Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management"

Transkriptio

1 maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo: Uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin s. 6-7 Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla s. 8-9 Radiolinja: Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta s Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 11 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä s MTV3 - kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin s. 14 Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon s. 15 HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi s. 2-3

2 Pääkirjoitus Asiakkaamme kertovat HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi: 2 Kun tieto on työväline Yritysten omistama tieto ja tietämys ovat hajaantuneet eri järjestelmiin ja eri talletusmuotoihin. Tietoa löytyy eri tietokannoista ja monimuotoisista dokumenteista. Hyödyllisen informaation löytyminen nopeasti on kuitenkin tärkeää koko organisaation suorituskyvylle. Se on tärkeää niin jokapäiväisessä päätöksenteossa kuin laajemmassakin toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa: making business more intelligent. Parhaimmat business intelligence ja document management - ohjelmistokomponentit ovat kehittyneet eri taustavoimien kautta. Tämä on luonnollista ja tervettäkin, sillä keskittyminen tietylle osaamisalueelle on aina tuottanut laadukkaimmat ratkaisut. On kuitenkin muistettava, että liiketoiminta ei erottele hyötytietoa sen mukaan, minne tai miten se on talletettu. Tiedon hyödyntäjälle oleellinen tieto saattaa löytyä niin dokumenteista kuin tietokannoistakin. Dokumenttien hallinnan, raportoinnin ja analysoinnin toiminnot Affecto Oy:n asiakaslehti maaliskuu 2002 Päätoimittaja: Jouko Järvi Affecto Oy Toimitusneuvosto Timo Helkiö Jonna Bäckström ovat tyypillisiä tukitoimintoja niin operatiiviselle kuin strategiselle toiminnalle. Ne kytkeytyvät luontaisesti esimerkiksi operatiiviseen taloudenohjaukseen, henkilöstöhallintoon tai tuotannonohjaukseen. Samoin strateginen suunnittelu kaipaa tuekseen niin konkreettisia mittareita liiketoiminnasta kuin vapaamuotoisempia analyyseja esimerkiksi markkinoista. Business intelligence ja document management -ratkaisujen käyttöönotossa onkin oleellista ymmärtää, miten niitä parhaiten missäkin liiketoiminnoissa hyödynnetään. Olemme iloisia pystyessämme jälleen kertomaan asiakkaittemme menestystarinoita, joissa hallussa oleva tieto on saatu optimaaliseen hyötykäyttöön. Jouko Järvi, toimitusjohtaja Affecto Oy Ulkoasu: Banzai! Painosmäärä: Painopaikka: Alprint Rahola Tällaisissa projekteissa puhutaan usein 90 päivän säännöstä, eli vähintään kolmen kuukauden välein pitäisi saada jotain näkyvää aikaan. Muussa tapauksessa mielenkiinto helposti laantuu, Sakari Nieminen tietää. Hän pyrkii varmistamaan, että HEXissä innostus säilyy. HEX-yhtiöissä haluttiin hajallaan olevat tiedot koota yhteen paikkaan käsiteltäväksi yhtenäisin välinein ja entistä monipuolisemmin. Sen ohella tarve tarjota uutta informaatiota ja uusia palveluja asiakkaille johti päätökseen kehittää tietovarastointia. HEX-yhtiöissä on kokonaisuudesta hiukan erillään kulkevan Baltian ohella useita liiketoiminta-alueita. Perusliiketoimintaan kuuluvat kaupankäynti-, selvitys-, säilytys- ja yhtiöpalvelut sekä sähköisiä palveluita tuottava ehex. Arvopaperipalvelu puolestaan tarjoaa ulkoistamis- ja rekisteripalveluja mm. välittäjille. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat tietotekniset resurssinsa, minkä lisäksi taloushallintoa, oikeudellisia palveluita, viestintää, yrityssuunnittelua ja IT -palveluita hoidetaan keskitetysti. Tietovarastointihanke on keskitetty yhteisesti hoidettavaksi, toteaa apulaisjohtaja Sakari Nieminen. Tietovaraston rakentamisesta vastaa neljän henkilön ydinryhmä, jonka lisäksi projektikohtaisesti mukana on useampia henkilöitä aina sen mukaan, mihin toimintoihin projekti kohdistuu. - Ydinryhmän tehtävänä on pitää kokonaisuus koossa ja teknisesti huolta siitä, että langat pysyvät käsissä ja että käytämme yhtenäisiä tapoja toimia. Lisäksi he ovat mukana projekteissa, jotka ainakin osittain ulkoistetaan. Tuotteistettua tietoa HEXin tuotteet ovat kaikki immateriaalisia. Ne ovat tietoa eri muodoissaan. Yhtenäinen Informaatiolla uusia tuotteita ja palveluja tietovarastointi merkitsee liiketoiminnan kannalta silloin sitä, että yhtiö pystyy kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja parantamaan siten kilpailukykyään. -Voimme tarjota uudella tavalla paketoitua informaatiota tai palvelua asiakkaille. Tehdä esimerkiksi analyysiä jonkun sijoittaja-asiakkaan salkusta ja ehdottaa sen perusteella hänelle toimenpiteitä, Nieminen visioi. Perustaan pitää panostaa Nieminen pitää tärkeänä saada koko projekti vahvasti liiketoimintavetoiseksi. Ei siis niin, että sitä työnnetään eteenpäin IT-teknologian voimin. Tämä on tuntuva haaste, sillä alkuvaiheen investoinnit ovat aina merkittäviä, kun joudutaan hankkimaan laitteita ja ohjelmistoja sekä pyörittämään projekteja. -Me rakennamme nyt infraa, sitä katuverkkoa, jonka varrelle talot voidaan rakentaa. Tietovarastointi on konsernille strateginen asia. Siksi sen toteutus ja ylläpito pitää olla vahvasti hallinnassa. Perustan ollessa kunnossa, saadaan eri liiketoiminta-aluille tehtäville sovelluksille nopea takaisinmaksuaika. Liiketoimintahan luonnollisesti haluaa, että investoinnit alkavat nopeasti tuottaa rahaa, Nieminen toteaa. Tietojen integrointi informaatioksi sisältää monta jalostusvaihetta Yhteistyökumppaniksi ja teknologian toimittajaksi HEX valitsi Affecton evaluoinnin jälkeen. -Olemme olleet valittuun teknologiaan ja sen toimittajaan hyvin tyytyväisiä. Teknologia toimii hyvin ja tukea on saatu aina, kun sitä on tarvittu. Nieminen muistuttaa myös tietovarastoinnin perusongelmasta eli siitä, että esimer- kiksi samasta asiakkaasta saattaa tietoa löytyä kymmenestä eri paikasta ja aina eri tavoin kuvattuna. -Kun tiedot siirretään yhteen ja yhtenäiseen tietovarastoon, on päätettävä, mitkä tiedot sinne asiakkaasta tallennetaan. Se ei ole helppoa! Pikapuoliin tuotantokäyttöön Ensimmäiset projektit ovat nyt siis lähestymässä loppuaan ja päätymässä tuotantokäyttöön. Seuraavatkin projektit ovat puolestaan jo käynnistymässä. Tärkeintä Sakari Niemisen mukaan on pitää kehityksen pyörät pyörimässä keskeytyksettä. -Sitä auttaa aina, kun saamme ensimmäiset osiot tuotantokäyttöön. Innostus etenee näissä asioissa aina aaltomaisesti, Nieminen tietää. Tietovarasto rakentuu näistä palapelin osista vähitellen HEXin kokonaisuutta palvelevaksi kartastoksi ja pohjaksi uusille tuotteille ja uudenlaisille liiketoimintaideoille. HEX on kasvava ja kansainvälistyvä konserni, joka ylläpitää arvopaperipörssiä ja kansallista arvopaperikeskusta Suomessa sekä tuottaa arvopaperi- ja informaatiopalveluja rahoitusmarkkinoiden tarpeisiin. HEXin vahva asema Suomen rahoitusmarkkinoiden ytimessä perustuu alan uusimpaan teknologiaan, jatkuvaan kehittymiseen sekä noin 450 hexiläisen huippuosaajan panokseen. 3

3 PC DOCS -ohjelmistolla Oy Metsä-Botnia Ab:n dokumentit ja tieto koko yhtiön käyttöön Metsä-Botnialla ensimmäiset PC DOCS -pohjaiset ratkaisut rakennettiin Äänekoskelle tutkimus- ja kehitystoiminnan osaamiskeskukselle sekä Joutsenon tehtaalle vuosien 1999 ja 2000 aikana. Affecton osaaminen vakuutti, mutta merkittävä tekijä oli myös kansainvälinen tuote: PC DOCS on maailmanlaajuisesti markkinajohtaja ja Affecton kautta avautuvat yhteydet kaikkialle. Kesäkuussa 2001 Metsä- Botnia ja Affecto allekirjoittivat sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Oy Metsä-Botnia Ab:lle. Sopimuksen piiriin kuuluu lisäksi Metsä-Botnian sisaryritykset. Pääasiallinen käyttöliittymä on selain-pohjainen CyberDOCS Obsidian ja lisäksi kannettavilla työskenteleville on käytössä Fusion Attache ( irti verkosta työskentelyyn). Toteutettava ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön koko yhtiön laajuisena. Ratkaisulla tullaan hallitsemaan teknisiä dokumentteja, toimistodokumentteja ja laatudokumentteja. Uusi järjestelmä poistaa esteitä Yhteinen ja yhtenäinen dokumenttien hallintajärjestelmä ulottuu jatkossa kaikkiin toimipisteisiin ja yksiköihin. Laatutekniset ja toimistodokumentit löytyvät yhtenäisen järjestelmän kautta. Dokumentteja siirretään uuteen sähköiseen arkistoon yhtiö- ja yksikkötasolla määriteltyjen haku- ja tallennuskenttien perusteella. - Kaikkia dokumentteja ei uuteen järjestelmään sisällytetä, esimerkiksi kaikkia piirustuksia ei siirretä sähköiseen muotoon, mutta niiden tiedot ja alkuperäisen dokumentin säilytyspaikka löytyvät järjestelmästä, kertoo tietohallintoinsinööri Jorma Ollila Metsä-Botnian Kemin sellutehtaalta. Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Metsä-Botnia ja Affecto allekirjoittivat kesäkuussa 2001 sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Metsä-Botnialle. Kuvassa Metsä-Botnian Jorma Ollila. - Dokumentteja on toki aikaisemminkin voitu siirtää toimipisteiden välillä, mutta PC DOCSin myötä päästään siihen, että dokumenttia etsivä saa varmasti aina käsiinsä kaikkein tuoreimman version. Tämä on tärkeää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä. Työtavat tehostuvat PC DOCS tulee varmasti yhtenäistämään toimintatapoja. Kun esimerkiksi toimistotyössä tarvittavat asiakirjapohjat saadaan valmiina dokumenttienhallinnasta, energiaa ja aikaa säästyy. Halutun dokumentin löytäminen tulee olemaan helpompaa. Dokumentin saa käyttöönsä nopeasti, ilman välivaiheita tai -käsiä. Tutkimus- ja kehitystehtävissä toimiville voidaan luoda mahdollisuus hyödyntää tietovarastoa myös maailmalla liikkuessaan, kannettavan PC:n avulla. Käyttöä voidaan haluttaessa laajentaa tietämyshallinnan suuntaan siten, että ulkopuolisista tietovarastoista saadaan siirrettyä aineistoa suoraan järjestelmään. Tällä hetkellä tämä ei vielä ole ajankohtaista. Laaja materiaali käytettävissä Kaikki käyttöoikeuden haltijat saavat oman käyttäjätunnuksen, jonka avulla järjestelmään kirjaudutaan. Käyttöoikeudet voidaan määritellä jokaisen käyttäjän tai jokaisen dokumentin osalta yksilöllisesti. PC DOCS ei tee eroa erilaisten tiedostojen välillä. Arkistoon voidaan liittää tekstidokumentteja, taulukoita ja piirroksia, mutta myös valokuvien, videoiden ja äänidokumenttien tallentaminen onnistuu. Oy Metsä-Botnia Ab on Euroopan suurimpia selluntuottajia, joka valmistaa puukuiduista raaka-ainetta sekä suomalaisten että kansainvälisen paperiteollisuuden käyttöön. Metsä- Botnian omistavat UPM Kymmene Oyj, M-Real Oyj sekä Metsäliitto. Metsä-Botnian tehtaat sijoittuvat eri puolille Suomea, pohjoisin yksikkö toimii Kemissä, muut tehtaat ovat Kaskisissa, Äänekoskella, Raumalla ja Joutsenossa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Oy Metsä-Botnia Ab:n palveluksessa on n henkilöä. Affecton PC DOCS/Fulcrum -järjestelmä hallitsee dokumentit: Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön Perusvaatimuksemme oli, että uusi dokumenttienhallintajärjestelmä toimii nykyisen tietotekniikan pohjalla. Infrastruktuuria emme halunneet lähteä muuttamaan. Toinen ehto oli, että toimittaja on tarpeeksi iso ja heillä on riittävä määrä asiakkaita, jotta tuote kehittyy ja seuraa aikaansa tukien myös uusia sovelluksia, Viestintäviraston (eli entisen Telehallintokeskuksen) tietotekniikasta vastaava kehityspäällikkö Mika Järvinen kuvailee uuden, Affectolta tilatun dokumenttienhallintaratkaisun taustoja. Päätös Affecton toimittaman dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotosta tehtiin elo-syyskuun vaihteessa Pääasiallinen käyttöliittymä on Windows-pohjainen client ja lisäksi käytössä on selain. Dokumentteja voidaan käsitellä myös toimiston ulkopuolella ns. irti-verkosta modulin avulla. Neulaa oli vaikea löytää heinäsuovasta Ongelmana Viestintävirastossa oli dokumenttien vuosien varrella kasvanut määrä, jolloin tietyn dokumentin etsimiseen kului aikaa. Kuka sen on tehnyt ja milloin? Mistä kansiosta se mahtaisi löytyä? Hakemiseen haaskaantuu aikaa, eikä etsittyä dokumenttia silti välttämättä löydy. Mika Järvinen kertoo, että projektin käynnistysvaiheessa talossa oli dokumentteja noin ja monet niistä järjestelmissä vain, koska kukaan ei tiennyt, mitä ne sisälsivät. Siksi niitä ei uskallettu poistaakaan. Dokumentteja oli tallennettu jaetuilla resursseilla ilman mitään järjestelmällistä nimiöintiä tai aihekohtaisia hakemistoja. Jokaisella yksiköllä oli oma tapansa tallentaa omat dokumenttinsa, jolloin johonkin asiaan liittyviä kokonaisuuksia oli äärettömän vaikea löytää. Tarvitsimme siis tuotteen, jonka avulla tiedot pystyttäisiin tallentamaan johdonmukaisemmin. Emme kaivanneet sähköistä arkistoa, vaan ennen kaikkea tietolähteen omalle henkilöstölle, Järvinen selvittää. Suunnittelu helpointa, työrutiinien muuttaminen vaikeinta Mika Järvinen kertoo, että Viestintäviraston projekti lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja tulostakin alkoi nopeasti syntyä: Nopeuteen vaikutti paljon se, että saimme Affecton edustajilta hyviä vinkkejä ja peukalosääntöjä siitä, miten kannattaisi toimia. Näin pystyimme nopeasti rakentamaan tuotteen, joka palvelee eri tulosalueitamme. Järvinen huomauttaa kuitenkin, että suunnittelu osoittautui projektissa kaikkein helpoimmaksi vaiheeksi. Vaikeinta on ollut saada käyttäjät omaksumaan uudet työskentelytavat. Käyttäjien koulutus ja kulttuurin sisäänajaminen ovat olleet yksi suurimpia tehtäviä. Oli yllättävää havaita, miten monenlaisia käyttäjiä talossa loppujen lopuksi on, vaikka kaikki tekevät päivittäin työtä tietokoneilla, Järvinen miettii. Yksi ehto järjestelmälle oli, että se kehittyy ja seuraa aikaansa. Affecto riittävän suurena toimittajana ja kanadalaisen Hummingbirdin valmis-ohjelma saivat Mika Järvisen ja Viestintäviraston vakuuttuneeksi PC DOCS/ Fulcrumin jatkuvasta kehittymisestä. 4 5

4 -Selvästi vaikeimmaksi kohdaksi käyttäjille on osoittautunut dokumentin kuvaileminen mihin asiaan se liittyy, Mika Järvinen kertoo. Hän antaakin käytännön neuvoksi muille dokumenttienhallintajärjestelmiä toteuttaville pitää kuvailutiedot ainakin alussa pieninä. -Niitä voi aina helposti lisätä, jos tarvetta syntyy, mutta liian monipuolinen kuvailutieto ei ole käyttäjäystävällistä. Se aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Erilaisia käyttöoikeuksia Vanhojen dokumenttien tallennus uuteen järjestelmään on Viestintävirastossa jätetty kunkin käyttäjän omalle vastuulle. Dokumentti tallennetaan, jos se tuntuu tarpeelliselta. -Tavoitteena on, että järjestelmään tallennetaan kaikki tehdyt dokumentit, myös henkilökohtaiset ja keskeneräiset. Niille vain määritellään erilaiset käyttöoikeudet. Kun dokumentti on valmis ja tieto ajan tasalla, dokumentin pitäisi olla kaikkien työntekijöiden luettavissa. Tämä on suositus. Varma-Sammon uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin raan työkalujen käyttöönotolla ja varsinaisella projektilla, Halenius kertoo. Itse tuotteiden, Informatican ja Business- Objectsin, omaksuminen kävi hänen mukaansa nopeasti. -Oppimiskynnys ohjelmien osalta oli matala ja vastaukset kysymyksiin saatiin nopeasti. Peistä taitettiin aluksi siitä, kenelle tietovarastointi kaikkinensa pitäisi uskoa, tietohallinnolle vai taloushallinnolle. -Pikku hiljaa asiat ovat ohjautuneet oikeaan uomaan eli siihen, että tietovaraston hallinnointi ja siihen liittyvä tietokannan suunnittelu kuuluvat tietohallinnolle ja raportointi käyttäjille. Tietohallinnon vastuulla on, että tiedot saadaan varastosta mahdollisimman helposti raportoinnin käyttöön, Halenius kertoo. Laajennuksia uusille alueille Projektin ykkösvaihe alkaa olla päätepisteessään, ensimmäiset yritysjohdon raportit ovat tuotannossa. Samalla projektin toinen vaihe eli kuluennusteet sekä kate- ja vakavaraisuuslaskennan siirtäminen tietovarastoinnin piiriin ovat meneillään. Vuoden vaihteen euromuutokset aiheuttivat prosessin etenemisessä tosin pienen katkon. -Olemme nyt laajentamassa järjestelmää myös vakuutusasiakkaiden hallintaan tuottaaksemme vakuutusasiakasyhteyksistä vastaaville tarvitsemiaan raportteja. Johdon raportoinnin toinen vaihe jatkuu kuluvana vuonna, ja sijoituspuolella kiinteistötoiminta aloittaa oman projektinsa, Halenius selvittää. Tärkeä vakuutusten myyjämme eli kenttäorganisaationamme toimiva Sampo on ollut tuntuvan muutoksen kohteena viime vuosina. Vahinkovakuutuksen eriyttäminen IF-yhtiöksi merkitsee Haleniuksen mukaan haasteita myös vakuutusasiakkaiden tietovarastoinnille ja raportoinnille. Tavoitteena on täysin sähköinen jakelu kenttäorganisaatiolle, jolloin tietoturva-asiat korostuvat. Helppoa tietovarastointia, sujuvaa raportointia Informatican ja BusinessObjectsin suurin hyöty Varma-Sammolle on Haleniuksen mielestä siinä, että ne tarjoavat helpon ja hallitun tavan viedä tieto operatiivisesta järjestelmästä tietovarastoon ja sieltä liiketoiminnan käyttöön. -Lisäksi, koska työkalut perustuvat prosessiajatteluun, on niiden käyttö havainnollista ja helposti omaksuttavissa. Näin suunnittelutyöhön voi osallistua laajempi tiimi ilman mittavia koulutustarpeita. -Suurin hyöty tulee raportoinnin aikajänteen lyhentymisestä. Se säästää työtä ja sitä kautta tuo meille kustannushyötyä, Jarmo Halenius päättelee. Seuraava askel: Internetiin Yksi Viestintäviraston perusteista Affecton valinnalle toimittajaksi oli mahdollisuus kehittää järjestelmää eteenpäin. Seuraava kehityshanke onkin Mika Järvisen mukaan viedä Viestintäviraston julkisia dokumentteja hakupalvelun avulla Internetiin, jotta myös kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää järjestelmää. Telehallintokeskuksen nimi muuttui Viestintävirastoksi. Aiempi nimi ei enää vastannut viraston tehtäväkuvaa ja jatkuvasti laajenevaa toimialaa. Perinteisen radio- ja televiestinnän lupaja valvontaviranomaistehtävien sekä tv-maksujen hallinnoinnin rinnalle on noussut sähköiseen viestintään liittyviä tehtäviä. Viestintäviraston tehtävänä on viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen, joka pitää sisällään mm. taloudellisen valvonnan tehtäviä. Virasto hoitaa myös tietoturvaan liittyviä tehtäviä ja vuoden 2002 alusta sinne on voinut tehdä ilmoituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista. V akavaraisuuden seuranta on keskeistä työeläkeyhtiöissä, sillä niissä hallinnoidaan kansalaisten eläkevaroja. Myös sijoitustoiminnan tuottoa ja sijoitusallokaatiota seurataan tiiviisti erilaisten tunnuslukujen ja taulukoiden avulla. Kevyemmät ja joustavammat teknologiaratkaisut ja uudet toimintamallit Kun sijoitus- ja taloushallinnon järjestelmistä vastaava osastopäällikkö Jarmo Halenius tuli taloon, tietovarastointi- ja raportointivälineiden kartoitus oli jo täydessä vauhdissa. -Järjestelmien koekäyttö päättyi loppuvuonna 2000, ja lyhyiden sopimusneuvottelujen jälkeen päätimme, millaisen ratkaisun hankimme. Sen jälkeen työtä jatkettiin suo- Koekäytössä vanhaa ja uutta raportointitapaa ajettiin rinnakkain. Tulokset vastasivat toisiaan, mutta uudessa toteutusaika oli huomattavasti lyhyempi. Samalla sen jakelutapa koettiin Jarmo Haleniuksen mukaan erittäin hyväksi. Liikkeelle lähdettäessä on tärkeä katsoa, miten projekti paloitellaan, jotta siitä saadaan mahdollisimman nopeasti tuloksia aikaan. Kun käytössä on sinänsä toimiva vanha raportointitapa ja sitten käyttöön tulee uusi väline, se on aina näytön paikka, Jarmo Halenius arvioi. Varma-Sampo on Suomen suurin yksityisen sektorin työeläkevakuuttaja. Sen yhtiökokouksessa käyttävät päätösvaltaa vakuutuksenottajat ja vakuutetut. Varma-Sammon perustehtäviin kuuluu turvata palkansaajan ja yrittäjän toimeentulo eläkkeelle jäämisen tai perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. 6 7

5 Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla K eksintösäätiö asetti uudelle dokumenttien- ja tiedonhallintajärjestelmälleen kovat vaatimukset: helppokäyttöinen, suorituskykyinen, tietoturvallinen, kattava, raportoinnin kannalta yksinkertainen ja paperin määrää vähentävä ja taattava hyvät yhteydet taloushallinnon ohjelmistoihin. Lisäksi järjestelmän oli mahdollistettava sähköiset hakemukset, allekirjoitukset ja Keksintösäätiöllä on asiamiehiä mm. yliopistoissa ja TE-keskuksissa. Siksi salassapito sekä tietojen ja järjestelmien keskinäinen seurustelu olivat valinnassa painavia tekijöitä, Kari Sipilä toteaa. tunnistukset HST-kortin avulla, turvattava luotettavat ja salatut etäyhteydet, oltava integroitavissa puhelinjärjestelmän kanssa, kestävä ja laajennettavissa sekä ennen kaikkea, sen piti pohjautua valmisohjelmistoihin. - Pitkällisen, useita kuukausia kestäneen hakuprosessin tuloksena valitsimme toimittajaksi Affecto Oy:n, toteaa projektista vastannut Keksintösäätiön apulaistoiminnanjohtaja, Risto Salokangas. - Affecton DOCS-järjestelmä näytti parhaiten toteuttavan pitkän vaatimuslistamme, Keksintösäätiön toiminnanjohtaja Kari Sipilä sanoo ja lisää, että myös Affecton asiantuntijat vakuuttivat Keksintösäätiön välittömästi osaamisellaan. - He pystyivät heti ensiesittelyssä tuomaan esiin näkemyksensä toimivista ratkaisuista. Tämähän ei ole mikään valmis järjestelmä, joka ostetaan kaupan hyllyltä, vaan se rakennetaan yhteistyössä. Se on molemmille osapuolille aikamoinen koulutusjakso, Sipilä huomauttaa. Auto vaihdettiin uuteen Affecton Keksintösäätiölle toimittama, kanadalaisen Hummingbird Inc.:in valmisohjelmistoon perustuva PC DOCS/Fulcrum on järjestyksessä Keksintösäätiön neljäs dokumenttienhallintajärjestelmä. Risto Salokangas kertoo, että ensimmäinen saatiin käyttöön jo vuonna 1987 ja toinen, Unix-järjestelmään Keksintösäätiön puolelta projektissa ovat olleet mukana (kuvassa vasemmalta) apulaistoiminnanjohtaja Risto Salokangas, projektipäällikkö Hannu Hakonen, kehityspäällikkö Jaana Rantanen, talouspäällikkö Matti Hyytinen sekä toiminnanjohtaja Kari Sipilä. Tällä hetkellä järjestelmä sisältää ne ominaisuudet joita olemme halunneet. Uskomme pärjäävämme niillä pitkään. Lisäksi siihen on suhteellisen helppo lisätä uusia, jossain vaiheessa ehkä tarvittavia piirteitä, Jaana Rantanen arvioi. perustuva Kehitystyö jatkui kuitenkin koko ajan, ja vuosien vaihteessa oli aika astua Windows-maailmaan. Sen todettiin tulleen tiensä päähän vuosituhannen vaihteessa, vaikka järjestelmään sinänsä oltiinkin tyytyväisiä. -Nykymaailman vaatimuksiin ei vanha järjestelmä pysty enää vastaamaan. Se oli kuin vanha auto, johon varaosia on vaikea löytää, Sipilä vertaa. Mihin tiedon- ja dokumenttienhallintajärjestelmää tarvitaan? Keksintösäätiöllä on 30-vuotisen toimintansa aikana ollut noin neuvontaasiakasta ja rahoitushakemusta. Keksintöjä on rahoitettu tänä aikana parisen tuhatta ja markkinoille on saatettu yli 500 uutuustuotetta. Pääosa säätiön noin 5 miljoonan euron budjetista tulee kauppa- ja teollisuusministeriöltä, ja vuosittain Keksintösäätiöön ottaa yhteyttä noin neuvojen kyselijää. Keskeisimmän asiakaspiirin muodostavat yksityishenkilöt, yliopistotutkijat ja pienyritykset. Heidän tuottamiaan ideoita arvioidaan ja myönteisessä tapauksessa patentoidaan, tuote kehitetään ja kaupallistetaan. -Koska hankkeita on näin valtava määrä, kaikkea on mahdotonta muistaa: mikä on Virtasen keksintö ja mikä Lahtisen ja mitä siitä on viimeksi puhuttu. Siksi tarvitsemme tietojenhallintajärjestelmän, jossa on kaikki oleellinen: tiedot asiakkaista, keksinnöistä, teknisistä ratkaisuista, patentointitilanteista, kustannuksista, toimintasuunnitelmista, kuvat keksinnöistä sekä päiväkirjanomainen seuranta asioiden etenemisestä. Lisäksi järjestelmästä on voitava helposti tuottaa erilaisia yhteenvetoja säätiön hallitukselle, johdolle, rahoittajille, ministeriöille jne. Kari Sipilä luettelee. Henkistä omaisuutta on suojattava Erityisen paljon painoa uutta dokumenttien- ja tietämyshallintajärjestelmää valittaessa Keksintösäätiössä pantiin järjestelmän turvallisuuteen ja salassapitoon. Keksinnöt ovat henkistä omaisuutta, jonka rahallinen arvo saattaa helposti nousta miljooniin. Siksi tarvitaan tehokasta salausjärjestelmää ja myös hierarkiaa, jonka avulla eri tyyppisiin tietoihin pääsy voidaan porrastaa. Salausjärjestelmä perustuu henkilön sähköiseen tunnistamiseen eli HST-korttiin. Niitä myöntää ja niistä pitää rekisteriä Väestörekisterikeskus. HST-kortti sisältää sähköisen avaimen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumisvaiheessa tietojärjestelmään. Käyttö edellyttää tietokoneeseen liitettävää erillistä pientä lukulaitetta. Vahvasti räätälöity järjestelmä Tietojärjestelmä on rakennettu räätälöitynä ratkaisuna, jossa tärkeimpänä lähtökohtana Projekti on ollut pitkä, sillä järjestelmä on Keksintösäätiölle vahvasti räätälöity. Ylivoimaisia mutkia ei kuitenkaan ole ollut, Risto Salokangas kiittelee. on keksintöhankkeiden käsittelyprosessi Keksintösäätiöllä sekä tähän liittyvän dokumentaation hallinta. Järjestelmän toteutus perustuu Hummingbirdin PCDOCS/Fulcrum tuoteperheeseen sekä Business Objectsraportointiohjelmistoon. Käyttöliittymä on selainpohjainen ja se sisältää liittymät dokumenttien tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettäviin ohjelmistoihin. Tietojärjestelmä sisältää myös ulkoisen osuuden, joka tarjoaa näkymän keksintöhankkeisiin tämä toiminnallisuus on rahoituksen hakijoiden käytettävissä Internetin kautta. Luvassa pitkää ikää Keksintösäätiön kehityspäällikkö Jaana Rantasen mukaan yksi peruste Affecton toimittaman järjestelmän valinnalle oli myös sen odotettavissa oleva pitkä ikä. Järjestelmän odotetaan venyvän moduulirakenteensa ansiosta pitkälle tulevaisuuteen, ja siihen on myös helppo lisätä uusia ominaisuuksia. -Kovin pitkälle emme ole seuraavaa askelta vielä ehtineet miettiä, mutta lähinnä näköpiirissä on tarve ottaa vastaan hakemuksia netin kautta. Se on itse asiassa jo osa systeemiä, mutta otetaan käyttöön vasta hiukan myöhemmin, Rantanen toteaa. Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä. Keksintösäätiö on merkittävin yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintötoiminnan neuvoja, tukija ja rahoittaja. 8 9

6 Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta Oy Radiolinja Ab ottaa käyttöön sähköisen ostolaskujen kierrätyksen ja hyväksynnän sekä sähköisen arkistoinnin R adiolinja valitsi työvälineekseen ostolaskujen sähköistä kierrätystä, hyväksyntää ja asiakirjojen arkistointia varten Affecton minvoice -ohjelmiston. minvoice ratkaisu perustuu Hummingbird Inc:in PC DOCS -dokumenttienhallinta tuotteeseen. - Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, kertoo johtaja Pasi Mantila Radiolinjan Talouspalvelukeskuksesta. Ostolaskuja kertyy vuodessa noin kappaletta. - Tavoitteena on nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä. Laskujen kierrättäminen toimipisteiden ja yksiköiden välillä helpottuu, kun paperia ei enää tarvitse lähetellä paikasta toiseen. Samalla säästyy aikaa ja tiedämme aina missä lasku on. - Väki on liikkuvaa, meillä tehdään myös etätyötä, on hyvä, että laskun hyväksyminen onnistuu omalta tietokoneelta ja tulevaisuudessa mobiilisti. - Laskujen käsittely halutaan saada kustannustehokkaammaksi, tulevaisuudessa toimittajien edellytetään lähettävän laskut sähköisessä muodossa, jolloin saadaan suurin hyöty järjestelmästä irti. Samalla kun laskujen kierrätys nopeutuu ja tulee kustannustehokkaammaksi, myös toimittajasuhteiden hallinnointi paranee. Jatkossa on tarkoitus käyttää PC DOCSiin liittyviä raportointimahdollisuuksia myös toimittajien laskutusrutiinien kriittiseen tarkasteluun ja esimerkiksi siirtyä yksittäisistä laskuista kustannustehokkaisiin koontilaskuihin. - Uudistus säästää kustannuksia sekä meillä että varmasti myös toimittajan päässä, toteaa Pasi Mantila. Yli miljoona sopimusta Liittymäsopimusten arkistointi on toinen alkuvaiheen PC DOCS sovelluksista. - Meillä on tarkoitus arkistoida liittymäsopimusten tiedot PC DOCSiin, myöhemmin käyttöä laajennetaan mahdollisesti myös asiakkaille lähtevien laskujen arkistointiin. - Asiakkaan tekemä liittymäsopimus on dokumentti, joka tulee arkistoida luotettavasti. Sopimukseen liitettävät palvelut voivat vuosien kuluessa muuttua ja kun sopimuksesta keskustellaan, voi olla tarvetta ottaa alkuperäinen sopimus esille. - Yli miljoonan sopimuksen arkistoa olisi vaikea muulla tavoin selata. Toimivaa ja tehokasta yhteistyötä projektin käynnistyksessä Radiolinja teki Affecton kanssa sopimuksen PC DOCS ohjelmistoon perustuvasta minvoicesta toukokuussa Ohjelmiston rakentamiseen liittyvä määrittelytyö käynnistyi samanaikaisesti. - Affecto oli tarjousvaiheessa positiivisesti aktiivinen. Meillä oli pitkät kysymyslistat, joihin kaikki ehdokkaat saivat vastata. Affecto hoiti oman osuutensa asiallisesti, Mantila kertoo. - Meillä on aikaisempia kokemuksia yhteistyöstä Affecton kanssa, Radiolinja on hankkinut ohjelmistoja muihin käyttötarkoituksiin. Sisäinen toimittajakuva Affectosta oli joustava ja luotettava. Radiolinja tarjoaa digitaalisia matkaviestinpalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille. Yhtiöllä on yli 30 %:n markkinaosuus suomalaisista matkapuhelinliittymistä, joka käytännössä merkitsee liittymää Suomessa (syyskuun 2001 lopussa). Radiolinja on hyödyntänyt monipuolisesti IT-teknologian mahdollisuuksia ja kehittänyt palvelujaan yhä käyttäjäystävällisempään suuntaan, esimerkiksi puhelulaskujen maksamisen voi hoitaa kokonaan sähköisesti, Internetin välityksellä. Radiolinja on teknologian soveltajana edelläkävijä. Radiolinja-konserni toimii osana Elisa Communications -tietoliikennekonsernia Suomessa ja Baltian alueella. Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, toteaa Pasi Mantila. Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Tieto hukassa? Oikean tiedon löytäminen hankalaa? Jopa 90% organisaation dokumenttipohjaisesta tiedosta on strukturoimattomassa muodossa hajallaan henkilökohtaisilla työasemilla, jaetuilla verkkolevyillä ja sähköpostissa. Versionhallintaa ei ole käytössä, työnkulkua on vaikea määritellä, hakumahdollisuus rajoittuu yleensä omaan koneeseen sekä intraan ja sähköpostipalvelimilla saattaa olla tallennettuna jopa kymmeniä kopioita samasta liitetiedostosta. Kuulostaako tutulta? Moderni ratkaisu sisällönhallintaan tietämyshallinnan tueksi PC DOCS PC DOCS tuoteperheeseen kuuluva Cyber- DOCS on helppokäyttöinen, avoin ja skaalautuva alusta organisaatioiden dokumenttienhallintaan. Se on ratkaisu organisaatioille selainpohjaiseen tiedon hallintaan, suuren dokumenttimäärän turvalliseen käsittelyyn sekä dokumenttien käytettävyyteen myös eri maantieteellisistä kohteista käsin myös mobiilisti. Sovelluksen selainkäyttöisyys ja saumattomat liittymät olemassaolevien office -sovellusten kanssa säästävät sekä aikaa että rahaa järjestelmän käyttöönotossa. CyberDOCS mahdollistaa monipuolisella oikeuksien jakamisella dokumenttipohjaisen tiedon avaamisen koko globaalin organisaation käyttöön. Työnkulkutoiminnolla päästään paperikierroista, jolloin iterointiprosessit, julkaiseminen sekä projektidokumentointi hoituvat elektronisesti selaimessa. PC DOCS:illa on maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa käyttäjää. CyberDOCS tarjoaa käyttäjilleen yhteisen ja monipuolisen tavan tuottaa ja hakea tietoa, luoda uusia versioita sekä tulostaa ja katsella dokumentteja koko niiden elinkaaren aikana. Järjestelmällä on myös mahdollista hoitaa ostolaskujen sähköinen käsittely (minvoice), asianhallinta sekä tekniset- että laatudokumentit. Skaalautuvaa dokumenttienhallintaa Dokumenttienhallintajärjestelmällä hallitaan organisaation eri välineillä tuottama elektroninen sisältö (esim. teksti, kuvat, video, tekninen dokumentaatio). Dokumentit löytyvät monipuolisen hakuteknologian (Fulcrum Knowledge Server) avulla. Asioiden, toimenpiteiden ja dokumenttien välinen linkki mahdollistaa dokumenttien löytymisen myös asiaan ja toimenpiteeseen esim. projektiin liitettynä. Hummingbird EIP (Enterprise Information Portal) markkinoiden johtava portaaliratkaisu EIP ratkaisu on markkinoiden johtava yhtymätason portaaliratkaisu sisällön integroinnissa ja kyvyssään päästä käsiksi sekä organisaation strukturoituun että strukturoimattomaan dataan. EIP:in sateenvarjon alle on mahdollista liittää kaikki organisaation käyttämät sovellukset, jotka ovat käytettävissä ilman erillistä sisäänkirjautumista. Ideana on yksi käyttöliittymä tietoon eli voit yhdellä haulla kattaa koko organisaatiosi tietomassan. Hakusi palautuu lähteen, relevanssin tai konseptin mukaan. PC DOCS:in ja EIP:in takana kanadalainen Hummingbird yhtymätason ohjelmistoratkaisuja jo kolmella vuosikymmenellä Hummingbirdin teknologioilla tuet organisaatiosi tietämyksen jakamista sekä ihmisten välisen kanssakäymisen lisäämisen kautta myös innovatiivisuutta. Hummingbirdin tietämys- ja sisällönhallinnan ratkaisut antavat sinulle tukevan perustuksen tietämyshallinnan strategian toteuttamiselle. Menestysreseptiä tai valmista ratkaisua ei ole olemassakaan. Organisaation on yhdessä asiantuntijoidemme kanssa koottava omaa toimintaa ja tarpeita parhaiten tukeva yhdistelmä. On tärkeää, ettet joudu investoimaan sellaisiin komponentteihin ja teknologioihin, joille ei ole käyttöä. Ratkaisumme ovat avoimia eri sovellusten liittämiselle kokonaisjärjestelmään ja sisältävät jo valmiita käyttöliittymiä käytetyimpiin office sovelluksiin sekä sähköposteihin. Sales Manager, Mika Toivanen, Affecto Operational Solutions 10 11

7 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä - Nordea -konsernilla on vahva asema skandinaavisilla rahoitusmarkkinoilla, se on alueen suurin finanssipalveluja tarjoava konserni. Henkilöstöä on konsernissa yhteensä , Suomessa Nordea -konserni on ollut pankkimaailmassa tietotekniikan sovellusten uranuurtaja, Meritan Solo on verkkopankkien ykkönen ja Nordea on maailman johtava Internet-pankkipalvelujen tarjoaja. Business intelligencellä ennakointia tulevista rahan liikkeistä Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärä voidaan hallita ja hyödyntää, Eila Ståhl- Järvelin toteaa. Pohjoismaisen Nordea-konsernin osana Nordea Pankki Suomi harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa. Se kehittää ja markkinoi rahoitustuotteita ja palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Pankilla on johtava asema Suomen raha- ja pääomamarkkinoilla. BusinessObjects auttaa hallitsemaan ja hyödyntämään suuria tietomääriä BusinessObjects on konsernitason raportoinnin tärkeimpiä apuvälineitä. Sillä kootaan mm. raportteja ja yhteenvetoja pankin laajoista, jatkuvasti muuttuvista tietokannoista. Raportoinnissa käytetään hyvinkin erilaisia tarkastelukulmia, yhdistävä tekijä on BusinessObjects. Yksi BusinessObjectsin tehokäyttäjistä on Eila Ståhl-Järvelin, Treasury -osaston asiantuntija. Hän kiittelee BusinessObjectsin nopeutta ja joustavuutta sekä käytön itsenäisyyttä. Raporttien tekeminen ei ole riippuvainen IT -yksiköistä eikä sitä tarvitse delegoida kenellekään. - Välivaiheita ei tarvita, voin määritellä suoraan ohjelmaan, millaisen raportin tarvitsen, mitä piirteitä siinä pitää olla mukana. Ohjelma tuottaa raportin hyvin nopeasti. Pankin sisällä on mittava rahoitusta ja markkinariskiä varten koottu Rama -tietokanta. Sen piirissä on yli 30 erilaista reskontraa, joihin eri yksiköt syöttävät tietoa. Tiedot päivitetään joka yö, varasto uudistuu jatkuvasti. BusinessObjects on väline, jolla tästä tietovarastosta saadaan tehokkaasti ja nopeasti esiin kehityskulkuja, muutoksia ja niiden yksityiskohtia. - Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärää voidaan hallita ja hyödyntää. Meidän osastollamme toimitaan hyvin lyhyellä aikajänteellä. Treasury vastaa pankin rahoitusanalyysistä, konsernin rahoituksesta ja velanhoidosta, maksuvalmiuden hoidosta, joukkovelkakirja- ja osakesijoituksista. Treasury toimii ikään kuin pankkina pankin sisällä, luoden edellytykset toiminnalle. - Olemme tietenkin kiinnostuneita historiasta ja aikaisemmista kehityskuluista mutta vielä tärkeämpi meille on tulevaisuus: meidän tehtävämme on laatia ennakoivia laskelmia pankin kehityksestä ja tulevista rahan liikkeistä, selkeyttää Eila Ståhl-Järvelin. Näiden laskelmien tekeminen perustuu tarkkoihin faktoihin. Treasuryn lisäksi BusinessObjectsin käyttö on levinnyt myös muualle pankkiin mm. asiakasmarkkinoinnin, limiittienhallinnan, johdannaisten, laskennan ja sisäisen laskennan käyttöön. Koekäyttö ratkaisi valinnan BusinessObjectsin käyttäjänä Nordea on yksi Suomen ensimmäisistä. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1996 Meritassa. Tietohallinnossa ohjelmiston tarve oli havaittu, tuotteita vertailtiin ja BusinessObjects ja kilpailijan tuote olivat ehdolla. - BusinessObjects otettiin koekäyttöön ja sen jälkeen valinta olikin helppoa, kertoo kehityspäällikkö Tarmo Ojaluoma. Vuosien kuluessa BusinessObjectsin käyttäjäkunta on laajentunut alun noin 50 käyttäjästä 350 käyttäjään. Paitsi horisontaalisesti, käyttö on laajentunut myös syvyyssuunnassa ohjelmisto on vuosien varrella kehittynyt voimakkaasti ja sen toiminnallisuutta on opittu hyödyntämään tehokkaammin. - Me olemme oppineet luottamaan siihen, että jos BusinessObjectsin tiimoilta on jotain kysyttävää, vastaus saadaan heti ja jos tarvitaan, viimeistään puolen tunnin kuluttua joku affectolainen on paikan päällä selvittämässä tilannetta. Kyse ei useinkaan ole vioista vaan ohjelman käyttöön liittyvistä asioista, lisäominaisuuksien liittämisestä. - Pankkitoiminta on niin nopeatempoista, että meillä ei ole aikaa odottaa, perustelee Tarmo Ojaluoma. - Nordean väkeä on koulutettu sekä Affecton avoimilla kursseilla että Nordean omissa koulutustiloissa, räätälöidyillä kursseilla. Tietoturva ja valvonta Kun puhutaan pankkiasioista, aukoton tietoturva on itsestäänselvyys. - BusinessObjectsin käyttö on suojattua, järjestelmään kirjoittautuva antaa sille oman, salaisen tunnuksensa, Tarmo Ojaluoma kertoo. BusinessObjects on turvallinen järjestelmä myös siksi, että sen avulla tietokantoja ei pääse muuttamaan, ainoastaan analysoimaan. - Ongelmana on mieluumminkin analysoitavan tiedon laajuus kuin sen puute, Treasury seuraa tapahtumia ja tunnuslukuja toimintojen tarkkuudella, asiakaskohtaisiin tietoihin asti ei edetä, Eila Ståhl-Järvelin toteaa. BusinessObjectsin yhteyteen on mahdollista rakentaa selainpohjainen järjestelmä, joka toisi valmiit raportit luettavaksi nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle

8 Meillä on talossa reilusti yli sata raporttia, joita ajetaan ja käytetään varsin aktiivisesti. Olemme käyttäjien palautteesta huomanneet, että BusinessObjectsista on tullut erittäin tärkeä jokapäivän työkalu, Petri Haverinen ja Markku Laine kertovat. Kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin Tieto joustavasti liiketoiminnan käyttöön MTV3 Oy:ssä tai tuttavallisesti Maikkarissa on totuttu käyttämään raportteja moneen tarpeeseen. Osa raportoinnista on lakisääteisiä ja mm. Euroopan Yleisradioyhtiön EBU:n tilastointiin liittyviä. - Me tilastoimme jokaisen ohjelma- ja mainosminuutin, ylipäätään kaiken, mitä tuutista ulos menee, kuvailee kehityspäällikkö Petri Haverinen, MTV3 Oy:n Kehityspalvelut -yksiköstä. Lisäksi tarvitaan kulu- ja budjettiseurantaan liittyviä raportteja, myynnin ja ohjelmabudjetin yhdistelmiä eli katelaskelmiin liittyviä raportteja, tutkimustietoihin kuten katsojalukuihin eri näkökulmilta liittyviä raportteja, jne. Tietojen hyödyntämisen tuottavuuteen on MTV3:ssa kiinnitetty erityisesti huomiota. Teknologiavalintojen taustalla on ollut joustavuus laajassa raportointitarpeessa. - Olen oppinut huomaamaan, että Affecton BusinessObjects on tässä erittäin tuottava väline. Sen avulla on helppo tehdä kyselyjä ja saada näkyviin juuri sen, mitä haluaa, toteaa Haverinen. - Tähän mennessä raportteja on toistasa- taa ja käyttäjiä useita kymmeniä, projektipäällikkö Markku Laine MTV Oy:n Kehityspalvelut-yksiköstä puolestaan lisää. Raportointityötä on onnistuneesti laajennettu tietohallinnosta lähemmäksi tietojen hyödyntäjiä. Varsinkin markkinoinnissa ja taloushallinnon puolella käyttäjät omaksuivat nopeasti sen ikiomaksi työkalukseen. -Nyt olemme huomanneet, että meille esitetään yhä laajemmin kysymyksiä BusinessObjectsista, mikä kertoo ihmisten todella käyttävän sitä, Haverinen toteaa tyytyväisenä. Graafiset kuviot syntyvät näppärästi Yksi uusista BusinessObjectsin hyödyntäjistä, laskentaekonomi Tarja Fogelholm kertoo, että työkalua oli peruskurssin nojalla nopea ja helppo oppia käyttämään. - Eniten olen pitänyt sen grafiikkaominaisuuksista. Numeroaineisto on helppo muuttaa grafiikaksi, useimmiten helpompaa kuin taulukkolaskin-ohjelmistoilla. Vakioraporttien käyttö ja niiden päivittäminen eri kuukausille ja viikoille on myös Tarja Fogelholm sanoo arvostavansa aivan erityisesti BusinessObjectsin käyttöliittymää, jolla valmisraporttiakin on nopea muokata omaan tarpeeseen. Kaikkea ei tarvitse itse rakentaa uudelleen. Perusraportit MTV3:ssa alkavat olla niin kattavia, että useimmiten tarvittu tieto on jossain muodossa saatavilla, hän kertoo. Fogelholmin mielestä kätevää ja nopeaa. -Kaikkea ei tarvitse edes tallentaa itselleen, tiedot voi nopeasti katsoa ruudulta - esimerkiksi, miten tämä arvo tällä jaksolla on kehittynyt. Tosi näppärää! Vakioraporttien jakelu automaattisesti intranetiin Osa raporteista ovat ns. vakioraportteja, eli niiden käyttö toistuu tasaisin väliajoin. Jatkossa näiden raporttien suoritus tullaan automatisoimaan ja niiden jakelu tapahtuu intranetin kautta. Näin käyttäjien ei tarvitse enää niitä erikseen ajaa, ainoastaan ottaa tulokset käyttöönsä suoraan intranet-sivuilta. MTV Oy on Euroopan vanhimpia kaupallisia tv-yhtiöitä. Se on perustettu vuonna MTV Oy vastaa MTV3- ja Subtvtelevisiokanavista. MTV3 on Suomen katsotuin tv-kanava 39,1 %:n katseluosuudellaan vuonna MTV3-kanava on suomalaisille kuluttajille tuttu viihteen ja tiedon tarjoaja. Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon B usiness Intelligence -ratkaisut ovat tänä päivänä monimuotoisia kokonaisuuksia. Ne pitävät sisällään tietoa jalostavan ja säilövän tietovarastoinnin sekä liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin tehtävät raportointi- ja analyyttiset ratkaisut. CRM ja varsinkin sen analyyttinen toiminnallisuus on ehkä tutuinta Business Intelligence:iä. Tämän ajan trendinä on muuttaa liiketoimintamalleja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä e- ja m- toimintoja tukeviksi. Liitetään yrityksen Petri Hakanen, myyntijohtaja Business Intelligence Solutions ulkopuolella olevat liiketoimintaprosessien osat ja osapuolet saumattomasti ja tosiaikaisesti omiin prosesseihin. Samalla hyödynnetään uutta viestinvälitysteknologiaa ja luodaan monikanavayhteyksiä käyttäjien ja tietojärjestelmien välille. Tässä kehityksessä Business Intelligence -metodit ja -ratkaisut alkavat osoittaa vahvuutensa ja investointien liiketoiminnalliset hyödyt ja tuotot näkyvät yhä selkeämmin. Miten voidaan varmistaa monitahoisten hankkeiden menestyksekäs läpivienti ja synnytettävien uusien palvelujen onnistunut käyttöönotto? Onko lähtökohtia riittävästi tutkittu ja onko tavoiteasettelu oikea? Onko kiristyvässä kilpailutilanteessa riittävästi aikaa kehittää uusia tietojärjestelmiä osiksi uusia palveluja ja tuotteita tai niitä tukemaan? Nykyisillä toimintamalleilla ratkaisun avaimet löytyvät komponenttipohjaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Aiempiin toimintamalleihin verraten muutoksen voisi nähdä 90 suunnanmuutoksena. Business Intelligence ratkaisuarkkitehtuuri voidaan kuvata kerroksina, jossa operatiivinen liiketoiminta tuottaa lähtötietoa ja joka sitten jalostetaan tietovarastoinnin kautta liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin. Sen sijaan, että toteutetaan ratkaisukokonaisuutta kerroksittain, edetään tavoitteeseen jakamalla kokonaisuus pystysuuntaisesti siivuttamalla osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuudet sisältävät kaikki uuden tuotteen tai palvelun tarvitsemat toiminnot tietovarastoinnista käyttäjän sovellukseen. Kukin palvelu kyetään toteuttamaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja tekniikalla ja mikä tärkeintä oikealla hetkellä. Palvelu voi olla esimerkiksi uusi raportointiratkaisu, tietojen analysointia moniulotteisena palveluna (OLAP) tai näiden yhdistelmä. Palvelurajapintaan voidaan liittää myös tarkoituksenmukaisia valmisohjelmistokomponentteja. Tietovarastoinnista rakentuu komponenteittainkin toteutettuna hyvin integroitu ja joustava ratkaisu. Hyödyt saavuttaaksemme meidän tulee myös muuttaa järjestelmäprojektien vaiheistuksia. Ajattelumallin tulee olla erilaisen kuin perinteisemmän vaiheittaisen toteutusmallin. Vaiheittaisessa toteutusmallissa laajempi kokonaisratkaisu pilkotaan pienehköihin osatoimituksiin ja hyötyjä haetaan osittaisilla käyttöönotoilla; annetaan tasaisin välein uusia palveluja käyttäjille, jotta mahdollistetaan hankkeen jatkuminen. Liiketoiminnan kehittämisvauhti on usein liian nopeaa kyseiselle toimintatavalle ja alkuperäisen kokonaisratkaisun tarkoituksenmukaisuus uhkaa helposti kadota. Uudella ajattelumallilla kokonaisuutta rakennetaan itsenäisemmistä osaratkaisuista. Näin kyetään nopeasti reagoimaan yksittäisenkin liiketoimintoketjun ja organisaatioyksikön tarpeisiin. Ratkaisuintegraatio ja ositus siirretään lähemmäs teknologiarajapintaa ja ratkaisuarkkitehtuuriin. Osittava ratkaisumalli ei vähennä pitemmän linjan strategisen suunnittelun tarvetta, mutta käynnistettävät tietojärjestelmähankkeet kyetään pienempinä itsenäisempinä kokonaisuuksina irrottamaan laajasta kokonaisuudesta. Ratkaisukokonaisuus on jatkuvasti toimiva ja tuottava jokaisen osaratkaisun lisätessä sen arvoa. Haasteena tässäkin on ihmisen ja organisaation kyky oppia ja omaksua sekä muuntua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Haasteena on myös nopeasti kehittyvän metodologian ja teknologian oikea-aikainen hyödyntäminen. Samalla kun pidämme tuntosarvet herkkinä ja seuraamme visionäärien huomispäivänkuvia, tukeudumme hankkeissamme tämän hetken mahdollisuuksiin

9 BusinessObjects First in e-business Intelligence BusinessObjects on helppokäyttöisyydestään kiitelty tiedon raportoinnin, analysoinnin ja jakelun ratkaisu. Väline taipuu niin oman organisaation monimuotoisiin tiedon hyödyntämistoimintoihin kuin e-business Intelligence -ratkaisuihin. Informatica Now You Know Informatica on tuotepohjainen ratkaisu yritysten koko tietovarastointiprosessin kehittämiseen ja hallintaan. Vahvasti keskitetyllä metadatalla tietovarastot ja datamartit voidaan rakentaa ohjatusti, vaiheittain, unohtamatta kokonaistavoitetta tai ratkaisun ylläpidon hallittavuutta. Hummingbird Inc. - Where the future of e-business takes flight Hummingbird on yhtymätason dokumenttienhallintajärjestelmien sekä internet-, intranet- ja extranet-sisällön hallintajärjestelmien johtava ohjelmistotoimittaja. Hummingbirdin tuotteet auttavat asiakkaitamme tiedon haussa ja säilytyksessä. Affecto Oy Making Business More Intelligent Affecto Oy on suomalainen IT-ratkaisutoimittaja, joka on erikoistunut toteuttamaan suurten ja keskisuurten organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa tukevia ratkaisuja. Affecton vahvuuksia ovat asiakaslähtöiset ratkaisut, markkinoiden johtavat ohjelmistot sekä tunnustetusti korkeatasoinen osaaminen. Joustavuuden, toimitusvarmuuden ja luotettavuuden ansiosta Affecton asiakassuhteista on muodostunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. 16

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet

Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Terveydenhuollon tehokas johtaminen edellyttää parhaat raportointi- ja analysointityövälineet Tarvitsetko vastauksia seuraaviin kysymyksiin: - miten hoitokustannukset jakautuvat jäsenkuntien kesken? -

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä TIMECON UNISON mahdollistaa joustavuudellaan sekä helppokäyttöisyydellään organisaatioille

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy

Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy Affecton uusitun asian- ja dokumenttienhallinnan ratkaisun lanseeraus Timo Helkiö Senior Advisor, Affecto Finland Oy 1 2 TAUSTAA: Asian- ja dokumenttienhallinnan rooli toiminnan tehostamisessa ja kokemuksia

Lisätiedot

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA

TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON SUJUVAA TURVALLISUUDEN HALLINTAA TIMECON UNISON Moderni IP-pohjainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Mahdollisuus integrointiin eri järjestelmien välillä oli yksi pääsyistä, miksi valitsimme

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat

Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat Tapio Ahomäki Rajapinnat kuntajärjestelmissä #Kuntamarkkinat 15.9.2016 Trimble yrityksenä Tekla Oy Trimble Solutions Oy Tekla on ollut osa Trimble Corporationia vuodesta 2011 Teklan liiketoiminnan kehitys

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen

Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä. Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen Liiketoimintasovellusten modernisointi - Anna sovelluksillesi uusi elämä Sofor varmistaa investointiesi tehokkaan hyödyntämisen 1 Syitä liiketoimintasovellusten modernisointiin Sovellusten käyttötarkoitus

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Sähköinen palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi -Kohdennetun maksamisen edelläkävijä Vuonna 1995

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

PALVELUITA DATANHALLINTAAN

PALVELUITA DATANHALLINTAAN PALVELUITA DATANHALLINTAAN Etua tutkimukseesi: Huolehdi aineistostasi ja varmista tutkimuksen toistettavuus. Nosta näkyvyyttäsi, mahdollista viittaukset ja meritoidu. Vastaa rahoittajien ja kotiorganisaatiosi

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot

Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot Uusi kunta ja suomalaisen yhteiskunnan digitaaliset palveluverkostot 1 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 Yhteenveto Kunta on keskeinen toimija osana digitaalisen yhteiskunnan ansaintaketjuja ja

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä

HELIA TiKo-05 1 (10) Outi Virkki ICT03D Tieto ja tiedon varastointi yrityksessä HELIA TiKo-05 1 (10) Johdanto Tiedon varastointi?... 2 Tieto?... 2 Varasto?... 3 Tietovarasto?... 4 Miksi tietovarastoja?... 5 Tietojen käsittely... 6 Tietovarastot ja tietojärjestelmät... 7 Tietovarasto

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn.

OMAN TYÖNSÄ SANKARI. Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. OMAN TYÖNSÄ SANKARI Katso kuinka Seppo loi yrityksessään unelmiensa työn. DO WHAT YOU LOVE AND YOU LL NEVER HAVE TO WORK A DAY IN YOUR LIFE. - VANHA KIINALAINEN SANONTA TÄSSÄ OPPAASSA KERROMME SEPON TARINAN.

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc

SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA. Ixonos Plc SÄHKÖISEN ASIAN JA ASIAKIRJAN ELINKAAREN HALLINTA TUKEMASSA VALTIOKONSERNIN TUOTTAVUUSOHJELMAA Perustettu 1994, listattu Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ToimipaikatSuomessa, Virossa, Slovakiassa, Saksassa,

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin

Pohjois-Savo. Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin Pohjois-Savo Pohjois-Savo on väestömäärältään Suomen kuudenneksi suurin maakunta; asukasluku on noin 248 000 Maakunnan 21 kunnasta seitsemän on kaupunkia Pohjois-Savossa on väljä ja luonnonläheinen asuinympäristö,

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena?

Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto. Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Intranetin rakentaminen ja käyttöönotto Pitkästä tavarasta, elementteinä vai avaimet käteen -toimituksena? Uudisrakentamisen tarve ja tavoitteet Vanhan arviointi ja uuden perustelut Vertailut, messut,

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot