business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "business intelligence liiketoimintatiedon hallinta Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa."

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite ari hovi Informaatio Analysoinnilla suuntaviivoja tulevaan PIRJO STÅHLE Tietojohtaminen Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa N:o 1. Maaliskuu 2009 liiketoimintatiedon hallinta 4 näkökulmaa toiminnan tehostamiseen Luotettavuus luotettavan tiedon merkitys korostuu juuri nyt Turvallisuus tiedolla johtaminen turvallisuuden toimintaympäristössä Tiedonhallinnan haasteet Tietoa johdettava kokonaisuutena business intelligence mika hannula Professori, Tietojohtamisen koulutusohjelman johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto Tee perusteltuja päätöksiä. Viritä liiketoimintasi suorituskyky huippuunsa.

2 2 ilmoitusliite pääkirjoitus tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Shakki on huono metafora nykyajan johtajalle. Kahdesta syystä: pelaajien liikkeet eivät ole etukäteen sovittuja eikä pelialusta pysy muuttumattomana. Tiedolla johtaminen turvallisuuden toimintaympäristöissä Päinvastoin globaali strateginen maisema on valtavassa muutoksen tilassa. Ja kun pelikenttä muuttuu, monet vanhoista ajatusmalleista menettävät toimivuutensa. Suomen kokonaisturvallisuus on rakentunut 1900-luvun aikana keskiluokkaisten ja vasemmistoporvarillisten arvojen varaan, joka osaltaan on vahvistanut sosiaalista konsensusta kun toimintaympäristöt ovat kylmän sodan jännitteistä huolimatta olleet melko mustavalkoisia, lineaarisia ja mekanistisia. Suomalaiset ovat pärjänneet savupiippuaikakaudessa hyvin luvulla alkanut kehitys ja globalisaation tuomat haasteet kuitenkin muuttivat toimintaympäristöjä tavalla, jossa vanhat vahvuudet eivät enää päde. Turvallisuuden suhteen uhkat kyllä tunnistetaan uusiksi, mutta toimintatavat ovat edelleen mekanistisen maailmankuvan vankeja. Informaatioaikakausi Hokema, että elämme jälkiteollista informaatioaikakautta, pitänee paikkansa. Tiedon suhteen elämme vielä teollista aikaa monilla käytännön aloilla. Pitkään länsimaissa vallinnut tieteellisen tiedon ihanne on perustunut positivistiseen ajatusmalliin: tosiasiat ja arvolataukset on pidetty toisistaan erillään. Tänään sosiaaliset mediat ja erityisesti internetin nuoria osallistuttava vaikutus murentaa pohjaa ajatukselta, että tosiasioita voitaisiin käsitellä irti arvolatauksista. Millään tosiasialla ei ole sosiaalista merkitystä, jos sillä ei ole joko positiivista tai negatiivista arvolatausta. Tilastotiedot menettävätkin näin merkitystään vaikka niitä edelleen käytetään mediayleisön havaintojen hallintaan. Positivistiset tosiasiat ovat joutuneet yhä enemmän mukaan informaatiotaisteluun, jossa totuus on suhteellista ja perustuu viestijän retorisiin kykyihin saada vastaanottajat uskomaan sanomaan ja pitämään sitä arvokkaana. Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulu Professori Huhtinen on erityisesti perehtynyt informaatiosodankäynnin tutkimukseen. Mika Aaltonen on Helsingin yliopiston ja Lapin yliopiston dosentti. kuva:eeva Pitkälä Mika Aaltonen Tutkimusjohtaja, Teknillinen Korkeakoulu Informaatiosodankäynti Kriisitilanteissa joudutaan väistämättä päätöksentekotilanteisiin, joissa toiminnan suunta perustuu usein puutteelliseen ja jopa väärään tietoon. Tästä huolimatta johtaminen voi olla onnistunutta ja lopputulos tavoiteltua. Neutraali ja teknisesti riittävä informaatio ei takaa onnistunutta päätöksentekoa puhumattakaan toiminnan lopputuloksen hallinnasta. Toisen maailmansodan aikana sekä liittoutuneiden että natsien propaganda saavutti tiedollisesti nerokkaita ulottuvuuksia ja vihollisen leirissä väärään tietoon uskottiin. Harvoin uudet uskomukset kuitenkaan muuttivat totuttuja käyttäytymismalleja. Esimerkiksi saksalaisten keskuudessa uskottiin vahvasti maanalaisen Hitlerin vastaisen liikkeen olemassaoloon, mutta se ei kuitenkaan johtanut saksalaisten uskollisuuden näkyvään lopahtamiseen sodan tappionkaan häämöttäessä. Useat esimerkit historiasta ja nykyajasta osoittavat, että taistelu informaatiosta tai informaation hyödyntäminen johtamisessa perustuisi teknologiseen tai innovatiiviseen ylivoimaan. Mikäli kilpailuun osallistuvat kaksi symmetristä ja samalla kehitysasteella olevaa ryhmää, sosiaalista joukkoa tai vaikkapa kansallisvaltiota, voidaan lopputulosta arvioida matemaattisesti. Sen sijaan aikamme kriisit ja konfliktit ovat luonteeltaan epäsymmetrisiä, joten niissä lineaariset ja matemaattiset analyysit eivät toimi. Sen sijaan ihmisten havaintojen hallinta ja mediasuostuttelu ovat tärkeitä laadullisen analyysin kohteita. Yhdysvalloissa onkin huomattu, että kansallisen turvallisuuden tietojohtamisessa teknologiasta on tukevaa apua, mutta arvokkain tieto pitää edelleen kaivaa käsin ja jalkaisin vihamielisen kulttuurin keskuudesta. Valvontakamera ei kykene korvaamaan kadunkulmassa seisovaa agenttia. Kulttuurin arvotietoa ei voida nauhoittaa ja katsoa putkelta. suosittelemme sivu 6 Mika Hannula Tampereen teknisen yliopiston tietojohtamisen professori. Päätöksenteossa tarvittavasta tiedosta % on saatavissa julkisista lähteistä, joten tätäkään puolta ei pidä laiminlyödä. Tietojohtaminen apuna innovoinnissa s. 10 Henkilöstö on organisaa tion uuden tiedon ja innovaatioiden lähde Autamme lukijoitamme onnistumaan! liiketoimintatiedon hallinta, n:o 1. maaliskuu 2009 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Aslak de Silva, Toimituspäällikkö: Jarmo Perälä Puhelin: Projektipäällikkö: Pietari Korhonen Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan.

3 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 3 Näkökulma kuva: Marcio Silva Suomi ja globaalin logistiikan muutos Kysymys: Voiko uusiin turvallisuusuhkiin vastata vanhoilla toimintatavoilla ja arvomaailmalla? Vastaus: Suomen tulevaisuuden turvallisuusvelvollisuus rakentuu sen varaan, millainen strateginen tekijä olemme globaalissa taloudessa. kannanotto pääkirjoituksen jatkoksi Totuimme väittämään, että tunnemme Neuvostoliiton. Kylmän sodan aika antoi mahdollisuuden ajatella pitkään lineaarisesti suuresta itäisestä naapuristamme. Tänään tilanne on muuttunut. Fyysinen maantieteellinen raja ei enää tee meistä idän tiedon mestareita, vaan tietämisen professiot vaativat globaalia verkottumista. Venäjän toiminnan asiantuntijat voivat olla fyysisesti missä verkostoissa tahansa. Geopoliittiset kaukoputket ovat menettäneet tiedon pätevyyttä informaatiokaukoputkille. Globaali logistiikka on muutoksen kourissa. Pohjoinen jäämeri on avautumassa ympärivuotiselle purjehdukselle ja uusimmat kooltaan valtavat energialöydöt sijaitsevat nimenomaan siellä. Suomi ei enää olekaan syrjässä, varsinkin kun meritie yhdistyy rautatiehen. Venäjän halki kulkeva strategisia raaka-aineita kuljettava rautatie päättyy tällä hetkellä Baltiaan. EU:n, Kiinan ja Japanin intresseissä voisi olla rakentaa Helsingistä (Tampereen ja Oulun kautta) edelleen strategisen radan Norjan jäämeren rantaan. Näin Euroopasta ja Aasiasta tulevat tarpeet yhdistyvät Suomenlahden rannoilla sulkien itämerestä uusi välimeri Tietämisen professiot vaativat globaalia verkottumista, jossa turvallisuus, talous, politiikka ja yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. kuva: kari turunen ympyräänsä Jäämeren reitit pohjoisten vesien lämmetessä ilmastomuutoksen johdosta. Itämerestä syntyy uusi välimeri. Malli vaatii aivan uudenlaisen turvallisuusajattelun. Ajattelun, jossa turvallisuus ei ole erillinen elementti vaan, niin kuin jokaisessa suuressa strategiassa, turvallisuus, talous, politiikka ja yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Nato romantisoidaan Studio 55 uutena tv-ohjelmana on suunnattu kohta eläkkeellä oleville suurille ikäluokille. Ohjelmaa mainostetaan kahden aikansa poliittisen voimahahmon kautta: Ahti Karjalaisen ja Alexander Stubbin. Taloustutkimuksen johtajan Juho Rahkosen (HS, ) mukaan Natoon myönteisemmin suhtautuvat vanhukset ja suuret ikäluokat. Kuten Studio 55 voidaan nähdä, vanhuus merkitsee maailmankuvan romantisoitumista ja menneen kultaamista hohtavilla kehyksillä. Myös Nato katsotaan olevan kypsässä iässä ja olevan arvomahdollisuus vanheneville ihmisille. Sen sijaan vuotiaat suhtautuvat hyvin kriittisesti niin Natoon kuin muihinkin globaaleihin toimijoihin. Kun suuret ikäluokat näkevät todellisuuden menneiden vastakkainasettelujen sovintona ja että konsensus tuo turvallisuutta ja sen ennakoitavuutta, elävät nuoret informaatioajan epävarmuudessa keskellä ilmastomuutoksen, talouden heittelehtimisen, terrorismin, yhteiskunnan eriarvoistumisen monimutkaisessa verkostossa, jossa asiat näyttävät aidosti yhteen sovittamattomilta ja valintoja on pakko tehdä. Suomi informaatio(geo)- politiikassa Jos palaamme kuvitteelliseen tulevaisuuden malliin, jossa Suomea halkoo globaali strateginen putki, on ajatus varuskuntien, yleisen asevelvollisuuden ja aluepuolustuksen mallien hylkäämisestä kyseenalainen. Asevelvollisten väheneminen sulkee varuskuntia uutisen (HS ) ajatusmallin mukaan Suomessa pitäisi myös sulkea useita, jopa satoja, kirkkoja, koska ihmiset eivät enää käy niissä. Strateginen logistinen putki halkoessaan etelästä pohjoiseen tarvitsee vähintään ympärilleen nykyisen kaltaisen turvallisuusverkoston, jota on tietysti kehitettävä ja kansainvälistettävä vastaamaan EU:n ja globaalin talouden logistiikan turvaamisen tarpeita. Suomen ilmatila on ainutkertaisen avoin verrattuna Eurooppaan ja mahdollistaa näin ollen myös strategisen logistisen putken suojaamisen. Suomen turvallisuuden vahvuus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Vaikka Suomi joutuu teknologisoimaan asevoimiaan rauhan tiukka ja erikoistunut koulutus soveltuu huonosti huipputeknologiselle toiminnalle, koska teknologian elinkaari on lyhyt ja erikoisosaajan muuntokoulutus hidasta ja kallista. aikana rajusti eikä vakinaisen henkilökunnan osaaminen välttämättä riitä kaiken uuden teknologian hallitsemiseen, takaa juuri laaja kansalaisvelvollisuus puolustaa Suomea kriisin aikana riittävän osaamisen massan. Paradoksaalisesti juuri tiukka ja erikoistunut koulutus soveltuu huonosti huipputeknologiselle toiminnalle, koska teknologian elinkaari on lyhyt ja erikoisosaajan muuntokoulutus hidasta ja kallista. Ammattiarmeijat voivat olla nopeita lineaarisessa toimintaympäristössä, mutta ennalta-arvaamattomista tilanteissa tehottomia ja jopa turvallisuusriskejä. Yhdysvaltain asevoimien pitkälle erikoistetut tehtävät ovat tästä oiva esimerkki. Afganitanissa ja Irakissa riittää kyllä erikoisjoukkoja ja teknologiaa, mutta ne eivät adaptoidu kyseisiin toimintaympäristöihin. kun tarvittaisiin kulttuurin tuntijoita, on käytössä kyllä hyväkuntoisia kivääritaistelijoita. Yleinen asevelvollisuus uutena turvallisuusvelvollisuutena tarjoaisikin riittävän laajan osaamisen reservin, jolloin pyörätuolissa istuva nörtti tai maahanmuuttajataustainen kirjallisuustieteilijä saattaisivat olla puolustusvoimille elintärkeämpi strateginen korpraali kuin kauan, kalliisti ja pitkälle koulutettu erikoisjoukko. Näin ei tietysti aina ole tilanne. Tarvitsemme myös perinteisiä malleja, mutta uusiin uhkiin ei voi vastata vanhoilla toimintatavoilla, asenteilla ja arvomaailmalla. Suomen tulevaisuuden turvallisuusvelvollisuus rakentuu siis sen varaan, millainen strateginen tekijä olemme globaalissa taloudessa. Tämän perustalle meillä on valmiina toimivat lineaarisen ajan mallit keskiluokkaisen konsensuksen hengessä rakennetut aluepuolustuksen ja yleisen asevelvollisuuden mallit. Näitä kehittämällä informaatioteknologiaa hyödyntäen ja asevelvollisuutta kehittämällä kansalaisten turvallisuusvelvollisuudeksi voimme olla mukana rakentamassa Itämerelle uutta Välimeren kukoistusta. Jäämällä kylmän sodan hautoihin voi ilmastomuutos tehdä lähialueistamme myös painajaisen. Valinta on vielä meidän tai meidät valitaan. Aki-Mauri Huhtinen Mika Aaltonen

4 4 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ajassa informaatio - tulva aisoihin näkökulma 1 vakiinnuta bi-toiminnot Kysymys: Kuinka BI-toimintoja tulisi viedä eteenpäin hyödyn maksimoimiseksi? Vastaus: Koko henkilöstö tulisi sitouttaa BI-hankkeiden tavoitteisiin. Informaatiotulva lisää liiketoimintatiedon hallinnan tarvetta. Organisaatiot kohtaavat päivittäin uutta liiketoiminnan kannalta merkittävää tietoa, jota kerätään, muokataan, analysoidaan ja lopulta käytetään päätöksenteon apuvälineenä ja kilpailukyvyn edistämiseen. Nopeasti muuttuvat tilanteet ja liiketoimintaympäristö korostavat entisestään ajantasaisen ja luotettavan tiedon merkitystä. Organisaatioissa on alettu ymmärtää, että jos ei ole tietoa niin se on vähän niin kuin purjehtisi ilman merikarttaa. Tarkka tieto on erittäin tärkeää kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta ja myös päätöksenteon tueksi, ja sen merkitys kasvaa entisestään tällaisina heikompina taloudellisina aikoina, sanoo tiedonhallintakonsultti Ari Hovi Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä tiedon määrä on moninkertaistunut, ja tietoa kaipaavat yhä useammat organisaatiot sekä kotimaassa että EU:ssa. BI on keino, jolla selviytyä kiristyvässä kilpailuympäristössä, tiukentuneista raportointivaatimuksista ja Henri Engström Business Intelligence -yksikön johtaja, Affecto Finland kiristyneestä päätöksenteon tahdista, Hovi muotoilee. Tietoresurssien arvo on noussut huomattavasti myös julkisella sektorilla. Tietoa on välitettävä muille viranomaisille ja myös yleiseen käyttöön kansalaiset saavat jo nyt eri lähteistä, kuten Kelalta ja Stakesilta runsaasti heitä koskettavaa tietoa. Ongelmana on aiemmin ollut saada organisaatioiden hallussa oleva tieto ulos helposti ja nopeasti. Nykyisillä tietovarasto- ja BI-ratkaisuilla tämäkin onnistuu. Ari Hovi Tietovarastot & Business Intelligence kirjan kirjoittaja, tiedonhallintakonsultti Tueksi epävarmoina aikoina Talouden heikompina aikoina organisaatiot joutuvat tarkastelemaan omaa toimintaansa entistä tarkemmin. Tuloksenteko on ollut viime vuosina verraten helppoa, sillä markkinat ovat olleet yritysten puolella. Nyt kun markkinoiden tuen varaan ei enää voi laskea, tulee organisaatioiden kyetä tarkastelemaan omaa toimintaansa esimerkiksi kustannusrakennetta tai tarjontaa entistä tarkemmin, sanoo Affecto Finlandin BI-liiketoiminnasta vastaava johtaja Henri Engström. Engströmin mukaan suomalaiset organisaatiot ovat viimeisimpien vuosien aikana lähteneet kiitettävästi mukaan kehittämään BI-ratkaisujaan. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta toiminta vakiintuisi kiinteäksi osaksi muuta liiketoimintaa. Aina, kun raportoidaan, suunnitellaan ja analysoidaan, on keskeistä, että pohjalla on organisaation oma ajantasainen tieto: Omat asiakkaat, tuotteet ja tekijät. Kysymys on siinä, että tietoa on mahdollista katsoa jouhevasti oikeasta näkökulmasta, että voidaan tehdä skenaarioita, what if -analyysejä ja päätösketjuja. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joita joka ikisessä yrityksessä mietitään muutosta valmisteltaessa. Koska BI-hankkeet ovat yleensä osa laajempaa muutosprosessia, Engström kuuluttaa koko henkilöstön sitouttamista niiden tavoitteisiin. Monissa organisaatioissa kaivataan lisäksi BI-asiantuntijaa, joka ymmärtää syvällisesti organisaation tietotarpeen ja joka huolehtii siitä, että BI-toimintoja todella viedään eteenpäin niistä saatavan hyödyn maksimoimiseksi. Usein on niin, että BI on vain muutaman harvan hallussa. Peräänkuulutan roolia kunnianhimoiselle soihdunkantajalle, joka huolehtisi asian kunnolla eteenpäin viemisestä. Asiakaskannattavuusraportoinnissa tyydytään esimerkiksi usein siihen, että tiedetään paljonko asiakas osti ja paljonko siitä jäi katetta. Hedelmällisempää olisi kuitenkin kysyä, mistä kate muodostuu: mistä tuotteista, kuka möi, mille alueille ja esimerkiksi siitä, mistä raaka-aineet tulivat. BI-ratkaisuilla kerätyn tiedon avulla voidaan mennä paljon pidemmälle. Nina garlo-melkas Vain olennainen on tärkeää Miten yrityksesi tunnistaa heikot signaalit? Ulkopuolisen business intelligence -tiedon kerääminen on haastavaa. Mitä jos antaisit meidän hankkia olennaisen tiedon puolestasi? Käy osoitteessa tai soita numeroon Only the Essential is Important

5 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 5 kuva: brano hudak kuva: rodolfo clix kuva: rihad covcic oikea tieto talteen Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen myötä tiedon määrä on moninkertaistunut joka on korostanut saatavailla olevan tiedon ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

6 6 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ajassa kuva: istock näkökulma 2 ole proaktiivinen kuva: Dmitriy Aseev faktaa Vuonna prosentissa suomalaisista suuryrityksistä tehtiin systemaattista liiketoimintatiedon hallintaa. Kilpailijoita koskeva tieto on noussut omaa toimialaa koskevan tiedon ohi tärkeimmäksi tietotarpeeksi, johon liiketoimintatiedon hallinnalla pyritään vastaamaan. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen on tärkein liiketoimintatiedon hallinnan tuottamaa tietoa hyödyntävä toiminto. Lähes neljä viidestä tietotuotteiden pääasiallisesta käyttäjästä kuuluu ylimpään johtoon Business Intelligence on informaatiotulvan ratkaisu Kysymys: Miksi tiedonhallinta on tärkeää? Vastaus: Tieto on päätöksenteon ratkaisevin tekijä. katsaus Yritysten on entistä paremmin ymmärrettävä tiedon merkitys omalle liiketoiminnalleen. Aktiivinen tiedonhallinta avaa liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentää riskejä. Tieto on päätöksenteon ratkaisevin tekijä. Nykyään liiketoimintatietoa kuitenkin suorastaan tulvii yritykseen niin sen sisä- kuin ulko puoleltakin. Business Intelligence merkitsee tiedon tietoista jalostamista ja hyödyntämistä päätöksenteon välineenä. Tietoteknisten järjestelmien lisäksi liiketoimintatiedon aktiivinen hallinta vaatii sekä liiketoimintaosaamista että ymmärrystä itse tiedon ja sen hallinnan luonteesta. Joku johtoryhmästä pitää vastuuttaa ottamaan tiedolla johtaminen vastuulleen. Mika Hannula Tampereen teknilisen yliopiston tietojohtamisen professori Tiedonhallinnan haasteet Nykyisessä tietoyhteiskunnassa on uskomattomia määriä tietoa saatavilla, ja yritysjohdon on mahdotonta keskittyä kaikkiin tietolähteisiin. Puhutaan tiedonhallinnan kuilusta. Joskus aiemmin yrityksen johto saattoi tuskailla saatavilla olevan tiedon riittämättömyyttä. Tiedonkäsittelykapasiteettia oli, mutta se ylitti saatavilla olevan tiedon määrän. Nykyään meillä on tietotaloudessa aivan valtavasti esimerkiksi avoimia lähteitä ja sähköisiä medioita. Tietoa on niin paljon, että tiedonhallinnan kuilu on kääntynyt ympäri. Nyt ei pystytä käsittelemään kaikkea saatavilla olevaa tietoa. Tämä kuilu kasvaa kovaa vauhtia, kertoo Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori Mika Hannula. Tiedonhallinnan kuilun ylittäminen lisäämällä jatkuvasti tietoteknistä kapasiteettia ei ole realistinen keino kehittää yrityksen toimintaa. Avainasemassa on liiketoiminnalle ratkaisevan tiedon tunnistaminen ja sen jalostaminen päätösten tueksi. Toimivasta Business Intelligencestä voi puhua vasta sitten, kun informaatiomassaa pystyy analysoimaan ja jalostamaan siten, että päätöstentekijät pystyvät perehtymään siihen oikeasti. Mitä tietotekniikkaan tulee, on muistettava, ettei Business Intelligence -toiminnassa olla pelkästään omien tietojärjestelmien tuottaman transaktiotiedon varassa. On arvioitu, että liiketoimintaympäristöön liittyvästä, päätöksenteossa tarvittavasta tiedosta % on saatavissa täysin julkisista, organisaation ulkopuolisista lähteistä, joten tätäkään puolta ei pidä laiminlyödä, Hannula muistuttaa. Riskienhallintaa ja ennustettavuutta Aktiivisen tiedonhallinnan merkityksen pitäisi korostua taloudellisesti vaikeina aikoina. Yritysten niukat resurssit on kohdennettava entistä tarkemmin, mikä ei välttämättä onnistu ilman liiketoimintatiedon oikeaa käyttöä. On aika ilmeistä, että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa liiketoimintatiedon hallintaan kiinnitetään huomiota erityisesti riskienhallinnan näkökulmasta. Toki Business Intelligencen kautta haetaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään keinoja kehittää omaa toimintaa, Hannula kertoo. Aktiivinen tiedonhallinta mahdollistaa myös toiminnan entistä tarkemman ennustettavuuden. Business Intelligencen avulla yritys saa paremman kuvan siitä, mitä markkinoilla ja omassa liiketoiminnassa on tapahtumassa. Näin ei pelkästään reagoida markkinoiden muutoksiin, vaan toimintaan saadaan mahdollisimman proaktiivinen ote, Hannula sanoo. Kysymys on tiedolla johtamisesta sanan varsinaisessa merkityksessä. Tiedon hallinta on hajallaan Valtaosa suurista suomalaisista suuryrityksistä harjoittaa järjestelmällistä liiketoimintatiedon hallintaa. Vaarana on kuitenkin tiedonhallinnan jähmettyminen nykyiseen muotoonsa. Tulevaisuudessa korostuva haaste on organisaation tietoresurssien hajanaisuus. Osa suomalaisyrityksistä katsoo, että niiden Business Intelligence -toiminnosta vastaa tietohallintoyksikkö. Osa ohjaa kääntymään bisnesanalyytikoiden puoleen, kertoo professori Mika Hannula. Samankaltainen jako näkyy Business Intelligencen työkalujen kohdalla. Meillä on organisaatioissa toisaalta tietovarastoja, toisaalta ulkoiseen liiketoimintaympäristöön keskittyneitä välineitä ja palveluita. Nämä eivät juurikaan keskustele keskenään, Hannula jatkaa. Tietoa johdettava kokonaisuutena Hannulan mukaan Business Intel- Yhä harvemmassa yrityksessä on BI-toiminnalle päävastuullinen henkilö tai sille osoitettu oma budjetti. Kuitenkin yritykset, joilla on vastuuhenkilö tai toiminnalle osoitettu budjetti, kehittävät liiketoimintatiedon hallintaa paremmin kuin yritykset, joilla näitä ei ole. Lähde: Petteri Halonen & Mika Hannula: Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisissa suuryrityksissä vuonna ligencen suuri, ratkaisemista odottava ongelma on tietoresurssien johtamisen keskittäminen. Suomalaisissa yrityksissä ei ole sellaista tietojohtajan toimenkuvaa, joka vastaisi tietoresursseista kokonaisuutena. Näkemykseni on se, että joku johtoryhmän jäsenistä pitää vastuuttaa selkeästi ottamaan tiedolla johtaminen vastuulleen, Hannula sanoo. Tiedon johtaminen kokonaisuutena tuo yhteen liiketoimintatiedon kannalta merkittävät toimijat. Esimerkiksi henkilöstöjohtajan vastuulla on henkilöstöosaaminen, joka on aineetonta pääomaa. Tietohallintojohtaja vastaa valitettavan usein vain tietotekniikan teknisestä ylläpidosta sen sijaan, että käsittelisi isoihin tietojärjestelmiin pesiytynyttä tietopääomaa. Kolmanneksi voi ottaa vaikkapa strategisen tason asioista vastaavan kehitysjohtajan, jolla on tiimissään tietoa jalostavia analyytikkoja. Tässä on jo kolme avainaluetta, joista jonkun pitäisi vastata kokonaisuutena, Hannula kuvaa. jussi tiihonen

7 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 7 Logicalla on yli Business Intelligence ja Corporate Performance Management -konsulttia ja asiantuntijaa Euroopassa. Olemme yksi alan johtavia toimijoita, jonka yhtenäiset toimintamallit yhdistävät globaalit ja paikalliset BI-ratkaisumme kilpailukykyisiksi palveluiksi asiakkaillemme. BI-teknologiayhteistyökumppaneitamme ovat mm. Microsoft, IBM/Cognos, SAP/BO, Oracle ja SAS. Meillä on eri toimialojen liiketoiminta- ja integrointiosaamista, joka mahdollistaa laajojen ja vaativien johtamisen, suunnittelun ja raportoinnin muutosprojektien toteuttamisen kokonaisvastuullisesti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Logica on johtava IT- ja bisnespalveluja tuottava yritys, joka toimii 36 maassa. Maailmalla meitä on 39000, Suomessa noin 2900 henkilöä.

8 8 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio Yksityinen Kaleva Travel on Suomen suurin matkatoimisto, jolla on 18 toimipistettä ympäri maan ja tytäryhtiöt Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa. Noin 580 henkilöä työllistävä yritys siirtyi BI-ratkaisun käyttäjäksi syksyllä näkökulma 3 säästöjä läpinäkyvyydellä Läpinäkyvyyden merkitys korostuu case kaleva travel Työskentelymme on muuttunut siten, että siinä missä tietoa ennen suodatettiin isoista tietomassoista, voimme nyt keskittyä tiedon analysointiin tästä on syntynyt aika- ja kustannussäästöjä raportointiosastollamme, kertoo yhtiön varatoimitusjohtaja Sirpa Vahvelainen. Merkittävin oivallus liittyy tiedon yhdistelyyn uudella tavalla. Kaikki asiakaspalveluprosessimme tiedot ovat läpinäkyviä ja tarkasteltavissa eri tasoilla ja eri näkökulmista. Läpinäkyvyyden merkitys korostuu globaalissa kaupankäynnissä Asiakkaita palvellaan monissa palvelukanavissa, monilta paikkakunnilta ja useassa maassa. Ratkaisumme mahdollistaa uusien liiketoiminnan näkökulmien mukaan tuomisen ja toisten pois sulkemisen, Vahvelainen lisää. Sirpa Vahvelainen Jari Oinonen Katjuska Taht Monipuolista tiedonkäyttöä BI-järjestelmän avulla Kaleva Travelin myyntipäälliköt ja yritysasiakkaat saavat tietoja mm. matkakustannusten seurantaan ja budjetointiin, matkustussäännön seurantaan, matkustuksen ohjaamiseen ja sopimusneuvotteluihin. Sisäisesti yhtiö hyödyntää BI:tä esimerkiksi myyntitiimien tavoitteiden ja tehokkuuden seurannassa, ja ostotoiminnoissa antamaan tarkkoja tietoja mm. asiakkaiden ostoja matkustuskäyttäytymisestä tai markkinaosuuksista. Ratkaisumme mahdollistaa kaikkien konsernimme yritysten tiedonkäsittelyn erikseen ja yhdessä, eri valuutoissa, tiedon vastaanottamisen ja lähettämisen eri lähteisiin, tietojen oikeellisuuden sekä raporttien noutamisen joustavasti ja kellonajasta riippumatta. Tietokuutiopohjainen ratkaisu on sisältöjen ja toimintalogiikan osalta oman kehitystyömme tulos eikä se vaadi asiakkailta erillisiä lisenssejä tai asennuksia, yhtiön projektipäällikkö Katjuska Taht kertoo. Syksyllä 2007 Kaleva Travel sai Pääkaupunkiseudun päättäjätutkimuksessa (PEP) parhaat arvosanat raportoinnistaan. BI-ratkaisumme on pitkäjänteisen kehittämisen ja uusien innovaatioiden tulos, jossa asiakkailtamme oppiminen on ollut merkittävässä roolissa. Liikematka-asiakkaiden Round Table -tapaamiset ja raportoinnin asiakasinfot olivatkin tärkeässä roolissa tarvekartoituksen kannalta, myyntijohtaja Jari Oinonen sanoo. Siinä missä tietoa ennen suodatettiin isoista tietomassoista, voimme nyt keskittyä tiedon analysointiin. Sirpa Vahvelainen nina garlo-melkas extra Kaleva Travel Kaleva Travel on yksityinen, riippumaton liike- ja vapaa-ajan matkatoimisto, jonka juuret juontavat vuoteen Omistuspohjaltaan täysin suomalaisen Kaleva Travelin pääomistaja on Juuranto-yhtiöt ja Kaleva Travelin johto. Liikevaihto tilikaudella oli euroa, tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa sekä tilikauden tulos yhteensä euroa. Kokonaismyyntitavoite tilikaudella on 400 miljoonaa euroa. Kaleva Travelilla on Asiakastiedon korkein Rating Alfa luottoluokitus. Lähde:

9 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite 9 KUVA:GRAIG JEWELL bi-ratkaisut haltuun Panosta tiedon laatuun ja läpinäkyvyyteen Yritystoimintaa koskevaa tietoa on paljon, joten oikean ja käyttö kelpoisimman informaation seulominen on tärkeää. Virheellinen tieto aiheuttaa virheellistä päätöksentekoa, joten tiedon laatuun tulee panostaa. + 1 Myös pk-yritysten tueksi Yhä useammat kasvuun tähtäävät pk-yritykset ovat ymmärtäneet liiketoimintatiedon keräämisen ja analysoinnin tärkeyden. Pk-yritykset, jotka pyrkivät tehostamaan liiketoimintaansa, ovat jo pitkän aikaa investoineet tähän teknologiaan. Ne ovat huomanneet, että prosessien, päätöksentekokyvyn ja ketteryyden tulee olla ihan eri tasolla, Teljo sanoo. Sellaisiakin pk-yrityksia on, joissa mahdollisuutta ei ole lähdetty realisoimaan, kun on ajateltu, että se on vain suurempien yritysten juttu. Viime aikoina nekin ovat kuitenkin huomanneet, että liiketoimintatiedon hallinnan tarve ei riipu organisaation koosta eikä toimialasta. kokonaisvaltaisesti 1. Business Intelligence teknologian vaatimukset arvioidaan yrityskohtaisesti. 2. Toimiva liiketoimintatiedon hallintajärjestelmä on yrityksen strategian taktinen toteutus-, seurantaja ohjausväline. 3. Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen on tärkeä osa liiketoimintatiedon hallintaprosessia. Kun tiedon laatu on kunnossa, pystyy ennakoimaan toimintaa paremmin ja tekemään oikeita päätöksiä. Siksi on tärkeää, että jo tietoja lähdejärjestelmiin syötettäessä varmistetaan tiedon tekninen ja sisällöllinen laatu, sanoo Information Management - tiimin vetäjä Minna Oksanen Digita Oy:sta Tiedon läpinäkyvyydellä on myös merkitys. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että kukin organisaatiossa näkee kaiken sen tiedon, joka on omalle päätöksenteolle tärkeää. IBM:n Business Intelligence ja Performance Management liiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Teljo sanoo, että yritysten tulisi valjastaa niin teknologia kuin organisaation henkilöstö mukaan liiketoimintatiedon hallintaprosessiin. Vain näin BI-toiminnoista voi saada kaiken irti. Enää ei ole niin, että BI:tä käyttää vain muutama ihminen siellä ja muutama täällä. Yrityksen täytyy oikeasti päättää, että ratkaisun käyttöönotto on yhtiön strateginen päätös ja että työkaluja ja tietoa käytetään läpi linjan. kuva: Catherine Yeulet

10 10 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti inspiraatio näkökulma 4 kuva: Marcin Balcerzak signaalista strategiaksi tietojohtamisen luuranko Tietojohtamiseen liittyy vahvasti strateginen ulottuvuus eli se, millä tavalla yrityksen henkilöstö on organisoitu, jotta se pystyisi luomaan uutta tietoa ja hyödyntämään sitä. Tietojohtaminen innovaatioiden lähteenä Kysymys: Miksi niin sanottu potentiaalinen tieto on tärkeää? Vastaus: Vahvistamalla Heikkoja signaaleja strategiaksi, voidaan panostaa tavoitteelliseen ja systemaattiseen ennakointitoimintaan. tietojohtaminen Tietojohtamisessa hyödynnetään organisaation jäsenten hallussa olevaa tietoa organisaation suorituskyvyn ja strategisen osaamisen lisäämiseksi sekä uuden tiedon ja innovaatioiden luomiseksi. Tämä vaatii yhteistyötä ja vuorovaikutusta, jonka edellytyksenä on mm. tiedon tai tietämyksen jakaminen sekä viestintää edistävien strategioiden kehittäminen. Tietojohtaminen on perinteisesti ymmärretty tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen ja elektronisten tietojärjestelmien näkökulmasta. Nykyisin yhä useammin kiinnitetään huomiota kuitenkin ihmisten ja tekniikan väliseen vuorovaikutukseen tiedon ja tietämyksen jakamisessa, tiedon prosessoinnissa sekä uuden tiedon tuottamisessa ja innovoinnissa. Tietojohtamisen luuranko on teknisissä järjestelmissä. Tietojohtamiseen liittyy vahvasti myös strateginen ulottuvuus eli se, millä tavalla yrityksen henkilöstö on organisoitu, jotta se pystyisi luomaan uutta tietoa ja hyödyntämään sitä. Mikään ei korvaa sitä, että henkilöstö yhdessä luo hyvän ja älykkään organisaation, sanoo tietojohtamisen asiantuntija, professori Pirjo Ståhle Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Faktaa Muuttuva maailma asettaa haasteita kasvavan tietomäärän osaavaan hallintaan ja johtamiseen. Organisaatiot tarvitsevat yhä enemmän asiantuntijoita hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa, ymmärtämään Mikään ei korvaa sitä, että henkilöstö yhdessä luo hyvän ja älykkään organisaation. Pirjo Ståhle Professori, Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Kilpailuetua muuttuvassa maailmassa Tietojohtamisen päätavoite on kilpailuedun luominen. BI-ratkaisuja tarvitaan tiedon kokoamiseen ja analysoinnin apuvälineeksi, mutta ilman inhimillistä, kokemusperäistä tietoa ja hyvää päätöksentekokykyä organisaatiolla ei ole riittävästi välineitä menestymiseen nopeasti muuttuvissa olosuhteissa ja kiristyvässä kilpailuympäristössä. taloutta ja osaamista kehittää tietoyhteiskunnan organisaatioita kohti uusia mahdollisuuksia.! Lue lisää: Ståhlen mukaan kokemusperäisen tiedon ohella erityisesti ns. potentiaalista tietoa tarvitaan innovaatioiden lähteeksi. Tehokas tietojohtaminen auttaa tunnistamaan ja jalostamaan markkinoiden muutoksia ja niiden luomia mahdollisuuksia. Pystytään nappaamaan heikkoja signaaleja ja vahvistamaan niitä organisaation sisäiseksi yhteisymmärrykseksi ja strategiaksi. Tämä edellyttää, että yrityksessä panostetaan tavoitteelliseen ja systemaattiseen ennakointitoimintaan. Tietojohtaminen innovaatioverkostoissa Organisaatioiden rajat ovat hämärtyneet ja yritysten välisiä verkostoja muodostuu yhä enemmän puhutaan ns. liiketoiminnan ekosysteemeistä. Yritysverkostoihin pohjautuva organisoitumismuoto liittyy läheisesti innovaatioiden kehittämiseen. Tietojohtamisen yksi tämän hetkinen ja tulevaisuuden haaste onkin johtaa asiantuntijaverkostoja. Koko arvoketjun hallinnan ja johtamisen kannalta on olennaista tunnistaa ja luokitella omassa verkostossa olevan toimijat. Luokittelu toimii pohjana mietittäessä, miten verkoston suorituskykyä voidaan kokonaisuutena parantaa, sanoo Vergo Oy:n toimitusjohtaja Asko Savolainen. Tieto on hyödyllistä vasta silloin, kun se on helposti käytettävissä. Savolainen korostaakin tiedon jakamisen merkitystä verkostojen tehokkaassa hallinnassa ja johtamisessa. Ei riitä, että tietoa kerätään ja jalostetaan jos sitä ei käytetä hyväksi johtamisessa ja päätöksenteossa. Talouden epävarmuus lisää kiinnostusta tiedonhallintaan ja tietojohtamista kohtaan. Verkostossa oleviin jäseniin liittyvän vastapuoliriskin arvioinnin merkitys korostuu merkittävästi. Luotettavan tilannekuvan saaminen verkostosta muodostuu yhdeksi kriittiseksi menestystekijäksi päätöksentekijöiden kannalta. Lisäksi verkostoihin liittyvät maineriskiasiat tulevat nousemaan yhä useampien johtajien agendalle kuluvan vuoden aikana, Savolainen ennustaa. nina garlo-melkas

11 tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti VTT panostaa BI-palveluihin asiakkaiden ja henkilöstön eduksi VTT on tutkimus ja innovaatioorganisaatio, joka toimii useilla asiakastoimialoilla ja teknologia-alueilla ja työllistää noin henkilöä. BI liitettiin osaksi organisaation toimintastrategiaa vuonna 2006, jotta VTT voisi palvella asiakkaitaan entistä paremmin toimimalla edelläkävijänä ympäristössä tapahtuvien muutosten havainnoinnissa, niihin reagoinnissa ja toimintojen fokusoinnissa. VTT:n kehitysjohtaja Petri Kallio kosken mukaan organisaatiolle on erityisen tärkeätä kyetä tunnistamaan toimintaympäristön muutokset, asiakkaiden tarpeet sekä teknologioiden mahdollisuudet nopeasti. Tämän avulla organisaatio pystyy kohdentamaan teknologian kehittämisen oikeille alueille ja näin tukea suomalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää liiketoiminnan uudistamisessa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. -BI-toiminnoilla VTT voi tuottaa tietämystä, hyödynnettäväksi sisäisen päätöksenteon lisäksi osana VTT:n asiakkuuksien ja palveluiden kehittämistä. BI:n avulla pyritään vahvistamaan koko organisaation tulevaisuussuuntautunutta ajattelua. ilmoitusliite 11 inspiraatio Laajaa palvelua VTT:n liiketoimintatiedon hallinta on kytketty vahvasti mukaan organisaation strategiaprosessiin ja toiminnan suunnitteluun. BI palvelee päätöksentekijöitä, ja se rakentuu ns. itsepalvelu- ja palvelutasosta. Itsepalvelu tarkoittaa uutisportaalia, talous- ja päivälehtiä, yritystiedonlähteitä ja valikoituja markkinatutkimusaineistoja, jotka löytyvät intranetissä ja ovat kaikkien VTT:läisten luettavissa. Tämän ns. BI-kirjaston tiedot ovat hyödyksi mm. projektivalmistelussa, asiakastapaamisissa ja roadmap-töissä, kertoo Business Intelligence päällikkö Irma Salovaara. Palvelutoiminnossa toimialakohtaiset tietoanalyytikot laativat johtajille ja päälliköille katsauksia, kuten erilaisia selvityksiä strategiaprosessin tueksi. case vtt Asiakkaiden huomioiminen BI mahdollistaa myös yritysanalyysien teon VTT:n tärkeimmistä asiakkaista. Näitä organisaatio voi käyttää tausta-aineistona valmistautuessa asiakastapaamisiin. - Asiakkaat kohtaavat luonnollisesti paremmin valmistautuneet asiakasjohtajamme ja -päällikkömme. Kun asiakastapaamisen lopulla olemme esitelleet konkreettiset ehdotuksemme jatkosta, asiakas on todennut parhaimmillaan: On kuin olisitte eilen olleet kuuntelemassa meidän keskusteluamme, sillä ehdotuksenne ovat juuri niiden linjausten mukaisia, kertoo toimialajohtaja Jouko Suokas. Talouden epävarmuus vaikeuttaa tulevaisuutta koskevien ennusteiden tekemistä, joten tarve BI-toiminnoille on yhä kasvanut. -Tiedon jano ja halu nähdä tulevaisuuteen ovat entisestään kasvaneet, mutta näkeminen on vaikeata, mistä esimerkkinä eri laitosten dramaattisesti heikentyneet ennusteet kuukauden parin välein, kunnes osa keskeytti koko ennustamisen. VTT:lle on tärkeää ymmärtää toimintaympäristön muutoksia asiakkaidensa näkökulmasta. Kaikki uutiset ja merkit, jotka kertovat suunnan muutoksesta, ovat tärkeitä,huomauttaa Business Intelligence päällikkö Irma Salovaara Lue lisää! netistä: -http://searchdatamanagement.techtarget.com/ -http://www.businessintelligence.com/ -http://www.tietoviikko.fi -http://www.globalintelligence.com/news/ whitepapers/marketintelligence-as-a-keysuccess-factor-in-an-

12 12 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Pelisäännöt BI-kentällä ovat muuttuneet: pitkän ja kalliin käyttöönoton vaatineiden, vanhentuneiden ja vaikeakäyttöisten ohjelmistoratkaisujen aika on ohi. Myös tiedon löytämisen tulee olla helppoa: yksityiskohtainen tieto klikataan esille jo alle sekunnissa. QlikView tuottaa nopeasti arvoa BI-investoinnille QlikView n käyttöönotto on tehostanut myös Fibox Oy Ab:n seurantaa ja raportointia vuoden päivät. QlikTechin lippulaivatuote QlikView auttaa sekä pieniä että suuria organisaatioita saamaan mahdollisimman paljon irti liiketoimintatiedoistaan. QlikTech on markkinoiden ainoa yritys, joka tarjoaa täyden 30 päivän palautus- ja hyvitysoikeuden. BI:n aidot bisneshyödyt liiketaloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna tulevat siitä, että yrityksessä oleva tieto saadaan hyödynnetyksi tarpeeksi nopealla syklillä ja niin käyttäjäystävällisesti, että sitä aidosti hyödynnetään läpi organisaation. Vuonna 2004 siirtyminen 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin helpotti tietojenkäsittelyä: jättimäistäkään tietomäärää yrityksissä ei tarvitse enää siirtää tietovarastoihin ja summata tili-, kustannuspaikka- tai tuoteryhmiin. Yksityiskohtainen nippelitieto voidaan helposti napsauttaa esiin, alle sekunnissa. Tämä on jo trendi maailmalla. Yritykset siirtyvät muistissa tapahtuvaan tiedon analysointiin, mikä mahdollistaa vasteaikojen saamisen alle sekuntiin vaikka pyöritetään tapahtumatason tietoa. Bisnestason hyöty on huomattava: pienimmätkin poikkeamat havaitaan nopeasti. Toisaalta resurssit eli tarjonta voidaan helposti ohjata sinne, missä on kysyntää. Myös liiketoimintariskit ovat helpommin hallittavissa, kun normaaliin asiakaskohtaisen myynnin seurantaan voidaan yhdistää vaikkapa asiakaskohtaisten avoimien laskujen seuranta, kertoo maajohtaja Jarmo Rajala QlikTechistä. Nopeasti tuotantoon, kevyin kustannuksin QlikTech on kasvattanut nopeasti markkinaosuuttaan toteuttamalla projekteja, joilla on poikkeuksellisen lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika tyypillisesti vain joitakin viikkoja. Myös alkuinvestointien kohdalla puhutaan huomattavasti pienemmistä luvuista kuin perinteisissä BI-investoinneissa. QlikTech toimii hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa sekä maailmanlaajuisesti että Suomessa. Asiakasyrityksistämme onkin tyytyväisinä todettu, että kerrankin hyötyjä saavutetaan jo ennen kuin toimittajan lasku saapuu, Jarmo Rajala naurahtaa. QlikView voi myös täydentää asiakkaan organisaatiossa jo olemassa olevia BI-työkaluja. Kannattaa kokeilla, mitä lisäarvoa avullamme voi saavuttaa. Tarjoamme veloituksetta 30 päivän QlikView-koekäytön, Rajala kehottaa. QlikTech n toiminta-ajatus sopii erityisen hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen, jossa yritykset karsivat kulujaan. Ennen QlikView n käyttöönottoa lähtötilanteemme oli tyypillinen: raportointi oli hajanaista, luvuissa oli eroja eikä tiedon jakeluun ollut yhtä yhtenäistä, varmaa tapaa. Lisäksi olemassa olevaan, asiakkaita koskevaan perustietokantaan haluttiin tehdä lisäyksiä, joihin silloinen järjestelmä ei taipunut. Parannuksia tarvittiin nopeasti, meillä ei ollut varaa odottaa yli puolta vuotta, kertoo Business Controller Teppo Perkkiö Fibox Oy Ab:sta. Huima kasvuvauhti Maailman nopeimmin kasvavan BI-järjestelmien toimittajan QlikTechin vuoden 2008 liikevaihto on kasvanut merkittävästi. Liikevaihto kasvoi 120 miljoonaan dollariin eli huimat 50 % vuodesta Suomessa meillä on jo yli 130 merkittävää asiakasta, Jarmo Rajala toteaa. Noin 60 miljoonan vuosittaista liikevaihtoa pyörittävä suomalaisyritys Fibox Oy Ab QlikTech kasvoi vuonna %, on yksi niistä. Yrityksellä on tytäryhtiö kym- sillä on yli asiakasta 92 maassa menessä maassa, neljä ja yli 700 liikekumppania maailmanlaajuisesti. polykarbonaatti-koteloiden tuotantolaitosta ja lukuisia paikalli- Lisätietoja osoitteesta sia jakelijoita jokaisella mantereella. Fiboxin sertifioidut muovikotelot olivat ensimmäiset laatuaan tullessaan markkinoille vuonna Ei siis ole ihme, että innovatiivinen yritys satsaa tosissaan myös tuotetietopalveluihin ja liiketoimintatietojensa ylläpitoon ja hyödyntämiseen. QlikView n avulla paitsi myyntisaamisten seuranta helpottui, myös toimittajien suorituskyvyn mittaaminen ja varastojen seuranta kohenivat huomattavasti. Päätöksentekoa on myös pystytty vyöryttämään organisaatiossa alaspäin, kun raportointi on helpottunut, kertoo Fiboxin liiketoimintayksikön vetäjä Esa Siljander. QlikTech Finland Oy:n maajohtaja Jarmo Rajala. QlikTech toimii korkealaatuisten yhteistyökumppaneiden kanssa maailmanlaajuisesti. Suomen yhteistyökumppaneita on mainittu ohessa.

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj

Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille. Juho Seppälä Digia Oyj Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille Juho Seppälä Digia Oyj 19.5.2017 AGENDA Digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet energia-alan palveluille 1. Digia pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT

Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Katse tulevaisuuteen: Kooste I työpajasta Jaakko Paasi VTT For Industry -skenaariot Miten tehdä menestyksekästä liiketoimintaa suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta

Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta Sotilaallinen näkökulma osana globaalia turvallisuutta 1 Lähtökohtia: sotilaallinen globaalissa turvallisuudessa 2 Sodan luonne ja sen muutos 3 Sotilaallinen työkaluna 4 Seurauksia Itämerellä ja Pohjolassa

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy

Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin. Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Ketterät tietovarastot ratkaisuna muuttuviin tiedolla johtamisen tarpeisiin Korkeakoulujen IT-päivät 4.11.2014 Kari Karru, Cerion Solutions Oy Cerion Solutions Cerion on tiedolla johtamisen ja toiminnan

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK

Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri. Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Korkeakoulun johtaminen ja kokonaisarkkitehtuuri Päivi Karttunen, TtT Vararehtori TAMK Mm. Kansainvälisesti korkeatasoisia ja omille vahvuusalueille profiloituneita korkeakouluja Entistä tuloksellisempaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Yhtiön yleisesittely

Yhtiön yleisesittely Yhtiön yleisesittely Muokkaa alaotsikon perustyyliä Asko Savolainen napsautt. Vergo Oy Tässä dokumentaatiossa esitettyjä tietoja ei saa hyödyntää, jäljentää tai muuten saattaa Vergo Oy l kolmansien osapuolten

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA GLO Hotel 18.2.2016 Ohjelma 9.00-9.30 9.30-10.15 10.15-11.00 Palveluliiketoiminnan yleiset haasteet raportoinnin ja johtamisen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE

Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja SERVICE & SOFTWARE Osavuosikatsaus 1-3/2014 30.4.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-3/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-3/2014 1-3/2013 Muutos % Liikevaihto 23 958 23 513 1,9 % Liikevoitto

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Kaikkien osaaminen käyttöön

Kaikkien osaaminen käyttöön Kaikkien osaaminen käyttöön miksi aihe on Sitralle ja Suomelle keskeinen ja miten Sitran Ratkaisu 100 -haastekilpailu vie asiaa eteenpäin? Kalle Nieminen Asiantuntija, Sitra 13.12.2016 Kaikkien osaaminen

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Miten johtaa tietoa ja toimijoita tuloksellisesti? Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

Miten johtaa tietoa ja toimijoita tuloksellisesti? Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy Miten johtaa tietoa ja toimijoita tuloksellisesti? Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy 2 256 WSP Advisory kuollutta 3 Who WSP Advisory cares? 5000 4 loukkaantunutta 5 Who WSP Advisory knows?

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009

CIO Forum. Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 CIO Forum Tietohallintojohtajat muutosjohtajina Säästöjä vai uusia valloituksia? Johan Sandell CIO Forum 3.6.2009 Tervetuloa Taloudellisen tilanteen haasteet voidaan kääntää mahdollisuuksiksi vahvalla

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta

Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta Vauhtia konepajateollisuuden kehitystoimille ja investoinneille - VTT tukee rakennemuutosta VTT:n media-aamiainen 24.4.2012 Erikoistutkija Ismo Ruohomäki, VTT 2 Suomikin tarvitsee tuotantoa Globalisaation

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä

Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä Yrityksesi kumppani kaikissa yhteyksissä ICT-palveluyhtiö VSP Perustettu 1896, itsenäinen operaattori ISO 9001 -laatusertifioitu palveluntarjoaja 200 alan ammattilaista viidellä paikkakunnalla Liikevaihto

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen

Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Uuden sukupolven verkko-oppimisratkaisut 15.2.2012 Jussi Hurskainen Arcusys Oy Toimivan johdon omistama tietotekniikan palveluyritys Perustettu vuonna 2003 Henkilöstö 48 ohjelmistoalan ammattilaista Asiakkaina

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000

Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Suomen Riskienhallintayhdistys Miniseminaari 21.9.2010 Mitä riskienhallinnan auditointi voisi tarkoittaa - referenssinä ISO 31000 Lassi Väisänen Matti Paakkolanvaara Yrityksen ja riskienhallinnan kehitysvaiheet

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot