Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI 22.8.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI 22.8."

Transkriptio

1 Kangasalan kulttuuritoimintojen kehittämistä ja kulttuuritalon toiminnan aloittamista tukevan neuvottelukunnan LOPPURAPORTTI Kangasalla on vuonna 2018 Pirkanmaan tyytyväisimmät kulttuurinharrastajat kuva Taina Sahlander

2 2 Sisällys SAATTEEKSI... 4 KANGASALAN KULTTUURITOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN... 5 NEUVOTTELUKUNTA, KUNNANHALLITUKSEN TOIMEKSIANTO... 6 TYÖRYHMÄT JA TEHTÄVÄT... 7 KANGASALATALON TOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA... 9 Tiivistelmä Taustaa Strategiset lähtökohdat Tilanneanalyysi Kangasalatalon ansaintalogiikka Asiakaskunta ja sidosryhmät Tuotteet ja palvelut Hallintomalli ja organisointi Markkinoinnin ja tiedotuksen linjaukset Liiketoiminnan mittarit, tavoitteet ja seurantajärjestelmä Talousarvio ja resursointi TILAMUUTOSEHDOTUKSET ESITYSTEKNIIKKA...22 LIITE 1: Kangasalatalon sidosryhmät...23 LIITE 2: Kangasalatalon hallintomalli ja organisaatio...24 LIITE 3: Talousarvio vuodeksi LIITE 4: Pohjapiirrokset (raportin lopussa)...33 LIITE 5: Muistio flyygelin hankintaprosessista...34 NYKYISEN VALTUUSTOSALIN TILOJEN UUSIOKÄYTTÖÄ SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TYÖSKENTELY, TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄ KANGASALAN KULTTUURITOIMINNOT Valtuustosali, valtuustosalin aula ja wc-tilat sekä kahvila ja keittiö Kirjaston varasto Kirjavarasto ja wc-tilat Opiston opetustila Valtuuston ryhmätyöhuoneet...38

3 3 2.6 Yleisiä alakerran tilojen toimintaperiaatteita...39 LIITE 1: Valtuustosalin uusi käyttö, kustannusarvio...40 ALLEKIRJOITUKSET...42 ERIÄVÄT MIELIPITEET...43

4 4 SAATTEEKSI Olin vuonna 2008 Pikkolan koululla kunnan kulttuuripalveluiden järjestämässä keskustelufoorumissa, johon osallistui yli 60 paikallisten kulttuurijärjestöjen edustajaa. Päivän loppukeskustelussa nousi yksi asia ylitse muiden. Kangasalle kaivataan omaa kulttuurin kotipesää, kulttuuritaloa. Mitä erilaisimmissa paikoissa nyt harjoittelevat ja esiintyvät kulttuurin harrastajat voisivat siellä harjoitella, esiintyä ja tavata toisiaan. Tämä toive on nyt toteutumassa, kulttuuritalon rakentaminen ja nykyisten valtuustosalin tilojen saaminen kulttuuri- ja muiden yhdistysten kokous-, harjoittelu- ja esiintymistiloiksi on Kangasalan kunnan päättäjiltä rohkea ja hieno päätös. Se on paljon suurempi asia kuin pelkkä kulttuurijärjestöjen tukeminen. Hyvinvointia, terveempää elämää ja lisää elinvuosia Pohjoismaissa on tehty monta tutkimusta ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Vuonna 2001 Luulajan yliopiston ihmisen elintapoihin perustuneen väitöskirjatutkimuksen tulos oli puhutteleva. Ihmisen terveyteen ja eliniän pituuteen vaikuttavat oleellisesti kulttuuriharrastukset. Joko ihminen itse osallistuu sen tuottamiseen tai on mukana sen kuluttamisessa. Samaa tukee keväällä 2013 ilmestynyt lääketieteen tohtori, kirurgi Markku T. Hyypän teos Kulttuuri pidentää ikää. Kirjassa todetaan tutkimustietoon viitaten, että Etelä-Suomessa ja varsinkin Pohjanmaan rannikon suomenruotsalaisilla kunnissa ihmiset ovat onnellisempia, terveempiä ja elävät vanhemmiksi kuin muualla Suomessa. Eron selittää kulttuuri ja kulttuurin sisältämä sosiaalinen pääoma, joka tunnetusti sykkii voimakkaimmin juuri suomenruotsalaisilla alueilla Suomessa. Viimeisin aiheesta julkaistu tutkimus on Jyväskylän yliopistossa jo 25 vuotta jatkunut seurantatutkimus, jonka tulokset julkaistiin heinäkuussa Myös tämän tutkimuksen mukaan kulttuuri- ja taideharrastuksen on todettu olevan yhteydessä terveenpään elämään. Tutkija Tuula Niemeläinen korosti tutkimuksessa tehtyä yllättävää havaintoa, jonka mukaan passiivinen harrastaminen, esimerkiksi konsertissa ja teatterissa käynnit, ennustaa pitkää ikää jopa vahvemmin kuin aktiivinen kulttuuriharrastus. Säästöjä kunnan terveysmenoihin Kangasalan kunnan budjetissa suurin menoerä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, 100,4 miljoonaa euroa vuodessa. Suuri osa kunnan terveysmenoista lienee ihmisten itsensä aiheuttamia. Sairastavuuden syitä ovat usein väärät elintavat, kuten liikkumattomuus, alkoholi, tupakointi ym. Myös nuorten syrjäytyminen ja siitä aiheutuneet ongelmat lisäävät kunnan terveysmenoja. Kulttuuritalon ohjelmatarjonta ja valtuustosalin mahdollistama harjoittelu- ja kokoontumispaikka ovat kunnan investointeja juuri ihmisten hyvinvointiin. Valtuustosalista on mahdollista luoda monipuolisella kulttuuritarjonnalla uudenlainen nuorisotila, mutta ei vain se, sillä kulttuuri kuuluu kaikille, vauvasta vaariin. Panostaminen urheilun ohella kulttuuriin tulee varmasti näkymään vuosien varrella myös kunnan terveysmenojen laskuna. Lopuksi Kulttuuritalo valmistuu syksyllä 2014 ja valtuustosali avattaneen palvelemaan järjestöjä hieman tämän jälkeen. Vaikka kunnan talous on tällä hetkellä haasteellinen, toivon, että päätökset tässä loppuraportissamme esitetyistä kulttuuritalon ja valtuustosalin muutoksista ja varusteluhankinnoista tehdään ripeästi ja yhteisymmärryksessä. Erkki Frick Neuvottelukunnan puheenjohtaja

5 5

6 6 NEUVOTTELUKUNTA, KUNNANHALLITUKSEN TOIMEKSIANTO Kunnanhallitus nimesi pitämässään kokouksessa Kulttuuritoimen neuvottelukunnan, johon kutsuttiin seuraavat kangasalalaiset kulttuurivaikuttajat: Anja Aarnio Leena Pajukoski Juha Mansikka-aho Jyrki Lähteenmäki Kaisa Tienvieri Tuomo Nisula Niina Kettunen-Niemi Martti Silvennoinen Leenamaija Raukola Sanna Kallio (nuorisovaltuuston edustaja) Tuula Komsi Heini Niklas-Salminen Soili Uotila-Välimäki Mika Eerola Erkki Frick Erkki Frick kutsuttiin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Neuvottelukunnan sihteeriksi nimettiin Kangasalan kunnan kulttuurijohtaja Taina Sahlander. Tehtävät 1. Ideoida ja suunnitella kulttuuritalon toimintakonseptia, tehtäviä, toimintoja ja hallintomallia. 2. Säästökeskuksen nykyisen valtuustosalin ja oheistilojen toiminnallinen kehittäminen ja rakenteellinen muuntaminen palvelemaan kulttuuri-, opisto- ja erilaisia harrastustoimintoja. 3. Tehdä ehdotuksia kulttuuritalon esitystekniikkaan liittyvistä laitehankinnoista siten, että talossa on mahdollista järjestää monipuolista kulttuuritarjontaa. Kimmo Pyykkö -museon toiminnan suunnittelu ei kuulu neuvottelukunnan tehtävään. Aikataulu 1. Antaa ehdotuksia kunnan v talousarvioon mennessä. 2. Muita toiminnallisia ehdotuksia mennessä.

7 7 TYÖRYHMÄT JA TEHTÄVÄT Kulttuuritalon toiminta Tehdä ehdotuksia uuden kulttuuritalon toiminnan järjestämiseksi ja esitystekniikkaan liittyvistä laitehankinnoista. 1. 9/2012 esityksensä jättäneen työryhmän suunnitelman tiivistäminen ja jalostaminen. Tuleva toimitusjohtaja laatii ja toteuttaa oman yksityiskohtaisemman suunnitelmansa. 2. Kunnan v budjettiin varaus kulttuuritalon toiminnan käynnistämiseksi vuoden 2014 aikana mennessä. 3. Mitkä ovat kulttuuritalon toimintaperiaatteet? Esitys kunnanhallitukselle mennessä. Nykyinen valtuustosali oheistiloineen (varastotila, ryhmätyöhuoneet ja opistotilat) Valmistella esitys kunnanhallitukselle tilojen tarvittavista rakenteellisista muutoksista palvelemaan kulttuuri-, opisto- ja harrastustoimintoja. 1. Mitä muutostöitä on tehtävä? 2. Kustannusarvion laadinta mennessä (kunnan budjetti) 3. Mikä on tilojen käytön toimintaperiaate? Esitys kunnanhallitukselle mennessä. Anja Aarnio, puheenjohtaja Tuula Komsi Jyrki Lähteenmäki Heini Niklas-Salminen Leena Pajukoski Martti Silvennoinen Kaisa Tienvieri Tuomo Nisula, puheenjohtaja Mika Eerola Sanna Kallio Niina Kettunen-Niemi Juha Mansikka-aho Leenamaija Raukola Soili Uotila-Välimäki

8 8 KANGASALATALON TOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Anja Aarnio, Tuula Komsi (25.7. saakka) Jyrki Lähteenmäki, Heini Niklas-Salminen, Leena Pajukoski, Martti Silvennoinen, Kaisa Tienvieri (29.7. saakka)

9 9 1. LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Tiivistelmä Kangasalatalon tavoitteena on tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita, jotka vahvistavat paikkakuntalaisten hyvinvointia. Talo tarjoaa laadukkaat puitteet kuntalaisten omalle harrastustoiminnalle ja myös ulkopuolisille taiteen ja kulttuurin harrastajille ja ammattilaisille sekä kokousten järjestäjille. Toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja laadukasta ja talon käyttäjien suosittelema. Talolla tulee olla vetovoimainen imago ja hyvä tunnettuus. Ohjelmatarjonnan tulee olla kiinnostavaa, monipuolista ja laadukasta, lisäksi talon toiminnassa tulee näkyä Kangasalan rikas kulttuurihistoria. Talon vahvuuksia ovat kokoluokka, omaleimainen profiili, se, että talossa on erityyppisiä tiloja ja että talo on erilainen vaihtoehto suurille kokous- ja kulttuuritaloille. Lisäksi talo toimii kunnan omien taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien sekä harrastajaryhmien esiintymispaikkana. Heikkoutena on salin pienuus huippuesiintyjille, parkkipaikkojen niukkuus, alussa heikko tunnettuus, taloudellisten resurssien niukkuus ja ravintolapalvelujen suppeus. Mahdollisuuksia tarjoavat mm. Tampereen läheisyys, rajatun asiakassegmentin korkeatasoiset esitykset ja urana kehitysvaiheessa olevien taiteilijoiden esiintymispaikkana toimiminen, laaja käyttämätön oheisohjelmapotentiaali, synergiat paikallisten toimijoiden välillä kuten Apila, Pikonlinnan alue, Mobilia, runsaslukuinen kulttuuritoimijoiden joukko sekä kesäasukkaiden että pysyvien asukkaiden keskuudessa. Uhkana ovat mm. Tampereen seudun laaja, vakiintunut kilpaileva tarjonta, majoitustilojen puute, julkisten liikenneyhteyksien heikkous ja se, etteivät kangasalalaiset koe taloa omakseen. Ihmisten vapaa-ajasta on kova kilpailu. Kilpailijoita eivät ole ainoastaan tapahtumien tuottajat vaan myös kotoa käsin käytettävät viihdepalvelut. Konserteissa ja tapahtumissa pääkilpailijat ovat Tampere-talon Pieni Sali, Puistotorni (TTT), Pyynikkisali ja Pakkahuone. Kokouksissa paikallisia toimijoita ovat Mobilia, uimahalli, Ali-Marttilan tila, kuntoutuskeskus Apila ja Ilkonhovi sekä esimerkiksi Tilisanssi ja 4 vuodenaikaa. Yli 200 paikkaa olevia auditorioita on Tampereen seudulla 13 kpl, samankokoisia kokoustiloja on 60 kpl, näissä 59:ssä on ruokailumahdollisuus. Tulo- ja menoarvio vuoden 2014 loppuun (15 kk, 10/ /2014): kunnan toiminta-avustus ensimmäisenä toimintavuotena ( ). Varsinaisia toiminnan tuloja arvioidaan tulevan marras-joulukuulta Yhteensä tuloiksi arvioidaan , menoiksi Suurin kuluerä on henkilöstömenot , seuraavaksi markkinointi Talon vuokramenoiksi arvioidaan vuoden 2014 osalle (marras-joulukuu) Kunnan tilintarkastajien ehdotuksesta osakepääomaksi ehdotetaan Sen lisäksi tilintarkastajat ehdottavat sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahastoa määrältään Tätä rahastoa voidaan käyttää investointien

10 10 rahoitukseen (esimerkiksi flyygeli, talon hankittavaksi tuleva käyttöomaisuus) ja mahdollisten huonojen tulosvuosien tuloksen tasaajana. Alkuvaiheessa tuote- ja palvelukokonaisuudet jaetaan ydinpalveluihin (mm. oma tuotanto, vuokraus, kokoukset), tukipalveluihin (mm. naulakkopalvelut, ostopalvelut jne.) sekä ravintolapalveluihin. Markkinoinnin painopisteenä alkuvaiheessa on tunnettuuden aikaansaaminen, myyntikanavien rakentaminen ja talon brändin luominen. Tiedotuksessa keskitytään mediasuhteiden luomiseen, tiedotukseen kuntalaisille ja omistajille (kunnan päättäjät) sekä positiivisen mielikuvan luomiseen. Talosta muodostetaan osakeyhtiö. Omistajana on sata prosenttisesti kunta ja omistajaohjausta kunnan puolesta käyttää kunnan hallitus ja erityisesti sen nimeämä liiketoimintajaosto. Kangasalatalo toimii osakeyhtiölain mukaisesti ja sen toimieliminä ovat yhtiökokous, hallitus (5-9 jäsentä, joista 3-5 ulkopuolisia asiantuntijoita) sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena on talon hallituksen nimeämä neuvottelukunta (jäsenet esim. kirjastosta, kulttuuritoimesta, yrittäjistä, harrasteryhmistä jne henkilöä) sekä tarvittaessa johtoryhmä. Alkuvaiheessa henkilöstö muodostuu toimitusjohtajasta, myynti-/markkinointisihteeristä sekä teknisestä mestarista. Ostopalveluina kunnalta hoidetaan esimerkiksi talous- ja hallintopalvelut, kiinteistöpalvelut. Tarvittaessa käytetään yksityisten yritysten palveluita. Kangasalatalon toimintaa mitataan ja seurataan talon hallituksen toimesta seuraavien mittareiden kautta: käyttöaste, kävijämäärät asiakas- ja tapahtumaryhmittäin, tapahtumien määrä, liiketulos, asiakastyytyväisyys asiakasryhmittäin ja tunnettuus asiakasryhmittäin. Lisäksi hallituksen ja johdon on seurattava omavaraisuusastetta (vakavaraisuus), maksuvalmiutta ja liikevaihtoa.

11 Taustaa Kangasalatalo tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita, jotka vahvistavat paikkakuntalaisten hyvinvointia. Kangasalatalo liittyy olennaisesti keskustan kehittämissuunnitelmaan. Yhdessä kirjaston, uimahallin ja torin kanssa talo muodostaa kokonaisuuden, jolla on myös taloudellista vaikutusta paikallisten yritysten toimintaan. Vahvistuessaan ja vilkastuessaan kunnan keskusta houkuttaa asiointiin ja palvelujen käyttöön. Kangasalatalo lisää myös kunnan vetovoimaisuutta ulkopaikkakuntalaisten ja yritysten keskuudessa. Talo tuo ulkopuolisia käyttäjiä ja on sitä kautta ostovoimaa lisäävä toimija. Mielikuva palvelevasta ja elämyksiä tarjoavasta kunnasta houkuttaa kävijöiden lisäksi uusia asukkaita ja yrityksiä kuntaan. Tämän liiketoimintasuunnitelman on tarkoitus luoda vain yleislinjauksia Kangasalatalon alkuvaiheen toiminnoille. Tässä suunnitelmassa ei mennä yksityiskohtiin eikä operatiivisten toimenpiteiden kuvaamiseen. Suunnitelma perustuu pääosiltaan ja täsmennettynä edellisen vuonna 2012 toimineen työryhmän laatimaan liiketoimintasuunnitelmaan. Suunnitelman keskeisenä ohjenuorana on kunnanhallituksen antama viitekehys ja neuvottelukunnalle keväällä 2013 antama viitekehys ja toimeksianto sekä kokouksessa annettu ohjeistus. 1.2 Strategiset lähtökohdat Liiketoimintasuunnitelman lähtökohtana on kunnan strategia. Sitä on kulttuurin ja keskustan kehittämisen osalta selvitetty hankesuunnitelmassa ja Talon lopullinen strategia voidaan rakentaa vasta sen jälkeen, kun talon hallintomallista on tehty päätös ja johto valittu. Päävastuu on silloin hallituksella tai vastaavalla ja valittavalla johdolla. Tässä yhteydessä määritellään vain strategiset linjat tahtotilan, toiminta-ajatuksen, arvojen, strategisten päämäärien ja keskeisten strategisten toimenpiteiden osalta. Tahtotila Kangasalatalo on omassa kokoluokassaan Pirkanmaan vetovoimaisin, houkuttelevin ja ammattitaitoisimmin toimiva kulttuuritalo, jonka ohjelmatarjonta palvelee kunnan kaikkia väestöryhmiä ja muita seutukunnan asukkaita, ja jonka käyttäjät suosittelevat sitä. Toiminta-ajatus Kangasalatalo luo uutta perustaa kuntalaisten hyvinvoinnille antamalla kuntalaisille mahdollisuuksia korkeatasoisiin elämyksiin. Talo tarjoaa laadukkaat puitteet kuntalaisten omalle harrastustoiminnalle ja myös ulkopuolisille taiteen ja kulttuurin alan harrastajille ja ammattilaisille, sekä kokousten järjestäjille.

12 12 Arvot Kangasalatalon arvot perustuvat Kangasalan kunnan arvoihin, historiaan ja toimintatapaan: käyttäjien etu ja kuntalaisten hyvinvointi yhteistyötä ja osallistamista korostava verkostoitumiseen pyrkivä Talon johdon ja henkilöstön tehtävänä on määritellä tarkemmin arvojen sisältö. Strategiset päämäärät Palvelu on kilpailukykyinen ja laadukas niin ulkopuolisille toimijoille kuin kunnan harrastajaryhmillekin. Ohjelmistotarjonta on kiinnostava, monipuolinen ja osallistava. Kangasalatalo on kokous- ja tapahtumajärjestäjien ja kuntalaisten suosittelema. Toiminta on kustannustehokasta ja laadukasta. Kangasalatalolla on vetovoimainen imago ja se tunnetaan Pirkanmaalla. Kangasalatalo on keskeinen Kangasalan kulttuuritoimintojen tahtotilan Kangasalla on vuonna 2018 Pirkanmaan tyytyväisimmät kulttuurinharrastajat toteuttaja. Kangasalatalon toiminnassa on näkyvästi esillä paikkakunnan kulttuurihistoria. Toimenpiteet alkuvaiheessa strategian toteuttamiseksi Omaleimaisen, vetovoimaisen ja vahvan profiilin luominen Päämääriä tukevan ohjelmapolitiikan luominen Taloudellisen ohjausjärjestelmän sekä johtamisjärjestelmän luominen tavoitteineen ja mittareineen Yhteistyöverkoston rakentaminen Mittarit alkuvaiheessa Käyttöaste (%) Kävijämäärät (henkilöä, tapahtumatyypeittäin) Tapahtumien määrä (tapahtumatyypeittäin, kumppanuudet) Liiketulos (toiminnoittain) Asiakastyytyväisyys asiakasryhmittäin (asiakastutkimus) Tunnettuus (asiakastutkimus) Tarkempi ja yksityiskohtainen strategia rakentuu talon hallinnon ja johdon toimesta vuoden 2014 aikana. 1.3 Tilanneanalyysi A) SWOT analyysi Vahvuudet kokoluokka omaleimainen profiili useamman tyyppisiä tiloja (konserttisali mahdollistaa kokousten oheisohjelman) erilainen vaihtoehto suurille kokous- ja kulttuuritaloille

13 13 kunnan omien taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien sekä harrastajaryhmien esiintymispaikka Heikkoudet sali on pieni huippuesiintyjille ravintolapalvelujen riittävyys alussa heikko tunnettuus rajallinen kilpailukyky kansainvälisillä esiintyjämarkkinoilla parkkipaikkojen vähyys liian pienet taloudelliset resurssit profiilin puute alkuvaiheessa Mahdollisuudet Tampereen läheisyys ja toisaalta vaihtoehto Tampereelle saavuttaa kokoluokkansa johtava asema Pirkanmaalla hinta/laatu-suhteen hyödyntäminen verrattuna esim. Tampere-taloon uransa kehitysvaiheessa olevien taiteilijoiden esiintymispaikka rajatun asiakassegmentin korkealaatuiset esitykset yhden päivän kokouspaikka kangasalalaisten yritysten kokouspaikka paikkakunnalla asuvien tunnettujen taiteilijoiden mukaan saaminen (suhdeverkostoineen) kiinnostavien oheisohjelmapakettien tuottaminen (paikalliset yritykset) Kangasalla on paljon potentiaalista kävijäkuntaa kesäasukkaat kunnan omien taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien sekä harrastajaryhmien synergioiden kehittyminen paikkakunnan maine ja rikas kulttuurihistoria rikkaat luontokohteet yhteistyö kunnan muiden osittain tai kokonaan omistamien kokouspaikkojen kanssa Uhat epäluuloisuus ulkopuolisten käyttäjien keskuudessa kilpailuasetelma Tampereen seudun monien palvelujen tarjoajien kanssa Tampereen seudun vakiintuneiden toimijoiden markkinaosuus tuotepakettien toimimattomuus (kokous, konsertti, ruokailu, majoitus jne) rahoituksen riittämättömyys ei synny omaa profiilia majoitustilojen puute kangasalalaiset eivät ota omakseen, jos imago ymmärretään elitistiseksi pelko, että Kangasalatalo kaventaa kunnan muiden kulttuuritoimintojen budjettia julkiset liikenneyhteydet väestöpohja liian pieni samoista asiakkaista kilpailevat kunnan osittain tai kokonaan omistamat kokouspaikat heikentävät talon kilpailukykyä

14 14 B) Kävijäpotentiaali Talon käyttäjät, asiakkaat, voidaan jakaa kolmeen ryhmään Lähikäyttäjät. Kangasalan keskustan ja lähitaajamien väki (kävellen, omalla autolla), yhteensä ihmistä Helposti saavutettavat: noin 25 km:n etäisyydeltä (bussi, oma auto) noin ihmistä Kaukokäyttäjät: harvinaisia kävijöitä, erityisiä esityksiä kuulemaan tulevat noin 100 km:n etäisyydeltä Viimeisten tilastojen mukaan suomalaiset käyvät kulttuuritilaisuuksissa seuraavasti: elokuvissa 51 %, konserteissa 50 %, teatterissa 43 %, taidenäyttelyissä 42 %, oopperassa 6 % (Tilastokeskus 2009). Näitä lukuja käyttäen saadaan Kangasalatalolle potentiaalisia käyttäjiä seuraavasti lähikäyttäjiä helposti saavutettavia kaukokäyttäjiä C) Markkina- ja kilpailutilanne Nykyhetkessä ihmisten vapaa-ajasta on kova kilpailu. Kilpailijoita eivät ole ainoastaan tapahtumien tuottajat, vaan myös internet palveluineen. Konserteissa ja tapahtumissa pääkilpailijamme ovat Tampereella Tampere-talon Pieni Sali, Puistotorni, Pyynikkisali ja Pakkahuone, sekä tietyissä tapahtumasegmenteissä Tampereen lukuisat teatterit. Lisäksi Tampereen kaupunki tarjoaa hyvin edulliseen, tuettuun hintaan mm. Hervannan elokuvateatterin tiloja ja Vanhan kirjastotalon salia. Kokousten järjestämisessä kangasalalaisia toimijoita ovat Mobilia, uimahalli, Ali-Marttilan tila, kuntoutumiskeskus Apila ja Ilkonhovi, sekä pienempiin kokouksiin esimerkiksi Tilisanssi ja 4 vuodenaikaa. Tampereelle on viime vuosina rakennettu kokousten järjestämiseen keskittyneitä korkeatasoisia taloja kuten Technopolis Yliopistonrinne, jossa on ravintola- ja saunapalveluiden lisäksi monia erikokoisia kokoustiloja videoneuvottelumahdollisuuksineen. KokousNet.fi on Tampere Convention Bureaun hallinnoima ja ylläpitämä verkkopalvelu, johon kuuluu valtaosa Tampereen seudun palveluntarjoajista. Verkkopalvelusta käy ilmi, että yli 200 paikkaa vetäviä auditorioita on Tampereen seudulla 13 kpl, kokoustiloja löytyy samalle henkilömäärälle 60 kpl, näistä 59 paikassa on ruokailumahdollisuus. Samasta palvelusta löytyy kokousten järjestäjille valmiiksi räätälöityjä oheisohjelmapaketteja Tampereen seudulla 87 kpl. Näistä yksi tapahtuu Kangasalla. Kangasalatalon tavoite on olla oman kokoluokkansa ykkönen Pirkanmaalla. Vahvan ilmeen ja brändin rakentaminen on oleellista Kangasalatalolle.

15 15 Suomen Kulttuuritalo ry:n jäseninä on 20 taloa. Isojen talojen (Tampere-talo, Sibeliustalo, Verkatehdas) kanssa kilpailu on vain kilpailua pientuotannoista. Useat talot toimivat tiiviissä yhteistyössä kirjastojen, aikuisopistojen tai muiden oppilaitosten kanssa. Tämä yhteistyö toteutuu Kangasalatalonkin osalta. 1.4 Kangasalatalon ansaintalogiikka Kangasalatalon ansaintalogiikka perustuu seuraaviin ansaintamahdollisuuksiin 1. Kangasalatalo vuokraa tilat ulkopuoliselle tuottajalle (konsertit, tanssitapahtumat, teatteri, sirkus jne.). Tulot muodostuvat salivuokrasta, naulakko-, teknisistä palvelumaksuista jne. 2. Kangasalatalo vuokraa tilat ulkopuoliselle kokousjärjestäjälle. 3. Kangasalatalo tuottaa itse. Lipputulot talolle vähennettynä esiintymis- ym. korvauksilla 4. Yhteistuotanto ulkopuolinen tuottaja/kangasalatalo. Voitto/tappio jaetaan. 5. Vuokraustoiminta kunnalle (kokoustilat) 6. Vuokraustoiminta kangasalalaisille yhdistyksille ja seuroille esiintymisten järjestämiseksi 7. Tilojen vuokraaminen yksityishenkilöille esim. juhlakäyttöön 8. Tuotot (provisio) ravintolatoiminnasta 9. Messu- ja näyttelytoiminta, joko erikseen tai tapahtumiin liittyvä näyttelytoiminta. Ehdottomasti merkittävimmäksi tulolähteeksi muodostuu ulkopuolisten konsertti- ym. tapahtumien sekä kokousten järjestämisestä saatavat tulot. Vuokra kangasalalaisille yhdistyksille ja seuroille on sidottu katsojamäärään. Tulon muodostumisen jakautuminen edellä mainituille ansaintamahdollisuuksille on yksi keskeisiä seurattavia asioita. Paitsi, että seurataan tulon muodostumista, on myös seurattava kunkin ryhmän kulurakennetta ja itse tulosta. Yllä mainituille ryhmille asetetaan tulostavoitteet. 1.5 Asiakaskunta ja sidosryhmät Asiakkaat Kulttuuritalon käyttäjiä ovat tilaisuuksien järjestäjät ja niiden yleisö sekä kunnan harrastajaryhmät Asiakkaat yleisötilojen käyttäjinä kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumissa, taidenäyttelyissä kävijät kokouksissa kävijät kirjaston käyttäjät messu- ja näyttelykävijät kahvila-/ravintolapalvelujen käyttäjät

16 16 sosiaalinen virkistyskäyttö (lapset, vanhukset, eläkeläiset jne.) Tilaisuuksien tuottajat ja järjestäjät Kangasalatalon oma tuotanto ulkopuoliset ohjelmatuottajat kokousten, koulutusten ja seminaarien järjestäjät kunta, oppilaitokset yksityistilaisuuksien järjestäjät yritykset ja yhdistykset Kunnan harrastajaryhmät ja yhdistykset harjoitustilan käyttäjinä tapahtumien tuottajina Sidosryhmät Sidosryhmät voidaan jakaa primääreihin, sekundäärisiin ja perifeerisiin sidosryhmiin. (Ks. liite 1) Primäärit sidosryhmät ovat ryhmiä, joiden kanssa Kangasalatalo on jatkuvasti tekemisissä tai joiden läsnäolo muodostaa talon toiminnan sisällön. Näitä ovat: yleisö, esiintyjät, tuottajat, kokousjärjestäjät, kunta, oppilaitokset, yhdistykset, paikallismedia. Sekundääriset sidosryhmät ovat Kangasalatalon toiminnalle tärkeitä esim. rahoituksen ja talon laajemman verkostoitumisen kannalta, mutta yhteydenpito Kangasalatalon ja sekundääristen sidosryhmien välillä ei ole välttämättä päivittäistä. Perifeeriset sidosryhmät muodostuvat niistä tahoista, jotka on hyvä ottaa huomioon Kangasalatalon potentiaalisina yhteistyökumppaneina tai asiakkaina, mutta perifeerisiin sidosryhmiin ei panosteta kovin suurella intensiteetillä. Jos jokin perifeerisistä ryhmistä alkaakin saada merkittävää roolia talon toiminnassa, se voi muuttua sekundääriseksi tai primääriksi sidosryhmäksi. Sidosryhmät on jatkuvasti muotoutuva kokonaisuus, joka elää talon toiminnan kehittyessä ja ympäristön olosuhteiden muuttuessa. 1.6 Tuotteet ja palvelut Kangasalatalon tuotestrategian täytyy perustua keskeisten asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeille. Toinen keskeinen lähtökohta on asiakkaiden eri segmentit, ja kolmas määräävä tekijä on ansaintalogiikan ydinalueet. Kaikkia näitä ohjaa strategiset linjaukset. Tämän mukaisesti alkuvaiheessa tuote- ja palvelukokonaisuudet jaetaan seuraaviin ryhmiin Ydinpalvelut oma tuotanto

17 17 vuokraus ulkopuolisille yhteistuotannot erikseen mainittavana kokouspalvelut Tukipalvelut naulakkopalvelut, lipunmyynti, av-, valo-, ääni- ja näyttämötekniikka mahdolliset ostopalveluina ostettavat palvelut oheisohjelmapaketit kokouksiin ja koulutuksiin Ravintolapalvelut väliaikatarjoilu ja kokousten kahvitarjoilu on välttämätön Tuotteet, joita talo myy ja tarjoaa eri ryhmien ja asiakkaiden käyttöön muodostuvat yllä olevien palvelujen yhdistelmistä. Esimerkiksi kokoustila, väliaikatarjoilu, ravintolapalvelu (ulkopuoliselta) ja majoitus (ulkopuoliselta). Näistä yhdistelmistä rakennetaan tuotepaketteja eri asiakasryhmille niin ulkopuolisille tuottajille kuin harrasteryhmillekin. 1.7 Hallintomalli ja organisointi Yksityiskohtainen selvitys Kangasalatalon hallintomallista, organisaatiosta ja henkilöstöstä on liitteessä 2. Lähtökohtana on se, että talosta muodostetaan osakeyhtiö. Omistajana on sataprosenttisesti kunta ja omistajaohjausta kunnan puolesta käyttää kunnan hallitus ja erityisesti sen nimeämä liiketoimintajaosto. Kangasalatalo toimii osakeyhtiölain mukaisesti ja sen toimieliminä ovat yhtiökokous, hallitus (5-9 jäsentä, joista 3-5 ulkopuolisia asiantuntijoita) sekä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena tulisi olla hallituksen nimeämä neuvottelukunta (jäsenet esim. kirjastosta, kulttuuritoimesta, yrittäjistä, harrasteryhmistä jne, henkilöä). Alkuvaiheen henkilöstösuunnitelma on liitteessä 2. Toimitusjohtajan tehtävä on rakentaa ensimmäisen vuoden yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma, joka pitää sisällään myös talon toiminnot ja niitä varten tarvittavan organisaation. Samoin toimitusjohtaja valmistelee yhdessä hallituksen kanssa talon ensimmäisen kolmen vuoden strategian.

18 Markkinoinnin ja tiedotuksen linjaukset Markkinoinnin ja tiedotuksen linjaukset perustuvat alkuvaiheessa seuraaville asiakokonaisuuksille Markkinointi talon tunnettuisuuden aikaan saaminen myyntikanavien rakentaminen (oma suora myynti, asiamiehet, harrastajaryhmät, netti) talon brändin luominen ja sen kehittämisen aloittaminen myynninedistämismateriaalin rakentaminen markkinoinnillisen yhteistyöverkoston organisointi Tiedotus sisäinen tiedotus kunnan päättäjille (omistajat) avoin, vuosittain toteutettava tiedotus talon tuloksesta ja toiminnasta kuntalaisille Kangasalatalon käyttöön kannustava kuntalaisille mediasuhteiden luominen: lähimediat ensisijaisena tavoitteena nimikilpailun hyödyntäminen Ensimmäisen vuoden markkinointipanostuksen tulee olla sellainen, että se mahdollistaa em. ydinasioiden toteuttamisen. Alkuvaiheessa käytetään ulkopuolisten ammattilaisten (mainos-, markkinointi-, viestintätoimistot) parhaan mahdollisen vaikutuksen aikaan saamiseksi. Markkinointipanostus on noin kolmannes ensimmäisen 15 kk:n talousarviosta. 1.9 Liiketoiminnan mittarit, tavoitteet ja seurantajärjestelmä Mittarit ja tavoitteet Kangasalatalon liiketoiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tavoitteet. Tavoitteet tarkistetaan hallituksen ja johdon toimesta heidän otettua tehtävät haltuunsa. Tavoite Mittari Käyttöaste (%) Kävijämäärät (henkilöä, tapahtumatyypeittäin) Tapahtumien määrä (tapahtumatyypeittäin, kumppanuudet) Liiketulos (toiminnoittain) Asiakastyytyväisyys asiakasryhmittäin (asiakastutkimus)

19 19 Tunnettuus (asiakastutkimus) Lisäksi hallituksen ja johdon on seurattava omavaraisuusastetta (vakavaraisuus), maksuvalmiutta ja liikevaihtoa. Muut seurattavat asiat määritellään johdon toimesta erikseen (esim. myynti, liikekulujen kehittyminen, jne.). Seurantajärjestelmä Liiketoiminnan kehittymisen seurantaa varten rakennetaan seuranta- ja raportointijärjestelmä (liiketoiminnan ohjausjärjestelmä). Alkuvaiheessa hallituksen rooli on keskeinen. Järjestelmässä pyritään käyttämään kunnan ohjausjärjestelmää hyväksi ja ostamaan tarvittava järjestelmäosaaminen kunnalta. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista tilitoimistoa. Tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja heidän ammattitaitoaan käytetään seurannassa hyväksi. Sisäinen tarkastus hoidetaan mikäli mahdollista alkuvaiheessa kunnan sisäisen tarkastuksen toimesta. Ulkoinen tarkastus vastaavasti tilintarkastajien toimesta Talousarvio ja resursointi Talousarvio Talousarvio on laadittu 15 kuukauden osalta ajalle Tulojen osalta lähteinä on ensimmäisenä toimintavuotena kunnan toiminta-avustus Varsinaisia toiminnan tuloja on marras-joulukuun tilaisuuksista. Yhteensä tuloiksi arvioidaan Osakepääomaksi kunnan tilintarkastajat ehdottavat Sen lisäksi tilintarkastajat ehdottavat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa määrältään Osakepääoma ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ei ole tilinpäätöksessä tuloa vaan taseen osa. Rahastoa voidaan käyttää investointien rahoitukseen (esimerkiksi flyygeli, talon hankittavaksi tuleva käyttöomaisuus) ja mahdollisten huonojen tulosvuosien tuloksen tasaajana. Seuraavina vuosina toiminta-avustus pienenee talon oman tulonhankinnan kehittyessä. Suurin menoerä kulupuolella on henkilöstömenot , seuraavaksi eniten kuluu markkinointiin Talon vuokramenoiksi arvioidaan vuoden 2014 osalle (2 kk). Menot kokonaisuudessaan ovat Talousarvio erittelyineen on liitteessä 3. Talousarvio on laadittu 15 kuukauden mittaiseksi. Kuluista kohdistuu arviolta kaksitoista viidestoistaosaa (12/15) vuodelle 2014 ja kunnan toiminta-avustuksesta sama määrä. Resursointi Liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa on esitetty alkuvaiheen henkilöstöresurssien tarve. Tulevien vuosien henkilöstötarve määritellään myöhemmin. Muiden resurssien tarve (henkilöstön tilakysymykset, laitteet, välineet jne.) alkuvaiheen osalta on esitetty talousarviossa.

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus

Työtä teatterista. Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke. Hakemus Työtä teatterista Iisalmen, Kiuruveden ja Lapinlahden teatterialan työllistämis- ja kehityshanke Hakemus OKM / Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 08.05.2013

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005

Kunnan konserniohjaus. Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Kunnan konserniohjaus Tiedotustilaisuus 28.6.2005 Omistajapolitiikka ja konserniohjaus Omistajapolitiikka Omistajastrategia - mitä omistetaan Konsernisohjaus - miten omistetaan Strategegisten tavoitteiden

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä

Liitemuistio 1. Palkitsemistiedot. 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj. b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi Fortum Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 50,76% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön ja kaasun tuotanto, hankinta,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Metsähallituksen uusi toimintamalli

Metsähallituksen uusi toimintamalli Metsähallituksen uusi toimintamalli 17.2.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Liikelaitos METSÄHALLITUS -KONSERNI nykyisellään PÄÄJOHTAJA Metsähallituksen yhteiset konserniyksiköt

Lisätiedot

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri

Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri Vapaa-ajanlautakunta Kulttuuri KAUPUNGINHALLITUS KH 10.6.2013, 219 Talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laatimisohjeet, Talouden tasapainottaminen: 1) toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit.

Esityksessä on määritelty ja perusteltu Humanpolis Oy:n toiminta toiminta-alueittain, niihin käytettävä työaika sekä niitä koskevat resurssit. Humanpolis Oy Toiminta ja resurssit 2016-2017 Ritva Okkonen Humanpolis Oy hallitus/ 24.5.2016 Humanpolis Oy:n omistajakunnat Muhos, Utajärvi ja Vaala myönsivät keväällä 2016 yhtiölle pääomalainaa yhteensä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

SOPIMUS TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Raahesalin lipunmyynti Kirkkokatu 28, 92100 Raahe Kirkkokatu 28, 92100 Raahe tilavaraukset puh. 044 439 3232 puh. 044 439 3237 tekniikkavastaava puh. 044 439 3235 avoinna: ma-pe klo 10-17 sähköposti: kauppaporvari@raahe.fi

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Liite 2.1. VER hallitus , Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: INVESTOINNIT YHTEENSÄ Liite 2.1 VER hallitus 27.10.2016, Liite 7 VALTION ELÄKERAHASTON (VER) SISÄINEN BUDJETTI VUODELLE 2017 ESITYS: TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ BUDJETTI YHTEENSÄ 7 464 000 euroa 0 euroa 7

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi

Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI Hannu Leskinen POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA HKI 8.12.2016 Hannu Leskinen - Järjestämisvastuu Vastaa asukkaan lailla säädettyjen oikeuksien toteutumisesta (ML 7 ) Pitää huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen

Asiakkaan valinnanvapaus laajenee alkaen Asiakkaan valinnanvapaus laajenee 1.1.2019 alkaen Uudet maakunnat alkavat vastata sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä alueensa asukkaille 1.1.2019. Asiakas voi valita palvelun julkisen, yksityisen

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014

Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 Esitys Puolarmetsän terveysasemapalvelujen hankinta 10.3.2014 ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI, IVA) ESPOON SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1. Ennakkoarvioinnin tarve (tulosyksikkö

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016

TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 - TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ TALOUSARVIOSTA 2016 1 (13) 100 SAUNA-LEHTI JA TIEDOTUSTOIMINTA Budjetti 2016 Ennuste 2015 Budjetti 2015 Toteuma Budjetti 2014 2012 Tuotot yhteensä 81 000,00 101 000,00 71 000,00

Lisätiedot

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT

KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 1 KEITURIN SOTE OY TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISVALMISTELUT 18.8/21.8.2015 Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki 31.8.2015 2 Asian valmistelu Kaupunginvaltuusto päätti 4.5.2015, että o Virtain kaupunki siirtää kaupungin

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot