Budjetointitehtävä T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Taloushallinto 1/2 Lehtori Miia Penttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Budjetointitehtävä T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 14.6.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Taloushallinto 1/2 Lehtori Miia Penttinen"

Transkriptio

1 Budjetointitehtävä T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Taloushallinto 1/2 Lehtori Miia Penttinen

2 SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 TOIMINTASUUNNITELMA 3 3 HINNOITTELUSUUNNITELMA Asiakkaat Tuote Kilpailu Hinnoittelu Osabudjetit 7 4 TULOSBUDJETTI 9 5 KASSABUDJETTI Ostojen arvonlisäverot Ostot tilikauden aikana Verotili Myyntisaamiset Kassabudjettitaulukko 13 6 SPONSOROINTIHAKEMUS 14 7 LÄHTEET 16 2

3 1 PERUSTIEDOT YRITYKSESTÄ T:mi Kulturellis on kulttuurin verkostomarkkinointipalvelu. Yrityksen toimialaan kuuluu myös kulttuuritapahtumien suunnittelu, konsultointi ja tuottaminen. Kulturellis ymmärtää asiakkaan vähäiset resurssit markkinointiin ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan näkyvyyteen ja edistää kulttuuritoimijan omaa myyntityötä, edullisesti mutta tehokkaasti. Markkinoinnin lisäksi Kulturellis myös visio ja räätälöi asiakkaan toiveet tapahtuman suunnittelusta tuotantoon. Kulturellis välittää asiakkaalleen sekä näkyvyyttä, mutta myös potentiaalisia asiakkaita yritys-, järjestö-, ja julkiselta sektorilta. Yritys hyödyntää monipuolisen osaamisensa ja verkostot kulttuuri-, matkailu- ja viestintäalalla, ja yhdistää näistä tiedoista ja taidoista kulttuurialan yrityksen. Yrityksen tavoitteena on työllistää taiteilijoita ja tuottaa elämyksiä asiakkaille sekä helpottaa asiakkaiden ja kulttuurin kohtaamista, ts. kulttuurin saavutettavuutta. Kulturellis on toimintaansa aloittava uusi yritys, jonka edellisen vuoden liikevaihto perustuu perustamislaskelmiin ja todennäköiseen liikevaihtoon sekä tilikauden tulokseen. 2 TOIMINTASUUNNITELMA Yrityksen tavoitteena on vuoden 2013 aikana tehdä itseään näkyväksi ja rakentaa vakaa asiakaspohja, jota se lähtee seuraavina vuosina rohkeasti kasvattamaan. Kasvu mahdollistaisi yrityksen yhtiömuodon uudelleen arvioinnin ja mahdollisesti lisätyövoiman hankkimisen. Yritys on toiminimi ja se työllistää tällä hetkellä yhden henkilön. Vuoden 2013 aikana yritys palkkaa toisen kokoaikaisen työntekijän huhtikuussa. Heinäkuulle budjetoidaan ainoastaan kulttuurin tuotantopalvelua, Yrityksen sähköistä katalogia ei myydä lomakauden aikana. Uudelle työntekijälle ei kerry lomaoikeutta pidettäväksi vuonna Työntekijälle hankitaan uusi kannettava tietokone. Työtä tehdään liikkuvasti tietokoneilta käsin, eikä yrityksellä ole kiinteätä toimitilaa eikä vuokrakuluja vuonna Yrityksen tulos vuonna 2012 oli 2978 euroa. Edellisvuoden voitto ja yrityksen 3000 euron laina ovat yrityksen alkukassa vuonna Lainan lyhennys ja korot ovat 50 euroa kuussa. 3

4 Yrityksen asettamat tavoitteet ovat ensimmäisen toimintavuoden jälkeen liikevaihdon kasvattaminen 35 prosentilla, henkilöstöresurssien lisääminen yhdellä kokopäiväisellä työntekijällä sekä tilikauden tulos 4,5 prosenttia liikevaihdosta. Yritys on vuona 2012 perustanut sähköisen katalogituotteensa ja hankkinut katalogiin 100 asiakasta. Asiakkaiden määrää lisätään 300:aan, johon sisältyy 200 uutta asiakassuhdetta. Kulttuuritapahtumien tuottamispalvelua ostivat vuonna yritystä. Konsultointipalveluiden määrää toivotaan kasvavan 100 prosentilla. Ensimmäisen toimintavuoden markkinointibudjetti on euroa. Siihen sisältyy yrityksen logon suunnittelu sekä verkkoalustan visuaalisen ilmeen rakentaminen sekä muut painatuskulut. Markkinointia keskitetään printtimainontaan pääkaupunkiseudun alueella sekä sosiaaliseen mediaan. Yrityksen palvelukonsepti lanseerataansosiaalisessa median verkostoitumispalveluissa. Yritykselle perustetaan yhteisösivusto Facebook sekä Linkedln-palveluihin sekä avataan tili Twitteriin. Yritys ostaa lisäksi mainostilaa yhteisösivuilleen Facebookissa. Yritys tiedottaa uudesta palvelusta alan ammattilehtien sekä sähköisen median kautta mahdollisten haastattelupyyntöjen muodossa. Ammattilehtiä ovat mm. TaKU ry, Journalistilehti sekä Rondo ja sähköisiä medioita Cult24. Yrityksen mainontavälineitä ovat verkkosivujen lisäksi käyntikortit. 3 HINNOITTELUSUUNNITELMA Yritykselle tehdään kiinteä vuosibudjetti, joka laaditaan ennen tilikauden alkua ja se käsittää koko tilikauden Tulosbudjetin laatiminen aloitetaan osabudjeteista: myynnistä, ostoista ja alihankinnoista, henkilöstökuluista ja investoinneista. Myyntibudjetin (osabudjetti) laatiminen edellyyttää tiedon hankkimista kokonaismarkkinoista, asiakkaista, kilpailijoista, hinoittelusta sekä tuotevalikoimasta. (Lindfors, 2010, 21.) 3.1 Asiakkaat Yritys perustetaan kulttuurin- ja markkinoinnin toimialalle. Toimiala on käytännössä uudenlainen, koska yritys ei toimi pelkästään kulttuuri- ja viestintäalalla, vaan 4

5 työskentelee myös tehokkaasti liike-elämässä markkinoinnin, asiakaspalvelun ja myyntityön rajapinnassa. Yritys toimii välittäjäorganisaationa kulttuuritoimijoiden ja asiakkaiden välillä. Asiakkaita ovat pääkaupunkiseudun pienet ja keskisuuret vapaan kentän kulttuuritoimijat kuten teatterit, tanssiryhmät, musiikkiryhmät, kuorot, festivaalit, sirkusryhmät ja muut esiintyvät taiteilijaryhmät. Heitä on arviolta n toimijaa. Yritys palvelee tuotantoketjun toisessa päässä kulttuurin kuluttajia. Kuluttajat ovat toinen asiakasryhmä. Sellaisia ovat yritykset, matkailukeskukset, ravitsemusliikkeet, yhteisöt, tapahtumat ja julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta myös yksityishenkilöt. Verkosto on jo osittain olemassa, ja toiminnan kehittyessä yritys laajentaa verkostoaan varsinkin suurten pääkaupunkiseudun yritysten pariin. Asiakkaat sijaitsevat pääkaupunkiseudun kaupungeissa sekä kehyskunnissa. Kaupunkeja ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. Kehyskuntia ovat Kerava, Järvenpää, Tuusula, Sipoo, KIrkkonummi, Nurmijärvi ja Vihti. Asiakkaat kilpailevat näkyvyydestä, myös keskenään. Asiakkaat arvostavat joustavaa ja tehokasta myyntipalvelua sekä uusia, entistä parempia markkinointivälineitä omien asiakkaidensa tavoittamiseksi. Kysynnän taustalla on tarve kulttuurin tuottajaasiakkaiden toimintakyvyn vahvistamiseksi, ne parantavat koko toimialan ja sitä kautta myös maan talouden kilpailukykyä Tuote Yrityksen ydintuote on myyntipalvelun sähköinen katalogi. Kulttuuritoimija-asiakas ostaa katalogiin oman profiilin, johon linkitetään myös asiakkaan omat nettisivut. Kulturellis markkinoi asiakkaiden kulttuurituotteita ja palveluita potentiaalisille kuluttajille keskitetysti ja tehokkaasti. Tukituotteena Kulturellis tarjoaa kulttuuritoimijoille näkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia katalogin kautta. Asiakkaat saavat katalogin kautta tietoa muista alan toimijoista ja heidän tuotteistansa. Yrityksen markkina-aseman määrittäminen vaatii konkreettisia toimia. Niitä ovat kohdemarkkinoiden segmenttien määrittäminen, niiden fokusointi, asiakkaiden odotusten kartoittaminen, tuotteen kehittäminen ja imagon luominen sekä tehokas markkinointiviestintä. (Anttila, 2007, 115) 5

6 3.3 Kilpailijat Kilpailevia yrityksiä samoista markkinoista ja asiakaskohderyhmistä ovat esimerkiksi valtakunnallinen kultturin verkostopalvelu Kulttuuritori Amusa (Mikkeli), Arsnet (Turku) sekä Loisto Kulttuuripalvelut (Helsinki). Kilpailevia tuotteita ovat lisäksi OmaKaupunki.fi, Kaupunkien ja kuntien kulttuuripalveluiden sivustot. Myös asiakkaiden omat nettisivut ja oma markkinointi koetaan kilpailuksi yritykselle. Lisäksi kaikki kulttuurialan yritykset ja toimijat, jotka markkinoivat tuotteitaan itse tai keskitetysti esim. lippuvälittäjien kautta. Esimerkiksi Live Nation ja EastWay. Isot konsernit ovat kilpailijoita, koska ne kilpailevat tarjonnallaan kulttuurin kuluttajan huomiosta. Samanlaista osaamista on myös mainos- ja viestintätoimistoilla sekä matkatoimistoilla, mutta niiden palvelukonsepti on laajempi. Kulttuurin myyntipalvelu on erikoistunut juuri kulttuuritoimijoiden markkinointiin ja asiakkaiden kulttuurituotteiden välittämiseen. Julkisella sektorilla on samanlaista tiedotuspalvelua kulttuuritoimijoille, mutta kaupunkien tai kuntien kulttuurisivustot pitävät sisällään vain yhden alueen kulttuuritoimijoiden tarjonnan ja on siten huomattavasti suppeampi Hinnoittelu Yrityksen tuote, sähköinen markkinointikatalogi, tuotteistetaan myyväksi ja hintansa arvoiseksi palveluksi. Tuote brändätään ja sille luodaan markkina-arvo nimen, hinnan, valmistajan ja promootion kautta kuluttajien mieleen. Brändin ulkoisia ominaisuuksia ovat tuotteen nimi, logo ja visuaalinen ilme. (Blythe 2008, ) Tuote lanseerataan nimellä Kulttifinder. Markkinointiviestintä kulminoituu brändiin. Se luo kuluttajalle mielikuvan tuotteen laadusta, hinnasta, oletetusta toimintakyvystä ja statuksesta. Brändi erottaa tuotteen muista kulttuurin sähköisistä markkinointipalveluista, se luo tuotteesta persoonallisen (Blythe 2008, 145.) KulttiFinderin hinnaksi määritellään asiakasperusteisen hinnoittelun perusteella 150 euroa/vuodessa + alv. Tuotteen katetuottoprosentti on 4,78 %. Kulttuurituotantopalvelut hinnoitellaan sopimuksen mukaan. Hinnoittelun perusteena on kulttuurituottajan työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka (Taku ry). Tuotteen 6

7 hinnoittelutapa perustuu asiakaslähtöisyyteen sekä löyhästi kilpailuun. Koska täysin samanlaista palvelua ei markkinoilla ole, hinnoittelua ei voida perustaa suoraan kilpailuun. Asiakasperusteinen hinnoittelu ottaa huomioon tuotteen kuluttajan tarpeet jo ennakolta, esimerkiksi markkinatutkimuksen avulla. Hinta määritellään vastaamaan kysyntää. Kun tuotteen valmistaja/myyjä perustaa hinnoittelun kilpailijaperusteiseen menetelmään, se ottaa huomioon kilpailevien tuotteiden hinnan ja soveltaa sen lähelle omaansa. (Blythe 2008, ) Yrityksen palvelu perustuu henkilökohtaiseen myyntityöhön. Myyntityö sisältää asiakkaiden muistamiset myyntihetkellä sekä säännöllisesti sen jälkeen. Asiakkaille järjestetään myös verkostoitumistapaamisia, mm. yhteisiä koulutustapahtumia. Nämä kulut on budjetoitu edustuskuluihin. 3.5 Osabudjetit MYYNTIBUDJETTI 01/13-12/13 Palvelu/tuote kpl kpl hinta budjetti KulttiFinder Konsultointipalvelut Seuraavan tilikauden liikevaihto Myynti- ja ostobudjetti 2013 LIIKEVAIHTO KulttiFindertuotot Konsultointipalvelut Liikevaihto yhteensä Ostobudjetti 2013 Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat KultuFinderin tuotantokulut: Ylläpitokulut (alihankkijat) 180 Kirjanpito (alihankkija) 500 Ostokulut yhteensä 680 7

8 HENKILÖSTÖKULUBUDJETTI 01/13-12/13 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Palkat Maksetut lomarahat 960 palkat yhteensä 4960 Eläkekulut 17% Muut henkilösivukulut 4 % Lomapalkkavelan lisäys Lomapalkkavelan vähennys (- ) Lomarahavelan vähennys (- ) Lomapalkkavelan muutos TyEL lomapalkkavelasta (- ) Muut lakisidonnaiset lomapalkkavelasta 14,5 14,5 14, (- ) ,5 Sosiaalikulut lomapalkkavelasta ,5 Henkilöstökulut yhteensä 2935, INVESTOINTIBUDJETTI 01/13-12/13 Laitteet Saldo HP Enterteinment Serie 1000 Lisäykset tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä 600 Poisto 25% Lisäykset kauden aikana 600 Poistopohja Kumulatiivinen poisto

9 4 TULOSBUDJETTI Kulturelli Oy Tulosbudjetti 1-12/2013 TOT 2012 % liikevaihd. (kaava) % Budjetti 2013 % liikevaihd. (kaava) % Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä 680 0,017 1,70 % 680 0, ,04 % Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä , % , ,40 % Poistot ja arvonalentumiset 800 0,02 2 % 400 0, ,60 % Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Edustuskulut Markkinointikulut Atk-kulut yhteensä Muut toimistokulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä , ,80 % , ,03 % LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,9% , ,80 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

10 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA , , ,90 % Tuloverot 26 % 980 0,0245 2,50 % , ,30 % TILIKAUDEN TULOS , ,90 % , ,70 % 5 KASSABUDJETTI Yrityksen kassabudjettia tarkastellaan kuukausitasollla. Kassabudjetilla pyritään hallitsemaan yrityksen rahavaroja. Yritykselle aiheutuu maksuja ostoista, alihankinnoista, työntekijöidenpalkoista ja niihin liittyvistä sosiaalikuluista sekä muista liiketoimintaan liittyvistä kuluista kuten markkinointikulut ja atk-kulut. Verottajalle maksetaan määräpäivinä ennakonpidätykset ja sotumaksut, arvonlisäverot ja ennakkoverot. Kassabudjetissa summat merkitään maksuperusteisesti ja ne ovat alvillisia. Kassabudjetn summat saadaan taulukkoon osabudjettien perusteella. Kassabudjettiin merkitään kassasta tehtävät maksut sekä kassaan maksut. (Lindfors, 2010, 51.) Arvonlisäprosentti on tuotteista ja palveluista 23 % (Verohallinto) Ostojen arvonlisäverot Ostovelat alv alvillinen hinta Ostot tilikauden aikana ,4 836,4 Markkinointikulut Atk-kulut yhteensä ,15 129,2 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut , Edustuskulut Muut toimistokulut , Ostot tilikauden aikana yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut 7303 Muut henkilösivukulut 1718 Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset

11 5.2 Ostot tilikauden aikana 5.3 Verotili Ostovelkojen maksu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Ostot tilikauden aikana 423,2 423,2 836,4 Markkinointikulut Atk-kulut yhteensä 129,5 129,5 Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut 0 Kone- ja kalustokulut 0 Matkakulut ,21 Edustuskulut Muut toimistokulut Ostot tilikauden aikana yhteensä Verotili Suoritettava ALV yhteensä ennakonpidätys 20% Eläkekulut 17% Muut henkilösivukulut 4 % saldo verotili

12 5.4 Myyntisaamiset Myyntisaamisten suoritukset 01-12/11 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä LIIKEVAIHTO KulttiFinder Konsultointipalvelut (kulttuurituotanto) LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ Alvillinen myynti +(23%) KulttiFinder Konsultointipalvelut (kulttuurituotanto) Alvillinen myynti yhteensä Suoritettava ALV KulttiFinder Konsultointipalvelut (kulttuurituotanto) Suoritettava ALV yhteensä Kassan maksut kuluvan kk:n myynti (50%) ed.kk:n myynti (50%) Kassaan maksut yhteensä (arvioidut myyntisaamiset 12/12 suoritus tammikuussa 1/ ,-) 12

13 5.5 Kassabudjettitaulukko KASSABUDJETTI 01/13-12/13 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Kassa kauden alussa Toiminnan kassaanmaksut Maksut myyntisaamisista 4543 Muut tulot 0 Toim. Kassaan maksut yhteensä Toiminnan kassastamaksut Maksut ostoveloista Nettopalkat Verotili Vuokrat Rahoitusmaksut Toiminnan kassasta maksut 6 yhteensä Investoinnit (+alv) Investointien kassasta maksut yhteensä 738 Kassavarojen muutos Kassa kauden lopussa Huomioita: Kassabudjetin negatiivinen tulos kertoo, että vuosibudjettia pitää tarkistaa. Loppuvuodesta kassa menee miinukselle, joten loppuvuoden kuluja tulee vähentää tai vastaavasti tuloja lisätä. Myös katetuottoprosenttia voidaan harkita nostettavaksi koko tarkasteltavalle tilikaudelle. 13

14 6 SPONSORIHAKEMUS Kulturellis neuvottelee sponsoriyhteistyöstä Fonecta Finderin kanssa. Sponsoriyhteistyöhön soveltuvia yrityksiä ovat esimerkiksi erilaiset hakuohjelmistoyritykset, kuten Google ja Yahoo! sekä matkailuyritykset ja matkatoimistot, joiden kanssa voidaan neuvotella näkyvyydestä KulttiFinder-sivuilla. Sponsorointihakemus Fonecta Finder Sponsorointikohde: T:mi Kulturelli sähköinen katalogi Kulttifinder, jonka tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä kulttuurin tuottajille sekä kuluttajille. Kulturellis on tuore kulttuurin verkostomyyntipalvelu. Kulturellis ymmärtää asiakkaan vähäiset resurssit markkinointiin ja antaa mahdollisuuden jatkuvaan näkyvyyteen ja edistää kulttuuritoimijan omaa myyntityötä, edullisesti mutta tehokkaasti. Markkinoinnin lisäksi Kulturelli myös visio ja räätälöi asiakkaan toiveet tapahtuman suunnittelusta tuotantoon. Kulturelli on yhden naisen yritys, mutta verkosto Kulturellis in takana on suuri. Yritystä luotsaa kulttuurituottajaksi pian valmistuva media - ja palvelualan ammattilainen, joka on toiminut alalla jo toistakymmentä vuotta, ja omaa valmiin verkoston pääkaupunkiseudun kulttuuri-, matkailu- ja viestintäalan organisaatioissa. Näitä suhteita ja vankkaa kokemusta hyödyntäen, Kulturellis välittää asiakkaalleen sekä näkyvyyttä, mutta myös potentiaalisia asiakkaita yritys-, järjestö-, ja julkiselta sektorilta. Kyseessä on jatkuva sponsoritoiminta yrityksen www-sivulla yhteistyökumppani Fonecta Finderin kanssa bannerin muodossa. Mahdollinen sponsorituki käytetään sivuston ylläpitokustannuksiin. 14

15 Millaista näkyvyyttä Fonecta Finder saisi sponsoroinnistaan? Sivustolla on tällä hetkellä 100 aktiivista kulttuurituottajayhteisön käyttäjää mainostamassa tuotteitaan. Sivuston seuraajia ovat kulttuurin kulutajat, joita on sadoista yrityksistä yksityishenkilöihin. Sivut toimivat yrityksen työkaluna ja käyntikorttina. Miltä muista yrityksiltä olette hakeneet tukea? Yritys ei ole vielä hakenut tukea muilta yrityksiltä. Kultturelli tarjoaa Fonecta Finderille pääyhteistyökumppanin mahdollisuutta, jolloin muut yritykset eivät kilpaile sponsorin kanssa tuesta sivustolla. Yhteystiedot T:mi Kulturellis. Yritysmuoto Toiminimi Yrityksen omistaja Ulla Viskari-Perttu Titteli, nimike Kulttuurituottaja AMK Vastuualue Yrityksen johtaminen, markkinointi ja asiakassuhteet Koulutus Kulttuurituottaja AMK Omistusosuus yrityksessä (%) 100% Yhteystiedot Sukunimi Viskari-Perttu Etunimi Ulla Osoite Säynetie 14 Postinumero ja toimipaikka Kotikunta Vantaa Puhelin Ammattinimike ja tutkinto Kulttuurituottaja Sähköpostiosoite 15

16 LÄHTEET Anttila, Mai & Iltanen Kaarina Markkinointi. WSOY. Blythe, Jim Essentials of Marketing. Pierson Education Limited. Kaunisharju, Kirsi & Tarjanne, Petra Raportti Luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia Kauppa- ja teollisuusministeriö. KTM-julkaisuja 10/2007 Viitattu Viitattu Linfors, Hannele & Syvänperä, Outi Edita Prima: Helsinki. Vero.fi. Arvonlisävero. Viitattu Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/Arvonlisaverotus 16

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma T:mi Kulturellis Kulttuurin markkinointi- ja suunnittelupalvelu Ulla Viskari-Perttu 31.3.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Yrittäjyys ja tuotteistaminen 2/2 Lehtori

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI

RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI RAIJA GRAHN & JAANA HAAKSILUOTO MUSAPEDASTA YRITTÄJÄKSI MENTORI 1 Helsinki, 2014 Musiikkipedagogista yrittäjäksi - esiselvityshankkeen julkaisu Metropolia Ammattikorkeakoulu Työryhmä: Raija Grahn, Jaana

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010

markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 markkinointiviestinnän vuosikatsaus 2010 1 2 1 Sisältö. Zeeland-konserni lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Jannen näkemys 6 Mainonta 8 Verkkoratkaisu 10 Brändinrakennus 12 Vuosikertomus 14 Viestintä

Lisätiedot

Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT Katja Haapaniemi Melissa Jokela Alisa Lehtinen LIIKETOIMINTASUUNNITELMA CASE ARABIAN ASIANTUNTIJAPALVELUT Liiketalouden koulutusohjelma 2013 SISÄLLYS 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 LIIKEIDEA... 4 2.1 Palvelut...

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8.

Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Loppuraportti. Milja Hirvonen Kuopio 8.8. 1 Taiteen ja kulttuurin alueellinen selvitystyö - Kulttuurin hyvinvointipalvelujen kehittäminen Loppuraportti Milja Hirvonen Kuopio 8.8.2011 2 Projektin taustaa Projektin tavoitteena oli taiteen ja kulttuurin

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA MARKKINOINTI Olli Kopakkala VERKKOKAUPAN INTERNET-MARKKINOINNIN TOIMEPITEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS ALLOKOINTI KÄVIJÄSEURANNAN TUOTTAMIA TIETOJA HYÖDYNTÄEN Markkinoinnin

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot