Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo 19.30 21.00. (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.40 20."

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika: Maanantaina 26. toukokuuta 2014 klo (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo ) Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik Boström, Kaj Dahlin, Christian Eriksson, Roger Finne, Per-Erik Forsblom, Greger Forsblom, Susanne Forsström-Fellman, Anette Hjulfors, Bernhard Holmqvist-Nybacka, Karin Holmäng, Johanna Häggblom, Carola Häggman, Roger Häll, Tarja Käcko, Guy Käldman, Leif Källman, Carl-Johan Lindfors, Ralf Nylund, Mats Nylund, Tommy Pettersson, David Pettersson, Roger Roslund-Nordling, Camilla Sandberg, Henrik Snellman, Matts Stenmark, Tore Sundkvist, John Wiklund, Senja Wärn, Mathias Östman, Majvor Överfors, Johanna Varajäsenet: Käld, Markus Läsnä olleet varajäsenet: Borgmästars, Görel Hagman, Joel Muut läsnä olleet Svenfors, Stefan Löf, Gundel kunnanjohtaja kansliapäällikkö Pykälät Allekirjoitukset Kaj Boström puheenjohtaja Gundel Löf sihteeri Pöytäkirjantarkastus Pedersöressä David Pettersson Roger Pettersson Pöytäkirjan nähtävänäpito Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Pedersören kunnantalossa 3. kesäkuuta 2014, todistaa Gundel Löf, kansliapäällikkö

2 Kunnanvaltuusto Kokouksen avaus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen, toivotti jäsenet tervetulleiksi ja totesi, että kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. 38 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin: David Pettersson ja Roger Pettersson.

3 Kunnanvaltuusto Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Sandberg ehdotti, että kunnanvaltuusto ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana asian Eroanomus luottamustehtävistä, Pettersson ja Snellman, sekä uusien jäsenten valinta. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.

4 Kunnanvaltuusto Lisämääräraha-anomus, Lappforsin päiväkoti Lappforsin päiväkodin suunnittelutoimikunta on pyytänyt tarjouksia ja tehnyt kustannuslaskelmia rakennustyöstä. Kunnanvaltuusto on rakennusohjelmassa 2014 hyväksynyt euron määrärahan Lappforsin päiväkodin remonttia varten. Jätettyjen tarjousten sekä suunnittelutoimikunnan laskelmien perusteella hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa (liite). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä Lappforsin päiväkotihankkeelle. Edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää pyydetyn lisämäärärahan, kunnanhallitus valitsee suunnittelutoimikunnan ehdotuksen mukaan seuraavat urakoitsijat Lappforsin päiväkodin rakennusteknisiä ja ilmastointiteknisiä töitä varten: Rakennustekniset työt: Ahlvik & Myrevik Ilmastointitekniset työt Asentaja Group Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 40 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja myönsi Lappforsin päiväkodin rakentamista varten euron lisämäärärahan.

5 Kunnanvaltuusto Lisämääräraha-anomus, Forsby skola Forsby skolan julkisivuremontin suunnittelutoimikunta on pyytänyt hankkeesta tarjouksia. Vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha. Joulukuun lopussa vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki päätöksen avustusten myöntämisestä home- ja kosteusvaurioisille kouluille. Valtionavustus voi olla jopa 25 % kustannuksista. Valtionavustuksen ehtona oli, että koulussa on tehtävä perusteellinen kuntotarkastus. Kuntotarkastuksessa kävi ilmi, että tarvitaan suunniteltua perusteellisempia toimenpiteitä ongelmien poistamiseksi. Valtionavustushakemus jätettiin tammikuun lopulla vuonna Hankkeen kustannuslaskelma oli silloin euroa, josta oli mahdollista saada valtionavustusta euroa. Tämän jälkeen on ilmennyt uusia ongelmia, jotka vielä lisäävät kustannuksia, mm. yläpohjan purueristyksen vaihto, lisäeristäminen ja savupiippujen purkaminen. Suunnittelutoimikunta anoo lisämäärärahaa euroa. Mikäli hankkeelle saadaan valtionavustusta, vähenee lisämäärärahan tarve valtionavustuksen summalla. Ministeriön tammikuussa antaman tiedon mukaan hakemuksia valmistavan aluehallintoviraston päätösehdotusten tulee olla ministeriöllä toukokuun lopussa. Hakemusten määrä saattaa viivästyttää päätösprosessia. Koulun toiminnassa syntyvien häiriöiden vähentämiseksi olisi suurin osa toimenpiteistä toteutettava kesäkuukausina. Rakennustoimikunta ehdottaa seuraavia urakoitsijoita: Rakennusurakka Byggservice Kronqvist Ab Ilmastointi Asentaja Group Automatiikka Schneider Electric Sähkö- ja LV-tekniset työt ovat pienehköjä hankkeita, joita ehdotetaan toteutettavaksi tuntiveloitusta vastaan. Tuntiveloituksesta pyydetään erilliset tarjoukset, ja ehdotetaan, että rakennustoimikunta saa valtuudet valita niistä edullisimman tarjouksen. Koulun paikoitusalueen laajennus sisältyy myös tarjouspyyntöön. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, alv 0. Urakkatarjoukset ja kustannusten erittely ovat liitteessä. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Forsby skolan korjausta varten myönnetään euron lisämääräraha. Kunnanhallitus valitsee urakoitsijat rakennustoimikunnan ehdotuksen mukaan.

6 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen ja valitsee seuraavat urakoitsijat, edellyttäen, että kunnanvaltuusto myöntää hanketta varten lisämäärärahan: Rakennustekniset työt Byggservice Kronqvist Ab Ilmastointityöt Asentaja Group Ab Automatiikka Schneider Electric Kunnanhallitus päätti myös antaa rakennustoimikunnalle valtuudet valita urakoitsijat sähkö- ja lv-töitä varten. 41 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja myöntää euron lisämäärärahan Forsby skolan kunnostusta varten.

7 Kunnanvaltuusto Maa-alueen ostaminen Ähtävältä (Kingin kuolinpesä) Pedersören kunnalle on tarjoutunut mahdollisuus ostaa n m 2 :n suuruinen määräala tilasta King RN:o 9:52 Ähtävän keskustassa. Alue sijaitsee joenrannalla, ja siellä on viemäriverkon pumppaamo. Asemakaavassa alue on asuntotontti ja rannalla on viheraluevyöhyke. Alueen omistajat ovat hyväksyneet kunnan tarjouksen, joka on Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Alvar Kingin kuolinpesältä n m 2 :n suuruisen määräalan Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta King RN:o 9:52 hintaan Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 42 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja ostaa Alvar Kingin kuolinpesältä n m 2 :n suuruisen määräalan Ähtävän kylässä sijaitsevasta tilasta King RN:o 9:52 hintaan

8 Kunnanvaltuusto Maa-alueen ostaminen Kirkonkylässä rakennettua katualuetta varten; Portinin kuolinpesä Kirkonkylässä Sandsund I -alueen katuverkko rakennettiin valmiiksi silloin kun alueen asemakaava toteutettiin. Katualueen osia on kuitenkin vielä lunastamatta ja maanomistajat eivät ole saaneet korvauksia. Tilalla Portin RN:o 10:238 sijaitsevien Riihikujan ja Koulutalontien tiealueiden pinta-alat ovat yhteensä 920 m 2. Maanomistajille on tarjottu 1 /m 2. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunta ostaa Lars Portinin kuolinpesän osakkailta n. 920 m 2 :n määräalan Kirkonkylässä sijaitsevasta tilasta Portin RN:o 10:238 hintaan 1 /m Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja ostaa Lars Portinin kuolinpesän osakkailta n. 920 m 2 :n suuruisen määräalan tilasta Portin RN:o 10:238 hintaan 1 /m 2.

9 Kunnanvaltuusto Slätkullan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutos Slätkullan ja Ala-Ähtävän oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen reuna-alueella siirretään asuntotontti siten, että se tulee kaava-alueiden rajalle. Tontti on siksi päätetty siirtää Ala-Ähtävän pohjoisosan osayleiskaava-alueelta Slätkullan osayleiskaava-alueelle. Kaava-alueiden rajat tarkistetaan, niin että se noudattavat toteutetun siirron jälkeistä tontinrajaa. Kaavamuutos toteutetaan rakentajan aloitteesta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja ympäristönsuojelulautakunnalta. Kaavamuutoksesta ei ole nähtävillä olon aikana toimitettu muistutuksia. Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaavamuutos annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lopullista hyväksymispäätöstä varten. Kaavj. 34 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Slätkullan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutos hyväksytään Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi Slätkullan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan muutoksen.

10 Kunnanvaltuusto Ähtävänjoen yläjuoksun rantojen ja järvien oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan osan muutos Asuntotalon rakennusoikeus siirretään Entvattnetin alueelta Hepojärven rannalle ja merkitään rantayleiskaavassa vapaa-ajan tontiksi. Muutos merkitsee sitä, että asuntotontti, jossa on vanha asuntotalo, poistetaan Entvattnet-järven rannalta. Vanhan asuntotalon tontti liitetään kaavaehdotuksessa toiseen asuntotonttiin, jossa on ennestään asuttu asunto. Vanha rakennus on purkukunnossa ja sitä käytetään vain varastotilana. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty ELYkeskukselta, terveysvalvonnalta, rakennuslautakunnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta. Kaikissa lausunnoissa puollettiin kaavamuutosta. Nähtävillä olon aikana ei jätetty muistutuksia. Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaavamuutos annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 36 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Ähtävänjoen yläjuoksun rantojen ja järvien oikeusvaikutteinen rantayleiskaava hyväksytään. 124 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 45 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi Ähtävänjoen yläjuoksun rantojen ja järvien oikeusvaikutteisen osayleiskaavan osan muutos.

11 Kunnanvaltuusto Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 50 Oy Elho Ab:n anomuksesta on laadittu Pännäisten asemakaavan muutosehdotus, joka koskee korttelia TY 50. Teollisuusaluetta voidaan laajentaa jonkin verran liittämällä vieressä olevan VL-alueen osia teollisuustonttiin, niin että yrityksen aluetta voidaan laajentaa. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Kaavamuutosta puolletaan lausunnoissa. Kaavamuutoksesta ei ole jätetty muistutuksia. Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaavamuutos annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 38 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 50 hyväksytään. 125 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 45 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi Pännäisten asemakaavan muutoksen korttelissa 50.

12 Kunnanvaltuusto Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 10 Silverliden r.f. -yhdistyksen aloitteesta toteutetaan asemakaavan muutos korttelissa 10. Kaavamuutoksessa tontti nro 7 liitetään yhteen Silverlidenin nykyisen tontin kanssa. Laajennus mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen alueella. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Lausuntoja on pyydetty terveysvalvonnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta ja rakennuslautakunnalta. Rakennuslautakunta huomauttaa, että autopaikkojen lukumäärä on vahvistettava kaavan yleisessä tekstiosassa ja että kaavaan on merkittävä p-alue (pysäköintialue). Muilta osin ei annetuissa lausunnoissa tullut muutosehdotuksia. Nähtävillä olon aikana ei tehty muistutuksia. Esittelijän ehdotus: Yleisissä määräyksissä todetaan, että YS-alueella on varattava yksi asuntopaikka asuntohuoneistoa kohti. Ehdotan, että korjattu kaava annetaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 43 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 10 hyväksytään Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi Pännäisten asemakaavan muutoksen korttelissa 10.

13 Kunnanvaltuusto Forsbyn kylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tarkistus Kunnanhallitus päätti 3. joulukuuta 2012 käynnistää Forsbyn kylän osayleiskaavan tarkistuksen. Kaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19. maaliskuuta Tarkistus on tarpeen, koska kunta suunnittelee uutta asuntoaluetta Forsbyn eteläosaan. Kaavaehdotuksessa on huomioitu mahdollisuudet uuden asuntoalueen rakentamiseen kyläkeskuksen eteläpuolelle ja maantien 741 itäpuolelle. Lisäksi on otettu huomioon alkuperäisen osayleiskaavan jo virallisesti käsitellyt ja hyväksytyt muutokset. Alue, jolle on rakennettu teollisuushalli, saa kaavassa TY-merkinnän. Kaavamääräyksiä on päivitetty, niin että määräys kaavan oikeusvaikutuksista viittaa nyt oikeaan pykälään (MRL 44 ) ja määräykset on muutenkin yhtenäistetty kunnan tarkistetun rakennusjärjestyksen määräyksiin. Kaavamääräykset on myös yhtenäistetty muihin osayleiskaava-alueisiin nähden. Kyläkuvan kannalta arvokkaita rakennuksia koskevat määräykset on muutettu siten, että ne vastaavat Ala-Purmon hyväksytyn osayleiskaavan määräyksiä. Ensimmäinen kaavaehdotus oli nähtävillä Nähtävillä olon aikana ei jätetty kirjallisia muistutuksia. Lausuntoja pyydettiin ELY-keskukselta, Pohjanmaan museolta, terveysvalvonnalta, rakennuslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristönsuojelulautakunnalta ja Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Pohjanmaan museo totesi lausunnossaan, että kyläkuvan kannalta arvokkaiden alueiden suojamääräyksiä on täydennettävä siten, että museoviranomaiselle annetaan tilaisuus antaa lausuntonsa ennen kuin suojakohteita koskevat lupahakemukset ratkaistaan. ELY-keskus huomautti, että rantavyöhykkeen raja on merkittävä MRL 72 :n mukaan, jotta rakennusluvan käsittely MRL 44 ja 72 :n mukaan selventyy. Muut lausunnonantajat puolsivat kaavaehdotusta. Kaava korjattiin lausuntojen mukaan ja asetettiin uudelleen nähtäville Korjatussa kaavaehdotuksessa on arvokkaiksi luokiteltuja alueita vähennetty jonkin verran alkuperäisestä. Suojeltavaksi suositelluille rakennuksille on nyt annettu sk-merkintä ja oma numero. Rakennusten omistajille on ilmoitettu suojelumerkinnästä kirjeitse. Nähtävillä olon aikana jätettiin kaksi kirjallista muistutusta. Stig Jansson totesi, että hänen rakennuksensa ei ole hirsinen eikä rakennuksen säilyttämiseen ole edellytyksiä. Tom Jansson huomautti, että päärakennukselle voidaan antaa suojelumerkintä, mutta muut rakennukset olisi jätettävä vyöhykkeen ulkopuolelle.

14 Kunnanvaltuusto Esittelijän ehdotus: Ehdotan, että kaavamuutos korjataan toimitettujen muistutusten mukaan ja annetaan sen jälkeen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle lopullista hyväksymistä varten. Kaavj. 41 Kaavoitusjaoston päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Forsbyn kylän oikeusvaikutteinen osayleiskaava hyväksytään sillä lisäyksellä, että kaava-alueen läheisyydessä sijaitsevien turkistarhojen suojavyöhykkeet merkitään kartalle ympäristönsuojelulautakunnan ehdotuksen mukaan. Kunnanhallitus toteaa myös, että selostusta on täydennetty Pohjanmaan museon muistutuksen mukaan. 128 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen. 48 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen ja hyväksyi Forsbyn kylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan tarkistuksen.

15 Kunnanvaltuusto Kunnan asuntolainan lainasumman muutos Pedersören kunnan asuntolainarahaston tarkoituksena on tukea nuorten ensiasunnon hankintaa Pedersören kunnassa myöntämällä henkilökohtaisia lainoja rahaston varoista. Vuodesta 1995 alkaen on myönnetty n. 130 lainaa. Tällä hetkellä rahastossa on n käytettävissä olevia varoja. Lainan summa oli alussa mk, ja summa korotettiin euroon vuodesta 2004 alkaen. Viime vuosina asuntolainan kysyntä on laskenut, joten nyt olisi aika tarkistaa lainasummaa, jotta laina olisi nuorille houkuttelevampi. Johtoryhmä on keskustellut asiasta ja todennut, että lainasummaa ei ole tarkistettu kymmeneen vuoteen. Tänä aikana rakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi, joten lainasummaakin olisi korotettava vastaamaan alkuperäisiä suunnitelmia. Ehdotan lainasumman korottamista euroon alkaen Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen ja tarkistaa kunnan asuntolainarahaston soveltamisohjeita tämän päätöksen mukaisesti. Päätös ilmoitetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 49 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi.

16 Kunnanvaltuusto Eroanomus luottamustehtävistä, Pettersson ja Snellman, sekä uusien jäsenten valinta David Pettersson anoo eroa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja Charlotte Snellman anoo eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, molemmat esteellisyyden johdosta. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että David Petterssonille ja Charlotte Snellmanille myönnetään ero tehtävistään tarkastuslautakunnassa, ja että valtuusto valitsee uudet jäsenet ja uuden puheenjohtajan toimikauden loppuun. 135 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kunnanjohtajan ehdotuksen Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa. 50 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää David Petterssonille ja Charlotte Snellmanille eron luottamustehtävistä tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Roger Pettersson ja uudeksi jäseneksi Gun Inborr.

17 Kunnanvaltuusto Aloite perhepäivähoitajien palkkaehdoista Senja Wiklund ym. jättivät aloitteen, jossa vaaditaan, että perhepäivähoitajat saavat kiinteän kuukausipalkan. Kunnanvaltuusto merkitsi aloitteen tiedoksi ja antaa sen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi.

18 Kunnanvaltuusto Valitusosoitus Valituskiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n nojalla saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 37-39, 49 ja 51. HvalL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen: Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA. Valitus tulee toimittaa hallinto-oikeudelle, niin että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virastoajan päättymistä. Valitus voidaan toimittaa hallinto-oikeudelle myös telekopiona numeroon tai sähköpostina osoitteeseen Valitusaika alkaa Kunnallisvalitus, pykälät: ja 50. Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää päivää päivää

19 Kunnanvaltuusto Hankintaa koskeva päätös Hankintaa koskevan päätöksen voi se, jota asia koskee, saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi kirjallisella hakemuksella osoitteeseen: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI Pykälä: Valitusaika: 14 päivää Hakemus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä kun asianosainen on saanut päätöksestä tiedon. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta muutosvaatimuksen perustelut Valituskirjan on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa/on toimitettava: Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka:

Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka: Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Kokousaika: Maanantaina 28. huhtikuuta 2014 klo 19.30 20.50 (Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 20.00 20.25) Kokouspaikka: Kunnantalo, Pännäinen. Päättäjät: Back, Eivor

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 13.11.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 13.11.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 6/95 Kokousaika Torstaina 13. marraskuuta 2014, klo 19.00-21.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 22.3.2012 KRUUNUPYYN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouspäivämäärä Nro 2/2011 2/22 Kokousaika Torstaina 22. maaliskuuta 2012, klo 19.00 19.15 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 168 Kunnanvaltuusto 29.09.2009 ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 171 76 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 172 77 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot