AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki"

Transkriptio

1 AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy

2 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu eri alojen aikuisopiskelijoille. Kurssitarjotin rakentuu yhteisistä opinnoista, kaupan ja hallinnon alan opinnoista, matkailu-, ravitsemisalan opinnoista sekä yrittäjyysopinnoista. Esedun näyttötutkintoihin opiskelevien aikuisopiskelijoiden lisäksi kursseille voivat osallistua yritysten ja yhteisöjen henkilöstö sekä yksityiset henkilöt. Ilmoittautuminen Esedun opiskelijat ilmoittautuvat henkilökohtaisilla Wilma -tunnuksillaan kurssijaksoille Esedun Wilmassa: https://wilma.esedu.fi/. Linkki löytyy myös -sivuston pikalinkeistä. Ohje ilmoittautumiseen löytyy tämän kurssitarjotin -vihkosen lopusta. Ilmoittautumiset kursseille on tehtävä viimeistään viikko ennen kurssien alkua. Jos kurssi on jo täynnä, seuraa Wilmasta, vapautuuko kurssille paikkoja. Varasijalle ei ole mahdollista ilmoittautua. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi kurssille, on ehdottoman tärkeää perua ilmoittautuminen Wilmaan tai ilmoittaa siitä opintosihteerille, jotta paikka vapautuu muille. Esedun Wilmaan henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan saat koulutuksesi vastuuopettajalta tai opintosihteeriltä puh Kevään aikana tehtävistä kurssitarjonnan täydennyksistä ja muutoksista tiedotetaan Wilman kautta. Ulkopuoliset ilmoittautuvat kursseille oppilaitoksen www-sivujen kautta Koulutusmaksu Oppilaitoksemme tutkintotavoitteisilta opiskelijoilta ei peritä koulutusmaksua, mikäli opinnot sisältyvät heidän oppimissuunnitelmaansa. Työelämän pätevyystestien osalta opiskelijat maksavat itse mahdolliset kortti- ja viranomaismaksut. Koulutuspaikka Etelä-Savon ammattiopisto, Kuusitie 41, Pieksämäki 2

3 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys... 6 Syyskuu Ensiapukoulutus EA Tulityökorttikoulutus... 6 Riittääkö kielitaitosi... 7 Paremman Palvelun Osaaja... Tekstinkäsittely... 7 Englantia asiakaspalveluun... 8 Työturvallisuuskorttikoulutus... 8 Lokakuu Asiakassuhdemarkkinointi... 8 SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus... 8 Kokoustekniikka ja -asiakirjat... 9 Työsuhteen perusteet... 9 Työpaikkaohjaajakoulutus... 9 Ensiapukoulutus EA Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus... Taulukkolaskenta Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot Projektiosaaminen Tulityökorttikoulutus Tietoturva Ruotsia asiakaspalveluun Marraskuu Kestävä kehitys ja ympäristö Englanti, työelämän kirjallinen viestintä Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä Asiakkuuksien hoitaminen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus Pilvipalvelut... Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta Venäjää asiakaspalveluun Sosiaalinen media myyntityön kanavana

4 Joulukuu Tulityökorttikoulutus... Internet ja sähköposti Ensiapukoulutus EA Työturvallisuuskorttikoulutus Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Työskentely harjoitusyrityksessä Syyskuu Kirjanpidon kertaus Myyntityö on taitolaji Kirjanpidon perusteet Arvonlisäverotuksen perusteet Kuukauden kirjanpidon hoitaminen Lokakuu Kaupan päivä Palkanlaskennan perusteet Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut Työskentely harjoitusyrityksessä Veroilmoitukset Tilinpäätöksen jatko Joulukuu Työskentely harjoitusyrityksessä YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu 22 4

5 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssi-tarpeet Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Elokuu Gastronomian tuntemus Kansainväliset ruokalajit Elintarvikekemia Ruokalistan ja -annosten suunnittelu Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla Turvallinen ruoka Ruokakulttuurit ja uskonnot Ruoanvalmistuksen perusteet Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Lokakuu Tarjoilun perusteet Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus Anniskeluasioiden koulutus ja testi Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla Marraskuu Lounasruokien valmistus Elintarvikehygieniakoulutus ja testi Ilmoittautumisohje

6 YHTEISET OPINNOT Elokuu Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, ergonomia ja perehdytys ti klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Lisätä opiskelijan tietoisuutta ja ymmärrystä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin, osaamisen ja terveyden merkityksestä työssäjaksamiselle ja elämänlaadulle. Sisältö: Työhyvinvointi, työssäjaksaminen, perehdytys, ergonomia, työturvallisuus, esimiestaidot Opettaja: Tuula Lindholm Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Syyskuu Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen 6

7 Riittääkö kielitaitosi to klo 8 12 Onko kielitaitosi riittävä opiskelemaasi tutkinnon vaatimuksiin nähden? Voit ottaa mukaan työ- ja opiskelutodistuksesi ja katsotaan yhdessä tarvitsetko lisäopintoja. Samalla saat tietoa Etelä-Savon ammattiopiston kielikoulutustarjonnasta. Opettajat: Tuulia Kiilavuori (englanti) ja Antti Kivimäki (ruotsi) Paremman Palvelun Osaaja ti klo 9 16 ke klo 9 16 ma klo 9 16 Tavoite: Nykyään asiakaspalvelutaidot korostuvat entisestään jokaisen toimialan työtehtävissä, ei pelkästään kaupan alalla. Hyvästä asiakaspalvelusta on tullut kilpailukeino, jolla yritykset menestyvät ja erottuvat kilpailijoistaan. Koulutuksessa opiskelija pohtii omia vahvuuksiaan ja asennettaan palveluun sekä oppii tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä ja palvelutilanteita sekä omia vuorovaikutustaitojaan. Sisältö: Koulutuksessa perehdytään asiakaspalvelun olemukseen ja kriittisiin tekijöihin kuten palveluasenne, palvelun laatu, asiakaspalveluprosessin vaiheet, selviytymiskeinot hankalissa asiakaspalvelutilanteissa, asiakastyypit, kuluttajakäyttäytyminen. Opettaja: Johanna Tekstinkäsittely to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen, tiedoston tallentaminen, aluetoiminnot, tekstin liittäminen muista lähteistä, kirjasinmuotoilut, kirjasintyylit ja -tehosteet, merkkien lisääminen, asettelut, kielenhuolto, taulukkotoiminnot, luettelomerkit ja numerointi, kuvan lisäys, tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon, etsi/korvaa toiminto Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen 7

8 Englantia asiakaspalveluun ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä. Sisältö: Asiakkaan tarpeen selvittäminen: kysyminen, kuuntelu ja ratkaisujen ehdottaminen, haasteelliset asiakaspalvelutilanteet, tiedustelut, opastaminen, puhelinkeskustelut ja tapaamisten järjestely, tuotteen, palvelun tai yrityksen esittely, omasta työstä tai alasta kertominen, oman alan asiakaspalvelutilanteet Opettaja: Tuulia Kiilavuori Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Asiakassuhdemarkkinointi to klo 8 15 Lokakuu Tavoite: Opiskelija ymmärtää asiakassuhteiden arvon ja merkityksen yrityksen kilpailukeinona. Sisältö: Asiakassuhteiden hallinta ja laatu, kannattavuus, suhdedialogin kehittäminen Opettaja: Tuulia Kiilavuori SFS sähkötyöturvallisuuskoulutus to klo 8 16 Tavoite: SFS sähköturvallisuuskoulutuksen suorittaminen. Sisältö: Sähkön vaarat ja tapaturmat, hätäensiapu, sähkölaitteiston käyttö ja turvallisuus, työmenetelmät, jännitetyö, työskentely jännitteisten osien läheisyydessä, kunnossapitomenettelyt, koe sähkölaitteiston käyttö- ja turvallisuusasioiden tuntemisesta 8

9 Muuta: Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa Henkilö- ja Yritysarviointi Seti Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta. Opettaja: Juha Ruotsalainen Kokoustekniikka ja -asiakirjat pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kokoustilanteiden viestintätaitoja. Sisältö: Valmistautuminen kokoukseen, osallistujien tehtävät, kokouksen vaiheet, puheenvuorot, päätöksenteko kokouksessa, kokousasiakirjat, kokousharjoitukset Opettaja: Alica Wrangell Työsuhteen perusteet ma klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti työsuhteen perusasioihin. Sisältö: Työsopimuslain, vuosilomalain ja työaikalain keskeiset kohdat, työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, työehtosopimukset, palkanlaskeminen: perusasiat Opettaja: Johanna Klemola Työpaikkaohjaajakoulutus ti klo ti klo ti klo ti klo Tavoite: Työpaikkaohjaajien koulutuksen keskeisenä tavoitteena on edistää työssäoppimista ja osaamisen arviointia näyttöjen avulla sekä parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua. Koulutus on tarkoitettu eri alojen työpaikkaohjaajille ja työssäoppimisen parissa työskenteleville sekä oppisopimusopiskelijoiden työpaikkakouluttajille. Työpaikkaohjaajien koulutus koostuu kolmesta osa-alueesta: - työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu - opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi - opiskelijan ja tutkinnonsuorittajan osaamisen arviointi Opettaja: Minna Niemi 9

10 Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Minna Niemi Katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5991:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Rakenteellinen työturvallisuus, henkilöturvallisuus, paloturvallisuus, kirjallinen koe, alkusammutusharjoitus Opettaja: Keijo Taulukkolaskenta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee taulukkolaskentaohjelman peruskäytön. Sisältö: Tiedoston avaaminen ja sulkeminen, tietojen syöttö, tiedoston tallennus, aluetoiminnot, laskeminen taulukossa, taulukon muokkaus, ulkoasun muotoilu, lajittelu, kaavio, taulukkovälilehtien käsittely, sivun asetukset ja tulostaminen, tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ma klo 9 15 ma klo 9 15 ma klo

11 Tavoite: Opiskelija kehittää esiintymisen ja vuorovaikutuksen taitojaan ja tietojaan niin, että osaa kommunikoida tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän tilanteissa. Sisältö: Esiintyminen vuorovaikutustilanteena, esiintymisjännitys ja -varmuus, esityksen valmistelu ja kuulija-analyysi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, esiintymis- ja vuorovaikutusharjoituksia Opettaja: Alica Wrangell Projektiosaaminen ti klo 8 15 Tavoite: Opitaan tuntemaan projektimuotoisen työskentelyn perusteet. Hallitaan projektin etenemisen periaatteet ja pystytään toimimaan projektiryhmän jäsenenä. Sisältö: Mitä projektityöskentely tarkoittaa, miksi projekteja käytetään, projektiryhmän jäsenten roolit, resurssit Opettaja: Tuulia Kiilavuori Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Heinonen Tietoturva ke klo 9 16 Tavoite: Ymmärtää tietoturvan keskeiset lähtökohdat ja sen merkityksen organisaatiossa. Osaa tunnistaa tietoturvauhkia ja tuntee turvalliset toimintatavat. Tietää organisaation tietoturvaohjeistuksen merkityksen työssään. Sisältö: Tietoturvan merkitys organisaation toiminalle, keskeiset uhkatekijät ja niiden tunnistaminen, tietoturvaohjeet ja tietoturvauhkien torjunta päivittäisessä työssä, tietoturvaan liittyvä lainsäädäntö Opettaja: Jussi Luukkonen 11

12 Ruotsia asiakaspalveluun to klo to klo to klo to klo to klo to klo to klo Tavoite: Opiskelija selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista ruotsin kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tiedusteluihin reagoiminen, tuotteesta tai palvelusta kertominen, opastaminen, puhelinkeskustelut Opettaja: Antti Kivimäki Kestävä kehitys ja ympäristö ma klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opiskelija osaa toimia työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen suhteessa yrityksen toimintaan. Sisältö: Tutkinnonperusteiden mukaiset ryhmätyöt, ympäristöosaaminen, Ympäristöpassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Englanti, työelämän kirjallinen viestintä ti klo 8 15 ke klo 8 15 ti klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa laatia muutamia työelämässä yleisesti käytettyjä tekstejä englannin kielellä. Sisältö: Liikekirjeet: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus ja reklaamaatio, neuvottelun asiakirjat, opiskelijan ammattialan tekstit (esim. tiedustelu, esitys) Opettaja: Tuulia Kiilavuori Uhkatilanteiden hallinta asiakaspalvelutyössä ti klo 8 16 Tavoite: Antaa valmiudet uhkaavien tilanteiden kohtaamiseen työtilanteissa ja - ympäristöissä. 12

13 Sisältö: Turvallisuus työpaikalla, uhka- ja vaaratilanteet, uhkaavan henkilön tunnistaminen ja kohtaaminen, hätäilmoituksen tekeminen, henkilökunnan toimintaoikeudet, jälkihoito Opettaja: Marjuska Falck Asiakkuuksien hoitaminen ma klo Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita asiakkuuksien hankintaan ja kehittämiseen liittyvistä prosesseista ja välineistä vähittäiskaupassa (B2C) sekä yritysten välisessä kaupassa (B2B). Tavoite: Tutustutaan asiakkuuksien muodostumiseen, ylläpitoon ja kannattavuuteen liittyviin prosesseihin sekä hallintaa liittyviin välineisiin. Sisältö: Asiakassegmentit, asiakastietämys, asiakkuuden muodostumisprosessi, asiakaskannattavuus, asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM, Business Intelligence) Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Järjestyksenvalvojan peruskoulutus ma to klo 8 16 Tavoite: Antaa koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana tavanomaisissa tilaisuuksissa. Järjestyksenvalvojana toimiminen edellyttää, aina että poliisi on hyväksynyt henkilön toimimaan järjestyksenvalvojana. Sisältö: Sisäasiainministeriön vahvistaman järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen koulutusaineiston mukainen. Opettaja: Marjuska Falck Pilvipalvelut ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan käyttämään seuraavia pilvipalveluja: Dropbox-tallennustila, Googlen pilvipalvelu, Microsoftin pilvipalvelu. Sisältö: Tilien luominen, tallennustilojen käyttö (Dropbox, Doogle Drive Microsoft OneDrive), peruskäyttö (Googlen palvelut tarkemmin, sähköposti, kalenteri), Microsoft OneDrive (ent. SkyDrive) sovellusten peruskäyttö, pilvipalveluiden käyttö eri laitteilla. Muuta: Laitteet, joilla käyttöä opiskellaan: Windows 7 tietokone, ipad, osallistujan oma älykännykkä Opettaja: Jussi Luukkonen 13

14 @-korttiosio: Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta to klo 8 12 to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa käyttöjärjestelmän käytön ja tiedonhallintaan liittyvät perusasiat. Sisältö: Käyttöjärjestelmän hallinta, ohjauspaneelin tuntemus, apuohjelmien käyttö, leikepöydän käyttö, kansioiden käsittely, tiedostojen käsittely ja ominaisuudet, tallennusvälineet, oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen, tietoturva Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmaa käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Venäjää asiakaspalveluun 2 ke klo 9 16 ke klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija vahvistaa sanavarastoaan ja selviää keskeisistä asiakaspalvelutilanteista venäjän kielellä. Sisältö: Asiakaspalvelufraasit, tuotesanastoa, tuotteiden kuvailua, hinta- ja määräilmauksia, ajanilmauksia, opastaminen Opettaja: Ekaterina Povalkina Sosiaalinen media myyntityön kanavana la klo 9-15 Tavoite: Tutustutaan sosiaaliseen mediaan ja yleisimpiin myyntityöhön liittyviin työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen myyntityön ja asiakkuuksien monipuolisen hoidon mahdollistajana. Sisältö: Sosiaalinen media ja monikanavaisuus, monikanavavaisuus asiakkuuksien hoitamisessa, some-työkalut käytännön myyntityössä: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Skype, viestintävälineet: älypuhelimet, tabletit, malliesimerkkejä, testauksia ja harjoituksia Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen 14

15 Joulukuu Tulityökorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: On oppia tunnistamaan tulitöiden vaaratekijät, arvioimaan työ- ja paikkakohtaisia riskitekijöitä, tuntemaan SFS 5900:n ja suojeluohjeen sisällöt, tuntemaan tulitöissä käytettävien kaasujen ominaisuudet, tuntemaan vaihtoehtoiset ja turvalliset työmenetelmät, hallitsemaan tulitöitä edeltävät, työnaikaiset ja työnjälkeiset turvatoimet, käyttämään tulityövälineitä turvallisesti, tuntemaan alkusammutuskaluston ja käyttämään sitä, suhtautumaan myönteisesti turvalliseen tulitöiden tekemiseen Sisältö: Tulityöturvallisuus, alkusammutus- ja turvallisuustoimenpideharjoitus, kirjallinen koe Opettaja: Keijo Internet ja sähköposti to klo 8 12 to klo 8 12 Tavoite: Opintokokonaisuuden suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hänellä on peruskäyttäjän taidot sähköisessä viestinnäsä. Hän hallitsee valitsemansa selainohjelman ja sähköpostin sujuvan käytön. Lisäksi hän osaa käyttää verkkopalveluita ja tuntee tiedonhaun periaatteet. Sisältö: Sähköpostiviestit ja sähköpostin liitetiedostot, sähköpostiviestien hallinta, www-sivun löytäminen url-osoitteen perusteella, tietoturva, selaimen asetukset, netiketti, kopioiminen ja/tai tallentaminen, tekijänoikeudet, tiedonhaku, verkkopalveluiden ja sosiaalisen median käyttö, tulostaminen, suosikit ja kirjanmerkit, etsi- ja ohjetoiminnot Muuta: Koulutuksessa lähdetään alkeista, joten koulutus soveltuu myös niille, jotka eivät ole aikaisemmin ko. ohjelmia käyttäneet. Opettaja: Pekka Hulkkonen Ensiapukoulutus EA1 ti ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin sisällön mukaisissa aiheissa. Sisältö: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa, hätäensiavun perusteet, haavat, tavallisimmat sairauskohtaukset, palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat, nivelvammat ja murtumat, myrkytykset Opettaja: Mervi Eskelinen 15

16 Työturvallisuuskorttikoulutus ke klo 8 16 Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuustoiminnan kehittäminen teollisuuden työpaikoilla. Sisältö: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla, periaatteena nolla tapaturmaa, yleisohjeet, keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta, varautuminen onnettomuustilanteisiin, kirjallinen koe Opettaja: Matti Suihkonen Tietokoneen ajokorttien yleinen tenttipäivä to klo 8 12 Tavoite: Suoritetaan tietokoneen käyttäjän ja A-tutkinnon kokeita. Muuta: llmoita suoritettava moduuli ja suoritusohjelma viikkoa ennen tenttipäivää tentit vastaanottavalle opettajalle sähköpostilla: Opettaja: Jussi Luukkonen 16

17 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 ti klo 9 15 ke klo 9 15 to klo 9 15 KAUPAN JA HALLINNON OPINNOT Elokuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon kertaus ti klo 9 16 ke klo 9 16 Syyskuu Tavoite: Kerrataan yrityksen kuukausittaisen kirjanpidon keskeiset asiat. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Kirjanpidon vaiheet, tulojen ja menojen kirjaukset, tiliryhmät, tulos- ja tasetilit Opettaja: Johanna Klemola Myyntityö on taitolaji ke klo 9 16 Tavoite: Opitaan myyntiprosessi: valmistautuminen, tuotetuntemus, tarvekartoitus, tuotteen esittäminen, vastaväitteiden käsittely ja kaupan päättäminen sekä keskeiset maksuvälineet ja tavat. Sisältö: Myyntiprosessi, myyntitekniikat, kassatyöskentely, maksuvälineet ja -tavat 17

18 Opettaja: Johanna Klemola Kirjanpidon perusteet ke klo 9 16 to klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan kirjanpidon perusperiaatteisiin. Sisältö: Kirjanpidon peruskäsitteet, erityyppiset liiketapahtumat, kirjanpidon tiliryhmät, kirjaussäännöt, käytännön kirjanpito, peruskirjausten teko tiliristikoilla, tilien päättäminen tiliristikkokirjanpidossa, vaihto- ja käyttöomaisuusjaksotukset tilinpäätöksessä Opettaja: Johanna Klemola Arvonlisäverotuksen perusteet to klo ma klo 9 16 Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan arvonlisäverotuksesta. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet kurssin. Sisältö: Perustiedot arvonlisäverotuksesta, arvonlisäverokannat, arvonlisäverovelvollisuus, arvonlisäveron kirjaaminen, kirjanpidossa, käytännön harjoituksia tiliristikoilla, arvonlisäverotilien päättäminen, kausiveroilmoitus Opettaja: Johanna Klemola Kuukauden kirjanpidon hoitaminen ke klo 8 12 ma klo 9 16 to klo ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija osaa hoitaa yrityksen kuukausittaista kirjanpitoa, kirjata tulot, menot ja rahoitustapahtumat, täsmäyttää osakirjanpidot ja rahatilit pääkirjanpitoon sekä laatia alv-laskelman. Muuta: Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Kirjanpidon perusteet ja Arvonlisäverotuksen perusteet kurssit. Sisältö: Tehtäviä sekä harjoituksia Asteri -kirjanpito-ohjelmalla Opettaja: Johanna Klemola 18

19 Lokakuu Kaupan päivä ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija tuntee kaupan toimintaympäristön, kaupan työtehtävät sekä työn osaamisvaatimukset. Päivän aikana tehdään mahdollisesti yritysvierailu seudun kauppaliikkeeseen. Sisältö: Keskeiset käsitteet, vähittäiskaupan toimintaympäristö, päivittäistavarakauppa, kauppa työpaikkana, kaupan työehdot, kaupan työn luonne, kaupan työtehtävät, yritysvierailu Opettaja: Johanna Klemola Palkanlaskennan perusteet pe klo 9 16 ke klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee palkanlaskennan periaatteet, laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan, tuntee luontoisedut ja niiden vaikutuksen kokonaispalkkaan sekä laatii kuukausi-ilmoituksen. Sisältö: Miten palkka muodostuu, mitä vähennyksiä palkasta tehdään, palkanlaskennan perusperiaatteet Opettaja: Johanna Klemola Marraskuu Kaupan toimintaympäristö ja lainsäädäntö pe klo 9 16 pe klo 9 16 Tavoite: Tutustua kaupan alaan sekä alaa sääteleviin lakeihin Suomessa. Sisältö: Kaupan toimintaympäristö, kaupan perustehtävät ja rooli, kaupan alaan liittyvät säädökset ja lainsäädäntö, toimintaympäristön muutokset ja uudet osaamistarpeet Opettaja: Johanna Klemola Myynnin kannattavuus ja tunnusluvut ma klo 9 16 ti klo

20 Tavoite: Lisätä opiskelijan taloudellista osaamista ja hahmotusta myynnin kannattavuuteen vaikuttavista perustekijöistä ja kannattavuuden tunnusluvuista. Sisältö: Kustannuslaskennan eri tehtäviä ja käyttötilanteita, katelaskenta, kannattavuuden tunnusluvut Opettaja: Johanna Klemola Työskentely harjoitusyrityksessä ma klo 9 15 ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola Veroilmoitukset ti klo 9 16 Tavoite: Tutustutaan käytännönläheisesti veroilmoitusten laadintaan. Sisältö: Veroilmoituksen laadinta eri yhtiömuodoissa, kirjanpito- ja verolainsäädäntö, aikataulut ym. Opettaja: Helena Pätilä Tilinpäätöksen jatko pe klo 8 15 pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija osaa tehdä tilinpäätökseen kuuluvat jaksotukset, varaston arvon käsittelyn sekä käyttöomaisuuden erilaiset poistot. Hän osaa laatia tilinpäätösasiakirjat ja tuntee tasekirjan sisältövaatimukset. Sisältö: Tilinpäätösharjoitukset Opettaja: Helena Pätilä 20

21 Työskentely harjoitusyrityksessä ti klo 9 15 pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Joulukuu Harjoitusyritys on virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opiskelija motivoituu omaaloitteiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen ja saa valmiudet yrityksen toiminnan suunnitteluun ja työskentelyyn toimistoympäristössä. Sisältö: Työskentely kirjanpitäjän, osto- ja myyntireskontranhoitajan, palkanlaskijan ja toimistosihteerin työtehtävissä, markkinointiin ja tuotteistamiseen liittyvät tehtävät. Muuta: Valitse itsellesi sopivat päivät, ilmoittautuminen päiväkohtaisesti. Opettaja: Johanna Klemola YRITTÄJYYSOPINNOT Syyskuu Yritystoiminnan suunnittelu 1: Oman osaamisen arviointi ja yrittäjäominaisuudet to klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida omia edellytyksiään toimia yrittäjänä. Sisältö: Orientaatio opiskeluun, yritystoiminnan edellyttämän oman osaamisen arviointi - päätös yrittäjäksi ryhtymiseksi, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 2: Liiketoimintaympäristön arviointi ke klo Tavoite: Opiskelija osaa arvioida markkina- ja kilpailutilanteet oman yritystoiminnan ja toimialan osalta sekä laatia liiketoimintasuunnitelman. Sisältö: Markkina- ja kilpailija-analyysit, SWOT, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 21

22 Yritystoiminnan suunnittelu 3: Liikeidean täsmentäminen ma klo Tavoite: Opiskelija osaa kuvata perustellusti täsmällisen ja kannattavan liikeidean. Sisältö: Tuotteiden, palvelujen ja asiakaskohderyhmien määrittely, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Lokakuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 4: Myyntiosaamisen kehittäminen ja markkinoinnin suunnittelu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa myyntiosaamiseen liittyvät tekijät ja kehittämiskohteet sekä markkinoinnin perusteet (yleisesti ja toimialakohtaisesti). Sisältö: Myyntiosaamisen kehittäminen, markkinointisuunnitelma, markkinoinnin vuosikello, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 22

23 Yritystoiminnan suunnittelu 5: Taloudellinen toiminta, resurssitarpeet to klo Tavoite: Opiskelija osaa laatia taloudelliseen toimintaan liittyviä laskelmia, ymmärtää hinnoittelun merkityksen ja sisällön sekä osaa kartoittaa yrityksen resurssitarpeet. Sisältö: Budjetointi- ja rahoituslaskelmat, resurssitarpeet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Marraskuu Yritystoiminnan suunnittelu 6: Taloushallinto to klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloushallintoa. Sisältö: Taloushallinnon osa-alueet, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Leila Buur Yritystoiminnan suunnittelu 7: Verkostojen luominen ja kehittäminen to klo Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa yritykselle hyödylliset toimintaverkostot, luoda ja kehittää verkostoja sekä tunnistaa niihin liittyvät mahdollisuudet sekä riskit. Sisältö: Verkostot, verkostoanalyysi, SWOT, verkostojen kehittäminen, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Joulukuu Yrittäjyyden abc, verkkokurssin lähipäivä ti klo 9 15 Tavoite: Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tietoa yrittäjyydestä sekä yritystoiminnan eri vaiheista ja toiminnoista ja niihin liittyvistä asioista. Toteutus: Kurssi toteutetaan verkkokurssina, sekä kurssiin liittyvänä kahtena lähipäivänä. Tavoite: Lähipäivien tavoitteena on ohjata ja perehdyttää opiskelija verkko-oppimisympäristö Moodlen käyttöön ja kurssiin liittyvien tehtävien tekemiseen verkossa. 23

24 Verkko-opiskelu tapahtuu tekemällä verkko-oppimisympäristö Moodlessa olevat tehtävät. Moodlessa on tarjolla materiaalia ja internet-linkkejä tehtävien tekemisen tueksi. Opiskelija saa palautetta tehtävistään verkkokurssin sekä lähipäivien aikana. Opettaja: Jan-Aulis Hiltunen Yritystoiminnan suunnittelu 8: Tuotteistaminen/palvelumuotoilu pe klo la klo 9 15 Tavoite: Opiskelija osaa tunnistaa tuotteistamisen merkityksen osana palvelutarjontaa, hallitsee tuotteistamisen ja palvelumuotoilun periaatteet. Sisältö: Tuotteistus- ja palvelumuotoilut prosessit, erilaistaminen, riskien kartoitus, käytännön harjoittelu, liiketoimintasuunnitelma LTS Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen Yritystoiminnan suunnittelu 9: Liiketoimintasuunnitelma, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen ke klo Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti. Sisältö: Yhteenveto koulutuksesta, liiketoimintasuunnitelmien esittely ja vertaisarviointi, tutkinnon suorittamiseen valmistautuminen Opettaja: Riitta Forsten-Astikainen 24

25 MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN OPINNOT Gastronomian tuntemus to klo 9 15 Elokuu Tavoite: Opiskelija hallitsee gastronomisen järjestyksen periaatteet ja gastronomian sanastoa. Sisältö: Gastronomian perusteet, ruokalistojen ja menujen suunnittelua, gastronominen sanasto Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Kansainväliset ruokalajit pe klo 9 15 ma klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy alueellisiin perinneruokiin sekä kansainvälisiin ruokalajeihin. Sisältö: Suomalaiset perinneruoat, yleisemmät kansainväliset ruokalajit Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikekemia pe klo 8 15 Tavoite: Opitaan miten kemialliset reaktiot vaikuttavat ruoan valmistukseen. Sisältö: Maillardin reaktio, karamellisoituminen, entsymaattiset reaktiot, tummuminen, imeltyminen, aromiaineiden muodostuminen entsymaattisesti, värin muutokset Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokalistan ja -annosten suunnittelu ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opitaan suunnittelemaan ruoka-annoksia ja niiden esillelaittoa sekä ruokalistoja erilaisiin ammattikeittiöihin. Sisältö: Ravitsemusliikkeiden erilaisten ruoka-annosten ja ruokalistojen suunnittelun perusteet, liikeidean merkitys annossuunnittelussa, erilaiset ravitsemusalan ruokalistat ja menut Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 25

26 Syyskuu Terveellinen ravitsemus ja ravitsemussuositukset ti klo 9 15 ke klo 9 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee ravitsemuksen perusteet. Sisältö: Ravitsemuksen merkitys, ravitsemussuositukset, lautasmalli, Ravitsemuspassin suorittaminen Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Työturvallisuus ja ergonomia Marata-alalla to klo Tavoite: Perehdytään alan lainsäädäntöön ja työergonomiaan. Sisältö: Alan lainsäädäntö, työtapaturmat ja niiden ehkäisy, työsuojelu, työergonomia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Turvallinen ruoka pe klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee elintarvikkeiden turvallisen käsittelyn ja säilytyksen, tunnistaa siihen liittyvät riskit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet Sisältö: Mitä mikrobit ovat, elintarvikkeiden säilytyslämpötilat, henkilökohtainen hygienia Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Ruokakulttuurit ja uskonnot ma klo 9 15 ti klo 9 15 Tavoite: Opiskelija perehtyy eri maiden ruokakulttuureihin ja eri uskontojen sääntöihin. Sisältö: Eri maiden ruokakulttuurit, sallitut ja kielletyt elintarvikkeet eri uskonnoissa Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 26

27 Ruoanvalmistuksen perusteet klo 9 16 Tavoite: Opiskelija hallitsee ruoanvalmistuksen, puhtaanapidon ja omavalvonnan perusteet, tunnistaa ja osaa käyttää eri raaka-aineita ruoanvalmistuksessa, osaa käyttää keittiön koneita ja laitteita sekä valmistaa ruokaa eri ruoanvalmistusmenetelmiä käyttäen. Sisältö: Ruoanvalmistuksen perusteet, omavalvonnan ja puhtaanapidon perusteet, raaka-ainetuntemus ja eri raaka-aineiden käsittely, ruoanvalmistusmenetelmät, keittiön koneet ja laitteet, käytännön ruoanvalmistus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga Tarjoilun perusteet pe klo 9 15 ma klo 9 15 ti klo 9 15 Lokakuu Tavoite: Opitaan tarjoilun perusteet ja pystytään palvelemaan asiakkaita työryhmän jäsenenä. Sisältö: Asiakaspalvelutilanteessa käyttäytyminen, salin kunnostus ja esivalmistelu mm. liinoitus, kattaminen ja koristelu, noutopöydän kokoaminen, lautasten kantaminen ja pois keräys, aterimien, lasien, ottimien käyttö, tarjottimen kokoaminen ja purkaminen, työ- ja asiakasturvallisuus Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Erityisruokavaliot ja kasvisruoan valmistus to klo 9 16 pe klo 9 16 ma klo 9 16 ti klo

28 Tavoite: Opitaan tavallisimpien erityisruokavalioiden taustalla vaikuttavia syitä ja sairauksia sekä ruokavalioiden toteutuksen perusperiaatteet, ruokavalioiden koostaminen sekä ruoka-ainerajoitukset. Perehdytään kasvisruokailun historiaan, erilaisiin kasvisruokavalioihin ja täysipainoisen kasvisruoan kokoamiseen. Opitaan tuntemaan ja käyttämään kasvisruokavalioon soveltuvia elintarvikkeita. Sisältö: Keliakiaruokavalio, laktoosi-intoleranssi, allergiat ja välttämisruokavaliot, kasvisruokavaliot, ruoanvalmistusmenetelmät ja ruokalajien valmistus, koulutukseen sisältyy etäopiskelua Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Anniskeluasioiden koulutus ja testi ke koulutus ja testi klo , testi klo Tavoite: Hallita alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset ja hankkia alkoholilain 21 b :n 3 ja 4 momentissa tarkoitettu todistus eli anniskelupassi. Sisältö: Juomatietouden perusteet, juomien ryhmittely alkoholipitoisuuden mukaan, alkoholijuomien anniskelu, alkoholijuomien mainonta ravintolassa, viranomaisvalvonta ja sanktiot, anniskeluluvan hakeminen, anniskelutesti Opettaja: Erkki Magga Ruokalistan suunnittelu Jamix-ohjelmalla pe klo 8 15 Tavoite: Opiskelija hallitsee Jamix-ohjelman perusteet. Sisältö: Ruokaohjeiden laatiminen ja muokkaaminen, annoskortit, ruokalistan suunnittelu, tuoteseloste, ravintoarvot Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen Lounasruokien valmistus klo 9 16 Marraskuu Tavoite: Opitaan valmistamaan lounasruokia ja leivonnaisia perusruokaohjeiden ja - valmistusmenetelmien mukaan. Sisältö: Peruslounasruoat, valmistuskeittiöiden erilaisia ruoanvalmistusmenetelmiä, ajoitus ja valmistus, vitriinituotteiden valmistusta Opettaja: Hanna-Kaisa Nikkarinen 28

29 Elintarvikehygieniakoulutus ja testi ke koulutus ja testi klo 9 16, testi klo Tavoite: Vahvistaa ja päivittää elintarvikkeiden käsittelyssä työskentelevien henkilöiden hygieniaosaamista lainsäädännön edellyttämälle tasolle. Sisältö: Mikrobiologia, ruokamyrkytykset. hygieeniset työtavat, henkilökohtainen hygienia, puhtaanapito, omavalvonta, lainsäädäntö, hygieniaosaamistesti Opettaja: Erkki Magga 29

30 Ilmoittautumisohje 1. Esedun Wilman osoite: https://wilma.esedu.fi/. Löydät Wilmaan linkin myös -sivuston pikalinkeistä. 2. Kirjaudu Wilmaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka olet saanut koulutuksen vastuuopettajaltasi. Mikäli olet unohtanut tunnuksesi ota yhteys opintosihteeriin: puh Aloitussivun oikeassa reunassa näkyy kurssitarjottimet, joiden kursseille voit ilmoittautua. Kurssitarjottimen alla näkyvät Linkit, siltä löytyy myös Pieksämäen kurssitarjotin pdf-muodossa. Klikkaa kurssitarjottimen nimeä niin saat näkyviin kurssitarjottimen kurssit. 30

31 4. Kurssitarjotin näkymä avautuu Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta vihreällä pohjalla. Kurssitarjotin palkissa näkyy opintojen nimi ja ajankohta. Opintojen tarjonta on koottu kuukausittain. HUOM. ilmoittautuminen päättyy viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Kurssin sisältötiedot saat näkyville, kun viet hiiren kursorin kurssin nimen päälle ja klikkaat hiiren oikeaa painiketta. Sisältötieto "laatikon" saat pois näkyvistä, kun klikkaat laatikkoa uudelleen. 31

32 5. Valitse kurssi opintoihisi klikkaamalla kurssin nimeä hiiren vasemmalla painikkeella. Tekemäsi valinnat erottuvat tummalla värillä. Jos haluat perua valintasi, klikkaa kurssin nimeä uudelleen. 6. Voit siirtyä toiselle kurssitarjottimelle tekemään kurssivalintoja. seuraa em. ohjetta kohdat 3-5. HUOM. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua! Ilmoittaudu hyvissä ajoin, kursseilla on opiskelupaikkoja rajoitetusti. Mikäli kurssin aloituksessa tapahtuu muutoksia, saat siitä ilmoituksen ennen kurssin alkua. Tekemäsi kurssivalinnat näkyvät henkilökohtaisessa työjärjestyksessäsi Wilman työjärjestyksestä voit tarkistaa mm. luokan, jossa kurssi toteutetaan. Valitse ensin viikko ja/tai päivä, jolloin kurssi/kurssit toteutetaan. 32

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA. Pieksämäki AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2015 AIKUISKOULUTUKSEN OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Kurssitarjotin on tarkoitettu

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2016 Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA Pieksämäki Syksy 2016 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Opintotarjonta on tarkoitettu

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Koulutuskokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

PIEKSÄMÄKI SYKSY 2014 AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Työelämän koulutuskori Syksy 2014 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta.

Lisätiedot

Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012

Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012 Pieksämäellä alkavat tutkinnot syksyllä 2012 Liiketalous ja kauppa: Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, aloitus 5.9.2012 Myynnin ammattitutkinto, aloitus sopimuksen mukaan Taloushallinnon ammattitutkinto,

Lisätiedot

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille 2 Sisällys YLEISTÄ WILMASTA... 3 WILMAN TOIMINNOT... 4 OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN... 5 ASETUKSET... 6 TYÖJÄRJESTYS... 7 OPINNOT...

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA

AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA AIKUISKOULUTUS PIEKSÄMÄKI 2017 Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA Pieksämäki kevät 2017 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen ammattikampukselle! Opintotarjonta on tarkoitettu

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov)

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov) Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma Tutkinnon osa/ Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen kirjanpidon tehtävissä Lähipäivillä ja verkossa: - Tilikauden aikaisen kirjanpidon - hoitaminen

Lisätiedot

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10

MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 MIKKELI atk-luokka, I krs, Otto Mannisenkatu 10 340110 TIETOTEKNIIKKA TUTUKSI JATKOKURSSI SENIORIT C ma 13.00-15.15 7.1.2013-11.2.2013, 18 oppituntia Varttuneen aikuisen kattava tietokonekurssi, jolla

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Sivu 1 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO TUTKINNON OSA: LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Sivu 2 LOUNASRUOKIEN VALMISTUS Tutkinnon suorittaja Tutkintotilaisuuden paikka Tutkintotilaisuuden aika

Lisätiedot

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp)

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT (135 osp) Kaikille pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Asiakaspalvelun osaamisala / tarjoilija (60 osp) HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN SISÄLTÖ Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (180 osp) koostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp),

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä

AIKUISKOULUTUSTA. Pieksämäellä AIKUISKOULUTUSTA Pieksämäellä Syksy 2013 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta. Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut

4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut 4.4.10 Retki-, erä- ja luontoruokailupalvelut Ammattitaitovaatimukset valmistautuu ruokailupalvelutilanteisiin ja tekee esivalmisteluja valmistaa toimintaympäristöön ja vuodenaikoihin sopivia aterioita

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.)

Näyttöympäristö ravintolakeittiöt (esim. Kissanviikset, Pöllövaari, Figaro, Huviretki, Fransmanni jne.) À la carte -ruoanvalmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja töiden vaiheistuksen esivalmistaa ja valmistaa ravintolan à la carte -listan ruokia, lisäkkeitä ja jälkiruokia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset

Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp. Ammattitaitovaatimukset Suurkeittiön ruokatuotanto 20 osp Ammattitaitovaatimukset muokkaa ruokaohjeet tarvittavalle asiakasmäärälle sopivaksi ravitsemussuosituksia suunnittelee ruokalajien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa työskentemällä työryhmän jäsenenä ruoanvalmistuksessa ja asiakaspalvelussa erilaisissa tilaisuuksissa, joiden teemana on alueellisuus / suomalaisuus tai jokin

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen pankkipisteissä pankkityötä jo tekeville tai ko. tehtäviin

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA

09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 09.02.2015 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinto: Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: A LA CARTE tarjoilu, 20 osp, valinnainen t.o. ARVIOINNIN KESKEISET

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Perusteet 16.3.2009 Rovaniemen Design Park Kouluttaja Timo Laapotti / F4U Foto For You f4u@f4u.fi 0400 684 358 http://f4u.fi/ ATK yrittäjän työvälineenä Esityksen sisältö A-ajokorttivaatimukset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala

HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala HOTELLI- RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, kokin osaamisala OPISKELIJAN NIMI: Tämä arviointikaavake on tarkoitettu opiskelijan itsearvioimistaitojen vahvistamiseen ja työpaikkaohjaajan käyttöön:

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala

Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala Hyväksytty 2.10.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus/kiinteistöpalveluala... 3 Asiakkuuksien hallinta, 25 ov... 3 Lähiesimiehenä toimiminen,

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas

Näyttöympäristö pitopalveluyritykset, henkilöstöravintolat esim. Paviljonki ravintolat, Paakkari, Sammon Kotilounas Tilaus- ja juhlaruokien valmistus 20 osp Ammattitaitovaatimukset perehtyy tilausmääräykseen ja selvittää tilaisuuden luonteen suunnittelee ruokien valmistusvaiheet, ajoituksen ja jaksotuksen valmistaa

Lisätiedot

Verkosta virtaa bisnekseen!

Verkosta virtaa bisnekseen! Verkosta virtaa bisnekseen! 1(6) Verkkomarkkinointiin painottuva yrittäjän ammattitutkintokoulutus Tietopuolinen opetus sisältää - Lähiopetusta: luentoja, ryhmätöitä sekä ohjattua työpajatyöskentelyä -

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

OPINTOTARJOTIN. Pieksämäki

OPINTOTARJOTIN. Pieksämäki OPINTOTARJOTIN Pieksämäki Syksy 2012 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon, Pieksämäen yksikköön! Tähän esitteeseen olemme koonneet opintokokonaisuuksia eri aloilta. Opintokokonaisuudet soveltuvat

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 3.vuosi Tilaus- ja teemaruokien valmistus 10 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Opintokokonaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi

Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Catering-alan perustutkinto, suurtalouskokki, 2.vuosi Suurtalouden ruokatuotanto 20 ov Työtehtävät ja -tilanteet, joiden avulla opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytöt toteutetaan Näytön keskeinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset

Lounasruokien valmistus 40 osp. Ammattitaitovaatimukset Lounasruokien valmistus 40 osp Ammattitaitovaatimukset vastaanottaa, varastoi ja säilyttää raaka-aineita ja muita tarvikkeita käsittelee ja käyttää eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita valmistaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa.

Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa. Suorita liiketalouden perustutkinto, merkonomi + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Koulutus on rahoitettu. Tutkintomaksu on 58. Koulutuksen lähipäivät ovat Espossa. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012-2013

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012-2013 MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012-2013 Tervetuloa työn ohella opiskelemaan! Miten? Räätälöity Konttiin Yhteistyössä te-toimiston kanssa arvioidaan ja haastatellaan ja valitaan osallistujat - alkuhaastattelu,

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA. Mikkeli

Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA. Mikkeli Aikuiskoulutuksen OPINTOTARJONTA Mikkeli Kevät 2016 1 Opintotarjonta on tarkoitettu eri alojen ammatillisille aikuisopiskelijoille. Opintotarjonta rakentuu Kaikille yhteisistä opinnoista Kotityö- ja puhdistuspalvelualan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta kotityöpalvelujen ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU

LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU LUENTO II O365 JA VERKKO- OPISKELU TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT ELOKUU 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 14.8.2017 TÄLLÄ LUENNOLLA Taustaa harjoituksiin 1 ja 2: 1. Office 365 eli O365 2. Moodle 3. Harjoitus 2:

Lisätiedot

Koulutusta PK-yrityksille

Koulutusta PK-yrityksille Koulutusta PK-yrityksille Koulutusmoduulit: 1) Taloushallinto pienessä yrityksessä 2) Pienen yrityksen markkinointi 3) Imagomarkkinointi ja markkinoinnin tuloslaskenta 4) Projektiosaaminen 1 5) Projektiosaaminen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Tieto- ja viestintätekniikan opinnot Jyväskylän yliopistossa Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Syksy 2017 Tanja Välisalo tinyurl.com/hytk-tvt2017 Sisältö 1. Mitä teknologiataitoja tarvitsen?

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tarjoilijan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma Etäkoulu Kulkurin tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 10.6.2013 Koonnut Virpi Soini 2. luokan tavoitteet tutustuu verkko-opiskeluun ja harjoittelee käytännön työtaitoja, kuten tekstintuottamista

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella. Koulutuspäivät ovat Lahdessa

Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella. Koulutuspäivät ovat Lahdessa Suorita liiketalouden perustutkinto (merkonomi) yrittäjän oppisopimuksella Kehitä itseäsi. Kehitä yritystäsi. Verkostoidu. Menesty. Rahoitus on hoidettu. Maksat vain tutkintomaksun 58 Koulutuspäivät ovat

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen

Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon. Yrityksille ja yhteisöille. Ilmoittautuminen 1 Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon ammattiopistoon Tähän esitteeseen olemme koonneet koulutustarjontaa eri aloilta. Opintokokonaisuudet soveltuvat henkilöstökoulutukseksi yritysten ja yhteisöjen henkilöstölle.

Lisätiedot