Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management"

Transkriptio

1 maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo: Uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin s. 6-7 Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla s. 8-9 Radiolinja: Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta s Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 11 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä s MTV3 - kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin s. 14 Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon s. 15 HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi s. 2-3

2 Pääkirjoitus Asiakkaamme kertovat HEX-yhtiöt panostaa tietovarastointiin kilpailukykynsä vahvistamiseksi: 2 Kun tieto on työväline Yritysten omistama tieto ja tietämys ovat hajaantuneet eri järjestelmiin ja eri talletusmuotoihin. Tietoa löytyy eri tietokannoista ja monimuotoisista dokumenteista. Hyödyllisen informaation löytyminen nopeasti on kuitenkin tärkeää koko organisaation suorituskyvylle. Se on tärkeää niin jokapäiväisessä päätöksenteossa kuin laajemmassakin toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa: making business more intelligent. Parhaimmat business intelligence ja document management - ohjelmistokomponentit ovat kehittyneet eri taustavoimien kautta. Tämä on luonnollista ja tervettäkin, sillä keskittyminen tietylle osaamisalueelle on aina tuottanut laadukkaimmat ratkaisut. On kuitenkin muistettava, että liiketoiminta ei erottele hyötytietoa sen mukaan, minne tai miten se on talletettu. Tiedon hyödyntäjälle oleellinen tieto saattaa löytyä niin dokumenteista kuin tietokannoistakin. Dokumenttien hallinnan, raportoinnin ja analysoinnin toiminnot Affecto Oy:n asiakaslehti maaliskuu 2002 Päätoimittaja: Jouko Järvi Affecto Oy Toimitusneuvosto Timo Helkiö Jonna Bäckström ovat tyypillisiä tukitoimintoja niin operatiiviselle kuin strategiselle toiminnalle. Ne kytkeytyvät luontaisesti esimerkiksi operatiiviseen taloudenohjaukseen, henkilöstöhallintoon tai tuotannonohjaukseen. Samoin strateginen suunnittelu kaipaa tuekseen niin konkreettisia mittareita liiketoiminnasta kuin vapaamuotoisempia analyyseja esimerkiksi markkinoista. Business intelligence ja document management -ratkaisujen käyttöönotossa onkin oleellista ymmärtää, miten niitä parhaiten missäkin liiketoiminnoissa hyödynnetään. Olemme iloisia pystyessämme jälleen kertomaan asiakkaittemme menestystarinoita, joissa hallussa oleva tieto on saatu optimaaliseen hyötykäyttöön. Jouko Järvi, toimitusjohtaja Affecto Oy Ulkoasu: Banzai! Painosmäärä: Painopaikka: Alprint Rahola Tällaisissa projekteissa puhutaan usein 90 päivän säännöstä, eli vähintään kolmen kuukauden välein pitäisi saada jotain näkyvää aikaan. Muussa tapauksessa mielenkiinto helposti laantuu, Sakari Nieminen tietää. Hän pyrkii varmistamaan, että HEXissä innostus säilyy. HEX-yhtiöissä haluttiin hajallaan olevat tiedot koota yhteen paikkaan käsiteltäväksi yhtenäisin välinein ja entistä monipuolisemmin. Sen ohella tarve tarjota uutta informaatiota ja uusia palveluja asiakkaille johti päätökseen kehittää tietovarastointia. HEX-yhtiöissä on kokonaisuudesta hiukan erillään kulkevan Baltian ohella useita liiketoiminta-alueita. Perusliiketoimintaan kuuluvat kaupankäynti-, selvitys-, säilytys- ja yhtiöpalvelut sekä sähköisiä palveluita tuottava ehex. Arvopaperipalvelu puolestaan tarjoaa ulkoistamis- ja rekisteripalveluja mm. välittäjille. Jokaisella liiketoiminta-alueella on omat tietotekniset resurssinsa, minkä lisäksi taloushallintoa, oikeudellisia palveluita, viestintää, yrityssuunnittelua ja IT -palveluita hoidetaan keskitetysti. Tietovarastointihanke on keskitetty yhteisesti hoidettavaksi, toteaa apulaisjohtaja Sakari Nieminen. Tietovaraston rakentamisesta vastaa neljän henkilön ydinryhmä, jonka lisäksi projektikohtaisesti mukana on useampia henkilöitä aina sen mukaan, mihin toimintoihin projekti kohdistuu. - Ydinryhmän tehtävänä on pitää kokonaisuus koossa ja teknisesti huolta siitä, että langat pysyvät käsissä ja että käytämme yhtenäisiä tapoja toimia. Lisäksi he ovat mukana projekteissa, jotka ainakin osittain ulkoistetaan. Tuotteistettua tietoa HEXin tuotteet ovat kaikki immateriaalisia. Ne ovat tietoa eri muodoissaan. Yhtenäinen Informaatiolla uusia tuotteita ja palveluja tietovarastointi merkitsee liiketoiminnan kannalta silloin sitä, että yhtiö pystyy kehittämään uusia tuotteita ja palveluita ja parantamaan siten kilpailukykyään. -Voimme tarjota uudella tavalla paketoitua informaatiota tai palvelua asiakkaille. Tehdä esimerkiksi analyysiä jonkun sijoittaja-asiakkaan salkusta ja ehdottaa sen perusteella hänelle toimenpiteitä, Nieminen visioi. Perustaan pitää panostaa Nieminen pitää tärkeänä saada koko projekti vahvasti liiketoimintavetoiseksi. Ei siis niin, että sitä työnnetään eteenpäin IT-teknologian voimin. Tämä on tuntuva haaste, sillä alkuvaiheen investoinnit ovat aina merkittäviä, kun joudutaan hankkimaan laitteita ja ohjelmistoja sekä pyörittämään projekteja. -Me rakennamme nyt infraa, sitä katuverkkoa, jonka varrelle talot voidaan rakentaa. Tietovarastointi on konsernille strateginen asia. Siksi sen toteutus ja ylläpito pitää olla vahvasti hallinnassa. Perustan ollessa kunnossa, saadaan eri liiketoiminta-aluille tehtäville sovelluksille nopea takaisinmaksuaika. Liiketoimintahan luonnollisesti haluaa, että investoinnit alkavat nopeasti tuottaa rahaa, Nieminen toteaa. Tietojen integrointi informaatioksi sisältää monta jalostusvaihetta Yhteistyökumppaniksi ja teknologian toimittajaksi HEX valitsi Affecton evaluoinnin jälkeen. -Olemme olleet valittuun teknologiaan ja sen toimittajaan hyvin tyytyväisiä. Teknologia toimii hyvin ja tukea on saatu aina, kun sitä on tarvittu. Nieminen muistuttaa myös tietovarastoinnin perusongelmasta eli siitä, että esimer- kiksi samasta asiakkaasta saattaa tietoa löytyä kymmenestä eri paikasta ja aina eri tavoin kuvattuna. -Kun tiedot siirretään yhteen ja yhtenäiseen tietovarastoon, on päätettävä, mitkä tiedot sinne asiakkaasta tallennetaan. Se ei ole helppoa! Pikapuoliin tuotantokäyttöön Ensimmäiset projektit ovat nyt siis lähestymässä loppuaan ja päätymässä tuotantokäyttöön. Seuraavatkin projektit ovat puolestaan jo käynnistymässä. Tärkeintä Sakari Niemisen mukaan on pitää kehityksen pyörät pyörimässä keskeytyksettä. -Sitä auttaa aina, kun saamme ensimmäiset osiot tuotantokäyttöön. Innostus etenee näissä asioissa aina aaltomaisesti, Nieminen tietää. Tietovarasto rakentuu näistä palapelin osista vähitellen HEXin kokonaisuutta palvelevaksi kartastoksi ja pohjaksi uusille tuotteille ja uudenlaisille liiketoimintaideoille. HEX on kasvava ja kansainvälistyvä konserni, joka ylläpitää arvopaperipörssiä ja kansallista arvopaperikeskusta Suomessa sekä tuottaa arvopaperi- ja informaatiopalveluja rahoitusmarkkinoiden tarpeisiin. HEXin vahva asema Suomen rahoitusmarkkinoiden ytimessä perustuu alan uusimpaan teknologiaan, jatkuvaan kehittymiseen sekä noin 450 hexiläisen huippuosaajan panokseen. 3

3 PC DOCS -ohjelmistolla Oy Metsä-Botnia Ab:n dokumentit ja tieto koko yhtiön käyttöön Metsä-Botnialla ensimmäiset PC DOCS -pohjaiset ratkaisut rakennettiin Äänekoskelle tutkimus- ja kehitystoiminnan osaamiskeskukselle sekä Joutsenon tehtaalle vuosien 1999 ja 2000 aikana. Affecton osaaminen vakuutti, mutta merkittävä tekijä oli myös kansainvälinen tuote: PC DOCS on maailmanlaajuisesti markkinajohtaja ja Affecton kautta avautuvat yhteydet kaikkialle. Kesäkuussa 2001 Metsä- Botnia ja Affecto allekirjoittivat sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Oy Metsä-Botnia Ab:lle. Sopimuksen piiriin kuuluu lisäksi Metsä-Botnian sisaryritykset. Pääasiallinen käyttöliittymä on selain-pohjainen CyberDOCS Obsidian ja lisäksi kannettavilla työskenteleville on käytössä Fusion Attache ( irti verkosta työskentelyyn). Toteutettava ratkaisu tullaan ottamaan käyttöön koko yhtiön laajuisena. Ratkaisulla tullaan hallitsemaan teknisiä dokumentteja, toimistodokumentteja ja laatudokumentteja. Uusi järjestelmä poistaa esteitä Yhteinen ja yhtenäinen dokumenttien hallintajärjestelmä ulottuu jatkossa kaikkiin toimipisteisiin ja yksiköihin. Laatutekniset ja toimistodokumentit löytyvät yhtenäisen järjestelmän kautta. Dokumentteja siirretään uuteen sähköiseen arkistoon yhtiö- ja yksikkötasolla määriteltyjen haku- ja tallennuskenttien perusteella. - Kaikkia dokumentteja ei uuteen järjestelmään sisällytetä, esimerkiksi kaikkia piirustuksia ei siirretä sähköiseen muotoon, mutta niiden tiedot ja alkuperäisen dokumentin säilytyspaikka löytyvät järjestelmästä, kertoo tietohallintoinsinööri Jorma Ollila Metsä-Botnian Kemin sellutehtaalta. Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Metsä-Botnia ja Affecto allekirjoittivat kesäkuussa 2001 sopimuksen yhtiötason dokumenttienhallintajärjestelmän toimittamisesta Metsä-Botnialle. Kuvassa Metsä-Botnian Jorma Ollila. - Dokumentteja on toki aikaisemminkin voitu siirtää toimipisteiden välillä, mutta PC DOCSin myötä päästään siihen, että dokumenttia etsivä saa varmasti aina käsiinsä kaikkein tuoreimman version. Tämä on tärkeää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystyössä. Työtavat tehostuvat PC DOCS tulee varmasti yhtenäistämään toimintatapoja. Kun esimerkiksi toimistotyössä tarvittavat asiakirjapohjat saadaan valmiina dokumenttienhallinnasta, energiaa ja aikaa säästyy. Halutun dokumentin löytäminen tulee olemaan helpompaa. Dokumentin saa käyttöönsä nopeasti, ilman välivaiheita tai -käsiä. Tutkimus- ja kehitystehtävissä toimiville voidaan luoda mahdollisuus hyödyntää tietovarastoa myös maailmalla liikkuessaan, kannettavan PC:n avulla. Käyttöä voidaan haluttaessa laajentaa tietämyshallinnan suuntaan siten, että ulkopuolisista tietovarastoista saadaan siirrettyä aineistoa suoraan järjestelmään. Tällä hetkellä tämä ei vielä ole ajankohtaista. Laaja materiaali käytettävissä Kaikki käyttöoikeuden haltijat saavat oman käyttäjätunnuksen, jonka avulla järjestelmään kirjaudutaan. Käyttöoikeudet voidaan määritellä jokaisen käyttäjän tai jokaisen dokumentin osalta yksilöllisesti. PC DOCS ei tee eroa erilaisten tiedostojen välillä. Arkistoon voidaan liittää tekstidokumentteja, taulukoita ja piirroksia, mutta myös valokuvien, videoiden ja äänidokumenttien tallentaminen onnistuu. Oy Metsä-Botnia Ab on Euroopan suurimpia selluntuottajia, joka valmistaa puukuiduista raaka-ainetta sekä suomalaisten että kansainvälisen paperiteollisuuden käyttöön. Metsä- Botnian omistavat UPM Kymmene Oyj, M-Real Oyj sekä Metsäliitto. Metsä-Botnian tehtaat sijoittuvat eri puolille Suomea, pohjoisin yksikkö toimii Kemissä, muut tehtaat ovat Kaskisissa, Äänekoskella, Raumalla ja Joutsenossa. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Oy Metsä-Botnia Ab:n palveluksessa on n henkilöä. Affecton PC DOCS/Fulcrum -järjestelmä hallitsee dokumentit: Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön Perusvaatimuksemme oli, että uusi dokumenttienhallintajärjestelmä toimii nykyisen tietotekniikan pohjalla. Infrastruktuuria emme halunneet lähteä muuttamaan. Toinen ehto oli, että toimittaja on tarpeeksi iso ja heillä on riittävä määrä asiakkaita, jotta tuote kehittyy ja seuraa aikaansa tukien myös uusia sovelluksia, Viestintäviraston (eli entisen Telehallintokeskuksen) tietotekniikasta vastaava kehityspäällikkö Mika Järvinen kuvailee uuden, Affectolta tilatun dokumenttienhallintaratkaisun taustoja. Päätös Affecton toimittaman dokumenttienhallintajärjestelmän käyttöönotosta tehtiin elo-syyskuun vaihteessa Pääasiallinen käyttöliittymä on Windows-pohjainen client ja lisäksi käytössä on selain. Dokumentteja voidaan käsitellä myös toimiston ulkopuolella ns. irti-verkosta modulin avulla. Neulaa oli vaikea löytää heinäsuovasta Ongelmana Viestintävirastossa oli dokumenttien vuosien varrella kasvanut määrä, jolloin tietyn dokumentin etsimiseen kului aikaa. Kuka sen on tehnyt ja milloin? Mistä kansiosta se mahtaisi löytyä? Hakemiseen haaskaantuu aikaa, eikä etsittyä dokumenttia silti välttämättä löydy. Mika Järvinen kertoo, että projektin käynnistysvaiheessa talossa oli dokumentteja noin ja monet niistä järjestelmissä vain, koska kukaan ei tiennyt, mitä ne sisälsivät. Siksi niitä ei uskallettu poistaakaan. Dokumentteja oli tallennettu jaetuilla resursseilla ilman mitään järjestelmällistä nimiöintiä tai aihekohtaisia hakemistoja. Jokaisella yksiköllä oli oma tapansa tallentaa omat dokumenttinsa, jolloin johonkin asiaan liittyviä kokonaisuuksia oli äärettömän vaikea löytää. Tarvitsimme siis tuotteen, jonka avulla tiedot pystyttäisiin tallentamaan johdonmukaisemmin. Emme kaivanneet sähköistä arkistoa, vaan ennen kaikkea tietolähteen omalle henkilöstölle, Järvinen selvittää. Suunnittelu helpointa, työrutiinien muuttaminen vaikeinta Mika Järvinen kertoo, että Viestintäviraston projekti lähti vauhdikkaasti liikkeelle ja tulostakin alkoi nopeasti syntyä: Nopeuteen vaikutti paljon se, että saimme Affecton edustajilta hyviä vinkkejä ja peukalosääntöjä siitä, miten kannattaisi toimia. Näin pystyimme nopeasti rakentamaan tuotteen, joka palvelee eri tulosalueitamme. Järvinen huomauttaa kuitenkin, että suunnittelu osoittautui projektissa kaikkein helpoimmaksi vaiheeksi. Vaikeinta on ollut saada käyttäjät omaksumaan uudet työskentelytavat. Käyttäjien koulutus ja kulttuurin sisäänajaminen ovat olleet yksi suurimpia tehtäviä. Oli yllättävää havaita, miten monenlaisia käyttäjiä talossa loppujen lopuksi on, vaikka kaikki tekevät päivittäin työtä tietokoneilla, Järvinen miettii. Yksi ehto järjestelmälle oli, että se kehittyy ja seuraa aikaansa. Affecto riittävän suurena toimittajana ja kanadalaisen Hummingbirdin valmis-ohjelma saivat Mika Järvisen ja Viestintäviraston vakuuttuneeksi PC DOCS/ Fulcrumin jatkuvasta kehittymisestä. 4 5

4 -Selvästi vaikeimmaksi kohdaksi käyttäjille on osoittautunut dokumentin kuvaileminen mihin asiaan se liittyy, Mika Järvinen kertoo. Hän antaakin käytännön neuvoksi muille dokumenttienhallintajärjestelmiä toteuttaville pitää kuvailutiedot ainakin alussa pieninä. -Niitä voi aina helposti lisätä, jos tarvetta syntyy, mutta liian monipuolinen kuvailutieto ei ole käyttäjäystävällistä. Se aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Erilaisia käyttöoikeuksia Vanhojen dokumenttien tallennus uuteen järjestelmään on Viestintävirastossa jätetty kunkin käyttäjän omalle vastuulle. Dokumentti tallennetaan, jos se tuntuu tarpeelliselta. -Tavoitteena on, että järjestelmään tallennetaan kaikki tehdyt dokumentit, myös henkilökohtaiset ja keskeneräiset. Niille vain määritellään erilaiset käyttöoikeudet. Kun dokumentti on valmis ja tieto ajan tasalla, dokumentin pitäisi olla kaikkien työntekijöiden luettavissa. Tämä on suositus. Varma-Sammon uusilla toimintamalleilla nopeutta ja joustavuutta sekä johdon raportointiin että viranomaisraportointiin raan työkalujen käyttöönotolla ja varsinaisella projektilla, Halenius kertoo. Itse tuotteiden, Informatican ja Business- Objectsin, omaksuminen kävi hänen mukaansa nopeasti. -Oppimiskynnys ohjelmien osalta oli matala ja vastaukset kysymyksiin saatiin nopeasti. Peistä taitettiin aluksi siitä, kenelle tietovarastointi kaikkinensa pitäisi uskoa, tietohallinnolle vai taloushallinnolle. -Pikku hiljaa asiat ovat ohjautuneet oikeaan uomaan eli siihen, että tietovaraston hallinnointi ja siihen liittyvä tietokannan suunnittelu kuuluvat tietohallinnolle ja raportointi käyttäjille. Tietohallinnon vastuulla on, että tiedot saadaan varastosta mahdollisimman helposti raportoinnin käyttöön, Halenius kertoo. Laajennuksia uusille alueille Projektin ykkösvaihe alkaa olla päätepisteessään, ensimmäiset yritysjohdon raportit ovat tuotannossa. Samalla projektin toinen vaihe eli kuluennusteet sekä kate- ja vakavaraisuuslaskennan siirtäminen tietovarastoinnin piiriin ovat meneillään. Vuoden vaihteen euromuutokset aiheuttivat prosessin etenemisessä tosin pienen katkon. -Olemme nyt laajentamassa järjestelmää myös vakuutusasiakkaiden hallintaan tuottaaksemme vakuutusasiakasyhteyksistä vastaaville tarvitsemiaan raportteja. Johdon raportoinnin toinen vaihe jatkuu kuluvana vuonna, ja sijoituspuolella kiinteistötoiminta aloittaa oman projektinsa, Halenius selvittää. Tärkeä vakuutusten myyjämme eli kenttäorganisaationamme toimiva Sampo on ollut tuntuvan muutoksen kohteena viime vuosina. Vahinkovakuutuksen eriyttäminen IF-yhtiöksi merkitsee Haleniuksen mukaan haasteita myös vakuutusasiakkaiden tietovarastoinnille ja raportoinnille. Tavoitteena on täysin sähköinen jakelu kenttäorganisaatiolle, jolloin tietoturva-asiat korostuvat. Helppoa tietovarastointia, sujuvaa raportointia Informatican ja BusinessObjectsin suurin hyöty Varma-Sammolle on Haleniuksen mielestä siinä, että ne tarjoavat helpon ja hallitun tavan viedä tieto operatiivisesta järjestelmästä tietovarastoon ja sieltä liiketoiminnan käyttöön. -Lisäksi, koska työkalut perustuvat prosessiajatteluun, on niiden käyttö havainnollista ja helposti omaksuttavissa. Näin suunnittelutyöhön voi osallistua laajempi tiimi ilman mittavia koulutustarpeita. -Suurin hyöty tulee raportoinnin aikajänteen lyhentymisestä. Se säästää työtä ja sitä kautta tuo meille kustannushyötyä, Jarmo Halenius päättelee. Seuraava askel: Internetiin Yksi Viestintäviraston perusteista Affecton valinnalle toimittajaksi oli mahdollisuus kehittää järjestelmää eteenpäin. Seuraava kehityshanke onkin Mika Järvisen mukaan viedä Viestintäviraston julkisia dokumentteja hakupalvelun avulla Internetiin, jotta myös kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää järjestelmää. Telehallintokeskuksen nimi muuttui Viestintävirastoksi. Aiempi nimi ei enää vastannut viraston tehtäväkuvaa ja jatkuvasti laajenevaa toimialaa. Perinteisen radio- ja televiestinnän lupaja valvontaviranomaistehtävien sekä tv-maksujen hallinnoinnin rinnalle on noussut sähköiseen viestintään liittyviä tehtäviä. Viestintäviraston tehtävänä on viestintämarkkinoiden toimivuuden ja tehokkuuden turvaaminen, joka pitää sisällään mm. taloudellisen valvonnan tehtäviä. Virasto hoitaa myös tietoturvaan liittyviä tehtäviä ja vuoden 2002 alusta sinne on voinut tehdä ilmoituksia mahdollisista tietoturvaloukkauksista. V akavaraisuuden seuranta on keskeistä työeläkeyhtiöissä, sillä niissä hallinnoidaan kansalaisten eläkevaroja. Myös sijoitustoiminnan tuottoa ja sijoitusallokaatiota seurataan tiiviisti erilaisten tunnuslukujen ja taulukoiden avulla. Kevyemmät ja joustavammat teknologiaratkaisut ja uudet toimintamallit Kun sijoitus- ja taloushallinnon järjestelmistä vastaava osastopäällikkö Jarmo Halenius tuli taloon, tietovarastointi- ja raportointivälineiden kartoitus oli jo täydessä vauhdissa. -Järjestelmien koekäyttö päättyi loppuvuonna 2000, ja lyhyiden sopimusneuvottelujen jälkeen päätimme, millaisen ratkaisun hankimme. Sen jälkeen työtä jatkettiin suo- Koekäytössä vanhaa ja uutta raportointitapaa ajettiin rinnakkain. Tulokset vastasivat toisiaan, mutta uudessa toteutusaika oli huomattavasti lyhyempi. Samalla sen jakelutapa koettiin Jarmo Haleniuksen mukaan erittäin hyväksi. Liikkeelle lähdettäessä on tärkeä katsoa, miten projekti paloitellaan, jotta siitä saadaan mahdollisimman nopeasti tuloksia aikaan. Kun käytössä on sinänsä toimiva vanha raportointitapa ja sitten käyttöön tulee uusi väline, se on aina näytön paikka, Jarmo Halenius arvioi. Varma-Sampo on Suomen suurin yksityisen sektorin työeläkevakuuttaja. Sen yhtiökokouksessa käyttävät päätösvaltaa vakuutuksenottajat ja vakuutetut. Varma-Sammon perustehtäviin kuuluu turvata palkansaajan ja yrittäjän toimeentulo eläkkeelle jäämisen tai perheenhuoltajan kuoleman jälkeen. 6 7

5 Keksintösäätiö hakee tehokkuutta asiakaspalveluun tiedonhallinnan extranet -ratkaisulla K eksintösäätiö asetti uudelle dokumenttien- ja tiedonhallintajärjestelmälleen kovat vaatimukset: helppokäyttöinen, suorituskykyinen, tietoturvallinen, kattava, raportoinnin kannalta yksinkertainen ja paperin määrää vähentävä ja taattava hyvät yhteydet taloushallinnon ohjelmistoihin. Lisäksi järjestelmän oli mahdollistettava sähköiset hakemukset, allekirjoitukset ja Keksintösäätiöllä on asiamiehiä mm. yliopistoissa ja TE-keskuksissa. Siksi salassapito sekä tietojen ja järjestelmien keskinäinen seurustelu olivat valinnassa painavia tekijöitä, Kari Sipilä toteaa. tunnistukset HST-kortin avulla, turvattava luotettavat ja salatut etäyhteydet, oltava integroitavissa puhelinjärjestelmän kanssa, kestävä ja laajennettavissa sekä ennen kaikkea, sen piti pohjautua valmisohjelmistoihin. - Pitkällisen, useita kuukausia kestäneen hakuprosessin tuloksena valitsimme toimittajaksi Affecto Oy:n, toteaa projektista vastannut Keksintösäätiön apulaistoiminnanjohtaja, Risto Salokangas. - Affecton DOCS-järjestelmä näytti parhaiten toteuttavan pitkän vaatimuslistamme, Keksintösäätiön toiminnanjohtaja Kari Sipilä sanoo ja lisää, että myös Affecton asiantuntijat vakuuttivat Keksintösäätiön välittömästi osaamisellaan. - He pystyivät heti ensiesittelyssä tuomaan esiin näkemyksensä toimivista ratkaisuista. Tämähän ei ole mikään valmis järjestelmä, joka ostetaan kaupan hyllyltä, vaan se rakennetaan yhteistyössä. Se on molemmille osapuolille aikamoinen koulutusjakso, Sipilä huomauttaa. Auto vaihdettiin uuteen Affecton Keksintösäätiölle toimittama, kanadalaisen Hummingbird Inc.:in valmisohjelmistoon perustuva PC DOCS/Fulcrum on järjestyksessä Keksintösäätiön neljäs dokumenttienhallintajärjestelmä. Risto Salokangas kertoo, että ensimmäinen saatiin käyttöön jo vuonna 1987 ja toinen, Unix-järjestelmään Keksintösäätiön puolelta projektissa ovat olleet mukana (kuvassa vasemmalta) apulaistoiminnanjohtaja Risto Salokangas, projektipäällikkö Hannu Hakonen, kehityspäällikkö Jaana Rantanen, talouspäällikkö Matti Hyytinen sekä toiminnanjohtaja Kari Sipilä. Tällä hetkellä järjestelmä sisältää ne ominaisuudet joita olemme halunneet. Uskomme pärjäävämme niillä pitkään. Lisäksi siihen on suhteellisen helppo lisätä uusia, jossain vaiheessa ehkä tarvittavia piirteitä, Jaana Rantanen arvioi. perustuva Kehitystyö jatkui kuitenkin koko ajan, ja vuosien vaihteessa oli aika astua Windows-maailmaan. Sen todettiin tulleen tiensä päähän vuosituhannen vaihteessa, vaikka järjestelmään sinänsä oltiinkin tyytyväisiä. -Nykymaailman vaatimuksiin ei vanha järjestelmä pysty enää vastaamaan. Se oli kuin vanha auto, johon varaosia on vaikea löytää, Sipilä vertaa. Mihin tiedon- ja dokumenttienhallintajärjestelmää tarvitaan? Keksintösäätiöllä on 30-vuotisen toimintansa aikana ollut noin neuvontaasiakasta ja rahoitushakemusta. Keksintöjä on rahoitettu tänä aikana parisen tuhatta ja markkinoille on saatettu yli 500 uutuustuotetta. Pääosa säätiön noin 5 miljoonan euron budjetista tulee kauppa- ja teollisuusministeriöltä, ja vuosittain Keksintösäätiöön ottaa yhteyttä noin neuvojen kyselijää. Keskeisimmän asiakaspiirin muodostavat yksityishenkilöt, yliopistotutkijat ja pienyritykset. Heidän tuottamiaan ideoita arvioidaan ja myönteisessä tapauksessa patentoidaan, tuote kehitetään ja kaupallistetaan. -Koska hankkeita on näin valtava määrä, kaikkea on mahdotonta muistaa: mikä on Virtasen keksintö ja mikä Lahtisen ja mitä siitä on viimeksi puhuttu. Siksi tarvitsemme tietojenhallintajärjestelmän, jossa on kaikki oleellinen: tiedot asiakkaista, keksinnöistä, teknisistä ratkaisuista, patentointitilanteista, kustannuksista, toimintasuunnitelmista, kuvat keksinnöistä sekä päiväkirjanomainen seuranta asioiden etenemisestä. Lisäksi järjestelmästä on voitava helposti tuottaa erilaisia yhteenvetoja säätiön hallitukselle, johdolle, rahoittajille, ministeriöille jne. Kari Sipilä luettelee. Henkistä omaisuutta on suojattava Erityisen paljon painoa uutta dokumenttien- ja tietämyshallintajärjestelmää valittaessa Keksintösäätiössä pantiin järjestelmän turvallisuuteen ja salassapitoon. Keksinnöt ovat henkistä omaisuutta, jonka rahallinen arvo saattaa helposti nousta miljooniin. Siksi tarvitaan tehokasta salausjärjestelmää ja myös hierarkiaa, jonka avulla eri tyyppisiin tietoihin pääsy voidaan porrastaa. Salausjärjestelmä perustuu henkilön sähköiseen tunnistamiseen eli HST-korttiin. Niitä myöntää ja niistä pitää rekisteriä Väestörekisterikeskus. HST-kortti sisältää sähköisen avaimen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa kirjautumisvaiheessa tietojärjestelmään. Käyttö edellyttää tietokoneeseen liitettävää erillistä pientä lukulaitetta. Vahvasti räätälöity järjestelmä Tietojärjestelmä on rakennettu räätälöitynä ratkaisuna, jossa tärkeimpänä lähtökohtana Projekti on ollut pitkä, sillä järjestelmä on Keksintösäätiölle vahvasti räätälöity. Ylivoimaisia mutkia ei kuitenkaan ole ollut, Risto Salokangas kiittelee. on keksintöhankkeiden käsittelyprosessi Keksintösäätiöllä sekä tähän liittyvän dokumentaation hallinta. Järjestelmän toteutus perustuu Hummingbirdin PCDOCS/Fulcrum tuoteperheeseen sekä Business Objectsraportointiohjelmistoon. Käyttöliittymä on selainpohjainen ja se sisältää liittymät dokumenttien tuottamiseen ja muokkaamiseen käytettäviin ohjelmistoihin. Tietojärjestelmä sisältää myös ulkoisen osuuden, joka tarjoaa näkymän keksintöhankkeisiin tämä toiminnallisuus on rahoituksen hakijoiden käytettävissä Internetin kautta. Luvassa pitkää ikää Keksintösäätiön kehityspäällikkö Jaana Rantasen mukaan yksi peruste Affecton toimittaman järjestelmän valinnalle oli myös sen odotettavissa oleva pitkä ikä. Järjestelmän odotetaan venyvän moduulirakenteensa ansiosta pitkälle tulevaisuuteen, ja siihen on myös helppo lisätä uusia ominaisuuksia. -Kovin pitkälle emme ole seuraavaa askelta vielä ehtineet miettiä, mutta lähinnä näköpiirissä on tarve ottaa vastaan hakemuksia netin kautta. Se on itse asiassa jo osa systeemiä, mutta otetaan käyttöön vasta hiukan myöhemmin, Rantanen toteaa. Keksintösäätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen kehittämistä ja hyödyntämistä. Keksintösäätiö on merkittävin yksityishenkilöiden ja pienyritysten keksintötoiminnan neuvoja, tukija ja rahoittaja. 8 9

6 Sähköinen laskujen käsittely tuo tehoa ja tulosta Oy Radiolinja Ab ottaa käyttöön sähköisen ostolaskujen kierrätyksen ja hyväksynnän sekä sähköisen arkistoinnin R adiolinja valitsi työvälineekseen ostolaskujen sähköistä kierrätystä, hyväksyntää ja asiakirjojen arkistointia varten Affecton minvoice -ohjelmiston. minvoice ratkaisu perustuu Hummingbird Inc:in PC DOCS -dokumenttienhallinta tuotteeseen. - Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, kertoo johtaja Pasi Mantila Radiolinjan Talouspalvelukeskuksesta. Ostolaskuja kertyy vuodessa noin kappaletta. - Tavoitteena on nopeuttaa ostolaskujen käsittelyä. Laskujen kierrättäminen toimipisteiden ja yksiköiden välillä helpottuu, kun paperia ei enää tarvitse lähetellä paikasta toiseen. Samalla säästyy aikaa ja tiedämme aina missä lasku on. - Väki on liikkuvaa, meillä tehdään myös etätyötä, on hyvä, että laskun hyväksyminen onnistuu omalta tietokoneelta ja tulevaisuudessa mobiilisti. - Laskujen käsittely halutaan saada kustannustehokkaammaksi, tulevaisuudessa toimittajien edellytetään lähettävän laskut sähköisessä muodossa, jolloin saadaan suurin hyöty järjestelmästä irti. Samalla kun laskujen kierrätys nopeutuu ja tulee kustannustehokkaammaksi, myös toimittajasuhteiden hallinnointi paranee. Jatkossa on tarkoitus käyttää PC DOCSiin liittyviä raportointimahdollisuuksia myös toimittajien laskutusrutiinien kriittiseen tarkasteluun ja esimerkiksi siirtyä yksittäisistä laskuista kustannustehokkaisiin koontilaskuihin. - Uudistus säästää kustannuksia sekä meillä että varmasti myös toimittajan päässä, toteaa Pasi Mantila. Yli miljoona sopimusta Liittymäsopimusten arkistointi on toinen alkuvaiheen PC DOCS sovelluksista. - Meillä on tarkoitus arkistoida liittymäsopimusten tiedot PC DOCSiin, myöhemmin käyttöä laajennetaan mahdollisesti myös asiakkaille lähtevien laskujen arkistointiin. - Asiakkaan tekemä liittymäsopimus on dokumentti, joka tulee arkistoida luotettavasti. Sopimukseen liitettävät palvelut voivat vuosien kuluessa muuttua ja kun sopimuksesta keskustellaan, voi olla tarvetta ottaa alkuperäinen sopimus esille. - Yli miljoonan sopimuksen arkistoa olisi vaikea muulla tavoin selata. Toimivaa ja tehokasta yhteistyötä projektin käynnistyksessä Radiolinja teki Affecton kanssa sopimuksen PC DOCS ohjelmistoon perustuvasta minvoicesta toukokuussa Ohjelmiston rakentamiseen liittyvä määrittelytyö käynnistyi samanaikaisesti. - Affecto oli tarjousvaiheessa positiivisesti aktiivinen. Meillä oli pitkät kysymyslistat, joihin kaikki ehdokkaat saivat vastata. Affecto hoiti oman osuutensa asiallisesti, Mantila kertoo. - Meillä on aikaisempia kokemuksia yhteistyöstä Affecton kanssa, Radiolinja on hankkinut ohjelmistoja muihin käyttötarkoituksiin. Sisäinen toimittajakuva Affectosta oli joustava ja luotettava. Radiolinja tarjoaa digitaalisia matkaviestinpalveluja yrityksille ja yksityishenkilöille. Yhtiöllä on yli 30 %:n markkinaosuus suomalaisista matkapuhelinliittymistä, joka käytännössä merkitsee liittymää Suomessa (syyskuun 2001 lopussa). Radiolinja on hyödyntänyt monipuolisesti IT-teknologian mahdollisuuksia ja kehittänyt palvelujaan yhä käyttäjäystävällisempään suuntaan, esimerkiksi puhelulaskujen maksamisen voi hoitaa kokonaan sähköisesti, Internetin välityksellä. Radiolinja on teknologian soveltajana edelläkävijä. Radiolinja-konserni toimii osana Elisa Communications -tietoliikennekonsernia Suomessa ja Baltian alueella. Me tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden saada elektronisia laskuja ja haluamme myös itse saada ostolaskut sähköisessä muodossa, toteaa Pasi Mantila. Kustannustehokas dokumenttien hallintajärjestelmä Tieto hukassa? Oikean tiedon löytäminen hankalaa? Jopa 90% organisaation dokumenttipohjaisesta tiedosta on strukturoimattomassa muodossa hajallaan henkilökohtaisilla työasemilla, jaetuilla verkkolevyillä ja sähköpostissa. Versionhallintaa ei ole käytössä, työnkulkua on vaikea määritellä, hakumahdollisuus rajoittuu yleensä omaan koneeseen sekä intraan ja sähköpostipalvelimilla saattaa olla tallennettuna jopa kymmeniä kopioita samasta liitetiedostosta. Kuulostaako tutulta? Moderni ratkaisu sisällönhallintaan tietämyshallinnan tueksi PC DOCS PC DOCS tuoteperheeseen kuuluva Cyber- DOCS on helppokäyttöinen, avoin ja skaalautuva alusta organisaatioiden dokumenttienhallintaan. Se on ratkaisu organisaatioille selainpohjaiseen tiedon hallintaan, suuren dokumenttimäärän turvalliseen käsittelyyn sekä dokumenttien käytettävyyteen myös eri maantieteellisistä kohteista käsin myös mobiilisti. Sovelluksen selainkäyttöisyys ja saumattomat liittymät olemassaolevien office -sovellusten kanssa säästävät sekä aikaa että rahaa järjestelmän käyttöönotossa. CyberDOCS mahdollistaa monipuolisella oikeuksien jakamisella dokumenttipohjaisen tiedon avaamisen koko globaalin organisaation käyttöön. Työnkulkutoiminnolla päästään paperikierroista, jolloin iterointiprosessit, julkaiseminen sekä projektidokumentointi hoituvat elektronisesti selaimessa. PC DOCS:illa on maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa käyttäjää. CyberDOCS tarjoaa käyttäjilleen yhteisen ja monipuolisen tavan tuottaa ja hakea tietoa, luoda uusia versioita sekä tulostaa ja katsella dokumentteja koko niiden elinkaaren aikana. Järjestelmällä on myös mahdollista hoitaa ostolaskujen sähköinen käsittely (minvoice), asianhallinta sekä tekniset- että laatudokumentit. Skaalautuvaa dokumenttienhallintaa Dokumenttienhallintajärjestelmällä hallitaan organisaation eri välineillä tuottama elektroninen sisältö (esim. teksti, kuvat, video, tekninen dokumentaatio). Dokumentit löytyvät monipuolisen hakuteknologian (Fulcrum Knowledge Server) avulla. Asioiden, toimenpiteiden ja dokumenttien välinen linkki mahdollistaa dokumenttien löytymisen myös asiaan ja toimenpiteeseen esim. projektiin liitettynä. Hummingbird EIP (Enterprise Information Portal) markkinoiden johtava portaaliratkaisu EIP ratkaisu on markkinoiden johtava yhtymätason portaaliratkaisu sisällön integroinnissa ja kyvyssään päästä käsiksi sekä organisaation strukturoituun että strukturoimattomaan dataan. EIP:in sateenvarjon alle on mahdollista liittää kaikki organisaation käyttämät sovellukset, jotka ovat käytettävissä ilman erillistä sisäänkirjautumista. Ideana on yksi käyttöliittymä tietoon eli voit yhdellä haulla kattaa koko organisaatiosi tietomassan. Hakusi palautuu lähteen, relevanssin tai konseptin mukaan. PC DOCS:in ja EIP:in takana kanadalainen Hummingbird yhtymätason ohjelmistoratkaisuja jo kolmella vuosikymmenellä Hummingbirdin teknologioilla tuet organisaatiosi tietämyksen jakamista sekä ihmisten välisen kanssakäymisen lisäämisen kautta myös innovatiivisuutta. Hummingbirdin tietämys- ja sisällönhallinnan ratkaisut antavat sinulle tukevan perustuksen tietämyshallinnan strategian toteuttamiselle. Menestysreseptiä tai valmista ratkaisua ei ole olemassakaan. Organisaation on yhdessä asiantuntijoidemme kanssa koottava omaa toimintaa ja tarpeita parhaiten tukeva yhdistelmä. On tärkeää, ettet joudu investoimaan sellaisiin komponentteihin ja teknologioihin, joille ei ole käyttöä. Ratkaisumme ovat avoimia eri sovellusten liittämiselle kokonaisjärjestelmään ja sisältävät jo valmiita käyttöliittymiä käytetyimpiin office sovelluksiin sekä sähköposteihin. Sales Manager, Mika Toivanen, Affecto Operational Solutions 10 11

7 Nordea on sähköisen pankkitoiminnan edelläkävijä - Nordea -konsernilla on vahva asema skandinaavisilla rahoitusmarkkinoilla, se on alueen suurin finanssipalveluja tarjoava konserni. Henkilöstöä on konsernissa yhteensä , Suomessa Nordea -konserni on ollut pankkimaailmassa tietotekniikan sovellusten uranuurtaja, Meritan Solo on verkkopankkien ykkönen ja Nordea on maailman johtava Internet-pankkipalvelujen tarjoaja. Business intelligencellä ennakointia tulevista rahan liikkeistä Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärä voidaan hallita ja hyödyntää, Eila Ståhl- Järvelin toteaa. Pohjoismaisen Nordea-konsernin osana Nordea Pankki Suomi harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa. Se kehittää ja markkinoi rahoitustuotteita ja palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille. Pankilla on johtava asema Suomen raha- ja pääomamarkkinoilla. BusinessObjects auttaa hallitsemaan ja hyödyntämään suuria tietomääriä BusinessObjects on konsernitason raportoinnin tärkeimpiä apuvälineitä. Sillä kootaan mm. raportteja ja yhteenvetoja pankin laajoista, jatkuvasti muuttuvista tietokannoista. Raportoinnissa käytetään hyvinkin erilaisia tarkastelukulmia, yhdistävä tekijä on BusinessObjects. Yksi BusinessObjectsin tehokäyttäjistä on Eila Ståhl-Järvelin, Treasury -osaston asiantuntija. Hän kiittelee BusinessObjectsin nopeutta ja joustavuutta sekä käytön itsenäisyyttä. Raporttien tekeminen ei ole riippuvainen IT -yksiköistä eikä sitä tarvitse delegoida kenellekään. - Välivaiheita ei tarvita, voin määritellä suoraan ohjelmaan, millaisen raportin tarvitsen, mitä piirteitä siinä pitää olla mukana. Ohjelma tuottaa raportin hyvin nopeasti. Pankin sisällä on mittava rahoitusta ja markkinariskiä varten koottu Rama -tietokanta. Sen piirissä on yli 30 erilaista reskontraa, joihin eri yksiköt syöttävät tietoa. Tiedot päivitetään joka yö, varasto uudistuu jatkuvasti. BusinessObjects on väline, jolla tästä tietovarastosta saadaan tehokkaasti ja nopeasti esiin kehityskulkuja, muutoksia ja niiden yksityiskohtia. - Kaikissa pankin tietokannoissa on lukematon määrä erilaisia tietoja. BusinessObjectsilla koko tietomäärää voidaan hallita ja hyödyntää. Meidän osastollamme toimitaan hyvin lyhyellä aikajänteellä. Treasury vastaa pankin rahoitusanalyysistä, konsernin rahoituksesta ja velanhoidosta, maksuvalmiuden hoidosta, joukkovelkakirja- ja osakesijoituksista. Treasury toimii ikään kuin pankkina pankin sisällä, luoden edellytykset toiminnalle. - Olemme tietenkin kiinnostuneita historiasta ja aikaisemmista kehityskuluista mutta vielä tärkeämpi meille on tulevaisuus: meidän tehtävämme on laatia ennakoivia laskelmia pankin kehityksestä ja tulevista rahan liikkeistä, selkeyttää Eila Ståhl-Järvelin. Näiden laskelmien tekeminen perustuu tarkkoihin faktoihin. Treasuryn lisäksi BusinessObjectsin käyttö on levinnyt myös muualle pankkiin mm. asiakasmarkkinoinnin, limiittienhallinnan, johdannaisten, laskennan ja sisäisen laskennan käyttöön. Koekäyttö ratkaisi valinnan BusinessObjectsin käyttäjänä Nordea on yksi Suomen ensimmäisistä. Järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1996 Meritassa. Tietohallinnossa ohjelmiston tarve oli havaittu, tuotteita vertailtiin ja BusinessObjects ja kilpailijan tuote olivat ehdolla. - BusinessObjects otettiin koekäyttöön ja sen jälkeen valinta olikin helppoa, kertoo kehityspäällikkö Tarmo Ojaluoma. Vuosien kuluessa BusinessObjectsin käyttäjäkunta on laajentunut alun noin 50 käyttäjästä 350 käyttäjään. Paitsi horisontaalisesti, käyttö on laajentunut myös syvyyssuunnassa ohjelmisto on vuosien varrella kehittynyt voimakkaasti ja sen toiminnallisuutta on opittu hyödyntämään tehokkaammin. - Me olemme oppineet luottamaan siihen, että jos BusinessObjectsin tiimoilta on jotain kysyttävää, vastaus saadaan heti ja jos tarvitaan, viimeistään puolen tunnin kuluttua joku affectolainen on paikan päällä selvittämässä tilannetta. Kyse ei useinkaan ole vioista vaan ohjelman käyttöön liittyvistä asioista, lisäominaisuuksien liittämisestä. - Pankkitoiminta on niin nopeatempoista, että meillä ei ole aikaa odottaa, perustelee Tarmo Ojaluoma. - Nordean väkeä on koulutettu sekä Affecton avoimilla kursseilla että Nordean omissa koulutustiloissa, räätälöidyillä kursseilla. Tietoturva ja valvonta Kun puhutaan pankkiasioista, aukoton tietoturva on itsestäänselvyys. - BusinessObjectsin käyttö on suojattua, järjestelmään kirjoittautuva antaa sille oman, salaisen tunnuksensa, Tarmo Ojaluoma kertoo. BusinessObjects on turvallinen järjestelmä myös siksi, että sen avulla tietokantoja ei pääse muuttamaan, ainoastaan analysoimaan. - Ongelmana on mieluumminkin analysoitavan tiedon laajuus kuin sen puute, Treasury seuraa tapahtumia ja tunnuslukuja toimintojen tarkkuudella, asiakaskohtaisiin tietoihin asti ei edetä, Eila Ståhl-Järvelin toteaa. BusinessObjectsin yhteyteen on mahdollista rakentaa selainpohjainen järjestelmä, joka toisi valmiit raportit luettavaksi nykyistä laajemmalle käyttäjäkunnalle

8 Meillä on talossa reilusti yli sata raporttia, joita ajetaan ja käytetään varsin aktiivisesti. Olemme käyttäjien palautteesta huomanneet, että BusinessObjectsista on tullut erittäin tärkeä jokapäivän työkalu, Petri Haverinen ja Markku Laine kertovat. Kulu- ja budjettiseurannasta tilastointiin ja katsojaluku-analyyseihin Tieto joustavasti liiketoiminnan käyttöön MTV3 Oy:ssä tai tuttavallisesti Maikkarissa on totuttu käyttämään raportteja moneen tarpeeseen. Osa raportoinnista on lakisääteisiä ja mm. Euroopan Yleisradioyhtiön EBU:n tilastointiin liittyviä. - Me tilastoimme jokaisen ohjelma- ja mainosminuutin, ylipäätään kaiken, mitä tuutista ulos menee, kuvailee kehityspäällikkö Petri Haverinen, MTV3 Oy:n Kehityspalvelut -yksiköstä. Lisäksi tarvitaan kulu- ja budjettiseurantaan liittyviä raportteja, myynnin ja ohjelmabudjetin yhdistelmiä eli katelaskelmiin liittyviä raportteja, tutkimustietoihin kuten katsojalukuihin eri näkökulmilta liittyviä raportteja, jne. Tietojen hyödyntämisen tuottavuuteen on MTV3:ssa kiinnitetty erityisesti huomiota. Teknologiavalintojen taustalla on ollut joustavuus laajassa raportointitarpeessa. - Olen oppinut huomaamaan, että Affecton BusinessObjects on tässä erittäin tuottava väline. Sen avulla on helppo tehdä kyselyjä ja saada näkyviin juuri sen, mitä haluaa, toteaa Haverinen. - Tähän mennessä raportteja on toistasa- taa ja käyttäjiä useita kymmeniä, projektipäällikkö Markku Laine MTV Oy:n Kehityspalvelut-yksiköstä puolestaan lisää. Raportointityötä on onnistuneesti laajennettu tietohallinnosta lähemmäksi tietojen hyödyntäjiä. Varsinkin markkinoinnissa ja taloushallinnon puolella käyttäjät omaksuivat nopeasti sen ikiomaksi työkalukseen. -Nyt olemme huomanneet, että meille esitetään yhä laajemmin kysymyksiä BusinessObjectsista, mikä kertoo ihmisten todella käyttävän sitä, Haverinen toteaa tyytyväisenä. Graafiset kuviot syntyvät näppärästi Yksi uusista BusinessObjectsin hyödyntäjistä, laskentaekonomi Tarja Fogelholm kertoo, että työkalua oli peruskurssin nojalla nopea ja helppo oppia käyttämään. - Eniten olen pitänyt sen grafiikkaominaisuuksista. Numeroaineisto on helppo muuttaa grafiikaksi, useimmiten helpompaa kuin taulukkolaskin-ohjelmistoilla. Vakioraporttien käyttö ja niiden päivittäminen eri kuukausille ja viikoille on myös Tarja Fogelholm sanoo arvostavansa aivan erityisesti BusinessObjectsin käyttöliittymää, jolla valmisraporttiakin on nopea muokata omaan tarpeeseen. Kaikkea ei tarvitse itse rakentaa uudelleen. Perusraportit MTV3:ssa alkavat olla niin kattavia, että useimmiten tarvittu tieto on jossain muodossa saatavilla, hän kertoo. Fogelholmin mielestä kätevää ja nopeaa. -Kaikkea ei tarvitse edes tallentaa itselleen, tiedot voi nopeasti katsoa ruudulta - esimerkiksi, miten tämä arvo tällä jaksolla on kehittynyt. Tosi näppärää! Vakioraporttien jakelu automaattisesti intranetiin Osa raporteista ovat ns. vakioraportteja, eli niiden käyttö toistuu tasaisin väliajoin. Jatkossa näiden raporttien suoritus tullaan automatisoimaan ja niiden jakelu tapahtuu intranetin kautta. Näin käyttäjien ei tarvitse enää niitä erikseen ajaa, ainoastaan ottaa tulokset käyttöönsä suoraan intranet-sivuilta. MTV Oy on Euroopan vanhimpia kaupallisia tv-yhtiöitä. Se on perustettu vuonna MTV Oy vastaa MTV3- ja Subtvtelevisiokanavista. MTV3 on Suomen katsotuin tv-kanava 39,1 %:n katseluosuudellaan vuonna MTV3-kanava on suomalaisille kuluttajille tuttu viihteen ja tiedon tarjoaja. Business Intelligence odotusarvoja vastaavaan tuottoon B usiness Intelligence -ratkaisut ovat tänä päivänä monimuotoisia kokonaisuuksia. Ne pitävät sisällään tietoa jalostavan ja säilövän tietovarastoinnin sekä liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin tehtävät raportointi- ja analyyttiset ratkaisut. CRM ja varsinkin sen analyyttinen toiminnallisuus on ehkä tutuinta Business Intelligence:iä. Tämän ajan trendinä on muuttaa liiketoimintamalleja ja niitä tukevia tietojärjestelmiä e- ja m- toimintoja tukeviksi. Liitetään yrityksen Petri Hakanen, myyntijohtaja Business Intelligence Solutions ulkopuolella olevat liiketoimintaprosessien osat ja osapuolet saumattomasti ja tosiaikaisesti omiin prosesseihin. Samalla hyödynnetään uutta viestinvälitysteknologiaa ja luodaan monikanavayhteyksiä käyttäjien ja tietojärjestelmien välille. Tässä kehityksessä Business Intelligence -metodit ja -ratkaisut alkavat osoittaa vahvuutensa ja investointien liiketoiminnalliset hyödyt ja tuotot näkyvät yhä selkeämmin. Miten voidaan varmistaa monitahoisten hankkeiden menestyksekäs läpivienti ja synnytettävien uusien palvelujen onnistunut käyttöönotto? Onko lähtökohtia riittävästi tutkittu ja onko tavoiteasettelu oikea? Onko kiristyvässä kilpailutilanteessa riittävästi aikaa kehittää uusia tietojärjestelmiä osiksi uusia palveluja ja tuotteita tai niitä tukemaan? Nykyisillä toimintamalleilla ratkaisun avaimet löytyvät komponenttipohjaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Aiempiin toimintamalleihin verraten muutoksen voisi nähdä 90 suunnanmuutoksena. Business Intelligence ratkaisuarkkitehtuuri voidaan kuvata kerroksina, jossa operatiivinen liiketoiminta tuottaa lähtötietoa ja joka sitten jalostetaan tietovarastoinnin kautta liiketoiminnan ohjaustarkoituksiin. Sen sijaan, että toteutetaan ratkaisukokonaisuutta kerroksittain, edetään tavoitteeseen jakamalla kokonaisuus pystysuuntaisesti siivuttamalla osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuudet sisältävät kaikki uuden tuotteen tai palvelun tarvitsemat toiminnot tietovarastoinnista käyttäjän sovellukseen. Kukin palvelu kyetään toteuttamaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ja tekniikalla ja mikä tärkeintä oikealla hetkellä. Palvelu voi olla esimerkiksi uusi raportointiratkaisu, tietojen analysointia moniulotteisena palveluna (OLAP) tai näiden yhdistelmä. Palvelurajapintaan voidaan liittää myös tarkoituksenmukaisia valmisohjelmistokomponentteja. Tietovarastoinnista rakentuu komponenteittainkin toteutettuna hyvin integroitu ja joustava ratkaisu. Hyödyt saavuttaaksemme meidän tulee myös muuttaa järjestelmäprojektien vaiheistuksia. Ajattelumallin tulee olla erilaisen kuin perinteisemmän vaiheittaisen toteutusmallin. Vaiheittaisessa toteutusmallissa laajempi kokonaisratkaisu pilkotaan pienehköihin osatoimituksiin ja hyötyjä haetaan osittaisilla käyttöönotoilla; annetaan tasaisin välein uusia palveluja käyttäjille, jotta mahdollistetaan hankkeen jatkuminen. Liiketoiminnan kehittämisvauhti on usein liian nopeaa kyseiselle toimintatavalle ja alkuperäisen kokonaisratkaisun tarkoituksenmukaisuus uhkaa helposti kadota. Uudella ajattelumallilla kokonaisuutta rakennetaan itsenäisemmistä osaratkaisuista. Näin kyetään nopeasti reagoimaan yksittäisenkin liiketoimintoketjun ja organisaatioyksikön tarpeisiin. Ratkaisuintegraatio ja ositus siirretään lähemmäs teknologiarajapintaa ja ratkaisuarkkitehtuuriin. Osittava ratkaisumalli ei vähennä pitemmän linjan strategisen suunnittelun tarvetta, mutta käynnistettävät tietojärjestelmähankkeet kyetään pienempinä itsenäisempinä kokonaisuuksina irrottamaan laajasta kokonaisuudesta. Ratkaisukokonaisuus on jatkuvasti toimiva ja tuottava jokaisen osaratkaisun lisätessä sen arvoa. Haasteena tässäkin on ihmisen ja organisaation kyky oppia ja omaksua sekä muuntua nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Haasteena on myös nopeasti kehittyvän metodologian ja teknologian oikea-aikainen hyödyntäminen. Samalla kun pidämme tuntosarvet herkkinä ja seuraamme visionäärien huomispäivänkuvia, tukeudumme hankkeissamme tämän hetken mahdollisuuksiin

9 BusinessObjects First in e-business Intelligence BusinessObjects on helppokäyttöisyydestään kiitelty tiedon raportoinnin, analysoinnin ja jakelun ratkaisu. Väline taipuu niin oman organisaation monimuotoisiin tiedon hyödyntämistoimintoihin kuin e-business Intelligence -ratkaisuihin. Informatica Now You Know Informatica on tuotepohjainen ratkaisu yritysten koko tietovarastointiprosessin kehittämiseen ja hallintaan. Vahvasti keskitetyllä metadatalla tietovarastot ja datamartit voidaan rakentaa ohjatusti, vaiheittain, unohtamatta kokonaistavoitetta tai ratkaisun ylläpidon hallittavuutta. Hummingbird Inc. - Where the future of e-business takes flight Hummingbird on yhtymätason dokumenttienhallintajärjestelmien sekä internet-, intranet- ja extranet-sisällön hallintajärjestelmien johtava ohjelmistotoimittaja. Hummingbirdin tuotteet auttavat asiakkaitamme tiedon haussa ja säilytyksessä. Affecto Oy Making Business More Intelligent Affecto Oy on suomalainen IT-ratkaisutoimittaja, joka on erikoistunut toteuttamaan suurten ja keskisuurten organisaatioiden toimintaa ja päätöksentekoa tukevia ratkaisuja. Affecton vahvuuksia ovat asiakaslähtöiset ratkaisut, markkinoiden johtavat ohjelmistot sekä tunnustetusti korkeatasoinen osaaminen. Joustavuuden, toimitusvarmuuden ja luotettavuuden ansiosta Affecton asiakassuhteista on muodostunut pitkäaikaisia kumppanuuksia. 16

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Nova7 - moderni uutuus

Nova7 - moderni uutuus NRO 1/07 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Nova7 - moderni uutuus Visma Proceedo Toimialauutisia PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus Nova7... 4 Omalta osaltani yhdyn väitteeseen, ettei

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus

Julian Assangen ex-kollega Daniel Domscheit-Berg: Hallitsee Internettiä Openleaks-sivustolla. Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus ISMAgazine NRO 1 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Teemu Nuutinen: Diili oli ainutlaatuinen kokemus Visman pilvipalvelut, joustavia ratkaisuja jokaiselle Muiden johtaminen edellyttää itsensä tuntemista Julian

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti

TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti TUNTIMITTAUSTIEDON AVOIN PALVELUALUSTA Loppuraportti Jatiko Oy 27.3.2013 Sisältö Esipuhe loppuraporttiin... 3 1 Hankkeen tausta, tavoite ja toteutus... 4 2 Tuntimittaustiedon hyödyntäjät ja tavoitellut

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot