ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa"

Transkriptio

1 MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/ MERELLÄ vuosikerta ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi Työterveyshuolto kahvin hinnalla TRUKKITEEMA Trukkihuolto paranee ja valikoima laajenee KOULUTUS Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä ABU DHABISTA portti Lähi-itään

2 Täydellisten osiensa summa LOGISTICS 13 on toimivien logistiikkaratkaisujen ideapäivä alan päättäjille ja asiantuntijoille. Tule kohtaamaan kaikki tärkeimmät kumppanit ja kuulemaan, kuinka kaikki palaset loksahtavat kohdalleen. AIKA: Tiistai klo 8:30-17:00 PAIKKA: Wanha Satama LISÄTIETOJA:

3 Tässä lehdessä: Asiakkaat määräävät AEO-SERTIFIKAATIN TARPEEN... 6 TIETOTEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa...8 Perheyhtiö Porista kansainvälistyi HACKLIN KULJETTAA MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA...10 Suomi arvostettu logistiikan osaajana KULJETUSTEN KILPAILUKYKY VAATII ENNAKOIVAA EDUNVALVONTAA...12 KUORMALAVA- LOGISTIIKAN KUSTANNUKSIA tunnetaan huonosti ABU DHABISTA PORTTI LÄHI-ITÄÄN Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa TYÖTERVEYS & hyvinvointi s Henkilöriskit haltuun - Terveystalo tuo ratkaisuja - Työterveyshuolto kahvin hinnalla TRUKKIteema s Trukkihuolto paranee - Vastapainotrukkeja Järvenpäästä - Uusi vastapainotrukki Koulutus s Kuntec jyrää keltaisella kalustollaan KAO liikenneopettajan oppimisympäristönä...48 METSÄALA kaipaa kipeästi uusia tekijöitä...50 Videokonsultoinnin avulla työnhaun sudenkuopat haltuun...53 LIIKENNETURVA kouluttaa REAK -kouluttajia UUDELLEENKOULUTUS turvasi työllistymisen...56 Logistiikan tietopankki pilottikäytössä Kymenlaaksossa...57 pääkirjoitus Kaasuhanat auki Satakunnasta kuului hyviä uutisia. Maakunnassa on niin paljon potentiaalista kysyntää nesteytetylle maakaasulle, että sen tuonti kannattaisi aloittaa. Tähän päätelmään olivat tulleet tutkijat Minna Alhosalo ja Ari Karppinen. Asiasta kerrottiin Turun yliopiston tiedotteessa. Se mitä tiedotteessa ei kerrottu, oli, että tutkimuksen yksi rahoittajista on Gasum Oy. LNG-kauppiaalle markkinoiden synty olisi tervetullutta. Haastattelujen perusteella käyttöpotentiaali olisi Satakunnassa enintään tonnia vuodessa. Aivan läpihuutojuttu nesteytetyt maakaasumarkkinat eivät kuitenkaan ole. Osa tutkijoiden kyselyyn vastanneista yrittäjistä laski, ettei LNG:n volyymi riitä, jos sen käyttö perustuu vain laivaliikenteeseen. Osa epäili, että LNG on väliaikainen ratkaisu. Heidän mielestään vuoden 2015 jälkeen Itämerellä alukset kulkevat Marine Gas Oililla. Yrittäjiä mietityttää myös LNG:n todellinen käyttäjähinta ja miten varmaa sen saanti on. Kaukolämmön ja muun energian tuotannossa LNG ei välttämättä olisi hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna biopolttoaineisiin. Yrittäjät pohtivat myös investointien kannattavuutta. Kuka ne rahoittaa? Milloin ne kannattaisi tehdä? Uusia LNG-aluksia ei ilmesty horisonttiin kovin nopeaa tahtia, sillä prosessi on hidas. Toisaalta nesteytetty maakaasu tarjoaa uusia mahdollisuuksia, etenkin Pohjoisen kaivosmetallien jalostusklusterille. Se osa pk-sektorista, joka käyttää öljyä energiatuotannossaan, voi kiinnostua LNG:stä. Vaihtoehtoiset biopolttoaineisiin perustuvat investoinnit ovat kalliita. Nesteytetty maakaasu voi korvata hiiltä, turvetta ja öljyä teollisuuden prosesseissa. LNG:n tuonti ja varastointi merkitsisivät töitä. Alhosalon ja Karppisen esiselvitys on ensimmäinen maa-alueen LNG:n käyttöä selvittävä julkisesti saatavilla oleva tutkimus Suomessa. Hienoa, että se tehtiin. Tutkijoiden mielestä asiaa pitäisi tutkia muuallakin Suomessa myös terminaalien ja infran sijoittamisen näkökulmasta. Ruotsissa ja Puolassa sen sijaan ollaan jo selvityksiä pidemmällä. Itämeren ensimmäinen LNG-terminaali avattiin Nynäshalmniin pian kaksi vuotta sitten. Puolaan suunnitellaan isoa terminaalia. Göteborgissa 1 biljoonan kruunun (n miljoonan euron) LNG-terminaalin pitäisi olla valmis kahden vuoden kuluttua. Ympäristölupien saamisen jälkeen työjärjestykseen kuuluu LNG-markkinoiden luominen. Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla kuinka ruotsalaiset sen tekevät. TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, Turku. Puh PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh , TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh , LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh , JAKELU Itella Oyj ISSN

4 Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen AEO-sertifikaatin (Authorised Economic Operator) hankinta ei ole yritykselle välttämätöntä viennissä, jos asiakkaat eivät sitä vaadi. Näin toteavat pääjohtaja Antti Hartikainen sekä asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista. Teksti: Tero Tuisku Kuvat: Tulli/Risto Silvola Tullauksessa tapahtui melkoinen muutos vuodenvaihteessa. Nimityksestä Tullilaitos luovuttiin ja käyttöön otettiin uusi ytimekäs nimitys Tulli. Samassa yhteydessä lakkautettiin entiset tullipiirit, mikä keventää hallintokuluja. - Tietysti toivomme, että uudistuksen myötä palvelut paranevat. Jatkossa nimittäin samat Tullin toimipisteet palvelevat asiakkaita entiseen tapaan. Olemme lisäksi panostaneet henkilöstömme koulutukseen. Tavoitteena on, että pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin, Tullin tuore pääjohtaja Antti Hartikainen kuvailee. Yksi iso asia Tullin koulutusohjelmassa on henkilöstön perehdytys AEO-sertifiointitodistuksiin ja niiden myöntämisperusteisiin. AEO (Authorised Economic Operator) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. Suomessa runsaat 50 yritystä on toistaiseksi hankkinut AEO-sertifioinnin. EU-maissa vastaavan sertifioinnin on hankkinut noin yritystä, joista puolet eli noin on saksalaisyrityksiä. Kolmenlaisia todistuksia AEO-todistuksia on kolmenlaisia. AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut menettelyt), joita Suomessa on hankittu hyvin vähän. - Tämä johtuu siitä, että meillä on useita kumppanuusasiakkaita, jotka saavat samat edut kuin mitä AEOC-todistus tarjoaa, Hartikainen sanoo. Saksan korkea AEO-todistusten määrä johtuu osin siitä, että noin puolet niistä on AEOC-todistuksia. Toinen todistustyyppi on turvallisuuden kannalta tärkeä AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus) ja kolmas AEOF (Full, yksinkertaistetut menettelyt 4 Kuljetus & Logistiikka

5 Tullihallitus ja viisi tullipiiriä lakkasivat vuoden lopulla ja tilalle tuli yksi Tulliniminen viranomainen. Muutos mahdollistaa tehtävien järjestämisen joustavasti valtakunnallisissa yksiköissä koko maan alueella. Uudistus mahdollistaa myös resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä varmistaa toimintamallien ja palvelujen yhdenmukaisuuden. sekä vaarattomuus ja turvallisuus). Tämä siis käsittää sekä ensimmäisen että toisen todistustyypin sisällön. Suomessa lähes kaikki edellä mainituista runsaasta 50 yrityksestä on hankkinut AEOF-sertifiointitodistuksen. - AEO-sertifioinnin hankinta ei ole välttämätön ehto viennille Yhdysvaltoihin tai muihinkaan maihin. Sen avulla kuitenkin on mahdollista saada joissain tapauksissa helpotusta vientiprosessiin. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun vastapuoli eli lähetyksen vastaanottaja on hankkinut todistuksen. Silloin vastaanottaja voi vaatia, että lähettäjällä on vastaavanlainen turvallisuustodistus. Takaahan molemminpuolinen AEOS-tunnistus sen, että kumppaniyritys on turvallisen toimijan maineessa. AEO-tunnistus laajenemassa Asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista on perehtynyt AEO:n etenemiseen maailmalla. - Molemminpuolinen AEO-tunnistus on laajentunut. Samalla on käyty neuvotteluja uusien maiden mukaan tulosta AEO-järjestelmään. Avauksia on tehty muun muassa Kiinaan ja Venäjälle. Mikäli laajeneminen jatkuu, suomalaisyrityksissäkin lisääntyy kiinnostus molemminpuoliseen AEO-tunnistukseen, Ferm toteaa. Tulli hallinnoi Suomessa AEO-järjestelmää. AEO-sertifioinnin hakeminen sopii Fermin mukaan vientiyrityksille, joiden liiketoiminta vaatii turvallisuuden osoittamista. - Lisäksi edellytämme esimerkiksi, että hakijayritys on vakavarainen. Näin varmistuu, että se ei mene konkurssiin heti suorittamamme turvallisuusarvioinnin jälkeen. Lisäksi yritys ei saa esimerkiksi syyllistyä vakaviin laittomuuksiin. Myös osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan toimia seurataan tarkasti laittomuuksien osalta. Hakuprosessissa yrityksen edustajien pitää täyttää laaja itsearviointikysely, jossa tiedustellaan tulli- ja AEO-vaatimuksia käytännönläheisesti. - Haluamme kyselyn avulla varmistaa, että yritys näkee valmiutensa hakea AEO-todistusta. Meille on eduksi, että yrityksille ei tule pettymyksiä AEO:n tuomista hyödyistä. Saatavat edut ovat nimittäin tässä vaiheessa enimmäkseen välillisiä. Vain harvat yritykset saavat todistuksesta heti alussa välittömiä etuja. Tulli tekee sertifioinnin hakuvaiheessa yrityskohtaisen turvallisuusarvioinnin ensisijaisesti pöytäkirjatutkimuksena. Yrityksellä pitää olla selkeästi dokumentoituna Tullin asettamat turvallisuusvaatimukset. Myöhemmin Tullin arvioijat tulevat vielä paikan päälle varmistamaan, että dokumenteissa mainitut asiat on oikeasti toteutettu käytännössä. - Käynneistä sovitaan aina etukäteen yritysten edustajien kanssa, Ferm korostaa. Panostusta turvallisuusjohtamiseen Ferm korostaa, että turvallisuusjohtaminen on avainasemassa AEO-sertifioinnin hakuprosessissa. Jos sitä ei ole, on turvallisuustodistuksen hakeminen heikolla pohjalla. Haettava sertifiointi koskee monia yritysturvallisuuden osa-alueita. - Turvallisuusjohtamisen ohella on tärkeää, että ulkopuolisten pääsy vientitavaroihin sekä niitä koskeviin asiakirjoihin ja muihin tietoihin estetään. Pitkässäkään toimitusketjussa, joka ulottuu Suomesta vaikkapa Japaniin, ulkopuoliset eivät saa päästä käyttämään missään vaiheessa hyväksi vientitavaroita tai niitä koskevia dokumentteja. AEO ulottuu myös tietoturvallisuuteen. Ulkopuoliset eivät saa päästä tietoverkoissa käsiksi vientiasiakirjoihin. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden osalta vaaditaan, että kiinteistön ulkorajat suojataan esimerkiksi pitävillä aidoilla ja kameravalvonnalla, Ferm toteaa. Turvallisuusvaatimukset ulottuvat myös yrityksen ulkoistamiin palveluihin kuten siivoukseen. - Siivoojien henkilöllisyys pitää varmentaa. Lisäksi heidät täytyy kouluttaa ymmärtämään, mitä AEO-vaatimukset edellyttävät siivouskohteelta. Kohdeyritys ja siivousfirma sopivat keskenään, kumpi koulutuksen antaa. Tietysti AEO-firman täytyy kouluttaa myös oma henkilöstönsä. Jokaisen pitää tietää, mitä korkeat turvallisuusvaatimukset tarkoittavat kunkin omissa työtehtävissä. Avainasemassa ovat tietenkin ne henkilöt, jotka käsittelevät vientiin menevää tavaraa ja sitä koskevaa tietoa. Uhkana kolmen vuoden panna Mikäli yrityksen toimet eivät käytännössä täytä AEO-sertifiointitodistuksen vaatimuksia, todistus voidaan ottaa pois eikä sitä saa takaisin ennen kuin vasta kolmen vuoden kuluttua. Kuljetus & Logistiikka 5

6 - Turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin tekniikkakysymys, asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista sanoo. - Ei kolmen vuoden panna ole yritykselle välttämättä haitallinen, jos sen liiketoiminta ei vaadi AEO-todistusta ja jos asiakkaatkaan eivät sitä edellytä, Ferm toteaa. Entä hennovatko tai uskaltavatko tulliviranomaiset ottaa pois AEO-statuksen, mikäli yritys näyttää sitä tarvitsevan? - Meitä säätelee laki. Syyllistymme virkavirheeseen, jos emme ota pois statusta kun siihen on aihetta. Suomalaisten AEO-yritysten kokemuksia on selvitetty tutkielmissa. Avaintulos oli, että AEO-statusta ei pidetä kalliina. - Toki eräs yritys oli käyttänyt peräti euroa turvallisuuden parantamiseen. Halvemmallakin pääsee, sillä turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin tekniikkakysymys. Avainasemassa on turvallisuusjohtaminen, Ferm toteaa. Mikäli yritysten kiinnostus AEO:n hankintaan kasvaa merkittävästi, Tulli joutuu palkkaamaan lisää henkilöstöä neuvontaja arviointitehtäviin. - Roima kiinnostuksen lisääntyminen kuitenkin edellyttää, että AEO:sta saa välitöntä etua. Tällaista aikaa ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Mutta jos AEO:n avulla saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi vihreä kaista Venäjälle menevään liikenteeseen, kiinnostus lisääntynee merkittävästi, Hartikainen visioi. Yhdysvallat luottaa C-TPAT:iin Yhdysvalloissa käytetään omaa turvallisuusohjelmaa nimeltä C-TPAT (Customs- Trade Partnership Against Terrorism). - Yhdysvaltain turvallisuussertifioinnit kohdistuvat toimitusketjuihin. Myös suomalaiskonsernin Yhdysvaltain tytäryhtiöt voivat päästä mukaan C-TPAT-järjestelmään eli sikäläiseen AEO-järjestelmään, Ferm sanoo. C-TPAT-järjestelmässä on kolme tasoa eli Tier1, Tier2 ja Tier3. - Yhdysvaltain tytäryritys pääsee ensimmäiselle tasolle lähettämällä hakemuksen tarvittavine dokumentteineen. Mikäli hakemus hyväksytään, yritys pääsee Tier1- turvallisuustasolle. Tier2:ssa sikäläiset tulliviranomaiset tulevat paikan päälle yritykseen arvioimaan turvallisuustilanteen. Samalla he tarkastavat koko toimitusketjun turvallisuuden myös Suomen osalta tehtaalta satamaan tai lentokentälle asti. Tier3-tasolle pääsee täyttämällä erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset. Tier3- yrityksiä on vain muutamia kymmeniä maailmanlaajuisesti, Ferm korostaa. Mikäli suomalaisyritys on jo hankkinut AEO-sertifiointitodistuksen, yhdysvaltalaiset tulliviranomaiset eivät todennäköisesti tule tänne arviointikäynnille C-TPAT-todistusta arvioitaessa. - Mutta jos yrityksellä ei ole AEO:ta, sikäläiset tulliviranomaiset tulevat vierailulle täkäläiseen yritykseen. Pyrimme siihen, että meidän edustajamme pääsevät mukaan käynnille. Tietysti haluamme hyödyntää Yhdysvaltain tullin toimintatapoja koulutuksena omalle henkilöstöllemme. Kun vastavuoroinen tunnistusohjelma etenee käytännön tasolle, siihen kuuluu koulutuksen vaihtoa. Avainasiana on eri maiden tulliviranomaisten välinen yhteistyö, Antti Hartikainen sanoo. Tulli siirtyi sotilasjohtoon Vuonna 1963 syntynyt Antti Hartikainen nimitettiin Tullin pääjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi alkaen. Hän on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja sotilasarvoltaan eversti. Hartikainen työskenteli aikaisemmin 20 vuoden ajan Rajavartiolaitoksen palveluksessa; viimeksi kansainvälisen yhteistyöyksikön päällikkönä. Työpaikat ovat olleet itäisen Euroopan maissa kuten Bosnia-Hertsegovinassa, Georgiassa, Ukrainassa, Moldovassa ja Armeniassa. - Olen ollut näissä maissa tekemisissä rajaylityksiin ja tullaukseen liittyvissä asioissa, Antti Hartikainen kuvailee. Pääjohtajan perheeseen kuuluu puoliso ja 19-vuotias poika nimeltään Eetu-Antti. Harrastuksina ovat kuntoliikunta; erityisesti lenkkeily ja hiihto sekä metsästys ja kalastus. Henkisempiä harrastuksia ovat venäjän kieli sekä historia. Tullin tarkastamissa ulkomaan liikenteen rekoissa edelleen vakavia puutteita Tulli tarkasti viime vuonna yli ulkomaan liikenteessä olevaa suomalaista ja ulkomaista rekkaa. Joka kymmenennessä eli rekassa oli liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Vuonna 2011 Tulli tarkasti lähes rekkaa, joissa puutteita oli ajoneuvossa. Eniten vikoja oli ajoneuvojen teknisessä kunnossa jarruissa, alustassa, perävaunun kytkennässä, valoissa ja lastin sidonnassa. Viat ja puutteet oli korjattava ennen kuin rekat saivat tulla maahan tai jatkaa matkaansa. Pahimmat tapaukset olivat lähes hengenvaarallisia, tulliylitarkastaja Ari Peltonen Helsingin tullista kertoo. Yksi vakavimmista tapauksista oli muutamalla rispaantuneella kuormaliinalla sidottu kilon betonielementtikuorma, joka saapui Vuosaaren satamaan lähes jarruttomalla rekalla. Vuosaaren sataman tehotarkastuksissa joka kolmannen tarkastetun rekan jarrut oli korjattava. Itärekkojen kunto on 2000-luvulla parantunut Tullin tarkastuksista tehtiin noin 70 prosenttia (27 000) Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. Venäjältä saapuvan rekkakaluston kunto on kohentunut vuosituhannen vaihteesta, mutta vikoja löytyy edelleen sekä ajoneuvosta että kuormauksista, tulliylitarkastaja Jouni Väkevä Nuijamaan tullista sanoo. Ammattikuljettajat syyllistyvät harvoin rattijuopumukseen, mutta ajo- ja lepoajat ovat kesto-ongelma. Kuljettajat väärentävät ajopiirtureiden kiekkoja tai heillä ei ole maahan saapuessaan mukana vaadittavaa määrää edellisiä piirturikiekkoja, Peltonen täsmentää. Vaarallisia aineita ja laitonta polttoainetta Laittomia vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) eli puutteellisin asiakirjoin ja varustuksin liikkeellä olevia rekkoja paljastui kaikkialla maassa. Näätämössä Lapissa Tulli pysäytti Norjaan matkalla olleen kuljetuksen, josta löytyi lastin sekaan piilotettuja kaasupulloja. Tulli teki viime vuonna parituhatta polttoainetarkastusta. Naantalin satamassa paljastui juttu, jossa ammattiliikenteessä käytettiin säännöllisesti dieselin sijasta halvemmin verotettua polttoöljyä. Juttua tutkitaan törkeänä veropetoksena, tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström Porin tullista sanoo. Laittomia kabotaasikuljetuksia Tulli paljasti kolme, kaikki pääkaupunkiseudulla. Kabotaasikuljetus on laiton, jos ulkomainen EU- tai Eta-alueelta saapuva rekka ajaa Suomessa yli kolme kotimaan kuljetusta viikossa. Kuva: Tehotarkastus Tullin kuva-arkisto

7 Ketterää Logistiikkaa Puh

8 Tietotekniikka säästää kuljetuskuluissa Rahtihinnoissa on yllättäviä vaihteluita, joista tilaaja harvoin on selvillä. Tietotekniikka on kuitenkin kehittynyt niin, että ohjelmilla näkee hinnan jo kuljetustilausta tehdessä. Unifaun PriceAccess täsmentää rahtien hinnoittelua ja vähentää kuluja. Vuosi 2013 toi uuden lumen myötä mukanaan uuden käänteen suomalaisessa ohjelmistokehityksessä. Rahtipaja Oy ja Unifaun Oy toivat julkisuuteen yhteistyönsä tuloksen. Unifaun PriceAccessin (Unifaun Online Plus) avulla kuljetuksen tilaaja näkee rahdin hinnan jo sähköistä kuljetustilausta tehdessään. Työn hoitaa huomaamattomasti Rahtipajan rahtihintalaskuri, joka tuo näytölle yrityksen rahtisopimusten mukaiset hinnat valituille reitille. - Ohjelma auttaa selvittämään edullisimman kuljetushinnan. Sen avulla näkee, mikä on rahdin hinta milläkin reitillä. Jokaisella kuljetusliikkeellä on reittejä, joilla toiminta on tehokasta. Jos reitin varrella on paljon asiakkaita, sitä ajetaan usein ja se näkyy hinnassa. Ohjelman avulla voidaan saada säästöä prosenttia kuljetuskuluista, Rahtipajan Partner Risto Metso kertoo. Ohjelma antaa myös mahdollisuuden lisätä katetta prosentteina tai summana rahtikulun päälle. Tilauksen jälkeen toteutunut kuljetushinta tallentuu automaattisesti Unifaun Onlinen lähetyshistoriaan. Työaikaa säästyy, sillä Plus-versiossa hintaraporttien luonti ja vienti onnistuu yrityksen pääjärjestelmään, Exceliin, tekstitiedostoon tai raportointi- 8 Kuljetus & Logistiikka

9 Risto Metso (vas.) kehottaa Kim Frimania hankkimaan uuden roll-upin, sillä yritys on kasvanut niin nopeasti, että lähetyksen kohdalle pitäisi kirjata jo palvelimelle jatkojalostusta, analysointia ja tarkistusta varten. Nopeampi, varmempi, läpinäkyvämpi Käyttäjälle Unifaun Online näyttäytyy helppona käyttää, mutta matka sen kehittämiseksi oli pitkä. Unifaunin tuleva Suomen maajohtaja Kim Friman tutustui sähköiseen kuljetushallintaan ja Unifauniin, kun hän aikaisemmin työskenteli nykyisessä PostNord konsernissa. Tällöin Frimanille tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähköisiin toimintatapoihin Pohjoismaissa ja varsinkin Ruotsissa. Ruotsalaiset olivat kehittäneet kuljetusliikkeiden ja tavarantoimittajien välisiä sähköisiä toimintatapoja huomattavan paljon pidemmälle kuin suomalaiset. - Työskennellessäni Ruotsissa vuonna 2007 lähtökohtana oli jo silloin se, että tavarantoimittajana olit integroinut kuljetushallintajärjestelmän toiminnanohjausjärjestelmäsi taakse. Kun uutta kuljetusliikettä haluttiin lisätä, siihen ei välttämättä tarvittu yhtään it-resurssia, Friman muistelee. Vuonna 1996 alkaneen tuotekehitystyön tuloksena Unifaun perustettiin vuonna 2001 Ruotsissa. - Silloin ei pilvipalveluista ollut vielä tietoakaan, mutta Unifaunin perusidea oli silti pitkälti sama kuin tänään, Friman kertoo. Atk-ohjelma yhdisti lukuisat ja erilaiset rahdinkuljettajien järjestelmät. Tiedonkulku kuljetusliikkeeseen hoitui suoraan ilman puheluita tai fakseja. Kuljettaja haki lähetyksen ohjelmalla tehdyn tilauksen perusteella. Ohjelman avulla tarrat voi tulostaa itse. Nykyään ruotsalaisista kuljetustilauksista yli 95 prosenttia tehdään sähköisesti, kun vastaava osuus Suomessa on noin prosenttia. Suomen kuljetusala on kuitenkin sähköistymässä vauhdilla. - Suomessa etenemme ripeästi, kun jostain on päätetty, Friman lisää. Kuljetusala jäi jälkeen Friman ehdotti ruotsalaisille jo vuonna 2008 Unifaunin viemistä Suomeen. Ruotsalaiset epäröivät. - Ei Nokialandiaan kannata lähteä. Siellä on jo kaikki keksitty, Friman muistelee silloista reaktiota. Turkulainen kuitenkin tunsi Suomen markkinat. Vaikka verkkolaskutuksessa Suomi saattoi olla edelläkävijä, jostain syystä kuljetusala oli jäänyt jälkeen. - Tämä on iso asia yrityksille. Järjestelmällä on mahdollista parantaa kilpailukykyä, asiakaspalvelua, säästää kustannuksissa ja sitä kautta nostaa yleistä profiilia. Vuonna 2010 Unifaun aloitti Suomessa. Uranuurtajalle alku oli työlästä, mutta parin vuoden aikana luotiin kasvukelpoinen pohja. Kaikki suurimmat kuljetusyritykset lähtivät Unifaunin järjestelmään mukaan. Asiakkaat alkoivat ymmärtää, millaisesta edusta oli kyse. - Ennen tavarantoimittajayrityksessä saattoi olla neljä viisi erilaista järjestelmää rahtiasiakirjoille. Toimintatapoja ei ollut harmonisoitu ja niitä oli pahimmillaan yhtä monta kuin kuljetuskumppaneita. Nyt pystytään hoitamaan kaikkien kuljetusliikkeiden toiminnat yhden järjestelmän kautta. Rajapinta on yhtenäinen rahdinkuljettajasta riippumatta, Friman kertoo. Rahtipaja takoo säästöä Samana vuonna, kun Friman käynnisti Unifaunia Suomessa, Risto Metso loi täyttä vauhtia suomalaista Rahtipajaa. Idea oli yksinkertainen, mutta nerokas. Syöttämällä yrityksen kuljetussopimukset atkohjelmaan saatiin nopeasti parempi selvyys rahtikuluista ennen kuljetustilausta. - Rahtihintoja on vaikea vertailla, sillä kuljetusyrittäjillä on omat hinnastorakenteensa. Ohjelmaan saa myös mukaan esimerkiksi polttoainelisät, tieverot ja satamamaksut, Metso kertoo. ja Kuinka kaikki toimii? InteIraa:o TA- järjestelmä ERPConnect Tilaus Statuskysely Palautus? Tilaus - Maksu Varasto Toimitus Vahvistus - Ennakkoilmoitus Hallinta Seuranta Webbservice Unifaun Online Raportoin: toiminnanohjaukseen SähkQpos:ennakkoilmoitus Statukset, Track & Trace Kirjautuminen vierasprofiilissa Rink to Print Rah:asiakirjat sähkqpos:lla, ak:voisaan linkin kauta UURRV Toimitus B2B Status + Hinta EDI + hintakysely [outo:laus Ennakkoilmoitus: matkapuhelinvies:, sähkqpos: tai Toimitus noutopisteeseen B2C Kuljetus & Logistiikka 9

10 Perheyhtiö Porista kansainvälistyi Hacklin kuljettaa maalla, merellä ja ilmassa Porin sataman pääoperaattorina tunnettu Hacklin on viime vuosina panostanut kansainvälisiin kuljetuksiin. Konserni on saavuttanut jalansijaa niin Kiinassa kuin Venäjällä. Teksti: Virpi Adamsson Hacklin-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Porissa, jossa on konsernin suurin yksikkö. Yhtiön 260 hengen henkilökunnasta 160 työskentelee Mäntyluodossa. Hacklin pääsi viime vuonna tavoitteeseensa ja nosti liikevaihtonsa 60 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja Björn Palm sanoo yrityksen olevan oikealla tiellä, mutta toimintaa pitää edelleen tehostaa ja muuttuviin markkinatilanteisiin on pakko reagoida nopeasti. Tämä on volyymiriippuvainen bisnes. Ala on suurien haasteiden edessä. Jos ei ole volyymiä, on hankala saada voittoa, Björn Palm kuvailee. Kilpailukykyä hakiessaan Hacklinkonsernista on tullut maailmanlaajuinen toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa, bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa. Konsernilla on toimintaa Suomessa seitsemällä paikkakunnalla. Ulkomailla tytäryhtiöitä on Moskovan ja Pietarin lisäksi Hampurissa, Hong Kongissa ja Shanghaissa. Vaikka olemme suomalainen yhtiö, hoidamme paljon kuljetuksia myös kolmansien maiden välillä. Meillä on esimerkiksi kuljetustoimintaa Venäjän ja Ranskan välillä, kertoo Palm. Suomen tuotantoa on ulkoistettu paljon Kaukoitään ja siellä on lisääntynyt tarve kuljetuksille. Suomalaisen yrityksen on helpompi toimia kotimaisen tahon kanssa. Mukana Aasian markkinoilla Venäjä on tärkeä Hacklinin liiketoiminnoille. Yrityksellä on Pietarissa tullausasioihin erikoistunut tytäryhtiö. Tämän vuoden alussa konserni palkkasi lisää väkeä Moskovan rautatielogistiikan tiimiin, johon kuuluu seitsemän alan ammattilaista. Hacklinin Klenoden-alus liikennöi Hacklinin omaa laivalinjaa Mäntyluodon ja Hampurin välillä.

11 palveluksessa työskentelee Venäjällä yhteensä 15 alan asiantuntijaa, ja kasvuvauhti on kova. Viime vuonna yhtiö laajensi Aasian markkinoille ja perusti Kiinaan tytäryhtiön, joka tukee projektikuljetuksia Kaukoitään ja sieltä muualle maailmaan. Yhtiöllä on toimipisteet Hong Kongissa ja Shanghaissa. Asiakkaille pystytään nyt tarjoamaan Aasiassa samat palvelut, joita he ovat tottuneet saamaan meiltä Suomessa. Kiinassa teollisuus on siirtymässä rannikkoseuduilta sisämaahan päin. Ei ole aina järkevää lähteä viemään tavaraa ensin satamaan ja sieltä laivakuljetuksena Eurooppaan. Suora rautatiekuljetus Venäjälle ja sieltä edelleen Eurooppaan on monesti varteenotettava vaihtoehto. Luovaa projektilogistiikkaa Hacklin hakee kasvua projektilogistiikasta. Toimitusjohtaja Björn Palm kuvailee kokemuksen ja luovuuden olevan alalla valttia. Kokenut henkilöstö on konsernin tärkein voimavara. Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisemaan kuljetusten haasteita. Räätälöimme ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Projektipuolella suuri osa kuljetuksista liikkuu Euroopasta Kaukoitään ja Venäjälle sekä toisin päin. Hong Kongin ja Shanghain toimistot perustettiin nimenomaan projektilogistiikan tarpeisiin. Sen lisäksi pitää olla hyvä agenttiverkosto ja yhteistyöpartnereita ympäri maailmaa. Porin yksikkö palvelee perinteisen ahtauksen ja varastoinnin lisäksi myös projektilogistiikan tarpeita. Oma laivalinja hoitaa konttiliikennettä ja projektikuljetuksia Hampuriin viikoittain. Meillä on Mäntyluodossa todella hyvä infra ja tietotaito vuosikymmenten ajalta. Täällä on tarvittavat koneet ja nosturit suurien ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn. Tämän kautta voi lähteä esimerkiksi tehdaskokonaisuus merikuljetuksena perille asti. Läsnä useissa satamissa Hacklin käsittelee ja varastoi bulklasteja Porin lisäksi myös Kokkolassa ja Kotkassa. Lisäksi yritys toimii Haminan satamassa, jossa sillä on muun muassa varastointipalveluja vain 35 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Hamina on erikoistunut Venäjän ja IVY-maiden logistiikkaan. Vientiä ja tuontia harjoittavien yritysten lisäksi palvelemme kansainvälistä transitoliikennettä. Hacklinin projektihuolintaa johdetaan Helsingistä ja siellä on myös tulliterminaali lentorahtikuljetuksille. Yritys on IATAn ja Ilmailuhallinnon hyväksymä lentorahtihuolitsija ja sillä on toimipisteet myös Turussa ja Tampereella. Luotettava AEO-toimija Hacklin on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. Viime vuonna saatu AEO-toimijan todistus oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella. Saamme nopeammin tietyt Tullin myöntämät luvat ja helpotuksia tullivalvonnan tarkastuksiin EU:n alueella. AEO eli Authorised Economic Operator on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO on edellyttänyt uudenlaisen turvallisuuskulttuurin luomista. Riskit ja uhat kartoitetaan tarkemmin sekä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota sataman alueella liikkumiseen ja varastoinnin turvallisuuteen. Hacklinin pääkonttorissa Porissa ei esimerkiksi yksikään vieras saa enää liikkua ilman saattajaa. Myös alihankkijoille asetetaan entistä suuremmat vaatimukset turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. Tärkeää on, että AEO:ssa mukana oleminen tuo yritykselle hyvän maineen. Se on lupaus luotettavasta palvelusta, kertoo Hacklinin AEO-vastaavana toimiva Jouko Rosendahl. Toimitusjohtaja Björn Palmin luotsaamasta Hacklin-konsernista on tullut maailmanlaajuinen toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa, bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa. Hacklin on erikoistunut suurien ja raskaiden kappaleiden kuljetuksiin. Kuljetus & Logistiikka 11

12 Suomi arvostettu logistiikan osaajana Kuljetusten kilpailukyky vaatii ennakoivaa edunvalvontaa Maailmanpankin viime kesänä julkaisema Logistics Performance Index listasi Suomen maailman kolmanneksi logistiikkaystävällisimmäksi maaksi. Raportin kehittäjiin ja tekijöihin kuuluva Turun yliopiston logistiikan professori Lauri Ojala näkee, että nyt vaaditaan työtä areenoilla, jotka päättävät logistisen kilpailukykymme säilymisestä. Ja ne eivät enää yleensä löydy Suomesta. Eri maiden logistiikan toimivuutta ja luotettavuutta käsittelevään LPI-kyselyyn osallistui maailmanlaajuisesti noin tuhat logistiikka-alan yritystä ja ammattilaista. Kyselyn arvioinnit kohdistuivat kunkin vastaajan tärkeimpiin vientimaihin, ei omaan valtioon. Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojala ei kuitenkaan ylikorosta Suomen pronssimitalia, vaikka hän on ollut itse mukana kehittämässä kyseistä mittaristoa. Kuten kaikki gallupit, kyselyaineisto tuottaa enemmänkin tilastollisia vaihteluvälejä kuin täysin tarkkoja tuloksia. Erot kärkimaiden välillä ovat varsin pienet. Tosiasiassa vaikka Suomen tarkka sijoitus oli kolmas, olennaisempaa on, että maamme on säilynyt parhaan kymmenyksen joukossa eri maiden kesken. Lauri Ojala kuitenkin toteaa, että kyselynkin valossa Suomea pidetään logistisessa toimivuudessa verraten ennakoitavana ja luotettavana. Tulli- ja muut rajamuodollisuudet, liikenteen ja viestinnän infrastruktuuri, toimitusten jäljitettävyys sekä aikataulujen pitävyys ovat hyvällä tasolla. Suomen vahvuuksia on myös, että kuljetusten ja logistiikan yleinen osaamisen taso on hyvä sekä alan yrityksissä että viranomaisten puolella. Palvelujen luotettavuus, laatu ja kapasiteetti ovat korkeatasoisia, Ojala kertoo. Ojala huomauttaa, että Suomessa on varsin ohuet tavaravirrat, pitkät etäisyydet ja ajoittain vaikeat sääolot. Tietyllä tavalla tämäkin on pakottanut yrityksiä etsimään tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia toimintatapoja. Haasteena vaikeasti ennakoitavat maksut ja määräykset Lauri Ojala näkee Suomen logistiikka-alan kilpailukyvyssä myös paljon haasteita ja kehittämisen mahdollisuuksia. Ongelmallisia ovat esimerkiksi vaikeasti ennakoitavat maksut, alan lisääntyvä sääntely sekä ajoittain alaa vaivaavat laittomat lakot. Kustannusten, verojen ja erilaisten viranomaismaksujen taso on korkea ja niiden muutoksia on vaikea ennakoida edes muutaman vuoden päähän. Toki kaikki kustannukset eivät muodostu viranomaispäätöksillä, esimerkkinä öljyn hinnan kehitys. Kuljetus- ja logistiikka-alaa koskettaa sadat kansainväliset säädökset. Kuljetusmuodosta riippuen omassa kansallisessa päätösvallassa on enää melko pieni osa toimialan säätelystä. Esimerkiksi lentoliikenteen päätöksistä jo noin 90 prosenttia tehdään muualla kuin Suomessa. Ojala peräänkuuluttaakin sääntely-ympäristön parempaa seurantaa ja tiedonkulkua sekä ennakoivan edunvalvonnan tehostamista kansainvälisissä päätöspöydissä. Kuljetusalan kansainvälisten päätösten vaikutukset voivat olla Suomelle selkeästi merkittävämpiä kuin vaikka jollekin Keski-Euroopan maalle. Logistiikka-alan omista kansallisista eduista pitäisi huolehtia paremmin vaikka hyvääkin työtä tehdään. Pitäisi olla valveilla ja seurata tarkemmin, mitä esimerkik- Professori Lauri Ojalan kehittämä LPI-indeksi osoittaa, että Suomi on kauppakumppaneille tunnettu logistiikkaystävällisyydestään.

13 Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojalan haluaa vahvistaa ennakoivaa edunvalvontaa logistiikkaa koskevassa päätöksenteossa. si alan kansainvälisissä järjestöissä ja EUtasolla tapahtuu. Esimerkiksi rikkidirektiivi on tehty jo kauan sitten, mutta nyt vasta kun säädösten voimaantulo lähestyy, tilanteeseen on havahduttu. Logistiikan korkeakoulutus valmentaa toimitusketjujen hallintaan Logistiikan kilpailukyvyn turvaamiselle on tärkeää, että alan osaamistaso säilyy korkeana ja pysyy kehityksessä mukana myös tulevaisuudessa. Ojala näkee, että kuljetus- ja logistiikkaalan koulutus on kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikka ala kehittyy ja joskus voi olla vaikea määritellä, mitä kaikkea logistiikka pitää nykyään sisällään. Alan perustehtävissäkin vaatimustaso on noussut ja työn luonne muuttunut. Esimerkiksi varastoissa pelkkä trukinajotaito ei nykyisin enää riitä, tarvitaan yhä enemmän myös muuta osaamista, kuten tietojärjestelmien hallintaa. Monet maamme korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat runsaasti laadukkaita logistiikkaan liittyviä opintokokonaisuuksia. Samoin tutkimustoiminta on maamme kokoon nähden vilkasta ja kansainvälisesti vertailukelpoista. Logistiikan korkeakoulutetut työllistyvät hyvin, mutta ei välttämättä suoraan alan yrityksiin. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa logistiikan oppiaineen nimi muuttui syksyllä Toimitusketjujen johtamiseksi. Ojala näkee tämän kuvastavan myös alan korkeakoulutuksen suuntaa. Meiltä kymmenestä valmistuvasta opiskelijasta noin seitsemän menee joko valmistavan teollisuuden tai kaupan toimitusketjujen ja tavaravirtojen hallinnan tehtäviin. Vain noin yksi kymmenestä rekrytoituu suoraan kuljetus- ja logistiikka alan yritykseen. Lauri Ojalasta vuoden logistikko Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa professorina toimiva Lauri Ojala sai helmikuun alussa Suomen Logistiikkafoorumin myöntämän Vuoden Logistikko 2013 palkinnon. Palkinto luovutettiin Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä Logistiikkaseminaarissa, johon osallistui noin 800 logistiikan ammattilaista. Ojala on saanut kansainvälistä arvostetusta logistiikan tutkija. Hän on toiminut myös muun muassa Suomen hallituksen selvitysmiehenä ja Maailmanpankin asiantuntijana. Samassa tilaisuudessa Vuoden Logistiikkayrityksenä 2013 palkittiin Valmet Automotive. Valmet Automotive on maailman pohjoisin autotehdas, joka hyödyntää määrätietoisesti innovatiivisia logistiikan ratkaisuja. VOIMMEKO AUTTAA? Eurowatch Ajoneuvoseuranta TAPA Kuljetusturvallisuus Hälytyskeskustoiminta Direktiivikoulutukset Tunnettu lähettäjä Valvottu edustaja AEO Yritysturvallisuus C-TPAT Yritysturvallisuus KATAKRI -Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Korttikoulutukset ISO Riskien arviointi ISO Turvallisuuden johtamisjärjestelmä Kuljetus & Logistiikka 13

14 Kuormalavalogistiikan kustannuksia tunnetaan huonosti Kuormalavojen käytön kustannukset jäävät suomalaisyrityksissä hämärän peittoon. Erityisesti vaihtolavajärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia tunnetaan huonosti. Monet yrityksistä eivät seuraa kuormalavojen kustannuksia lainkaan ja puolet seuraa vain harvoin. Y rityksissä ei aina muisteta, että vaihtolavajärjestelmässä kustannuksia syntyy muulloinkin kuin lavoja ostettaessa, toteaa CHEP Suomen myyntijohtaja Mia Frölander-Ulf. Missä lavat kulkevat? Lavojen seurannassa on paljon parannettavaa. Vain joka kolmannella yrityksellä on käytössään lavojen seurantaan tarkoitettu ohjelmisto, tosin ohjelmistot yleistyvät lavamäärien kasvaessa. Yli lavaa vuodessa käyttävistä yrityksistä jo lähes joka toisella on käytössään lavojen liikkeitä seuraava ohjelmisto. Silti joka viidennessä yrityksessä lavojen seuranta jää edelleen kuljettajan vastuulle tai lavasaldo on muistiinpanojen varassa. Yhdeksässä prosentissa yrityksistä lavojen määrästä ja liikkeistä ei pidetä lainkaan kirjaa. (Taulukko: Miten pidätte kirjaa lavojen määrästä ja liikkeistä?) Logistiikan johtajat käyttävät lavojen seurantaan tyypillisesti alle kymmenen tuntia viikossa, mutta vuodessa lavojen seurantaan kuluu helposti usean viikon työpanos. Onko tämä järkevää ajankäyttöä, kun on olemassa ulkoistettu lavapalvelu, joka huolehtii myös lavojen seurannasta, Frölander-Ulf kysyy. (Taulukko: 14 Kuljetus & Logistiikka

15 Kuinka monta tuntia viikossa käytät lavojen seurantaan?) Kustannus tuntematon Tutkimukseen vastanneista 70 prosenttia kertoo, että vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia lasketaan harvemmin (46 %) tai ei koskaan (24 %). Vähintään puolivuosittain vaihtolavojen kustannuksia laskee vajaa kolmannes yrityksistä. Elintarvikealan yritykset ovat kustannusten seurannassa selvästi teollisuusyritysten edellä, sillä vain kahdeksan prosenttia elintarvikealan yrityksistä ei koskaan laske vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia. Vastaava luku teollisuusyrityksissä on 43 prosenttia. (Taulukko: Kuinka usein yritys laskee vaihtolavoista aiheutuvia todellisia kustannuksia?) Kuormalavojen ja kustannusten seuranta on tärkeää myös kirjanpidollisista syistä. Yritysten on tiedettävä kuinka paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä lavavelkana, Frölander-Ulf kertoo. Uskonkin, että vuokralavapalveluiden kysyntä tulee kasvamaan, sillä palvelu tekee kuormalavojen kustannukset läpinäkyviksi. Asiakas maksaa vain lavan käytöstä, ja palveluntarjoaja huolehtii esimerkiksi lavojen seurannasta ja korjauksista, hän jatkaa. FIN ja EUR yleisimmät Ylivoimaisesti yleisimmät Suomessa käytettävät lavatyypit ovat EUR- ja FIN-lavat. Tutkimuksen mukaan varttilavoja käytetään Suomessa edelleen vain vähän, vaikka ne ovat tavanomainen näky esimerkiksi saksalaiskauppojen myymälöissä. Kiinnostus varttilavojamme kohtaan on kuitenkin kasvussa. Ne ovat selvästi tehokkaampia myymäläkäytössä, koska niihin voi esimerkiksi yhdistää erilaisia mainosständejä. Muovinen varttilava kestää myös erittäin kovaa käyttöä, Frölander- Ulf kertoo. Ulkoistettuja vuokralavapalveluja tarjoava CHEP selvitti syksyllä 2012 miten suomalaisyritykset seuraavat kuormalavoista aiheutuvia kustannuksia. Tutkimukseen vastasi 47 logistiikan ja varastoinnin ammattilaista, joiden työtehtäviin kuuluu logistiikan sekä hankintaketjujen suunnittelu ja johtaminen. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä. Vastaajien edustamista yrityksistä 62 prosenttia käyttää yli ja 17 prosenttia käyttää yli kuormalavaa vuodessa. Vastaajayritysten liikevaihto oli tyypillisesti miljoonaa euroa, ja joka viidennen yrityksen liikevaihto oli yli 200 miljoonaa euroa. Yritysten on tiedettävä kuinka paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä lavavelkana. Kuljetus & Logistiikka 15

16 Hyvin toimiva logistiikka on täydellisten osiensa summa R & P Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Risto Leppälä ja LogiSec Oy:n toimitusjohtaja Petri Kelo ovat sopineet aloittavansa yhteistyön Eurowatch toiminnan osalta. R & P Kuljetus Oy on LogiSec Oy:n ensimmäinen Eurowatch asiakas. Sopimus astui voimaan tammikuussa LogiSec ja Eurowatch yhteistyöhön LogiSec Oy on tehnyt sopimuksen Eurowatch:n kanssa Suomen toimintojen haltuunottamisesta marraskuusta alkaen. Kaikki Suomessa tapahtuva Eurowatch toiminta tapahtuu LogiSec Oy:n toimesta. Valvonta käsittää myös muut EU maat silloin kun sopimus on tehty suomesta käsin, kuten R & P Kuljetus Oy:n toiminta. LogiSec Oy sai joulukuussa myös FK:n hyväksynnän omalle hälytyskeskustoiminnalleen uuden EN (1-3) standardin mukaisesti. Uuden standardin mukaisia hyväksyntöjä ei Suomessa ole tällä hetkellä kuin vain toinen vastaava. Kuopion Kuljetus Kalusto Oy tuo maahan Eaton BV:n raskaankaluston kytkimiä Kuopion Kuljetus Kalusto Oy ja Eaton BV ovat solmineen yhteistyösopimuksen raskaankaluston kytkimien maahantuonnista. Eaton BV on yksi maailman johtavista raskaan kaluston kytkimien ja vaihteistojen/ voimansiirron komponenttien valmistajista. Eaton B.V. toimii Hollannissa ja on osa yhdysvaltalaista Eaton Corporation yritystä, joka on teollisuuden monialayritys ja globaali teknologiajohtaja monilla toimialoilla. Kuopion Kuljetus Kalusto Oy tarjoaa kattavan valikoiman raskaankaluston kytkinkomponentteja, sillä varasto-ohjelmaan sisältyvät kaikki yleisimmät raskaankaluston kytkimet. Tiistaina 9. huhtikuuta logistiikan palaset loksahtavat kohdilleen kun Wanhassa Satamassa järjestetään vuoden tauon jälkeen foorumi logistiikka-alan päättäjille ja asiantuntijoille, jonne odotetaan noin tuhatkunta tapahtumavierasta. Wanhassa Satamassa törmäät enemminkin uusiin kontakteihin kuin kumipyöriin. LOGISTICS 13 on tarkoin kohdennettu kontaktipäivä, jossa etenkin korkeatasoisella seminaariohjelmalla on perinteisesti ollut keskeinen rooli. Tapahtuman ohjelma on rakentuu alalla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia, eikä niihin osallistuakseen tarvita erillisiä ennakkovarauksia. Seminaareissa käsiteltävät ajankohtaiset teemat tarjoavat uusia näkökulmia ja keskustelun aiheita esimerkiksi siitä, kuinka digitaaliseen toimitusketjuun siirtymisellä voidaan lisätä tehokkuutta ja tuottaa parempaa palvelua sekä kuinka toimitusketjuista saadaan kilpailuetuja. Lisäksi Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjestää seminaarin koskien vientiä Venäjälle ja siihen liittyviä uusimpia muutoksia sekä käytäntöjä muun muassa tullauksessa ja sertifioinnissa. Haasteellisia keskusteluja Käsittelemättä ei myöskään jää alaa kuumentava rikkidirektiivi, jossa puheenvuoro annetaan niin elinkeinoelämän, teollisuuden kuin ympäristönkin edustajille. Containershipsin toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen puolestaan nostaa puheenvuorossaan esille logistiikkaoperaattoreiden mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Niin tässä rikkiviisaiden aamussa, kuin monissa muissakin seminaarikokonaisuuksissa on perinteisten seminaaripuheenvuorojen ohella myös paneelikeskusteluja, joissa yleisö pääsee kysymään ja haastamaan muita alan toimijoita ja päätöksentekijöitä. Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä tapahtumassa on mukana yli kaksikymmentä alan palveluita tarjoavaa kumppania. Wanhassa Satamassa esimerkiksi Ilvesvuoren uusi yritysalue, joka on yksi suurimmista suomalaisista yritysaluehankkeista, esittelee toimintaansa ja sen tuottamia logistisia ratkaisuja. Tapahtumassa aiemmin mukana olleiden kumppaneiden lisäksi LOGIS- TICS esittelee muun muassa Tallink Siljan, Digian ja Porin Sataman palvelutarjontaa. Uutena tuttavuuteen esittäytyy myös North European Logistics Institute. Tämä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehitysohjelma tukee muita logistiikan toimijoita hakemalla konkreettisia tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää ja koulutusta varten. LOGISTICS 13 on suunnattu logistiikka-alan asiantuntijoille ja päättäjille. Tapahtuma on suunniteltu yhteistyössä LOGY ry:n, Logistiikkayritysten Liitto ry:n, SRV:n, Limowan sekä SVKK:n kanssa. LOGISTICS 13 Helsingin Wanhassa Satamassa klo Tapahtuma on kävijälle maksuton, mutta se vaatii ennakkorekisteröitymisen osoitteessa 16 Kuljetus & Logistiikka

17 Asiantuntija rahoitusja vakuutusratkaisuissa Kohdeturvavakuutus raskaan kaluston rahoituksen yhteydessä , Yhdessä hyvä tulee.

18 Abu Dhabista portti Lähi-itään Yhdistyneet Arabiemiraatit investoi miljardeja infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Abu Dhabin ja Dubain kaksoissatamasta rakennetaan maailmankaupan solmukohtaa. Teksti: Juha Europaeus Khalifa Portissa, Abu Dhabin uudessa satamassa on tiukat turvatoimet. Ilman passintarkastusta ja virallista kulkulupaa satamaan ei ole asiaa. Alueella saa kuvata rajoitetusti viranomaisten luvalla. Khalifa Portin omistaa Abu Dhabi Ports Company, joka on kokonaan Abu Dhabin emiirikunnan omistuksessa oleva yhtiö. Satama houkuttelee etenkin eteläaasialaisia työntekijöitä, joita on enemmistö Arabiemiraattien asukkaista. Joka aamu sadat vierastyöläiset jonottavat lupia päästäkseen satama-alueelle töihin. Uusi satama kykenee vastaanottamaan maailman suurimmatkin rahtilaivat. Satamanosturien nopeus ja teho ovat maailman huippua. Puoliautomaattisen kontinkäsittelyn ansiosta tavaroiden purkaminen ja lastaaminen nopeutuu, mikä lisää sataman ja sen asiakkaiden tuottavuutta. Lähi-idän ensimmäinen puoliautomaat- tinen satama on otettu käyttöön nopealla aikataululla. Ensimmäiset ruoppaukset aloitettiin Konttiliikenne alkoi syyskuussa Khalifa Portin virallinen avajaisseremonia pidettiin Sataman avasi Yhdistyneiden Arabiemiraattien presidentti sheikki Khalifa, jonka mukaan satama nimettiin. Abu Dhabi investoi suuria summia infrastruktuurinsa kehittämiseen. Khalifa Portin hinta on toistaiseksi kuusi miljardia euroa. Rahasta ei ole pulaa, sillä Abu Dhabi on yksi maailman vauraimmista kaupungeista. Sen omistuksessa on muun muassa maailman arvokkain valtiollinen sijoitusrahasto. Emiirikunnan suurinvestointien tarkoituksena on vähentää riippuvuutta öljyn ja kaasun myynnistä. Öljysheikit päättelevät, että ilmastonmuutoksen uhka vähentää tulevaisuudessa öljyn kysyntää. Vuonna 2030 öljyn on tarkoitus tuoda enää kolmannes Abu Dhabin bruttokansantuotteesta, kun öljyn osuus on nyt yli 70 prosenttia. Abu Dhabin vanha satama Mina Zayed palveli lähinnä Arabiemiraatteja itseään. Sen sijaan Khalifa Portista ei tule päätesatamaa, vaan miltei kaikki tavarat jatkavat matkaansa muualle Aasiaan ja Afrikkaan. Aasian ja Afrikan elintason kohotessa Persianlahden strateginen merkitys kansainvälisessä kaupassa korostuu. Arabiemiraateista on tullut linkki maanosien välille - eräänlainen maailmankaupan logistinen keskus. Muutaman tunnin lentomatkan päässä asuu liki kolmannes maapallon väestöstä. Abu Dhabi odottaa Khalifa Port -sataman 18 Kuljetus & Logistiikka

19 Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä. palvelevan tulevaisuudessa etenkin lähialueita, joissa on ollut pitkään poliittisia kriisejä. Näihin kuuluvat muun muassa Irak, Iran, Pakistan ja Itä-Afrikka. Kaksi suursatamaa vierekkäin Arabiemiraateissa suuret suunnitelmat on tavattu laittaa pikaisesti käytäntöön. Näin tapahtui myös Khalifa Portissa. Konttiliikenne siirtyi uutteen satamaan kolmisen kuukautta edellä alkuperäisestä aikataulusta. Alkuvaiheessa Khalifa Port kykenee vastaanottamaan tavaraa 2,5 miljoonaa TEUyksikköä vuodessa. Määrä ei ole paljon verrattuna maailman suurimpiin satamiin. Khalifa Portia on kuitenkin määrä laajentaa useissa eri vaiheessa. Vuonna 2015 satamaan avautuu rautatieyhteys. Viiden vuoden kuluttua sataman kapasiteetti tulee olemaan viisi miljoonaa ja vuoteen 2030 mennessä 15 miljoonaa TEU-yksikköä. Näin Khalifa Port nousisi maailman kymmenen suurimman sataman joukkoon. Arabiemiraattien into rakentaa uutta infrastruktuuria on joidenkin mielestä suuruudenhullua. Naapurissa 40 kilometrin päässä on jo massiivinen Jebel Ali, Dubain satama. Se on tällä hetkellä maailman yhdeksänneksi suurin: tavaraa Dubaissa liikkuu vuodessa 13 miljoonaa TEU-yksikköä. Myös naapurimaa Qatar suunnittelee uutta satamaa vuoteen 2016 mennessä. Sen kapasiteetti olisi kuusi miljoonaa TEU-yksikköä vuodessa. Abu Dhabin ja Qatarin satamaprojekteja siivittää se, että Jebel Ali alkaa lähestyä kapasiteettinsa rajoja. Jebel Aliakin laajennetaan lähivuosina, mutta Lähi-idän kautta kulkevan tavaraliikenteen odotetaan kasvavan edelleen. Talouskasvu Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa jatkuu vahvana samaan aikaan kun Eurooppa ja Yhdysvallat kärsivät finanssikriisin jälkeisestä krapulasta. Vapaakauppa-alue houkuttimena Dubain ja Abu Dhabin satamista tulee ainutlaatuinen parivaljakko maailmassa: Jebel Alin uusimmat investoinnit nostavat sen vuosittaisen rahtikapasiteetin 19 miljoonaan TEU-yksikköön. Kun Khalifa Portin laajennus on valmis, Dubain ja Abu Dhabin kaksoissataman kapasiteetti nousee suuremmaksi kuin Shanghain, Singaporen tai Hongkongin. Infrastruktuurin kehittyessä kaupankäyntivolyymit Persianlahden maista muualle maailmaan kasvavat voimakkaasti. Yksin Abu Dhabin bruttokansantuote kasvaa 6 7 prosentin vuosivauhtia. Konttiliikenne vanhan Mina Zayed sataman kautta on kasvanut huomattavasti nopeammin. Abu Dhabin emiirikunta perusti sataman naapuriin massiivisen teollisuusalueen, jonka odotetaan työllistävän muutaman vuoden kuluttua toistasataa ihmistä. Khalifa Industrial Zone niminen vapaakauppaalue on valmistuttuaan 417 neliökilometrin laajuinen. Sinne odotetaan investointeja muun muassa teräs- ja alumiiniteollisuudesta sekä lääke- ja kemianteollisuudesta ympäri maailman. Houkuttimena ovat erinomaiset kuljetusyhteydet, halpa energia ja edulliset työvoimakustannukset. Neljä viidesosaa teollisuusalueen tuotteista odotetaan lähtevän vientiin Arabiemiraattien ulkopuolelle. Toistaiseksi Abu Dhabin teollisuusalue on lähinnä hiekka-aavikkoa. Sinne on muuttanut vasta viitisenkymmentä yritystä. Vertailun vuoksi: naapuri Dubain vapaakauppaalueella on 6800 ulkomaista yritystä. Yhdistyneissä Arabiemiraateissa on totuttu rakentamaan massiivisia projekteja tyhjästä. Dubain ja Abu Dhabin kaupungit olivat vielä 1960-luvulla pieniä helmenkalastajien kyliä. Sen jälkeen kun Arabiemiraateista löydettiin öljyä, kehityksen vauhti on ollut päätä huimaava. Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä. Kuljetus & Logistiikka 19

20 // Teollisuuden ja logistiikan ohjelmistotalo Helsingin Energian Mikko Karjalainen ja TEKE Oy:n Mikko Akkanen ovat voittaneet ensimmäisen Kunnossapidon kehittäjä -palkinnon (vuonna 2011) kilpailutyöllään "Sponge-Jet puhdistusmenetelmän kehitys ja soveltaminen kaasuturbiinin huollossa". (Kuvaaja Markku Ojala) TAVATAAN OSASTOLLA E16 Saisiko olla logistiikan mutkattomin ja kannattavin IT-investointi? // PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Poista hukkatyö ja tunnista lisäarvopalvelujen potentiaali // ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT Laita varastonhallintajärjestelmä ohjaamaan ihmisiä, työtä ja automaatiota uudessa prosessissa // BUSINESS INTELLIGENCE -RATKAISUT Johda tiedolla - ennakoi ja korjaa epäkohdat ajoissa Kunnossapidon Kehittäjä kilpailu käynnistyi Tampereella järjestettävän kunnossapidon ja tuotannon palveluiden päätapahtuman, Teolliset Palvelut 13 -messujen, yhteydessä julkistetaan vuoden 2013 Kunnossapidon Kehittäjä sekä luovutetaan kilpailun voittajalle 5000 :n arvoinen palkintosumma. Kilpailu on avoinna kaikille, joilla on idea tai ratkaisu parempaan kunnossapitoon. Kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys yhteiskunnan ja teollisuuden kilpailukyvyn ylläpidossa sekä parantamisessa. Alati kasvavat käytettävyys- ja tuotantovaatimukset edellyttävät toiminnan kaikkien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä. Kunnossapidon Kehittäjä 2013 on kilpailu, jonka avulla pyritään edistä-mään kotimaisen kunnossapidon edelläkävijyyttä. Kunnossapidon Kehittäjä kilpailussa etsitään tekoa, menetelmää tai kehitystyötä, jossa kunnossapi-don keinoin on saavutettu merkittävää hyötyä tai kehitystä tuotannossa, turvallisuudessa, taloudellisuudessa, ekologisuudessa tai kustannustehokkuudessa. Kilpailu on tarkoitettu henkilöille, tiimeille, yrityksille ja yhteisöille. Ehdokkaana voi olla myös yrityksen ja heidän toimittajansa tekemä yhteistyö. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä lyhyen kuvauksen ideasta kilpailun järjestäjälle Expomarkille. Kilpailu-vastaukset on oltava perillä mennessä. Kilpailun raatina toimii Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallitus. Raati arvioi kilpailuehdokkaita uutuusarvon, saavutetun tuotantohyödyn, mitattavuuden, turvallisuuden, ympäristöarvojen sekä yleistettävyyden perusteella. Kilpailun voittaja saa 5000 euron arvoisen palkintosumman, joka luovutetaan Teolliset Palvelut 13 -messuilla Tampereella. Kilpailun järjestävät Expomark Oy sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. Palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Software for Heavy-Duty Business Teolliset Palvelut 13 -messut järjestetään Tampereella. Kuva: Markku Ojala

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012

SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 SKAL Liikenneturvallisuus- palkinto 2012 Pro VT 13 -liikkeelle tuloksekkaasta työstä valtatie 13:n parantamiseksi. Suomen logistinen kilpailukyky Suomi vertailussa sijalla 3 logistisena toimijana (Logistics

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin?

Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? Kauppakamarien kysely: Miten Venäjä-pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 14.8.214 Kauppakamarien kysely Venäjä-pakotteista Kohderyhmä: Suomen 19 kauppakamarin jäsenyritykset Kysely lähetetty:

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI

SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna 2007 Suomessa Skangass alkoi toimia keväällä 2014

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA

GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA GLOBAALIT TRENDIT ENERGIAMARKKINOILLA Suomen Kaasuyhdistyksen kaasupäivä 18.11.2014 18.11.2014 HEIKKI PIKKARAINEN NESTEJACOBS.COM Kehittyvät taloudet ovat kasvun vetureita energiamarkkinoilla MOE= Miljoonaa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti

Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos. Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna Matti Lehti Digitalisoituminen ja elinkeinorakenteiden muutos Harjoittelukoulujen juhlaseminaari Hämeenlinna 2.9.2010 Matti Lehti Tietotekniikan ja tietoliikenteen läpimurrot 1900-luvulla avasivat tien digitaaliseen

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

MERIKOTKA tutkimustoiminta

MERIKOTKA tutkimustoiminta MERIKOTKA tutkimustoiminta 29.11.2007 Ulla Tapaninen, professori Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Turun yliopisto www.merikotka.fi mkk.utu.fi Strategiset perusteet Lähtökohdat meriliikenteen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta 2013 22. lokakuuta 2013 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONE pitää matkustajat liikkeessä liukuporrasinnovaatioilla. KONEen viimeisin liukuporrasinnovaatio, KONE

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Lasse Nykänen VTT Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli Lasse Nykänen VTT Vastuullisuus Triple bottom line: economic, social and environment Lähtökohta vastuullisuusmallin kokeilututkimuksissa: Turvallisuus,

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä.

RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. KIITOS RTK-Palvelu Oy on Suomen johtavia kiinteistöpalvelualan yrityksiä. Konsernimme liikevaihto on n. 114 milj. euroa ja palveluksessamme työskentelee maanlaajuisesti yli 3500 alamme ammattilaista. Olemme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT

Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015. Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT Jalostuslogistiikkapalvelut yrityksille 3.11.2015 Jukka Lanu & Marina Sharapova ASIANTUNTIJAPALVELUT LOGISTIIKAN ULKOISTUS- JA PÄÄOMARATKAISUT PAKKAUKSET JA PAKKAUSPALVELUT WWW.HUB.FI Agenda Lyhyt yritysesittely

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600

METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 Avainluvut 2015 METSÄ GROUP Liikevaihto 5,0 mrd. euroa Henkilöstö 9 600 METSÄLIITTO OSUUSKUNTA Konsernin emoyritys Omistajina 116 000 suomalaista metsänomistajaa METSÄ FOREST Puunhankinta ja metsäpalvelut

Lisätiedot

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille

konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Sijoitusmessut 2016 konevuokraus kasvaa tuomalla tehokkuutta työmaille Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja, Ramirent oyj Ramirent on johtava konevuokrausratkaisujen tarjoaja Markkinajohtaja kahdeksassa maassa

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja. Varsinainen yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2015 Jyri Luomakoski toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 2016 Liikevaihto Uponor-konserni, M 2014 2015 Muutos Liikevaihto 1 023,9 1 050,8 2,6 % Orgaaninen kasvu 5,2 % ilman

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa

Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa 1.11.2016 Maaseudun yritystuen valintakriteerit ja valintajaksot Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa Rahoitettavat yrityshankkeet valitaan Maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien valintakriteereiden perusteella.

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI

Pohjois-Karjalan kauppakamarin KEVÄTBAROMETRI vk 17-18 531 vastausta: 123 kpl 323 kpl 66 kpl muut 19 kpl Vastaajat / toimiala Vastaajat / henkilöstömäärä 12 % 4 % 23 % muu 10 % 4 % alle 50 hlöä 50-249 hlöä 250 tai yli hlöä 61 % 86 % Odotukset suhdannenäkymistä

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot