business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa."

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa N:o 1. Maaliskuu 2009 liiketoimintatiedon hallinta 4 näkökulmaa toiminnan tehostamiseen Luotettavuus luotettavan tiedon merkitys korostuu juuri nyt Turvallisuus tiedolla johtaminen turvallisuuden toimintaympäristössä Tiedonhallinnan haasteet Tietoa johdettava kokonaisuutena business intelligence mika hannula Professori, Tietojohtamisen koulutusohjelman johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

2 2 ilmoitusliite pääkirjoitus tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Shakki on huono metafora nykyajan johtajalle. Kahdesta syystä: pelaajien liikkeet eivät ole etukäteen sovittuja eikä pelialusta pysy muuttumattomana. Tiedolla johtaminen turvallisuuden toimintaympäristöissä Päinvastoin globaali strateginen maisema on valtavassa muutoksen tilassa. Ja kun pelikenttä muuttuu, monet vanhoista ajatusmalleista menettävät toimivuutensa. Suomen kokonaisturvallisuus on rakentunut 1900-luvun aikana keskiluokkaisten ja vasemmistoporvarillisten arvojen varaan, joka osaltaan on vahvistanut sosiaalista konsensusta kun toimintaympäristöt ovat kylmän sodan jännitteistä huolimatta olleet melko mustavalkoisia, lineaarisia ja mekanistisia. Suomalaiset ovat pärjänneet savupiippuaikakaudessa hyvin luvulla alkanut kehitys ja globalisaation tuomat haasteet kuitenkin muuttivat toimintaympäristöjä tavalla, jossa vanhat vahvuudet eivät enää päde. Turvallisuuden suhteen uhkat kyllä tunnistetaan uusiksi, mutta toimintatavat ovat edelleen mekanistisen maailmankuvan vankeja. Informaatioaikakausi Hokema, että elämme jälkiteollista informaatioaikakautta, pitänee paikkansa. Tiedon suhteen elämme vielä teollista aikaa monilla käytännön aloilla. Pitkään länsimaissa vallinnut tieteellisen tiedon ihanne on perustunut positivistiseen ajatusmalliin: tosiasiat ja arvolataukset on pidetty toisistaan erillään. Tänään sosiaaliset mediat ja erityisesti internetin nuoria osallistuttava vaikutus murentaa pohjaa ajatukselta, että tosiasioita voitaisiin käsitellä irti arvolatauksista. Millään tosiasialla ei ole sosiaalista merkitystä, jos sillä ei ole joko positiivista tai negatiivista arvolatausta. Tilastotiedot menettävätkin näin merkitystään vaikka niitä edelleen käytetään mediayleisön havaintojen hallintaan. Positivistiset tosiasiat ovat joutuneet yhä enemmän mukaan informaatiotaisteluun, jossa totuus on suhteellista ja perustuu viestijän retorisiin kykyihin saada vastaanottajat uskomaan sanomaan ja pitämään sitä arvokkaana. Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulu Professori Huhtinen on erityisesti perehtynyt informaatiosodankäynnin tutkimukseen. Mika Aaltonen on Helsingin yliopiston ja Lapin yliopiston dosentti. kuva:eeva Pitkälä Mika Aaltonen Tutkimusjohtaja, Teknillinen Korkeakoulu Informaatiosodankäynti Kriisitilanteissa joudutaan väistämättä päätöksentekotilanteisiin, joissa toiminnan suunta perustuu usein puutteelliseen ja jopa väärään tietoon. Tästä huolimatta johtaminen voi olla onnistunutta ja lopputulos tavoiteltua. Neutraali ja teknisesti riittävä informaatio ei takaa onnistunutta päätöksentekoa puhumattakaan toiminnan lopputuloksen hallinnasta. Toisen maailmansodan aikana sekä liittoutuneiden että natsien propaganda saavutti tiedollisesti nerokkaita ulottuvuuksia ja vihollisen leirissä väärään tietoon uskottiin. Harvoin uudet uskomukset kuitenkaan muuttivat totuttuja käyttäytymismalleja. Esimerkiksi saksalaisten keskuudessa uskottiin vahvasti maanalaisen Hitlerin vastaisen liikkeen olemassaoloon, mutta se ei kuitenkaan johtanut saksalaisten uskollisuuden näkyvään lopahtamiseen sodan tappionkaan häämöttäessä. Useat esimerkit historiasta ja nykyajasta osoittavat, että taistelu informaatiosta tai informaation hyödyntäminen johtamisessa perustuisi teknologiseen tai innovatiiviseen ylivoimaan. Mikäli kilpailuun osallistuvat kaksi symmetristä ja samalla kehitysasteella olevaa ryhmää, sosiaalista joukkoa tai vaikkapa kansallisvaltiota, voidaan lopputulosta arvioida matemaattisesti. Sen sijaan aikamme kriisit ja konfliktit ovat luonteeltaan epäsymmetrisiä, joten niissä lineaariset ja matemaattiset analyysit eivät toimi. Sen sijaan ihmisten havaintojen hallinta ja mediasuostuttelu ovat tärkeitä laadullisen analyysin kohteita. Yhdysvalloissa onkin huomattu, että kansallisen turvallisuuden tietojohtamisessa teknologiasta on tukevaa apua, mutta arvokkain tieto pitää edelleen kaivaa käsin ja jalkaisin vihamielisen kulttuurin keskuudesta. Valvontakamera ei kykene korvaamaan kadunkulmassa seisovaa agenttia. Kulttuurin arvotietoa ei voida nauhoittaa ja katsoa putkelta. suosittelemme sivu 6 Mika Hannula Tampereen teknisen yliopiston tietojohtamisen professori. Päätöksenteossa tarvittavasta tiedosta % on saatavissa julkisista lähteistä, joten tätäkään puolta ei pidä laiminlyödä. Tietojohtaminen apuna innovoinnissa s. 10 Henkilöstö on organisaa tion uuden tiedon ja innovaatioiden lähde Autamme lukijoitamme onnistumaan! liiketoimintatiedon hallinta, n:o 1. maaliskuu 2009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Aslak de Silva, Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Projektipäällikkö: Pietari Korhonen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan.

3 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 3 Näkökulma kuva: Marcio Silva Suomi ja globaalin logistiikan muutos Kysymys: Voiko uusiin turvallisuusuhkiin vastata vanhoilla toimintatavoilla ja arvomaailmalla? Vastaus: Suomen tulevaisuuden turvallisuusvelvollisuus rakentuu sen varaan, millainen strateginen tekijä olemme globaalissa taloudessa. kannanotto pääkirjoituksen jatkoksi Totuimme väittämään, että tunnemme Neuvostoliiton. Kylmän sodan aika antoi mahdollisuuden ajatella pitkään lineaarisesti suuresta itäisestä naapuristamme. Tänään tilanne on muuttunut. Fyysinen maantieteellinen raja ei enää tee meistä idän tiedon mestareita, vaan tietämisen professiot vaativat globaalia verkottumista. Venäjän toiminnan asiantuntijat voivat olla fyysisesti missä verkostoissa tahansa. Geopoliittiset kaukoputket ovat menettäneet tiedon pätevyyttä informaatiokaukoputkille. Globaali logistiikka on muutoksen kourissa. Pohjoinen jäämeri on avautumassa ympärivuotiselle purjehdukselle ja uusimmat kooltaan valtavat energialöydöt sijaitsevat nimenomaan siellä. Suomi ei enää olekaan syrjässä, varsinkin kun meritie yhdistyy rautatiehen. Venäjän halki kulkeva strategisia raaka-aineita kuljettava rautatie päättyy tällä hetkellä Baltiaan. EU:n, Kiinan ja Japanin intresseissä voisi olla rakentaa Helsingistä (Tampereen ja Oulun kautta) edelleen strategisen radan Norjan jäämeren rantaan. Näin Euroopasta ja Aasiasta tulevat tarpeet yhdistyvät Suomenlahden rannoilla sulkien itämerestä uusi välimeri Tietämisen professiot vaativat globaalia verkottumista, jossa turvallisuus, talous, politiikka ja yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. kuva: kari turunen ympyräänsä Jäämeren reitit pohjoisten vesien lämmetessä ilmastomuutoksen johdosta. Itämerestä syntyy uusi välimeri. Malli vaatii aivan uudenlaisen turvallisuusajattelun. Ajattelun, jossa turvallisuus ei ole erillinen elementti vaan, niin kuin jokaisessa suuressa strategiassa, turvallisuus, talous, politiikka ja yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Nato romantisoidaan Studio 55 uutena tv-ohjelmana on suunnattu kohta eläkkeellä oleville suurille ikäluokille. Ohjelmaa mainostetaan kahden aikansa poliittisen voimahahmon kautta: Ahti Karjalaisen ja Alexander Stubbin. Taloustutkimuksen johtajan Juho Rahkosen (HS, ) mukaan Natoon myönteisemmin suhtautuvat vanhukset ja suuret ikäluokat. Kuten Studio 55 voidaan nähdä, vanhuus merkitsee maailmankuvan romantisoitumista ja menneen kultaamista hohtavilla kehyksillä. Myös Nato katsotaan olevan kypsässä iässä ja olevan arvomahdollisuus vanheneville ihmisille. Sen sijaan vuotiaat suhtautuvat hyvin kriittisesti niin Natoon kuin muihinkin globaaleihin toimijoihin. Kun suuret ikäluokat näkevät todellisuuden menneiden vastakkainasettelujen sovintona ja että konsensus tuo turvallisuutta ja sen ennakoitavuutta, elävät nuoret informaatioajan epävarmuudessa keskellä ilmastomuutoksen, talouden heittelehtimisen, terrorismin, yhteiskunnan eriarvoistumisen monimutkaisessa verkostossa, jossa asiat näyttävät aidosti yhteen sovittamattomilta ja valintoja on pakko tehdä. Suomi informaatio(geo)- politiikassa Jos palaamme kuvitteelliseen tulevaisuuden malliin, jossa Suomea halkoo globaali strateginen putki, on ajatus varuskuntien, yleisen asevelvollisuuden ja aluepuolustuksen mallien hylkäämisestä kyseenalainen. Asevelvollisten väheneminen sulkee varuskuntia uutisen (HS ) ajatusmallin mukaan Suomessa pitäisi myös sulkea useita, jopa satoja, kirkkoja, koska ihmiset eivät enää käy niissä. Strateginen logistinen putki halkoessaan etelästä pohjoiseen tarvitsee vähintään ympärilleen nykyisen kaltaisen turvallisuusverkoston, jota on tietysti kehitettävä ja kansainvälistettävä vastaamaan EU:n ja globaalin talouden logistiikan turvaamisen tarpeita. Suomen ilmatila on ainutkertaisen avoin verrattuna Eurooppaan ja mahdollistaa näin ollen myös strategisen logistisen putken suojaamisen. Suomen turvallisuuden vahvuus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Vaikka Suomi joutuu teknologisoimaan asevoimiaan rauhan tiukka ja erikoistunut koulutus soveltuu huonosti huipputeknologiselle toiminnalle, koska teknologian elinkaari on lyhyt ja erikoisosaajan muuntokoulutus hidasta ja kallista. aikana rajusti eikä vakinaisen henkilökunnan osaaminen välttämättä riitä kaiken uuden teknologian hallitsemiseen, takaa juuri laaja kansalaisvelvollisuus puolustaa Suomea kriisin aikana riittävän osaamisen massan. Paradoksaalisesti juuri tiukka ja erikoistunut koulutus soveltuu huonosti huipputeknologiselle toiminnalle, koska teknologian elinkaari on lyhyt ja erikoisosaajan muuntokoulutus hidasta ja kallista. Ammattiarmeijat voivat olla nopeita lineaarisessa toimintaympäristössä, mutta ennalta-arvaamattomista tilanteissa tehottomia ja jopa turvallisuusriskejä. Yhdysvaltain asevoimien pitkälle erikoistetut tehtävät ovat tästä oiva esimerkki. Afganitanissa ja Irakissa riittää kyllä erikoisjoukkoja ja teknologiaa, mutta ne eivät adaptoidu kyseisiin toimintaympäristöihin. kun tarvittaisiin kulttuurin tuntijoita, on käytössä kyllä hyväkuntoisia kivääritaistelijoita. Yleinen asevelvollisuus uutena turvallisuusvelvollisuutena tarjoaisikin riittävän laajan osaamisen reservin, jolloin pyörätuolissa istuva nörtti tai maahanmuuttajataustainen kirjallisuustieteilijä saattaisivat olla puolustusvoimille elintärkeämpi strateginen korpraali kuin kauan, kalliisti ja pitkälle koulutettu erikoisjoukko. Näin ei tietysti aina ole tilanne. Tarvitsemme myös perinteisiä malleja, mutta uusiin uhkiin ei voi vastata vanhoilla toimintatavoilla, asenteilla ja arvomaailmalla. Suomen tulevaisuuden turvallisuusvelvollisuus rakentuu siis sen varaan, millainen strateginen tekijä olemme globaalissa taloudessa. Tämän perustalle meillä on valmiina toimivat lineaarisen ajan mallit keskiluokkaisen konsensuksen hengessä rakennetut aluepuolustuksen ja yleisen asevelvollisuuden mallit. Näitä kehittämällä informaatioteknologiaa hyödyntäen ja asevelvollisuutta kehittämällä kansalaisten turvallisuusvelvollisuudeksi voimme olla mukana rakentamassa Itämerelle uutta Välimeren kukoistusta. Jäämällä kylmän sodan hautoihin voi ilmastomuutos tehdä lähialueistamme myös painajaisen. Valinta on vielä meidän tai meidät valitaan. Aki-Mauri Huhtinen Mika Aaltonen

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ajassa informaatio - tulva aisoihin näkökulma 1 vakiinnuta bi-toiminnot Kysymys: Kuinka BI-toimintoja tulisi viedä eteenpäin hyödyn maksimoimiseksi? Vastaus: Koko henkilöstö tulisi sitouttaa BI-hankkeiden tavoitteisiin. Informaatiotulva lisää liiketoimintatiedon hallinnan tarvetta. Organisaatiot kohtaavat päivittäin uutta liiketoiminnan kannalta merkittävää tietoa, jota kerätään, muokataan, analysoidaan ja lopulta käytetään päätöksenteon apuvälineenä ja kilpailukyvyn edistämiseen. Nopeasti muuttuvat tilanteet ja liiketoimintaympäristö korostavat entisestään ajantasaisen ja luotettavan tiedon merkitystä. Organisaatioissa on alettu ymmärtää, että jos ei ole tietoa niin se on vähän niin kuin purjehtisi ilman merikarttaa. Tarkka tieto on erittäin tärkeää kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta ja myös päätöksenteon tueksi, ja sen merkitys kasvaa entisestään tällaisina heikompina taloudellisina aikoina, sanoo tiedonhallintakonsultti Ari Hovi Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä tiedon määrä on moninkertaistunut, ja tietoa kaipaavat yhä useammat organisaatiot sekä kotimaassa että EU:ssa. BI on keino, jolla selviytyä kiristyvässä kilpailuympäristössä, tiukentuneista raportointivaatimuksista ja Henri Engström Business Intelligence -yksikön johtaja, Affecto Finland kiristyneestä päätöksenteon tahdista, Hovi muotoilee. Tietoresurssien arvo on noussut huomattavasti myös julkisella sektorilla. Tietoa on välitettävä muille viranomaisille ja myös yleiseen käyttöön kansalaiset saavat jo nyt eri lähteistä, kuten Kelalta ja Stakesilta runsaasti heitä koskettavaa tietoa. Ongelmana on aiemmin ollut saada organisaatioiden hallussa oleva tieto ulos helposti ja nopeasti. Nykyisillä tietovarasto- ja BI-ratkaisuilla tämäkin onnistuu. Ari Hovi Tietovarastot & Business Intelligence kirjan kirjoittaja, tiedonhallintakonsultti Tueksi epävarmoina aikoina Talouden heikompina aikoina organisaatiot joutuvat tarkastelemaan omaa toimintaansa entistä tarkemmin. Tuloksenteko on ollut viime vuosina verraten helppoa, sillä markkinat ovat olleet yritysten puolella. Nyt kun markkinoiden tuen varaan ei enää voi laskea, tulee organisaatioiden kyetä tarkastelemaan omaa toimintaansa esimerkiksi kustannusrakennetta tai tarjontaa entistä tarkemmin, sanoo Affecto Finlandin BI-liiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Engström. Engströmin mukaan suomalaiset organisaatiot ovat viimeisimpien vuosien aikana lähteneet kiitettävästi mukaan kehittämään BI-ratkaisujaan. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta toiminta vakiintuisi kiinteäksi osaksi muuta liiketoimintaa. Aina, kun raportoidaan, suunnitellaan ja analysoidaan, on keskeistä, että pohjalla on organisaation oma ajantasainen tieto: Omat asiakkaat, tuotteet ja tekijät. Kysymys on siinä, että tietoa on mahdollista katsoa jouhevasti oikeasta näkökulmasta, että voidaan tehdä skenaarioita, what if -analyysejä ja päätösketjuja. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita joka ikisessä yrityksessä mietitään muutosta valmisteltaessa. Koska BI-hankkeet ovat yleensä osa laajempaa muutosprosessia, Engström kuuluttaa koko henkilöstön sitouttamista niiden tavoitteisiin. Monissa organisaatioissa kaivataan lisäksi BI-asiantuntijaa, joka ymmärtää syvällisesti organisaation tietotarpeen ja joka huolehtii siitä, että BI-toimintoja todella viedään eteenpäin niistä saatavan hyödyn maksimoimiseksi. Usein on niin, että BI on vain muutaman harvan hallussa. Peräänkuulutan roolia kunnianhimoiselle soihdunkantajalle, joka huolehtisi asian kunnolla eteenpäin viemisestä. Asiakaskannattavuusraportoinnissa tyydytään esimerkiksi usein siihen, että tiedetään paljonko asiakas osti ja paljonko siitä jäi katetta. Hedelmällisempää olisi kuitenkin kysyä, mistä kate muodostuu: mistä tuotteista, kuka möi, mille alueille ja esimerkiksi siitä, mistä raaka-aineet tulivat. BI-ratkaisuilla kerätyn tiedon avulla voidaan mennä paljon pidemmälle. Nina garlo-melkas Vain olennainen on tärkeää Miten yrityksesi tunnistaa heikot signaalit? Ulkopuolisen business intelligence -tiedon kerääminen on haastavaa. Mitä jos antaisit meidän hankkia olennaisen tiedon puolestasi? Käy osoitteessa tai soita numeroon Only the Essential is Important

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 kuva: brano hudak kuva: rodolfo clix kuva: rihad covcic oikea tieto talteen Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä tiedon määrä on moninkertaistunut joka on korostanut saatavailla olevan tiedon ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

6 6 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ajassa kuva: istock näkökulma 2 ole proaktiivinen kuva: Dmitriy Aseev faktaa Vuonna prosentissa suomalaisista suuryrityksistä tehtiin systemaattista liiketoimintatiedon hallintaa. Kilpailijoita koskeva tieto on noussut omaa toimialaa koskevan tiedon ohi tärkeimmäksi tietotarpeeksi, johon liiketoimintatiedon hallinnalla pyritään vastaamaan. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen on tärkein liiketoimintatiedon hallinnan tuottamaa tietoa hyödyntävä toiminto. Lähes neljä viidestä tietotuotteiden pääasiallisesta käyttäjästä kuuluu ylimpään johtoon Business Intelligence on informaatiotulvan ratkaisu Kysymys: Miksi tiedonhallinta on tärkeää? Vastaus: Tieto on päätöksenteon ratkaisevin tekijä. katsaus Yritysten on entistä paremmin ymmärrettävä tiedon merkitys omalle liiketoiminnalleen. Aktiivinen tiedonhallinta avaa liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentää riskejä. Tieto on päätöksenteon ratkaisevin tekijä. Nykyään liiketoimintatietoa kuitenkin suorastaan tulvii yritykseen niin sen sisä- kuin ulko puoleltakin. Business Intelligence merkitsee tiedon tietoista jalostamista ja hyödyntämistä päätöksenteon välineenä. Tietoteknisten järjestelmien lisäksi liiketoimintatiedon aktiivinen hallinta vaatii sekä liiketoimintaosaamista että ymmärrystä itse tiedon ja sen hallinnan luonteesta. Joku johtoryhmästä pitää vastuuttaa ottamaan tiedolla johtaminen vastuulleen. Mika Hannula Tampereen teknilisen yliopiston tietojohtamisen professori Tiedonhallinnan haasteet Nykyisessä tietoyhteiskunnassa on uskomattomia määriä tietoa saatavilla, ja yritysjohdon on mahdotonta keskittyä kaikkiin tietolähteisiin. Puhutaan tiedonhallinnan kuilusta. Joskus aiemmin yrityksen johto saattoi tuskailla saatavilla olevan tiedon riittämättömyyttä. Tiedonkäsittelykapasiteettia oli, mutta se ylitti saatavilla olevan tiedon määrän. Nykyään meillä on tietotaloudessa aivan valtavasti esimerkiksi avoimia lähteitä ja sähköisiä medioita. Tietoa on niin paljon, että tiedonhallinnan kuilu on kääntynyt ympäri. Nyt ei pystytä käsittelemään kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Tämä kuilu kasvaa kovaa vauhtia, kertoo Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori Mika Hannula. Tiedonhallinnan kuilun ylittäminen lisäämällä jatkuvasti tietoteknistä kapasiteettia ei ole realistinen keino kehittää yrityksen toimintaa. Avainasemassa on liiketoiminnalle ratkaisevan tiedon tunnistaminen ja sen jalostaminen päätösten tueksi. Toimivasta Business Intelligencestä voi puhua vasta sitten, kun informaatiomassaa pystyy analysoimaan ja jalostamaan siten, että päätöstentekijät pystyvät perehtymään siihen oikeasti. Mitä tietotekniikkaan tulee, on muistettava, ettei Business Intelligence -toiminnassa olla pelkästään omien tietojärjestelmien tuottaman transaktiotiedon varassa. On arvioitu, että liiketoimintaympäristöön liittyvästä, päätöksenteossa tarvittavasta tiedosta % on saatavissa täysin julkisista, organisaation ulkopuolisista lähteistä, joten tätäkään puolta ei pidä laiminlyödä, Hannula muistuttaa. Riskienhallintaa ja ennustettavuutta Aktiivisen tiedonhallinnan merkityksen pitäisi korostua taloudellisesti vaikeina aikoina. Yritysten niukat resurssit on kohdennettava entistä tarkemmin, mikä ei välttämättä onnistu ilman liiketoimintatiedon oikeaa käyttöä. On aika ilmeistä, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa liiketoimintatiedon hallintaan kiinnitetään huomiota erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta. Toki Business Intelligencen kautta haetaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään keinoja kehittää omaa toimintaa, Hannula kertoo. Aktiivinen tiedonhallinta mahdollistaa myös toiminnan entistä tarkemman ennustettavuuden. Business Intelligencen avulla yritys saa paremman kuvan siitä, mitä markkinoilla ja omassa liiketoiminnassa on tapahtumassa. Näin ei pelkästään reagoida markkinoiden muutoksiin, vaan toimintaan saadaan mahdollisimman proaktiivinen ote, Hannula sanoo. Kysymys on tiedolla johtamisesta sanan varsinaisessa merkityksessä. Tiedon hallinta on hajallaan Valtaosa suurista suomalaisista suuryrityksistä harjoittaa järjestelmällistä liiketoimintatiedon hallintaa. Vaarana on kuitenkin tiedonhallinnan jähmettyminen nykyiseen muotoonsa. Tulevaisuudessa korostuva haaste on organisaation tietoresurssien hajanaisuus. Osa suomalaisyrityksistä katsoo, että niiden Business Intelligence -toiminnosta vastaa tietohallintoyksikkö. Osa ohjaa kääntymään bisnesanalyytikoiden puoleen, kertoo professori Mika Hannula. Samankaltainen jako näkyy Business Intelligencen työkalujen kohdalla. Meillä on organisaatioissa toisaalta tietovarastoja, toisaalta ulkoiseen liiketoimintaympäristöön keskittyneitä välineitä ja palveluita. Nämä eivät juurikaan keskustele keskenään, Hannula jatkaa. Tietoa johdettava kokonaisuutena Hannulan mukaan Business Intel- Yhä harvemmassa yrityksessä on BI-toiminnalle päävastuullinen henkilö tai sille osoitettu oma budjetti. Kuitenkin yritykset, joilla on vastuuhenkilö tai toiminnalle osoitettu budjetti, kehittävät liiketoimintatiedon hallintaa paremmin kuin yritykset, joilla näitä ei ole. Lähde: Petteri Halonen & Mika Hannula: Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuonna ligencen suuri, ratkaisemista odottava ongelma on tietoresurssien johtamisen keskittäminen. Suomalaisissa yrityksissä ei ole sellaista tietojohtajan toimenkuvaa, joka vastaisi tietoresursseista kokonaisuutena. Näkemykseni on se, että joku johtoryhmän jäsenistä pitää vastuuttaa selkeästi ottamaan tiedolla johtaminen vastuulleen, Hannula sanoo. Tiedon johtaminen kokonaisuutena tuo yhteen liiketoimintatiedon kannalta merkittävät toimijat. Esimerkiksi henkilöstöjohtajan vastuulla on henkilöstöosaaminen, joka on aineetonta pääomaa. Tietohallintojohtaja vastaa valitettavan usein vain tietotekniikan teknisestä ylläpidosta sen sijaan, että käsittelisi isoihin tietojärjestelmiin pesiytynyttä tietopääomaa. Kolmanneksi voi ottaa vaikkapa strategisen tason asioista vastaavan kehitysjohtajan, jolla on tiimissään tietoa jalostavia analyytikkoja. Tässä on jo kolme avainaluetta, joista jonkun pitäisi vastata kokonaisuutena, Hannula kuvaa. jussi tiihonen

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Logicalla on yli Business Intelligence ja Corporate Performance Management -konsulttia ja asiantuntijaa Euroopassa. Olemme yksi alan johtavia toimijoita, jonka yhtenäiset toimintamallit yhdistävät globaalit ja paikalliset BI-ratkaisumme kilpailukykyisiksi palveluiksi asiakkaillemme. BI-teknologiayhteistyökumppaneitamme ovat mm. Microsoft, IBM/Cognos, SAP/BO, Oracle ja SAS. Meillä on eri toimialojen liiketoiminta- ja integrointiosaamista, joka mahdollistaa laajojen ja vaativien johtamisen, suunnittelun ja raportoinnin muutosprojektien toteuttamisen kokonaisvastuullisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Logica on johtava IT- ja bisnespalveluja tuottava yritys, joka toimii 36 maassa. Maailmalla meitä on 39000, Suomessa noin 2900 henkilöä.

8 8 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Yksityinen Kaleva Travel on Suomen suurin matkatoimisto, jolla on 18 toimipistettä ympäri maan ja tytäryhtiöt Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa. Noin 580 henkilöä työllistävä yritys siirtyi BI-ratkaisun käyttäjäksi syksyllä näkökulma 3 säästöjä läpinäkyvyydellä Läpinäkyvyyden merkitys korostuu case kaleva travel Työskentelymme on muuttunut siten, että siinä missä tietoa ennen suodatettiin isoista tietomassoista, voimme nyt keskittyä tiedon analysointiin tästä on syntynyt aika- ja kustannussäästöjä raportointiosastollamme, kertoo yhtiön varatoimitusjohtaja Sirpa Vahvelainen. Merkittävin oivallus liittyy tiedon yhdistelyyn uudella tavalla. Kaikki asiakaspalveluprosessimme tiedot ovat läpinäkyviä ja tarkasteltavissa eri tasoilla ja eri näkökulmista. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu globaalissa kaupankäynnissä Asiakkaita palvellaan monissa palvelukanavissa, monilta paikkakunnilta ja useassa maassa. Ratkaisumme mahdollistaa uusien liiketoiminnan näkökulmien mukaan tuomisen ja toisten pois sulkemisen, Vahvelainen lisää. Sirpa Vahvelainen Jari Oinonen Katjuska Taht Monipuolista tiedonkäyttöä BI-järjestelmän avulla Kaleva Travelin myyntipäälliköt ja yritysasiakkaat saavat tietoja mm. matkakustannusten seurantaan ja budjetointiin, matkustussäännön seurantaan, matkustuksen ohjaamiseen ja sopimusneuvotteluihin. Sisäisesti yhtiö hyödyntää BI:tä esimerkiksi myyntitiimien tavoitteiden ja tehokkuuden seurannassa, ja ostotoiminnoissa antamaan tarkkoja tietoja mm. asiakkaiden ostoja matkustuskäyttäytymisestä tai markkinaosuuksista. Ratkaisumme mahdollistaa kaikkien konsernimme yritysten tiedonkäsittelyn erikseen ja yhdessä, eri valuutoissa, tiedon vastaanottamisen ja lähettämisen eri lähteisiin, tietojen oikeellisuuden sekä raporttien noutamisen joustavasti ja kellonajasta riippumatta. Tietokuutiopohjainen ratkaisu on sisältöjen ja toimintalogiikan osalta oman kehitystyömme tulos eikä se vaadi asiakkailta erillisiä lisenssejä tai asennuksia, yhtiön projektipäällikkö Katjuska Taht kertoo. Syksyllä 2007 Kaleva Travel sai Pääkaupunkiseudun päättäjätutkimuksessa (PEP) parhaat arvosanat raportoinnistaan. BI-ratkaisumme on pitkäjänteisen kehittämisen ja uusien innovaatioiden tulos, jossa asiakkailtamme oppiminen on ollut merkittävässä roolissa. Liikematka-asiakkaiden Round Table -tapaamiset ja raportoinnin asiakasinfot olivatkin tärkeässä roolissa tarvekartoituksen kannalta, myyntijohtaja Jari Oinonen sanoo. Siinä missä tietoa ennen suodatettiin isoista tietomassoista, voimme nyt keskittyä tiedon analysointiin. Sirpa Vahvelainen nina garlo-melkas extra Kaleva Travel Kaleva Travel on yksityinen, riippumaton liike- ja vapaa-ajan matkatoimisto, jonka juuret juontavat vuoteen Omistuspohjaltaan täysin suomalaisen Kaleva Travelin pääomistaja on Juuranto-yhtiöt ja Kaleva Travelin johto. Liikevaihto tilikaudella oli euroa, tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa sekä tilikauden tulos yhteensä euroa. Kokonaismyyntitavoite tilikaudella on 400 miljoonaa euroa. Kaleva Travelilla on Asiakastiedon korkein Rating Alfa luottoluokitus. Lähde:

9 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 9 KUVA:GRAIG JEWELL bi-ratkaisut haltuun Panosta tiedon laatuun ja läpinäkyvyyteen Yritystoimintaa koskevaa tietoa on paljon, joten oikean ja käyttö kelpoisimman informaation seulominen on tärkeää. Virheellinen tieto aiheuttaa virheellistä päätöksentekoa, joten tiedon laatuun tulee panostaa. + 1 Myös pk-yritysten tueksi Yhä useammat kasvuun tähtäävät pk-yritykset ovat ymmärtäneet liiketoimintatiedon keräämisen ja analysoinnin tärkeyden. Pk-yritykset, jotka pyrkivät tehostamaan liiketoimintaansa, ovat jo pitkän aikaa investoineet tähän teknologiaan. Ne ovat huomanneet, että prosessien, päätöksentekokyvyn ja ketteryyden tulee olla ihan eri tasolla, Teljo sanoo. Sellaisiakin pk-yrityksia on, joissa mahdollisuutta ei ole lähdetty realisoimaan, kun on ajateltu, että se on vain suurempien yritysten juttu. Viime aikoina nekin ovat kuitenkin huomanneet, että liiketoimintatiedon hallinnan tarve ei riipu organisaation koosta eikä toimialasta. kokonaisvaltaisesti 1. Business Intelligence teknologian vaatimukset arvioidaan yrityskohtaisesti. 2. Toimiva liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä on yrityksen strategian taktinen toteutus-, seurantaja ohjausväline. 3. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen on tärkeä osa liiketoimintatiedon hallintaprosessia. Kun tiedon laatu on kunnossa, pystyy ennakoimaan toimintaa paremmin ja tekemään oikeita päätöksiä. Siksi on tärkeää, että jo tietoja lähdejärjestelmiin syötettäessä varmistetaan tiedon tekninen ja sisällöllinen laatu, sanoo Information Management - tiimin vetäjä Minna Oksanen Digita Oy:sta Tiedon läpinäkyvyydellä on myös merkitys. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että kukin organisaatiossa näkee kaiken sen tiedon, joka on omalle päätöksenteolle tärkeää. IBM:n Business Intelligence ja Performance Management liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Teljo sanoo, että yritysten tulisi valjastaa niin teknologia kuin organisaation henkilöstö mukaan liiketoimintatiedon hallintaprosessiin. Vain näin BI-toiminnoista voi saada kaiken irti. Enää ei ole niin, että BI:tä käyttää vain muutama ihminen siellä ja muutama täällä. Yrityksen täytyy oikeasti päättää, että ratkaisun käyttöönotto on yhtiön strateginen päätös ja että työkaluja ja tietoa käytetään läpi linjan. kuva: Catherine Yeulet

10 10 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio näkökulma 4 kuva: Marcin Balcerzak signaalista strategiaksi tietojohtamisen luuranko Tietojohtamiseen liittyy vahvasti strateginen ulottuvuus eli se, millä tavalla yrityksen henkilöstö on organisoitu, jotta se pystyisi luomaan uutta tietoa ja hyödyntämään sitä. Tietojohtaminen innovaatioiden lähteenä Kysymys: Miksi niin sanottu potentiaalinen tieto on tärkeää? Vastaus: Vahvistamalla Heikkoja signaaleja strategiaksi, voidaan panostaa tavoitteelliseen ja systemaattiseen ennakointitoimintaan. tietojohtaminen Tietojohtamisessa hyödynnetään organisaation jäsenten hallussa olevaa tietoa organisaation suorituskyvyn ja strategisen osaamisen lisäämiseksi sekä uuden tiedon ja innovaatioiden luomiseksi. Tämä vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jonka edellytyksenä on mm. tiedon tai tietämyksen jakaminen sekä viestintää edistävien strategioiden kehittäminen. Tietojohtaminen on perinteisesti ymmärretty tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen ja elektronisten tietojärjestelmien näkökulmasta. Nykyisin yhä useammin kiinnitetään huomiota kuitenkin ihmisten ja tekniikan väliseen vuorovaikutukseen tiedon ja tietämyksen jakamisessa, tiedon prosessoinnissa sekä uuden tiedon tuottamisessa ja innovoinnissa. Tietojohtamisen luuranko on teknisissä järjestelmissä. Tietojohtamiseen liittyy vahvasti myös strateginen ulottuvuus eli se, millä tavalla yrityksen henkilöstö on organisoitu, jotta se pystyisi luomaan uutta tietoa ja hyödyntämään sitä. Mikään ei korvaa sitä, että henkilöstö yhdessä luo hyvän ja älykkään organisaation, sanoo tietojohtamisen asiantuntija, professori Pirjo Ståhle Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Faktaa Muuttuva maailma asettaa haasteita kasvavan tietomäärän osaavaan hallintaan ja johtamiseen. Organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän asiantuntijoita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa, ymmärtämään Mikään ei korvaa sitä, että henkilöstö yhdessä luo hyvän ja älykkään organisaation. Pirjo Ståhle Professori, Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa Tietojohtamisen päätavoite on kilpailuedun luominen. BI-ratkaisuja tarvitaan tiedon kokoamiseen ja analysoinnin apuvälineeksi, mutta ilman inhimillistä, kokemusperäistä tietoa ja hyvää päätöksentekokykyä organisaatiolla ei ole riittävästi välineitä menestymiseen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja kiristyvässä kilpailuympäristössä. taloutta ja osaamista kehittää tietoyhteiskunnan organisaatioita kohti uusia mahdollisuuksia.! Lue lisää: Ståhlen mukaan kokemusperäisen tiedon ohella erityisesti ns. potentiaalista tietoa tarvitaan innovaatioiden lähteeksi. Tehokas tietojohtaminen auttaa tunnistamaan ja jalostamaan markkinoiden muutoksia ja niiden luomia mahdollisuuksia. Pystytään nappaamaan heikkoja signaaleja ja vahvistamaan niitä organisaation sisäiseksi yhteisymmärrykseksi ja strategiaksi. Tämä edellyttää, että yrityksessä panostetaan tavoitteelliseen ja systemaattiseen ennakointitoimintaan. Tietojohtaminen innovaatioverkostoissa Organisaatioiden rajat ovat hämärtyneet ja yritysten välisiä verkostoja muodostuu yhä enemmän puhutaan ns. liiketoiminnan ekosysteemeistä. Yritysverkostoihin pohjautuva organisoitumismuoto liittyy läheisesti innovaatioiden kehittämiseen. Tietojohtamisen yksi tämän hetkinen ja tulevaisuuden haaste onkin johtaa asiantuntijaverkostoja. Koko arvoketjun hallinnan ja johtamisen kannalta on olennaista tunnistaa ja luokitella omassa verkostossa olevan toimijat. Luokittelu toimii pohjana mietittäessä, miten verkoston suorituskykyä voidaan kokonaisuutena parantaa, sanoo Vergo Oy:n toimitusjohtaja Asko Savolainen. Tieto on hyödyllistä vasta silloin, kun se on helposti käytettävissä. Savolainen korostaakin tiedon jakamisen merkitystä verkostojen tehokkaassa hallinnassa ja johtamisessa. Ei riitä, että tietoa kerätään ja jalostetaan jos sitä ei käytetä hyväksi johtamisessa ja päätöksenteossa. Talouden epävarmuus lisää kiinnostusta tiedonhallintaan ja tietojohtamista kohtaan. Verkostossa oleviin jäseniin liittyvän vastapuoliriskin arvioinnin merkitys korostuu merkittävästi. Luotettavan tilannekuvan saaminen verkostosta muodostuu yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi päätöksentekijöiden kannalta. Lisäksi verkostoihin liittyvät maineriskiasiat tulevat nousemaan yhä useampien johtajien agendalle kuluvan vuoden aikana, Savolainen ennustaa. nina garlo-melkas

11 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti VTT panostaa BI-palveluihin asiakkaiden ja henkilöstön eduksi VTT on tutkimus ja innovaatioorganisaatio, joka toimii useilla asiakastoimialoilla ja teknologia-alueilla ja työllistää noin henkilöä. BI liitettiin osaksi organisaation toimintastrategiaa vuonna 2006, jotta VTT voisi palvella asiakkaitaan entistä paremmin toimimalla edelläkävijänä ympäristössä tapahtuvien muutosten havainnoinnissa, niihin reagoinnissa ja toimintojen fokusoinnissa. VTT:n kehitysjohtaja Petri Kallio kosken mukaan organisaatiolle on erityisen tärkeätä kyetä tunnistamaan toimintaympäristön muutokset, asiakkaiden tarpeet sekä teknologioiden mahdollisuudet nopeasti. Tämän avulla organisaatio pystyy kohdentamaan teknologian kehittämisen oikeille alueille ja näin tukea suomalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää liiketoiminnan uudistamisessa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. -BI-toiminnoilla VTT voi tuottaa tietämystä, hyödynnettäväksi sisäisen päätöksenteon lisäksi osana VTT:n asiakkuuksien ja palveluiden kehittämistä. BI:n avulla pyritään vahvistamaan koko organisaation tulevaisuussuuntautunutta ajattelua. ilmoitusliite 11 inspiraatio Laajaa palvelua VTT:n liiketoimintatiedon hallinta on kytketty vahvasti mukaan organisaation strategiaprosessiin ja toiminnan suunnitteluun. BI palvelee päätöksentekijöitä, ja se rakentuu ns. itsepalvelu- ja palvelutasosta. Itsepalvelu tarkoittaa uutisportaalia, talous- ja päivälehtiä, yritystiedonlähteitä ja valikoituja markkinatutkimusaineistoja, jotka löytyvät intranetissä ja ovat kaikkien VTT:läisten luettavissa. Tämän ns. BI-kirjaston tiedot ovat hyödyksi mm. projektivalmistelussa, asiakastapaamisissa ja roadmap-töissä, kertoo Business Intelligence päällikkö Irma Salovaara. Palvelutoiminnossa toimialakohtaiset tietoanalyytikot laativat johtajille ja päälliköille katsauksia, kuten erilaisia selvityksiä strategiaprosessin tueksi. case vtt Asiakkaiden huomioiminen BI mahdollistaa myös yritysanalyysien teon VTT:n tärkeimmistä asiakkaista. Näitä organisaatio voi käyttää tausta-aineistona valmistautuessa asiakastapaamisiin. - Asiakkaat kohtaavat luonnollisesti paremmin valmistautuneet asiakasjohtajamme ja -päällikkömme. Kun asiakastapaamisen lopulla olemme esitelleet konkreettiset ehdotuksemme jatkosta, asiakas on todennut parhaimmillaan: On kuin olisitte eilen olleet kuuntelemassa meidän keskusteluamme, sillä ehdotuksenne ovat juuri niiden linjausten mukaisia, kertoo toimialajohtaja Jouko Suokas. Talouden epävarmuus vaikeuttaa tulevaisuutta koskevien ennusteiden tekemistä, joten tarve BI-toiminnoille on yhä kasvanut. -Tiedon jano ja halu nähdä tulevaisuuteen ovat entisestään kasvaneet, mutta näkeminen on vaikeata, mistä esimerkkinä eri laitosten dramaattisesti heikentyneet ennusteet kuukauden parin välein, kunnes osa keskeytti koko ennustamisen. VTT:lle on tärkeää ymmärtää toimintaympäristön muutoksia asiakkaidensa näkökulmasta. Kaikki uutiset ja merkit, jotka kertovat suunnan muutoksesta, ovat tärkeitä,huomauttaa Business Intelligence päällikkö Irma Salovaara Lue lisää! netistä: -http://searchdatamanagement.techtarget.com/ -http://www.businessintelligence.com/ -http://www.tietoviikko.fi -http://www.globalintelligence.com/news/ whitepapers/marketintelligence-as-a-keysuccess-factor-in-an-

12 12 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Pelisäännöt BI-kentällä ovat muuttuneet: pitkän ja kalliin käyttöönoton vaatineiden, vanhentuneiden ja vaikeakäyttöisten ohjelmistoratkaisujen aika on ohi. Myös tiedon löytämisen tulee olla helppoa: yksityiskohtainen tieto klikataan esille jo alle sekunnissa. QlikView tuottaa nopeasti arvoa BI-investoinnille QlikView n käyttöönotto on tehostanut myös Fibox Oy Ab:n seurantaa ja raportointia vuoden päivät. QlikTechin lippulaivatuote QlikView auttaa sekä pieniä että suuria organisaatioita saamaan mahdollisimman paljon irti liiketoimintatiedoistaan. QlikTech on markkinoiden ainoa yritys, joka tarjoaa täyden 30 päivän palautus- ja hyvitysoikeuden. BI:n aidot bisneshyödyt liiketaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tulevat siitä, että yrityksessä oleva tieto saadaan hyödynnetyksi tarpeeksi nopealla syklillä ja niin käyttäjäystävällisesti, että sitä aidosti hyödynnetään läpi organisaation. Vuonna 2004 siirtyminen 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin helpotti tietojenkäsittelyä: jättimäistäkään tietomäärää yrityksissä ei tarvitse enää siirtää tietovarastoihin ja summata tili-, kustannuspaikka- tai tuoteryhmiin. Yksityiskohtainen nippelitieto voidaan helposti napsauttaa esiin, alle sekunnissa. Tämä on jo trendi maailmalla. Yritykset siirtyvät muistissa tapahtuvaan tiedon analysointiin, mikä mahdollistaa vasteaikojen saamisen alle sekuntiin vaikka pyöritetään tapahtumatason tietoa. Bisnestason hyöty on huomattava: pienimmätkin poikkeamat havaitaan nopeasti. Toisaalta resurssit eli tarjonta voidaan helposti ohjata sinne, missä on kysyntää. Myös liiketoimintariskit ovat helpommin hallittavissa, kun normaaliin asiakaskohtaisen myynnin seurantaan voidaan yhdistää vaikkapa asiakaskohtaisten avoimien laskujen seuranta, kertoo maajohtaja Jarmo Rajala QlikTechistä. Nopeasti tuotantoon, kevyin kustannuksin QlikTech on kasvattanut nopeasti markkinaosuuttaan toteuttamalla projekteja, joilla on poikkeuksellisen lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika tyypillisesti vain joitakin viikkoja. Myös alkuinvestointien kohdalla puhutaan huomattavasti pienemmistä luvuista kuin perinteisissä BI-investoinneissa. QlikTech toimii hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Asiakasyrityksistämme onkin tyytyväisinä todettu, että kerrankin hyötyjä saavutetaan jo ennen kuin toimittajan lasku saapuu, Jarmo Rajala naurahtaa. QlikView voi myös täydentää asiakkaan organisaatiossa jo olemassa olevia BI-työkaluja. Kannattaa kokeilla, mitä lisäarvoa avullamme voi saavuttaa. Tarjoamme veloituksetta 30 päivän QlikView-koekäytön, Rajala kehottaa. QlikTech n toiminta-ajatus sopii erityisen hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen, jossa yritykset karsivat kulujaan. Ennen QlikView n käyttöönottoa lähtötilanteemme oli tyypillinen: raportointi oli hajanaista, luvuissa oli eroja eikä tiedon jakeluun ollut yhtä yhtenäistä, varmaa tapaa. Lisäksi olemassa olevaan, asiakkaita koskevaan perustietokantaan haluttiin tehdä lisäyksiä, joihin silloinen järjestelmä ei taipunut. Parannuksia tarvittiin nopeasti, meillä ei ollut varaa odottaa yli puolta vuotta, kertoo Business Controller Teppo Perkkiö Fibox Oy Ab:sta. Huima kasvuvauhti Maailman nopeimmin kasvavan BI-järjestelmien toimittajan QlikTechin vuoden 2008 liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 120 miljoonaan dollariin eli huimat 50 % vuodesta Suomessa meillä on jo yli 130 merkittävää asiakasta, Jarmo Rajala toteaa. Noin 60 miljoonan vuosittaista liikevaihtoa pyörittävä suomalaisyritys Fibox Oy Ab QlikTech kasvoi vuonna %, on yksi niistä. Yrityksellä on tytäryhtiö kym- sillä on yli asiakasta 92 maassa menessä maassa, neljä ja yli 700 liikekumppania maailmanlaajuisesti. polykarbonaatti-koteloiden tuotantolaitosta ja lukuisia paikalli- Lisätietoja osoitteesta sia jakelijoita jokaisella mantereella. Fiboxin sertifioidut muovikotelot olivat ensimmäiset laatuaan tullessaan markkinoille vuonna Ei siis ole ihme, että innovatiivinen yritys satsaa tosissaan myös tuotetietopalveluihin ja liiketoimintatietojensa ylläpitoon ja hyödyntämiseen. QlikView n avulla paitsi myyntisaamisten seuranta helpottui, myös toimittajien suorituskyvyn mittaaminen ja varastojen seuranta kohenivat huomattavasti. Päätöksentekoa on myös pystytty vyöryttämään organisaatiossa alaspäin, kun raportointi on helpottunut, kertoo Fiboxin liiketoimintayksikön vetäjä Esa Siljander. QlikTech Finland Oy:n maajohtaja Jarmo Rajala. QlikTech toimii korkealaatuisten yhteistyökumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Suomen yhteistyökumppaneita on mainittu ohessa.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA

YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA Professori Hannu Kärkkäinen Tampereen teknillinen yliopisto KOULUTUSTILAISUUS 18.9.2012 KLO 9-12 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT UUDEN TIEDON LUOMISESSA THE RANGE OF WHAT WE THINK AND DO IS LIMITED BY WHAT WE FAIL

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa

IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa IT Service Desk palvelun käyttöönotto palvelukeskuksissa ValtioExpo 7.5.2009 Antti Karjalainen, Johtaja Hankkeen taustaa Tavoitteena yhden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen perustaminen vuonna

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Jussi Eerikäinen, 2014

Jussi Eerikäinen, 2014 Ennakointi on kuin shakin peluuta. Pelaajan on ennakoitava vastustajan tulevia siirtoja ja tehtävä valintoja, jotka saattavat muuttua jo seuraavien siirtojen aikana. Tavoitteena, visiona, on vastustajan

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Informaatiohallinnon päivä 2010 Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori, erityisesti tietohallinto Sisältö Tietohallinnosta Kokonaisarkkitehtuurista Tieto

Lisätiedot

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto. Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto Kari Puumalainen Kuntayhtymän johtaja / rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Omistajakuntien maantieteellinen pinta-ala: 9310 km2 (vrt. Uusimaa

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin

Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Arvioinnilla kohti vaikuttavaa museotoimintaa Työpaja II: Museotyö muutoksessa toiminta puntariin Päivän ohjelma: 10.00 Tervetuliaiskahvit 10.30 Tilannekatsaus: Missä mennään arviointimallin uudistuksessa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK

Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta. Taina Kulmala, VNK Kuinka parantaa tiedon käyttöä poliittisessa päätöksenteossa haasteita johtamisen näkökulmasta Taina Kulmala, VNK Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen (POVI-hanke) TAVOITE: Parempi tietopohja

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä

Työterveys ja -turvallisuus uuden ISO standardin valossa Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä Sertifioinnilla kilpailuetua - Inspectan tietopäivä 7.9.2016 Seppo Salo, Pääarvioija 1 Tänään iskemme käsiksi näihin Agenda Standardin uudistamisen tilanne Miksi ISO 45001? Hyödyt Suurimmat erot ja muutokset

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle

Kilpailu tulevaisuuden Suomelle Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 28.11.2016 Miksi juuri nyt? Megatrendit 2016 Osaamisen tunnistaminen tulevaisuudessa Ratkaisu 100 Kilpailu tulevaisuuden Suomelle 1 Miten haaste on valittu? 1. 2. 3.

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab

With Krogius, the extraordinary is simply standard policy. Oy Lars Krogius Ab With Krogius, the extraordinary is simply standard policy Analytic Routing Solution kuljetushäiriöt kuriin nykyaikaisella tietojärjestelmällä Markus Sjöblom, Lars Krogius Oy 14.11.2013 KROGIUS Vahinkotarkastuksia

Lisätiedot