Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management"

Transkriptio

1 maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo: Uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin s. 6-7 Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla s. 8-9 Radiolinja: Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta s Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 11 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä s MTV3 - kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin s. 14 Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon s. 15 HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi s. 2-3

2 Pääkirjoitus Asiakkaamme kertovat HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi: 2 Kun tieto on työväline Yritysten omistama tieto ja tietämys ovat hajaantuneet eri järjestelmiin ja eri talletusmuotoihin. Tietoa löytyy eri tietokannoista ja monimuotoisista dokumenteista. Hyödyllisen informaation löytyminen nopeasti on kuitenkin tärkeää koko organisaation suorituskyvylle. Se on tärkeää niin jokapäiväisessä päätöksenteossa kuin laajemmassakin toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa: making business more intelligent. Parhaimmat business intelligence ja document management - ohjelmistokomponentit ovat kehittyneet eri taustavoimien kautta. Tämä on luonnollista ja tervettäkin, sillä keskittyminen tietylle osaamisalueelle on aina tuottanut laadukkaimmat ratkaisut. On kuitenkin muistettava, että liiketoiminta ei erottele hyötytietoa sen mukaan, minne tai miten se on talletettu. Tiedon hyödyntäjälle oleellinen tieto saattaa löytyä niin dokumenteista kuin tietokannoistakin. Dokumenttien hallinnan, raportoinnin ja analysoinnin toiminnot Affecto Oy:n asiakaslehti maaliskuu 2002 Päätoimittaja: Jouko Järvi Affecto Oy Toimitusneuvosto Timo Helkiö Jonna Bäckström ovat tyypillisiä tukitoimintoja niin operatiiviselle kuin strategiselle toiminnalle. Ne kytkeytyvät luontaisesti esimerkiksi operatiiviseen taloudenohjaukseen, henkilöstöhallintoon tai tuotannonohjaukseen. Samoin strateginen suunnittelu kaipaa tuekseen niin konkreettisia mittareita liiketoiminnasta kuin vapaamuotoisempia analyyseja esimerkiksi markkinoista. Business intelligence ja document management -ratkaisujen käyttöönotossa onkin oleellista ymmärtää, miten niitä parhaiten missäkin liiketoiminnoissa hyödynnetään. Olemme iloisia pystyessämme jälleen kertomaan asiakkaittemme menestystarinoita, joissa hallussa oleva tieto on saatu optimaaliseen hyötykäyttöön. Jouko Järvi, toimitusjohtaja Affecto Oy Ulkoasu: Banzai! Painosmäärä: Painopaikka: Alprint Rahola Tällaisissa projekteissa puhutaan usein 90 päivän säännöstä, eli vähintään kolmen kuukauden välein pitäisi saada jotain näkyvää aikaan. Muussa tapauksessa mielenkiinto helposti laantuu, Sakari Nieminen tietää. Hän pyrkii varmistamaan, että HEXissä innostus säilyy. HEX-yhtiöissä haluttiin hajallaan olevat tiedot koota yhteen paikkaan käsiteltäväksi yhtenäisin välinein ja entistä monipuolisemmin. Sen ohella tarve tarjota uutta informaatiota ja uusia palveluja asiakkaille johti päätökseen kehittää tietovarastointia. HEX-yhtiöissä on kokonaisuudesta hiukan erillään kulkevan Baltian ohella useita liiketoiminta-alueita. Perusliiketoimintaan kuuluvat kaupankäynti-, selvitys-, säilytys- ja yhtiöpalvelut sekä sähköisiä palveluita tuottava ehex. Arvopaperipalvelu puolestaan tarjoaa ulkoistamis- ja rekisteripalveluja mm. välittäjille. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat tietotekniset resurssinsa, minkä lisäksi taloushallintoa, oikeudellisia palveluita, viestintää, yrityssuunnittelua ja IT -palveluita hoidetaan keskitetysti. Tietovarastointihanke on keskitetty yhteisesti hoidettavaksi, toteaa apulaisjohtaja Sakari Nieminen. Tietovaraston rakentamisesta vastaa neljän henkilön ydinryhmä, jonka lisäksi projektikohtaisesti mukana on useampia henkilöitä aina sen mukaan, mihin toimintoihin projekti kohdistuu. - Ydinryhmän tehtävänä on pitää kokonaisuus koossa ja teknisesti huolta siitä, että langat pysyvät käsissä ja että käytämme yhtenäisiä tapoja toimia. Lisäksi he ovat mukana projekteissa, jotka ainakin osittain ulkoistetaan. Tuotteistettua tietoa HEXin tuotteet ovat kaikki immateriaalisia. Ne ovat tietoa eri muodoissaan. Yhtenäinen Informaatiolla uusia tuotteita ja palveluja tietovarastointi merkitsee liiketoiminnan kannalta silloin sitä, että yhtiö pystyy kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja parantamaan siten kilpailukykyään. -Voimme tarjota uudella tavalla paketoitua informaatiota tai palvelua asiakkaille. Tehdä esimerkiksi analyysiä jonkun sijoittaja-asiakkaan salkusta ja ehdottaa sen perusteella hänelle toimenpiteitä, Nieminen visioi. Perustaan pitää panostaa Nieminen pitää tärkeänä saada koko projekti vahvasti liiketoimintavetoiseksi. Ei siis niin, että sitä työnnetään eteenpäin IT-teknologian voimin. Tämä on tuntuva haaste, sillä alkuvaiheen investoinnit ovat aina merkittäviä, kun joudutaan hankkimaan laitteita ja ohjelmistoja sekä pyörittämään projekteja. -Me rakennamme nyt infraa, sitä katuverkkoa, jonka varrelle talot voidaan rakentaa. Tietovarastointi on konsernille strateginen asia. Siksi sen toteutus ja ylläpito pitää olla vahvasti hallinnassa. Perustan ollessa kunnossa, saadaan eri liiketoiminta-aluille tehtäville sovelluksille nopea takaisinmaksuaika. Liiketoimintahan luonnollisesti haluaa, että investoinnit alkavat nopeasti tuottaa rahaa, Nieminen toteaa. Tietojen integrointi informaatioksi sisältää monta jalostusvaihetta Yhteistyökumppaniksi ja teknologian toimittajaksi HEX valitsi Affecton evaluoinnin jälkeen. -Olemme olleet valittuun teknologiaan ja sen toimittajaan hyvin tyytyväisiä. Teknologia toimii hyvin ja tukea on saatu aina, kun sitä on tarvittu. Nieminen muistuttaa myös tietovarastoinnin perusongelmasta eli siitä, että esimer- kiksi samasta asiakkaasta saattaa tietoa löytyä kymmenestä eri paikasta ja aina eri tavoin kuvattuna. -Kun tiedot siirretään yhteen ja yhtenäiseen tietovarastoon, on päätettävä, mitkä tiedot sinne asiakkaasta tallennetaan. Se ei ole helppoa! Pikapuoliin tuotantokäyttöön Ensimmäiset projektit ovat nyt siis lähestymässä loppuaan ja päätymässä tuotantokäyttöön. Seuraavatkin projektit ovat puolestaan jo käynnistymässä. Tärkeintä Sakari Niemisen mukaan on pitää kehityksen pyörät pyörimässä keskeytyksettä. -Sitä auttaa aina, kun saamme ensimmäiset osiot tuotantokäyttöön. Innostus etenee näissä asioissa aina aaltomaisesti, Nieminen tietää. Tietovarasto rakentuu näistä palapelin osista vähitellen HEXin kokonaisuutta palvelevaksi kartastoksi ja pohjaksi uusille tuotteille ja uudenlaisille liiketoimintaideoille. HEX on kasvava ja kansainvälistyvä konserni, joka ylläpitää arvopaperipörssiä ja kansallista arvopaperikeskusta Suomessa sekä tuottaa arvopaperi- ja informaatiopalveluja rahoitusmarkkinoiden tarpeisiin. HEXin vahva asema Suomen rahoitusmarkkinoiden ytimessä perustuu alan uusimpaan teknologiaan, jatkuvaan kehittymiseen sekä noin 450 hexiläisen huippuosaajan panokseen. 3

3 PC DOCS -ohjelmistolla Oy Metsä-Botnia Ab:n dokumentit ja tieto koko yhtiön käyttöön Metsä-Botnialla ensimmäiset PC DOCS -pohjaiset ratkaisut rakennettiin Äänekoskelle tutkimus- ja kehitystoiminnan osaamiskeskukselle sekä Joutsenon tehtaalle vuosien 1999 ja 2000 aikana. Affecton osaaminen vakuutti, mutta merkittävä tekijä oli myös kansainvälinen tuote: PC DOCS on maailmanlaajuisesti markkinajohtaja ja Affecton kautta avautuvat yhteydet kaikkialle. Kesäkuussa 2001 Metsä- Botnia ja Affecto allekirjoittivat sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Oy Metsä-Botnia Ab:lle. Sopimuksen piiriin kuuluu lisäksi Metsä-Botnian sisaryritykset. Pääasiallinen käyttöliittymä on selain-pohjainen CyberDOCS Obsidian ja lisäksi kannettavilla työskenteleville on käytössä Fusion Attache ( irti verkosta työskentelyyn). Toteutettava ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön koko yhtiön laajuisena. Ratkaisulla tullaan hallitsemaan teknisiä dokumentteja, toimistodokumentteja ja laatudokumentteja. Uusi järjestelmä poistaa esteitä Yhteinen ja yhtenäinen dokumenttien hallintajärjestelmä ulottuu jatkossa kaikkiin toimipisteisiin ja yksiköihin. Laatutekniset ja toimistodokumentit löytyvät yhtenäisen järjestelmän kautta. Dokumentteja siirretään uuteen sähköiseen arkistoon yhtiö- ja yksikkötasolla määriteltyjen haku- ja tallennuskenttien perusteella. - Kaikkia dokumentteja ei uuteen järjestelmään sisällytetä, esimerkiksi kaikkia piirustuksia ei siirretä sähköiseen muotoon, mutta niiden tiedot ja alkuperäisen dokumentin säilytyspaikka löytyvät järjestelmästä, kertoo tietohallintoinsinööri Jorma Ollila Metsä-Botnian Kemin sellutehtaalta. Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Metsä-Botnia ja Affecto allekirjoittivat kesäkuussa 2001 sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Metsä-Botnialle. Kuvassa Metsä-Botnian Jorma Ollila. - Dokumentteja on toki aikaisemminkin voitu siirtää toimipisteiden välillä, mutta PC DOCSin myötä päästään siihen, että dokumenttia etsivä saa varmasti aina käsiinsä kaikkein tuoreimman version. Tämä on tärkeää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä. Työtavat tehostuvat PC DOCS tulee varmasti yhtenäistämään toimintatapoja. Kun esimerkiksi toimistotyössä tarvittavat asiakirjapohjat saadaan valmiina dokumenttienhallinnasta, energiaa ja aikaa säästyy. Halutun dokumentin löytäminen tulee olemaan helpompaa. Dokumentin saa käyttöönsä nopeasti, ilman välivaiheita tai -käsiä. Tutkimus- ja kehitystehtävissä toimiville voidaan luoda mahdollisuus hyödyntää tietovarastoa myös maailmalla liikkuessaan, kannettavan PC:n avulla. Käyttöä voidaan haluttaessa laajentaa tietämyshallinnan suuntaan siten, että ulkopuolisista tietovarastoista saadaan siirrettyä aineistoa suoraan järjestelmään. Tällä hetkellä tämä ei vielä ole ajankohtaista. Laaja materiaali käytettävissä Kaikki käyttöoikeuden haltijat saavat oman käyttäjätunnuksen, jonka avulla järjestelmään kirjaudutaan. Käyttöoikeudet voidaan määritellä jokaisen käyttäjän tai jokaisen dokumentin osalta yksilöllisesti. PC DOCS ei tee eroa erilaisten tiedostojen välillä. Arkistoon voidaan liittää tekstidokumentteja, taulukoita ja piirroksia, mutta myös valokuvien, videoiden ja äänidokumenttien tallentaminen onnistuu. Oy Metsä-Botnia Ab on Euroopan suurimpia selluntuottajia, joka valmistaa puukuiduista raaka-ainetta sekä suomalaisten että kansainvälisen paperiteollisuuden käyttöön. Metsä- Botnian omistavat UPM Kymmene Oyj, M-Real Oyj sekä Metsäliitto. Metsä-Botnian tehtaat sijoittuvat eri puolille Suomea, pohjoisin yksikkö toimii Kemissä, muut tehtaat ovat Kaskisissa, Äänekoskella, Raumalla ja Joutsenossa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Oy Metsä-Botnia Ab:n palveluksessa on n henkilöä. Affecton PC DOCS/Fulcrum -järjestelmä hallitsee dokumentit: Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön Perusvaatimuksemme oli, että uusi dokumenttienhallintajärjestelmä toimii nykyisen tietotekniikan pohjalla. Infrastruktuuria emme halunneet lähteä muuttamaan. Toinen ehto oli, että toimittaja on tarpeeksi iso ja heillä on riittävä määrä asiakkaita, jotta tuote kehittyy ja seuraa aikaansa tukien myös uusia sovelluksia, Viestintäviraston (eli entisen Telehallintokeskuksen) tietotekniikasta vastaava kehityspäällikkö Mika Järvinen kuvailee uuden, Affectolta tilatun dokumenttienhallintaratkaisun taustoja. Päätös Affecton toimittaman dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotosta tehtiin elo-syyskuun vaihteessa Pääasiallinen käyttöliittymä on Windows-pohjainen client ja lisäksi käytössä on selain. Dokumentteja voidaan käsitellä myös toimiston ulkopuolella ns. irti-verkosta modulin avulla. Neulaa oli vaikea löytää heinäsuovasta Ongelmana Viestintävirastossa oli dokumenttien vuosien varrella kasvanut määrä, jolloin tietyn dokumentin etsimiseen kului aikaa. Kuka sen on tehnyt ja milloin? Mistä kansiosta se mahtaisi löytyä? Hakemiseen haaskaantuu aikaa, eikä etsittyä dokumenttia silti välttämättä löydy. Mika Järvinen kertoo, että projektin käynnistysvaiheessa talossa oli dokumentteja noin ja monet niistä järjestelmissä vain, koska kukaan ei tiennyt, mitä ne sisälsivät. Siksi niitä ei uskallettu poistaakaan. Dokumentteja oli tallennettu jaetuilla resursseilla ilman mitään järjestelmällistä nimiöintiä tai aihekohtaisia hakemistoja. Jokaisella yksiköllä oli oma tapansa tallentaa omat dokumenttinsa, jolloin johonkin asiaan liittyviä kokonaisuuksia oli äärettömän vaikea löytää. Tarvitsimme siis tuotteen, jonka avulla tiedot pystyttäisiin tallentamaan johdonmukaisemmin. Emme kaivanneet sähköistä arkistoa, vaan ennen kaikkea tietolähteen omalle henkilöstölle, Järvinen selvittää. Suunnittelu helpointa, työrutiinien muuttaminen vaikeinta Mika Järvinen kertoo, että Viestintäviraston projekti lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja tulostakin alkoi nopeasti syntyä: Nopeuteen vaikutti paljon se, että saimme Affecton edustajilta hyviä vinkkejä ja peukalosääntöjä siitä, miten kannattaisi toimia. Näin pystyimme nopeasti rakentamaan tuotteen, joka palvelee eri tulosalueitamme. Järvinen huomauttaa kuitenkin, että suunnittelu osoittautui projektissa kaikkein helpoimmaksi vaiheeksi. Vaikeinta on ollut saada käyttäjät omaksumaan uudet työskentelytavat. Käyttäjien koulutus ja kulttuurin sisäänajaminen ovat olleet yksi suurimpia tehtäviä. Oli yllättävää havaita, miten monenlaisia käyttäjiä talossa loppujen lopuksi on, vaikka kaikki tekevät päivittäin työtä tietokoneilla, Järvinen miettii. Yksi ehto järjestelmälle oli, että se kehittyy ja seuraa aikaansa. Affecto riittävän suurena toimittajana ja kanadalaisen Hummingbirdin valmis-ohjelma saivat Mika Järvisen ja Viestintäviraston vakuuttuneeksi PC DOCS/ Fulcrumin jatkuvasta kehittymisestä. 4 5

4 -Selvästi vaikeimmaksi kohdaksi käyttäjille on osoittautunut dokumentin kuvaileminen mihin asiaan se liittyy, Mika Järvinen kertoo. Hän antaakin käytännön neuvoksi muille dokumenttienhallintajärjestelmiä toteuttaville pitää kuvailutiedot ainakin alussa pieninä. -Niitä voi aina helposti lisätä, jos tarvetta syntyy, mutta liian monipuolinen kuvailutieto ei ole käyttäjäystävällistä. Se aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Erilaisia käyttöoikeuksia Vanhojen dokumenttien tallennus uuteen järjestelmään on Viestintävirastossa jätetty kunkin käyttäjän omalle vastuulle. Dokumentti tallennetaan, jos se tuntuu tarpeelliselta. -Tavoitteena on, että järjestelmään tallennetaan kaikki tehdyt dokumentit, myös henkilökohtaiset ja keskeneräiset. Niille vain määritellään erilaiset käyttöoikeudet. Kun dokumentti on valmis ja tieto ajan tasalla, dokumentin pitäisi olla kaikkien työntekijöiden luettavissa. Tämä on suositus. Varma-Sammon uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin raan työkalujen käyttöönotolla ja varsinaisella projektilla, Halenius kertoo. Itse tuotteiden, Informatican ja Business- Objectsin, omaksuminen kävi hänen mukaansa nopeasti. -Oppimiskynnys ohjelmien osalta oli matala ja vastaukset kysymyksiin saatiin nopeasti. Peistä taitettiin aluksi siitä, kenelle tietovarastointi kaikkinensa pitäisi uskoa, tietohallinnolle vai taloushallinnolle. -Pikku hiljaa asiat ovat ohjautuneet oikeaan uomaan eli siihen, että tietovaraston hallinnointi ja siihen liittyvä tietokannan suunnittelu kuuluvat tietohallinnolle ja raportointi käyttäjille. Tietohallinnon vastuulla on, että tiedot saadaan varastosta mahdollisimman helposti raportoinnin käyttöön, Halenius kertoo. Laajennuksia uusille alueille Projektin ykkösvaihe alkaa olla päätepisteessään, ensimmäiset yritysjohdon raportit ovat tuotannossa. Samalla projektin toinen vaihe eli kuluennusteet sekä kate- ja vakavaraisuuslaskennan siirtäminen tietovarastoinnin piiriin ovat meneillään. Vuoden vaihteen euromuutokset aiheuttivat prosessin etenemisessä tosin pienen katkon. -Olemme nyt laajentamassa järjestelmää myös vakuutusasiakkaiden hallintaan tuottaaksemme vakuutusasiakasyhteyksistä vastaaville tarvitsemiaan raportteja. Johdon raportoinnin toinen vaihe jatkuu kuluvana vuonna, ja sijoituspuolella kiinteistötoiminta aloittaa oman projektinsa, Halenius selvittää. Tärkeä vakuutusten myyjämme eli kenttäorganisaationamme toimiva Sampo on ollut tuntuvan muutoksen kohteena viime vuosina. Vahinkovakuutuksen eriyttäminen IF-yhtiöksi merkitsee Haleniuksen mukaan haasteita myös vakuutusasiakkaiden tietovarastoinnille ja raportoinnille. Tavoitteena on täysin sähköinen jakelu kenttäorganisaatiolle, jolloin tietoturva-asiat korostuvat. Helppoa tietovarastointia, sujuvaa raportointia Informatican ja BusinessObjectsin suurin hyöty Varma-Sammolle on Haleniuksen mielestä siinä, että ne tarjoavat helpon ja hallitun tavan viedä tieto operatiivisesta järjestelmästä tietovarastoon ja sieltä liiketoiminnan käyttöön. -Lisäksi, koska työkalut perustuvat prosessiajatteluun, on niiden käyttö havainnollista ja helposti omaksuttavissa. Näin suunnittelutyöhön voi osallistua laajempi tiimi ilman mittavia koulutustarpeita. -Suurin hyöty tulee raportoinnin aikajänteen lyhentymisestä. Se säästää työtä ja sitä kautta tuo meille kustannushyötyä, Jarmo Halenius päättelee. Seuraava askel: Internetiin Yksi Viestintäviraston perusteista Affecton valinnalle toimittajaksi oli mahdollisuus kehittää järjestelmää eteenpäin. Seuraava kehityshanke onkin Mika Järvisen mukaan viedä Viestintäviraston julkisia dokumentteja hakupalvelun avulla Internetiin, jotta myös kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää järjestelmää. Telehallintokeskuksen nimi muuttui Viestintävirastoksi. Aiempi nimi ei enää vastannut viraston tehtäväkuvaa ja jatkuvasti laajenevaa toimialaa. Perinteisen radio- ja televiestinnän lupaja valvontaviranomaistehtävien sekä tv-maksujen hallinnoinnin rinnalle on noussut sähköiseen viestintään liittyviä tehtäviä. Viestintäviraston tehtävänä on viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen, joka pitää sisällään mm. taloudellisen valvonnan tehtäviä. Virasto hoitaa myös tietoturvaan liittyviä tehtäviä ja vuoden 2002 alusta sinne on voinut tehdä ilmoituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista. V akavaraisuuden seuranta on keskeistä työeläkeyhtiöissä, sillä niissä hallinnoidaan kansalaisten eläkevaroja. Myös sijoitustoiminnan tuottoa ja sijoitusallokaatiota seurataan tiiviisti erilaisten tunnuslukujen ja taulukoiden avulla. Kevyemmät ja joustavammat teknologiaratkaisut ja uudet toimintamallit Kun sijoitus- ja taloushallinnon järjestelmistä vastaava osastopäällikkö Jarmo Halenius tuli taloon, tietovarastointi- ja raportointivälineiden kartoitus oli jo täydessä vauhdissa. -Järjestelmien koekäyttö päättyi loppuvuonna 2000, ja lyhyiden sopimusneuvottelujen jälkeen päätimme, millaisen ratkaisun hankimme. Sen jälkeen työtä jatkettiin suo- Koekäytössä vanhaa ja uutta raportointitapaa ajettiin rinnakkain. Tulokset vastasivat toisiaan, mutta uudessa toteutusaika oli huomattavasti lyhyempi. Samalla sen jakelutapa koettiin Jarmo Haleniuksen mukaan erittäin hyväksi. Liikkeelle lähdettäessä on tärkeä katsoa, miten projekti paloitellaan, jotta siitä saadaan mahdollisimman nopeasti tuloksia aikaan. Kun käytössä on sinänsä toimiva vanha raportointitapa ja sitten käyttöön tulee uusi väline, se on aina näytön paikka, Jarmo Halenius arvioi. Varma-Sampo on Suomen suurin yksityisen sektorin työeläkevakuuttaja. Sen yhtiökokouksessa käyttävät päätösvaltaa vakuutuksenottajat ja vakuutetut. Varma-Sammon perustehtäviin kuuluu turvata palkansaajan ja yrittäjän toimeentulo eläkkeelle jäämisen tai perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. 6 7

5 Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla K eksintösäätiö asetti uudelle dokumenttien- ja tiedonhallintajärjestelmälleen kovat vaatimukset: helppokäyttöinen, suorituskykyinen, tietoturvallinen, kattava, raportoinnin kannalta yksinkertainen ja paperin määrää vähentävä ja taattava hyvät yhteydet taloushallinnon ohjelmistoihin. Lisäksi järjestelmän oli mahdollistettava sähköiset hakemukset, allekirjoitukset ja Keksintösäätiöllä on asiamiehiä mm. yliopistoissa ja TE-keskuksissa. Siksi salassapito sekä tietojen ja järjestelmien keskinäinen seurustelu olivat valinnassa painavia tekijöitä, Kari Sipilä toteaa. tunnistukset HST-kortin avulla, turvattava luotettavat ja salatut etäyhteydet, oltava integroitavissa puhelinjärjestelmän kanssa, kestävä ja laajennettavissa sekä ennen kaikkea, sen piti pohjautua valmisohjelmistoihin. - Pitkällisen, useita kuukausia kestäneen hakuprosessin tuloksena valitsimme toimittajaksi Affecto Oy:n, toteaa projektista vastannut Keksintösäätiön apulaistoiminnanjohtaja, Risto Salokangas. - Affecton DOCS-järjestelmä näytti parhaiten toteuttavan pitkän vaatimuslistamme, Keksintösäätiön toiminnanjohtaja Kari Sipilä sanoo ja lisää, että myös Affecton asiantuntijat vakuuttivat Keksintösäätiön välittömästi osaamisellaan. - He pystyivät heti ensiesittelyssä tuomaan esiin näkemyksensä toimivista ratkaisuista. Tämähän ei ole mikään valmis järjestelmä, joka ostetaan kaupan hyllyltä, vaan se rakennetaan yhteistyössä. Se on molemmille osapuolille aikamoinen koulutusjakso, Sipilä huomauttaa. Auto vaihdettiin uuteen Affecton Keksintösäätiölle toimittama, kanadalaisen Hummingbird Inc.:in valmisohjelmistoon perustuva PC DOCS/Fulcrum on järjestyksessä Keksintösäätiön neljäs dokumenttienhallintajärjestelmä. Risto Salokangas kertoo, että ensimmäinen saatiin käyttöön jo vuonna 1987 ja toinen, Unix-järjestelmään Keksintösäätiön puolelta projektissa ovat olleet mukana (kuvassa vasemmalta) apulaistoiminnanjohtaja Risto Salokangas, projektipäällikkö Hannu Hakonen, kehityspäällikkö Jaana Rantanen, talouspäällikkö Matti Hyytinen sekä toiminnanjohtaja Kari Sipilä. Tällä hetkellä järjestelmä sisältää ne ominaisuudet joita olemme halunneet. Uskomme pärjäävämme niillä pitkään. Lisäksi siihen on suhteellisen helppo lisätä uusia, jossain vaiheessa ehkä tarvittavia piirteitä, Jaana Rantanen arvioi. perustuva Kehitystyö jatkui kuitenkin koko ajan, ja vuosien vaihteessa oli aika astua Windows-maailmaan. Sen todettiin tulleen tiensä päähän vuosituhannen vaihteessa, vaikka järjestelmään sinänsä oltiinkin tyytyväisiä. -Nykymaailman vaatimuksiin ei vanha järjestelmä pysty enää vastaamaan. Se oli kuin vanha auto, johon varaosia on vaikea löytää, Sipilä vertaa. Mihin tiedon- ja dokumenttienhallintajärjestelmää tarvitaan? Keksintösäätiöllä on 30-vuotisen toimintansa aikana ollut noin neuvontaasiakasta ja rahoitushakemusta. Keksintöjä on rahoitettu tänä aikana parisen tuhatta ja markkinoille on saatettu yli 500 uutuustuotetta. Pääosa säätiön noin 5 miljoonan euron budjetista tulee kauppa- ja teollisuusministeriöltä, ja vuosittain Keksintösäätiöön ottaa yhteyttä noin neuvojen kyselijää. Keskeisimmän asiakaspiirin muodostavat yksityishenkilöt, yliopistotutkijat ja pienyritykset. Heidän tuottamiaan ideoita arvioidaan ja myönteisessä tapauksessa patentoidaan, tuote kehitetään ja kaupallistetaan. -Koska hankkeita on näin valtava määrä, kaikkea on mahdotonta muistaa: mikä on Virtasen keksintö ja mikä Lahtisen ja mitä siitä on viimeksi puhuttu. Siksi tarvitsemme tietojenhallintajärjestelmän, jossa on kaikki oleellinen: tiedot asiakkaista, keksinnöistä, teknisistä ratkaisuista, patentointitilanteista, kustannuksista, toimintasuunnitelmista, kuvat keksinnöistä sekä päiväkirjanomainen seuranta asioiden etenemisestä. Lisäksi järjestelmästä on voitava helposti tuottaa erilaisia yhteenvetoja säätiön hallitukselle, johdolle, rahoittajille, ministeriöille jne. Kari Sipilä luettelee. Henkistä omaisuutta on suojattava Erityisen paljon painoa uutta dokumenttien- ja tietämyshallintajärjestelmää valittaessa Keksintösäätiössä pantiin järjestelmän turvallisuuteen ja salassapitoon. Keksinnöt ovat henkistä omaisuutta, jonka rahallinen arvo saattaa helposti nousta miljooniin. Siksi tarvitaan tehokasta salausjärjestelmää ja myös hierarkiaa, jonka avulla eri tyyppisiin tietoihin pääsy voidaan porrastaa. Salausjärjestelmä perustuu henkilön sähköiseen tunnistamiseen eli HST-korttiin. Niitä myöntää ja niistä pitää rekisteriä Väestörekisterikeskus. HST-kortti sisältää sähköisen avaimen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumisvaiheessa tietojärjestelmään. Käyttö edellyttää tietokoneeseen liitettävää erillistä pientä lukulaitetta. Vahvasti räätälöity järjestelmä Tietojärjestelmä on rakennettu räätälöitynä ratkaisuna, jossa tärkeimpänä lähtökohtana Projekti on ollut pitkä, sillä järjestelmä on Keksintösäätiölle vahvasti räätälöity. Ylivoimaisia mutkia ei kuitenkaan ole ollut, Risto Salokangas kiittelee. on keksintöhankkeiden käsittelyprosessi Keksintösäätiöllä sekä tähän liittyvän dokumentaation hallinta. Järjestelmän toteutus perustuu Hummingbirdin PCDOCS/Fulcrum tuoteperheeseen sekä Business Objectsraportointiohjelmistoon. Käyttöliittymä on selainpohjainen ja se sisältää liittymät dokumenttien tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettäviin ohjelmistoihin. Tietojärjestelmä sisältää myös ulkoisen osuuden, joka tarjoaa näkymän keksintöhankkeisiin tämä toiminnallisuus on rahoituksen hakijoiden käytettävissä Internetin kautta. Luvassa pitkää ikää Keksintösäätiön kehityspäällikkö Jaana Rantasen mukaan yksi peruste Affecton toimittaman järjestelmän valinnalle oli myös sen odotettavissa oleva pitkä ikä. Järjestelmän odotetaan venyvän moduulirakenteensa ansiosta pitkälle tulevaisuuteen, ja siihen on myös helppo lisätä uusia ominaisuuksia. -Kovin pitkälle emme ole seuraavaa askelta vielä ehtineet miettiä, mutta lähinnä näköpiirissä on tarve ottaa vastaan hakemuksia netin kautta. Se on itse asiassa jo osa systeemiä, mutta otetaan käyttöön vasta hiukan myöhemmin, Rantanen toteaa. Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä. Keksintösäätiö on merkittävin yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintötoiminnan neuvoja, tukija ja rahoittaja. 8 9

6 Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta Oy Radiolinja Ab ottaa käyttöön sähköisen ostolaskujen kierrätyksen ja hyväksynnän sekä sähköisen arkistoinnin R adiolinja valitsi työvälineekseen ostolaskujen sähköistä kierrätystä, hyväksyntää ja asiakirjojen arkistointia varten Affecton minvoice -ohjelmiston. minvoice ratkaisu perustuu Hummingbird Inc:in PC DOCS -dokumenttienhallinta tuotteeseen. - Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, kertoo johtaja Pasi Mantila Radiolinjan Talouspalvelukeskuksesta. Ostolaskuja kertyy vuodessa noin kappaletta. - Tavoitteena on nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä. Laskujen kierrättäminen toimipisteiden ja yksiköiden välillä helpottuu, kun paperia ei enää tarvitse lähetellä paikasta toiseen. Samalla säästyy aikaa ja tiedämme aina missä lasku on. - Väki on liikkuvaa, meillä tehdään myös etätyötä, on hyvä, että laskun hyväksyminen onnistuu omalta tietokoneelta ja tulevaisuudessa mobiilisti. - Laskujen käsittely halutaan saada kustannustehokkaammaksi, tulevaisuudessa toimittajien edellytetään lähettävän laskut sähköisessä muodossa, jolloin saadaan suurin hyöty järjestelmästä irti. Samalla kun laskujen kierrätys nopeutuu ja tulee kustannustehokkaammaksi, myös toimittajasuhteiden hallinnointi paranee. Jatkossa on tarkoitus käyttää PC DOCSiin liittyviä raportointimahdollisuuksia myös toimittajien laskutusrutiinien kriittiseen tarkasteluun ja esimerkiksi siirtyä yksittäisistä laskuista kustannustehokkaisiin koontilaskuihin. - Uudistus säästää kustannuksia sekä meillä että varmasti myös toimittajan päässä, toteaa Pasi Mantila. Yli miljoona sopimusta Liittymäsopimusten arkistointi on toinen alkuvaiheen PC DOCS sovelluksista. - Meillä on tarkoitus arkistoida liittymäsopimusten tiedot PC DOCSiin, myöhemmin käyttöä laajennetaan mahdollisesti myös asiakkaille lähtevien laskujen arkistointiin. - Asiakkaan tekemä liittymäsopimus on dokumentti, joka tulee arkistoida luotettavasti. Sopimukseen liitettävät palvelut voivat vuosien kuluessa muuttua ja kun sopimuksesta keskustellaan, voi olla tarvetta ottaa alkuperäinen sopimus esille. - Yli miljoonan sopimuksen arkistoa olisi vaikea muulla tavoin selata. Toimivaa ja tehokasta yhteistyötä projektin käynnistyksessä Radiolinja teki Affecton kanssa sopimuksen PC DOCS ohjelmistoon perustuvasta minvoicesta toukokuussa Ohjelmiston rakentamiseen liittyvä määrittelytyö käynnistyi samanaikaisesti. - Affecto oli tarjousvaiheessa positiivisesti aktiivinen. Meillä oli pitkät kysymyslistat, joihin kaikki ehdokkaat saivat vastata. Affecto hoiti oman osuutensa asiallisesti, Mantila kertoo. - Meillä on aikaisempia kokemuksia yhteistyöstä Affecton kanssa, Radiolinja on hankkinut ohjelmistoja muihin käyttötarkoituksiin. Sisäinen toimittajakuva Affectosta oli joustava ja luotettava. Radiolinja tarjoaa digitaalisia matkaviestinpalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille. Yhtiöllä on yli 30 %:n markkinaosuus suomalaisista matkapuhelinliittymistä, joka käytännössä merkitsee liittymää Suomessa (syyskuun 2001 lopussa). Radiolinja on hyödyntänyt monipuolisesti IT-teknologian mahdollisuuksia ja kehittänyt palvelujaan yhä käyttäjäystävällisempään suuntaan, esimerkiksi puhelulaskujen maksamisen voi hoitaa kokonaan sähköisesti, Internetin välityksellä. Radiolinja on teknologian soveltajana edelläkävijä. Radiolinja-konserni toimii osana Elisa Communications -tietoliikennekonsernia Suomessa ja Baltian alueella. Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, toteaa Pasi Mantila. Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Tieto hukassa? Oikean tiedon löytäminen hankalaa? Jopa 90% organisaation dokumenttipohjaisesta tiedosta on strukturoimattomassa muodossa hajallaan henkilökohtaisilla työasemilla, jaetuilla verkkolevyillä ja sähköpostissa. Versionhallintaa ei ole käytössä, työnkulkua on vaikea määritellä, hakumahdollisuus rajoittuu yleensä omaan koneeseen sekä intraan ja sähköpostipalvelimilla saattaa olla tallennettuna jopa kymmeniä kopioita samasta liitetiedostosta. Kuulostaako tutulta? Moderni ratkaisu sisällönhallintaan tietämyshallinnan tueksi PC DOCS PC DOCS tuoteperheeseen kuuluva Cyber- DOCS on helppokäyttöinen, avoin ja skaalautuva alusta organisaatioiden dokumenttienhallintaan. Se on ratkaisu organisaatioille selainpohjaiseen tiedon hallintaan, suuren dokumenttimäärän turvalliseen käsittelyyn sekä dokumenttien käytettävyyteen myös eri maantieteellisistä kohteista käsin myös mobiilisti. Sovelluksen selainkäyttöisyys ja saumattomat liittymät olemassaolevien office -sovellusten kanssa säästävät sekä aikaa että rahaa järjestelmän käyttöönotossa. CyberDOCS mahdollistaa monipuolisella oikeuksien jakamisella dokumenttipohjaisen tiedon avaamisen koko globaalin organisaation käyttöön. Työnkulkutoiminnolla päästään paperikierroista, jolloin iterointiprosessit, julkaiseminen sekä projektidokumentointi hoituvat elektronisesti selaimessa. PC DOCS:illa on maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa käyttäjää. CyberDOCS tarjoaa käyttäjilleen yhteisen ja monipuolisen tavan tuottaa ja hakea tietoa, luoda uusia versioita sekä tulostaa ja katsella dokumentteja koko niiden elinkaaren aikana. Järjestelmällä on myös mahdollista hoitaa ostolaskujen sähköinen käsittely (minvoice), asianhallinta sekä tekniset- että laatudokumentit. Skaalautuvaa dokumenttienhallintaa Dokumenttienhallintajärjestelmällä hallitaan organisaation eri välineillä tuottama elektroninen sisältö (esim. teksti, kuvat, video, tekninen dokumentaatio). Dokumentit löytyvät monipuolisen hakuteknologian (Fulcrum Knowledge Server) avulla. Asioiden, toimenpiteiden ja dokumenttien välinen linkki mahdollistaa dokumenttien löytymisen myös asiaan ja toimenpiteeseen esim. projektiin liitettynä. Hummingbird EIP (Enterprise Information Portal) markkinoiden johtava portaaliratkaisu EIP ratkaisu on markkinoiden johtava yhtymätason portaaliratkaisu sisällön integroinnissa ja kyvyssään päästä käsiksi sekä organisaation strukturoituun että strukturoimattomaan dataan. EIP:in sateenvarjon alle on mahdollista liittää kaikki organisaation käyttämät sovellukset, jotka ovat käytettävissä ilman erillistä sisäänkirjautumista. Ideana on yksi käyttöliittymä tietoon eli voit yhdellä haulla kattaa koko organisaatiosi tietomassan. Hakusi palautuu lähteen, relevanssin tai konseptin mukaan. PC DOCS:in ja EIP:in takana kanadalainen Hummingbird yhtymätason ohjelmistoratkaisuja jo kolmella vuosikymmenellä Hummingbirdin teknologioilla tuet organisaatiosi tietämyksen jakamista sekä ihmisten välisen kanssakäymisen lisäämisen kautta myös innovatiivisuutta. Hummingbirdin tietämys- ja sisällönhallinnan ratkaisut antavat sinulle tukevan perustuksen tietämyshallinnan strategian toteuttamiselle. Menestysreseptiä tai valmista ratkaisua ei ole olemassakaan. Organisaation on yhdessä asiantuntijoidemme kanssa koottava omaa toimintaa ja tarpeita parhaiten tukeva yhdistelmä. On tärkeää, ettet joudu investoimaan sellaisiin komponentteihin ja teknologioihin, joille ei ole käyttöä. Ratkaisumme ovat avoimia eri sovellusten liittämiselle kokonaisjärjestelmään ja sisältävät jo valmiita käyttöliittymiä käytetyimpiin office sovelluksiin sekä sähköposteihin. Sales Manager, Mika Toivanen, Affecto Operational Solutions 10 11

7 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä - Nordea -konsernilla on vahva asema skandinaavisilla rahoitusmarkkinoilla, se on alueen suurin finanssipalveluja tarjoava konserni. Henkilöstöä on konsernissa yhteensä , Suomessa Nordea -konserni on ollut pankkimaailmassa tietotekniikan sovellusten uranuurtaja, Meritan Solo on verkkopankkien ykkönen ja Nordea on maailman johtava Internet-pankkipalvelujen tarjoaja. Business intelligencellä ennakointia tulevista rahan liikkeistä Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärä voidaan hallita ja hyödyntää, Eila Ståhl- Järvelin toteaa. Pohjoismaisen Nordea-konsernin osana Nordea Pankki Suomi harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa. Se kehittää ja markkinoi rahoitustuotteita ja palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Pankilla on johtava asema Suomen raha- ja pääomamarkkinoilla. BusinessObjects auttaa hallitsemaan ja hyödyntämään suuria tietomääriä BusinessObjects on konsernitason raportoinnin tärkeimpiä apuvälineitä. Sillä kootaan mm. raportteja ja yhteenvetoja pankin laajoista, jatkuvasti muuttuvista tietokannoista. Raportoinnissa käytetään hyvinkin erilaisia tarkastelukulmia, yhdistävä tekijä on BusinessObjects. Yksi BusinessObjectsin tehokäyttäjistä on Eila Ståhl-Järvelin, Treasury -osaston asiantuntija. Hän kiittelee BusinessObjectsin nopeutta ja joustavuutta sekä käytön itsenäisyyttä. Raporttien tekeminen ei ole riippuvainen IT -yksiköistä eikä sitä tarvitse delegoida kenellekään. - Välivaiheita ei tarvita, voin määritellä suoraan ohjelmaan, millaisen raportin tarvitsen, mitä piirteitä siinä pitää olla mukana. Ohjelma tuottaa raportin hyvin nopeasti. Pankin sisällä on mittava rahoitusta ja markkinariskiä varten koottu Rama -tietokanta. Sen piirissä on yli 30 erilaista reskontraa, joihin eri yksiköt syöttävät tietoa. Tiedot päivitetään joka yö, varasto uudistuu jatkuvasti. BusinessObjects on väline, jolla tästä tietovarastosta saadaan tehokkaasti ja nopeasti esiin kehityskulkuja, muutoksia ja niiden yksityiskohtia. - Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärää voidaan hallita ja hyödyntää. Meidän osastollamme toimitaan hyvin lyhyellä aikajänteellä. Treasury vastaa pankin rahoitusanalyysistä, konsernin rahoituksesta ja velanhoidosta, maksuvalmiuden hoidosta, joukkovelkakirja- ja osakesijoituksista. Treasury toimii ikään kuin pankkina pankin sisällä, luoden edellytykset toiminnalle. - Olemme tietenkin kiinnostuneita historiasta ja aikaisemmista kehityskuluista mutta vielä tärkeämpi meille on tulevaisuus: meidän tehtävämme on laatia ennakoivia laskelmia pankin kehityksestä ja tulevista rahan liikkeistä, selkeyttää Eila Ståhl-Järvelin. Näiden laskelmien tekeminen perustuu tarkkoihin faktoihin. Treasuryn lisäksi BusinessObjectsin käyttö on levinnyt myös muualle pankkiin mm. asiakasmarkkinoinnin, limiittienhallinnan, johdannaisten, laskennan ja sisäisen laskennan käyttöön. Koekäyttö ratkaisi valinnan BusinessObjectsin käyttäjänä Nordea on yksi Suomen ensimmäisistä. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1996 Meritassa. Tietohallinnossa ohjelmiston tarve oli havaittu, tuotteita vertailtiin ja BusinessObjects ja kilpailijan tuote olivat ehdolla. - BusinessObjects otettiin koekäyttöön ja sen jälkeen valinta olikin helppoa, kertoo kehityspäällikkö Tarmo Ojaluoma. Vuosien kuluessa BusinessObjectsin käyttäjäkunta on laajentunut alun noin 50 käyttäjästä 350 käyttäjään. Paitsi horisontaalisesti, käyttö on laajentunut myös syvyyssuunnassa ohjelmisto on vuosien varrella kehittynyt voimakkaasti ja sen toiminnallisuutta on opittu hyödyntämään tehokkaammin. - Me olemme oppineet luottamaan siihen, että jos BusinessObjectsin tiimoilta on jotain kysyttävää, vastaus saadaan heti ja jos tarvitaan, viimeistään puolen tunnin kuluttua joku affectolainen on paikan päällä selvittämässä tilannetta. Kyse ei useinkaan ole vioista vaan ohjelman käyttöön liittyvistä asioista, lisäominaisuuksien liittämisestä. - Pankkitoiminta on niin nopeatempoista, että meillä ei ole aikaa odottaa, perustelee Tarmo Ojaluoma. - Nordean väkeä on koulutettu sekä Affecton avoimilla kursseilla että Nordean omissa koulutustiloissa, räätälöidyillä kursseilla. Tietoturva ja valvonta Kun puhutaan pankkiasioista, aukoton tietoturva on itsestäänselvyys. - BusinessObjectsin käyttö on suojattua, järjestelmään kirjoittautuva antaa sille oman, salaisen tunnuksensa, Tarmo Ojaluoma kertoo. BusinessObjects on turvallinen järjestelmä myös siksi, että sen avulla tietokantoja ei pääse muuttamaan, ainoastaan analysoimaan. - Ongelmana on mieluumminkin analysoitavan tiedon laajuus kuin sen puute, Treasury seuraa tapahtumia ja tunnuslukuja toimintojen tarkkuudella, asiakaskohtaisiin tietoihin asti ei edetä, Eila Ståhl-Järvelin toteaa. BusinessObjectsin yhteyteen on mahdollista rakentaa selainpohjainen järjestelmä, joka toisi valmiit raportit luettavaksi nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle

8 Meillä on talossa reilusti yli sata raporttia, joita ajetaan ja käytetään varsin aktiivisesti. Olemme käyttäjien palautteesta huomanneet, että BusinessObjectsista on tullut erittäin tärkeä jokapäivän työkalu, Petri Haverinen ja Markku Laine kertovat. Kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin Tieto joustavasti liiketoiminnan käyttöön MTV3 Oy:ssä tai tuttavallisesti Maikkarissa on totuttu käyttämään raportteja moneen tarpeeseen. Osa raportoinnista on lakisääteisiä ja mm. Euroopan Yleisradioyhtiön EBU:n tilastointiin liittyviä. - Me tilastoimme jokaisen ohjelma- ja mainosminuutin, ylipäätään kaiken, mitä tuutista ulos menee, kuvailee kehityspäällikkö Petri Haverinen, MTV3 Oy:n Kehityspalvelut -yksiköstä. Lisäksi tarvitaan kulu- ja budjettiseurantaan liittyviä raportteja, myynnin ja ohjelmabudjetin yhdistelmiä eli katelaskelmiin liittyviä raportteja, tutkimustietoihin kuten katsojalukuihin eri näkökulmilta liittyviä raportteja, jne. Tietojen hyödyntämisen tuottavuuteen on MTV3:ssa kiinnitetty erityisesti huomiota. Teknologiavalintojen taustalla on ollut joustavuus laajassa raportointitarpeessa. - Olen oppinut huomaamaan, että Affecton BusinessObjects on tässä erittäin tuottava väline. Sen avulla on helppo tehdä kyselyjä ja saada näkyviin juuri sen, mitä haluaa, toteaa Haverinen. - Tähän mennessä raportteja on toistasa- taa ja käyttäjiä useita kymmeniä, projektipäällikkö Markku Laine MTV Oy:n Kehityspalvelut-yksiköstä puolestaan lisää. Raportointityötä on onnistuneesti laajennettu tietohallinnosta lähemmäksi tietojen hyödyntäjiä. Varsinkin markkinoinnissa ja taloushallinnon puolella käyttäjät omaksuivat nopeasti sen ikiomaksi työkalukseen. -Nyt olemme huomanneet, että meille esitetään yhä laajemmin kysymyksiä BusinessObjectsista, mikä kertoo ihmisten todella käyttävän sitä, Haverinen toteaa tyytyväisenä. Graafiset kuviot syntyvät näppärästi Yksi uusista BusinessObjectsin hyödyntäjistä, laskentaekonomi Tarja Fogelholm kertoo, että työkalua oli peruskurssin nojalla nopea ja helppo oppia käyttämään. - Eniten olen pitänyt sen grafiikkaominaisuuksista. Numeroaineisto on helppo muuttaa grafiikaksi, useimmiten helpompaa kuin taulukkolaskin-ohjelmistoilla. Vakioraporttien käyttö ja niiden päivittäminen eri kuukausille ja viikoille on myös Tarja Fogelholm sanoo arvostavansa aivan erityisesti BusinessObjectsin käyttöliittymää, jolla valmisraporttiakin on nopea muokata omaan tarpeeseen. Kaikkea ei tarvitse itse rakentaa uudelleen. Perusraportit MTV3:ssa alkavat olla niin kattavia, että useimmiten tarvittu tieto on jossain muodossa saatavilla, hän kertoo. Fogelholmin mielestä kätevää ja nopeaa. -Kaikkea ei tarvitse edes tallentaa itselleen, tiedot voi nopeasti katsoa ruudulta - esimerkiksi, miten tämä arvo tällä jaksolla on kehittynyt. Tosi näppärää! Vakioraporttien jakelu automaattisesti intranetiin Osa raporteista ovat ns. vakioraportteja, eli niiden käyttö toistuu tasaisin väliajoin. Jatkossa näiden raporttien suoritus tullaan automatisoimaan ja niiden jakelu tapahtuu intranetin kautta. Näin käyttäjien ei tarvitse enää niitä erikseen ajaa, ainoastaan ottaa tulokset käyttöönsä suoraan intranet-sivuilta. MTV Oy on Euroopan vanhimpia kaupallisia tv-yhtiöitä. Se on perustettu vuonna MTV Oy vastaa MTV3- ja Subtvtelevisiokanavista. MTV3 on Suomen katsotuin tv-kanava 39,1 %:n katseluosuudellaan vuonna MTV3-kanava on suomalaisille kuluttajille tuttu viihteen ja tiedon tarjoaja. Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon B usiness Intelligence -ratkaisut ovat tänä päivänä monimuotoisia kokonaisuuksia. Ne pitävät sisällään tietoa jalostavan ja säilövän tietovarastoinnin sekä liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin tehtävät raportointi- ja analyyttiset ratkaisut. CRM ja varsinkin sen analyyttinen toiminnallisuus on ehkä tutuinta Business Intelligence:iä. Tämän ajan trendinä on muuttaa liiketoimintamalleja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä e- ja m- toimintoja tukeviksi. Liitetään yrityksen Petri Hakanen, myyntijohtaja Business Intelligence Solutions ulkopuolella olevat liiketoimintaprosessien osat ja osapuolet saumattomasti ja tosiaikaisesti omiin prosesseihin. Samalla hyödynnetään uutta viestinvälitysteknologiaa ja luodaan monikanavayhteyksiä käyttäjien ja tietojärjestelmien välille. Tässä kehityksessä Business Intelligence -metodit ja -ratkaisut alkavat osoittaa vahvuutensa ja investointien liiketoiminnalliset hyödyt ja tuotot näkyvät yhä selkeämmin. Miten voidaan varmistaa monitahoisten hankkeiden menestyksekäs läpivienti ja synnytettävien uusien palvelujen onnistunut käyttöönotto? Onko lähtökohtia riittävästi tutkittu ja onko tavoiteasettelu oikea? Onko kiristyvässä kilpailutilanteessa riittävästi aikaa kehittää uusia tietojärjestelmiä osiksi uusia palveluja ja tuotteita tai niitä tukemaan? Nykyisillä toimintamalleilla ratkaisun avaimet löytyvät komponenttipohjaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Aiempiin toimintamalleihin verraten muutoksen voisi nähdä 90 suunnanmuutoksena. Business Intelligence ratkaisuarkkitehtuuri voidaan kuvata kerroksina, jossa operatiivinen liiketoiminta tuottaa lähtötietoa ja joka sitten jalostetaan tietovarastoinnin kautta liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin. Sen sijaan, että toteutetaan ratkaisukokonaisuutta kerroksittain, edetään tavoitteeseen jakamalla kokonaisuus pystysuuntaisesti siivuttamalla osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuudet sisältävät kaikki uuden tuotteen tai palvelun tarvitsemat toiminnot tietovarastoinnista käyttäjän sovellukseen. Kukin palvelu kyetään toteuttamaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja tekniikalla ja mikä tärkeintä oikealla hetkellä. Palvelu voi olla esimerkiksi uusi raportointiratkaisu, tietojen analysointia moniulotteisena palveluna (OLAP) tai näiden yhdistelmä. Palvelurajapintaan voidaan liittää myös tarkoituksenmukaisia valmisohjelmistokomponentteja. Tietovarastoinnista rakentuu komponenteittainkin toteutettuna hyvin integroitu ja joustava ratkaisu. Hyödyt saavuttaaksemme meidän tulee myös muuttaa järjestelmäprojektien vaiheistuksia. Ajattelumallin tulee olla erilaisen kuin perinteisemmän vaiheittaisen toteutusmallin. Vaiheittaisessa toteutusmallissa laajempi kokonaisratkaisu pilkotaan pienehköihin osatoimituksiin ja hyötyjä haetaan osittaisilla käyttöönotoilla; annetaan tasaisin välein uusia palveluja käyttäjille, jotta mahdollistetaan hankkeen jatkuminen. Liiketoiminnan kehittämisvauhti on usein liian nopeaa kyseiselle toimintatavalle ja alkuperäisen kokonaisratkaisun tarkoituksenmukaisuus uhkaa helposti kadota. Uudella ajattelumallilla kokonaisuutta rakennetaan itsenäisemmistä osaratkaisuista. Näin kyetään nopeasti reagoimaan yksittäisenkin liiketoimintoketjun ja organisaatioyksikön tarpeisiin. Ratkaisuintegraatio ja ositus siirretään lähemmäs teknologiarajapintaa ja ratkaisuarkkitehtuuriin. Osittava ratkaisumalli ei vähennä pitemmän linjan strategisen suunnittelun tarvetta, mutta käynnistettävät tietojärjestelmähankkeet kyetään pienempinä itsenäisempinä kokonaisuuksina irrottamaan laajasta kokonaisuudesta. Ratkaisukokonaisuus on jatkuvasti toimiva ja tuottava jokaisen osaratkaisun lisätessä sen arvoa. Haasteena tässäkin on ihmisen ja organisaation kyky oppia ja omaksua sekä muuntua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Haasteena on myös nopeasti kehittyvän metodologian ja teknologian oikea-aikainen hyödyntäminen. Samalla kun pidämme tuntosarvet herkkinä ja seuraamme visionäärien huomispäivänkuvia, tukeudumme hankkeissamme tämän hetken mahdollisuuksiin

9 BusinessObjects First in e-business Intelligence BusinessObjects on helppokäyttöisyydestään kiitelty tiedon raportoinnin, analysoinnin ja jakelun ratkaisu. Väline taipuu niin oman organisaation monimuotoisiin tiedon hyödyntämistoimintoihin kuin e-business Intelligence -ratkaisuihin. Informatica Now You Know Informatica on tuotepohjainen ratkaisu yritysten koko tietovarastointiprosessin kehittämiseen ja hallintaan. Vahvasti keskitetyllä metadatalla tietovarastot ja datamartit voidaan rakentaa ohjatusti, vaiheittain, unohtamatta kokonaistavoitetta tai ratkaisun ylläpidon hallittavuutta. Hummingbird Inc. - Where the future of e-business takes flight Hummingbird on yhtymätason dokumenttienhallintajärjestelmien sekä internet-, intranet- ja extranet-sisällön hallintajärjestelmien johtava ohjelmistotoimittaja. Hummingbirdin tuotteet auttavat asiakkaitamme tiedon haussa ja säilytyksessä. Affecto Oy Making Business More Intelligent Affecto Oy on suomalainen IT-ratkaisutoimittaja, joka on erikoistunut toteuttamaan suurten ja keskisuurten organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa tukevia ratkaisuja. Affecton vahvuuksia ovat asiakaslähtöiset ratkaisut, markkinoiden johtavat ohjelmistot sekä tunnustetusti korkeatasoinen osaaminen. Joustavuuden, toimitusvarmuuden ja luotettavuuden ansiosta Affecton asiakassuhteista on muodostunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. 16

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna

Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna Löydä nautittavat ratkaisut Sopimusten ja tärkeiden asiakirjojen arkistointi vaivattomasti palveluna 18.11.2010 Kuka puhuu? Elinar Oy Ltd Sisällönhallinta- ja kollaboraatioratkaisut Monipuolinen osaaminen:

Lisätiedot

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua!

Kumppaniratkaisu. M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa. Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Kumppaniratkaisu M-Files Cloud Vault Dokumenttien hallinta on helppoa Paranna tietotyön tehokkuutta ja laatua! Vaihdoimme vanhan järjestelmän M-Filesiin viikonlopun aikana. Henkilökunnan kouluttamiseen

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa

Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Sähköinen työpöytä Suomen Pankissa Ilkka Lyytikäinen Riku Honkanen Tietopalvelut SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Lähtökohta Tieto siiloutunut sähköpostikansiot ja -liitteet levyhakemistot

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta

Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut. Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Tiedolla johtaminen ja sähköiset palvelut Sami Niskanen, Jari Uotila & Matti Koskivirta Digitalisaation tavoitteet Lähde: Valtiovarainministeriö 9.2.2017 2 Toimintaympäristön muutos Merkitys NYT Vähän

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Laatu syntyy tekemällä

Laatu syntyy tekemällä Laatu syntyy tekemällä Toimivaa laadunhallintaa Yli 1000 toimitettua järjestelmää Suomessa yli 500 organisaatiota käyttää järjestelmää toimintojensa ohjaamiseen Tuotekehitys jatkunut vuodesta 1994 ja uusi

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos

Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos Tuotepäällikkö Tarja Kallio Esityksen sisältö Triplan - ohjelmistoja asian-, asiakirjan- ja arkistonhallintaan yli 20 vuoden ajan Case Arkistolaitos

Lisätiedot

25.10.2011 ValueFrame & M-Files -aamiaisseminaari. Dokumenttienhallinnan ulkoistaminen pilvipalveluksi Janne Romppanen / M-Files Oy

25.10.2011 ValueFrame & M-Files -aamiaisseminaari. Dokumenttienhallinnan ulkoistaminen pilvipalveluksi Janne Romppanen / M-Files Oy 25.10.2011 ValueFrame & M-Files -aamiaisseminaari Dokumenttienhallinnan ulkoistaminen pilvipalveluksi Janne Romppanen / M-Files Oy Sisältö M-Files Oy Dokumenttienhallinta Merkitys Määritelmä Organisaatiomme

Lisätiedot

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen

- Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Jarjestelmaasiantuntija Markku Jaatinen Telecom Finland Tietojenhallinta Intranetin ja Internetin

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria

Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä. Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Tehokkuutta ja vaikuttavuutta tiedonhallintaa kehittämällä Kohti avoimempaa ja digitaalisempaa työskentelykulttuuria Miikka Saarteinen Valtikka-hanke? Tärkein tavoite: Yhteinen tietomme kaikkien sitä työssään

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä

Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä Risto Pelin Microsoft Project 2002 projekti- ja yritystason järjestelmänä PROJEKTIJOHTAMINEN OY RISTO PELIN 3 Sisällysluettelo ESIPUHE 7 OSA I PROJEKTIN HALLINTA PROJEKTITASOLLA 1 JOHDANTO 11 1.1 Projektiohjelmien

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu

työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu työryhmien SharePoint-yhteistyötä helpottava ratkaisu LIIKKEENJOHDON SUURIN HAASTE Modernin yrityksen on muutoksen kyydissä pysyäkseen suunniteltava tehokas strategia ja seurattava sitä. Siinä piilee kuitenkin

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland

Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön. Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland Käyttövaltuushallinnan hyödyt tehokkaasti käyttöön Johanna Lampikoski, RM5 Software Juha Arjonranta, TeliaSonera Finland 1 Sisältö Skaalautuva pilvipalvelu Käyttövaltuushallinnan käyttöönotto palveluna

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen

Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen - 1 - Portaaliteknologiat mahdollistavat ajattelutavan muutoksen Petri Kanerva Fusion Middleware Architect, Oracle Finland Oy 29.04.2010 The following is intended to outline our general

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa

Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Tableaun hyödyntäminen Toyota Rahoituksessa Lauri Varonen Toyota Finance Finland Oy Myynti & markkinointi 12.6.2015 Toyota Finance Finland Oy Tehtaan omistama rahoitusyhtiö 3 Toyota Finance Finland Oy

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina

Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina Tietotyön rooli liiketoiminnan tehokkuuden ja kehittämisen moottorina Tuomo Peltola johtava konsultti Digia Portal Solutions AGENDA Fokuksessa tietotyön tuottavuus Tietotyön tukiympäristöjen muutostekijöitä

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Sisällönhallintahanke

Sisällönhallintahanke Sisällönhallintahanke 1 Käsitteet 1/2 Sisältö Tässä hankkeessa käsitellään asiakirjamuotoista ja pääasiassa sähköistä sisältöä Sisältöä ovat esim.: viralliset asiakirjat dokumentit raportit ja julkaisut

Lisätiedot

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä

Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä ja positiivisia törmäyksiä Törmäys Työyhteisöviestinnän päivä 19.3.2015 Hanna P. Korhonen, Sosiaalinen intranet Kitinästä ja hypestä kohti hyödyllisiä

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi

WiseMaster Mentor. Tuote-esite. M-Technology Oy. www.m-technology.fi / www.wisemaster.fi WiseMaster Mentor Tuote-esite M-Technology Oy / www.wisemaster.fi M-Technology M-Technology Oy, Oulu (2001) Vuonna 2001 perustettu suomalainen mobiiliteknologiayritys Yrittäjien ja työntekijöiden kokonaan

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia

THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO. Kuva: Finavia THINKING PORTFOLIO ASIAKASHAASTATTELU FINAVIA COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Case: Finavia sovellussalkku Tavoite sovellusten hallinnan helpottamiseksi ja raportoimiseksi on saavutettu Finavian tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu

Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta. Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Sähköisen tiedon arkistointi yrityksen näkökulmasta Janne Strömberg Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu toimijana Mikkelin Ammattikorkeakoulu Mikkeli on historiallisen tiedonhallinnan

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus

Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja. Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Eläkevakuuttajan tietotulva hallintaan ja julkaisuprosessit yksinkertaisiksi Business Summit 2009, 29.9.2009 Viestintäjohtaja Arja Lerssi-Lahdenvesi Kuntien eläkevakuutus Esityksen sisältö Mitä ollaan

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä The world of PowerPoints Myyjien valtakunta Myyjät käyttävät yli päivän viikosta esitysten tuunaamiseen. PowerPointilla vapaat kädet - yrityksen brändi ja viesti kärsii..

Lisätiedot

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Talousraportin käyttäjän ohje Ohje 21.01.2008 0.1 Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta...

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information

Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa. Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Muutoksen hallinta rakenteisen projektissa Kari Kovanen Development manager Etteplan Technical Information Etteplan Oyj Yksi Pohjoismaiden suurimmista teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyrityksistä

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano

Lifecare pilotointi Espoossa Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Lifecare pilotointi Espoossa 25.8. Marjaana Mäenpää ja Eveliina Cammarano Miksi Espoo lähti pilottiin mukaan? Espoon aikuissosiaalityö halusi työkalun sähköiseen prosessiin Tiedon Lifecare työpöytien esittely

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä Erottautumisen edellytykset B2B - myynnissä Sales Dashboard yhdistää myynnin eri vaiheet ja datan eri lähteistä Wake Excite ja yhtenäinen prosessi lisää erottautumiskykyä

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan

LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan LibERM helppokäyttöinen työkalu e-aineistojen hallintaan 12.4.2012 Turku Aleksi Tykkä Palvelukonsepti Mikä on ERM? Elektronisen aineiston hallinnointiin (electronic resource management) tarkoitettu ohjelma

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

järjestelmän hankintaan

järjestelmän hankintaan järjestelmän hankintaan Yrityksen toimintojen hallintaan sopivan ohjelmiston miettiminen voi olla haastavaa, varsinkin jos aiempaa kokemusta ei ole. Tästä oppaasta löydät vinkkejä siihen, mitä kannattaa

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014

Pankki yritysten kumppanina. Kari Kolomainen 31.3.2014 Pankki yritysten kumppanina Kari Kolomainen 31.3.2014 Nordea haluaa olla mukana tukemassa yritysten kasvua Nordean tavoitteena on olla vahva eurooppalainen pankki. Vahvuus syntyy hyvästä kannattavuudesta,

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen

Case Honeywell Oy. Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere. Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen Case Honeywell Oy Suomen XII Liikearkistopäivät, 13.9.2007, Tampere Jarmo Luoma-aho, Antti Ropponen 1 Vastaanottaa yritysten asiakirjoja, lähinnä pysyvään säilytykseen Asiakirjoihin liittyvä tutkijapalvelu

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot