps.AutoJ/Rv.Pr Hv.J 2709 Kev.Hv.J 5583 Ps.Juna Ps.Juna Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Ps.os./VI AK 5289 Pst.os./7 D 3827 Pst.os./10 D 2706 Pst.os./14 D 4208 Pst.os./15 D 6399 Pst.os./17 D 5289 Pst.os./18 D 3365 Pst.os./Rv.Pr Pst.os./KTR Pst.os/405.Kev.Ptri 8190 Pst.os./RTR Pst.Tyk.J/Rj.P Pst.J/RanJR Pst.J/Täyd.P Kenttätykistörykmentit. KTR Lk.ptri/KTR KTR I/KTR KTR II/KTR III/KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR /KTR KTR I/KTR KTR KTR Er.Ptri 3437 Ylim.Tyk.Os./III AK 5298 Ryhmä Hallakorpi Kevyet patteristot. Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto

9 29. Raskaat patteristot ja raskaat patterit. Rask.Psto Rask.Psto 2 Psaari 7255 Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Er.Rask.Ptri Er.Rask.Ptri Järeät patteristot ja patterit. Jär.Psto Jär.Psto Jär.Psto Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Rautatiepatterit. 1.Raut.Ptri Raut.Ptri Raut.Ptri Raut.Ptri Mittauspatterit. 1.Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri 1376 Ään.Mitt.Ptri 8606 T-Mitt.Ptri SavunheitinPsto ja Savutusjoukkue E/1.Kev.Svh.Psto Savutusjoukkue Sääasemat. Sääpalvelukeskus 3323 Keskussääasema 3324 Sää.As Sää.As Sää.As Sää.As Sää.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sää.As./II AKE 3152 Sää.As./III AKE Sääas./III AK 5326 Sää.As./IV AKE 1398 Sää.As./V AKE 3325 Sää.As./VI AKE 3326 Sää.As./VII AKE 3868 Sääviestityskeskus Viestipataljoonat. VP VP VP VP VP VP 10/Kotis. O517 VP 10.Sort.Os VP 10.Viip.tsto 0521 VP 10.Sort.tsto 0522 VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP Viestikomppaniat. VK/3.Pr VK/12 Pr VK/15 Pr VK/19 Pr VK/20.Pr VK/21.Pr VK/Ps.Pr VK/JPr VEsk./Rv.Pr Raut.VK Raut.VK 9709 VK/Div.J 5589 VK/Rj.Pr VK/Os.H Viestiosastot. VOs/Os.H 7765 Vii.VOs 8246 Äänl.VOs 8145 Pohjois-S ViestiE 5688 Pohjois-S ViestiE Rautatiepuhelin ja lennätinjoukkueet RPuh.lenn.J Radioasemat. Santahamina/Hki 0558 Leppävaara/Hki 0559 Ilmailurad.as.Malmi 0560 Kemin Ilmailurad.as Sasin Rad.as Nummelan Rad.as Hangon Rad.as Yleisrad.as./IV AKE 1795 Sortavalan Rad.as Aunuksen Radio 8130 Karjalan Radio 8130 Kannaksen Radio 8129

10 Karhumäen Rad.as Maaselän Radio 3444 Joensuun Radio 3444 P-Vienan Sot.radio Pioneeripataljoonat. Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pioneerikomppaniat. 1.Pion.K/PM 1977 PionK/1.Pr PionK/2.Pr PionK/3.Pr PionK/15.Pr PionK/19.Pr PionK/20.Pr PionK/21.Pr Pion.K/Os.H Pion.K/Os.H Pioneerikolonnat. 21.Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Siltakomppaniat. 1.SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK Moottoriponttoonikomppaniat. M.Pontt.P Mt.Pontt.K 3640 I/11.Mt.Pontt.K Mt.Pontt.K Mt.Pontt.K Er.Rask.Pontt.J Aurauskomppaniat. 1.Aur.K Aur.K Aur.K Aur.K Aur.K 2363 Traktoriaur.os Kaasusuojelukomppaniat. 11.Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K 3122 Er.Kss.K/RO 8001 Kss.K 1/Kar.A RKss.K Puhdistusosastot- ja joukkueet. Puhd.os. Kokko 6280 Puhd.os./Kom.k.Airas Er.Puhd.J Er.Puhd.J Er.Puhd.J Ilmasuojelukomppaniat. 734.Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.I Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K 9673

11 991.Is.K Is.K Is.K/14 Div Is.K/14 Div Is.ppJ/RO 9397 Er.Is.Häl.VJ Sotilaspalokunnat. SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok Er.Palok./III AK Sotapoliisiosastot. 1.SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K 3917 I/8.SPol.K 5726 III/8.SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K 9209 SPol.tsto/Roi 5726 LiiK.SPol.os.Aro/Aun.R SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R 4469 Er.SPol.os.E Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Liik.kom.k./E/ Er.SPol.os I/Er.SPol.os II/Er.SPol.os III/Er.SPol.os IV/Er.SPol.os Er.SPol.R Er.SPol.R 4469 MERIVOIMAT. 51. Merivoimat ja yhtymät. Meriv.E 8600 MeriSK 8608 It.Koul.Psto/Meriv RPr.E RPr:n Linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke

12 Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Hangon RE 7870 Uud.RPr.E 8850 I-Suom.RPr.E 8750 Saar.RPr.E 8970 Saar.RPr.It.Kom Ään.RPr.E 8160 Laat.RPr.E 1078 Pohj.RVsto Ran.DE 8160 Ran.JR Ran.R MeriP MeriP MeriP MeriP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP Ran.Vart.P Merivoimien meri- ja rannikkokomppaniat ja osastot. Autokomppaniat. I/1.SAutoK 7976 AutoK/RTR AutoK 8969 Merivoimien linnoitusosastot. 1.RLin.RP 8192 I/1.RLin.RP II/1.RLin.RP Er.RLin.RK 8194 Luotsijoukot. LuotsiJ/HR LuotsiK LuotsiK/Laat.RPr LuotsiK LuotsiK LuotsiK LuotsiK LuotsiK 8949 Merikomppaniat. 1.Er.MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK 8194 Merikuljetuskomppaniat. 1.MKulj.K MKulj.K MKulj.K MKulj.K MKulj.K 2275 Meripioneerikomppaniat. 1.MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.k RPion.J 7890 Pion.Os./Ään.RPr RPion.J/Laat.RPr Meripoliisijoukot. 1.MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K 7990 MPol.J/HR Er.RanSPol.J 8997 Merivartiokomppaniat. 1.MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK RVartioK RVartioK 8630 Miinakomppaniat. MiK/RL 8680 Mittausjoukot. 7.Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.J 8799 Tekniset kpmppaniat. 1.Tekn.K Tekn.K Tekn.K Tekn.K Tekn.K 8951 Venekomppaniat. 1.Er.Syöksyv.K VeneK VeneK VeneK 7978 VeneK/Ran.R Viestijoukot. 1.VK/1.RPr VK/2.RPr VK/3.RPr VK/Laat.RPr VK/Laat.RPr VK/Ään.RPr VK/4.RPr VK/RTR VK/5.RPr VK VK/5.RPr VK/7.RPr VK/8.RPr VK/2.RPr VJ VK/4.RPr VJ VJ VJ VJ 8768

13 22.VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ 8911 VJ./Er.RTLsto 7997 Muut Meriv. joukko-osastot. Os.M/HR Ran.AVar.K Ran.AVar.K 7995 Vahv.Kiv.K/LOs Os.Järvinen 8158 Laat.Meripalv Ran.suojavartio/Is.K EtsintäK Vart.as./Laat.RPr Vart.as./RTR Tuppuran mv.asema 7984 Kotkan Huoltoas Kirkonmaan Torp.as Koiviston Torp.as Uuraan Huoktoas Mustasaaren MiinaV 8616 Saaristom.Liik.Kesk Äänenmittausosasto KKK/4.RPr Satamatoimistot. Viipurin satamststo 7930 Haminan satamatsto 7931 Kotkan satamatsto 7932 Loviisan satamatsto 7933 Helsingin satamatsto 7934 Hangon satamatsto 7935 Turun satamatsto 7936 Rauman satamatsto 7937 Mäntyluodon satamatsto 7938 Vaasan satamatsto 7939 Ykspihlajan satamatsto 7940 Raahen satamatsto 7941 Oulun satamatsto 7942 Kemin satamatsto 7943 Tornion satamatsto Rannikkotykistörykmentit. RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR 14.Vahv RTR RTR RTR Järeät patterit. 1.Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Raskaat patterit. 2.Rask.Ptri Rask.Ptri 8870 II/6.Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Moottoroidut patterit. 30.Liik.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri 3233 I/6.Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Erilliset patterit. 1.Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri 8932

14 24.Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Ssaal.Ptri/6.D Kevyet patterit. 11.Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Raskaat rannikkoilmatorjuntapatterit. 1.Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Kevyet rannikkoilmatorjuntapatterit. 1.Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri RIt.Ptri 8812 RIt.Psto RIt.Koul.Psto Rannikkoilmatorjuntakomppaniat. 1.RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K It.K/Laat.RPr Torjuntakomppaniat. 1.TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 7994

15 16.TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TJ Laivasto ja yhtymät. LE 8650 RLE 8670 Os.V 8670 Er.LOs.E 8730 Kev.LOs Raiv.Os Mtv.Os Saat.Os E/Mi.LV 8703 Hel.LA 8610 Tur.LA 8651 LOs.K/Laat.RPr Km.Lv./Laat.RPr.saks.os Mas.Lv./Laat.RPr.ital.os Ään.LOs./Ään.RPr Laivueet. 1.Mi.Lv Tyk.Lv Tyk.Lv Vmv.Lv Vmv.Lv Mtv.Lv Mtv.Lv Mtv.Lv Suv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Saat.Lv Saat.Lv Js.Lv Js.Lv Merivoimien alukset. Psl.Ilmarinen 8671 Psl.Väinämöinen 8672 Tykkiveneet: Hämeenmaa 8674 Uusimaa 8675 Turunmaa 8676 Karjala 8677 Aunus 8679 Viena 8680 Emälaivat: Sisu 8664 Suomen Joutsen 8689 Rautu 8737 Saattajat: Kustaanmiekka 8690 Kemi II 8691 Aura II 8691 Oulu I Uisko 8695 Suursaari 8695 Tursas 8696 Aura I 8697 Turku 8698 Turku 8701 Rauma 8699 Aranda 8706 Eläköön 8705 Miinalaivat: Ruotsinsalmi 8704 Riianlahti 8705 Baltic 8707 Poseidon 8708 Frej 8709 Pommi 8710 Lieska 8716 Loimu 8717 Miina 8718 Louhi 8736 Louhi 8740 Porkkala 8737 Pukkio 8738 Raivaajat: Rautu 8714 Vilppula 8715 Porin Karhu 8716 Primus 8717 Närvi 8717 Förby 8718 Jurmo 8718 Tor 8719 Jäänsärkijät: Jääkarhu 8686 Voima 8687 Sampo 8688 Sisu 8689 Apu 8690 Murtaja 8691 Herkules 8692 Otso 8693 Tarmo 8743 Hinaaja Inge 8723 Koulul.Suomen Joutsen 8725 Sair.laiva Seagull 8666 Sottungin vartioalus 8941 Mtv.Sisu/LRPr Sukellusveneet: Vetehinen 8682 Vesihiisi 8683 Iki-Turso 8684 Vesikko 8741 Saukko Sisävesikuljetusmuodostelmat Sisäv.kulj.Lv Syvärin Lv.Os Kiannan Laivue 5598 Aluskorjaamo Alush.as./Ään.RPr Kemij.Kulj.os. 5730

16 68. Sisävesitiepiirit ja -alueet. Vesit.piirin pääll Savonl.vesitiealue 9633 Lapp.vesitiealue 9634 Mikk.vesitiealue 9635 Kuop.vesitiealue 9636 Vark.vesitiealue 9637 Joens.vesitiealue 9638 Pielisj.vesitiealue 9639 Kajaanin piiri 4557 Karhumäen alue 2277 Maaselän alue 8186 Syvärin alue 2276 Äänisen LOs Vosnes.satamatsto 2275 ILMAVOIMAT. 69. Ilmavoimien esikunta. Ilmav.E 8502 Ilmav.It.os Ilmav.Viestios Ilmav.SVar.os Le.SKoulu 8460 Le.Mek.Koulu 8405 It.Koulu 9135 Ilmav.VKoulu Paikalliset torjuntakeskukset. TPE 9070 TPE TPE PTK PTK PTK PTK PTK PTK PTK PTK Ilmavalvonta-aluekeskukset. Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.170a 9194 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.193c 2952 Ivak.193d 3594 Ivak Ivak Ivak Ivak.220c 3799 Ivak.220d 8020 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.242a 3595 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.420b 5523 Ivak Ivak Ivak Ivak Kenttä Ivak Ivak.Äänislinna Ilmavalvontaviestin keräyspaikat. Ivke 28c 7790 Ivke 51c 1666 Ivke Ivke 69a 2318 Ivke 85d 6086 Ivke 93b 2952 Ivke 111b 2757 Ivke 126d 6892 Ivke 135c 3799 Ivke 154a 3797 Ivke 174a 5778 Ivke 194d 3958 Ivke 196b 5779 Ivke 199b 5780 Ivke 216d 4523 Ivke247c 9146 Ivke 249c 5781 Ivke 255b 4524 Ivke 272a 5782 Ivke 297a 5783 Ivke Ivke 346d 5784 Ivke 355a 5321 Ivke Ivke Ivke 765b 9193

17 73. Ilmavalvontapataljoonat. Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Ilmavalvontakomppaniat. 1.Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K It.K Ilmatorjuntapiirit. It.Piiri It.Piiri It.Piiri It.Piiri Ilmatorjyntarykmentit. It.R It.R It.R It.R It.R It.R It.R It.R Ilmatorjuntapatteristot. It.Psto It.Psto It.Psto It.Psto It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto 2160 Rask.It.Psto Rask.It.Psto Rask.It.Psto Rask.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Järeät ilmatorjuntapatterit. 1.Jär.It.Ptri Jär.It.Ptri Jär.It.Ptri Raskaat ilmatorjuntapatterit. 1.Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri 3363

18 53.Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri 9871 Ps.It.Ptri Kevyet ilmatorjuntapatterit. 1.Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kevyet ilmatorjuntajaokset. 1.Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos 2157

19 6.Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniat ja-joukkueet. 105.It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK 7171 Os.Pori It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ 8507 Kev.It.KK Rautatieilmatorjuntaosatot. 1.Raut.It.Ptri Raut.It.Ptri Raut.It.KKK Raut.It.KKK Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ 4540

20 84. Valonheitinpatterit ja jaokset. E/1.Vh.Psto 9018 E/2.Vh.Psto 9159 E/3.Vh.Psto Vh.Ptri 9023 I/1.Vh.Ptri 9051 II/1.Vh.Ptri 8495 III/1.Vh.Ptri Vh.Ptri 9020 I/2.Vh.Ptri 9077 II/2.Vh.Ptri 8494 III/2.Vh.Ptri Vh.Ptri 9019 I/3.Vh.Ptri 9021 II/3.Vh.Ptri 9053 III/3.Vh.Ptri Vh.Ptri 9022 I/4.Vh.Ptri 9052 II/4.Vh.Ptri 8497 III/4.Vh.Ptri Vh.Ptri 8570 I/5.Vh.Ptri 9078 II/5.Vh.Ptri 8496 III/5.Vh.Ptri Vh.Ptri 8572 I/6.Vh.Ptri 9079 II/6.Vh.Ptri 8573 III/6.Vh.Ptri Vh.Ptri 8418 I/7.Vh.Ptri 8415 II/7.Vh.Ptri 8416 III/7.Vh.Ptri Vh.Ptri 1586 I/8.Vh.Ptri 1559 II/8.Vh.Ptri 1560 III/8.Vh.Ptri Vh.Ptri 1587 I/9.Vh.Ptri 1562 II/9.Vh.Ptri 1563 III/9.Vh.Ptri Vh.Ptri 6896 I/10.Vh.Ptri 6889 II/10.Vh.Ptri 6891 III/10.Vh.Ptri Vh.Ptri 6861 I/11.Vh.Ptri 6862 II/11.Vh.Ptri 6863 III/11.Vh.Ptri Vh.Ptri 6969 I/12.Vh.Ptri 6966 II/12.Vh.Ptri 6967 III/12.Vh.Ptri Vh.Ptri 7574 I/13.Vh.Ptri 7582 II/13.Vh.Ptri 7583 III/13.Vh.Ptri Vh.Ptri 2162 I/14.Vh.Ptri 2165 II/14.Vh.Ptri 2166 III/14.Vh.Ptri Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Valolonheitinryhmät Vh.Ryhmät välillä Radiopataljoonat. E/Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P Radiomittausosastot. E/Rad.Mitt.P Rad.Mitt.K Rad.Mitt.K Rad.Mitt.K Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Lentorykmentit ja lentolaivueet. Le.R E/Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R PLe.Lv PLe.Lv PLe.Lv PLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV Le.Lv Täyd.Le.Lv Täyd.Le.Lv KoeLe.Lv Er.Le.Lv Le.Lv Er.E Sarkko 8590 Sair.Kulj.lentue Lentorykmenttien viestikomppaniat. VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R HUOLTOJOUKOT. 90. Kuljetusesikunnat. 1.Kulj.E Kulj.E Kulj.E Kulj.E Kulj.E 8368

Sotilaslyhenteitä. bakteorologiset laboratoriot Björneborgs regemente (Porin rykmentti) Bromarvin lohko. Bj.Reg. divisioona divisioonan esikunta

Sotilaslyhenteitä. bakteorologiset laboratoriot Björneborgs regemente (Porin rykmentti) Bromarvin lohko. Bj.Reg. divisioona divisioonan esikunta Sotilaslyhenteitä ais kaksoissytytin alp. alkupiste as. aikasytytin A armeija A.kol. ampumatarvikekolonna A.S.L Amerikan Suomalainen Legioona AE armeijan AHSP Aunuksen heimosoturikomppania AJp. ampumatarvikejakopaikka

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

ESIKUNTIEN, JOUKKO-OSASTOJEN JA LAITOSTEN LYHENTEIDEN SELITTEET

ESIKUNTIEN, JOUKKO-OSASTOJEN JA LAITOSTEN LYHENTEIDEN SELITTEET ESIKUNTIEN, JOUKKO-OSASTOJEN JA LAITOSTEN LYHENTEIDEN SELITTEET AK AKE AKol AOK ASK AUK, AuK AunR D Div J E EK, EsikK EHäm skp EHämSl ELK EPohI skp EPoh skp EPohSl ErHVK ErItKKK ErLeLv ErLOs ErMeLLv ErOs

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMAT VALTIOKALENTEREISSA 1929-1939 ja 1946-2000

PUOLUSTUSVOIMAT VALTIOKALENTEREISSA 1929-1939 ja 1946-2000 PUOLUSTUSVOIMAT VALTIOKALENTEREISSA 1929-1939 ja 1946- Hakemisto kertoo, mitä joukko-osastoja ja muita yksiköitä on merkitty vuosittain millekin paikkakunnalle valtiokalenteriin. Tiedot ovat vain viitteellisiä,

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT

HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT HENKIKIRJOJEN MIKROFILMIRULLAT Luettelo sisältää Mikkelin maakunta-arkistossa käytettävissä olevat henkikirjojen (v. 1634- -1937) rullafilmit. Luettelon lopussa on hakemisto pitäjien kuulumisesta eri kihlakuntiin.

Lisätiedot

Motinteosta mottimetsään

Motinteosta mottimetsään SSHS:n luentosarja 17.10.2012 Motinteosta mottimetsään yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942 Vesa Tynkkynen Kartat Ari Raunio Voimavarojen tasapainottaminen 1941/1942 SODAN tarpeet YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Heinola Heinola Setlementtiliitto/Viittakivi oy heinolavok@setlementti.fi YHTEYSTIETOJA 4.1.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin VOK, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki hvok.kaarlenkatu@hel.fi YHTEYSTIETOJA 29.12.2015 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 vok.kutoja@luona.fi Espoo, Otaniemi 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy Hallitus 198 10.04.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/suomen Terveystalo Oy H 198 Suomen Terveystalo Oy on pyytänyt Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon ta vi ras tol ta yksityisen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2

Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 0786-4787. Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 Suoen Kaukoläpö ry 2002 ISSN 0786-4787 Sky-kansio 7/2 Kaukoläpöjohtotilasto 2001 SISÄLTÖ Sivu 1. YHTEENVETO KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN KEHITYKSESTÄ...1 1.1 Johtorakenne...2 1.2 Johtojen

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Sotaveteraanit, henkilömatrikkeli Vehmaa

Sotaveteraanit, henkilömatrikkeli Vehmaa [Versio 5.9.2013] Sotaveteraanit, henkilömatrikkeli Vehmaa 22.11. 1944. Kunniamerkit: Vm 2. Kuoli 25.8.1977. Hautauspaikka Aalto Heikki Artturi s. 15.1.1921 Kotikylä Rautila. Pienviljelijä. Puoliso Hilkka

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16

7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 Nimi Osoite 7714 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki Iso 0094 Etelä-Pohjanmaan Kirjakauppa OyInfo Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi Iso 2488 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa

pääomamäärä 1.843.227,37 euroa - osittain yhteisvastuullisesti 602.065 euroa 267.200,19 euroa 57.937,14 euroa 28.968,58 euroa Liite tiedotteeseen 28.11.2013 / Asfalttikartelliin perustuva vahingonkorvaus 1 Kantaja - vastaaja (t) Pääomavaatimus Tuomittu pääomamäärä Ylihintaprosentti Oikeudenkäyntikulut Espoon kaupunki - NCC Roads

Lisätiedot

Ajokorttitoimivallan siirto

Ajokorttitoimivallan siirto Ajokorttitoimivallan siirto Tieliikenteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Kimmo Pylväs Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tosi pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com.

Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Tarkemmat tiedot kohteista saat myyntipalvelustamme 0424-852200 tai info@ultimatemarket.com. Kohdetuote Kohdekaupunki Kohdepostinumero energiavaraaja HELSINKI 00660 energiavaraaja HELSINKI 00690 energiavaraaja

Lisätiedot

SUOMEN SODISSA 1939 45 MENEHTYNEET. Luettelo kaatuneista hautauskunnan mukaan.

SUOMEN SODISSA 1939 45 MENEHTYNEET. Luettelo kaatuneista hautauskunnan mukaan. SUOMEN SODISSA 1939 45 MENEHTYNEET Luettelo kaatuneista hautauskunnan mukaan. AARREKANGAS, EINO PÄIVIÖ stm. synt. 08.06.1923. Asuinkunta Toholampi. Kirjoillaolokunta lapsia. Joukko-osasto 6./JR 50. Joukko-osaston

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014

Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet. Etelä-Suomen rikosseuraamusalue. Päivitetty 26.11.2014 1 Rikosseuraamuslaitoksen tilaajavirastojen ostolaskujen laskutusosoitteet Keskushallintoyksikkö PL 7252 01051 LASKUT Päivitetty 26.11.2014 Verkkolaskuosoite: 003703120817 Välittäjän tunnus: 003710948874

Lisätiedot

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset:

Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Sivustolle 22.4.2011 tehdyt muutokset: Seuraava materiaali on lisätty sivustolle 22.4.2011: Hakemistoon Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia: *Historiallinen arkisto 1\1939: Saimaan vesistön...kartoituksesta...1850

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja

Vastaanottokeskusten yhteystietoja YHTEYSTIETOJA 11.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja

Vastaanottokeskusten yhteystietoja YHTEYSTIETOJA 4.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN

7625 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY OLAVINKATU 48 57100 Savonlinna 7633 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY KAUPPAKESKUS WILLA TORIKATU 7 7862 SUOMALAINEN 106 kplnimi Osoite 7714 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Seinäjoki Koulukatu 20 60100 Seinäjoki 0094 ETELÄ-POHJANMAAN KIRJAKAUPPA OY Info Alajärvi Kauppakatu 16 62900 Alajärvi 2488 ETELÄ-POHJANMAAN

Lisätiedot

Vehmaalaiset sodissa 1939-1945

Vehmaalaiset sodissa 1939-1945 LISÄLEHTI marraskuussa 2013 julkaistuun kirjaan Vehmaalaiset sodissa 1939-1945 KIRJASTA POIS JÄÄNEITÄ VETERAANEJA TAI MUITA TÄYDENNYKSIÄ 1 ja 30.11.1944. Kuoli 11.1.1977. Hautauspaikka Aaltonen Into Sigurd

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1952 N:o 146 N:o 146. Kiertokirje toimipaikoille avatuista postisiirtotileistä. Posti- ja lennätinhallituksen talousosasto on avannut jäljempänä olevassa

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen

Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Vapaa-ajan palvelut Vuosiseminaari 14.1.2009 Piia Savolainen Varamiespalvelu-Yhtiötel Vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju Yli 70 palvelualuetta Suomessa, Virossa,

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI

SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI Taktiikan laitos SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI Kuvalähteet: Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939 45 kulku kartoin, s. 81 ja http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/karkku/lohjamo/lohjamox.htm

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 C/2015 M 1 (36) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot