AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy

2 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu eri alojen aikuisopiskelijoille. Kurssitarjotin rakentuu yhteisistä opinnoista, kaupan ja hallinnon alan opinnoista, matkailu-, ravitsemisalan opinnoista sekä yrittäjyysopinnoista. Esedun näyttötutkintoihin opiskelevien aikuisopiskelijoiden lisäksi kursseille voivat osallistua yritysten ja yhteisöjen henkilöstö sekä yksityiset henkilöt. Ilmoittautuminen Esedun opiskelijat ilmoittautuvat henkilökohtaisilla Wilma -tunnuksillaan kurssijaksoille Esedun Wilmassa: https://wilma.esedu.fi/. Linkki löytyy myös -sivuston pikalinkeistä. Ohje ilmoittautumiseen löytyy tämän kurssitarjotin -vihkosen lopusta. Ilmoittautumiset kursseille on tehtävä viimeistään viikko ennen kurssien alkua. Jos kurssi on jo täynnä, seuraa Wilmasta, vapautuuko kurssille paikkoja. Varasijalle ei ole mahdollista ilmoittautua. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi kurssille, on ehdottoman tärkeää perua ilmoittautuminen Wilmaan tai ilmoittaa siitä opintosihteerille, jotta paikka vapautuu muille. Esedun Wilmaan henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan saat koulutuksesi vastuuopettajalta tai opintosihteeriltä puh Kevään aikana tehtävistä kurssitarjonnan täydennyksistä ja muutoksista tiedotetaan Wilman kautta. Ulkopuoliset ilmoittautuvat kursseille oppilaitoksen www-sivujen kautta Koulutusmaksu Oppilaitoksemme tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta ei peritä koulutusmaksua, mikäli opinnot sisältyvät heidän oppimissuunnitelmaansa. Työelämän pätevyystestien osalta opiskelijat maksavat itse mahdolliset kortti- ja viranomaismaksut. Koulutuspaikka Etelä-Savon ammattiopisto, Kuusitie 41, Pieksämäki 2

3 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys... 6 Syyskuu Ensiapukoulutus EA Tulityökorttikoulutus... 6 Riittääkö kielitaitosi... 7 Paremman Palvelun Osaaja... Tekstinkäsittely... 7 Englantia asiakaspalveluun... 8 Työturvallisuuskorttikoulutus... 8 Lokakuu Asiakassuhdemarkkinointi... 8 SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus... 8 Kokoustekniikka ja -asiakirjat... 9 Työsuhteen perusteet... 9 Työpaikkaohjaajakoulutus... 9 Ensiapukoulutus EA Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus... Taulukkolaskenta Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot Projektiosaaminen Tulityökorttikoulutus Tietoturva Ruotsia asiakaspalveluun Marraskuu Kestävä kehitys ja ympäristö Englanti, työelämän kirjallinen viestintä Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä Asiakkuuksien hoitaminen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus Pilvipalvelut... Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta Venäjää asiakaspalveluun Sosiaalinen media myyntityön kanavana

4 Joulukuu Tulityökorttikoulutus... Internet ja sähköposti Ensiapukoulutus EA Työturvallisuuskorttikoulutus Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Työskentely harjoitusyrityksessä Syyskuu Kirjanpidon kertaus Myyntityö on taitolaji Kirjanpidon perusteet Arvonlisäverotuksen perusteet Kuukauden kirjanpidon hoitaminen Lokakuu Kaupan päivä Palkanlaskennan perusteet Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut Työskentely harjoitusyrityksessä Veroilmoitukset Tilinpäätöksen jatko Joulukuu Työskentely harjoitusyrityksessä YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu 22 4

5 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssi-tarpeet Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Elokuu Gastronomian tuntemus Kansainväliset ruokalajit Elintarvikekemia Ruokalistan ja -annosten suunnittelu Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla Turvallinen ruoka Ruokakulttuurit ja uskonnot Ruoanvalmistuksen perusteet Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Lokakuu Tarjoilun perusteet Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus Anniskeluasioiden koulutus ja testi Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla Marraskuu Lounasruokien valmistus Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Ilmoittautumisohje

6 YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys ti klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Lisätä opiskelijan tietoisuutta ja ymmärrystä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin, osaamisen ja terveyden merkityksestä työssäjaksamiselle ja elämänlaadulle. Sisältö: Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, perehdytys, ergonomia, työturvallisuus, esimiestaidot Opettaja: Tuula Lindholm Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Syyskuu Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen 6

7 Riittääkö kielitaitosi to klo 8 12 Onko kielitaitosi riittävä opiskelemaasi tutkinnon vaatimuksiin nähden? Voit ottaa mukaan työ- ja opiskelutodistuksesi ja katsotaan yhdessä tarvitsetko lisäopintoja. Samalla saat tietoa Etelä-Savon ammattiopiston kielikoulutustarjonnasta. Opettajat: Tuulia Kiilavuori (englanti) ja Antti Kivimäki (ruotsi) Paremman Palvelun Osaaja ti klo 9 16 ke klo 9 16 ma klo 9 16 Tavoite: Nykyään asiakaspalvelutaidot korostuvat entisestään jokaisen toimialan työtehtävissä, ei pelkästään kaupan alalla. Hyvästä asiakaspalvelusta on tullut kilpailukeino, jolla yritykset menestyvät ja erottuvat kilpailijoistaan. Koulutuksessa opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja asennettaan palveluun sekä oppii tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä ja palvelutilanteita sekä omia vuorovaikutustaitojaan. Sisältö: Koulutuksessa perehdytään asiakaspalvelun olemukseen ja kriittisiin tekijöihin kuten palveluasenne, palvelun laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, selviytymiskeinot hankalissa asiakaspalvelutilanteissa, asiakastyypit, kuluttajakäyttäytyminen. Opettaja: Johanna Tekstinkäsittely to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, tiedoston tallentaminen, aluetoiminnot, tekstin liittäminen muista lähteistä, kirjasinmuotoilut, kirjasintyylit ja -tehosteet, merkkien lisääminen, asettelut, kielenhuolto, taulukkotoiminnot, luettelomerkit ja numerointi, kuvan lisäys, tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon, etsi/korvaa toiminto Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen 7

8 Englantia asiakaspalveluun ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä. Sisältö: Asiakkaan tarpeen selvittäminen: kysyminen, kuuntelu ja ratkaisujen ehdottaminen, haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, tiedustelut, opastaminen, puhelinkeskustelut ja tapaamisten järjestely, tuotteen, palvelun tai yrityksen esittely, omasta työstä tai alasta kertominen, oman alan asiakaspalvelutilanteet Opettaja: Tuulia Kiilavuori Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Asiakassuhdemarkkinointi to klo 8 15 Lokakuu Tavoite: Opiskelija ymmärtää asiakassuhteiden arvon ja merkityksen yrityksen kilpailukeinona. Sisältö: Asiakassuhteiden hallinta ja laatu, kannattavuus, suhdedialogin kehittäminen Opettaja: Tuulia Kiilavuori SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus to klo 8 16 Tavoite: SFS sähköturvallisuuskoulutuksen suorittaminen. Sisältö: Sähkön vaarat ja tapaturmat, hätäensiapu, sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus, työmenetelmät, jännitetyö, työskentely jännitteisten osien läheisyydessä, kunnossapitomenettelyt, koe sähkölaitteiston käyttö- ja turvallisuusasioiden tuntemisesta 8

9 Muuta: Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Opettaja: Juha Ruotsalainen Kokoustekniikka ja -asiakirjat pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kokoustilanteiden viestintätaitoja. Sisältö: Valmistautuminen kokoukseen, osallistujien tehtävät, kokouksen vaiheet, puheenvuorot, päätöksenteko kokouksessa, kokousasiakirjat, kokousharjoitukset Opettaja: Alica Wrangell Työsuhteen perusteet ma klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti työsuhteen perusasioihin. Sisältö: Työsopimuslain, vuosilomalain ja työaikalain keskeiset kohdat, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työehtosopimukset, palkanlaskeminen: perusasiat Opettaja: Johanna Klemola Työpaikkaohjaajakoulutus ti klo ti klo ti klo ti klo Tavoite: Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua. Koulutus on tarkoitettu eri alojen työpaikkaohjaajille ja työssäoppimisen parissa työskenteleville sekä oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille. Työpaikkaohjaajien koulutus koostuu kolmesta osa-alueesta: - työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu - opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi - opiskelijan ja tutkinnonsuorittajan osaamisen arviointi Opettaja: Minna Niemi 9

10 Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Minna Niemi Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5991:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Rakenteellinen työturvallisuus, henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, kirjallinen koe, alkusammutusharjoitus Opettaja: Keijo Taulukkolaskenta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee taulukkolaskentaohjelman peruskäytön. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tietojen syöttö, tiedoston tallennus, aluetoiminnot, laskeminen taulukossa, taulukon muokkaus, ulkoasun muotoilu, lajittelu, kaavio, taulukkovälilehtien käsittely, sivun asetukset ja tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ma klo 9 15 ma klo 9 15 ma klo

11 Tavoite: Opiskelija kehittää esiintymisen ja vuorovaikutuksen taitojaan ja tietojaan niin, että osaa kommunikoida tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän tilanteissa. Sisältö: Esiintyminen vuorovaikutustilanteena, esiintymisjännitys ja -varmuus, esityksen valmistelu ja kuulija-analyysi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksia Opettaja: Alica Wrangell Projektiosaaminen ti klo 8 15 Tavoite: Opitaan tuntemaan projektimuotoisen työskentelyn perusteet. Hallitaan projektin etenemisen periaatteet ja pystytään toimimaan projektiryhmän jäsenenä. Sisältö: Mitä projektityöskentely tarkoittaa, miksi projekteja käytetään, projektiryhmän jäsenten roolit, resurssit Opettaja: Tuulia Kiilavuori Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen Tietoturva ke klo 9 16 Tavoite: Ymmärtää tietoturvan keskeiset lähtökohdat ja sen merkityksen organisaatiossa. Osaa tunnistaa tietoturvauhkia ja tuntee turvalliset toimintatavat. Tietää organisaation tietoturvaohjeistuksen merkityksen työssään. Sisältö: Tietoturvan merkitys organisaation toiminalle, keskeiset uhkatekijät ja niiden tunnistaminen, tietoturvaohjeet ja tietoturvauhkien torjunta päivittäisessä työssä, tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö Opettaja: Jussi Luukkonen 11

12 Ruotsia asiakaspalveluun to klo to klo to klo to klo to klo to klo to klo Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista ruotsin kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tiedusteluihin reagoiminen, tuotteesta tai palvelusta kertominen, opastaminen, puhelinkeskustelut Opettaja: Antti Kivimäki Kestävä kehitys ja ympäristö ma klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opiskelija osaa toimia työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen suhteessa yrityksen toimintaan. Sisältö: Tutkinnonperusteiden mukaiset ryhmätyöt, ympäristöosaaminen, Ympäristöpassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Englanti, työelämän kirjallinen viestintä ti klo 8 15 ke klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa laatia muutamia työelämässä yleisesti käytettyjä tekstejä englannin kielellä. Sisältö: Liikekirjeet: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus ja reklaamaatio, neuvottelun asiakirjat, opiskelijan ammattialan tekstit (esim. tiedustelu, esitys) Opettaja: Tuulia Kiilavuori Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä ti klo 8 16 Tavoite: Antaa valmiudet uhkaavien tilanteiden kohtaamiseen työtilanteissa ja - ympäristöissä. 12

13 Sisältö: Turvallisuus työpaikalla, uhka- ja vaaratilanteet, uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen, hätäilmoituksen tekeminen, henkilökunnan toimintaoikeudet, jälkihoito Opettaja: Marjuska Falck Asiakkuuksien hoitaminen ma klo Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita asiakkuuksien hankintaan ja kehittämiseen liittyvistä prosesseista ja välineistä vähittäiskaupassa (B2C) sekä yritysten välisessä kaupassa (B2B). Tavoite: Tutustutaan asiakkuuksien muodostumiseen, ylläpitoon ja kannattavuuteen liittyviin prosesseihin sekä hallintaa liittyviin välineisiin. Sisältö: Asiakassegmentit, asiakastietämys, asiakkuuden muodostumisprosessi, asiakaskannattavuus, asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM, Business Intelligence) Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus ma to klo 8 16 Tavoite: Antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää, aina että poliisi on hyväksynyt henkilön toimimaan järjestyksenvalvojana. Sisältö: Sisäasiainministeriön vahvistaman järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen koulutusaineiston mukainen. Opettaja: Marjuska Falck Pilvipalvelut ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan käyttämään seuraavia pilvipalveluja: Dropbox-tallennustila, Googlen pilvipalvelu, Microsoftin pilvipalvelu. Sisältö: Tilien luominen, tallennustilojen käyttö (Dropbox, Doogle Drive Microsoft OneDrive), peruskäyttö (Googlen palvelut tarkemmin, sähköposti, kalenteri), Microsoft OneDrive (ent. SkyDrive) sovellusten peruskäyttö, pilvipalveluiden käyttö eri laitteilla. Muuta: Laitteet, joilla käyttöä opiskellaan: Windows 7 tietokone, ipad, osallistujan oma älykännykkä Opettaja: Jussi Luukkonen 13

14 @-korttiosio: Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa käyttöjärjestelmän käytön ja tiedonhallintaan liittyvät perusasiat. Sisältö: Käyttöjärjestelmän hallinta, ohjauspaneelin tuntemus, apuohjelmien käyttö, leikepöydän käyttö, kansioiden käsittely, tiedostojen käsittely ja ominaisuudet, tallennusvälineet, oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen, tietoturva Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Venäjää asiakaspalveluun 2 ke klo 9 16 ke klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija vahvistaa sanavarastoaan ja selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista venäjän kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tuotesanastoa, tuotteiden kuvailua, hinta- ja määräilmauksia, ajanilmauksia, opastaminen Opettaja: Ekaterina Povalkina Sosiaalinen media myyntityön kanavana la klo 9-15 Tavoite: Tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja yleisimpiin myyntityöhön liittyviin työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen myyntityön ja asiakkuuksien monipuolisen hoidon mahdollistajana. Sisältö: Sosiaalinen media ja monikanavaisuus, monikanavavaisuus asiakkuuksien hoitamisessa, some-työkalut käytännön myyntityössä: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Skype, viestintävälineet: älypuhelimet, tabletit, malliesimerkkejä, testauksia ja harjoituksia Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen 14

15 Joulukuu Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Internet ja sähköposti to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnäsä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet. Sisältö: Sähköpostiviestit ja sähköpostin liitetiedostot, sähköpostiviestien hallinta, www-sivun löytäminen url-osoitteen perusteella, tietoturva, selaimen asetukset, netiketti, kopioiminen ja/tai tallentaminen, tekijänoikeudet, tiedonhaku, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median käyttö, tulostaminen, suosikit ja kirjanmerkit, etsi- ja ohjetoiminnot Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmia käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen 15

16 Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä to klo 8 12 Tavoite: Suoritetaan tietokoneen käyttäjän ja A-tutkinnon kokeita. Muuta: llmoita suoritettava moduuli ja suoritusohjelma viikkoa ennen tenttipäivää tentit vastaanottavalle opettajalle sähköpostilla: Opettaja: Jussi Luukkonen 16

17 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon kertaus ti klo 9 16 ke klo 9 16 Syyskuu Tavoite: Kerrataan yrityksen kuukausittaisen kirjanpidon keskeiset asiat. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Kirjanpidon vaiheet, tulojen ja menojen kirjaukset, tiliryhmät, tulos- ja tasetilit Opettaja: Johanna Klemola Myyntityö on taitolaji ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan myyntiprosessi: valmistautuminen, tuotetuntemus, tarvekartoitus, tuotteen esittäminen, vastaväitteiden käsittely ja kaupan päättäminen sekä keskeiset maksuvälineet ja tavat. Sisältö: Myyntiprosessi, myyntitekniikat, kassatyöskentely, maksuvälineet ja -tavat 17

18 Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon perusteet ke klo 9 16 to klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan kirjanpidon perusperiaatteisiin. Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, erityyppiset liiketapahtumat, kirjanpidon tiliryhmät, kirjaussäännöt, käytännön kirjanpito, peruskirjausten teko tiliristikoilla, tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa, vaihto- ja käyttöomaisuusjaksotukset tilinpäätöksessä Opettaja: Johanna Klemola Arvonlisäverotuksen perusteet to klo ma klo 9 16 Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan arvonlisäverotuksesta. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Perustiedot arvonlisäverotuksesta, arvonlisäverokannat, arvonlisäverovelvollisuus, arvonlisäveron kirjaaminen, kirjanpidossa, käytännön harjoituksia tiliristikoilla, arvonlisäverotilien päättäminen, kausiveroilmoitus Opettaja: Johanna Klemola Kuukauden kirjanpidon hoitaminen ke klo 8 12 ma klo 9 16 to klo ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kuukausittaista kirjanpitoa, kirjata tulot, menot ja rahoitustapahtumat, täsmäyttää osakirjanpidot ja rahatilit pääkirjanpitoon sekä laatia alv-laskelman. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet ja Arvonlisäverotuksen perusteet kurssit. Sisältö: Tehtäviä sekä harjoituksia Asteri -kirjanpito-ohjelmalla Opettaja: Johanna Klemola 18

19 Lokakuu Kaupan päivä ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristön, kaupan työtehtävät sekä työn osaamisvaatimukset. Päivän aikana tehdään mahdollisesti yritysvierailu seudun kauppaliikkeeseen. Sisältö: Keskeiset käsitteet, vähittäiskaupan toimintaympäristö, päivittäistavarakauppa, kauppa työpaikkana, kaupan työehdot, kaupan työn luonne, kaupan työtehtävät, yritysvierailu Opettaja: Johanna Klemola Palkanlaskennan perusteet pe klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee palkanlaskennan periaatteet, laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan, tuntee luontoisedut ja niiden vaikutuksen kokonaispalkkaan sekä laatii kuukausi-ilmoituksen. Sisältö: Miten palkka muodostuu, mitä vähennyksiä palkasta tehdään, palkanlaskennan perusperiaatteet Opettaja: Johanna Klemola Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö pe klo 9 16 pe klo 9 16 Tavoite: Tutustua kaupan alaan sekä alaa sääteleviin lakeihin Suomessa. Sisältö: Kaupan toimintaympäristö, kaupan perustehtävät ja rooli, kaupan alaan liittyvät säädökset ja lainsäädäntö, toimintaympäristön muutokset ja uudet osaamistarpeet Opettaja: Johanna Klemola Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut ma klo 9 16 ti klo

20 Tavoite: Lisätä opiskelijan taloudellista osaamista ja hahmotusta myynnin kannattavuuteen vaikuttavista perustekijöistä ja kannattavuuden tunnusluvuista. Sisältö: Kustannuslaskennan eri tehtäviä ja käyttötilanteita, katelaskenta, kannattavuuden tunnusluvut Opettaja: Johanna Klemola Työskentely harjoitusyrityksessä ma klo 9 15 ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Veroilmoitukset ti klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti veroilmoitusten laadintaan. Sisältö: Veroilmoituksen laadinta eri yhtiömuodoissa, kirjanpito- ja verolainsäädäntö, aikataulut ym. Opettaja: Helena Pätilä Tilinpäätöksen jatko pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa tehdä tilinpäätökseen kuuluvat jaksotukset, varaston arvon käsittelyn sekä käyttöomaisuuden erilaiset poistot. Hän osaa laatia tilinpäätösasiakirjat ja tuntee tasekirjan sisältövaatimukset. Sisältö: Tilinpäätösharjoitukset Opettaja: Helena Pätilä 20

21 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Joulukuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet to klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä. Sisältö: Orientaatio opiskeluun, yritystoiminnan edellyttämän oman osaamisen arviointi - päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi ke klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida markkina- ja kilpailutilanteet oman yritystoiminnan ja toimialan osalta sekä laatia liiketoimintasuunnitelman. Sisältö: Markkina- ja kilpailija-analyysit, SWOT, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 21

22 Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen ma klo Tavoite: Opiskelija osaa kuvata perustellusti täsmällisen ja kannattavan liikeidean. Sisältö: Tuotteiden, palvelujen ja asiakaskohderyhmien määrittely, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa myyntiosaamiseen liittyvät tekijät ja kehittämiskohteet sekä markkinoinnin perusteet (yleisesti ja toimialakohtaisesti). Sisältö: Myyntiosaamisen kehittäminen, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin vuosikello, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 22

23 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssitarpeet to klo Tavoite: Opiskelija osaa laatia taloudelliseen toimintaan liittyviä laskelmia, ymmärtää hinnoittelun merkityksen ja sisällön sekä osaa kartoittaa yrityksen resurssitarpeet. Sisältö: Budjetointi- ja rahoituslaskelmat, resurssitarpeet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto to klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloushallintoa. Sisältö: Taloushallinnon osa-alueet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen to klo Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle hyödylliset toimintaverkostot, luoda ja kehittää verkostoja sekä tunnistaa niihin liittyvät mahdollisuudet sekä riskit. Sisältö: Verkostot, verkostoanalyysi, SWOT, verkostojen kehittäminen, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina, sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. 23

24 Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa tuotteistamisen merkityksen osana palvelutarjontaa, hallitsee tuotteistamisen ja palvelumuotoilun periaatteet. Sisältö: Tuotteistus- ja palvelumuotoilut prosessit, erilaistaminen, riskien kartoitus, käytännön harjoittelu, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen ke klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti. Sisältö: Yhteenveto koulutuksesta, liiketoimintasuunnitelmien esittely ja vertaisarviointi, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 24

25 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Gastronomian tuntemus to klo 9 15 Elokuu Tavoite: Opiskelija hallitsee gastronomisen järjestyksen periaatteet ja gastronomian sanastoa. Sisältö: Gastronomian perusteet, ruokalistojen ja menujen suunnittelua, gastronominen sanasto Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Kansainväliset ruokalajit pe klo 9 15 ma klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy alueellisiin perinneruokiin sekä kansainvälisiin ruokalajeihin. Sisältö: Suomalaiset perinneruoat, yleisemmät kansainväliset ruokalajit Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikekemia pe klo 8 15 Tavoite: Opitaan miten kemialliset reaktiot vaikuttavat ruoan valmistukseen. Sisältö: Maillardin reaktio, karamellisoituminen, entsymaattiset reaktiot, tummuminen, imeltyminen, aromiaineiden muodostuminen entsymaattisesti, värin muutokset Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokalistan ja -annosten suunnittelu ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opitaan suunnittelemaan ruoka-annoksia ja niiden esillelaittoa sekä ruokalistoja erilaisiin ammattikeittiöihin. Sisältö: Ravitsemusliikkeiden erilaisten ruoka-annosten ja ruokalistojen suunnittelun perusteet, liikeidean merkitys annossuunnittelussa, erilaiset ravitsemusalan ruokalistat ja menut Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 25

26 Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset ti klo 9 15 ke klo 9 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee ravitsemuksen perusteet. Sisältö: Ravitsemuksen merkitys, ravitsemussuositukset, lautasmalli, Ravitsemuspassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla to klo Tavoite: Perehdytään alan lainsäädäntöön ja työergonomiaan. Sisältö: Alan lainsäädäntö, työtapaturmat ja niiden ehkäisy, työsuojelu, työergonomia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Turvallinen ruoka pe klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn ja säilytyksen, tunnistaa siihen liittyvät riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet Sisältö: Mitä mikrobit ovat, elintarvikkeiden säilytyslämpötilat, henkilökohtainen hygienia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokakulttuurit ja uskonnot ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy eri maiden ruokakulttuureihin ja eri uskontojen sääntöihin. Sisältö: Eri maiden ruokakulttuurit, sallitut ja kielletyt elintarvikkeet eri uskonnoissa Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 26

27 Ruoanvalmistuksen perusteet klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee ruoanvalmistuksen, puhtaanapidon ja omavalvonnan perusteet, tunnistaa ja osaa käyttää eri raaka-aineita ruoanvalmistuksessa, osaa käyttää keittiön koneita ja laitteita sekä valmistaa ruokaa eri ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Ruoanvalmistuksen perusteet, omavalvonnan ja puhtaanapidon perusteet, raaka-ainetuntemus ja eri raaka-aineiden käsittely, ruoanvalmistusmenetelmät, keittiön koneet ja laitteet, käytännön ruoanvalmistus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga Tarjoilun perusteet pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Lokakuu Tavoite: Opitaan tarjoilun perusteet ja pystytään palvelemaan asiakkaita työryhmän jäsenenä. Sisältö: Asiakaspalvelutilanteessa käyttäytyminen, salin kunnostus ja esivalmistelu mm. liinoitus, kattaminen ja koristelu, noutopöydän kokoaminen, lautasten kantaminen ja pois keräys, aterimien, lasien, ottimien käyttö, tarjottimen kokoaminen ja purkaminen, työ- ja asiakasturvallisuus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus to klo 9 16 pe klo 9 16 ma klo 9 16 ti klo

28 Tavoite: Opitaan tavallisimpien erityisruokavalioiden taustalla vaikuttavia syitä ja sairauksia sekä ruokavalioiden toteutuksen perusperiaatteet, ruokavalioiden koostaminen sekä ruoka-ainerajoitukset. Perehdytään kasvisruokailun historiaan, erilaisiin kasvisruokavalioihin ja täysipainoisen kasvisruoan kokoamiseen. Opitaan tuntemaan ja käyttämään kasvisruokavalioon soveltuvia elintarvikkeita. Sisältö: Keliakiaruokavalio, laktoosi-intoleranssi, allergiat ja välttämisruokavaliot, kasvisruokavaliot, ruoanvalmistusmenetelmät ja ruokalajien valmistus, koulutukseen sisältyy etäopiskelua Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Anniskeluasioiden koulutus ja testi ke koulutus ja testi klo , testi klo Tavoite: Hallita alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja hankkia alkoholilain 21 b :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus eli anniskelupassi. Sisältö: Juomatietouden perusteet, juomien ryhmittely alkoholipitoisuuden mukaan, alkoholijuomien anniskelu, alkoholijuomien mainonta ravintolassa, viranomaisvalvonta ja sanktiot, anniskeluluvan hakeminen, anniskelutesti Opettaja: Erkki Magga Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee Jamix-ohjelman perusteet. Sisältö: Ruokaohjeiden laatiminen ja muokkaaminen, annoskortit, ruokalistan suunnittelu, tuoteseloste, ravintoarvot Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Lounasruokien valmistus klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opitaan valmistamaan lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja - valmistusmenetelmien mukaan. Sisältö: Peruslounasruoat, valmistuskeittiöiden erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä, ajoitus ja valmistus, vitriinituotteiden valmistusta Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 28

29 Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga 29

30 Ilmoittautumisohje 1. Esedun Wilman osoite: https://wilma.esedu.fi/. Löydät Wilmaan linkin myös -sivuston pikalinkeistä. 2. Kirjaudu Wilmaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka olet saanut koulutuksen vastuuopettajaltasi. Mikäli olet unohtanut tunnuksesi ota yhteys opintosihteeriin: puh Aloitussivun oikeassa reunassa näkyy kurssitarjottimet, joiden kursseille voit ilmoittautua. Kurssitarjottimen alla näkyvät Linkit, siltä löytyy myös Pieksämäen kurssitarjotin pdf-muodossa. Klikkaa kurssitarjottimen nimeä niin saat näkyviin kurssitarjottimen kurssit. 30

31 4. Kurssitarjotin näkymä avautuu Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta vihreällä pohjalla. Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta. Opintojen tarjonta on koottu kuukausittain. HUOM. ilmoittautuminen päättyy viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Kurssin sisältötiedot saat näkyville, kun viet hiiren kursorin kurssin nimen päälle ja klikkaat hiiren oikeaa painiketta. Sisältötieto "laatikon" saat pois näkyvistä, kun klikkaat laatikkoa uudelleen. 31

32 5. Valitse kurssi opintoihisi klikkaamalla kurssin nimeä hiiren vasemmalla painikkeella. Tekemäsi valinnat erottuvat tummalla värillä. Jos haluat perua valintasi, klikkaa kurssin nimeä uudelleen. 6. Voit siirtyä toiselle kurssitarjottimelle tekemään kurssivalintoja. seuraa em. ohjetta kohdat 3-5. HUOM. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua! Ilmoittaudu hyvissä ajoin, kursseilla on opiskelupaikkoja rajoitetusti. Mikäli kurssin aloituksessa tapahtuu muutoksia, saat siitä ilmoituksen ennen kurssin alkua. Tekemäsi kurssivalinnat näkyvät henkilökohtaisessa työjärjestyksessäsi Wilman työjärjestyksestä voit tarkistaa mm. luokan, jossa kurssi toteutetaan. Valitse ensin viikko ja/tai päivä, jolloin kurssi/kurssit toteutetaan. 32

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2016 Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy 2016 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Opintotarjonta on tarkoitettu

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen pankkipisteissä pankkityötä jo tekeville tai ko. tehtäviin

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2017 Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA Pieksämäki kevät 2017 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Opintotarjonta on tarkoitettu

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017

AVOIMET KOULUTUKSET. kevät ja syksy 2017 AVOIMET KOULUTUKSET kevät ja syksy 2017 WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH. 030 670 5320 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI TERVETULOA KOULUTUKSIIN! Löydät koulutustarjontamme

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Palvelutorin osaajaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Palvelutorin osaaksi! RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO RUOKAMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO - RUME23 Kenelle Esimiehille, tuoteryhmävastaaville, palvelutorivastaaville tai myyjille, joilla on vahva

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto, Haapaveden ammattiopisto, 2013 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 1. Kuvaus koulutusalasta... 5 2. Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon muodostuminen... 6 3. Tutkinnon rakenne... 8 4.

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015

Ammatillisen perustutkinnon perusteet. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, kokki 2015 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokin osaamisala, 2015 VAAO Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 1 (3) Sisällysluettelo OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA KOKIN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 27.6.2011 Rehtorin päätös 139/20/2011

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) Espoossa

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi) Espoossa Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi). Voit olla yrittäjä tai työsuhteessa. Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Maksat vain tutkintomaksun 58 Liiketalouden perustutkinto

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Elintarvikealan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 25.5.2016 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa. Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistinen tiedekunta Syksy 2016 Tanja Välisalo Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen? 2. Tieto- ja viestintäteknologian opinnot 3.

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja

Näytön arviointi arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajat ja opettaja Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot 15 osp Ammattitaitovaatimukset tekee tilauksia tuotantokeittiöön vastaanottaa ruoka-aineita, ruokia ja tarvikkeita kuumentaa tai valmistaa tarvittaessa ruokia tai lisäkkeitä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624

Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Tervetuloa merkonomi-koulutukseen! Leena Erola, leena.erola@keuda.fi p. 040 174 5624 Ohjelma tänään: klo 10.00 klo 11.00 klo 12.00 klo 12.45 klo 13.15 Tervetuloa ja esittäytyminen Koulutuksen esittely

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Arviointi Kirjalliset tehtävät yksilö- tai parityönä, opintojaksolla laaditaan tilaisuuden suunnitelma

Arviointi Kirjalliset tehtävät yksilö- tai parityönä, opintojaksolla laaditaan tilaisuuden suunnitelma Kuvaukset 1 (8) Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Ruoka- ja juomatieto, 1 ov (VV1AM1) Tavoite Opiskelija ymmärtää kansallisen ja kansainvälisen ruoka- ja juomakulttuurin merkityksen. Hän perehtyy

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 28.9.2010 Voimaantulo 1.8.2010

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Kokin koulutusohjelma Kokki Sampon apulaisrehtori hyväksynyt 19.8.2013 Näyttötoimikunta hyväksynyt 22.9.2010 Voimaantulo 1.8.2013

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Opintokokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle.

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Opintokokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle.

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti:

Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Kilpailusuoritus arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaisesti: TEHTÄVÄKUVAUS Osio: A Baarityöskentely Kilpailija valmistaa yksilötyönä kaksi drinkkiä seuraavasti: Drinkki A: kolme kappaletta Drinkki B: kaksi kappaletta Tuomari antaa kilpailijalle suulliset ohjeet

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot