TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja, toimi puheenjohtajana pykälien 505 ja 506 kohdalla Hlavatý Jari jäsen, poistui klo Kari Kirsti jäsen Knuts Lars-Runar jäsen, poistui klo Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen, poistui klo Seppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti kv:n pj, poistui klo Pispanen Reino kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra, poistui klo Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, poistui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo Laukkanen Osku lakimies, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja talous- ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja tiedotuspäällikkö Poissa Isotalo Seppo jäsen 488 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 490 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 491 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuukka Alhonen ja Kirsti Kari. 492 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä S tuomiokapituli on päättänyt määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 2 momentin nojalla Atte Airaksisen oppilaitosteologi Terhi Törmän vuosiloma- ja viransijaiseksi ajalle S tuomiokapituli on päättänyt 1. myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 6 :n 1 momentin nojalla rovasti Johanna Hallialle hänen omasta pyynnöstään eron Kaarinan seurakunnan kappalaisen virasta lukien ja S julistaa kappalaisen viran haettavaksi klo päättyvin hakuajoin S tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella määrätä pastori Petri Laitisen Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi virkaan kuuluvin palkkaeduin (H35) ehdolla, että pastori Laitinen esittää tuomiokapitulille rikosrekisteriotteen, ja

3 palata maaliskuussa 2006 päättämään pastori Laitisen mahdollisesta arkkihiippakuntaan ottamisesta lukien ja virkamääräyksen jatkamisesta Turun Henrikinseurakunnassa S tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Ilona Hägglund-Viljaselle virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta lukien toistaiseksi [...], ja 2. määrätä pastori Merja Elon suostumuksensa mukaisesti kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla hänen viransijaisekseen edellä mainituksi ajaksi (kuitenkin enintään asti) hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin (H35) S tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla kirkkoherra Heikki Mäntylän esityksestä määrätä pastori Anne-Marie Odellin suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaan ajaksi virkaa seuraavin palkkaeduin (H35) S tuomiokapituli on päättänyt 1. opintovapaalain (273/1979) ja kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Sanna Lehtiselle opintovapaata Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin (IV) virasta ajalle hakemuksessaan esittämiä opintoja varten Helsingin Yliopistossa 2. ettei hänen tarvitse esittää tuomiokapitulille opintovapaalaissa tarkoitettua asetuksella säädettyä (12 ) todistusta, ja 3. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla pastori Merja Elon suostumuksensa mukaisesti Turun Martinseurakunnan vs. seurakuntapastoriksi (IV) pastori Lehtisen opintovapaan ajaksi hoidettavaan virkaan kuuluvin palkkaeduin (H35) S tuomiokapituli on päättänyt 1. kirkkolain 6 luvun 8a :n 6 momentin nojalla keskeyttää pastori Heimo Suonsivun virkamääräyksen Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan lukien enintään asti toisen viran hoitamista varten ja 2. määrätä kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla pastori Anne- Marie Odellin suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan ajaksi virkaa seuraavin palkkaeduin (H35) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja

4 S sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 4/ S Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 493 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 109 Kokouksen laillisuus 110 Kokouksen päätösvaltaisuus 111 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 112 Ilmoitusasiat 113 Alustuksia 114 Yhtymän hallinnon ja talouden tarkastus 115 Henna Koivuniemen ero luottamustehtävistä

5 Lisämäärärahan varaaminen kirkkopäivien projektisihteerin palkkaamiseen Ilmoitus Tapani Rantalalle ja taloustoimistolle. 117 Turun Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistys ry:n avustusanomus Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. 118 Turun Sinikotkien koulutusalusprojekti Ilmoitus anojalle ja taloustoimistolle. 119 Muutoksenhaku Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. hyväksyttiin. 494 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 120 Kokouksen laillisuus 121 Kokouksen päätösvaltaisuus 122 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 123 Rasitesopimuksen tekeminen Turun NMKY:n kanssa Heinänokan jätevesipuhdistamon käytöstä ja johtorasitteista 124 Keskustelua Ilmoitus Turun NMKY:lle ja kiinteistöjohtajalle.

6 Muutoksenhaku Kn päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. hyväksyttiin. 495 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 27/2005 Yleiskirjeessä on lueteltu vuoden 2006 kolehdit. Yleiskirje on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yleiskirje on lähetetty suoraan myös seurakunnille. Kolehtikirjanpitoa hoitaa kirjanpidossa Pirkko Koskinen. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 27/2005. Ilmoitus Pirkko Koskiselle toimenpiteitä varten. hyväksyttiin.

7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 29/2005 Yleiskirje sisältää ohjeen aitienpäiväkunniamerkkien hakemisesta. Kunniamerkit myöntää sosiaali- ja terveysministeriö lääninhallitusten esitysten perusteella. Hakemukset on toimitettava lääninhallituksille mennessä. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä 2006 järjestettävässä valtakunnallisessa juhlassa. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään kiinnittänyt seurakuntien huomiota siihen, että myös seurakunta voi olla hakemuksen tekijä. Koska myönnettävät kiintiöt ovat pieniä, hakemus tulisi tehdä yhteistyössä ao. kunnanhallituksen kanssa. Kn merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 29/2005 saaduksi. hyväksyttiin. 497 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28/2005 Kirkkohallitus on asettanut työryhmän laatimaan seurakunnille annetavan ohjeistuksen hautaustoimen maksuista. Kirkkohallitus on hyväksynyt työryhmän mietinnön ja lähettänyt sen ohjeeksi seurakunnille yleiskirjeellään 28/2005. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Yleiskirjeen liitteenä oleva mietintö on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee tiedoksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 28/2005 ja lähettää sen tiedoksi kiinteistölautakunnalle. hyväksyttiin. 498 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 30/2005 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Ohje hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta 2. Talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman valmistelu

8 Kirjanpitolain muutoksen / 1304 käyttöönotto seurakunnissa Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Ohje hoitosopimushautojen hallinnoinnista ja kirjanpidosta Ohjeessa esitellään seurakunnan eri toimintamahdollisuudet, mikäli hautainhoitorahastossa on varoja olennaisesti laskennallisia hoitovastuita enemmän tai päinvastoin. Ohjeessa esitellään myös laskentakaava, miten seurakunta laskee hautainhoitosopimuksen varojen yli- ja alikatteisuuden. Ohjeessa annetaan neuvoja ainaishoitosopimusten ja / tai hyvin pitkien hoitosopimusten purkamiseen sekä laskentavaihtoehdot ainaishoitosopimuksista ja hyvin pitkistä hoitosopimuksista jäljellä olevan pääoman suuruuden laskemiseksi. Yleiskirjeen liitteenä oleva ohjevihkonen on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Lisäksi ohjeet ovat luettavissa kirkon intranetissa osoitteessa polku Seurakuntatalous - Kirkkohallituksen hyväksymät ohjeet taloushallinnon hoitamiseen. 2. Talousarvion 2006 ja taloussuunnitelman valmistelu 2.1. Verohallitus on päivittänyt ennakkotietojaan vuoden 2004 verolaskennasta ja ne ovat nähtävissä osoitteessa Tilitykset veronsaajille. Ennusteiden mukaan kirkollisverotilitykset kasvavat noin 3,3 % vuonna 2006 kuluvaan vuoteen verrattuna ja 3,5. 3,9 % vuosina Osuus yhteisöveron tuotosta kasvaa ennusteen mukaan noin 3,5-4,5 % vuotta kohti suunnitteluaikana. Yhteisöverotuoton arvioinnissa vuodelle 2006 ja siitä eteenpäin on otettava huomioon, että kirkolliskokouksen päätöksen mukaan puolet yhteisöveron tuotosta tilitetään seurakunnille kuten tähänkin saakka ja puolet kunnan asukasmäärän mukaisessa suhteessa Kirkkohallituksen täysistunto on esittänyt kirkolliskokoukselle, että seurakuntien keskusrahastomaksun suuruus vuodelle 2006 olisi 9,1 % verovuoden 2004 kirkollisveron määrästä Palkkamenot kasvavat kirkkohallituksen laskelmien mukaan vuonna 2006 noin 2,1 %. Sen lisäksi tulevat paikallisten palkkamuutosten lisäksi aikaisemmilta sopimuskierroksilta vielä voimassa olevat KIRPAS-ratkaisut. Vuoden 2006 talousarvioon Kirkkohallitus esittää arvioiduksi palkkamenojen kasvuksi 2,5-3 % Seurakuntien tulee ilmoittaa veroprosentti verohallinnolle mennessä.

9 Kirjanpitolain muutoksen / 1304 käyttöönotto seurakunnissa Taloushallinnon hoitamisesta vuosina annettuja perusohjeita ollaan parhaillaan päivittämässä ja ne kaikki lähetetään seurakuntiin yhtä aikaa kevään 2006 aikana. Päivitetyt ohjeet otetaan seurakunnissa käyttöön Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 30 / 2005 saaduksi ja päättää lähettää sen tiedoksi talouspäällikkö Irma Hokalle ja hautaustoimen johtaja Markku Mannerkorvelle. hyväksyttiin. 499 VERKKOVIESTINNÄN VASTAAVAN TOIMITTAJAN SIJAISTAMINEN Tiedottaja Minna Vesanto on nimetty verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi. Vesannolle on vuosien aikana kertynyt mm. verkkouudistuksen johdosta runsaasti ylitöitä, jotka on sovittu pidettäviksi vapaana vähitellen vuoden 2006 loppuun mennessä. Tiedotustoimisto on esittänyt, että verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi Vesannon poissaolojen aikana nimettäisiin tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen. Kn päättää nimetä verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi tiedottaja Minna Vesannon poissaolopäivinä tiedotuspäällikkö Osku Laukkasen. Ilmoitus tiedotustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

10 KIRKKOVALTUUSTON, KIRKKONEUVOSTON JA JOHTORYHMÄN KOKOUSAJAT KEVÄT- KAUDELLA 2006 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja johtoryhmä ovat valmistelleet kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän kokousajat. Ehdotus kokousajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Johtoryhmä klo klo klo 7.30 to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to ke to to 8.6. to to Kn merkitsee kokousajat tiedokseen. Ilmoitus kirkkovaltuutetuille kirkkovaltuuston kokousajoista. Kirkkoneuvosto merkitsi kokousajat tiedokseen siten muutettuna, että kirkkoneuvoston kokous torstaina alkaa klo ja kirkkovaltuuston kokous torstaina alkaa klo

11 Ilmoitetaan kirkkovaltuutetuille kirkkovaltuuston kokousajoista. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 501 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite Liitteessä on sairauslomaa esitetty 38 eri henkilölle. Kirkkoneuvoston kokouksen esityslista muuttuu julkiseksi kokouksen jälkeen. listalla olevat sairauslomat on todettu asioiksi, jotka eivät henkilökohtaisina ole julkisia eivätkä julkisuudessa käsiteltäviä. Tämän vuoksi nyt siirrytään käytäntöön, jonka mukaan sairauslomista laaditaan liite, joka jaetaan vain kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville. Liitettä ei jaeta lehdistölle eikä sitä laiteta internettiin. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 502 MIA FAGERIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lakimies Mia Fager on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [...]. Virkapaikaksi on ehdotettu virastoa osoitteessa Eerikinkatu 3. Hallintojohtaja Hannu Kallio puoltaa anomusta. Kn päättää myöntää oman auton laskutusoikeuden lakimies Mia Fagerille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi määrätään virasto osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus anojalle, hallintojohtajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 MEHILÄISEN TILASTOT POISSAOLOSYISTÄ VUOSINA Kirkkoneuvosto on useaan otteeseen kuluneena vuonna keskustellut sairauslomista ja niiden jakautumisesta eri työntekijäryhmiin. Keskustelua on aiheuttanut myös kysymys sairauslomien syistä. Talous- ja suunnittelujohtaja on pyytänyt Mehiläinen Työterveyspalvelut Oy:ltä yhteenvetoa sairauslomien syistä. Työterveyshoitaja Anne Kokkala on lähettänyt ns. piirakkaraportin vuosien sairauslomien syistä. Raportit on koottu yhteen ja on seuraava: Liite Käytetty esittämistapa tekee raportin sellaiseksi, että suurin poissaolojen aiheuttaja on aina punaisella. Punainen ei siten ole minkään tietyn sairauden ominaisväri, vaan esittämistapa. Huomattavaa on, että yhteenvedossa ovat vain Mehiläisen työterveydessä todetut sairauslomat. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ja muualla myönnetyt sairauslomat eivät siten näy Mehiläisen tilastossa. Taloustoimiston sairauslomalistalle on toisaalta kerätty kaikki sairauslomat riippumatta siitä, kuka niitä ehdottaa myönnettäväksi. Vuoden 2005 sairauslomista on huomattava, että tilaston teko päättyy päivämäärään Sairauslomien kolme kärjessä on eri vuosina ollut seuraava: Sairauslomapäivät Vuosi hengityselinten sairaudet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet mielenterveyden ja käytt. sairaudet 440 Vuosi tuki- ja liikuntaelinten sairaudet hengityselinten sairaudet usea diagnoosi 287 Vuosi mielenterveyden ja käytt. sairaudet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet hengityselinten sairaudet 927 Vuosi hengityselinten sairaudet mielenterveyden ja käytt. sairaudet tuki- ja liikuntaelinten sairaudet 914 Vuosi tuki- ja liikuntaelinten sairaudet mielenterveyden ja käytt. sairaudet hengityselinten sairaudet 690

13 Vuosi tuki- ja liikuntaelinten sairaudet hengityselinten sairaudet mielenterveyden ja käytt. sairaudet 659 Osastokohtaisen sairastavuuden seuraaminen vaatii tilaston tekoa manuaalisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan harkita tilaston tekemistä ammattiryhmittäin. Asian selvitys taloustoimistossa jatkuu. Kn merkitsee saaduksi Mehiläisen työterveyden antamat raportit heillä todettujen sairauslomien syistä vuosina Selvitys lähetetään tiedoksi työympäristötoimikunnalle, vaikka sillä on ollut käytettävissään vuosittain vastaavat yhteenvedot. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen siten lisättynä, että seurakuntayhtymän työntekijöiden sairauslomien määristä ja syistä hankitaan kokonaisselvitys ja poissaolot selvitetään lisäksi työyksiköittäin, ammattiryhmittäin ja mikäli mahdollista myös ikäryhmittäin. 504 KIRKON ULKOMAANAVUN PYYNTÖ AVUN OSOITTAMISESTA PAKISTANIN MAANJÄRIS- TYKSEN UHREILLE Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Helena Manninen- Visuri on lähettänyt seurakuntayhtymälle osoitetun seuraavan avustusanomuksen: Liite Julkisuudessa on ollut tietoja, joiden mukaan maanjäristys on osoittautunut paljon tuhoisammaksi kuin alussa kuviteltiin. Avustusohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta nyt avun järjestäjiltä puuttuu rahaa. Järistysalueelle on tulossa talvi ja sen seurauksena kotinsa menettäneiden ihmisten hengissä pito tulee olemaan suuri ja monimutkainen urakka. Puhtaan veden puute ja puutteellinen lääkehuolto lisäävät suuresti tautiepidemioiden vaaraa. Kirkkovaltuusto on jo käytännössä käyttänyt kuluvan vuoden talousarviossa olevan määrärahavarauksen kustannuspaikalla 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin tältä kustannuspaikalta myöntää avustuksen, joka käytännössä merkitsee samalla määrärahan ylitysoikeutta. Kuluvan vuoden talousarvio joudutaan rahoituslaskelman mukaan tasapainottamaan turvautumalla menneiden vuosien ylijäämiin, jotka on aikanaan siirretty verontasausrahastoon ja pääomarahastoon. Vanhoja säästöjä syödään nyt yli 15 miljoonan euron edestä. Siihen nähden euron ylitys kirkkovaltuuston omissa käyttövaroissa on vähäinen luku.

14 Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kn päättää esittää kv:lle, että se myöntää Kirkon Ulkomaanavulle euron ylimääräisen avustuksen käytettäväksi Pakistanin maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Avustus maksetaan kustannuspaikalta 10200, kirkkovaltuuston käyttövaraus. Samalla hyväksytään tapahtuva tilinylitys. hyväksyttiin. 505 PYHÄN HENRIKIN KAPPELIN KANNATUSYHDISTYKSEN EHDOTUS KAPPELIN YLLÄPITO- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSISTA Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys on saapuneessa kirjeessä esittänyt seuraavaa: Liite Kirjelmän ovat allekirjoittaneet valtuuskunnan puheenjohtaja Pirkko Työläjärvi ja valtuuskunnan sihteeri Kari Ojala. Ehdotuksen mukaan syntyvät käyttökustannukset maksettaisiin siten, että Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys maksaisi yhden kolmanneksen syntyvistä kustannuksista, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä niin ikään yhden kolmanneksen ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys r.y. ja Lounais- Suomen Saattohoitosäätiö r.s. vastaisivat yhdessä yhdestä kolmasosasta. Kirjeessä on pyydetty, että kustannusten jako olisi voimassa alkaen. Tehdyn arvion mukaan seurakuntayhtymän kustannusosuus olisi euroa vuodessa. Asiasta on pyydetty Martinseurakunnan lausunto. Se on seuraava: Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei ota kantaa Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistys r.y:n esittämään käyttökustannussopimukseen. Martinseurakunnan työntekijät toimivat edelleen kappelissa niin kuin asiasta erikseen on sovittu. Lausunto on saatu Johtoryhmä pyysi myös kirkkoneuvoston puheenjohtajan lausuntoa asiasta, koska kirkkoneuvosto ja sen puheenjohtaja vastaavat Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin toiminnasta kirkkojärjestyksen 14 luvun 2 pykälän tarkoittamassa mielessä.

15 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on katsonut, että hän ei voi asiasta antaa lausuntoa, koska hän on kappelin kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Asiaa johtoryhmässä käsiteltäessä Rauno Heikola on jäävännyt itsensä. Asiaa on pohdittu useammassa johtoryhmän kokouksessa. Tällöin on todettu, että seurakuntayhtymän ei tule sitoutua hoitokustannusten osalta avoimeen valtakirjaan. Kappeliyhdistyksen tulisi käyttökulut saada katetuiksi vuokratuloilla ja sisäänpääsymaksuilla. Mikäli yhdistystä halutaan tukea avustuksella, tulisi harkinnan olla aina kullakin kertaa erikseen tehty. Liikkeellelähtövaiheessa voidaan ajatella, että avustusta myönnettäisiin kolmena vuotena. Johtoryhmässä käydyn keskustelun perusteella talous- ja suunnittelujohtaja esittää, että kappelin kannatusyhdistykselle myönnetään vuonna euron suuruinen avustus kappelin käyttökustannusten kattamiseen. Mahdollinen avustus harkitaan kunakin vuonna erikseen. Kn päättää, että vuoden 2006 talousarvioehdotukseen lisätään euroa kustannuspaikalle 35030, varaus Pyhän Henrikin kappelia varten, kappelin käyttökuluihin. Ilmoitus Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksen hallitukselle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Käsittely Puheenjohtaja Rauno Heikola ja kirkkoherra Martti Hirvonen poistuivat asiankäsittelyn ajaksi. Kirkkoherra Kauko Viitanen pyysi pöytäkirjaan merkinnän, että Pyhän Henrikin kappelia varten annetut avustukset eivät saa olla esteenä Martinseurakunnan lisätarpeita harkittaessa. Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2006 talousarvioehdotukseen lisätään euroa kustannuspaikalle 35030, avustuksen yhteistä toimintaa varten Pyhän Henrikin kappelin käyttökuluja ja muiden tahojen avustuksia varten. Jäsen Uolevi Lahti jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Ilmoitus Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksen hallitukselle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. 506 PYHÄN HENRIKIN KAPPELIN KANNATUSYHDISTYS R.Y:N AVUSTUSANOMUS KAPPELIN RAKENNUSKUSTANNUSTEN KATTAMISESTA

16 Pyhän Henrikin kappelin kannatusyhdistyksen valtuuskunnan puheenjohtaja Pirkko Työläjärvi, hallituksen puheenjohtaja Rauno Heikola ja rahastonhoitaja Kari Ojala ovat kirkkoneuvostolle lähettäneet seuraavan avustusanomuksen: Liite Avustusanomukseen on liitetty toimintakertomus vuodelta 2004, kannatusyhdistyksen tasekirja sekä toimintasuunnitelma vuodelle Viimeksi mainitut asiakirjat ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Sen lisäksi toimintasuunnitelma monistetaan liitteeksi: Liite Tämäkin asia on ollut useaan kertaan johtoryhmän käsittelyssä. Johtoryhmää on kiinnostanut miten yhdistys aikoo saada taloutensa tasapainoon. Yhdistyksellä on ilmoituksen mukaan lainaa euroa ja maksamattomia laskuja euroa, jotka laskut erääntyvät vuodenvaihteessa. Hallituksen jäsen Hannu Nieminen on kertonut talous- ja suunnittelujohtajalle, että kappelissa on käynyt syys- ja lokakuussa runsaasti kävijöitä. Heitä on ollut keskimäärin 310 henkilöä vuorokaudessa ovilaskurin mukaan. Kävijöiltä on kolmen kuukauden aikana kertynyt lipaskeräykseen n euroa vastaten euroa kuukaudessa. Vuositulot tältä osin olisivat euroa. Yhdistys perii tilaisuuksista 150 euroa tilaisuudesta, joita on ollut paljon. Kappelin pienoismalleja on edelleen myyty paljon. Pienoismalli maksaa euroa. Yhdistys on saamassa viiden vuoden lainan euroa, joka laina on koroton viiden vuoden osalta. Yhdistys on neuvotellut myös kahdesta muusta lainasta, jotka yhteensä ovat euroa. Näiden lainojen vuosikorot ovat n euroa vuodessa. Yhdistys uskoo näiden perusteella, että se selviää lainojen lyhennyksistä ja hoitokuluista. Yhdistys on pyytänyt euron lisäavustusta. Seurakuntayhtymä on aikanaan tukenut kappelin rakentamista 1,5 miljoonan markan avustuksella. Euromääräisenä avustus on ollut n euroa. Nyt tehty lisäpyyntö on siten hyvin huomattava. Johtoryhmä on todennut, että yhdistykselle ei ole annettu mitään lupauksia eikä seurakuntayhtymä muutoinkaan ole vastuussa kappelin kustannuksista. Kohtuussyistä voidaan harkita erityisen rakennusavustuksen myöntämistä. Avustus voisi olla määrältään euroa. Avustus voidaan merkitä ensi vuoden talousarvioon ja maksattaa alkuvuonna. Kn päättää esittää kv:lle, että Pyhän Henrikin kappelin kannatusryhdistys r.y:lle annetaan vuonna euron suuruinen lisäavustus kappelin rakennuskustannusten kattamiseen. Avustus merkitään kustannuspaikalle 35030, varaus Pyhän Henrikin kappelia varten, rakennusavustus. Avustus maksetaan vuoden 2006 puolella.

17 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 507 [...] 508 KIRKKONEUVOSTON OPINTOMATKA BALTIAN MAIHIN Kirkkoneuvoston jäsenten keskuudessa on käyty keskustelua mahdollisesta opintomatkasta Baltiaan, jossa tutustumiskohteina olisivat ystävyysseurakuntatyön käytännön toteuttaminen ja Baltian kirkon toiminta. Käyntikohteena olisivat ystävyysseurakunnat Palamusessa ja Laiusessa sekä Tarton seurakunta. Hyviä suhteita on luotu myös Riian ja Vilnan seurakuntiin. Matka voitaisiin toteuttaa siten, että bussilla mentäisiin Helsingin ja Tallinnan kautta Tartoon ja sieltä edelleen ystävyyspaikkakuntien kautta Riikaan ja sieltä edelleen Jelgavan ja Siauliain kautta Kaunakseen tai Vilnaan. Paluumatka voitaisiin tehdä lentäen Vilnasta. Matka voisi alkaa keskiviikkona tai torstaina Matkaan olisi syytä lähteä varhain aamulla, jolloin Tallinnan tutustumiskohteet olisivat kohteina illalla. Torstaina olisi vuorossa Palamusen, Laiusen ja Tarton seurakunnat. Perjantaina olisi siirtyminen Riikaan ja neuvottelut siellä. Lauantaina tutustuttaisiin Liettuan kirkolliseen elämään ja seurakuntatyöhön Kaunasissa tai Vilnassa. Sunnuntaina olisi osallistuminen jumalanpalvelukseen ja paluu. Tässä vaiheessa ei ole tehty mitään etukäteistiedusteluja tai varattu mitään lentoja. Mikäli matka päätetään toteuttaa, täytyy matkaa ryhtyä valmistelemaan. Johtoryhmä esittää, että matka toteutetaan. Kn päättää mahdollisesta opinto- ja tutustumismatkasta Baltian kirkkoihin ja seurakuntiin. Kirkkoneuvosto päätti järjestää opinto- ja tutustumismatkan Baltian kirkkoihin ja seurakuntiin Matkasuunnitelmaa tekemään nimettiin kolmen hengen työryhmä: Leena Winter, Aapo Kaisti ja Mia Fager. Matkasuunnitelma tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

18 Kiinteistöjohtajan esittelemät asiat 509 OMAKOTITONTIN VUOKRASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2005 uudistettavat omakotitonttien vuokrasopimukset. Catella Oy:n tekemässä taulukossa olevan vuosilukuvirheen vuoksi päätösehdotukseen ei ollut otettu Kastun kaupunginosan korttelin 24 tonttia 7, joka on vuokrattu Pertti ja Mari-Anne Smalille ja jonka vuokrasopimus on päättynyt Vuokrasopimus tehtäisiin 50 vuodeksi ja vuosivuokra euroa sidotaan elinkustannusindeksiin ja muut ehdot ovat jo uudistettujen sopimusten mukaisia. Kirkkoneuvosto hyväksyy omalta osaltaan Kastun kaupunginosan korttelin 24 tontin 7, Pertti ja Mari-Anne Smalin kanssa tehtävän tonttivuokrasopimuksen ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Indeksiin sidottava vuokra on euroa vuodessa. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan seurakuntien puolesta allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. hyväksyttiin.

19 OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO Petteri ja Piia Selin ovat myyneet Turun kaupungin Kastun kaupunginosan korttelissa 13 sijaitsevan tontin n:o 10 vuokraoikeuden Satu Manniselle ja Jussi Tuunalle päivätyllä kauppakirjalla. Ostajat pyytävät vuokranantajaa merkitsemään tiedoksi vuokraoikeuden siirron voidakseen kirjata sen käräjäoikeudessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun kaupungin Kastun kaupunginosan 13 korttelin tontin 10 vuokraoikeus on siirtynyt Satu Manniselle ja Jussi Tuunalle hyväksyttiin. 511 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN KIINTEISTÖ OY VARISSUON LIIKEKESKUK- SEEN, AS OY TURUN ENGELINPUISTOON JA AS OY TURUN MIKAELINPUISTOON Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valita Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskuksen yhtiökokousedustajiksi kirkkoneuvoston jäsenen Tuukka Alhosen ja virassa olevan hallintojohtajan tai Pekka Soinin, kunnes uusi hallintojohtaja on valittu. Samoin kirkkoneuvosto päätti valita As Oy Turun Engelinpuiston ja As Oy Turun Mikaelinpuiston yhtiökokousedustajaksi virassa olevan hallintojohtajan tai Pekka Soinin, kunnes uusi hallintojohtaja on valittu. Uusi hallintojohtaja Hannu Kallio aloitti virassaan Siten Hannu Kallio tulee valita näiden yhtiöiden yhtiökokousedustajaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puolesta. Kirkkoneuvosto valitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän edustajiksi alla mainittujen yhtiöiden yhtiökokouksiin vuosiksi 2005 ja alkaen seuraavat henkilöt: 1. Kiinteistö Oy Varissuon Liikekeskus - hallintojohtaja Hannu Kallio ja kirkkoneuvoston jäsen Tuukka Alhonen 2. As Oy Turun Engelinpuisto - hallintojohtaja Hannu Kallio 3. As Oy Turun Mikaelinpuisto - hallintojohtaja Hannu Kallio

20 Ilmoitus Pekka Soinille, hallintojohtaja Hannu Kalliolle ja isännöitsijä Leo Saariselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan esittelemät asiat 512 KIRKKOVALTUUTETTU RIITTA SIIVOSEN YM. ALOITE SEURAKUNNAN PÄIVÄ- JA ILTAPÄIVÄKERHOIHIN HAKENEISTA LAPSISTA Kirkkovaltuutettu Riitta Siivonen teki kirkkovaltuuston aloitteen siitä, että kirkkovaltuusto turvaisi iltapäiväkerhojen toimintaedellytykset jo alkavan syksyn aikana. Aloitteen taustalta löytyi lasten sijoittamisessa syksyllä 2005 alkaviin iltapäiväkerhoihin ilmenneet ongelmat: lapsia oli kerhoihin pyrkimässä tarjolla olevia paikkoja enemmän, jolloin, lain edellyttämällä tavalla, paikat jaettiin arpomalla. Kasvatusasian johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksissa ja ja päättänyt antaa aloitteesta liitteen 1 asiaan nro 1/ytj mukaisen lausunnon. Liite päättää merkitä kasvatusasiain johtokunnan antaman lausunnon tietoonsa saatetuksi ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että valtuutettu Siivosen ym. valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Ilmoitus yhteiselle kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 513 MUUTOKSENHAKU Liite

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot