Puolustusvoimain joukot peitelukuina. Koonnut Pentti Kopsa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusvoimain joukot 1941-1945 peitelukuina. Koonnut Pentti Kopsa"

Transkriptio

1 Puolustusvoimain joukot peitelukuina Koonnut Pentti Kopsa Copyright Pentti Kopsa 2002

2 ASE JA HUOLTOLAJITTAINEN HAKEMISTO Sisällysluettelo 99. Ammuslataamot. 97. Ampumatarvikevarastokomppaniat ja joukkueet. 96. Aseenkorjauskomppaniat. 3. Asemakomennuskunnat. 98. Ase- ja ampumatarvikevarikot, asepajat. 45. Aurauskomppaniat. 92. Autokomppaniat ja -joukkueet Autokorjaamot. 94. Autokuljetusosastot Bakteorologiset laboratoriot Elintarvikevarastokomppaniat Elintarvikevarikot Eläinlääkinta- ja kengitysvarikot Eläinlääkintäkomppaniat ja -joukkueet Eläinlääkintälaboratoriot 176. Erilliset auto-osastot. 10. Erilliset komppaniat. 13. Erilliset linnoituskomppaniat Erilliset linnoitusrakennuskomppaniat. 9. Erilliset pataljoonat ja vastaavat. 47. Erilliset puhdistusjoukkueet. 16. Henkilötäydennyskeskukset Hevossairaalat Hevosvarikot Hiiltomot Huoltokeskukset. 48. Ilmasuojelukomppaniat. 72. Ilmasuojeluviestienviestin keräyspaikat. 82. Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniat ja -joukkueet. 77. Ilmatorjuntapatteristot. 75. Ilmatorjuntapiirit. 76. Ilmatorjuntarykmentit Ilmatorjuntavarasto-osastot. 71. Ilmavalvonta-aluekeskukset. 74. Ilmavalvontakomppaniat. 73. Ilmavalvontapataljoonat. 69. Imavoimien esikunta Imavoimien huoltomuodostelmat Invaliidi, loma ja virkistyskodit Itä-Karjalan SE:n osastot. 7. Jalkaväkiprikaatit. 8. Jalkaväkirykmentit. 78. Järeät ilmatorjuntapatterit. 30. Järeät patteristot ja patterit Järjestely- ja lomautuskeskukset. 23. Jääkäripataljoonat. 22. Jääkäriprikaatit. 46. Kaasusuojelukomppaniat Kaasusuojeluvarastojoukkueet Kaasusuojeluvarikot Kaatuneiden evakuoimiskeskukset Kannaksen varavankila ja vankileirit. 21. Kaukopartio-osastot Kenttähevossairaalat Kenttäpostikonttorit Kenttäsairaalat ja -sairaalaosastot. 27. Kenttätykistörykmentit 160. Keskuskassat. 81. Kevyet ilmatorjuntajaokset. 80. Kevyet ilmatorjuntapatterit. 25. Kevyet osastot. 28. Kevyet patteristot. 61. Kevyet rannikkoilmatorjuntapatterit Komendanttivirastot,tstot ja komendantit Komennuskunnat Kotijoukot Koulut ja kurssikeskukset Koulutuskeskukset. 19. Kranaatinheitinkomppaniat. 90. Kuljetusesikunnat. 95. Kuormastokomppaniat Kuormastokorjaamot Kuormastovarikot. 64. Laivasto ja yhtymät. 65. Laivueet Lentokenttäkomppaniat. 88. Lentorykmentit ja Lentolaivueet. 89. Lentorykmenttien viestikomppaniat Liikennejaksojen yhteysupseerien toimistot. 91. Liikennekomppaniat ja joukkueet Linnoituskorjauspajat Linnoitusmateriaalivarikot Linnoitusosaston alaiset työmaat. 12. Linnoituspataljoonat. 14. Linnoituspatteristot ja erilliset patterit Linnoitusrakennuspataljoonat Linnoitussuunnittelutoimistot Lomakodit Lääkintäkomppaniat ja -joukkueet Lääkintävarikot. 66. Merivoimien alukset. 51. Merivoimat ja yhtymät 52 Merivoimien komppaniat. 55. Merivoimien järeät patterit. 56. Merivoimien raskaat patterit. 57. Merivoimien moottoridut patterit. 58. Merivoimien erilliset patterit. 59. Merivoimien kevyet patterit. 32. Mittauspatterit Moottoriajoneuvovarikot. 44. Moottoriponttoonikomppaniat 70. Paikalliset torjuntakeskukset. 26. Panssarijoukot ja -torjuntaosastot. 93. Perävaunuautokomppaniat Pesulaosastot Pilketehtaat ja hiiltomot. 42. Pioneerikolonnat. 41. Pioneerikomppaniat. 40. Pioneeripataljoonat Pioneerivarastokomppaniat ja -joukkueet Pioneerivarikot Polttoaineosastot Poltto- ja voiteluainevarikot Postintarkastustoimistot Puolustuslaitoksen nahkajätevarasto. 47. Puhdistusosastot.

3 2. Puolustusministeriö 128. Puuhiili- ja pilkevarikot Päällystevarikko. 1. Päämaja. 4. Päämajan alaiset yksiköt. 3. Päämajan osastot ja toimistot Raaka-ainevarikot Radankorjauskomppaniat, -joukkueet ja korjausjunat. 39. Radioasemat. 87. Radiomittausosastot. 86. Radiopataljoonat. 11. Rajajääkäripataljoonat ja -komppaniat. 62. Rannikkoilmatorjuntakomppaniat. 60. Raskaat rannikkoilmatorjuntapatterit. 54. Rannikkotykistörykmentit. 51. Rannikkoprikaatit ja linnakkeet. 79. Raskaat ilmatorjuntapatterit. 29. Raskaat patteristot ja patterit. 24. Ratsastava patteri. 24. Ratsuprikaatit ja Ratsurykmentit. 83. Rautatieilmatorjuntaosastot Rautatieliikennekomppaniat. 31. Rautatiepatterit. 38. Rautatiepuhelin ja -lennätinjoukkueet. 26. Rynnäkkötykkipataljoonat Sairasautokomppaniat ja -joukkueet Sairasjunat. 53. Satamatoimistot. 33. Savunheitin Psto ja Savutusjoukkue Sillanrakennuskomppaniat. 43. Siltakomppaniat. 20. Sissipataljoonat ja -osastot. 67. Sisävesikuljetusmuodostelmat. 68. Sisävesitiepiirit ja -alueet Soittokunnat. 50. Sotapoliisiosastot Sotasaaliinkokoamiskomppaniat Sotasairaalat. 5. Sotatalousesikunta alaisine laitoksineen. 6. Sotatoimiyhtymien esikunnat Sotatoimiyhtymien linnoitusosastot ja vastaavat Sotavammapoliklinikat Sotavankileirit Sotavankikomppaniat Sotavankisairaalat Sotilasapteekit Sotilaskotikeskuselimet. 49. Sotilaspalokunnat. 15. Sulkulinnakkeet ja -patterit Suojeluskuntien esikuntakomppaniat Suojeluskuntien kuljetustoimistot Suojeluskuntien liikennetoimistot Suomen Pankin konttorit Sähköjaostot. 34. Sääasemat Talouskomppaniat ja -joukkueet Tarkastuspiirit Tarkastustoimistot Tehtaat ja teknilliset laitokset Teurastusjoukkueet Tiedoituskomppaniat ja -joukkueet Tienhoito- Tienrakennusja Sillanrakennusjoukot. 63. Torjuntakomppaniat Tuotantopiirit ja laitokset. 18. Tykkikomppaniat Työkomppaniat ja -leirit Täydennysmittauspatterit. 17. Täydennyspataljoonat Vaatetuskomppaniat. 105 Vaatetusvarikot. 84. Valonheitinpatterit ja jaokset. 85. Valonheitinryhmät Varuskunta- ja vartiokomppaniat Varuskuntasairaalat Verentutkimusasemat Veripalveluryhmät. 36. Viestikomppaniat. 37. Viestiosastot. 35. Viestipataljoonat 113. Viestivarastokomppaniat Viestivarikot Virkistyskodit Yhteysupseerit. JOUKKO-OSASTO JA KÄYTÖSSÄ OLLUT KENTTÄPOSTINUMERO 1. PÄÄMAJA Ylipäällikkö 1088 YE:n päällikkö 1089 Tykistötarkastaja 1126 Pv.Yleistarkastaja 8155 Stal.tarkastaja 8150 SKoul.Ylitark Kom.esik.pääll Päämaj.mestari 1020 Meriv.kom Ilmav.Kom Is.kom Lin.kom.(tark.) 1078 Pion.kom AseE:n pääll Pääintendentti 1060 Viestikom Kss.kom Sv.kom Kenttäpiispa 1016 Ylilääkäri 1070 Ylieläinlääkäri 1074 Sotatalouspäällikkö Puolustusministeriö. Puolustusministeri 9900 Pl.M:n kansliapääll Toimintaporras I 9902 Toimintaporras II 9905 Rakennusosasto 9910 Kiinteistöosasto 9915 Yhteysosasto 1117 Yht.os. Roin tsto 5699 Sotakuukausipalkkatoimikunta 9919 Sotainvaliidien työhuoltovirasto Päämajan osastot ja toimistot. Kom.os. pääll Kom Kom Kom Kom Kom Kom.5.H:gin tsto 1125 Kom Kom Talvisodan Kunniamerkki- ja Muistomitalitsto 9999 Komend.os Kirjaamo 1013 Koul.os. 1015

4 Kirk.os Kirk Kirk Kirk Kirk Ttus.os Pv.Viihd.tsto 1039 Ulk.os Ulk Tied.jaosto 9463 Tied.os Valv.os Järj.os Järj Järj Järj Lkp.tsto 9998 Op.os Op Op Op Huolto-os Huolto Huolto Huolto Huolto Sääos Sää Sää Sää Shist.tsto 1021 SArk Hel.alatsto 9650 Smuseo 1100 Top.os Käyttökarttavar Keskuskarttavar Pääkartavar.Pässi 4554 Karttavar.Hirvi 4553 Karttavar.Repo 4555 Karttamonistamo 1027 Raut.os Raut Raut Raut Viestikom.Kom.tsto 9804 Viestios.I 1046 Viesti Viesti Viesti Viesti Viesti Viesti Kss.tsto 9550 Tyk.os Aseos Pion.os.I 1040 Pion.os.II 1044 Lin.os Lin.mat.tsto 1151 Pääint.os Is.os Is Is Is Lääk.os I 1070 Lääk.os.II 1071 El.lääk.os 1074 Kuvaos Yht.elin/PM 1012 Yht.elin/Hki 8140 Sens.tsto 9475 Alatsto 9472 Pt.tsto 9473 Sotavar.tsto 1034 Keksintötsto Vapaaeht.tsto 1095 Sotainv.huoll.t.tsto 8125 Pv.Yleistark.E 8154 Stal.tark.E 8151 SKoul.Ylitark PM:n Huoltopääll.E 9651 Sv.kom.E 1057 Hangon alueen SE 7977 Itä-Kar.SE Äänislinna Er.SPol.Os.E 6899 As.komennuskunn PSuom.ViestiE 9980 Hel.ViestiE 9985 Sot.hall.os. Imatra Sot.hall.os:n valvontaelimet: Valv.elin Valv.elin 1 Vii.ed Valv.elin 1 Sor.ed Valv.elin Valv.elin 2 Vii.ed Valv.elin 2 Sor.ed Päämajan alaiset yksiköt. Esik.P/YE 1007 Korjauskeskus 9942 E/Top.P 1029 Esik.K/Top.P Top.K/Top.P Top.K/Top.P Top.K/Top.P 9588 E/Rad.P/Kom.tsto 9760 E/Rad.P/Huoltotsto 9761 Itä-Kar. Raut.hall Raut.os:n Rad.asemat 9685 Pv.Rikostutkintakeskus 1135 Lääk.keskusarkisto 1147 LKA Pietars. os Kp.rev.ja tilikontt Ps.keskus 9399 Ps.Kes.korjaamo 9419 Ps.Mek.Koulu Sotatalousesikunta. alaisine laitoksineen. Sotatalouspäällikkö 9500 Kom.os Tal.ja rah.hoitaja 9572 Viestityststo 9566 Keskuskirjaamo 9565 Hel.kirjaamo 9637 E/Esik.P 9567 Toim.K 9568 Vart.K 9569 AutoK 9570 Os.Kalliokoski 9714 Stal.os Hel.tp.E 9502 Tur.tp.E 9503 Tam.tp.E 9504 Kok.tp.E 9505 Kuo.tp.E 9506 Vii.tp.E 9520 Kaup.os Kaup Kaup Ssaal.tsto 9573 Tilios Tili Varainhoitotsto 9471 Kväl.os Kväl.1 Mt.ajon Kväl.3 Hev.ajon Kväl.4 Sisävesil Kirjaamo 9465 PVa.os PVa.os Viestios.II 1051 Puh.mat.tsto 1052 Rad.mat.tsto 1053 V.virt.mat.tsto 1054 Kanslia 1055 Viestios.III 9800 Puh.tekn.tsto 9801 Rad.tekn.tsto 9802 V.virt.tekn.tsto 9803 Yl.asiaintsto 9804 Kss.mat.tsto 9551 Tväl.os Tväl.1 Yl.tsto 9531 Tväl.2 Asetsto 9532 Tväl.3 Asetekn.tsto 9533

5 Tväl.4 Asetekn.tsto 9534 Aineenkoetuslaitos 9535 Pl.Kem.L 9536 Pl.Kem.L Tamp.os Pl.OL 9537 Tyk.koeas Pion.os.II 1044 Ansa ja mii.lat Räj.ain.laj.var Int.os Lääk.os.II 1071 El.lääk.mat.tsto Sotatoimiyhtymien esikunnat. PM Kar.AE 1090 Aun.RE 1090 Kan.RE 1200 Kuolan RE 8130 Maa.RE 3438 Vie.RE 7200 Lap.RE 5750 HRE 7870 ROE 9300 I AKE 6230 I AKE 6380 II AKE 3438 III AKE 5172 IV AKE 1200 V AKE 6230 VI AKE 2600 VII AKE 3800 Ryhmä S DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE 0103 Div.J 5299 E/Os.H 0100 Ps.DE Ps.DE 9760 Meriv.E 8600 Ilmav.E 8502 Yhteysesikunta Roi 5701 Kannaksen Joukkojen Komentoesikunta 6100 Kotij.E Jalkaväkiprikaatit. 1.Pr Pr Pr III/3.Pr IV/3.Pr Pr Pr I/15.Pr II/15.Pr III/15.Pr IV/15.Pr Pr IV/19.Pr Pr III/20.Pr IV/20.Pr Pr I/21.Pr II/21.Pr III/21.Pr IV/21.Pr Jalkaväkirykmentit. JR JR II/JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR JR JR III/JR JR III/JR JR JR JR JR III/JR JR JR JR JR JR III/JR JR JR III/JR JR III/JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR JR I/JR III/JR JR II/JR II/JR III/JR JR III/JR JR III/JR JR III/JR III/JR JR JR JR I/JR JR JR I/JR JR III/JR JR III/JR JR III/JR JR

6 III/JR JR II/JR III/JR JR JR JR JR JR JR Erilliset pataljoonat ja vastaavat. Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P 6 Inkeril Er.P 7 AHSP 9877 Er.P 8 VHSP 9872 Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P 17 (Meriv.) 8931 Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.P Er.Os.Petsamo 5670 Er.Os.Savukoski 5746 Ruots.vap.eht.P 7942 HeimoP Dansk.Fin.Leguon 3864 Os.Kuussaari 9871 Ryhmä Hirva/14 D E/Os.Mäntylä /Rj.P 2801 Os.Kalliokoski 9714 E/Os.Puroma 5632 E/Ev.Heinrichs 5360 Os.Vartiainen /HRR 9320 Os.Larvo 5593 Os.Heimonen 5669 Os.Tolamo 6758 Osa.Rahunen 9567 Os.Turunen 7507 Os.Mustonen 8045 Os.Järvinen 8158 Os.Salminen 9646 Os,Mitta 1383 Os.Salminen 9646 Tst.os.Metso 5033 Iskujoukot M/VI AK Erilliset komppaniat. 1.Er.K Er.K Er.K Er.K 7573 Er.K/III AK Er.KKK 3620 Rask.K/12.D 1373 Er.K/Täyd.P PPK/7.D (Pinna) 4197 Vah.PPK/14.DE 4289 PPK/6.Pr PPK/11.Pr PPK/JR Jääk.K/1.D (Os.Törni) 5829 Jääk.K/4.D 1857 Jääk.K/18.D 3143 SKoiraJ/VP Rajajääkäripataljoonat ja -komppaniat. Rj.Pr.E 2400 Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.P Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K/Er.Os.P Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K Rj.K 3603 Rajavartio/III AK Linnoituspataljoonat. Lin.P.E 1585 Lin.P Lin.P Lin.P 4/I Tyk.J 1525 Lin.P Lin.P 5/I Tyk.J 2011 Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Lin.P Erilliset linnoituskomppaniat. 1.Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Er.Lin.K Linnoituspatteristot ja erilliset patterit. Lin.Psto Val.Lsto/Laat.RPr Lin.Psto

7 Lin.Psto Lin.Psto Lin.Psto Lin.Psto /Psto Niemi 5295 Lin.Psto Maa.Lin.Psto Maa.Lin.Psto Er.Lin.Ptri/Maa Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Syv.Lin.Psto Torj.os/Syv.Lin.Psto Lin.Ptri 1589 Suomussalmen Ptri 5291 E/Lin.Psto Elomaa Sulkulinnakkeet ja -patterit. SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke SulkuLke Petsamon SulkuPtri 5664 Märkjärven SulkuPtri 5659 Kilkkilösalmen SulkuPtri 5662 Savukosken SulkuPtri Kls.Jaos Kls.Jaos Henkilötäydennyskeskukset. HTK 1. IV AK/Kan.R 8388 HTK D/Kar.A/Aun.R 7817 HTK 3. VI AK 2471 HTK 4. V AK 3941 HTK 5. VII AK 8107 HTK 6. Äänislinna 9207 HTK 7. ROE/Rv.Pr HTK 8. II AK/Maa.R 3570 HTK 9. VII AK/14.D 3951 HTK 10. Hanhikoski/ HTK 11. III AK 5393 HTK Kotijoukot 0480 HTK/Os.H 6095 HTK/JR Täydennyspataljoonat. Täyd.P Täyd.P Täyd.P I/Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.P Täyd.JP 9242 Täyd.P M Tykkikomppaniat. 1.Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K mt Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K Tyk.K 1463 Ylim.Tyk.K/III AK 5296 Tyk.K/Div.J 9616 Tyk.K/Rj.Pr Tyk.K/RTR Kranaatinheitinkomppaniat. 11.Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K Krh.K 3011 Krh.Psto Er.Rask.Krh.J Sissipataljoonat ja -osastot. SissiP SissiP SissiP Sissios./5.D 2272 Sissios./7 D 3824 Sissios./11.D 4612 Sissios./V AK 9805 Sissios./VI AK Kaukopartio-osastot. Er.P /Er.P /Er.P /Er.P /Er.P Os.Loukola/Er.P Os.Honkanen/Er.P Le.os.Jauri/Er.P Kaukotied.os./3.D D:n Kaukopartio 1857 Kaukopartio/14.D 4418

8 22. Jääkäriprikaatit. JPr.E 9200 JPr.E 4455 JPr 2 E Jääkäripataljoonat. JP JP JP JP JP JP JP JP Ratsuprikaatit ja Ratsurykmentit. Rv.Pr.E 9300 URR 9302 HRR 9312 Rats.Ptri Kevyet osastot. Kev.Pr Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os.4 (Meriv.) 8998 Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os Kev.Os E/Kev.Os./VI AK Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Er.Kev.J Panssarijoukot ja panssatorjuntaosastot. Ps.DE 9200 Ps.P 9400 Ps.Pr Ps.JP 9421 I Ps.PE 9391 II Ps.PE 9392 III Ps.PE 9393 Ryn.Tyk.P Ps.K Ps.K Ps.K 9407 Rask.Ps.J 9410 Lh.Ps.J /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P /Ps.P Rask.Ps.K 9410 Er.Ps.K 9273 Ps.It.Ptri 9418 Liekinh.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J Er.Ps.J 9418 Er.Ps.J Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.AutoJ Ps.Auto-os Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoJ Er.Ps.AutoK Er.Ps.AutoK 1938 Ps.AutoJ/Rv.Pr Hv.J 2709 Kev.Hv.J 5583 Ps.Juna Ps.Juna Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Er.Pst.os Ps.os./VI AK 5289 Pst.os./7 D 3827 Pst.os./10 D 2706 Pst.os./14 D 4208 Pst.os./15 D 6399 Pst.os./17 D 5289 Pst.os./18 D 3365 Pst.os./Rv.Pr Pst.os./KTR Pst.os/405.Kev.Ptri 8190 Pst.os./RTR Pst.Tyk.J/Rj.P Pst.J/RanJR Pst.J/Täyd.P Kenttätykistörykmentit. KTR Lk.ptri/KTR KTR I/KTR KTR II/KTR III/KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR KTR /KTR KTR I/KTR KTR KTR Er.Ptri 3437 Ylim.Tyk.Os./III AK 5298 Ryhmä Hallakorpi Kevyet patteristot. Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto Kev.Psto

9 29. Raskaat patteristot ja raskaat patterit. Rask.Psto Rask.Psto 2 Psaari 7255 Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Rask.Psto Er.Rask.Ptri Er.Rask.Ptri Järeät patteristot ja patterit. Jär.Psto Jär.Psto Jär.Psto Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Er.Jär.Ptri Rautatiepatterit. 1.Raut.Ptri Raut.Ptri Raut.Ptri Raut.Ptri Mittauspatterit. 1.Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri Mitt.Ptri 1376 Ään.Mitt.Ptri 8606 T-Mitt.Ptri SavunheitinPsto ja Savutusjoukkue E/1.Kev.Svh.Psto Savutusjoukkue Sääasemat. Sääpalvelukeskus 3323 Keskussääasema 3324 Sää.As Sää.As Sää.As Sää.As Sää.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sääpalv.As Sää.As./II AKE 3152 Sää.As./III AKE Sääas./III AK 5326 Sää.As./IV AKE 1398 Sää.As./V AKE 3325 Sää.As./VI AKE 3326 Sää.As./VII AKE 3868 Sääviestityskeskus Viestipataljoonat. VP VP VP VP VP VP 10/Kotis. O517 VP 10.Sort.Os VP 10.Viip.tsto 0521 VP 10.Sort.tsto 0522 VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP Viestikomppaniat. VK/3.Pr VK/12 Pr VK/15 Pr VK/19 Pr VK/20.Pr VK/21.Pr VK/Ps.Pr VK/JPr VEsk./Rv.Pr Raut.VK Raut.VK 9709 VK/Div.J 5589 VK/Rj.Pr VK/Os.H Viestiosastot. VOs/Os.H 7765 Vii.VOs 8246 Äänl.VOs 8145 Pohjois-S ViestiE 5688 Pohjois-S ViestiE Rautatiepuhelin ja lennätinjoukkueet RPuh.lenn.J Radioasemat. Santahamina/Hki 0558 Leppävaara/Hki 0559 Ilmailurad.as.Malmi 0560 Kemin Ilmailurad.as Sasin Rad.as Nummelan Rad.as Hangon Rad.as Yleisrad.as./IV AKE 1795 Sortavalan Rad.as Aunuksen Radio 8130 Karjalan Radio 8130 Kannaksen Radio 8129

10 Karhumäen Rad.as Maaselän Radio 3444 Joensuun Radio 3444 P-Vienan Sot.radio Pioneeripataljoonat. Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pion.P Pioneerikomppaniat. 1.Pion.K/PM 1977 PionK/1.Pr PionK/2.Pr PionK/3.Pr PionK/15.Pr PionK/19.Pr PionK/20.Pr PionK/21.Pr Pion.K/Os.H Pion.K/Os.H Pioneerikolonnat. 21.Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Pion.Kol Siltakomppaniat. 1.SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK SiltaK Moottoriponttoonikomppaniat. M.Pontt.P Mt.Pontt.K 3640 I/11.Mt.Pontt.K Mt.Pontt.K Mt.Pontt.K Er.Rask.Pontt.J Aurauskomppaniat. 1.Aur.K Aur.K Aur.K Aur.K Aur.K 2363 Traktoriaur.os Kaasusuojelukomppaniat. 11.Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K Kss.K 3122 Er.Kss.K/RO 8001 Kss.K 1/Kar.A RKss.K Puhdistusosastot- ja joukkueet. Puhd.os. Kokko 6280 Puhd.os./Kom.k.Airas Er.Puhd.J Er.Puhd.J Er.Puhd.J Ilmasuojelukomppaniat. 734.Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.I Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K Is.K 9673

11 991.Is.K Is.K Is.K/14 Div Is.K/14 Div Is.ppJ/RO 9397 Er.Is.Häl.VJ Sotilaspalokunnat. SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok SPalok Er.Palok./III AK Sotapoliisiosastot. 1.SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K 3917 I/8.SPol.K 5726 III/8.SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K SPol.K 9209 SPol.tsto/Roi 5726 LiiK.SPol.os.Aro/Aun.R SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.J SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R SPol.R 4469 Er.SPol.os.E Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Er.SPol.os Liik.kom.k./E/ Er.SPol.os I/Er.SPol.os II/Er.SPol.os III/Er.SPol.os IV/Er.SPol.os Er.SPol.R Er.SPol.R 4469 MERIVOIMAT. 51. Merivoimat ja yhtymät. Meriv.E 8600 MeriSK 8608 It.Koul.Psto/Meriv RPr.E RPr:n Linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke

12 Lke Lke Lke Lke RPr.E RPr:n linnakkeet: Lke Lke Lke Lke Lke Hangon RE 7870 Uud.RPr.E 8850 I-Suom.RPr.E 8750 Saar.RPr.E 8970 Saar.RPr.It.Kom Ään.RPr.E 8160 Laat.RPr.E 1078 Pohj.RVsto Ran.DE 8160 Ran.JR Ran.R MeriP MeriP MeriP MeriP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP RP Ran.Vart.P Merivoimien meri- ja rannikkokomppaniat ja osastot. Autokomppaniat. I/1.SAutoK 7976 AutoK/RTR AutoK 8969 Merivoimien linnoitusosastot. 1.RLin.RP 8192 I/1.RLin.RP II/1.RLin.RP Er.RLin.RK 8194 Luotsijoukot. LuotsiJ/HR LuotsiK LuotsiK/Laat.RPr LuotsiK LuotsiK LuotsiK LuotsiK LuotsiK 8949 Merikomppaniat. 1.Er.MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK MeriK 8194 Merikuljetuskomppaniat. 1.MKulj.K MKulj.K MKulj.K MKulj.K MKulj.K 2275 Meripioneerikomppaniat. 1.MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K MPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.K RPion.k RPion.J 7890 Pion.Os./Ään.RPr RPion.J/Laat.RPr Meripoliisijoukot. 1.MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K MPol.K 7990 MPol.J/HR Er.RanSPol.J 8997 Merivartiokomppaniat. 1.MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK MVartioK RVartioK RVartioK 8630 Miinakomppaniat. MiK/RL 8680 Mittausjoukot. 7.Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.K Mitt.J 8799 Tekniset kpmppaniat. 1.Tekn.K Tekn.K Tekn.K Tekn.K Tekn.K 8951 Venekomppaniat. 1.Er.Syöksyv.K VeneK VeneK VeneK 7978 VeneK/Ran.R Viestijoukot. 1.VK/1.RPr VK/2.RPr VK/3.RPr VK/Laat.RPr VK/Laat.RPr VK/Ään.RPr VK/4.RPr VK/RTR VK/5.RPr VK VK/5.RPr VK/7.RPr VK/8.RPr VK/2.RPr VJ VK/4.RPr VJ VJ VJ VJ 8768

13 22.VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ VJ 8911 VJ./Er.RTLsto 7997 Muut Meriv. joukko-osastot. Os.M/HR Ran.AVar.K Ran.AVar.K 7995 Vahv.Kiv.K/LOs Os.Järvinen 8158 Laat.Meripalv Ran.suojavartio/Is.K EtsintäK Vart.as./Laat.RPr Vart.as./RTR Tuppuran mv.asema 7984 Kotkan Huoltoas Kirkonmaan Torp.as Koiviston Torp.as Uuraan Huoktoas Mustasaaren MiinaV 8616 Saaristom.Liik.Kesk Äänenmittausosasto KKK/4.RPr Satamatoimistot. Viipurin satamststo 7930 Haminan satamatsto 7931 Kotkan satamatsto 7932 Loviisan satamatsto 7933 Helsingin satamatsto 7934 Hangon satamatsto 7935 Turun satamatsto 7936 Rauman satamatsto 7937 Mäntyluodon satamatsto 7938 Vaasan satamatsto 7939 Ykspihlajan satamatsto 7940 Raahen satamatsto 7941 Oulun satamatsto 7942 Kemin satamatsto 7943 Tornion satamatsto Rannikkotykistörykmentit. RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR RTR 14.Vahv RTR RTR RTR Järeät patterit. 1.Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Jär.Ptri Raskaat patterit. 2.Rask.Ptri Rask.Ptri 8870 II/6.Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Rask.Ptri Moottoroidut patterit. 30.Liik.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri 3233 I/6.Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.Rask.Ptri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Mt.KPtri Erilliset patterit. 1.Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri 8932

14 24.Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Er.KPtri Ssaal.Ptri/6.D Kevyet patterit. 11.Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Kev.Ptri Raskaat rannikkoilmatorjuntapatterit. 1.Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Rask.RIt.Ptri Kevyet rannikkoilmatorjuntapatterit. 1.Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri Kev.RIt.Ptri RIt.Ptri 8812 RIt.Psto RIt.Koul.Psto Rannikkoilmatorjuntakomppaniat. 1.RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K RIt.K It.K/Laat.RPr Torjuntakomppaniat. 1.TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK 7994

15 16.TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TJ Laivasto ja yhtymät. LE 8650 RLE 8670 Os.V 8670 Er.LOs.E 8730 Kev.LOs Raiv.Os Mtv.Os Saat.Os E/Mi.LV 8703 Hel.LA 8610 Tur.LA 8651 LOs.K/Laat.RPr Km.Lv./Laat.RPr.saks.os Mas.Lv./Laat.RPr.ital.os Ään.LOs./Ään.RPr Laivueet. 1.Mi.Lv Tyk.Lv Tyk.Lv Vmv.Lv Vmv.Lv Mtv.Lv Mtv.Lv Mtv.Lv Suv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Raiv.Lv Saat.Lv Saat.Lv Js.Lv Js.Lv Merivoimien alukset. Psl.Ilmarinen 8671 Psl.Väinämöinen 8672 Tykkiveneet: Hämeenmaa 8674 Uusimaa 8675 Turunmaa 8676 Karjala 8677 Aunus 8679 Viena 8680 Emälaivat: Sisu 8664 Suomen Joutsen 8689 Rautu 8737 Saattajat: Kustaanmiekka 8690 Kemi II 8691 Aura II 8691 Oulu I Uisko 8695 Suursaari 8695 Tursas 8696 Aura I 8697 Turku 8698 Turku 8701 Rauma 8699 Aranda 8706 Eläköön 8705 Miinalaivat: Ruotsinsalmi 8704 Riianlahti 8705 Baltic 8707 Poseidon 8708 Frej 8709 Pommi 8710 Lieska 8716 Loimu 8717 Miina 8718 Louhi 8736 Louhi 8740 Porkkala 8737 Pukkio 8738 Raivaajat: Rautu 8714 Vilppula 8715 Porin Karhu 8716 Primus 8717 Närvi 8717 Förby 8718 Jurmo 8718 Tor 8719 Jäänsärkijät: Jääkarhu 8686 Voima 8687 Sampo 8688 Sisu 8689 Apu 8690 Murtaja 8691 Herkules 8692 Otso 8693 Tarmo 8743 Hinaaja Inge 8723 Koulul.Suomen Joutsen 8725 Sair.laiva Seagull 8666 Sottungin vartioalus 8941 Mtv.Sisu/LRPr Sukellusveneet: Vetehinen 8682 Vesihiisi 8683 Iki-Turso 8684 Vesikko 8741 Saukko Sisävesikuljetusmuodostelmat Sisäv.kulj.Lv Syvärin Lv.Os Kiannan Laivue 5598 Aluskorjaamo Alush.as./Ään.RPr Kemij.Kulj.os. 5730

16 68. Sisävesitiepiirit ja -alueet. Vesit.piirin pääll Savonl.vesitiealue 9633 Lapp.vesitiealue 9634 Mikk.vesitiealue 9635 Kuop.vesitiealue 9636 Vark.vesitiealue 9637 Joens.vesitiealue 9638 Pielisj.vesitiealue 9639 Kajaanin piiri 4557 Karhumäen alue 2277 Maaselän alue 8186 Syvärin alue 2276 Äänisen LOs Vosnes.satamatsto 2275 ILMAVOIMAT. 69. Ilmavoimien esikunta. Ilmav.E 8502 Ilmav.It.os Ilmav.Viestios Ilmav.SVar.os Le.SKoulu 8460 Le.Mek.Koulu 8405 It.Koulu 9135 Ilmav.VKoulu Paikalliset torjuntakeskukset. TPE 9070 TPE TPE PTK PTK PTK PTK PTK PTK PTK PTK Ilmavalvonta-aluekeskukset. Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.170a 9194 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.193c 2952 Ivak.193d 3594 Ivak Ivak Ivak Ivak.220c 3799 Ivak.220d 8020 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.242a 3595 Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak Ivak.420b 5523 Ivak Ivak Ivak Ivak Kenttä Ivak Ivak.Äänislinna Ilmavalvontaviestin keräyspaikat. Ivke 28c 7790 Ivke 51c 1666 Ivke Ivke 69a 2318 Ivke 85d 6086 Ivke 93b 2952 Ivke 111b 2757 Ivke 126d 6892 Ivke 135c 3799 Ivke 154a 3797 Ivke 174a 5778 Ivke 194d 3958 Ivke 196b 5779 Ivke 199b 5780 Ivke 216d 4523 Ivke247c 9146 Ivke 249c 5781 Ivke 255b 4524 Ivke 272a 5782 Ivke 297a 5783 Ivke Ivke 346d 5784 Ivke 355a 5321 Ivke Ivke Ivke 765b 9193

17 73. Ilmavalvontapataljoonat. Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Iv.P Ilmavalvontakomppaniat. 1.Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K Iv.K It.K Ilmatorjuntapiirit. It.Piiri It.Piiri It.Piiri It.Piiri Ilmatorjyntarykmentit. It.R It.R It.R It.R It.R It.R It.R It.R Ilmatorjuntapatteristot. It.Psto It.Psto It.Psto It.Psto It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto Er.It.Psto 2160 Rask.It.Psto Rask.It.Psto Rask.It.Psto Rask.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Kev.It.Psto Järeät ilmatorjuntapatterit. 1.Jär.It.Ptri Jär.It.Ptri Jär.It.Ptri Raskaat ilmatorjuntapatterit. 1.Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri 3363

18 53.Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri Rask.It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri It.Ptri 9871 Ps.It.Ptri Kevyet ilmatorjuntapatterit. 1.Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kev.It.Ptri Kevyet ilmatorjuntajaokset. 1.Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos 2157

19 6.Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Kev.It.Jaos Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniat ja-joukkueet. 105.It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK It.KKK 7171 Os.Pori It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ It.KKJ 8507 Kev.It.KK Rautatieilmatorjuntaosatot. 1.Raut.It.Ptri Raut.It.Ptri Raut.It.KKK Raut.It.KKK Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ Raut.It.KKJ 4540

20 84. Valonheitinpatterit ja jaokset. E/1.Vh.Psto 9018 E/2.Vh.Psto 9159 E/3.Vh.Psto Vh.Ptri 9023 I/1.Vh.Ptri 9051 II/1.Vh.Ptri 8495 III/1.Vh.Ptri Vh.Ptri 9020 I/2.Vh.Ptri 9077 II/2.Vh.Ptri 8494 III/2.Vh.Ptri Vh.Ptri 9019 I/3.Vh.Ptri 9021 II/3.Vh.Ptri 9053 III/3.Vh.Ptri Vh.Ptri 9022 I/4.Vh.Ptri 9052 II/4.Vh.Ptri 8497 III/4.Vh.Ptri Vh.Ptri 8570 I/5.Vh.Ptri 9078 II/5.Vh.Ptri 8496 III/5.Vh.Ptri Vh.Ptri 8572 I/6.Vh.Ptri 9079 II/6.Vh.Ptri 8573 III/6.Vh.Ptri Vh.Ptri 8418 I/7.Vh.Ptri 8415 II/7.Vh.Ptri 8416 III/7.Vh.Ptri Vh.Ptri 1586 I/8.Vh.Ptri 1559 II/8.Vh.Ptri 1560 III/8.Vh.Ptri Vh.Ptri 1587 I/9.Vh.Ptri 1562 II/9.Vh.Ptri 1563 III/9.Vh.Ptri Vh.Ptri 6896 I/10.Vh.Ptri 6889 II/10.Vh.Ptri 6891 III/10.Vh.Ptri Vh.Ptri 6861 I/11.Vh.Ptri 6862 II/11.Vh.Ptri 6863 III/11.Vh.Ptri Vh.Ptri 6969 I/12.Vh.Ptri 6966 II/12.Vh.Ptri 6967 III/12.Vh.Ptri Vh.Ptri 7574 I/13.Vh.Ptri 7582 II/13.Vh.Ptri 7583 III/13.Vh.Ptri Vh.Ptri 2162 I/14.Vh.Ptri 2165 II/14.Vh.Ptri 2166 III/14.Vh.Ptri Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Rask.Vh.Jaos Valolonheitinryhmät Vh.Ryhmät välillä Radiopataljoonat. E/Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P /Ilmav.Rad.P Radiomittausosastot. E/Rad.Mitt.P Rad.Mitt.K Rad.Mitt.K Rad.Mitt.K Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Rad.Mitt.R Lentorykmentit ja lentolaivueet. Le.R E/Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R Kulj./Le.R Le.R PLe.Lv PLe.Lv PLe.Lv PLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv TLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv HLe.Lv PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV PLe.LV Le.Lv Täyd.Le.Lv Täyd.Le.Lv KoeLe.Lv Er.Le.Lv Le.Lv Er.E Sarkko 8590 Sair.Kulj.lentue Lentorykmenttien viestikomppaniat. VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R VK/Le.R HUOLTOJOUKOT. 90. Kuljetusesikunnat. 1.Kulj.E Kulj.E Kulj.E Kulj.E Kulj.E 8368

Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup aikat

Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup aikat Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup /Ls aikat Nainen tapahtuma Huom (esim henkilöt, jne) Oesch K L Taipaleelle lähdettäessä 1/57 1 Oesch, syntysanat lehdelle

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010

Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Avustukset ryhmäkoon pienentämiseen 2010 Hakija Summa Akaan kaupunginhallitus 46800 Alajärven kaupunginhallitus 78000 Alavieskan kunnanhallitus 30640 Anna Tapion säätiö 25660 Artjärven kunnanhallitus 7000

Lisätiedot

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011

Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA. Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 1 (19) Määräys YLEISEN PUHELINVERKON NUMEROINNISTA Annettu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 46-48,

Lisätiedot

kokonaispisteet Jäsenmäärä

kokonaispisteet Jäsenmäärä Jäsenmäärä kokonaispisteet Yhdistys Piiri Sarja 1 Tikkurilan Reserviupseerikerho - Dickursby Reservofficersklubb ry Helsingin Reserviupseeripiiri ry A 209 383,5 2 Salon Seudun Reserviupseerit ry Varsinais-Suomen

Lisätiedot

The Foundation of Finnish Brass Septets:

The Foundation of Finnish Brass Septets: 1 Honkajoki y? Värtsilä?? Heinola kaup.?? Sauvo* 1868 Kuopion kaup. sk. 1868 Kuopion kaupungin soittokunta 1868 Porvoon kaup. sk. 1868 Porvoon kaupungm soittokunta (?) 1870 Helsinki VPK 1870 Kokkola yksit.

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Sotilasmerkistö ja -lyhenteet (SML)

Sotilasmerkistö ja -lyhenteet (SML) Sotilasmerkistö ja -lyhenteet (SML) 2005 Pääesikunta/Operaatioesikunta Ohjesääntönumero 829 7610-10065517 ISBN 951-25-1631-4 Edita Prima Oy Helsinki 2005 SISÄLTÖ JOHDANTO... 10 I LUKU... 11 A SOTILASMERKISTÖ...

Lisätiedot

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 43. VUOSIKERTA 1 RANNIKON PUOLUSTAJA

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 43. VUOSIKERTA 1 RANNIKON PUOLUSTAJA RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 43. VUOSIKERTA 1 RANNIKON PUOLUSTAJA nan esikuntapäällikkönä. -Otan mielelläni vastaan tämän vaativan ja mielenkiintoisen tehtävän. Mielenkiintoa lisää sekin, etten ole

Lisätiedot

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus

KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus KATSASTUSTOIMIPAIKKA KATSASTUKSIA KPL LAATUARVOSANA Ab Autoinspect Närpes Oy/Närpes 6486 4,4 Ajoneuvokatsastus P Ylönen/Simpele 2704 1,4 A Katsastus Alajärvi 3397 4,3 A Katsastus Alavus 6191 3,8 A Katsastus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista

ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista ÄÄNESTYSVALTA SUOMEN KUNNISSA Analyysi vuonna 2012 valituista valtuustoista Matti Wiberg Acta Politica Aboensia A4 Turun yliopisto valtio-oppi 2 Juvenes Print 2013 Turku ISBN 978-951-29-5537-4 painettu

Lisätiedot

Informations générales

Informations générales Sur la route en Finlande Europäische Union, 1995 2013 Il va de soi que vos vacances en Finlande sont amplement méritées. Mais qu advient-il de votre séjour en cas de maladie ou d accident? A ce propos,

Lisätiedot

Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön

Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön OC-SYSTEM OY:N ASIAKASLEHTI 1 2013 Mittavat investoinnit Joensuussa saivat turvallisen ympäristön sivu 4 sivu 4 Sandvik sai jäysteenpoistosolun ja kokoonpanolinjan sivu 10 Mittavat investoinnit Joensuussa

Lisätiedot

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto

Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto / MAALISKUU 2013 A Porakaivoveden radon- ja uraanikartasto P. Vesterbacka, K. Vaaramaa Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / MAALISKUU 2013 Porakaivoveden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla.

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015) nojalla. LUONNOS Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain (xx/2015)

Lisätiedot

Liperin ratsumiehet talvisodassa

Liperin ratsumiehet talvisodassa Liperin ratsumiehet talvisodassa Kevyt osasto 12:n eskadroonan sotataival ja henkilöstö Suomen historian Pro gradu -tutkielma Joensuun yliopistossa Lokakuussa 2005 Olli Alm 2 Sisällys 1. Johdanto 3 1.1.

Lisätiedot

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia

www.lomalinja.fi 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia 1/2011 Risteilyt Mustameri, Moskova Pietari, Volga Don, Tonava Harvinaiset helmet Myanmar, Kenia, Etiopia, Libanon, Intia Maalaus- ja valokuvausmatkat Balaton, Lyons-la-Fôret, Sorrento, Peratallada Kulttuurimatkat

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

Seurojen pisteet jakaantuivat:

Seurojen pisteet jakaantuivat: 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat............ 23 Vioipurin VO.imailijat..................... 6 Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet................. 3 Helsingin Torv.erit............

Lisätiedot

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa

Matti Salminen. Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Matti Salminen Yhteisten vesialueiden pinta-ala- ja osakaskiinteistöluokittelu -insinöörityön jatko-osa Selvitystyö Maanmittauslaitos 17.12.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Matti Salminen

Lisätiedot

SUOMEN PIENOISKARTTA. 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND

SUOMEN PIENOISKARTTA. 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND Maanmittaushallituksen toimittama SUOMEN PIENOISKARTTA 14 karttaa mittakaavassa 1:1 750 000 ja nimiluettelo MINIATYRATLAS ÖVER FINLAND 14 kartor i skala 1:1 750 000 jämte namnregister Utgiven av Lantmäteristyrelsen

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat.

Reserviläinen. Rauma-luokka päivittyi. Kersantti tulossa miehistöarvoksi. Nato-kannatus kasvussa. Sivu 5 Paikallisjoukot tulevat. Reserviläinen Toukokuu 4/2014 AJANKOHTAISTA Kersantti tulossa miehistöarvoksi Puolustusvoimat valmistelee uudistusta, jossa ylimmäksi miehistöarvoksi tulisi kersantti. Sivu 9 KESKIÖSSÄ Rauma-luokka päivittyi

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl!

Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Polttakaa ja hävittäkää kaik, niin ettei jää kivvee kive pääl! Poltetun maan taktiikan käyttö Laatokan Karjalassa talvisodan ensiviikkoina vuonna 1939 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteidentiedekunta

Lisätiedot