ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista"

Transkriptio

1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1

2 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti on tarkoitettu rakentajille, jotka työssään ovat aikaisemmin altistuneet asbestille, nykyään asbestipurkutyötä tekeville sekä isännöitsijöille, kiinteistön huoltajille ja asukkaille, joiden kiinteistössä on asbestimateriaaleja. Ensimmäisessä osassa kerrotaan aluksi asbestista materiaalina, sen käytöstä ja käyttömääristä Suomessa sekä asbestin aiheuttamista terveysvaaroista ja terveystarkastuksista. Toisessa osassa käydään läpi purkutyön edellyttämä valtuutus, asbestikohteet rakennuksissa sekä turvallinen purkutyö. Kirjoittajat: Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen Kuvat: Iisakki Härmä: kuvat 1-2 Esa Vanhala: kuvat 3, 5-8 Arja Tarvainen: kuvat 4, 10-15, 17, 21, 32, 35 Sarno Ojell: kuvat 9,16 Kalevi Lehtonen: kuvat 19-20, 31 Hannu Riipinen: kuvat 18, 28 Antti Stensblom: kuvat 22-27, 29-30,

3 I OSA Asbesti materiaalina Asbestin käyttö ja käyttömäärät Suomessa Asbestin aiheuttamat terveyshaitat Terveystarkastukset aikaisemmin altistuneille ja nyt purkutyössä oleville 3

4 Suurin osa asbestista on käytetty rakennuksiin Asbestia on tonnimääräisesti käytetty eniten rakennusmateriaaleissa. Erityisesti ja 1970-luvilla suuri osa rakentajista altistui työssään asbestille. Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa 1993 ja EU:n alueella Poisto-, purku-, huolto- ja kunnossapitotyössä asbestialtistumisongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Kuva 1. Kuva 2. 4

5 Asbestin ominaisuudet ja käyttö Asbestille on ominaista mekaaninen kestävyys, kuumuuden ja kemikaalien kestävyys ja lämmön eristävyys. Palonsuojaukseen asbestia käytettiin rakennuksilla ja laivoilla levyinä ja massana. Eristeenä (levynä, kankaana, naruna) asbesti suojasi kipinöiltä, kuumalta, kylmältä ja kemikaaleilta. Sideaineena ja kulutuksenkestoa parantavana asbestia käytettiin sementtilevyissä sekä jarru- ja kytkinlevyissä. Maaleissa ja liimoissa asbesti esti valumista. Akustiikan parantamiseen asbestia käytettiin levynä ja pinnoitteena. Kevyenä, helposti työstettävänä ja kiinnittyvänä aineena asbestia on käytetty myös pintojen verhouksessa. Kuitumaisena aineena asbesti on sopinut hyvin tekstiiliteollisuuden käyttöön. 5

6 Paljon käytettyjä asbestimateriaaleja Kuvassa on tavallisia rakennusmateriaaleja, joita on tuotu Työterveyslaitoksen laboratorioon asbestimääritystä varten. Asbestipitoisten materiaalien erottaminen asbestia sisältämättömistä on usein mahdotonta silmämääräisesti. Rakennuksen ulkomaalia Asbestisementti tuotteita Putkieristettä Ruiskutettua krokidoliitti asbestia (sinistä asbestia) Epäiltäessä materiaalin sisältävän asbestia, sitä käsitellään kuin asbestia tai selvitetään asia lähettämällä merkitty näyte laboratorioon. Materiaalia käsitellään purkutyössä asbestimateriaalina, kun se sisältää yli 1 % asbestia. Kuva 3. Magnesiamassaa Muovilaatta ja bitumiliimaa Kiinnitys- ja saumalaastia Krysotiiliasbestieristettä ja -narua (valkoista asbestia) 6

7 Mitä on asbesti? Asbesti on luonnosta saatava kuitumainen silikaattimineraali. Suomessa louhittiin antofylliittiasbestia Tuusniemen Paakkilassa vuoteen 1975 saakka. Krokidoliitti eli sininen asbesti on ollut tavallinen ruiskutettavana asbestina. Se on terveysvaikutuksiltaan vaarallisin. Krysotiiliasbesti eli valkoinen asbesti on ollut yleisin tuontiasbesti. Amosiittia ja antofylliittiä käytettiin usein putkieristeissä. Kuva 4. 7

8 Elektronimikroskooppikuvia asbestikuiduista Asbesti muodostuu kuitukimpuista, jotka hajoavat pitkittäissuuntaan mikroskooppisen ohuiksi kuiduiksi. Kuitujen paksuus on yleensä 0,03 3 mikrometriä ja niiden pituus voi olla useita kymmeniä mikrometrejä. Kuvat ovat kertaisia suurennoksia. Mikrometri on millimetrin tuhannesosa. 1. Antofylliittiasbestia (huom. levymäiset kappaleet kuvassa ovat talkkia) 2. Krokidoliittiasbestia Kuva 5. Kuva Amosiittiasbestia 4. Krysotiiliasbestia Kuva 7. Kuva 8. 8

9 Asbestin käyttömäärät Asbestia on käytetty Suomessa jo kampakeraamisella kaudella saviruukkujen tulen ja kulutuksen kestävyyden parantamiseksi. Teollisena tuotteena asbestisementti esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna Suomessa asbestin runsas käyttö alkoi 1930-luvulla. Käyttö alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla. Käyttökielto astui voimaan vuonna Suomessa käytetyt asbestia sisältävät rakennusmateriaalit ovat kauppanimittäin luetteloitu kirjassa: Asbestipitoiset tarvikkeet. Työturvallisuuskeskus, Kuva 9. 9

10 Asbesti on pölynä vaarallista Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei aiheuta vaaraa terveydelle. Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen mukana joutuvat keuhkoihin. Altistuminen tarkoittaa siis asbestikuitujen joutumista keuhkoihin. 10

11 Altistumistasoja erilaisissa töissä 1980-luvulla Kaikessa asbestimateriaalin käsittelyssä altistuttiin asbestipölylle, jonka pitoisuus varsin usein ylitti suurimman sallitun pitoisuuden. Asbestipölyn pitoisuus ilmoitetaan yli 5 mikrometrin mittaisten kuitujen määränä kuutiosenttimetrissä (k/cm 3 ). Suurin sallittu pitoisuus työilmassa on alkaen 0,1 k/cm 3. Kuva t sitova raja-arvo oli 1980-luvulla 0,5 kuitua/cm 3. Nykyään vuodesta 2006 lähtien 0,1 kuitua/cm 3. 11

12 Tekniikka ratkaisee purkutyössä pölymäärän Nykyään tehtävässä asbestimateriaalien purkutyössä tekniikka ratkaisee työilmaan pääsevän asbestipölyn määrän. Varovaisesti käsityökaluin poistettaessa märkää eristettä ja ruiskutettuja pintoja tavanomainen asbestikuitumäärä hengitysilmassa on alle 1 k/cm 3. Jos purettavassa eristeessä on kuivia kohtia kuitumäärä on noin 100 k/cm 3. Jos purettavassa pinnoitteessa on kuivia kohtia, altistumistaso on jopa 1000 k/cm 3. Asianmukaiset suojaimet oikein käytettyinä estävät asbestipölyn pääsyn purkajan keuhkoihin. Kuva

13 Asbestin terveyshaitat Asbestin vaikutukset terveyteen tulevat esiin vasta vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, joskus jopa myöhemmin. Asbestikuitujen välitön ärsyttävyys ei poikkea hiekka- tai savipölyn ärsyttävyydestä. Äkillisiä oireita ei ole. Asbesti voi aiheuttaa kolmentyyppisiä muutoksia keuhkoissa ja keuhkopusseissa: 1. Keuhkopussin paksuuntumat pleuraplakit Keuhkopussin paksuuntumat, plakit ovat yleisiä ja vaarattomia muutoksia keuhkopussissa, keuhkon ulkopuolella. Ne eivät haittaa keuhkojen toimintaa. Pleuraplakit aiheutuvat vähäisemmästä altistumisesta kuin muut asbestisairaudet. Molemminpuoliset plakit ovat usein merkki aikaisemmasta asbestialtistumisesta. Plakit eivät ennakoi syöpää. 2. Asbestoosi Asbestoosi on pölykeuhkosairaus, jossa hengittävää keuhkokudosta korvautuu hengittämättömällä sidekudosverkolla. Keuhkoröntgenkuvassa näkyy sidekudoksen lisääntyminen kuviolisänä. Usein oireita ei ole, mutta vaikeaan tautiin liittyy oireena hengenahdistus. Röntgenmuutokset ilmenevät tavallisesti vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, jopa myöhemmin. Tauti voi edetä, vaikka altistuminen lakkaa. Pölykeuhkosairaus vaatii kehittyäkseen pitkän, vuosien vuosikymmenten altistumisen. Vähäisestä ja satunnaisesta altistumisesta sitä ei saa. 3. Keuhkosyöpä sekä keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä eli mesoteliooma Nämä ovat pahimmat asbestialtistumiseen liittyvät sairaudet. Tauti puhkeaa tavallisesti vuosikymmenien kuluttua altistumisen alkamisesta. Pitkään ja voimakkaasti asbestille altistuneella syöpään sairastumisen vaara on kaksin- jopa viisinkertainen altistumattomiin verrattuna. Turvallista pienintä altistumismäärää ei ole, vaan vähäinenkin altistuminen lisää sairastumisriskiä. Kurkunpään syöpä voi myös olla asbestin aiheuttama. Työssään asbestille altistuneelle asbestin aiheuttamat sairaudet korvataan ammattitauteina. 13

14 Asbestin terveyshaitat elimistössä Kuva

15 Terveystarkastukset altistumisen päätyttyä Työssä ollessa altistumisen jälkeen Asbestialtistumisen päätyttyä työterveyshuollot huolehtivat työntekijöiden asbestitarkastuksista muiden määräaikaisten työterveystarkastusten yhteydessä. Eläkkeellä ollessa altistumisen jälkeen Työttömän ja eläkkeelle siirtyneen on itse huolehdittava asbestiterveystarkastusten tekemisestä terveyskeskuksessa tai omalla lääkärillä. Tarkastuksia tulee jatkaa, jos on ollut merkittävästi asbestin kanssa tekemisissä. Merkittävä altistuminen on mm. yli kymmenen vuoden työskentely talonrakennustöissä sinä aikana, kun asbestia käytettiin tai yhden vuoden altistuminen putkien asbestieristämisessä tai asbestiruiskutustyössä. Hengitysliitto HELI ry. on julkaissut eläkkeelle jäävien avuksi "Asbestialtistuneen muistilista ja seurantakortti". 15

16 Terveystarkastukset asbestipurkajille Työssä oleville asbestipurkutyötä tekevälle työntekijälle tehdään työterveyshuollossa alkutarkastus ennen purkutyön alkamista ja määräaikaiset terveystarkastukset kolmivuosittain. Tarkastus sisältää haastattelun, keuhkoröntgenkuvauksen, keuhkojen toimintakokeet ja lääkärintarkastuksen, kuten altistumisen päätyttyäkin. Työnantajan tulee ilmoittaa vuosittain työssään asbestille altistuvat ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri). Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Ilmoitukset tehdään kalenterivuosittain edellistä vuotta koskien. Työterveyshuolto selvittää tarvittaessa työntekijän altistumismäärän. Ohjeet ilmoittamisesta ja lomakkeet löytyvät työsuojeluhallinnon verkkosivuilta: Asbestilainsäädännön mukaan asbestipurkutyötä tekevien työntekijöiden altistumista tulee seurata säännöllisesti. Kun työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan tulee seurata suunnitelmallisin ja säännöllisin mittauksin, ettei asbestin raja-arvoa ylitetä. Mittaukset tulee toteuttaa niin, että näytteet edustavat työntekijöiden henkilökohtaista altistusta asbestipölylle eli käytännössä ilmanäytteet kerätään asbestityötä tekevien työntekijöiden hengityksensuojaimen sisältä. (Vna 318/2006) 16

17 Lopeta tupakointi Asbestille altistuminen lisää työntekijän keuhkosyöpäriskin jopa viisinkertaiseksi altistumismäärästä riippuen. Pelkkä tupakointi aiheuttaa noin kymmenkertaisen riskin. Erityisessä vaarassa ovat asbestille altistuneet, jotka tupakoivat. Heidän keuhkosyöpäriskinsä tupakoimattomiin ja altistumattomiin verrattuna on kertainen. Tupakoinnin lopettaminen on parasta, mitä asbestille altistunut voi tehdä omaksi hyväkseen. Apua tupakoinnin lopettamiseen saa mm. terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Kuva 13. Kuva

18 Asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain 150 Vaikka asbestille altistuminen rakennuksilla päättyi jo 1980-luvulla, sairastumisia ja kuolemantapauksia riittää edelleen. Tämä johtuu pitkästä oireettomasta (latenssi) ajasta. Niinpä tällä hetkellä sairastuvat ja asbestisairauksiin kuolevat ovat altistuneet luvuilla. Asbestisairauksien määrän odotetaan kääntyvän laskuun vuoden 2015 tienoilla. Nykyaikaisin asbestipurkumenetelmin ja asianmukaisia suojaimia oikein käytettäessä purkutyötä tekevät eivät tulevaisuudessa toivottavasti sairastu lainkaan asbestisairauksiin altistumisen jäädessä vähäiseksi tai olemattomaksi. Kuva

19 II OSA Purkutyön edellyttämä valtuutus Asbestikohteet rakennuksissa Turvallinen purkutyö 19

20 Asbestipurkutyö edellyttää valtuutuksen Asbestipurkutyötä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen valtuuttama työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Valtuutuksen yhtenä edellytyksenä työnjohtajat ja työntekijät on koulutettava. Työtä johtavilla ja sitä tekevillä tulee olla hyväksytty koulutus. Vuoden 2011 alusta lähtien kaikilta uusilta asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan talonrakennustutkintoon sisältyvän asbestityön osatutkinnon suorittaminen. Aikaisemmin hyväksyttyjen asbestipurkutyökoulutusten antama pätevyys kuitenkin säilyy ilman lisäkoulutusta. (Vna 863/2010 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta). Asbestipurkutyövaltuutus edellyttää myös työntekijöiden terveystarkastuksia, hyväksyttyjä laitteita ja soveltuvia henkilösuojaimia. Tarkat ohjeet saa asbestityöstä annetusta valtioneuvoston päätöksestä (1380/1994) ja työsuojeluviranomaiselta. 20

21 Asbestipurkajan pätevyystoimikunta suosittaa pätevyyskorttia Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden Liitto, SAP ry, suosittelee purkuyrityksille sitoutumista hyviin asbestipurku-työkäytäntöihin ja hankkimaan sitä osoittavat yrityskohtaiset pätevyyskortit kaikille työntekijöilleen. Kuva

22 Asbestimateriaalien käyttökohteita rakennuksissa Kaikenkokoiset rakennukset, myös omakotitalot, jotka on rakennettu tai peruskorjattu 1930-luvun jälkeen aina 1980-luvulle saakka, sisältävät vaihtelevia määriä asbestia. Asbestia on käytetty mm. katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamiseen tai palonsuojaksi palonsuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana kattiloissa eristysmassana sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä kaakeliuunien muuraussementissä ja liitossaumoissa lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitysja saumausmassoissa Kuva

23 Asbestikartoitus Asbestipurkutyöt ovat olleet luvanvaraisia vuodesta 1988 lähtien. Jos kohteessa olevia asbestimateriaaleja ei pureta, ne on pinnoitettava tai koteloitava siten, että asbestikuitujen irtoaminen niistä estyy. Nämä kohteet merkitään talon piirrustuksiin ja niiden kuntoa tulee valvoa. Ensimmäiseksi purkutöitä suunniteltaessa ja järjestettäessä on selvitettävä, missä kohteissa asbestia on käytetty eli tehdään asbestikartoitus. Julkisista rakennuksista on lain mukaan tehty asbestikartoitus jo ennen vuotta 1994, mutta työn edetessä voi tulla yllätyksiä. Epäilyttävistä materiaaleista otetaan näyte toimitettavaksi laboratorioon. Jos asbestia sisältäviä materiaaleja löytyy, purkutyön saa tehdä vain valtuutettu asbestipurkaja. Rakennustyön turvallisuudesta annetussa Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 205/2009) edellytetään asbestipurkutöiden suunnittelua ja asbestikartoituksen tekemistä ennen muiden töiden toteuttamista. Purkutyötä edeltävästi tehdään vielä riskinarviointi. Matalariskiseksi arvioidusta työstä, jossa asbestille altistuminen ei tule ylittämään suurinta sallittua 0,1 kuitua/cm 3 tasoa, ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaisille. Työssä on kuitenkin estettävä asbestipölyn leviäminen ympäristöön ja käytettävä sopivia henkilönsuojaimia. Tietoa asbestikartoituksesta ja sen teosta ja merkityksestä on ohjeissa: Asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet RT Sama tieto on myös korteissa KH ja LVI

24 Asbestikartoitus esimerkki Lämmönjakohuone, rakennusvuosi 1964, putkien eristeiden mutkat ja liitoskohdat sisältävät asbestia. Kartoitus on ratkaiseva vaihe: Asbesti merkitään kohteeseen ja piirustuksiin Ensin näkyvä ja todennäköinen asbesti tarkentuu purettaessa, kun rakenteet avataan Piirustus on tärkeä asiakirja urakkatarjous- ja tekovaiheessa Kuva 18. Kuva 19. Kuva

25 Purkutyövaltuutus ja työsuunnitelma Asbestipurkutyön saa teettää vain valtuutetulla yrityksellä tai itsenäisellä työnsuorittajalla. Purkutyötä tekevällä yrityksellä ja työnsuorittajalla on oltava työsuojeluviranomaisten antama valtuutus purkutyöhön. Lisäksi työnantajan on tehtävä purkutyöstä kirjallinen asbestipurkusuunnitelma yhdessä työntekijöiden kanssa. Se on toimitettava vähintään viikkoa ennen työn alkamista lähimpään aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen toimipaikkaan ja pidettävä näkyvillä työpaikalla. Mallilomakkeen asbestipurkusuunnitelmasta saa mm. työsuojeluhallinnon verkkosivulta: Asbestipurkutyöohjeita ja lomakkeita on myös Korjaus-Ratu tietokannassa: Valtuutusta ei tarvita työssä, jossa poistetaan ulkotiloissa kokonaisena ja ehjänä asbestisementistä tehtyjä katto- tai seinälevyjä tai jossa purkutyöhön tarvittava kokonaistyöaika ei ylitä yhtä henkilötyötuntia. 25

26 Purkutyön suunnittelu ja työnjärjestely Selvitetään, missä asbestia on (asbestikartoitus). Tehdään purkutyön suunnitelma: valitaan viranomaisen hyväksymät työhön sopivat koneet, laitteet, suojaimet ja työmenetelmät tehdään ilmoitukset nivelletään purkutyö muihin töihin työjärjestelyllä. Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista /231 (1990), päivitetty antaa täsmällisiä ohjeita purkutyötekniikoista ja niiden valinnasta, laitteista ja suojaimista. Krokidoliitin, sinisen asbestin, purusta on työsuojeluviranomaiset antaneet erilliset, tiukemmat ohjeet (Krokidoliittiasbestipurkutyön suunnittelu ja toteutus. Uudenmaan tsp. Ohje , 26

27 Purkutyön eteneminen Tilan valmistelu asbestipurkua varten: osastointi ja alipaineistus vaikeasti puhdistettavien pintojen suojaus Purkutyö asbestijätteen paketointi Tilan siivous puhtauden toteaminen Osastoinnin purkaminen 27

28 Osastointi Alue, jossa asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan, on eristettävä ympäristöstään ilmatiiviisti. Tila alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla. Alue merkitään varoituskilvin. Sulkuja on tekniikasta riippuen kolme tai viisi. Poistettavalle asbestijätteelle tulee olla oma sulkunsa. Ilmanvaihdolla pidetään työskentelyalue mahdollisimman puhtaana. Osastointi puretaan vasta sitten, kun tila on siivottu ja todettu puhtaaksi. Puhtaassa tilassa asbestia ei saa olla ilmassa yli 0,01 kuitua/cm 3 eikä asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä ole hyväksyttävää. Kuva 21. ASUMISTERVEYSOPAS 2009, STM:n Asumisterveysohjeen soveltamisopas, 3. korjattu painos, Vaasa

29 Osastointi Kuva 22. Iso osastoitu tila teollisuushallissa. Kuva 23. Pieni osastoitu tila, kolme sulkua, varoituskilpi, alipaineistava imuri sekä purkutyön pölyjen ja työkalujen kohdepoistolle tarkoitettu imuri. 29

30 Tilan valmistelu asbestipurkua varten Vanhoja rakennuksia purettaessa ja korjattaessa purkutyö etenee vaiheittain. Asbestipurkutyö kytketään työsuunnitelman mukaan muuhun purkutyöhön. Tilasta, jossa aiotaan tehdä asbestipurkutyötä, raivataan pois kaikki tarpeeton. Vaikeasti puhdistettavat kohdat peitetään polyeteenikalvoilla, jotta hienopölyä ei varastoidu pinnoille. Sen jälkeen tila osastoidaan ja alipaineistetaan. 30

31 Suojautuminen Asbestipölylle altistuva tarvitsee puhaltimella ja P3-luokan pölynsuodattimilla varustetun hengityksen-suojaimen sekä pölyä hylkivän hupullisen suoja-asun, joka on pinnaltaan sileä. Kädet ja hiukset suojataan myös pölyltä. Myös purkutyön jäljet siivoava tarvitsee täydellisen suoja-asun. Kuva 24. Kertakäyttöinen sileä haalari, P3-suodattimella varustettu kokonaamari. Osastoinnissa työskennellessä tulee suojaimen olla varustettu puhaltimella. 31

32 Työkalut ja työtavat Purkutyössä käytetään kohdepoistoisia työkaluja ja työtapoja, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän pölyämistä. Osastoinnin sisälläkin pyritään siihen, että mahdollisimman vähän hienopölyä pääsee ilmaan. Putkieristeen huolellinen kostuttaminen ja varovainen purku käsityökaluin vähentävät oleellisesti pölyämistä. Kuva 25. Työkalut varustetaan kohdepoistolla pölyämisen vähentämiseksi. 32

33 Pussipurku Purkupussitekniikalla voidaan esimerkiksi asbestipitoinen eriste poistaa suppealta alueelta. Pussiin kuuluvien käsineiden avulla koko purkutyö voidaan tehdä siten, että purkujäte ja sen mukana myös pöly jäävät pussiin. Käytännössä on todettu, että tässäkin tapauksessa purkualue pitäisi osastoida. Kuva

34 Poistuminen työskentelyalueelta Kun purkutyö lopetetaan, suojavaatteisiin tarttunut hienopöly imuroidaan pois. Kuva 27. Kuva 28. Suojahaalarit puhdistetaan imurilla ennen sulusta poistumista. 34

35 Poistuminen työskentelyalueelta Kertakäyttöiset suojavaatteet laitetaan ilmatiiviisiin jätesäkkeihin. Suojavaatteiden riisumisen jälkeen siirrytään suihkun kautta puhtaaseen tilaan, missä puetaan päälle tavalliset työvaatteet. Kuva 29. Kuva 30. Kertakäyttöhaalari menee asbestijätteisiin. Keskitilassa pesu ja viimeisessä sulussa työhaalarit päälle. 35

36 Siivous ja puhtauden toteaminen Osastointi puretaan vasta sitten, kun tila on siivottu asbestivapaaksi. Purkutilan siivooja tarvitsee täydellisen suojautumisen. Tilan voi todeta puhtaaksi pintoja tarkastelemalla. Varmemmin puhtaus selvitetään ilmamittauksin ja pintanäytteistä. Kuva

37 Jätteiden käsittely Asbestipurkujätteille on varattava omat merkityt jätesäkit ja säiliöt. Jätteistä on ilmoitettava kaatopaikalle ennen kuljetusta. Kaatopaikalla asbestijäte viedään sille varattuun paikkaan ja peitetään välittömästi. Kuva

38 Jätteiden pudotusränni ja kontti Kuva 33. Kuva

39 Älä altistu itse, älä altista toista Asbestipöly ärsyttää varsin vähän sille altistuttaessa. Sen aiheuttamat sairaudet ilmenevät vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta. Tämä näennäinen vaarattomuus ei kuitenkaan saa aiheuttaa väärää turvallisuuden tunnetta. Kaikki keuhkoihin joutuva asbestipöly jää sinne. Ainoa mahdollinen tapa välttää asbestivaarat on estää altistuminen. Kuva

40 Työterveyslaitoksen asbestipalvelut Asbestin tunnistaminen rakennusmateriaaleista Asbestilainsäädännön mukaan ennen saneeraustöiden aloittamista on tarkistettava, sisältävätkö korjattavat rakenteet asbestia. Materiaalinäytteitä voi lähettää tutkittavaksi esim. Työterveyslaitoksen laboratorioihin. Työilman asbestikuitupitoisuuksien mittaukset purkutöiden aikana ja sen jälkeen Asbestipurkutyötä tekevien yritysten altistumisolosuhteita on seurattava säännöllisesti työhygieenisin mittauksin. Purkutöiden jälkeen tehtävillä kiinteistön ilman asbestikuitumittauksilla voidaan esim. selvittää, onko purkutöiden jälkeen tehty siivous riittävä. Kiinteistöjen asbestikartoitukset Asbestilainsäädännön mukaan ennen saneeraustöiden aloittamista on tehtävä asbestikartoitus, jossa selvitetään mm. kiinteistössä asbestia sisältävien materiaalien määrä, laatu ja kunto. 40

41 Lisätietoa verkkosivuilta Työterveyslaitoksen sivuilla on tietoa asbestista ja rakentamisesta, terveysasioista ja ASA:sta. Työturvallisuuskeskus julkaisee ja kouluttaa työturvallisuus asioissa. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla on viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Hengitysliiton sivuilla on asbestialtistuneen opas ja seurantakortti sekä tietoa vertaisryhmistä ja esim. asbestialtistuneiden terveyslomista ja -kursseista. Rakennustieto on rakennusalan tieto- ja mediatalo. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA) sivuilla on työturvallisuustietopankki ja Hyvien toimintatapojen opas asbestiin liittyvien riskien ehkäisemiseksi. Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden Liitto, SAP ry. 41

42 Aiheeseen liittyviä julkaisuja ASA. Vuosittain Katsauksia-sarjassa ilmestyvä tilasto ammatissaan syöpäsairauksien vaaraa aiheuttaville aineille altistuneiksi rekisteröidyistä. Työterveyslaitos, Helsinki. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H: Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Työ ja ihminen, tutkimusraportti 28, Työterveyslaitos, Helsinki Rakennusterveysopas Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen soveltamisopas. 3. korjattu painos, Toimiva asbestipurku. Työturvallisuuskeskus TTK, rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta,

43 Viranomaisten määräykset ja ohjeet Finlex -tietokannasta löytyy hakusanalla asbesti määräyksiä, jotka koskevat asbestityötä. Finlex -tietokannasta löytyy hakusanoilla rakennustyön turvallisuus määräyksiä, jotka koskevat rakennustyön turvallisuutta. Työturvallisuuslaki 738/2002. Työterveyshuoltolaki. 1383/2001. Valtioneuvoston asetus VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta. Valtioneuvoston asetus 863/2010 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (asbestityön osatutkinnon suorittamisesta). Valtioneuvoston asetus 647/2009 eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoituksista liittyen REACH-asetukseen. Valtioneuvoston asetus 318/2006 asbestityöstä ja sen nojalla annettu muu asbestilainsäädäntö. Valtioneuvoston asetus 643/2005 asbestia koskevien rajoitusten muuttamisesta. Valtioneuvoston asetus 975/2004 asbestia koskevista rajoituksista. Valtioneuvoston päätös 1380/1994 asbestityöstä. Valtioneuvoston päätös 1407/1993 henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Valtioneuvoston päätös 952/1992 asbestin käyttöön ottamisen kieltämisestä ja siihen liittyvät muutokset VNp 1133/1993. Työsuojeluhallituksen päätös TSHp 231/1990 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista sekä siihen liittyvät muutokset TSHp 176/1992. Tarkista ajantasainen lainsäädäntö FINLEXistä. 43

Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet

Asbestille altistuminen ja asbestisairaudet lle altistuminen ja asbestisairaudet -iltapäivä 31.10.2013 Helsinki, ylilääkäri, dosentti 1 Paljon käytettyjä asbestimateriaaleja RAKENNUKSEN ULKOMAALIA ASBESTISEMENTTI TUOTTEITA PUTKIERISTE RUISKUTETTUA

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti Hengitysliitto Heli ry:n opas Vaarallinen asbesti Asbestisairauksien määrä on nyt suurimmillaan Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. 2 Asbestisairauksien

Lisätiedot

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä

Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Asbestialtistumisen arviointi ammattitautiepäilyissä Ehdotus toimintamalliksi keskussairaalassa, jossa diagnosoidaan ja hoidetaan keuhkosyöpäpotilaita 14.11.2015 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi www.ttl.fi

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita on edelleen noin 50 000 60 000.

Lisätiedot

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty?

Slide 1: Moduuli 1. Keskeiset asiat asbestista. Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? Slide 1: Moduuli 1 Keskeiset asiat asbestista Slide 2: Moduuli 1 tarkastelemme: - Mitä asbesti on? - Miksi asbestia käytetty? - Minkä tyyppisiä asbesteja on? - Mitkä ovat asbestin terveyshaitat? Slide

Lisätiedot

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 Lähtötilanne STM Työturvallisuuslainsäädäntöä valmisteleva neuvottelukunta TTN alle perustetaan asbestityöryhmä Nykyinen päätös asbestityöstä / asbestipurkutyöstä

Lisätiedot

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE

OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE OPAS ASBESTIALTISTUNEILLE JA -SAIRASTUNEILLE Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. 2 Opas asbestialtistuneille ja -sairastuneille Asbesti on merkittävin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006 N:o 318 320 SISÄLLYS N:o Sivu 318 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta... 977

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Lisätiedot

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Visamäki, 22.11.2012 Tony Puhakka Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infra

Lisätiedot

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen 1 Uusi lainsäädäntö (kolmikantaisesti valmisteltu ja hyväksytty paketti) Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma Tervetuloa ABClean kurssille! Huolimatta EU:n laajuisesta asbestin valmistus-, tuonti- ja käyttökiellosta asbestia löytyy vielä runsaasti rakennuskannasta kaikkialla

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Jokamiehen rakennusopas omakoti- ja talkoorakentajille v. 1946: Asbestisementtilevy on kattamisaineena

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

Asbestialtistuneen muistilista

Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbestialtistuneen muistilista Asbesti on merkittävä työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. Vaikka asbestin käyttö on kielletty, sille altistuneita

Lisätiedot

ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ

ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ ASBESTIN TUNNISTAMINEN KEINONENÄLLÄ Tarkastajat: Professori Esa Marttila TkL Simo Hammo Juha Leppänen

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus

Asbestisairaudet eivät ole loppumassa asbestipurkajapotilaan tapaus Tapausselostus tieteessä Pihla Ylioinas Työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos Oulu, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiede-tiimi ja Oulun yliopistollinen sairaala, ammattitautien

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen. Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen. Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka / Korjausrakentaminen Ahti-Tapio Rieppo ASBESTITYÖT Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka RIEPPO, AHTI-TAPIO

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 2 VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 3 Asbestilainsäädännön taustoja Asbestipurkutyötä saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja,

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta

Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Hyvinvointia työstä Työpaikkojen haasteet; altistumisen arviointi ja riskinhallinta Tomi Kanerva 6.11.2015 Työterveyslaitos Tomi Kanerva www.ttl.fi 2 Sisältö Työpaikkojen nanot Altistuminen ja sen arviointi

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA-hanke EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA PUTUSA-hanke Yleistietoa hankkeesta Hankkeeseen osallistuvat tutkimuslaitokset Itä-Suomen yliopisto, Ympäristötieteen laitos Professori Pertti Pasanen, tutkija

Lisätiedot

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa

Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Työhygieniapalvelut Työterveyslaitoksessa Monen ammatin edustajia, mm. kemistejä, insinöörejä, teknikkoja, biokemistejä, mikrobiologeja, toksikologeja sekä fyysikkoja Tiivis yhteistyö TTL:n laboratorioitten

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 ()

Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 () Työsuojelutarkastajien asbestipäivä Sivu 1 () Asbestin kapselointi Asbestisaneeraukset Asbesti on erinomainen rakennusmateriaali. Sillä on kuitenkin yksi haittapuoli. Siitä irtoavat kuidut aiheuttavat

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt

Pätevyys. Poikkeuslupa, hätätyöilmoitus. Ennakkoilmoitus. poikkeuslupa. jännitetyölupa. Turvallisuusasiakirja ja -säännöt Työaikaan liittyvät luvat Erityisen vaarallisten töiden teettäminen nuorilla työntekijöillä Sähkötyöt Rakennustyön ennakkoilmoitus työmaasta turvallisuuskoordinaattori turvallisuusasiakirja Rakennustyömaa-alueen

Lisätiedot

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas

Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Lattian pinnoituksen työturvallisuusopas Yleistietoa lattianpinnoitteista Lähes kaikissa lattianpinnoitteissa on ihmisen terveydelle haitallisia aineita, joita vastaan joudutaan suojautumaan. Puutteellisesta

Lisätiedot

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa

Pölyt pois yhteistyöllä. Vähennä jauhopölyä leipomossa Pölyt pois yhteistyöllä Vähennä jauhopölyä leipomossa Leipureiden sanomaa: "Jauhot tuotteessa, ei ilmassa eikä lattialla." "Kyllä yhteistyöllä onnistuu." "Samat ongelmat isoissa kuin pienissä leipomoissa"

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa. Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Viranomaisyhteistyö sisäympäristöongelmissa Ylitarkastaja, Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö Osapuolia kosteus- ja homeongelmatapauksissa Asukas Rakennuk sen omistaja Työn tekijä Työn antaja

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

18.6.2015. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Johtaja Antti Janas Muistio 18.6.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASBESTITYÖN TURVALLISUUDESTA Ehdotuksen pääasiallinen sisältö YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015

Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Puhdasta sisäilmaa tilojen käyttäjille 28.1.2015 Poistoa Oy on erikoistunut homesiivouksiin Poistoa Oy on Suomen ensimmäinen homesiivouksiin erikoistunut siivousalan yritys

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Turvallisesti tikkailla

Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Turvallisesti tikkailla Tämä ohje on tehty teollisuuden työpaikkojen turvallisuustyön tukemiseksi. Ohjeessa on huomioitu lainsäädännön vaatimusten lisäksi myös hyviä käytäntöjä.

Lisätiedot

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015

Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Ihoaltistumisen arvioinnin tarve työpaikoilla STHS koulutuspäivät 28.-29.1.2015 Maj-Len Henriks-Eckerman, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija 1 Ihon altistuminen herkistäville kemikaaleille: Epoksihartsit,

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt Taidoista työpoluiksi projekti Sisältö Työelämän peruskäsitteet Työelämässä Poissaolot Työturvallisuus ja terveys Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Työantajan oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi

Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat

Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisun peruslähtökohdat Sisäilmaongelman ratkaisuun osallistuvilla toimijoilla tulee olla yhteinen näkemys siitä, että vaurioituneet rakenteet on korjattava, koska homeongelmasta voi

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista Suojaimet Yleistä hengityssuojaimista Altistusta ilmateitse voi vähentää käyttämällä erilaisia suojaimia. Suojaimessa on aina omat päästönsä, joten kaikki suojaimet eivät sovellut kaikille hajusteyliherkille.

Lisätiedot

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-36. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2065(INI) 17.10.2012. Lausuntoluonnos Sabine Wils. PE497.962v01-00

TARKISTUKSET 1-36. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2065(INI) 17.10.2012. Lausuntoluonnos Sabine Wils. PE497.962v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.10.2012 2012/2065(INI) TARKISTUKSET 1-36 Sabine Wils (PE494.492v01-00) asbestiperäisistä ammattitautiuhista

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja.

3.3 Muut tiedot Tuote on ohut (< 2 mm) sylinterimäinen tanko, joka sisältää epoksimatriisiin kiinnitettyjä kvartsikuituja. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus. PUTUSA hanke Mitä korjaushankkeen toteutuksessa on huomioitava pölyntorjunnan kannalta Hannu Koski, johtava tutkija, VTT EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA SANEERAUSHANKKEISSA Puhdas ja turvallinen saneeraus PUTUSA hanke 3 Mikä

Lisätiedot

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta.

Asbestikatselmuksen laajuus: Asbestikartoitus on tehty koko rakennusten osalta. I. Tanninen Oy Kortepolku 15, 70900 TOIVALA Puh. (017) 263 3570 tai GSM 050 469 9789 Fax (017) 263 3572 ismo.tanninen@pp.inet.fi ismo.tanninen@tanninen.fi www.tanninen.fi 14.5.2013 MUISTIO Kohde: Muuruveden

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB

Pölykeuhkosairaudet. IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet IAP, Oulu 25.11.2010 Sisko Anttila, HUSLAB Pölykeuhkosairaudet Keuhkon reaktiomalli Pölymakulat (mineral dust small airway disease) Obliteroiva bronkioliitti Diffuusi alveolivaurio

Lisätiedot