Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut 34 Tunnuslukujen laskentakaavat 35 Osakeomistus ja optio-ohjelmat 36 Hallinnointikuvaus ja sisäpiirihallinto 38 Tietoja osakkeenomistajille 39

3 Toimitusjohtajan katsaus VUOSI 2005 oli TJ Groupille, sen tytäryhtiöille ja henkilöstölle erityisen raskas. Haluankin tässä kiittää henkilöstöä kestävyydestä menneen vuoden aikana. Erityisen kiitoksen haluan myös osoittaa tytäryhtiöiden entisille ja uusille asiakkaille osoitetusta luottamuksesta. Helsingin käräjäoikeuden vapauttava päätös yhtiöön kohdistetuista epäilyistä vuoden 1999 ja 2000 tapahtumien yhteydessä on tunnettua. Yhtiöön kohdistettiin euron yhteisösakko- ja yli 39 miljoonan euron konfiskaatiovaatimus. Esitetyt vaateet olivat ja ovat yhtiön koko huomioiden täysin kohtuuttomia. Vaatimusten ylimitoituksen vuoksi oikeudenkäynnissä olikin ja on viime kädessä kysymys TJ Group Oyj:n mahdollisuuksista jatkaa liiketoimintaansa. Oikeusprosessi ja siihen liittynyt negatiivinen uutisointi on merkittävästi haitannut TJ Groupin ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa. Tässä yhteydessä kuitenkin korostettakoon, että TJ Groupin tytäryhtiöt ovat itsenäisiä yhtiöitä ja näin ollen ne ovat emoyhtiöön kohdistettujen vaatimusten ulkopuolella. Yhtiön operatiivisessa toiminnassa panostettiin 2005 kustannustehokkuuden parantamiseen ja palvelutason sekä tarjonnan kehittämiseen. Molemmat tytäryhtiöt Documenta Oy ja PlanMill Oy paransivat tulostaan vuodesta 2004 edellä todetuista emoyhtiön ylimääräisistä rasitteista huolimatta. Documenta Oy:n asiakkaita ovat julkishallinto, kunnat ja valtion laitokset sekä pitkäaikaiset yritysasiakkaat. Vuonna 2005 pääosa uusista kaupoista tehtiin julkishallinnon, erityisesti kuntien kanssa. PlanMill Oy:n asiakkaat ovat pääosin asiantuntijapalveluja tarjoavia ja projektiliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. PlanMill Oy:llä on toimiva jälleenmyyntiverkosto Keski-Euroopan saksankielisellä alueella. TJ Groupin liiketulos oli vuodelta ,13 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät liiketoimintojen myynnistä saadut kertaluonteiset tuotot ja arvonalentumiset omistusyhteysyrityksissä sekä alaskirjaukset tappiollisista vuokrasopimuksista. Yllä todetun oikeudenkäynnin kuluja tappiolliseen tulokseen sisältyy 0,83 miljoonaa euroa. Oikeudenkäynnin aiheuttamia välillisiä tappioita menetettynä liikevaihtona, asiakkuuksien ja avainresurssien menetyksinä sekä haittoina yhteistyösuhteissa ei ole vielä euromääräisesti arvioitu. Yhtiön nettotulokseen 3,16 miljoonaa euroa sisältyy laskennallisen verosaatavan alaskirjaus 1,89 miljoonaa euroa. Yhtiön oma pääoma on tilinpäätöksessä negatiivinen. Yhtiön hallitus on kuitenkin ryhtynyt lain vaatimiin toimenpiteisiin oman pääoman vahvistamiseksi. Vuonna 2005 TJ Group myi Key Partners Oy:n liiketoiminnat Suomessa ja TJ Group GmbH:n liiketoiminnat Saksasta. Lisäksi myytiin oikeudet Arcatrust-ohjelmistoon. Näiden toimenpiteiden jälkeen TJ Group Oyj omistaa täysin tytäryhtiöt Documenta Oy:n ja PlanMill Oy:n. Tytäryhtiöiden lisäksi TJ Group Oyj omistaa 50 % Morning Digital Design Oy: stä sekä 23 % saksalaisesta GAP AG:sta. TJ Group -konserni on kooltaan pieni, mutta entistä iskukykyisempi. HANNU JOKELA Toimitusjohtaja TJ Group Oyj

4 TILINPÄÄTÖS 2005 Hallituksen toimintakertomus Konsernirakenteen muutokset TJ Groupilla oli katsauskaudella Suomessa toimivat 100 % omistetut tytäryhtiöt Documenta Oy, TJ-KiPa Oy (Key Partners Oy) ja PlanMill Oy sekä Saksassa toimiva tytäryhtiö TJ Group GmbH. TJ Group myi Key Partners Oy:n liiketoiminnan Sentera Oyj:lle ja TJ Group GmbH:n ebvokus liiketoiminnat EBS Service GmbH:lle ja ArcaTrust-liiketoiminnan sekä oikeudet ArcaTrust-ohjelmistoon Real Risk Ventures LLC:lle Tytäryhtiöiden lisäksi TJ Group Oyj omistaa 50 % Morning Digital Design Oy:stä sekä 23 % saksalaisesta GAP AG:sta. Kukin näistä yhtiöistä keskittyy omaan ydinosaamisalueeseensa. TJ Group jatkaa valitsemaansa strategiaa, jossa yhtiö tulee keskittymään jäljelle jäävien liiketoimintojensa, erityisesti asiakirjaja asianhallintajärjestelmien, kehittämiseen Suomen markkinoilla. Liikevaihto TJ Group -konsernin katsauskauden liikevaihto pieneni 42 % ja oli 9,88 miljoonaa euroa (17,18 milj. euroa). Konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto laski 36 % ja oli 8,77 miljoonaa euroa (13,71 milj. euroa) ja Suomen ulkopuolisten yhtiöiden liikevaihto pieneni 68 % ja oli 1,11 miljoonaa euroa (3,47 milj. euroa). Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liikevaihto (tuhatta euroa) 1-12/ /2004 Muutos, % Suomi Muut Konserni yhteensä Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 5,49 miljoonaa euroa (9,53 milj. euroa) ja lopetettujen liiketoimintojen liikevaihto oli 4,39 miljoonaa euroa (7,65 milj. euroa).

5 Tuloskehitys TJ Groupin liiketulos oli -1,13 miljoonaa euroa. Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisina erinä 3,97 milj. euroa tuottoja liiketoimintojen luovutuksista ja tulosta rasittavat 3,16 milj. euron kirjattu arvonalentuminen omistusyhteysyrityksissä sekä varaus tappiollisista vuokrasopimuksista 0,38 miljoonaa euroa. Liiketulosta rasittavat lisäksi 0,83 miljoonan euron väitettyä tiedottamisrikosta koskevaan oikeudenkäyntiin liittyvät kulut. Liiketuloksen jakautuminen maantieteellisesti (ensisijainen segmentti varojen sijainnin mukaan): Liiketulos (tuhatta euroa) 1-12/ /2004 Muutos, % Suomi Muut Konserni yhteensä Jatkuvien liiketoimintojen liiketulos oli katsauskaudella -5,54 miljoonaa euroa (-5,36 milj. euroa) ja lopetettujen liiketoimintojen liiketulos oli 4,41 miljoonaa euroa (1,26 milj. euroa).lopetettujen toimintojen liiketuloksesta 3,97 miljoonaa euroa muodostuu tuotoista liiketoimintojen luovutuksista. Jatkuvien liiketoimintojen liiketulosta rasittavat 3,16 milj. euron arvonalentuminen omistusyhteysyrityksissä sekä IAS 37:n mukaisesti kirjattu varaus tappiollisista vuokrasopimuksista 0,38 miljoonaa euroa sekä 0,83 miljoonan euron väitettyä tiedottamisrikosta koskevaan oikeudenkäyntiin liittyvät kulut. Tilikauden tulos oli -3,16 miljoonaa euroa (-4,84 milj. euroa), tulosta rasittaa 1,9 miljoonan euron laskennallisen verosaamisen alaskirjaus. Katsauskauden palkka- ja henkilöstökustannukset olivat 6,06 miljoonaa euroa (10,62 milj. euroa), joka vastaa 61 % liikevaihdosta (62 %). Liikevaihto/henkilö oli katsauskaudella 102 tuhatta euroa (97 tuhatta euroa). Yllä mainittujen kertaluonteisten erien ja alaskirjausten johdosta konsernin ja emoyhtiön oma pääoma on negatiivinen. Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdot ja tuloskehitykset Documenta Oy Documenta Oy: n katsauskauden liikevaihto oli 4,86 miljoonaa euroa (6,43 milj. euroa). Liiketulos oli 1,32 miljoonaa euroa (0,75 milj. euroa), joka on 27 % liikevaihdosta. Documenta Oy on sähköiseen asianja asiakirjanhallintaan, laadunhallintaan ja toimintaprosessien tehostamiseen tarkoitettuihin ohjelmistotuotteisiin erikoistunut yritys, joka tarjoaa tietoteknisiä ohjelmisto-, ylläpito-, käyttöpalvelu- ja integrointiratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle. Documenta vastaa myös Gedys Software Holding Oy:n CRM Suite tuoteperheen jälleenmyynnistä Suomessa suoraan ja yhteistyökumppaniensa kautta. Yhtiön toimitusjohtaja on Asko Ojanen. PlanMill Oy PlanMill Oy:n katsauskauden liikevaihto oli 0,85 miljoonaa euroa (0,93 milj. eur). Liiketulos oli 73 tuhatta euroa (64 tuhatta euroa), joka on 9 % liikevaihdosta. PlanMill Oy on käyttäjäystävällisten ja reaaliaikaisuutta tukevien Professional Services Automation (PSA) -ratkaisujen kehittäjä ja toimittaja. PlanMillin selainpohjaiset PSAratkaisut auttavat tehostamaan asiakkuuksien, projektien ja liiketoimintaprosessien kokonaishallintaa sekä parantamaan asiakasyritysten tuottavuutta ja kannattavuutta. Yhtiöllä on toimipaikat Helsingissä (Suomi) ja St.Gallenissa (Sveitsi). Yhtiöllä on valtuutettu jälleenmyyjäverkosto Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä. Yhtiön toimitusjohtaja on Thomas Hood. 5

6 Katsauskauden merkittävät tapahtumat Yhtiö tiedotti saaneensa tiedon valtionsyyttäjän päätöksestä nostaa syyte yhtiön vuoden 2000 osakeantia ja myyntiä sekä sen jälkeistä tiedottamista koskevista tiedottamisrikosepäilyistä yhtiön silloista hallitusta, talousjohtajaa ja eräitä muita tahoja kohtaan. Yhtiötä kohtaan esitettiin euron määräinen yhteisösakkovaatimus ja euron määräinen vaatimus väitetyn rikoshyödyn tuomitsemisesta menetetyksi valtiolle. Yhtiö kertoi myös, että syytteet saaneet hallituksen jäsenet Tuomo Tilman, Jyrki Salminen ja Bo Eklund olivat ilmoittaneet vetäytyvänsä TJ Groupin hallitustyöskentelystä. Yhtiö tiedotti , että TJ Group Oyj:n hallituksen jäsen Bo Eklund oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta välittömin vaikutuksin. Yhtiön muu hallitus jatkaa entisissä tehtävissään hallituksessa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Yhtiö tiedotti , että TJ Groupin ja GEDYS IntraWaren IBM-teknologiaan perustuvien ratkaisujen yhdistäminen etenee. Järjestelyjen toteuduttua TJ Group Oyj:n on määrä omistaa arviolta kappaletta (vastaten noin 28,4 %) GAP AG:n osakkeista. TJ Group Oyj tiedotti , että yhtiö on saanut tiedon siitä, että valtionsyyttäjä on päättänyt nostaa lisäsyytteitä yhtiön vuoden 2000 osakeantiin ja -myyntiin liittyen. Syytteet törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä tai sen avunannosta nostettiin osaa yhtiön silloista hallitusta ja talousjohtajaa kohtaan. TJ Group Oyj ilmoitti tehneensä sopimuksen, jonka mukaan yhtiö myy kokonaan omistamansa tytäryhtiön Key Partners Oy:n liiketoiminnan pääomasijoitusyhtiö Sentica Partners Oy:n hallinnoimalle Grow- How Ky -rahastolle sekä TJ Group Oyj:n ja Key Partners Oy:n toimitusjohtajalle Anneli Koivuselle. Sopimuksen mukaan myytävän liiketoiminnan kauppahinta oli yhteensä enintään 2,5 miljoonaa euroa ja se muodostui kiinteästä 1,6 miljoonan euron kauppahinnasta sekä liiketoiminnan siirtoa seuraavien 18 kuukauden myytävän liiketoiminnan kumulatiiviseen käyttökatteeseen perustuvasta lisäkauppahinnasta, joka voi olla enintään euroa. TJ Group Oyj:n hallitus vastaanotti Sentera Oyj:ltä Key Partners Oy:n liiketoimintaa koskevan kilpailevan ostotarjouksen. Tarjouksessa esitetty kauppahinta oli 2,75 miljoonaa euroa käteisenä. Arvioituaan Sentera Oyj:n esittämää kilpailevaa tarjousta, TJ Group Oyj:n hallitus totesi, että se on yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta kokonaisuutena arvioiden edullisempi kuin julkistettu kauppa. Näissä olosuhteissa TJ Group Oyj:n hallitus katsoi, että yhtiön ja sen osakkeenomistajien etu vaatii myös Sentera Oyj:n tarjouksen esittämistä järjestettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien päättäessä Key Partners Oy:n liiketoiminnan myynnin hyväksymisestä. TJ Group Oyj:n pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Key Partners Oy:n liiketoiminnan myynnin Sentera Oyj:lle. TJ Group Oyj tiedotti , että Hannu Jokela on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. TJ Group Oyj tiedotti myyvänsä TJ Group GmbH:n ebvokus liiketoiminnat EBS Service GmbH:lle ja ArcaTrust-liiketoiminnan sekä oikeudet ArcaTrust-ohjelmistoon Real Risk Ventures LLC:lle. Hallituksen voimassa olevat valtuudet pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa päättämään uusmerkinnästä tai vaihtovelkakirjalainojen ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä tai vaihtovelkakirjalainoja otettaessa oikeutetaan merkitsemään enintään kappaletta uusia osakkeita kirjanpidolliselta

7 vasta-arvoltaan 0,02 euroa. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään ,78 eurolla. Hallituksella ei ole tilikauden päättyessä voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen. Rahoitus ja investoinnit TJ Groupin kassavarat ja rahoitusomaisuusarvopaperien arvo olivat katsauskauden lopussa yhteensä 2,27 miljoonaa euroa (2,11 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli -8 % (17 %). TJ Groupin myyntisaamiset olivat katsauskauden lopussa 1,53 miljoonaa euroa (2,45 milj. euroa). Katsauskauden aikana konsernin bruttoinvestoinnit olivat yhteensä -2,7 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa), mikä vastaa -27 % (-5 %) liikevaihdosta. Rahoituslaskelman investoinnit ovat 387 tuhatta euroa sisältäen aktivoituja tuotekehitysmenoja 137 tuhatta euroa. Tutkimus- ja kehitysmenot Tutkimuskulut on merkitty suoraan kuluiksi. Tuotekehitysmenot on kirjattu IAS 38 -standardin mukaisesti niin, että kokonaan uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot on aktivoitu, jos niiden myöhempi kerryttävyys voidaan luotettavasti todeta. Muut tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden syntymisaikana. Katsauskauden aikana taseeseen aktivoidut tuotekehityskulut olivat yhteensä 137 tuhatta euroa. Siirtyminen IFRS-säännösten mukaiseen raportointiin TJ Group Oyj siirtyi vuoden 2005 alusta taloudellisessa raportoinnissaan kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards). Myös vuoden 2005 osavuosikatsaukset laadittiin IFRS-säännösten mukaisesti. Tässä tilinpäätöstiedotteessa on käytetty vertailutietoina vuoden 2004 IFRS:n mukaisia lukuja, joiden alustavat tiedot julkistettiin pörssitiedotteella. Tilinpäätöstiedotteen laskentaperiaatteet ovat samat kuin julkistetussa tiedotteessa. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Raportointikäytännön muutoksen vaikutukset, oman pääoman täsmäytyslaskelma ja IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 kaikista vuosineljänneksistä on esitetty julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Henkilöstö Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 52 (133) henkilöä. Näistä Suomessa 51 (118) ja ulkomailla 1 (15). Konsernissa työskenteli katsauskaudella keskimäärin 97 (178) henkilöä. Henkilöstö segmenteittäin: Henkilöstö Muutos, % Suomi Muut Konserni yhteensä

8 Yhtiön johto, hallitus ja tilintarkastajat Yhtiön johtoon kuuluvat toimitusjohtaja Hannu Jokela ja talousjohtaja Anneli Saarikoski. TJ Group Oyj:n hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä: puheenjohtaja Tuomo Tilman, Hannu Jokela, Jörg Ott, Jyrki Salminen, ja varajäseninä Markku Montonen ja Anneli Saarikoski. Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii Ernst Young Oy, KHT-Yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Arto Tenhula. Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat TJ Group Oyj:n osakepääoma oli ,92 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,02 euroa. Oma pääoma/osake oli -0,01 euroa. Negatiivinen oma pääoma johtuu kohdassa tuloskehitys kuvatuista kertaluonteisista eristä ja alaskirjauksista. Yhtiön hallitus ryhtyy osakeyhtiölain vaatimiin toimenpiteisiin oman pääoman vahvistamiseksi. Yhtiön hallitus tulee selvittämään mm. mahdollisuutta konvertoida olemassa oleva suuromistajien Tuomo Tilmanin ja Jyrki Salmisen merkitsemä 4,50 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina yhtiön osakkeiksi. Väitettyä tiedottamisrikosta koskevan oikeudenkäynnin vakuusjärjestelyistä johtuen konvertointi edellyttää kuitenkin Jyrki Salmisen osalta ulosottoviranomaisten suostumusta. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa osakkeenomistajaa. Hallituksen ja johdon osakkeenomistukset ja optio-oikeudet TJ Groupin hallituksen varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä toimitusjohtaja omistivat yhteensä yhtiön osaketta eli 49,2 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä sekä yhtiön optio-oikeutta eli 0,2 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimääristä. TJ Groupin optio-ohjelmista saa lisätietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteista fi ja Yhtiö noudattaa ja soveltaa Helsingin Pörssin listayhtiöille laatimaa sisäpiiriohjetta. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Helsingin käräjäoikeus antoi TJ Group Oyj:n vuoden 2000 osakeantiaja myyntiä koskevassa oikeudenkäynnissä seuraavanlaisen päätöksen: - Syytteet törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä on hylätty. - TJ Group Oyj:n toimitusjohtaja Jyrki Salminen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Tilman on tuomittu 40 päiväsakkoon arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta siltä osin kun TJ Group Oyj:n antama tulosvaroitus on aiheettomasti viivästynyt. - Muilta osin arvopaperimarkkinoita koskevien tiedottamisrikosten syytteet on hylätty. Käräjäoikeus hylkäsi lisäksi valtionsyyttäjän vaatimuksen, jossa TJ Group Oyj:tä kohtaan esitettiin euron määräinen yhteisösakkovaatimus ja euron määräisen väitetyn rikoshyödyn tuomitsemisesta menetetyksi valtiolle. Oikeuden päätöksen mukaan valtio velvoitetaan maksamaan TJ Group Oyj:n oikeudenkäyntikulut. Valtionsyyttäjä ilmoitti tyytymättömyytensä annettuun käräjäoikeuden päätökseen ja päätti valittaa asiasta hovioikeuteen.

9 Osingonjako Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että yhtiön tappio 5,77 miljoonaa euroa kirjataan taseen voittovarat-tilille. Lähiajan näkymät Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon koko tilikaudella odotetaan laskevan viime vuodesta ja konsernin tuloksen odotetaan jäävän tappiolliseksi vuonna Tulosta rasittavat edelleen väitettyä tiedottamisrikosta koskevaan oikeudenkäyntiin liittyvät kulut ja meneillään oleva oikeusprosessi haittaa edelleen konsernin operatiivista toimintaa, erityisesti myyntiä uusille asiakkaille. TJ Group -konsernin osavuosikatsaus kaudelta julkistetaan Helsingissä TJ Group Oyj:n hallitus Tuomo Tilman, puheenjohtaja Hannu Jokela Jörg Ott Jyrki Salminen

10 Konsernin tuloslaskelma (tuhat euroa) Liitetieto 12 kk 12 kk Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos (lis +, väh -) Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot liiketoimintojen luovutuksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Arvonalentuminen osakkuusyhtiöissä Tappiolliset sopimukset Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja -kulut 10 Korko- ja muut rahoitustuotot 5 12 Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot 11 Tuloverot -4-6 Laskennallisen verosaamisen alaskirjaus Tilikauden tulos Tulos/osake (laimentamaton) euroa -0,025-0,038 Tulos/osake (laimennettu) euroa -0,025-0,038 10

11 Konsernin tase (tuhat euroa) VARAT Liitetieto Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyhtiöissä Muut sijoitukset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0 5 Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahavarat Lyhtyaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma 14 Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat 15, 16 Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta , 16 Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT

12 Konsernin rahavirtalaskelma (tuhat euroa) Liiketoiminnan rahavirta kk 12 kk Liikevoitto/tappio Poistot Käyttöpääoman muutokset: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Vaihto-omaisuuden muutos 5 32 Saadut korot 5 12 Maksetut korot Muut rahoituserät Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointien rahavirta yhteensä Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta yhteensä Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat kauden alussa Rahavarat kauden lopussa

13 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (tuhat euroa) (tuhat euroa) Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA FAS IFRS oikaisut OMA PÄÄOMA Uusmerkinnät tilikauden aikana Emissiovoitto Muuntoerot Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA (tuhat euroa) Osakepääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Voittovarat Yhteensä OMA PÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA

14 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tilinpäätöksen laatimisperusteet TJ Group-konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen standardeja, jotka olivat voimassa Konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään oli ja konserni siirtyi IFRS:n mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alussa. Vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisiksi. Konsernitilinpäätöksen laajuus TJ Group Oyj:n tilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiön lukujen lisäksi Documenta Oy:n, Planmill Oy:n, TJ-KiPa Oy:n (Key Partners Oy:n) ja TJ Group GmbH:n luvut. Morning Digital Design Oy:n (omistusosuus 50 %) luvut on yhdistetty tilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiö GAP AG:n (omistusosuus 23 %) lukuja ajalta ei ole yhdistetty, koska GAP AG:n tulosjulkistuksista ei ole GAP AG:n, Globalware AG:n ja Group Technologies AG:n tapahtuvan fuusion seurauksena riittävän ajantasaista tietoa, eikä yhdistely ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Vuoden 2004 vertailuluvuissa ovat mukana yllä mainittujen lisäksi seuraavat yhtiöt: TJ Group AB, TJ Group AS, TJ Group e-solutions GmbH, TJ Group Switzerland GmbH, TJ Group Limited ja TJ Group Software House Holding Oy. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konserniyhtiöiden keskinäisen osakeomistuksen eliminoinneissa käytetään hankintamenomenetelmää. Osakevaihdot on kirjattu nimellisarvoon. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on konsernissa esitetty liikearvona, joka muodostuu strategisista investoinneista uusille toimialueille ja markkinoille. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu konsernitilinpäätöksessä. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden yhdistämisessä syntynyt mahdollinen muuntoero esitetään vapaassa omassa pääomassa. Segmentit TJ Group-konsernissa raportoidaan segmentti-informaatio maantieteellisen jaottelun mukaan (Suomi ja muut maat). Myynnin tuloutus Myynti tuloutetaan, kun tuotot on luotettavasti määriteltävissä ja on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Lisenssien ylläpitotuotot jaksotetaan ylläpitosopimusajalle ja palveluista kirjataan tuotot, kun palvelut on suoritettu. Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitot ja vuokratuotot. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Yrityksen hankinnasta syntyvä liikearvo muodostuu hankintamenon sekä käypiin arvoihin arvostettujen hankittujen nettovarojen erotuksena. Liikearvosta ei tehdä säännönmukaisia poistoja, vaan sen arvo testataan vuosittain arvonalentumistestein. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat IT-ohjelmista ja lisensseistä. Ne arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan ja poistetaan tasapoistoin vaikutusaikanaan, joka voi vaihdella 3-10 vuoden välillä. 14

15 Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on kirjattu alkuperäisin hankintamenoin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan perusteella. Taloudelliset vaikutusajat ovat 3-5 vuotta. Tutkimus-ja kehittämismenot Tutkimusmenot kirjataan suoraan kuluksi. Tuotekehitysmenot kirjataan IAS 38-standardin mukaisesti niin, että kokonaan uusien tuotteiden ja merkittäviä parannuksia sisältävien uusien tuoteversioiden kehitysmenot aktivoidaan, jos niiden myöhempi kerryttävyys voidaan luotettavasti todeta. Taloudellista käyttöaikaa määriteltäessä on huomioitu alan tuotteiden tyypillinen elinkaari. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus ja projektien jaksotukset on arvostettu välittömään hankintamenoon. Arvonalentumiset ja arvostusperiaatteet Omaisuuserien tasearvoja arvoioidaan jatkuvasti mahdollisten arvonalentumisten havaitsemiseksi. Jos viitteitä arvonalentumisesta ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Mikäli omaisuuserän tasearvo on suurempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan tuloslaskelmaan arvonalentumistappio. Mikäli kerrytettävissä olevan rahavirran määrässä tapahtuu positiivinen muutos, aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineettomiin hyödykkeisiin kuin liikearvoon liittyvä arvonalentumistappio peruutetaan. Arvonalentumistappio peruutetaan kuitenkin enintään siihen määrään saakka, joka omaisuuserällä olisi ollut kirjanpidossa, jos arvonalentumista ei alun perin olisi kirjattu. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta missään tilanteessa. Vuokrasopimukset Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahotusmenoon ja velan vähennykseeen vuokra-aikana siten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samasuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät korollisiin velkoihin. Rahoitusleasingillä on hankittu käyttöoikeudet atk-laitteisiin. Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina ja vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Myynti- ja muut saamiset Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan perustuen yksittäisten erien riskiin. Luottotappiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Työsuhde-etuudet IFRS 2-standardia sovelletaan optio-oikeuksiin, jotka on myönnetty jälkeen ja joiden ansaintakausi päättyy jälkeen. IFRS 2:n mukaiseti henkilöstön optioita vastaan suorittamat palvelut jaksotetaan ansaintakaudelle. Palveluiden hinta arvostetaan optioiden myöntämispäivän käyvän arvon mukaisesti ja kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi ansainta-aikana. Eläkejärjestelmät TJ Group Oyj:n henkilöstön lakisääteinen ekäleturva on järjestetty vakuuttamalla eläkevakuutusyhtiössä ja maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, mitä ne koskevat. 15

16 Laskennalliset verot Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille eroille käyttäen vahvistettua verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset erät on muutettu tilinpäätöspäivän Euroopan keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. 2. Siirtyminen IFRS-raportointiin TJ Group-konserni siirtyi IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alusta. Konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään oli ja vuoden 2004 vertailutiedot on muutettu IFRS-standardien mukaisiksi. IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ollut merkittävää vaikutusta TJ Groupin 2004 tulokseen ja taseeseen, tilikauden tulos heikentyi 8 tuhatta euroa ja oma pääoma kasvoi 34 tuhatta euroa. Tunnuslukuihin (oman pääoman tuotto-%, sijoitetun pääoman tuotto-% ja tulos/osake) siirtyminen vaikutti johtuen saatunnaisten erien käsittelystä IFRS:ssä. Olennaisimmat vaikutukset on kuvattu annetulla pörssitiedotteella. Seuraavassa on esitetty IFRS-siirtymän vakutukset konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen tilikaudella 2004 ja oman pääoman ja tilikauden voiton täsmäytyslaskelmat. KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (Tuhatta euroa) Oma pääoma FAS IAS 18 Myynnin tuloutus 44 IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -2 Tuotekehityskulujen aktivointi 0 Oma pääoma IFRS KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA (Tuhatta euroa) Oma pääoma FAS IAS 18 Myynnin tuloutus -137 IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -3 Tuotekehityskulujen aktivointi 148 Vuokrasopimukset -16 Avaavan taseen vaikutukset edellisten 42 vuosien voittovaroihin Oma pääoma IFRS KONSERNIN TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA (Tuhatta euroa) Tilikauden tulos, FAS IAS 18 Myynnin tuloutus -137 IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -3 Tuotekehityskulujen aktivointi 148 Vuokrasopimukset -16 IFRS-oikaisut yhteensä -8 Tilikauden tulos, IFRS

17 Konsernin tuloslaskelma (FAS-IFRS-siltalaskelma) (tuhat euroa) FAS IFRS-oikaisut IFRS Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos (lis.+,väh.-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja kulut Korko-ja muut rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Osuus omistusyhteysyritysten tuloksista Voitto/tappio ennen satunnaiseriä ja veroja Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot -6-6 Tilikauden tulos Konsernin tase (FAS-IFRS-siltalaskelma) (tuhat euroa) FAS IFRS-oikaisut IFRS VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Pitkäaikaiset varat yhteensä

18 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Projektien jaksotus 5 5 Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahavarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT FAS IFRS-oikaisut IFRS Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Segmenttitiedot TJ Group-konsernissa raportoidaan segmentti-informaatio maantieteellisen jaottelun mukaan (Suomi ja muut maat). Maantieteelliset segmentit 2005 Tuhatta euroa Suomi Muut Konserni yhteensä Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö TASETIEDOT Segmentin varat Segmentin velat

19 2004 Tuhatta euroa Suomi Muut Konserni yhteensä Liikevaihto Liiketulos Henkilöstö TASETIEDOT Segmentin varat Segmentin velat Myydyt liiketoiminnot vuonna 2005 TJ Group Oyj myi Key Partners Oy:n (TJ-KiPa Oy alkaen) liiketoiminnan Sentera Oyj:lle ja TJ Group GmbH:n ebvokus liiketoiminnat EBS Service GmbH:lle sekä ArcaTrust-liiketoiminnan sekä oikeudet Arca Trust-ohjelmistoon Real Risk Ventures LLC:lle. Myytyjen liiketoimintojen erittely Key Partners Oy:n liiketoiminta ebvokus liiketoiminta ArcaTrustliiketoiminta ja ohjelmistooikeudet Luovutusvoitot Saatu rahana Saatu osakkeina 705 Luovutusten kokonaisrahavirta Liiketoimintojen luovutusten mukana ei siirtynyt varoja eikä velkoja. Myytyjen liiketoimintojen tulokset vuonna 2005 ja 2004 olivat seuraavat: kk 12 kk Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot liiketoimintojen luovutuksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Vuokrat Markkinoinnin kulut Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja muut rahoitustuotot 2 21 Korkokulut ja muut rahoituskulut -1-3 Voitto/tappio ennen veroja Välittömät verot Tuloverot -1-3 Tilikauden tulos

20 5. Hankitut ja luovutetut liiketoiminnot vuonna 2004 TJ Group Oyj ja GEDYS IntraWare allekirjoittivat sopimuksen IBM-teknologiaan perustuvan ohjelmistoliiketoiminnan yhdistämisestä. Tehdyn sopimuksen myötä perustettuun osaomistusyritykseen siirtyi TJ Group Oyj:n ulkomailla ollut CRM-liiketoiminta. Käytännössä yhdistäminen toteutettiin siten, että TJ Group Oyj siirsi apporttiomaisuutena järjestelyn kohteena olevat tytäryhtiöt TJ Group AS:n ja TJ Group Holding AB:n GAP AG:n tytäryhtiölle GEDYS Internet Products NV:lle ja sai vastineeksi GEDYS Internet Products NV:n osakkeita. Vastaavasti GAP AG siirsi apporttiomaisuutena järjestelyjen kohteena olevan tytäryhtiön GEDYS IntraWare GmbH:n TJ Group Oyj:n tytäryhtiölle TJ Group Software Holding Oy:lle ja sai vastineeksi TJ Group Software Holding Oy:n osakkeita siten, että TJ Group Oyj ja GAP AG omistivat osakkeiden liikkeellelaskun jälkeen molemmat 50 % TJ Group Software Holding Oy:n osakkeista ja äänistä. TJ Group Oyj tiedotti pörssitiedotteella järjestelyistä TJ Groupin ja GEDYS IntraWaren välillä, joiden seurauksena omistusosuudet edellä mainituista yhtiöistä muuttuivat omistusosuuksiksi GAP AG.sta, omistusosuus oli 23 % GAP AG.n osakekannasta Hankitut osakkuusyhtiöt Hankintameno Liikearvo Nettovarat Rahana maksettu kauppahinta 0 Vaihtona luovutettujen liiketoimintojen nettovarat Luovutusvoitot kirjattu arvonalennuksina Vastikkeet yhteensä Rahavirtavaikutus 0 6. Liikevaihto (teur) jakautuminen maantietellisesti Suomi Muut maat Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myynti Vuokratuotot Muut Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Maksupohjaiset eläkejärjestelyt Muut henkilösivukulut Yhteensä Johdon palkat ja palkkiot Emoyhtiön toimitusjohtaja Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Hallituksen jäsenet Yhteensä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Henkilöstökuluihin sisältyy TJ Groupin optio-ohjelmien 2003 C ja 2003 D optioita vastaan suoritettujen palvelujen hinta, vaikutus 2 tuhatta euroa vuonna 2005 (3 tuhatta euroa vuonna 2004). 20

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010

Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 TILINPÄÄTÖS 2010 Trainers House Oyj:n tilinpäätös ajalta 1.1. 31.12.2010 Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 5 Konsernitase, IFRS 6 Konsernin rahavirtalaskelma,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005

TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 TILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2005 Uponorin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta osasta, vuosikatsauksesta ja tilinpäätösraportista. Vuosikatsaus kertoo laajasti vuoden 2005 liiketoiminnasta ja yhtiöstä. Tilinpäätösraportti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1

http://www.nordicaluminium.fi/vuosikertomus2009/index.html?tulosta=1 Page 1 of 41 Alumiinin markkinajohtaja ja edelläkävijä Nordic Aluminium suunnittelee, valmistaa ja markkinoi korkeatasoisia alumiiniprofiileja sekä pitkälle jalostettuja alumiinikomponentteja. Yritys on

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9

SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus 4-9 TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1.-31.12.2014 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus 4-9 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 10-11 Konsernitase 12-13 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja

Varaukset... 57 Eläkejärjestelyt... 57 Ulkomaanrahanmääräiset erät... 57 Verot... 57 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot... 58 Tilinpäätöksen ja 2014 Vuosikertomus Sisällys Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 4 Taloudelliset julkaisut... 4 Yhtiökokous... 4 Osingonmaksu... 4 Muutokset yhteystiedoissa... 4 Sisäpiirirekisteri... 4 Vuosikooste

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2008. Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 TILINPÄÄTÖS 2008 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2006 1 2 Scanfil Oyj TILINPÄÄTÖS 2008 Sisältö Tietoja osakkeenomistajille... 4 Hallituksen toimintakertomus... 5 Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2007 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 8 Osakekohtaiset tunnusluvut 9 Tunnuslukujen laskentakaavat 10 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.

Ramirent Oyj. Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12. Ramirent Oyj Y-tunnus: FI09771354 Hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös (FAS) tilivuosi 2006 (1.1.-31.12.2006) 2(70) Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

2013 Tilinpäätös. Sisältö

2013 Tilinpäätös. Sisältö 2013 Tilinpäätös Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS.... 8 Konsernitase, IFRS... 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 10 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1 (58) Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2012 2 (58) JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2012 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Soprano Oyj konserni tilinpäätös (IFRS) 8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011

Sisällysluettelo. Tilinpäätös 2011 Sisällysluettelo Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus... 1 Avainluvut Tunnusluvut 2007 2011... 12 Konserni vuosineljänneksittäin... 14 Tunnuslukujen laskentaperiaatteet... 16 Konsernin tilinpäätös

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Yrityksen perustiedot Elisa-konserni ( Elisa tai yhtiö ) harjoittaa teletoimintaa tarjoten tietoliikenteen palveluja Suomessa ja valituilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin emoyhtiö on Elisa

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma 16 Oman pääoman muutokset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ Vuosikertomus 2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ 2 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille 4 Konserni lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallituksen toimintakertomus 52. toimintavuodesta 8 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot