TU Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu Tuotantotalouden harjoitustyö Albert Nazander, 69532N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TU-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö. Affecto Oyj. Tu-22.1103 Tuotantotalouden harjoitustyö 14.12.2007. Albert Nazander, 69532N"

Transkriptio

1 TU Tuotantotalouden harjoitustyö Affecto Oyj Albert Nazander, 69532N Seija Kurkinen, 80683L Palautettu: Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 1/24

2 1 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelo Johdanto Yleiskuvaus yrityksestä Konsernin rakenne Palvelut Historia Yrityksen taloudellinen tila Viimeaikainen kehitys Maksuvalmius ja vakavaraisuus Liiketoiminnan kannattavuus Sijoittajan näkökulmasta Liiketoimintaympäristö Maantieteelliset markkinat Kilpailu Asiakaskanta ja asiakassuhteiden luonne Yrityksen strategia ja sen onnistuminen SWOT-analyysi ja strategian onnistuminen Yrityksen visio ja strategia tulevaisuudessa Johtopäätökset ja suositukset Yhteenveto Lähde- ja kirjallisuusluettelo Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 2/24

3 2 Johdanto Työssämme oli tarkoitus tutustua suomalaiseen pörssinoteerattuun yritykseen ja käsitellä sen nykytilaa ja tulevaisuutta yrityksen julkisten tietojen perusteella. Yksi omista tavoitteistamme oli löytää uusi, menestyvä ja voimakkaasti kasvava informaatiotekniikan ja ohjelmistoalan yritys, jonka tulevaisuudennäkymät vaikuttaisivat lupaavilta. Lopulta päädyimme Affecto Oyj:n, koska yrityksen viimeaikainen kehitys on vastannut pitkälti edellä kuvattua ja toisaalta yrityksen ydinosaaminen osittain hipoo Tuotantotalouden peruskurssilla käytyjä asioita. Työssä tarkastellaan yrityksen liiketoimintaa, taloutta, liiketoimintaympäristöä ja strategiaa. Liiketoiminnan tarkastelussa perehdytään liiketoimintaideaan, konsernin rakenteeseen, ja historiaan. Taloudellista tilannetta tarkastellaan yrityksen julkaisemien tietojen pohjalta ja mm. arvioidaan yrityksen vakavaraisuutta, kannattavuutta, riskialttiutta ja yrityksen aikaansaamaa tuottoa sijoittajan näkökulmasta. Liiketoimintaympäristöä käsitellään mm. kysynnän ja tarjonnan, sekä maantieteellisten markkinoiden kannalta. Strategisessa tarkastelussa otetaan huomioon yrityksen viimeaikaiset toimenpiteet ja niiden tavoitteet. Lopuksi analysoidaan yrityksen tulevaisuudennäkymiä kerätyn tiedon perusteella. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 3/24

4 3 Yleiskuvaus yrityksestä Affecto Oyj on suomalainen yritys, joka listautui OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:ön (entinen Helsingin Pörssi Oy) toukokuussa 2005 ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Affecto tarjoaa ratkaisuja ja palveluita liiketoimintatiedon hallintaan. Yrityksellä on myös vahva asema dokumentti- ja sisällönhallinnassa, henkilöstön hallinnointiratkaisuissa (Human Resource Management Systems, HRMS), sekä paikkatietojärjestelmissä (Geographic Information Systems, GIS). Lisäksi Affecto toimittaa räätälöityjä sovelluspalveluita ja ratkaisuja materiaalihallinnointiin, logistiikkaan ja kartografiaan. Affecto tarjoaa ylläpito- ja tukipalveluja toimittamiinsa ratkaisuihin ja ohjelmistoihin, mm. BusinessObjects, Informatica, MapInfo, Sisällön- ja dokumenttienhallinta. Yritys tarjoaa asiakkailleen myös tiedonhallinnan koulutuspalveluita Affecto Academicassa. 3.1 Konsernin rakenne Affectolla on Helsingin pääkonttorin lisäksi toimipisteitä Turussa, Raumalla, Tampereella, Jyväskylässä ja Joensuussa. Yrityksellä on tytäryhtiöitä kaikissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa. Kuvassa 3 on esitetty Affecton tytäryhtiöt ennen Puolan yhtiön perustamista. Tällä hetkellä Affecto työllistää noin 1100 työntekijää, joista 370 henkilöä työskentelee Suomessa. Ruotsissa työskentelee 160, Norjassa ja Tanskassa 160, sekä Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa yhteensä 415 henkilöä. Suuskuussa 2006 konsernin ja Suomen liiketoiminnan toimitusjohtajaksi valittiin Pekka Eloholma. Yhtiöllä on 1149 eri omistajaa, joista yhdenkään osuus ei ylitä 6%:a. Yhtiön ulkomaalaisomistus on 36% ( ). Kuva 3 Affecton liiketoiminnan organisointi ja sen tytäryhtiöt Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 4/24

5 Affecton johtaminen tapahtuu neljän maaorganisaation kautta. Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa on omat maajohtajansa, minkä lisäksi Norjalla ja Tanskalla on yhteinen johto. Jokainen maaorganisaatio on Affectolla päätöskykyinen ja jokaisella maajohtajalla on tulosvastuu. Affectossa talous-, it-, henkilöstö- ja palkitsemisasiat hoidetaan yhteisesti, mutta myynnissä, konsultoinnissa ja projektien toteuttamisessa yhtiö korostaa paikallisuutta Palvelut Affecton liikevaihdosta hieman yli puolet tulee liiketoimintatiedon hallintaratkaisuista (Business Intelligence, BI). BI ratkaisut antavat mahdollisuuden käsitellä joustavasti ja tehokkaasti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmistä saatua tietoa. Standardoitujen toiminnanohjausjärjestelmien tuottaman tiedon yhdistäminen käsin on hyvin hidasta, joten BIratkaisuilla voidaan tietoa jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaammin. Kolmasosa yrityksen liikevaihdosta syntyy operatiivisista ratkaisuista. Affecton tuottamia operatiivisia ratkaisuja on useita ja niistä yksi ehkä merkittävimmistä ja Suomessa tunnetuimmista on paikkatietoratkaisut. Paikkatietoratkaisuissa Affecto mahdollistaa asiakaskohtaisten ratkaisujen toimittamisen. Yhtiöltä löytyy myös useita omia tuotteita ja optioita, mm. Genimap paikkatietoaineistot ja aineistopalvelut, sekä GenimapPlatform - palvelukonseptin Internet-karttapalvelut. Affecton Genimap TransGT järjestelmä on tarkoitettu kuljetuksen ja logistiikan suunnitteluun, seurantaan ja ohjaukseen, minkä lisäksi se voidaan integroida yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. Affecto tarjoaa yrityksille myös paikkatietotuotannon ulkoistamispalveluita ja toimii MapInfo Corporation paikkatietoohjelmistojen maahantuojana ja edustajana Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Affecton muita operatiivisia ratkaisuja ovat henkilöstönhallintaratkaisut, sekä dokumentti- ja sisällönhallintaratkaisut (Enterprise Content Management, ECM), joissa sen palveluihin kuuluu kaikki asiakirjan elinkaaren vaiheet luonnista sähköiseen viestintään ja pitkäaikaisarkistointiin. Affectolla on myös muutamia omia sovelluksia materiaalihallinnon ja logistiikan ratkaisuihin. Useat suomalaiset sairaanhoitopiirit ovat hankkineet käyttöönsä Affecton WebMarela maateriaali- ja lääkehuollon järjestelmän, joka mahdollistaa eri 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 5/24

6 sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön. Lisäksi Affectolla on olemassa PortOpera ohjelmisto sataman logistiikan hallintaan. Noin kymmenesosa yhtiön liikevaihdosta tulee kartografisista ratkaisuista. Affecto omistaa Karttakeskuksen, joka kustantaa ja myy kotimaisia ja ulkomaisia karttatuotteita, mm. GTtiekartat ja Autoilijan tiekartta (AT). Karttakeskuksella on Helsingin myymälän lisäksi verkkokauppa. Affecto Academy tarjoaa koulutusta raportointiin (BusinessObjects-tuoteperheen Desktop Intelligence, WebIntelligence ja Crystal Reports ohjelmistot), tietovarastointiin (Informaticatuoteperheen ohjelmistot), dokumenttienhallintaan (Open Text-tuoteperheen ohjelmistot) ja paikkatiedon hallintaan (MapInfo-tuoteperheen ohjelmistot). 3.3 Historia Affecto oli aikaisemmalta nimeltään AffectoGenimap Oyj, mikä muutettiin keväällä 2007 yhtiön varsinaisessa kevätkokouksessa. Syynä tähän on se, että Affecto on tehnyt useita yritysostoja viimeisen neljän vuoden aikana ja Genimap-kartografisten ratkaisujen ja paikkatietopalvelujen osuus koko toiminnasta oli jäänyt suhteellisen pieneksi. Syyskuussa 2004 silloinen Affecto Group Oy osti osan Genimap International Oy:stä ja näin yritys pystyi vahvistamaan osaamistaan digitaalisten sijaintiin perustuvien tietojärjestelmien, sekä kartografisten palvelujen ja tuotteiden alueella Suomessa. Vuonna 2004 marraskuussa AffectoGenimap teki ensimmäisen ulkomaisen yritysoston Virossa. Tuolloin AffectoGenimap osti osake-enemmistön (n.75%) Baltian maissa toimivasta UAB Informacines Technologijos (ITG) yrityksestä. Tämän yritysoston myötä konserni pystyi tarjoamaan Baltian maissa laajaa IT-palveluosaamista. 1 Vuonna 2005 joulukuussa AffectoGenimap teki uuden yritysoston, mutta myös luopui yhdestä yksiköstään. AffectoGenimap osti suomalaisen Domasoft Oy yrityksen ja vahvisti osaamistaan dokumenttien, asianhallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuissa. Samana vuonna AffectoGenimap myi suomalaiselle Tracker Oy:lle kuluttajille suunnattuja 1 AffectoGenimap Oyj:n Vuosikertomus 2005 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 6/24

7 mobiilipaikannustuotteita myyvän yksikkönsä ja siten keskittyi täyspainoisesti yritysasiakkaiden palvelemiseen. Huhtikuussa 2006 yritys vahvisti Baltian maiden palvelutarjontaansa dokumenttienhallinnan ja tiedonkeruun ratkaisuissa ostamalla Liettualaisen UAB Dokumentu valdymo sistemos nimisen yrityksen. Syyskuussa konserni osti kokonaan suomalaisen ZenPark Oy:n ja vuoden 2006 lopulla AffectoGenimap osti ruotsalaisen Intellibis AB yrityksen. Näin AffectoGenimapista tuli myös Ruotsin johtava liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin (Business Intelligence, BI) erikoistunut yritys. Samalla konserni pystyi monipuolistamaan tarjontaansa Congnos- ja Microsoft-teknologioilla, koska pääosa ZenParkin ja Intellibisin liikevaihdosta oli tullut kyseisten valmistajien ohjelmistoilla tuotetuista BI-ratkaisuista. 1 Elokuussa 2007 Affecto teki merkittävän yritysoston hankkimalla itselleen norjalaisen, tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Component Software Group ASA:n. Tämän seurauksena Affectosta tuli Skandinavian johtava BI-ratkaisujen tarjoaja ja Affecton liiketoiminta-alue laajeni Norjaan ja Tanskaan. 2 Yhtiön tuoreimpana siirtona, syksyllä 2007 Affecto perusti uuden tytäryhtiön Puolaan, kun se sai suuren tilauksen puolalaiselta vakuutusyhtiöltä Commercial Union Polskalta. Puolalaisen tytäryhtiö ensisijaisena tehtävänä on tarjota palveluita vakuutus- ja sähkölaitossektoreille. 3 1 Affecto Oyj: Vuosikertomus Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 7/24

8 4 Yrityksen taloudellinen tila x ,0 % ,0 % 14,5 % ,0 % 10,0 % 8,0 % 11,4 % ,4 % 10,1 % 10,1 % ,5 % Liikevaihto 06 6,0 % 4,0 % Liikevaihto 07 Liikevoitto-% 06 Liikevoitto-% 07 2,0 % 0,0 % ,0 % -2,2 % -4,0 % Q1 Q2 Q3 Q4 0 Kuva 1. Affecton liikevaihdon ja liikevoitto-%:n kehitys Tunnuslukuanalyysin pohjana (myös vertailuyrityksissä) on käytetty vuosien 2005 ja 2006 vuosikertomuksessa ja vuosien 2006 ja 2007 osavuosikatsauksissa esitettyjä lukuja. Luvut ovat laadittu IFRS standardien mukaisesti ja ovat siten vertailukelpoisia EU:n alueella. Mahdollisista muista lähteistä ja standardeista on mainittu erikseen. Itse johdettujen tunnuslukujen kohdalla on esitetty käytetyt laskentakaavat. 4.1 Viimeaikainen kehitys Taulukko 1. Affecton liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 2002 FAS 2003 FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS Liikevaihto, M 22,9 18,3 26,7 46,7 50,2 Kasvu, % 3,0-20,2 46,2 74,7 7,5 Liikevoitto, M 3,8 1,4 3,6 1,9 7,1 Liikevoitto-% 16,8 11,0 7,3 5,7 12,0 Yrityksen kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana varsin vaihtelevaa. Välillä yritys on tehnyt isoja yritysostoja ja liikevaihto on kasvanut reippaasti, välillä on tultu alaspäin. Liiketulokseltaan liiketoiminta on ollut kuitenkin joka vuosi positiivista liikevoitto-%:n vaihdellessa kymmenen molemmin puolin (ks. Taulukko 1). Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 8/24

9 Viimeisen kahden vuoden kehitys on ollut Affectolle pääosin nousujohteista. Vuosi 2006 ja erityisesti sen alkupuolisko oli yritykselle hyvin hankala niin Suomen kuin Baltian toiminnan huonon menestyksen takia. Yhtiön ensimmäisen neljänneksen liiketulos jäi tappiolle ja liikevaihtokin laski edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna 10,8%, 10,4M :n (ks. Kuva 1). Yhtiön sen aikaisen toimitusjohtajan Antti Halilan mukaan syynä tähän olivat Suomessa asiakkaille suoritetut takuuluontoiset työt, Baltian projektien odotettua hitaampi käynnistyminen ja Viron liiketoiminnan käynnistymisestä aiheuttaneet kustannukset. 1 Vuoden toisen neljänneksen tulos saatiin jo 1,0M verran positiiviseksi. Liikevaihtokin kasvoi ensimmäiseen vuosineljännekseen nähden, jääden tosin edelleen vuoden 2005 kehityksestä jälkeen. Kolmannella vuosineljänneksellä positiivinen kehitys jatkui ja myös liikevoitto-% parani nousten 8,4%:sta 10,1%:n. Liikevaihto tosin laski hieman toisesta neljänneksestä ajanjaksolle osuneiden kesälomien vuoksi. Syyskuun lopussa tapahtunut ZenParkin osto ei vaikuttanut juurikaan vuosineljänneksen lukuihin. Vuoden viimeinen neljännes oli kaikin puolin vuoden paras. Yrityksen liikevaihto kasvoi eniten ja myös liiketulos oli neljänneksistä paras. Joulukuussa yritys myös laajensi onnistuneesti toimintaansa ostamalla ruotsalaisen Intellibis AB:n, minkä vaikutus vuoden 2006 tulokseen oli hyvin pieni. Vuoden kokonaisliikevaihdoksi muodostui 50,2M, josta liikevoittoa kertyi 6,9%. Yrityksen liikevaihto näin ollen kasvoi 7,5% verrattuna vuoteen Sen sijaan liikevoitto-% jäi edellisestä vuotta pienemmäksi (ks. Taulukko 11) epäedullisen vuoden alun vuoksi. Vuonna 2007 yhtiön kehitys on ollut aivan omaa luokkaansa. Ensimmäisellä neljänneksellä niin liikevoitto kuin liikevaihto jatkoivat kasvuaan. Vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto oli 68,5% suurempi, enimmäkseen Baltian toiminnan laajentumisen vuoksi. Toinen neljännes oli yrityksen koko historian paras, ainakin liikevoitolla mitaten: neljänneksen liikevoitto oli 3,2M ja myös liikevaihto kasvoi 20,2M :n. Kolmannessa neljänneksessä yritys teki merkittävän yritysoston, ruotsalaisen Component Softwaren, mikä pääosin aiheutti 99% liikevaihdon kasvun edellisen vuoden vastaavasta 1 Affecton Osavuosikatsaus 1-3/2006 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 9/24

10 neljänneksestä. Vuoden 2009 tavoitetta onkin nostettu 160M :n yritysostoa edeltävästä 100M :sta. 1 Liikevoitto-% laski edellisen vuoden vastaavalle tasolle liikevoiton siis tuplaantuessa 2,2M :n. Yrityksen nykyisen toimitusjohtajan Pekka Eloholman mukaan useiden yritysostojen aiheuttaman liikevaihdon kasvun lisäksi myös orgaaninen kasvu on ollut merkittävää, erityisesti Baltian alueella Maksuvalmius ja vakavaraisuus Affecto Oyj on varsin vakavarainen yritys. Huolimatta suurista yritysostoista, sen omavaraisuusaste on tietojärjestelmäratkaisujen toimialalla edelleen varsin korkealla tasolla lopussa se oli 52,0% ja viimeaikaisen Component Softwaren yritysoston jäljiltä se laski 42,5%:n. Suhteellisen pieni pudotus huolimatta yritysoston suuruudesta (n.53m, Q3/2007) johtuu siitä, että noin puolet ostosta maksettiin Affecton omilla osakkeilla eli myös omavaraisuusasteen osoittajassa oleva oma pääoma kasvoi ja toisaalta taseesta suuri osa oli korotonta velkaa (mikä osaltaan pienensi yritysoston vaikutusta taseeseen). Suhteutettuna yrityksen suurimpaan kilpailijaan, TietoEnatoriin, omavaraisuusaste oli hieman matalampi (ks. Taulukko 2). Myös muilla saman toimialan ja kokoluokan yrityksillä omavaraisuusaste on vastaavissa lukemissa. Esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologian palveluyrityksellä Ixonosilla (aiemmin Tieto-X) omavaraisuusaste oli 42,7% ja ICT-tuotteita- ja palveluita tarjoavalla ohjelmistoyhtiöllä SysOpen Digialla 44,0%. Sen sijaan nettovelkaantumisasteen muutos oli huomattavasti merkittävämpi. Yrityksen uusimman osavuosikatsauksen mukaan nettovelkaantuneisuus oli 64,2% (2006:35,2%, 2005:9,9%). Velkaantumisasteen omavaraisuusastetta rajumman nousun selittää se, että nettovelkaa yrityksellä on ollut ennestään varsin vähän ja yritysostojen myötä oli otettava merkittävästi pankkilainaa. Component Softwaren oston myötä korollinen nettovelka lähes kolminkertaistui 3. Suunnatun osakeannin ansiosta tosin myös oma pääoma kasvoi n.60% vuodesta Syyskuun lopussa yhtiöllä oli pankkilainaa yhteensä 48,4M. Nettovelkaantumisaste on kuitenkin varsin herkkä mittari ja suotuisina aikoina sen voidaan odottaa alenevan nopeasti. Aggressiivisesti kasvavilla yrityksillä se onkin usein hyvin suuri, 1 2 Affecton Osavuosikatsaukset 1-9/ Affecton Osavuosikatsaus 7-9/2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 10/24

11 esimerkiksi SysOpen Digialla nettovelkaantuneisuus oli viime vuonna 72,0%. TietoEnatorin vastaava luku oli 14,9%, mikä selittyykin nykyisellä maltillisemmalla kasvulla. Yrityksen maksuvalmius on edelleen varsin hyvällä tasolla. Quick Ratio 1 vuonna 2006 oli 1,27 ja viimeisimmän osavuosikatsauksen mukaan se on laskenut 1,18:n. Quick Ration hyvä arvo on selitettävissä vahvalla tilauskannalla ja viimeaikaisella menestyksellä, mutta toisaalta myös riittävän löysillä lainaehdoilla. Vaihto-omaisuuden huomioon ottava Current Ratio 2 sen sijaan on pysytellyt tyydyttävällä tasolla jo pitkään, ollen viimeisimmän osavuosikatsauksen taseen luvuilla 1,08 (2006:1,16). Current Ratio:n epäedullisuus selittyy sillä, että yrityksen vaihto-omaisuuden osuus taseen lyhytaikaisista varoista on hyvin pieni, vain n.2m (2007/Q3), ja toisaalta siinä ei oteta huomioon yrityksen saamia ennakkomaksuja (tai ennakkomaksuina saatavaa käyttörahaa, jota voidaan käyttää lyhytaikaisista maksuvelvoitteista selviämiseen), joiden osuus lyhytaikaisesta velasta on suhteellisen suuri. Tilauskanta oli vuoden 2006 lopussa 24,2M ja 2007 kolmannen vuosineljänneksen päättyessä 25,0M. Tilauskannan kasvulle ei ole huomattavissa mitään näkyviä esteitä. Taulukko 2. Affecton ja vertailuyritysten kannattavuuden ja vakavaraisuuden vertailu Affecto Oyj Vertailuyritykset TietoEnator SysOpenD. Ixonos Omavaraisuusaste 56,9 % 52,0 % 48,4 % 44,0 % 42,7 % Net Gearing 9,9 % 35,2 % 14,9 % 72,0 % 18,1 % Liikevaihto, M 46,7 50,2 1646,5 85,0 39,2 ROCE 11,8 % 7,3 % 18,7 % 9,0 % 28,2 % ROE 13,3 % 7,2 % 15,5 % 8,0 % 29,8 % 4.3 Liiketoiminnan kannattavuus Yrityksen kannattavuus on vaihdellut vuosien varrella reilusti ollen kuitenkin joka vuosi positiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto on ollut vuosittain keskimääräistä markkakorkotasoa parempi. Viime vuoden alkuneljänneksen negatiivisen tuloksen vuoksi vuoden 2006 sijoitetun pääoman tuotto laski 7,3 %:n (11,8 % vuonna 2005). Sama vaikutus näkyi myös oman pääoman tuotossa, joka putosi vuoden 2005 arvosta yli 6 %-yksikköä. Ottaen huomioon alan suurehkot riskit, yrityksen liikevoitto on jäänyt varsin alhaiseksi. 1 QR = Rahoitusomaisuus / [Lyhytaikaiset velat + Saadut ennakot] 2 CR = [Rahoitusomaisuus + Vaihto-omaisuus] / Lyhytaikaiset velat Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 11/24

12 Muilla informaatiotekniikan ja ohjelmistoalan yrityksillä viimeaikainen kannattavuus on ollut korkeammalla tasolla (ks. Taulukko 2). Yrityksen kilpailijalla TietoEnatorilla niin sijoitetun pääoman kuin oman pääoman tuotto on ollut jo pitkään huomattavasti korkeammalla tasolla. Viime vuonna oman pääoman tuotto putosi lähes puolella vuodesta 2005, ollen silti 15,5%. Toisaalta TietoEnatorin kasvu on ollut viimeaikoina paljon hitaampaa, jolloin on voitu keskittyä enemmän olemassa olevan toiminnan tukemiseen. Suurin piirtein Affecton kanssa saman kokoluokan Ixonoksella niin sijoitetun kuin oman pääoman tuotto on ollut vajaan 30%:n tietämissä. Kasvutavoitteet näkyvät myös SysOpen Digian luvuissa oman pääoman tuotto oli % ja sijoitetun pääoman tuotto 9%. Viime vuonna SysOpen Digia teki mm. kaksi merkittävää yritysostoa ja sen taseen loppusumma kasvoi n. 80%. Yritysostojen yhteydessä uusien yritysten integroituminen konserniin vie usein aikansa, kunnes yritykset alkavat varsinaisesti tuottamaan voittoa. Affecton viimeisimmän osavuosikatsauksen lukujen perusteella ensimmäisen kolmen vuosineljänneksen sijoitetun pääoman tuottoasteeksi 1 muodostuu 9,6 % ja oman pääoman tuottoasteeksi 2 9,3 %. Yrityksen tavoitteena on olla yksi IT-palvelualan kannattavimmista yrityksistä. 3 Vaikka positiivista kehitystä on näkyvissä, siitä ollaan vielä kaukana. 4.4 Sijoittajan näkökulmasta Taulukko 3. Affecton ja vertailuyritysten osakkeiden tunnuslukuja Affecto TietoEnator SysOpen D. Ixonos Arvon muutos, 12kk 35,3 % -32,1 % -3,9 % 34,5 % P/E-luku 11,66 15,92 13,46 13,13 Osinkotuotto 2,5 % 8,2 % 2,5 % 4,6 % Osingon irt.pvm Viimeisimmän suunnatun osakeannin jäljiltä yhtiöllä on osaketta, joiden arvo kirjoitushetkellä oli 4,08 per osake. Osakekurssin volatiliteetti on varsin suuri, arvo on vaihdellut viimeisen vuoden aikana 62%. Listautumisen jälkeen osakkeen arvo on ollut korkeimmillaan elokuussa 2005, 5,05 ja matalimmillaan toukokuussa ,25. Kurssikehityksen perusteella sijoituskohteena Affecto on varsin riskialtis/tuottohakuinen. 1 ROCE=[Voitto ennen sat.eriä + Korkokulut ja muut rahoituskulut] / [Taseen loppusumma Korottomat velat] 2 ROE=[Voitto ennen satunnaisia eriä Verot] / [Oma pääoma + Vähemmistöosuus] 3 Affecton osavuosikatsaus 7-9/2007 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 12/24

13 Osinkoja yritys jakoi maaliskuun lopussa, vuoden 2006 alun vaikeuksista huolimatta, 0,10 per osake eli 2,5% senhetkisestä kurssista (ks. Taulukko 3). Viimeisen vuoden aikana osakkeen arvo on ollut vahvassa nousussa. Tämä johtunee vuoden ensimmäisen puoliskon merkittävästä kannattavuuden parantumisesta. 13. kesäkuuta yrityksen julkaistessa Component Softwaren ostotarjouksen, arvo ponnahti n.15%. Tämän jälkeen arvo on mukaillut pitkälti vertailuindeksinsä OMX Helsinki 25 kehitystä. Rahoitusmarkkinoiden kiristyneiden paineiden vuoksi kesästä 2007 on tultu hieman alaspäin. Kilpailijaansa TietoEnatoriin nähden kurssikehitys on ollut huomattavasti suotuisampaa (ks. Taulukko 3). Osakkeen hinnan suhde osaketta kohti saatuun tulokseen (P/E) on vertailuyrityksiin suhtautettuna alhaisempi eli yrityksen arvostus on edelleen suhteellisen matalalla. Mikäli toteutuneet yritysostot toimivat suunnitelmien mukaisesti, osakkeen kurssin voi odottaa nousevan voimakkaasti. Tämä tosin vaatii myös markkinoilta suotuisaa kehittymistä. Tämän vuoden osavuosikatsausten perusteella myös viime vuotta paremmat osinkotuotot ovat todennäköisiä. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 13/24

14 5 Liiketoimintaympäristö Vaikka Affecton liiketoiminta keskittyy kahdelle varsin rajatulle ohjelmistotekniikan alalle ja toisaalta maantieteellinen liiketoimintaympäristö on rajattu, omilla alueillaan yritys uskoo olevansa markkinanjohtaja 1. Syynä tähän on se, että yritys on alusta asti kohdistanut suurimmat panoksensa sellaisille toimialoille, joilla vaaditaan erittäin korkeaa osaamista, joiden tuntemus kyseisillä maantieteellisillä alueilla on vielä lapsen kengissä ja toisaalta joiden kysyntä on vahvassa kasvussa. Yrityksen liiketoimintaa tarkastellaan usein kolmessa osassa, Nordic, Baltia ja Suomi. Affecton tärkein liiketoiminta-alue, liiketoimintatiedon hallintaratkaisut, on alueena vielä varsin uusi. Tuoreen Market-Vision tutkimuksen mukaan vain n.20%:lla suomalaisista suuryrityksistä on käytössä jonkinasteinen BI-strategia ja toimintamalli ja peräti 55% aikoo kasvattaa BI-ratkaisujen kehitysbudjettiaan seuraavan vuoden aikana 2. BI-ratkaisujen tarve alkoi kasvaa 90-luvun puolivälin jälkeen, kun monipuoliset toiminnanohjausjärjestelmät (Enterprise Resource Planning, ERP) yleistyivät ja tuottivat rajattoman määrän tietoa liiketoiminnan eri vaiheista. Mitä monimutkaisimmiksi ERP-järjestelmät kehittyivät, sitä enemmän saatiin tietoa. Koska yrityksen päätöksenteko perustuu joka tapauksessa hyvin pitkälti liiketoiminnan historian analysointiin, alkoi syntyä tarvetta Business Intelligence järjestelmille, jotka voisivat kerätä tarvittavan tiedon suoraan ERP:stä ja tehdä sen perusteella tarvittavat analyysit päätöksenteon pohjaksi. Erityisesti 2000-luvulla BI-järjestelmien kysyntä on ollut kiihtyvässä kasvussa. Esimerkiksi Gartnerin tutkimuksen mukaan BI-alustojen markkinoiden kokonaisarvo Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa kasvoi 10,8% vuonna 2006 ja oli yhteensä 1,4 miljardia euroa 3. Affecton johto arvioi BI-konsultoinnin kysynnän kasvun olevan vielä huomattavasti suurempaa. Myös operatiivisten IT-ratkaisujen kysyntä on viime aikoina kasvanut, erityisesti Baltian alueella. Operatiivisten IT-ratkaisujen markkinat ovat kaikilla maantieteellisillä alueilla hyvin suuret, mutta myös niiden tarjonta on kaikkialla monipuolista. Affecton valttikortti on se, että se pystyy tarjoamaan paikkatietojärjestelmät osana operatiivisia- ja/tai BI-ratkaisuja. 1 Affecton Vuosikertomus Affecton Listalleottoesite Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 14/24

15 Kartografiset ratkaisut muodostivat tänä vuonna vain n.12% liikevaihdosta ja niiden osuus on jatkuvassa laskussa. Kartografiset ratkaisut keskittyvät vain Suomen alueelle, jossa Affecto onkin johtava kartografisten ratkaisujen toimittaja. 5.1 Maantieteelliset markkinat Suomen alueella suurissa yrityksissä on ollut jo pitkään käytössä perinteiset toiminnanohjausjärjestelmät. Toisaalta alueella on runsaasti operatiivisten ratkaisujen toimittajia. Tämän vuoksi suurin kysynnän kasvu kohdistuu erityisesti BI-ratkaisuihin. Affecton johdon mukaan yritys on Suomen alueella BI-ratkaisuissa markkinajohtaja. Vuonna 2006 koko Suomen IT-palvelumarkkinoiden kasvu oli vain 5%:n luokkaa markkinoiden saavuttaman kylläisyyden vuoksi. European Information Technology Observatory:n mukaan markkinoiden kasvu vuonna 2008 tulee olemaan 5,6% luokkaa kokonaisarvon noustessa 2,5 miljardiin euroon. 1 Yhtiöllä on vahva asema kartografisten ratkaisujen tarjonnassa. Markkinat ovat vakautuneet ja kasvu on hyvin maltillista. Toisaalta myös markkinariskit alalla ovat pieniä. Digitaalisen paikkatietoaineiston kysyntä on Suomessa kasvanut. Myös erilaisten paikkatietoratkaisujen kysyntä on kasvanut, sen sijaan operatiivisten IT-ratkaisujen kysyntä on ollut alhaisempaa. Nordic alueella - Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa IT-palvelumarkkinat kasvoivat viime vuonna hitaasti ja kasvun odotetaan kehittyvän hieman vielä Suomea hitaammin. Markkinoiden kokonaisarvoa EITO ennustaa vuodeksi ,7 miljardia euroa. BIjärjestelmien ja erityisesti konsultointipalvelujen kysyntä tulee kasvamaan pitkälti samalla lailla kuin Suomessa. Yrityksen uuden yritysoston myötä Affecto vahvistaa asemansa ECMratkaisujen toimittajana Norjassa. Norjan IT-palvelumarkkinoiden koko suhteessa Nordicalueeseen kokonaisuudessaan on n. 27%. Baltian alueella IT-järjestelmien käyttöönotto on vielä varsin alhaisella tasolla ja ERPjärjestelmien yleisyys on alhainen. Tämän vuoksi operatiivisten järjestelmien kysyntä on kovassa kasvussa. Yhtiön näkökulmasta Baltian näkymät ovatkin erinomaisia. EITO:n mukaan viime vuosina IT-palvelumarkkinoiden vuotuinen kasvu oli 13% ja markkinoiden 1 Affecton Listalleottoesite Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 15/24

16 arvon ennustetaan nousevan vuonna M :n. Baltian markkinoilla on myös suuri laitteistokysyntä. Projektit ovat muihin maantieteellisiin alueisiin nähden laajempia ja siten toiminnan riskit ovat myös suurempia. BI-ratkaisujen kysyntä on vielä varsin alhaisella tasolla. Tulevaisuudessa ERP-järjestelmien yleistyessä myös BI-ratkaisujen kysynnän uskotaan kasvavan. Affecto myös suunnittelee liiketoiminnan laajentamista Venäjän alueelle Baltiassa hankitun itäeurooppalaisten toimintatapojen tuntemuksen karttuessa. Yrityksen tuorein siirto on ollut tytäryhtiön perustaminen Puolaan palvellakseen vakuutus- ja sähköntuotantosektoria. Markkina-alueena Puola muistuttaa hyvin pitkälti Baltiaa ja on siis myöskin nopean kasvun vaiheessa. 5.2 Kilpailu Yleisesti informaatio- ja ohjelmistotekniikan toimialalla kilpailu on yritysten runsauden vuoksi varsin kovaa. Suurimman haasteen luovat kuitenkin muutamat isot, pohjoismaiset ITratkaisujen ja palveluiden tarjoajat. Suurimpia Affecton kilpailijoita ovat mm. TietoEnator ja WM-data, joiden tarjonta on Affectoa monipuolisempaa, jotka voivat ottaa toiminnassaan suurempia riskejä ja toimia pienemmällä katteella suurien liikevaihtojensa vuoksi. BIratkaisujen osalta Affectolla on kuitenkin tietynlainen etulyöntiasema, sillä suurten yritysten sisällä BI-tuntemus on usein alhaisemmalla tasolla ja se on vain pieni osa kokonaistarjontaa. Affecto sen sijaan on jo pitkään erikoistunut nimenomaan BI-teknologiaan. Alalle on viime aikoina tullut myös monia uusia, monikansallisia toimijoita. Mm. IBM osti viime aikoina Cognos teknologian, Oracle Hyperionin, SAP Business Objectsin ja uusimpien uutisten mukaan myös HP on harkitsemassa BI-teknologian lisäämistä tarjontaansa 1. Positiivista on, että Affecto toimii juuri näiden teknologioiden osaajana ja ne tekevät Affecton tarjonnasta muita monipuolisempaa. Mutta toisaalta, jos IBM ja Oracle laajentaa BI-palvelutarjontaansa Affecton kanssa päällekkäisillä markkinoilla, kilpailu voi tulevaisuudessa merkittävästi kiristyä. Affecton tehokas yhteistyö maailman suurimman BI-sovellusten tuottajan, SAS:n kanssa voi tällöin toimia yhtenä valttikorttina. Myös pienet yritykset osaltaan hämmentävät soppaa, mutta niiden tarjoama osaamistaso ja projektien mahdollinen laajuus ei muodosta kovin vahvaa kilpailua. 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 16/24

17 Karttainformaation suhteen Suomessa ei ole juurikaan suuria kilpailijoita. Sen sijaan niin TietoEnatorin kuin WM-datan palvelutarjonta kattaa niin paikkatietoratkaisut, operatiiviset IT-ratkaisut kuin sähköiset tiedonhallintajärjestelmät, minkä vuoksi hintakilpailu alalla on kovaa. Molempien kilpailijoiden tarjonta kattaa kaikki pohjoismaat ja toisaalta aktiivista toimintaa on myös muualla Euroopassa. Component Softwaren oston myötä Affecton asema ECM-palvelujen tarjoajana vahvistui ja yhtiöllä on pyrkimyksiä laajentaa hankittua Contempus osaamista myös muihin maayksiköihin. Baltian alueella kilpailua on suhteellisen vähän ja sitä syntyy lähinnä monikansallisten IT-palveluyritysten taholta. Affecto on jatkuvasti rekrytoimassa toimintaan lisää työvoimaa kolmannella vuosineljänneksellä työntekijämäärä kasvoi yli 60:llä. 5.3 Asiakaskanta ja asiakassuhteiden luonne Affectolla on hyvin laaja asiakaskunta. Asiakkaina on muutamia suuryrityksiä, joihin kohdistuvat palvelut tuottavat suuren osan liikevaihdosta. Toisaalta yksikään yritys ei tuota yli 10% liikevaihdosta. Asiakaskanta koostuu lähinnä yksityisistä organisaatioista ja julkisesta sektorista. Kartografisissa ratkaisuissa myös yksityishenkilöt ovat yhtiön asiakkaita. Alalla projektien kestot ovat usein suuria. Projektien kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta kahteenkin vuoteen. Projekteihin näin ollen sisältyy suuria riskejä, niin palveluntarjoajan kuin asiakkaankin puolelta ja projektien tavoitteidenmukainen sujuminen on molemmille elintärkeää. Tämä vuoksi referensseillä on suuri merkitys ja suurin osa uusista kontakteista syntyykin vanhojen asiakkaiden kautta. Affecton asiakassuhteet eivät kuitenkaan rajoitu projektien varsinaiseen kestoon, vaan yhteistyö jatkuu myös tämän jälkeen ylläpito-, koulutus- ja konsultointipalvelujen muodossa. Affecton asiakkaiden asiakasuskollisuus on yrityksen johdon mukaan hyvin korkealla tasolla. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 17/24

18 6 Yrityksen strategia ja sen onnistuminen Informaatiotekniikan alalla uusien innovaatioiden syntymisen ja markkinoiden valtaamisen vuoksi yritysten trendinä on ollut tehokas kasvu ja laajentuminen. Affecton strategian ytimenä onkin ollut kestävä ja kannattava kasvu. 1 Yhtiön mukaan yrityksen strategia keskittyy neljään alueeseen. Yritys pyrkii panostamaan erityisesti liiketoimintatiedon hallintaratkaisuihin ja näin hyötymään laajasti käytössä olevien, tunnettujen ERP-järjestelmien tuottamasta tiedosta. Toisaalta operatiiviset IT-ratkaisut toimivat toisena tukijalkana ja tuottavat suuren osan liikevoitosta, erityisesti Baltian alueella ja Puolassa. Baltian alueella strategiana onkin hyödyntää alueen nopeaa markkinakasvua ja tarjota palveluita kun niitä eniten tarvitaan. Strategian neljäs kulmakivi on olemassaolevan henkilöstön jatkuva kouluttaminen ja kannustaminen erilaisten kannustinjärjestelmien avulla. Affecto on toteuttanut kasvustrategiaansa tekemällä useita yritysostoja viime vuosien aikana sekä Pohjoismaissa, että Baltiassa. Yritys on ostanut erityisesti sellaisia yrityksiä, joilla liiketoimintatiedon hallintaratkaisut olivat jo alun perin oleellinen osa liiketoimintaa. Tämän lisäksi yhtiö on jatkuvasti panostanut BI-asiantuntijakoulutukseen. Operatiivisissa ITratkaisuissa Baltian tytäryhtiöt ovat palkanneet runsaasti uusia asiantuntijoita, erityisesti viimeisen vuoden aikana. 6.1 SWOT-analyysi ja strategian onnistuminen Affecto on omalla markkina-alueellaan varsin erilainen yritys muihin BI-ratkaisutarjoajiin verrattuna. Kilpailijoihinsa TietoEnatoriin ja WM-dataan nähden Affecto on hyvin pieni toimija. Toisaalta Affectolla on etulyöntiasema BI-ratkaisujen monipuolisessa tarjonnassa ja BI-ohjelmistojen laajassa tuntemuksessa. Yrityksellä on myös muita tukijalkoja, kuten mm. operatiiviset IT-ratkaisut ja sen omavaraisuus on korkealla tasolla, mikä tekee Affectosta kokonaisuudessaan varsin luotettavan kumppanin. Yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat ovat koottu kuvassa 2 näkyvään SWOT-analyysiin. Analyysin pohjalta on pyritty tarkastelemaan yrityksen onnistumista ja strategian sopivuutta. 1 Affecto Oyj: Vuosikertomus 2006 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 18/24

19 Kuva 2. SWOT-analyysi Affecton liiketoiminnasta Affecto on tehokkaasti hyödyntänyt omia vahvuuksiaan. Jo alusta alkaen se on keskittynyt isoihin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa ERP-järjestelmät ovat jo kovassa käytössä. Yritys on myös osannut käyttää hyväkseen suurten teknologiakumppaneiden, kuten mm. Microsoft, Oracle, SAP, saamista yhteistyökumppaneikseen. Käyttämällä tunnettuja ohjelmistoja se on pystynyt säästämään mm. markkinointikuluissa jo olemassaolevan brändin vuoksi. Affecto on pystynyt lisäämään ja vahvistamaan asiakassuhteitaan samalla kun se on monipuolistanut ja syventänyt teknologiaosaamistaan. Omavaraisuudella osaltaan on saatu asiakkaita vakuuttuneiksi käyttämään yritykselle tärkeää maksuehtoa ennakkomaksua. Myös heikkouksista on osittain onnistuttu hyötymään. Pienellä koollaan Affecto on pystynyt tarjoamaan hyvin asiakaskeskeistä palvelua. IT-ratkaisut on toteutettu aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet huomioon ottaen. Pitkät projektien kestot on pyritty kääntämään hyödyksi luomalla niiden avulla pitkäaikaisia asiakassuhteita. Yrityksen riippuvuutta avainhenkilöistä voidaan pitää yhtenä heikkoutena. Ylimmän johdon tai avainhenkilöiden epäonnistuminen tai niiden menettäminen saattaa merkittävästi hankaloittaa yrityksen liiketoimintaa. Henkilöstöön on pyritty luomaan siteitä kouluttamalla oman ohjelmistotarjonnan osaamista, mutta erityisesti tarjoamalla heille innostavan työskentely-ympäristön ja palkitsemalla heitä onnistumisistaan. Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 19/24

20 Affecton liiketoimintaan liittyy myös uhkia, joita on pyritty ehkäisemään erilaisin toimenpitein. Kilpailua on vähennetty erikoistumalla ja tarjoamalla markkinoiden korkeinta ammattitaitoa. Markkinoiden kysynnän vaihteluita on pyritty tasoittamaan ylläpitämällä kartografisten ratkaisujen tarjontaa. Viimeisimpänä siirtona on ollut uuden yrityksen perustaminen Puolaan palvelemaan vakuutus- ja sähköntuotantosektoria. Kansantalouden näkökulmasta niin sähkön kuin vakuutusten kysyntä on hyvin joustamatonta eli riippumatonta markkinaheilahteluista. Näin ollen tulevaisuudessa sen uskotaan olevan vakaa tulon lähde. Toimittajiin on pyritty luomaan pitkäaikaisia suhteita ja toimittajina käytetty mahdollisimman tunnettuja yrityksiä, mikä on osaltaan auttanut projektien sujumisessa. Myös työvoiman riittävyyteen on pyritty vaikuttamaan. Yritys pyrkii rekrytoimaan uusia osaajia mm. Microsoft Akatemia1000-hankkeen avulla. Työtön työnhakija opiskelee Microsoftin tuotteita neljä kuukautta, jonka jälkeen hän saa vakituisen työpaikan yrityksestä. Affecton ei siis tarvitse kouluttaa työntekijää vaan hän on valmiiksi sisäänajettu yrityksessä käytettäviin tuotteisiin. 1 Affecto on erinomaisesti hyödyntänyt viime aikoina Baltian nopeaa talouskasvua. Affecto teki ensimmäisen yritysoston Virosta heti Viron liityttyä Euroopan Unioniin. Tämän jälkeen Baltian markkinoiden liikevaihto on noussut hyvin nopeasti. Laaja asiakasverkosto on osaltaan toiminut loistavana markkinointikanavana. Vastaavasti tunnettuja asiakkaita ja työreferenssejä on esitelty vuosikertomuksissa ja muussa yrityksen markkinoinnissa. SWOT-analyysissä (Kuva 2) tuli esiin myös muutamia kohtia, joissa saattaisi olla parantamisen varaa. Erityisesti aggressiivisesta kasvusta suurin yritysostoin on seurannut nopeaa velkaantumista, ylimääräisiä riskejä ja kilpailuyrityksiin nähden alhaisempaa kannattavuutta. Nyt kun tavoitelluilla markkina-aluiella on jo varsin hyvät asemat, voisi olla järkevämpää keskittyä orgaaniseen kasvuun. Tämä ei kuitenkaan merkitse eteen tulevien mahdollisuuksien poissulkemista. Vanhoja asiakassuhteita voisi hyödyntää entistä enemmän kohdistetulla markkinoinnilla, asiakkaiden liiketoiminnan ollessa jo tuttua. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat etenkin Venäjän markkinat ja ironista kyllä, dollarin arvon heikkeneminen. Affecto käyttää hyvin paljon dollarihinnoiteltuja ohjelmistoja ja lisenssejä. Näin ollen dollarin heikkeneminen mahdollistaa toimimisen entistä suuremmilla voitoilla tai kilpailukykyisemmillä hinnoilla. 1 Albert Nazander, Seija Kurkinen Sivu 20/24

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent

Vuosikertomus 2005. Making business more intelligent Vuosikertomus 2005 Making business more intelligent AffectoGenimap ja vuosi 2005 lyhyesti Liikevaihto 2005: 46,7 miljoonaa euroa Liikevoitto (EBIT): 5,2 miljoonaa euroa Henkilöstö: 534 Tiedotteet www.affectogenimap.fi

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ

VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ VUOSI- KERTOMUS 2006 CRAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Tietoja osakkeenomistajille 2 Vuosi 2006 lyhyesti 3 Cramo lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö 8 Liiketoiminta

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan.

SOLTEQ LYHYESTI. Solteqin ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa. ja parantamaan kannattavuuttaan. Vuosikertomus 2007 1 2 Solteq 2007 SISÄLTÖ Solteq lyhyesti 5 Liiketoiminnan rakenne 6 Avainluvut 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Solteq 2007 10 teollisuus 14 Kauppa 18 Autokauppa 22 Hallinnointiperiaatteet

Lisätiedot

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26

LYHYESTI VUOSI 132,9 122,7 10,5 8,3 12,5 10,3 10,0 111,4 127,3133,4 8,2 10,2 5,3 3,3 0,8 0,37 0,16 0,16 0,16 54,4 57,1 61,4 48,7 49,6 0,26 0,11 0,26 Affecto lyhyesti Affecto rakentaa liiketoiminta-arvoa asiakkailleen tiedolla, teknologialla ja näkemyksellä. Hyödynnämme kaikkea nykyaikaisten organisaatioiden ympärillä olevaa dataa. Palvelumme yltävät

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009

TUlEVAISUUTTA RAKEnTAMASSA CRAMO OYJ CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 tulevaisuutta rakentamassa CRAMO OYJ VUOSIKERTOMUS 2009 4 2009 / VUOSIKERTOMUS / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS cramon tuotevalikoima 2009 cramon tuotevalikoima Työkalut Kuljetuskalusto Betoninsekoittimet

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio

Virtaviivaistettujen työskentelytapojen ja uudistettujen tietojärjestelmien ansiosta olemme nyt paremmin verkottunut organisaatio SISÄLTÖ 2 Konecranes lyhyesti 4 Vuosi 2014 lyhyesti 6 Teema: Verkottunut. Tulevaisuus. Kaikkialla. 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 12 Yhtiön kulmakivet 14 Toimintaympäristö

Lisätiedot

vuosikertomus pelisäännöt

vuosikertomus pelisäännöt vuosikertomus 2011 pelisäännöt uusiksi Konecranes on alansa uudistaja, dynaaminen nostolaitekonserni. Olemme sitoutuneet toimittamaan asiakkaillemme ylivertaisia tuotteita ja palveluita, joiden laatu,

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O

S I S Ä L L Y S L U E T T E L O S I S Ä L L Y S L U E T T E L O s. 3 Toimitusjohtajan katsaus s. 8 Ramirent lyhyesti s. 10 Ramirent maantieteellisesti s. 10 Ramirent Suomi s. 14 Ramirent Ruotsi s. 18 Ramirent Norja s. 22 Ramirent Tanska

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2005. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä

VUOSIKATSAUS 2005. Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä VUOSIKATSAUS 2005 Yhteistyö ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme parempia elinympäristöjä Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja putkijärjestelmien

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010

LISTALLEOTTOESITE. Incap Oyj 10.12.2010 LISTALLEOTTOESITE / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj / INCAP OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI SYYSKUUSSA 2010 Incap Oyj:n ( Incap tai Yhtiö ) ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.9.2010 suunnatun osakeannin ( Osakeanti ) toteuttamisesta. Annissa tarjottiin

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013

SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 SOPRANO OYJ REKISTERÖINTIASIAKIRJA 10.12.2013 Tämän rekisteröintiasiakirjan ( Rekisteröintiasiakirja ) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä Soprano tai Yhtiö ), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö.

Lisätiedot

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset

Vuosi 2014 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Strategia ja sijoitukset VUOSIKERTOMUS 2014 Perinne jatkuu... SISÄLTÖ 4 6 Vuosi 2014 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 14 24 Strategia ja sijoitukset Noteeratut yhtiöt 16 Ahlstrom Oyj 18 Munksjö Oyj 20 Outokumpu

Lisätiedot