TU Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu Tuotantotalouden harjoitustyö Albert Nazander, 69532N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N"

Transkriptio

1 TU Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24

2 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto Yleiskuvaus yrityksestä Konsernin rakenne Palvelut Historia Yrityksen taloudellinen tila Viimeaikainen kehitys Maksuvalmius ja vakavaraisuus Liiketoiminnan kannattavuus Sijoittajan näkökulmasta Liiketoimintaympäristö Maantieteelliset markkinat Kilpailu Asiakaskanta ja asiakassuhteiden luonne Yrityksen strategia ja sen onnistuminen SWOT-analyysi ja strategian onnistuminen Yrityksen visio ja strategia tulevaisuudessa Johtopäätökset ja suositukset Yhteenveto Lähde- ja kirjallisuusluettelo Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 2/24

3 2 Johdanto Työssämme oli tarkoitus tutustua suomalaiseen pörssinoteerattuun yritykseen ja käsitellä sen nykytilaa ja tulevaisuutta yrityksen julkisten tietojen perusteella. Yksi omista tavoitteistamme oli löytää uusi, menestyvä ja voimakkaasti kasvava informaatiotekniikan ja ohjelmistoalan yritys, jonka tulevaisuudennäkymät vaikuttaisivat lupaavilta. Lopulta päädyimme Affecto Oyj:n, koska yrityksen viimeaikainen kehitys on vastannut pitkälti edellä kuvattua ja toisaalta yrityksen ydinosaaminen osittain hipoo Tuotantotalouden peruskurssilla käytyjä asioita. Työssä tarkastellaan yrityksen liiketoimintaa, taloutta, liiketoimintaympäristöä ja strategiaa. Liiketoiminnan tarkastelussa perehdytään liiketoimintaideaan, konsernin rakenteeseen, ja historiaan. Taloudellista tilannetta tarkastellaan yrityksen julkaisemien tietojen pohjalta ja mm. arvioidaan yrityksen vakavaraisuutta, kannattavuutta, riskialttiutta ja yrityksen aikaansaamaa tuottoa sijoittajan näkökulmasta. Liiketoimintaympäristöä käsitellään mm. kysynnän ja tarjonnan, sekä maantieteellisten markkinoiden kannalta. Strategisessa tarkastelussa otetaan huomioon yrityksen viimeaikaiset toimenpiteet ja niiden tavoitteet. Lopuksi analysoidaan yrityksen tulevaisuudennäkymiä kerätyn tiedon perusteella. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 3/24

4 3 Yleiskuvaus yrityksestä Affecto Oyj on suomalainen yritys, joka listautui OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ön (entinen Helsingin Pörssi Oy) toukokuussa 2005 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Affecto tarjoaa ratkaisuja ja palveluita liiketoimintatiedon hallintaan. Yrityksellä on myös vahva asema dokumentti- ja sisällönhallinnassa, henkilöstön hallinnointiratkaisuissa (Human Resource Management Systems, HRMS), sekä paikkatietojärjestelmissä (Geographic Information Systems, GIS). Lisäksi Affecto toimittaa räätälöityjä sovelluspalveluita ja ratkaisuja materiaalihallinnointiin, logistiikkaan ja kartografiaan. Affecto tarjoaa ylläpito- ja tukipalveluja toimittamiinsa ratkaisuihin ja ohjelmistoihin, mm. BusinessObjects, Informatica, MapInfo, Sisällön- ja dokumenttienhallinta. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös tiedonhallinnan koulutuspalveluita Affecto Academicassa. 3.1 Konsernin rakenne Affectolla on Helsingin pääkonttorin lisäksi toimipisteitä Turussa, Raumalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yrityksellä on tytäryhtiöitä kaikissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa. Kuvassa 3 on esitetty Affecton tytäryhtiöt ennen Puolan yhtiön perustamista. Tällä hetkellä Affecto työllistää noin 1100 työntekijää, joista 370 henkilöä työskentelee Suomessa. Ruotsissa työskentelee 160, Norjassa ja Tanskassa 160, sekä Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa yhteensä 415 henkilöä. Suuskuussa 2006 konsernin ja Suomen liiketoiminnan toimitusjohtajaksi valittiin Pekka Eloholma. Yhtiöllä on 1149 eri omistajaa, joista yhdenkään osuus ei ylitä 6%:a. Yhtiön ulkomaalaisomistus on 36% ( ). Kuva 3 Affecton liiketoiminnan organisointi ja sen tytäryhtiöt Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 4/24

5 Affecton johtaminen tapahtuu neljän maaorganisaation kautta. Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on omat maajohtajansa, minkä lisäksi Norjalla ja Tanskalla on yhteinen johto. Jokainen maaorganisaatio on Affectolla päätöskykyinen ja jokaisella maajohtajalla on tulosvastuu. Affectossa talous-, it-, henkilöstö- ja palkitsemisasiat hoidetaan yhteisesti, mutta myynnissä, konsultoinnissa ja projektien toteuttamisessa yhtiö korostaa paikallisuutta Palvelut Affecton liikevaihdosta hieman yli puolet tulee liiketoimintatiedon hallintaratkaisuista (Business Intelligence, BI). BI ratkaisut antavat mahdollisuuden käsitellä joustavasti ja tehokkaasti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmistä saatua tietoa. Standardoitujen toiminnanohjausjärjestelmien tuottaman tiedon yhdistäminen käsin on hyvin hidasta, joten BIratkaisuilla voidaan tietoa jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaammin. Kolmasosa yrityksen liikevaihdosta syntyy operatiivisista ratkaisuista. Affecton tuottamia operatiivisia ratkaisuja on useita ja niistä yksi ehkä merkittävimmistä ja Suomessa tunnetuimmista on paikkatietoratkaisut. Paikkatietoratkaisuissa Affecto mahdollistaa asiakaskohtaisten ratkaisujen toimittamisen. Yhtiöltä löytyy myös useita omia tuotteita ja optioita, mm. Genimap paikkatietoaineistot ja aineistopalvelut, sekä GenimapPlatform - palvelukonseptin Internet-karttapalvelut. Affecton Genimap TransGT järjestelmä on tarkoitettu kuljetuksen ja logistiikan suunnitteluun, seurantaan ja ohjaukseen, minkä lisäksi se voidaan integroida yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Affecto tarjoaa yrityksille myös paikkatietotuotannon ulkoistamispalveluita ja toimii MapInfo Corporation paikkatietoohjelmistojen maahantuojana ja edustajana Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Affecton muita operatiivisia ratkaisuja ovat henkilöstönhallintaratkaisut, sekä dokumentti- ja sisällönhallintaratkaisut (Enterprise Content Management, ECM), joissa sen palveluihin kuuluu kaikki asiakirjan elinkaaren vaiheet luonnista sähköiseen viestintään ja pitkäaikaisarkistointiin. Affectolla on myös muutamia omia sovelluksia materiaalihallinnon ja logistiikan ratkaisuihin. Useat suomalaiset sairaanhoitopiirit ovat hankkineet käyttöönsä Affecton WebMarela maateriaali- ja lääkehuollon järjestelmän, joka mahdollistaa eri 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 5/24

6 sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön. Lisäksi Affectolla on olemassa PortOpera ohjelmisto sataman logistiikan hallintaan. Noin kymmenesosa yhtiön liikevaihdosta tulee kartografisista ratkaisuista. Affecto omistaa Karttakeskuksen, joka kustantaa ja myy kotimaisia ja ulkomaisia karttatuotteita, mm. GTtiekartat ja Autoilijan tiekartta (AT). Karttakeskuksella on Helsingin myymälän lisäksi verkkokauppa. Affecto Academy tarjoaa koulutusta raportointiin (BusinessObjects-tuoteperheen Desktop Intelligence, WebIntelligence ja Crystal Reports ohjelmistot), tietovarastointiin (Informaticatuoteperheen ohjelmistot), dokumenttienhallintaan (Open Text-tuoteperheen ohjelmistot) ja paikkatiedon hallintaan (MapInfo-tuoteperheen ohjelmistot). 3.3 Historia Affecto oli aikaisemmalta nimeltään AffectoGenimap Oyj, mikä muutettiin keväällä 2007 yhtiön varsinaisessa kevätkokouksessa. Syynä tähän on se, että Affecto on tehnyt useita yritysostoja viimeisen neljän vuoden aikana ja Genimap-kartografisten ratkaisujen ja paikkatietopalvelujen osuus koko toiminnasta oli jäänyt suhteellisen pieneksi. Syyskuussa 2004 silloinen Affecto Group Oy osti osan Genimap International Oy:stä ja näin yritys pystyi vahvistamaan osaamistaan digitaalisten sijaintiin perustuvien tietojärjestelmien, sekä kartografisten palvelujen ja tuotteiden alueella Suomessa. Vuonna 2004 marraskuussa AffectoGenimap teki ensimmäisen ulkomaisen yritysoston Virossa. Tuolloin AffectoGenimap osti osake-enemmistön (n.75%) Baltian maissa toimivasta UAB Informacines Technologijos (ITG) yrityksestä. Tämän yritysoston myötä konserni pystyi tarjoamaan Baltian maissa laajaa IT-palveluosaamista. 1 Vuonna 2005 joulukuussa AffectoGenimap teki uuden yritysoston, mutta myös luopui yhdestä yksiköstään. AffectoGenimap osti suomalaisen Domasoft Oy yrityksen ja vahvisti osaamistaan dokumenttien, asianhallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuissa. Samana vuonna AffectoGenimap myi suomalaiselle Tracker Oy:lle kuluttajille suunnattuja 1 AffectoGenimap Oyj:n Vuosikertomus 2005 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 6/24

7 mobiilipaikannustuotteita myyvän yksikkönsä ja siten keskittyi täyspainoisesti yritysasiakkaiden palvelemiseen. Huhtikuussa 2006 yritys vahvisti Baltian maiden palvelutarjontaansa dokumenttienhallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuissa ostamalla Liettualaisen UAB Dokumentu valdymo sistemos nimisen yrityksen. Syyskuussa konserni osti kokonaan suomalaisen ZenPark Oy:n ja vuoden 2006 lopulla AffectoGenimap osti ruotsalaisen Intellibis AB yrityksen. Näin AffectoGenimapista tuli myös Ruotsin johtava liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin (Business Intelligence, BI) erikoistunut yritys. Samalla konserni pystyi monipuolistamaan tarjontaansa Congnos- ja Microsoft-teknologioilla, koska pääosa ZenParkin ja Intellibisin liikevaihdosta oli tullut kyseisten valmistajien ohjelmistoilla tuotetuista BI-ratkaisuista. 1 Elokuussa 2007 Affecto teki merkittävän yritysoston hankkimalla itselleen norjalaisen, tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Component Software Group ASA:n. Tämän seurauksena Affectosta tuli Skandinavian johtava BI-ratkaisujen tarjoaja ja Affecton liiketoiminta-alue laajeni Norjaan ja Tanskaan. 2 Yhtiön tuoreimpana siirtona, syksyllä 2007 Affecto perusti uuden tytäryhtiön Puolaan, kun se sai suuren tilauksen puolalaiselta vakuutusyhtiöltä Commercial Union Polskalta. Puolalaisen tytäryhtiö ensisijaisena tehtävänä on tarjota palveluita vakuutus- ja sähkölaitossektoreille. 3 1 Affecto Oyj: Vuosikertomus Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 7/24

8 4 Yrityksen taloudellinen tila x ,0 % ,0 % 14,5 % ,0 % 10,0 % 8,0 % 11,4 % ,4 % 10,1 % 10,1 % ,5 % Liikevaihto 06 6,0 % 4,0 % Liikevaihto 07 Liikevoitto-% 06 Liikevoitto-% 07 2,0 % 0,0 % ,0 % -2,2 % -4,0 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Kuva 1. Affecton liikevaihdon ja liikevoitto-%:n kehitys Tunnuslukuanalyysin pohjana (myös vertailuyrityksissä) on käytetty vuosien 2005 ja 2006 vuosikertomuksessa ja vuosien 2006 ja 2007 osavuosikatsauksissa esitettyjä lukuja. Luvut ovat laadittu IFRS standardien mukaisesti ja ovat siten vertailukelpoisia EU:n alueella. Mahdollisista muista lähteistä ja standardeista on mainittu erikseen. Itse johdettujen tunnuslukujen kohdalla on esitetty käytetyt laskentakaavat. 4.1 Viimeaikainen kehitys Taulukko 1. Affecton liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 2002 FAS 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS Liikevaihto, M 22,9 18,3 26,7 46,7 50,2 Kasvu, % 3,0-20,2 46,2 74,7 7,5 Liikevoitto, M 3,8 1,4 3,6 1,9 7,1 Liikevoitto-% 16,8 11,0 7,3 5,7 12,0 Yrityksen kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana varsin vaihtelevaa. Välillä yritys on tehnyt isoja yritysostoja ja liikevaihto on kasvanut reippaasti, välillä on tultu alaspäin. Liiketulokseltaan liiketoiminta on ollut kuitenkin joka vuosi positiivista liikevoitto-%:n vaihdellessa kymmenen molemmin puolin (ks. Taulukko 1). Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 8/24

9 Viimeisen kahden vuoden kehitys on ollut Affectolle pääosin nousujohteista. Vuosi 2006 ja erityisesti sen alkupuolisko oli yritykselle hyvin hankala niin Suomen kuin Baltian toiminnan huonon menestyksen takia. Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liiketulos jäi tappiolle ja liikevaihtokin laski edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna 10,8%, 10,4M :n (ks. Kuva 1). Yhtiön sen aikaisen toimitusjohtajan Antti Halilan mukaan syynä tähän olivat Suomessa asiakkaille suoritetut takuuluontoiset työt, Baltian projektien odotettua hitaampi käynnistyminen ja Viron liiketoiminnan käynnistymisestä aiheuttaneet kustannukset. 1 Vuoden toisen neljänneksen tulos saatiin jo 1,0M verran positiiviseksi. Liikevaihtokin kasvoi ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden, jääden tosin edelleen vuoden 2005 kehityksestä jälkeen. Kolmannella vuosineljänneksellä positiivinen kehitys jatkui ja myös liikevoitto-% parani nousten 8,4%:sta 10,1%:n. Liikevaihto tosin laski hieman toisesta neljänneksestä ajanjaksolle osuneiden kesälomien vuoksi. Syyskuun lopussa tapahtunut ZenParkin osto ei vaikuttanut juurikaan vuosineljänneksen lukuihin. Vuoden viimeinen neljännes oli kaikin puolin vuoden paras. Yrityksen liikevaihto kasvoi eniten ja myös liiketulos oli neljänneksistä paras. Joulukuussa yritys myös laajensi onnistuneesti toimintaansa ostamalla ruotsalaisen Intellibis AB:n, minkä vaikutus vuoden 2006 tulokseen oli hyvin pieni. Vuoden kokonaisliikevaihdoksi muodostui 50,2M, josta liikevoittoa kertyi 6,9%. Yrityksen liikevaihto näin ollen kasvoi 7,5% verrattuna vuoteen Sen sijaan liikevoitto-% jäi edellisestä vuotta pienemmäksi (ks. Taulukko 11) epäedullisen vuoden alun vuoksi. Vuonna 2007 yhtiön kehitys on ollut aivan omaa luokkaansa. Ensimmäisellä neljänneksellä niin liikevoitto kuin liikevaihto jatkoivat kasvuaan. Vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto oli 68,5% suurempi, enimmäkseen Baltian toiminnan laajentumisen vuoksi. Toinen neljännes oli yrityksen koko historian paras, ainakin liikevoitolla mitaten: neljänneksen liikevoitto oli 3,2M ja myös liikevaihto kasvoi 20,2M :n. Kolmannessa neljänneksessä yritys teki merkittävän yritysoston, ruotsalaisen Component Softwaren, mikä pääosin aiheutti 99% liikevaihdon kasvun edellisen vuoden vastaavasta 1 Affecton Osavuosikatsaus 1-3/2006 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 9/24

10 neljänneksestä. Vuoden 2009 tavoitetta onkin nostettu 160M :n yritysostoa edeltävästä 100M :sta. 1 Liikevoitto-% laski edellisen vuoden vastaavalle tasolle liikevoiton siis tuplaantuessa 2,2M :n. Yrityksen nykyisen toimitusjohtajan Pekka Eloholman mukaan useiden yritysostojen aiheuttaman liikevaihdon kasvun lisäksi myös orgaaninen kasvu on ollut merkittävää, erityisesti Baltian alueella Maksuvalmius ja vakavaraisuus Affecto Oyj on varsin vakavarainen yritys. Huolimatta suurista yritysostoista, sen omavaraisuusaste on tietojärjestelmäratkaisujen toimialalla edelleen varsin korkealla tasolla lopussa se oli 52,0% ja viimeaikaisen Component Softwaren yritysoston jäljiltä se laski 42,5%:n. Suhteellisen pieni pudotus huolimatta yritysoston suuruudesta (n.53m, Q3/2007) johtuu siitä, että noin puolet ostosta maksettiin Affecton omilla osakkeilla eli myös omavaraisuusasteen osoittajassa oleva oma pääoma kasvoi ja toisaalta taseesta suuri osa oli korotonta velkaa (mikä osaltaan pienensi yritysoston vaikutusta taseeseen). Suhteutettuna yrityksen suurimpaan kilpailijaan, TietoEnatoriin, omavaraisuusaste oli hieman matalampi (ks. Taulukko 2). Myös muilla saman toimialan ja kokoluokan yrityksillä omavaraisuusaste on vastaavissa lukemissa. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian palveluyrityksellä Ixonosilla (aiemmin Tieto-X) omavaraisuusaste oli 42,7% ja ICT-tuotteita- ja palveluita tarjoavalla ohjelmistoyhtiöllä SysOpen Digialla 44,0%. Sen sijaan nettovelkaantumisasteen muutos oli huomattavasti merkittävämpi. Yrityksen uusimman osavuosikatsauksen mukaan nettovelkaantuneisuus oli 64,2% (2006:35,2%, 2005:9,9%). Velkaantumisasteen omavaraisuusastetta rajumman nousun selittää se, että nettovelkaa yrityksellä on ollut ennestään varsin vähän ja yritysostojen myötä oli otettava merkittävästi pankkilainaa. Component Softwaren oston myötä korollinen nettovelka lähes kolminkertaistui 3. Suunnatun osakeannin ansiosta tosin myös oma pääoma kasvoi n.60% vuodesta Syyskuun lopussa yhtiöllä oli pankkilainaa yhteensä 48,4M. Nettovelkaantumisaste on kuitenkin varsin herkkä mittari ja suotuisina aikoina sen voidaan odottaa alenevan nopeasti. Aggressiivisesti kasvavilla yrityksillä se onkin usein hyvin suuri, 1 2 Affecton Osavuosikatsaukset 1-9/ Affecton Osavuosikatsaus 7-9/2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 10/24

11 esimerkiksi SysOpen Digialla nettovelkaantuneisuus oli viime vuonna 72,0%. TietoEnatorin vastaava luku oli 14,9%, mikä selittyykin nykyisellä maltillisemmalla kasvulla. Yrityksen maksuvalmius on edelleen varsin hyvällä tasolla. Quick Ratio 1 vuonna 2006 oli 1,27 ja viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan se on laskenut 1,18:n. Quick Ration hyvä arvo on selitettävissä vahvalla tilauskannalla ja viimeaikaisella menestyksellä, mutta toisaalta myös riittävän löysillä lainaehdoilla. Vaihto-omaisuuden huomioon ottava Current Ratio 2 sen sijaan on pysytellyt tyydyttävällä tasolla jo pitkään, ollen viimeisimmän osavuosikatsauksen taseen luvuilla 1,08 (2006:1,16). Current Ratio:n epäedullisuus selittyy sillä, että yrityksen vaihto-omaisuuden osuus taseen lyhytaikaisista varoista on hyvin pieni, vain n.2m (2007/Q3), ja toisaalta siinä ei oteta huomioon yrityksen saamia ennakkomaksuja (tai ennakkomaksuina saatavaa käyttörahaa, jota voidaan käyttää lyhytaikaisista maksuvelvoitteista selviämiseen), joiden osuus lyhytaikaisesta velasta on suhteellisen suuri. Tilauskanta oli vuoden 2006 lopussa 24,2M ja 2007 kolmannen vuosineljänneksen päättyessä 25,0M. Tilauskannan kasvulle ei ole huomattavissa mitään näkyviä esteitä. Taulukko 2. Affecton ja vertailuyritysten kannattavuuden ja vakavaraisuuden vertailu Affecto Oyj Vertailuyritykset TietoEnator SysOpenD. Ixonos Omavaraisuusaste 56,9 % 52,0 % 48,4 % 44,0 % 42,7 % Net Gearing 9,9 % 35,2 % 14,9 % 72,0 % 18,1 % Liikevaihto, M 46,7 50,2 1646,5 85,0 39,2 ROCE 11,8 % 7,3 % 18,7 % 9,0 % 28,2 % ROE 13,3 % 7,2 % 15,5 % 8,0 % 29,8 % 4.3 Liiketoiminnan kannattavuus Yrityksen kannattavuus on vaihdellut vuosien varrella reilusti ollen kuitenkin joka vuosi positiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto on ollut vuosittain keskimääräistä markkakorkotasoa parempi. Viime vuoden alkuneljänneksen negatiivisen tuloksen vuoksi vuoden 2006 sijoitetun pääoman tuotto laski 7,3 %:n (11,8 % vuonna 2005). Sama vaikutus näkyi myös oman pääoman tuotossa, joka putosi vuoden 2005 arvosta yli 6 %-yksikköä. Ottaen huomioon alan suurehkot riskit, yrityksen liikevoitto on jäänyt varsin alhaiseksi. 1 QR = Rahoitusomaisuus / [Lyhytaikaiset velat + Saadut ennakot] 2 CR = [Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus] / Lyhytaikaiset velat Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 11/24

12 Muilla informaatiotekniikan ja ohjelmistoalan yrityksillä viimeaikainen kannattavuus on ollut korkeammalla tasolla (ks. Taulukko 2). Yrityksen kilpailijalla TietoEnatorilla niin sijoitetun pääoman kuin oman pääoman tuotto on ollut jo pitkään huomattavasti korkeammalla tasolla. Viime vuonna oman pääoman tuotto putosi lähes puolella vuodesta 2005, ollen silti 15,5%. Toisaalta TietoEnatorin kasvu on ollut viimeaikoina paljon hitaampaa, jolloin on voitu keskittyä enemmän olemassa olevan toiminnan tukemiseen. Suurin piirtein Affecton kanssa saman kokoluokan Ixonoksella niin sijoitetun kuin oman pääoman tuotto on ollut vajaan 30%:n tietämissä. Kasvutavoitteet näkyvät myös SysOpen Digian luvuissa oman pääoman tuotto oli % ja sijoitetun pääoman tuotto 9%. Viime vuonna SysOpen Digia teki mm. kaksi merkittävää yritysostoa ja sen taseen loppusumma kasvoi n. 80%. Yritysostojen yhteydessä uusien yritysten integroituminen konserniin vie usein aikansa, kunnes yritykset alkavat varsinaisesti tuottamaan voittoa. Affecton viimeisimmän osavuosikatsauksen lukujen perusteella ensimmäisen kolmen vuosineljänneksen sijoitetun pääoman tuottoasteeksi 1 muodostuu 9,6 % ja oman pääoman tuottoasteeksi 2 9,3 %. Yrityksen tavoitteena on olla yksi IT-palvelualan kannattavimmista yrityksistä. 3 Vaikka positiivista kehitystä on näkyvissä, siitä ollaan vielä kaukana. 4.4 Sijoittajan näkökulmasta Taulukko 3. Affecton ja vertailuyritysten osakkeiden tunnuslukuja Affecto TietoEnator SysOpen D. Ixonos Arvon muutos, 12kk 35,3 % -32,1 % -3,9 % 34,5 % P/E-luku 11,66 15,92 13,46 13,13 Osinkotuotto 2,5 % 8,2 % 2,5 % 4,6 % Osingon irt.pvm Viimeisimmän suunnatun osakeannin jäljiltä yhtiöllä on osaketta, joiden arvo kirjoitushetkellä oli 4,08 per osake. Osakekurssin volatiliteetti on varsin suuri, arvo on vaihdellut viimeisen vuoden aikana 62%. Listautumisen jälkeen osakkeen arvo on ollut korkeimmillaan elokuussa 2005, 5,05 ja matalimmillaan toukokuussa ,25. Kurssikehityksen perusteella sijoituskohteena Affecto on varsin riskialtis/tuottohakuinen. 1 ROCE=[Voitto ennen sat.eriä + Korkokulut ja muut rahoituskulut] / [Taseen loppusumma Korottomat velat] 2 ROE=[Voitto ennen satunnaisia eriä Verot] / [Oma pääoma + Vähemmistöosuus] 3 Affecton osavuosikatsaus 7-9/2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 12/24

13 Osinkoja yritys jakoi maaliskuun lopussa, vuoden 2006 alun vaikeuksista huolimatta, 0,10 per osake eli 2,5% senhetkisestä kurssista (ks. Taulukko 3). Viimeisen vuoden aikana osakkeen arvo on ollut vahvassa nousussa. Tämä johtunee vuoden ensimmäisen puoliskon merkittävästä kannattavuuden parantumisesta. 13. kesäkuuta yrityksen julkaistessa Component Softwaren ostotarjouksen, arvo ponnahti n.15%. Tämän jälkeen arvo on mukaillut pitkälti vertailuindeksinsä OMX Helsinki 25 kehitystä. Rahoitusmarkkinoiden kiristyneiden paineiden vuoksi kesästä 2007 on tultu hieman alaspäin. Kilpailijaansa TietoEnatoriin nähden kurssikehitys on ollut huomattavasti suotuisampaa (ks. Taulukko 3). Osakkeen hinnan suhde osaketta kohti saatuun tulokseen (P/E) on vertailuyrityksiin suhtautettuna alhaisempi eli yrityksen arvostus on edelleen suhteellisen matalalla. Mikäli toteutuneet yritysostot toimivat suunnitelmien mukaisesti, osakkeen kurssin voi odottaa nousevan voimakkaasti. Tämä tosin vaatii myös markkinoilta suotuisaa kehittymistä. Tämän vuoden osavuosikatsausten perusteella myös viime vuotta paremmat osinkotuotot ovat todennäköisiä. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 13/24

14 5 Liiketoimintaympäristö Vaikka Affecton liiketoiminta keskittyy kahdelle varsin rajatulle ohjelmistotekniikan alalle ja toisaalta maantieteellinen liiketoimintaympäristö on rajattu, omilla alueillaan yritys uskoo olevansa markkinanjohtaja 1. Syynä tähän on se, että yritys on alusta asti kohdistanut suurimmat panoksensa sellaisille toimialoille, joilla vaaditaan erittäin korkeaa osaamista, joiden tuntemus kyseisillä maantieteellisillä alueilla on vielä lapsen kengissä ja toisaalta joiden kysyntä on vahvassa kasvussa. Yrityksen liiketoimintaa tarkastellaan usein kolmessa osassa, Nordic, Baltia ja Suomi. Affecton tärkein liiketoiminta-alue, liiketoimintatiedon hallintaratkaisut, on alueena vielä varsin uusi. Tuoreen Market-Vision tutkimuksen mukaan vain n.20%:lla suomalaisista suuryrityksistä on käytössä jonkinasteinen BI-strategia ja toimintamalli ja peräti 55% aikoo kasvattaa BI-ratkaisujen kehitysbudjettiaan seuraavan vuoden aikana 2. BI-ratkaisujen tarve alkoi kasvaa 90-luvun puolivälin jälkeen, kun monipuoliset toiminnanohjausjärjestelmät (Enterprise Resource Planning, ERP) yleistyivät ja tuottivat rajattoman määrän tietoa liiketoiminnan eri vaiheista. Mitä monimutkaisimmiksi ERP-järjestelmät kehittyivät, sitä enemmän saatiin tietoa. Koska yrityksen päätöksenteko perustuu joka tapauksessa hyvin pitkälti liiketoiminnan historian analysointiin, alkoi syntyä tarvetta Business Intelligence järjestelmille, jotka voisivat kerätä tarvittavan tiedon suoraan ERP:stä ja tehdä sen perusteella tarvittavat analyysit päätöksenteon pohjaksi. Erityisesti 2000-luvulla BI-järjestelmien kysyntä on ollut kiihtyvässä kasvussa. Esimerkiksi Gartnerin tutkimuksen mukaan BI-alustojen markkinoiden kokonaisarvo Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa kasvoi 10,8% vuonna 2006 ja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa 3. Affecton johto arvioi BI-konsultoinnin kysynnän kasvun olevan vielä huomattavasti suurempaa. Myös operatiivisten IT-ratkaisujen kysyntä on viime aikoina kasvanut, erityisesti Baltian alueella. Operatiivisten IT-ratkaisujen markkinat ovat kaikilla maantieteellisillä alueilla hyvin suuret, mutta myös niiden tarjonta on kaikkialla monipuolista. Affecton valttikortti on se, että se pystyy tarjoamaan paikkatietojärjestelmät osana operatiivisia- ja/tai BI-ratkaisuja. 1 Affecton Vuosikertomus Affecton Listalleottoesite Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 14/24

15 Kartografiset ratkaisut muodostivat tänä vuonna vain n.12% liikevaihdosta ja niiden osuus on jatkuvassa laskussa. Kartografiset ratkaisut keskittyvät vain Suomen alueelle, jossa Affecto onkin johtava kartografisten ratkaisujen toimittaja. 5.1 Maantieteelliset markkinat Suomen alueella suurissa yrityksissä on ollut jo pitkään käytössä perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät. Toisaalta alueella on runsaasti operatiivisten ratkaisujen toimittajia. Tämän vuoksi suurin kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti BI-ratkaisuihin. Affecton johdon mukaan yritys on Suomen alueella BI-ratkaisuissa markkinajohtaja. Vuonna 2006 koko Suomen IT-palvelumarkkinoiden kasvu oli vain 5%:n luokkaa markkinoiden saavuttaman kylläisyyden vuoksi. European Information Technology Observatory:n mukaan markkinoiden kasvu vuonna 2008 tulee olemaan 5,6% luokkaa kokonaisarvon noustessa 2,5 miljardiin euroon. 1 Yhtiöllä on vahva asema kartografisten ratkaisujen tarjonnassa. Markkinat ovat vakautuneet ja kasvu on hyvin maltillista. Toisaalta myös markkinariskit alalla ovat pieniä. Digitaalisen paikkatietoaineiston kysyntä on Suomessa kasvanut. Myös erilaisten paikkatietoratkaisujen kysyntä on kasvanut, sen sijaan operatiivisten IT-ratkaisujen kysyntä on ollut alhaisempaa. Nordic alueella - Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa IT-palvelumarkkinat kasvoivat viime vuonna hitaasti ja kasvun odotetaan kehittyvän hieman vielä Suomea hitaammin. Markkinoiden kokonaisarvoa EITO ennustaa vuodeksi ,7 miljardia euroa. BIjärjestelmien ja erityisesti konsultointipalvelujen kysyntä tulee kasvamaan pitkälti samalla lailla kuin Suomessa. Yrityksen uuden yritysoston myötä Affecto vahvistaa asemansa ECMratkaisujen toimittajana Norjassa. Norjan IT-palvelumarkkinoiden koko suhteessa Nordicalueeseen kokonaisuudessaan on n. 27%. Baltian alueella IT-järjestelmien käyttöönotto on vielä varsin alhaisella tasolla ja ERPjärjestelmien yleisyys on alhainen. Tämän vuoksi operatiivisten järjestelmien kysyntä on kovassa kasvussa. Yhtiön näkökulmasta Baltian näkymät ovatkin erinomaisia. EITO:n mukaan viime vuosina IT-palvelumarkkinoiden vuotuinen kasvu oli 13% ja markkinoiden 1 Affecton Listalleottoesite Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 15/24

16 arvon ennustetaan nousevan vuonna M :n. Baltian markkinoilla on myös suuri laitteistokysyntä. Projektit ovat muihin maantieteellisiin alueisiin nähden laajempia ja siten toiminnan riskit ovat myös suurempia. BI-ratkaisujen kysyntä on vielä varsin alhaisella tasolla. Tulevaisuudessa ERP-järjestelmien yleistyessä myös BI-ratkaisujen kysynnän uskotaan kasvavan. Affecto myös suunnittelee liiketoiminnan laajentamista Venäjän alueelle Baltiassa hankitun itäeurooppalaisten toimintatapojen tuntemuksen karttuessa. Yrityksen tuorein siirto on ollut tytäryhtiön perustaminen Puolaan palvellakseen vakuutus- ja sähköntuotantosektoria. Markkina-alueena Puola muistuttaa hyvin pitkälti Baltiaa ja on siis myöskin nopean kasvun vaiheessa. 5.2 Kilpailu Yleisesti informaatio- ja ohjelmistotekniikan toimialalla kilpailu on yritysten runsauden vuoksi varsin kovaa. Suurimman haasteen luovat kuitenkin muutamat isot, pohjoismaiset ITratkaisujen ja palveluiden tarjoajat. Suurimpia Affecton kilpailijoita ovat mm. TietoEnator ja WM-data, joiden tarjonta on Affectoa monipuolisempaa, jotka voivat ottaa toiminnassaan suurempia riskejä ja toimia pienemmällä katteella suurien liikevaihtojensa vuoksi. BIratkaisujen osalta Affectolla on kuitenkin tietynlainen etulyöntiasema, sillä suurten yritysten sisällä BI-tuntemus on usein alhaisemmalla tasolla ja se on vain pieni osa kokonaistarjontaa. Affecto sen sijaan on jo pitkään erikoistunut nimenomaan BI-teknologiaan. Alalle on viime aikoina tullut myös monia uusia, monikansallisia toimijoita. Mm. IBM osti viime aikoina Cognos teknologian, Oracle Hyperionin, SAP Business Objectsin ja uusimpien uutisten mukaan myös HP on harkitsemassa BI-teknologian lisäämistä tarjontaansa 1. Positiivista on, että Affecto toimii juuri näiden teknologioiden osaajana ja ne tekevät Affecton tarjonnasta muita monipuolisempaa. Mutta toisaalta, jos IBM ja Oracle laajentaa BI-palvelutarjontaansa Affecton kanssa päällekkäisillä markkinoilla, kilpailu voi tulevaisuudessa merkittävästi kiristyä. Affecton tehokas yhteistyö maailman suurimman BI-sovellusten tuottajan, SAS:n kanssa voi tällöin toimia yhtenä valttikorttina. Myös pienet yritykset osaltaan hämmentävät soppaa, mutta niiden tarjoama osaamistaso ja projektien mahdollinen laajuus ei muodosta kovin vahvaa kilpailua. 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 16/24

17 Karttainformaation suhteen Suomessa ei ole juurikaan suuria kilpailijoita. Sen sijaan niin TietoEnatorin kuin WM-datan palvelutarjonta kattaa niin paikkatietoratkaisut, operatiiviset IT-ratkaisut kuin sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, minkä vuoksi hintakilpailu alalla on kovaa. Molempien kilpailijoiden tarjonta kattaa kaikki pohjoismaat ja toisaalta aktiivista toimintaa on myös muualla Euroopassa. Component Softwaren oston myötä Affecton asema ECM-palvelujen tarjoajana vahvistui ja yhtiöllä on pyrkimyksiä laajentaa hankittua Contempus osaamista myös muihin maayksiköihin. Baltian alueella kilpailua on suhteellisen vähän ja sitä syntyy lähinnä monikansallisten IT-palveluyritysten taholta. Affecto on jatkuvasti rekrytoimassa toimintaan lisää työvoimaa kolmannella vuosineljänneksellä työntekijämäärä kasvoi yli 60:llä. 5.3 Asiakaskanta ja asiakassuhteiden luonne Affectolla on hyvin laaja asiakaskunta. Asiakkaina on muutamia suuryrityksiä, joihin kohdistuvat palvelut tuottavat suuren osan liikevaihdosta. Toisaalta yksikään yritys ei tuota yli 10% liikevaihdosta. Asiakaskanta koostuu lähinnä yksityisistä organisaatioista ja julkisesta sektorista. Kartografisissa ratkaisuissa myös yksityishenkilöt ovat yhtiön asiakkaita. Alalla projektien kestot ovat usein suuria. Projektien kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta kahteenkin vuoteen. Projekteihin näin ollen sisältyy suuria riskejä, niin palveluntarjoajan kuin asiakkaankin puolelta ja projektien tavoitteidenmukainen sujuminen on molemmille elintärkeää. Tämä vuoksi referensseillä on suuri merkitys ja suurin osa uusista kontakteista syntyykin vanhojen asiakkaiden kautta. Affecton asiakassuhteet eivät kuitenkaan rajoitu projektien varsinaiseen kestoon, vaan yhteistyö jatkuu myös tämän jälkeen ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelujen muodossa. Affecton asiakkaiden asiakasuskollisuus on yrityksen johdon mukaan hyvin korkealla tasolla. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 17/24

18 6 Yrityksen strategia ja sen onnistuminen Informaatiotekniikan alalla uusien innovaatioiden syntymisen ja markkinoiden valtaamisen vuoksi yritysten trendinä on ollut tehokas kasvu ja laajentuminen. Affecton strategian ytimenä onkin ollut kestävä ja kannattava kasvu. 1 Yhtiön mukaan yrityksen strategia keskittyy neljään alueeseen. Yritys pyrkii panostamaan erityisesti liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin ja näin hyötymään laajasti käytössä olevien, tunnettujen ERP-järjestelmien tuottamasta tiedosta. Toisaalta operatiiviset IT-ratkaisut toimivat toisena tukijalkana ja tuottavat suuren osan liikevoitosta, erityisesti Baltian alueella ja Puolassa. Baltian alueella strategiana onkin hyödyntää alueen nopeaa markkinakasvua ja tarjota palveluita kun niitä eniten tarvitaan. Strategian neljäs kulmakivi on olemassaolevan henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja kannustaminen erilaisten kannustinjärjestelmien avulla. Affecto on toteuttanut kasvustrategiaansa tekemällä useita yritysostoja viime vuosien aikana sekä Pohjoismaissa, että Baltiassa. Yritys on ostanut erityisesti sellaisia yrityksiä, joilla liiketoimintatiedon hallintaratkaisut olivat jo alun perin oleellinen osa liiketoimintaa. Tämän lisäksi yhtiö on jatkuvasti panostanut BI-asiantuntijakoulutukseen. Operatiivisissa ITratkaisuissa Baltian tytäryhtiöt ovat palkanneet runsaasti uusia asiantuntijoita, erityisesti viimeisen vuoden aikana. 6.1 SWOT-analyysi ja strategian onnistuminen Affecto on omalla markkina-alueellaan varsin erilainen yritys muihin BI-ratkaisutarjoajiin verrattuna. Kilpailijoihinsa TietoEnatoriin ja WM-dataan nähden Affecto on hyvin pieni toimija. Toisaalta Affectolla on etulyöntiasema BI-ratkaisujen monipuolisessa tarjonnassa ja BI-ohjelmistojen laajassa tuntemuksessa. Yrityksellä on myös muita tukijalkoja, kuten mm. operatiiviset IT-ratkaisut ja sen omavaraisuus on korkealla tasolla, mikä tekee Affectosta kokonaisuudessaan varsin luotettavan kumppanin. Yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat ovat koottu kuvassa 2 näkyvään SWOT-analyysiin. Analyysin pohjalta on pyritty tarkastelemaan yrityksen onnistumista ja strategian sopivuutta. 1 Affecto Oyj: Vuosikertomus 2006 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 18/24

19 Kuva 2. SWOT-analyysi Affecton liiketoiminnasta Affecto on tehokkaasti hyödyntänyt omia vahvuuksiaan. Jo alusta alkaen se on keskittynyt isoihin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa ERP-järjestelmät ovat jo kovassa käytössä. Yritys on myös osannut käyttää hyväkseen suurten teknologiakumppaneiden, kuten mm. Microsoft, Oracle, SAP, saamista yhteistyökumppaneikseen. Käyttämällä tunnettuja ohjelmistoja se on pystynyt säästämään mm. markkinointikuluissa jo olemassaolevan brändin vuoksi. Affecto on pystynyt lisäämään ja vahvistamaan asiakassuhteitaan samalla kun se on monipuolistanut ja syventänyt teknologiaosaamistaan. Omavaraisuudella osaltaan on saatu asiakkaita vakuuttuneiksi käyttämään yritykselle tärkeää maksuehtoa ennakkomaksua. Myös heikkouksista on osittain onnistuttu hyötymään. Pienellä koollaan Affecto on pystynyt tarjoamaan hyvin asiakaskeskeistä palvelua. IT-ratkaisut on toteutettu aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Pitkät projektien kestot on pyritty kääntämään hyödyksi luomalla niiden avulla pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yrityksen riippuvuutta avainhenkilöistä voidaan pitää yhtenä heikkoutena. Ylimmän johdon tai avainhenkilöiden epäonnistuminen tai niiden menettäminen saattaa merkittävästi hankaloittaa yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstöön on pyritty luomaan siteitä kouluttamalla oman ohjelmistotarjonnan osaamista, mutta erityisesti tarjoamalla heille innostavan työskentely-ympäristön ja palkitsemalla heitä onnistumisistaan. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 19/24

20 Affecton liiketoimintaan liittyy myös uhkia, joita on pyritty ehkäisemään erilaisin toimenpitein. Kilpailua on vähennetty erikoistumalla ja tarjoamalla markkinoiden korkeinta ammattitaitoa. Markkinoiden kysynnän vaihteluita on pyritty tasoittamaan ylläpitämällä kartografisten ratkaisujen tarjontaa. Viimeisimpänä siirtona on ollut uuden yrityksen perustaminen Puolaan palvelemaan vakuutus- ja sähköntuotantosektoria. Kansantalouden näkökulmasta niin sähkön kuin vakuutusten kysyntä on hyvin joustamatonta eli riippumatonta markkinaheilahteluista. Näin ollen tulevaisuudessa sen uskotaan olevan vakaa tulon lähde. Toimittajiin on pyritty luomaan pitkäaikaisia suhteita ja toimittajina käytetty mahdollisimman tunnettuja yrityksiä, mikä on osaltaan auttanut projektien sujumisessa. Myös työvoiman riittävyyteen on pyritty vaikuttamaan. Yritys pyrkii rekrytoimaan uusia osaajia mm. Microsoft Akatemia1000-hankkeen avulla. Työtön työnhakija opiskelee Microsoftin tuotteita neljä kuukautta, jonka jälkeen hän saa vakituisen työpaikan yrityksestä. Affecton ei siis tarvitse kouluttaa työntekijää vaan hän on valmiiksi sisäänajettu yrityksessä käytettäviin tuotteisiin. 1 Affecto on erinomaisesti hyödyntänyt viime aikoina Baltian nopeaa talouskasvua. Affecto teki ensimmäisen yritysoston Virosta heti Viron liityttyä Euroopan Unioniin. Tämän jälkeen Baltian markkinoiden liikevaihto on noussut hyvin nopeasti. Laaja asiakasverkosto on osaltaan toiminut loistavana markkinointikanavana. Vastaavasti tunnettuja asiakkaita ja työreferenssejä on esitelty vuosikertomuksissa ja muussa yrityksen markkinoinnissa. SWOT-analyysissä (Kuva 2) tuli esiin myös muutamia kohtia, joissa saattaisi olla parantamisen varaa. Erityisesti aggressiivisesta kasvusta suurin yritysostoin on seurannut nopeaa velkaantumista, ylimääräisiä riskejä ja kilpailuyrityksiin nähden alhaisempaa kannattavuutta. Nyt kun tavoitelluilla markkina-aluiella on jo varsin hyvät asemat, voisi olla järkevämpää keskittyä orgaaniseen kasvuun. Tämä ei kuitenkaan merkitse eteen tulevien mahdollisuuksien poissulkemista. Vanhoja asiakassuhteita voisi hyödyntää entistä enemmän kohdistetulla markkinoinnilla, asiakkaiden liiketoiminnan ollessa jo tuttua. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat etenkin Venäjän markkinat ja ironista kyllä, dollarin arvon heikkeneminen. Affecto käyttää hyvin paljon dollarihinnoiteltuja ohjelmistoja ja lisenssejä. Näin ollen dollarin heikkeneminen mahdollistaa toimimisen entistä suuremmilla voitoilla tai kilpailukykyisemmillä hinnoilla. 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 20/24

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 27.7.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 1 6 2016 lyhyesti Liiketoimintaympäristö Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2016 26.10.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö 1 9 2016 lyhyesti Ei merkittäviä muutoksia Rauten tai Rauten asiakaskunnan kannalta Asiakaskunnan markkinatilanne

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 5.8.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä edelleen vilkasta Vaneriteollisuuden markkinanäkymät heikentyneet viime kuukausien aikana. Hinnat laskussa ja tilauskannat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi Digia Oyj osavuosikatsaus Q3 2016 Timo Levoranta 28.10.2016 Tammi-syyskuun pääkohdat + 8,7 % liikevaihdon kasvu 6,1 % liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3 2015

Osavuosikatsaus Q3 2015 Osavuosikatsaus Q3 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin.

Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Marraskuu 2007 1 Eräät tämän esityksen osat sisältävät lausumia tulevaisuudesta perustuen yhtiön nykyisiin odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Sanat kuten "ennustaa", "arvioida", "odottaa",

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA.

VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. VUOSI 2015 OLI DIGIALLE MENESTYKSEKÄS. LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUAAN Q4 AIKANA. Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2015 ja osavuosikatsaus Q4/2015 Juha Varelius 4.2.2016 Digia lyhyesti Suomalainen ohjelmisto-

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA

KOLMAS VUOSINELJÄNNES: KASVU JATKUI ENNAKOIDUSTI ALKUVUOTTA MALTILLISEMPANA QT GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2016 kello 08:00 QT GROUP OYJ JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1.2016 30.9.2016 Qt Group Oyj julkaisee kalenterivuoden kolmen ja yhdeksän kuukauden osalta johdon osavuotiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj Osavuosikatsaus tammi kesäkuu Tapani Järvinen toimitusjohtaja, Outotec Oyj 2 Kannattava kasvu jatkui tammi-kesäkuussa milj. EUR Q1-/ Q1-/2006 Muutos-% Liikevaihto 438,8 320,9 + 37 Liikevoitto 37,1 14,1

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2005 Kari Kallio, toimitusjohtaja Ramirent-konserni lyhyesti Ramirent on yksi Euroopan johtava konevuokraamo. Tällä hetkellä Ramirentillä on 270 (223) toimipistettä yhdessätoista

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus 14.3.2005 Sisällys Vuosi 2004 Näkymät vuodelle 2005 Strategiset valinnat Vuosi 2004 Tietoliikennemarkkinat Elisa säilytti asemansa kovassa kilpailussa Kokonaismarkkinan kasvu pieni

Lisätiedot

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005

Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 1 Kemiran osavuosikatsaus Tammi - kesäkuu 2005 Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 28.7.2005 IR: Päivi Antola, paivi.antola@kemira.com, puh. 010 86 21140 Sisältö Kemiran tammi - kesäkuu Liiketoiminta-alueet tammi

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7.

Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Tammi kesäkuun 2013 osavuosikatsaus, 18.7. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä toisella vuosineljänneksellä Hatlapa-yritysosto heinäkuussa Saadut tilaukset

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Glaston tammi-syyskuu 2016

Glaston tammi-syyskuu 2016 Glaston tammi-syyskuu 216 31.1.216 Q3 lyhyesti Markkinat neljänneksen alussa hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa Machines tilaukset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 28.4.2016 Atria-konserni 1.1. 31.3.2016 Q1 Q1 Milj. EUR 2016 2015 2015 Liikevaihto 314,5 314,5 1 340,1 Liikevoitto 1,6 0,7 28,9 Liikevoitto-% 0,5

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot