AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy

2 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu eri alojen aikuisopiskelijoille. Kurssitarjotin rakentuu yhteisistä opinnoista, kaupan ja hallinnon alan opinnoista, matkailu-, ravitsemisalan opinnoista sekä yrittäjyysopinnoista. Esedun näyttötutkintoihin opiskelevien aikuisopiskelijoiden lisäksi kursseille voivat osallistua yritysten ja yhteisöjen henkilöstö sekä yksityiset henkilöt. Ilmoittautuminen Esedun opiskelijat ilmoittautuvat henkilökohtaisilla Wilma -tunnuksillaan kurssijaksoille Esedun Wilmassa: https://wilma.esedu.fi/. Linkki löytyy myös -sivuston pikalinkeistä. Ohje ilmoittautumiseen löytyy tämän kurssitarjotin -vihkosen lopusta. Ilmoittautumiset kursseille on tehtävä viimeistään viikko ennen kurssien alkua. Jos kurssi on jo täynnä, seuraa Wilmasta, vapautuuko kurssille paikkoja. Varasijalle ei ole mahdollista ilmoittautua. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi kurssille, on ehdottoman tärkeää perua ilmoittautuminen Wilmaan tai ilmoittaa siitä opintosihteerille, jotta paikka vapautuu muille. Esedun Wilmaan henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan saat koulutuksesi vastuuopettajalta tai opintosihteeriltä puh Kevään aikana tehtävistä kurssitarjonnan täydennyksistä ja muutoksista tiedotetaan Wilman kautta. Ulkopuoliset ilmoittautuvat kursseille oppilaitoksen www-sivujen kautta Koulutusmaksu Oppilaitoksemme tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta ei peritä koulutusmaksua, mikäli opinnot sisältyvät heidän oppimissuunnitelmaansa. Työelämän pätevyystestien osalta opiskelijat maksavat itse mahdolliset kortti- ja viranomaismaksut. Koulutuspaikka Etelä-Savon ammattiopisto, Kuusitie 41, Pieksämäki 2

3 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys... 6 Syyskuu Ensiapukoulutus EA Tulityökorttikoulutus... 6 Riittääkö kielitaitosi... 7 Paremman Palvelun Osaaja... Tekstinkäsittely... 7 Englantia asiakaspalveluun... 8 Työturvallisuuskorttikoulutus... 8 Lokakuu Asiakassuhdemarkkinointi... 8 SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus... 8 Kokoustekniikka ja -asiakirjat... 9 Työsuhteen perusteet... 9 Työpaikkaohjaajakoulutus... 9 Ensiapukoulutus EA Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus... Taulukkolaskenta Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot Projektiosaaminen Tulityökorttikoulutus Tietoturva Ruotsia asiakaspalveluun Marraskuu Kestävä kehitys ja ympäristö Englanti, työelämän kirjallinen viestintä Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä Asiakkuuksien hoitaminen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus Pilvipalvelut... Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta Venäjää asiakaspalveluun Sosiaalinen media myyntityön kanavana

4 Joulukuu Tulityökorttikoulutus... Internet ja sähköposti Ensiapukoulutus EA Työturvallisuuskorttikoulutus Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Työskentely harjoitusyrityksessä Syyskuu Kirjanpidon kertaus Myyntityö on taitolaji Kirjanpidon perusteet Arvonlisäverotuksen perusteet Kuukauden kirjanpidon hoitaminen Lokakuu Kaupan päivä Palkanlaskennan perusteet Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut Työskentely harjoitusyrityksessä Veroilmoitukset Tilinpäätöksen jatko Joulukuu Työskentely harjoitusyrityksessä YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu 22 4

5 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssi-tarpeet Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Elokuu Gastronomian tuntemus Kansainväliset ruokalajit Elintarvikekemia Ruokalistan ja -annosten suunnittelu Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla Turvallinen ruoka Ruokakulttuurit ja uskonnot Ruoanvalmistuksen perusteet Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Lokakuu Tarjoilun perusteet Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus Anniskeluasioiden koulutus ja testi Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla Marraskuu Lounasruokien valmistus Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Ilmoittautumisohje

6 YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys ti klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Lisätä opiskelijan tietoisuutta ja ymmärrystä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin, osaamisen ja terveyden merkityksestä työssäjaksamiselle ja elämänlaadulle. Sisältö: Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, perehdytys, ergonomia, työturvallisuus, esimiestaidot Opettaja: Tuula Lindholm Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Syyskuu Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen 6

7 Riittääkö kielitaitosi to klo 8 12 Onko kielitaitosi riittävä opiskelemaasi tutkinnon vaatimuksiin nähden? Voit ottaa mukaan työ- ja opiskelutodistuksesi ja katsotaan yhdessä tarvitsetko lisäopintoja. Samalla saat tietoa Etelä-Savon ammattiopiston kielikoulutustarjonnasta. Opettajat: Tuulia Kiilavuori (englanti) ja Antti Kivimäki (ruotsi) Paremman Palvelun Osaaja ti klo 9 16 ke klo 9 16 ma klo 9 16 Tavoite: Nykyään asiakaspalvelutaidot korostuvat entisestään jokaisen toimialan työtehtävissä, ei pelkästään kaupan alalla. Hyvästä asiakaspalvelusta on tullut kilpailukeino, jolla yritykset menestyvät ja erottuvat kilpailijoistaan. Koulutuksessa opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja asennettaan palveluun sekä oppii tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä ja palvelutilanteita sekä omia vuorovaikutustaitojaan. Sisältö: Koulutuksessa perehdytään asiakaspalvelun olemukseen ja kriittisiin tekijöihin kuten palveluasenne, palvelun laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, selviytymiskeinot hankalissa asiakaspalvelutilanteissa, asiakastyypit, kuluttajakäyttäytyminen. Opettaja: Johanna Tekstinkäsittely to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, tiedoston tallentaminen, aluetoiminnot, tekstin liittäminen muista lähteistä, kirjasinmuotoilut, kirjasintyylit ja -tehosteet, merkkien lisääminen, asettelut, kielenhuolto, taulukkotoiminnot, luettelomerkit ja numerointi, kuvan lisäys, tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon, etsi/korvaa toiminto Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen 7

8 Englantia asiakaspalveluun ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä. Sisältö: Asiakkaan tarpeen selvittäminen: kysyminen, kuuntelu ja ratkaisujen ehdottaminen, haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, tiedustelut, opastaminen, puhelinkeskustelut ja tapaamisten järjestely, tuotteen, palvelun tai yrityksen esittely, omasta työstä tai alasta kertominen, oman alan asiakaspalvelutilanteet Opettaja: Tuulia Kiilavuori Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Asiakassuhdemarkkinointi to klo 8 15 Lokakuu Tavoite: Opiskelija ymmärtää asiakassuhteiden arvon ja merkityksen yrityksen kilpailukeinona. Sisältö: Asiakassuhteiden hallinta ja laatu, kannattavuus, suhdedialogin kehittäminen Opettaja: Tuulia Kiilavuori SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus to klo 8 16 Tavoite: SFS sähköturvallisuuskoulutuksen suorittaminen. Sisältö: Sähkön vaarat ja tapaturmat, hätäensiapu, sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus, työmenetelmät, jännitetyö, työskentely jännitteisten osien läheisyydessä, kunnossapitomenettelyt, koe sähkölaitteiston käyttö- ja turvallisuusasioiden tuntemisesta 8

9 Muuta: Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Opettaja: Juha Ruotsalainen Kokoustekniikka ja -asiakirjat pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kokoustilanteiden viestintätaitoja. Sisältö: Valmistautuminen kokoukseen, osallistujien tehtävät, kokouksen vaiheet, puheenvuorot, päätöksenteko kokouksessa, kokousasiakirjat, kokousharjoitukset Opettaja: Alica Wrangell Työsuhteen perusteet ma klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti työsuhteen perusasioihin. Sisältö: Työsopimuslain, vuosilomalain ja työaikalain keskeiset kohdat, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työehtosopimukset, palkanlaskeminen: perusasiat Opettaja: Johanna Klemola Työpaikkaohjaajakoulutus ti klo ti klo ti klo ti klo Tavoite: Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua. Koulutus on tarkoitettu eri alojen työpaikkaohjaajille ja työssäoppimisen parissa työskenteleville sekä oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille. Työpaikkaohjaajien koulutus koostuu kolmesta osa-alueesta: - työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu - opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi - opiskelijan ja tutkinnonsuorittajan osaamisen arviointi Opettaja: Minna Niemi 9

10 Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Minna Niemi Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5991:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Rakenteellinen työturvallisuus, henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, kirjallinen koe, alkusammutusharjoitus Opettaja: Keijo Taulukkolaskenta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee taulukkolaskentaohjelman peruskäytön. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tietojen syöttö, tiedoston tallennus, aluetoiminnot, laskeminen taulukossa, taulukon muokkaus, ulkoasun muotoilu, lajittelu, kaavio, taulukkovälilehtien käsittely, sivun asetukset ja tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ma klo 9 15 ma klo 9 15 ma klo

11 Tavoite: Opiskelija kehittää esiintymisen ja vuorovaikutuksen taitojaan ja tietojaan niin, että osaa kommunikoida tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän tilanteissa. Sisältö: Esiintyminen vuorovaikutustilanteena, esiintymisjännitys ja -varmuus, esityksen valmistelu ja kuulija-analyysi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksia Opettaja: Alica Wrangell Projektiosaaminen ti klo 8 15 Tavoite: Opitaan tuntemaan projektimuotoisen työskentelyn perusteet. Hallitaan projektin etenemisen periaatteet ja pystytään toimimaan projektiryhmän jäsenenä. Sisältö: Mitä projektityöskentely tarkoittaa, miksi projekteja käytetään, projektiryhmän jäsenten roolit, resurssit Opettaja: Tuulia Kiilavuori Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen Tietoturva ke klo 9 16 Tavoite: Ymmärtää tietoturvan keskeiset lähtökohdat ja sen merkityksen organisaatiossa. Osaa tunnistaa tietoturvauhkia ja tuntee turvalliset toimintatavat. Tietää organisaation tietoturvaohjeistuksen merkityksen työssään. Sisältö: Tietoturvan merkitys organisaation toiminalle, keskeiset uhkatekijät ja niiden tunnistaminen, tietoturvaohjeet ja tietoturvauhkien torjunta päivittäisessä työssä, tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö Opettaja: Jussi Luukkonen 11

12 Ruotsia asiakaspalveluun to klo to klo to klo to klo to klo to klo to klo Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista ruotsin kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tiedusteluihin reagoiminen, tuotteesta tai palvelusta kertominen, opastaminen, puhelinkeskustelut Opettaja: Antti Kivimäki Kestävä kehitys ja ympäristö ma klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opiskelija osaa toimia työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen suhteessa yrityksen toimintaan. Sisältö: Tutkinnonperusteiden mukaiset ryhmätyöt, ympäristöosaaminen, Ympäristöpassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Englanti, työelämän kirjallinen viestintä ti klo 8 15 ke klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa laatia muutamia työelämässä yleisesti käytettyjä tekstejä englannin kielellä. Sisältö: Liikekirjeet: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus ja reklaamaatio, neuvottelun asiakirjat, opiskelijan ammattialan tekstit (esim. tiedustelu, esitys) Opettaja: Tuulia Kiilavuori Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä ti klo 8 16 Tavoite: Antaa valmiudet uhkaavien tilanteiden kohtaamiseen työtilanteissa ja - ympäristöissä. 12

13 Sisältö: Turvallisuus työpaikalla, uhka- ja vaaratilanteet, uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen, hätäilmoituksen tekeminen, henkilökunnan toimintaoikeudet, jälkihoito Opettaja: Marjuska Falck Asiakkuuksien hoitaminen ma klo Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita asiakkuuksien hankintaan ja kehittämiseen liittyvistä prosesseista ja välineistä vähittäiskaupassa (B2C) sekä yritysten välisessä kaupassa (B2B). Tavoite: Tutustutaan asiakkuuksien muodostumiseen, ylläpitoon ja kannattavuuteen liittyviin prosesseihin sekä hallintaa liittyviin välineisiin. Sisältö: Asiakassegmentit, asiakastietämys, asiakkuuden muodostumisprosessi, asiakaskannattavuus, asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM, Business Intelligence) Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus ma to klo 8 16 Tavoite: Antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää, aina että poliisi on hyväksynyt henkilön toimimaan järjestyksenvalvojana. Sisältö: Sisäasiainministeriön vahvistaman järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen koulutusaineiston mukainen. Opettaja: Marjuska Falck Pilvipalvelut ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan käyttämään seuraavia pilvipalveluja: Dropbox-tallennustila, Googlen pilvipalvelu, Microsoftin pilvipalvelu. Sisältö: Tilien luominen, tallennustilojen käyttö (Dropbox, Doogle Drive Microsoft OneDrive), peruskäyttö (Googlen palvelut tarkemmin, sähköposti, kalenteri), Microsoft OneDrive (ent. SkyDrive) sovellusten peruskäyttö, pilvipalveluiden käyttö eri laitteilla. Muuta: Laitteet, joilla käyttöä opiskellaan: Windows 7 tietokone, ipad, osallistujan oma älykännykkä Opettaja: Jussi Luukkonen 13

14 @-korttiosio: Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa käyttöjärjestelmän käytön ja tiedonhallintaan liittyvät perusasiat. Sisältö: Käyttöjärjestelmän hallinta, ohjauspaneelin tuntemus, apuohjelmien käyttö, leikepöydän käyttö, kansioiden käsittely, tiedostojen käsittely ja ominaisuudet, tallennusvälineet, oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen, tietoturva Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Venäjää asiakaspalveluun 2 ke klo 9 16 ke klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija vahvistaa sanavarastoaan ja selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista venäjän kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tuotesanastoa, tuotteiden kuvailua, hinta- ja määräilmauksia, ajanilmauksia, opastaminen Opettaja: Ekaterina Povalkina Sosiaalinen media myyntityön kanavana la klo 9-15 Tavoite: Tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja yleisimpiin myyntityöhön liittyviin työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen myyntityön ja asiakkuuksien monipuolisen hoidon mahdollistajana. Sisältö: Sosiaalinen media ja monikanavaisuus, monikanavavaisuus asiakkuuksien hoitamisessa, some-työkalut käytännön myyntityössä: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Skype, viestintävälineet: älypuhelimet, tabletit, malliesimerkkejä, testauksia ja harjoituksia Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen 14

15 Joulukuu Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Internet ja sähköposti to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnäsä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet. Sisältö: Sähköpostiviestit ja sähköpostin liitetiedostot, sähköpostiviestien hallinta, www-sivun löytäminen url-osoitteen perusteella, tietoturva, selaimen asetukset, netiketti, kopioiminen ja/tai tallentaminen, tekijänoikeudet, tiedonhaku, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median käyttö, tulostaminen, suosikit ja kirjanmerkit, etsi- ja ohjetoiminnot Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmia käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen 15

16 Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä to klo 8 12 Tavoite: Suoritetaan tietokoneen käyttäjän ja A-tutkinnon kokeita. Muuta: llmoita suoritettava moduuli ja suoritusohjelma viikkoa ennen tenttipäivää tentit vastaanottavalle opettajalle sähköpostilla: Opettaja: Jussi Luukkonen 16

17 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon kertaus ti klo 9 16 ke klo 9 16 Syyskuu Tavoite: Kerrataan yrityksen kuukausittaisen kirjanpidon keskeiset asiat. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Kirjanpidon vaiheet, tulojen ja menojen kirjaukset, tiliryhmät, tulos- ja tasetilit Opettaja: Johanna Klemola Myyntityö on taitolaji ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan myyntiprosessi: valmistautuminen, tuotetuntemus, tarvekartoitus, tuotteen esittäminen, vastaväitteiden käsittely ja kaupan päättäminen sekä keskeiset maksuvälineet ja tavat. Sisältö: Myyntiprosessi, myyntitekniikat, kassatyöskentely, maksuvälineet ja -tavat 17

18 Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon perusteet ke klo 9 16 to klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan kirjanpidon perusperiaatteisiin. Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, erityyppiset liiketapahtumat, kirjanpidon tiliryhmät, kirjaussäännöt, käytännön kirjanpito, peruskirjausten teko tiliristikoilla, tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa, vaihto- ja käyttöomaisuusjaksotukset tilinpäätöksessä Opettaja: Johanna Klemola Arvonlisäverotuksen perusteet to klo ma klo 9 16 Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan arvonlisäverotuksesta. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Perustiedot arvonlisäverotuksesta, arvonlisäverokannat, arvonlisäverovelvollisuus, arvonlisäveron kirjaaminen, kirjanpidossa, käytännön harjoituksia tiliristikoilla, arvonlisäverotilien päättäminen, kausiveroilmoitus Opettaja: Johanna Klemola Kuukauden kirjanpidon hoitaminen ke klo 8 12 ma klo 9 16 to klo ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kuukausittaista kirjanpitoa, kirjata tulot, menot ja rahoitustapahtumat, täsmäyttää osakirjanpidot ja rahatilit pääkirjanpitoon sekä laatia alv-laskelman. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet ja Arvonlisäverotuksen perusteet kurssit. Sisältö: Tehtäviä sekä harjoituksia Asteri -kirjanpito-ohjelmalla Opettaja: Johanna Klemola 18

19 Lokakuu Kaupan päivä ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristön, kaupan työtehtävät sekä työn osaamisvaatimukset. Päivän aikana tehdään mahdollisesti yritysvierailu seudun kauppaliikkeeseen. Sisältö: Keskeiset käsitteet, vähittäiskaupan toimintaympäristö, päivittäistavarakauppa, kauppa työpaikkana, kaupan työehdot, kaupan työn luonne, kaupan työtehtävät, yritysvierailu Opettaja: Johanna Klemola Palkanlaskennan perusteet pe klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee palkanlaskennan periaatteet, laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan, tuntee luontoisedut ja niiden vaikutuksen kokonaispalkkaan sekä laatii kuukausi-ilmoituksen. Sisältö: Miten palkka muodostuu, mitä vähennyksiä palkasta tehdään, palkanlaskennan perusperiaatteet Opettaja: Johanna Klemola Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö pe klo 9 16 pe klo 9 16 Tavoite: Tutustua kaupan alaan sekä alaa sääteleviin lakeihin Suomessa. Sisältö: Kaupan toimintaympäristö, kaupan perustehtävät ja rooli, kaupan alaan liittyvät säädökset ja lainsäädäntö, toimintaympäristön muutokset ja uudet osaamistarpeet Opettaja: Johanna Klemola Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut ma klo 9 16 ti klo

20 Tavoite: Lisätä opiskelijan taloudellista osaamista ja hahmotusta myynnin kannattavuuteen vaikuttavista perustekijöistä ja kannattavuuden tunnusluvuista. Sisältö: Kustannuslaskennan eri tehtäviä ja käyttötilanteita, katelaskenta, kannattavuuden tunnusluvut Opettaja: Johanna Klemola Työskentely harjoitusyrityksessä ma klo 9 15 ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Veroilmoitukset ti klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti veroilmoitusten laadintaan. Sisältö: Veroilmoituksen laadinta eri yhtiömuodoissa, kirjanpito- ja verolainsäädäntö, aikataulut ym. Opettaja: Helena Pätilä Tilinpäätöksen jatko pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa tehdä tilinpäätökseen kuuluvat jaksotukset, varaston arvon käsittelyn sekä käyttöomaisuuden erilaiset poistot. Hän osaa laatia tilinpäätösasiakirjat ja tuntee tasekirjan sisältövaatimukset. Sisältö: Tilinpäätösharjoitukset Opettaja: Helena Pätilä 20

21 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Joulukuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet to klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä. Sisältö: Orientaatio opiskeluun, yritystoiminnan edellyttämän oman osaamisen arviointi - päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi ke klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida markkina- ja kilpailutilanteet oman yritystoiminnan ja toimialan osalta sekä laatia liiketoimintasuunnitelman. Sisältö: Markkina- ja kilpailija-analyysit, SWOT, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 21

22 Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen ma klo Tavoite: Opiskelija osaa kuvata perustellusti täsmällisen ja kannattavan liikeidean. Sisältö: Tuotteiden, palvelujen ja asiakaskohderyhmien määrittely, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa myyntiosaamiseen liittyvät tekijät ja kehittämiskohteet sekä markkinoinnin perusteet (yleisesti ja toimialakohtaisesti). Sisältö: Myyntiosaamisen kehittäminen, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin vuosikello, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 22

23 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssitarpeet to klo Tavoite: Opiskelija osaa laatia taloudelliseen toimintaan liittyviä laskelmia, ymmärtää hinnoittelun merkityksen ja sisällön sekä osaa kartoittaa yrityksen resurssitarpeet. Sisältö: Budjetointi- ja rahoituslaskelmat, resurssitarpeet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto to klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloushallintoa. Sisältö: Taloushallinnon osa-alueet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen to klo Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle hyödylliset toimintaverkostot, luoda ja kehittää verkostoja sekä tunnistaa niihin liittyvät mahdollisuudet sekä riskit. Sisältö: Verkostot, verkostoanalyysi, SWOT, verkostojen kehittäminen, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina, sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. 23

24 Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa tuotteistamisen merkityksen osana palvelutarjontaa, hallitsee tuotteistamisen ja palvelumuotoilun periaatteet. Sisältö: Tuotteistus- ja palvelumuotoilut prosessit, erilaistaminen, riskien kartoitus, käytännön harjoittelu, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen ke klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti. Sisältö: Yhteenveto koulutuksesta, liiketoimintasuunnitelmien esittely ja vertaisarviointi, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 24

25 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Gastronomian tuntemus to klo 9 15 Elokuu Tavoite: Opiskelija hallitsee gastronomisen järjestyksen periaatteet ja gastronomian sanastoa. Sisältö: Gastronomian perusteet, ruokalistojen ja menujen suunnittelua, gastronominen sanasto Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Kansainväliset ruokalajit pe klo 9 15 ma klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy alueellisiin perinneruokiin sekä kansainvälisiin ruokalajeihin. Sisältö: Suomalaiset perinneruoat, yleisemmät kansainväliset ruokalajit Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikekemia pe klo 8 15 Tavoite: Opitaan miten kemialliset reaktiot vaikuttavat ruoan valmistukseen. Sisältö: Maillardin reaktio, karamellisoituminen, entsymaattiset reaktiot, tummuminen, imeltyminen, aromiaineiden muodostuminen entsymaattisesti, värin muutokset Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokalistan ja -annosten suunnittelu ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opitaan suunnittelemaan ruoka-annoksia ja niiden esillelaittoa sekä ruokalistoja erilaisiin ammattikeittiöihin. Sisältö: Ravitsemusliikkeiden erilaisten ruoka-annosten ja ruokalistojen suunnittelun perusteet, liikeidean merkitys annossuunnittelussa, erilaiset ravitsemusalan ruokalistat ja menut Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 25

26 Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset ti klo 9 15 ke klo 9 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee ravitsemuksen perusteet. Sisältö: Ravitsemuksen merkitys, ravitsemussuositukset, lautasmalli, Ravitsemuspassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla to klo Tavoite: Perehdytään alan lainsäädäntöön ja työergonomiaan. Sisältö: Alan lainsäädäntö, työtapaturmat ja niiden ehkäisy, työsuojelu, työergonomia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Turvallinen ruoka pe klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn ja säilytyksen, tunnistaa siihen liittyvät riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet Sisältö: Mitä mikrobit ovat, elintarvikkeiden säilytyslämpötilat, henkilökohtainen hygienia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokakulttuurit ja uskonnot ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy eri maiden ruokakulttuureihin ja eri uskontojen sääntöihin. Sisältö: Eri maiden ruokakulttuurit, sallitut ja kielletyt elintarvikkeet eri uskonnoissa Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 26

27 Ruoanvalmistuksen perusteet klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee ruoanvalmistuksen, puhtaanapidon ja omavalvonnan perusteet, tunnistaa ja osaa käyttää eri raaka-aineita ruoanvalmistuksessa, osaa käyttää keittiön koneita ja laitteita sekä valmistaa ruokaa eri ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Ruoanvalmistuksen perusteet, omavalvonnan ja puhtaanapidon perusteet, raaka-ainetuntemus ja eri raaka-aineiden käsittely, ruoanvalmistusmenetelmät, keittiön koneet ja laitteet, käytännön ruoanvalmistus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga Tarjoilun perusteet pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Lokakuu Tavoite: Opitaan tarjoilun perusteet ja pystytään palvelemaan asiakkaita työryhmän jäsenenä. Sisältö: Asiakaspalvelutilanteessa käyttäytyminen, salin kunnostus ja esivalmistelu mm. liinoitus, kattaminen ja koristelu, noutopöydän kokoaminen, lautasten kantaminen ja pois keräys, aterimien, lasien, ottimien käyttö, tarjottimen kokoaminen ja purkaminen, työ- ja asiakasturvallisuus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus to klo 9 16 pe klo 9 16 ma klo 9 16 ti klo

28 Tavoite: Opitaan tavallisimpien erityisruokavalioiden taustalla vaikuttavia syitä ja sairauksia sekä ruokavalioiden toteutuksen perusperiaatteet, ruokavalioiden koostaminen sekä ruoka-ainerajoitukset. Perehdytään kasvisruokailun historiaan, erilaisiin kasvisruokavalioihin ja täysipainoisen kasvisruoan kokoamiseen. Opitaan tuntemaan ja käyttämään kasvisruokavalioon soveltuvia elintarvikkeita. Sisältö: Keliakiaruokavalio, laktoosi-intoleranssi, allergiat ja välttämisruokavaliot, kasvisruokavaliot, ruoanvalmistusmenetelmät ja ruokalajien valmistus, koulutukseen sisältyy etäopiskelua Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Anniskeluasioiden koulutus ja testi ke koulutus ja testi klo , testi klo Tavoite: Hallita alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja hankkia alkoholilain 21 b :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus eli anniskelupassi. Sisältö: Juomatietouden perusteet, juomien ryhmittely alkoholipitoisuuden mukaan, alkoholijuomien anniskelu, alkoholijuomien mainonta ravintolassa, viranomaisvalvonta ja sanktiot, anniskeluluvan hakeminen, anniskelutesti Opettaja: Erkki Magga Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee Jamix-ohjelman perusteet. Sisältö: Ruokaohjeiden laatiminen ja muokkaaminen, annoskortit, ruokalistan suunnittelu, tuoteseloste, ravintoarvot Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Lounasruokien valmistus klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opitaan valmistamaan lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja - valmistusmenetelmien mukaan. Sisältö: Peruslounasruoat, valmistuskeittiöiden erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä, ajoitus ja valmistus, vitriinituotteiden valmistusta Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 28

29 Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga 29

30 Ilmoittautumisohje 1. Esedun Wilman osoite: https://wilma.esedu.fi/. Löydät Wilmaan linkin myös -sivuston pikalinkeistä. 2. Kirjaudu Wilmaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka olet saanut koulutuksen vastuuopettajaltasi. Mikäli olet unohtanut tunnuksesi ota yhteys opintosihteeriin: puh Aloitussivun oikeassa reunassa näkyy kurssitarjottimet, joiden kursseille voit ilmoittautua. Kurssitarjottimen alla näkyvät Linkit, siltä löytyy myös Pieksämäen kurssitarjotin pdf-muodossa. Klikkaa kurssitarjottimen nimeä niin saat näkyviin kurssitarjottimen kurssit. 30

31 4. Kurssitarjotin näkymä avautuu Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta vihreällä pohjalla. Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta. Opintojen tarjonta on koottu kuukausittain. HUOM. ilmoittautuminen päättyy viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Kurssin sisältötiedot saat näkyville, kun viet hiiren kursorin kurssin nimen päälle ja klikkaat hiiren oikeaa painiketta. Sisältötieto "laatikon" saat pois näkyvistä, kun klikkaat laatikkoa uudelleen. 31

32 5. Valitse kurssi opintoihisi klikkaamalla kurssin nimeä hiiren vasemmalla painikkeella. Tekemäsi valinnat erottuvat tummalla värillä. Jos haluat perua valintasi, klikkaa kurssin nimeä uudelleen. 6. Voit siirtyä toiselle kurssitarjottimelle tekemään kurssivalintoja. seuraa em. ohjetta kohdat 3-5. HUOM. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua! Ilmoittaudu hyvissä ajoin, kursseilla on opiskelupaikkoja rajoitetusti. Mikäli kurssin aloituksessa tapahtuu muutoksia, saat siitä ilmoituksen ennen kurssin alkua. Tekemäsi kurssivalinnat näkyvät henkilökohtaisessa työjärjestyksessäsi Wilman työjärjestyksestä voit tarkistaa mm. luokan, jossa kurssi toteutetaan. Valitse ensin viikko ja/tai päivä, jolloin kurssi/kurssit toteutetaan. 32

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI, ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN SEKÄ TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMAT. Hyväksytty ohjausryhmän

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE

LOIMAAN SEUTUKUNNAN. Koulutuskalenteri KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE LOIMAAN SEUTUKUNNAN Koulutuskalenteri 2012 KEVÄT KOULUTUSTA YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE Hyvä lukija Seutukunnan vireä ja ajantasainen koulutustarjonta on taas koottu kevään koulutuskalenteriin. Suuri osa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto HOTELLI- RAVINTOLA JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO Matkailupalvelujen osaamisala, Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija MATKAILUPALVELUJEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Kauneudenhoitoalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot