ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista"

Transkriptio

1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1

2 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti on tarkoitettu rakentajille, jotka työssään ovat aikaisemmin altistuneet asbestille, nykyään asbestipurkutyötä tekeville sekä isännöitsijöille, kiinteistön huoltajille ja asukkaille, joiden kiinteistössä on asbestimateriaaleja. Ensimmäisessä osassa kerrotaan aluksi asbestista materiaalina, sen käytöstä ja käyttömääristä Suomessa sekä asbestin aiheuttamista terveysvaaroista ja terveystarkastuksista. Toisessa osassa käydään läpi purkutyön edellyttämä valtuutus, asbestikohteet rakennuksissa sekä turvallinen purkutyö. Kirjoittajat: Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen Kuvat: Iisakki Härmä: kuvat 1-2 Esa Vanhala: kuvat 3, 5-8 Arja Tarvainen: kuvat 4, 10-15, 17, 21, 32, 35 Sarno Ojell: kuvat 9,16 Kalevi Lehtonen: kuvat 19-20, 31 Hannu Riipinen: kuvat 18, 28 Antti Stensblom: kuvat 22-27, 29-30,

3 I OSA Asbesti materiaalina Asbestin käyttö ja käyttömäärät Suomessa Asbestin aiheuttamat terveyshaitat Terveystarkastukset aikaisemmin altistuneille ja nyt purkutyössä oleville 3

4 Suurin osa asbestista on käytetty rakennuksiin Asbestia on tonnimääräisesti käytetty eniten rakennusmateriaaleissa. Erityisesti ja 1970-luvilla suuri osa rakentajista altistui työssään asbestille. Asbestin uuskäyttö kiellettiin Suomessa 1993 ja EU:n alueella Poisto-, purku-, huolto- ja kunnossapitotyössä asbestialtistumisongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Kuva 1. Kuva 2. 4

5 Asbestin ominaisuudet ja käyttö Asbestille on ominaista mekaaninen kestävyys, kuumuuden ja kemikaalien kestävyys ja lämmön eristävyys. Palonsuojaukseen asbestia käytettiin rakennuksilla ja laivoilla levyinä ja massana. Eristeenä (levynä, kankaana, naruna) asbesti suojasi kipinöiltä, kuumalta, kylmältä ja kemikaaleilta. Sideaineena ja kulutuksenkestoa parantavana asbestia käytettiin sementtilevyissä sekä jarru- ja kytkinlevyissä. Maaleissa ja liimoissa asbesti esti valumista. Akustiikan parantamiseen asbestia käytettiin levynä ja pinnoitteena. Kevyenä, helposti työstettävänä ja kiinnittyvänä aineena asbestia on käytetty myös pintojen verhouksessa. Kuitumaisena aineena asbesti on sopinut hyvin tekstiiliteollisuuden käyttöön. 5

6 Paljon käytettyjä asbestimateriaaleja Kuvassa on tavallisia rakennusmateriaaleja, joita on tuotu Työterveyslaitoksen laboratorioon asbestimääritystä varten. Asbestipitoisten materiaalien erottaminen asbestia sisältämättömistä on usein mahdotonta silmämääräisesti. Rakennuksen ulkomaalia Asbestisementti tuotteita Putkieristettä Ruiskutettua krokidoliitti asbestia (sinistä asbestia) Epäiltäessä materiaalin sisältävän asbestia, sitä käsitellään kuin asbestia tai selvitetään asia lähettämällä merkitty näyte laboratorioon. Materiaalia käsitellään purkutyössä asbestimateriaalina, kun se sisältää yli 1 % asbestia. Kuva 3. Magnesiamassaa Muovilaatta ja bitumiliimaa Kiinnitys- ja saumalaastia Krysotiiliasbestieristettä ja -narua (valkoista asbestia) 6

7 Mitä on asbesti? Asbesti on luonnosta saatava kuitumainen silikaattimineraali. Suomessa louhittiin antofylliittiasbestia Tuusniemen Paakkilassa vuoteen 1975 saakka. Krokidoliitti eli sininen asbesti on ollut tavallinen ruiskutettavana asbestina. Se on terveysvaikutuksiltaan vaarallisin. Krysotiiliasbesti eli valkoinen asbesti on ollut yleisin tuontiasbesti. Amosiittia ja antofylliittiä käytettiin usein putkieristeissä. Kuva 4. 7

8 Elektronimikroskooppikuvia asbestikuiduista Asbesti muodostuu kuitukimpuista, jotka hajoavat pitkittäissuuntaan mikroskooppisen ohuiksi kuiduiksi. Kuitujen paksuus on yleensä 0,03 3 mikrometriä ja niiden pituus voi olla useita kymmeniä mikrometrejä. Kuvat ovat kertaisia suurennoksia. Mikrometri on millimetrin tuhannesosa. 1. Antofylliittiasbestia (huom. levymäiset kappaleet kuvassa ovat talkkia) 2. Krokidoliittiasbestia Kuva 5. Kuva Amosiittiasbestia 4. Krysotiiliasbestia Kuva 7. Kuva 8. 8

9 Asbestin käyttömäärät Asbestia on käytetty Suomessa jo kampakeraamisella kaudella saviruukkujen tulen ja kulutuksen kestävyyden parantamiseksi. Teollisena tuotteena asbestisementti esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna Suomessa asbestin runsas käyttö alkoi 1930-luvulla. Käyttö alkoi kuitenkin vähentyä 1970-luvun lopulla terveyshaittojen ilmaantuessa ja loppui vähitellen 1980-luvulla. Käyttökielto astui voimaan vuonna Suomessa käytetyt asbestia sisältävät rakennusmateriaalit ovat kauppanimittäin luetteloitu kirjassa: Asbestipitoiset tarvikkeet. Työturvallisuuskeskus, Kuva 9. 9

10 Asbesti on pölynä vaarallista Rakennusmateriaaliin sidottuna asbesti ei aiheuta vaaraa terveydelle. Asbestipitoisia rakennusmateriaaleja purettaessa ja työstettäessä asbestikuituja vapautuu ilmaan, josta ne hengityksen mukana joutuvat keuhkoihin. Altistuminen tarkoittaa siis asbestikuitujen joutumista keuhkoihin. 10

11 Altistumistasoja erilaisissa töissä 1980-luvulla Kaikessa asbestimateriaalin käsittelyssä altistuttiin asbestipölylle, jonka pitoisuus varsin usein ylitti suurimman sallitun pitoisuuden. Asbestipölyn pitoisuus ilmoitetaan yli 5 mikrometrin mittaisten kuitujen määränä kuutiosenttimetrissä (k/cm 3 ). Suurin sallittu pitoisuus työilmassa on alkaen 0,1 k/cm 3. Kuva t sitova raja-arvo oli 1980-luvulla 0,5 kuitua/cm 3. Nykyään vuodesta 2006 lähtien 0,1 kuitua/cm 3. 11

12 Tekniikka ratkaisee purkutyössä pölymäärän Nykyään tehtävässä asbestimateriaalien purkutyössä tekniikka ratkaisee työilmaan pääsevän asbestipölyn määrän. Varovaisesti käsityökaluin poistettaessa märkää eristettä ja ruiskutettuja pintoja tavanomainen asbestikuitumäärä hengitysilmassa on alle 1 k/cm 3. Jos purettavassa eristeessä on kuivia kohtia kuitumäärä on noin 100 k/cm 3. Jos purettavassa pinnoitteessa on kuivia kohtia, altistumistaso on jopa 1000 k/cm 3. Asianmukaiset suojaimet oikein käytettyinä estävät asbestipölyn pääsyn purkajan keuhkoihin. Kuva

13 Asbestin terveyshaitat Asbestin vaikutukset terveyteen tulevat esiin vasta vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, joskus jopa myöhemmin. Asbestikuitujen välitön ärsyttävyys ei poikkea hiekka- tai savipölyn ärsyttävyydestä. Äkillisiä oireita ei ole. Asbesti voi aiheuttaa kolmentyyppisiä muutoksia keuhkoissa ja keuhkopusseissa: 1. Keuhkopussin paksuuntumat pleuraplakit Keuhkopussin paksuuntumat, plakit ovat yleisiä ja vaarattomia muutoksia keuhkopussissa, keuhkon ulkopuolella. Ne eivät haittaa keuhkojen toimintaa. Pleuraplakit aiheutuvat vähäisemmästä altistumisesta kuin muut asbestisairaudet. Molemminpuoliset plakit ovat usein merkki aikaisemmasta asbestialtistumisesta. Plakit eivät ennakoi syöpää. 2. Asbestoosi Asbestoosi on pölykeuhkosairaus, jossa hengittävää keuhkokudosta korvautuu hengittämättömällä sidekudosverkolla. Keuhkoröntgenkuvassa näkyy sidekudoksen lisääntyminen kuviolisänä. Usein oireita ei ole, mutta vaikeaan tautiin liittyy oireena hengenahdistus. Röntgenmuutokset ilmenevät tavallisesti vuoden kuluttua altistumisen alkamisesta, jopa myöhemmin. Tauti voi edetä, vaikka altistuminen lakkaa. Pölykeuhkosairaus vaatii kehittyäkseen pitkän, vuosien vuosikymmenten altistumisen. Vähäisestä ja satunnaisesta altistumisesta sitä ei saa. 3. Keuhkosyöpä sekä keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä eli mesoteliooma Nämä ovat pahimmat asbestialtistumiseen liittyvät sairaudet. Tauti puhkeaa tavallisesti vuosikymmenien kuluttua altistumisen alkamisesta. Pitkään ja voimakkaasti asbestille altistuneella syöpään sairastumisen vaara on kaksin- jopa viisinkertainen altistumattomiin verrattuna. Turvallista pienintä altistumismäärää ei ole, vaan vähäinenkin altistuminen lisää sairastumisriskiä. Kurkunpään syöpä voi myös olla asbestin aiheuttama. Työssään asbestille altistuneelle asbestin aiheuttamat sairaudet korvataan ammattitauteina. 13

14 Asbestin terveyshaitat elimistössä Kuva

15 Terveystarkastukset altistumisen päätyttyä Työssä ollessa altistumisen jälkeen Asbestialtistumisen päätyttyä työterveyshuollot huolehtivat työntekijöiden asbestitarkastuksista muiden määräaikaisten työterveystarkastusten yhteydessä. Eläkkeellä ollessa altistumisen jälkeen Työttömän ja eläkkeelle siirtyneen on itse huolehdittava asbestiterveystarkastusten tekemisestä terveyskeskuksessa tai omalla lääkärillä. Tarkastuksia tulee jatkaa, jos on ollut merkittävästi asbestin kanssa tekemisissä. Merkittävä altistuminen on mm. yli kymmenen vuoden työskentely talonrakennustöissä sinä aikana, kun asbestia käytettiin tai yhden vuoden altistuminen putkien asbestieristämisessä tai asbestiruiskutustyössä. Hengitysliitto HELI ry. on julkaissut eläkkeelle jäävien avuksi "Asbestialtistuneen muistilista ja seurantakortti". 15

16 Terveystarkastukset asbestipurkajille Työssä oleville asbestipurkutyötä tekevälle työntekijälle tehdään työterveyshuollossa alkutarkastus ennen purkutyön alkamista ja määräaikaiset terveystarkastukset kolmivuosittain. Tarkastus sisältää haastattelun, keuhkoröntgenkuvauksen, keuhkojen toimintakokeet ja lääkärintarkastuksen, kuten altistumisen päätyttyäkin. Työnantajan tulee ilmoittaa vuosittain työssään asbestille altistuvat ASA-rekisteriin (ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri). Rekisteriä ylläpitää Työterveyslaitos. Ilmoitukset tehdään kalenterivuosittain edellistä vuotta koskien. Työterveyshuolto selvittää tarvittaessa työntekijän altistumismäärän. Ohjeet ilmoittamisesta ja lomakkeet löytyvät työsuojeluhallinnon verkkosivuilta: Asbestilainsäädännön mukaan asbestipurkutyötä tekevien työntekijöiden altistumista tulee seurata säännöllisesti. Kun työskentelyalueen ilman asbestipitoisuus voi ylittää 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä, työnantajan tulee seurata suunnitelmallisin ja säännöllisin mittauksin, ettei asbestin raja-arvoa ylitetä. Mittaukset tulee toteuttaa niin, että näytteet edustavat työntekijöiden henkilökohtaista altistusta asbestipölylle eli käytännössä ilmanäytteet kerätään asbestityötä tekevien työntekijöiden hengityksensuojaimen sisältä. (Vna 318/2006) 16

17 Lopeta tupakointi Asbestille altistuminen lisää työntekijän keuhkosyöpäriskin jopa viisinkertaiseksi altistumismäärästä riippuen. Pelkkä tupakointi aiheuttaa noin kymmenkertaisen riskin. Erityisessä vaarassa ovat asbestille altistuneet, jotka tupakoivat. Heidän keuhkosyöpäriskinsä tupakoimattomiin ja altistumattomiin verrattuna on kertainen. Tupakoinnin lopettaminen on parasta, mitä asbestille altistunut voi tehdä omaksi hyväkseen. Apua tupakoinnin lopettamiseen saa mm. terveyskeskuksesta tai työterveyshuollosta. Kuva 13. Kuva

18 Asbestin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain 150 Vaikka asbestille altistuminen rakennuksilla päättyi jo 1980-luvulla, sairastumisia ja kuolemantapauksia riittää edelleen. Tämä johtuu pitkästä oireettomasta (latenssi) ajasta. Niinpä tällä hetkellä sairastuvat ja asbestisairauksiin kuolevat ovat altistuneet luvuilla. Asbestisairauksien määrän odotetaan kääntyvän laskuun vuoden 2015 tienoilla. Nykyaikaisin asbestipurkumenetelmin ja asianmukaisia suojaimia oikein käytettäessä purkutyötä tekevät eivät tulevaisuudessa toivottavasti sairastu lainkaan asbestisairauksiin altistumisen jäädessä vähäiseksi tai olemattomaksi. Kuva

19 II OSA Purkutyön edellyttämä valtuutus Asbestikohteet rakennuksissa Turvallinen purkutyö 19

20 Asbestipurkutyö edellyttää valtuutuksen Asbestipurkutyötä saa tehdä vain työsuojeluviranomaisen valtuuttama työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja. Valtuutuksen yhtenä edellytyksenä työnjohtajat ja työntekijät on koulutettava. Työtä johtavilla ja sitä tekevillä tulee olla hyväksytty koulutus. Vuoden 2011 alusta lähtien kaikilta uusilta asbestipurkutyötä tekeviltä työnjohtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan talonrakennustutkintoon sisältyvän asbestityön osatutkinnon suorittaminen. Aikaisemmin hyväksyttyjen asbestipurkutyökoulutusten antama pätevyys kuitenkin säilyy ilman lisäkoulutusta. (Vna 863/2010 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta). Asbestipurkutyövaltuutus edellyttää myös työntekijöiden terveystarkastuksia, hyväksyttyjä laitteita ja soveltuvia henkilösuojaimia. Tarkat ohjeet saa asbestityöstä annetusta valtioneuvoston päätöksestä (1380/1994) ja työsuojeluviranomaiselta. 20

21 Asbestipurkajan pätevyystoimikunta suosittaa pätevyyskorttia Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden Liitto, SAP ry, suosittelee purkuyrityksille sitoutumista hyviin asbestipurku-työkäytäntöihin ja hankkimaan sitä osoittavat yrityskohtaiset pätevyyskortit kaikille työntekijöilleen. Kuva

22 Asbestimateriaalien käyttökohteita rakennuksissa Kaikenkokoiset rakennukset, myös omakotitalot, jotka on rakennettu tai peruskorjattu 1930-luvun jälkeen aina 1980-luvulle saakka, sisältävät vaihtelevia määriä asbestia. Asbestia on käytetty mm. katolla ja seinissä asbestisementtilevyinä pintarakenteissa ruiskutettuna pinnoitteena akustiikan parantamiseen tai palonsuojaksi palonsuojana puhtaina asbestilevyinä ja pinnoitemassoissa putkistoissa asbestipahvina, asbestinauhana ja eristysmassana kattiloissa eristysmassana sähkölaitteissa mm. mittaritaulujen taustalevyissä kaakeliuunien muuraussementissä ja liitossaumoissa lattialistoissa ja -laatoissa muovin lisäaineena kaakeleiden, laattojen ja listojen kiinnitysja saumausmassoissa Kuva

23 Asbestikartoitus Asbestipurkutyöt ovat olleet luvanvaraisia vuodesta 1988 lähtien. Jos kohteessa olevia asbestimateriaaleja ei pureta, ne on pinnoitettava tai koteloitava siten, että asbestikuitujen irtoaminen niistä estyy. Nämä kohteet merkitään talon piirrustuksiin ja niiden kuntoa tulee valvoa. Ensimmäiseksi purkutöitä suunniteltaessa ja järjestettäessä on selvitettävä, missä kohteissa asbestia on käytetty eli tehdään asbestikartoitus. Julkisista rakennuksista on lain mukaan tehty asbestikartoitus jo ennen vuotta 1994, mutta työn edetessä voi tulla yllätyksiä. Epäilyttävistä materiaaleista otetaan näyte toimitettavaksi laboratorioon. Jos asbestia sisältäviä materiaaleja löytyy, purkutyön saa tehdä vain valtuutettu asbestipurkaja. Rakennustyön turvallisuudesta annetussa Valtioneuvoston asetuksessa (VNa 205/2009) edellytetään asbestipurkutöiden suunnittelua ja asbestikartoituksen tekemistä ennen muiden töiden toteuttamista. Purkutyötä edeltävästi tehdään vielä riskinarviointi. Matalariskiseksi arvioidusta työstä, jossa asbestille altistuminen ei tule ylittämään suurinta sallittua 0,1 kuitua/cm 3 tasoa, ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaisille. Työssä on kuitenkin estettävä asbestipölyn leviäminen ympäristöön ja käytettävä sopivia henkilönsuojaimia. Tietoa asbestikartoituksesta ja sen teosta ja merkityksestä on ohjeissa: Asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet RT Sama tieto on myös korteissa KH ja LVI

24 Asbestikartoitus esimerkki Lämmönjakohuone, rakennusvuosi 1964, putkien eristeiden mutkat ja liitoskohdat sisältävät asbestia. Kartoitus on ratkaiseva vaihe: Asbesti merkitään kohteeseen ja piirustuksiin Ensin näkyvä ja todennäköinen asbesti tarkentuu purettaessa, kun rakenteet avataan Piirustus on tärkeä asiakirja urakkatarjous- ja tekovaiheessa Kuva 18. Kuva 19. Kuva

25 Purkutyövaltuutus ja työsuunnitelma Asbestipurkutyön saa teettää vain valtuutetulla yrityksellä tai itsenäisellä työnsuorittajalla. Purkutyötä tekevällä yrityksellä ja työnsuorittajalla on oltava työsuojeluviranomaisten antama valtuutus purkutyöhön. Lisäksi työnantajan on tehtävä purkutyöstä kirjallinen asbestipurkusuunnitelma yhdessä työntekijöiden kanssa. Se on toimitettava vähintään viikkoa ennen työn alkamista lähimpään aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueen toimipaikkaan ja pidettävä näkyvillä työpaikalla. Mallilomakkeen asbestipurkusuunnitelmasta saa mm. työsuojeluhallinnon verkkosivulta: Asbestipurkutyöohjeita ja lomakkeita on myös Korjaus-Ratu tietokannassa: Valtuutusta ei tarvita työssä, jossa poistetaan ulkotiloissa kokonaisena ja ehjänä asbestisementistä tehtyjä katto- tai seinälevyjä tai jossa purkutyöhön tarvittava kokonaistyöaika ei ylitä yhtä henkilötyötuntia. 25

26 Purkutyön suunnittelu ja työnjärjestely Selvitetään, missä asbestia on (asbestikartoitus). Tehdään purkutyön suunnitelma: valitaan viranomaisen hyväksymät työhön sopivat koneet, laitteet, suojaimet ja työmenetelmät tehdään ilmoitukset nivelletään purkutyö muihin töihin työjärjestelyllä. Työsuojeluhallituksen päätös hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista /231 (1990), päivitetty antaa täsmällisiä ohjeita purkutyötekniikoista ja niiden valinnasta, laitteista ja suojaimista. Krokidoliitin, sinisen asbestin, purusta on työsuojeluviranomaiset antaneet erilliset, tiukemmat ohjeet (Krokidoliittiasbestipurkutyön suunnittelu ja toteutus. Uudenmaan tsp. Ohje , 26

27 Purkutyön eteneminen Tilan valmistelu asbestipurkua varten: osastointi ja alipaineistus vaikeasti puhdistettavien pintojen suojaus Purkutyö asbestijätteen paketointi Tilan siivous puhtauden toteaminen Osastoinnin purkaminen 27

28 Osastointi Alue, jossa asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan, on eristettävä ympäristöstään ilmatiiviisti. Tila alipaineistetaan hienopölyn erottavalla imurilla. Alue merkitään varoituskilvin. Sulkuja on tekniikasta riippuen kolme tai viisi. Poistettavalle asbestijätteelle tulee olla oma sulkunsa. Ilmanvaihdolla pidetään työskentelyalue mahdollisimman puhtaana. Osastointi puretaan vasta sitten, kun tila on siivottu ja todettu puhtaaksi. Puhtaassa tilassa asbestia ei saa olla ilmassa yli 0,01 kuitua/cm 3 eikä asbestikuitujen esiintyminen pinnoille laskeutuneessa pölyssä ole hyväksyttävää. Kuva 21. ASUMISTERVEYSOPAS 2009, STM:n Asumisterveysohjeen soveltamisopas, 3. korjattu painos, Vaasa

29 Osastointi Kuva 22. Iso osastoitu tila teollisuushallissa. Kuva 23. Pieni osastoitu tila, kolme sulkua, varoituskilpi, alipaineistava imuri sekä purkutyön pölyjen ja työkalujen kohdepoistolle tarkoitettu imuri. 29

30 Tilan valmistelu asbestipurkua varten Vanhoja rakennuksia purettaessa ja korjattaessa purkutyö etenee vaiheittain. Asbestipurkutyö kytketään työsuunnitelman mukaan muuhun purkutyöhön. Tilasta, jossa aiotaan tehdä asbestipurkutyötä, raivataan pois kaikki tarpeeton. Vaikeasti puhdistettavat kohdat peitetään polyeteenikalvoilla, jotta hienopölyä ei varastoidu pinnoille. Sen jälkeen tila osastoidaan ja alipaineistetaan. 30

31 Suojautuminen Asbestipölylle altistuva tarvitsee puhaltimella ja P3-luokan pölynsuodattimilla varustetun hengityksen-suojaimen sekä pölyä hylkivän hupullisen suoja-asun, joka on pinnaltaan sileä. Kädet ja hiukset suojataan myös pölyltä. Myös purkutyön jäljet siivoava tarvitsee täydellisen suoja-asun. Kuva 24. Kertakäyttöinen sileä haalari, P3-suodattimella varustettu kokonaamari. Osastoinnissa työskennellessä tulee suojaimen olla varustettu puhaltimella. 31

32 Työkalut ja työtavat Purkutyössä käytetään kohdepoistoisia työkaluja ja työtapoja, jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän pölyämistä. Osastoinnin sisälläkin pyritään siihen, että mahdollisimman vähän hienopölyä pääsee ilmaan. Putkieristeen huolellinen kostuttaminen ja varovainen purku käsityökaluin vähentävät oleellisesti pölyämistä. Kuva 25. Työkalut varustetaan kohdepoistolla pölyämisen vähentämiseksi. 32

33 Pussipurku Purkupussitekniikalla voidaan esimerkiksi asbestipitoinen eriste poistaa suppealta alueelta. Pussiin kuuluvien käsineiden avulla koko purkutyö voidaan tehdä siten, että purkujäte ja sen mukana myös pöly jäävät pussiin. Käytännössä on todettu, että tässäkin tapauksessa purkualue pitäisi osastoida. Kuva

34 Poistuminen työskentelyalueelta Kun purkutyö lopetetaan, suojavaatteisiin tarttunut hienopöly imuroidaan pois. Kuva 27. Kuva 28. Suojahaalarit puhdistetaan imurilla ennen sulusta poistumista. 34

35 Poistuminen työskentelyalueelta Kertakäyttöiset suojavaatteet laitetaan ilmatiiviisiin jätesäkkeihin. Suojavaatteiden riisumisen jälkeen siirrytään suihkun kautta puhtaaseen tilaan, missä puetaan päälle tavalliset työvaatteet. Kuva 29. Kuva 30. Kertakäyttöhaalari menee asbestijätteisiin. Keskitilassa pesu ja viimeisessä sulussa työhaalarit päälle. 35

36 Siivous ja puhtauden toteaminen Osastointi puretaan vasta sitten, kun tila on siivottu asbestivapaaksi. Purkutilan siivooja tarvitsee täydellisen suojautumisen. Tilan voi todeta puhtaaksi pintoja tarkastelemalla. Varmemmin puhtaus selvitetään ilmamittauksin ja pintanäytteistä. Kuva

37 Jätteiden käsittely Asbestipurkujätteille on varattava omat merkityt jätesäkit ja säiliöt. Jätteistä on ilmoitettava kaatopaikalle ennen kuljetusta. Kaatopaikalla asbestijäte viedään sille varattuun paikkaan ja peitetään välittömästi. Kuva

38 Jätteiden pudotusränni ja kontti Kuva 33. Kuva

39 Älä altistu itse, älä altista toista Asbestipöly ärsyttää varsin vähän sille altistuttaessa. Sen aiheuttamat sairaudet ilmenevät vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta. Tämä näennäinen vaarattomuus ei kuitenkaan saa aiheuttaa väärää turvallisuuden tunnetta. Kaikki keuhkoihin joutuva asbestipöly jää sinne. Ainoa mahdollinen tapa välttää asbestivaarat on estää altistuminen. Kuva

40 Työterveyslaitoksen asbestipalvelut Asbestin tunnistaminen rakennusmateriaaleista Asbestilainsäädännön mukaan ennen saneeraustöiden aloittamista on tarkistettava, sisältävätkö korjattavat rakenteet asbestia. Materiaalinäytteitä voi lähettää tutkittavaksi esim. Työterveyslaitoksen laboratorioihin. Työilman asbestikuitupitoisuuksien mittaukset purkutöiden aikana ja sen jälkeen Asbestipurkutyötä tekevien yritysten altistumisolosuhteita on seurattava säännöllisesti työhygieenisin mittauksin. Purkutöiden jälkeen tehtävillä kiinteistön ilman asbestikuitumittauksilla voidaan esim. selvittää, onko purkutöiden jälkeen tehty siivous riittävä. Kiinteistöjen asbestikartoitukset Asbestilainsäädännön mukaan ennen saneeraustöiden aloittamista on tehtävä asbestikartoitus, jossa selvitetään mm. kiinteistössä asbestia sisältävien materiaalien määrä, laatu ja kunto. 40

41 Lisätietoa verkkosivuilta Työterveyslaitoksen sivuilla on tietoa asbestista ja rakentamisesta, terveysasioista ja ASA:sta. Työturvallisuuskeskus julkaisee ja kouluttaa työturvallisuus asioissa. Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla on viranomaisten määräyksiä ja ohjeita. Hengitysliiton sivuilla on asbestialtistuneen opas ja seurantakortti sekä tietoa vertaisryhmistä ja esim. asbestialtistuneiden terveyslomista ja -kursseista. Rakennustieto on rakennusalan tieto- ja mediatalo. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA) sivuilla on työturvallisuustietopankki ja Hyvien toimintatapojen opas asbestiin liittyvien riskien ehkäisemiseksi. Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden Liitto, SAP ry. 41

42 Aiheeseen liittyviä julkaisuja ASA. Vuosittain Katsauksia-sarjassa ilmestyvä tilasto ammatissaan syöpäsairauksien vaaraa aiheuttaville aineille altistuneiksi rekisteröidyistä. Työterveyslaitos, Helsinki. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Työterveyslaitos & Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki Nordman H, Oksa P, Karjalainen A, Koskinen H: Asbestisairauksien diagnostiikka ja seuranta. Työ ja ihminen, tutkimusraportti 28, Työterveyslaitos, Helsinki Rakennusterveysopas Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeen soveltamisopas. 3. korjattu painos, Toimiva asbestipurku. Työturvallisuuskeskus TTK, rakennus- ja putkijohtoalan työalatoimikunta,

43 Viranomaisten määräykset ja ohjeet Finlex -tietokannasta löytyy hakusanalla asbesti määräyksiä, jotka koskevat asbestityötä. Finlex -tietokannasta löytyy hakusanoilla rakennustyön turvallisuus määräyksiä, jotka koskevat rakennustyön turvallisuutta. Työturvallisuuslaki 738/2002. Työterveyshuoltolaki. 1383/2001. Valtioneuvoston asetus VNa 205/2009 rakennustyön turvallisuudesta. Valtioneuvoston asetus 863/2010 asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (asbestityön osatutkinnon suorittamisesta). Valtioneuvoston asetus 647/2009 eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoituksista liittyen REACH-asetukseen. Valtioneuvoston asetus 318/2006 asbestityöstä ja sen nojalla annettu muu asbestilainsäädäntö. Valtioneuvoston asetus 643/2005 asbestia koskevien rajoitusten muuttamisesta. Valtioneuvoston asetus 975/2004 asbestia koskevista rajoituksista. Valtioneuvoston päätös 1380/1994 asbestityöstä. Valtioneuvoston päätös 1407/1993 henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Valtioneuvoston päätös 952/1992 asbestin käyttöön ottamisen kieltämisestä ja siihen liittyvät muutokset VNp 1133/1993. Työsuojeluhallituksen päätös TSHp 231/1990 hyväksyttävistä asbestipurkutyössä käytettävistä menetelmistä ja laitteista sekä siihen liittyvät muutokset TSHp 176/1992. Tarkista ajantasainen lainsäädäntö FINLEXistä. 43

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

70 vuotta. Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi 70 vuotta Hyvinvointia työstä Kemikaalialtistuminen ja siltä suojautuminen palokohteissa vanhempi tutkija Juha Laitinen http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/t2531.pdf Juha Laitinen, Suomen JVT- ja

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.

Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan. Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim. Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas vastuulliseen tallitoimintaan Pesonen, I., Virtanen, H. & Jansson, H. (toim.) Hyvinvoiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen talli - opas

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työsuojeluhallinto. Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työsuojeluhallinto Työmelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2013 ISBN 978-952-479-046-8 ISSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2012 Melusta

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu

Sulaton työsuojelu. ValuAtlas Valimotekniikan perusteet Seija Meskanen. Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Sulaton työsuojelu Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Työsuojelun keskeisin laki on työturvallisuuslaki (299/1958). Tätä täydentävät muut lait ja asetukset sekä työmarkkinajärjestöjen sopimukset.

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot