KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 20.5.2013"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika klo Kahvitarjoilu klo Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Haavisto Tuija Lepola Kristiina Krans-Suonpää Kristiina, Mauri Maijalan varajäsen Parikka Heikki Siikanen-Toivio Leena Ylimäki Sinikka, varapuheenjohtaja Muut osallistujat Tarela Arja Nord Pirkko sihteeri, talouspäällikkö kirkkovaltuuston varapj. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Ensio Partanen puheenjohtaja Arja Tarela sihteeri tarkastus Akaa Sinikka Ylimäki Heikki Parikka Pöytäkirja yleisesti Nähtävänä oloa koskeva kuulutus on ollut Akaan kirkkoherranviraston sekä nähtävänä Kylmäkosken ja Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Akaan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Todistaa:

2 2 45 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9.luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. KN ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KL 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsut on postitettu Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom). Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan (KL 25:3). 1) Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa alkaen. 4) Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään kirkkoherranviraston ja Kylmäkosken sekä Viialan seurakuntatoimiston ilmoitustaululla ) tarkastajiksi valittiin Sinikka Ylimäki ja Heikki Parikka. 2) 4) 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvostossa asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on esittelijän pohjaehdotus. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 3 49 VIIALAN KIRKON KELLOTORNIN PERUSKORJAUKSEN URAKOITSIJAN VALITSEMINEN Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosassa on varattu euron suuruinen määräraha Viialan kirkon kellotornin peruskorjaukseen. Vuonna 2007 laadittu korjaussuunnitelma on päivitetty ja hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa Osallistumishakemuksen on jättänyt 12 urakoitsijaa, joille on toimitettu tarjouspyyntöasiakirjat Määräaikaan klo mennessä tarjouksen jätti 4 urakoitsijaa. Tarjousvertailu jätetyistä tarjouksista liitetään pöytäkirjaan (liite 1). Kaksi edullisimman tarjouksen jättänyttä urakoitsijaa, Temotek Palvelut Oy ja Rappaustekniikka Laurell Oy on kutsuttu urakkaneuvotteluun Urakkaneuvottelun tarkoituksena on varmistaa, että tarjoukset ovat yhteismitalliset ja että urakoitsija on ottanut huomioon kaikki tarjouspyynnön liitteenä olleessa rakennusselostuksessa mainitut asiat. Urakkaneuvotteluissa todettiin, että hinnaltaan alhaisimman tarjouksen jättänyt Temotek Palvelut Oy oli laskenut urakkatarjouksen siten, että korjaus suoritetaan paikkarappauksena. Tarjouspyynnön liitteenä olevasta työselostuksesta oli mahdollista syntyä sellainen väärinkäsitys että paikkarappaus riittää. Rappaustekniikka Laurell Oy:n tarjoushinta oli laskettu siten, että koko kellotorni verkotetaan ja uudisrapataan. Koska tarjoukset eivät olleet yhteismitallisia siitä syystä, että tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevasta rappauksen työselostuksesta oli mahdollista syntyä väärinkäsitys ja koska urakoitsijat eivät tienneet toistensa tarjoushintoja, Temotek Palvelut Oy:lle annettiin mahdollisuus ilmoittaa uusi yhteismitallinen tarjoushinta keskiviikkoon mennessä. Temotek Palvelut Oy:n edustaja Kimmo Laakso ilmoitti puhelimitse Hannu Järviselle, että he vetäytyvät tarjouskilpailusta. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto valitsee Viialan kirkon kellotornin peruskorjauksen urakoitsijaksi edullisimman tarjouksen euroa (sis. alv 24 %) tehneen Rappaustekniikka Laurell Oy:n ja valtuuttaa talouspäällikkö Arja Tarelan allekirjoittamaan urakkasopimuksen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Akaan kirkkoneuvostolle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010).

4 4 50 VUOSISIDONNAISEEN PALKANOSAAN OIKEUTTAVAN AJAN VAHVISTAMINEN KirVESTES Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa on aika, jonka viranhaltija/työntekijä on ollut 17 vuoden täyttämisen jälkeen - seurakunnan päätoimisessa palveluksessa - muun työnantajan päätoimisessa palveluksessa tehtäviään vastaavalla ammattialalla tai tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa tai - edellä sanottujen työnantajien sivutoimisessa palveluksessa tehtävissä, joista on olennaista hyötyä nykyisen viran/työtehtävien hoidossa. Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa määriteltäessä otetaan huomioon vain täydet kuukaudet. Useasta samana ajankohtana voimassa olleesta palvelussuhteesta otetaan huomioon vain yksi. KirVESTES Liite 1 Vastaavan ammattialan, olennaisen hyödyn ja sivutoimisen palvelussuhteen huomioon ottaminen perustuu työnantajan harkintaan. Olennaisen hyödyn ja sivutoimisen palvelussuhteen osalta harkinta koskee myös ajan pituutta. Erityisammattimies Markku Heikkilä on aloittanut palvelussuhteensa Akaan seurakunnassa Hänellä on aikaisempaa työkokemusta pöytäkirjan liitteenä (liite 2) olevan ansioluettelon mukaisista työtehtävistä yhteensä 27 vuotta 6 kuukautta. Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto hyväksyy Markku Heikkilälle vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaksi ajaksi Kiinteistöhuolto VeKa:n palveluksen 10 vuotta 7 kuukautta sekä aikaisemmista työsuhteista yhteensä 2 vuotta 3 kuukautta, eli yhteensä 13 vuotta. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

5 5 51 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN AKAAN SEURAKUNNAN HALLINTOA JA TALOUTTA HOITANEILLE TILIVELVOLLISILLE TILIKAUDELTA Akaan seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen tilikaudelta Talouspäällikkö Arja Tarela Kirkkoneuvosto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja liittää sen tilinpäätösasiakirjoihin (liite 3). Tilintarkastajat esittävät kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

6 6 52 SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAJÄRJESTELYT (KJ 33 ) Kappalaisen sijaiseksi Akaassa alkuvuodesta 2012 valittu seurakuntapastori Sirpa Piirto on hoitanut määräaikaista seurakuntapastorin virkaansa Akaassa alkaen ja virkamääräys on tällä hetkellä voimassa saakka. Piirto on osoittanut työssään erityisen hyvää teologista osaamista ja hengellistä väkevyyttä. Papin perustehtävissään hän on ollut luotettava ja viimeisessä työalavastuussaan nuorisotyön vastaavana viranhaltijana hän on johtanut tiimiä kehityskelpoisella tavalla. Erityisesti nuoret ovat ottaneet hänet hyvin vastaan. Piirrolla on uskonnonopettajan pätevyys ja pedagogista osaamista, joten hänen työtyöalakseen jatkossakin sopii hyvin nuoriso- ja rippikoulutyö. Kirkkoherra vs. Ensio Partanen Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto hakee Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta Sirpa Piirrolle uutta seurakuntapastorin virkamääräystä niin, että virkamääräys muutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi alkaen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

7 7 53 NUORISO-OHJAAJAN VIRANHALTIJAN VIRKAVAPAUS Nuoriso-ohjaajan viranhaltija Essi Helena Vuorenmaa anoo palkatonta virkavapautta Tampereen seurakuntayhtymässä toteutettavan rippikoulun jälkeisen nuorisotyön hoitamista varten ajalle Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö toteutuu pääosin Messukylän seurakunnassa. Essi Vuorenmaan motiivi työympäristön muutokseen on halu kehittyä ja laajentaa osaamistaan varhaisnuorisotyöstä myös vanhempiin ikäluokkiin. Anomus liitteenä (liite 4). Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Kirkkoneuvosto myöntää nuoriso-ohjaaja Essi Helena Vuorenmaalle palkatonta virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta ajalle Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

8 8 54 NUORISOTYÖN OHJAAJAN VIRAN HOITAMINEN AJALLA Nuorisotyön ohjaajan viransijaisuuteen ajalle on haastateltu kahta hakijaa. Eerika Tuomela on vuonna 2009 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulusta valmistunut yhteisöpedagogi, jolla on vahvasti työkokemusta seurakunnan varhaisnuorisotyöstä ja partiosta (CV liite 5). Paula Rupponen on vuonna 2011 valmistunut sosionomi kirkon nuorisotyön ohjaaja Diakonia-ammattikorkeakoulusta Pieksämäeltä. Hänellä on pitkä seurakuntakokemus Akaasta ja työkokemusta nuoriso- ja diakoniatyöstä (CV liite 6). Kesän 2013 varhaisnuorisotyön leirejä ajatellen ja Paula Rupposen irrotettavuus Urjalan seurakunnan perhetyöstä huomioon ottaen, viransijaisuuden osittaminen on perusteltua. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Yhteisöpedagogi Eerika Tuomela määrätään Essi Vuorenmaan sijaiseksi ajalle Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Vuorenmaa perehdyttää Tuomelan tehtäviinsä ennen virkavapaansa alkua. Sosionomi (AMK) kirkon nuoriso-ohjaaja Paula Rupponen määrätään Essi Vuorenmaan sijaiseksi ajalle Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Vuorenmaa perehdyttää Rupposen tehtäviinsä ennen virkavapaansa alkua. Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

9 9 55 AKAAN SEURAKUNNAN ERITYISNUORISOTYÖN OSALLISTUMINEN ELO JAMIT JA MANALA ROCK -TAPAHTUMIIN TOIJALAN MONITOIMIHALLILLA PE-LA Akaan nuorisokahvilat viettävät 5 -vuotisjuhliaan Toijalan monitoimihallilla. Nuorisokahvilat ovat Akaan vanhempainverkoston ja Akaan seurakunnan erityisnuorisotyön ylläpitämiä kahviloita Toijalassa ja Viialassa. Viiden viime vuoden aikana kahvilatoiminnassa on toteutunut yli käyntiä ja konsepti on ollut malliesimerkki koulujen, kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakunnan yhteistoiminnasta erityisnuorisotyössä. Elokuun vuosijuhla on suunniteltu kaksipäiväiseksi. Perjantaina olisi aikuisille Monitoimihallilla K-18 tilaisuus Elo Jamit, jossa esiintyisi ensin paikallinen tanssiorkesteri Pisara ja illan päättäisi Juha Tapion konsertti. Yhteistoimintavastuut olisivat niin, että seurakunnan erityisnuorisotyö osallistuisi budjettivaroin (3.200 euroa) osaan Juha Tapion konsertista ja nuorisotyönohjaaja Tarmo Repo toimisi yksin tilaisuuden järjestyksenvalvojien esimiehenä. Vanhempainverkosto ilman julkisia varoja vastaa pääosin kaikista, myös seuraavan päivän juhlakustannuksista. Ensimmäiseen iltaan on varainhankintakeinona suunnitteilla maksullinen varraspossu, virvoitusjuoma, siideri- ja oluttarjoilu. Kaupungin järjestyssäännön ja alkoholilain mukaisia lupia liiketoimintaan tilaisuudessa hakisi eräs ravitsemusalan ammattilainen (vanhempainverkoston jäsen), joka toteuttaisi nautintoaineiden myynnin ja tilittäisi syntyvän voiton Akaan vanhempain verkoston kautta tapahtumakustannuksiin. Järjestyssäännön mukainen kaupungin lupa alueella tapahtuvaan alkoholin myyntiin on myönnetty. Alkoholilain edellyttämää viranomaislupaa tilaisuudessa tapahtuvaan myyntiin on suunniteltu hakea. Lauantain 24.8 Manala Rock ilmaiskonsertti olisi tarkoitettu nuorille ja siellä esiintyisivät Anna Puu sekä paikalliset neljä nuoriso bändiä. Tilaisuudessa olisi ruokailu ja keittiöpalvelut. Seurakunnan omissa tiloissa ja tilaisuuksissa toteutetaan 0-toleranssia alkoholiin ja muihin nautintoaineisiin. Yksityistilaisuuksissa ja yksityishenkilönä jokainen vastaa omasta alkoholikäyttäytymisestään. Yhteistoiminta on vastavuoroisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Silloin kaikkea yhteistoimintaosapuolten laillista toimintaa nuorten hyväksi on myös periaatteiden osalta tarkasteltava tästä lähtökohdasta käsin. Erityisnuorisotyö on seurakunnalle nimensä mukaisesti vaikeassakin toimintaympäristössä kohderyhmäänsä tavoittavaa toimintaa, jota kukaan ei voi tehdä yksin. Seurakunta tulee rohkeasti ulos keskiöstään, ehkä hengelliselle epämukavuusalueelle, mutta verkostoituu ja etsii jäseniään jotka ovat vaarassa jäädä marginaaliin. Perustuen hyvään historiaan Vanhempainverkoston kanssa ja yhteisiin kokemuksiin monissa ns. matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestämisissä, seurakunta ymmärtää verkoston rahoitussuunnitelmia mutta ei voi hyväksyä sitä ainoana järjestelyvaihtoehtona. Hyväntekeväisyysjärjestöillä on tottumusta tällaisessa, seurakunnalla ei. Seurakunnan ydinosaamista ja perustehtävä on hengellinen työ. Siihen seurakunnan on läsnäolollaan ja tavoittavalla toiminnallaan tässäkin tapahtumassa selkeämmin keskityttävä. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Kirkkoneuvosto päättää, että Akaan seurakunnan erityisnuorisotyön osallistuminen tapahtumaan toteutetaan niin, että seurakunnan toiminnan päälinjat, 0-toleranssi alkoholiin ja päihteisiin sekä selkeä sen perustehtävän mukainen hengellinen palvelus tehtävä nuorisotapahtumassa ovat jokaisen ymmärrettävästi nähtävissä.

10 10 Esityksen mukaisesti Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Akaan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

11 11 56 AKAAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Kirkkoneuvosto ohjausryhmänä, Akaan seurakunnan strategiaa on päivitetty vuodesta Kirkon uusien hallintojärjestelmien (KiPa ja Kirjuri) tullessa tuotantokäyttöön sekä seurakuntien rakennemuutoskaavailujen vuoksi vuotuiset päivitykset on koottu Akaan seurakunnan strategiaksi v Seurakuntastrategian päätavoitteiksi on asetettu: - arvioida kirkkohallituksen ohjeistamin aikavälein Akaan seurakunnan toimintaympäristön muutoksia - ajantasaistaa seurakunnan arvot, missio ja toimintaperiaatteet vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja haasteita - kohdentaa toiminnan ja talouden henkilöstö kokonaiskirkollisesti keskeisiin tehtäviin ja tavoitteisiin - ohjata seurakunnan maaomaisuuden ja kiinteistöjen tuloksellista käyttöä - sekä taustoittaa seurakunnan suunnittelun ja päätöksenteon vuodenkiertoa Laadittu seurakuntastrategia perustuu Kirkon strategia vuoteen 2015 (Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö), kirkon eri työalojen kapeampialaisiin strategioihin, Akaan seurakunnassa laadittuihin osatöihin (henkilöstö ja luottamusmiehet vuosina ) sekä Kirkon nelivuotiskertomukseen Haastettu kirkko. Kokonaiskirkollisessa murroksessa, seurakunnan lähivuosien suuri haaste on yhdistää akaalaisia ihmisiä armon, ilon ja toivon sanoman yhteisöksi. Strateginen muutos on saada seurakunta yhdessäolon ja toiminnan paikaksi myös arjessa. Jatkossa, tätä laadittua koonnosta päivitetään kevään ja syksyn strategiapalavereissa. Vs. kirkkoherra Ensio Partanen Kirkkoneuvosto esittää liitteen (liite 7) mukaisen seurakuntastrategian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

12 12 57 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: 1) Työryhmien muistiot 1-5/2013 2) Varallisuusraportti Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5) 58 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT Vs. kirkkoherran viranhaltijapäätökset: 2/2013 Sairausloma 3/2013 Sairausloma 4/2013 Vuosiloma 5/2013 Vuosiloma 6/2013 Vuosiloma 7/2013 Vuosiloma 8/2013 Vuosiloma 9/2013 Vuosiloma 10/2013 Vuosiloma 11/2013 Sairausloma Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: 4/ Sairausloman myöntäminen 5/ Sairausloman myöntäminen 6/ Maksuvapautus leirikeskusvuokrasta 7/ Kausityöntekijöiden palkkaaminen 8/ Sairausloman myöntäminen Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi ja vahvistetaan kirkkoneuvoston hyväksymiksi toimenpiteiksi. Esityksen mukaisesti Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

13 13 59 MUUTOKSENHAKUMENETTELY Puheenjohtaja antaa KL 24 luvun mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. 60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2015 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA Torstaina 28.05.2015 17.30 Kokous alkaa kahvittelulla 17.30, sitten siirrytään perhekirkkoon klo 18, minkä jälkeen varsinainen kokous. KOKOUSPAIKKA Viialan seurakuntasali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 28.4.2014 klo 17.30. Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO 28.4.2014 klo 17.30 Pirkkalan kirkko KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5 / 2014 Sivu 2 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 PÖYTÄKIRJA 24.04.2014 Kirkkoneuvosto 1/7 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kokous 3/2014 pykälät 24-41. Aika Torstai 24.04.2014 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakunnan virastotalo JÄSEN Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195

Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Kirkkoneuvosto 9/2014 9.10.2014 195 Paikka ja aika Seurakuntatalo, torstai 9.10.2014 klo 18.00 21.30. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia poistui pykälän

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105

Toivo Loikkanen Merja Immonen Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 92-100, 103, 106-109 101-102, 104-105 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 5/2015 Kokous 12.5.2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 16.00 18.22 Paikka Seurakuntakeskus, kokoushuone Osallistujat Jäsenet ( x ) Loikkanen Toivo

Lisätiedot